Вы находитесь на странице: 1из 3

Bibliografie

1.Balanuţa, V. Analiza gestionară. Ch.: Editura ASEM, 2005


2.Bălănuţă, M.; Rubţov, S.; Bălănuţă, E.; Nistor, I.
Microbiologia, sanitaria şi igiena alimentară. Ch.: Ruxanda,
1999
3.Chintescu, G. Îndrumător pentru tehnologia brânzeturilor.
Bucureşti: Editura Tehnică, 1980
4.Csatlos, C.; Bîrcă, A. Tehnici şi tehnologii de prelucrare a
cărnii. Ch.: Tehnica-Info, 2003
5.Dezvoltarea marketingului agroalimentar în Republica
Moldova: Material didactic. Ch.: Institutul de Management şi
Dezvoltare Rurală în colaborare cu Proiectul TACIS/FD MOL
9501, 1999
6.Gortolomei, V. Bazele analizei activităţii economice. Ch.:
Editura ASEM, 2005
7.Guzun, V. Tehnologia laptelui şi a produselor lactate. Ch.:
CIVITAS, 1998
8.Guzun, V. Tehnologia laptelui şi a produselor lactate:
Lucrări de laborator şi practice. Ch.: Universitas, 1995
9.Guzun, V.; Musteaţă, Gr.; Rubţov, S.; Banu, C.
Industrializarea laptelui. Ch.: Tehnica-Info, 2001
10.Jamba, A. Merceologia produselor agricole. Ch.: Tipografia
Centrală, 2008
11.Koru, R. Microbiologia laptelui şi produselor lactate
12.Lăcusta, I.; Taran, A.; Bîtcă, A. Protecţia muncii: Îndrumar
de laborator. Ch.: Centrul Ed. al UASM, 2004
13.Nicolescu, O. Managementul întreprinderilor mici şi
mijlocii: Concepte, metode, aplicaţii, studii de caz. Bucureşti:
Editura Economică, 2001
14.Paraschiv, D.-C.; Dinescu, M.-N. Economia întreprinderii.
Bucureşti: Ed. VOX, 2005
15.Toma, C.; Meleci, E.; Banu, C. Utilajul şi tehnologia
prelucrării cărnii şi a laptelui: Prelucrarea laptelui. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 1993
16.Горбатова, К. Биохимия молока и молочных продуктов.
Москва: Пищевая промышленность, 1980
17.Зобкова, З.; Фурсова, Т. Пищевые добавки – улучшители
консистенции в молочных продуктах. В: Молочная
промышленность, 1998, № 7-8
18. Зобкова, З.; Гаврилина, А. Витамины,поливитаминные
премиксы, биологически активные добавки в молочных
продуктах. В: Молочная промышленность, 1999, № 2
19.Ковалёв, Ю. От амфоры до тетрапака. Москва:
Агропромиздат, 1989
20.Пармакли, Д. Экономика сельского хозяйства.
Кишинёв: Университас, 1995
21.Полежаева, Т.; Петринина, Е. Разработка рецептур
кисломолочных продуктов пониженной энергетической
ценности. В: Молочная промышленность, 1999, №4
22.Ростроса, Н. Курсовое и дипломное проектирование
предприятий молочной промышленности. Москва:
Агропромиздат, 1996
23.Состав и свойства молока как сырья для молочной
промышленности: Справочник. Ред. Костин, Я. Москва:
Агропромиздат, 1986
24.Экспертиза молока и кисломолочных продуктав.
Качество и безопасность. Ред. Позняковский,
В.Новосибирск: Сиб. Унив. Изд., 2007

Вам также может понравиться