Вы находитесь на странице: 1из 42

СИГНАТУРЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ФОНДА

0 ОПШТА ГРУПА
004 РАЧУНАРСТВО
005 МЕНАЏМЕНТ
1 ФИЛОЗОФИЈА
11 МЕТАФИЗИКА (111 ЕСТЕТИКА)
122/129 ПОСЕБНА МЕТАФИЗИКА
13 ОКУЛТИЗАМ
159.9 ПСИХОЛОГИЈА
16 ЛОГИКА
17 ЕТИКА
2 Р Е Л И Г И Ј А
30 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
316 СОЦИОЛОГИЈА
32 ПОЛИТИКА
323 УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА
329 СПОЉНА ПОЛИТИКА
33 ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
34 П Р А В О
35 ЈАВНА УПРАВА. ВОЈНЕ НАУКЕ
36 СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ
37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ
39 ЕТНОЛОГИЈА. ОБИЧАЈИ
5 ПРИРОДНЕ НАУКЕ
502/504 ЕКОЛОГИЈА
51 MATEМАТИКА
52 АСТРОНОМИЈА
53 ФИЗИКА
54 ХЕМИЈА
55 ГЕОЛОГИЈА
57 БИОЛОГИЈА
58 БОТАНИКА
59 ЗООЛОГИЈА
61 МЕДИЦИНА
62 ТЕХНИКА
63 ПОЉОПРИВРЕДА
64 ДОМАЋИНСТВО
65 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА. ТРГОВИНА. САОБРАЋАЈ
66/69 ИНДУСТРИЈА. ГРАЂЕВИНАРСТВО.
7 УМЕТНОСТ
72 АРХИТЕКТУРА
71 ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
73/74 СКУЛПТУРА ДИЗАЈН
75/76 СЛИКАРСТВО/ГРАФИКА
77 ФОТОГРАФИЈА
78 МУЗИКА
791 ФИЛМ
792 ПОЗОРИШТЕ
794/799 СПОРТ
794.1 ШАХ
808 РЕТОРИКА
81 ЛИНГВИСТИКА. ЈЕЗИЦИ.
82 КЊИЖЕВНОСТ УОПШТЕ
82-1 ПОЕЗИЈА
82-2 ДРАМА
82-3,31 ПРОЗА. РОМАНИ
82-34 ПРИПОВЕТКЕ
82-36 КРАТКЕ ПРИЧЕ.АНЕГДОТЕ
82-4 ЕСЕЈИ
82-5 БЕСЕДЕ
82-6 ПИСМА
82-7/9 МЕШОВИТА
902/904 ПРАИСТОРИЈА
908 ЗОНЕ. ЛОКАЛИТЕТИ
91 ГЕОГРАФИЈА
929 БИОГРАФИЈЕ
93 ИСТОРИЈА КАО НАУКА
930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА
94 ОПШТА ИСТОРИЈА
94 (100)„1914/18“ ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
94 (100)„1939/45“ ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
94 (497.11) НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
(031) ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И ЛЕКСИКОНИ
(035) ПРИРУЧНИЦИ
(036) ВОДИЧИ
(038) РЕЧНИЦИ
AНТОЛОГИЈЕ ПРИПОВЕДАКА-ИЗБОР
ЕНГЛЕСКА
821.111- (стара 820-)
КЊИЖЕВНОСТ
821.111-1 (стара 820-1)ЕНГЛЕСКА ПОЕЗИЈА
821.111-2 (стара 820-2) ЕНГЛЕСКА ДРАМА
821.111-31 (стара 820-31) ЕНГЛЕСКИ РОМАН
821.111-31 (стара 820-31) ЕНГЛЕСКИ РОМАН
821.111-31 (стара 820-31) ЕНГЛЕСКИ РОМАН
821.111-31 (стара 820-31) ЕНГЛЕСКИ РОМАН
821.111-31 ЕНГЛЕСКИ РОМАН
(стара 820-31)

821.111-31 (стара 820-31) ЕНГЛЕСКИ РОМАН


821.111-34 (стара 820-32) EНГЛЕСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.111-4 (стара 820-4) ЕНГЛЕСКИ ЕСЕЈ
821.111-6 (стара 820-6) ЕНГЛЕСКА ПИСМА
821.111-82 (стара 820-82) ЕНГЛЕСКА МЕШОВИТА
ДЕЛА
821.111-94 (стара 820-94) ЕНГЛЕСКИ МЕМОАРИ
821.111-992 (стара 820-992) ЕНГЛЕСКИ ПУТОПИСИ
821.111(091) стара 820(091) EНГЛ. ИСТОРИЈА КЊИЖ.
821.111.09 стара 820.09 EНГЛ. КЊИЖЕВНА КРИТИКА
821...(71) стара 820(71);840(71) КАНАДСКА КЊИЖЕВ.
821....(71)-31 (стара 820(71)-31;840(71) ) КАНАДСКИ РОМАН
821.111(73) (стара 820(73) АМЕРИЧКА КЊИЖ.
821.111(73)-1 АМЕРИЧКА ПОЕЗИЈА
(стара 820(73)-1)

821.111(73)-2 (стара 820(73)-2) АМЕРИЧКА ДРАМА


821.111(73)-3 (стара 820(73)-3) АМЕРИЧКА ПРОЗА
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-31 (стара 820(73)-31) АМЕРИЧКИ РОМАН
821.111(73)-32 стара 820(73)-32) АМЕРИЧКЕ НОВЕЛЕ
821.111(73)-34 (стара 820(73)-32) АМЕРИЧКЕ
ПРИПОВЕТКЕ
821.111(73)-4 АМЕРИЧКИ ЕСЕЈ
(стара 820(73)-4)

821.111(73)-6 (стара 820(73)-6) АМЕРИЧКА ПИСМА


821.111(73)-7 АМЕРИЧКА САТИРА
821.111(73)-82 (стара 820(73)-82) АМЕР. МЕШОВИТА Д.
821.111(73)-94 (стара 820(73)-94) АМЕРИЧКИ МЕМОАРИ
821.111(73)-992 (стара 820(73)-992) АМЕРИЧКИ
ПУТОПИСИ
821.111(73)(91) стара 820(73).(91) АМЕРИЧКА ИСТОРИЈА
КЊ.
821.161.09 стара 820(73).09 АМЕРИЧКА КЊ. КРИТИКА
821.111(94) (стара 820(94) АУСТРАЛИЈСКА КЊИЖ.
821.111(94)-31 (стара 820(94)-31) АУСТРАЛИЈСКИ
РОМАН
821.112.2-.. (830-...) НЕМАЧКА
КЊИЖЕВНОСТ
821.112.2 – 1 (стара 830–1) НЕМАЧКA ПОЕЗИЈА
821.112.2 – 2 (стара 830–2) НЕМАЧКA ДРАМА
821.112.2 – 3 (стара 830–3) НЕМАЧКA ПРОЗА
821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ
821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ
821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ
821.112.2–34 НЕМАЧКЕ ПРИПОВЕТКЕ
(стара 830–32)

821.112.2 – 4 НЕМАЧКИ ЕСЕЈ


821.112.2 – 6 (стара 830–6) НЕМАЧКА ПИСМА
821.112.2 – 82 (стара 830–82) НЕМАЧКА МЕШОВИТА
ДЕЛА
821.112.2 – 94 (стара 830–94) НЕМАЧКИ МЕМОАРИ
821.112.2–992 (стара 830–992) НЕМАЧКИ ПУТОПИСИ
821.112.2(091) НЕМАЧКА ИСТОРИЈА КЊИЖ.
821.112.2.09 НЕМАЧКА КЊИЖ. КРИТИКА
821.112.2(436) стара 830(436) АУСТРИЈСКА КЊИЖ.
821.112.2(436)-31 стара 830(436)-31 АУСТРИЈСКИ
РОМАН
821.112.2(436).09,(091),-4 АУСТРИЈСКA
KЊ.КРИТИКА
821...(494) стара 830(494);820(494) ШВАЈЦАРСКА
КЊИЖ.
821.112.5 ХОЛАНДСКА И
БЕЛГИЈСКА КЊИЖEВНОСТ

СКАНДИНАВСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
(Исланд, Данска, Шведска, Норвешка,
Финска)
821.113.3 ИСЛАНДСКА КЊИЖ.
(839.59)

821.113.4-... (839.8-...) ДАНСКА


КЊИЖЕВ.
821.113.4-31(839.8-31) ДАНСКИ РОМАНИ
821.113.5- ..(839.6-..) НОРВЕШКА
КЊИЖЕВ.
821.113.5- 31(839.6-31) НОРВЕШКИ РОМАНИ
821.113.5- 34(839.6-32) НОРВЕШКЕ ПРИПОВ.
821.113.5- 992 (839.6-992) НОРВЕШКИ
ПУТОПИС
821.113.6-... (839.7-...) ШВЕДСКА
КЊИЖЕВ.
821.113.6-31 (839.7-31)ШВЕДСКИ РОМАНИ
821.113.6-34 (839.7-32)ШВЕДСКЕ

ПРИПОВЕТКЕ
821.113.6-94 (839.7-94)ШВЕДСКИ МЕМОАРИ
821.131.1..(850..) ИТАЛИЈАНСКА
КЊИЖЕВНОСТ
821.131.1-1 стара 850-1ИТАЛИЈАНСКА ПОЕЗИЈА
821.131.1-2 стара 850-2 ИТАЛИЈАНСКА ДРАМА
821.131.1-31 стара 850-31 ИТАЛИЈАНСКИ РОМАНИ
821.131.1-31 стара 850-31 ИТАЛИЈАНСКИ РОМАНИ
821.131.1-31 стара 850-31 ИТАЛИЈАНСКИ РОМАНИ
821.131.1-31 стара 850-31 ИТАЛИЈАНСКИ РОМАНИ
821.131.1-34 стара 850-32 ИТАЛИЈАНСКЕ ПРИПОВ.
821.131.1-34 стара 850-32 ИТАЛИЈАНСКЕ ПРИПОВ.
821.131.1-4 стара 850-4 ИТАЛИЈАНСКИ ЕСЕЈИ
821.131.1-6 стара 850-6 ИТАЛИЈАНСКА ПИСМА
821.131.1-82 стара 850-82 ИТАЛ. МЕШОВИТА ДЕЛА
821.131.1-94 стара 850-94 ИТАЛИЈАНСКИ МЕМОАРИ
821.131.1-992 стара 850-992 ИТАЛИЈАН. ПУТОПИСИ
821.131.1(091) стара 850(091) ИТАЛИЈАН. ИСТОР. КЊИЖ.
821.131.1.09 стара 850.09 ИТАЛИЈАН. КЊИЖ. КРИТИКА
821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.133.1.. (840..) ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.133.1-1 стара 840-1 ФРАНЦУСКА ПОЕЗИЈА
821.133.1-2 стара 840-2 ФРАНЦУСКА ДРАМА
821.133.1-3 стара 840-3 ФРАНЦУСКА ПРОЗА
821.133.1-31 стара 840-31 ФРАНЦУСКИ РОМАН
821.133.1-31 стара 840-31 ФРАНЦУСКИ РОМАН
821.133.1-34 стара 840-32 ФРАНЦ. ПРИПОВЕТКЕ
821.133.1-4 ФРАНЦУСКИ ЕСЕЈ
821.133.1-6 стара 840-6 ФРАНЦУСКА ПИСМА
821.133.1-7 стара 840-7 ФРАНЦУСКА САТИРА
821.133.1-82 стара 840-82 ФРАНЦ. МЕШОВИТА ДЕЛА
821.133.1-94 стара 840-94 ФРАНЦУСКИ МЕМОАРИ
821.133.1-992 стара 840-992 ФРАНЦУСКИ ПУТОПИСИ
821.133.1(091) ФРАНЦ. ИСТОРИЈА КЊ.
821.133.1.09 ФРАНЦ. КЊИЖ. КРИТИКА
821.134.2-..(860..)ШПАНСКА
КЊИЖЕВНОСТ
821.134.2-1 стара 860-1 ШПАНСКА ПОЕЗИЈА
821.134.2-2 стара 860-2 ШПАНСКА ДРАМА
821.134.2-31 стара 860-31 ШПАНСКИ РОМАНИ
821.134.2-31 стара 860-31 ШПАНСКИ РОМАНИ
821.1334.2-34 стара 860-32 ШПАНСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.134.2-4 стара 860-4 ШПАНСКИ ЕСЕЈИ
821.134.2-6 стара 860-6 ШПАНСКА ПИСМА
821.134.2-82 стара 860-82 ШПАНСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.134.2-94 стара 860-94 ШПАНСКИ МЕМОАРИ
821.134.09 стара 860.09 ШПАНСКА КЊ. КРИТИКА
821.134.(7/8) стара 860(72/86) ЛАТИНОАМЕРИЧКА
КЊИЖ.
821.134.2(7/8) стара 860(72/86) ЛАТИНОАМЕРИЧКА
КЊИЖ.
821.134.3 стара 869;869(81) ПОРТУГАЛСКА И БРАЗИЛСКА
КЊ.
821.134.3 стара 869.0 ПОРТУГАЛСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.134.3(81)стара 869.0(81) БРАЗИЛСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.135.1(стара 859.0) РУМУНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.124 ЛАТИНСКА КЊИЖЕВНОСТ
(стара 871)

821.14'02 (стара 875) АНТИЧКА ГРЧКА


КЊИЖЕВНОСТ
821.14'06 (стара 877.4- ) САВРЕМЕНА ГРЧКА
КЊИЖ.
821.161.1..(стара 882..) РУСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.161.1-1(стара РУСКА ПОЕЗИЈА
882-1)

821.161.1-2(стара 882-2) РУСКА ДРАМА


821.161.1-3(стара РУСКА ПРОЗА
882-3)

821.161.1-31(стара 882-31) РУСКИ РОМАНИ


821.161.1-31(стара 882-31) РУСКИ РОМАНИ
821.161.1-31(стара 882-31) РУСКИ РОМАНИ
821.161.1-31(стара 882-31) РУСКИ РОМАНИ
821.161.1-34(стара 882-32) РУСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.161.1-4 (стара 882-4) РУСКИ ЕСЕЈИ
821.161.1-6 (стара 882-6) РУСКА ПИСМА
821.161.1-82(стара 882-82) РУСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.161.1-94(стара 882-31) РУСКИ МЕМОАРИ
821.161.1-992(стара 882-992) РУСКИ ПУТОПИСИ
821.161.1(091) (стара 882(09) РУСКА ИСТОРИЈА КЊИЖ.
821.161.1.09 (стара 882(09) РУСКА КЊИЖ. КРИТИКА

821.162.1(стара 884) ПОЉСКА


КЊИЖЕВНОСТ
821.162.1-31(стара 884-31) ПОЉСКИ РОМАНИ
821.163.2 (стара 886.7) БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.162.3 стара 885 ЧЕШКА И СЛОВАЧКА
КЊ.
821.162.3-31(стара 885-31) ЧЕШКИ РОМАНИ
821.163.4 ЈУЖНОСЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.163.4-1 ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ПОЕЗИЈА
821.163.4-2 ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ДРАМА
821.163.4-31 ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ РОМАНИ
821.163.4-34 ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.163.41...(стара 886-) СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.163.41-1(стара 886-1) СРПСКА ПОЕЗИЈА
821.163.41-2(стара 886-2) СРПСКА ДРАМА
821.163.41-3(стара 886-3) СРПСКА ПРОЗА
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-31(стара 886-31) СРПСКИ РОМАНИ
821.163.41-34(стара 886-32) СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.163.41-34(стара 886-32) СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.163.41-36 КРАТКЕ ПРИПОВЕТКЕ. АНЕГДОТЕ
821.163.41-4 (стара 886-4) СРПСКИ ЕСЕЈИ
821.163.41-6 (стара 886-6)СРПСКА ПИСМА
821.163.41-5 (стара 886-5) СРПСКИ ГОВОРИ
821.163.41-7(стара 886-7) САТИРА
821.163.41-82(стара 886-82) СРПСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.163.41-83 стара 886-83 РАЗГОВОРИ
821.163.41-84 стара 886-84 АФОРИЗМИ
821.163.41-94(стара 886-94) СРПСКИ МЕМОАРИ
821.163.41-95/97 БЕСЕДЕ, РЕЛИГИОЗНА
ЛИТ.
821.163.41-92 ( стара 886-92) СРПСКО НОВИНАРСТВО
821.163.41-992(стара 886-992) СРПСКИ ПУТОПИСИ
821.163.41-1:398ЕПСКА И ЛИРСКА ПОЕЗИЈА
821.163.41-34:398 НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.163.41-8:398 МЕШОВИТА ДЕЛА НАРОДНЕ КЊ.
821.163.41(091)стара 886(091) ИСТОРИЈА
КЊИЖЕВНОСТИ
821.163.14.01/08 стара 886.01/08 КЊИЖЕВНА ЕСТЕТИКА
821.163.41.09 стара 886.09 КЊИЖ. КРИТИКА И
СТУДИЈЕ
821.163.41.09 стара 886.09 КЊИЖ. КРИТИКА И
СТУДИЈЕ
821.211 (стара 891.1/2) ИНДИЈСКА (СТАРА) КЊИЖЕВНОСТ
821...(540)- ИНДИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.19/22 (стара 891.4/5/981/499) ИНДИЈЕ И СРЕДЊЕГ
ИСТОКА
821.18 (стара 891.983) АЛБАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.241.1 (стара 892.1) СУМЕРСКО ВАВИЛОНСКА КЊИЖ.
821.411.16 (стара 892.4) ХЕБРЕЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.411.21 (стара 892.3/7,893) AРАПСКА КЊИЖЕВНОСТ
(СЕВЕРНА АФРИКА И БЛИСКИ ИСТОК)

821.511.111 (стара 894.541) ФИНСКА КЊИЖЕВНОСТ


821.511.141-31(стара 894. 511) МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.511.141-31(стара 894. 511)МАЂАРСКИ РОМАНИ
821.511.141–34(стара 894. 511)МАЂАРСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
ОРИЈЕНТАЛНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
821.512.161 (стара 894.35) ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.581 (стара 895.1) КИНЕСКA КЊИЖЕВНОСТ
821.581-31 (стара 895.1-31) КИНЕСКИ РОМАН
821.521 (стара 895.6) ЈАПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.521 (стара 895.6) ЈАПАНСКИ РОМАН
821...(680) стара 896;820(663) АФРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ

821.135.1(497.1) KЊИЖЕВНОСТ РУМУНА У СРБИЈИ


821.162.4(497.1) КЊИЖЕВНОСТ СЛОВАКА У СРБИЈИ
821.511.141(497.1) / (стара 894.5(497.1) КЊИЖЕВНОСТ МАЂАРА У СРБИЈИ
821.161.2(497.1) КЊИЖЕВНОСТ РУСИНА У СРБИЈИ
821.18(497.1) КЊИЖЕВНОСТ АЛБАНАЦА У СРБИЈИ
821.214.58(497.1) КЊИЖЕВНОСТ РОМА У СРБИЈИ

ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА


ПИСМА МЕШОВИТА МЕМОАРИ
ПИСМА САТИРЕ КРАТКЕ ПРИЧЕ
821...-992 ПУТОПИСИ
821...-992 ПУТОПИСИ
НАУЧНА ФАНТАСТИКА
ЕПСКА ФАНТАСТИКА
КОМИЧНА ФАНТАСТИКА
НАГРАЂЕНЕ КЊИГЕ
ТРИЛЕРИ ДРАМА ЉУБАВНИ РОМАНИ
ИСТОРИЈСКИ ТРИЛЕРИ
АВАНТУРИСТИЧКИ РОМАНИ
ДОМАЋИ ПИСЦИ
КЛАСИЧНА КЊИЖЕВНОСТ
ФАНТАСТИКА ХОРОР
ТИНЕЈЏ РОМАНИ
ИСТОРИЈСКИ РОМАНИ
ЛЕКТИРA ЛЕКТИРA ЛЕКТИРA
ЛЕКТИРA ЛЕКТИРA ЛЕКТИРA
ИЗБОР ИЗБОР ИЗБОР
АНТОЛОГИЈЕ АНТОЛОГИЈЕ
ПРИРУЧНИ ФОНД ПРИРУЧНИ ФОНД
ЕПСКА ФАНТАСТИКА
ДЕЧЈА КЊИЖЕВНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
БАЈКЕ БАЈКЕ БАЈКЕ БАЈКЕ БАЈКЕ
БАСНЕ БАСНЕ
НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ МАЂАРА, РОМА, РУМУНА,
РУСИНА,СЛОВАКА У СРБИЈИ
ЛЕКТИРЕ I РАЗРЕД ЛЕКТИРЕ II РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ III РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ IV РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ V РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ VI РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ VII РАЗРЕД
ЛЕКТИРЕ VIII РАЗРЕД

ЛЕКТИРЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ


ЛЕКТИРЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЛЕКТИРЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
ЛЕКТИРЕ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

ДЕЧЈИ СТРУЧНИ ФОНД


ЛЕГЕНДЕ ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ – АНТОЛОГИЈЕ
ДЕЧЈА ДРАМА ДЕЧЈА МЕШОВИТА
РОМАНИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
РОМАНИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
РОМАНИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
РОМАНИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
ПРИПОВЕТКЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
ПРИПОВЕТКЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
ИЗБОР АГАТА КРИСТИ ИЗБОР
ЗЕН ГРЕЈ МИР-ЈАМ
ЕПСКА ФАНТАСТИКА ЛУСТБАДЕР
КРИМИ РОМАНИ-ТРИЛЕРИ КАДОК
ПЕРЛ БАК АГАТА КРИСТИ
БРОМФИЛД ПЛАВА ПТИЦА
ПРИРУЧНИ ФОНД (ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ,
РЕЧНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ)
НОВЕ КЊИГЕ ДОМАЋИХ АУТОРА
ДЕЧЈИ КУТАК

821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ


821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ
821.112.2–31 (стара 830–31) НЕМАЧКИ РОМАНИ
821.112.2–34 НЕМАЧКЕ ПРИПОВЕТКЕ
(стара 830–32)

821.112.2 – 4 НЕМАЧКИ ЕСЕЈ


821.112.2 – 6 ПИСМА
821.112.2 – 82 МЕШОВИТА ДЕЛА
821.112.2 – 94 НЕМАЧКИ МЕМОАРИ
821.112.2(091) НЕМАЧКА ИСТОРИЈА КЊИЖ.
821.112.2.09 НЕМАЧКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
821.133.1-82 ФРАНЦУСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.133.1-94 ФРАНЦУСКИ МЕМОАРИ
ПОПУЛАРНА ПСИХОЛОГИЈА И
ПОПУЛАРНА МЕДИЦИНА

821.111- (стара 820-) ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ


821.111-82 (стара 820-82) ЕНГЛЕСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.111(73) (стара 820(73) АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
821.111(73)-34 (стара 820(73)-32) АМЕРИЧКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.111(73)-82 (стара 820(73)-82) АМЕРИЧКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.111(73)-992 (стара 820(73)-992) АМЕРИЧКИ ПУТОПИСИ
821.111(94) (стара 820(94) АУСТРАЛИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.111(94)-31 (стара 820(94)-31) АУСТРАЛИЈСКИ РОМАН
821.112.2-.. (830-...) НЕМАЧКА КЊИЖЕВНОСТ
821.112.2 – 82 (стара 830–82) НЕМАЧКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.112.2(436) стара 830(436) АУСТРИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.112.2(436)-31 стара 830(436)-31 АУСТРИЈСКИ РОМАН
821...(494) стара 830(494);820(494) ШВАЈЦАРСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.112.5 ХОЛАНДСКА И БЕЛГИЈСКА КЊИЖEВНОСТ
821.113.3 (839.59) ИСЛАНДСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.113.4-... (839.8-...) ДАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.113.5- ..(839.6-..) НОРВЕШКА КЊИЖЕВНОСТ
821.113.6-... (839.7-...) ШВЕДСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.131.1..(850..) ИТАЛИЈАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.131.1-34 стара 850-32 ИТАЛИЈАНСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.133.1-34 стара 840-32 ФРАНЦУСКЕ ПРИПОВЕТКЕ
821.133.1-82 стара 840-82 ФРАНЦУСКА МЕШОВИТА ДЕЛА
821.134.2-..(860..) ШПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.134.(7/8) стара 860(72/86) ЛАТИНОАМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
821.134.3 стара 869;869(81) ПОРТУГАЛСКА И БРАЗИЛСКА КЊИЖEВНОСТ
821.14'02 (стара 875) АНТИЧКА ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ
821.14'06 (стара 877.4- ) САВРЕМЕНА ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ
821.162.1(стара 884) ПОЉСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.162.3 стара 885 ЧЕШКА И СЛОВАЧКА КЊИЖEВНОСТ
821.163.41-8:398 МЕШОВИТА ДЕЛА НАРОДНЕ КЊИЖEВНОСТИ
821.163.41.09 стара 886.09 КЊИЖЕВНА КРИТИКА И СТУДИЈЕ
821.19/22 (стара 891.4/5/981/499) ИНДИЈЕ И СРЕДЊЕГ ИСТОКА
821.241.1 (стара 892.1) СУМЕРСКО ВАВИЛОНСКА КЊИЖЕВНОСТ
АЗИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ

Вам также может понравиться