Вы находитесь на странице: 1из 64

SERIJA 6R

SA COMMANDPRO™
2

SA COMMANDPRO™ NA PUTU
OVLADAJTE SNAGOM I PREFINJENOM TEHNIKOM SERIJE 6R,
SA NADALEKO POZNATIM UPRAVLJAČKIM PRISTUPOM.

M A K S IM A L N A I Z D R Ž L J I VO S T

John Deere koncept pune šasije formira čvrstu osnovu za sve


traktore serije 6R. Motor i menjač se montiraju unutar šasije
na izolacione blokove, koji smanjuju opterećenje i buku pri radu.
To je savršena platforma za John Deere prednji utovarivač.
3

SADRŽA J

Uvod���������������������������������������������������������������������������2
Pregled�����������������������������������������������������������������������4
Traktori serije 6R sa malom šasijom������������������������������6
Traktori serije 6R sa srednjom šasijom��������������������������8
Traktori serije 6R sa velikom šasijom���������������������������10
Traktori serije 6R sa ekstra velikom šasijom�����������������12
Vrhunska efikasnost��������������������������������������������������14
Motor�����������������������������������������������������������������������16
Menjači���������������������������������������������������������������������18
CommandPRO™ komandna ručica������������������������������22
Kabina����������������������������������������������������������������������24
Udobnost i stabilnost������������������������������������������������26
Osvetljenje����������������������������������������������������������������28
Uređaj za agregatiranje����������������������������������������������30
Hidraulika i priključno vratilo��������������������������������������32
Prednji utovarivači����������������������������������������������������34
Implementirana tehnologija precizne poljoprivrede�����40
FarmSight™ usluge����������������������������������������������������46
Specifikacije��������������������������������������������������������������50
4

VAŠA SVESTRANA
RADNA SNAGA
Svaki 6R traktor je dizajniran i konstruisan da
bude najsvestraniji i najsnažniji sastavni deo
vaše radne snage, napravljen da prevaziđe
razne uslove i izazove koji mu se nađu na putu,
kao i period do kada radovi mogu da se izvrše.

Z AV R Š I T E P O S AO
Savladaćete i najveće poslove
u najtežim danima uz inzvarednu
snagu i komfornu vožnju 6R serije –
uz nivo efikasnosti kom nema ravnog.

1 | VUČE VIŠE 2 | UDOBNOST 3 | N I S K I T R O Š KOV I


V L A S N I Š T VA
Manji gubici snage i veća vučna snaga. TLS™ Plus ogibljenje prednjeg mosta
To je razlika sa 6R. i HCS Plus ogibljenje kabine, rade Mala potrošnja goriva, niski troškovi
sinhronizovano kako bi obezbedili održavanja i popravke, kao i visoka
najbolje iskustvo u vožnji i radu. preprodajna cena, garantuju vam najviše
dobijenog za uložene pare.

7 | S N A Ž N A HID R AU L IK A 8 | I Z U Z E T N A K A B IN A 9 | C O M M A N D P R O™

Do šest zadnjih selektivnih upravljačkih Izuzetno prostrana kabina od 3,33 m³, Savršena ergonomija, strategija vožnje
ventila (SCV) i 160 l/min hidrauličnog veoma tiha 71 dB (A), proizvedena prema i mogućnost konfigurisanja.
protoka. standardima automobilske industrije.
M A L A Š A S I JA : S R E D N JA Š A S I JA :
KO M PA K TA N I AG IL A N S V E S T R A N I JA K

2.936 mm
2.886 mm* (6135R)
3.026 mm
(6145R, 6155R)

2.550 mm* 2.580 mm 2.550 mm* 2.765 mm


4.540 mm 4.870 mm (6135R)
4.950 mm (6145R, 6155R)

* S a prednjim pneumaticima 540/65R24 i zadnjim pneumaticima 600/65R38 * S a prednjim pneumaticima 540/65R28 i zadnjim pneumaticima 600/65R38

6 .10 0 KG 7.0 0 0 KG
6135R: 6.400 kg

PERFORMANSE MOTORA PERFORMANSE MOTORA

6130R 6155R
6120R 6145R
6110R 6135R

… 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 … 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Maksimalna snaga (ECE-R120), ks Maksimalna snaga (ECE-R120), ks


Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks
V E L IK A Š A S I JA : E K S T R A V E L IK A Š A S I JA :
S N AG A Z A P E R F O R M A N S E L AG A N. S N A Ž A N. PA M E TA N.

3.160 mm 3.250 mm

2.550 mm* 2.800 mm 2.550 mm* 2.900 mm


5.050 mm 5.190 mm

* S a prednjim pneumaticima 600/70R30 i zadnjim pneumaticima 800/70R38 * S a prednjim pneumaticima 600/70R30 i zadnjim pneumaticima 800/70R38

8 . 4 0 0 KG 9.30 0 KG

PERFORMANSE MOTORA PERFORMANSE MOTORA

6215R
6195R 6250R
6175R 6230R

… 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 … 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Maksimalna snaga (ECE-R120), ks Maksimalna snaga (ECE-R120), ks


Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks
5

O B AV L JA S V E
Bez obzira da li se bavite
stočarstvom, zemljoradnjom,
mešovitim delatnostima ili radite
usluge – jedan od naših 6R traktora
je stvoren za vas.

4 | PERFORMANSE 5 | M E N JAČ I 6 | O S OV IN E
MOTORA I P N EU M AT I C I
Poluautomatski AutoQuad™ Plus,
John Deere motori od 4,5 l ili 6,8 l sa superefikasni i snažni DirectDrive TLS™ Plus i promenjivi odnos
nominalnom snagom do 250 KS daju ili efikasni kontinualni AutoPowr™. upravljača na prednjoj osovini
vam izuzetnu snagu uz smanjene za izvanrednu udobnost.
operativne troškove. Široki pneumatici pozadi
za maksimalnu vuču.

10 | I S O B U S I VO Đ E N J E 11 | P OV E Z I VA N J E
IZNUTRA
Svestran ISOBUS na
CommandCenter™, plus naš JDLink™ omogućava daljinsko
popularni AutoTrac™ sistem servisiranje i podršku rukovaocu.
navođenja.
6

TRAKTORI SERIJE 6R
SA MALOM ŠASIJOM
KOMPAKTNI I AGILNI
7

Sjajan za rad u stočarstvu – košenje, prevrtanje, baliranje


i hranjenje. Zahvaljujući malom međuosovinskom rastojanju
i kabini sa dobrom preglednošću, idealan je za radove
sa prednjim utovarivačem.

T E Ž IN A I D IM E N Z I J E

Siguran prolaz kroz bilo koja vrata na ambaru i jednostavno


manevrisanje svuda gde vam je potrebno da priđete zbog radova
sa prednjim utovarivačem – sve to malo međuosovinsko rastojanje
čini mogućim.

MOTORI

6110R 6120R 6130R


Broj cilindara 4 4 4
P OWE R T EC H P S S
Zapremina (l) 4,5 4,5 4,5
4 - C IL IN DA R S K I
Maksimalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 121 (89) 132 (97) 143 (105)
M O T O R O D 4 ,5 L
„Snaga na njivi“
Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks (kW) 135 (99) 145 (107) 155 (114)
„Snaga za transport i priključno vratilo“
Emisiona klasa Faza V Faza V Faza V

M E N JAČ I

Oslonite se na naše proverene


menjače PowrQuad™ Plus
i AutoQuad™ Plus ili odaberite
vrhunski AutoPowr™
za vrhunsku lakoću rada
u kombinaciji sa najboljom
efikasnošću potrošnje goriva.

PowrQuad™ – 4 brzine/ AutoQuad™ – 4 brzine/ AutoPowr™ – IVT™


6 rangova (24/24) 6 rangova (24/24)
8

TRAKTORI SERIJE 6R
SA SREDNJOM ŠASIJOM
SVESTRANI I JAKI
9

Koristan je u različitim poljoprivrednim primenama jer je


dovoljno jak i za teže poslove u polju, kao što su obrada
zemljišta i sejanje.

T E Ž IN A I D IM E N Z I J E

Modeli sa srednjom šasijom se nalaze baš u toj sredini između


agilnosti i snažnih performansi – spremni za sve.

MOTORI

6135R 6145R 6155R


Broj cilindara 4 6 6
P OWE R T EC H P V S
Zapremina (l) 4,5 6,8 6,8
6 - C IL IN DA R S K I
Maksimalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 148 (109) 160 (117) 171 (125)
M O T O R O D 6, 8 L
„Snaga na njivi“
Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks (kW) 166 (122) 192 (141) 202 (149)
„Snaga za transport i priključno vratilo“
Emisiona klasa Faza V Faza V Faza V

M E N JAČ I

PowrQuad™ – 4 brzine/ AutoQuad™ – 4 brzine/ DirectDrive – 8 brzina/ AutoPowr™ – IVT™


6 rangova (24/24)* 5 rangova (20/20)* 3 ranga (24/24)*

* 6135R: 24/24 PowrQuad™ i AutoQuad™ menjači; DirectDrive nije dostupan


10

TRAKTORI SERIJE 6R
SA VELIKOM ŠASIJOM
SNAGA ZA PERFORMANSE
11

Nema boljih od ovih, za sve teške uslove rada


sa vrhunskim zahtevima za kretanje po putu.
Preduzimači, obratite pažnju!

T E Ž IN A I D IM E N Z I J E

Veliko međuosovinsko rastojanje pruža udobnu vožnju


bez ljuljanja, sa širokim opsegom primene u polju
i transportnim opcijama.

MOTORI

6175R 6195R 6215R


Broj cilindara 6 6 6
P OWE R T EC H P V S
Zapremina (l) 6,8 6,8 6,8
6 - C IL IN DA R S K I
Maksimalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 193 (142) 215 (158) 237 (174)
M O T O R O D 6, 8 L
„Snaga na njivi“
Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks (kW) 223 (164) 243 (179) 259 (190)
„Snaga za transport i priključno vratilo“
Emisiona klasa Faza V Faza V Faza V

M E N JAČ I

PowrQuad™ – 4 brzine/ AutoQuad™ – 4 brzine/ DirectDrive – 8 brzina/ AutoPowr™ – IVT™


5 rangova (20/20) 5 rangova (20/20) 3 ranga (24/24)
12

TRAKTORI SERIJE 6R
SA EKSTRA VELIKOM
ŠASIJOM
MOĆNI I SNAŽNI
13

Više snage na prednjem priključnom vratilu i povećana


podizna moć na prednjim i zadnjim podiznim polugama –
spremno za teške stvari.

T E Ž IN A I D IM E N Z I J E

Još veće međuosovinsko rastojanje (+100 mm) i ogromni


pneumatici od 2,05 m, pomažu da se sa velikom efikasnošću
dobije izvanredna snaga na tlu kod modela sa ekstra velikom
šasijom.

MOTORI

6230R 6250R
Broj cilindara 6 6
P OWE R T EC H P S S
Zapremina (l) 6,8 6,8
6 - C IL IN DA R S K I
Maksimalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 253 (186) 275 (202)
M O T O R O D 6, 8 L
„Snaga na njivi“
Maksimalna snaga sa IPM-om (ECE-R120), ks (kW) 280 (205) 300 (221)
„Snaga za transport i priključno vratilo“
Emisiona klasa Faza V Faza V

M E N JAČ I

Vrhunska lakoća rada izuzetnog


AutoPowr™ menjača nadopunjuje
snagu i obrtni moment vašem 6R
traktoru – doživite izvanrednu
efikasnost potrošnje goriva
i izuzetno visok nivo udobnosti
u radu.

AutoPowr™ – IVT™
14

IZUZETNA EFIKASNOST
Koliko snage traktor zaista isporučuje? Specifikacija
motora na tržištu može da vara. Ono što je važno
nije snaga motora ili nalepnica na haubi, već snaga
koja se prenosi na tlo ili na priključno vratilo.

6250 R D L G P OWE R M I X T R A N S P O R T 2.0

Dobićete svu potrebnu snagu uz velike uštede na gorivu:


Ispitan prema proceduri PowerMix Transport 2.0 (status 1
1.8.2018. godine), 6250R je imao najmanju potrošnju
goriva u odnosu na ispitane konkurente.

%
450 34
10 0
32

400
31

350 16

348 377 430 406

300

g/kWh John Deere¹ Konkurent 1² Konkurent 2³ Konkurent 3⁴


[Gorivo + DEF] 6250R

¹ Rezultati testa Profi 06/2018, strana 12


² Rezultati testa Profi International 05/2018, strana 12
³ Rezultati testa Profi International 07/2018, strana 14
⁴ Rezultati testa Profi International 06/2018, strana 14
15

P R O J E K T OVA N Z A E F IK A S N O S T

Paket za hlađenje velike površine (1) sa boljim protokom


vazduha. Visok obrtni moment i odlična ušteda goriva pri
nominalnim brzinama i maksimalna efikasnost prenosa (2).
Vrhunski dizajn osovina i široki pneumatici do 2,05 m (3)
pomažu da se sva ta snaga prenese na tlo.

%
> 93
2

M O D E L 6 R I S P O R U ČU J E
S V EU K U P N U E F IK A S N O S T
T R A K T O R A O D > 93%
16

SNAGA
BEZ OGRANIČENJA
Iskoristite svu snagu koja vam je potrebna uz manje goriva
i izduvnu emisiju pomoću naših poznatih motora zapremine
4,5 l sa 4 cilindra ili 6,8 l sa 6 cilindara (spunjava kriterijume
Stage V emisione klase)*.

ODZIV MOTORA R EC IR K U L AC I JA SELEK TIVNA SERIJA


R A S H L AĐ E N O G K ATA L I S T I Č K A TURBOKOMPRESOR A
IZDUVNOG GASA R E D U KC I JA (S C R )
(EG R )

Disel filter čvrstih čestica Precizne količine rashlađenih Tečnost za izduvne gasove Serijski turbo punjači
čađi (DPF) pored toga što izduvnih gasova se mešaju dizela (DEF) se meša sa obezbeđuju obrtni moment
ih sprečava da izađu u s ulaznim svežim vazduhom izduvnim gasovima motora pri nižim obrtajima motora
atmosferu, poboljšava i smanjuju temperature u katalizatoru i smanjuje i bolji odziv kako bi se ispunili
protok izduvnih gasova sagorevanja. To dovodi do dalju emisiju NOx. DEF zahtevi različitih opterećenja.
za bolji odziv gasa. smanjivanja izduvnih azotovih potrošnja je samo 2-3%
oksida (NOx) iz motora i korišćenja dizela.
efikasnijem tajmingu paljenja
smeše, što omogućava uštedu
goriva i DEF-a.

Naši PSS motori od 4,5 l (6110R, 6120R, 6130R


i 6135R) koriste sistem 2-stepenog turbo punjača
u kojem VGT multiplikuje pritisak koji pravi turbo
punjač sa fiksnim krilcima. Ovakav linijski raspored
povećava snagu za postizanje do 166 KS (maks.
sa IPM-om) kod modela 6135R.

* sa John Deere Plus-50™ II
17

D U G I IN T E RVA L
Z A M E N E U L JA

Nm 6250 R PS
Veća snaga naših motora sa 6 cilindara dolazi
1
zbog redefinisane 4-ventilne tehnologije
1.400 280 High Pressure Common Rail, sa pritiskom
2
1.200 240
ubrizgavanja do 2.500 bara. PVS motor
3 modela 6145R – 6215R ima turbo punjač sa
1.000 200 promenljivom geometrijom, koji pojačava
800 160 performanse i efikasnost duž krive obrtnog
momenta. PSS motori (6230R i 6250R) koriste
600 120 sistem 2-stepenog turbo punjača u kojem VGT
400 80
povećava pritisak koji pravi turbo punjač sa
fiksnim krilcima.
900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

o/min
Snaga s pojačanjem Snaga bez pojačanja
Obrtni momenat s pojačanjem Obrtni momenat bez pojačanja

Pametno upravljanje snagom (1) pruža do 40 dodatnih konjskih snaga za prevoz i poslove
sa priključnim vratilom. Maksimalna snaga (2) i maksimalni obrtni momenat (3) ostvaruju
se na 1.900 i 1.600 o/min da bi se osigurao optimalniji odziv uz manju potrošnju goriva.
18

POWRQUAD™ PLUS
I AUTOQUAD™ PLUS
DOKAZANA TEHNOLOGIJA MENJAČA

Naši dokazani PowrQuad™ Plus i AutoQuad™ Plus menjači pružaju


izuzetnu jednostavnost rukovanja sa snagom i obrtnim momentom
vašeg traktora serije 6R. Oba menjača možete naručiti sa opcijom
za pužne brzine za modele sa malom i srednjom šasijom, kako
biste postigli brzine od samo 72 m/h pri 1.000 o/min.

P OWR QUA D™ P L U S AU T O QUA D™ P L U S

U ponudi su dve verzije, 20/20 i 24/24, koje su dostupne Sve pogodnosti PowrQuad™ Plus menjača uz dodato
zavisno od modela traktora. Svi obezbeđuju brzo menjanje automatsko menjanje stepena prenosa i maksimalnu brzinu
stepena prenosa, što obuhvata podudaranje brzina kada se od 50 km/h. Dostupne su verzije 20/20 i 24/24. Zahvaljujući
vrši prebacivanje između rangova. Njima se upravlja jedom opciji EcoShift, brzina prevoza od 40 km/h se odvija na samo
ručicom za izbor ranga sa funkcijom deaktiviranja kvačila 1.533 o/min, što smanjuje potrošnju goriva i izduvnu emisiju.
i izborom stepena prenosa pritiskom dugmeta. Tehnologija
SoftShift održava glatko menjanje stepena prenosa, čak
i pod opterećenjem.
19

DIRECTDRIVE
NAPREDNA TEHNOLOGIJA
DVOSTRUKOG KVAČILA 2

Posebno razvijen za 6R traktore, DirectDrive je


osmostepeni, trogrupni menjač, koji je John Deere
dizajnirao i konstruisao za teške poljoprivredne
radove. 1 | Kvačilo 1: Prebacivanje parnih brzina
2| K  vačilo 2: Prebacivanje neparnih brzina

„Z AHVALJ UJ UĆ I
AUTO MAT SKO M KVAČ I LU,
TO J E PO PUT VO Ž NJ E AUTA
SA AUTO MAT SKI M ME NJAČ E M .“

P R O F I ( J U N 201 9. )

B E S P R E KO R N A E F IK A S N O S T 1 | Točkić za brzine
2 | Poluga menjača
3 | Automatski režim 1
Tehnologija sa dvostrukim kvačilom uvek
priprema sledeći stepen prenosa, tako da se 4 | Ručni režim
5 | Izbor opsega 2
za vreme menjanja stepena prenosa ne gubi
obrtni moment – time se smanjuje potrošnja 3
goriva i olakšava posao.
4

5
V EĆ A U Š T E DA G O R I VA

Za vreme transporta, DirectDrive smanjuje


obrtaje motora na 1.550 o/min pri 40 km/h
2,7 3,3 4,1 4,9 6,0 7,3 8,9 10,8
i 1.600 o/min pri 50 km/h čime se značajno
smanjuje potrošnja goriva.
A 1 2 3 4 5 6 7 8

5,4 6,6 8,1 9,8 12 15 18 22


B 1 2 3 4 5 6 7 8
L AG A N O K R E TA N J E
I Z AU S TAV L JA N E 16 20 25 30 36 44 54 54
BC 1 2 3 4 5 6 7 8
Funkcija AutoClutch daje vam mogućnost
zaustavljanja traktora bez pritiska kvačila – Brzina Brzina
to vam dosta pomaže kada obavljate poslove
sa čestim kretanjem i zaustavljanjem. DirectDrive nudi 11 brzina između 4 i 12 km/h što osigurava optimalnu
kombinaciju stepena prenosa/obrtaja bez obzira na situaciju.
20

AUTOPOWR™
BEZSTEPENO PODEŠAVANJE BRZINA
AutoPowr™ je hidromehanički menjač koji isporučuje
kontinuiranu snagu bez koraka pri brzinama
između 50 m/h i 50 km/h.

UDOBNOST

AutoPowr™ održava izabranu brzinu tako što automatski


reaguje na promenljive uslove opterećenja.

U Š T E DA G O R I VA

Kada se ostvari željena brzina kretanja po putu, brzina


motora će automatski pasti na minimalni nivo koji je
potreban za održavanje te brzine – čime se smanjuje
buka i štedi gorivo. 50 km/h se odvija pri 1.630 o/min,
40 km/h pri 1.300 o/min sa CommandPRO™. AutoPowr™
je standardna oprema kod traktora serije 6230R i 6250R.

DVA I Z G L E DA R EG U L AC I J E

Uz AutoPowr™, superiorna efikasnost predstavlja


standard. Uz upravljanje sa CommandPRO™,
lagodnost je vrhunska.

1 | Točkić za podešavanje određene brzine


2 | Opseg brzine dva
3 | Opseg brzine jedan
21

N A P O S L E T K U,
VRHUNSK A
UDOBNOST
TA KO Đ E D O N O S I
M A K S IM A L N U
E F IK A S N O S T

Mehanička snaga
Hidrostatička snaga

%
M A K S IM A L N A E F IK A S N O S T
100
AutoPowr™ obezbeđuje 100% mehanički
80 prenos snage pri sledećim radnim brzinama:
3,5 km/h (teška vuča), 11 km/h (laka vuča),
60 22,5 km/h (težak transport) i 47,2 km/h
(lagani transport). Rezultat toga je
40 superiorna efikasnost prenosa, blizu
efikasnosti mehaničkih menjača. Zapravo,
20
AutoPowr™ uvek koristi preko 60% dostupne
mehaničke snage.
0
0 10 20 30 40 50
km/h
22

COMMANDPRO™
KOMANDNA RUČICA
Ovladavanje snagom traktora serije 6R jednostavno je uz novu
CommandPRO™ komandnu ručicu i njenih 11 programabilnih tipki.
To je vrhunski interfejs za vozača, tako da svakodnevni radni dan
postaje još udobniji i produktivniji.

V R H U N S K I IN T E R F E J S Z A VO Z AČ A

–– Podesite maksimalnu i nultu brzinu uz jedno


jednostavno guranje ili povlačenje
–– Kontrola pužnog kretanja od 0 do 2 km/h
–– Istovremeno aktivna vožnja pomoću pedale i komandne ručice
–– Funkcija ActiveZero održava izlaznu angažovanu brzinu
na 0 km/h sve dok se ne da komanda za ubrzavanje
–– Kontrolni ISOBUS priključci sa CommandPRO™

M E N A D Ž E R P O D E Š AVA N JA

Funkcija Settings Manager smanjuje vreme


podešavanja svih vaših različitih aplikacija
tako što vam omogućava da sačuvate sva
podešavanja vaših mašina, na primer motora,
selektivnih kontrolnih ventila i zadnje
podizne poluge kao i postavke konfiguracije
za električnu i CommandPRO™ komandnu
ručicu. Momentalni pristup individualnim
podešavanjima za priključke i rukovaoca,
kao i za produktivnost od momenta
uzimanja volana u ruke.
23

M A K S IM A L N A
P O S TAV L J E N A
B R Z IN A K R E TA N JA

KO N T R O L A
PUŽNOG 1

K R E TA N JA Ubrzavanje
5
4

3
2

A K T I V IR A N J E
P O D E Š E N E B R Z IN E

IZABERITE
SMER
K R E TA N JA

Usporavanje

N U LTA
B R Z IN A
K R E TA N JA

1 | Tipka za 2 | Tipka za odziv 3 | Točkić za 4 | Aktivaciona tipka 5 | 11 programibilnih tipki za:


podešenu brzinu pri ubrzanju sa tri podešavanje brzine –– Prednje/zadnje podizne poluge
kretanja 1 i 2 podešavanja kretanja –– Prednje/zadnje priključno vratilo
–– SCV-ove
–– iTEC™
–– AutoTrac™
–– ISOBUS funkcije
–– Podešena brzina motora
24

URADITE NAJBOLJI
POSAO DO SADA
Vi ćete sesti, pogledati oko sebe i znati – Ja ću
sa ove pozicije da završavam poslove bolje, brže
i efikasnije. Na tihih 71 dB (A) uživaćete u našoj
udobnoj kabini od 3,33 m³ svaki put kada uđete.

1 | V R ATA KO JA N E V ID I T E

Naša panoramska vrata i ne liče previše


na vrata. To je dobra stvar. Kroz njih ćete
uživati u nesmetanom pogledu. Takođe,
je dostupna i verzija sa levostranim
vratima na B-stubu.

2 | O S TAVA Z A N E S M E TA N O
KO R I Š Ć E N J E K A B IN E

Verovatno postoji nekoliko predmeta


za koje želite da su uz vas. Biće Vam na
dohvat ruke, a kabina neće biti neuredna.
Takođe, ostava može biti dostupna
i kao frižider.

3 | BLUETOOTH RADIO 4 | SEDITE BOL JE

Omogućava telefonsku vezu preko Vrhunska sedišta za manje zamora i veću


Bluetooth sistema pomoću SIM kartice produktivnost. Opcije uključuju okretno
putem sistema CommandCenter™. vazdušno ogibljeno sedište i vrhunsko
sedište sa sistemom klimatizacije.
SADA SA
KO Ž N IM
PA K E T O M
OPREME*

Vrhunska praktičnost za operatera – CommandARM™


sa 4200 ili 4600 CommandCenter™.

6 | C O M M A N DA R M™ I 7 | E L E K T R O N S K A KO M A N D N A
C O M M A N D C E N T E R™ 4 . G E N E R AC I J E PA L I C A KO JA M O Ž E DA S E
KO N F I G U R I Š E
Vaš traktor kao vaša produžena ruka: Intuitivno
upravljajte SCV-ima, AutoTrac™, iTEC™, klima uređajem, Poboljšana produktivnost koja je laka za podešavanje
svetlima, radiom, pogonom na 4 točka i kontrolom i upotrebu. Komandna palica koja podržava ISOBUS
dubine podiznih poluga. Sve to nadgledajte dostupna je sa desnom konzolom i sistemom
i kontrolišite precizno i bez napora. CommandARM™ – njene funkcije mogu jednostavno
ponovo da se konfigurišu preko sistema
CommandCenter™ 4. generacije.

* Obuhvata kožno sedište, kožno pomoćno sedište, volan obložen kožom,


tapaciranu podnu podlogu i nalepnicu na zadnjem prozoru.
COMMANDCENTER™ 4.
GENERACIJE
Konačno, „swipe“ funkcija sa kojom ste do sada uživali
na tablet uređaju, dolazi u vašu kabinu.

I S O B U S A E F S E R T IF IK AT

Prebacivanje između uređaja postaje lagano sa našim potpuno ISOBUS AEF sertifikovanim
CommandCenter™ ekranima.

4200 COMMANDCENTER™ 4600 COMMANDCENTER™


Ekran osetljiv na dodir 21,3 cm (8,4") 25,4 cm (10")
Komande traktora ▪ ▪
Dokumentacija ▪ ▪
AutoTrac™ ▪ ▪
ISOBUS AEF – UT, AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO ▪ ▪
Bežični prenos podataka i daljinski pristup displeju ▪ ▪
Video ulazi 1 4

D N E V N I S E RV I S N I C E N TA R V EĆ I E K R A N, V EĆ A KO N T R O L A

Dobijte trenutni pregled stanja nivoa tečnosti dodirom Sa funkcijom 4600 CommandCenter™ možete
prsta. Dnevni servisni centar uklanja potrebu da ručno udvostručiti veličinu ekrana uz novi Gen4 dodatni
proveravate nivoe motornog ulja i rashladne tečnosti monitor, što vam omogućava da pregledate funkcije
motora – nećete se isprljati i uštedećete vreme. komandi vozila na primarnom displeju, a Precision Ag
primene na dodatnom monitoru.
D O DAT N I M O N I T O R :
V ID I T E V I Š E , R A D I T E
5 | V I Š E F U N KC I JA Z A M A N J E E F IK A S N I J E

Ono što bi drugi naplatili ili uopšte ne mogu


da urade, predstavlja standardnu opremu za 4200
CommandCenter™: ISOBUS AEF, varijabilne opcije
rada, potpuna dokumentacija, opcije nadogradnje
na AutoTrac™ i kontrolu sekcije, plus daljinski pristup
displeju i podrška bežičnom prenosu podataka. Sjajno!
26

ODLIČNA VOŽNJA,
KOMPLETNA SNAGA
TLS™ Plus ogibljenje ne samo da garantuje
optimalni kontakt sa podlogom
i performanse u polju, već omogućava
do 10% bolje vučne karakteristike
traktora na podlozi.

Takođe obezbeđuje veću udobnost rukovaoca, smanjuje


zamaranje rukovaoca i povećava produktivnost, dok
upravljanje promenljivim odnosima poboljšava
manevriranje na terenu.

1x 1x

Isključeno upravljanje sa Uključeno upravljanje sa promenljivim


promenljivim odnosom odnosom

U P R AV L JA N J E S A P R O M E N L J I V IM P O B O L J Š A N A U D O B N O S T O P E R AT E R A
ODNOSOM
Inteligentno hidropneumatsko ogibljenje kabine (HCS Plus)
Poboljšava udobnost rukovaoca, zahtevajući manje pokreta nudi veću udobnost vožnje u polju i na putu. Ulazne
ruku i manje napora kod upravljanja, pri okretanju na kraju informacije sa senzora ubrzanja i TLS™-a uzrokuju da
parcele ili kada radite sa utovarivačem u ograničenim regulator ogibljenja kabine poveća ili smanji količinu
prostorima. Brže okretanje upravljača rezultira povećanjem ulja u amortizerima koji pridržavaju ram kabine. Ovaj
hidrauličkog protoka, što dovodi do bržeg odziva točkova. poluaktivni sistem pruža vrhunski komfor u svakoj situaciji.
Dostupno na svim 6R modelima.
27

P O D E S I VA P R E D N JA
O S OV IN A

Samonivelišući TLS™ Plus


automatski podešava osetljivost
i brzinu ogibljenja i sinhronizuje
se sa senzorima vučnih poluga,
zbog poskakivanja traktora
u teškim uslovima vuče
priključaka kroz zemljište.
28

OSVETLITE
NOĆ
Priroda nikad nije poštovala normalno
radno vreme. Neka vaš rad bude produktivan
i noću, pri čemu 12 kabinskih svetala pruža
vidljivost od 360°.
P R E D O D R EĐ E N
ZA PRODUK TIVNOST

Programiranje sistema
CommandCenter™ 4. generacije
za obezbeđivanje savršenog noćnog
radnog osvetljenja, nikada nije bilo
jednostavnije.
Rad po mraku nije novost za vas. Ali sada možete da vidite
vaše polje u potpuno novom svetlu. Naši fabrički paketi
svetala bacaju najbolje svetlo za rad oko vaše serije 6R, ili
učinite noćnu smenu produktivnijom nego ikada ranije sa
našim LED paketima osvetljenja. Oni troše manje energije,
isporučuju jače svetlo, najpribližnije dnevnoj svetlosti,
bacajući obasjaj na veliku udaljenost.
29

PAK E T SVE TAL A SELEC T PAK E T SVE TAL A PREMIUM PAK E T SVE TAL A ULTIMATE

1 | Šest halogenih svetiljki 1 | Šest halogenih svetiljki Isti broj svetala kao i kod premium
na prednjoj rešetki na prednjoj masci paketa. Halogena svetla zamenjena
2 | Osam halogenih svetiljki 2 | Dvanaest halogenih svetiljki su LED svetlima (osim 2 sijalice za
montiranih na krovu kabine na krovu kabine (deset ako oborena svetla za kretanje putem).
3 | Dva radna svetla kod se kombinuje sa izabranim
pokazivača pravca panoramskim krovom) OP CIONO
4 | Dva pokazivača pravca i stop 3 | Dva radna svetla kod
svetla montirana na blatobranu pokazivača pravca 7 | Dva radna svetla kod
4 | Dva pokazivača pravca i stop pokazivača pravca
svetla montirana na blatobranu (halogena ili LED)
5 | Dve halogene svetiljke 8 | Dva svetla za put kod
montirane na blatobranu pokazivača pravca (H4)
6 | Svetla za stepenice 9 | Pojedinačno ili dvostruko
sa obe strane rotaciono svetlo

9
2

Radna svetla su
pametno integrisana
u prednji, zadnji i bočni
deo kabine, da bi se
sprečilo oštećenje
od niskih grana. 5

3 7 8

4
1

6
30

PODIGNITE
PRODUKTIVNOST
Sada možete kombinovati snagu vuče sa
svestranošću u širokom rasponu primena.
6R traktori nude širok spektar opcija za
agregatiranje, pogonskih vratila i poteznica,
sa lako konfigurisanim postavkama
agregatiranja pomoću CommandCenter™.
O P C I J E Z A D N J EG
P O G O N S KO G V R AT IL A

Nezavisno priključno vratilo


sa 3 brzine, elektro promenljive je
standardna oprema 6R traktore –
u opcije spadaju 540/1000/1000E
i 540/540E/1000.
31

S N A Ž N E O P C I J E U R EĐA JA
Z A AG R EG AT IR A N J E

Za potpuno iskorišćenje vučne snage, traktori serije 6R nude


tri različite opcije zadnjeg uređaja za agregatiranje. Kategorija
2/3N sa kapacitetom podizanja do 6.800 kg. Kategorija 3 za
podizanje do 9.550 kg i kategorija 3N za podizanje do 10.400 kg.

Automatska i mehanička
poteznica za prikolice sa
kugličnim osiguračem 38 mm

Piton fix poteznica

Kuglasta poteznica

Sistem prisilnog upravljanja

AU T O M AT S K A P O T E Z N I C A K U G L A S T E I P I T O N F IK S N E S I S T E M P R I S IL N O G
Z A P R IKO L I C E POTEZNICE U P R AV L JA N JA

Omogućuje olakšano agregatiranje Ispunjavanjem svih zahteva klijenata Naše poteznice mogu da se dodatno
priključaka u odnosu na standardne ove poteznice obezbeđuju optimalnu opreme sistemom prisilnog upravljanja
poteznice za prikolice. dinamiku vuče i vožnje za kombinacije za upravljanje velikim prikolicama
traktor/prikolica. sa upravljačkim osovinama, kako bi
se obezbedila još veća svestranost
(samo priključci).

V E L IK A P O D I Z N A M O Ć
P R E D N J EG U R EĐA JA
Z A AG R EG AT IR A N J E

Takođe dostupno – potpuno integrisani


prednji podizni uređaj koji obezbeđuje
maksimalni kapacitet podizanja od
5.000 kg. Pored toga, 6R se takođe može
naručiti sa prednjim priključnim vratilom
koje podržava iTEC™.
32

SNAŽAN PROTOK,
JEDNOSTAVNO
UPRAVLJANJE
Prisutno je dovoljno snage za cirkulaciju kod
ulja hidrauličkog sistema zatvorenog centra,
hidrauličnog sistema sa kompenzovanim
pritiskom i protokom.

P OWE R B E YO N D

Power Beyond, dodatni hidraulični izvod, obezbeđuje stalni hidro pogon


ka priključcima koji to zahtevaju. Na taj način se postiže konstatan
protok hidrauličnog ulja ka mašinama koje poseduju sopstvene
upravljačke ventile ili hidro motore (na primer, za pogon ventilatora kod
vazdušnih sejalica ili sadilica). Ovaj sistem obuhvata jedanu povratnu
spojnicu od motora mašine, jednu ravnu zbirnu spojnicu za povrat ulja
pod niskim pritiskom, jednu Power Beyond spojnicu i jednu spojnicu
za kontrolu pritiska u sistemu.

D O S T U P N O S T S C V-A

Kod 6R traktora dobijate do šest elektro-hidrauličnih


selektivno upravljačkih ventila (SCV) – logički grupisanih
na upravljačkoj ručici svi dostupni sa opcijom iTEC™.
Preko CommandCenter™ možete lako da kontrolišete
protok i vreme protoka iz kabine.
33

PREDNJI H ID R AU L I Č N E P U M P E
H ID R AU L I Č N I
I Z VO D I Definitivno se nalazi na gornjem kraju spektra performansi, hidraulična pumpa modela
6230R i 6250R pruža impresivan protok od 160 l/min pri samo 1500 o/min. Svi ostali modeli
Za vaše potrebe za i dalje stvaraju snažan protok od 114 l/min, a dostupna je i opciona pumpa od 155 l/min.
hidrauličnom snagom na
prednjem delu, prednji
podizni sistem se može
80 L/MIN 114 L/MIN 155 L/MIN 160 L/MIN (PRI 1.500 O/MIN)
naručiti sa do dva SCV
6110R – 6135R ▪ ▫ – –
modela koja podržavaju
6145R – 6215R – ▪ ▫ –
iTEC™.
6230R – 6250R – – – ▪
▪ osnovno  ▫ opcionalno  – nije dostupno
34

UTOVARIVAČI SERIJE R
PODIGNITE LESTVICU
Dizajnirani za produktivnost bez ograničenja i
jednostavnu upotrebu, ovi utovarivači odolevaju
čak i najtežim uslovima.

Jednostavni za montiranje, brzo se demontiraju – to je


osnova produktivnosti. R serija John Deere prednjih
utovarivača ima naš automatski dizajn bravica, tako da je
montiranje utovarivača i priključaka jednostavno, samo „klik“
i spremni ste za pokret. Opcije za samostalno nivelisanje
garantuju savršeno balansiranu primenu pozamašne snage
traktora serije 6R za zadatak koji se obavlja. John Deere
dizajn nivelacione veze omogućava više snage dostupne
za podizanje i nikada ne ometa vidno polje rukovaoca.

P O DV L AČ EĆ A V E Z A K L IK N I I K R E N I AU T O M AT S KO
Z A N I V E L AC I J U Z A K L J U Č AVA N J E
Montiranje naših prednjih utovarivača P R IK L J U Č K A
Geometrija našeg prednjeg utovarivača ne može biti brže, bezbednije ni
ima nekoliko prednosti. Podvlačeća veza ugodnije, zahvaljujući plutajućem Priključak se samostalno usmerava preko
za nivelaciju ne umanjuje vaše vidno sistemu sa samostalnom korekcijom na centralne vođice i automatski se kači
polje, pruža više snage i obezbeđuje ugrađenoj automatskoj bravici poluge. kada dođe do okvira nosača.
jednostavniji pristup za servisiranje. Odvajanje je takođe jednostavno.
35

PA K E T O P C I O N E T E H N O L O G I J E

Poboljšajte preciznost uz opciono merenje tereta,


povećajte produktivnost uz vraćanje na željeni
položaj i sprečite gubitak materijala uz elektronsku
funkciju nivelisanja sa horizontom. Pitajte svog
zvaničnog zastupnika o dostupnim opcijama
za vaš utovarivač.

V EĆ I K A PAC I T E T
P O D I Z A N JA
I VIŠE PRAK TIČNE
L AG O D N O S T I
K A KO B I S T E
O B AV IL I V I Š E P O S L A

KO M PAT IB IL N O S T T R A K T O R A /U T OVA R I VAČ A

Četiri modela R utovarivača su dostupna za 6R traktore.

623R 643R 663R 683R


6110R, 6120R, 6130R ▪ ▪ – –
6135R, 6145R, 6155R – ▪ ▪ –
6175R, 6195R, 6215R – – ▪ ▪
6230R, 6250R – – – ▪
36

UTOVARIVAČI SERIJE M
LAKI I AGILNI
Ovo je potpuno spremno i pristupačno rešenje
sa svim što vam je potrebno za sve standardne
primene – pravo iz fabrike ili kao naknadno
ugrađena opcija.

Lagano sa brzim vremenima ciklusa,


utovarivači serije M poseduju mehaničko
samonivelisanje (MSL) i nude dve
nezavisne funkcije plus skretnicu za
3. funkciju. Imaju isti okvir za postavljanje
kao i naši utovarivači serije R za potpunu
kompatibilnost voznog parka.
P R I S T U PAČ N A P R O D U K T I V N O S T
S A B R Z IM C IK L U S IM A Z A S V E
VA Š E P O S L OV E

U Š T E DA V R E M E N A J E D N O S TAV N O U J E D N AČ E N I JA VO Ž N JA
O D R Ž AVA N J E
Povezujte i otkačinjite utovarivač za Opciono ogibljenje pruža udobniju
manje od 5 minuta i menjajte priključke Sve čaure mogu da se podmazuju, vožnju za tovar, traktor i rukovaoca.
pomoću samo jedne lako dostupne relevantne je moguće zameniti, a
poluge. hidraulična creva su zaštićena unutar
strele, sa jednostavnim pristupom
svim glavnim hidrauličnim delovima,
u slučaju potrebe za tim.
37

KO M PAT IB IL N O S T T R A K T O R A /U T OVA R I VAČ A

Dva modela M utovarivača su dostupna za 6R traktore

623M 643M
6110R, 6120R, 6130R ▪ ▪
6135R, 6145R, 6155R – ▪
6175R, 6195R, 6215R – –
6230R, 6250R – –
38

OPCIONE FUNKCIJE R
UTOVARIVAČA
Imamo opciona rešenja koja pomažu da pristupite svim
prednostima John Deere prednjeg utovarivača serije R.
Oni štede vaše vreme, povećavaju praktičnost i smanjuju
zamor rukovaoca.

J E D N O S TAV N O O DVA JA N J E S V E T L A U T OVA R I VAČ A O G IB L J E N J E U T OVA R I VAČ A


K A Š IK E
Posebna svetla utovarivača John Deere Aktiviranjem preko džojstika, njegovo
Ništa nije bolje od udobnosti prilikom obezbeđuju usklađeno i pouzdano efikasno ublažavanje pruža udobniju
otkačinjanja kašike pomoću prekidača osvetljenje koje vam je potrebno tokom vožnju za tovar, traktor i rukovaoca.
u kabini – to je jednostavna kombinacija rada sa prednjim utovarivačem u mraku
sistema akumulatora za gas/pritisak. ili u slučaju loše vidljivosti. Naše lampe
se savršeno uklapaju i nude izuzetnu
vrednost.
39

KOJI UTOVARIVAČ?
Na osnovu vašeg načina primene, hajde da suzimo
koji će model biti najbolji za vas.

Od jednostavnih viljuški Agilni i pristupačni M utovarivači su idealni za sve standardne zadatke


za palete do hvataljki za prednjeg utovarivača kao što su prikupljanje bala, ishrana stoke
više bala, John Deere i premeštanje paleta.
nudi brojne priključke.

Ako vam je potreban dodatni kapacitet podizanja, obavljate operacije


u teškim uslovima rada kao što su šumarstvo i zemljani radovi ili ako
tražite još bolju vidljivost, poboljšani komfor i performanse, naš
utovarivač serije R je najbolji za vas.

U T OVA R I VAČ M U T OVA R I VAČ R

Kapacitet podizanja

Prikupljanje bala ✓ ✓

Ishrana stoke ✓ ✓

Premeštanje paleta ✓ ✓

Kopanje/teški uslovi rada

Ogibljenje ▫ ✓

Svetla – ▫

✓ osnovno  ▫ opcionalno  – nije dostupno


40

MAKSIMALNO
ISKORISTITE DAN
AUTOTRAC™
Izbor je vaš. Naš novi StarFire™ 6000 integrisani prijemnik postiže punu tačnost signala
brže nego ikada, isporučuje se fabrički kalibrisan i zaštićen od krađe tehnologijom kao
što je zaštita pomoću pin koda. Ako tražite prijemnik koji ćete koristiti na više mašina,
univerzalni prijemnik StarFire™ 6000 vam to omogućuje. Šta god da izaberete, radićete
sa vodećim rešenjem za preciznu poljoprivredu.

O P C I J E S I G N A L A P R I J E M N IK A S TA R F IR E ™ 6 0 0 0

Neodoljiva preciznost, stabilnost signala i ponavljanje prohoda

RTK

SF3

SF1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cm

–– RTK: +/-2,5 cm preciznost prolaza, dugotrajno

8% *
ponavljanje prohoda, uključujući 14 dana funkcije
RTK Extend™ ako ste van dometa bazne stanice
ili mreže mobilne telefonije.
ULAZNA UŠTEDA –– SF3: +/-3 cm preciznost prolaza i 9 meseci
ponavljanja prohoda u sezoni.

14% **
POVEĆANJE
–– SF1: +/-15 cm preciznost prolaza, besplatno.

Uštedite troškove dodatnog Mobile RTK modema


i mesečne nadoknade za prenos podataka preko SIM
PRODUKTIVNOSTI kartice korišćenjem John Deere Mobile RTK signala
preko in-base integrisanog JDLink™ hardvera.

  * Iz „Lohnunternehmen“ 1/2010


** I z „Landtechnik“ 6/2006
41

NOVO

N AVO Đ E N J E B E Z
L IN I JA VO D IL JA

Radite brže, sa manje oštećenja useva pri brzinama do


30 km/h i prednostima od automatizovanog upravljanja
u polju, koje je posejano bez linija vodilja. Funkcija
AutoTrac™ Vision koristi kameru montiranu na prednjem
kraju za detekciju ranog kukuruza ili žitarice sa minimalnom
visinom od 10 cm i radi čak i noću. To je navođenje
bez linija vodilja – održavajući točkove vozila
AutoTrac™. Sada povezani – u sredini između redova, da bi se smanjilo oštećenje useva.
AutoTrac™ i John Deere Operations
Center povezuju vašu kancelariju
i vaše mašine, da bi poboljšali
ukupnu poslovnu efikasnost.
42

SAVRŠENI REZULTATI
NAPREDNA REŠENJA ZA NAVIGACIJU
I PRECIZNU POLJOPRIVREDU

Napravite sledeći korak u preciznoj poljoprivredi


uz pomoć sistema AutoTrac™ automatizovanog
zaokretanja i kontrole sekcija.

AU T O T R AC ™ AU T O M AT I Z AC I JA
Z AO K R E TA N JA

Odmarajte se i opustite dok uživate u savršenim


slikama na kraju parcele i stalnom rastu useva.
AutoTrac™ automatizovano zaokretanja automatski
kontroliše upravljanje na kraju parcele kako traktora
tako i priključaka sa kontrolom brzine, podiznim
polugama, hidraulikom, priključnim vratilom,
angažovanjem prednje vuče.

J O HN  D E E R E KO N T R O L A S E KC I JA

John Deere kontrola sekcija minimalizuje


preskakanja i preklapanja automatski u pokretu.
Kao rezultat, možete brže da obavite bolji posao –
i uštedite novac na đubrivu, hemikalijama
i semenu. Ovo standardno ISOBUS rešenje
dostupno je za prskalice, sejalice/sadilice i rasipače.
43

JOHN DEERE
JOHN DEERE
HARVESTLAB
HARVESTLAB™3000
3000
(SW 132–LKS
(SW 132–LKS 09/17)
09/17)
Ingredients
Sadržaj osoke: of
cattle
DM, Nmanure:
ukupno ,
NH 4N
TM, -N, P ,2 O
total NH5, 4
K-N
2O
P2-05, K2O
DLG Test
Izveštaj Report
sa DLG 6811 6811
testiranja

JOHN DEERE
JOHN DEERE
HARVESTLAB
HARVESTLAB™3000
3000
(SW 132–LKS
(SW 132–LKS 04/18)
04/18)
Ingredients in
Sastojci u svinjskom
pig manure:
đubrivu:
DM,NNtotal
DM, , P, 2P-O
ukupno 2 O55

DLG Test Report 6886


Izveštaj sa DLG testiranja 6886

JOHN DEERE
JOHN DEERE
HARVESTLAB
HARVESTLAB™3000
3000
(SW132–LKS
(SW 132–LKS 05/18)
05/18)
Ingredients in
Sastojci u tečnom
liquid digestate:
digestatu:
NNtotal , NH
, NH
ukupno 4 -N,
4-N, K2KO2 O
DLG Test Report 6887
Izveštaj sa DLG testiranja 6887

JOHN DEERE
SENZORI STAJSKOG ĐUBRIVA
PRIMENJUJTE STAJSKO ĐUBRIVO PRECIZNO
KAO MINERALNO ĐUBRIVO
Stajsko đubrivo je đubrivo visokog kvaliteta, ali je izuzetno heterogeno. Nivoi hranljivih
materija mogu značajno da variraju, do faktora 25 – čak i u jednom tovaru. Senzori
stajskog đubriva kompanije John Deere omogućavaju analizu hranljivih materija
u stajskom đubrivu u pokretu i time blizu aplikatora. NIR (blisko infracrveni)
senzor postavljen na cisterni za osoku meri N, P, K, NH₄ i suvu materiju u više
od 4.000 očitavanja u sekundi. Sa traktorom kompanije John Deere, senzor može
automatski da podesi i da direktno kontroliše podešavanje brzine i protoka kako
bi se povećale ili smanjile brzine primene na osnovu vašeg željenog ciljnog nivoa
hranljivih materija i čak po prethotno izmapiranim parcelama. To vam omogućava
da povećate prinose i ispunite pravne zahteve dok istovremeno smanjujete
troškove mineralnih đubriva.

Protokomer Senzor tečnog stajskog đubriva

+ km/h – km/h
N, P, K, NH₄,
suva materija,
količina

SPECIFIČNA PRIMENA AU T OMATIZ ACI JA DOK UMEN TACI JA Z A JEDNOSTAVAN PRIST UP


Z A LOK ACI JU PRIK L JUČNE MA ŠINE ODREĐENU LOK ACI JU PRIK UPL JENIM
TR AK T OR A P ODACIMA
Ciljna brzina se bazira na osnovu Primenjena norma. Primenjena
kg/ha N, P, K, NH₄ ili količine. Automatsko podešavanje brzine količina hranljivih materija. Mape hranljivih materija
Ograničena količina drugog John Deere traktorima. Ručno su dostupne u aplikaciji
sastojka. podešavanje brzine traktorima koje Operations Center na stranici
ne proizvodi kompanija John Deere. MyJohnDeere.‌com
44

AU T O T R AC ™
NA MREŽI

Zajedno, AutoTrac™ i John Deere


Operations Center povezuju vašu
kancelariju i vaše mašine da bi
poboljšali ukupnu poslovnu
efikasnost.

POVEŽITE SE DA BISTE
SMANJILI VREME
PODEŠAVANJA U POLJU
AUTOTRAC™ NA MREŽI

POGODNOST Povežite AutoTrac™ na Operations Center kompanije John Deere i pažljivo


Z A VA S planirajte svoje poslove van sezone. Lako možete da kreirate, uređujete ili brišete
podatke za podešavanje ekrana kao što su klijenti, poljoprivredna dobra i polja,
–– Brzo i jednostavno granice polja, linije navođenja i još puno toga. Sve što vam treba za bežičnu
podešavanje monitora razmenu podataka između traktora i operativnog centra je JDLink™ modem
u polju i JDLink™ pretplata za povezivanje.
–– Automatizovana
i pouzdana dokumentacija Nove granice polja lako se mogu uvesti iz rezervnog aplikacionog portala ili
bez grešaka softvera za upravljanje farmom u obliku shapefile datoteke. Granice parcele
–– Automatizovano možete nacrtati na računaru, ili postojeće granice izmeniti, što je velika pomoć za
čuvanje podataka prvu lokalizaciju parcele, naročito ako angažujete sezonske radnike. Kada završite,
sve podatke možete poslati bežičnim putem mašinama koje izaberete pritiskom
dugmeta – izbegavajući duge i zamorne ručne postavke polja na više ekrana.
Kada priđete novom polju, odgovarajući klijent, farma i podaci o polju automatski
će se detektovati. Nakon potvrde, granice se čuvaju, a željena linija za vođenje
može se izabrati iz prethodno formirane liste. Naposletku, vaši podaci se uvek
čuvaju u rezervnim kopijama.
45

OLAKŠANO
DOKUMENTOVANJE
IZVEŠTAVANJE O UNAKRSNOJ USKLAĐENOSTI
NA PAMETAN NAČIN

Aplikacija Operations Center kompanije John Deere premešta vašu farmu u vaš džep: P O G O D N O S T Z A VA S
integrisane alatke, jednostavne za razumevanje, olakšavaju vam donošenje
agronomskih odluka i pomažu vam da ostvarite maksimalni prinos i ujednačen kvalitet –– Svi podaci na jednom mestu,
sa svojih parcela, uz značajno smanjena ulaganja. Planirajte plodored i radne operacije koje je dobro organizovano
za predstojeću sezonu pregledom dobro uređenih podataka koji će pojednostaviti i lako dostupno
podešavanja monitora i kreiranje radnih naloga. Još u toku rada, podaci važni za –– Pristup podacima omogućuje
dokumentaciju se automatski šalju iz kabine na vaš lični nalog u aplikaciji Operations donošenje pametnih odluka,
Center. Odande, svim operativnim podacima, složenim po vremenu obavljanja, bilo zasnovanih na činjenicama
kada, sa bilo kog mesta, preko bilo kog uređaja koji ima pristup internetu možete –– Brojni agronomski alati
pristupiti i videti mape parcela sa podacima i uporediti ih po prinosu, sadržaju suve omogućuju dodatnu obradu
materije, hemijskom sastavu i normama primene repromaterijala. i analizu podataka
–– Jednostavan i brz prenos
Na ovaj način, važne agronomske podatke možete da pretvorite u pametne odluke podataka uz bežični prenos
i lakše odredite korektivne mere. Drugi integrisani alati omogućavaju vam da podatke podataka
lako pretvorite u lokacijski promenjive norme primene repromaterijala i da sarađujete
sa poljoprivrednim savetnicima kojima ste dozvolili pristup podacima sa određenih
parcela. Na kraju, i dokumentacija o uslugama vašim klijentima je veoma olakšana,
jer je izveštaje lako napraviti, odštampati i podeliti.

PRAK TIČNO:
A P L IK AC I JA
M YO P E R AT I O N S™

Sve informacije koje su vam


potrebne za donošenje odluka
na osnovu činjenica – ugodno
prikazane na vašem pametnom
telefonu.
46

USLUGE KOJE RADE ZA VAS


FARMSIGHT™ SERVICES

Zastupnici kompanije John Deere imaju pristup najsavremenijim digitalnim


daljinskim alatkama koje im omogućavaju da Vam pruže pakete proaktivnih
usluga skrojenih prema Vašim potrebama. Traktori serije 6R poseduju
telematski modul JDLink™ u standardnoj opremi, sa besplatnom pretplatom
na 2 godine za JDLink™ Connect bežični prenos podataka. Da biste počeli
E XPER T ALER T S
da koristite tu pogodnost, dovoljno je da date saglasnost i da se sa Vašim
zastupnikom kompanije John Deere dogovorite o paketu FarmSight™ Services.
Expert Alerts su naše najnovije unapređenje za
daljinsku dijagnostiku, zasnovana na pametnim
softverskim algoritmima koji mogu da predvide Korišćenjem FarmSight™ Services IN BASE paketa, zastupnikovi stručnjaci
mnoge potencijalne tehničke probleme, pre mogu da vrše nadzor stanja vaše mašine pomoću Connected Support alatki
nego što stvore negativan uticaj ili izazovu štetu. kao što su Expert Alerts i Machine Dashboard. Ako te alatke detektuju
Popravke postaju nešto što se može planirati, a
anomaliju, neko će vas odmah kontaktirati kako biste dobili proaktivnu
prekidi rada i troškovi se mogu znatno smanjiti.
podršku koja vam je potrebna da na najmanju meru svedete rizik
od prekida rada i nastavite da se fokusirate na rad u polju.
47

DA L J IN S K I N A D Z O R M A Š IN E E X P E R T C HEC K – E K S P E R T S K I P R EG L E D

To je još jedna u nizu usluga koje izdvajaju John Deere od Pomoću John Deere inspekcijskih lista za proveru,
konkurencije. Kad nam date vašu saglasnost, vaša kontrolna stručnjaci sprovode temeljnu tehničku proveru vaše mašine.
tabla mašine u realnom vremenu šalje zastupniku podatke Posavetovaće vas šta da uradite i kako da se pobrinete za sva
o radnom stanju i šifre grešaka. Zastupnik može daljinski da relevantna ažuriranja softvera da biste osigurali maksimalno
se poveže na mašinu, obavi dodatnu dijagnostiku i daljinski vreme rada u narednoj sezoni.
ažurira softver da bi vam pomogao brže nego ikada. Plus,
tu je i naša nova usluga Expert Alerts. U VO D U O P E R AT I O N S C E N T E R

AU T O M AT S KO P L A N IR A N J E Recimo da želite da pravilno čuvate granice polja, linije


O D R Ž AVA N JA za navođenje, podatke dokumentacije i njima upravljate,
kao i da imate pristup punom spektru alatki za upravljanje
Uvek ćete savršeno pratiti održavanje svoje mašine. poljoprivrednim dobrom? Onda je ovo pravi element paketa
Automatizovana obaveštenja o održavanju mogu da se za vas.
zasnivaju na stvarnim radnim satima mašine ili datumima i da
javljaju vašem zastupniku kakvo održavanje treba sprovesti. P O S E TA Z A P O T R E B E O P T IM I Z AC I J E

O T VA R A N J E M YJ O H N D E E R E ™ N A L O G A Primenite specijalističko iskustvo zastupnika u oblasti


poljoprivrede da biste potpuno iskoristili sposobnosti vaše
Ova usluga obuhvata otvaranje osnovnog MyJohnDeere™ mašine. Zahvaljujući svom detaljnom znanju o proizvodima,
naloga i organizacije u aplikaciji Operations Center da biste specijalisti za proizvode mogu da vam pomognu tako što će
povezali svoju mašinu. pregledati trenutna podešavanja vaše mašine i preporučiti
vam poboljšanja.
DA L J IN S K A P O D R Š K A R U KOVAO CU

Trebaju vam momentalni saveti i ne možete da čekate da


vas neko obiđe na terenu? Zahvaljujući daljinskom pristupu
ekranu, vaš zastupnik može daljinski da pomogne vama
i rukovaocima oko podešavanja mašine/priključaka
i drugih stvari – praktično, kao da je u kabini.

PA K E T I FA R M S I G H T ™ S E RV I C E S

VREDNOST FARMSIGHT™ SERVICES STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS


Vreme rada   1 | Provera pre isporuke ▪ ▪ ▪
Obuka   2 | Podešavanje MyJohnDeere™ naloga ▪ ▪ ▪
Obuka   3 | Obuka prilikom primopredaje mašine ▪ ▪ ▪
Vreme rada   4 | Daljinski nadzor mašine ▪ ▪ ▪
Vreme rada   5 | Automatsko planiranje održavanja i obaveštavanje ▪ ▪ ▪
Obuka   6 | Uvod u aplikaciju Operations Center kompanije John Deere – ▪ ▪
Vreme rada   7 | Sezonska telefonska podrška – ▪ ▪
Vreme rada   8 | Expert Check i ažuriranje softvera – ▪ ▪
Učinak   9 | Poseta za potrebe podešavanja/optimizacije Samo u 1. godini – ▪
Učinak 10 | Podrška za daljinsko podešavanje mašine – – ▪
Učinak 11 | Daljinska provera učinka – – ▪
Vreme rada 12 | Rezervna mašina – – –

* S adržinu i cene FarmSight™ Services paketa određuje vaš lokalni zastupnik kompanije John Deere, pa mogu da se razlikuju u pogledu opsega i sastava.

Za sve daljinske usluge neophodan je telematski modul JDLink™, aktivna pretplata i saglasnost kupca. Samo za zastupnike s pravom učešća. Tačan opseg usluga zavisi od pojedinačne ponude zastupnika.
48

EXPERT CHECK
EKSPERTSKI PREGLED
49

Osigurajte produktivnost naredne sezone i pripremite se najbolju


sezonu do sad. Zakažite Expert Check – Ekspertski Pregled

E X P E R T C HEC K
E K S P E R T S K I P R EG L E D

V I Š E I S K U S T VA B O L JA A N A L I Z A

Naravno da su naši servisni eksperti obučeni profesionalci sa godinama iskustva,


međutim oni imaju jednu veliku prednost na raspolaganju – podatke iz svetske
baze John Deere servisne mreže prikupljane dug niz godina, i na osnovu toga
znaju šta i na koji način da kontrolišu, a i na šta da posebno obrate pažnju, pre
nego što preraste u kvar.

N A Š I E K S P E R T I Z N A J U V I Š E I V ID E V I Š E

Naši stručnjaci sprovode detaljnu kontrolu svih kritičkih tačaka po fabričkim


kontrolnim listama, koje se dopunjavaju na osnovu podataka i iskustava iz
prethodnih sezona, sakupljenih na svetskom nivou. Ovo Vam može pružiti
samo ovlašćeni John Deere diler i serviser.

Ako za pregled prijavite presu ili prskalicu, možete očekivati dodatne


pogodnosti.
50

VAŠE RADNO MESTO,


VAŠ IZBOR
To je mesto na kom radite, pa ga prilagodite svojim željama
izborom Premium ili Ultimate nivoa opreme. Osim toga, nudimo
dva Precision Ag paketa za sve 6R traktore.

PREMIUM U LT IM AT E

Veća udobnost: CommandARM™ sa 4200 CommandCenter™, AutoPowr™ menjač sa CommandPRO™, 4600 CommandCenter™
3 električna SCV-a i našim iTEC™ sistemom upravljanja na kraju i dugim spiskom opcija da se ne ugrozi ni udobnost, ni učinak.
parcele (HMS™). Izaberite jedan od naša dva vrhunska menjača:
DirectDrive ili AutoPowr™.
51

VERZIJE

OPIS PREMIUM ULTIMATE


TLS™ OGIBLJENJE PREDNJEG MOSTA JE U OSNOVI SVAKOG 6R MODELA
MENJAČ
DirectDrive menjač ▪ –
AutoPowr™ menjač (in base paket za 6230R i 6250R) ▪/▫ ▪
KABINA
Premium sedište ▪ ▪
Ultimate sedište ▫ ▫
Ogibljenje kabine ▫ ▪
CommandARM™ ▪ ▪
CommandPRO™ ▫ ▪
4200 CommandCenter™ ▪ –
4600 CommandCenter™ ▫ ▪
Paket svetala Premium ▪ –
Paket svetala Ultimate ▫ ▪
iTEC™ sistem za upravljanje na kraju parcele ▪ ▪
Širokougaoni teleskopski retrovizori sa ručnim i električnim podešavanjem ▪ –
Širokougaoni teleskopski retrovizori sa električnim podešavanjem ▫ ▪
Odeljak za hlađenje ▫ ▪
Kontrola klime ▫ ▪
Standard – radio ▪ –
Premium – radio ▫ ▪
Spremno za ISOBUS (in base paket za 6145R – 6250R) ▪ ▪
HIDRAULIKA
Hidraulična pumpa 114 l/min ▪ – /▪
Hidraulična pumpa 155 l/min (dostupna za 6145R – 6215R, in base paket za 6230R i 6250R) ▫ ▪
3 SCV ventila – Premium ▪ ▪
4 do 6 SCV ventila – Premium ▫ ▫
Upravljanje 3. SCV izvodom na blatobranu ▫ ▪
Priprema za Power Beyond (pozadi) ▫ ▪
Podešavanje podizne poluge sa leve i desne strane srednje/male ▪ ▪
Dodatni rezervoar ulja ▪ ▪
Legenda:  ▪ osnovno za izdanje;  ▫ opcionalno za izdanje; – isključeno za izdanje

Kompanija John Deere može da izmeni izdanje bez prethodnog obaveštenja. Najnovija izdanja zatražite od svog zastupnika kompanije John Deere.

P R EC I S I O N AG PA K E T I

PRECISION AG PAKET PREMIUM ULTIMATE


Spremno za Auto Trac (in base paket za 6230R i 6250R) ▪ ▪
4600 CommandCenter™ ▪ ▪
4600 CommandCenter™ sa dodatnim monitorom – ▪
Aktivacija CommandCenter™ Premium 4. generacije ▪ –
Aktivacija automatizacije CommandCenter™ 4. generacije – ▪
Automatizacija priključne mašine traktora ▪ ▪
JDLink™ hardver (pretplata nije uključena) ▪ ▪
Legenda:  ▪ standardno; – isključeno

Elementi Precision Ag paketa su ograničene promotivne ponude i sadrže vremenski zasnovane pretplate. Uzmite u obzir da neki Precision Ag paketi ili njihovi elementi možda neće
biti dostupni u svim regionima. Obratite se svom lokalnom zastupniku kompanije John Deere radi provere dostupnosti.
52

LAGAN.
SNAŽAN.
PAMETAN.
53
54

S P EC IF IK AC I J E Z A 6 R M O D E L E S A M A L O M I S R E D N J O M Š A S I J O M

MODEL 6110R 6120R 6130R 6135R 6145R 6155R


PERFORMANSE MOTORA
Nominalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 135 (99) 145 (107) 155 (114)
Nominalna snaga sa IPM-om (ECE-R120) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 165 (122) 185 (136) 195 (144)
pri 2.100 o/min, KS (kW)
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (ECE-R120), KS (KW) 121 (89) 132 (97) 143 (105) 148 (109) 160 (117) 171 (125)
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA S PAMETNIM 135 (99) 145 (107) 155 (114) 166 (122) 192 (141) 202 (149)
UPRAVLJANJEM SNAGOM (ECE-R120), KS (KW)
Konstantni opseg snage, o/min 2.100–1.550 2.100–1.550 2.100–1.550 2.100–1.550 2.100–1.550 2.100–1.550
Rezerva obrtnog momenta, % procenata 40 40 40 40 40 40
Maksimalni obrtni momenat, Nm (pri 1.600 o/min) 515 562 609 632 677 724
Nominalna brzina, o/min 2.100
Proizvođač John Deere Power Systems
Tip PowerTech™ PSS PowerTech™ PVS
Naknadna obrada Trajni filter za dizel čestice (DPF), katalizator za oksidaciju dizela (DOC) i selektivna katalitička
redukcija (SCR) korišćenjem DEF tečnosti
Filter za vazduh u motoru PowerCore® G2 filter za vazduh sa predčišćenjem
Usisavanje Dva turbokompresora, serijski postavljena turbina sa varijabilnom Turbokompresor sa varijabilnom
geometrijom i turbina sa fiksnom geometrijom geometrijom
Cilindri / radna zapremina 4 / 4,5 l 6 / 6,8 l
Sistem za hlađenje Distribuirani sistem za hlađenje sa temperaturno kontrolisanim viskoznim pogonom ventilatora
i namenskim ventilatorom za hladnjak vazduha pod pritiskom
Sistem za ubrizgavanje goriva i kontrola Sistem direktnog ubrizgavanja pod visokim pritiskom sa pritiskom Sistem direktnog ubrizgavanja
ubrizganja do 2.000 bara, elektronska kontrola pod visokim pritiskom sa
pritiskom ubrizganja do
2.500 bara, elektronska kontrola
MENJAČI
POWRQUAD™ PLUS
20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ▪ ▪
24/24 1,4 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ ▪
AUTOQUAD™ PLUS
20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ▪ ▪
24/24 1,4 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ ▪
20/20 2,5 – 50 km/h – – – – ▪ ▪
24/24 1,9 – 50 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ – –
AUTOQUAD™ PLUS ECOSHIFT
20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ▪ ▪
24/24 1,9 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ – –
Pužna brzina (PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
i AutoQuad™ Plus Ecoshift)
DIRECTDRIVE
2,7–40 km/h – – – – ▪ ▪
2,7–50 km/h – – – – ▪ ▪
AUTOPOWR™
0,05–40 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0,05–50 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
OSOVINE
Ogibljenje prednjeg mosta (opcija) Triple Link Suspension (TLS™ Plus) MFWD osovina, hidropneumatska, trajno aktivna, trostruka veza,
samonivelišuća, ogibljenje koje se prilagođava opterećenju
Opseg ogibljenja sa TLS™ Plus Opseg vešanja od 100 mm
Aktiviranje blokade prednjeg diferencijala Samoblokirajući diferencijal
Aktiviranje blokade zadnjeg diferencijala Elektrohidrauličko sa uljem hlađenim kvačilom
Zadnja osovina Osovina sa prirubnicom
UPRAVLJANJE
Tip Dinamičko detektovanje opterećenja, hidrostatičko, sa merenjem protoka;
opciono upravljanje sa promenljivim odnosom
HIDRAULIČKI SISTEM
Tip Sistem kompenzovanog pritiska i protoka (PFC) sa funkcijom detektovanja opterećenja
Protok pri nominalnoj brzini motora osnova/opcija, l/min 80/114 114/155
Selektivni kontrolni ventili Do 5+3 Do 6+3
Power Beyond Opciono
Kapacitet izvlačenja ulja uz prelivanje, l 25 39
Kapacitet preuzimanja ulja sa dodatnim rezervoarom za ulje, l 32 37 45
55

MODEL 6110R 6120R 6130R 6135R 6145R 6155R


UREĐAJ ZA AGREGATIRANJE U 3 TAČKE – ZADNJI
Tip Elektronsko detektovanje donje veze; kontrola opterećenja i dubine,
beskonačno mešanje, slobodno kretanje
Kategorija II/IIIN IIIN III
Maksimalan kapacitet podiznih poluga, kg 5.300 5.300 6.000 6.800 8.100 8.100
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 3.350 3.350 3.850 4.350 4.200 4.200
(OECD 610 mm), kg
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 2.050 2.050 2.350 2.660 3.200 3.200
(OECD 1.800 mm), kg
UREĐAJ ZA AGREGATIRANJE U 3 TAČKE – PREDNJI, OPCIONO
Tip Prednji podizni uređaj kontrolisan zadnjim SCV ventilom (opcija Economy)
ili namenskim SCV ventilom (opcija Premium)
Kategorija IIIN
Maksimalan kapacitet podizanja na kukama, kg 4.000
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 3.300
(OECD na kukama), kg
ZADNJE PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Elektrohidrauličko aktiviranje, uljno hlađenje, više diskova
Br. obrtaja motora u minuti pri nominalnim brzinama 1.967/1.496/1.962 1.987/1.753/2.000
priključnog vratila sa opcijom 540/540E/1.000
Br. obrtaja motora u minuti pri nominalnim brzinama –
priključnog vratila sa opcijom 540/1.000/1.000E
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO, OPCIONO
Tip Elektrohidrauličko aktiviranje, uljno hlađenje
Brzina motora pri nominalnoj brzini priključnog 1.969
vratila (1.000), o/min
KABINA
Specifikacije ComfortView™ kabina sa 2 panoramskih vrata ili B-stubom sa leve strane i displejom
CommandCenter™ 4. generacije
Ogibljenje (opcija) Adaptivno hidrauličko ogibljenje kabine HCS Plus
Nivo buke kod uha rukovaoca, dB(A) 71
Površina stakla kabine, m² 6,11
Zapremina kabine, m³ 3,33
Displej CommandCenter™ displej 4. generacije 4200 od 8,4" ili 4600 od 10"
RAZNO
Spremno za AutoTrac™ Opciono
Spremno za ISOBUS Opciono
CommandCenter™ video ulazi 1 ulaz za ekran 4200 od 8,4", 4 ulaza za ekran 4600 od 10"
Imobilizator Opciono
Režim papučice za vožnju Samo AutoPowr™
Kočioni sistemi prikolice (opcije) Hidraulični i/ili pneumatski sistem
Pneumatski kočioni sistem prikolice (opcija) Elektromagnetno kompresorsko kvačilo, hidraulički ventil za usporavanje, obuhvata sušač vazduha
FARMSIGHT™ SERVICES
Provera pre isporuke Obuhvaćeno In Base paketom
Podešavanje MyJohnDeere™ naloga Obuhvaćeno In Base paketom
Obuka prilikom primopredaje mašine Obuhvaćeno In Base paketom
Daljinski nadzor mašine (uključujući Expert Alerts) Obuhvaćeno In Base paketom
KAPACITETI
Zapremina rezervoara za gorivo, (standardno/opciono), l 225/195 305/265 312/270
Rashladna tečnost motora, l 22 27
DIMENZIJE I TEŽINE
Međuosovinsko rastojanje, mm 2.580 2.765
Širina x visina x dužina, mm 2.430 x 2.890 x 4.540 2.490 x 2.950 x 4.930
  Mereno sa osovinom sa prirubnicom, do krova kabine, od prednjeg nosača tega do horizontalnih vučnih poluga i maksimalnim veličinama prednjih/zadnjih pneumatika
Rastojanje od tla, mm 481 481 481 528 553 553
  Mereno u centru prednje osovine, korišćenjem maksimalnih veličina prednjih/zadnjih pneumatika
Težina pri isporuci, kg 6.000 6.100 6.200 6.400 6.900 7.100
  Mereno sa prosečnim specifikacijama
Maksimalno dozvoljena bruto težina, kg 8.950 9.950 9.950 10.450 11.250 11.750
VELIČINE PNEUMATIKA
Veličine prednjih pneumatika, maks. dostupne (prečnik u cm) 540/65R24 540/65R24 540/65R24 540/65R28 600/65R28 600/65R28
(134) (134) (134) (144) (152) (152)
Veličine zadnjih pneumatika, maks. dostupne (prečnik u cm) 600/65R38 600/65R38 600/65R38 650/65R38 710/70R38 710/70R38
(178) (178) (178) (185) (200) (200)

Klima uređaji sadrže R134a, fluorisani gas sa efektom staklene bašte, sa potencijalom globalnog zagrevanja 1430.
56

S P EC IF IK AC I J E M O D E L A S E R I J E 6 R S A V E L IKO M Š A S I J O M

MODEL 6175R 6195R 6215R 6230R 6250R


PERFORMANSE MOTORA
Nominalna snaga (ECE-R120), ks (kW) 175 (129) 195 (143) 215 (158) 230 (169) 250 (184)
Nominalna snaga sa IPM-om (ECE-R120) 215 (158) 235 (173) 255 (188) 270 (199) 290 (213)
pri 2.100 o/min, ks (kW)
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (ECE-R120), KS (KW) 193 (142) 215 (158) 237 (174) 253 (186) 275 (202)
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA S PAMETNIM 223 (164) 243 (179) 259 (190) 280 (206) 300 (221)
UPRAVLJANJEM SNAGOM (ECE-R120), KS (KW)
Konstantni opseg snage, o/min 2.100–1.600
Rezerva obrtnog momenta, % procenata 40
Maksimalni obrtni momenat, 817 910 1.004 1.074 1.167
Nm (pri 1.600 obrtaja motora/min) – bez pojačanja
Nominalna brzina, o/min 2.100
Proizvođač John Deere Power Systems
Tip PowerTech™ PVS PowerTech™ PSS
Naknadna obrada Trajni filter za dizel čestice (DPF), katalizator za oksidaciju dizela (DOC)
i selektivna katalitička redukcija (SCR) korišćenjem DEF tečnosti
Filter za vazduh u motoru PowerCore® G2 filter za vazduh sa predčišćenjem Spoljni filter A-stuba sa predčišćenjem
Usisavanje Turbokompresor sa varijabilnom geometrijom Dva turbokompresora, serijski
postavljena turbina sa varijabilnom
geometrijom i turbina sa fiksnom
geometrijom
Cilindri / radna zapremina 6 / 6,8 l
Sistem za hlađenje Distribuirani sistem za hlađenje sa temperaturno Distribuirani sistem za hlađenje sa
kontrolisanim viskoznim pogonom ventilatora temperaturno kontrolisanim viskoznim
i namenskim ventilatorom za hladnjak vazduha pod pritiskom pogonom ventilatora i namenskim
električno upravljanim ventilatorom
za hladnjak vazduha pod pritiskom
Sistem za ubrizgavanje goriva i kontrola Sistem direktnog ubrizgavanja pod visokim pritiskom sa pritiskom ubrizganja do 2.500 bara,
elektronska kontrola
MENJAČI
POWRQUAD™ PLUS
20/20 2,5 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ – –
AUTOQUAD™ PLUS
20/20 2,5 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ – –
20/20 2,5 – 50 km/h ▪ ▪ ▪ – –
AUTOQUAD™ PLUS ECOSHIFT
20/20 2,5 – 40 km/h ▪ ▪ ▪ – –
DIRECTDRIVE
2,7–40 km/h ▪ ▪ ▪ – –
2,7–50 km/h ▪ ▪ ▪ – –
AUTOPOWR™
0,05–40 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
0,05–50 km/h ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
OSOVINE
Ogibljenje prednjeg mosta Triple Link Suspension (TLS™ Plus) MFWD osovina u osnovnoj Triple Link Suspension sa kočnicom
varijanti, hidropneumatska, trajno aktivna, trostruka veza, (TLS™ Plus) MFWD osovina u osnovnoj
samonivelišuća, ogibljenje koje se prilagođava opterećenju varijanti, hidropneumatska, trajno
aktivna, trostruka veza, samonivelišuća,
ogibljenje koje se prilagođava
opterećenju
Opseg ogibljenja sa TLS™ Plus Opseg vešanja od 100 mm
Aktiviranje blokade prednjeg diferencijala Samoblokirajući diferencijal, 100% blokada diferencijala
opciona 100% blokada diferencijala u osnovnoj varijanti
Aktiviranje blokade zadnjeg diferencijala Elektrohidrauličko sa uljem hlađenim kvačilom
Zadnja osovina Osovina sa prirubnicom ili osovina sa nosačem i osiguračem
UPRAVLJANJE
Tip Dinamičko detektovanje opterećenja, hidrostatičko, sa merenjem protoka;
opciono upravljanje sa promenljivim odnosom
HIDRAULIČKI SISTEM
Tip Sistem kompenzovanog pritiska i protoka (PFC) sa funkcijom detektovanja opterećenja
Protok pri nominalnoj brzini motora/opcija, l/min 114/155 160 (maks. dostupan protok pri 1.500 o/min)
Selektivni kontrolni ventili Do 6+3
Spoljni hidraulički sistem Opciono
Kapacitet izvlačenja ulja uz prelivanje, l 42 –
Kapacitet preuzimanja ulja sa dodatnim rezervoarom za ulje, l 55 80

Klima uređaji sadrže R134a, fluorisani gas sa efektom staklene bašte, sa potencijalom globalnog zagrevanja 1430.
57

MODEL 6175R 6195R 6215R 6230R 6250R


UREĐAJ ZA AGREGATIRANJE U 3 TAČKE – ZADNJI
Tip Elektronsko detektovanje donje veze; kontrola opterećenja i dubine, beskonačno mešanje, slobodno kretanje
Kategorija III IIIN
Maksimalan kapacitet podizanih poluga, kg 8.500 8.500 9.550 10.400
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 4.850 4.850 5.450 7.000
(OECD 610 mm), kg
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 3.400 3.400 3.800 4.300
(OECD 1.800 mm), kg
UREĐAJ ZA AGREGATIRANJE U 3 TAČKE – PREDNJI, OPCIONO
Tip Prednji podizni uređaj kontrolisan zadnjim SCV ventilom Prednji podizni uređaj kontrolisan
(opcija Economy) ili namenskim SCV ventilom (opcija Premium) pomoću namenskog SCV ventila
u osnovnoj varijanti
Kategorija IIIN
Maksimalan kapacitet podizanja na kukama, kg 4.000 5.000
Kapacitet podizanja kroz ceo opseg podizanja 3.300 4.400
(OECD na kukama), kg
ZADNJE PRIKLJUČNO VRATILO
Tip Elektrohidrauličko aktiviranje, uljno hlađenje, više diskova
Br. obrtaja motora u minuti pri nominalnim brzinama 1.950/1.721/1.950
priključnog vratila sa opcijom 540/540E/1.000
Br. obrtaja motora u minuti pri nominalnim brzinama 1.761/1.989/1.756 1.618/2.012/1.659
prenosnika snage sa opcijom 540E/1.000/1.000E
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO, OPCIONO
Tip Elektrohidrauličko aktiviranje, Elektrohidrauličko aktiviranje,
uljno hlađenje, snage 80 kW uljno hlađenje, snage 115 kW
Brzina motora pri nominalnoj brzini priključnog 1.969
vratila (1.000), o/min
KABINA
Specifikacije ComfortView™ kabina sa 2 panorama vrata ili B-stubom sa leve strane i CommandCenter™ displejom 4. generacije
Ogibljenje (opcija) Adaptivno hidrauličko ogibljenje kabine HCS Plus
Nivo buke kod uha rukovaoca, dB(A) 71
Površina stakla kabine, m² 6,11
Zapremina kabine, m³ 3,33
Displej CommandCenter™ displej 4. generacije 4200 od 7" ili 4600 od 10"
RAZNO
Spremno za AutoTrac™ Opciono Standardno
Spremno za ISOBUS Standardno Standardno
CommandCenter™ video ulazi 1 ulaz za ekran 4200 od 8,4", 4 ulaza za ekran 4600 od 10"
Imobilizator Opciono
Režim papučice za vožnju Samo AutoPowr™ Standardno
Kočioni sistemi prikolice (opcije) Hidraulični i/ili pneumatski sistem
Pneumatski kočioni sistem prikolice (opcija) Elektromagnetno kompresorsko kvačilo, hidraulički ventil za usporavanje, obuhvata sušač vazduha
FARMSIGHT™ SERVICES
Provera pre isporuke Obuhvaćeno In Base paketom
Podešavanje MyJohnDeere™ naloga Obuhvaćeno In Base paketom
Obuka prilikom primopredaje mašine Obuhvaćeno In Base paketom
Daljinski nadzor mašine (uključujući Expert Alerts) Obuhvaćeno In Base paketom
KAPACITETI
Rezervoar za gorivo (osnova/opcija), l 395/335 470/410
Rashladna tečnost motora, l 28 29
DIMENZIJE I TEŽINE
Međuosovinsko rastojanje, mm 2.800 2.900
Širina x visina x dužina, mm 2.550 x 3.160 x 5.050 2.550 x 3.250 x 5.190
  Mereno sa osovinom sa prirubnicom, do krova kabine, od prednjeg nosača tega do horizontalnih vučnih poluga i maksimalnim veličinama prednjih/zadnjih pneumatika
Visina od centra zadnje osovine do vrha kabine 2.183 2.273
(bez rotacionog svetla), mm
Radijus okretanja, m 5,62 6,32
  Prema standardu ISO789-3 mereno za 600/65R30 sa podešavanjima šare od 2.050 mm i pritiskom u pneumaticima od 1,6 bara na ravnom tlu
Težina pri isporuci, kg 8.300 8.400 8.500 9.300
  Mereno sa prosečnim specifikacijama
Maksimalno dozvoljena bruto težina, kg 12.700 13.450 13.450 15.000
VELIČINE PNEUMATIKA
Veličine prednjih pneumatika, maks. dostupno (SRI) 600/70 R30 (SRI 725) 600/70R30 (SRI 750)
Veličine zadnjih pneumatika, maks. dostupno (SRI) 800/70R38 (SRI 975)
58

S P EC IF IK AC I J E U T OVA R I VAČ A

Američko udruženje poljoprivrednih i bioloških inženjera je


obrazovna i naučna organizacija posvećena unapređivanju
inženjeringa u poljoprivrednim, prehrambenim i biološkim
sistemima. Osnovano 1907. sa sedištem u St. Joseph,
Michigan, ASABE se sastoji od više od 8.000 članova
u više od 100 država.

SERIJA 6R SA MALOM ŠASIJOM 6110/6120/6130R


MODEL UTOVARIVAČA 623M
SISTEM NIVELISANJA MSL
Prednji pneumatik 540/65R24
Zadnji pneumatik 600/65R38
UTOVARIVAČ
Kašika Standardna verzija 2.200
Težina kašike kg 244
Kapacitet podizanja na visini podizanja Izmereno na 800 mm ispred zgloba (V) kg 1.765
Maksimalna visina podizanja (A) mm 4.120
Dohvat Pri maksimalnoj visini (D) mm 752
Vremena ciklusa Podizanje utovarivača s 6,6

SERIJA 6R SA SREDNJOM ŠASIJOM


MODEL UTOVARIVAČA
SISTEM NIVELISANJA
Prednji pneumatik
Zadnji pneumatik
UTOVARIVAČ
Kašika
Težina kašike kg
Kapacitet podizanja na visini podizanja Izmereno na 800 mm ispred zgloba (V) kg
Maksimalna visina podizanja (A) mm
Dohvat Pri maksimalnoj visini (D) mm
Vremena ciklusa Podizanje utovarivača s

SERIJA 6R SA VELIKOM ŠASIJOM


MODEL UTOVARIVAČA
SISTEM NIVELISANJA
Prednji pneumatik
Zadnji pneumatik
UTOVARIVAČ
Kašika
Težina kašike kg
Kapacitet podizanja na visini podizanja Izmereno na 800 mm ispred zgloba (V) kg
Maksimalna visina podizanja (A) mm
Dohvat Pri maksimalnoj visini (D) mm
Vremena ciklusa Podizanje utovarivača s

SERIJA 6R SA EKSTRA VELIKOM ŠASIJOM


MODEL UTOVARIVAČA
SISTEM NIVELISANJA
Prednji pneumatik
Zadnji pneumatik
UTOVARIVAČ
Kašika
Težina kašike kg
Kapacitet podizanja na visini podizanja Izmereno na 800 mm ispred zgloba (V) kg
Maksimalna visina podizanja (A) mm
Dohvat Pri maksimalnoj visini (D) mm
Vremena ciklusa Podizanje utovarivača s

Vrednosti mogu da se razlikuju u skladu sa podešavanjima/konfiguracijom traktora i utovarivača.


59
L
W

N 800 mm
U V

D2 XX

D3 E

D
800 mm
J C B A W X 1,5 m
G ZZ

WB F
H 800 mm
Y Z

6110/6120/6130R
643M 623R 643R
MSL NSL MSL NSL MSL
540/65R24 480/70R24
600/65R38 520/70R38

Standardna verzija 2.200 Standardna verzija 1.850 Verzija za teške uslove rada 2.200
244 236 236 310 310
1.918 1.757 2.272 1.770 2.330
4.159 4.124 4.124 4.151 4.151
920 759 759 982 982
4,5 3,4 3,5 3,3

6135/6145/6155R
643M 643R 663R
MSL NSL MSL NSL MSL
480/70R28 540/65R28
580/70R38 650/65R38

Standardna verzija 2.200 Verzija za teške uslove rada 2.150 mm Verzija za teške uslove rada 2.450 mm
244 310 310 355 355
1.875 1.817 2.279 1.844 2.327
4.300 4.300 4.300 4.495 4.495
638 841 841 1.026 1.026
4,7 3,7 3,5 4,0 3,9

6175/6195/6215R
663R 683R
NSL MSL MSL
600/65R28
710/70R38

Verzija za teške uslove rada 2.450


356 356 356
1.857 2.352 2.506
4.520 4.520 4.480
1.004 1.004 1.335
4,0 3,9 4,2

6230/6250R
683R
MSL
600/70R30
650/85R38

P O T R E B N O VA M
Verzija za teške uslove rada 2.450
356 J E J O Š D E TA L JA ?
2.538
Posetite veb stranicu
4.520
Prednji utovarivači
1.215 na John Deere veb sajtu.
4,2
NOTHING RUNS
LIKE A DEERE™
Kada smo vam potrebni, potrebni smo vam što pre i na licu mesta, za
savet za rešenje problema ili za rezervni deo. Javite nam se, dočekaćemo
Vas sa našim tehničarima koji su obučeni u fabrici, spremni da rade zbog
Vas i koriste samo originalne delove i proizvode kompanije John Deere.
Naša posvećenost kvalitetu ne prestaje kod vaše mašine – takođe
imamo opcije za finansiranje koje će se garantovano uklopiti
u vaš budžet i planove.

Ova brošura namenjena je širokoj upotrebi. Pošto su objavljene opšte slike i objašnjenja,
neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati finansijske ili kreditne mogućnosti, kao
i opremu proizvoda koji nisu dostupni na svim tržištima. Molimo Vas da kontaktirate
Vašeg lokalnog dilera za detalje. John Deere zadržava pravo promene specifikacija,
dizajna i cena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri bez prethodne najave i upozorenja.
John Deere kombinacija zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i slovna oznaka
JOHN DEERE zaštitni su znakovi Deere & Company.
YY2014185SRP_XS  07/20

Вам также может понравиться