Вы находитесь на странице: 1из 72

CHARLES E. O.

CARTER "ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПСИХОЛОШКЕ АСТРОЛОГИЈЕ"

ПРЕДГОВОР ЧЕТВРТОМ ИЗДАЊУ


ОВАЈ РАД ЈЕ ИЗАШАО ИЗ ШТАМПЕ ПРЕ МНОГО ГОДИНА, АЛИ ИЗГЛЕДА ДА СЕ ЗАХТЕВИ ЗА ПОНОВНИМ ОБЈАВЉИВАЊЕМ СТАЛНО ЧУЈУ, И
МОЛБА СЛУЖБЕНИКА ФАКУЛТЕТА АСТРОЛОШКИХ СТУДИЈА, КОЈЕГ ИМАМ ЧАСТ ДА САМ ДИРЕКТОР, НАГНАЛА МЕ ЈЕ ДА ПРИПРЕМИМ НОВО
ИЗДАЊЕ, И ПОРЕД СВИХ ТЕШКОЋА И ТРОШКОВА ПРАВЉЕЊА НОВИХ ИЗДАЊА У ОВИМ ДАНИМА СКУПОЋЕ. НИСУ УЧИЊЕНИ НИКАКВИ ВЕЋИ
ДОДАЦИ ИЛИ ИЗМЕНЕ, АЛИ ЈЕ ТЕКСТ ПАЖЉИВО РЕВИДИРАН.

ЧАРЛС Е.О КАРТЕР, 1953 ПОСЕБНА НАПОМЕНА


ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА ДО МЕНЕ ЈЕ НАРОЧИТО ДОПРЛО ТО ДА СМО ПРЕВИШЕ СПРЕМНИ ДА ПРЕУВЕЛИЧАВАМО РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ТЗВ.
ДОБРИХ И ЛОШИХ АСПЕКАТА. ПРИЛИКОМ ПРИКУПЉАЊА ПРИМЕРА ЗА МОЈУ КЊИГУ АСТРОЛОШКИ АСПЕКТИ, КАО И У ИСТРАЖИВАЊУ
ХОРОСКОПА ЗА ОВО ДЕЛО, ПРИМЕТИО САМ ДА СЕ НЕКА ТЕЛА, У КЛАСИ СЛИЧНИХ СЛУЧАЈЕВА, УВЕК ИЗНОВА ЈАВЉАЈУ У АСПЕКТУ, АЛИ ДА
ЈЕ ПРИРОДА АСПЕКТА ДАЛЕКО ОД КОНСТАНТНЕ. ДАЉЕ, У ПРАВЉЕЊУ ЛИСТЕ ОСОБА СА ДВА ТЕЛА У ДОБРОМ АСПЕКТУ И ДРУГИХ ОСОБА СА
ИСТИМ ТЕЛИМА У ЛОШЕМ АСПЕКТУ, ЧЕСТО ЈЕ БИЛО ТЕШКО ПРИМЕТИТИ ДА СУ ОНИ ПРВИ ИОЛЕ СРЕЋНИЈИ У СФЕРАМА ЖИВОТА КОЈЕ
ДОТИЧУ ДАТИ АСПЕКТИ ОД ОНИХ ИЗ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ, ОДНОСНО ОНИ СА ЛОШИМ АСПЕКТИМА НИСУ ИЗГЛЕДАЛИ У НИМАЛО ЛОШИЈОЈ
СИТУАЦИЈИ ОД ОНИХ КОЈИ ИМАЈУ ДОБРЕ АСПЕКТЕ. ОВА ТВРДЊА МОЖЕ ИЗАЗВАТИ ОПШТЕ НЕГОДОВАЊЕ, АЛИ ЈА ПОЗИВАМ ОНЕ КОЈИ НЕ
ВЕРУЈУ ДА САКУПЕ НЕКОЛИКО ТУЦЕТА СЛУЧАЈЕВА И ПРОУЧЕ ИХ, КАО СТО САМ ТО ЈА УРАДИО. У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, ДОБАР И ЛОШ СУ ВРЛО
НЕЗАХВАЛНИ ПОЈМОВИ ЗА УПОТРЕБУ. НЕКИ АСПЕКТИ СУ ОПСТРУКТИВНИ, НЕКИ СЕ МОГУ НАЗВАТИ ОЛАКШАВАЈУЋИМ , НЕКИ ЧИНЕ ОСОБУ
САГЛАСНОМ СА ОКОЛИНОМ, НЕКАД ТЕЖЕ ЕКСТРЕМНОМ ИНДИВИДУАЛИЗМУ, НЕКИ СУ КОНСТРУКТИВНИ, НЕКИ ДЕСТРУКТИВНИ. АЛИ, ПРОСТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДОБРЕ И ЛОШЕ ВРЛО ЛАКО ОДВОДИ СА ПРАВОГ ПУТА.

УВОДНИ ЕСЕЈ О ЗОДИЈАЧКИМ ЗНАЦИМА


АСТРОЛОГ У СВОМ ИСТРАЖИВАЊУ ИМА ТУ СРЕЋУ ДА СЕ ВЕЋ НА САМОМ ПОЧЕТКУ СУОЧИ СА ИЗВЕСНИМ КРАЈЊИМ ФАКТОРИМА КОЈИ,
КАО СВОЈЕВРСНО ЗАВЕШТАЊЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ, ЗАДОВОЉАВАЈУ КАКО СВОЈОМ ЛОГИЧНОМ КОМПЛЕТНОШЋУ ТАКО И СВОЈИМ СЛАГАЊЕМ СА
ПОРЕТКОМ ПРИРОДЕ. ТИ КРАЈЊИ ФАКТОРИ СУ МУ, ТАКОРЕЋИ, ПОКЛОЊЕНИ, И ЊЕГОВ ЗАДАТАК СЕ САСТОЈИ У ПОКУШАЈУ ДА ИХ РАЗУМЕ
КАО ПРИНЦИПЕ КОЈИ ВЛАДАЈУ ЦЕЛИНОМ МАНИФЕСТОВАНЕ ПРИРОДЕ УНУТАР СУНЧЕВОГ СИСТЕМА, БАР ГЛЕДАНО СА НАШЕ ЗЕМЉЕ, ОН
ОДРЕЂУЈЕ ЊИХОВЕ ИЗМЕШАНЕ УТИЦАЈЕ КОЈИ ДЕЛУЈУ КРОЗ ФОРМЕ ЖИВОТА ОКО ЊЕГА, А РЕШАВАЊЕ ЊЕГОВИХ НЕДОУМИЦА ОДМАХ
ПОСТАЈЕ ЛАКШЕ И ПОТПУНИЈЕ КАДА СВОЈЕ РАСУЂИВАЊЕ ЗАСНИВА НА ЊИМА. ГЛАВНИ ПРЕДМЕТИ АСТРОЛОШКОГ ПРОУЧАВАЊА ЈЕСУ
СУНЦЕ И МЕСЕЦ СА ПЛАНЕТАМА, ЗОДИЈАК И МУНДАНЕ КУЋЕ. ОД ОВА ТРИ, ВЕРОВАТНО ДА ЗОДИЈАК ОЛИЧАВА НАЈФУНДАМЕНТАЛНИЈЕ
ПРИНЦИПЕ. ИЗГЛЕДА РАЗУМНО УЗЕТИ У ОБЗИР ДА СУНЦЕ, МЕСЕЦ И ПЛАНЕТЕ, ПОШТО СЕ РАДИ О ТЕЛИМА КОЈА ПОСТОЈЕ У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ, ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ, КОЛИКО ГОД ДА СУ ВАЖНЕ, ИПАК, КАО И НУ САМИ, ПРЕДСТАВЉАЈУ КОМПЛЕКСАН ПРОИЗВОД
ПРИМАРНИХ И ЈЕДНОСТАВНИХ ПРИНЦИПА У МАНИФЕСТОВАНИХ У САМОМ ЗОДИЈАКУ. ШТО СЕ ТИЧЕ КУЋА, ОНЕ СУ ЗЕМАЉСКА АНАЛОГИЈА
ЗНАЦИМА И БЕЗ СУМЊЕ СУ СЕКУНДАРНЕ У ОДНОСУ НА ЊИХ.
ОВДЕ СЕ, СТОГА, ОКРЕЋЕМО ЗНАЦИМА ЗОДИЈАКА, У УВЕРЕЊУ ДА У ЊИМА МОЖЕМО НАЋИ РЕАЛНУ ОСНОВУ ЗА АСТРОЛОШКУ
СТУДИЈУ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЈЕ И ПАТОЛОГИЈЕ КОЈИ ЧИНЕ САДРЖАЈ ОВЕ КЊИГЕ.
ПРВА ПОДЕЛА ЗОДИЈАКА ЈЕ У ТРИ ГРУПЕ ОД ПО ЧЕТИРИ ЗНАКА КОЈЕ НАЗИВАМО ЧЕТВЕРСТВО ИЛИ, ДА УПОТРЕБИМО МАЊЕ
НЕЗГРАПАН ИЗРАЗ, КВАЛИТЕТИ. ТАКО ИМАМО ПОДЕЛУ НА ФИКСНЕ, КАРДИНАЛНЕ И ПРОМЕНЉИВЕ ЗНАКЕ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ НА СЛЕДЕЋИ
НАЧИН:
НАЈПРЕ ИМАМО ПРОЦЕС ДУАЛИЗАЦИЈЕ КРОЗ КОЈИ ПРИМАРНО ЈЕДИНСТВО ПОСТАЈЕ ДВА У МАНИФЕСТАЦИЈИ. ДОКАЗ ЗА ТО СРЕЋЕМО
СВУГДЕ. ДУХ И МАТЕРИЈА, ЖИВОТ И ФОРМА, МУШКО И ЖЕНСКО, ДОБРО И ЗЛО, ИСТИНА И ЛАЖ, ДАН И НОЋ, ЈАВА И САН, СВЕСНА И
НЕСВЕСНА СТАЊА ДУХА ПСИХОАНАЛИТИЧАРА, КУЕОВА ВОЉА
**ИЗРАЗ "УТИЦАЈ": ЈЕ ОВДЕ ПРИКЛАДАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ, АЛИ НЕ ТРЕБА ЗБОГ ОВЕ АНАЛОГИЈЕ СХВАТИТИ ДА ПИСАЦ ПРИХВАТА
"ЗДРАВО ЗА ГОТОВО" КАКО ЈЕ ИДЕЈА ФИЗИЧКОГ КАУЗАЛИТЕТА У БИЛО КАКВОЈ ВЕЗИ СА АСТРОЛОШКИМ ФЕНОМЕНИМА.
И ИМАГИНАЦИЈА, МАГНЕТНИ ПОЛОВИ - ИЛУСТРАЦИЈЕ РАДИ МОЖЕ СЕ ИЗВУЋИ НА ХИЉАДЕ ПРИМЕРА ИЗ СВАКЕ ОБЛАСТИ ПРИРОДЕ.
МОЖДА ЋЕМО ТО НАЈБОЉЕ ИЗРАЗИТИ ДИНАМИЧКИМ ТЕРНУНИМА, КАКО ТО ЕДВАРД КАРПЕНТЕР (ЕDWARD CARPENTER) ИСПРАВНО
ЗАПАЖА: СВА ПРИРОДА ЈЕ У КРЕТАЊУ. ГЛЕДАНО С ТЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА, СХВАТАМО ДА СВЕ ПО НУЖДИ МОРА ДА СЕ КРЕЋЕ ИЛИ ДА СЕ
НЕ КРЕЋЕ, И ОТУДА ИМАМО ФИКСНЕ И КАРДИНАЛНЕ КВАЛИТЕТЕ АСТРОЛОГИЈЕ.
МЕЂУТИМ, ГДЕ ГОД ИМАМО ТАЈ ПАР СУПРОТНОСТИ, У БИЛО КОЈОЈ ФОРМИ, ПОСТОЈИ УВЕК ТРЕЋИ РЕЗУЛТУЈУЋИ АСПЕКТ КОЈИ СТОЈИ
ИЗМЕДУ ПРИМАРНА ДВА, ПОВЕЗУЈУЋИ ИХ ИЛИ ФОРМИРАЈУЋИ ТАЧКУ ЊИХОВЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ. И ТАКО СЕ НЕКА СТВАР МОЖЕ НАИЗМЕНИЧНО
КРЕТАТИ ИЛИ НЕ КРЕТАТИ, И ОТУДА ДОБИЈАМО ЈЕДАН ЗАЈЕДНИЧКИ КВАЛИТЕТ КАО ЊИХОВ ДЕРИВАТ КОЈИ ПОСЕДУЈЕ НЕШТО ОД КАРАКТЕРА
ОБА. МОЖЕМО, ЗАИСТА, УПОРЕДИТИ ТРИ КВАЛИТЕТА СА ОЦЕМ, МАЈКОМ И ДЕТЕТОМ, И ВРЛО ЈЕ ИНТЕРЕСАНТНО ПРИМЕТИТИ ДА СУ
ФИКСНИ И КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ ЗАИСТА ВЕНЧАНИ БУДУЋИ ДА ИМАЈУ ИСТЕ ВЛАДАРЕ - СУНЦЕ, МЕСЕЦ, ВЕНЕРУ, МАРС И САТУРН, ПРИ
ЧЕМУ СУ СВЕТЛА ЕГЗАЛТИРАНА У ЗНАКУ ДРУГАЧИЈЕГ КВАЛИТЕТА -ДОК ЗАЈЕДНИЧКИ (ПРОМЕНЉИВИ) ЗНАЦИ ИМАЈУ СВОЈЕ ВЛАСТИТЕ
ВЛАДАРЕ. ВИШЕ ЈЕ НЕГО ЈАСНО ДА ПРВА ДВА ПРЕТХОДЕ ТРЕЋЕМ , ЈЕР ЈЕ ФИЗИЧКА АКЦИЈА (КАРДИНАЛНОСТ) ЗАЈЕДНИЧКА ЦЕЛОЈ ПРИРОДИ
ОД СУНЦА ДО АТОМА, А ОСЕЋАЊЕ (ПОВЕЗАНО СА ФИКСНИМ КВАЛИТЕТОМ) СЕ ЈАВЉА ЧАК И КОД ХЕМИЈСКИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ
ПРИВЛАЧЕ ИЛИ ОДБИЈАЈУ. МИСАО (ЗАЈЕДНИЧКИ КВАЛИТЕТ) ЈЕ КАСНИЈИ РЕЗУЛТАТ. ОНА ЈЕ ДЕТЕ.
ОБИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА У ПРАКТИЧНОЈ АСТРОЛОГИЈИ СУ ДОБРО ПОЗНАТЕ. ФИКСНИ ЗНАК ЈЕ РЕЗЕРВИСАН, ИНТЕНЗИВАН И
КОНЗЕРВАТИВАН. ПОД АФЛИКЦИЈОМ ЈЕ ИНДОЛЕНТАН, ФЛЕГМАТИЧАН, ТИРАНИН, СВОЈЕГЛАВ И ГЛУП. КАРДИНАЛНИ ЗНАК ЈЕ АКТИВАН,
ПРЕДУЗИМЉИВ И ОКРЕНУТ ЦИЉУ. ПОД АФЛИКЦИЈОМ ЈЕ НЕМИРАН, СКЛОН ДОМИНИРАЊУ И МЕШАЊУ У ТУЂЕ СТВАРИ, ЧЕСТО МЕЊАЈУЋИ
СВОЈЕ ЦИЉЕВЕ И ПОЛИТИКУ. ПРОМЕНЉИВ ЗНАК ЈЕ ФЛЕКСИБИЛАН, ПРИЛАГОДЉИВ И ИНТЕЛИГЕНТАН. ПОД АФЛИКЦИЈОМ ЈЕ НЕПОУЗДАН,
ИЗБЕГАВА ОДГОВОРНОСТИ, НЕДОСТАЈЕ МУ ОДЛУЧНОСТ, СНАГА КАРАКТЕРА И ПО КАД ШТО МОРАЛНИ ПРИНЦИПИ.
ФИКСНИ ЗНАЦИ (И ЊИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ КУЋЕ), У ВЕЗИ СУ СА ИМОВИНОМ, ИЛИ СТЕЧЕНИМ СТВАРИМА И ОСОБИНАМА. ТАКО, БИК
ВЛАДА ИМОВИНОМ МАТЕРИЈАЛНЕ
МОЖЕМО ОВДЕ ЦИТИРАТИ ЛАО ЦЕА:
"ИЗ ТАОА СЕ РАЂА ЈЕДНО.
ИЗ ЈЕДНОГ СЕ РАЂАЈУ ДВА.
ИЗ ДВА СЕ РАЂАЈУ ТРИ.
ИЗ ТРИ СЕ РАЂАЈУ СВЕ СТВАРИ."
А, ОПЕТ, АКО ОДЕМО У ДРУГА ВРЕМЕНА И ЗЕМЉЕ ПОСТОЈИ ХАЛДЕЈСКО ПРОРОЧАНСТВО КОЈЕ ЦИТИРА ТОМАС ТЕЈЛОР (ТHOMAS
ТАYLOR) У УВОДУ У ПЛОТМОВЕ РАДОВЕ: У СВАКОМ СВЕТУ СИЈА ТРИЈАДА, ЧИЈИ ЈЕ МОНАДА ВЛАДАЈУЋИ ПРИНЦИП ВРСТЕ, НАРОЧИТО
ОНОМ НУЖНОМ, (КАО ШТО СУ ХРАНА, ОДЕЋА И СТАН), КАО И СПОСОБНОШЋУ ДА СЕ БУДЕ ЗАДОВОЉАН И НАПРОСТО УЖИВА. ЛАВ ВЛАДА
ЛУКСУЗОМ И СПОСОБНОШЋУ ДА СЕ У ЊЕМУ ПОТПУНО УЖИВА. СКОРПИОН ВЛАДА ЛИШАВАЊЕМ И ТАКВИМ ОСОБИНАМА ДУШЕ КАО ШТО ЈЕ
МОЋ ДА СЕ ТРПИ И БУДЕ ЈАК, ТЕ ХРАБРОШЋУ И КИЧМОМ .
ВОДОЛИЈА ВЛАДА ПРИЈАТЕЉИМА И САВЕЗНИЦИМА И СПОСОБНОШЋУ ДА СЕ ОНИ
ПРИВУКУ КАО И УМНИМ РЕСУРСИМА, ТЈ. ПОСЕДОВАЊЕМ ОРГАНИЗОВАНИХ ИНФОРМАЦИЈА, НАУКОМ.
КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ КУЋЕ ОЗНАЧАВАЈУ ПРОБОЈНУ ЕНЕРГИЈУ КОЈА ТРАГА ЗА ПОСЕДОВАЊЕМ ИЛИ, ТАЧНИЈЕ
СИРОВИНАМА КОЈЕ ФИКСНИ ЗНАЦИ ТРАНСФОРМИШУ У ПОСЕДОВАЊЕ.
ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ ПОСРЕДУЈУ ИЗМЕЂУ ДРУГЕ ДВЕ КАТЕГОРИЈЕ И СВОЈОМ МЕНТАЛНОМ АКЦИЈОМ ИХ РАСПОРЕЂУЈУ И
ХАРМОНИЗУЈУ. НА ПРИМЕР, ЛЕЊОСТ БИКА И НЕМИР ЈАРЦА ПРЕТВАРАЈУ СЕ У ПОСТОЈАНИ РАД ДЕВИЦЕ. ХЕРМЕС ЈЕ ДОБРО НАЗВАН
ИЗБАВИТЕЉЕМ, А ЈУПИТЕР СВЕДРЖИТЕЉЕМ, ЈЕР ОНИ И ЊИХОВИ ЗНАЦИ ДАЈУ У НАЈИСТИНИТИЈЕМ СМИСЛУ РАЗУМЕВАЊЕ, И МОГУЋНОСТ
ПОСТИЗАЊА СПИРИТУАЛНЕ РАВНОТЕЖЕ НАД ПАРОМ СУПРОТНОСТИ.
ТРЕБА ПРИМЕТИТИ ДА СУ СУНЦЕ И МЕСЕЦ ПАРАДОКСАЛНИ ПО ПРИРОДИ ЈЕР, ДОК ЈЕ СУНЦЕ ПРЕ СВЕГА ОТВОРЕНО У АКЦИЈИ И КАО
ДА НАГИЊЕ КАРДИНАЛНОМ ПРИНЦИПУ, МАДА ВЛАДА ЛАВОМ, ДОТЛЕ ЈЕ МЕСЕЦ СКЛОН СТИЦАЊУ И СТОГА НАГИЊЕ ФИКСНОМ ПРИНЦИПУ,
МАДА ВЛАДА РАКОМ. ВЕНЕРА ЈЕ, ОПЕТ, ПОСРЕДНИЧКА И ПОМИРЉИВА, И ТАКО ПОВЕЗАНА СА ПРОМЕНЉИВИМ КВАЛИТЕТОМ . У СВА ТРИ
СЛУЧАЈАЈЕ ЕГЗАЛТАЦИЈА ОНО ШТО ДАЈЕ ОСНОВНИ ТОН.
САД СМО ВИДЕЛИ КАКО ИЗ ЈЕДНОГ НАСТАЈУ ДВА, А ИЗ ДВА НАСТАЈУ ТРИ И ЖЕЛИМО ДА НАГЛАСИМО ЧИЊЕНИЦУ ДА, МАДА ЈЕ ОВАЈ
ПРОЦЕС ОКУЛТАН У СМИСЛУ ДА ЈЕ ОКУЛТНА ТРАДИЦИЈА ИЗ СТАРИНЕ ПРЕНОСИЛА ЗНАЊЕ О ЊЕГОВОЈ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОЈ ВАЖНОСТИ,
НЕМА НИЧЕГ МИСТЕРИОЗНОГ У ЊЕМУ; ОН ЈЕ, С ДРУГЕ СТРАНЕ, ЗАСНОВАН НА ЛОГИЧНОЈ НУЖНОСТИ, КАО ШТО СМО ПОКУШАВАЛИ ДА
ПОКАЖЕМО, И ЊЕГОВЕ ОПЕРАЦИЈЕ САВРШЕНО ЛАКО СХВАТА СВАКО КО ТО ЖЕЛИ.
ТРАДИЦИЈА САД УЧИ ДА СВАКИ ОД ТРИ КВАЛИТЕТА ДЕЛУЈЕ НА ЧЕТИРИ НАЧИНА, ОД КОЈИХ ЈЕ СВАКИ НАЗВАН ИМЕНОМ ЈЕДНОГ ОД
ЧЕТИРИ СРЕДЊЕВЕКОВНА ЕЛЕМЕНТА А ТО СУ: ВАТРА, ВАЗДУХ, ЗЕМЉА И ВОДА. ТАКО СА СТАНОВИШТА КВАЛИТЕТА ИМАМО ЧЕТИРИ
ГРУПЕ (НАЗВАНЕ ТРОЈСТВИМА) ОД ПО ТД ЗНАКА. ТАКО, ПОШТО ТРИ ПУТА ЧЕТИРИ ДАЈУ ДВАНАЕСТ, ДОБИЈАМО ДВАНАЕСТ ЗНАКОВА
ЗОДИЈАКА.
КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ПОДЕЛЕ НА ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА? ОНА ЈЕ ОТКРИВЕНА У ЧЕТИРИ ГЛАВНЕ ТАЧКЕ КОМПАСА, ЧЕТИРИ ТАЧКЕ СОЛАМЕ
ГОДИНЕ, ЕКВИНОЦИЈИМА И СОЛСТИЦИЈИМА И ЧЕТИРИ ТАЧКЕ ДАНА, ЗОРИ, ПОДНЕВУ, ЗАЛАСКУ СУНЦА И ПОНОЋИ. МОЖДА СЕ ЊЕНА
ЛОГИЧКА ОСНОВА МОЖЕ ОБЈАСНИТИ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: СВО АСТРОНОМСКО КРЕТАЊЕЈЕ КРУЖНО ИЛИ ЕЛИПТИЧКО . САДА, АКО СЕ ТЕЛО
КРЕЋЕ У КМГУ ИЛИ ЕЛИПСИ, ОНДА, У ПОГЛЕДУ СПОЉАШЊИХ ТАЧАКА, ОНО ЗАУЗИМА ЧЕТИРИ ГЛАВНЕ ПОЗИЦИЈЕ, НАИМЕ ОНУ НАЈВЕЋЕ
БЛИЗИНЕ, ОНУ ПРОСЕЧНЕ УДАЉЕНОСТИ, НАЈВЕЋЕ УДАЉЕНОСТИ И, КАКО СЕ ВРАЋА, ОПЕТ ПРОСЕЧНЕ. ТО СЕ ЛАКО ВИДИ ПОСМАТРАЊЕМ
ПРОМЕНЉИВИХ РЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ СУНЦА И БИЛО КОЈЕ ТАЧКЕ НА ЗЕМЉИ. У СВИТАЊЕ ЈЕ СУНЦЕ У ОДНОСУ НА ТУ ТАЧКУ НАПРОСЕЧНОЈ
ДИСТАНЦИ, У ПОДНЕ ЈЕ НАЈБЛИЖЕ, НА ЗАЛАСКУ ЈЕ ПОНОВО НА ПРОСЕЧНОЈ ДИСТАНЦИ, А У ПОНОЋ НА НАЈВЕЋОЈ. СА СВИТАЊЕМ СЕ
ПРИБЛИЖАВА СУНЦУ, ПО ЗАЛАСКУ СЕ УДАЉАВА. НИЈЕ ТЕШКО ПРЕТПОСТАВИТИ ДА ОВЕ ЧЕТИРИ ТАЧКЕ МОГУ СИМБОЛИЗОВАТИ ИЛИ ЧАК
УКАЗИВАТИ НА ЧЕТИРИ ФУНДАМЕНТАЛНА СТАЊА МАТЕРИЈЕ. СУВИШНО ЈЕ РЕЋИ ДА ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА АСТРОЛОГА НИСУ НИПОШТО
АНАЛОГНА БРОЈНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ФИЗИКЕ; НАПРОТИВ, ИАКО СМО УПОТРЕБИЛИ ИЗРАЗ СТАЊА МАТЕРИЈЕ, ОНА СУ У СУШТИНИ
МЕТАФИЗИЧКА, МАДА СЕ ЊИХОВА ПРИРОДА РЕФЛЕКТУЈЕ НА ФИЗИЧКУ МАТЕРИЈУ. ФИЗИЧКА ВАТРА, НА ПРИМЕР, ПРЕДСТАВЉА И ПОГОДАН
СИМБОЛ АСТРОЛОШКОГ ЕЛЕМЕНТА ВАТРЕ, А И СТВАРНИ РЕЗУЛТАТ АКЦИЈЕ НА ФИЗИЧКОМ ПЛАНУ ОСНОВНЕ ИДЕЈЕ ИЛИ ИСТОИМЕНОГ
ПРИНЦИПА.
САДА ПРЕЛАЗИМО СА ТЕОРИЈСКИХ РАЗМАТРАЊА НА ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИРОДЕ ТРОЈСТАВА СА ОБЈЕКТИВНОГ СТАНОВИШТА, А
НАРОЧИТО ПСИХОЛОГИЈЕ. РАЗМОТРИМО ПРВО ВАТРУ
ВАТРА
ОНА НЕСУМЊИВО ОДГОВАРА МАНИФЕСТАЦИЈИ ЖИВОТА КАО ПРОБОЈНА ЕНЕРГИЈА, КОЈА СЕ РАЂА У СВЕТУ ПРИРОДЕ, У КОЈЕМ ЖЕЛИ
ДА СЕ ОДРЖИ, РАЗВИЈЕ И НАЈПОСЛЕ ПОЖАЊЕ ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА НА ПОЉУ АКЦИЈЕ.
ВАТРЕНИ ЗНАЦИ ПОКАЗУЈУ ЕКСТРЕМНУ ПОЗИТИВНОСТ. ЊИХ КРАСИ НЕИСЦРПНА ЖИВОТНОСТ, ЉУБАВ ПРЕМА ЗАДОВОЉСТВУ,
ХРАБРОСТ, ОПТИМИЗАМ, ЖЕЉА ДА СЕ ЖИВИ И УЖИВА ЖИВОТ. МЕЂУТИМ , КАО И ФИЗИЧКА ВАТРА, НАТУСИ РОЂЕНИ ПОД ЕЛЕМЕНТОМ
ВАТРЕ МОГУ СЕ ИСЦРПЕТИ, САГОРЕТИ И ТАКО УНИШТИТИ ДРУГЕ. ПОД АФЛИКЦИЈОМ ОВА СИЛА ПОСТАЈЕ НЕКОНТРОЛИСАНА И ЧИНИ ДА
НАТУСИ ПОД ЊЕНИМ УТИЦАЈЕМ БУДУ ДИВЉИ, НЕМИРНИ, СКЛОНИ ЕКСТРАВАГАНЦИЈИ И ПРЕУВЕЛИЧАВАЊУ, СТРАСНИ И БЕЗОБЗИРНИ,
ПРЕТЕРАНО САМОПОУЗДАНИ И ПОПУСТЉИВИ ПРЕМА СЕБИ. ТАДА ДОБИЈАЈУ ПРИМИТИВНЕ ОСОБИНЕ И СНАЖНУ СКЛОНОСТ КА
САМОУЗДИЗАЊУ, БУДУЋИ ПУНИ ТАШТИНЕ И ЉУБАВИ ПРЕМА СЈАЈУ И ВЕЛИЧАЈНОСТИ. АКО ЈЕ, МЕЂУТИМ, ВАТРЕНИ ЕЛЕМЕНТ КОД НАТУСА
СЛАБО ИСПОЉЕН, МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ОСОБУ СА НЕДОСТАТКОМ ЖИВОСТИ ИЈОИЕ ДЕ ВИВРЕ, БЕЗ ЕНТУЗИЈАЗМА, ЧАК И ДОСАДНУ.
ОВАН ОЗНАЧАВА ПОЧЕТАК ЖИВОТА: ОН ЈЕ ЕКСТРЕМ САМОПОТВРЂИВАЊА, НАГАО, ХРАБАР И НЕ ВОДИ РАЧУНА О ПОСЛЕДИЦАМА.
ОН МАНИФЕСТУЈЕ ЕКСТРЕМ ПОЗИТИВНОСТИ ПРЕМА СРЕДИНИ, ИГНОРИШУЋИ ПРЕПРЕКЕ И РУШЕЋИ ОПОЗИЦИЈУ.
ЛАВ ПОКАЗУЈЕ ПРВУ БИОЛОШКУ НЕОПХОДНОСТ ОПСТАНКА, ТЈ. МОЋ РЕПРОДУКЦИЈЕ. БУЈНИ ЖИВОТ СЕ ПРЕЛИВА И РАСИПА У
ЗАДОВОЉСТВУ, ВЕЛИКИМ ПОДУХВАТИМА И СТВАРАЊУ. ПСИХОЛОШКИ СЕ ТО МАНИФЕСТУЈЕ КРОЗ ОСЕЋАЊА, ПА ОВДЕ ДОБИЈАМО ОСОБЕ
СРДАЧНЕ И ТОПЛЕ ИЛИ, ПОД АФЛИКЦИЈОМ, ТАШТЕ И ХВАЛИСАВЕ.
СТРЕЛАЦ ПРЕДСТАВЉА ДРУГУ НЕОПХОДНОСТ ОПСТАНКА. ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА БИ УЗРОКОВАЛА ЕВОЛУЦИЈСКИ ЗАСТОЈ, АЛИ
ПОД ОВИМ ЗНАКОМ НАЛАЗИМО ВАРИЈАЦИЈУ: ЖИВОТ СЕ ГРАНА У НОВЕ ВАРИЈЕТЕТЕ И ВРСТЕ. ВАТРА, МЕЂУТИМ , УВЕК МОЖЕ ДА ПОСТАНЕ
ДЕСТМКТИВНА, ЧАК И У ЈУПИТЕРСКОМ ЗНАКУ СТРЕЛЦА, А РОЂЕЊЕ НОВИХ ВРСТА ЗНАЧИ ПОСТЕПЕНО ПОТИСКАВАЊЕ СТАРИХ.
ПСИХОЛОШКИ СЕ ПРОГРЕСИВНОСТ ОВОГ ЗНАКА ПОКАЗУЈЕ КАО НАДА, КОЈА СЕЖЕ У БУДУЋНОСТ КРОЗ МЕНТАЛНЕ СПЕКУЛАЦИЈЕ, РЕЛИГИЈУ
И ФИЛОЗОФИЈУ. ВЕРА У БЕСМРТНОСТ ЈЕ ТИПИЧНА ЗА СТРЕЛЦА.
ВОДА, КОЈУ ЋЕМО СЛЕДЕЋУ РАЗМОТРИТИ, ПОШТО ЈЕ ЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ ПОВЕЗАНО СА ВАТРОМ ЗАХВАЉУЈУЋИ ЗАЈЕДНИЧКИМ
ВЛАДАРИМА, КАО ШТО ЈЕ ПРЕТХОДНО ОБЈАШЊЕНО, ПРЕДСТАВЉА НЕГАТИВНИ И МАЊЕ СРЕЋАН, АЛИ ИПАК НЕОПХОДАН АСПЕКТ ЖИВОТА.
ВАТРА ЈЕ, КАО ШТО СМО ВИДЕЛИ, АКТИВНА, СИЛНА И САМОПОУЗДАНА, И ТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИ, НЕКОНТРОЛИСАНО, ВОДИЛЕ
СОПСТВЕНОМ ГАШЕЊУ. ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ДОСЛОВНО НЕУСТРАШИВ УСКОРО БИ УНИШТИО СЕБЕ ВЛАСТИТИМ НЕДОСТАТКОМ РАЗБОРИТОСТИ.
ТО СЕ ДА ЗАПАЗИТИ КОД НАТУСА КОЈИ ИМАЈУ СУВИШЕ ВАТРЕНОГ ЕЛЕМЕНТА БЕЗ ДОВОЉНО КОНТРААГЕНАСА. НЕПРОМИШЉЕНЕ ЛУДОСТИ
ПРИМИТИВНОГ НАТУСА ОВНА ДОБРО СУ ПОЗНАТЕ И ЧЕСТО УЗРОКУЈУ ЊЕГОВУ ПРОПАСТ. ОТУДАЈЕ ТРОЈСТВО ВОДЕ НЕОПХОДНО. КАО
ШТО ЈЕ ВАТРА ПОВЕЗАНА СА МАНИФЕСТАЦИЈОМ ЖИВОТА, ТАКО СЕ ВОДА ТИЧЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТА ОД ЊЕГОВИХ НЕПРИЈАТЕЉА.
БИОЛОШКИ ОНА ДАЈЕ ЈАК ИНСТИКТ ЗА САМООДРЖАЊЕМ; ПСИХОЛОШКИ СЕ ТО МАНИФЕСТУЈЕ КАО БОЈАЖЉИВОСТ, ОПРЕЗ, ЗАБРИНУТОСТ И
СУМЊА. ТЕ ОСОБИНЕ НЕ ДЕЛУЈУ НЕМИНОВНО СЕБИЧНО У УСКОМ СМИСЛУ, ЈЕР ЋЕ СВАКА ЖЕНА - КАО ТИПИЧАН ПРЕДСТАВНИК ВОДЕНОГ
ТРОЈСТВА - ЖРТВОВАТИ СЕБЕ ЗА СВОЈЕ ПОТОМСТВО, А РАЗВИЈЕНИЈИ ТИПОВИ ЋЕ СЕ ЖРТВОВАТИ ЧАК И РАДИ ШИРИХ ЦИЉЕВА.
СУШТИНСКИ, МЕЂУТИМ, МОТИВ ЈЕ ИСТИ - ОЧУВАЊЕ ЖИВОТА.
НИЈЕ ТЕШКО УВИДЕТИ ДА ОВАЈ ИНСТИНКТ, КАДАЈЕ ПРЕУВЕЛИЧАН, ЛАКО ПОСТАЈЕ НЕПРИЈАТЕЉСКИ НАСТРОЈЕН ПРЕМА ЖИВОТУ,
УПРАВО КАКО СМО ТО ВИДЕЛИ НА ПРИМЕРУ ВАТРЕ. СТРАХ НАС ДЕВИТАЛИЗУЈЕ; ПРЕТЕРАНА БОЈАЖЉИВОСТ ПРЕД ОПАСНОШЋУ МОЖЕ
УЗРОКОВАТИ КАТАСТРОФУ ОНДЕ ГДЕ БИ ХРАБРОСТ ПОБЕДИЛА. ТО ЈЕ РАЗЛОГ ЗАШТО СУ СТАРИ АСТРОЛОЗИ ДАЛИ ЧЕТВРТОЈ, ОСМОЈ И
ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ ЗЛОСЛУТНЕ НАЗИВЕ И ЗНАЧЕЊА; А КАТАСТРОФАМА (КОЈЕ, БЕЗ СУМЊЕ, СЛУЖЕ У ОСНОВИ ПРАВОЈ БИОЛОШКОЈ СВРСИ)
КАКВЕ СУ ЗЕМЉОТРЕСИ, КУГА, РАТ И ПОПЛАВЕ, ВЛАДА ВОДЕНО ТРОЈСТВО. НАРОЧИТО ЈЕ ИНТЕРЕСАНТНО ДА ЈЕ МЕНТАЛНА ЗАОСТАЛОСТ
ПОВЕЗАНА СА ВОДЕНИМ АФЛИКЦИЈАМА У ТРЕЋОЈ КУЋИ БИЛО ЗНАКА ИЛИ ПЛАНЕТЕ, ПОШТО СЕ ЗА ИДИОТИЗАМ КАЖЕ ДА ЈЕ ТО ПРИРОДАН
НАЧИН ИСКЉУЧЕЊА НЕЖЕЉЕНИХ ТИПОВА ЗАУСТАВЉАЊЕМ РЕПРОДУКЦИЈЕ. ВОДА ПОСЕДУЈЕ, УСЛЕД СВОЈЕ ЕКСТРЕМНЕ ОСЕТЉИВОСТИ,
ЈЕДНО ВРЛО ВРЕДНО СВОЈСТВО:
ОНА ЛАКО УЛАЗИ У ОСЕЋАЊА ДРУГИХ И СТОГА МОЖЕ ПОМОЋИ ОЧУВАЊУ ЖИВОТА ПРЕУЗИМАЈУЋИ УЛОГУ САОСЕЋАЈНОГ И КОРИСНОГ
ЧУВАРА, КАО И ЛУКАВОГ НЕПРИЈАТЕЉА, ИНСТИНКТИВНО СВЕСНОГ СЛАБОСТИ СВОГ ПРОТИВНИКА. ДОБРОХОТНА СТРАНА ВОДЕ ПОКАЗУЈЕ
СЕ ЕГЗАЛТАЦИЈАМА БЕНЕФИКА У РАКУ И РИБАМА, ДОК ЗЛОЋУДНИ АСПЕКТ ПОКАЗУЈЕ МАРС, ВЛАДАР ШКОРПИОНА.
ВАЖНО ЈЕ ПРИМЕТИТИ ДА ЧЕТВРТА И ДВАНАЕСТА КУЋА ПРЕДСТАВЉАЈУ РЕДОМ ДОМ И МЕСТО ПОВЛАЧЕЊА (КАО ШТО СУ МАНАСТИРИ
И ПРИХВАТИЛИШТА), ДОК ЈЕ САМА СМРТ (ОСМА КУЋА) ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ЖИВОТА. У СЛУЧАЈУ САМОУБИСТВА, ОНО ЈЕ ДОБРОВОЉНО И
ПОНЕКАД ПРОМИШЉЕНО. ШКОРПИОН СЕ, МЕЂУТИМ , МОРА СМАТРАТИ ДАЛЕКО ПОЗИТИВНИЈИМ У СВОЈОЈ ЗАШТИТНИЧКОЈ АКЦИЈИ НЕГО
ШТО СУ РАК ИЛИ РИБЕ; ЗАШТИТА, ЧАК И САМОЗАШТИТА, НЕ МОРА УВЕК БИТИ БЕГ, КАО ШТО СМО ВИДЕЛИ, А ШКОРПИОН СЕ СПРЕМНО
ЛАЋА ОРУЖЈА ДА ЗАШТИТИ СЕБЕ И ДРУГЕ. ОН НИЈЕ АГРЕСИВАН КАО ОВАН, МАДА, АКО ЈЕ ДУГО ПОД РЕПРЕСИЈОМ ИЛИ ТРПИ
УВРЕЂЕНОСТ, КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ МОГУ БИТИ ЕКСПЛОЗИВНИ.
ВОДА ОЧИГЛЕДНО ПРЕДСТАВЉА ФИЗИЧКЕ СЕНЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЛЕДЕ СТИМУЛАЦИЈЕ ИЗ СПОЉЊЕГ СВЕТА, КАО И ЋУДИ И ОСЕЋАЊА,
ИСПРВА ИНСТИНКТИВНЕ И ПРИМИТИВНЕ, КОЈЕ ИДУ ЗА ФИЗИЧКОМ СЕНЗАЦИЈОМ КАО ШТО ЈЕ ОСЕЋАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОЈЕ ЖИВОТИЊА
ДОЖИВЉАВА ПОРЕД ВАТРЕ. КАКО ЕВОЛУЦИЈА ТРАЈЕ, ТА ОСЕЋАЊА ПОСТАЈУ КОМПЛЕКСНИЈА И ЧЕСТО ПОПРИМАЈУ ЕТИЧКУ ВРЕДНОСТ, КАО
ШТО СУ МОРАЛНА ИНДИГНАЦИЈА, ТЕ ОБИЧНА ЉУТЊА, ИЗАЗВАНА НЕПРАВЕДНИМ НАПАДОМ. ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ПРИМЕТИТИ ДА ЈЕ ВОДА
ДАЛЕКО МАШТОВИТИЈА ОД ВАТРЕ, УСЛЕД СВОЈЕ ПРИРОДНЕ РЕЗЕРВИСАНОСТИ И ОПРЕЗА ДОК ПРОВЕРАВА СЛОБОДУ АКЦИЈЕ У СПОЉНОМ
СВЕТУ И ПОТОМ СЕ ВРАЋА ДЕЛОВАЊУ УНУТАР СЕБЕ И ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ОСОБА ВАТРЕ УВЕЛИКО УЖИВА У
СВЕТУ И СТОГА НЕМА НИ ВРЕМЕНА НИ ПОТРЕБЕ ЗА ИМАГИНАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА. ЈЕДНА ИМА БОГАТ УНУТРАШЊИ ЖИВОТ, ДРУГА
ТРАЖИ ОПИПЉИВА ИСКУСТВА. НАРАВНО, НИЈЕ ТЕШКО НАЋИ УСПЕШНУ МЕШАВИНУ ДВА ЕЛЕМЕНТА, КАО ШТО ЈЕ НАПРИМЕР НАТАЛНА
КАРТА ИСТРАЖИВАЧА СВЕНА ХЕДИНА (СВЕН ХЕДИН), ГДЕ СУНЦЕ У РИБАМА САЊА, А СТРЕЛАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ ТЕРА У АКЦИЈУ.
РАЗМОТРИМО САД ЗЕМЉУ. УКРАТКО ОВАЈ ЕЛЕМЕНТ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ХРАНУ ЗА ПЛАМЕН ВАТРЕНИХ ЗНАКОВА. ЖИВОТ СЕ НЕ
ОДРЖАВА САМ ПО СЕБИ; ОН МОРА ИМАТИ НЕШТО ИЗ ЧЕГА ЋЕ ЦРПЕТИ И СНАБДЕВАЊЕ ЈЕ КЉУЧНА РЕЧ БИКА, ДЕВИЦЕ И ЈАРЦА.
УПРАВО КАО ШТО ЈЕ ОВАН ЗИВОТПЕРСЕ, ТАКО БИК И ДРУГА КУЋА ПРЕДСТАВЉАЈУ СНАБДЕВАЊЕ, ЧИСТО И ПРОСТО, У ОБЛИКУ
ХРАНЕ, НОВЦА И СВОЈИНЕ. У ТОМ ПОГЛЕДУ ЈЕ ЕГЗАЛТАЦИЈА МЕСЕЦА, ГЛАВНОГ ВЛАДАРА САМОЗАШТИТНИЧКОГ ВОДЕНОГ ТРИГОНА, У
БИКУ ПУНА ЗНАЧЕЊА. ПСИХОЛОШКИ ОНА ОЗНАЧАВА ЗАБРИНУТОСТ УМИРЕНУ ЗАДОВОЉСТВОМ.
КАКО БИК СЛЕДИ ОВНА, ТАКО ДЕВИЦА СЛЕДИ ЛАВА. ЗАДОВОЉСТВО СЕ ОДРЖАВА ТРУДОМ. БИК ПРЕДСТАВЉА ИНСТИНКТИВНУ
УТИЛИЗАЦИЈУ ПРИРОДЕ, А ДЕВИЦА АНАЛИЗИРА И ЖЕЛИ ДА РАЗУМЕ ЊЕНЕ ПРОЦЕСЕ И КОРИСТИ ИХ НЕ САМО РАДИ ХРАНЕ ВЕЋ И ДРУГИХ
ЦИЉЕВА КОЈИ ЧУВАЈУ И ПОБОЉШАВАЈУ ЖИВОТ, КАО ШТО ЈЕ, НА ПРИМЕР, МЕДИЦНСКО УМЕЋЕ.
ЖЕЉА ДА МАНУПУЛИШЕ ПРИРОДОМ ЧИНИ НАТУСА ДЕВИЦЕ СТРПЉИВИМ, ПАЖЉИВИМ И ОШТРОУМНИМ, АЛИ ПОД АФЛИКЦИЈОМ ОН
ПОСТАЈЕ УЖУРБАН И СУВИШЕ ПЕДАНТАН , ЈЕР СЕ ОСТАЛИ СУПРОТСТАВЉАЈУ, ИЛИ МУ БАРЕМ ТАКО ИЗГЛЕДА, ЊЕГОВИМ ФИНИМ
ПОДЕШАВАЊИМА.
НАЈЗАД ЈАРАЦ СЛЕДИ СТРЕЛЦА, И ПОКАЗУЈЕ МОЋ НЕ САМО ДА РАЗУМЕ И АНАЛИЗИРА ПРИРОДУ, ВЕЋ И ДА ДОМИНИРА ЊЕНИМ
ПРОЦЕСИМА И ДА ИХ ОРГАНИЗУЈЕ, СИНТЕТИЗУЈУЋИ ИХ У ФОРМУ УПРАВЉАЊА. ОТУДА ЕГЗАЛТАЦИЈА МАРСА У ЈАРЦУ, КОЈА ОЗНАЧАВА
ЖИВОТНУ СНАГУ КОЈА ДОМИНИРА СВОЈОМ СРЕДИНОМ. МЕНТАЛНО, СТРЕЛАЦ ТЕМЕЉИ СВОЈЕ НАДЕ И СПЕКУЛАЦИЈЕ НА ЧВРСТИМ
ЧИЊЕНИЦАМА ЈАРЦА.
ТАКО У НЕКОМ СМИСЛУ ЗЕМЉА И ОДРЖАВА И ОГРАНИЧАВА ВАТРУ, УПРАВО КАО ШТО ЈЕ ЧОВЕЧИЈА АКТИВНОСТ УСЛОВЉЕНА
ЊЕГОВИМ НОВЦЕМ, ЗДРАВЉЕМ И КРЕДИТОМ. ПСИХОЛОШКИ, ЗЕМЉА ДАЈЕ СМИСАО ЗА КОНКРЕТНУ РЕАЛНОСТ БЕЗ КОЈЕ ЋЕ ЛИЧНОСТИ
НЕМИНОВНО НЕДОСТАЈАТИ ДОВОЉНО ТЕЖИНЕ ПА ЋЕ ПОСТАД ВИЗИОНАР И ДЕТЕ СЕНЗАЦИЈЕ, ВЕЋ ПРЕМА ТОМЕ КОЈИ ПЛАНЕТАМИ
АСПЕКТИ И ЕЛЕМЕНТАМО ТРОЈСТВО ПРЕОВЛАЂУЈЕ.
ДОВДЕ СМО СЕ БАВИЛИ ФАКТОРИМА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА САВ ОРГАНСКИ СВЕТ, МАДА ЈЕ ВАТРА ОЧИГЛЕДНИЈА У ЖИВОТИЊСКОМ НЕГО У
БИЉНОМ ЦАРСТВУ.
ВАЗДУХ ЈЕ, МЕЂУТИМ, ЈАСНО ПОВЕЗАН СА ИНТЕЛЕКТОМ И ЈЕДИНИ ЈЕ ПОТПУНО ОЧЕВИДАН КОД ЉУДСКИХ БИЋА. ЊЕГОВЕ
СУШТИНСКЕ БИОЛОШКЕ ВРЕДНОСТИ ИЗГЛЕДА ДА ЛЕЖЕ У ПОТРЕБИ УМА ДА САЧУВА И ПОБОЉША ЖИВОТ И, НАРОЧИТО, У ПРИНЦИПУ
САРАДЊЕ. ОН СЕ МОЖЕ НАЋИ И КОД ДРУШТВЕНИХ ЖИВОТИЊА, АЛИЈЕ НАЈОЧИГЛЕДНИЈИ КАД СЕ СВЕСНО АКТИВИРА ОД СТРАНЕ ЉУДСКЕ
ВРСТЕ. ЗАИСТА, ЧОВЕК ДУГУЈЕ СВОЈУ СУПРЕМАЦИЈУ НАД ПЛАНЕТОМ ЗЕМЉОМ СВОМ СВЕСНОМ ИЛИ НЕСВЕСНОМ ПРИЗНАВАЊУ ВРЕДНОСТИ
УМА.
ВЛАДАЊЕ ТРИ ВАЗДУШНЕ КУЋЕ НАД РОДБИНОМ, ПАРТНЕРИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ИЛУСТРУЈЕ УЈЕДИЊУЈУЋУ ПРИРОДУ ВАЗДУХА; И АКО
РАЗМАТРАМО ЗНАЧЕЊА ЗНАКА У СМИСЛУ УМА, ОД ОПСЕРВАЦИЈА ЧИЊЕНИЦА ПРИМЕЋЕНИХ ХРЗИМ ОКОМ БЛИЗАНАЦА КРОЗ СРАВЊИВАЊЕ
ТИХ ЧИЊЕНИЦА У МИМОЈ И НЕПРИСТРАСНОЈ ВАГИ, ПА ДО ЊИХОВЕ ФИНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У НАУКУ, ИЛИ СИСТЕМАТИЗОВАНО ТЕЛО
ЗНАЊА, У ВОДОЛИЈИ, НЕПРЕКИДНО УОЧАВАМО УЈЕДИЊУЈУЋУ ПРИРОДУ ТОГ ПРОЦЕСА. НИЈЕДНА ИСТИНА СЕ НЕ МОЖЕ РАЗУМЕТИ
ИЗОЛОВАНА ОД ОПШТЕГ ТЕЛА ЗНАЊА; ОНА СЕ СХВАТА КАО ТАКВА ЗАТО ШТО СЕ МОЖЕ ПРИЛАГОДИТИ ДРУГИМ ЧИЊЕНИЦАМА, И ЦИЉ
НАУКЕ НИЈЕ НИШТА ДРУГО НЕГО УСПОСТАВЉАЊЕ ТАКВИХ ОДНОСА У ШТО ШИРИМ РАЗМЕРАМА. БЛИЗАНЦИ, ЗАИСТА, ПОНЕКАД ТРПЕ ОСУДУ
ДА, ПОСЛОВИЧНО РЕЧЕНО, ЗАГЛЕДАНИ У ДРВЕЋЕ НЕ ВИДЕ ШУМУ ИЛИ, ДРУГИМ РЕЧИМА, ПОКУШАВАЈУ ДА ИЗОЛУЈУ ЧИЊЕНИЦЕ ИЗ
ЊИХОВОГ КОНТЕКСТА. ОВАКАВ УПЛИВ МОЖЕ ПОКАДШТО ДА СЕ ПОКАЖЕ НЕПОВОЉНИМ КОЛИКО И РАСКИДИ БРАКА И СВАЂЕ ИЗМЕЂУ
ПРИЈАТЕЉА, КОЈИ, ПАК, ЧЕСТО НАСТАЈУ ИЗ АФЛИКЦИЈА У ВАГИ ИЛИ ВОДОЛИЈИ.
ВАЗДУХ ЈЕ СУПРОСТАВЉЕН ВАТРИ У ЗОДИЈАКУ. ВАТРА ЈЕ ВРЛО ИНДИВИДУАЛНА И ДЕЛУЈЕ НА СВОЈУ СРЕДИНУ; ВАЗДУХ ЈЕ ГИБАК И
ПРОДОРАН И, НАРОЧИТО У ВАГИ, ДАЈЕ ПРИМЕР ПРИНЦИПА АДАПТАЦИЈЕ КОЈЕМ ЈЕ ОВАН АНТИТЕЗА. КАО ШТО ОНАЈ ДРУГИ ТЕЖИ ДА
УНИШТИ НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ОКОЛНОСТИ, ТАКО ЈЕ ВАГА УВЕК СПРЕМНА ДА НАПРАВИ КОМПРОМИС, ЧАК И ПО ЦЕНУ ГУБИТКА ВЛАСТИТЕ
ИНДИВИДУАЛНОСТИ. ВОДОЛИЈА РАДО ЖРТВУЈЕ ВЛАСТИТЕ ИНТЕРЕСЕ ЗА ОПШТЕ ДОБРО А БЛИЗАНЦИ СУ, МАДА ЧЕСТО СЕБИЧНИ, ИПАК
ПРИЛАГОДЉИВИ: МЕРКУР ЈЕ НАЗВАН ПРОМЕНЉИВОМ ПЛАНЕТОМ. ОВА ПРИЛАГОДЉИВОСТ ВАЗДУХА ЈЕ ВРЛО РАЗЛИЧИТА ОД
НЕГАТИВНОСТИ ВОДЕ, КОЈА АПСОРБУЈЕ ОД ДРУГИХ, АЛИ НИКАДА НЕ РИЗИКУЈЕ ГУБИТАК СВОЈЕ ИНДИВИДУАЛНОСТИ.
САД МОЖЕМО СХВАТИТИ ЗАШТО АФЛИКЦИЈЕ У ВАГИ ИЛИ ВЕНЕРЕ ИЛИ, ЗАПРАВО, У БИЛО КОЈЕМ ОД ВАЗДУШНИХ ЗНАКОВА УЗРОКУЈУ
НЕКУ ВРСТУ НЕПРИЛАГОЂЕНОСТИ ИЛИ НЕСКЛАДА, СТВАРНУ СВАЂУ ИЛИ УНУТРАШЊИ НЕСКЛАД У ДУХУ ИЛИ ЕМОЦИЈАМА. С ДРУГЕ СТРАНЕ,
УТИЦАЈИ БЕНЕФИКА ДОНОСЕ ЗАДОВОЉСТВО И МИР.
САДА МОЖЕМО ПОКУШАТИ ДА СУМИРАМО ПРИРОДЕ ЗНАКОВА У ФОРМИ ТАБЕЛЕ.
ВАТРА:
ЈА СЕ ОСЕЋА КАО ПРОЈЕКЦИЈА ЖИВОТНОГ ПРИНЦИПА У ПРИРОДУ И ДЕЛОВАЊЕ НА ЊУ. АКЦИЈА ЈЕ ПОЗИТИВНА.
ОВАН - САМОПОТВРЂИВАЊЕ; ХРАБРОСТ; ЖЕЉА ДА СЕ БУДЕ.
ЛАВ - МАНИФЕСТАЦИЈА СЕБЕ; СНАГА ДУШЕ; ЖЕЉА ДА СЕ УВЕЛИЧА БИЋЕ.
(Ц) СТРЕЛАЦ - САМОРАЗВОЈ; НАДА; ЖЕЉА ДА СЕ ПОБОЉША БИЋЕ.
ВОДА:
ЈА, ПРОЈЕКТОВАНО У ПРИРОДУ, СХВАТА ДА ЋЕ ВЕРОВАТНО ТРПЕТИ И ДА МУ ЈЕ ПОТРЕБНА ЗАШТИТА ОД ЊЕ. СТАВ ЈЕ НЕГАТИВАН.
(Д) РАК - САМООЧУВАЊЕ; РАЗБОРИТОСТ У АКЦИЈИ.
(Е) ШКОРПИОН - САМОДИСЦИПЛИНА; СНАГА ДА СЕ ИСТРАЈЕ.
(Ф) РИБЕ - САМООДРИЦАЊЕ; РЕЗИГНАЦИЈА; МЕНТАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЈА.
ЗЕМЉА:
ПРИРОДА СЕ ВИДИ КАО ПОЉЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ЖИВОТА И КАО ОНО ШТО ОБЕЗБЕЂУЈЕ ХРАНУ ЗА ЊЕГА.
(Г) БИК - СВЕСТ О ПРИРОДИ КАО КОНКРЕТНОЈ РЕАЛНОСТИ КОЈА СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ, АЛИ СЕ НЕ МОЖЕ ИГНОРИСАТИ.
ПРАКТИЧНОСТ.
(Х) ДЕВИЦА - МЕНТАЛНА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ПРИРОДУ КАО
СРЕДСТВО ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉА; ЊЕНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ И ДЕТАЉНО
МАНИПУЛИСАЊЕ ЊОМ.
(И) ЈАРАЦ - ЖЕЉА ДА СЕ ДОИНИНИРА ПРИРОДОМ И ДА СЕ ОНА ОРГАНИЗУЈЕ; АМБИЦИЈА.
ВАЗДУХ:
ПРИРОДА СЕ СХВАТА КАО НЕШТО ШТО ТРЕБА РАЗУМЕТИ И КОРИСТИТИ, С ТИМ ДА ЈЕ РАЗУМЕВАЊЕ, У СТВАРИ, УСЛОВ ЗА ЊЕНО
ПОТПУНО КОРИШЋЕЊЕ. ОТУДА ЗАЈЕДНИЧКА ВЛАДАВИНА МЕРКУРА, ВЕНЕРЕ И САТУРНА НАД ЗЕМЉОМ И ВАЗДУШНИМ ТРОЈСТВОМ.
(Ј) БЛИЗАНЦИ - СВЕСТ О ИЗОЛОВАНИМ ЧИЊЕНИЦАМА; ПОДРАЗУМЕВАЊЕ.
(К) ВАГА - ПОРЕЂЕЊЕ ЧИЊЕНИЦА, МОЋ ДА СЕ СРАВНИ, ОДАБЕРЕ И ПРИЛАГОДИ.
(Л) ВОДОЛИЈА - ПРИРОДНЕ ЧИЊЕНИЦЕ СЕ СХВАТАЈУ КАО УНИВЕРЗАЛНИ ЗАКОНИ; НА ОПШТУ ПОВЕЗАНОСТ ЖИВОТА ГЛЕДА СЕ
КАО НА СТВАРНУ ЧИЊЕНИЦУ И, ПОШТО ЈЕ ЗНАК ФИКСНИ, ТО СЕ МОЖЕ ЕМОЦИОНАЛНО ИСПОЉИТИ, КАО ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕЧАНСТВУ,
ЖИВОТИЊАМА И ПРИРОДИ.

ПРЕТХОДНО СУ ИЗНЕСЕНИ НЕКИ ОД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА АСТРОЛОГИЈЕ, КАКО ИХ ПИСАЦ РАЗУМЕ. МОЖЕМО ИХ ОПИСАТИ СА
МНОГИХ СТАЈАЛИШТА И ВРЛО ДЕТАЉНО, УЛИ НИЈЕ НИМАЛО ЛАКО РАЗУМЕТИ, ОБЈАСНИТИ И ПРИМЕРИМА ПРЕДОЧИТИ ОНО ШТО СУ,
ЗАПРАВО , ОСНОВНИ ЗАКОНИ НАШЕГ СОЛАРНОГ СИСТЕМА, АКО НЕ И УНИВЕРЗУМА.
ДА БИ СЕ ОНИ ПОТПУНО РАЗУМЕЛИ, ТО БИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ПЛАНУ ЗАХТЕВАЛО ОНАКВУ МОЋ ПОИМАЊА КАКВУ ПРИПИСУЈЕМО
АРХИТЕКТИ САМОГ ТОГ СИСТЕМА, АЛИ ЧАК И ДЕЛИМИЧНО РАЗУМЕВАЊЕ ЈЕ ЧУДЕСНО КОРИСНО И ПРОСВЕТЉУЈУЋЕ И АСТРОЛОГ МОЖЕ
ОПРАВДАНО ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ КОЈИМ ДРУГИМ ПУТЕМ ОСИМ ОНОГ АСТРОЛОГИЈЕ, МОЖЕМО ТЕЖИТИ КА ТОМ ЗНАЊУ СА СИГУРНОШЋУ
БАР ДЕЛИМИЧНОГ УСПЕХА.

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПСИХОЛОШКЕ АСТРОЛОГИЈЕ


НАПОМЕНА: СЛОВА Н.Н. ИЗА КОЈИХ СЛЕДИ БРОЈ, А КОЈА СЕ У КЊИЗИ СТАЛНО ПОМИЊУ, ОДНОСЕ СЕ НА ДЕЛО "ХИЉАДУ И ЈЕДНО
РОЂЕЊЕ", У ИЗДАЊУ FОWLER&СО. ВИДИ ПРЕДГОВОР. ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА, КАДА СЕ У КЊИЗИ НЕКА ОСОБА СВРСТАВА У
"ОВНОВСКИ" ИЛИ "БИКОВСКИ" ТИП, ИТД., НЕИЗОСТАВНО ЈЕ У ПИТАЊУ АСЦЕНДЕНТ, А НЕ СОЛАРНИ ЗНАК. ОВО ЈЕ ВАЖНО.

АДЕНОИДИ - ОБИЧНО НАСТАЈУ УСЛЕД АФЛИКЦИЈЕ НА ИЛИ ОКО 25° БИКА-ШКОРПИОНА, НАРОЧИТО ОД СТРАНЕ МАРСА ИЛИ
УРАНА. ГОТОВО СВЕ КОМБИНАЦИЈЕ МАРС-УРАН У ОВИМ ЗНАЦИМА НАГИЊУ ОВОЈ ИЛИ СРОДНИМ БОЛЕСТИМА, ДОК ПРИСУСТВО
МАЛЕФИКА У ПОДРУЧЈУ ОВИХ СТЕПЕНОВА ИЗГЛЕДА ДА ПОГОРШАВА БОЛЕСТ.
ПРИМЕРИ:
ДЕВОЈКА, РОЂЕНА У 22 И 10, ИС.НОВЕМБРА 1919., ЛОНДОН; СУНЦЕ НА 25° ШКОРПИОНА У КВАДРАТУ СА УРАНОМ И У
СЕКСТИЛУ СА МАРСОМ.
ДЕВОЈКА, РОЂЕНА У 12 И 55, 15. ОКТОБРА 1918., ПУЛ. САТУРН НА 25° ЛАВА У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ.
ВИДИ И СЛУЧАЈ БР. 2 НА КРАЈУ КЊИГЕ.

АДМИНИСТРАТИВНА СПОСОБНОСТ - ЧЕСТО СЕ СРЕЋЕ КОД ЈАКОГ УПЛИВА СУНЦЕ-САТУРН, КАО И У СЛУЧАЈУ КАДА
ЈЕУРАН У ДОБРИМ АСПЕКТИМА. ГДЕ ЈЕ ВОЈНА МОЋ У ПРВОМ ПЛАНУ, МАРС ЈЕ НАРАВНО ИСТАКНУТ.
ПРИМЕРИ:
КРАЉИЦА ЕЛИЗАБЕТА, СУНЦЕ У СЕКСТИЛУ СА САТУРНОМ И УРАНОМ; ДИСРАЕЛИ ИСТО; ГЛЕДСТОУН, СУНЦЕ У ЈАРЦУ У СЕКСТИЛУ
СА УРАНОМ; ГОРДОН, ОВАН НА АСЦЕНДЕНТУ, СУНЦЕ У ВОДОЛИЈИ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ;
ФРЕДЕРИК ВЕЛИКИ, СУНЦЕ НА М.Ц. У ВОДОЛИЈИ У ТРИГОНУ СА УРАНОМ. ВИДИ И КАРТУ ЦЕЗАРА БОРЏИЈЕ НА КРАЈУ КЊИГЕ.

АКТИВНОСТ (ФИЗИЧКА) - НАСТАЈЕ ИЗ ЈАКОГ, АЛИ ПОЗИТИВНОГ УТИЦАЈА МАРСА ИЛИ ОВНА, ИЛИ АКО ЈЕ МАРС НА
АСЦЕНДЕНТУ У КАРДИНАЛНОМ ЗНАКУ. МАРС У ПРОМЕНЉИВОМ ЗНАКУ НАГИЊЕ ВИШЕ РАСИПАЊУ ЕНЕРГИЈЕ И НЕМИРУ, И ТО ЈЕ ЧЕСТО
СЛУЧАЈ КОД НАТУСА БЛИЗАНАЦА ИЛИ СТРЕЛЦА. МАРС У ТРИГОНУ ИЛИ СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ ДАЈЕ ВЕЛИКЕ ФИЗИЧКЕ МОЋИ, И ОБАВЕЗНО
СЕ НАДЕ У ХОРОСКОПИМА ВЕОМА АКТИВНИХ ЉУДИ. ВИДИ ХОРОСКОПЕ РВАЧА КАРКИКА И ТЕНИСОНА, КОЈИ ЈЕ БИО НЕОБИЧНО ЈАК. ОБА
СУ ДАТА У Н.Н.

АКТИВНОСТ (МЕНТАЛНА) - БЛИЗАНЦИ, ДЕВИЦА И СТРЕЛАЦ ТЕЖЕ ВЕЛИКОЈ МЕНТАЛНОЈ АКТИВНОСТИ, А АКО СУ МЕРКУР ИЛИ
МЕСЕЦ АСПЕКТОВАНИ ОД СТРАНЕ МАРСА ИЛИ УРАНА, ОВА АКТИВНОСТ ДОБИЈА ЈОШ НА ИНТЕНЗИТЕТУ. МАРС СА МЕРКУРОМ УВЕК ДАЈЕ
ИЗРАЗИТУ МЕНТАЛНУ АКТИВНОСТ И СПОСОБНОСТ ЗА ТЕЖАК ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАД, СЕМ АКО НЕКА ОД ОВИХ ПЛАНЕТА НИЈЕ У РИБАМА. АКО
СЕ, ПАК, НАЂУ У ЛОШЕМ АСПЕКТУ ИЛИ КОЊУНКЦИЈИ ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД ПРЕКОМЕРНОГ УМНОГ НАПРЕЗАЊА ИЛИ МЕНТАЛНОГ СЛОМА.
АЛКОХОЛИЗАМ И УЗИМАЊЕ ДРОГЕ - ГОТОВО УВЕК НАЛАЗИМО ДА СУ СВЕТЛА СЛАБО ЗАСТУПЉЕНА У ЗЕМАЉСКИМ
ЗНАЦИМА ИЛИ СУ ЛОШЕ АСПЕКТОВАНА, НАРОЧИТО У ВАТРИ ИЛИ ВОДИ ИЛИ ИЗ ЊИХ, ИЛИ ЈЕ СЛУЧАЈ И ЈЕДНО И ДРУГО. ВАТРА ДАЈЕ
ДРУЖЕЉУБИВОГ ПИЈАНЦА, ВОДА СЛАБОГ И ПОТПУНО ОДАНОГ ПИЋУ.
ПЕТА КУЋА ЈЕ ГОТОВО УВЕК АФЛИКТОВАНА ОД СТРАНЕ НЕПТУНА ИЛИ ПЛАНЕТА У ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА, А МАРС ЈЕ ВРЛО ЧЕСТО У
РИБАМА, АФЛИКТОВАН ОД НЕПТУНА, ИЛИ ИЗ РИБА УОПШТЕ.
ИЗВЕСНИ СТЕПЕНИ СУ ЧЕСТО УМЕШАНИ У АФЛИКЦИЈЕ, НПР. 11° КАРДИНАЛНИХ И 9° И 25°ФИКСНИХ ЗНАКОВА. ПРИМЕРИ:
Н.Н. 287, 288, 296; ТАКОЂЕ И СЛУЧАЈ ДАТ У "МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ" СТР. 14 (1918) - ЖЕНА, РОЂЕНА У 5 И 20,
С.ФЕБРУАРА 1861., ЛОНДОН.
ШТО СЕ ТИЧЕ УЗИМАЊА ДРОГА ПОГЛЕДАЈТЕ И НАТАЛНЕ КАРТЕ РОЗЕТИЈА И КОУЛРИЏА, И ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ТО ДА СЕ НЕКАДА
ИЗМЕЂУ НЕПТУНА И ПЕТЕ КУЋЕ ЈАВЉАЈУ ДОБРИ АСПЕКТИ КОЈИ ОЗНАЧАВАЈУ ЗАДОВОЉСТВО, ДОДУШЕ ПРОЛАЗНО, КОЈЕ ТАКАВ НАЧИН
ЖИВОТА ДОНОСИ.
АЛКОХОЛ ЈЕ ТИПИЧНА ДРОГА ВАТРЕ И ЊЕГОВО ДЕЈСТВО ЈЕ ДА ПОВЕЋА СВЕ ВАТРЕНЕ АКТИВНОСТИ НАШЕ ПРИРОДЕ КАО ШТО СУ
ДРУШТВЕНОСТ, ОПТИМИЗАМ, РАСПОЛОЖЕЊЕ, САМОПОУЗДАЊЕ И ЧЕСТО РАТОБОРНОСТ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ОН ГУШИ ВОДЕНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ КАО ШТО СУ ПАЖЉИВОСТ, РАЗБОРИТОСТ, ПЛАШЉИВОСТ И СТИДЉИВОСТ. ИЗ ТОГ РАЗЛОГА ЈЕ ЉУДИМА СА МНОГО
ВОДЕ У ХОРОСКОПУ ПОТРЕБНА АЛКОХОЛНА СТИМУЛАЦИЈА; ОНИ ЖЕЛЕ ВЕШТАЧКИ ДА ПОПУНЕ СВОЈЕ ХОРОСКОПСКЕ НЕДОСТАТКЕ.
ПИЈАНЦИ НЕКАДА ИМАЈУ И ВИШАК ВАТРЕ У СВОЈИМ КАРТАМА, АЛИ ЈЕ У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ОВАЈ ПОРОК ПРЕ УЗРОКОВАН КРЕТАЊЕМ У
ЛОШЕМ ДРУШТВУ, НЕГОЛИ СТВАРНОМ ПСИХОЛОШКОМ ПОТРЕБОМ.
ТЕРАПИЈА ЗАСНОВАНА НА АСТРОЛОШКИМ ПРЕТПОСТАВКАМА МОГЛА БИ ДА ПОМОГНЕ У УКЛАЊАЊУ ОВИХ НЕДОСТАТАКА НА
НЕШКОДЉИВ И РАЦИОНАЛАН НАЧИН. НА ПРИМЕР, ОСОБА У ЧИЈЕМ ХОРОСКОПУ СЕ ОСЕЋА НЕДОСТАТАК ВАТРЕ МОЖЕ ВЕЖБАЊЕМ
РАЗВИТИ ТУ ОСОБИНУ. ОНА ТРЕБА ДА ЧИТА КЊИГЕ И ПОСЕЋУЈЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ КОЈЕ ИМАЈУ ЗА ТЕМУ СПОРТ, ПУТОВАЊА,
АВАНТУРЕ И СЛИЧНО, ДА ПОСВЕТИ ВРЕМЕ ИГРАМА И ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ И, ИЗНАД СВЕГА, ДА ПОТРАЖИ ДРУШТВО ОНИХ У КОЈИМА ЈЕ
ВАТРЕНИ ЕЛЕМЕНАТ НАГЛАШЕН У ФОРМИ КОЈУ И САМА ЖЕЛИ ДА РАЗВИЈЕ. ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ПРИМЕТИТИ ДА СЕ ЗА МОРБИДНУ ИЛИ
НЕГАТИВНУ ОСОБУ ЧЕСТО КАЖЕ ДА ЈЕ "ВАН СЕБЕ". ТО ЈЕ ТАЧНО ОНО ШТО ОСОБА ВАТРЕ УВЕК И ЧИНИ, ЗА РАЗЛИКУ ОД ОСОБЕ ВОДЕ
КОЈА ТО ЧИНИ РЕТКО И УЗ ТЕШКОЋЕ, А ПОСЛЕДИЦА ТОГА ЈЕСТЕ НЕПРЕКИДНО ПОСЕЗАЊЕ ЗА ВЕШТАЧКОМ СТИМУЛАЦИЈОМ.

АМБИЦИЈА- САТУРНА, ЈАРЦА И ДЕСЕТЕ КУЋЕ, ПРИ ЧЕМУ ВРЕДНОСТ ЦИЉЕВА ЗАВИСИ ОД ПРИРОДЕ
ЈЕ РЕЗУЛТАТ ЈАКОГ УТИЦАЈА
ТИХ УТИЦАЈА И ОПШТЕГ ТОНА КОЈИ ПРЕОВЛАЂУЈЕ НАТАЛНОМ КАРТОМ. СВИ КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ ПОДСТИЧУ НА АКТИВНОСТ И ОДЛУЧНУ
СВРХОВИТОСТ У ОДНОСУ СРЕДИНУ, ШТО СЕ МОЖЕ ПОГРЕШНО УЗЕТИ ЗА ПРАВУ АМБИЦИЈУ. ЈАРАЦ ПОКУШАВА ДА ЗАГОСПОДАРИ
НЕПРИЈАТЕЉСКОМ ОКОЛИНОМ , ДОК ОВАН ВИШЕ ЖЕЛИ ДА ЈЕ УНИШТИ, РАК ДА СЕ ИЗ ЊЕ ПОВУЧЕ, А ВАГА ДА С ЊОМ НАЂЕ ЈЕДИНСТВО
ПУТЕМ САМОПРИЛАГОЂАВАЊА. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ФИКСНИ ЗНАЦИ НАГИЊУ ЧЕШЋЕ КОНЗЕРВАТИВНОМ СТАВУ, КОНСОЛИДУЈУЋИ СВОЈУ
ПОЗИЦИЈУ ПРЕ НЕГО ПОКРЕЋУЋИ СТВАРИ, ДОК ПРОМЕНЉИВИ ЧЕСТО ДЕЛУЈУ ВИШЕ КАО ПОСМАТРАЧИ И КРИТИЧАРИ НЕГО КАО СУДИОНИЦИ
У ЖИВОТУ. ПОГЛЕДАЈТЕ, ИПАК, МАПУ ЦЕЗАРА БОРЏИЈЕ НА КРАЈУ КЊИГЕ.

АНАРХИЗАМ - ХОРОСКОПИ ПОКАЗУЈУ РАЗЛИЧИТЕ СТВАРИ У ВЕЗИ СТВАРНИХ МОТИВА КОЈИ ЛЕЖЕ У ПОЗАДИНИ АНАРХИЧНИХ
ТЕНДЕНЦИЈА НАТУСА. НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ НА ДЕЛУ МЕШАВИНА ИДЕАЛИЗМА (УГЛАВНОМ УРАН, НЕПТУН И ВОДОЛИЈА), НАСИЛНИЧКЕ
ОЗЛОЈЕЂЕНОСТИ (МАРС И УРАН) И ЉУБАВИ ПРЕМА СЛОБОДИ (25° СТРЕЛЦА). ДВАДЕСЕТ И ТРЕЋИ СТЕПЕН ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ ЈЕ
ИСТАКНУТ И МОЖЕ ОЗНАЧАВАТИ ИДЕАЛИЗАМ ИЛИ МОЖДА САОСЕЋАЊЕ.
У Н.Н. НАЛАЗИМО ТРИ ПРИМЕРА:
Н.Н. СТР. 42., ПОКАЗУЈЕ НАСИЛНИЧКИ МАРСОВСКИ АСЦЕНДЕНТ. ЈУПИТЕР, САТУРН И НЕПТУН СУ У КВАДРАТУ СА МЕРКУРОМ НА
26° СТРЕЛЦА ДОК ЈЕ ВЕНЕРА НА 22° ВОДОЛИЈЕ.
Н.Н. СТР. 386.: НЕПТУН ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У ОВНУ, У КВАДРАТУ СА МАРСОМ И ТРИГОНУ СА СУНЦЕМ НА 23° ЛАВА, САМ
МАРС ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ.
КЉУЧНА ДЕФИНИЦИЈА ЗЕМАЉАНИХ ЗНАКОВА ЈЕСТЕ КОРИШЋЕЊЕ УСЛОВА КОЈИ ВЛАДАЈУ У ОКРУЖЕЊУ.
Н.Н. СТР. 891. СУНЦЕ И МЕРКУР СУ НА АСЦЕНДЕНТУ У ВОДОЛИЈИ, А У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ. МАРС ЈЕ У КВАДРАТУ СА
САТУРНОМ; ЈУПИТЕР ЈЕ НА 24° СТРЕЛЦА У ТРИГОНУ СА УРАНОМ НА 23° ЛАВА. (В. БУНТОВНИШТВО)

АНЕМИЈА – НЕДОСТАЈЕ ПРИМЕРА, АЛИ ЈЕ ЧЕСТ СЛУЧАЈ ДА ЈЕ ОВДЕ СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД СТРАНЕ УРАНА У ВАГИ ИЛИ
ВОДОЛИЈИ, И ЈА СУГЕРИШЕМ 8° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ, КАО МОГУЋ ВАЖАН СТЕПЕН У ОВОЈ БОЛЕСТИ.
ПРИМЕР: МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 4 И 45, 25. СЕПТЕМБРА 1870., У САНДЕРЛАНДУ. УМРО У 44. ГОДИНИ ОД ПЕМИЦИОЗНЕ
АНЕМИЈЕ. СЛУЧАЈ ДАТ ПОД ПОЈМОМ АРТРИТИС, ТАКОЂЕ ПАТИ ОД ПЕМИЦИОЗНЕ АНЕМИЈЕ.
ИНТЕРЕСАНТАН ЈЕ И СЛЕДЕЋИ СЛУЧАЈ. ЖЕНСКО НОВОРОЂЕНЧЕ У 23 И 45,11. АПРИЛА 1946., БЛИЗУ ЈОРКА. РОЂЕНО
НОРМАЛНО И ЧИНИЛО СЕ ДА ЈЕ САСВИМ ЗДРАВО, АЛИ ГА ЈЕ НАКОН ЈЕДНЕ СЕДМИЦЕ ЛЕКАР УПУТИО У БОЛНИЦУ СА ДИЈАГНОЗОМ АКУТНЕ
АНЕМИЈЕ. ОПОРАВИЛО СЕ, АЛИ САМО ЗАХВАЉУЈУЋИ КОРИШЋЕЊУ НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ ЛЕКОВА. ОЧИГЛЕДНО ЈЕ ДА ОВДЕ ИМА МНОГО
АФЛИКЦИЈА, АЛИЈЕ ВЛАДАР НА М.Ц-У ВЕРОВАТНО БИО ОД ПОМОЋИ.

АНГИНА ПЕКТОРИС – ОВО ЈЕ ОБОЉЕЊЕ ФИКСНИХ ЗНАКОВА. ХОРОСКОП СИР ЕРНЕСТА ШЕКЛТОНА ЈЕ ТИПИЧАН, МЕСЕЦ У
КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ У ВОДОЛИЈИ, А У КВАДРАТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ. ЧЕСТО СЕ ДЕСАВА ДА ЈЕ МЕСЕЦ У ЛАВУ ИЛИ ВОДОЛИЈИ.
НАРОЧИТО СУГЕРИСАНО ПОДРУЧЈЕ: 24° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ. ТАКОЂЕ И 29° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ.

АНКСИОЗНОСТ. В. ЗАБРИНУТОСТ.

АНТИКВАРСТВО – ЗАЧУДО, ЧЕСТО ЈЕ ПОВЕЗАНО СА УРАНОМ КОЈИ ЈЕ, КАО ШТО СЕ ЗНА, У НЕБРОЈЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
УЛТРАМОДЕРАН. ШТАВИШЕ, НЕКАДА МУ ПОЂЕ ЗА РУКОМ ДА УКЛОПИ ОБЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ. ДЕВИЦА И РАК РАДО ПОНИРУ У ПРОШЛОСТ И
ЧЕСТО СУ ВЕЛИКИ САКУПЉАЧИ СТАРИНА. САТУРН ТАКОЂЕ ЦЕНИ ПРОШЛОСТ И БАВИ СЕ ЊОМ. ТО ДОНЕКЛЕ ПОТИЧЕ ИЗ ЊЕГОВЕ УРОЂЕНЕ
ОПРЕЗНОСТИ - ПРОШЛОСТ СТОЈИ ИЗА ОНОГА ШТОЈЕ ОПРОБАНО, ПОЗНАТО И ПРОВЕРЕНО, АЛИ СУ И РАК И ЈАРАЦ СУШТИНСКИ ВЕЗАНИ ЗА
КОРЕНЕ, КАО ШТО СЕ И ВИДИ ИЗ ЊИХОВЕ ВЕЗЕ СА РОДИТЕЉИМА, ПРЕЦИМА И РАСОМ ПРЕКО ЧЕТВРТЕ И ДЕСЕТЕ КУЋЕ.

АПОПЛЕКСИЈА – НАЈЧЕШЋА ИНДИКАЦИЈА ЈЕ АФЛИКЦИЈА (ОБИЧНО ОД СТРАНЕ МАРСА) НА ИЛИ БЛИЗУ 15° КАРДИНАЛНИХ
ЗНАКОВА, НАРОЧИТО ПОЗИТИВНИХ, А ПОНЕКАД И НА ЊИХОВИМ ПОЧЕТНИМ СТЕПЕНОВИМА. У ЧЕТРНАЕСТ ИСПИТАНИХ СЛУЧАЈЕВА МАРС
ЈЕ У КАРДИНАЛНОМ ЗНАКУ НА 11. СТЕПЕНУ. ЧЕСТО СЕ НА АСЦЕНДЕНТУ НАЛАЗИ МАЛЕФИК ИЛИ ЈЕ У БЛИСКОМ АСПЕКТУ СА
АСЦЕНДЕНТОМ. АФЛИКЦИЈЕ СУ ИЗГЛЕДА ЧЕСТЕ И БЛИЗУ КРАЈЕВА ФИКСНИХ ЗНАКОВА.
ТИПИЧАН СЛУЧАЈ ЈЕ ДАТ У РАФАЕЛОВИМ ЕФЕМЕРИДАМА ЗА 1923. ВИДИ И Н.Н. 792., КАО И ХОРОСКОПЕ ЛЕА, СТИВЕНСОНА И
ДИКЕНСА.

АПСЦЕСИ – НА ОВАКВЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ НАЈЧЕШЋЕ УКАЗУЈЕ АФЛИКЦИЈА НА, ИЛИ ОКО 25° ЛАВА - ВОДОЛИЈЕ И 21. СТЕПЕНА
ОВНА-ВАГЕ. ВЕНЕРА ЈЕ ГОТОВО УВЕК У АФЛИКЦИЈИ СА МАЛЕФИКОМ. АПСЦЕСИ У УШИМА ПОВЕЗАНИ СУ СА АФЛИКЦИЈАМА НА 3.
СТЕПЕНУ ОВНА-ВАГЕ; У ПОДРУЧЈУ ВРАТА, У БИКУ-ШКОРПИОНУ, НАРОЧИТО ОКО 16. СТЕПЕНА.

АРИСТОКРАТСКЕ СИМПАТИЈЕ – СУНЦЕ И САТУРН СУ АРИСТОКРАТСКЕ ПЛАНЕТЕ И ДАЈУ ЖЕЉУ ЗА МОЋ ТЕ ЉУБАВ
ПРЕМА АРИСТОКРАТИЈИ КАО ДРУШТВЕНОМ ПРИНЦИПУ. ИСТО ВРЕДИ У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ ЗА СВЕ ФИКСНЕ ЗНАКЕ, ОСИМ ВОДОЛИЈЕ. ВЕНЕРА
ДАЈЕ ПРЕФИЊЕНОСТ И АВЕРЗИЈУ ПРЕМА СВЕМУ ШТОЈЕ ОСРЕДЊЕ И ПРОСТО. МАРС ОБИЧНО ПОДРЖАВА ОНУ КЛАСУ У КОЈОЈ СЕ ЗАДЕСИ
ПРИ РОЂЕЊУ; МЕРКУР ЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛАН И НЕУТРАЛАН; МЕСЕЦ И НЕПТУН СУ ДЕМОКРАТИЧНИ; УРАН ИДЕ У ЕКСТРЕМЕ, БИВАЈУЋИ
БУНТОВАН КАО ПОДАНИК, А АУТОКРАТА КАО ВЛАДАР.

АРОГАНЦИЈА - ОБИЧНО ПРЕДСТАВЉА МЕШАВИНУ САМОПОШТОВАЊА И ПОНОСА СА ИЗВЕСНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ГМБОСТИ ИЛИ
НЕУЧТИВОСТИ. СТОГА ОБИЧНО НАЛАЗИМО ДА ЈЕ СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД ЈУПИТЕРА ИЛИ НЕПТУНА, ИЛИ У ЈУПИТЕРСКИМ ЗНАЦИМА, У
КОМБИНАЦИЈИ СА МЕРКУРОВСКИМ ИЛИ САТУРНОВСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА, КОЈИ ПОДСТИЧУ ХЛАДНОЋУ И ИНДИФЕРЕНТНОСТ ПРЕМА
ОСЕЋАЊИМА И ПРАВИМА ДРУГИХ, ДОК МАРСОВСКИ УТИЦАЈИ ЧЕСТО ДАЈУ ОНУ НАРОЧИТУ НОТУ ГРУБОСТИ КОЈУ ПОВЕЗУЈЕМО СА
АРОГАНЦИЈОМ.
ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ ФИЛИП II ОД ШПАНИЈЕ, ЈЕДАН ОД НАЈОМРАЖЕНИЈИХ ЛИКОВА У ИСТОРИЈИ, НАДАСВЕ ЗЛОВОЉАН И УСАМЉЕНИ
БИГОТ. ЊЕГОВО РОЂЕЊЕ ЈЕ АСТРОЛОШКИ ВРЛО ИНТЕРЕСАНТНО, ЈЕР ПОКАЗУЈЕ БРОЈНЕ ДОБРЕ ЦРТЕ; ВАГА ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ,
ВЕНЕРА, ЈУПИТЕР И МЕРКУР СУ У КОЊУНКЦИЈИ, А МЕСЕЦ У ТРИГОНУ СА СВЕ ТРИ ПЛАНЕТЕ, ДОК ЈЕ САТУРН У СЕКСТИЛУ СА СВЕ
ЧЕТИРИ. МЕЂУТИМ, САТУРН ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА АСЦЕНДЕНТОМ, А СУНЦЕ И ТРИ ПЛАНЕТЕ У БЛИЗАНЦИМА УПУЋУЈУ НА ЕГОИЗАМ И
КРУТОСТ. МЕСЕЦ ЈЕ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ, ДАЈУЋИ СУРОВОСТ И ОСВЕТОЉУБИВОСТ (КОЈИХ ЈЕ ОН БОЛАН ПРИМЕР), А СУНЦЕ У
КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ У РИБАМА ДОПРИНОСИ ЊЕГОВОЈ ТАШТИНИ И ЗАНОШЕЊУ ЈАЛОВИМ И БЕСКОРИСНИМ ПЛАНОВИМА КОЈИ ДАЛЕКО
ПРЕМАШУЈУ МОЋ ЗЕМЉЕ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАДАР.
И ВАЉА ИМАТИ НА УМУ ДА У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ГДЕ СЕ ОВИ НАРОЧИТИ СТЕПЕНОВИ СПОМИЊУ У ВЕЗИ СА ОДРЕДЕНИМ
КАРАКТЕРИСРИКАМА, ПАТОЛОШКИМ ИЛИ НЕКИМ ДРУГИМ, ПОМЕНУТИ УТИЦАЈИ МОГУ ДА БУДУ ПОКРЕНУТИ "УРАКЉИВАЊЕМ" ДВЕЈУ ПЛАНЕТА.
ТО ЗНАЧИ ДА СУ ДВА ТЕЛА ПОЛОЖЕНА СА ОБЕ СТРАНЕ ДАТОГ СТЕПЕНА НА РАСТОЈАЊУ ОД НЕКОЛИКО СТЕПЕНИ. ТАКВЕ СРЕДИШЊЕ ТАЧКЕ
СЕ У МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ СМАТРАЈУ ВАЖНИМ .

АРТИКУЛАЦИЈА 24 - В. ГОВОР

АРТРИТИС – ОВО ЈЕ ТИПИЧНА САТУРНОВСКА БОЛЕСТ, КОЈА ПРЕДСТАВЉА АКЦИЈУ АФЛИКТОВАНОГ САТУРНА ОНДА КАДА ОНЕ
ПЛАНЕТЕ КОЈЕ ПРИРОДНО НАСТОЈЕ ДА СПРЕЧЕ ЊЕГОВУ АКЦИЈУ, УЗРОКУЈУЋИ ГРОЗНИЦУ И ТАКО ЕЛИММИШУЋИ ИЛИ ПРЕМЕШТАЈУЋИ
ОПСТРУКЦИЈУ, НИСУ У СТАЊУ ДА ИЗВРШЕ СВОЈУ ФУНКЦИЈУ.
ДОЛЕ НАВЕДЕНИ СЛУЧАЈ ИЛУСТРУЈЕ ОВО СТАЊЕ.
САТУРН АФЛИКТУЈЕ ОБА СВЕТЛА, У ФИКСНОМ ЗНАКУ И ИЗ ПРВЕ КУЋЕ. СУНЦЕ ЈЕ
ТАКОЂЕ У ФИКСНОМ ЗНАКУ КОЈИМ ВЛАДАЈУ САТУРНОВСКИ УТИЦАЈИ, А ЈУПИТЕР, ПЛАНЕТА СЛОБОДНОГ КРЕТАЊА, ТАКОЂЕ ЈЕ ПОД
ЊЕГОВОМ ВЛАШЋУ. НИ МАРС НИ ПЛУТОН - ЕЛИМИНАТИВНЕ ПЛАНЕТЕ НА КОЈЕ СМО ГОРЕ УКАЗАЛИ - НИСУ У СТАЊУ ДА ПРИСКОЧЕ У
ПОМОЋ. ОВО ЈЕ СЛУЧАЈ И КОД ПЕМИЦИОЗНЕ АНЕМИЈЕ.
ПОДАЦИ СУ:
ЖЕНА, РОЂЕНА У САУТЕМПТОНУ, 7. ФЕБМАРА, 1889, У 15 ЧАСОВА.
ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ЈЕ ЖЕНА РОЂЕНА У ДЕТРОИТУ, 27. ДЕЦЕМБРА 1868., У 10 И 45.
НА ОВИМ КАРТАМА ЈЕ САТУРН ИЛИ У ГЛАВНОМ АСПЕКТУ, ИЛИ ВЛАДА СВИМ ДРУГИМ ТЕЛИМА НА КАРТИ ОСИМ УРАНОМ, А У
ЕГЗАКТНОМ ЈЕ КВАДРАТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ. ЗБОГ ТОГА НИ НЕ ЧУДИ ШТО ЈЕ НАТУС ПАТИО И ОД ТЕШКЕ ДЕПРЕСИЈЕ.

АСКЕТИЗАМ – ТАМО ГДЕ ПОСТОЈИ СТРОГО САМООДРИЦАЊЕ ПЕТА КУЋА СЕ ВЕРОВАТНО НАЛАЗИ ПОДЈАКИМ УТИЦАЈЕМ
САТУРНА, КОЈИ НЕ МОРА ДА БУДЕ НЕПОВОЉАН. ШКОРПИОН ТАКОЂЕ МОЖЕ БИТИ ИСТАКНУТ.
ВИДИ ГАНДИЈЕВ ХОРОСКОП. ОБЈАВЉЕН У МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ, МАЈА 1924. В. ТАКОЂЕ УЗДРЖЉИВОСТ.

АСТМА – ИЗГЛЕДА ДА СУ НАЈВАЖНИЈА ПОДРУЦЈА 18° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ И 4° ДЕВИЦА-РИБЕ. НАЈЧЕШЋЕ ПОСТОЈИ


САТУРНОВСКА АФЛИКЦИЈА ПРЕМА ТРЕЋОЈ КУЋИ.
ПРИМЕР: ЖЕНА, РОЂЕНА У БЕЛФАСТУ, 29. ДЕЦЕМБРА, 1876. АСЦЕНДЕНТ ЈЕ НА ПОЧЕТКУ СТРЕЛЦА. САТУРН ЈЕ У ТРЕЋОЈ КУЋИ
НА 4° РИБА; МЕСЕЦ НА 15° БЛИЗАНАЦА ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА ВЛАДАРОМ ТРЕЋЕ КУЋЕ.
МАКС ХЕЈНДЛ ДАЈЕ И СЛУЧАЈ СА ЈУПИТЕРОМ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ У ТРЕЋОЈ КУЋИ У ДЕВИЦИ, КОЈИ ПРАВИ КВАДРАТ СА
ТЕЛИМА БЛИЗУ 18. СТЕПЕНА БЛИЗАНАЦА.
НЕКАДА СУ ПЛАНЕТЕ НА, ИЛИ БЛИЗУ 4° БЛИЗАНАЦА-СТРЕЛЦА, И 18° ДЕВИЦЕ-РИБА. ВИДИ СЛУЧАЈ, ЖЕНА, РОЂЕНА ОКО 2 И 50,
ГМТ, 26.МАЈА 1920. У ХЕСТИНГС. МЕСЕЦ ЈЕ ЧЕСТО У ДЕВИЦИ И СТРЕЛЦУ, НЕКАДА У ЈАРЦУ И ВОДОЛИЈИ, А РЕТКО У ПРВИХ
СЕДАМ ЗНАКОВА, ОСИМ ПОНЕКАД У БИКУ ИЛИ БЛИЗАНЦИМА. ИСТАКНУТИ БИК ИЛИ ШКОРПИОН ЧЕСТО УКАЗУЈУ НА БРОНХИЈАЛНЕ
ПОРЕМЕЋАЈЕ.

АСТРОЛОГИЈА 25– УРАН ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО АСТРОЛОШКА ПЛАНЕТА И ТО ГЛЕДИШТЕ ЈЕ ВЕРОВАТНО ИСПРАВНО, БАР У
ПОГЛЕДУ ДУБЉИХ АСПЕКАТА НАУКЕ.
У ИСТО ВРЕМЕ ИСТАКНУТИ АСТРОЛОЗИ НЕМАЈУ ОВУ ПЛАНЕТУ ЈАКО НАГЛАШЕНУ У СВОЈИМ КАРТАМА,
А КРАЈЊИ КОНЗЕРВАТИВИЗАМ И ПРИЗНАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ АУТОРИТЕТА КОЈИ КАРАКТЕРИШЕ ГОТОВО СВЕ УЧЕНИКЕ АСТРОЛОГИЈЕ
СВЕ ДО НАЈНОВИЈЕГ ВРЕМЕНА- А МНОГЕ ЧАК И ДАНАС - ТЕШКО ДА УКАЗУЈУ НА УРАНОВО ВЛАДАЊЕ. ЧАК И У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ ЧЕСТО СЕ
ЧУЈУ "ПОЗИВАЊА ПТОЛОМЕЈА" КОЈА СУ АНАХРОНА КОЛИКО И ПОКУШАЈ МЕДИЦИНСКОГ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ДА ОДБРАНИ СВОЈЕ ТЕЗЕ
НА
ПОЗИВАЈУЋИ СЕ НА ГАЛЕНА ИЛИ ХИПОКРАТА. ОВО ИМПЛИЦИРА ДА ЈЕ И САТУРН ДОСТА ПОВЕЗАН СА АСТРОЛОГИЈОМ И ЊЕНИМ
УЧЕНИЦИМА. ДАЉЕ, КАО И У СВИМ ГРАНАМА ЗНАЊА, ВАЖНЕ СУ МЕНТАЛНЕ ПЛАНЕТЕ МАРКУР И ЈУПИТЕР. НЕКОЛИКО ЗНАЧАЈНИХ
АСТРОЛОГА РОЂЕНО ЈЕ ПОД БЛИЗАНЦИМА И СТРЕЛЦЕМ. ЛАВ, ДЕВИЦА, ВАГА И ШКОРПИОН СУ ТАКОЂЕ ЧЕСТИ АСЦЕНДЕНТИ.
НАРОЧИТА ПОДРУЧЈА ЗОДИЈАКА ПОВЕЗАНА СА АСТРОЛОГИЈОМ БЕЗ СУМЊЕ СУ ОНА ОКО 27° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ И 11° ДЕВИЦЕ-
РИБА.

Т ^ ЈЛ © ФЛ "Д ^ ИТ ^ ^ Ф^И^. ^^\ М


Л
АСЦ. 4 3 6 3 4 7 6 5 6 3 1 2
® 5 8 5 4 4 4 1 3 0 4 4 8
) 4 4 4 5 6 1 2 6 1 4 3 10
9 10 4 5 4 3 5 3 1 2 4 3 6
^ 4 4 5 7 3 0 4 1 3 4 8 7
О' 3 3 6 6 6 8 1 1 5 5 3 3
^ 1 4 4 5 5 5 4 6 1 5 6 4
^ 1 2 4 9 8 1 6 6 4 1 5 3

32 32 37 43 39 31 27 29 22 30 35 43 УРАН3 77544 312365

АКО БАЦИМО ПОГЛЕД НА КАРТЕ ЗНАЧАЈНИХ УЧЕНИКА АСТРОЛОГИЈЕ НАЋИ ЋЕМО ДА АЛАН ЛЕО ИМА САТУРН НА 27° ЛАВА,
"КИМРИ" НА 24° ЛАВА;
ЛИЛИ ИМА НЕПТУНА НА 29° ЛАВА; Х.С. ГРИН АСЦЕНДЕНТ, А РАЛФ ШИРИИ М.Ц. НА 27° ЛАВА. ДР СИБЛИ ИМА МЕРКУРА,
ВЕНЕМ, И УРАНА БЛИЗУ 26° ВОДОЛИЈЕ. ПОЛ ШУАСНАР СУНЦЕ И МЕРКУР НА 25-27° ВОДОЛИЈЕ; "СЕФАРИЈЕЛ" ИМА ВЕНЕРУ НА
29° ВОДОЛИЈЕ; ДР ГАМЕТ, УРАН НА 27° ВОДОЛИЈЕ. МОГУ СЕ НАВЕСТИ БРОЈНИ ДРУГИ ПРИМЕРИ, А 11° ДЕВИЦЕ-РИБА ЈЕ ИСТО ТАКО
ЧЕСТ СЛУЧАЈ.
СУНЦЕ ЈЕ ЧЕСТО У АСПЕКТУ СА НЕПТУНОМ.
ИМАМ ДА ЗАХВАЛИМ КОРЕСПОНДЕНТУ (Г.МАРТИНУ ХАРВИЈУ) НА ТАБЕЛИ ПОДАТАКА ПОЗИЦИЈА ПЛАНЕТА У ЗНАЦИМА ЗА ПЕДЕСЕТ
СЛУЧАЈЕВА СТУДЕНАТА И ПИСАЦА ИЗ ОБЛАСТИ АСТРОЛОГИЈЕ. ПРИМЕЋУЈЕ СЕ ДА СУ ДВЕ ИСТАКНУТЕ ПОЗИЦИЈЕ МЕРКУР У ОВНУ И
МЕСЕЦ У РИБАМА КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ МНОГО ЧЕШЋЕ НЕГО ШТО СЕ ОЧЕКУЈЕ.

АТРАКТИВНОСТ 26- ЈЕ СУШТИНСКИ ВЕНЕРИЈАНСКИ КВАЛИТЕТ , ПОШТО ТА ПЛАНЕТА ВЛАДА СВИМ УЈЕДИЊУЈУЋИМ ОДНОСИМА,
У ИСТО ВРЕМЕ ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА "СЛИЧНО ПРИВЛАЧИ СЛИЧНО" И СТОГА СВАКИ ТИП НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРЕСУЈЕ СЛИЧНЕ ТИПОВЕ,
МАДА ПРЕЦИЗНИЈЕ ТРЕБА ИСТАЋИ ДА ЈЕ ТО СЛУЧАЈ КОД ОСОБА КОЈЕ ИМАЈУ ИСТИ УПЛИВ НА РАЗЛИЧИТОМ МЕСТУ У ХОРОСКОПИМА, КАО
КАД ЈЕ СУНЦЕ ЈЕДНОГ НА АСЦЕНДЕНТУ ДРУГОГ, ИТД. САМО ВРЛО НЕИНДИВИДУАЛИЗОВАНА ОСОБА НИЈЕ ПРИВЛАЧНА ГОТОВО НИ ЗА
КОГА.
ЈАКИ АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ ВЕНЕРЕ И УРАНА ВИШЕ ОД СВИХ ОСТАЛИХ ДАЈУ ФАСЦИНАНТНУ ИЛИ МАГНЕТИЧНУ ОСОБУ, А АКО ЈЕ
УКЉУЧЕНА И ПЕТА КУЋА ОСОБА ЋЕ БИТИ ВЕОМА ПРИВЛАЧНА ЗА ПРИПАДНИКЕ СУПРОТНОГ ПОЛА.

АВАНТУРА - ЉУБАВ ПРЕМА ПУСТОЛОВИНАМА ВЕЗАНА ЈЕ ЗА ИСТАКНУТ ПОЛОЖАЈ МАРСА, А КАРАКТЕРИШЕ И ОСОБЕ СА ОВНОМ
ИЛИ СТРЕЛЦОМ НА АСЦЕНДЕНТУ. МНОГИ АВАНТУРИСТИ ИМАЈУ АСЦЕНДЕНТ НА КРАЈУ ШКОРПИОНА, ДОК СТРЕЛАЦ ЗАУЗИМА ПРВУ КУЋУ,
МЕШАЈУЋИ ТАКО УТИЦАЈ МАРСА И ЈУПИТЕРА.
ПРИМЕРИ:
НА КАРТИ СВЕНА ХЕДИНА МАРС ЈЕ У АСПЕКТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ И ПЕТ ПЛАНЕТА; ШКОРПИОН ЈЕ НА М.Ц.-У СА САТУРНОМ, А
ЈУПИТЕР ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У СТРЕЛЦУ.
НА КАРТИ СТЕНЛИЈА КОНДЕРА МАРС ЈЕ ТАЧНО НА И.Ц.-У, У ОПОЗИЦИЈИ СА ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ (ТА ОПОЗИЦИЈА, МАДА ИЗГЛЕДА
СЛАБА НА ПРВИ ПОГЛЕД, НАЛАЗИ СЕ ГОТОВО ТАЧНО ИЗМЕЂУ УРАНА СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ И МЕСЕЦА, МЕРКУРА И САТУРНА СА ДРУГЕ); И
ОН ЈЕ ПОДЗНАК СТРЕЛАЦ.
ОБЕ КАРТЕ ИМАЈУ НАГЛАШЕНУ ВОДУ, ШТО УКАЗУЈЕ НА БУЈНУ И НЕМИРНУ МАШТУ. У СЛУЧАЈУ РИЧАРДА БАРТОНА ИСТАКНУТЕ СУ
ДЕВИЦА И РИБЕ.

БЕС - В. ЋУД.

БЕСПОМОЋНОСТ – МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И НЕПТУН МОГУ СЕ У ЦЕЛИНИ СМАТРАТИ ЗА ПЛАНЕТЕ НАЈМАЊЕ СПОСОБНЕ ДА
ПОМОГНУ САМЕ СЕБИ, ДОК ОСТАЛЕ ПЛАНЕТЕ, У НОРМАЛНИМ ХОРОСКОПИМА, НЕ ЗАЗИРУ ОД ЖИВОТА. ЈАКЕ САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ,
НАРОЧИТО У РИБАМА И ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ, ЛИШАВАЈУ НАТУСА САМОПОУЗДАЊА, СЕМ АКО МАРС ИЛИ УРАН НИСУ ДОВОЉНО ЈАКИ ДА ТО
КОМПЕНЗУЈУ. ТАМО ГДЕ ЈЕ МАРС ИСТАКНУТ ИЛИ САТУРН СЛАБ, ОБИЧНО ПОСТОЈИ ПОВЕРЕЊЕ У СОПСТВЕНЕ СНАГЕ, АЛИ И
НЕМОГУЋНОСТ САМОСАВЛАЂИВАЊА И ИСПРАВНЕ ПРОЦЕНЕ ЧИЊЕНИЦА. НЕДОСТАТАК КАРДИНАЛОГ ПРИНЦИПА ЧЕСТО ДАЈЕ ОСЕЋАЈ
БЕСПОМОЋНОСТИ УСЛЕД НЕДОСТАТКА ИНИЦИЈАТИВЕ. НАТУСИ ЈАРЦА НЕМАЈУ УВЕК ТУ СВЕТОВНУ SAVOIR FAIRE И ПОСВЕМАШЊУ
СПОСОБНОСТ КОЈА ИМ СЕ ЧЕСТО ПРИПИСУЈЕ (В. И СПОСОБНОСТ).

БЕСТИДНОСТ- СЕ ВЕРОВАТНО НАЈЧЕШЋЕ МАНИФЕСТУЈЕ У ОВНУ ИЛИ МОЖДА КРОЗ КОМПЛЕКС МАРС-ЈАРАЦ, НАРОЧИТО
КАДАЈЕ МАРС ИСТАКНУТ, АЛИ НЕ И ДОБРО ПОЛОЖЕН, А САТУРН ОДВЕЋ СЛАБ.

БЕШИКА 27 –ОВАЈ ОРГАН ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ПОД УТИЦАЈЕМ ШКОРПИОНА И ТО ЈЕ ВЕРОВАТНО САСВИМ ИСПРАВНО
ГЛЕДИШТЕ, МАДА НЕМАМ ДОВОЉНО СЛУЧАЈЕВА КОЈИ БИ МИ ОМОГУЋИЛИ ДА ПИШЕМ СА СИГУРНОШЋУ.
ПРИМЕРИ:
МУШКАРАЦ, РОЂЕН20 И 40,30. ДЕЦЕМБРА 1832. МЕСТО НИЈЕ УТВРЂЕНО, АСЦЕНДЕНТЈЕ НА 24° ДЕВИЦЕ. СМРТ НАСТУПА ОД
РАКА БЕШИКЕ, УЈУЛУ 1902. ОВДЕ ИЗГЛЕДА ДА МАРС И 21° БИКА (ДЕЛУЈУЋИ КАО ОПОЗИЦИЈА ШКОРПИОНУ) ОЗНАЧАВАЈУ НАПАДНУТО
ПОДРУЧЈЕ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 7, 14-АВГУСТА 1899. У СИДНЕЈУ. ПАТИО ОД ЗАПАЉЕЊА БЕШИКЕ. МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ У КВАДРАТУ СА
ВЕНЕРОМ ЧИНИ СЕ НАЈВЕРОВАТНИЈИМ УЗРОКОМ, АЛИ ЈЕ МЕРКУР У ДЕВИЦИ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ НАЈГОРА АФЛИКЦИЈА. МОЖЕМО
ЗАПАЗИТИ ДА ЈЕ У ПРВОМ СЛУЧАЈУ МЕРКУР У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ, УКЉУЧУЈУЋИ ИСТЕ ЗНАКЕ КАО И ОВДЕ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ПОНОЋ, 8-МАЈА, 1836., У ЛАНКСУ. УМРО НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ БЕШИКЕ. САТУРН ЈЕ У ШКОРПИОНУ У
ВЕЛИКОМ ТРИГОНУ. МЕСЕЦ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У РИБАМА.
ОВИ СЛУЧАЈЕВИ ДАЈУ ПОВОДА ДА СЕ УПИТАМО ЈЕСУ ЛИ ДЕВИЦА И РИБЕ ТАКОЂЕ ПОВЕЗАНИ СА БЕШИКОМ?

БЕЗНАЂЕ 28- В. МЕЛАНХОЛИЈА

БЕЗОБРАЗНОСТ - В. УЧТИВОСТ; АРОГАНЦИЈА

БЕЗОБЗИРНОСТ – ЗА РАЗЛИКУ ОД СЕБИЧНЕ ИНДИФЕРЕНТНОСТИ, КОЈУ НАЛАЗИМО КОД ПРИМИТИВНИХ ПРЕДСТАВНИКА СВИХ
ЗНАКОВА, ОВА ЦРТА НАЈЧЕСЋЕ СЕЈАВЉА КОД ОВНА И СТРЕЛЦА, ЈЕР ИХ ЊИХОВА ОГРОМНА ЉУБАВ ПРЕМА ЖИВОТУ СПРЕЧАВА ДА УВАЖЕ
ИЛИ ПРИМЕТЕ ОСЕЋАЊА ДРУГИХ, МАЊЕ ДИНАМИЧНИХ ЗНАКОВА. ИСТАКНУТ МАРС ТАКОЂЕ ЧЕСТО ДАЈЕ ИСТИ РЕЗУЛТАТ, АЛИ С ДРУГЕ
СТРАНЕ МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И НЕПТУН, ВОДЕНИ ЗНАЦИ, ВАГА
ВОДОЛИЈА, ЛАКО ОСЕЋАЈУ ТУЂА СТАЊА И, КОД БОЉИХ ПРЕДСТАВНИКА,
И
ИМАЈУ ДОВОЉНО ОБЗИРА ПРЕМА ЊИМА. МЕРКУР И ЊЕГОВИ ЗНАЦИ НИСУ БАШ СПРЕМНИ ДА СЕ БАКЋУ СА ОСЕЋАЊИМА ДРУГИХ.

БЛАСФЕМИЈА – МОЖЕМО ЈЕ ОЧЕКИВАТИ КАО РЕЗУЛТАТ ОЗБИЉНИХ МАРСОВИХ АФЛИКЦИЈА ПРЕМА ДЕВЕТОЈ КУЋИ И
ЈУПИТЕРУ, НАРОЧИТО НА КАРТАМА ГРУБЕ ВРСТЕ ЉУДИ.

БЛЕДИЛО – КАД НИЈЕ УЗРОКОВАНО НАРОЧИТОМ БОЛЕШЋУ ЈАВЉА СЕ УСЛЕД ЈАКОГ И ИСТАКНУТОГ САТУРНОВОГ УТИЦАЈА,
НАРОЧИТО АКО ЈЕ УКЉУЧЕН АСЦЕНДЕНТ. ДВА САТУРНОВА ЗНАКА РЕТКО ИМАЈУ ДРУГАЧИЈУ БОЈУ ЛИЦА ОД БЛЕДЕ ИЛИ ЖУТОМРКЕ ЧАК И
КАД СУ ЗДРАВИ, ОСИМ У ДЕТИЊСТВУ. ИСТО СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА МЕСЕЦ И РАК, А ВЕРУЈЕМ ДА И НЕПТУН НА ДЕСЦЕНДЕНТУ ЧЕСТО ДАЈЕ
БЛЕДИЛО. НЕКИМ ЗНАЦИМА, КАО БИКУ, СТРЕЛЦУ И РИБАМА, РЕТКО НЕДОСТАЈЕ БОЈА.

БЛУД - В. НЕМОРАЛНОСТ

БОГИЊЕ (ВЕЛИКЕ) – ВЕЋИНА ПРИМЕРА ОВЕ БОЛЕСТИ ДАНАС СЕ, СРЕЋОМ, МОРА ТРАЖИТИ У ПРОШЛОСТИ ИЛИ У ДАЛЕКИМ
ЗЕМЉАМА. А. ПИРС ДАЈЕ СЛУЧАЈ МУШКАРЦА, РОЂЕНОГ У 10 И 35,9.ЈУНА 1871. У САНДЕРЛЕНДУ, УМРЛОГ ЈУЛА 1871. ОД ОВЕ
БОЛЕСТИ, АЛИ НИЈЕ САСВИМ ЛАКО НАЋИ ЈАСНЕ ИНДИКАЦИЈЕ СМРТИ У ТАКО РАНОЈ ДОБИ ИЗ ОВОГ ИЛИ БИЛО КОЈЕГ ДРУГОГ РАЗЛОГА,
ОСИМ ШТО СЕ ПРЕТЕЖАН БРОЈ ТЕЛА НАЛАЗИ У НЕГАТИВНИМ ЗНАЦИМА - ШТО ЈЕ УВЕК ЗНАК СЛАБЉЕЊА.

БОЈА – ОСЕЋАЈ ЗА БОЈУ ЈЕ ЗАСЛУГА ВЕНЕРЕ КОЈА, ВЕРУЈЕМ , У ТОМ СМИСЛУ НАРОЧИТО ДЕЛУЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОКО 16-17°
БИКА.

БОЛ – МОЖЕ РЕЗУЛТИРАТИ ИНДИКРЕТНО ИЗ БИЛО КОЈЕ МАЛЕФИЧНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ, АЛИ ЈЕ НАРОЧИТО ПОВЕЗАН СА МАРСОМ.
ЛОШИ АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ САМИХ БЕНЕФИКА, КАО И ИЗМЕЂУ ЊИХ И СВЕТАЛА ТЕЖЕ ДА ИЗАЗОВУ БОЛЕСТ КОЈА ДОНОСИ ВИШЕ
НЕПРИЈАТНОСТ И СМЕТЊЕ НЕГОЛИ АКУТНУ БОЛ, ОСИМ УКОЛИКО НИСУ УМЕШАНИ И МАЛЕФИЦИ. У ВРЛО ШИРОКОМ СМИСЛУ МАРС ЈЕ
ПЛАНЕТА БОЛА, А САТУРН ТУГЕ.

БОЈАЖЉИВОСТ - В. БРИЖНОСТ
БРАК (АВЕРЗИЈА ПРЕМА) - ГЕДБЕРИ ТВРДИ ДА НА ТО УКАЗУЈУ НАРОЧИТИ СИГНИФИКАТОРИ БРАКА (ТЈ.ВЛАДАР СЕДМЕ ИЛИ ПЛАНЕТЕ
У ЊОЈ). ВЕНЕРА СА МЕСЕЦОМ И ВЛАДАРЕМ АСЦЕНДЕНТА У НЕПЛОДНИМ ЗНАЦИМА, ПОГОТОВО АКО СУ РЕТРОГРАДНИ, ПОКАЗУЈУ
АВЕРЗИЈУ ПРЕМА БРАКУ. РАЗМОТРИТЕ, ИПАК, У СВАКОМ ПОЈЕДИНОМ СЛУЧАЈУ РАЗЛОГ КОЈИЈЕ У ОСНОВИ.

БРБЉИВОСТ - В. ПРИЧЉИВОСТ

БРИЖНОСТ - ДОНОСИ ЛОШЕ ПОЛОЖЕН НЕПТУН ИЛИ ЛОШИ УТИЦАЈИ У ВЕЗИ РИБА ИЛИ ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ. ОВЕ
КОНФИГУРАЦИЈИЕ ЧЕСТО ДАЈУ НЕПРЕКИДНУ ЗАБРИНУТОСТ ОКО СВЕГА И СВАЧЕГА, НО УКОЛИКО СУ АФЛИКЦИЈЕ ЈАКЕ ПОСТОЈЕ ЗАИСТА ЈАКИ
РАЗЛОЗИ ЗА ЗАБРИНУТОСТ, ДУГУЈУЋИ ИЗВЕСНИМ ВИДОВИМА ПОМУЋЕНОСТИ, МОГУЋНОСТИ ОБМАНЕ, ИЛИ ЧАК ИЗДАЈСТВА. ПРОМЕНЉИВИ
ЗНАЦИ ЛАКО ОСЕЋАЈУ И ПОКАЗУЈУ ЗАБРИНУТОСТ, А ФИКСНИ НАЈМАЊЕ, ДОК СЕ ЕЛЕМЕНТИ ВОДЕ И ВАЗДУХА НАЈБРЖЕ ЗАБРИНУ.И
МЕСЕЦ ДОСТА НАГИЊЕ СТАЊИМА ЗЕБЊЕ И ЗАБРИНУТОСТИ.

БРАЈТОВО ОБОЉЕЊЕ - В. НЕФРИТИС

БРИТКОСТ - ЈЕ РЕЗУЛТАТ ДОБРО ПОЛОЖЕНОГ МЕРКУРА, У ПОВОЉНИМ АСПЕКТИМА СА МЕСЕЦОМ И УРАНОМ, ИЛИ ОБЕ
ПЛАНЕТЕ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ СМЕШТЕН У КАРДИНАЛНУН ЗНАЦИМА.

БРОНХИТИС – ГОТОВО УВЕК ПОСТОЈЕ АФЛИКЦИЈЕ ВЕНЕРЕ И САТУРНА, КОЈЕ УКЉУЧУЈУ И ТРЕЋУ КУЋУ БИЛО ДА ЈЕ ЗАУЗИМАЈУ
ИЛИ ЊОМЕ ВЛАДАЈУ.ПОДРУЧЈЕ ОКО 29° РАКА-ЈАРЦА ЈЕ ЧЕСТО АФЛИКТОВАНО. ШКОРПИОН ЈЕ ЧЕСТО НА АСЦЕНДЕНТУ.
ПРИМЕРИ:
МУШКАРАЦ, БОЛЕСТАН ОД ХРОНИЧНОГ БРОНХИТИСА, РОЂЕН У 8 И 30, 19. ОКТОБРА 1916. У ЛОНДОНУ. ВЕНЕРА У
ПОЛУКВАДРАТУ СА САТУРНОМ, КОЈИ ЈЕ ВЛАДАР ТРЕЋЕ КУЋЕ; МЕСЕЦ НА 29° РАКА ТЕШКО ЈЕ АФЛИКТОВАН. МАРС ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У
ШКОРПИОНУ.
ЖЕНА, РОЂЕНА У 2 И 20,6,ЈАНУАРА 1892., ЛОНДОН. УРАН И МАРС СУ НА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ; ВЕНЕРА У ТРЕЋОЈ И У
САТУРНОВОМ ЗНАКУ АФЛИКТОВАНА ОД МАРСА И САТУРНА. СИНЕТ, ТЕОЗОФ, УМРО ЈЕ ОД ОВЕ БОЛЕСТИ. ЊЕГОВА ВЕНЕРА ЈЕ У
КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ У ТРЕЋОЈ, А МЕСЕЦ У ОПОЗИЦИЈИ СА СУНЦЕМ, БЛИЗУ ГОРЊИХ ОСЕТЉИВИХ СТЕПЕНИ.

БРУТАЛНОСТ 30 - В. СУРОВОСТ

БРЗИНА - В. АКТИВНОСТ

БУЧНОСТ – РЕЗУЛТИРА ИЗ ИСТАКНУТОГ МАРСОВОГ УТИЦАЈА ОБИЧНО ПОМЕШАНОГ СА ЛУНАРНИМ ЗРАЧЕЊЕМ. МЕСЕЦ У
ШКОРПИОНУ ЧЕСТО НАГИЊЕ ТОМЕ, И ТА ТЕНДЕНЦИЈА СЕ ВРЛО ЛАКО МАНИФЕСТУЈЕ АКО СУ ОВАН ИЛИ СТРЕЛАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ.

БУБРЕЗИ – ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОКО 25° ФИКСНИХ ЗНАКОВА НАРОЧИТО ПОВЕЗАНО СА ОВИМ ДЕЛОМ ТЕЛА КОЈИМ, КАО
ШТОЈЕ ДОБРО ПОЗНАТО, ВЛАДАЈУ ВЕНЕРА И ВАГА. ПОДРУЧЈА КОЈА ИЗГЛЕДАЈУ "СУМЊИВА", КАД СУ ТЕШКОЋЕ СА БУБРЕЗИМА У ПИТАЊУ
СУ СЛЕДЕЋА: 2° 30' БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ И 23° ЛАВ-ВОДОЛИЈА, ОВО ДРУГО НАРОЧИТО СА ЈУПИТЕРОМ , А ОНО ПРВО КАДЈЕ НА
УГЛОВИМА. СТЕЛИЈУМИ У СЕДМОЈ КУЋИ НАГИЊУ НЕПОВОЉНОМ ДЕЈСТВУ НА БУБРЕГЕ. ПЛАНЕТЕ СУ ИЗГЛЕДА ЧЕСТО У ДЕВИЦИ КАО И У
ВАГИ.
ПРИМЕРИ:
МУШКАРАЦ, 13 ЧАСОВА, 2.ЈУЛА 1876., ХАЛ. ПРИМЕР НАВЕДЕН КАО "БУБРЕЖНЕ ТЕГОБЕ". АСЦЕНДЕНТ ВАГА, МЕСЕЦ НА 25°
ШКОРПИОНА.
МУШКАРАЦ, 16 И 45, 5. НОВЕМБАР 1855., 52 1/2° С. 0° З. ЈЕДАН ОД ДАТОВИХ СЛУЧАЈЕВА. ПРОБЛЕМИ СА БУБРЕЗИМА,
ПЕСАК, АНГИНА, МОШНИЧНА КИЛА. ВЕНЕРА У ВАГИ, АСЦЕНДЕНТ НА 25° ВАГЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ НА 23° ВОДОЛИЈЕ.
ЖЕНА, 8 САТИ, 4. ОКТОБАР, 1860, СОМБИ. ТУМОР НА БУБРЕГУ, КОЈИ ЈЕ НА КРАЈУ И ОДСТРАЊЕН; БРОНХИТИС. СУНЦЕ И
МЕРКУР У ВАГИ, ВЕНЕРА НА 25 СТЕПЕНИ ЛАВА, МЕСЕЦ НА 28 СТЕПЕНИ БИКА.
МУШКАРАЦ, 1 И 10,12.ОКТОБАР 1868., ГЛОС. УМРО 1. НОВЕМБРА 1919. ГОДИНЕ ОД БОЛЕСТИ БЕШИКЕ И БУБРЕГА; ЈЕДАН
БУБРЕГ ПРЕТХОДНО УКЛОЊЕН. СУНЦЕ У ВАГИ, МЕСЕЦ НА 25° 30" ЛАВА.
ЖЕНА, 23 И 30,29.НОВЕМБРА 1897.42 С, 71 З. УМРЛА 2,ЈАНУАРА 1930. НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ УВЕЋАНОГ БУБРЕГА. ЈУПИТЕР У
ВАГИ, ВЕНЕРА НА 27° ВОДОЛИЈЕ.
ВИДИ И ОДЕЉКЕ О ДИЈАБЕТЕСУ И НЕФРИТИСУ.

БУНТОВНИШТВО- НАСТАЈЕ УСЛЕД УТИЦАЈА МАРСА, ЈУПИТЕРА ИЛИ УРАНА, А ЧЕСТО ЈЕ УЗРОКОВАНО КОМБИНОВАНОМ
АКЦИЈОМ ДВЕ ИЛИ СВЕ ТРИ ПЛАНЕТЕ КРОЗ ЊИМА СВОЈСТВЕНЕ ЗНАКЕ. САТУРН КОЈИ ЈЕ КОД ТАКВИХ НАТУСА ИСТАКНУТ, АЛИ
АФЛИКТОВАН, УПРАВО ОЗНАЧАВА ОНЕ ТЕШКОЋЕ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЈЕД И БУНТОВНА ОСЕЋАЊА. МАРС СЕ ЖЕСТОКО ОПИРЕ СВАКОМ ОБЛИКУ
УГЊЕТАВАЊА; ЈУПИТЕР ЗАХТЕВА СЛОБОДАН ПРОСТОР ЗА СВОЈЕ ЕКСПАНЗИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОН ИНАЧЕ ДАЈЕ НАЈПЛЕМЕНТИЈЕ И НАЈМАЊЕ
СЕБИЧНЕ РЕВОЛУЦИОНАРЕ. КОД ТИПА УРАНА ЈЕ ЕГО ПРИНЦИП ДО ТЕ МЕРЕ РАЗВИЈЕН ДА ГА ЖЕСТИ И НАЈМАЊА ИНХИБИРАНОСТ У
ПОГЛЕДУ ЛИЧНЕ СЛОБОДЕ ИЛИ ГА ПОМИСАО НА ТО, У БЛАЖИМ СЛУЧАЈЕВИМА, НЕПРЕСТАНО ДРАЖИ. НЕПТУН ЈЕ ИДЕАЛИСТИЧАН, И, КАО
ПОСЛЕДИЦА ТОГА, НЕ ЗАДОВОЉАВА СЕ ЛАКО НОРMАЛНИМ ОКОЛНОСТИМА, ТАКО ДА И ОН ФИГУРИРА У ВЕЋИНИ РЕВОЛУЦИОРАНИХ
ХОРОСКОПА. МЕЂУ ХОРОСКОПСКИМ ЗНАЦИМА ОВАН ЈЕ НАЈБУНТОВНИЈИ, А ЗАТИМ СТРЕЛАЦ. ВОДОЛИЈА ТЕЖИ УГЛАВНОМ ТЕОРИЈСКИМ
ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ РЕВОЛУЦИЈАМА.
У Н.Н. СУ НАВЕДЕНИ БРОЈНИ ПРИМЕРИ ПОПУТ МАНА, ШЕЛИЈА, БАЈРОНА, МАСАЊЕЛА, ВЕЈЛАНТА (В. АНАРХИЗАМ,
НЕЗАВИСНОСТ).
ОСОБА КОЈА СЕ КРОТКО ПОВИНУЈЕ ЗАКОНУ ОБИЧНО ИМА ИСТАКНУТЕ И ДОБРО ПОЛОЖЕНЕ ВЕНЕРУ И ЈУПИТЕР, А ВЕРОВАТНО И
САТУРН.

ЦЕПИДЛАЋЕЊЕ - В. ПОЛЕМИЧНОСТ.

ЦЕРЕМОНИЈАЛНОСТ – ЉУБАВ ПРЕМА ЦЕРЕМОНИЈИ И ЕТИКЕЦИЈИ ЈЕ ОСОБИНА ЈАРЦА. ОБИЧНО ЈЕ ПРОТИВПОКАЗАТЕЉ


ИСТАКНУТИ УРАН И ДОНЕКЛЕ МАРС, МАДА И ШКОРПИОН МОЖЕ ДА БУДЕ ЗВАНИЧАН И ФОРМАЛАН. ЦЕРЕМОНИЈА У СМИСЛУ РЕЛИГИОЗНОГ
РИТУАЛИЗМА ОБИЧНО СЕ ПРИПИСУЈЕ ЈУПИТЕРУ, АЛИ ШКОРПИОН ЈЕ ОВДЕ ОПЕТ ВРЛО ИСТАКНУТ. ГОТОВО УВЕК САМ НАЛАЗИО ДА СУ
МАСОНИ-ЕНТУЗИЈАСТИ У ВЕЋОЈ ИЛИ МАЊОЈ МЕРИ ПОД ШКОРПИОНСКИМ УТИЦАЈЕМ, АЛИ ЈУПИТЕР НИЈЕ УВЕК БИО ЈАК. ТО, ДАКЛЕ,
ГОВОРИ ДА ПРЕ СВЕГА ВОДЕНИ ЗНАЦИ, С ЊИХОВОМ ЕМОЦИОНАЛНОМ ПРИЈЕМЧИВОШЋУ, У ОСНОВИ ГАЈЕ ЉУБАВ ПРЕМА РЕЛИГИЈСКОМ
ЦЕРЕМОНИЈАЛУ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ЛАВ ЦЕНИ СЈАЈ, А МАРСУ СЕ ПРИРОДНО ДОПАДАЈУ ВОЈНЕ ЦЕРЕМОМЈЕ. МЕРКУР ТЕШКО ДА ИМАЛО
МАРИ ЗА ЦЕРЕМОНИЈЕ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ. УРАН САМО КАДА ЈЕ НЕКА ОДРЕЂЕНА СВРХА У ПОЗАДИНИ. САТУРН ЈЕ ИСУВИШЕ РЕАЛИСТИЧАН
ЗА ОБИЧНЕ РЕЛИГИЈСКЕ ЦЕРЕМОНИЈЕ, АЛИ РАЗВИЈЕНИ ТИПОВИ ЦЕНЕ ЕЛЕМЕНТ СВЕЧАНОСТИ И ЗВАНИЧНОСТИ.
КРАЉ ЕДВАРД VII МОЖЕ СЕ УЗЕТИ КАО ПРИМЕР ЉУБАВИ ПРЕМА ЕТИКЕЦИЈИ И ЦЕРЕМОНИЈАЛНОЈ ПРЕЦИЗНОСТИ.

ЦИНИЗАМ 31 - ЈЕ, КАО И ЕПИКУРЕЈСТВО, ВРЕМЕНОМ ДОСПЕО НА РЂАВ ГЛАС. ПРВОБИТНО ЈЕ ЦИНИК БИО СЛЕДБЕНИК СТОИЧКЕ
ШКОЛЕ КОЈА ЈЕ СВОЈУ ДОКТРИНУ ЗАСНИВАЛА НА ЛОГИЧКОМ ЗАКЉУЧИВАЊУ, ЗАГОВАРАЈУЋИ НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ ЖИВОТ И ИЗНАД СВЕГА
СУПРЕМАЦИЈУ ПРОСВЕТЉЕНЕ ВОЉЕ. ОВО УРАНОВОГ ЗНАКА, У
ЈЕ ВЕРОВАТНО БИЛА ЈЕДНА ОД НАЈРАНИЈИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗВОМОГ
ДЕЛОВАЊУ ДУЖ ШКОРПИОНСКИХ (САМООДРИЦАЊЕ КОМБИНОВАНО СА ЈАСНИМ ОСЕЋАЊЕМ ЛИЧНОГ ДОСТОЈАНСТВА И
ЛИНИЈА
САМОПОУЗДАЊА) И ВОДОЛИЈОМ (БРАТСКА ЉУБАВ). ЦИНИЧКИ СТАВ, КАКО ГА МОДЕМИ СВЕТ РАЗУМЕ, ЈЕСТЕ ПРЕ НАВИКА ПОДРУГЉИВОГ
ГЛЕДАЊА НА БЕЗАЗЛЕНА ЗАДОВОЉСТВА И НЕВЕРОВАЊЕ У ВРЕДНОСТ ЉУДСКИХ ЦИЉЕВА И ЖИВОТА УОПШТЕ. ТО ЈЕ УИСТИНУ ВРЛО
ДАЛЕКО ОД КРЕПКОГ УЧЕЊА СТАРИХ И ВЕРОВАТНО ЈЕ РЕЗУЛТАТ ОЗБИЉНИХ САТУРНОВСКИХ АФЛИКЦИЈА КОЈА ДОНОСЕ РАЗОЧАРЕЊА
(ЧЕСТО ЗАХВАЉУЈУЋИ МАЊКАВОСТИ САМОГ КАРАКТЕРА НАТУСА) И ОТУДА ГОРЦИНУ. ВЕРОВАТНО БИ СЕ ОВАЈ ПОГЛЕД НА СВЕТ ЧЕСТО
МОГАО НАЋИ ПОД АСЦЕНДЕНТОМ ДЕВИЦЕ, ШКОРПИОНА И ЈАРЦА. ЈАРАЦ ВРЛО ЛАКО ПАДА У ДЕПРЕСИЈУ ЗБОГ НЕУСПЕХА И
НЕПРИЗНАТОСТИ.

ЦИВИЛИЗОВАНО ПОНАШАЊЕ 32 - В. КУРТОАЗИЈА.


ЦРВЕНИ ВЕТАР – ОВО ВЕНЕРА-МАРС-ЈУПИТЕР, ГДЕ СУ ОВИ УТИЦАЈИ ПРЕДСТАВЉЕНИ
ЈЕ ИЗГЛЕДА ОБЕЛЕЖЈЕ КОМПЛЕКСА
ЊИХОВИМ ЗНАКОМ ИЛИ САМОМ ПЛАНЕТОМ. ДВА СЛУЧАЈА, ОБА ЖЕНСКА, РОЂЕНА У ЛОНДОНУ: 1. АВГУСТ 1864. И 20. АВГУСТ 1876.;
АСЦЕНДЕНТИ НА 20 СТЕПЕНИ БЛИЗАНАЦА И 12 СТЕПЕНИ ВОДОЛИЈЕ. ОВАЈ ДРУГИ СЛУЧАЈ ЈЕ НАВЕДЕН И ПОД ОСПИЦЕ.

ЧАСНОСТ - В. НЕЧАСНОСТ

ЧИЛОСТ - ЈАК ЈУПИТЕР ДАЈЕ ОВАКАВ ТЕМПЕРАМЕНТ, НАЈЧЕШЋЕ У СТРЕЛЦУ, НЕКАД И У РИБАМА. ЛАВ, ТАКОЂЕ ОДИШЕ
СВЕЖИНОМ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ЈУПИТЕР ДОБРО ПОЛОЖЕН.

ЧИРЕВИ – АФЛИКЦИЈЕ ЈУПИТЕРА (А МОЖДА И АФЛИКЦИЈЕ НЕПТУНА) ДОВОДЕ ДО ФУНКЦИОНАЛНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ КОЈ'Е
ПРОИЗВОДЕ БОЛЕСНУ МАТЕРИЈУ, А ДЕЈСТВО МАРСА И ПЛУТОНА ЋЕ, У ИЗВЕСНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, ТО ИСТЕРАТИ КРОЗ КОЖУУВИДУЧИРЕВА.
ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА СУ АФЛИКЦИЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ ФИКСНЕ ЗНАКЕ, БУДУЋИ ДА НАЈДУЖЕ ТРАЈУ, НАЈГОРЕ У ТОМ ПОГЛЕДУ, А МОЖДА
СУ БИК И ШКОРПИОН НАЈПОДЛОЖНИЈИ ОД СВИХ ОВИМ СТАЊИМА. ТРАДИЦИОНАЛНО ЈЕ ДЕВИЦА ЗНАК КОЖИУХ БОЛЕСТИ, АЛИ И ВАГА
ТАКОЂЕ ТРПИ ОД ЊИХОВИХ ИЗВЕСНИХ ОБЛИКА (ВЕРОВАТНО ГДЕ СУ БУБРЕЗИ КРИВИ ЗА ТО).

ЧВРСТИНА – РЕЗУЛТИРА ИЗЈАКИХ ДОБРИХ АСПЕКАТА У ФИКСНИМЗНАЦИМА И ОД ЊИХОВИХ ВЛАДАРА, ТЕ ДОБРО СМЕШТЕНОГ
УРАНА (КОЈИ ЈЕ НА НЕКИ НАЧИН ЊИХОВ ГЕНЕРАЛНИ ВЛАДАР). С ДРУГЕ СТРАНЕ, ОВИ ФАКТОРИ ИСТАКНУТИ, АЛИ АФЛИКТОВАНИ, УЗРОКУЈУ
ТВРДОГЛАВОСТ, КОЈУ ТАКОЂЕ НАЛАЗИМО, ЗАЈЕДНО СА СЛАБОШЋУ И НЕОДЛУЧНОШЋУ, ТАМО ГДЕ СЕ ЈАВЉА СТЕЛИЈУМ ПЛАНЕТА У
ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА (ПРИМЕРИ: ЧАРЛС И, ЏОРЏ III). МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД САТУРНА ГОТОВО УВЕК УЗРОКУЈЕ ТВРДОГЛАВОСТ.
БИКЈЕ ВЕРОВАТНО НАЈСАМОВОЉНИЈИ ЗНАК И ВРЛО ЧЕСТО ЈЕ ТВРДОГЛАВ. ИСТО СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ШКОРПИОНА, КАО И ЗА СУНЦЕ У
ОВНУ ИЛИ ШКОРПИОНУ.
У ВЕЗИ СА ТИМ ВАЉА ПРИМЕТИТИ ДА ЋЕ, УКОЛИКО ЈЕ МЕРКУР ЈАК, АПЕЛ НА ЗДРАВ РАЗУМ ОБИЧНО УРОДИТИ ПЛОДОМ. КАД ЈЕ У
ПИТАЊУ САТУРН ТО ЈЕ ПОЗИВАЊЕ НА ЧВРСТЕ ЧИЊЕНИЦЕ; МАРСУ И ЈУПИТЕРУ СЕ ВЕРОВАТНО НАЈЛАКШЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ БУЂЕЊЕМ
ЊИХОВЕ ПЛЕМЕНИТОСТИ И ВИТЕШТВА; ДРУГИМ ПЛАНЕТАМА, КРОЗ ЕМОЦИЈЕ.
ПРИМЕРИ: ГУСТАВУС АДОЛФУС И ВИЉЕМ III (В. ВОЉА; РЕШЕНОСТ).
НЕ СМЕ СЕ СМЕТНУТИ С УМА КАКО ЈЕ РЂАВА НАРАВ УСТВАРИ ЧЕСТО НЕПОСРЕДАН РЕЗУЛТАТ НЕКОГ ФУНКЦИОНАЛНОГ ПОРЕМЕЋАЈА,
КАО ШТО СУ ПРОБЛЕМИ С ЈЕТРОМ ИЛИ НЕРВНА РАСТРОЈЕНОСТ.
ЧЕСТО СУ НАГОВЕШТАЈИ ДОБРЕ И ЛОШЕ ЋУДИ У ХОРОСКОПУ КОНТРАДИКТОРНИ И У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЋЕ ИСПОЉАВАЊЕ
ЛИЧНОСТИ ВАРИРАТИ.

ЋЕЛАВОСТ-В. КОСА

ЋУД – МОРА СЕ ПРОЦЕЊИВАТИ ПО ЗНАКУ НА АСЦЕНДЕНТУ, МЕРКУРУ И ОПШТЕМ ИЗГЛЕДУ ХОРОСКОПА.


КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗНАКА НА АСЦЕНДЕНТУ ОБИЧНО СУ СЛЕДЕЋЕ:
ОВАН - ЛАКО СЕ ЉУТИ И ТАДА ПРЕТЕРА.
БИК - НИЈЕ ГА ЛАКО ИЗБАЦИТИ ИЗ РАВНОТЕЖЕ, АЛИ КАДА ЈЕ ИЗАЗВАН МОЖЕ
ПОСТАТИ ФУРИОЗАН.
БЛИЗАНЦИ - НИСУ ЗЛОЋУДНИ, АЛИ МОГУ БИТИ РАЗДРАЖЉИВИ И МАЛИЦИОЗНИ.
РАК - НЕ ЉУТИ СЕ ЛАКО, АЛИ СЕ БРЗО ОСЕТИ ПОВРЕДЕНИМ. СТИДЉИВ.
ЛАВ - ЧЕСТО НАГАО, МАДА ОСЕЋАЈАН.
ДЕВИЦА - ОБИЧНО КОНТРОЛИШЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ И НИЈЕ НАСИЛНА. ЧЕСТО ЗНА
"УЧТИВО" ДА УЗВРАТИ. КЛОНИ СЕ СИТУАЦИЈА КОЈЕ МОГУ ДА СЕ ПРЕТВОРЕ У
ИЗГРЕД.
ВАГА - СЕ РЕТКО ПРВА СВАЂА. ЛАКО СЕ УМИРИ.
ШКОРПИОН - НАГАО, НАРОЧИТО КАДА СУ У ПИТАЊУ ЊЕГОВА ОСЕЋАЊА.
НЕПОПУСТЉИВ И РЕТКО ОПРАШТА.
СТРЕЛАЦ - ДОБРЕ НАРАВИ.
ЈАРАЦ - НАЈЧЕШЋЕ ХЛАДНОГ ТЕМПЕРАМЕНТА И ДРЖИ ЈЕЗИК ЗА ЗУБИМА.
ВОДОЛИЈА -УЧТИВ.
РИБЕ - ГЕНЕРАЛНО ДОБРЕ НАРАВИ.
У КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА ЋУД ЈЕ ОБИЧНО ОШТРА; У ПРОМЕНЉИВИМ ЗАКЕРАЈУЋА, А У ФИКСНИМ НЕПРЕДВИДЉИВА И НАГЛА. ГОРЊЕ
НАЗНАКЕ ОДНОСЕ СЕ, НАРАВНО, НА ПРОСЕЧНЕ ОСОБЕ. МЕРКУР И У МАЊОЈ МЕРИ СВЕТЛА ИЛИ АСЦЕНДЕНТ, АФЛИКТОВАНИ ОД
МАЛЕФИКА ОБИЧНО КВАРЕ ЋУД. ВАТРЕНИ ЗНАЦИ СУ ОБИЧНО НАЈЕКСПЛОЗИВНИЈИ. МАРС АФЛИКТОВАН ОД УРАНА У ВАТРИ НАЈЧЕШЋЕ
УЗРОКУЈЕ ЛОШУ НАРАВ, А И МАРС И САТУРН СУ ТАКОЂЕ ЧЕСТО ЗЛИ. С ДРУГЕ СТРАНЕ ВЕНЕРА У КОЊУНКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ,
СВЕТЛИМА ИЛИ АСЦЕНДЕНТОМ ОБИЧНО ДАЈЕ ДОБРА И УЈЕДНАЧЕНА РАСПОЛОЖЕЊА. ЈУПИТЕР У СЛИЧНИМ ОКОЛНОСТИМА, ПОДСТИЧЕ
ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ И ТЕЛЕСНО ЗДРАВЉЕ.

ЋУДЉИВОСТ 34– СВИ ВОДЕНИ ЗНАЦИ СУ СКЛОНИ ДА ЈЕ ИСПОЉЕ, НАРОЧИТО УКОЛИКО СЕ ПОКАЖЕ НЕДОСТАТАК
КАРДИНАЛНИХ ПЛАНЕТА, ТАКО ДА ПРЕОВЛАЂУЈЕ ИНТРОСПЕКТИВНА ФУНКЦИЈА (В. ИНТРОВЕРТНОСТ). АФЛИКЦИЈЕ У ВАТРЕНИМ
ЗНАЦИМА ТАКОЂЕ ЛАКО ДОВОДЕ ДО ЕМОЦИОНАЛНЕ НЕСТАБИЛНОСТИ, АЛИ У ТОМ СЛУЧАЈУ СЕ ТА РАСПОЛОЖЕЊА НЕ УСТАЉУЈУ И НИСУ
ДУБОКА, И НАТУС ЈЕ ПО ПРАВИЛУ СПОСОБНИЈИ ДА ИХ ОДБАЦИ. ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА ШЕСТУ И ОСМУ КУЋУ ЈЕР ОБЕ ДЕЛУЈУ НА
ДЕО ПСИХЕ КОЈИ ЈЕ У ВЕЗИ СА ЋУДЉИВОШЋУ.

ЋУТЉИВОСТ – ФИКСНИ ЗНАЦИ СУ НАЈМИРНИЈИ, И ОНИ РЕТКО ГОВОРЕ БЕЗ ОДРЕЂЕНЕ СВРХЕ. ОВО СЕ ПРЕ СВЕГА, ОДНОСИ
НА ШКОРПИОНА И МЕРКУР У ЊЕМУЈЕ РЕТКО ГОВОРЉИВ. ЉУДИ У ЗНАКУ РАКА И РИБА СЕ ЧЕСТО ПОВЛАЧЕ И СРАМЕ У ДРУШТВУ
НЕПОЗНАТИХ ЉУДИ. САТУРН ВОЛИ ТИШИНУ НО, И ПОРЕД РЕПУТАЦИЈЕ КОЈУ СУ МУ ДАЛИ СРЕДЊОВЕКОВНИ ПИСЦИ ДАЈЕ ТИХ, ЗА ЈАРЦА
ЧЕСТО ВАЖИ САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ (В. ПРИЧЉИВОСТ).

ДАРЕЖЉИВОСТ – ДАРЕЖЉИВОСТ ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД ВИШИХ АТРИБУТА ЈУПИТЕРА И ЈАВЉА СЕ НАРОЧИТО КАДА СУ
ВАТРЕНИ ЗНАЦИ И ЊИХОВИ ВЛАДАРИ ДОБРО СМЕШТЕНИ. ВАЉА ЈЕ РАЗЛИКОВАТИ ОД ЕКСТРАВАГАНЦИЈЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ЧИЊЕНИЦИ ДА СУ,
МАДА СУ У ИГРИ ИСТИ ЕЛЕМЕНТИ, АСПЕКТИ БЕНЕФИЧНИ, А ЕЛЕМЕНТ
САТУРНА, ИАКО СЛАБО ИЗРАЖЕН, ИПАК ЈЕ ДОБРО УСКЛАЂЕН.
МЕСЕЦ КАО И ВЕНЕРА СУ У ЦЕЛИНИ САМОЗАШТИТНИЧКИ И ПАЖЉИВИ У ДАРИВАЊУ;
РАК И БИК ЦЕНЕ СВОЈ НОВАЦ, АЛИ НОРМАЛНО НИСУ ШКРТИ; МЕРКУР И ЊЕГОВИ ЗНАЦИ НА ПРВОМ МЕСТУ ТЕЖЕ ЛИЧНОМ
ЗАДОВОЉЕЊУ.

ДЕБЉИНА – ЈУПИТЕР ЈЕ ОБИЧНО АФЛИКТОВАН ОД САТУРНА ИЛИ УРАНА И НЕРЕТКО ЈЕ У БЛИЗАНЦИМА, ВАГИ ИЛИ ЈАРЦУ.
ФИКСНИ ЗНАЦИ СУ ИСТАКНУТИ, ОСИМ ШКОРПИОНА, КОЈИ ЈЕ ЧЕСТО КРУПНЕ ГРАЂЕ, АЛИ РЕТКО НЕЗДРАВОГ ТИПА. ЧЕСТО САМ НАЛАЗИО
СУНЦЕ ИЛИ МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ. РАК И РИБЕ СУ МЛИТАВО ДЕБЕЛИ. НАВОДИМО И ПРИМЕР КРАЉА ФАРУКА, РОЂЕНОГ У 22 ЧАСА,
ЛОКАЛНО СТАНДАРДНО ВРЕМЕ, КАИРО, 11. ФЕБРУАРА 1920. ОВДЕ КВАДРАТ ИЗМЕДУ СВЕТАЛА У ШКОРПИОНУ-ВОДОЛИЈИ ИЗГЛЕДА
НАЈЗНАЧАЈНИЈИ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 65. ЛАВ НА АСЦЕНДЕНТУ; МЕСЕЦ НА 2°, СУНЦЕ НА 14° ВОДОЛИЈЕ;
ЈУПИТЕР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ И У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ; ЈУПИТЕР ЈЕ У АСПЕКТУ СА СВИМ ПЛАНЕТАМА, ОСИМ СА
МАРСОМ.
ВИДИ ТАКОЂЕ И СЛУЧАЈ ПОД ХИДРОПСИЈА ТЕ ЏОРЏА IV, ГДЕ СУ У ОБА ПРИМЕРА ПРИСУТНЕ ОПОЗИЦИЈЕ У БИКУ-
ШКОРПИОНУ. ОБА ОВА ЗНАКА ЧЕСТО ИМАЈУ ТЕШКОЋА ЗБОГ РЂАВЕ ЕЛИМИНАЦИЈЕ МАТЕРИЈА.

ДЕТИЊАСТОСТ - В. МЛАДАЛАШТВО

ДЕФОРМИСАНОСТ – Е.Х. БЕЈЛИ ЈЕ ПОКАЗАЛА ДА СЕ ОНА, ПО ПРАВИЛУ, НЕ МОЖЕ ПРОЦЕНИТИ НА ОСНОВУ НАТАЛНЕ КАРТЕ
ВЕЋ ЈЕ ПРЕ ТРЕБА ТРАЖИТИ У ХОРОСКОПУ ЗАЧЕЋА, ОДНОСНО У КАРТИ ПРЕНАТАЛНОГ ПЕРИОДА. ДРУГИ РАНИЈИ АУТОРИ БИЛИ СУ ИСТОГ
МИШЉЕЊА, А ГЕДБЕРИ ОЦЕЊУЈЕ МОНСТРОУЗНОСТ, ДЕФОРМИТЕТ ИЛИ НАКАЗНОСТ КАКО ПО ПРЕНАТАЛНОМ ТАКО И ПРЕМА НАТАЛНОМ
ХОРОСКОПУ.

ДЕМОКРАТИЈА – СМАТРА СЕ ДА ДЕМОКРАТСКО ОСЕЋАЊЕ ОБИЧНО КРАСИ СТРЕЛЦА И ВОДОЛИЈУ, ЈЕР ЈЕ ПРВИ ПРИРОДНО
ДЕМОКРАТА ПО ОСЕЋАЊУ И ОПХОДЕЊУ, А ДРУГИ ПО УНУТРАШЊЕМ УБЕЂЕЊУ И ФИЛОЗОФСКОМ СТАВУ. СТРЕЛАЦ ЈЕ, МЕЂУТИМ, БУДУЋИ
ДВОСТРУКИ ЗНАК, ПОДЛОЖАН НЕКИМ ВАРИЈАЦИЈАМА У ТОМ СМИСЛУ. УРАН ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ДЕМОКРАТИЧАН У СМИСЛУ ДА ЗАБОРАВЉА НА
КЛАСНЕ РАЗЛИКЕ И ЧЕСТО СЕ РАДО ЗДРУЖУЈЕ СА СВИМ КЛАСАМА, ПОД УСЛОВОМ ДА ОСЕЋА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ БЛИСКОСТ. ПОЛИТИЧКИ
ЊЕГОВА АКЦИЈА ТЕЖИ ЕКСТРЕМИМА, И МОЖЕ БИТИ КАКО ДЕСПОТСКА ТАКО И РЕВОЛУЦИОНАМА. НЕПТУН ОБИЧНО САОСЕЋА СА "ЉУДИМА
СА ДНА", ОН ЈЕ УЗ ГУБИТНИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИЗГНАНИКЕ, АЛИ ЈЕ ПРЕ ФИЛАНТРОП НЕГО ПОЛИТИЧАР. МАРС ЈЕ У МОДЕМОЈ ПОЛИТИЦИ
ЧЕСТО НЕЗАДОВОЉНИ НАПАДАЧ, СА ДОБРИМ РАЗЛОГОМ ИЛИ БЕЗ, У ЗАВИСНОСТИ ОД СЛУЧАЈА ДО СЛУЧАЈА.

ДЕНДИЗАМ 35 - ДЕНДИЗАМ (ПОМОДАРСТВО) РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ОСЛАБЉЕНИХ УТИЦАЈА СУНЦЕ-ВЕНЕРА, АЛИ ТЕК КАДА
СЕ НАЂУ НА ИСТАКНУТОМ МЕСТУ У НАТАЛНОЈ КАРТИ. ДЕВИЦА ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ УРЕДНА ИБРИНЕ О ОДЕВАЊУ, АЛИ СЕ РЕТКО КИНДУРИ.
СУНЦЕ У ВАГИ И МЕСЕЦ У ЛАВУ, КАО У ХОРОСКОПУ ОСКАРА ВАЈЛДА, УВЕЛИКО НАГИЊЕ ДЕНДИЗМУ, А СУНЦЕ НА АСЦЕНДЕНТУ ОПЕТ У
ВАГИ ГА ЧЕСТО УЗРОКУЈЕ КОД СЛАБИХ ТИПОВА.

ДЕСПОТСКА ТЕНДЕНЦИЈА 36
ДЕСПОТСКА ТЕНДЕНЦИЈА - В. ТИРАНИЈА

ДЕСТРУКТИВНОСТ - НАСТАЈЕ ДЕЛОВАЊЕМ МАРСОВИХ И УРАНОВИХ ЗНАКА, И ГДЕ ГОД СУ ОНИ ИСТАКНУТИ ТА ОСОБИНА ЋЕ
БИТИ РАЗВИЈЕНА.ОНДЕ ГДЕ СУ ИСТАКНУТИ, АЛИ ОЗБИЉНО АФЛИКТОВАНИ, ЗАПРЕТИЋЕ СВИРЕПА ИЛИ ОПАСНА ДЕСТРУКЦИЈА. У ДОБРОМ
ХОРОСКОПУ НАПАДИ ЋЕ БИТИ УСМЕРЕНИ НА ПОРОКЕ, ЗЛОУПОТРЕБЕ, НЕКОРИСНЕ СТВАРИ И ОНО ШТО ТРЕБА ДА БУДЕ ИСКОРЕЊЕНО.

ДИФТЕРИЈА - ОВУ БОЛЕСТ ОБИЧНО КАРАКТЕРИШЕ МНОГО ПЛАНЕТА У БИКУ И ШКОРПИОНУ И, ДОНЕКЛЕ, У БЛИЗАНЦИМА И
СТРЕЛЦУ. ЗАИСТА, ОД ДЕСЕТ СЛУЧАЈЕВА, КОЈИ ДАЈУ УКУПНО 100 ПОЗИЦИЈА (СУНЦЕ, МЕСЕЦ, СЕДАМ ПЛАНЕТА И АСЦЕНДЕНТ У
СВАКОМ ПОЈЕДИНОМ СЛУЧАЈУ), 49 ПОЗИЦИЈА ПАДА У ОВА ЧЕТИРИ ЗНАКА, ОД ЧЕГА 30 У ПРВА ДВА ПОМЕНУТА, ИЛИ ГОТОВО ДВОСТРУКО
ВИШЕ ОД ПРОСЕКА. ПРВИХ ПЕТ СТЕПЕНИ БИКА И ШКОРПИОНА КАО И ОКО ЧЕТРНАЕСТОГ СТЕПЕНА ПРЕДСТАВЉАЈУ ТАЧКЕ НАЈВЕЋЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ. НЕКАД НИСУ ЗАУЗЕТИ, АЛИ СУ АСПЕКТОВАНИ КВАДРАТОМ ИЗ ЛАВА ИЛИ ВОДОЛИЈЕ.
НЕПТУН ЈЕ ЧЕСТО У ОСМОЈ ИЛИ ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ И ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ПО ПРАВИЛУ ТЕШКО АСПЕКТОВАН, АЛИ НЕ И УВЕК АФЛИКТОВАН.
У АСПЕКТУ ЈЕ СА ЈУПИТЕРОМ У СВИХ 10 ГОРЊИХ СЛУЧАЈЕВА, А ДОДИРУЈЕ И ВЕНЕРУ И МЕСЕЦ. ВЛАДАР ДРУГЕ КУЋЕ ОБИЧНО ЈЕ
АФЛИКТОВАН ОД МАРСА ИЛИ САТУРНА, ИЛИЈЕ АФЛИКТОВАН У НЕКОМ ОД ЊИХОВИХ ЗНАКОВА ИЛИ ИЗ ТИХ ЗНАКОВА. БРОЈНИ ПРИМЕРИ СУ
НАБРОЈАНИ У ДАТОВОЈ "МЕДИЦИНСКОЈ АСТРОЛОГИЈИ”.

ДИЈАБЕТЕС– СУДЕЋИ ПО ПРИМЕРИМА ДО КОЈИХ САМ ЈА ДОШАО, НИЈЕДНА ДРУГА БОЛЕСТ НЕ ПОКАЗУЈЕ УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНИХ
АСТРОЛОШКИХ ПОДРУЧЈА ТАКО ПРЕЦИЗНО КАО ОВА, С ТИМ ДА ЈЕ НАРОЧИТО ПОДРУЧЈЕ ВЕЗАНО ЗА ДИЈАБЕТЕС ОКО 17° РАКА-ЈАРЦА. У
ЈЕДНОМ СЛУЧАЈУ ПЛАНЕТЕ ПАДАЈУ(МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ) НА 17° ОВНА.
ЧЕСТЕ СУ ПЛАНЕТЕ У ОВНУ-ВАГИ.
ТИПИЧНЕ ПЛАНЕТАМЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ СУ:
СУНЦЕ У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ.
СУНЦЕ У АФЛИКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ, АЛИ РЕЂЕ.
ЈУПИТЕР ЈЕ АФЛИКТОВАН ОД УРАНА И РЕЂЕ У ЈАКОМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ ИЛИ НЕКИМ ОД ТЕШКИХ ТЕЛА.
МАРС, САТУРН И НЕПТУН, ИЛИ БАРЕМ ДВЕ ОД НАВЕДЕНЕ ТРИ ПЛАНЕТЕ, НАЛАЗЕ СЕ У ЈАКОМ АСПЕКТУ.
МЕРКУР ЈЕ У АФЛИКЦИЈИ СА МАРСОМ, ПОКАЗУЈУЋИ НЕРВОЗНО СТАЊЕ КОЈЕ ЧЕСТО ПРАТИ ОВУ БОЛЕСТ, УПРАВО КАО ШТО ЈАКИ
АСПЕКТИ КОЈЕ ОБИЧНО ИМА ЈУПИТЕР, УКАЗУЈУ НА ГОЈАЗНОСТ КОЈОЈ ПАЦИЈЕНТ НАГИЊЕ.
КАО ТИПИЧАН СЛУЧАЈ НАВОДИМО ХОРОСКОП ПРИМА ДИ РИВЕРЕ, ШПАНСКОГ ДИКТАТОРА ИЗ ДОБА ПРЕ ПРОГЛАШЕЊА РЕПУБЛИКЕ,
КОЈИ СМО УЗЕЛИ ИЗ "L'ASTROSOPHIA" И КОЈИ ЈЕ НА МНОГЕ НАЧИНЕ ПОУЧАН ХОРОСКОП. ИМАМ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ГДЕ СУ УРАНОВЕ
АФЛИКЦИЈЕ, КОЈЕ ИЗГЛЕДА ДА СУ ГЛАВНА ОБЕЛЕЖЈА ДИЈАБЕТЕСА, ВРЛО ЈАКЕ, АЛИ ГОРЕ ПОМЕНУТА ПОДРУЧЈА НЕ ЗАУЗИМА НИ ЈЕДНА

ПОЗНАТА ПЛАНЕТА. ПОДАЦИ СУ: ДЕЧАК, РОЂЕН У ХАЛУ, У 15 ЧАСОВА, Г.М.Т., 2.СЕПТЕМБРА 1920., И КАЖУ ДА СЕ КОД ЊЕГА
ДИЈАБЕТЕС РАЗВИО У ДЕСЕТОЈ ГОДИНИ.
СВАМИ ВИВЕКАНАНДА ЈЕ УМРО ОД ОВЕ БОЛЕСТИ, А ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ЈЕ ПРИМЕР БР. 5 У ПИШЧЕВОЈ КЊИЗИ "ЗОДИЈАК И ДУСА",
ГДЕ ЈЕ ОПИСАН ПОД НАЗИВОМ "НЕУРАСТЕНИК".

ДИЈЕТЕТИКА 37– У ВЕЗИ С ТИМ СПОМИЊУ СЕ 13° ОВНА-ВАГЕ И 7° ДЕВИЦЕ-РИБА, ВИДИ "МОДЕРНУ АСТРОЛОГИЈУ" ЗА
ЈУЛИ 1920 СКЛОН САМ ДА ОВО ДРУГО ПОДРУЦЈЕ ПОМЕРИМ ЈОШ БЛИЖЕ ПОЧЕЦИМА ЗНАКОВА, ВИДИ СЛЕДЕЋЕ СЛУЧАЈЕВЕ У
"ХОРОСКОПИМА ЗНАМЕНИТИХ" - Г-ЂА. ЛИ ХАНТ ВАЛАС, ДР АНА КИНГСФОРД, ШЕЛИ, БР. 264, Џ.Ф.БЕК, БЕМАРД ШО И ХАГ
МЕПЛТОН, ОД КОЈИХ ПОСЛЕДЊА ДВА ИМАЈУ ПЛАНЕТЕ У ИСТИМ ПОДРУЧЈИМА БЛИЗАНАЦА, ОДНОСНО СТРЕЛЦА. Н.Н. 986, "ЧОВЕК-
НОЈ", ИМА МАРС НА АСЦЕНДЕНТУ НА 2° ДЕВИЦЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ НА СЕДМОМ СТЕПЕНУ РИБА.

ДИПЛОМАТИЈА – ИДЕАЛНИ УТИЦАЈИ ЗА УСПЕШНОГ ДИПЛОМАТУ, БИЛО У ПРИВАТНИМ СТВАРИМА, БИЗНИСУ ИЛИ ПОЛИТИЦИ,
ДОЛАЗЕ ОД СТРАНЕ ЈАКЕ ВЕНЕРЕ, КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРИЈАТНО ОПХОЂЕЊЕ, ЗАТИМ ШКОРПИОНА, РИБА ИЛИ НЕПТУНА ЧИЈИ УТИЦАЈИ
ДАЈУ СНАГУ ЗА ПРАВЉЕЊЕ ШЕМА И РАД, УКОЛИКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО, И ТАЈНИМ КАНАЛИМА, МЕРКУР ДАЈЕ УМНОСТ И СУСРЕТЉИВОСТ, А
ЈАК САТУРН СТРПЉЕЊЕ И ОБУЗДАВАЊЕ. ВАТРЕНИ ЗНАЦИ СУ ПРЕВИШЕ ОТВОРЕНИ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ, А УРАН ЈЕ РЕТКО СПОСОБАН ЗА
ТАКТ И ПРЕЗИРЕ ГА. ВИДИ ФОН ПАПЕН, ПОД ЛУКАВОСТ. ТАКОЂЕ И КАРТУ ДИЗРАЕЛИЈА.

ДИСЦИПЛИНА - В. ПОСЛУШНОСТ

ДИСКРИМИНАЦИЈА (РАЗЛУЧИВАЊЕ) – ТРАДИЦИОНАЛНО СЕ ПРИПИСУЈЕ ЗНАКУ ДЕВИЦЕ, А МОЖЕ СЕ ЧЕСТО НАЋИ И У


ШКОРПИОНУ. ОБА ЗНАКА СУ АНАЛИТИЧНА И ВОЛЕ ДА ПРОДРУ ДО ДНА СТВАРИ.

ДИСПЕПСИЈА - В. ПРОБАВНЕ СМЕТЊЕ.

ДИВИНАЦИЈА- (НАЛАЖЕЊЕ ВОДЕ, ИТД). Н.Н. 345 ПОКАЗУЈЕ АСЦЕНДЕНТ НА 22 СТЕПЕНА РИБА И ЈУПИТЕР У ШКОРПИОНУ У
ОСМОЈ КУЋИ У ТАЧНОМ ТРИГОНУ. ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ СУ У ДВАНАЕСТОЈ, А ОД ЊИХ ТРИ У ВОДОЛИЈИ. ЈЕДНА ОД ЊИХ, СУНЦЕ, У БЛИСКОМ
ЈЕ СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ, ТАКО ДА ИЗГЛЕДА ДА ОВАЈ ДАР ЗАВИСИ УГЛАВНОМ ОД УТИЦАЈА ШКОРПИОН-ВОДОЛИЈА-РИБЕ, КАО И ОД КУЋА
И ПЛАНЕТА ПОВЕЗАНИХ СА ОВИМ ЗНАЦИМА. МОЖЕ СЕ НАГАЂАТИ ДА СУ ПОДВОДНИ ТОКОВИ ПОД УТИЦАЈЕМ РИБА, А ДА СУ ВИБРАЦИЈЕ
КОЈИМА ИХ РАШЉАР ОСЕЋА ПОД УПЛИВОМ ВОДОЛИЈЕ И УРАНА.

ДИЗЕНТЕРИЈА – ИМАМ САМО ЈЕДАН ПРИМЕР ОВОГ ОБОЉЕЊА, ПОЛ НИЈЕ ДАТ, АЛИ ЈЕ РОЂЕЊЕ У ЛОНДОНУ У 3 ЧАСА,
16.ЈУЛА 1892. ТУ ИМАМО САТУРН У ДЕВИЦИ И МЕСЕЦ У ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ КАО ВЕРОВАТНЕ ИНДИКАЦИЈЕ.
КОД ОВОГ НАТУСА СЕ РАЗВИЛО И ЗАПАЉЕЊЕ ТРБУШНЕ МАРАМИЦЕ (В.).

ДИВОВИ-В.СТАС.
ДОБРОТА – ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈВИШИХ ЈУПИТЕРОВИХ МАНИФЕСТАЦИЈА, НАЈЧЕШЋЕ КРОЗ ЊЕГОВ НЕГАТИВНИ ЗНАК РИБЕ.
ПОВЕЗАНА ЈЕ И СА СОЛАРНИМ УТИЦАЈЕМ И БЛИСКО СПОЈЕНА СА НЕПТУНОМ, ЧИЈИ СУ ЕФЕКТИ, МЕЂУТИМ, ПОНЕШТО НЕПОУЗДАНИ И
НЕСТАЛНИ КОД ВЕЋИНЕ ЉУДИ ДАНАШЊИЦЕ. У ИСТО ВРЕМЕ ДОБРЕ МАПЕ У КОЈИМА СУ ВАТРЕНИ И ВОДЕНИ ЗНАЦИ РАВНОМЕМО
ЗАСТУПЉЕНИ МАНИФЕСТУЈУ ЉУБАЗНОСТ И САОСЕЋАЊЕ, А ИСТО ТАКО СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ВАГУ И ВОДОЛИЈУ. ПРАКТИЧНА
ФИЛАНТРОПИЈА, ДА БИ ИМАЛА ЕФЕКТА, ИЗИСКУЈЕ ДОБРОГ САТУРНА.

ДОСАДА (ДОСАЂИВАЊЕ ДРУГИМА)


– ОСОБИНА ЛАКОГ ЗАПАДАЊА У ДОСАДУ, БИЛО ДА СЕ РАДИ О ПОЗИ ИЛИ РЕЗУЛТАТУ ПУКЕ
ЛЕЊОСТИ, УГЛАВНОМ СЕ ПОВЕЗУЈЕ СА ВЕНЕРОМ И ЊЕНИМ ЗНАЦИМА, А УКОЛИКО ЈЕ ИСТИНСКА ОЗНАЧАВА ПОМАЊКАЊЕ ИНТЕЛЕКТА ИЛИ
ВРЛО УЗАК РАСПОН ИНТЕРЕСОВАЊА (В. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА). НАЈГОРИ ГЊАВАТОРИ СЕ РАЂАЈУ У ЗНАКУ СТРЕЛЦА, КОЈИ УМЕ ДА СЕ
ПРЕПУСТИ ЛУДОСТИМА СРЉАЈУЋИ У ПРАВЦИМА КОЈИ ДРУГИМА УОПШТЕ НЕ ИЗГЛЕДАЈУ ВРЕДНИ ИНТЕРЕСОВАЊА. ОВАЈ ЗНАК ЈЕ И
ПРИРОДНО ГОВОРЉИВ И ЛАКО СЕ УЗБУЂУЈЕ, А ПО ПРАВИЛУ СПОРО УКАЧИ ДА ОСТАЛИ ЉУДИ МОЖДА ИМАЈУ ДРУГАЧИЈЕ СТАВОВЕ. ЗА
АСТРОЛОГИЈУ ИМА И КОРИСНИЈИХ ЗАДАТАКА, БАРЕМ У ДРУШТВЕНОМ СМИСЛУ, НЕГО ДА ПОКУШАВА ДА ПРЕДОЧИ СТРЕЛЦИМА КОЛИКО СУ
СКЛОНИ ДА РАЗВИЈУ ОВЕ УБИТАЧНЕ ЦРТЕ ЛИЧНОСТИ.
ЗНАМ И ЛОШЕ СЛУЧАЈЕВЕ СА КОЊУНКЦИЈОМ МЕРКУРА И САТУРНА - ОНИ НЕ ЗНАЈУ ДА СТАНУ.

ДОГМАТИЧНОСТ - В. ЧВРСТИНА, ОДЛУЧНОСТ, ВОЉА

ДОСТОЈАНСТВО – ЛАВ ШКОРПИОН СУ НАЈДОСТОЈАНСТВЕНИЈИ ЗНАЦИ, А СУНЦЕ КАД ГОД ЈЕ ЈАКО ДАЈЕ
И
ДОСТОЈАНСТВЕНОСТ ДРЖАЊА И САМОПОШТОВАЊЕ. ЈАКИ ДОБРИ АСПЕКТИ ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ ТО НАГЛАШАВАЈУ. МЕСЕЦ И НЕПТУН СУ
НАЈМАЊЕ ДОСТОЈАНСТВЕНИ, МАДА ЧЕСТО ПОСЕДУЈУ И ШАРМ. ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ И НА ДЕСЕТУ КУЋУ. ВЕРОВАТНО ЈЕ ЏЕЈМС I
ДУГОВАО СВОЈ НОТОРНИ НЕДОСТАТАК ДОСТОЈАНСТВА И КРАЉЕВСКИХ ОСОХИН;И СВОЈОЈ ВЕНЕРИ НА М.Ц.-У У БИКУ, У КВАДРАТУ СА
МАРСОМ И САТУРНОМ. ЊЕГОВ СИН, ЧАРЛС, БИО ЈЕ ПОЗНАТ ПО СВОМ КРАЉЕВСКОМ ДРЖАЊУ, И ИМА ЈАКЕ ДОБРЕ АСПЕКТЕ ПРЕМА
АСЦЕНДЕНТУ, А УРАН ЈЕ НА М.Ц. У ТРИГОНУ СА МАРСОМ И НЕПТУНОМ. (В. И ВЕЛИЧАНСТВЕНО ДРЖАЊЕ)

ДРАМАТИЧНОСТ 39 ДРАМАТИЧНО ПОНАШАЊЕ – ЖЕЉА ДА СЕ СТВОРИ СЕНЗАЦИЈА НА ОВАЈ НАЧИН НАЈЧЕШЋЕ


СЕ СРЕЋЕ КОД ВОДЕНИХ ЗНАКОВА.С ДРУГЕ СТРАНЕ, ИЗВЕСТАН СМИСАО ЗА ДРАМАТИКУ И ПРИРОДНУ СПОСОБНОСТ ДОБРОГ КОРИШЋЕЊА
ГЛАСА И ГЕСТИКУЛАЦИЈЕ НАЛАЗИМО КОД БИКА, ЛАВА И ШКОРПИОНА. "ТРАГИЧАР" КАКВОГ ЧЕСТОГ ПРИКАЗУЈУ КАРИКАТУРИСТИ
ВЕРОВАТНО ЈЕ ОСОБА ТИПА ШКОРПИОН-РИБА.

ДРАЖЕЊЕ 40- ОВА НАВИКА ЈЕ МЕРКУРОВСКА, И У СУШТИНИ ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА МЕНТАЛНЕ БУЈНОСТИ КОМБИНОВАНЕ СА
ОДУШЕВЉЕЊЕМ И ЖАРОМ, ТЈ. СА ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА, ТЕ ИЗВЕСНОМ ДОЗОМ БЛАГЕ ИЛИ ТОБОЖЊЕ ЗЛОБЕ, КОЈА ЈЕ ОБИЧНО
ШКОРПИОНСКА. ТРЕБА, НАРАВНО, ВОДИТИ РАЧУНА О МОТИВИМА КОЈИ СТОЈЕ ИЗА ОВЕ НАВИКЕ. ОНА У НЕКИМ СЛУЧАЈЕВИМА МОЖЕ
ПРОИСТИЦАТИ ИЗ ПОДСВЕСНЕ ЖЕЉЕ ДА СЕ ПОКАЖЕ НЕКА МОЋ ИЛИ СУПЕРИОРНОСТ НАД ЖРТВОМ , У КОЈИМ СЛУЧАЈЕВИМА СЕ ЈАВЉАЈУ И
ИЗВЕСНЕ НОТЕ АРОГАНЦИЈЕ, ИЛИ ПАК ОКРУТНОСТИ, ГДЕ ДО ИЗРАЖАЈА ДОЛАЗЕ АФЛИКЦИЈЕ МАРСА И САТУРНА. ТАМО ГДЕ ИЗБИЈА И
СЕКСУАЛНИ ЕЛЕМЕНТ, ВЕРОВАТНО СУ УМЕШАНИ ВЕНЕРА И ПЕТА КУЋА.

ДРСКОСТ – ДРСКОСТ КОД ДЕВОЈАКА, ПРОИСХОДИ ИЗ ЈАКИХ МАРСОВИХ АСПЕКАТА ПРЕМА МЕСЕЦУ ИЛИ ВЕНЕРИ,
МЕСЕЦА И НЕПТУНА, И УОПШТЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА.
РЕЛАТИВНЕ ОПСКУРНОСТИ

ДРУГАРСТВО- УГЛАВНОМ ИМА ВЕЗЕ СА ВАГОМ И ВОДОЛИЈОМ И ОДГОВАРАЈУЋИМ КУЋАМА. ЗА УРАН СЕ МОЖЕ РЕЋИ ДА
ОБИЧНО НИЈЕ НЕДРУЖЕЉУБИВ ИЛИ ОДБОЈАН, АЛИ ГА ЈЕ ТЕШКО СТВАРНО ПОЗНАВАТИ. ЗА ВАТРЕНЕ ЗНАКЕ СЕ МОЖЕ РЕЋИ ДА ПРЕ ЧИНЕ
"ДРУГАРЕ" НЕГО ПРИЈАТЕЉЕ У ВОДОЛИЈСКОМ СМИСЛУ. ОВАН, МЕЂУТИМ , НАГИЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ, А ШКОРПИОН РЕЗЕРВИСАНОСТИ И
ОСЛАЊАЊУ НА САМОГ СЕБЕ, МАДА СЕ ПРИЈАТЕЉСТВА КОЈА УСПОСТАВИ РЕТКО КВАРЕ. МОЖЕ СЕ МОЖДА РЕЋИ ДА СУ МЕРКУРОВСКИ
ЗНАЦИ И БИК НАЈМАЊЕ ДИСПОМРАНИ ЗА ПРАВО ПРИЈАТЕЉСТВО, УСЛЕД ЊИХОВИХ ЕГОЦЕНТРИЧНИХ ТЕНДЕНЦИЈА.

ДРУШТВЕНОСТ- ЈЕ ДОСТА ПОВЕЗАНА СА ДВА БЕНЕФИКА, ЗАТИМ СУНЦЕМ И ПЕТОМ КУЋОМ, ВОДОЛИЈОМ И ЈЕДАНАЕСТОМ
КУЋОМ .ВАГА ВЕРОВАТНО НАЈВИШЕ ОД СВИХ ЗНАКОВА ЗАВИСИ ОД ДРОГИХ У ПОГЛЕДУ СРЕЋЕ И СТОГА ОСОБЕ СА ИСТАКНУТИМ
ПОЗИТИВНИМ ВЕНЕРИНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ТЕШКО МОГУ ПОДНЕТИ САМОЋУ. ВОДОЛИЈА ГОТОВО УВЕК ОКУПЉА ПРИЈАТЕЉЕ, АЛИ НИПОШТО
НИЈЕ ОВИСНА О ЊИМА. ДЕВИЦА ЈЕ ВЕРОВАТНО НАЈВИШЕ ОД СВИХ САМОДОВОЉНА. ШКОРПИОН ТАКОЂЕ МОЖЕ БИТИ САМОДОВОЉАН,
АЛИ ПРИРОДНО НИЈЕ ТАКАВ НА НАЧИН КАРАКТЕРИСТИЧАН ЗА ДЕВИЦУ, А ИСТО ВАЖИ ЗА УРАН. ВЕЋИНА ОСОБА РОЂЕНИХ ПОД
ПРИЧЉИВИМ ЗНАЦИМА СУ ДРУШТВЕНЕ.

ДРЖАЊЕ (ПРИ ХОДУ) – УГЛАВНОМ ЈЕ СТВАР ЧЕТВЕРСТВА. КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ ОБИЧНО ХОДАЈУ БРЗО И ДИРЕКТНО, ОВАН
ЧЕСТО У ЖУРБИ А ВАГА СЕ КЛАТИ, БАЛАНСИРАЈУЋИ НА НОЖНИМ ПРСТИМА. ПРОМЕНЉИВИ НАЈЧЕШЋЕ ИДУ КРАТКИМ, У СЛУЧАЈУ
БЛИЗАНАЦА БРЗИМ, НЕРВОЗНИМ КОРАКОМ, АЛИ СТРЕЛАЦ ХОДА ДУГИМ, ЊИШУЋИМ КОРАКОМ. РИБЕ СЕ ЧЕСТО ГЕГАЈУ У ХОДУ КАО
МОМАРИ. ДЕВИЦА ЈЕ ПРЕЦИЗАН И ПАЖЉИВ ХОДАЧ КОЈИ ПАЗИ ДА ИЗБЕГНЕ БАРИЦЕ. СВА ЧЕТИРИ ПРОМЕНЉИВА ЧЕСТО ГЛЕДАЈУ У ТЛО
КАДА ИДУ. ФИКСНИ ЗНАЦИ ИДУ ДОСТОЈАНСТВЕНО И РЕТКО ЖУРЕ. БИК ИМА НАРОЧИТО ЧВРСТ И ОДМЕРЕН КОРАК; ШКОРПИОН ПОКАЗУЈЕ
У ХОДУ МНОГО ДОСТОЈАНСТВА И ЧЕСТО ОСОБЕНО ЊИХАЊЕ БОКОВИМА КАО ДА МАШЕ РЕПОМ. НАРОЧИТО БРЗ, НЕРВОЗАН ХОД ОБИЧНО
ЈЕ РЕЗУЛТАТ КОНТАКТА ИЗМЕЂУ МАРСА И МЕРКУРА.

ДРУЖЕЉУБИВОСТ – ЖЕЉА ЗА ВИЂЕЊЕМ ДРУГИХ И ЗАЈЕДНИЧКИМ РУЧКОВИМА ВЕРОВАТНО ПОТИЧЕ ИЗ ВЕНЕРИНИХ УТИЦАЈА
И ПЕТЕ КУЋЕ, АЛИ СУЛАВ И СТРЕЛАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ НАЈДРУЖЕЉУБИВИЈИ. ВЕЛИКЕ ГОЗБЕ ОБИЧНО ДОБИЈАЈУ ИСТАКНУТО МЕСТО И
ЕПИТЕТ ДРУШТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ПОД МОНАРСИМА У ЗНАКУ ЛАВА ИЛИ У ЗЕМЉАМА КОЈИМА ВЛАДА ЛАВ.

ДУБИНА (МЕНТАЛНА) - ПРОИСТИЧЕ ИЗ ДОБРИХ САТУРНОВИХ И УРАНОВИХ АСПЕКАТА ПРЕМА ДЕВЕТОЈ КУЋИ ИЛИ ЊЕНОМ
ВЛАДАРУ, ИЛИ СУ ПАК ОВЕ ПЛАНЕТЕ СМЕШТЕНЕ У ЊОЈ, ОДНОСНО МАПА У ЦЕЛИНИ ГОВОРИ О МИСАОНОМ ТИПУ. ЈАК САТУРН У ДЕВЕТОЈ,
У ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ХОРОСКОПУ, ГОТОВО УВЕК ПОКАЗУЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ДУБОКЕ СТВАРИ И ЖЕЉУ ДА СЕ ДОПРЕ ДО КРАЈЊИХ
ИСТИНА.
ДУГОВЕЧНОСТ – НАЈБОЉИ УТИЦАЈ ЈЕ ИЗГЛЕДА ОНАЈ КОЈИ ДАЈЕ ДОБРО АСПЕКТОВАН ЈУПИТЕР У ЧЕТВРТОЈ, ОСМОЈ ИЛИ
ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ, ИЛИ АКО ЈЕ У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА ВЛАДАРИМА ТИХ КУЋА ИЛИ ПЛАНЕТАМА КОЈЕ СУ У ЊИМА. УРАН И НЕПТУН, ЧИНИ
СЕ, ПОНЕКАД СЛИЧНО ДЕЛУЈУ.
ДРУГА ВАЖНА ЦРТА ЈЕ ДОБРО ПОЛОЖЕН САТУРН У ЧЕТВРТОЈ, ИЛИ ЧЕТВРТА КУЋА, ЊЕН ВЛАДАР ИЛИ ПЛАНЕТА КОЈА ЈЕ ЗАУЗИМА У
ДОБРОМ АСПЕКТУ СА САТУРНОМ. ДОБРИ САТУРНОВИ АСПЕКТИ НЕ ВИТАЛИЗУЈУ, ВЕЋ КОНЗЕРВИРАЈУ, ДАЈУЋИ НАТУСУ МОЋ ДА
ЕКОНОМИЧНО ТРОШИ СВОЈУ ЖИВОТНУ ЕНЕРГИЈУ. УЗ ТО, ОВАКАВ САТУРН ОБИЧНО ГОВОРИ ДА ПОСТОЈЕ ДОБРЕ НАСЛЕДНЕ ОСОБИНЕ.
ВЕНЕРА И ВАГА, ПОД УСЛОВОМ ДА СУ ДОБРО КОНФИГУРИСАНЕ, ТАКОЂЕ МОГУ БИТИ ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ У ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА,
ЗБОГ СВОЈИХ ВЕСЕЛИХ, ДРУШТВЕНИХ И ПОСТОЈАНИХ ТЕНДЕНЦИЈА. У ПОГЛЕДУ ЗНАКОВА, ИСПИТИВАЊЕ 36 СЛУЧАЈЕВА
ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊАКА ПОКАЗАЛО ЈЕ НАЈМАЊИ БРОЈ СВЕТАЛА И АСЦЕНДЕНАТА У ШКОРПИОНУ И РИБАМА, ДОК СУ РАК, ЛАВ И
ЈАРАЦ НАЈЧЕШЋИ.
СУНЦЕ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ У ЧЕТВРТОЈ, ДЕВЕТОЈ И ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ, А НИ У ЈЕДНОМ ИСПИТАНОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ СЕ ЈАВИЛО У СЕДМОЈ.
ОНО ЈЕ У 33 СЛУЧАЈА ИЛИ У АСПЕКТУ СА САТУРНОМ ИЛИ ЈЕ САТУРН ЊЕГОВ ДИСПОЗИТОР, А У ТРИ ПРЕОСТАЛА СЛУЧАЈА ЈЕ У ДЕВИЦИ
ИЛИ БИКУ. ТИ АСПЕКТИ НИСУ НИПОШТО УВЕК ТЕХНИЧКИ ГЛЕДАНО ПОВОЉНИ. АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ ВЕНЕРЕ И ЈУПИТЕРА СУВРЛО ЧЕСТИ. У
38 СЛУЧАЈЕВА ЈУПИТЕР ЈЕ НА 13° БЛИЗАНАЦА ИЛИ ДЕВИЦЕ.
ИНТЕРЕСАНТАН СЛУЧАЈ САМОУБИСТВА У ДОБИ ОД 80 ГОДИНА ЈЕСТЕ ЧОВЕК РОЂЕН У ЗЕНЕВИ, 23 И 30, 16. МАЈА 1831., КОЈИ СЕ
ОБЕСИО 2.СЕПТЕМБРА 1911. ОВДЕ ЈЕ СУНЦЕ У ТРИГОНУ СА НЕПТУНОМ КОЈИ ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У ТАЧНОМ КВАДРАТУ СА САТУРНОМ
У ЛАВУ У СЕДМОЈ: ДА ЛИ ЈЕ НАТУС ОКОНЧАО СВОЈ ЖИВОТ НАКОН ГУБИТКА СУПРУГЕ? ТО ИЗГЛЕДА ВЕРОВАТНО.
ВИДИ, ПО ОВОМ ПИТАЊУ, ЧЛАНАК У "АСТРОЛОГИЈИ", ЈУНИ 1932.

ДУХОВИТОСТ - В. ХУМОР; БРИТКОСТ

ДУЖНОСТ (ОСЕЋАЈ ЗА) - В. САВЕСНОСТ

ДВОЛИЧНОСТ - В. ИЗДАЈСТВО И ПРЕВАРА

ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ - В. ЕГОИЗАМ

ЕГОИЗАМ И СЕБИЧНОСТ- У СУШТИНИ УКАЗУЈУ НА ПРЕНАГЛАШЕНОСТ НАГОНА ЗА САМООДРЖАЊЕМ И ПРИНЦИПА


ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ, КОЈИ СУ ВЕРОВАТНО НАЈВИШЕ ИЗРАЖЕНИ КОД РАКА И ОВНА, АЛИ СЕ ГРЕСИ ЕГОИЗМА И СЕБИЧНОСТИ ТЕШКО
МОГУ ПРИПИСАТИЈЕДНОМ ЗНАКУ ВИШЕ НЕГО ДРУГОМ. ОНИ СЕ ЈАВЉАЈУ У СВИМ ЗНАЦИМА, ОСИМ ГДЕ ЈЕ ЕГО РЕЛАТИВНО УЗВИШЕНОГ
ТИПА. ЋАК И МНОГИ МУЧЕНИЦИ И ВЕЛИКИ ЉУДИ СУ У СУШТИНИ ЕГОИСТИЧНИ (МАДА НЕ И СЕБИЧНИ).
У ВРЛО ШИРОКОМ СМИСЛУ МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА СТВАРИ СТОЈЕ ОВАКО:
ОВАН ЈЕ ОБИЧНО ЕГОИСТА, АЛИ НИЈЕ И ОБАВЕЗНО СЕБИЧАН.
БИК ЈЕ ДОБРОЋУДАН, АЛИ СЕБИЧАН И ЛЕЊ.
БЛИЗАНЦИ СУ ЕГОИСТИЧНИ, АЛИ ЧЕСТО И СЕБИЧНИ, И ТО ПО ПРАВИЛУ НА ПРИЛИЧНО
ДЕТИЊАСТ НАЧИН.
РАК НИЈЕ НИ ЈЕДНО НИ ДРУГО, МАДА ЈЕ САТУРН У АФЛИКЦИЈИ СА МЕСЕЦОМ ЧЕСТО ВРЛО ШКРТ.
ЛАВ ЈЕ, КОД ДОБРИХ ТИПОВА, ВРЛО НЕСЕБИЧАН, ОСЕЋАЈАН, И СПРЕМАН ДА ПОМОГНЕ ДРУГИМА; МЕЂУТИМ, ЧЕСТО ЈЕ ЕКСТРЕМНО
ЕГОИСТИЧАН.
ДЕВИЦА ЈЕ СВА УСРЕДСРЕЂЕНА НА СЕБЕ.
ВАГА ЈЕ ЧЕСТО ЛЕЊА И НЕ ВОЛИ КОНТАКТЕ СА ТУЖНИЈИМ СТРАНАМА ЖИВОТА, АЛИ ЈЕ ЈАСНО НЕЕГОИСТИЧНА.
ШКОРПИОН ИДЕ У ЕКСТРЕМЕ, АЛИ ЈЕ ЧЕСТО ПРЕДАНО НЕСЕБИЧАН ПРЕМА ИДОЛИМА КОЈЕ ОБОЖАВА.
СТРЕЛАЦ ЈЕ ПЛЕМЕНИТ У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, АЛИ ЈЕ ЧЕСТО НЕМАРАН И НЕ ОБРАЋА ПАЖЊУ НА ДРУГЕ.
ЈАРАЦ ДЕЛУЈЕ ВИШЕ ИЗ ПРИНЦИПА НЕГО ИЗ СРЦА; ОН ЈЕ САМОЗАШТИТНИЧКИ ИРЕТКО КАД ЧИНИ ЗА ДРУГЕ ВИШЕ НЕГО ШТО ИМ ЈЕ
СТРИКТНО ОБАВЕЗАН.
ВОДОЛИЈА ЈЕ НЕСЕБИЧНА И УВЕК У СЛУЖБИ ПРИНЦИПА И ИДЕАЛА, ПРЕ НЕГО ПОЈЕДИНАЦА; ОНА НИЈЕ ЕГОИСТИЧНА, АЛИ КОД
ДАНАШЊИХ ТИПОВА ВЛАДАЛАЦ САТУРН ЧЕСТО ДАЈЕ ВЕОМА СЕБИЧНЕ ЉУДЕ; КОД ДОБРИХ ТИПОВА, СТВАРИ СУ ОБМУТЕ.
РИБЕ СУ ДОБРОЋУДНЕ И ПО ПРАВИЛУ ДАЛЕКО ОД ТОГА ДА БУДУ СЕБИЧНЕ; МОГУ, МЕЂУТИМ, ИСПОЉИТИ ИЗВЕСНУ ДОЗУ ЕГОИЗМА У
СВОЈОЈ ЖЕЉИ ДА ПРИДИКУЈУ ДРУГИМА.
АКО СЕ ВРАТИМО ПЛАНЕТАМА, УОЧИЋЕМО ДА АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА СВЕТЛИМА ИЛИ МЕРКУРУ УВЕК ТЕЖЕ ДА СТВОРЕ ПРЕНАГЛАШЕНЕ
ИНДИВИДУАЛИСТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ. МАРС И УРАН ТЕЖЕ САМОПОТВРЂИВАЊУ И ЕКСТРЕМНОЈ НЕЗАВИСНОСТИ;
САТУРН СУЖАВА СИМПАТИЈЕ И ОПШТИ ПОГЛЕД НА СТВАРИ: ОТУДА СУ МЕСЕЦ ИЛИ МЕРКУР У АФЛИКЦИЈИ СА САТУРНОМ ЧЕСТА
ПОЈАВА У НАТАЛНИМ КАРТАМА ТИРАНА И АПСОЛУТИСТИЧКИХ МОНАРХА.
ВЕЛИКА ЗВЕЗДА СИРИЈУС, КОЈА СЕ У ОВОМ ТРЕНУТКУ НАЛАЗИ НА 13° 30' РАКА (1953., ПРИМ ПРЕВ.) ДОВОДИ СЕ У ВЕЗУ СА
ПРЕЦЕЊИВАЊЕМ СЕБЕ, САМОВОЉОМ И ТВРДОГЛАВОШЋУ. ОНА СЕ МОРА ПОСМАТРАТИ УГЛАВНОМ КРОЗ КОЊУНКЦИЈУ И ОПОЗИЦИЈУ, У
ПРВОМ РЕДУ СА СУНЦЕМ.1

ЕГЗИБИЦИОНИЗАМ (ЖЕЉА ЗА "ПОКАЗИВАЊЕМ") – ОВА НАРОЧИТА ФОРМА ТАШТИНЕ, ТАКО ЧЕСТА КОД ДЕЦЕ У ИЗВЕСНОМ
ДОБУ, А О КОЈОЈ ТАКО МНОГО ДИСКУТУЈУ МОДЕРМ ПСИХОЛОЗИ,
ДОБРО ЈЕ ИЛУСТРОВАНА СЛУЧАЈЕМ "РЕКТОРА СТИФКИЈА",
Ф.Х.ДЕЈВИСОНА, ЧИЈАЈЕ МАПА ПРИКАЗАНА У "АСТРОЛОГИЈИ" ЗА СЕПТЕМБАР 1938. ПОДАЦИ: АСЦЕНДЕНТ НА 16° 30' ЛАВА; РОЂЕН
14. ЈУЛА 1875., БЛИЗУ САУТХЕМПТОНА. УРАН ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ, НЕПТУН ЈЕ НА М.Ц.-У; СУНЦЕ У РАКУ ЈЕ У КВАДРАТУ СА
ЈУПИТЕРОМ, МЕСЕЦ И МАРС У СТРЕЛЦУ, ЈУПИТЕР ЈЕ У СЕКСТИЛУ СА МАРСОМ, АЛИ ЗАЧУДО И У ТРИГОНУ СА САТУРНОМ. ПОСТАО ЈЕ
ПОЗНАТ ПО ТОМЕ ШТО ЈЕ РАДО ПРУЖАО СМЕШТАЈ МЛАДИМ ДЕВОЈКАМА СУМЊИВОГ КАРАКТЕРА. НАПОСЛЕТКУ ЈЕ, НОШЕН НЕОДОЉИВОМ
ЖЕЉОМ ДА ПРИВУЧЕ ПАЖЊУ НА СЕБЕ, ВРЕМЕ УГЛАВНОМ ПРОВОДИО У КАДИ НА КОРЗОУ МОРСКОГ ОДМАРАЛИШТА. ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА
ЈАКА ВАТРА-ВОДА МЕСТА; МАРС ЈЕ У ЕКСТРЕМНОЈ ДЕКЛИНАЦИЈИ.
ЕКЦЕМ – ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОКО 27° ДЕВИЦЕ-РИБА НАЈВИШЕ ПОВЕЗАНО СА ОВИМ ОБОЉЕЊЕМ, АЛИ СВЕ АФЛИКЦИЈЕ У
ДЕВИЦИ ЧЕСТО УЗРОКУЈУ КОЖНЕ БОЛЕСТИ, И ТРЕБАЛО БИ ИЗВРШИД ПАЖЉИВО ПРОУЧАВАЊЕ МНОГИХ ПРИМЕРА
ОВДЕ, МЕЂУТИМ, МОЖЕ ДА СЕ РАДИ О "СТЕПЕН-ПОДРУЧЈУ", НЕВЕЗАНО ЗА СИРИЈУС. ХЕНРИ VIII, КОЈИЈЕ ИМАО "СИРИЈУСОВСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ", ИМАОЈЕ СУНЦЕ НА 14° И 30' РАКА, АЛИЈЕ УЊЕГОВО ВРЕМЕ ОВА ЗВЕЗДА БИЛА НА ОКО 7° РАКА.
ДА БИ СЕ ОДРЕДИЛЕ АСТРОЛОШКЕ ИНДИКАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА ОБОЉЕЊА. МАРС И НЕПТУН СУ ЧЕСТО У АФЛИКЦИЈИ; ОБИЧНО
СУ ПРИСУТНЕ АФЛИКЦИЈЕ МАЛЕФИКА ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ, А ВЕНЕРА И ВАГА СУ ЧЕСТО УМЕШАНЕ СА ЛОШИМ УПЛИВИМА. ОКО 15°
ВАГЕ ЈЕ ВЕРОВАТНО ВАЖНО ПОДРУЧЈЕ ПО ОВОМ ПИТАЊУ.
ПРЕМА ЈЕДНОМ МОМ САРАДНИКУ, САТУРН У АФЛИКЦИЈИ СА АСЦЕНДЕНТОМ УКАЗУЈЕ НА МОГУЋНОСТ ПРОБЛЕМА СА КОЖОМ.

ЕКОНОМИЧНОСТ - В. ТВРДИЧЛУК

ЕКСПЛОЗИВНО ПОНАШАЊЕ – ОБИЧНО ЈЕ УЗРОКОВАНО АФЛИКЦИЈАМА МАРС-УРАН ИЛИ АФЛИКЦИЈАМА У ФИКСНИМ


ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО АКО СУ У ЊИМА
МЕРКУР ИЛИ МЕСЕЦ.

ЕКСЦЕНТРИЧНОСТ- ЈЕ РЕЗУЛТАТ ИСТАКНУТОГ УРАНА КОЈИ, УКОЛИКО НИЈЕ НАРОЧИТО ДОБРО СМЕШТЕН И ОПШТЕ ЦРТЕ
ХОРОСКОПА НИСУ СЈАЈНЕ, ГОТОВО УВЕК ДАЈЕ КАРАКТЕР КОЈИ СЕ ТЕШКО ПРИЛАГОЂАВА УОБИЧАЈЕНИМ СТАНДАРДИМА И НИЈЕ У СТАЊУ ДА
ГЛЕДА НА СТВАРИ ИЗ ОПШТЕПРИХВАЋЕНОГ УГЛА. КАДА ЈЕ ЈАК, УРАН БИ ТРЕБАЛО ДА ДАЈЕ ШИРИНУ ВИЗИЈЕ И СПОСОБНОСТ ДЕЛОВАЊА И
МИШЉЕЊА БЕЗ ОСЕЋАЊА ОГРАНИЧЕНОСТИ КОНВЕНЦИЈОМ, АЛИ У ОВОМ САДАШЊЕМ СТАЊУ ЕВОЛУЦИЈЕ КОД ЈЕДНОГ ДЕЛА УРАНСКИХ
ТИПОВА СЕ ОВО ЧЕСТО ПРЕТВАРА У НЕРАЗУМНУ И ТВРДОГЛАВУ ИЗОПАЧЕНОСТ.

ЕКСТРАВАГАНЦИЈА - ПРОИСХОДИ ИЗ ЛОШИХ КОМБИНАЦИЈА МАРСОВИХ И ЈУПИТЕРОВИХ УПЛИВА, КАО И УТИЦАЈА ИЗ


ЊИХОВИХ ЗНАКОВА. ЛАВ ЈЕ ТАКОЂЕ ЧЕСТО РАСПИКУЋА, А ПОНЕКАД И ВАГА. У ТАКВИМ МАПАМА ЈЕ ПЕТА КУЋА, КАО ООА КОЈА ВЛАДА
УЖИВАЊИМА, ЧЕСТО ИСТАКНУТА, А ПОЗНАТО ЈЕ И ДА СТЕЛИЈУМ У ЈАРЦУ, КАДА СЕ НАЂЕ У ПЕТОЈ КУЋИ, ДОНОСИ КРАЈЊУ РАСИПНОСТ И
ФИНАНСИЈСКУ НЕОДГОВОРНОСТ. МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ ЈЕ РАСИПАН; СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД САТУРНА ПОКАЗУЈЕ СЛАБУ МОРАЛНУ
ЧВРСТИНУ.
Н.Н. 260 И 262 СУ ДОБРЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ. ВИДИ И СЛУЧАЈ ПОД ПРОЖДРЉИВОСТ.

ЕЛОКВЕНЦИЈА - В. ГОВОРНИЧКА СПОСОБНОСТ

ЕМОЦИОНАЛНОСТ- СЕ ЈАВЉА КАО РЕЗУЛТАТ ПРЕВАГЕ ВАТРЕНИХ И ВОДЕНИХ ЗНАКОВА. ОВИ ПРВИ СУ ЧИСТО ЕМОЦИОНАЛНИ,
ДОК ЈЕ ВОДА ЧЕСТО ДЕЛОМ ОСЕТИЛНА ИЛИ ЧАК ЧУЛНА. МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У ВОДЕНОМ ИЛИ ВАТРЕНОМ ЗНАКУ ГОТОВО
УВЕК ОЗНАЧАВА ОСОБУ ВИСОКО ОСЕТЉИВУ НА ЕМОЦИОНАЛНЕ ПОДСТИЦАЈЕ.
1 Н.Н.260 ИЗГЛЕДА ДА ПОТКРЕПЉУЈЕ ДОКТРИНУ О ЛОШИМ УПЛИВИМА ВЕЛИКОГ ТРИГОНА.
ПРИМЕР: ЗЕНА, РОЂЕНА У 20 ЧАСОВА, 15. АВГУСТА 1899. У ЛОНДОНУ. НЕ ПОСЕЋУЈЕ ПОЗОРИШТА ИТД. ЗБОГ ПРЕТЕРАНЕ
ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ.
НЕМА ПЛАНЕТА У ЗЕМЉИ. РИБЕ СУ НА АСЦЕНДЕНТУ, А ЊИХОВ ВЛАДАР ШКОРПИОНУ; ШЕСТ ПЛАНЕТА У ВАТРИ, А МЕСЕЦ У
КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У СТРЕЛЦУ НА ВРХУ ДЕВЕТЕ КУЋЕ.

ЕМОЦИОНАЛНИ ИЗЛИВИ – УГЛАВНОМ САМ ИХ ПРИМЕЋИВАО КОД ОСОБА СА СУНЦЕМ У ВАГИ ИЛИ У КОЊУНКЦИЈИ СА
ВЕНЕРОМ И АСЦЕНДЕНТОМ У ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО СТРЕЛЦУ.

ЕНТУЗИЈАЗАМ - ЈЕ ПРОИЗВОД УТИЦАЈА ВАТРЕНИХ ЗНАКОВА, А ВЕРОВАТНО ЈЕ ПОВЕЗАН И СА УРАНОМ. ПРЕТЕЖНОСТ


ЗЕМЉАНИХ И ВАЗДУШНИХ ЗНАКОВА ГАСИ ЕНТУЗИЈАЗАМ. ДЕВИЦА И ВАГА СУ НАРОЧИТО СПРЕМНЕ ДА ДИГНУ РУКЕ И ЗАКЉУЧЕ КАКО ПОСАО
"НИЈЕ ВРЕДАН ТРУДА". (В. И ФАНАТИЗАМ)

ЕПИЛЕПСИЈА – ЛИЛИ ДАЈЕ СЛЕДЕЋЕ НАЗНАКЕ ОВЕ БОЛЕСТИ:


МЕСЕЦ И МЕРКУР НИСУ У АСПЕКТУ.
КАД СУ У ЈАРЦУ ИЛИ РИБАМА, У ОДГОВАРАЈУЋИМ КУЋАМА, ИЛИ КАД СУ У ДВАНАЕСТОЈ, ШЕСТОЈ ИЛИ ОСМОЈ, А НИЈЕДНА ОД ЊИХ НЕ
АСПЕКТУЈЕ АСЦЕНДЕНТ.
КАД СУ САТУРН ИЛИ МАРС-САТУРН У НОЋНОЈ ГЕНЕЗИ; МАРС У ДНЕВНОЈ КУЋИ - ЈАК, ИЗВАН УГЛА, АФЛИКТУЈЕ И МЕРКУР И
МЕСЕЦ.
КАДА СУ ДНЕВНИ САТУРН А НОЋНИ МАРС ДИСПОЗИТОРИ МЕРКУРУ И МЕСЕЦУ.
ДАЉЕ, МЕРКУР У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ У УГЛОВИМА, ИЛИ ЈЕ МЕСЕЦ НА АСЦЕНДЕНТУ У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ И
МЕРКУРОМ.
ЗА ОВА ПРАВИЛА САМ НА ОСНОВУ ВЛАСТИТИХ ПОСМАТРАЊА НАШАО ДА НИСУ ЛИШЕНА СОЛИДНИХ ТЕМЕЉА, АЛИ МОГУ ДОДАТИ И
ОВО:
У ЕПИЛЕПТИЧНИМ СЛУЧАЈЕВИМА МЕСЕЦ И МЕРКУР СУ РЕТКО У АСПЕКТУ АЛИ НИЈЕ, НАРАВНО, ТАЧНО, КАО ШТО ЛИЛИ БРЗОПЛЕТО
ЗАКЉУЧУЈЕ, ДА СУ СВИ У ЧИЈИМ ЈЕ КАРТАМА ТО СЛУЧАЈ ЕПИЛЕПТИЧАРИ. ТРЕБА ДАЉЕ ПРИМЕТИТИ ДА ЈЕ КОД ЕПИЛЕПСИЈЕ МЕРКУР
ГОТОВО УВЕК КАДЕНТАН И АФЛИКТОВАН ОД МАРСА, САТУРНА ИЛИ УРАНА, АЛИ ЈА НИСАМ НАШАО ДА СЕ АНАЛИЗА ДНЕВНИХ И НОЋНИХ
ХОРОСКОПА МОЖЕ КРУТО ПРИМЕЊИВАТИ.
НАЈЗАД, И АСЦЕНДЕНТ И ТРЕЋА КУЋА СУ ОБИЧНО АФЛИКТОВАНИ, ОЗНАЧАВАЈУЋИ ЛОКАЛИЗАЦИЈУ БОЛЕСТИ У МОЗГУ. ОВО ЧИНИ
РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ЕПИЛЕПСИЈЕ И ПАРАЛИЗЕ, КАО И ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ КОД ПАРАЛИЗЕ МЕСЕЦ МНОГО ЧЕШЋЕ АФЛИКТОВАН.
УМОБОЛНОСТ (В.) ЈЕ УОПШТЕ ПРЕПОЗНАТЉИВА КРОЗ ПРИСУСТВО АФЛИКЦИЈА ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ УЗ ГЕНЕРАЛНО МНОГО ТЕЖУ
КОНФИГУРАЦИЈУ.

ЕСТЕТСКА ТЕНДЕНЦИЈА 45 - ВАЈЛД, АПОСТОЛ ОВОГ ПОКРЕТА, ИМА НЕПТУН У РИБАМА У ТРИГОНУ СА МЕРКУРОМ;
СУНЦЕ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА ФИКСНОМ ЗВЕЗДОМ АРИСТОМ И СА ВЕНЕРОМ, А МЕСЕЦ ЈЕ У ЛАВУ. МАРС ЈЕ НА И.Ц.-И СА САМО
ЈЕДНИМ ЈАКИМ АСПЕКТОМ. ОВЕ ПОЗИЦИЈЕ СУ ВЕРОВАТНО СТЕЛАМИ ПОКАЗАТЕЉИ ОВОГ И СРОДНИХ УЧЕЊА.
Ф

ФАНАТИЗАМ 46 - РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ МАРСОВОГ ИЛИ УРАНОВОГ НЕПОВОЉНОГ УТИЦАЈА НА ДЕВЕТУ КУЋУ, ДОК СУ ВЕНЕРА И ВАГА
(ПРИНЦИП РАВНОТЕЖЕ) ОБИЧНО УКЉУЧЕНИ У АФЛИКЦИЈЕ.
МЕСЕЦ УДРУЖЕН СА УРАНОМ, НАРОЧИТО У ВАТРЕНОМ ИЛИ ВОДЕНОМ ЗНАКУ, ВРЛО ЧЕСТО ДАЈЕ ЕКСТРЕМИСТУ, ЧИЈУ ЈЕ
ЕМОЦИОНАЛНУ ПРИРОДУ ПО ПРАВИЛУ ТЕШКО КОНТРОЛИСАТИ И УСМЕРАВАТИ. ТАКВЕ ОСОБЕ СУ, ЗАИСТА, НЕРЕТКО ВАН СЕБЕ ПОД
ПРИТИСКОМ ОСЕЋАЊА. У ВАЗДУХУ ОВА КОЊУНКЦИЈА СТВАРА ЕКСЦЕНТРИКЕ, А НАЈМАЊЕ ЈЕ ШКОДЉИВА У ЗЕМЉИ. ОНДЕ ГДЕ ЈЕ
УМЕШАН И САТУРН ОБИЧНО ДОБИЈАМО ТМУРНИ ТИП БИГОТИЗМА И НЕТОЛЕРАНТНОСТ.
ПРИМЕРИ ФАНАТИЗМА ИЛИ НЕТРПЕЉИВОСТИ СУ:
ЏЕЈМС I - МАРС, ВЛАДАР ДЕВЕТЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ И КВАДРАТУ СА ВЕНЕРОМ.
ЏЕЈМС II - ЈУПИТЕР, ВЛАДАР ДЕВЕТЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ У ВАГИ. ПОСЛЕДЊИ НЕМАЧКИ ЦАР - САТУРН, ВЛАДАР ДЕВЕТЕ
АФЛИКТОВАН ОД ВЕНЕРЕ, МАРСА И НЕПТУНА, КОЈИ СУ СВИ УЈУПИТЕРИЈАНСКИМ ЗНАЦИМА.
ЛОД - ЈУПИТЕР У ДЕВЕТОЈ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ; МЕРКУР, ВЛАДАР ДЕВЕТЕ У ВАГИ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ.

ФАРИСЕЈСТВО - В. ИСПРАВНОСТ (ПО СВОМ УБЕЂЕЊУ)

ФАСЦИНАЦИЈА – СЕ ОБИЧНО ЈАВЉА УСЛЕД ЈАКИХ УЗАЈАМНИХ АСПЕКАТА ИЗМЕЂУ ХОРОСКОПА ОСОБА КОЈЕ СУ ДОШЛЕ У
КОНТАКТ.У НАЈШИРЕМ СМИСЛУ ВЕНЕРА У ЈАКОМ АСПЕКТУ СА УРАНОМ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ ЈЕДНО ОД ЊИХ У СЕДМОЈ, ДАЈЕ НАТУСУ МОЋ
ФАСЦИНАЦИЈЕ, А ПОКЛАПАЊЕ ЈЕДНЕ ОД ОВИХ ПЛАНЕТА СА ПЛАНЕТАМА ИЗ ХОРОСКОПА ДРУГЕ ОСОБЕ УЗРОКУЈЕ ВЕЛИКУ И ИЗНЕНАДНУ
ПРИВЛАЧНОСТ. ИСТО СЕ ЈАВЉА И КАДА СЕ СТЕПЕН АСЦЕНДЕНТА ЈЕДНЕ КАРТЕ ПОКЛОПИ СА МОЋНОМ ПЛАНЕТОМ ИЗ ХОРОСКОПА ДРУГЕ
ОСОБЕ. ПРАВИЛА ЗА РЕШАВАЊЕ ТАКВИХ ПИТАЊА ДАЈУ СЕ, МЕЂУТИМ, У САВРЕМЕНИМ УЏБЕНИЦИМА И ИЗВАН СУ ДЕЛОКРУГА ОВЕ КЊИГЕ.

ФАТАЛИСТИЧКИ ТЕМПЕРАМЕНТ – ЈАКО ЈЕ ПОВЕЗАН СА САТУРНОВИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА ДЕВЕТОЈ КУЋИ ИЛИ
ЈУПИТЕРУ, УЗ ПОМАЊКАЊЕ ИЛИ ИСКРИВЉЕЊЕ ПОЗИТИВНИХ МАРСОВИХ И УРАНОВИХ ЗРАКА. СЛАБ САТУРН У ДЕВЕТОЈ ГОТОВО УВЕК
ДАЈЕ СКЛОНОСТ ФАТАЛИЗМУ, МАДА АКО СУ СУНЦЕ, МАРС И ЈУПИТЕР ИЛИ УРАН ЈАКИ И ИСТАКНУТИ, ТЕШКО ДА ЋЕ СЕ ТО ОДРАЗИТИ
НЕПОВОЉНО НА АКТУЕЛНИ ЖИВОТ НАТУСА. Н.Н. 260 ЈЕ СЛУЧАЈ ОВОГ ПРОБЛЕМА. ЈУПИТЕР ЈЕ У ДЕВЕТОЈ, АЛИ У БЛИЗАНЦИМА И ТО У
КВАДРАТУ СА МАРСОМ; САТУРН, ВРЛО ЈАК У ЈАРЦУ, У КВАДРАТУ ЈЕ СА СУНЦЕМ И МЕРКУРОМ. У ВЕЗИ С ОВИМ СЛУЧАЈЕМ
УИТЕРЕСАНТНО ЈЕ ПРИМЕТИТИ ДА ОВДЕ НИЈЕ ПОСРЕДИ ФИЛОЗОФСКИ ФАТАЛИЗАМ НЕГО НЕСПРЕТАН ПОКУШАЈ ФАТАЛИСТИЧКЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ИЗВЕСНИХ "ОКУЛТНИХ" УЧЕЊА.

ФЕМИНИЗИРАНОСТ –ЈЕ ГОТОВО УВЕК УЗРОКОВАНА ПРЕТЕРАНИМ УПЛИВОМ РАКА И ВАГЕ. ПРВИ УГЛАВНОМ ТЕЖИ ДА УЧИНИ
МУШКАРЦА ЖЕНСТВЕНИМ, ТЈ, ПЊЕМЧИВИМ , ОСЕТЉИВИМ И САОСЕЋАЈНИМ, ДОК ВАГА НАГИЊЕ ИСТИНСКИ ЖЕНСКАСТОМ ПОНАШАЊУ -
ЛУЦКАСТОМ И ОСЕЋАЈНОМ. ДО ОВОГА, НАРАВНО, ДОЛАЗИ САМО КАД СУ ПОЗИТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ХОРОСКОПА, КАО СУНЦЕ, МАРС И
УРАН, СЛАБО СМЕШТЕНИ. (В. ТАКОЂЕ ОСЕЋАЈНОСТ)

ФИЛАНТРОПИЈА - В. ДОБРОТА

ФИЛОЗОФСКО ДРЗАЊЕ- ПРЕДСТАВЉА ПЛОД ДОБРИХ УТИЦАЈА ЈУПИТЕРА ИЛИ ДЕВЕТЕ КУЋЕ. ЧАК И У КОЛОКВИЈАЛНОМ
СМИСЛУ, КОЈИ НЕМА НИКАКВЕ ВЕЗЕ СА СТВАРНОМ ФИЛОЗОФИЈОМ, СТРЕЛАЦ ИМА "ФИЛОСОФСКИ СТАВ" КАКАВ ЈЕ ОПИСАН У КАРАКТЕРУ
МАРКА ТАПЛЕЈА. ОВАЈ ЗНАК УМЕ ДА БРЗО НАЂЕ УТЕХУ КАДА ГА ЗАДЕСИ ЗЛА СУДБИНА УЗ МАЛО ЈЕДНОСТАВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ.

ФЛЕБИТИС – ЛОРД КАРЗОН ЈЕ ПАТИО ОД ОВЕ БОЛЕСТИ - ВИДИ "МОДЕМУ АСТРОЛОГФ.ЈУ", СТР. 267 (1918) - А ОЧИТО ДА ЈЕ
УЗРОК У ЊЕГОВОМ СЛУЧАЈУ МАРС НА 15° РИБА У КВАДРАТУ СА ВЕНЕРОМ НА 16° СТРЕЛЦА. ИМАМ И ДРУГЕ СЛУЧАЈЕВЕ СА СЛИЧНИМ
КОНФИГУРАЦИЈАМА, АЛИ НЕМА ИНДИКАЦИЈА О НАРОЧИТИМ СТЕПЕН-ПОДРУЧЈИМА У ОВИМ ЗНАЦИМА.

ФЛЕГМАТИЧНОСТ – ПРОИСТИЧЕ ИЗ ПРЕВАГЕ ФИКСНИХ ЗНАКОВА А НЕКАДА, ТАКОЂЕ, И ТЕШКИХ САТУРНОВИХ АФЛИКЦИЈА.
БИК ЈЕ ПРИЛИЧНО ФЛЕГМАТИЧАН.

ФОБИЈЕ – ОВЕ БОЛЕСТИ, ДЕЛОМ МЕНТАЛНЕ А ДЕЛОМ ФИЗИЧКЕ, У ОВОМ МОМЕНТУ СУ У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА ЈАВНОСТИ,
УСЛЕД ИСТАКНУТОГ МЕСТА КОЈЕ СУ ИМ ДОДЕЛИЛИ МОДЕРНИ ПСИХОЛОЗИ, КОЈИ ТВРДЕ ДА ИХ ЛЕЧЕ СА ЗНАЧАЈНИМ УСПЕХОМ. ФОБИЈЕ СЕ
САСТОЈЕ, УОПШТЕНО ГОВОРЕЋИ, ОД ИРАЦИОНАЛНИХ СТРАХОВА И АВЕРЗИЈА. У СВИМ ОСТАЛИМ ПОГЛЕДИМА НАТУС МОЖЕ БИТИ ЗДРАВ И
ЈАК У ОДНОСУ НА СВОЈЕ НАМЕРЕ И ЦИЉЕВЕ, АЛИ ГА ПОД НАРОЧИТИМ УСЛОВИМА СПОПАДАЈУ СТРАХОВИ ИЛИ ДОБИЈА НЕРВНИ НАПАД
КОЈИ, ГЛЕДАНО СА СТРАНЕ, НИЈЕ ОПРАВДАН. ЊИХОВО ПРОУЧАВАЊЕ ЈЕ ОД ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСА ЗА АСТРОЛОГЕ, МАДА НИСАМ СИГУРАН ДА
ЛИ ЈОШ УВЕК ПРИВЛАЧЕ ОНОЛИКУ ПАЖЊУ КОЛИКО ТО ЗАСЛУЖУЈУ.
МОГЛИ БИСМО ОЧЕКИВАТИ СИТУАЦИЈУ ГДЕ СЕ У ОСНОВИ ЈАВЉАЈУ НЕПТУНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА ОНИМ ДЕЛОВИМА ХОРОСКОПА
КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ, А ТО СУ ТРИ ХИЛЕГИЧНЕ ТАЧКЕ (ТАЧКЕ ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ ВЛАДАЈУЋЕ ПЛАНЕТЕ У ЧАСУ РОЂЕЊА), ТЕ
УГЛАВНОМ ШЕСТА И ОСМА КУЋА. МОЖЕ СЕ ОЧЕКИВАТИ И ТО ДА СУ ВОДЕНИ ЗНАЦИ ИСТАКНУТИ, КАО И БЛИЗАНЦИ И ТРЕЋА КУЋА, УСЛЕД
ЊИХОВЕ ВЕЗЕ СА МЕНТАЛНИМ ПЛАНОМ. ДАЉЕ СЕ У ГОТОВО СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА МОГУ ОЧЕКИВАТИ ПОКАЗАТЕЉИ НЕУРАСТЕНИЧНОГ
СТАЊА (В. НЕУРАСТЕНИЈА). ПРЕЦИЗНА СЛИКА ПРИРОДЕ "СТРАХА" ЋЕ СЕ ВЕРОВАТНО НАЈБОЉЕ ПОКАЗАТИ ПРИЛИКОМ ЦЕЛОВИТОГ
ПРЕГЛЕДА ХОРОСКОПА, А ТЕК ОНДА ЋЕ ДАЉЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОКАЗАТИ ИЗВЕСНЕ ПРЕПОЗНАТЉИВЕ ЦРТЕ.
УТОЛИКО ПРЕ ШТО ПСИХОАНАЛИТИЧАРИ СМАТРАЈУ ДА ОВЕ ФОБИЈЕ НАСТАЈУ УСЛЕД ПОКУШАЈА ПОТИСНУТИХ КОМПЛЕКСА
(ФОРМИРАНИХ У "НЕСВЕСНОМ" ЗАХВАЉУЈУЋИ НЕКОМ ДОГАЂАЈУ ИЗ ДЕТИЊСТВА, А КОЈЕЈЕ СВЕСНИ УМ ЗАБОРАВИО) ДА ПРОДРУ НА
ПОВРШИНУ СВЕСТИ, МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕ БИТИ ИСТАКНУТ ШКОРПИОН, "ПОТИСНУТИ" ЗНАКПАР ЕXЕЛЛЕНЦЕ, КАО И ПЛУТОН, МАДА
СЕ И САТУРНОВЕ АКЦИЈЕ МОГУ УЗЕТИ У ОБЗИР, ПОШТО ЈЕ ЊЕГОВА ФУНКЦИЈА ДА КОЧИ И АКТИВНО УЧЕСТВУЈЕ У САМОКОНТРОЛИ.
НО, У СТВАРИ, СВАКИ ПОКАЗАТЕЉ ДА СЕ У ХОРОСКОПУ ВОДИ БОРБА ИЗМЕЂУ ПОЗИТИВНИХ И НЕГАТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА - НАРОЧИТО
ИЗМЕЂУ ВОДЕ И ВАТРЕ, ПОШТО СУ ОНИ ЕМОТИВНИ И ИНСТИНКТИВНИ - МОЖЕ СТВОРИТИ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ДАЉЕ ДОВОДЕ ДО НЕВОЉЕ О
КОЈОЈ ЈЕ РЕЧ. ОПАСНОСТ ЈЕ ЈОШ ВЕЋА УКОЛИКО СУ УКЉУЧЕНЕ КУЋЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ ВОДЕНОМ ТРИГОНУ.
ТАКО, У СЛУЧАЈУ Н.Н.379 (СТРАХ ОД САМОЋЕ) ВИДИМО НЕПТУНА У ВАТРЕНОМ ЗНАКУ, АЛИ БЛИЗУ ВРХА ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ, КАКО
АФЛИКТУЈЕ ДВЕ ВАТРЕНЕ ПЛАНЕТЕ, ЈУПИТЕР И УРАН, А ДРУГА ДВА ВАТРЕНА ТЕЛА, МАРС И СУНЦЕ, АФЛИКТУЈУ АСЦЕНДЕНТ. МЕРКУР ЈЕ
БЛИЗУ НЕУРАСТЕНИЧНОГ ПОДРУЧЈА.
У ПРИМЕРУ МАНИЈЕ ПРОГАЊАЊА, СУНЦЕ, ЈУПИТЕР И УРАН СУ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ У РАКУ.
У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈИ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВОДЕ И ТРЕЋЕ КУЋЕ, ЊЕНОГ ВЛАДАРА ИЛИ МЕРКУРА. ШЕСТИ СТЕПЕН БЛИЗАНАЦА И
СТРЕЛЦА (КОЈИ СУ ПО ПРИРОДИ СКЛОНИ НЕРВНИМ СЛАБОСТИМА), НАРОЧИТО АКО СУ АФЛИКТОВАНИ ОД СТРАНЕ МАЛЕФИКА, ИЗГЛЕДА ДА
УКАЗУЈУ НА ИРАЦИОНАЛНЕ СТРАХОВЕ.

ГАЛАНТНОСТ - В. ХРАБРОСТ; ВИТЕШТВО.

ГЕНИЈЕ 49 -ОТВОРЕНО ЈЕ ПИТАЊЕ МОЖЕ ЛИ СЕ ЕКСТРЕМНА ДАРОВИТОСТ, ИЛИ ГЕНИЈАЛНОСТ, УВЕК ОТКРИТИ У НАТАЛНОЈ
КАРТИ.
ПО НАЈОПШТИЈЕМ ПРАВИЛУ НАРОЧИТИ ТАЛЕНАТ СЕ ОГЛЕДА У СЛИВАЊУ РАЗНИХ ХОРОСКОПСКИХ ЦРТА УЈЕДНОМ ПРАВЦУ, ОД
КОЈИХ СВАКА ПОДРЖАВА И ПОЈАЧАВА ОСТАЛЕ, ДОК ТАКОЗВАНЕ ОБИЧНЕ ОСОБЕ МОГУ ИМАТИ НЕКОЛИКО ЈАКИХ АСПЕКАТА, АЛИ СУ ЊИХОВИ
ЕФЕКТИ РАСПРШЕНИ И ЧАК МОГУ ДЕЛОВАТИ МЕЂУСОБНО ОПРЕЧНО И УВЕЛИКО ОБЕСНАЖИТИ ЈЕДАН ДРУГОГ. ТАКВИМ ЉУДИМА НЕДОСТАЈЕ
КООРДИНАЦИЈА. ВРЕМЕНОМ, КАКО НАПРЕДУЈЕ ПРОЦЕС РАЗВОЈА ЛИЧНОСТИ, СТИЧЕ СЕ УТИСАК ДА ДО ТАДА РАСУТИ УТИЦАЈИ ПОЧИЊУ ДА
ДОБИЈАЈУ ОБЛИК, УСЛЕД СЕЛЕКТИВНИХ И УСМЕРАВАЈУЋИХ СИЛА ЕГА У КОНФЛИКТУ СА УСЛОВИМА КОЈЕ СРЕЋЕ. ТАКО НАЛАЗИМО ДА
ХОРОСКОПИ ОСОБА КОЈЕ ЗНАЧЕ НЕШТО, ДОБРО ИЛИ ЛОШЕ, ПОЧИЊУ ДА ПОКАЗУЈУ ЈАСНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ. ЗА ДЕЛОВЕ ХОРОСКОПА, НА
ПРВИ ПОГЛЕД ОДВОЈЕНЕ, НАЛАЗИ СЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ ДА ПОСЕДУЈУ ЗАЈЕДНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ И ЈАВЉА СЕ ЈАСНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА, КАКО
ПО МЕНТАЛНИМ, ТАКО И ПО МОРАЛНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИНИЈАМА.
ГЕНИЈЕ, МЕЂУТИМ, ИЗГЛЕДА КАО ДА ЈЕ КОРАК ИЗНАД ТОГ НИВОА И У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА НАЛАЗИМО НА ДЕЛУ НЕ САМО ЈАКЕ И
КОНЦЕНТРИСАНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ, НЕГО И ВЕЛИКУ ОСЕТЉИВОСТ НА ВИШЕ ВИБРАЦИЈЕ КОЈЕ ОНЕ ДОНОСЕ. У СВЕТЛУ НАШЕГ САДАШЊЕГ
ЗНАЊА ОВУ НАРОЧИТУ ОСЕТЉВОСТ НЕ МОЖЕМО УВЕК ОТКРИТИ СА СИГУРНОШЋУ. ГЕНИЈЕ НЕ САМО ДА ИМА РЕДАК ТИП НАТАЛНЕ КАРТЕ
ВЕЋ И ЈЕДИНСТВЕНУ СПОСОБНОСТ ДА ИЗ ЊЕНИХ АСПЕКАТА ИЗВУЧЕ НАЈВИШЕ. ОН НАРОЧИТО ИМА МОЋ ДА ПРИМИ И ПРЕНЕСЕ
ВИБРАЦИЈЕ УРАНА, НЕПТУНА, ПЛУТОНА, И, МОГУЋЕ, ДО САДА НЕОТКРИВЕНИХ ПЛАНЕТА, КОЈЕ ОБИЧАН ЧОВЕК ЈЕДНОСТАВНО НИЈЕ КАДАР
ДА ПРЕПОЗНА.
ТАКО У СЛУЧАЈУ ГЕТЕА ИМА МНОГО АСТРОЛОШКИХ ДОКАЗА НЕОБИЧНИХ СПОСОБНОСТИ: НЕПТУН У РАКУ НА ВРХУ ДЕВЕТЕ У ТРИГОНУ
СА ЈУПИТЕРОМ У РИБАМА И У СЕКСТИЛУ СА ВЕНЕРОМ, НА ПРИМЕР. МЕЂУТИМ , МНОГИ ЉУДИ МОГУ ИМАТИ ТАКВУ КОНФИГУРАЦИЈУ, А ДА
НЕ ИСПОЉЕ НИ ДЕСЕТИНУ ГЕТЕОВИХ МОЋИ: ОНЕ СУ БИЛЕ ИНХЕРЕНТНЕ ЕГУ, И ПЛАНЕТАМЕ ПОЗИЦИЈЕ ЊЕГОВОГ РОЂЕЊА СУ БИЛЕ ТАКВЕ
ДА СУ ИХ МОГЛЕ ПРОБУДИТИ.
ДРУГИМ РЕЧИМА, МОЈЕ САДАШЊЕ МИШЉЕЊЕЈЕ ДА У АСТРОЛОГИЈИ ИМАМО ПОСЛА СА ДВА ФАКТОРА: СТЕЛАРНИМ УТИЦАЈИМА И
СИЛАМА ИНХЕРЕНТНИМ ЕГУ. ОВИ ПРВИ, ШТА ГОД ДА СУ, МОГУ ПРИЗВАТИ ИЗ ЕГА САМО ОНО СТО ЈЕ У ЊЕМУ ЛАТЕНТНО АЛИ, С ДРУГЕ
СТРАНЕ, УКОЛИКО ЈЕ РОЂЕЊЕ НЕПОВОЉНО, МНОГЕ СПОСОБНОСТИ ЕГА ОСТАЋЕ НЕИСКОРИСЋЕНЕ. УКОЛИКО СУ ОБА ФАКТОРА
ЗАСТУПЉЕНА, ГЕНИЈЕ СЕ МОЖЕ МАНИФЕСТОВАТИ.
ПРЕТПОСТАВЉА СЕ ДА ЋЕ ВЕЋЕ ПОЗНАВАЊЕ ЗНАЧАЈА ОДРЕЂЕНИХ СТЕПЕНИ И ТРАНСНЕПТУНОВСКИХ ПЛАНЕТА КОЈЕ ПО СВОЈ
ПРИЛИЦИ ПОСТОЈЕ, КАО И СТУДИЈА ПРЕНАТАЛНОГ ХОРОСКОПА БАЦИТИ ВИШЕ СВЕТЛА НА ОВАКВА ПИТАЊА.

ГЛАВОБОЉА 50 – ЊУ УЗРОКУЈУ РАЗНОВРСНИ ФАКТОРИ КОЈИ СУ ТЕШКО ДОСТУПНИ АСТРОЛОШКОЈ АНАЛИЗИ, ОСИМ ШТО СЕ
МОЖЕ РЕЋИ ДА АФЛИКЦИЈЕ КОЈЕ УБУХВАТАЈУОВНА, АСЦЕНДЕНТ И МАРС МОГУ ЧЕСТО ПРОИЗВЕСТИ ТАЈ ПРОБЛЕМ ИЗ ОВОГ ИЛИ ОНОГ
РАЗЛОГА.РАФАЕЛ, МЕЂУТИМ, СА САТУРНОМ И УРАНОМ НА АСЦЕНДЕНТУ У ОВНУ, А У КВАДРАТУ СУ СА МАРСОМ, КАЖЕ ДА НИКАД НИЈЕ
ПИИТИУ ОД ЊЕ.

ГЛУМА - В. ПОЗОРНИЦА.

ГЛУПОСТ - В. ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА.

ГЛУВОЋА - В. СЛУХ.

ГОСТОЉУБИВОСТ – ПОВЕЗАНА ЈЕ СА ЈУПИТЕРОМ И РИБАМА. ЗЕУС ЈЕ, У ГРЧКОЈ, БИО ЧУВАР ПРАВА СТРАНАЦА И
ДУЖНОСТИ ГОСТОПРИМСТВА, И МАДА МИТУЛОГИЈА НИПОШТО НИЈЕ УВЕК ПОУЗДАН ВОДИЧ У АСТРОЛОГИЈИ, У ОВОМ СЛУЧАЈУ СЕ ПОДУДАРА
СА ЧИЊЕНИЦАМА. ЈАК ЈУПИТЕРСКИ УТИЦАЈ НЕИЗБЕЖНО ДАЈЕ ОСОБУ ЧИЈА СУ "ВРАТА УВЕК ОТВОРЕНА". С ДРУГЕ СТРАНЕ, ДЕВИЦА ЈЕ
ВЕРОВАТНО НАЈМАЊЕ ГОСТОЉУБИВА, ВОДЕЋИ РАЧУНА О ТОМЕ ДА СЕ ВИЂА САМО СА ОДАБРАНИМ ПРИЈАТЕЉУНА КАО И ОНИМА КОЈИ СУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА СЛИЧНЕ ХОБИЈЕ. ВАГИ УГЛАВНОМ НЕ ПРИЈАЈУ НЕОЧЕКИВАНЕ ПОСЕТЕ.

ГОВОР (СПЕЦИФИЧНОСТ) –
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗНАКОВА СУ СЛЕДЕЋЕ:
ОВАН: ЈАК, ОШТАР, ПРОДОРАН ГЛАС, ЧЕСТО ЗВОНАК.
БИК: МЕЛОДИЧАН; ЈЕЗИК ЈЕ ОБИЧНО ЈАСАН И ПРОЗАИЧАН.
БЛИЗАНЦИ: БРЗО ИЗГОВАРАЊЕ РЕЧИ, ЧЕСТО ПИСКАВ ГЛАС.
РАК: БЛАГИ И САОСЕЋАЈНИ ТОНОВИ, ЧЕСТО МУЗИКАЛНИ И ДУБОКИ.
ЛАВ; ДУБОК И ЈАК, НЕКАД ОРАТОРСКИ ИЛИ ПОМПЕЗАН.
ДЕВИЦА: ПРОЗАИЧНА, НЕУКРАШЕНА ДИКЦИЈА И ИЗРАЗ.
ВАГА: МЕКАН, АЛИ ЧЕСТО МРЗОВОЉАН, ОТЕГНУТ И ОСЕЋАЈАН.
ШКОРПИОН: ДУБОК И РЕЗОНАНТАН.
СТРЕЛАЦ: БРЗИ И ЧЕСТО ОПШИРНИ ГОВОРНИЦИ; СКЛОНИ СКРАЋЕНИЦАМА, СЛЕНГУ И НЕМАРНОМ ГОВОРУ.
И ПИСАНО ПРЕ ОТКРИЋА ПЛУТОНА 1930; ПРИРОДА ОВОГ ТЕЛА ЈОШ УВЕК НИЈЕ У ЦЕЛОСТИ ОДРЕЂЕНА, НО ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ НЕ
ПОСТОЈЕ НАРОЧИТИ РАЗЛОГ ДА СЕ ПРИПИШЕ ЛЕЊИМА.
ЈАРАЦ: НАЈЧЕШЋЕ ГОВОРЉИВ, КОД ОБИЧНИХ ТИПОВА ЈЕ ГЛАС ГРУБ, КОД КУЛТИВИСАНИХ ПРЕДСТАВНИКА ЧЕСТА ЈЕ ИЗРАЖЕНА
ГОВОМИЧКА СПОСОБНОСТ.
ВОДОЛИЈА: КУЛТИВИСАН, ПРИЈАТАН ГЛАС; ДИКЦИЈАЈЕ НАЈЧЕШЋЕЈЕДНОСТАВНА И
ОДМЕРЕНА.
РИБЕ: ЧЕСТО НЕМАМЕ У ГОВОРУ, НЕКАД СЕ ИЗРАЖАВАЈУ НЕЈАСНО И У
ДИГРЕСИЈАМА.
ОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДЛОЖНЕ СУ МНОГИМ ВАРИЈАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ПЛАНЕТАМА НА АСЦЕНДЕНТУ, ДОМИНИРАЈУЋИМ
УТИЦАЈИМА НАТАЛНЕ КАРТЕ У ЦЕЛИНИ, КАО И ПОЗИДЈОМ И АСПЕКТИМА МЕРКУРА.
МУЦАЊЕ ОБИЧНО НАСТАЈЕ УСЛЕД АФЛИКЦИЈЕ МЕРКУРА ОД СТРАНЕ МАРСА ИЛИ САТУРНА, А КОЈА НЕКАД УКЉУЧУЈЕ СТРЕЛЦА,
НАРОЧИТО АКО ЈЕДНА ОД ОВИХ ПЛАНЕТА ЗАУЗИМА ДВАНАЕСТУ КУЋУ.
ЧАРЛС I СЕ МОЖЕ УЗЕТИ КАО ПРИМЕР ОВЕ ГОВОРНЕ МАНЕ.
МУТАВОСТ ЈЕ СРЕЋОМ ДОВОЉНО РЕТКА, ПА ОТЕЖАВА НАЛАЖЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОДАТАКА. ДВАНАЕСТА КУЋАЈЕ ОБИЧНО КРЕАТА
ПЛАНЕТАМА УЗ ОЗБИЉНИЈЕ МАЛЕФИЧНЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА МЕРКУРУ. МЕСЕЦ ЈЕ ЧЕСТО АФЛИКТОВАН, А ТРЕЋА КУЧА, ВЕРУЈЕМ, УВЕК.
ЧЕСТО СУ УКЉУЧЕНИ 25° БИКА-ШКОРПИОНА И 14° БЛИЗАНАЦА-СТРЕЛЦА. МОЖЕ СЕ ОЧЕКИВАТИ ДА ЈЕ САТУРН УВЕК ИСТАКНУТ ЗБОГ
ЕКСТРЕМНОГ ОГРАНИЧЕЊА КОЈЕ ЗАПРАВО УЗРОКУЈЕ ОВУ МАНУ.
ПРИМЕР: Н.Н. 166. - МЕРКУР У ПОЛУКВАДРАТУ СА МЕСЕЦОМ И УРАНОМ КОЈИ СУ БЛИЗУ 14° СТРЕЛЦА. ЈУПИТЕР ВЛАДАР ТРЕЋЕ
КУЋЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ; МАРС ВЛАДАР ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА СУНЦЕМ.

ГОВОРЉИВОСТ - В. ПРИЧЉИВОСТ.

ГОВОРНИЧКА СПОСОБНОСТ – МЕРКУР ЈЕ, У ХОРОСКОПИМА ВЕЛИКИХ ГОВОРНИКА, ГОТОВО УВЕК У ПРВОЈ, СЕДМОЈ ИЛИ
ДЕСЕТОЈ КУЋИ, ИЛИ У НЕКОМ ОД ОДГОВАРАЈУЋИХ ЗНАКОВА, СА ЈАКИМ АСПЕКТИМА. ЛОШИ АСПЕКТИ НЕ УНИШТАВАЈУ НЕМИНОВНО
ГОВОРНИЧКУ МОЋ, АЛИ ДОНОСЕ ТЕШКОЋЕ У ЊЕНОМ РАЗВОЈУ ИЛИ ПРИМЕНИ; МОЖЕ НА ПРИМЕР ДОЋИ ДО БРЗОПЛЕТИХ ИЗЈАВА КОЈЕ НА
КРАЈУ ЗАВРШАВАЈУ НА СУДУ КАО КЛЕВЕТЕ.
НЕКА ЗОДИЈАЧКА ПОДМЧЈА СУ ЧЕСТА У ХОРОСКОПИМА ГОВОМИКА:
16° БИКА - ШКОРПИОНА И КАДА СУ У АСПЕКТУ. ОВИ СУ ИЗГЛЕДА УГЛАВНОМ У ВЕЗИ СА БОЈОМ И КОНТРОЛОМ ГЛАСА.
17° ОВНА-ВАГЕ, КОЈИ МОГУ БИТИ ПОВЕЗАНИ СА ТЕЧНОШЋУ ИЗРАЖАВАЊА.
7°ЈАРЦА И 7°РИБА.
СВАКА ПЛАНЕТА, У СКЛАДУ СА СВОЈОМ ПРИРОДОМ, УТИЧЕ НА СТИЛ ГОВОРНИШТВА, КАО И СВАКИ ЗНАК.
РАК ДАЈЕ МОЋ ВЛАДАЊА МАСАМА;
ШКОРПИОН МОЖЕ ПОБУДИТИ СНАЖНЕ ЕМОЦИЈЕ;
ОВАН МОЖЕ ИЗАЗВАТИ СВЕОПШТИ БЕС И ПОДСТАЋИ АКЦИЈУ МАРСА.
У Н.Н. СЕ НАВОДЕ МНОГИ ПРИМЕРИ У КОЈИМА СЕ ГОТОВО УВЕК ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ГОРЕ НАВЕДЕНА ЗОДИЈАЧКА ПОДРУЧЈА
УТИЦАЈНА. МОЖЕМО СПОМЕНУТИ ЦИЦЕРОНА, ГЛЕДСТОНА, ДР БЕСАНТ, ЕРАЗМУСА, В. БРАЈАНА, ГАМБЕТА, КОСБЕРИЈА И
МЕЛАНХТОНА.

ГРАЦИЈА, ГРАЦИОЗНОСТ - НАСТАЈЕ ИЗ ЈАКОГ УПЛИВА ВЕНЕРЕ-ВАГЕ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ МЕСЕЦ У ДОБРОМ АСПЕКТУ. С
ДРУГЕ СТРАНЕ, СВЕ ЈАКЕ, АКТИВНЕ ПЛАНЕТЕ, НАРОЧИТО АКО ДЕЛУЈУ КРОЗ ПОЗИТИВНЕ ЗНАКЕ, ТЕЖЕ ДА УНИШТЕ ГРАЦИОЗНОСТ,
ПОГОТОВО УКОЛИКО СУ АФЛИКТОВАНЕ.

ГРАМЗИВОСТ - В. ТВРДИЧЛУК.

ГРЧЕВИ – ИЗГЛЕДА ДА СУ ПО ПРАВИЛУ УЗРОКОВАНИ МАРСОВИМ ИЛИ САТУРНОВИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА СУНЦУ ИЛИ МЕРКУРУ
У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА. НЕКИ АУТОРИ ТВРДЕ ДА ЈЕ ОВО ПРОБЛЕМ ФИКСНИХ ЗНАКОВА, АЛИ СУДЕЋИ ПРЕМА ПРОУЧЕНИМ ПРИМЕРИМА
ОВО НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ ПРАВИЛО, (В. СПАЗМОДИЧНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ).

ГРИП - ТОЛИКО ЈЕ НАЖАЛОСТ РАСИРЕН ТАКО ДА ЈЕ НЕИЗВЕСНО МОЖЕ ЛИ СЕ ОДРЕДИТИ ПРЕМА НАРОЧИТИМ СТЕПЕНИМА. БИК-
ШКОРПИОН СУ ЧЕСТО У АФЛИКЦИЈИ, ОЗНАЧАВАЈУЋИ ИНФЕКЦИЈУ ПРЕКО ГРИА. ИЗНЕНАДАН НАСТУП БОЛЕСТИ СУГЕРИШЕ ВЕЗУ СА
УРАНОМ.
ПРИМЕР: ЖЕНА, РОЂЕНА У 3 И 30, 28.МАЈА 1904., МИДЛЕНД; УМРЛА ОД ОВЕ БОЛЕСТИ У 19-ОЈ ГОДИНИ.

ГРОЗНИЦЕ – МОДЕРНА АСТРОЛОГИЈА ПОТВРЂУЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ВЕРОВАЊЕ ДА СВА ГРОЗНИЧАВА СТАЊА, КАО И ЗАПАЉЕЊА,
МАРСА, КОЈИ ФУНКЦИОНИШЕ КАО РАЗАРАЧ И ИНФЛАМАТОР.
НАСТАЈУ УСЛЕД ДЕЈСТВА

ГРУБОСТ (У ПОНАШАЊУ) - ЈАВЉА СЕ ПО ПРАВИЛУ ИЗ НЕЖЕЉЕНИХ УТИЦАЈА МАРСА, МАДА ИСТО МОЖЕ БИТИ УЗРОКОВАНО И
АКЦИЈОМ САТУРНА. И МЕРКУРОВСКИМ ЗНАЦИМА НЕКАД НЕДОСТАЈЕ УГЛАЂЕНОСТИ, ОСИМ АКО ВЕНЕРА НИЈЕ ДОБРО ПОЛОЖЕНА.
ГЕНЕРАЛНО ГОВОРЕЋИ, БЕНЕФИЦИ ДЕЛУЈУ КАО КОНТРААГЕНСИ, А МЕСЕЦ И НЕПТУН СУ ТАКОЂЕ РЕТКО ГРУБИ. (В. И КУРТОАЗИЈА,
РАФИНИРАНОСТ)

ГРУДИ –ЗА ЊИХ СЕ ОБИЧНО УЗИМА ДА СУ ПОД УТИЦАЈЕМ РАКА, АЛИ ПОСМАТРАЊЕ СЛУЧАЈЕВА У КОЈИМА СЕ ЈАВИЛА БОЛЕСТ
ВЕНЕРА И ВАГА ВЛАДАРИ
ОВОГ ДЕЛА ТЕЛА НАВЕЛО МЕ ЈЕ НА ПОМИСАО КАКО ЈЕ ВИШЕ ВЕРОВАТНО ДА СУ
ГРУДИ. НЕКАД ЈЕ И ОВАН ПОД АФЛИКЦИЈОМ ШТО ПОТВРЂУЈЕ ДЕЛОВАЊЕ ПРИНЦИПА ПОЛАМОСТИ.
ПРИМЕРИ:
ЖЕНА РОЂЕНА У 11 И 30,6. АПРИЛА 1821., ЕЈЛСБУРИ. УМРЛА 1896. ОД РАКА ДОЈКЕ. ИМАЛА ЈЕ ДВАНАЕСТОРО ДЕЦЕ,
СТЕЛИЈУМ У ОВНУ, С ТИМ ДА ЈЕ ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА УРАНОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 2 И 30,2. СЕПТЕМБРА 1864., У ЛОНДОНУ. ДЕСНА ДОЈКА ОДСТРАЊЕНА. МЕРКУР У СЕДМОЈ КУЋИ У ВАГИ У
ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ;
ВЕНЕРА КВАДРАТ УРАН.
ЖЕНА РОЂЕНА У 6 САТИ, 8. ФЕБРУАРА 1871. ГОДИНЕ, ЛОНДОН. ВРЕМЕ ПРИБЛИЖНО. ОБЕ ДОЈКЕ АМПУТИРАНЕ ЗБОГ
ТУБЕРКУЛОЗЕ. РОЂЕНА СА КОШУЉИЦОМ. МАРС У 8. КУЋИ У ВАГИ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 22 ЧАСА, 6. ДЕЦЕМБРА 1857., ЛОНДОН. ДЕСНА ДОЈКА УКЛОЊЕНА ЗБОГ РАКА У 66. ГОДИНИ ЖИВОТА. ВЕНЕРА У
ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ;
МАРС У 12. КУЋИ У ВАГИ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 5 ЧАСОВА, 6. ФЕБРУАРА 1860., ХАЛ. УСПЕШНА ОПЕРАЦИЈА РАКА ДОЈКЕ. ВЕНЕРА У ПОЛУКВАДРАТУ СА УРАНОМ,
И У КВАДРАТУ СА ПЛУТОНОМ.
ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ТО ДАЈЕ 21° НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА ИСТАКНУТ У ОВИМ СЛУЧАЈЕВИМА. ДАЉЕ, ВИДИ СЕ ДА ЈЕ ИСТАКНУТА ОСА
ЛАВ-ВОДОЛИЈА, ШТО НАВОДИ НА ПОМИСАО ДА СУ ОВИ ЗНАЦИ МОЖДА ВАЖНИЈИ НЕГО ВАГА У ПОГЛЕДУ ГРУДИ. МОГУЋЕ ЈЕ ДА СУ ОБА
ПОДРУЦЈА ОБИЧНО ПРИСУТНА; ПРИМИО САМ, ОТКАКО САМ ОВО ГОРЕ НАПИСАО, ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ОПЕРАЦИЈЕ ГРУДИ (ЗБОГ РАКА), СА
СЛЕДЕЋИМ ПОДАЦИМА: ЖЕНА, РОЂЕНА ИЗМЕЂУ 13 И 30 И 14 ЧАСОВА, 6.ОКТОБРА 1887. ОВДЕ ПОСТОЈИ УОБИЧАЈЕНА КАНЦЕРОЗНА
ДИЈАТЕЗА - (ЈУПИТЕР АФЛИКТОВАН ОД СТРАНЕ САТУРНА, А СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД СТРАНЕ САТУРНА У ЛАВУ) ИМАМО ДВА МАЛЕФИКА
У ЛАВУ; СУНЦЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У ВАГИ.

ГУШАВОСТ –НАЈЧЕШЋА ИНДИКАЦИЈА УОБИЧАЈЕНОГ ВИДА ОВЕ БОЛЕСТИ ЈЕ АФЛИКЦИЈА ИЗМЕЂУ БИКА И ЛАВА, КОЈА ЧЕСТО
УКЉУЧУЈЕ СВЕТЛА ИЛИ АСЦЕНДЕНТ С ЈЕДНЕ, А ЈУПИТЕР С ДРУГЕ СТРАНЕ. ЧЕСТО СЕ И МАРС ПРИДРУЖУЈЕ ОВОЈ КОНФИГУРАЦИЈИ, А
ХИЛЕГИЧНА ТАЧКА КОЈА ЈЕ АФЕКТИРАНА МОЖЕ БИТИ У ДОБРОМ АСПЕКТУ ПРЕМА ЈЕДНОЈ ОД ОВИХ ПЛАНЕТА, А У ЛОШЕМ ПРЕМА ДРУГОЈ.
ТЕЛА СУ ЧЕСТО НА 4° ОВНА-ВАГЕ, А РЕЂЕ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОДРУЧЈИМА РАКА ИЈАРЦА. ОКО 20° БИКА - ШКОРПИОНАЈЕ ДРУГИ
ЧЕСТИ ЦЕНТАР АФЛИКЦИЈЕ, МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР СУ ЧЕСТО НА ДЕСЦЕНДЕНТУ. СЛЕДЕЋЕ ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ИЗГЛЕДА ВАЖНО ЈЕ 27°
ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ, ТЕК КАД СЕ РАЗУМЕЈУ ОСНОВНА ЗНАЧЕЊА ОВИХ ПОДРУЧЈА МОЋИ ЋЕМО ДА ЗНАМО ЗАШТО СУ У НЕКИМ СЛУЧАЈЕВИМА
НАСЕЉЕНА, А У ДРУГИМ НИСУ, И КОЈЕ МОДИФИКАЦИЈЕ НАСТАЈУ У КАРАКТЕРУ БОЛЕСТИ.

ХЕМОРОИДИ – СУ ЈЕДНА ОД НАЈЧЕШЋИХ ШКОРПИОНСКИХ БОЛЕСТИ. ГОТОВО СВАКО ТЕЛО АФЛИКТОВАНО У ОВОМ ЗНАКУ
ДОВЕШЋЕ ДО ЊИХОВОГ СТВАРАЊА, АЛИ ЈЕ ЈУПИТЕР
ШКОРПИОНУ, ИЛИ КАДА АФЛИКТУЈЕ ПЛАНЕТУ КОЈА ЈЕ У ЊЕМУ ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ
У
НАЈЧЕШЋИ УЗРОК. ВОДОЛИЈА И ДЕВИЦА СУ ЧЕСТО УМЕШАНИ; НЕКАД ЈЕ НАМЕСТО ШКОРПИОНА ПРЕСУДНА ОСМА КУЋА.
УКОЛИКО СУ УМЕШАНИ МАРС ИЛИ УРАН ПОВЕЋАВА СЕ ВЕРОВАТНОЋА ОПЕРАЦИЈЕ.

ХИДРОПСИЈА –У ВЕЗИ ОВОГ СТАЊА ИЗГЛЕДА ДА ПОСТОЈИ МАЛО ОБЈАВЉЕНИХ ПРИМЕРА, АЛИ ГА ЈА ПОВЕЗУЈЕМ СА ЗНАКОМ
ВОДОЛИЈЕ КАО И СА АФЛИКЦИЈАМА МЕСЕЦ-НЕПТУН. ДАТ ИЗНОСИ ЈЕДАН СЛУЧАЈ (ЖЕНА, РОЂЕНА У 15 САТИ, 21. ЈАНУАРА 1855.,
54° 40' С, 5' З) ГДЕ ЈЕ УОЧЉИВ НЕОБИЧАН СТЕЛИЈУМ У ВОДОЛИЈИ, ГОТОВО ЦЕО У АСПЕКТУ СА САТУРНОМ, КОЈИ ЈЕ ДИСПОЗИТОР;
МЕСЕЦ ЈЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ. МАКС ХЕЈДНЛ ТАКОЂЕ ИМА ПРИМЕР (БР. 33 "ПОРУКА ЗВЕЗДА", 3. ИЗДАЊЕ) ГДЕ ЈЕ МЕСЕЦ
У ВОДОЛИЈИ У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ.
СЛЕДЕЋИ ПРИМЕР ЈЕ МУШКАРАЦ, РОЂЕН ИЗМЕЂУ 8 И 45 И 9 ЧАСОВА, 17.МАЈА 1876., НА 51° 18° С, ТЕ 2° И 12° З., УМРО
20.МАРТА 1946. КОД ЊЕГА ЈЕ БИО И СЛУЧАЈ ДЕБЉИНЕ. НЕПТУН ЈЕ У КВАДРАТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ, А МЕСЕЦ ЈЕ У РИХАМА;
СУНЦЕ ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ У ФИКСНОМ ЗНАКУ, ШТО УКАЗУЈЕ НА КОРПУЛЕНТНОСТ.

ХИПЕРКРИТИЧКИ ТЕМПЕРАМЕНТ В. СИТНИЧАВОСТ.

ХИПОХОНДРИЈА В. МЕЛАНХОЛИЈА

ХИПОКРИЗИЈА – ТО ЈЕ МАНА КОЈА СЕ УГЛАВНОМ ЈАВЉА ПОД ДВОСТРУКO JУПИТЕРОВСКИМ ЗНАЦИМА. ЕЛЕМЕНТИ СУ
УМНОГОМЕ СЛИЧНИ КАО КОД ПРЕВАРЕ, ОСИМ ШТО ЈЕ ЈУПИТЕР ОБИЧНО ВИШЕ, А САТУРН МАЊЕ ИСТАКНУТ. ЛИЦЕМЕР ОБИЧНО ИМА
ОДРЕЂЕНИ ЦИЉ, АЛИ ЈЕ ИНАЧЕ ДОСТА ИСКРЕН У СВОМ ПОНАШАЊУ. ХИПОКРИЗИЈА ЈЕ ПОСТОЈАЊЕ "ЛИЧНОСТИ БРОЈ ДВА" КОЈЕГ ЧЕСТО
НИ САМ ХИПОКРИТА НИЈЕ СВЕСТАН.

ХЛАДНОЋА (У ПОНАШАЊУ) РЕЗУЛТИРА ИЗ САТУРНОВИХ ВИБРАЦИЈА КОЈЕ ДЕЛУЈУ КРОЗ НЕГАТИВНЕ ЗНАКЕ. УЗ НАГЛАШЕНИ
НЕДОСТАТАК ВАТРЕНОГ ЕЛЕМЕНТА У ХОРОСКОПУ, ДОК СУ ПЛАНЕТЕ ПОВЕЗАНЕ С ЊИМ ТАКОЂЕ НА СЛАБИМ МЕСТИМА. ТРЕБА, МЕЂУТИМ ,
ПРИМЕТИТИ, ДА ЈЕ ХЛАДНОЋА ПОНЕКАД САМО ПРИВИД НА ПОВРШИНИ ЈЕДНЕ ДУБОКО ЕМОЦИОНАЛНЕ ПРИРОДЕ КОЈА ЈЕ ТРПЕЛА
РЕПРЕСИЈЕ ИЛИ ЛИШАВАЊЕ.

ХОБИЈИ – ДЕВИЦА ЈЕ НАЈПРЕДАНИЈА КУЋНИМ ХОБИЈИМА, НАРОЧИТО ЗАНАТИМА КАО ШТО СУ РУЧНИ РАДОВИ, РЕЗБАРЕЊЕ ИЛИ,
АКО ЈЕ МАРС ИСТАКНУТ, РАДУ СА МЕТАЛИМА. ОВЕ ОСОБЕ ПРИВЛАЧИ И САКУПЉАЊЕ СТАРИНА. МЕЂУТИМ, ЗА КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ХОБИЈЕ
ЈЕ УГЛАВНОМ ОДГОВОРАН РАК, НАРОЧИТО АКО ЈЕ УМЕШАНА ПЕТА КУЋА КОЈА ЈЕ ВРЛО ПОВЕЗАНА СА СВИМ ВРСТАМА ЗАБАВЕ. МЕРКУР У
РАКУ САКУПЉА СЛИКЕ, ВЕНЕРА УМЕТНИЧКА ДЕЛА. БИК И ДРУГА КУЋА ТАКОЂЕ ИМАЈУ ИЗВЕСНОГ УДЕЛА У ТОМЕ.

ХОД - В. ДРЖАЊЕ

ХОРЕЈА – МЕРКУР ЈЕ ЧЕСТО У АСПЕКТУ СА МАРСОМ У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, А МЕСЕЦ И МЕРКУР СУ ЧЕСТО У УЗАЈАМНОЈ
АФЛИКЦИЈИ. ВЕНЕРА ЈЕ УГЛАВНОМ АФЛИКТОВАНА ОД СТРАНЕ МАРСА И САТУРНА, А ЈУПИТЕР И УРАН СУ, ПО МОМ ИСКУСТВУ, ЧЕСТО У
ЛОШЕМ АСПЕКТУ. СЛУЧАЈ БР, 2 НА КРАЈУ ОВЕ КЊИГЕ ЈЕ, НАРАВНО, ИЗУЗЕТАН, И УПРАВО ИЗ ТОГ РАЗЛОГА ПРИКАЗАН. ВЕЋИНА
ТИПИЧНИХ КОМБИНАЦИЈА ЈЕ ПРИСУТНА, АЛИ У ФОРМИ СКЛАДНИХ АСПЕКАТА УМЕСТО АФЛИКЦИЈА. МЕЂУТИМ , И КОД БОЛЕСТИ И КОД
ПСИХОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА, НИПОШТО НЕ ПОСТОЈИ СТРИКТНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ "ДОБРИХ" И "ЛОШИХ" АСПЕКАТА КАО ШТО ЗАМИШЉА
ВЕЋИНА АСТРОЛОГА. МОРА СЕ, КАО И УВЕК, ПОСМАТРАТИ ПРИРОДА УМЕШАНИХ ПЛАНЕТА, ЗНАКОВА И КУЋА.
ДРУГИ ПРИМЕРИ СУ:
СЛУЧАЈ ДАТ ПОД РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА, 11. ФЕБРУАР 1900. СЛУЧАЈ БР. 13 У ХЕЈДНЛОВОЈ "ПОРУЦИ ЗВЕЗДА".
СЛУЧАЈ БР. 15 У ИСТОМ ДЕЛУ. СВА ТД ПОКАЗУЈУ ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ.

ХРАБРОСТ – СА ФИЗИЧКОГ СТАНОВИШТА ТО ЈЕ ГОТОВО У ПОТПУНОСТИ СТВАР МАРСА, И ОНИ РОЂЕНИ ПОД МАРСОВИМ
ЗНАЦИМА ИЛИ СА ТОМ ПЛАНЕТОМ ЈАКОМ И ИСТАКНУТОМ ГОТОВО УВЕК ПОСЕДУЈУ ВЕЛИКУ ХРАБРОСТ. ОВАН ИМА МНОГО ХРАБРОСТИ У
ОДВАЖНИМ ДЕЛИМА КОЈА СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ И ЗАВРШАВАЈУ БРЗО. ШКОРПИОН, КАО ВОДЕНИ ЗНАК, ИМАВИШЕ ИМАГИНАЦИЈЕ И ПОТПУНО
СХВАТА ПОСЛЕДИЦЕ ОПАСНОСТИ, АЛИ ИМА ВЕЛИКУ СНАГУ ВОЉЕ И, КОД ДОБРИХ ПРЕДСТАВНИКА, ЈАКУ СВЕСТ О ДУЖНОСТИ И
ПОСВЕЋЕНОСТИ. НАЋИ ЋЕ СЕ ДА ЈЕ У ХОРОСКОПИМА ИСТРАЖИВАЧА ШКОРПИОН ИСТАКНУТИЈИ ОД ОВНА. ИСТО ВАЖИ И ЗА ЉУДЕ КОЈИ
СЕ АНГАЖУЈУ НА ДУГУТРАЈНИМ ДЕЛИМА КОЈА ЗАХТЕВАЈУ ХРАБРОСТ И САВЛАДАВАЊЕ ТЕШКОЋА. И БИК И ВОДОЛИЈА СУ ХРАБРИ ЗНАЦИ,
НАРОЧИТО СА СТАЈАЛИШТА ИЗДРЖЉИВОСТИ.
МОРАЛНА ХРАБРОСТ, КАО И ФИЗИЧКА, ПРИПАДА МАРСУ, АЛИ У ХОРОСКОПУ ОВЕ ВРСТЕ НАЋИ ЋЕ СЕ ДА ЈЕ И ИДЕАЛИЗАМ ВРЛО
ПРИСУТАН.
У ХОРОСКОПУ ГЕНЕРАЛА ГОРДОНА ВИДИМО ОВНА НА АСЦЕНДЕНТУ СА МАРСОМ (МАДА У ИЗГОНУ У БИКУ) УЗ МНОШТВО ДОБРИХ
АСПЕКАТА. СУНЦЕ ЈЕ, ПАК, У
ВОДОЛИЈИ, А ТУЈЕ И ЛЕПА КОЊУНКЦИЈА ВЕНЕРЕ И ЈУПИТЕРА У РИБАМА У СЕКСТИЛУ СА НЕПТУНОМ У
ЈАРЦУ, ШТО УКАЗУЈЕ НА ИДЕАЛИЗАМ И ПОСВЕЋЕНОСТ ДУЖНОСТИ. МЕСЕЦ ЈЕ ЕГЗАЛТИРАН, ДОК ЈЕ САТУРН ПОДРЖАН ТРИГОНОМ МАРСА,
ТАКО ДА ЊИХОВИ САМОЗАШТИТНИЧКИ ТОНОВИ, У ТАКВОЈ КОНФИГУРАЦИЈИ, НЕ УМАЊУЈУ ХРАБРОСТ НАТУСА.
ЈАКИ, АЛИ ЛОШИ МАРСОВИ АСПЕКТИ ДАЈУ МНОГО ХРАБРОСТИ, АЛИ ОНА МОЖЕ БИТИ БЕЗУМНА, НЕПОТРЕБНА ИЛИ СПЕКТАКУЛАМА.
НИПОШТО СЕ НЕ СМЕ ПРЕТПОСТАВИТИ ДА СУ МЕСЕЦ И САТУРН НЕСПОСОБНИ ЗА ХРАБРОСТ. УПРАВО КАО ШТО ЖЕНА НИЈЕ
ПРИРОДНО РАТОБОРНА, ПА ИПАК ЧЕСТО ИЗВОДИ ДЕЛА ВЕЛИКЕ ХРАБРОСТИ (ОБИЧНО КАД СУ У НЕКОЈ ФОРМИ КОД ЊЕ ПОБУЂЕНИ
ЗАШТИТНИЧКИ ИНСТИНКТИ), ТАКО СУ И РАКОВИ СПОСОБНИ ДА ИСПОЉЕ ОДВАЖНОСТ И ПОРЕД СВОЈЕ УРОЂЕНЕ ОПРЕЗНОСТИ; СЛИЧНО
ТОМЕ И ВИШИ ТИП САТУРНА МОЖЕ ИМАТИ ИЗРАЖЕН ОСЕЋАЈ ОДГОВОРНОСТИ КОЈИ НАДВЛАДАВА ЊЕГОВУ ПРИРОДНУ СКЛОНОСТ ДА
ИЗБЕГАВА СВЕ ВРСТЕ РИЗИКА. ХРАБРОСТ ЈЕ ДОБРО ПОКАЗАНА У Н.Н. 264, ГДЕ ЈЕ ОВАН НА АСЦЕНДЕНТУ, СУНЦЕ ЈЕ У ШКОРПИОНУ У
КВАДРАТУ СА САТУРНОМ У ВОДОЛИЈИ, ИТД.

ХРОМОСТ – ЧЕСТО СЕ ЗАПАЖА КОД ТИПОВА ДЕВИЦЕ, МОЖДА ДЕЛОМ ЗБОГ ТОГА ШТО ТАЈ АСЦЕНДЕНТ ПОСТАВЉА ВОДОЛИЈУ У
ШЕСТУ КУЋУ, А СКОРПИОНА, КАО ЗНАК БОЛЕСТИ И СМРТИ, НА ТРЕЋУ (ХОДАЊЕ). ВРЕДНО ЈЕ СПОМЕНУТИ ДА ЈЕ ВУЛКАН, ЧИЈЕ
МИТОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАКО ПОДСЕЋАЈУ НА АСТРОЛОШКУ ДЕВИЦУ, ТАКОЂЕ ХРОМ.
САТУРНОВСКИ УПЛИВ КРОЗ АФЛИКЦИЈУ ЈЕДНОГ ОД ПОСЛЕДЊА ЧЕТИРИ ЗНАКА КОЈИ УПРАВЉАЈУ ДЕЛОВИМА НОГУ, УКЉУЧУЈУЋИ
МЕРКУР, БЛИЗАНЦЕ ИЛИ ТРЕЧУ КУЋУ, НАЈЧЕШЋА ЈЕ ИНДИКАЦИЈА ОВОГ НЕДОСТАТКА,

ХУМОР – СВАКИ ЗНАК ИМА СВОЈ ОСОБЕНИ ХУМОР, АЛИ ОПШТЕ АСТРОЛОШКЕ ИНДИКАЦИЈЕ ОВОГ ДАРА СУ ВЕНЕРА И БИК,
ЈУПИТЕР, НЕПТУН, СТРЕЛАЦ И РИБЕ;
ЗАТИМ МЕСЕЦ, РАК И УРАН. ХУМОР, У УЖЕМ СМИСЛУ, ПОВЕЗУЈЕМ СА МЕСЕЦОМ И РАКОМ.
ВЕНЕРА И БИК ИЗГЛЕДА ДА СУ ПОВЕЗАНИ СА СМЕХОМ И ЗАБАВОМ УОПШТЕ;
МЕСЕЦ, НЕПТУН И ЊИХОВИ ЗНАЦИ СА ЋУДЉИВОШЋУ (КОЈА ЈЕ ПРИМЕТНА И КОД МНОГИХ ИЗ ЗНАКА ДЕВИЦЕ); УРАН СА ЗБРКОМ И
НЕОЧЕКИВАНИМ ОБРТИМА;
ЈУПИТЕР И СТРЕЛАЦ СА ЗАБАВОМ И САТИРОМ. НАРАВНО ДА ЋЕ И МЕРКУР БИТИ ИСТАКНУТ ТАМО ГДЕЈЕ ПРИМЕТНА СПОСОБНОСТ
ХУМОРИСТИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА. ОСОБЕ СА СМИСЛОМ ЗА ХУМОР, ЗА РАЗЛИКУ ОД ОНИХ ДУХОВИТИХ, НИСУ УВЕК ВЕЛИКИ ГОВОМИЦИ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 88 (АРТЕМУС ВОРД), МЕСЕЦ НА АСЦЕНДЕНТУ У СТРЕЛЦУ, У СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ; ВЕНЕРА У КОЊУНКЦИЈИ СА
ЈУПИТЕРОМ У БИКУ; МАРС У РИБАМА У ТРЕЋОЈ; МЕРКУР У ТРЕЋОЈ ЈЕ У СЕКСТИЛУ СА НЕПТУНОМ.
Н.Н. 127, МЕСЕЦ И НЕПТУН НА АСЦЕНДЕНТУ У РИБАМА; ЈУПИТЕР НА М.Ц.-У У СТРЕЛЦУ У ТРИГОНУ СА МЕРКУРОМ.
Н.Н. 133, ВЕНЕРА НА АСЦЕНДЕНТУ У ДЕВИЦИ; МЕСЕЦ ЈЕ У СТРЕЛЦУ;
СУНЦЕ У РАКУ; УРАН НА ВРХУ ТРЕЋЕ КУЋЕ.
Н.Н. 131, ДЕВИЦА НА АСЦЕНДЕНТУ; СУНЦЕ ЈЕ НА М.Ц.-У У БЛИЗАНЦИМА;
ВЕНЕРА ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ У БИКУ; МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У РИБАМА.
Н.Н. 126, МЕСЕЦ НА АСЦЕНДЕНТУ У ЛАВУ И У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ; СУНЦЕ У СТРЕЛЦУ; ВЕНЕРА У ТРИГОНУ СА
МЕРКУРОМ КОЈИ ЈЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ.
ДУХОВИТОСТ ЗАВИСИ ОД ЈАКОГ МЕРКУРА, А ЊЕН КВАЛИТЕТ ОДРЕЂУЈЕ ПЛАНЕТА КОЈА СА ЊИМ ЧИНИ ГЛАВНИ АСПЕКАТ. ЧЕСТО СЕ
НАЂЕ ДА ЈЕ МЕРКУР АСПЕКТОВАН ОД МАРСА, ЈУПИТЕРА ИЛИ УРАНА. У СЛУЧАЈУ КРАЉИЦЕ ЕЛИЗАБЕТЕ II, КОЈА ЈЕ БИЛА ПОЗНАТА ПО
БРЗИМ ОДГОВОРИМА, МЕРКУР ЈЕ АСПЕКТОВАН ОД СВЕ ТРИ. У СЛУЧАЈУ ЧАРЛСА II "КОЈИ НИКАДА МЈЕ РЕКАО БЛЕСАВУ СТВАР, НИТИ
УРАДИО МУДРУ", МЕРКУР ЈЕ У ДЕСЕТОЈ У БЛИЗАНЦИМА У КОЊУНКЦИЈИ СА СУНЦЕМ, КОЈЕ АСПЕКТУЈЕ ГОРЕ ПОМЕНУТЕ ПЛАНЕТЕ. НА
МАПИ ОСКАРА ВАЈЛДА МЕРКУР ЧИНИ ЈАКЕ АСПЕКТЕ СА ВЕЋИНОМ ПЛАНЕТА, А УКЉУЧЕН ЈЕ И АСЦЕНДЕНТ. У СВА ТРИ СЛУЧАЈА ДЕВИЦА
ЈЕ ИСТАКНУТА.
ЗНАЦИ КОЈИМА ОБИЧНО НЕДОСТАЈЕ ХУМОР СУ ЛАВ, ШКОРПИОН И ЈАРАЦ, И ТО СУ НЕРЕТКО ОСОБЕ КОЈЕ ВЕОМА ДРЖЕ ДО СВОГ
ДОСТОЈАНСТВА, ДА НЕ КАЖЕМО САМОВАЖНОСТИ. ТАКВИ РЕТКО КАД ЦЕНЕ ШАЛУ НА ВЛАСТИТИ РАЧУН, КАО ШТО ЈЕ ТО У СТАЊУ ОСОБА
ЈУПИТЕРА. САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА МЕСЕЦУ ТЕЖЕ ДА УГУШЕ СМИСАО ЗА ХУМОР, ДОК ГА МАРСОВЕ ОГРУБЉУЈУ.

ХВАЛИСАВОСТ - ТО ЈЕ МАРСОВА КАРАКТЕРИСТИКА, А ПОКАЗУЈЕ СЕ МОЖДА ВИШЕ КРОЗ ШКОРПИОНА НЕГО КРОЗ ОВНА И
ПОРЕД РЕПУТАЦИЈЕ ДА ЈЕ ОВАЈ ПРВИ ДАЈЕ "ЈАКЕ, ЋУТЉИВЕ" ТИПОВЕ. МАРС СУНЦА, ЈУПИТЕРА ИЛИ
ЈЕ ОБИЧНО АФЛИКТОВАН ОД
НЕПТУНА. ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ ПОСЛЕДЊИ НЕМАЧКИ ЦАР, ГДЕ ЈЕ МАРС У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У РИБАМА, А ВЛАДАР ЈЕ У
ШКОРПИОНУ.
НАШАО САМ ДА СУ ПРИМИТИВНИ ШКОРПИОНИ ИЗУЗЕТНО СКЛОНИ ТОМЕ ДА СМАТРАЈУ СВОЈА ДЕЛА ПОТЦЕЊЕНИМ ИЛИ НЕДОВОЉНО
УВАЖЕНИМ, ШТО ИХ НАВОДИ НА СТАЛНО ВАЈКАЊЕ ИЛИ ХВАЛИСАЊЕ. ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА ВПЈСКА, У ЦЕЛИНИ
ГЛЕДАВШИ, ПОТПАДА ВИШЕ ПОД ОСМИ (ШКОРПИОН) НЕГО ПОД ПРВИ ЗНАК, А "ШЕПУРЕЊЕ" ВОЈНИКА ЈЕ ПОСЛОВИЧНО, НЕ САМО У
ЕНГЛЕСКОЈ.
ВРЕДИ СПОМЕНУТИ ДА МИЛТОН, КОЈИ ЈЕ БИО УПОЗНАТ СА АСТРОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА И ОСТАВИО НАМ САВРШЕНУ СТУДИЈУ
ШКОРПИОНСКОГ ТИПА У СВОМ "САТАНИ", ДАЈЕ РАЗМИШЉАЊА ПАЛОГ АРХАНЂЕЛА О ОВОЈ ТЕМИ, КЊ. 1, РЕД 98:
"НИТИ СЕ КАЈЕМ НИТИ МЕЊАМ,
МАДА ПРОМЕЊЕН У СПОЉЊЕМ СВЕТЛУ, НЕПОКОЛЕБАНОГ УМА ОСЕЋАМ ДУБОКИ ПРЕЗИР ЗБОГ ОСЕЋАЊА НЕПРИЗНАТЕ ЗАСХИГЕ".
ИСТУ ЦРТУ ИСПОЉАВАЈУ И МНОГИ ТИПОВИ УРАНА (В. УОБРАЖЕНОСТ; СУЈЕТА).

ИДЕАЛИЗАМ - ИМА НАЈМАЊЕ ВЕЗЕ СА САТУРНОМ И ЗЕМЉАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ, А НАЈВИШЕ СА ВАТРЕНИМ (НАРОЧИТО
СТРЕЛЦОМ), КАО И СА ВАГОМ И ВОДОЛИЈОМ. У ИСТО ВРЕМЕ ИДЕАЛИЗАМ СЕ НЕ МОЖЕ ОГРАНИЧИТИ НАЈЕДАН ТИП, НИТИ МОЖЕМО
РЕЋИ ДА ГА НЕКИ ЗНАК НЕМИНОВНО ДАЈЕ. МОРАМО СЕ, ОПЕТ, СЕТИТИ ДА ИДЕАЛИЗАМ НИЈЕ ОБАВЕЗНО СПИРИТУАЛНА СТВАР. ОН СЕ
МОЖЕ РАЗВИТИ ДУЖ ЧИСТО МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИХ ЛИНИЈА. ДЕВИЦА И БИК СУ ПОНАЈМАЊЕ ИДЕАЛИСТИ А НАЈВИШЕ ПРОЗАИЧНИ, АЛИ СЕ
ЧАК И КОД ЊИХ МОГУ НАЋИ ИЗУЗЕЦИ.
ЖЕЉУ УТОПИЈОМ, "БОЖАНСКО НЕЗАДОВОЉСТВО" ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА, ОБИЧНО УЗРОКУЈУ ВЕНЕРА И НЕПТУН, КАД СУ
ЗА
АФЛИКТОВАНИ.КАКО СИНУ И ДРУГДЕ РЕКЛИ, ВЕНЕРА ВЛАДА НАШОМ МОЋИ ПРИЛАГОЂАВАЊА СРЕДИНИ;
КАДА ЈЕ ОВА ПЛАНЕТА ПОД АФЛИКЦИЈАМА ТО ПОСТАЈЕ ТЕШКО ИЛИ НЕИЗВОДЉИВО, И ТАКО НЕУМИТНО ДОЛАЗИ ДО ФИЗИЧКЕ,
ЕМОЦИОНАЛНЕ ИЛИ МЕНТАЛНЕ НЕЛАГОДНОСТИ. РЕАКЦИЈА МОЖЕ БИТИ ТАКВА ДА НАТУС ТРАЖИ ЗАДОВОЉСТВО У СВЕТУ УТОПИЈЕ, КАО
МАРИО ЕПИКУРЕЈАЦ У ИСТОИМЕНОЈ КЊИЗИ ВОЛТЕРА ПАТЕРА, И ТАКО ДОБИЈАМО УТОПИСТИЧКУ ФАНТАЗИЈУ.

ИДИОТИЗАМ - В. МЕНТАЛНА ЗАОСТАЛОСТ.

ИГРА РЕЧИМА – ЛИЛИ НАМ КАЖЕ ДА ЗАПАЉИВИ МЕРКУР, "ЗБИЈА ШАЛЕ О НЕПРИСТОЈНИМ СТВАРИМА ИЛИ ОБИЧНИМ
СИТНИЦАМА".ВЕРОВАТНО СУ БЛИЗАНЦИ И ДЕВИЦА НАЈСКЛОНИЈИ ИГРИ РЕЧИМА КАО И ВЕЖБАЊУ СВОЈИХ МЕНТАЛНИХ МОЋИ КРОЗ
ЦЕПИДЛАЧЕЊЕ И ЛОГИЧКО СЕЦКАЊЕ.

ИКОНОБОРСТВО - АКО СУ НАПАДНУТИ РЕЛИГИЈСКИ ИДОЛИ, НАЋИ ЋЕ СЕ ВИОЛЕНТНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ДЕВЕТОМ
КУЋОМ ; АКО СУ ПОЛИТИЧКИ, СА ДЕСЕТОМ, И ТАДАЈЕ ЈУПИТЕР, КАО ПЛАНЕТА ЗАКОНА, ОБИЧНО У АФЛИКЦИЈИ. МАРС И УРАН СУ
ДЕСТРУКТИВНЕ ПЛАНЕТЕ.МА КОЈА ОД ЊИХ У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ
ЧЕСТО ДАЈЕ БУНТОВНУ ОСОБУ, ИКОНОБОРЦА. САТУРН, ПЛАНЕТА СТАРИНЕ И АУТОРИТЕТА, НАЋИ ЋЕ СЕ НА СЛАБОМ МЕСТУ (В. И
СТРАХОПОШТОВАЊЕ).
ЧАРИС БРЕДЛОФ И РОБЕРТ ГРИН, РОЂЕНИ РЕДОМ 26. СЕПТЕМБРА 1833. И 11. АВГУСТА 1833., ОБА ИМАЈУ СУНЦЕ У
АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ БЛИЗУ РЕЛИГИОЗНОГ ПОДРУЧЈА,ОДНОСНО НА 20° ВОДОЛИЈЕ.
Х.П. БЛАВАТСКА ИМА СУНЦЕ НА 19° ЛАВА, КОЈЕ ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ И САТУРНОМ.

ИМАГИНАЦИЈА – ПРАВА ИМАГИНАЦИЈА, У СМИСЛУ ПОЕТСКЕ ИЛИ УМЕТНИЧКЕ МАШТЕ, НАЈЈАЧА ЈЕ У ВАТРЕНИМ И ВОДЕНИМ
ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО У ОВИМ ДРУГИМ. ДАЉЕ, ВОДОЛИЈА И ВАГА УВЕЛИКО УЖИВАЈУ У САЊАРЕЊУ И ПРЕПУШТАЊУ МЕНТАЛНИМ
ФАНТАЗИЈАМА. БЛАГИ ВИД ХАЛУЦИНИРАЊА КОЈИ СЕ САСТОЈИ У "ЗАМИШЉАЊУ СТВАРИ" ЈЕСТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО СТАЊЕ РИБА ОДНОСНО
НЕПТУНА, ПРАЋЕНО НАЈЧЕШЋЕ АФЛИКТОВАНИМ МЕРКУРОМ, НО СВЕ ТО ПОНЕКАД МОЖЕ ОЗНАЧАВАТИ И ПОЧЕТНУ ВИДОВИТОСТ. У
ХОРОСКОПИМА ПЕСНИКА И СЛИКАРА ВИДИМО ЦРТУ УМЕТНИЧКЕ ИМАГИНАЦИЈЕ КОЈУ ДОНОСИ МЕШАВИНА ЛУНАМИХ, МЕРКУРИЈАНСКИХ И
ВЕНЕРИЈАНСКИХ УТИЦАЈА, С ТИМ ДА ЈЕ ЧЕСТО УКЉУЧЕНА И ПЕТА КУЋА.
ТЕНИСОН ИМА МЕРКУР У ТРЕЋОЈ КУЋИ У РАКУ, ВЛАДАРУ ПЕТЕ, А МЕСЕЦ У БЛИЗАНЦИМА СА ВЕНЕРОМ.
ТОМАС ХАРДИ ИМА ВЛАДАРА ПЕТЕ У ТРЕЋОЈ; ВЛАДАР ТРЕЋЕ ИМА БЛИЗАК ТРИГОН СА МЕСЕЦОМ У РАКУ; МЕРКУР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ
СА ВЕНЕРОМ.
КИПЛИНГ ИМА МЕРКУР У КОЈУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ И МАРСОМ, ВЛАДАРИМА ПЕТЕ, ДОК ЈЕ МЕСЕЦ У БЛИЗАНДМА.
ЖИЛ ВЕМ, РОЂЕН ОКО ПОДНЕВА, БЛИЗУ НАНТА, 8. ФЕБРУАРА 1828., ИМА МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ СА ЈУПИТЕРОМ, ОБА У
СЕКСТИЛУ СА НЕПТУНОМ, КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ У ВОДОЛИЈИ И ТРИГОНУ СА ВЕНЕРОМ У РИБАМА И САТУРНОМ У РАКУ - ЛЕП ПРИМЕР
ВЕЛИКОГ ТРИГОНА - КОЈИ ЈЕ ИЗГЛЕДА ДОБРО ДЕЛОВАО. НЕПТУН ЈЕ МОЋАН ФАКТОР У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА, АЛИ НЕ И У СВИМ, АКО СЕ
ВРАТИМО ИМАГИНАЦИЈИ ДРУГЕ ВРСТЕ, КРАЉ ЏОРЏ ИВ ПРЕДСТАВЉА ПРИМЕР САМОЗАВАРАВАЊА УСЛЕД ЖИВЕ ИМАГИНАЦИЈЕ И
НЕОГРАНИЧЕНЕ УОБРАЖЕНОСТИ. СТАЛНИМ ПРИЧАЊЕМ ДА ЈЕ ВОДИО БИТКУ КОД ВАТЕРИОА НАЈЗАД ЈЕ УБЕДИО СЕБЕ ДА ЈЕ ЗАИСТА ТО И
РАДИО. ОВДЕ МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ И ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ ПОДСТИЧЕ КУЛТ СОПСТВЕНЕ ЛИЧНОСТИ, А СУНЦЕ У
КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У ЛАВУ ИСТУ ТЕНДЕНЦИЈУ У СУПТИЛНОЈ ФОРМИ, ШТО СВЕ РЕЗУЛТИРА САМООБМАЊИВАЊЕМ. ШЕСТ
ПЛАНЕТАЈЕ У ФИКСНИМ, А ОД ТОГА ПЕТ У ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА, И НИЈЕДНА НИЈЕ У ВАЗДУШНИМ А САМО ЈЕДНА ЈЕ У ПРОМЕНЉИВИМ, ШТО
УКАЗУЈЕ НА ПРЕВАГУ ОСЕЋАЊА НАД ИНТЕЛЕКТОМ.

ИМБЕЦИЛНОСТ - В. М. ЗАОСТАЛОСТ; УМОБОЛНОСТ.

ИМИТИРАЊЕ - ЈЕ ГОТОВО УВЕК ПРИСУТНО ТАМО ГДЕ СУ ИСТАКНУТИ ВОДЕНИ ЗНАЦИ, НАРОЧИТО РАК И РИБЕ. ОВАЈ ДАР
ИЛУСТРУЈЕ ЊИХОВУ МОЋ ДА СЕ ПРИЛАГОДЕ ДРУГИМА И АПСОРБУЈУ ОД ЊИХ НЕ ГУБЕЋИ НИШТА ОД СВОЈЕ ОРИГИНАЛНОСТИ И
ИНДИВИДУАЛНОСТИ. РАК ЈЕ ЧЕСТО НУМИЧАР; РИБЕ ГЛУМЦИ. ИСТО ВАЖИ И ЗА МЕСЕЦ И НЕПТУН. ВРЛО ЈЕ МАЛО ПОЗНАТИХ ГЛУМАЦА
КОЈИ НЕМАЈУ ИСТАКНУТО ВОДЕНО ТРОЈСТВО. ВИДИ И ПОД ПОЗОРНИЦА.

ИМПОТЕНЦИЈА – СЕКСУАЛНА ИМПОТЕНЦИЈА БИ ЗАЦЕЛО ПРУЖИЛА ЗАНИМЉИВУ АСТРОЛОШКУ СТУДИЈУ ЗБОГ ЧЕСТО
УПЛЕТЕНИХ ПСИХОЛОШКИХ ФАКТОРА, АЛИ НИСАМ НИКАДА ЧУО ДА СЕ О ТОМЕ РАСПРАВЉАЛО И НИЈЕ НИ ЧУДО ДА СУ АУТЕНТИЧНИ
ПРИМЕРИ РЕТКИ, А ОНИ КОЈИ СУ ДОСТУПНИ ЗА ПРИВАТНУ СТУДИЈУ НЕ МОГУ УВЕК БИТИ ПУБЛИКОВАНИ, ИЗ ОБЗИРА ПРЕМА ОНИМА КОЈИ
ПАТЕ ОД ОВЕ НЕВОЉЕ. МОЖЕМО, МЕЂУТИМ, ДАТИ ПРИМЕР РАСКИНА И ЖЕРОМА КАРДАНА.
У СЛУЧАЈУ КОЈИЈЕ ПРЕДА МНОМ (АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛАЦ, У ФИЛАДЕЛФИЈИ, 11. МАРТА 1889.), ВЛАДАР ЈУПИТЕР ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ
СА МЕСЕЦОМ, ШТО ИЗГЛЕДА ЗНАЧАЈНО. ПЛОДОНОСНО СУНЦЕ ЈЕ У СЛАБОМ ЗНАКУ РИБА И У КВИНКУНКСУ (150°) СА УРАНОМ У ВАГИ.
ВЕНЕРА ЈЕ НА ВРХУ ПЕТЕ КУЋЕ ДОБРО АСПЕКТОВАНА, ШТО ИЗГЛЕДА НЕОБИЧНО, АЛИ АКО СЕ ПОСЛУЖИМО СИСТЕМОМ ЈЕДНАКЕ ПОДЕЛЕ
КУЋА, МАРС ВЛАДА ПЕТОМ И НА ЊЕНОМ ЈЕ ВРХУ, У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ У ВАГИ. ОВО ЈЕ ВРЛО ЗНАЧАЈНО. ИМАМО И МЕРКУР НА
28° ВОДОЛИЈ Е (ПОДРУЧЈЕ НЕУРАСТЕНИЈЕ) У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ. ОВО УКАЗУЈЕ НА МЕНТАЛНЕ И ЕМОЦИОНАЛНЕ ТЕШКОЋЕ. НАТУС
СЕ ПОД ВОЂСТВОМ НАДРИЛЕКАРА ПОДВРГАО НЕУСПЕШНОЈ ОПЕРАЦИЈИ КОЈА ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ГА УЧИНИ СТЕРИЛНИМ И ТАКО ОЛАКША
ЊЕГОВО СТАЊЕ; ОВО И ЈЕСТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗАМАРС У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ.
ВЕНЕРА РИБАМА ЈЕ, ПО СВЕМУ СУДЕЋИ, УОБИЧАЈЕНА ЦРТА У ХОРОСКОПИМА НЕЖЕЊА, А УОПШТЕ ИЗГЛЕДА ДА СЕ ФАКТОР
У
НЕПТУНА ИЛИ РИБАЈАВЉА У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА ИМПОТЕНЦИЈЕ. УЗ ТО НЕПТУН УВЕК ТЕЖИ ДА СЕ ИЗРАЗИ КРОЗ ФАНТАЗИЈУ И ТАКО
ДОБИЈАМО ОСОБУ КОЈА УЖИВА У ЉУБАВНИМ МАШТАЊИМА ПРЕ НЕГО У ФИЗИЧКОЈ СЕКСУАЛНОЈ АКТИВНОСТИ. ИНДИФЕРЕНТНОСТ ПРЕМА
СЕКСУ, ИЛИ ФРИГИДНОСТ, МОЖЕ СЕ УГЛАВНОМ ПРИПИСАТИ САТУРНОВСКОМ ДЕЛОВАЊУ.

ИМПРОВИЗАЦИЈА – ОБИЧНО ЈЕ ДА ЈЕ ЈАК МЕРКУР, НАРОЧИТО АКО ЈЕ КАРДИНАЛАН И УГАОНИ.

ИМПУЛСИВНОСТ - МАРСА ИЛИ УРАНА, НАРОЧИТО АКО ДЕЛУЈУ КРОЗ КАРДИНАЛНЕ ЗНАКЕ. СТРЕЛАЦ ЈЕ ТАКОЂЕ
РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ
СКЛОН ИМПУЛСИВНИМ РЕАКЦИЈАМА. ИСТАКНУТ САТУРН ИМА СУПРОТНО ДЕЈСТВО И ФИКСНИ ЗНАЦИ НОРМАЛНО НИСУ ИМПУЛСИВНИ.
МНОШТВО ВАТРЕНИХ ИЛИ ВОДЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА ДОНОСИ ИМПУЛСИВНОСТ У ПОНАШАЊУ УСЛЕД ПРЕВЕЛИКЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ
ОСЕТЉИВОСТИ.

ИНДОЛЕНЦИЈА – ОЗНАЧЕНА ЈЕ СЛАБОШЋУ КАРДИНАЛНОГ ЕЛЕМЕНТА И МАРСА, УЗ МНОГО ПЛАНЕТА У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА И,
НЕРЕТКО САТУРНОВИМ АФЛИКЦИЈАМА, КОЈЕ МОГУ ПРОИЗВЕСТИ ВЕЛИКУ ЛЕЊОСТ. ИСТО СЕ МОЖЕ РЕЋИ ЗА СЛАБУ ВЕНЕРУ, А БИКЈЕ
ЧЕСТО НАРОЧИТО ЛЕЊ.
ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ СУ НАЈЧЕШЋЕ АКТИВНИ, И МЕНТАЛНО И ФИЗИЧКИ, ОСОБИТО ДВА ПОЗИТИВНА (БЛИЗАНЦИ И СТРЕЛАЦ). И
МЕРКУР И УРАН НАГИЊУ АКТИВНОСТИ.
ХОРОСКОП ГДЕ БЕСАНТЈЕ ДОБАР ПРИМЕР НЕИСЦРПНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВРЕДНО ЈЕ НАПОМЕНУТИ ДА У ОВОМ ПОГЛЕДУ НИЈЕ ОД
СУШТИНСКОГ ЗНАЧАЈА ДА ЛИ СУ АСПЕКТИ МАРСА, МЕРКУРА И УРАНА ДОБРИ.
ЖЕНА РОЂЕНА 13. ОКТОБРА 1893, БЛИЗУ ЛИВСА. БИК НА АСЦЕНДЕНТУ. ВРЛО ИНДОЛЕНТНА И СКЛОНА УЖИВАЊУ.
ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА САТУРНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА СВЕТЛИМА; МАРС У ВАГИ, УЗ ПРЕВАГУ ДВЕ БЕНЕФИЧНЕ ПЛАНЕТЕ И
ЊИХОВИХ ЗНАКОВА.

ИНФАНТИЛНОСТ – ОВИМ ИЗРАЗОМ СЕ ЖЕЛИ ОЗНАЧИТИ ЧЕСТ И ЗАНИМЉИВ ФЕНОМЕН ОСОБА КОЈЕ НА ОВАЈ ИЛИ ОНАЈ НАЧИН
ОСТАЈУ ПСИХОЛОШКИ У СТАЊУ ДЕТЕТА. ТАКВЕ ОСОБЕ ПО ПРАВИЛУ КАРАКТЕРИШЕ НАВИКА ДА ДЕЛУЈУ ГОЊЕНИ ИНСТИНКТИВНИМ
ИМПУЛСИМА НЕСВЕСНОГ УМА, ПРЕ НЕГО НА ОСНОВУ СВЕСНЕ НАМЕРЕ И ТЕЖЊЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕМ ЦИЉА. ОНЕ СУ ЈЕДНОСТАВНЕ,
НЕПРОМИШЉЕНЕ, НЕОДГОВОРНЕ И ЛАКО ИХ ЈЕ ЗАДОВОЉИТИ И РАЗОЧАРАТИ. ЊИХОВА МТЕРЕСОВАЊА СЕ БИЗО МЕЊАЈУ И ВОЛЕ ДА
ПРИАЊАЈУ ЗА ОНО ШТО ДРУГИМА ИЗГЛЕДА ТРИВИЈАЛНО, КАО ДА СЕ ПОИГРАВАЈУ СА ЖИВОТОМ. ПОНЕКАД И ДЕЛУЈУ СИМПАТИЧНО
ШИРЕЋИ ОКО СЕБЕ АУРУ "БЕЗБРИЖНОГ ДЕЧИЈЕГ ТЕМПЕРАМЕНТА", АЛИ ИСТОВРЕМЕНО ЛАКО МОГУ НАВУЋИ НЕВОЉЕ И ПРОБЛЕМЕ НА СЕБЕ
И ДРУГЕ ДУГУЈУД НЕДОСТАТКУ РАЗБОРИТОСТИ И СМИСЛА ЗА РЕАЛНОСТ. ОБИЧНО НИСУ ПРЕВИШЕ ДУБОКЕ И МОГУ БИТИ ЛУЦКАСТЕ, ТАШТЕ
И НЕСТАЛНЕ. ЧЕСТО ИМАЈУ ЖЕЉУ ЗА ДРУЖЕЊЕМ СА ДЕЦОМ, НЕ ИЗ РОДИТЕЉСКИХ ОСЕЋАЊАВЕЋ У ПОТРАЗИ ЗА ДРУГОМ У ИГРИ, ЈЕР СУ
И САМИ ДЕТИЊАСТЕ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, МОЖДА НЕ ВОЛЕ ДЕЦУ И БРАК, ЈЕР ТО ПОДРАЗУМЕВА РАЗБОРИТОСТ И ОДГОВОРНОСТ.
АСТРОЛОШКЕ ИНДИКАЦИЈЕ ОВОГ СТАЊА ИЗГЛЕДА ДА СУ ОДСУСТВО САТУРНОВОГ УТИЦАЈА И ДОБРИМ ДЕЛОМ СНАЖАН УПЛИВ ВАГЕ И
РИБА. УТОЛИКО ПРЕ ШТО ЈЕ ПРОСЕЧНО ДЕТЕ БЛИЖЕ "ПРИМИТИВНОМ" СТАЊУ НЕГО ОДРАСТАО ЧОВЕК, И ИНФАНТИЛНИ ОДРАСЛИ ЉУДИ
ПОКАЗУЈУ АСТРОЛОШКЕ ЗНАКЕ ПРИМИТИВНОСТИ, КАО ШТО СУ МАРС И САТУРН У УЗАЈАМНОЈ АФЛИКЦИЈИ.
ЛАКО ОНО НИЈЕ НЕУОБИЧАЈЕНО НИ КАДА ЈЕ ЈАРАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ.

ИНФЕРИОРНОСТ (КОМПЛЕКС) - ОВАЈ ИЗРАЗЈЕ ДАНАС ТАКО ЧЕСТО У УПОТРЕБИ ДА ЗАХТЕВА НАРОЧИТУ ПАЖЊУ.
СВИ ЉУДИ ПОЧИЊУ ЖИВОТ У БЕСПОМОЋНОМ СТАЊУ И ТРЕБА ИМ ВРЕМЕНА ДА РАЗВИЈУ СВОЈУ ПУНУ СНАГУ, ПА ЧАК И КАД ОДРАСТУ
НАЛАЗЕ ДА СУ ПРИРОДНО ИНФЕРИОРНИ У ВАЖНИМ ПОГЛЕДИМА У ОДНОСУ НА МНОГЕ ЉУДЕ ОКО СЕБЕ. ОНИ КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ
УРОЂЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ (НАЈЧЕШЋЕ ЗБОГ ЈАКОГ СУНЦА, МАРСА, ЈУПИТЕРА ИЛИ УРАНА) СКЛОНИ СУ ДА РАЗВИЈУ ОСЕЋАЊА
ИНФЕРИОРНОСТИ КОЈА СЕ МАНИФЕСТУЈУ НА МНОГЕ НАЧИНЕ, А ЧЕСТО У ОБЛИКУ БОЛЕСНИХ СТАЊА СТРАХА. АКО ЈЕ НАТУСОВ ПОЛОЖАЈ У
ЖИВОТУ ЛОШ, ОНДА СЕ СТРАХ И АНКСИОЗНОСТ ЧЕСТО ЈАВЉАЈУ ИЗ УРОЂЕНОГ ОСЕЋАЊА НЕПРИЛАГОЂЕНОСТИ, АЛИ АКО ЈЕ ТАЈ ПОЛОЖАЈ
ДОБАР У СМИСЛУ СВЕТОВНОГ УСПЕХА, ОНДА ОН ПОКУСАВА ДА ЗАБОРАВИ АКТУЕЛНИ ОСЕЋАЈ ИНФЕРИОРНОСТИ КОМПЕНЗУЈУЋИ ГА
САМОХВАЛОМ, РАЗМЕТЉИВИМ ПОНАШАЊЕМ И ЧАК УГЊЕТАВАЊЕМ ДРУГИХ.
КАЖУ ДА ЈЕ ЕГИЗИБИЦИОНИЗАМ ЛУЈА XIV, ЧИЈИ СЕ ХОРОСКОП НАЛАЗИ НА КРАЈУ ОВЕ КЊИГЕ, УЗРОКОВАН РЕПРЕСИЈОМ У РАНОМ
ДЕТИЊСТВУ.
ДО ТОГА СЕ ДОШЛО АСТРОЛОШКИМ ПОСМАТРАЊИМА, JЕР ЈЕ ОСЕЋАЊЕ ИНФЕРИОРНОСТИ НАРОЧИТО УЗРОКОВАНО ЛОШИМ
САТУРНОМ, А ЈОШ ВИШЕ ЊЕГОВОМ АФЛИКЦИJОМ У ТРЕЋОЈ КУЋИ; ТО ДАЈЕ И ПОДЛОЖНОСТ РЕПРЕСИЈИ У ДЕТИЊСТВУ И НЕДОСТАТАК
СНАГЕ У ЛИЧНОСТИ КОЈОМ БИ СЕ МОГАО НАДВЛАДАТИ РЕЗУЛТАТ ТЕ РЕПРЕСИЈЕ. НЕПТУН, ЗБОГ СВОЈЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТАКОЂЕ ДАЈЕ
СЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ, МАДАЈЕ ПРАВАЦ КРЕТАЊА У НЕПТУНОВСКИМ СЛУЧАЈЕВИМА НАЈЧЕШЋЕ У СМИСЛУ ПОВЛАЧЕЊА (СТИДЉИВОСТ,
ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ АКТИВНОГ КОНТАКТА СА ДРУГИМА, И У ЕК.СТРЕМНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ПОВЛАЧЕЊЕ У МАНАСТИРЕ).
ВИДИ СЕ ДА ЛУЈ ИМА САТУРН У ТРЕЋОЈ КУЋИ КОЈИЈЕ У ЊЕГОВОМ СЛУЧАЈУ И ВЛАДАР ТЕ КУЋЕ, СА ТРИ ЛОША АСПЕКТА. НЕПТУН ЈЕ
БЛИЗУ АСЦЕНДЕНТА. МЕЂУТИМ, МАДА ЈЕ ЈУПИТЕР ЛОШЕ СМЕШТЕН, СУНЦЕ, МАРС И УРАН СУ У ИЗВЕСНОМ ПОГЛЕДУЈАКИ.
НАДАЉЕ, ОН ИМА СУНЦЕ И МЕСЕЦ У ДЕВИЦИ, А ТАЈ ЗНАК ЈЕ НАРОЧИТО ПОДЛОЖАН КОМПЛЕКСУ УИФЕРИОМОСТИ, ШТО СЕ МОЖЕ
ЛАКО ПРЕТПОСТАВИТИ АКО СЕ УЗМЕ У ОБЗИР ЊЕГОВО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЧЕЊЕ. ИМАО САМ СЛУЧАЈЕВЕ У КОЈИМА ЈЕ ФОРМАЦИЈА У
ТРЕЋОЈ КУЋИ КОЈА УКЉУЧУЈЕ САТУРН ПРОИЗВЕЛА ГОТОВО НЕМУ СТИДЉИВОСТ У ПРИСУСТВУ ДРУГИХ, А ЧАК И ЈЕДАН У КОЈЕМ ЈЕ ТА
ВРСТА КОНФИГУРАЦИЈЕ УМЕЛА ДА УЗРОКУЈЕ ПОВРАЋАЊЕ У ПНСУСТВУ ОСОБА ПРЕМА КОЈИМАЈЕ НАТУС ОСЕЋАО ИЗВЕСНУ ОДВРАТНОСТ.
ДОБРО ЈЕ, НАРАВНО, ПОЗНАТО ДА ЉУДИ СА ТАКВИМ АФЛИКЦИЈАМА НИСУ НИПОШТО СТВАРНО ИНФЕРИОРНУ У ОДНОСУ НА ОНЕ КОЈИХ
СЕ БОЈЕ, БИЛО МЕНТАЛНО, БИЛО ФИЗИЧКИ.
АСТРОЛОШКИ ТРЕТМАН БИ СЕ САСТОЈАО У СТИМУЛАЦИЈИ НОРМАЛНЕ АКЦИЈЕ ПОЗИТИВНИХ ПЛАНЕТА, МЕДИТАЦИЈИ О ЊИХОВОМ
ЗНАЧЕЊУ И СВРСИ КАО И РАЗМАТРАЊУ НОМИНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ САТУРНА И НЕПТУНА, УТВРЂУЈУЋИ ПО МОГУЋСТВУ ЗАШТО ЈЕ НАТУС
НЕСПОСОБАН ДА МАНИФТЕСТУЈЕ ЊИХОВУ ИСПРАВНУ АКЦИЈУ.

ИНИЦИЈАТИВА – ПОЗНАТО ЈЕ ДА ЈЕ ОВО ЈЕДНА ОД КАРАКТЕРИСТИКА КАРДИНАЛНИХ ЗНАКОВА, МАДА ПОЗИТИВНИ


ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ ПОСЕДУЈУ ИНИЦИЈАТИВУ НА МЕНТАЛНОМ ПЛАНУ, А ИСТА ОСОБИНА НЕ МОЖЕ СЕ ПОРЕЋИ НИ ЛАВУВОДОЛИЈИ У
И
СФЕРАМА ДЕЛОВАЊА КОЈЕ СУ ЗА ЊИХ СПЕЦИФИЧНЕ. ЧАКИ ШКОРПИОН, ЗАХВАЉУЈУЋИ СВОЈОЈ МАРСОВСКОЈПРИРОДИ, МОЖЕ
МАНИФЕСТОВАТИ ЗНАЧАЈНЕ МОЋИ ОВЕ ВРСТЕ. ЗА БИКА, ДЕВИЦУ И РИБЕ МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА ИМ НАЈВИШЕ НЕДОСТАЈЕ
ПРЕДУЗИМЉИВОСТ, А НАРОЧИТО ОНИМ ТИПОВИМА КОЈИ У СВОЈИМ МАПАМА ИМАЈУ МНОГО ОД РИБА НЕОБИЧНО МНОГО НЕДОСТАЈЕ
СПОСОБНОСТ ДА САМИ СЕБИ ПОМОГНУ, ПА ТАКО ПРОСТО ЧЕКАЈУ ДА СЕ НЕШТО ПРОМЕНИ. СЛУЧАЈ БР. 1 НА КРАЈУ КЊИГЕ ЈЕ ДОБАР
ПРИМЕР ИНИЦИЈАТИВЕ И ПОМОЋИ САМОМ СЕБИ.

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - ЦЕЛОКУПНО ПИТАЊЕ УМНЕ СПОСОБНОСТИ ЈЕ СЛОЖЕНО И, УСУЂУЈЕМ СЕ СУГЕРИСАТИ, ЗАХТЕВА


ПАЖЉИВО ИСТРАЖИВАЊЕ У СВЕТЛУ МОДЕРНОГ АСТРОЛОШКОГ ЗНАЊА. ДО СКОРА СЕ СМАТРАЛО ДА ОВО ПИТАЊЕ ПОКРИВА ТВРДЊА ДА
МЕРКУР ВЛАДА ИНТЕЛЕКТОМ, А
МЕСЕЦ ЖИВОТИЊСКИМ ИЛИ УИСТИНКТИВНИМ РАЗУМОМ, ДОК ЈЕ АСЦЕНДЕНТ У НАЈНОВИЈЕ ВРЕМЕ
ИДЕНТИФИКОВАН СА МОЗГОМ. ДАЉЕ, СТАРИ ПИСЦИ СУ НАМ ОСТАВИЛИ МНОГО АФОРИЗАМА КОЈИ СЕ БАВЕ МЕНТАЛИТЕТОМ, КОЈИ СУ
ПОТОЊИ АУТОРИ ЛИСТОМ КОПИРАЛИ. АФОРИЗМИ, МЕЂУТИМ , МАДА ИНТЕРЕСАНТНЕ И ВРЕДНЕ ИЗРЕКЕ У СМИСЛУ КОРИСНЕ СУГЕСТИЈЕ, НЕ
ОМОГУЋАВАЈУ ПРОУЧАВАЊЕ ОВОГ ПИТАЊА НА ШИРОЈ ОСНОВИ.
НА ОСНОВУ МОГ ИСКУСТВА ЈАК МЕРКУР, МАДА УВЕК ДАЈЕ ВЕЛИКУ МОЋ ИЗРАЖАВАЊА (УПРАВО КАО ШТО У МИТУ ТАЈ БОГ ИЗРАЖАВА
ВОЉУ ВРХОВНОГ БОЖАНСТВА), НИПОШТО НЕ ЗНАЧИ ДА НАТУС МОРА ДА БУДЕ ОНО СТО НАЗИВАМО ОШТРОУМНОМ ОСОБОМ. ШТАВИШЕ
ЧАК И ТАКО ВЕЛИКИ МИСЛИЛАЦ КАО ШТО ЈЕ СЕР ИСАК ЊУТН НЕМА НАРОЧИТО ЈАК МЕРКУР. МОГУ СЕ СПОМЕНУТИ И ХОРОСКОПИ
СПЕНСЕРА И ХАКСЛИЈА.
МНОГО ПЛАНЕТА У МЕРКУРОВСКИМ ЗНАЦИМА ОБИЧНО ОЗНАЧАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СПОСОБНОСТ. МЕЂУ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИМА ВРЛО СЕ
ЧЕСТО НАЛАЗЕ ОСОБЕ СА АСЦЕНДЕНТОМ У ДЕВИЦИ И ПЛАНЕТАМА У БЛИЗАНЦИМА, КАО ШТО СУ ЧАРЛС II (КОЈИ ЈЕ ОСНОВАО
КРАЉЕВСКО ДРУШТВО) И ПРИНЦ ПРАТИЛАЦ, КОЈИ ИМАЈУ ЗНАТНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ И БОДАР ДУХ.
СИГУРНО ЈЕ ДА ТРЕБА МНОГО ПАЖЊЕ ПОСВЕТИТИ ТРЕЋОЈ КУЋИ. ТУ, НА ПРИМЕР, ВИДИМО КЉУЧ ЊУТНОВЕ СПОСОБНОСТИ.
ЈУПИТЕР ВЛАДА ТРЕЋОМ
КУЋОМ И У ТРИГОНУ ЈЕ СА УРАНОМ И СЕКСТИЛУ СА СУНЦЕМ, КОЈЕ ЈЕ СМЕШТЕНО У ТРЕЋОЈ КУЋИ. КАНТОВ ХОРОСКОП ПОКАЗУЈЕ
ЗНАЧАЈ ДЕВЕТЕ КУЋЕ, ГДЕ МИСАО ДОПИРЕ ДАЛЕКО НА ЈЕДАН ВИШЕ СПЕКУЛАТИВАН НАЧИН. У ПОГЛЕДУ ОВЕ КУЋЕ ВИДИ И МЕНТАЛНУ
ЗАОСТАЛОСТ.
ЈАКО АСПЕКТОВАН АСЦЕНДЕНТ, ИАКО МОЖДА НИЈЕ СУШТИНСКИ ВАЖАН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СНАГУ, ИЗВЕСНО У ТОМ ПРАВЦУ
ДОПРИНОСИ, ИЛИ БАР СНАЖИ ФИЗИЧКИ МОЗАК И ОМОГУЋАВА ОБАВЉАЊЕ ТЕШКОГ И КОНТИНУИРАНОГ РАДА. ОВДЕ СЕ МОЖЕ СПОМЕНУТИ
ЕДИСОН.
МЕСЕЦ АФЛИКТОВАН ОД САТУРНА ПОНЕКАД КВАРИ ИНТЕЛЕКТ, А У ТРЕЋОЈ ИЗГЛЕДА ДА УЗРОКУЈЕ СТВАРНУ ГЛУПОСТ И НЕДОСТАТАК
МЕНТАЛНОГ САМОПОУЗДАЊА. МЕСЕЦ БЕЗ АСПЕКАТА ЧЕСТО ИМА ЛОШ ЕФЕКАТ, ДОВОДЕЋИ ДО СПОРОГ РАЗУМЕВАЊА.
КАДА ЈЕ У АФЛИКЦИЈИ, МЕРКУР ЈЕ СКЛОН ОМАШКАМА У ИЗРАЖАВАЊУ, НЕПАЖЉИВИМ ИЗЈАВАМА, АЛИ НЕ ЗНАЧИ И ГЛУПОСТ (ВИДИ
ОПЕТ СЕР ИСАКА ЊУТНА).
МНОГО ПЛАНЕТА У МЕРКУРОВСКИМ ЗНАЦИМА, АЛИ СА СЛАБОМ ТРЕЋОМ КУЋОМ, ВЕРОВАТНО ОЗНАЧАВАЈУ ЖИВ, АЛИ НЕПРОДУКТИВАН
ДУХ.
ЗНАК КОЈИ САДРЖИ МЕРКУР И ПЛАНЕТЕ КОЈЕ ОВУ ПЛАНЕТУ АСПЕКТУЈУ, ВИШЕ СУ ПОВЕЗАНИ СА ПРАВЦЕМ МЕНТАЛНИХ СКЛОНОСТИ
НАТУСА И ЊИХОВИМ ИЗРАЖАВАЊЕМ, НЕГО СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ МОЋИ И ОШТРОУМЉЕМ , МАДА АСПЕКТ ОД СТРАНЕ МАРСА УВЕКЈАЧА И
ЕНЕРГИЗИРА ДУХ, ЧИНЕЧИ НАТУСА ПО ПРАВИЛУ ЖИВИМ ДИСКУТАНТОМ И ЕНЕРГИЧНИМ СТУДЕНТОМ (СА ВЕЛИКОМ МОЋИ БРЗОГ
ОВЛАДАВАЊА ПРЕДМЕТОМ); ЛОШИ АСПЕКТИ ИЗМЕДУ ЊИХ, МЕЂУТИМ, НАГИЊУ ПРЕТЕРАНОМ РАДУ И РАЗДРАЖЉИВОМ МЕНТАЛИТЕТУ КАО
И, ЧЕСТО, САРКАСТИЧНОМ ИЗРАЖАВАЊУ.
ВЕНЕРА ДАЈЕ УМЕТНИЧКИ УКУС, ЈУПИТЕР МЕНТАЛНУ ПЛОДНОСТ И ДОБРУ МОЋ ПРОСУЂИВАЊА А САТУРН ДУБИНУ, СТРПЉЕЊЕ И
САВЕСНОСТ. УРАН УСМЕРАВА ДУХ КА ОРИГИНАЛНИМ СТВАРИМА, А ИНАЧЕ ИМА УМНОГОМЕ ИСТИ ЕФЕКАТ КАО МАРС; НЕПТУН НАГИЊЕ
МУЗИЦИ, ЧЕСТО ЧИНЕЋИ ДУХ КРИТИЧКИМ И НЕРВОЗНИМ, А У АФЛИКЦИЈИ ХАОТИЧНИМ И НЕЕФИКАСНИМ. ЈУПИТЕР У АФЛИКЦИЈИ УЗРОКУЈЕ
ОДСУТАОСТ ДУХА И УНИШТАВА ПРАВУ ЈАСНОЋУ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ИЛИ, АКО ДЕЛУЈЕ НА ПОЗИТИВНУ СТРАНУ, УЗРОКУЈЕ ПОВРШНОСТ ИЛИ ЧАК И
ХИПОКРИЗИЈУ. САТУРН У АФЛИКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ НАЈЧЕШЋЕ РЕЗУЛТИРА ТВРДОГЛАВОШЋУ КРОЗ УСКИ ПОГЛЕД НА СВЕТ, И МОЖЕ НА
ИСТИ НАЧИН ПРОИЗВЕСД И ТИРАНИНА.
ЕФЕКТЕ МЕРКУРОВЕ ПОЗИЦИЈЕ У ЗНАЦИМА НЕМА ПОТРЕБЕ ДАЉЕ ДА ИЗЛАЖЕМО, ПОШТО СЕ ЊИМА БАВЕ ДАНАШЊИ УЏБЕНИЦИ И,
КАО ШТО САМ РЕКАО, ДЕЛУЈУ ПРЕ НА КВАЛИТЕТ НЕГО НА СТЕПЕН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ. АСПЕКТИ СУНЦА СУ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ПОВЕЗАНИ СА
ОПШТОМ ИНТЕЛИГЕНЦИЈОМ. СУНЦЕ У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ ИЛИ ЈУПИТЕРОМ ЧЕСТО УКАЗУЈЕ НА ФИНИ ДУХ.
МОЖЕ СЕ, НАЈЗАД, ИСТАЋИ ДА ВАЗДУШНИ ЗНАЦИ (ОСИМ БЛИЗАНАЦА), МАДА СВРСТАНИ У ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ, НЕ ПРОИЗВОДЕ
НЕИЗОСТАВНО ОШТРОУМНЕ ИЛИ НАДАРЕНЕ ОСОБЕ. ОНИ СУ, МЕЂУТИМ , ИНТЕЛЕКТУАЛНИ У ТОМ СМИСЛУ ДА, КАД ИМ ЈЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
ПРОБУЂЕНА, ПО ПРАВИЛУ ЗАИСТА ПОСМАТРАЈУ СТВАРИ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ СТАНОВИШТА. ПРИМИТИВНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ВАЗДУШНИХ
ЗНАКОВА ЧЕСТО ИЗГЛЕДАЈУ НЕСПОСОБНИ ДА НАЂУ МОТИВЕ ЗА АКЦИЈУ НИ У СВОМ ИНТЕЛЕКТУ, НИ У ЕМОЦИЈАМА, НИТИ У СВОЈИМ
ПРАКТИЧНИМ ИНТЕРЕСИМА.

ИНТОКСИКАЦИЈА - В. АЛКОХОЛИЗАМ.

ИНТРОВЕРТНОСТ И ЕКСТРОВЕРТНОСТ – ОВИМ ИЗРАЗИМА ПСИХОЛОЗИ ОЗНАЧАВАЈУ ДВЕ СУПРОТНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ,


ПРЕМА КОЈИМА ВЕЋИНА ЉУДИ НАГИЊЕ А) СУБЈЕКТИВНОМ ЖИВОТУ, ИЛИ ЖИВОТУ УНУТАР СЕБЕ; Б) ИНТЕРЕСОВАЊИМА УСМЕРЕНИМ
СПОЉА, ПРИ ЧЕМУ СЕ ЕНЕРГИЈА УПОТРЕБЉАВА НА ДЕЛОВАЊЕ И ПОСТИЗАЊЕ РЕЗУЛТАТА У ОБЈЕКТИВНОМ СВЕТУ.
ПОД ЗНАКОМ ЈЕ ПИТАЊА ДА ЛИ СЕ СЛИЧНА ЈАСНА ПОДЕЛА МОЖЕ АСТРОЛОШКИ НАПРАВИТИ, МАДА ЈЕ ОЧИГЛЕДНА АНАЛОГИЈА
ИЗМЕЂУ ОВИХ ПСИХИЧКИХ ТЕНДЕНЦИЈА И KЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗНАКОВА НА ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ. НА ОСНОВУ БЛИЖЕГ ПРОУЧАВАЊА
НАЛАЗИМО, МЕЂУТИМ , ДА ЈЕ НИПОШТО НЕ МОЖЕМО КРУТО ПРИМЕЊИВАТИ. ТАКО ОВАН И ЛАВ СУ ЈАСНО
МЕЂУ ПОЗИТИВНИМ ЗНАЦИМА
ЕКСТРОВЕРТНИ, АЛИ НЕИЗВЕСНО ЈЕ ДА ЛИ СЕ ИСТО МОЖЕ РЕЋИ ЗА ДВА СУПРОТНА ЗНАКА, ИЛИ ЗА БЛИЗАНЦЕ И СТРЕЛЦА. ДВА
ПОСЛЕДЊА СУ ЧЕСТО ИНТРОСПЕКТИВНА, А ВАГА И ВОДОЛИЈА СУ НЕРЕТКО САЊАРИ И ГРАДИТЕЉИ КУЛА У ВАЗДУХУ.
МОЖЕМО СА ИЗВЕСНОМ СИГУРНОШЋУ РЕЋИ ДА ВОДЕНИ ЗНАЦИ ГОТОВО УВЕК ИМАЈУ АКТИВАН УНУТРАШЊИ ЖИВОТ, А ТО СЕ
НАЈЧЕШЋЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ОНЕ ВАЗДУШНЕ, ДОК СУ ЗЕМЉА И ВАТРА ПО ПРАВИЛУ ВИШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЖИВОТ И АКЦИЈУ У
СПОЉАШЊЕМ СВЕТУ. МНОГО ТОГА ЋЕ, МЕЂУТИМ, ЗАВИСИТИ ОД ПОЛОЖАЈА МАРСА И, У МАЊОЈ МЕРИ, СУНЦА, САТУРНА И УРАНА,
КОЈИ СУ СВИ ЕКСТРОВЕРТНИ. АКО СУ ОНИ ЈАКИ, МАЛА ЈЕ ВЕРОВАТНОЋА ДА ЋЕ СЕ ЖИВОТ ОГРАНИЧИТИ НА СУБЈЕКТИВНОСТ, ОДНОСНО
ГУБЉЕЊЕ ЧВРСТОГ ТЛА ПОД НОГАМА, ЈЕР ОНО ЈЕ СУШТИНСКИ ВАЖНО ЗА УРАВНОТЕЖЕНИ РАЗВОЈ.

ИНТУИЦИЈА – У ОПШТЕМ СМИСЛУ ИНТИУИЦИЈА, ИЛИ МОЋ ПОИМАЊА ИЗВЕСНИХ ИСТИНА БЕЗ УОБИЧАЈЕНОГ ПРОЦЕСА
АНАЛИТИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА, ВЕРОВАТНО ПОТПАДА ПОД УРАН И НЕПТУН, А НАРОЧИТО ЈЕ У ВЕЗИ СА ДЕВЕТОМ КУЋОМ. ИСТОВРЕМЕНО,
У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЈАВЉА СЕ ИЗВЕСНА ТЕШКОЋА. НАИМЕ, ЧЕСТО ЈЕ РАДОНАЛНО ТЕШКО ДОКАЗАТИ ДА ЛИ СУ ИНТУИТИВНО
СХВАЋЕНЕ ИСТИНЕ ЗАИСТА ИСТИНЕ. ШТАВИШЕ, ОСОБЕ ОДГАЈАНЕ ПОД РАЗЛИЧИТИМ ОКОЛНОСТИМА ТВРДЕ ДА ИНТУИТИВНО ПРЕПОЗНАЈУ
ИСТИНУ КОНТРАДИКТОРНИХ ДОКТРИНА; ВЕРОВАТНО ЈЕ
ДА СУ МНОГЕ ОСОБЕ У ПРОШЛОСТИ ТВРДИЛЕ ДА ОСЕЋАЈУ ИСТИНУ ВЕЧНОГ ПРОКЛЕТСТВА И ДРУГА УЧЕЊА КОЈА СУ ДАНАС ГОТОВО
САСВИМ ДИСКРЕДИТОВАНА!
РЕЧ "ИНТУИЦИЈА" СЕ ЧЕСТО КОРИСТИ КАДА СЕ МИСЛИ НА "ИНСТИНКТ", КАО КАД СЕ КАЖЕ ДА СЕ НЕКО НЕКОМЕ "ИНСТИНКТИВНО" НЕ
ДОПАДА.
СТУДИЈА НАТАЛНЕ КАРТЕ ЋЕ УМНОГОМЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТУ У ОДРЕЂИВАЊУ ТОГА ДА ЛИ СЕ НЕКА ОСОБА МОЖЕ ОСЛОНИТИ НА
ИНТУИЦИЈУ ИЛИ НЕ. КАД ПОСТОЈЕ МНОГЕ ТЕШКЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА МЕРКУРУ И, У РЕЛИГИОЗНИМ И ОКУЛТНИМ СТВАРИМА, ПРЕМА
ЈУПИТЕРУ, УРАНУ И НЕПТУНУ, НАТУС ЋЕ ДОЋИ ДО ИСТИНЕ, АКО УОПШТЕ ДОЂЕ, САМО ПОСЛЕ МНОГИХ ГРЕШАКА.

ИНВЕНТИВНОСТ – ЈЕ ПОСЛЕДИЦА МЕРКУРОВСКЕ ВИБРАЦИЈЕ, КРОЗ ЈЕДАН ОД ЊЕГОВИХ ЗНАКОВА ИЛИ КУЋА , УЗ УРАН И
ВОДОЛИЈУ. НЕИЗВЕСНО ЈЕ ДА ЛИ БИЈЕДАН ОД ТИХ УТИЦАЈА ПРОИЗВЕО ЗНАЧАЈНУ ИНВЕНТИВНОСТ БЕЗ ОНОГ ДРУГОГ. КОЛИКО ГОД ДА ЈЕ
НЕКА МЕРКУРОВСКА ОСОБА ОШТРОУМНА, БЕЗ ИСТАКНУТОГ УРАНА ОНА НЕ МОЖЕ ИЋИ ДАЉЕ ОД РЕВИДИРАЊА, АРАНЖИРАЊА И
КОМПИЛАЦИЈЕ ДЕЛА КОЈЕ СУ ПОКРЕНУЛИ ДРУГИ.
ПРАКТИЧНИ ПРОНАЛАСЦИ И ОНИ НАСТАЛИ ИЗ СТУДИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА ОБИЧНО СУ ДЕЛО ОСОБА КОЈЕ ИМАЈУ ИСТАКНУТ ЗЕМЉАНИ
ЕЛЕМЕНТ.
УПОРЕДИТЕ ХОРОСКОПЕ ЕДИСОНА И СЕР ИСАКА ПИТМАНА.

ИНЖЕЊЕРСКА СПОСОБНОСТ - В. МЕХАНИКА.

ИРОНИЈА • В. САРКАЗАМ.

ИСЦЕЛИТЕЉСКЕ МОЋИ - МОГУ БИТИ РАЗЛИЧИТЕ ПРИРОДЕ, И ТАКО ЈЕ ТЕШКО ИЗДВОЈИТИ ПРИМЕР КОЈИ СЕ МОЖЕ
СМАТРАТИ НАУЧНО ПОУЗДАНИМ, ТАКО ДА НИЈЕ ЛАКО ПОСТАВИТИ ОПШТА ПРАВИЛА.
БИОЕНЕРГЕТИЧАРИ ОБИЧНО ИМАЈУ ИСТАКНУТЕ ФИКСНЕ И ЗЕМАЉСКЕ ЗНАКЕ, А МЕРКУР У ЈАКОМ АСПЕКТУ СА УРАНОМ ИЛИ
НЕПТУНОМ, ИЛИ СА ОБА. НЕПТУН ИЗГЛЕДА НАРОЧИТО ПОВЕЗАН СА СПИРИТУАЛНИЈИМ МЕТОДАМА, КАО ШТО ЈЕ ХРИШЋАНСКА НАУКА И
ЛЕЧЕЊЕ ВЕРОМ, А И ЈУПИТЕР ЈЕ ВАЖАН У ОВОЈ ВРСТИ РАДА. УРАН НАГИЊЕ ПРИРОДНОМ ЛЕЧЕЊУ, ЕЛЕКТРИЦИТЕТУ И МАГНЕТИЗМУ И
ПОГЛАВИТО ОКУЛТНИМ МЕТОДАМА, КАО ШТО ЈЕ ЦЕРЕМОНИЈАЛНА МАГИЈА, "МАГИЈА РЕЧИ", ИТД.
ОНДЕ ГДЕ СУ ЈУПИТЕР И НЕПТУН У АФЛИКЦИЈИ, А ОВАН ЈЕ ИСТАКНУТ, ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ДА ЈЕ ИСЦЕЛИТЕЉ У ЗАБЛУДИ У
ПОГЛЕДУ СВОЈИХ МОЋИ.
И ТО ЈЕСТ ТРЕЋУ И ШЕСТУ КУЋУ. СРЕДЊЕВЕКОВНИ И НЕКИ МОДЕРНИ АСТРОЛОЗИ БИ СЕ ПРЕЦИЗНИЈЕ ИЗРАЗИЛИ И НАЗВАЛИ ТО
КУЋА БЛИЗАНАЦА ИЛИ ДЕВИЦЕ, АЛИ МЕНИ ОВО НЕ ИЗГЛЕДА НЕОПХОДНО. ЛАКШЕ ЈЕ БЛИЗАНЦЕ И ДЕВИЦУ НАЗИВАТИ ЗНАЦИМА, А ЊИМА
ОДГОВАРАЈУЋЕ КУЋЕ МЕРКУРОВСКИМ КУЋАМА.

ИСКРЕНОСТ – ОВАН И ЛАВ СУ ПРИМА ФАЦИЕ ИСКРЕНИ И ОТВОРЕНИ У СВОЈИМ МЕТОДАМА. СТРЕЛАЦ ВАЖИ ЗА ХИПОКРИТУ
КАД ЈЕЈУПИТЕР АФЛИКТОВАН. САТУРНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ ТАКОЂЕ ЗНАЧЕ НЕДОСТАТАК ИСКРЕНОСТИ. НЕПТУН ЈЕ СКЛОН ПРЕВАРИ И
ОДАВАЊУ ЛАЖНОГ УТИСКА ЧАК И БЕЗ ИКАКВЕ НАМЕРЕ ДА ТО ЧИНИ.
МАРС И УРАН СУ ОБИЧНО ИСКРЕНИ: ВОДОЛИЈА ЈЕ ТО ГОТОВО УВЕК, А ИСТО СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ОСОБЕ СА ЗАИСТА ЈАКИМ
САТУРНОМ (В. ТАКОЂЕ ХИПОКРИЗИЈА; ОТВОРЕНОСТ).

ИСПРАВНОСТ (ПО СВОМ УБЕЂЕЊУ) – УВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА СЕ РАДИ О КОМБИНАЦИЈИ СУЈЕТЕ ИЛИ УОБРАЖЕНОСТИ
(В.) СА ПРИМЕСАМА РЕЛИГИОЗНОСТИ. МОЖЕ СЕ ДОСТА ЈАСНО УОЧИТИ У КАРТИ ПОКОЈНОГ НЕМАЧКОГ ЦАРА. МАРС, ДИСПОЗИТОРЈЕ У
РИБАМА У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ - ЈАСНА ИНДИКАЦИЈА НАДУВЕНЕ ПЕРСОНАЛНОСТИ ОДНОСНО "ЕГО-ЕГЗАЛТАЦИЈЕ". РЕЛИГИОЗНИ
ЕЛЕМЕНТ УНОСЕ РИБЕ, А И КВАДРАТ ПРЕМА ПЛАНЕТАМА У ТОМ ЗНАКУ ОД СТРАНЕ ВЕНЕРЕ У СТРЕЛЦУ, КАО И ИЗРАЖЕНИ САТУРН,
КОЈИЈЕ ВЛАДАР ДЕВЕТЕ (У ЛАВУ, ЗНАКУ КОЈИ ЈЕ НЕКАД СКЛОН САМПРЕЦЕЊИВАЊУ), А НАЈПОСЛЕ И НАГЛАШЕНИ ЈУПИТЕР.
СКЛОН САМ ДА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ ВРСТУ ИСПРАВНОСТИ ПО СВОМ УБЕЂЕЊУ, ОДНОСНО НЕПОКОЛЕБЉИВЕ УВЕРЕНОСТИ У СОПСТВЕНИ
СТАВ, КОЈА СЕ МАНИФЕСТУЈЕ У ТВРДОГЛАВОМ ОДБИЈАЊУ ДА СЕ ПРИЗНА СОПСТВЕНА ГРЕШКА, ПРИПИШЕМ МАРСУ И БИКУ, А ЧЕСТО И
УРАНСКИМ И САТУРНОВСКИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА МЕРКУРУ. ВИДИ И ПОД ПОЛЕМИЋНОСТ.

ИСТИНОЉУБИВОСТ – ИНСТИНКТИВНА ТЕЖЊА КА ИДЕАЛУ ИСТИНОЉУБИВОСТИ ЈЕ ВОДОЛИЈСКА И У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ


ШКОРПИОНСКА И УРАНСКА, ЈЕР ИШКОРПИОН И УРАН ПОКУШАВАЈУ ДА ДОПРУ ДО ДНА СТВАРИ И ОСЕЋАЈУ ПРЕЗИР ПРЕМА СВЕМУ ШТО ЈЕ
ЛАЖНО. С ТИМ У ВЕЗУ МОГАО БИ СЕ ДОВЕСТИ И ОВАН. ИЗ ОВАКВИХ ОСОБИНА ЈАВЉА СЕ БЕСКОМПРОМИСНА ОТВОРЕНОСТ И СЛОБОДА
ОД КОНВЕНЦИОНАЛНИХ ОГРАНИЧЕЊА КОЈЕ ТАКО ЧЕСТО СРЕЋЕМО КОД УРАНА И ВОДОЛИЈЕ.
ВАГА И СТРЕЛАЦ СУ НОРМАЛНО ИСТИНОЉУБИВИ ОСИМ ШТО ОВАЈ ДРУГИ ЛАКО ПРЕУВЕЛИЧАВА, КАО И ОВАН. ДОБРО ПОЛОЖЕН
САТУРН УВЕК ТЕЖИ ИСТИНИ И ДРЖИ НАТУСА ПРИ ЧВРСТИМ ЧИЊЕНИЦАМА.
ЗА ПРОМИШЉЕНУ НЕИСКРЕНОСТ ВИДИ ПОД ПРЕВАРА.

ИСТРАЈНОСТ - СЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ПОВЕЗУЈЕ СА РАКОМ. ОВАЈ ЗНАК ЈЕ ИЗВЕСНО ОБДАРЕН ВЕЛИКОМ РЕВНОШЋУ КАД МУ
ПОСАО КОЈИ РАДИ ЛЕЖИ НА СРЦУ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ОН ЈЕ ДО ТЕ МЕРЕ ОСЕТЉИВ ДА ЧЕСТО НАПУШТА ПОДУХВАТ НА ПРВИ НАГОВЕШТАЈ
"НЕПРИЈАТНОСТИ". У ОВОМ ПОГЛЕДУЈЕ ТИПИЧАН ЗА ЖЕНСКИ ПРИНЦИП У ПРИРОДИ, У КОЈЕМ СУ ВЕЛИКО СТРПЉЕЊЕ И ИЗДРЖЉИВОСТ
СПОЈЕНИ СА ЕМОЦИЈАМА И ОСЕТЉИВОШЋУ (В. И РЕШЕНОСТ).

ИСТРАЖИВАЊЕ (ЉУБАВ ПРЕМА) – ОВО ЈЕ ВИД ЈУПИТЕРИЈАНСКЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ЕКСПАНЗИЈИ. АКО ИСТРАЖИВАЧ
ОПАСНОСТИ И ТЕШКОЋЕ НА КОЈЕ НАИЛАЗИ ДОЖИВЉАВА НОРМАЛНО, ВЕРОВАТНО СУ ИСТАКНУТИ МАРС И САТУРН, НАРОЧИТО
ШКОРПИОН, АЛИ СЕ У СВАКОМ СЛУЧАЈУ МОРА ОБРАТИТИ ПАЖЊА НА СПЕЦИФИЧНИ МОТИВ ИСТРАЖИВАЧА. КОД НЕКИХ ТО МОЖЕ БИТИ
ПУКА ЉУБАВ ПРЕМА АВАНТУРИ; КОД ДРУГИХ АМБИЦИЈА, ИЛИ НАУЧНА РАДОЗНАЛОСТ.
У Н.Н. НАЛАЗИМО, КАО ПРИМЕРЕ, БАРТОНА, ШЕКЛТОНА И ХЕДИНА.

ИШИЈАС – СЛУЧАЈ: ЖЕНА РОЂЕНА У 16 ЧАСОВА, 23. ЈАНУАРА 1876. ЛОНДОН; (ИШИЈАС, ЛУМБАГО И НЕРВНА ИСЦРПЉЕНОСТ)
ПОКАЗУЈЕ НЕКОЛИКО АФЛИКЦИЈА, ОД КОЈИХ СУ МЕРКУР У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ И ЈУПИТЕР У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ
НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ПОКАЗАТЕЉИ ИШИЈАСА.

ИЗБИРЉИВОСТ (У ИСХРАНИ, ИТД.) - НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ РЕЗУЛТАТ ПОЗИЦИЈА КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ДЕВИЦУ И 6. КУЋУ. ОСОБЕ ИЗ
РАКА ТАКОЂЕ СУ ЧЕСТО ОСОБЕНЕ У ПОГЛЕДУ ИСХРАНЕ, А АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ МЕРКУРА И УРАНА НЕРЕТКО ДОВОДЕ ДО ИСТОГ, НАРОЧИТО
АКО СУ УКЉУЧЕНИ И МЕРКУРОВСКИ ЗНАЦИ.
ИЗБИРЉИВОСТ У ШИРЕМ СМИСЛУ ЈЕ ВЕРОВАТНО НЕПТУНОВСКА ЦРТА, НАРОЧИТО АКО ЈЕ ОВА ПЛАНЕТА У БЛИЗАНЦИМА ИЛИ У
БЛИСКОМ АСПЕКТУ СА МЕРКУРОМ . ВЕЋИНА ОСОБА СА НЕПТУНОМ НА АСЦЕНДЕНТУ ИЗГЛЕДА ДА ИМАЈУ НЕКУ ЦРТУ ИЗБИРЉИВОСТИ,
МАДА НЕ НУЖНО НА ПОЉУ ИСХРАНЕ.
Н.Н. 365 ЈЕ ПРИМЕР ГДЕ СЕ УОЧАВА СУНЦЕ У РАКУ, А МЕСЕЦ У РИБАМА, НЕПТУНОВСКОМ ЗНАКУ; МЕРКУР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА
УРАНОМ У БЛИЗАНЦИМА И У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ У ДЕВИЦИ.

ИЗДАЈСТВО - КАКО СКЛОНОСТ КА ВЕРОЛОМСТВУ ТАКО И ОПАСНОСТ ОД ИЗДАЈЕ, ОБИЧНО СУ НАЗНАЧЕНИ УПЛИВОМ НЕПТУНА,
РИБА И 12. КУЋЕ СЈЕДНЕ, ТЕ ШКОРПИОНА СА ДРУГЕ СТРАНЕ. ВЕРОВАТНО ЈЕ ИСПРАВНО РЕЋИ ДА СВЕСНИ ЧИН ИЗДАЈЕ ПОТПАДА ПОД
СКОРПИОНА, ДОК ОСТАЛИ УТИЦАЈИ ТЕЖЕ УОПШТЕ НЕСТАБИЛНИМ, ХАОТИЧНИМ , КОНФУЗНИМ ОСЕЋАЊИМА КОЈА, У ЕКСТРЕМНИМ
СЛУЧАЈЕВИМА, ЗАВРШАВАЈУ ВЕРОЛОМСТВОМ. ВЕРОВАТНО СУ НА МАПАМА ВЕРОЛОМНИХ ЉУДИ НЕРЕТКО ИСТАКНУТИ И САТУРНОВСКИ И
ЈАРЧЕВСКИ ЕЛЕМЕНТИ.
НИЈЕ УВЕК ЛАКО РАЗЛИКОВАТИ ИЗДАЈНИКОВ ХОРОСКОП ОД ХОРОСКОПА ОСОБЕ КОЈОЈ ПРЕТИ ОПАСНОСТ ОД ИЗДАЈСТВА, У СТВАРИ
СЕ ЧЕСТО ДЕШАВА ДА СЕ ТЕ ДВЕ ФАЗЕ НАДОВЕЗУЈУ; ОБИЧНО СЕ ВЕРОЛОМНА ОСОБА ОКРУЖУЈЕ ЉУДИМА СЛИЧНОГ ДУХА КОЈИ СЕ, НА
ДУЖЕ СТАЗЕ, ОКРЕНУ ПРОТИВ ЊЕ И УЧИНЕ ЈЕ ЖРТВОМ.
ИСТА ОСОБА ЈЕ ТАКО И ВАРАЛИЦА И ПРЕВАРЕНИ.
АСТРОЛОШКИ ПРЕВАРА И НЕЧАСНОСТ, АЛИ КОД ИЗДАЈСТВА ОБИЧНО
СИМПТОМИ СУ УМНОГОМЕ ИСТИ КАО ОНИ ДАТИ ПОД
ТРАЖИМО НЕШТО ИЗРАЖЕНИЈИ НАСИЛАН И МАРСОВСКИ ЕЛЕМЕНТ, ПОШТО СЕ ОВА РЕЧ ЧЕСТО ПОВЕЗУЈЕ СА НЕКОМ ВРСТОМ
КРВОПРОЛИЋА, АКО УОШТЕ МОЖЕМО РАЗЛИКОВАТИ ИЗДАЈСТВО ОД ПРЕВАРЕ. ВЕЋИНА ПРИМЕРА ТРОВАЧА ДАТИХ У Н.Н. (КАО ЦЕЗАР
БОРЏИЈА, ХОРСФОРД) МОГУ ПОСЛУЖИТИ КАО ПРИМЕРИ ИЗДАЈЕ. ЛУЈ XIV ЈЕ ТАКОЂЕ БИО НЕОБИЧНО ВЕРОЛОМАН МОНАРХ; НЕПТУН НА
АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ. ВИДИ ТАКОЂЕ И ПОД ПРЕВАРА.

ИЗДРЖЉИВОСТ – И ФИЗИЧКА И МОРАЛНА ИЗДРЖЉИВОСТ ПОВЕЗАНА ЈЕ СА ФИКСНИМ ЗНАЦИМА (НАРОЧИТО ШКОРПИОНОМ) И


САТУРНОМ. ЛУНАРНЕ ОСОБЕ ЧЕСТО ИМАЈУ ЧВРСТУ ВОЉУ, АЛИ ИМ ЈЕ ТЕЛО ОБИЧНО СЛАБО. ВЕНЕРА, КАО ПЛАНЕТА, НЕ ДАЈЕ ВЕЛИКУ
ИЗДРЖЉИВОСТ, МАДА ЈЕ ОСОБЕ У ЗНАКУ БИКА ИМАЈУ МНОГО. МАРС, УРАН И СВИ МУШКИ ЗНАЦИ СУ НАЈБОЉИ КАД СУ У ПИТАЊУ
ИЗВАНРЕДНИ НАПОРИ, ДОК ЖЕНСКИ ЗНАЦИ ДАЈУ ВЕЋЕ СТРПЉЕЊЕ И ИСТРАЈНОСТ.
ЕНЕРГИЈА ЈЕ У ШИРЕМ СМИСЛУ МАНИФЕСТАЦИЈА МАРСА И УРАНА, МАНИФЕСТУЈУЋИ СЕ КРОЗ ЗНАКЕ И КУЋЕ КОЈЕ ЗАУЗИМАЈУ, КАО И
ПЛАНЕТЕ КОЈЕ СУ СА ЊИМА У АСПЕКТУ.

ИЗОПАЧЕНОСТ - В. ПЕРВЕРЗНОСТ.

ИЗВЕШТАЧЕНОСТ – ОБИЧНО РЕЗУЛТИРА ИЗ ЛОШЕ КОМБИНАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА СУНЦЕ-ЛАВ И ВЕНЕРА-ВАГА, УСЛЕД ЖЕЉЕ
ЗА НАМЕТАЊЕМ КОД ПРИМИТИВНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПРВЕ, И ЛАЖНЕ ОТМЕНОСТИ ИЛИ ПРЕТЕРАНЕ РАФИНИРАНОСТИ КОД ОНИХ ИЗ ДРУГЕ
КОМБИНАЦИЈЕ. СУНЦЕ У ВАГИ СА ЛАВОМ НА АСЦЕНДЕНТУ ЧЕСТО ДАЈЕ ФЕМИНИЗИРАНО ИЛИ КИЦОШКО ПОНАШАЊЕ.

ЈАХАЊЕ - СМАТРА СЕ СТРЕЛЧЕВОМ ОКУПАЦИЈОМ, ВЕРОВАТНО ЈЕР ЈЕ КОЊ ДО СКОРА ПРЕДСТАВЉАО ГЛАВНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО.
МНОГИ СМАТРАЈУ ДАЈЕ ОВАЈ АСПЕКТ СТРЕЛЦА НАЈЈАЧИ У ДРУГОЈ ПОЛОВМИ ЗНАКА.

ЈАЈНИЦИ - ИЗГЛЕДА ДА СУ ОНИ ПОД УТИЦАЈЕМ ВЕНЕРЕ И РАКА. ИМАМ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ТУМОРА НА ЈАЈНИЦИМА КАО И
АРТРИТИСА, РОЂЕЊЕЈЕ 18. НОВЕМБРА 1868., НА ШИРМИ ЛИВЕРПУЛА И ОКО 6 И 30 ПО ЛОКАЛНОМ ВРЕМЕНУ. И МЕСЕЦ И ВЕНЕРА СУ
ОЗБИЉНО АФЛИКТОВАНИ ИЗ РАКА И ОВНА. ДРУГИ СЛУЧАЈ ЈЕ РОЂЕЊЕ У 8 ЧАСОВА, 25. АПРИЛА 1851., ЛОНДОН, КОЈИ ПОКАЗУЈЕ
ВЕНЕМ АФЛИКТОВАНУ ОД МАРСА И УРАНА, ДОК ЈЕ РАК НА АСЦЕНДЕНТУ; ОПИСАН ЈЕ КАО МАЛИГНО ОБОЉЕЊЕЈАЈНИКА УЗРОКОВАНО
РАКОМ СТОМАКА, КОЈИ СЕ РАЗВИО У 71. ГОД. МЕНИ НЕ ИЗГЛЕДА ТИПИЦНО КАНЦЕРОЗНО. ТРЕЋИ СЛУЧАЈ ЈЕ ЗА РОЂЕЊЕ У 5 И 30,
15. СЕПТЕМБРА 1892., 12 З, 51 С.: ЈАЈНИК ЈЕ ОДСТРАЊЕН: ОВДЕ ЈЕ МЕСЕЦ У РАКУ, А ВЕНЕРА АФЛИКТОВАНА ОД МАРСА И
УРАНА.

ЈЕТРА - ОВИМ ЈУПИТЕР, А ПО МОМ МИШЉЕЊУ И НЕПТУН. У СЛУЧАЈЕВИМА КОЈИ СУ БИЛИ ПОГОЂЕНИ БОЛЕШЋУ
ОРГАНОМ ВЛАДА
НАИШАО САМ НА БРОЈНЕ АФЛИКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ СВЕТАЛА И НЕПТУНА КАО И ФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈУ БЛИЗАНЦЕ-СТРЕЛЦА. У ШЕСТ
СЛУЧАЈЕВА РАКА ЈЕТРЕ, МЕСЕЦ ЈЕ У БЛИЗАНЦИМА У ТРИ, А АСЦЕНДЕНТИ СУ ТАКОЂЕ УПАДЉИВИ: БИК 12°, БЛИЗАНЦИ 4°, БЛИЗАНЦИ
28°, ШКОРПИОН 5°, СТРЕЛАЦ 2° СТРЕЛАЦ 1°.
ОВИ СЛУЧАЈЕВИ ИМАЈУ И АФЛИКЦИЈЕ СУНЦЕ-ПЛУТОН КОЈЕ СУ, МЕЂУТИМ, ВЕРОВАТНО ПОВЕЗАНЕ СА РАКОМ КАО ТАКВИМ ПРЕ НЕГО
САЈЕТРОМ. ВИДИ И ЖУЧНОСТ.

ЈЕЗА И НАЗЕБИ - НАСТАЈУ УСЛЕД САТУРНОВСКИХ АФЛИКЦИЈА, А ВАРИРАЈУ У ПОГЛЕДУ НА ОЗБИЉНОСТ У ЗАВИСНОСТИ ОД
СНАГЕ АСПЕКТА И МАЛИГНОСТИ ВИБРАЦИЈЕ У СВАКОМ ПОЈЕДИНОМ СЛУЧАЈУ. ЈЕЗА ОБИЧНО ЗАХВАТА ОНАЈ ДЕО ТЕЛА КОЈИ ОВА ПЛАНЕТА
ОЗНАЧАВА ЗНАКОМ ИЛИ КУЋОМ.
МАРС И ПЛУТОН СУ ЕЛИМИНАТИВНЕ ПЛАНЕТЕ КОЈЕ МОГУ, КАД СУ ДОБРО СМЕШТЕНЕ, ОЧИСТИТИ ТЕЛО ОД ОПСТРУКТИВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА, БИЛО ДА СУ ИЗАЗВАНИ ЈЕЗОМ ИЛИ ЧИМЕ ДРУГИМ , АЛИ КАДА ОВЕ ПЛАНЕТЕ НИСУ ЈАКЕ, ТА ОПСТРУКТИВНА СТАЊА ТЕЖЕ ДА СЕ
ДУГО ЗАДРЖЕ. АКО СУ МАРС ИЛИ ПЛУТОН ЈАКИ, АЛИ ЈЕ СА ДРУГЕ СТРАНЕ И САТУРН МОЋАН И НЗ ТО МАЛЕФИЧАН, ОНДА ОБИЧНО
ДОЛАЗИ ДО ГРОЗНИЦЕ КАО ОДБРАМБЕНОГ НАЧМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТКИВА. ПОСТ, ВРУЋЕ ПАРНЕ КУПКЕ И ВЕЖБАЊЕ СУ СРЕДСТВА КОЈИМА СЕ
ОВА ТЕШКОЋА МОЖЕ САВЛАДАТИ НА ПРИРОДАН НАЧИН, А ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТАЈЕ СИГУРНА ПРЕВЕНТИВА ЗА ОВУ ВРСТУ ОБОЉЕЊА.
У ХОРОСКОПУ АМОЛДА ЕРЕТА, ЗАГОВОРНИКА "ИСХРАНЕ БЕЗ СЛНЗИ", ВЕНЕРА ЈЕ ТАЧНО У ТРИГОНУ СА ПЛУТОНОМ А, АКО ЈЕ
АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛАЦ, КАО ШТО ВЕРУЈЕМ, ОНДА ЈЕ ПЛУТОН У ШЕСТОЈ А ВЕНЕРА ВЛАДА ТОМ КУЋОМ, У ИСТОМ СЛУЧАЈУЈЕ СУНЦЕ У
КВАДРАТУ СА САТУРНОМ, ШТОЈЕ ЗНАК ПОДЛОЖНОСТИ КОНГЕСТИЈИ КОЈАЈЕ ЕРЕТА НАГНАЛА ДА СЕ САМОСТАЛНО ЛЕЧИ И ВРШИ
ИСТРАЖИВАЊЕ БОЛЕСНИХ СТАЊА КОЈА СУ МУ УГРОЖАВАЛА ЖИВОТ. НАЖАЛОСТ, ИСТИ АСПЕКТ (КАО И МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У
БЛИЗАНЦИМА) УЗРОКОВАО ЈЕ ЊЕГОВУ СМРТ НЕСРЕЋНИМ СЛУЧАЈЕМ НАКОН ШТО ЈЕ ВЕЋ ПОСТИГАО ЧУДЕСНО СТАЊЕ ФИЗИЧКОГ ЗДРАВЉА.

ЈЕЗИЦИ (СКЛОНОСТ ПРЕМА) - ЛИЛИ СПОМИЊЕ МЕРКУР У ВОДОЛИЈИ КАО ДОБАР ЗА ЈЕЗИКЕ, А ЈА САМ СКЛОН МИШЉЕЊУ ДА
ЈЕДАНАЕСТА КУЋА, БУДУЋИ ДА ЈЕ ТРЕЋА ОД ДЕВЕТЕ, ИМА НАРОЧИТИ УТИЦАЈ НА ОВУ СПОСОБНОСТ. ВЕРОВАТНО ЈАК САТУРНОВ УТИЦАЈ
НАГИЊЕ СТУДИЈАМА МРТВИХ ЈЕЗИКА, А РАЗЛИЧИТЕ ПЛАНЕТЕ КОЈЕ АСПЕКТУЈУ ОВУ КУЋУ ПОКАЗУЈУ ЗА КОЈЕ НАРОЧИТЕ ЈЕЗИКЕ ЈЕ НАТУС
ЗАИНТЕРЕСОВАН. ВОДОЛИЈА БИ ТАКОЂЕ БИЛА ВАЖНА КАО ЗНАК КОЈИ ВЛАДА СЛУХОМ.
ДЕВИЦА ЈЕ ПО ПРАВИЛУ ДОБРА У ЈЕЗИЦИМА СА ЛИТЕРАРНЕ ИЛИ СХОЛАСТИЧКЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА; СТРЕЛАЦ УЧИ БОЉЕ КАДА ЈЕ У
ДРУШТВУ СА СТРАНЦИМА. МЕСЕЦ И РАК СУ КОРИСНИ ЗА ЈЕЗИКЕ ЗБОГ СВОЈЕ ВЕШТИНЕ МИМИКРИЈЕ; МОГУ ЧЕСТО ИЗВАНРЕДНО
ИМИТИРАТИ ДИЈАЛЕКТ, И ТАКО ВРЛО БРЗО ДОБИЈУ ДОБАР СТРАНИ АКЦЕНТ.

К
КАМЕН - СЕ ПО ПРАВИЛУ ЈАВЉА КАДА СУ ОБА СВЕТЛА АФЛИКТОВАНА ОД САТУРНА ИЛИ УРАНА ИЗ САТУРНОВСКОГ ЗНАКА. У
МНОГИМ СЛУЧАЈЕВИМА ОБЕ ПЛАНЕТЕ АФЛИКТУЈУ. ОБИЧНО АФЛИКЦИЈЕ У КАРДИНАЛНОМ ЗНАКУ ОЗНАЧАВАЈУ ДА ЈЕ КАМЕН ЛОЦИРАН У
БУБРЕЗИМА; У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, БЕШИЦИ, А У ПРОМЕНЉИВОМ, У ЖУЧИ.
КАО ПРИМЕРЕ МОЖЕМО НАВЕСТИ:
ДР ДИ, МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ У ОПОЗИЦИЈИ СА СУНЦЕМ, А ОБА У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ И У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА УПРАВО ПРЕД ПОНОЋ У ЛОНДОНУ, 13. ЈУНА 1885. СУНЦЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ И КВАДРАТУ СА УРАНОМ;
ЈУПИТЕР У КВАДРАТУ СА МАРСОМ И НЕПТУНОМ - ЖУЧНИ КАМЕН.
ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ: СУНЦЕ У ЈАРЦУ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ У ВАГИ -БУБРЕЗИ.
ТАКОЂЕ, НАПОЛЕОН III.
ЛИЛИЈЕВА ПРАВИЛА ИМПЛИЦИРАЈУ ДА ЈЕ ОВО ОБОЉЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО НА ДНЕВНЕ ХОРОСКОПЕ, ШТО ГОРЊИ ПРИМЕРИ ОПОВРГАВАЈУ.

КАПРИЦ - В. ПРОМЕНЉИВОСТ.

КАШАЉ – ИНДИКАЦИЈЕ ЋЕ ВАРИРАТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД УЗРОКА ОВОГ ПРОБЛЕМА, АЛИ СЕ МОГУ ОЧЕКИВАТИ АФЛИКЦИЈЕ БИК-
ШКОРПИОН. ШКОРПИОН ПАТИ ОД ГРЛА БАР У ИСТОЈ МЕРИ КОЛИКО И БИК.

КАТАРАКТ – ИЗГЛЕДА ДА СЕ ХОРОСКОПСКЕ ЦРТЕ КОЈЕ СЕ СПОМИЊУ ПОД ПОЈМОМ ВИД ПОНАВЉАЈУ И У ОВОМ СЛУЧАЈУ, А
ЧЕСТА ЈЕ И АФЛИКЦИЈА МЕРКУРА ОД СТРАНЕ НЕПТУНА.
ПЕСНИК, П.Б. МАРСТОН, ЧИЈИ СУ ПОДАЦИ ДАТИ У Н.Н., ДОБИО ЈЕ КАТАРАКТ КАО ЧЕТВОРОГОДИШЊАК И КАО ПОСЛЕДИЦА ТОГА ЈЕ
ТРАЈНО ИЗГУБИО ВИД. ХОРОСКОП ПОКАЗУЈЕ МЕРКУР У ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ, КАО И МЕСЕЦ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ.
МОГУЋЕ ЈЕ ДА КОЊУНКЦИЈА МАРСА И ЈУПИТЕРА У ДЕВИЦИ ИМА НЕКЕ ВЕЗЕ С ОВОМ БОЛЕШЋУ, ЈЕР ЈЕ У СЛУЧАЈУ РОЂЕЊА У 4 И
15, 20. ЈАНУАРА 1928., ЛОНДОН, НАТУС (ЖЕНА) ОСЛЕПЕЛА ОД КАТАРАКТА ИСТЕ ГОДИНЕ, А НАЛАЗИМО ФОРМАЦИЈУ - МЕСЕЦ У
КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ, КОЈА НЕОБИЧНО ПОДСЕЋА НА ДВЕ ОД МАРСOВИХ
АФЛИКЦИЈА. МЕРКУР У ОВОМ ПОСЛЕДЊЕМ СЛУЧАЈУ ЈЕ У ЗНАКУ СУПРОТНОМ НЕПТУНУ, МАДА НЕ УНУТАР ОРБИСА КОЈИ ЗАХВАТА
ОПОЗИЦИЈУ, ДОК ЈЕ САТУРН НА АСЦЕНДЕНТУ У СРЕДИНИ СТРЕЛЦА.
ТРЕЋИ СЛУЧАЈ (МУШКАРАЦ) РОЂЕЊЕ У ИРСКОЈ (ТАЧНО МЕСТО НЕПОЗНАТО) 20. ОКТОБРА 1871., САТ НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕН. ОВДЕ ЈЕ
МАРС НА СРЕДМИ СТРЕЛЦА, СУНЦЕ, МЕСЕЦ И МЕРКУР СУ АФЛИКТОВАНИ ОД НЕПТУНА; ЈУПИТЕР ЈЕ У КО ЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ, КАО
У ДРУГОМ СЛУЧАЈУ.
ИСТРАЖИВАЊА БУДУЋИХ СЛУЧАЈЕВА, КАДА БУДУ НА РАСПОЛАГАЊУ, МОГЛА БИ ПОКАЗАТИ НЕКЕ ЗАНИМЉИВЕ СЛИЧНОСТИ ДУЖ ЛИНИЈА
КОЈЕ ПОМЕНУТИ НАТУСИ СУГЕРИШУ.

КИЦОШТВО - В. ДЕНДИЗАМ.

КИЧМА И ЛЕЂА - КРИВЉЕЊЕ КИЧМЕ И СЛИЧНЕ ТЕШКОЋЕ ГОТОВО УВЕК СУ ОКАРАКТЕРИСАНЕ АФЛИКЦИЈАМА У ФИКСНИМ
ЗНАЦИМА, А НАРОЧИТО НА 19° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ ИЛИ БЛИЗУ. АФЛИКЦИЈЕ ЧЕСТО ПАДАЈУ И БЛИЗУ 23° ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА.
САТУРН И УРАН СУ ВРЛО ЧЕСТО АФЛИКТУЈУЋЕ ПЛАНЕТЕ.
ПРИМЕРИ:
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У НОРТАНТСУ, У ПОНОЋ 24-25. ОКТОБРА 1837. АСЦЕНДЕНТ НА 20° ЛАВА У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ,
МЕСЕЦ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ, ДЕВИЦА-РИБЕ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ЧЕШАЈМ, 9 И 45, 23-АВГУСТА 1859. МАРС ЈЕ НА 19° ЛАВА У КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ И САТУРНОМ,
МЕСЕЦ НА 23° БЛИЗАНАЦА У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ЛАНКСУ У 20 Х, 25. НОВЕМБРА 1874. САТУРН ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ, ВОДОЛИЈА - ЛАВ; ВЕНЕРА ЈЕ
НА 24° СТРЕЛЦА.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ЛАНКСУ, У 18 Х, 14. ЈУНА 1884. СУНЦЕ ЈЕ НА 24° БЛИЗАНАЦА У КВАДРАТУ СА УРАНОМ, МЕСЕЦ У
ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ, РИБЕ-ДЕВИЦА.
КИЛА - МАЛЕФИЧНЕ АФЛИКЦИЈЕ У ДЕВИЦИ ИЛИ ИЗ ЊЕ ДОНОСЕ ВЕЛИКУ ПОДЛОЖНОСТ ОВОЈ ТЕГОБИ, НАРОЧИТО НА НЕКОЛИКО
ПОСЛЕДЊИХ СТЕПЕНИ ОВОГ ЗНАКА. ЗА ПРИМЕР ВИДИ СЛ. БР. 5 НА КРАЈУ КЊИГЕ.

КЛЕВЕТА – ПОДЛОЖНОСТ КЛЕВЕТНИЧКИМ НАПАДИМА НАЈЧЕШЋЕ ПОКАЗУЈУ МАЛЕФИЦИ КОЈИ СУ У 10. КУЋИ ИЛИ ЈЕ АФЛИКТУЈУ,
НАРОЧИТО АКО СЕ У ЊОЈ НАЂУ АФЛИКТОВАНИ МЕРКУР, МАРС ИЛИ НЕПТУН. КУЋА ИЗ КОЈЕ АФЛИКЦИЈЕ ДОЛАЗЕ ИЛИ КОЈОМ ВЛАДА
АФЛИКТУЈУЋА ПЛАНЕТА ПОКАЗУЈУ ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НАПАД.
ЉУБАВ ПРЕМА СКАНДАЛУ, КЛЕВЕТИ И ОГОВАРАЊУЈЕ МАНА ПОВЕЗАНА СА АФЛИКЦИЈАМА МЕСЕЦ-МЕРКУР, А АКО ЈЕ УМЕШАН И
МАРС, ТА ЦРТА ЋЕ БИТИ НАГЛАШЕНИЈА И ОШТРИЈА. КУЋНО ОГОВАРАЊЕ ЈЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ РЕЗУЛТАТ АФЛИКАЦИЈА МЕСЕЦА ИЛИ РАКА,
АЛИ МЕСЕЦ САМ НЕ ДАЈЕ МАЛИЦИОЗНОСТ ИЛИ ЗЛОЋУДНОСТ. НАЈОПАСНИЈИ НАПАДИ РЕЗУЛТИРАЈУ ИЗ НЕПТУНОВСКИХ ИЛИ
ШКОРПИОНСКИХ АСПЕКАТА.

КЛУПСКИ ЖИВОТ – ЉУБАВ ПРЕМА КЛУПСКОМ ЖИВОТУ НАСТАЈЕ УСЛЕД МЕШАЊА ВОДОЛИЈАНСКИХ УТИЦАЈА ИЛИ ПАК УПЛИВА
ИЗ ЈЕДАНАЕСТЕ КУЋЕ, ТЕ ПЛАНЕТЕ ЈУПИТЕРА, МУШКАРЦИ ТИПА ЈУПИТЕРА РЕТКО ОСЕЋАЈУ ЈАКО ПРИВЛАЧЕЊЕ ПРЕМА ЖЕНСКОМ
ДРУШТВУ, А ИСТО ВАЖИ И ЗА ВЕЋИНУ ТИПОВА МАРСА, ОСИМ АКО НИСУ ИСТАКНУТИ ВЕНЕРА И МЕСЕЦ.

КЊИШКИ МОЉАЦ - В. СТУДИОЗНОСТ.

КЊИЗЕВНОСТ – СПОСОБНОСТ ЗА БАВЉЕЊЕ ЛИТЕРАТУРОМ ЈАВЉА СЕ ИЗЈАКОГ УТИЦАЈА МЕРКУРА И БЛИЗАНАЦА И ИЗГЛЕДА
ДА ЈЕ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНА СА СРЕДИНОМ ОВОГ ЗНАКА, ПРЕ НЕГО СА ПОЧЕТКОМ И КРАЈЕМ.
СЛЕДЕЋИ ПРИМЕРИ СУ ИНСТРУКТИВНИ:
КИПЛИНГ МЕСЕЦ 15° БЛИЗАНАЦА ТЕНИСОН МЕСЕЦ 13° БЛИЗАНАЦА БАЈРОН ЈУПИТЕР 17° БЛИЗАНАЦА ИГО
СУНЦЕ 16° БЛИЗАНАЦА БОРОУ ВЕНЕРА 16° БЛИЗАНАЦА ХАРДИ СУНЦЕ 12° БЛИЗАНАЦА ТОМАС МАН СУНЦЕ 15° БЛИЗАНАЦА.
ОСТАЛА СТЕПЕН-ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ ВРЛО ЧЕСТО ЈАВЉАЈУ СУ 25° РАКА, КОЈИ ЈЕ ИЗГЛЕДА ПОВЕЗАН СА РОМАНТИКОМ; 25° ОВНА-
ВАГЕ, ИДЕАЛИЗАМ; 25° СТЕПЕНИ СТРЕЛЦА, ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА И 27° СТЕПЕНИ БИКА-ШКОРПИОНА, РЕАЛИЗАМ. ОВЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ СУ НА ПРЕТПОСТАВКАМА, АЛИ СУ ОВИ ЛОКАЛИТЕТИ НЕСУМЊИВО ЗНАЧАЈНИ.
КАДАЈЕ РЕЧ О СПОСОБНОСТИ ПИСАЊА И КЊИЖЕВНИМ ДОСТИГНУЋИМА, МОГЛА БИ СЕ ОБРАТИТИ ПАЖЊА НА ЕВЕНТУАЛНИ УПЛИВ
КАСТОРА И ПОЛУКСА, ДВЕ СЈАЈНЕ ЗВЕЗДЕ У КОНСТЕЛАЦИЈИ БЛИЗАНАЦА.
У ЧИТАВОЈ ИМАГИНАТИВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ КРЕАТИВНА МОЋ СЕ УОЧАВА ПО ПЛАНЕТАМА У РАКУ ИЛИ ИСТАКНУТОМ МЕСЕЦУ. ТАКО, У
ГОРЊОЈ ЛИСТИ, КИПЛИНГ ИМА РАКА НА АСЦЕНДЕНТУ, ТЕНИСОН МЕСЕЦ; БАЈРОН МЕСЕЦ И ДВЕ ДРУГЕ ПЛАНЕТЕ У РАКУ; БОРОУ
СУНЦЕ У РАКУ; ХАРДИ МЕСЕЦ, А ИГО МАРС.
ПОЕТСКА СПОСОБНОСТ ЗАХТЕВА УЗ МЕРКУРА ИЈАКО ЗРАЧЕЊЕ ВЕНЕРЕ, А СВЕ УМЕТНОСТИ ИЗГЛЕДА ДА СУ У ВЕЗИ СА 13.
СТЕПЕНОМ ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ; И ТЕНИСОН И ШЕЛИ ИМАЈУ СУНЦЕ НА 13° ЛАВА. РУПЕРТ БРУК ИМА СУНЦЕ НА 11° ЛАВА. АЛФРЕД ДЕ
МИСЕТ, ВОДОЛИЈУ АСЦЕНДЕНТ.
У ХОРОСКОПИМА ПРОЗНИХ АУТОРА ОБИЧНО СЕ МОЖЕ ПРИМЕТИТИЈАКА ВЕЗА ИЗМЕЂУ ТРЕЋЕ И ДЕСЕТЕ КУЋЕ. НЕПТУН, РИБЕ И
ДВАНАЕСТА КУЋА СУ ЧЕСТО НАГЛАШЕНИ У МАПАМА ПЕСНИКА, А СУГЕРИСАНО МИ ЈЕ ДА ЈЕ ЧЕСТА ИЗВЕСНА ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ДЕВЕТЕ
И ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ. МЕСЕЦ ТАКОЂЕ НАГИЊЕ ПОЕЗИЈИ.
ДЕВИЦА ЈЕ ЗНАК КРИТИКЕ, И НЕ НАЛАЗИ СЕ БАШ ЧЕСТО НАРОЧИТО НАГЛАШЕНА У ХОРОСКОПИМА ОРИГИНАЛНИХ ПИСАЦА, ЗА РАЗЛИКУ
ОД ШКОРПИОНА, КОЈИ ТУ УОБИЧАЈЕН.

КОЦКАЊЕ – ТА НАВИКА СЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ РАЗВИЈА КАДАЈЕ СТРЕЛАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ И КАДА ЈЕ МАРС НЕПРИЈАТЕЉСКИ
НАСТРОЈЕН ПРЕМА ПЕТОЈ КУЋИ. ОВА ПЛАНЕТА КАДА СЕ НАЂЕ У ПЕТОЈ КУЋИ ДОНОСИ СКЛОНОСТ КА ХАЗАРДНИМ ПОДУХВАТИМА И
ПРЕУЗИМАЊУ РИЗИКА, А АКО ЈЕ ЈОШ ИЈУПИТЕР (ОПТИМИЗАМ) ИСТАКНУТ, МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ДА СЕ РАДИ О ЈЕДНОЈ ОД ОНИХ ОСОБА
КОЈЕ "ВЕРУЈУ У СВОЈУ СРЕЋУ". ЉУБАВ ПРЕМА БЕЗАЗЛЕНИМ И ЗАБАВНИМ ИГРАМА НА СРЕЋУ ВЕРОВАТНО ЈЕ УЗРОКОВАНА ВЕНЕРОМ У
ПЕТОЈ КУЋИ;.ВЕЛИКУ СРЕЋУ У СПЕКУЛАЦИЈАМА И ХАЗАРДНИМ ИГРАМА ГОТОВО УВЕК ДАЈЕ ЈАК УРАН У АСПЕКТУ СА ПЕТОМ, ДОК СЕ
НЕУСПЕХ У КОЦКИЈАВЉА КАД ЈЕ ХОРОСКОП У ЦЕЛИНИ СЛАБ (ВЕРОВАТНО ПРЕВИШЕ ЕЛЕМЕНТА ВОДЕ) А САТУРН ТЕШКО АФЛИКТОВАН,
ШТО ИЗГЛЕДА ДА ЛИШАВА НАТУСА САМОКОНТРОЛЕ ИЛИ УЗДРЖАНОСТИ.

КОКЕТЕРИЈА – КОКЕТЕРИЈА БЛИЗАНАЦА, УСЛЕД ЊИХОВЕ МЕНТАЛНЕ БРЗИНЕ И


СЕ НАЈЧЕШЋЕ СРЕЧЕ КОД ОСОБА СА ЗНАКОМ
ЕМОЦИОНАЛНЕ ХЛАДНОЋЕ КОЈУ ТАКО ЧЕСТО ИСПОЉАВАЈУ. ВЕРОВАТНО ВЕНЕРА И ПЕТА КУЋА ТАКОЂЕ БИТИ ИСТАКНУТИ.
ЋЕ И
ВОДОЛИЈА ЈЕ ЧЕСТО НЕСТАЛНА И СКЛОНА ФЛЕРТУ, ДЕЛОМ МОЖДА ЗБОГ СВОЈЕ ВЕЗЕ СА УРАНОМ, А ДЕЛОМ И ЗАТО ШТО КАДА СЕ НАЂЕ
НА АСЦЕНДЕНТУ СМЕШТА ЛАВА У СЕДМУ КУЋУ И ТАКО МЕША УТИЦАЈЕ ПЕТЕ И СЕДМЕ КУЋЕ (В. НЕМОРАЛНОСТ, СЕКСУАЛНА).

КОЛИТИС - ОВА ДЕВИЦОМ-РИБАМА И ТО УГЛАВНОМ СА ПОСЛЕДЊИМ ДЕКАНАТИМА, ИЗГЛЕДА ДА ИМА


ТЕГОБА ЈЕ ПОВЕЗАНА СА
РАЗЛОГА ЗА ПРЕТПОСТАВКУ ДА ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОКО7° РАКА-ЈАРЦА ТАКОЂЕ ОД ВАЖНОСТИ. МЕРКУР ЈЕ ОБИЧНО У АСПЕКТУ СА МАРСОМ
ИЛИ САТУРНОМ, ИЛИЈЕ У ЊИХОВОМ ЗНАКУ, А НЕКАДАЈЕ У КОНТАКТУ СА ОБА ИЛИ АСПЕКТОМ ИЛИ ПОЗИЦИЈОМ У ЗНАКУ;
СУНЦЕ ЈЕ ЧЕСТО У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ.
ПРИМЕРИ:
ЖЕНА РОЂЕНА У 21 И 45,16. ЈАНУАРА, 1878. ВЕЛС. ПОЛ НИЈЕ УТВРЂЕН, 13 И 15,20. ОКТОБРА 1901., ЛОНДОН. ПОЛ НИЈЕ
УТВРЂЕН, ПОДНЕ, 24. ФЕБРУАРА 1889., ЛОНДОН. ЖЕНА, РОЂЕНА У 13 И 55, 5.АПРИЛА 1868., САСЕКС.

КОМАНДУЈУЋА ДИСПОЗИЦИЈА - В. ЛИДЕРСТВО.

КОМПРОМИС – ОВА СКЛОНОСТ ЈЕ ОСОБИНА ВЕНЕРЕ-ВАГЕ, КОЈЕ СУ ВРЛО СПРЕМНЕ ДА СЕ ПОГАДАЈУ, ДАЈУ И УЗИМАЈУ, ЧАК
ПРЕ ДА ДАЈУ НЕГО ДА УЗМУ, АКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛА ТЕШКОЋА, НЕПРИЈАТНОСТ ИЛИ РАСКИД ПРИЈАТЕЉСТВА. МАРС
ПРЕДСТАВЉА СУПРОТНУ ТЕНЕДЕНЦИЈУ. (В. РАТОБОРНОСТ).

КОНЦЕНТРАЦИЈА – ФИКСНИ ЗНАЦИ НАГОВЕШТАВАЈУ СПОСОБНОСТ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ, КОЈА КОД ДВОСТРУКИХ ЗНАКОВА
ИЗОСТАЈЕ. КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА РЕТКО НЕДОСТАЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА КАД СУ ЗА НЕШТО ЗАИСТА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ И КАДА СТВАР
ЗАХТЕВА ДА ЈЕ ОНИ ОБАВЕ. МЕЂУТИМ , КАДА СЕ ОД ЊИХ ТРАЖИ ПАСИВНА ПАЖЊА, ПОСТАЈУ РАСТРЕСЕНИ. ГЛАВНЕ ПЛАНЕТЕ КОЈЕ У ВЕЗИ
С ОВИМ ТРЕБА ПОГЛЕДАТИ ЈЕСУ МЕРКУР И СУНЦЕ, А МОРАМО ИМАТИ У ВИДУ И АСЦЕНДЕНТ.
БЛИЗАНЦИ СУ ПО ПРАВИЛУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПРЕВИШЕ СТВАРИ ОДЈЕДНОМ И ЛАКО СЕ ИЗГУБЕ У ДЕТАЉИМА; СТРЕЛАЦ
ИСПОЉАВА ТРЕНУТНА МТЕРЕСОВАЊА КОЈА БУКНУ И УГАСЕ СЕ; РИБЕ ЈЕ ЛАКО ОБЕСХРАБРИТИ, ТАКО ДА РЕТКО ДАЛЕКО ОДУ У ЈЕДНОМ
ПРАВЦУ. БЛИЗАНЦИ СУ, САСВИМ ЈАСНО, ИПАК НАЈВИШЕ, А ШКОРПИОН НАЈМАЊЕ, ХЕНДИКЕПИРАНИ У ПОГЛЕДУ НЕДОСТАТКА
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ. УРАН ТАКОЂЕ ИМА ВЕЛИКУ МОЋ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И СКЛОЊЕ ДА РАДИ НА ЈЕДНОЈ СТВАРИ БЕЗ ПРЕКИДА, ГОТОВ ДА
УЧИНИ СВЕ. КОД ЊЕГА, МЕЂУТИМ, ДОЛАЗИ ДО НАГЛОГ ПРЕКИДА КОНТИНУИТЕТА И ТАДА ИЗНЕНАДА ГУБИ ИНТЕРЕСОВАЊЕ. САТУРН ЈЕ
КАДАР ДА ГОДИНАМА СТИПЉИВО РАДИ.

КОНФУЗИЈА (МЕНТАЛНА) – ВЕРОВАТНО ЈЕ ВРЛО СРОДНА СА РАСЕЈАНОШЋУ (УП.) И ТЕШКО СЕ ОД ЊЕ РАЗЛИКУЈЕ.

КОНТРАДИКТОРНОСТ - В. ПОЛЕМИЧНОСТ.

КОНВЕРЗАЦИЈА – СПОСОБНОСТ ЗА КОНВЕРЗАЦИЈУ ЗАВИСИ ПРВЕНСТВЕНО ОД ЈАЧИНЕ МЕРКУРА, ПЛАНЕТЕ ОД КОЈЕ


ПРИНЦИПИЈЕЛНО ЗАВИСИ ИЗРАЖАВАЊЕ МИСЛИ. ЊЕГОВА ПОЗИЦИЈА И АСПЕКАТ ОЗНАЧАВАЈУ ПРИРОДУ ДАРА КОНВЕРЗАЦИЈЕ, ДА ЛИ ЈЕ
ДУБОКА, ЛАКА, КРИТИЧНА, ИТД. СЛУЧАЈЕВИ ОСОБА СПОСОБНИХ ДА ИЗВРСНО ПИШУ, АЛИ НЕСПОСОБНИХ ДА КОНВЕРЗИРАЈУ (КАО
ГОЛДСМИТ КОЈИ ЈЕ "ПИСАО КАО АНЂЕО, А НАТУЦАО ПОПУТ МУЦАВЦА"), ВЕРОВАТНО ГОВОРЕ ОЈАКОМ МЕРКУРУ ЧИЈЕЈЕ ДЕЈСТВО
ОСЛАБЉЕНО ЕЛЕМЕНТОМ СТИДЉИВОСТИ, ПОШТО СЕ, БЕЗ СТВАРНЕ СМЕТЊЕ, ТАКВО СТАЊЕ МОЖЕ ПРИПИСАТИ ЈЕДИНО НЕКОЈ ВРСТИ
БЛАГЕ ТРЕМЕ. ИСТАКНУТ САТУРН У АФЛИКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ ТЕЖИЋЕ ДА УСПОРИ РНИСАНЕ ТОКОВЕ И ТАКО УНИШТИ МОЋ
КОНВЕРЗАЦИЈЕ, МАДА ЈЕЈАРАЦ САМ ЧЕСТО ЖИВАХАН И ЗАНИМЉИВ ГОВОМИК, КАО У СЛУЧАЈЕВИМА ГЛЕДСТОНА И МАКАЛЕЈА, ВАЗДУШНИ
ЗНАЦИ СЕ ОБИЧНО ДОБРО ИЗРАЖАВАЈУ, А ВАТРЕНИ ЖИВАХНО.

КОНВУЛЗИЈЕ . В. ГРЧЕВИ

КОНЗЕРВАТИВНОСТ – НА ЊУ МОГУ ДА УКАЗУЈУ РАЗЛИЧИТИ АСТРОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ, А ТО СУ УГЛАВНОМ ФИКСНИ ЗНАЦИ


(ПО ПРАВИЛУ СА ИЗУЗЕТКОМ ВОДОЛИЈЕ) И САТУРН. УРАН ЈЕ, ПОЛИТИЧКИ ГЛЕДАНО, НЕПРЕДВИДЉИВОГ УПЛИВА, ТЕЖЕЋИ ЕКСТРЕМИМА
И ТО ОБИЧНО ОНИМ КОЈИ СУ НАЈВИШЕ СУПРОТНИ ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ ТРЕНДОВИМА. ТАКО, СВЕ ДО НАЈСКОРИЈЕГ ВРЕМЕНА, КАД ЈЕ ЗЕМЉА
БИЛА УГЛАВНОМ У РУКАМА АРИСТОКРАТИЈЕ, УРАН ЈЕ ДОШАО НА ГЛАС КАО РЕВОЛУЦИОНАР, АЛИ САДА, КАДА ЈЕ ДЕМОКРАТИЈА ОПШТЕ
ПРИХВАЋЕНА, УРАН СЕ ЧЕСТО НАЛАЗИ НА СТРАНИ ДЕСПОТИЗМА.КАО И ЛАВ, ОН ЈЕ ГОТОВО УВЕК АУТОКРАТА У АКЦИЈИ, МА КАКВИХ
ТЕОРИЈА ДА СЕ ДРЖИ. ЈАРАЦЈЕ КОНЗЕРВАТИВАН НА ПЛАНУ ОСЕЋАЊА, АЛИ ЈЕ ЧЕСТО ПРОГРЕСИВАН У АКЦИЈИ, УСЛЕД СВОГ КАРДИНАЛНОГ
КВАЛИТЕТА И СМИСЛА ЗА РЕАЛНОСТ. ОВА ДВА УТИЦАЈА МОГУ СЕ ЈАСНО УОЧИТИ У ХОРОСКОПУ ГЛЕДСТОНА (В. ОРИГИНАЛНОСТ).

КОСА – ВАТРЕНИ ЗНАЦИ ИМАЈУ СЛАБУ КОСУ И ЧЕСТО ЈЕ РАНО ГУБЕ, А НАРОЧИТО ДОБИЈАЈУ ЗАЛИСКЕ. ВАЗДУШНИ ТАКОЂЕ КУБУРЕ
СА КОСОМ, АЛИ ПРЕ НАГИЊУ ОСЕДЕЛОСТИ НЕГО ЋЕЛАВОСТИ. ЗЕМЉАНИ ИВОДЕНИ ЗНАЦИ ОБИЧНО ИМАЈУ МНОГО КОСЕ, НАРОЧИТО БИК,
РАКИ РИБЕ; РАК ЈЕ, МЕЂУТИМ, ЧЕСТОВРЛО СЕД. АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ, ОВНУ И УОПШТЕ КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА ЧЕСТО
УТИЧУ НА КОСУ. МИСЛИМ ДА СЕ У ОВОМ СМИСЛУ МОЖЕ ИЗДВОЈИТИ 28° КАРДИНАЛНИХ ЗНАКОВА, КАО И 18° БИКА, У БЛИЗИНИ
"МЕДУЗИНЕ ГЛАВЕ", ЧИЈА СЕ ЛЕПА КОСА ПРЕТВОРИЛА У ЗМИЈЕ УСЛЕД БЕСА АТЕНЕ.
ПРИМЕТИО САМ И ТО ДА ОСОБЕ СА ИЗУЗЕТНО ФИНОМ И ЛЕПОМ КОСОМ ВРЛО ЧЕСТО ИМАЈУ МЕСЕЦ ИЛИ ВЕНЕРУ НА ИЛИ У БЛИЗИНИ
5. СТЕПЕНА ОВНА ИЛИ СТРЕЛЦА, ДОК СУНЦЕ ИЛИ САТУРН НА ИСТОМ МЕСТУ СПРЕЧАВАЈУ РАСТ, А МАРС ЈЕ ЧИНИ
ЧВРСТОМ И ГРУБОМ. ПРИМЕРИ НЕОБИЧНИХ СТАЊА У ВЕЗИ СА КОСОМ СУ БРОЈЕВИ 120,121, 330 И 331 У Н.Н. У НАТАЛНОЈ
КАРТИ "ТРГОВЦА ЉУДСКОМ КОСОМ", РОЂЕНОГ У 8 И 35, 15. ФЕБРУАРА У МИДЛЕНДСУ, 7. СТЕПЕН ОВНА ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ, А
ВЕНЕРА НА 13° ИСТОГ ЗНАКА. 0 ДВА Н.Н. СЛУЧАЈА МЕСЕЦ ЈЕ НА 12° ОВНА, У СЛЕДЕЋЕМ ЈЕ ВЕНЕРА НА 11° ОВНА, А У ЧЕТВРТОМ
МАРС И САТУРН "УРАКЉУЈУ" ИСТИ СТЕПЕН.

КОСТОБОЉА – ПРАВИЛА СУ ДАТА ОД СТРАНЕ НОВИЈИХ АУТОРА, ПРЕПИСАНА ОД ГЕДБЕРИЈА И ЛИЛИЈА, АЛИ ТЕШКО ДА СУ
ЗАДОВОЉАВАЈУЋА. ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ОВА БОЛЕСТ БЛИСКО ПОВЕЗАНА СА ПОДРУЧЈЕМ ОКО 25. СТЕПЕНА ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА. ЋЕСТО
СУ УКЉУЧЕНЕ ПЕТА КУЋА И ВЕНЕРА, ОЗНАЧАВАЈУЋИ УЗРОК, А ХОРОСКОП ЋЕ СЕ У ЦЕЛИНИ СЛОЖИТИ СА ПРАВИЛИМА ИЗНЕТИМ ЗА
РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА.
ТАКО, ХЕНРИ VIII ЈЕ ИМАО МАРС, ЈУПИТЕР И НЕПТУН У АФЛИКЦИЈИ У ГОРЕ ПОМЕНУТИМ СТЕПЕНИМА. САТУРН У ВОДОЛИЈИ У
ШЕСТОЈ КУЋИ ТАКОЂЕЈЕ БИО У АФЛИКЦИЈИ СА СВЕ ТРИ ПЛАНЕТЕ, А ПЕТА КУЋАЈЕ ТАКОЂЕ УКЉУЧЕНА.
ЈОШ ЈЕДНА КРАЉЕВСКА ЖРТВА, ЏОРЏ IV, ИМАО ЈЕ ВЕНЕРУ НА 24° ДЕВИЦЕ, АФЛИКТОВАНУ ВЛАДАРИМА ПЕТЕ И ШЕСТЕ КУЋЕ.
ПЕСНИК МИЛТОН ИМАО ЈЕ СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ НА 25° РИБА.
У ЈОШ ЈЕДНОМ СЛУЧАЈУ КОСТОБОЉА СЕ ПОЈАВИЛА КАДА СЕ МАРС, У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ, НАШАО НА 28° РИБА, 25° РИБА
ПАДА НА ВРХ ШЕСТЕ КУЋЕ.

КРАЂА - В. НЕЧАСНОСТ.

КРАЈНИЦИ – ПРОБЛЕМИ СА ЊИМА СЕ НАЈЧЕШЋЕ ЈАВЉАЈУ КАДА ЈЕ БИК У ОСМОЈ ИЛИ ШЕСТОЈ КУЋИ, ОДНОСНО КАДА СУ БИК
ИЛИ ШКОРПИОН НААСЦЕНДЕНТУ. МАРС У БИКУ, МЕСЕЦ ИЛИ ВЕНЕРА У ШКОРПИОНУ, ГОТОВО СУ СИГУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ТЕШКОЋА ОВЕ
ВРСТЕ. ШКОРПИОНСКЕ АФЛИКЦИЈЕ ЧЕСТО УЗРОКУЈУ НАЗАЛНЕ ОПСТРУКЦИЈЕ, НАРОЧИТО КАДАЈЕ У ХОРОСКОПУ ИСТАКНУТ ПРОМЕНЉИВИ
ЕЛЕМЕНТ, И ТО ЧЕСТО РЕЗУЛТИРА ПРОБЛЕМИМА СА ГРЛОМ.
КАО И У СЛУЧАЈУ АДЕНОИДА, 25. СТЕПЕНИ БИКА-ШКОРПИОНА ИЗГЛЕДА ДА СУ ГЛАВНО ПОДРУЧЈЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА.

КРЕАТИВНЕ МОЋИ - ЈЕСУ ПЛОД СОЛАРНОГ ЗНАЧЕЊА И ПЕТЕ КУЋЕ, СА КОЈОМ СУ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНЕ. У ИСТО ВРЕМЕ ОВА
МОЋ ТЕЧЕ КРОЗ СВА ПЛАНЕТАМА ТЕЛА, ТАКО ДА ДО КРЕАЦИЈЕ МОЖЕ ДОЋИ КРОЗ БИЛО КОЈУ ОД СФЕРА КОЈИМА ВЛАДАЈУ. ТАКО ЈЕ
ЛИТЕРАМА КРЕАТИВНОСТ ПОД МЕРКУРОМ, А СТВАРАЛАШТВО ДРУГИХ УМЕТНОСТИ ПОД ВЕНЕРОМ. ПЕТА КУЋА ОБИЧНО ПОКАЗУЈЕ ЈАСНО
КАКВО ЋЕ ПОТОМСТВО НАТУС ИМАТИ, И ТО НЕ САМО У ФИЗИЧКОМ СМИСЛУ.
ЧЕТВРТА КУЋА ВЛАДА УОПШТЕ ПОРОДИЦОМ И ПЛАНЕТЕ У ЊОЈ СУ ЧЕСТО ИСТАКНУТЕ НА КАРТАМА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ НАТУСА.
ТРЕБА ДОБРО ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА ЗНАК У ВРХУ ПЕТЕ КУЋЕ И ГДЕ ЈЕ СМЕШТЕН ЊЕН ВЛАДАР, И ОНИ ЋЕ ПОКАЗАТИ НА КОМ ЋЕ
ПЛАНУ - ФИЗИЧКОМ, МЕНТАЛНОМ ИЛИ ЕМОЦИОНАЛНОМ - КРЕАТИВНИ НАГОН УГЛАВНОМ ФУНКЦИОНИСАТИ.

КРИМИНАЛ – ВИДЕТИ ПОД СПЕЦИФИЧНИМ ВРСТАМА КРИМИНАЛНОГ ДЕЛА.

КРИТИКА - СЕ НАЈЧЕШЋЕ НАЛАЗИ КОД ДЕВИЦЕ, КОЈА ИНСТИНКТИВНО ЖЕЛИ ДА АНАЛИЗИРА И ИСПИТУЈЕ. ЧЕСТО ОВАЈ ЗНАК
ПРЕВИШЕ ИСПОЉАВА КРИТИЧКУ ПРИРОДУ ЗАРАД ВЛАСТИТЕ СРЕЋЕ И ПОПУЛАРНОСТИ, А ТАМО ГДЕ СУ МАЛЕФИЦИ НА ИСТАКНУТОМ МЕСТУ
АЛИ СЛАБИ, ЈАСНИ СУ ТРАГОВИ ЗАКЕРАЊА И УСПЛАХИРЕНОСТИ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТИ НАТУСА ДА СЕ ОДУПРЕ СВОМ ЦЕПИДЛАЧЕЊУ.
СЛИЧНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ, МЕЂУТИМ, ЧЕСТО СЕ МОГУ НАЋИ ТАМО ГДЕ ЈЕ УРАН ИСТАКНУТ АЛИ АФЛИКТОВАН И ГДЕ ЈЕ ЈАК ШКОРПИОНОВ
ЕЛЕМЕНТ: И ПЛАНЕТА И ЗНАК СУ ПОДЛОЖНИ ТОМЕ ДА СЕ ОСЕЋАЈУ ЗЛОУПОТРЕБЉЕНИМ И ПОТЦЕЊЕНИМ, А ЗАТИМ СЕ ПРЕПУШТАЈУ
ГОРКИМ И НЕПРИЈАТЕЉСКИМ ОСЕЋАЊИМА ПРЕМА ДРУГИМА. ОВО ЈЕ МЕЂУТИМ ПРЕ ЕМОЦИОНАЛНИ НЕГО МЕНТАЛНИ ФЕНОМЕН, И СТОГА
СЕ ТЕШКО МОЖЕ НАЗВАТИ КРИТИЦИЗМОМ .
У КЊИЖЕВНОЈ КРИТИЦИ ЧЕСТО НАЛАЗИМО ДА СУ, ПОРЕД ДЕВИЦЕ, ИСТАКНУТИ ВАГА (ПОРЕЂЕЊЕ), ШКОРПИОН (ИРОНИЈЕ) И
СТРЕЛАЦ (САТИРА); (В. СИТНИЋАРЕЊЕ).

КРИВОНОГОСТ – ИЗ НЕКИХ РАЗЛОГА ЈЕ НАРОЧИТО ЧЕСТА КОД НАТУСА ШКОРПИОНА. ЈУПИТЕР У ОВОМ ЗНАКУ, У КВАДРАТУ СА
ПЛАНЕТАМА УВОДОЛИЈИ, ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ НАРОЧИТО СКЛОН ДА ЈЕ УЗРОКУЈЕ.

КУЋЕВНОСТ – УТИЦАЈИ МЕСЕЦА, РАКА И ЧЕТВРТЕ КУЋЕ.

КУКАВИЧЛУК – УЗРОКОВАН ЈЕ ПОМАЊКАЊЕМ МАРСОВОГ ЗРАЧЕЊА И ПРЕВАГОМ МЕСЕЦА ИЛИ САТУРНА ИЛИ ОБЕ ПЛАНЕТЕ,
ПОГОТОВО АКО СУ НА ЛОШЕМ ПОЛОЖАЈУ. МОРАЛНИ КУКАВИЧЛУКЈЕ УГЛАВНОМ УЗРОКОВАН ЛОШЕ СМЕШТЕНИМ СУНЦЕМ ИЛИ САТУРНОМ,
ДОК ОВЕ ПЛАНЕТЕ НА ЈАКОМ МЕСТУ ЈАЧАЈУ МОРАЛНЕ СТАНДАРДЕ НАТУСА. ВЕРОВАТНО ЈЕ, ТАКОЂЕ, ДА КОД ВЕЋИНЕ МОРАЛНИХ
КУКАВИЦА, ИЛИ ОНИХ КОЈИ ПРЕТЕНДУЈУ НА ТАКАВ НАЗИВ, ПРЕВАГУ ИМАЈУ ПРОМЕНЉИВИ ЗНАКОВИ.
ЧАРЛС I ЋЕ ПОСЛУЖИТИ КАО ПРИМЕР. ПЕТ ПЛАНЕТА СУ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА, А ПРОМЕНЉИВА ПЛАНЕТАЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ
(НЕПТУН). САТУРН ЈЕ НА И.Ц.-У, БЕЗ ДОБРИХ АСПЕКАТА И ТЕШКО АФЛИКТОВАН.

КУРТОАЗИЈА – ТО ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА ВЕНЕРИНОГ ЗРАКА. ГЛАВНИ КОНТРААГЕНСИ СУ МАРС И УРАН У АФЛИКЦИЈИ И НА


ИСТАКНУТОМ МЕСТУ.
ВРСТА КУРТОАЗИЈЕ ЋЕ ВАРИРАТИ У СКЛАДУ СА ДОММИРАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ХОРОСКОПУ, С ТИМ ДА ЈЕ ЈАРАЦ
УГЛАЂЕН, ВАГА ЉУБАЗНА И ВЕСЕЛА,
ЛАВ СРДАЧАН, ДЕВИЦА РАФИНИРАНА И МИРНА, БЛИЗАНЦИ ДУХОВИТИ, ШКОРПИОН ВИТЕШКИ И
ДОСТОЈАНСТВЕН,БИК ОПУШТЕН, ВОДОЛИЈА ЈЕДНОСТАВНА И ИСКРЕНА.
НЕ ЗАБОРАВИТЕ ДА ОСМОТРИТЕ ШЕСТУ КУЋУ, КОЈА ДАЈЕ ВРЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ НАРАВИ И МАНИРА. ТАКО ЈЕ ЛОРД
ТЕНИСОН ЧЕСТО БИО НЕПРИЈАТАН У ДРУШТВУ МАДА ИМА ВЕНЕРУ НА АСЦЕНДЕНТУ. ИМАО ЈЕ МАЛЕФИКЕ У ШКОРПИОНУ У ШЕСТОЈ
КУЋИ.

ЛАКОВЕРНОСТ – КОД ЛАКОВЕМИХ ОСОБА МЕРКУР ЈЕ ОБИЧНО СЛАБ И ЧЕСТО У ВОДЕНОМ ЗНАКУ. ВАТРА И ВОДА ДОМИМРАЈУ
НАД ДРУГА ДВА ТРОЈСТВА.КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЛИГИЈСКО СУЈЕВЕРЈЕ УМЕШАНАЈЕ ДЕВЕТА КУЋА, А КАДА СУ ТО ОБИЧНА И ВУЛГАРНА
ВЕРОВАЊА, МЕСЕЦ. СУПТИЛНИЈЕ ФОРМЕ ЛАКОВЕРНОСТИ ЧЕСТО ПОТИЧУ ИЗ НЕПТУНОВИХ УТИЦАЈА, А ТАМО ГДЕ ОВА ПЛАНЕТА ИЛИ
ЈУПИТЕР АФЛИКТУЈУСУНЦЕ ИЛИ МЕРКУР ЧЕСТО НАЛАЗИМО СКЛОНОСТ КА САМОУЗДИЗАЊУ У РЕЛИГИОЗНОМ СМИСЛУ, КАО ШТО ЈЕ ТО
СЛУЧАЈ КОД ОСОБА СЛАБОГ ИНТЕЛЕКТА КОЈЕ СМАТРАЈУ ДА СУ ИЗАБРАНЕ ЗА ВЕЛИКУ МИСИЈУ ИЛИ ДА БУДУ ПОСЕБНИ УЧЕНИЦИ "МАЈСТОРА"
ИЛИ ИНИЦИЈАНТИ.ЈУПИТЕР У БЛИЗАНЦИМА ВАРИРА ИЗМЕЂУ ПРЕВЕЛИКЕ ЛАКОВЕРНОСТИ, КАО У СЛУЧАЈУ ПОСЛЕДЊЕГ НЕМАЧКОГ ЦАРА, И
СКЕПТИЦИЗМА.ШКОРПИОЊЕ ЧЕСТО ЛАКОВЕРАН, ЗБОГЈАКОГ ОСЕЋАЊА СТРАХОПОШТОВАЊА КОЈЕ ГА ПОНЕКАД ОБУЗИМА.
ПРИМЕРИ: АРХИЕПИСКОП ЛОД, ЈУПИТЕР У БЛИЗАНЦИМА У ДЕВЕТОЈ КУЋИ, У КВАДРАТУ СА МЕСЕЦОМ У РИБАМА И МАРСОМ У
ДЕВИЦИ (НЕТОЛЕРАНТНОСТ) И ПОЛУКВАДРАТУ СА МЕРКУРОМ. НЕПТУН У РАКУ ЈЕ НАЈВИША ПЛАНЕТА. ВЕНЕРА ЈЕ У
КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ У ШКОРПИОНУ НА ВРХУ ТРЕЋЕ КУЋЕ. ДР ДИ: ПЕТ ПЛАНЕТА У ВОДИ, А ЧЕТИРИ У ВОДЕНИМ КУЋАМА.
СТРЕЛАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ; НЕПТУН У ТРЕЋОЈ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ.
ЛАКРДИЈАШТВО - НАЈЧЕШЋЕ НАЛАЗИМО У ХОРОСКОПИМА КОЈИ ПОКАЗУЈУ МНОГО ВОДЕНОГ И ВАТРЕНОГ ЕЛЕМЕНТА, НАРОЧИТО
АКО ЈЕ МЕСЕЦ ИСТАКНУТ, А САТУРН СЛАБ. ТАМО ГДЕ ПРОИЗИЛАЗИ УГЛАВНОМ ИЗ ЕГЗИБИЦИОНИЗМА (СВЕСНЕ ИЛИ НЕСВЕСНЕ ЖЕЉЕ ЗА
ПРИВЛАЧЕЊЕМ ПАЖЊЕ ИЛИ "РАЗМЕТАЊЕМ "), СУНЦЕ И АСЦЕНДЕНТ СУ ОБИЧНО У ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА.

ЛАСКАЊЕ - В. УБЕДЉИВОСТ; ПАРАЗИТИЗАМ

ЛАЖЉИВОСТ - В. ИСТИНОЉУБИВОСТ.

ЛЕЊОСТ - В. ИНДОЛЕНТНОСТ.

ЛЕПОТА – МОРАЈУ СЕ НАЈПРЕ РАЗМОТРИТИ АСПЕКТИ ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ. СУМЊАМ ДА ТЕЛА КОЈА НИСУ У АСПЕКТУ СА
АСЦЕНДЕНТОМ ДЕЛУЈУ У ТОЈ МЕРИ НА ИЗГЛЕД, МАДА ГРУПА ПЛАНЕТА УЈЕДНОМ ЗНАКУ МОРА, НАРАВНО, ПРОИЗВЕСТИ НЕКИ ЕФЕКАТ, КАО
И ТЕЛА БЛИЗУ М.Ц.-А. АКО ЈЕ САМ АСЦЕНДЕНТ У ОДРЕЂЕНИМ ЗНАЦИМА, ОНДА ЋЕ ЗАЦЕЛО ПОСТОЈАТИ ТЕЖЊА КА ДОБРОМ ИЗГЛЕДУ, А
ТРАДИЦИОНАЛНО ВАГА И ВОДОЛИЈА ИМАЈУ ОВУ СКЛОНОСТ. БИК, МЕЂУТИМ, МАДА МУ ПОМАЛО МАЊКА ДЕЛИКАТНОСТИ У ПОЈАВИ, ЧЕСТО
ДАЈЕ ИЗУЗЕТНО ДРАЖЕСНЕ ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ ДОБРОГ ИЗГЛЕДА. У ПОГЛЕДУ МУШКАРАЦА ЛАВ НЕ ЗАОСТАЈЕ МНОГО ЗА БИКОМ, А ИСТО
СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ШКОРПИОНА. БЛИСКИ ПОВОЉНИ АСПЕКТИ ИЗМЕДУ ВЕНЕРЕ, МЕСЕЦА ИЛИ НЕПТУНА, КАДА СУ ОВА ТЕЛА У ТРИ
ПРВОПОМЕНУТА ЗНАКА, ГОТОВО УВЕК ДАЈУ ЛЕПОТУ.

ЛИЦЕМЕРСТВО - В. ИСПРАВНОСТ

ЛИДЕРСТВО – ЗА ОВНА, ЛАВА И ЈАРЦА МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА СУ ЗНАЦИ ЛИДЕРСТВА, А ИДЕАЛНИ ЛИДЕР БИ ТРЕБАЛО ДА ИМА
СВА ТРИ ЈАКА. ОД ОВА ТРИ, ОВАН ПРЕДЊАЧИ ЕНЕРГИЈОМ, ХРАБРОШЋУ И СПОСОБНОШЋУ ДА ПОБУДИ ЛОЈАЛНОСТ, АЛИ ОН ОБИЧНО
СРЕЋЕ МНОГО ПРОТИВНИКА, КАО ШТО МОЖЕМО ВИДЕТИ У СЛУЧАЈЕВИМА ГОРДОНА, ГЂЕ БЕСАНТ И САВОНАРОЛЕ. УЗ ТО МНОГИ ЉУДИ
РОЂЕНИ У ОВНУ У НЕКИМ ФАЗАМА СВОГ ЖИВОТА, АКО НЕ И СТАЛНО, ДОЗВОЛЕ СЕБИ ДА ИХ ПОНЕСЕ ВЛАСТИТА ЕНЕРГИЈА И ТАКО ПОЧИНЕ
ОЗБИЉНЕ ГРЕШКЕ. ЈАРАЦ ВЛАДА ДИПЛОМАТИЈОМ И ТАКТОМ, ОБРАЋАЈУЋИ СЕ ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСИМА НИЖИХ ТИПОВА, А МОРАЛНИМ
ПРИНЦИПИМА ВИШИХ. ЛАВ-СУНЦЕ ЈЕ ПРИРОДНИ КОМАНДАНТ И УМЕ ДА ВОДИ ЈЕДНОСТАВНО УЗ ПОМОЋ ХАРИЗМЕ. ЛОРД КИЧЕНЕР, МАДА
ЈЕ ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ РОЂЕЊА НЕПОЗНАТО, ВЕРОВАТНО СПАДА У ОВУ КЛАСУ, А У ЊЕГОВОМ СЛУЧАЈУ ВИДИМО И ПОПУЛАРНОСТ КОД МАСЕ
КОЈУ ДОБАР РАКОВСКИ ЕЛЕМЕНТ ЧЕСТО ДАРУЈЕ.
УРАНСКИ ЛИДЕР ВЕРОВАТНО ТЕК ТРЕБА ДА НАСТУПИ ЈЕР, У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ И НА ЧУДНОВАТО ИСКРИВЉЕН НАЧИН, МОЖЕМО ПОД
ОВУ ПЛАНЕТУ СВРСТАТИ ГОТОВО СВЕ ДАНАШЊЕ ДИКТАТОРЕ И ПОЛУДИКТАТОРЕ.
ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА, У СВОЈОЈ СФЕРИ ДЕЛОВАЊА, СВАКИ ЗНАК МОЖЕ ДА СЕ НАМЕТНЕ КАО ЛИДЕР, ПОД УСЛОВОМ ДА ТО
ПОДРЖАВА ОСТАТАК МАПЕ.

ЛОЈАЛНОСТ – ТРАДИЦИОНАЛНО ЈУПИТЕРОМ И СТРЕЛЦОМ, АЛИ И ДРУГА ДВА ВАТРЕНА ЗНАКА ЧЕСТО ИСПОЉАВАЈУ
ЈЕ ПОД
ВЕЛИКУ ЛОЈАЛНОСТ И ОДАНОСТ СВОЈИМ ПРИЈАТЕЉИМА. ИСТО ВРЕДИ И ЗА ВИШЕ ТИПОВЕ ШКОРПИОНА. ТРАДИЦИОНАЛНО ВИЂЕЊЕ
ШКОРПИОНА КОЈИ СЕ ОДУШЕВЉАВА КРВОПРОЛИЋЕМ И ИЗДАЈОМ ДАНАСЈЕ ЗАИСТА САМО ПРЕВАЗИЂЕНА ТРАДИЦИЈА. ВРЕДИ СПОМЕНУТИ
ДА НЕМЦИ КОЈИ СУ ИЗВЕСНО У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ПОД УПЛИВОМ МАРСА, СТАВЉАЈУ ВЕЛИКИ АКЦЕНАТ НА ВРЛИНУ - "ТРЕУЕ", А. СЛИЧНО
ТОМЕ СУ И РИМЉАНИ ОБРАЋАЛИ ВЕЛИКУ ПАЖЊУ НА "ФИДЕС", ИЛИТИ ВЕРНО СЛУЖЕЊЕ ОБАВЕЗАМА. ОВО ЈЕ, МЕЂУТИМ, У НАЈВЕЋОЈ
МЕРИ САТУРНОВСКА ВРЛИНА. МЕНТАЛНО ОРИЈЕНТИСАН ХОРОСКОПЈЕ ВЕРОВАТНО НАЈМАЊЕ ЛОЈАЛАН ПО ПРИРОДИ, А ТАМО ГДЕ СИНТЕЗА
ПОКАЗУЈЕ И МНОГО ПРОМЕНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА, КАО У СЛУЧАЈУ МАРЛБОРОА, ДОБИЈАМО НЕШТО ИЗМЕЂУ ОПОРТУНИСТЕ И
ПРЕВРТЉИВЦА.

ЛУДИЛО - В. МЕНТАЛНА ЗАОСТАЛОСТ; ФОБИЈЕ.

ЛУКАВОСТ – ТО ЈЕ ПРИМИТИВНА МАНИФЕСТАЦИЈА МЕРКУРА И САТУРНА, УГЛАВНОМ КРОЗ ШКОРПИОНА ИЛИ ЈАРЦА, ИЛИ У
НЕПТУНОМ.
БЛИСКОМ АСПЕКТУ СА
ДВА НАЦИСТИЧКА ПРИМЕРА: ВОН ПАПЕН, ДИПЛОМАТА, 15 ЧАСОВА, ЛМТ, 29.ОКТОБРАЛ879.,9° 1,52'
С,ИШАШТ,ФИНАНСИЈЕР,22И55,ЛМТ,22.ЈАНУАРА 1877., 9° 15' И, 54° 56' С.

ЛУМБАГО – САТУРН КОЈИ АФЛИКТУЈЕ ВЕНЕРУ, НАРОЧИТО АКО УКЉУЧУЈЕ СЕДМУ КУЋУ, ИНДИКАТИВАН ЈЕ ЗА ОВУ БОЛЕСТ, ПОД
УСЛОВОМ ДА СУ ПРИСУТНИ И ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕУМАТСКЕ КОНСТИТУЦИЈЕ. ВИДИ СЛУЧАЈ ПОД ИШИЈАС.
ЉУБАЗНОСТ - В. СРДАЧНОСТ

ЉУБАВ – БИО САМ ПОМАЛО КРИТИКОВАН ШТО САМ ПРОПУСТИО ДА СПОМЕНЕМ ОВО ОСЕЋАЊЕ У ПРОШЛИМ ИЗДАЊИМА. МОЖДА
ЈЕ РАЗЛОГ БИО ТАЈ ШТО СЕ ОВА РЕЧ КОРИСТИ У ТОЛИКО РАЗЛИЧИТИХ ЗНАЧЕЊА ДА ЈЕ ГОТОВО ЛИШЕНА СМИСЛА. ИЗГЛЕДА, МЕЂУТИМ, ДА
ЉУБАВ УВЕК ИМПЛИЦИРА ПРИВРЖЕНОСТ ПРЕМА НЕЧЕМУ ИЛИ НЕКОМЕ И ЖЕЉУ ДА СЕ УЖИВА У ПРИСУСТВУ ЊЕГА, ЊЕ ИЛИ ТОГА, А ТО
ЈЕДНАКО ВАЖИ И У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ МОЖДА КУЋА, ЗЕМЉА ИЛИ ОСОБА. ЈЕДНОМ РЕЧЈУ, ЉУБАВ СТВАРА ИЛИ ЖЕЛИ ДА СТВОРИ
СРЕЋУ КРОЗ ВЕЗУ С НЕЧИМ ИЛИ НЕКИМ И ТАКО ПРИРОДНО ПОТПАДА ПОД ВЕНЕРУ, ВАГУ И СЕДМУ КУЋУ. АКО СУ ОНЕ ДОБРО
КОНФИГУРИСАНЕ, ПРИВРЖЕНОСТ НАИЛАЗИ НА ИСПУЊЕЊЕ И ЗАИСТА ДОНОСИ СРЕЋУ; АКО ТО НИЈЕ СЛУЧАЈ, РЕЗУЛТАТ СУ САМО ТУГА И
РАЗОЧАРЕЊЕ.
ДРУГА КАРАКТЕРИСТИКА ЉУБАВИ ЈЕ ДА ЉУБАВНИК ЖЕЛИ ДА ЧИНИ ДОБРО ВОЉЕНОМ ЧАК И ПО ЦЕНУВЕЛИКЕ ЛИЧНЕ УГРОЖЕНОСТИ
ИЛИ САМООДРИЦАЊА. ЧИНИ СЕ ДА ЈЕ ОВО НАЈПРЕ ЗАСЛУГА СУНЦА, И ЗАИСТА ЈЕ ИСТИНА ДА ЈЕ ЛАВ ВЕЛИКИ ЉУБАВНИК И, КОД
ДОБРИХ ТИПОВА, СПРЕМАН ДА СЛУЖИ И ПРУЖИ НЕИЗМЕМО МНОГО ВОЉЕНОЈ ОСОБИ У ПОГЛЕДУ ОСЕЋАЊА,
СЕКСУАЛНА ЉУБАВ И ЖЕЉА ДОЛАЗИ УГЛАВНОМ ПОД СУНЦА, АЛИ ИЗГЛЕДА ДА ЈОШ НЕКЕ ПЛАНЕТЕ ДОЛАЗЕ У ОБЗИР, У
ЈУРИСДИКЦИЈУ
СКЛАДУ СА МОТИВИМА КОЈИ СЕ КРИЈУ У ПОЗАДИНИ ПОЈЕДИНИХ СЛУЧАЈЕВА.
НА ПРИМЕР, ФЛЕРТ ЈЕ ПОТАЈНА ЖЕЉА ДА СЕ ИСПОЉИ МОЋ
НАД НЕКИМ ЧОВЕКОМ , ДОК ИНСТМКТ ЗА ЧУВАЊЕМ И ПОСЕДОВАЊЕМ МОЖЕ ДА НАДЈАЧА ЖЕЉУ ЗА СТВАНУМ ФИЗИЧКИМ УЖИВАЊЕМ.

ЉУБАВНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ – ЗНАК ЛАВА ЈЕ НАЈВИШЕ ЉУБАВНИЧКИ РАСПОЛОЖЕН ОД СВИХ ЗНАКОВА, КАКО У ВИШЕМ
ТАКО И У НИЖЕМ СМИСЛУ ТЕ РЕЧИ. РАЗВИЈЕНИ ТИПОВИ ЛАВА СУ ИЗДАШНИ У ИЗРАЖАВАЊУ СВОЈИХ ОСЕЧАЊА И НЕСЕБИЧНО ПОСВЕЋЕНИ
ИСКАЗУЈУЋИ НА ТАЈ НАЧИН ЕКСПРЕСИВНУ ПРИРОДУ ВАТРЕ. СНАЖНО ПРИВЛАЧЕЊЕ ИЗМЕЂУ ПОЛОВА ЈЕ, МЕЂУТИМ, СТВАР ПЕТЕ И СЕДМЕ
КУЋЕ, ИАКО СЕ ПРИРОДА ПРИВЛАЧЕЊА РАЗЛИКУЈЕ ОД СЛУЧАЈА ДО СЛУЧАЈА. ЉУБАВНИЧКА СПОСОБНОСТ, У МЕРИ У КОЈОЈ ОЗНАЧАВА
ЖЕЉУ ЗА РЕПРОДУКЦИЈОМ , СУШТИНСКИ ЈЕ ПОВЕЗАНА СА ПЕТОМ КУЋОМ , А СЕДМА КУЋА ЈЕ У ИГРИ САМО ЗБОГ ТОГА ШТО ФИЗИЧКА
РЕПРОДУКЦИЈА ИЗИСКУЈЕ ЈЕДИНСТВО СУПРОТНОСТИ, УВОДЕЋИ ТАКО И ПРИНЦИП ВАГЕ.
МАРС У ПЕТОЈ КУЋИ ЈЕ НЕОБИЧНО СЕКСУАЛАН, НАРОЧИТО УКОЛИКО ЈЕ ВЕНЕРА У АСПЕКТУ, А МЕЂУ ЗНАЦИМА СУ ГЕНЕРАЛНО БИК,
ВАГА И ЈАРАЦ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ СВЕСНИ СОПСТВЕНЕ СЕКСУАЛНОСТИ.
СУНЦЕ СА МАРСОМ КОД ЖЕНА, И МЕСЕЦ СА МАРСОМ КОД МУШКАРАЦА, УОБИЧАЈЕНО ОЗНАЧАВАЈУ СЕКСУАЛНОСТ У ВИСОКОМ
СТЕПЕНУ.

ЉУБОМОРА - ЈЕ У СВОЈОЈ ЧИСТОЈ ФОРМИ ШКОРПИОНОВА ЕМОЦИЈА, МАДА ПОСТОЈЕ СТАЊА КОЈА СУ ЈОЈ, СПОЉА ГЛЕДАНО,
ВРЛО СЛИЧНА. ТО ЈЕ, НА ПРИМЕР, ОСЕЋАЊЕ КОЈЕ СЕ ИСПОЉАВА КРОЗ ЖАЛБЕ "ТО НИЈЕ ФЕР", А ЗАСНОВАНО ЈЕ НА АФЛИКЦИЈАМА
ВАГЕ. ТУЈЕ И СИТУАЦИЈА СА ЛАВОМ, ЧИЈА ЉУБОМОРА ПОТИЧЕ ИЗ ОСЕЋАЊА УГРОЖЕНОГ ЛИЧНОГ ДОСТОЈАНСТВА, ПА ЗАТИМ РАКОВСКИ
ВИД ЉУБОМОРЕ КОЈА ПРОИСТИЧЕ ИЗ ПОСЕСИВНОГ НАГОНА ИТД.

ЉУБОПИТЉИВОСТ – ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД НИЖИХ МАНИФЕСТАЦИЈА САТУРНОВОГ ЗРАКА КОЈА ОБИЧНО СЛЕДИ ИЗ ЛОШЕ
КОНФИГУРАЦИЈЕ ОВЕ ПЛАНЕТЕ СА МЕСЕЦОМ ИЛИ РАКОМ. НАШАО САМ ДА СУ ОСОБЕ СА МЕСЕЦОМ НА АСЦЕНДЕНТУ У ВОДОЛИЈИ
ЧЕСТО ИЗУЗЕТНО ЉУБОПИТЉИВЕ, ШТО ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА, ДОДУШЕ НА НИЖЕМ НИВОУ, ИСТИНОЉУБИВОГ АСПЕКТА ОВОГ ЗНАКА.
МЕСЕЦ У ЈАРЦУ ЈЕ ГОТОВО УВЕК РАДОЗНАО.
МЕРКУР И БЛИЗАНЦИ СУ ЧЕСТО РАДОЗНАЛИ У СВОЈОЈ ЖЕЉИ ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА, АЛИ У СУШТИНИ НИСУ СКЛОНИ ВУЛГАРНОЈ
ЉУБОПИТЉИВОСТИ.

МАГИЈСКЕ МОЋИ – ПОСТОЈАЊЕ ТАКВИХ МОЋИ СЕ, НАРАВНО, ПО ПРАВИЛУ ИСМЕЈАВА ИЛИ ИГНОРИШЕ ОД СТРАНЕ МОДЕРНИХ
НАУЧНИКА КОЈИ НИСУ ВРШИЛИ ПРАКТИЧНА ИСТРАЖИВАЊА ТЕ МАТЕРИЈЕ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ЛАКОВЕМИ ПРОУЧАВАТЕЉИ ОКУЛТНОГ, КОЈИ
СУ ГОТОВИ ДА ОДМАХ ПРИПИШУ "ЦРНОМАГИЈСКУ" ПРАКСУ СВОЈИМ ПРОТИВМЦИМА НА ПРИЛИЧНО ШИРОКОЈ СКАЛИ, ПРИРОДУ И УПОТРЕБУ
МАГИЈСКИХ МОЋИ ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ ПРЕУВЕЛИЧАВАЈУ. ЦРНОМАГИЈСКУ ТЕНДЕНЦИЈУ НАЈЧЕШЋЕ ОЗНАЧАВА МАРС У АФЛИКЦИЈИ ОД
НЕПТУНА, А ТО БИ НАРОЧИТО МОГАО БИТИ СЛУЧАЈ КАДА ТАКВЕ АФЛИКЦИЈЕ ЗАХВАТАЈУ ОСМУ ИЛИ ДВАНАЕСТУ КУЋУ ИЛИ ЊИМА
ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗНАКЕ. ЦЕРЕМОНИЈАЛНА МАГИЈА СЕ ПРИПИСУЈЕ ШЕСТОЈ КУЋИ, А ВЕРОВАТНО У ИСТОЈ МЕРИ ПОТПАДА И ПОД ЈУПИТЕРСКЕ
КУЋЕ (IX И XII), ПОШТО СВАКИ РИТУАЛ ИМА НЕКЕ ВЕЗЕ СА ЈУПИТЕРОМ.
БЕЛА МАГИЈА ВЕРОВАТНО УКЉУЧУЈЕ ИСТЕ КУЋЕ, НО ТЕК ОНДА КАДА СУ АСПЕКТИ ДОБРИ, А ПЛАНЕТЕ ИЗРАЗИТИ БЕНЕФИЦИ.
МАГИЈА САМА ПО СЕБИ, УТОЛИКО ПРЕ ШТО ПРЕДСТАВЉА СВЕСНО КОРИШЋЕЊЕ ВОЉЕ РАДИ МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЖЕЉА, УГЛАВНОМ
ЈЕ ПОВЕЗАНА СА УРАНОМ И ШКОРПИОНОМ.
АЛИСТЕР КРОУЛИ, КОЈИЈЕ СВОЈЕВРЕМЕНО БИО УВАЖАВАН КАО МАГ, РОЂЕН ЈЕ СА АСЦЕНДЕНТОМ НА 3° ЛАВА, 12. ОКТОБРА
1875. У ЛИМИНГТОНУ. ОВДЕ ЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН НИЗ ВЕНЕРА-МАРС-МЕСЕЦ-ПЛУТОН.
У ЦЕЛИНИ ГЛЕДАВШИ, КАДА ПОКУШАВАМО ДА ГОВОРИМО О ОВОМ ПРЕДМЕТУ ЗА САДА НАИЛАЗИМО НА НЕСИГУРНО ТЛЕ, УСЛЕД
ТЕШКОЋА ДА ПРИКУПИМО ПОУЗДАНЕ ПОДАТКЕ.

МАЛИЦИОЗНОСТ- ЈЕ ЈЕДНО ОД НИЖИХ ИСПОЉЕЊА МАРСА, НАРОЧИТО КРОЗ ЗНАК ШКОРПИОНА. ТАКОЂЕ СЕ МОЖЕ УОЧИТИ
КОД ПРИМИТИВНИХ УРАНСКИХ ИЛИ НЕПТУНИЈАНСКИХ ТИПОВА, ПА И МЕРКУРИЈАНСКИ ТЕМПЕРАМЕНТ ЈЕ, ПОД АФЛИКЦИЈАМА, У СТАЊУ ДА
ЧИНИ СИТНА ЗЛА (В. ОСВЕТОЉУБИВОСТ).

МАЛОДУШНОСТ - В. КУКАВИЧЛУК.

МАРЉИВОСТ- СТВАРАЈУ СЛИЧНИ УСЛОВИ КОЈЕ СМО ОПИСАЛИ ПОД ПОЈМОМ АКТИВНОСТ, ОСИМ ШТО ВАЉА ОЧЕКИВАТИ И
ДОБРЕ АСПЕКТЕ САТУРНА, УТОЛИКО ПРЕ ШТО ЈЕ ЗА МАРЉИВЕ ЉУДЕ КАРАКТЕРИСТИЧНА ДОБРО УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ, А НИКАКО
УЖУРБАНОСТ И МЕШАЊЕ У ТУЂЕ СТВАРИ.
ПРЕМА ОПШТЕМ ПРАВИЛУ, ДОБРА РАЗМЕРА КАРДИНАЛНИХ И ПРОМЕНЉИВИХ КВАЛИТЕТА У ХОРОСКОПУ, ЗАЈЕДНО СА ДОБРО
КОНФИГУРИСАНИМ САТУРНОМ, ДАЈ Е МАРЉИВУ ОСОБУ, АЛИ ЈЕ ОНА БЕЗ САТУРНА ЧЕСТО БУЧНА И УЖУРБАНА БЕЗ АДЕКВАТНИХ
РЕЗУЛТАТА. ЈЕДНА ОД НАЈАКТИВНИЈИХ ОСОБА КОЈЕ ЗНАМ ИМА
СУНЦЕ, МЕРКУР, ВЕНЕРУ НА АСЦЕНДЕНТУ У ОВНУ. АЛИ, МАРС У ОПОЗИЦИЈИ САЈУПИТЕРОМ, УЗ РЕЛАТИВНО СЛАБ САТУРН,
ЧИНИ ДА СЕ ВЕЛИКИ ДЕО ЊЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГУБИ ЗБОГ НЕДОСТАТКА ПРАВОГ МЕТОДА. МАРС У АФЛИКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ ОЗНАЧАВА
ЕКСТРАВАГАНЦИЈУ, НЕ САМО У ПОГЛЕДУ НОВЦА, ВЕЋ И У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГИЈЕ.
ДЕВИЦА ЈЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ МАРЉИВ ЗНАК, И ЧИНИ СЕ КАО ДА И САМА ПОСЕДУЈЕ МНОГЕ ТЗВ. САТУРНОВСКЕ ВРЛИНЕ, ТАКО ДА БИ
СЕ СКОРО МОГЛО ЗАКЉУЧИТИ ДА ОВА ПЛАНЕТА ИНА НЕКУ НАРОЧИТУ ВЕЗУ СА ЊИМ.
АФЛИКЦИЈЕ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА ОБИЧНО УЗРОКУЈУ ВЕЛИКУ АКТИВНОСТ, НЕКАД ДУХА, НЕКАД ТЕЛА, А ЧЕСТО И ЈЕДНОГ И
ДРУГОГ.

МАТЕРИЈАЛИЗАМ- ЈЕ, У ПРАВОМ СМИСЛУ ТЕ РЕЧИ, УЗРОКОВАН УТИЦАЈЕМ САТУРНА НА ДЕВЕТУ КУЋУ, СТРЕЛЦА ИЛИ
ЈУПИТЕРА, А УЗРОК МАТЕРИЈАЛИЗМА МОЖЕ ДА БУДЕ И МНОШТВО ПЛАНЕТА У ЗЕМЉАНИМ ЗНАЦИМА. КАДА ЈЕ ДЕЛОВАЊЕ САТУРНА
ИСТАКНУТО, АЛИ ЈЕ ОН ЛОШЕ ПОЛОЖЕН, ЧЕСТО СЕ ЈАВЉА МЕЛАНХОЛИЈА, ФАТАЛИЗАМ, ИЛИ СТАВ БЕЗНАДЕЖНОСТИ И ИНДИФЕРЕНТНОСТИ.
ГДЕ СУ ВЕНЕРА, БИК ИЛИ ВАГА ИСТАКНУТИ, АЛИ НА ИНАЧЕ СЛАБОЈ КАРТИ, НЕИЗОСТАВНО ЋЕ СЕ ЈАВИТИ САМОПОВЛАЂИВАЊЕ И ВЕЛИКИ
МАТЕРИЈАЛИЗАМ, А ИСТИ РЕЗУЛТАТ СЕ МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ И ИЗ УТИЦАЈА СУНЦЕ-ЛАВ ИЛИ ЈУПИТЕР-САТУРН. МАРС МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ
БРУТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИЗАМ . МЕРКУР ОНАЈ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ; МЕЂУТИМ, У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЋЕ БИТИ АФЛИКТОВАНА ДЕВЕТА КУЋА.
КАРЛ МАРКС, РОЂЕН 5. МАЈА 1818., НАВОДНО ПОД ВОДОЛИЈОМ, ИМА СУНЦЕ, МЕСЕЦ И ВЕНЕМ У БИКУ, СВЕ У АСПЕКТУ СА
САТУРНОМ И ЈУПИТЕРОМ, С ТИМ ДА ЈЕ ЈУПИТЕР У ЈАРЦУ.

МАТЕМАТИКА - В. НАУЧНА ИНТЕРЕСОВАЊА.

МАТЕРИНСКИ ИНСТИНКТ - РАК ИЛИ ПЕТА КУЋА ДОБРО НАСЕЉЕНИ. МАРС


СЕ ЈАВЉА НА ЖЕНСКИМ КАРТАМА КАДА СУ ИЛИ
У ПЕТОЈ ЧЕСТО ДАЈЕ ВЕЛИКУ ЖЕЉУ ЗА ДЕЦОМ, АЛИ САТУРН, УРАН
НЕПТУН, ИНДИФЕРЕНТНОСТ ИЛИ НЕНАКЛОНОСТ ПРЕМА ДЕЦИ.
ИЛИ
МЕЂУТИМ, УКОЛИКО ХОРОСКОП ИНАЧЕ ПОКАЗУЈЕ МАТЕРИНСКЕ СКЛОНОСТИ, ОВЕ ПЛАНЕТЕ МОГУ ЗНАЧИТИ ПРОБЛЕМАТИЧНУ ДЕЦУ.
ПРЕТЕЖНОСТ ПЛАНЕТА У ПОЗИТИВНИМ ЗНАЦИМА ЧЕСТО УЗРОКУЈЕ НЕДОСТАТАК МАТЕРИНСКОГ ИМПУЛСА.

МЕДИЦИНСКА СПОСОБНОСТ – ЛЕКАРИ ГОТОВО НЕИЗОСТАВНО ИМАЈУ ИСТАКНУТУ ДЕВИЦУ, ШКОРПИОНА ИЛИ РИБЕ, И
ЊИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ КУЋЕ.
ВРЛО ЧЕСТО СЕ ВЕНЕРА НАЛАЗИ У АСПЕКТУ СА САТУРНОМ, ИЛИ У ЈЕДНОМ ОД САТУРНОВСКИХ ЗНАКОВА.

НАЈЧЕШЋА СТЕПЕН-ПОДРУЧЈА СУ ОКО 4° РАКА-ЈАРЦА, А НЕКАД И ИСТИ ДЕЛОВИ ОВНА И ВАГЕ, МАДА СЕ МОГУЈАВИТИ И ИЗВЕСНИ
СТЕПЕНИ ДЕВИЦЕ И РИБА, УСЛЕД ЊИХОВЕ ВЕЗЕ СА ДИЈЕТЕТИКОМ. ДВАДЕСЕТ ДРУГИ СТЕПЕНОВИ НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА ИЗГЛЕДА ДА СУ
У ВЕЗИ САОСЕЋАЊА И ПОМОЋИ, А САМА ПРИРОДА ОСЕЋАЊА ОДРЕЂЕНАЈЕ ДАТИМ ЗНАКОМ У СВАКОМ ПОЈЕДИНОМ СЛУЧАЈУ. ТЕЛА ЧЕСТО
НАСЕЉАВАЈУ И ПОДРУЧЈЕ ОД 18 ДО 22 °ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ.

МЕХАНИКА (КАО СПОСОБНОСТ) – ОВДЕ ЈЕ ПРЕСУДНА КОМБИНАЦИЈА МЕРКУРА И МАРСА. ВЕЛИКА ФИКСНА ЗВЕЗДА РИГЕЛ, У
ПОДНОЖЈУ ОРИОНА, НАРОЧИТОЈЕ ЗАПАЖЕНА УВЕЗИ ОВОГ УПЛИВА. ЗАПАЗИО САМЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ ЈЕДНОГ ГВОЖЂАРА, А НАЛАЗИ СЕ
НА ДЕСЦЕНДЕНТУ ПОСЛЕДЊЕГ КПМСКОГ ПРИНЦА НЕМАЧКЕ КОЈИЈЕ, ЗАВРЕМЕ СВОГ ЕГЗИЛА У ХОЛАНДИЈИ, НАЛАЗИО УТЕХУ У АМАТЕРСКОМ
РАДУ КАО КОВАЧ. У ХОРОСКОПУ ЛУЈА XIV, КОЈИ ЈЕ ИМАО СЛИЧАН ХОБИ, НАЛАЗИ СЕ НА МЦ-У.
ОВАН И ЛАВ СУ ЧЕСТО ПРИСУТНИ У ХОРОСКОПИМА ИНЖЕЊЕРА.

МЕЛАНХОЛИЈА И НЕЗАДОВОЉСТВО – ДУХОВНА ДЕПРЕСИЈА ОБИЧНО СЛЕДИ ИЗ АФЛИКЦИЈА МЕСЕЦА ИЛИ ВЕНЕРЕ ОД
СТРАНЕ САТУРНА, ИЛИ У САТУРНОВОМ ЗНАКУ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ УКЉУЧЕНА ТРЕЋА КУЋА. ВЕНЕРА АФЛИКТОВАНА ОД МАРСА СЛУТИ НА
ГАШЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА И РУШЕЊЕ ПРАВЕ СРЕЋЕ. ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ ЧЕСТО ДАЈЕ ЖАЛОБАН И ТУЖАН ЖИВОТ ОСИМ АКО
ДРУГИ УПЛИВИ НЕ ДЕЛУЈУ КАО МОЋНИ КОНТРААГЕНСИ. ТАКВЕ ОСОБЕ ГОТОВО УВЕК ЗАСНИВАЈУ СВУ СВОЈУ СРЕЋУ НАЈЕДНОЈ ОСОБИ И
ГУБЕЋИ ЊУ, ГУБЕ СВЕ.
СВИ ВОДЕНИ ЗНАЦИ ЗНАЈУ ДА БУДУ ЗЛОВОЉНИ. ВАТРЕНИ, НАРОЧИТО СТРЕЛАЦ, СУ ИЛИ ГОРЕ ИЛИ ДОЛЕ; ВАГА СЕ ЛАКО НАМРШТИ,
АЛИ УСКОРО ВРАЋА СТАЛОЖЕНОСТ, А ВАЗДУШНИ ЗНАЦИ И ДЕВИЦА ОБИЧНО ПОСТИЖУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ МИР. ЗЕМЉАНИ ЗНАЦИ СУ
ОБИЧНО ЗАДОВОЉНИ, ОСИМ ЈАРЦА, КОГА КАРАКТЕРИШЕ ЛАКО ПАДАЊЕ У ДЕПРЕСИЈУ ЗБОГ ПРЕКОРА И ОМАЛОВАЖАВАЊА.
ПЕСИМИЗАМ КАО ОПШТИ СТАВ РЕЗУЛТАТ ЈЕ ТЕШКИХ САТУРНОВИХ АФЛИКЦИЈА А СЛАБИХ УТИЦАЈА БЕНЕФИКА, МЕЂУ КОЈЕ НАРАВНО
СПАДА И СУНЦЕ. АКО ЈЕ ОБУХВАЋЕНА ДЕВЕТА КУЋА, ОВАЈ СТАВ МОЖЕ ПОПРИМИТИ ЧАК И ОБЛИКФИЛОЗОФИЈЕ. ИЗГЛЕДА ДА
ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ, А НАРОЧИТО ДЕВИЦА, НАЈЧЕШЋЕ ПАДАЈУ КАО ЖРТВЕ ПЕСИМИЗМА, ДОКСУ КАРДИНАЛНИ ДАЛЕКО МАЊЕ ПУДЛОЖНИ
ТОМЕ ДА ГА УСВОЈЕ КАО ЖИВОТАИ СТАВ. СВЕ КАДЕНТНЕ КУЋЕ СУ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНЕ СА СВЕШЋУ И ЗАХТЕВАЈУ НАРОЧИТО
ИСТРАЖИВАЊЕ У СВИМ ПИТАЊИМА КОЈА ИХ ДОТИЧУ (В. И СРЕЋА; ЗАДОВОЉСТВО; ЗАБРИНУТОСТ; ТУГА).

МЕМОРИЈА - ЗАВИСИ УГЛАВНОМ ОД МЕРКУРА. АКО ЈЕ ОВА ПЛАНЕТА ЈАКА, НАРОЧИТО У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, МЕМОРИЈА ЋЕ
БИТИ ДОБРА. ТРЕБА РАЗМОТРИТИ И МЕСЕЦ И РАК; АКО СУ ЈАКИ, ОНИ ЧЕСТО ДАЈУ ВРЛО ДОБРУ МЕМОРИЈУ, А ВАЉА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ И
НА ТРЕЋУ КУЋУ.
У СЛУЧАЈУ "МЕМОРЕ" МЕРКУР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У БИКУ, У БЛИСКОМ ТРИГОНУ СА УРАНОМ У ШЕСТОЈ, А ЈУПИТЕР
ЈЕ У БЛИЗАНЦИМА У ТРЕЋОЈ.
МЕРКУР АФЛИКТОВАН МАЛЕФИЦИМА У КАДЕНТНИМ КУЋАМА ИЛИ ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА СЛАБИ МЕМОРИЈУ, А И ЈАК ЕЛЕМЕНТ РИБА
КОД НАТУСА ЧЕСТО ИМА ИСТИ ЕФЕКАТ.

МЕНИНГИТИС - ОВО ОПАСНО ОБОЉЕЊЕ НИЈЕ ЛАКО АСТРОЛОШКИ ОДРЕДИТИ.


ОД СЕДАМ СЛУЧАЈЕВА ПРЕДА МНОМ, САТУРН ЈЕ У ВАТРЕНОМ ЗНАКУ У ШЕСТ. У СЕДМОМ СЛУЧАЈУ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА СУНЦЕМ.
МАРС ЈЕ У ВАЗДУХУ ИЛИ ЗЕМЉИ У ШЕСТ СЛУЧАЈЕВА; У СЕДМОЈ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ.
У СВИМ ОВИМ СЛУЧАЈЕВИМА МАРС И САТУРН СУ ИЛИ У ЛОШЕМ АСПЕКТУ ЈЕДАН ПРЕМА ДРУГОМ ИЛИ СУ ЈЕДАН ДРУГОМ
ДИСПОЗИТОРИ.
МАЛЕФИЦИ СУ У ПЕТ СЛУЧАЈЕВА У ТРЕЋОЈ КУЋИ.
У СВИХ СЕДАМ МЕРКУР ЈЕ ПОВЕЗАН СА МАРСОМ АСПЕКТОМ ИЛИ ПОЗИЦИЈОМ У МАРСОВОМ ЗНАКУ.1 МЕСЕЦ ИЛИ МЕРКУР, ИЛИ
ОБА, У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА СУ У АСПЕКТУ СА НЕПТУНОМ.
ПРИМЕРИ (СВЕ ЖЕНЕ РОЂЕНЕ СУ У ЛОНДОНУ):
РОЂЕЊЕ У 11,23. ЈУНА 1889., УМРЛА 12. АВГУСТА 1907; РОЂЕЊЕ У 7, 10. ФЕБРУАРА 1898., УМРЛА 13. АПРИЛА 1905;
РОЂЕЊЕ У 6 И 40,28. ОКТОБРА, 1888. УМРЛА У 8. ГОДИНИ.
МОЖЕ СЕ ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ ДА ЛИ СЕ И У ЈЕДНОМ ОД ОВИХ СЛУЧАЈЕВА ОВА ФАТАЛНА БОЛЕСТ МОГЛА ПРЕДСКАЗАТИ ОД СТРАНЕ
АСТРОЛОГА. ТИПИЧАН ПРИМЕР ОВЕ БОЛЕСТИ ПРИКАЗАН ЈЕ НА ПРЕТХОДНОЈ СТРАНИ:
НАТУС ЈЕ ЖЕНА, РОЂЕНА У НОРВИЧУ, У 12 И 35,13. МАРТА 1927. УМРЛА ЈЕ 7. СЕПТЕМБРА 1932. У БОЛНИЦИ, ПОШТО ЈЕ
ОБОЛЕЛА ОД ПНЕУМОНИЈЕ, КОЈА ЈЕ УСЛЕДИЛА НАКОН МЕНИНГИТИСА, А ИМАЛА ЈЕ И МАСТОИДЕ. НЕКИ СУ СМАТРАЛИ ДА ЈЕ УМРЛА ЗБОГ
ИЊЕКЦИЈА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ.
ГЛАВНА АФЛИКЦИЈА ЈЕ ОНА ИЗМЕЂУ МАРСА, ЈУПИТЕРА И САТУРНА. ПРЕТЕЖНОСТ ТЕЛА У НЕГАТИВНИМ ЗНАЦИМАЈЕ ЛОША ЗА
ОПСТАНАК У ДЕТИЊСТВУ АЛИЈЕ, У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА, УОБИЧАЈЕНО ДА СЕ НАЂЕ ОДРЕЂЕНА АФЛИКЦИЈА СВЕТАЛА. ЈУПИТЕР
АФЛИКТОВАН У ВЛАСТИТОМ ЗНАКУ РИБА УКАЗУЈЕ НА МОГУЋНОСТ НЕСРЕЋЕ У БОЛНИЦИ.
ДРУГИ СЛУЧАЈ (МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ПОДНЕ, 13. ДЕЦЕМБРА 1915., 2° З, 52° 28' С, ПОСТАО ЈЕ МЕНТАЛНО ДЕФЕКТАН НАКОН
ОВЕ БОЛЕСТИ. И У ОВОМ СЛУЧАЈУ ЈЕ ЈУПИТЕР ТАКОЂЕ У СЕДИШТУ. ОВО НИЈЕ ОНО ШТО БИХ СМАТРАО ЗА ТИПИЧАН СЛУЧАЈ И НЕ СЛАЖЕ
СЕ САСВИМ СА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ ОПСЕРВАЦИЈАМА. НАЈГОРИ АСПЕКТ ЈЕ ВЕРОВАТНО ВЕНЕРА У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ, А ВРЕДИ
СПОМЕНУТИ ДА РОДИТЕЉИ НИСУ БИЛИ ТАКО СИРОМАШНИ ДА ДЕТЕТУ НИСУ МОГЛИ ДА ПРИУШТЕ СВАКУ ПОГОДНОСТ. ПТОЛЕМЕЈСКОМ
МЕТОДОМ ПОДЕЛЕ КУЋА ТРЕЋОМ КУЋОМ ВЛАДА ВЕНЕРА, И АСПЕКТ ТАДА ПОСТАЈЕ МНОГО ВИШЕ ТИПИЧАН ЗА МЕНТАЛНУ ЗАОСТАЛОСТ.
ПО МОМ МИШЉЕЊУ, ОВАЈ СИСТЕМ ПОДЕЛЕ КУЋА ЈЕ ЧЕСТО ВРЛО КОРИСТАН.

И ПАРАЛЕЛИ ДЕКЛИНАЦИЈА ИЗГЛЕДА ДА СУ НЕОБИЧНО ЧЕСТИ. ТО ЈЕСТ, МЕРКУР ЈЕ СМЕШТЕН НА ВРХУ ДЕВЕТЕ КУЋЕ, У РИБАМА.

МЕНТАЛНА ЗАОСТАЛОСТ – ОСНОВНА ИНДИКАЦИЈА ЈЕ САТУРНОВА АФЛИКЦИЈА ПРЕМА ТРЕЋОЈ КУЋИ ИЛИ КАДА СЕ НАЛАЗИ
У ЊОЈ, КАДАЈЕ У АФЛИКЦИЈИ СА ЊЕНИМ ВЛАДАРОМ, КАДА САТУРН АФЛИКТУЈЕ ТРЕЋУ КУЋУ СА ВРХА ДЕВЕТЕ, ОДНОСНО КАДАЈЕ
АФЛИКЦИЈА ИЗ САТУРНОВОГ ЗНАКА НА ВРХУ ДЕВЕТЕ. ВРЛО ЈЕ ЧЕСТА И ДОДАТНА АФЛИКЦИЈА ОД СТРАНЕ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ МАЛЕФИКА,
АЛИ ТРЕБА ПРИМЕТИТИ ДА МЕСЕЦ И МЕРКУР НИСУ НИПОШТО УВЕК АФЛИКТОВАНИ. ЧАК СУ У ИЗВЕСНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ОНИ ЈАКИ. ИСТО
СЕ МОЖЕ РЕЋИ ЗА СУНЦЕ И АСЦЕНДЕНТ. ВЕНЕРА ЈЕ ВРЛО ЧЕСТО У КВАДРАТУ СА МАРСОМ ИЛИ САТУРНОМ, А ВОДЕНО ТРОЈСТВО ЈЕ
ГОТОВО УВЕК ПОВЕЗАНО СА ТРЕЋОМ КУЋОМ ЗНАКОМ ИЛИ ПЛАНЕТОМ.
ДВАДЕСЕТ ДРУГИ СТЕПЕН ПРОМЕНЉИВИХ, КАО И КОД УМОБОЛНОСТИ (В.) ЧЕСТО ЈЕ УКЉУЧЕН У АФЛИКЦИЈУ.
У "МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ", ЈУЛИ 1915., ДАТИ СУ БРОЈНИ ПРИМЕРИ ИЗ КОЈИХ МОЖЕМО ОДАБРАТИ ТРИ:
РОЂЕЊЕ У 18 ЧАСОВА, 18. ОКТОБАР, 1806., БОЛТОН.
ЈУПИТЕР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ НА ВРХУ ТРЕЋЕ КУЋЕ И У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ. МАРС ЈЕ НА 22° ДЕВИЦЕ У
СЕМИКВАДРАТУ СА МЕСЕЦОМ И МЕРКУРОМ. ВЕНЕРА ЈЕ ТАЧНО У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ.
РОЂЕЊЕ У 8 И 15,21. МАРТА 1906., БОЛТОН.
НЕПТУН НА ВРХУ ТРЕЋЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ, ОБА СУ У КВАДРАТУ СА ВЕНЕРОМ.
РОЂЕЊЕ У ПОДНЕ, 17. МАРТА 1905., БОЛТОН. МАРС И САТУРН АФЛИКТУЈУ ВРХ ТРЕЋЕ КУЋЕ; СУНЦЕ, ВЛАДАР ТРЕЋЕ КУЋЕ ЈЕ НА
26° РИБА. ОВДЕ ЈЕ МЕРКУР АФЛИКТОВАН.

МЕСЕЧАРСТВО – ОБИЧНО ЈЕ УЗРОКОВАНО ОПОЗИЦИЈАМА ИЗ ШЕСТЕ ПРЕМА ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ, НАРОЧИТО АКО СУ УКЉУЧЕНИ
МЕСЕЦ, МЕРКУР ИЛИ НЕПТУН. ЧЕСТЕ СУ АФЛИКЦИЈЕ РАКА ИЛИ ИЗ РАКА. ИЗГЛЕДА ДА ДВАНАЕСТА КУЋА УПРАВЉА СНОМ, ДОК ТРЕЋА
ВЕРОВАТНО ПРЕДСТАВЉА БУДНУ СВЕСТ, А ДЕВЕТА СВЕСТ У СНУ. МОГУЋЕ ЈЕ ОНДА ДА ЈЕ ШЕСТА ПОВЕЗАНА СА ТРАНСОМ.

МЕТАФИЗИКА - ИНТЕРЕС ЗА ОВУ НАУКУЈАВЉА СЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ УРАНУ И НЕПТУНУ. УЗ ТО, САТУРН У ДЕВЕТОЈ КУЋИ, НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ КАРТИ, ГОТОВО УВЕК ДАЈЕ СКЛОНОСТ КА ДУБОКОМ И ОЗБИЉНОМ РАЗМИШЉАЊУ.
КАО ПРИМЕР МОЖЕМО НАВЕСТИ РОЂЕЊЕ ИМАНУЕЛА КАНТА.

МЕТОД В.УРЕДНОСТ.

МИЛОСРЂЕ – КАКО У СМИСЛУ ФИЛАНТРОПСКОГ ДАВАЊА МИЛОСТИЊЕ ТАКО И У СМИСЛУ МИЛОСРЂА КОЈЕ СЕ САСТОЈИ У
РАЗУМЕВАЊУ И ОПРАШТАЊУ ОНИМА КОЈИ СУ ЗГРЕШИЛИ, ОВА ЦРТАЈЕ СУШТИНСКИ ЈУПИТЕРИЈАНСКА, А НАРОЧИТО ЈЕ ПОВЕЗАНО СА
РИБАМА. ВЕРОВАТНО СЕ ТАКОЂЕ НАЛАЗИ, У НАЈВИШОЈ И НАЈУНИВЕРЗАЛНИЈОЈ ФОРМИ, ПОД УПЛИВОМ НЕПТУНА. МОРА СЕ, МЕЂУТИМ,
ПРИРТИЕТИТИ ДА НЕКИМ ЉУДИМА ТИПА РИБА И НЕПТУНА МИЛОСРЂЕ САВИМ НЕДОСТАЈЕ, КОЛИКО ГОД ДА СУ ТАКВИ УПЛИВИ ИСТАКНУТИ
У ЊИХОВИМ НАТАЛНИМ КАРТАМА. ТУ ИМАМО СЛУЧАЈ ДА И ОВА ПЛАНЕТА И ЗНАК ИСПОЉАВАЈУ КРИТИЧКИ СТАВ И НЕЗАДОВОЉСТВО КОЈИ
СУ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ВИШЕ ЗА НАТУСЕ ДЕВИЦЕ И ШКОРПИОНА. ЊИХОВ ИДЕАЛИЗАМ ИЗГЛЕДА ВРЕМЕНОМ ПРЕТРПИ РАЗОЧАРЕЊЕ, ПА
ПОЧИЊУ ДА ЗАМЕРАЈУ ДРУГИМА ЗБОГ НЕУСПЕХА КАКО БИ ИСТАКЛИ ЛИЧНЕ СТАНДАРДЕ. И СТРЕЛАЦ ЈЕ, МАДА ЗАИСТА РЕТКО ЗАКЕРАЛО,
ЧЕСТО ВЕЛИКИ САТИРИЧАР, НАРОЧИТО АКО ЈЕ ИСТАКНУТА И ДЕВИЦА. ВЕНЕРИНИ ЗНАЦИ ПО ПРАВИЛУ НИСУ КРИТИЧНИ И БЛАГИ СУ У
СВОЈИМ СТАВОВИМА, А И ЛАВ ЈЕ РЕТКО КАД ГРУБО КРИТИЧАН. ВОДОЛИЈА ПОСЕДУЈЕ И МИЛОСРЂЕ И РАЗУМЕВАЊЕ.

МИМИКРИЈА - В. ИМИТИРАЊЕ.

МИР - КАДА ЈЕ ПРИРОДАН, УГЛАВНОМ ЈЕ ПРОИЗВОД ХАРМОНИЗУЈУЋЕГ УТИЦАЈА ВЕНЕРЕ. СТЕЧЕНИ МИР ФИЛОЗОФА ЈЕ ПРЕ
САТУРНОВСКЕ ПРИРОДЕ. МАРЛБОРО ЈЕ БИО ПОЗНАТ ПО СВОМ НЕНАМШИВОМ МИРУ, А ИМА МЕРКУРА У БЛИЗАНЦИМА У ТРЕЋОЈ У
КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ. ПРИВИДНИ МИР ЈЕ НЕКАД РЕЗУЛТАТ ПРОСТЕ НЕОСЕТЉИВОСТИ, И ТАДА ОБИЧНО НАЛАЗИМО МНОГО ПЛАНЕТА
У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА И НЕРЕТКО ТЕШКЕ САТУРНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ. МНОГЕ ПЛАНЕТЕ У ВАЗДУШНИМ ЗНАЦИМА ТАКОЂЕ ЧЕСТО ДАЈУ МИР,
АЛИ ОН НЕ ОЗНАЧАВА ОБАВЕЗНО И ВИСОКО РАЗВИЈЕНУ ОСОБУ. У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА РЕЗУЛТИРА ИЗ ПРОСТОГ НЕДОСТАТКА
ЕМОЦИОНАЛНЕ СНАГЕ И ОСЕЋАЊА, И ИЗ ЈЕДНЕ, КОЛИКО ГОД РАФИНИРАНЕ, У КРАЈЊОЈ АНАЛИЗИ ПОВРШНЕ ПРИРОДЕ.

МИСТЕРИЈА (ЉУБАВ ПРЕМА) – ОВО ЈЕ ДОБРО ПОЗНАТА ОСОБИНА ШКОРПИОНА КОЈИ УЖИВА ДА БУДЕ ОБАВИЈЕН ВЕЛОМ
ТАЈАНСТВА И ТАКО ИЗАЗИВА ЗНАТИЖЕЉУ ДРУГИХ. ЗА ПРЕДСТАВНИКА ВИШЕГ ТИПА ЧАК СУ И ТРИВИЈАЛНЕ СТВАРИ СВЕТЕ. НИЖИ ТИПОВИ
ШКОРПИОНА ПРОСТО ЖЕЛЕ ДА САЧУВАЈУ СВОЈЕ ПОСЛОВЕ ЗА СЕБЕ И ОНИ СЕ ЧЕСТО ЈАКО ТРУДЕ ДА ОБАВИЈУ СВОЈЕ НАЈПРОСТИЈЕ И
НАЈБЕЗАЗЛЕНИЈЕ АКЦИЈЕ У "МАГЛОВИТИ ОБЛАК" МИСТИФИКАЦИЈЕ. У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ ИСТЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ СЕ ДАЈУ ПРИМЕТИТИ И КОД
РАКА И РИБА. СТРЕЛАЦ ЈЕ НАЈМАЊЕ РЕЗЕРВИСАН И НЕ ВОЛИ ТАЈАНСТВЕНОСТ.

МИСТИЦИЗАМ - НЕПТУН СЕ СМАТРА ПЛАНЕТОМ МИСТИКА И У СВОЈИМ ВИШИМ АСПЕКТИМА ПРЕДСТАВЉА СЈЕДИЊЕЊЕ
БЕСКОНАЧНОГ. У ИСТОМ СМИСЛУ ДВАНАЕСТА КУЋА СЕ МОЖЕ НАЗВАТИ ЦИЉЕМ, ИЛИ КОНАЧНИМ
КОНАЧНОГ И
ОСЛОБОЂЕЊЕМ. ПОЗИТИВНИЈЕ ФОРМЕ "СПИРИТУАЛНОГ" РАЗВОЈА, ОБИЧНО СВРСТАВАНЕ ПОД "ОКУЛТИЗАМ", ПРИПАДАЈУ УГЛАВНОМ
УРАНУ.

МИШИЋАВОСТ - В. СНАГА (ФИЗИЧКА)

МЛАДАЛАШТВО –И БЛИЗАНЦИ И СТРЕЛАЦ СЕ МОГУ НАЗВАТИ "ПЕТРОМ ПАНОМ" ЗОДИЈАКА, ОНАЈ ПРВИ УГЛАВНОМ НА НИВОУ
УМА, ОВАЈ ДРУГИ НА ФИЗИЧКОЈ РАВНИ. СТРЕЛАЦ И ПОД СТАРЕ ДАНЕ ЗАДРЖИ ТЕЛЕСНУ СВЕЖИНУ И НАВИКУ УЖИВАЊА У ЖИВОТУ,
ШТАВИШЕ ТЕЛО ГА СЛУЖИ ДУЖЕ НЕГО ДУХ. ВЕНЕРА ЧУВА ЗДРАВЉЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРОСТОДУШНОСТИ И ВЕДРИНИ; САТУРН ЈЕ ЧЕСТО
"НИКАД МЛАД" И УГЛАВНОМ СЕ СМАТРА КОРИСНИМ У КАСМЈИМ ГОДИНАМА.

МОРАЛНОСТ (У ОПШТЕМ СМИСЛУ) - В. НЕЧАСНОСТ; АЛКОХОЛИЗАМ; НЕМОРАЛНОСТ (СЕКСУАЛНА).

МОРЕ (ЉУБАВ ПРЕМА) – НАЈВАЖНИЈЕ ПОДРУЧЈЕ У ВЕЗИ С ОВИМ ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ОКО 6° ШКОРПИОНА, ДОК СУПРОТНО ПОДРУЧЈЕ
ИЗГЛЕДА ДА ИМА И СУПРОТНУ ТЕНДЕНЦИЈУ, ТЈ. ЉУБАВ ПРЕМА ЗЕМЉИ ОДНОСНО ЧВРСТОМ ТЛУ И АНТИПАТИЈУ ПРЕМА МОРУ.
НЕПТУН ДАЈЕ ОЧАРАНОСТ МОРЕМ, АЛИ НЕ НЕМИНОВНО И БОРАВАК НА ЊЕМУ.

МРЖЊА –ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЕКСТРЕМНИЈИХ МАРСОВИХ ВИБРАЦИЈА, А ОДРАЖАВА СЕ ВИШЕ КРОЗ ШКОРПИОНА НЕГО КРОЗ
ОВНА, И ВЕРОВАТНО НАЈЧЕШЋЕ СА ПРИМЕСОМ САТУРНА ИЛИ УРАНА. ОВАЈ ПОСЛЕДЊИЈЕ ЧЕСТО НАСИЛАН У СВОЈИМ АНТИПАТИЈАМА И,
КАО И ШКОРПИОН, МОЖЕ ДУГО ПАМТИТИ ОМАЛОВАЖАВАЊА И УВРЕДЕ. У МАПАМА КОЈЕ ПОТХРАЊУЈУ МРЖЊУ И РЕВАНШИЗАМ БЕНЕФИЦИ
СУ ОБИЧНО НА НЕУПАДЉИВИМ МЕСТИМА.

МРЗОВОЉА - В. ЋУД.

МУЦАВОСТ - В. ГОВОР.

МУШКАРАЧА – ОВАКВЕ ЖЕНЕ СУ ПОД УПЛИВОМ ИСТАКНУТИХ ПОЗИТИВНИХ ЗНАКОВА, ТЕ СУНЦА, МАРСА, ЈУПИТЕРА ИЛИ
УРАНА, ДОК СУ МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И НЕПТУН ОПСКУРНО СМЕШТЕНИ. МЕРКУР ЈЕ НЕУТРАЛАН, МАДА ЧЕСТО ДАЈЕ ОБЕСНУ ОСОБУ.
МУЗИЧКА СПОСОБНОСТ – ОЗНАЧАВА ЈЕ ЈАКА ВЕНЕРА ИЛИ НЕПТУН, КОЈИ СЕ ГОТОВО УВЕК НАЛАЗИ НА НЕКОМ ОД
УГЛОВА. ЕМОЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (ВАТРА И ВОДА) СУ ПО ПРАВИЛУ УВЕК ИСТАКНУТИ. БЛИЗАНЦИ СЕ ТАКОЂЕ ЧЕСТО ЈАВЉАЈУ,
ЗАХВАЉУЈУЋИ СВОЈОЈ МАНУЕЛНОЈ СПРЕТНОСТИ И ДЕЛИКАТНОСТИ ДОДИРА. БИК ЈЕ ДОБАР ПРЕДСТАВНИК, АЛИ ВАГА ВИШЕ ЦЕНИ МУЗИКУ
НЕГО ШТО СЕ БАВИ ЊОМ. ВОДОЛИЈАЈЕ ВРЛО МУЗИКАЛНА, АЛИ И РАК. ДЕВИЦА ЈЕ ИЗГЛЕДА НАЈЧЕШЋИ АСЦЕНДЕНТ, А САТУРН ЈЕ
ГОТОВО УВЕК У АСПЕКТУ СА УГЛОМ, А ОВО ЈЕ ПЛАНЕТА СЛУХА. КОНТАКИ МЕСЕЦ-САТУРН СУ ТАКОЂЕ ЧЕСТИ. СЛЕДЕЋИ ДЕЛОВИ
ЗОДИЈАКА ИМАЈУ НАРОЧИТИ ЗНАЧАЈ. 16° БИКА-ШКОРПИОНА;
15°КАРДИНАЛНИХ, НАРОЧИТО ОВНА И РАКА; 24° КАРДИНАЛНИХ (ПОНАВЉАЈУ СЕ У СВИМ ВРСТАМА УМЕТНИЧКИХ МАПА) И, ЧЕСТО,
КРАЈЕВИ ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ И ПОЧЕЦИ ДЕВИЦЕ-РИБА.
ЈОШ НИСАМ ЗАПАЗИО КАКАВЈЕ НАРОЧИТИ КАРАКТЕР СВАКОГ ПОДМЧЈА. ОВА ПОДРУЧЈА СУ ИЗВЕДЕНА ИЗ ПОСМАТРАЊА НАТАЛНИХ
КАРТИ СЛАВНИХ МУЗИЧАРА, АЛИ ВЕЋИНА ЉУДИ СА ДОБРО ПОЛОЖЕНИМ МЕСЕЦОМ ИЛИ ВЕНЕРОМ У ПОГЛЕДУ НА ВЕНЕРУ ИЛИ НЕПТУН
(НАРОЧИТО У КОЊУНКЦИЈИ), ТЕ У ВАТРИ ИЛИ ВОДИ, ИЛИ У БИКУ, ИЛИ, У МАЊОЈ МЕРИ, У БИЛО КОЈЕМ ЗНАКУ, ИСПОЉАВА ВЕЛИКУ
МУЗИКАЛНОСТ. С ДРУГЕ СТРАНЕ ВЕРОВАТНО ДА ЛОШИ АСПЕКТИ МАРСА ПРЕМА ВЕНЕРИ ИЛИ НЕПТУНУ НАЈВИШЕ ИМИШТАВАЈУ ОВУ
СПОСОБНОСТ. САТУРН, КОЈИ ВЛАДА СЛУХОМ, МОРА СЕ ТАКОЂЕ РАЗМОТРИТИ У ОВОМ ПОГЛЕДУ. КАЖУ ДА ЛОРД ТЕНИСОН, МАДА НЕКА
ОД ЊЕГОВИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА ОТКРИВАЈУ ЈАК ОСЕЋАЈ ЗА ЗВУЧНОСТ ЈЕЗИКА, НИЈЕ МНОГО ЦЕНИО МУЗИКУ. МОЖЕМО ТО ПРИПИСАТИ
КАДЕНТНОМ НЕПТУНУ И МОЖДА ТОМЕ ШТО ЈЕ 16° БИКА ТАЧНО ИЗМЕЂУ МАРСА-УРАНА И САТУРНА.

НАГЛОСТ – УЗРОКОВАНА ЈЕ ПРЕНАГЛАШЕНИМ МАРСОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ У ХОРОСКОПУ, НАРОЧИТО У АФЛИКЦИЈИ СА СУНЦЕМ ИЛИ
УРАНОМ И ДЕЛОВАЊЕМ У КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА. АКО АФЛИКЦИЈЕ ПАДАЈУ И У УГАОНЕ КУЋЕ, МНОГО ЈЕ ВЕРОВАТНИЈЕ ДА ЋЕ ИСПАДИ
БИТИ ЈАВНИ. ЗНАК ОВНА, ОСИМ АКО ЈЕ ОБУЗДАН ЈАКИМ САТУРНОМ, ВРЛО ЈЕ СКЛОН НАГЛИМ РЕАКЦИЈАМА, "ТРЧАЊУ ПРЕД РУДУ" И ЗБОГ
ТОГА УВЕК ЗАЖАЛИ.

НАГОВАРАЊЕ (ЛАСКАЊЕМ) –ТО ЈЕ ВЕНЕРИНА МЕТОДА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉА, ПОМЕШАНА СА ИСТАКНУТИМ МЕРКУРОМ И,
МОЖДА,
ЈАРЦОМ.

НАКАЗНОСТ (ЛИЦА) – НАЈЧЕШЋЕ РЕЗУЛТИРА ИЗ РДАВИХ АСПЕКАТА ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ, НАРОЧИТО МАЛЕФИКА, КАДА НЕМА
ДОБРИХ АСПЕКАТА ДА ДДУЈУ ПРОТИВ ЊИХ.
АФЛИКЦИЈЕ У ОВНУ ТАКОЂЕ ИМАЈУ ИСТИ ЕФЕКАТ.

НАРАВ - В. ЋУД.

НАСЛЕДНОСТ – У АНАЛИЗИ НАТАЛНЕ КАРТЕ МОРАМО, УКОЛИКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ, СВАКАКО ПОВЕСТИ И РАЧУНА О НАТУСОВОМ
ПОРЕКЛУ, ЈЕР ВАЉА ПРИЗНАТИ ДА СВА ЉУДСКА БИЋА НЕ ОДГОВАРАЈУ СЛИЧНО НА СЛИЧНЕ СТЕЛАРНЕ
УТИЦАЈЕ. ОВО НЕ НЕГИРА ВРЕДНОСТ АСТРОЛОГИЈЕ ЈЕР ЈЕ НАСЛЕДНОСТ, СА АСТРОЛОШКЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА, ПРОСТО ЕФЕКАТ
ПОРОДИЧНИХ, ПЛЕМЕНСКИХ И РАСНИХ УТИЦАЈА. СА ПОТПУНИМ ПОЗНАВАЊЕМ ПОМЕНУТИХ ЧИНИЛАЦА МОГЛИ БИСМО НАСЛЕДНОСТ
ИНТЕРПРЕТИРАТИ И СА АСТРОЛОШКОГ СТАНОВИШТА, АЛИ СЕ ДО ТАКВИХ ПОДАТАКА ТЕШКО ДОЛАЗИ, А У ПРАКСИ НАЛАЗИМО ДА СУ НАШИ
РЕЗУЛТАТИ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ И БЕЗ ЊИХ, ПОД УСЛОВОМ ДА СМО УПОЗНАТИ СА ОБИЧАЈИМА НАРОДА И КЛАСЕ КОЈИМА
НАТУС ПРИПАДА.
УЈЕДНОМ НАРОЧИТОМ СМИСЛУВЕРОВАТНОЈЕ ТАЧНО ДА СУ СВЕТЛА, ЧЕТВРТА И ДЕСЕТА КУЋА, КАО И МЕСЕЦ И САТУРН НАРОЧИТО
ПОВЕЗАНИ СА НАСЛЕДНИМ УТИЦАЈИМА, А БИЛО БИ РАЗУМНО ОЧЕКИВАТИ ДА И ОСМА КУЋА, КАО ОНА КОЈА ВЛАДА ЗАОСТАВШТИНОМ, ИМА
ИЗВЕСНО ЗНАЧЕЊЕ У ТОМ ПОГЛЕДУ. МЕЂУТИМ, НЕМА СУМЊЕ ДА СВАКИ ДЕО НАТАЛНЕ КАРТЕ МОЖЕ ПРЕДСТАВЉАТИ НАСЛЕЂЕНУ ЦРТУ, А
ИСПИТИВАЊЕ КАРТИ ЧЛАНОВА ИСТЕ ПОРОДИЦЕ ТО И ПОТВРЂУЈЕ. ЗНАМ ЗА ЈЕДАН СЛУЧАЈ ГДЕ СУ ОТАЦ И ЊЕГОВА ТРИ СИНА, А ШЕСТОРО
ОД ДЕСЕТОРО УНУЧАДИ, ИМАЛИ САТУРН ИЛИ У ОВНУ ИЛИ У РАКУ! ЧЕСТО СЕ НАЛАЗИ И ДАЈЕ ИСТИ ЗНАК ИСТАКНУТ У ВЕЛИКОЈ ВЕЋИНИ
ХОРОСКОПА ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ, И ДА ПО ПРАВИЛУ САДРЖИ ЈЕДНО ОД СВЕТАЛА ИЛИ ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ.

НАУЧНА ИНТЕРЕСОВАЊА – ТИП ХОРОСКОПА ЋЕ НАРАВНО УВЕЛИКО ВАРИРАТИ У СКЛАДУ СА ПРАВЦЕМ ИСПОЉЕНИХ
ИНТЕРЕСОВАЊА. МОЖЕМО ПРИМЕТИТИ ДА СУ У МАПАМА ПРИРОДЊАКАЈАКО НАСЕЉЕНИ БИК И ЈАРАЦ, КАО И ТРЕЋА КУЋА. ТАКО АКО
ПОГЛЕДАМО ПОЛОЖАЈЕ ДЕВЕТ НЕБЕСКИХ ТЕЛА И АСЦЕНДЕНТЕ У ХОРОСКОПИМА ЕДИСОНА, ХАКСЛИЈА, ПАСТЕРА И ВАЛАСА (УКУПНО 40
ТАЧАКА) У 12 ЗНАКОВА, ДОБИЈАМО ЧАК 15 У ЈАРЦУ И 7 У БИКУ, АЛИ, ЗАЧУДО, НИЈЕДАН У ДЕВИЦИ, ДОК БЛИЗАНЦИ И СТРЕЛАЦ НИСУ
ЈАСНО ИСТАКНУТИ. ОВАН И ВАГА ИМАЈУ САМО ПО ЈЕДНУ ОД ОВИХ ТАЧАКА, А РАКЈЕДНУ СУМЊИВУ И ТО ХАКСЛИЈЕВ АСЦЕНДЕНТ. НИ
ВОДОЛИЈА НИЈЕ ИСТАКНУТА.
АКО СЕ ОСВРНЕМО НА ХОРОСКОПЕ МАТЕМАТИЧАРА И АПСТРАКТНИХ МИСЛИЛАЦА, У ПРВИ ПЛАН ДОЛАЗЕ СТРЕЛАЦ И ВАЗДУШНИ
ЗНАЦИ, А КОД ОВИХ ПОСЛЕДЊИХ ЗНАЧАЈНА ЈЕ ДЕВЕТА КАО И ТРЕЋА КУЋА. ПОДРУЧЈЕ ОКО ДВАДЕСЕТ ДРУГОГ СТЕПЕНА БЛИЗАНАЦА-
СТРЕЛЦА ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНО СА МАТЕМАТИКОМ, С ТИМ ШТО ЈЕ И ЧЕСТО АСПЕКТОВАНО ИЗ ДВА ОСТАЛА ВАЗДУШНА
ЗНАКА. ВЕНЕРА ЈЕ ОБИЧНО ИСТАКНУТА ПЛАНЕТА, ИЛИ БАРЕМ НЕКИ ЊЕН ЗНАК. ОКО 25° РАКА ОБИЧНО ЈЕ ЗАУЗЕТО ИЛИ БЛИСКО
АСПЕКТОВАНО.
НАГЛАШАВАМ БЛИСКО. СЛУЖЕЋИ СЕ ОВИМ ЛОКАЛНИМ УПЛИВИМА ОБИЧНО УЗИМАМО ЈЕДНОСТАВНО ДВА ОПРЕЧНА ПОЉА, ПОНЕКАД И
"КРСТ" КОЈИ ОВА ПОЉА ФОРМИРАЈУ У ЧЕТИРИ ЗНАКА ЧЕТВЕРСТВА, И, ИЗУЗЕТНО ПЛАНЕТЕ У ТРИГОНУ ИЛИ СЕКСТИЛУ. ВАЉА ИМАТИ НА
УМУ ДА УКОЛИКО УЗМЕМО МА КОЈУ ТАЧКУ У ЗОДИЈАКУ МАЛА ЈЕ ВЕРОВАТНОЋА ДА НИЈЕДНА ПЛАНЕТА НИЈЕ СА ЊОМ У АСПЕКТУ. ЈЕР
(ИЗУЗИМАЈУЋИ ПАРАЛЕЛЕЛ И СВЕ МАЊЕ АСПЕКТЕ И ДОПУШТАЈУЋИ ОРБИС ДО 8°) СВАКА ПЛАНЕТА ПОКРИВА 128° ИЛИ ВИШЕ ЈЕДНЕ
ТРЕЋИНЕ ЕКЛИПТИКЕ. ЗАПАЗИТЕ, МЕЂУТИМ, ДА СУНЦЕ И ВЕНЕРА НЕ МОГУ ДА ФОРМИРАЈУ ПУНИ БРОЈ АСПЕКАТА.
ПРИМЕРИ:
БИДЕР, "МУЊЕВИТИ КАЛКУЛАТОР", СУНЦЕ И АСЦЕНДЕНТ НА 21° БЛИЗАНАЦА, У ТРИГОНУ СА САТУРНОМ И УРАНОМ. ТРИ
ПЛАНЕТЕ У БИКУ. МАРС И НЕПТУН АСПЕКТУЈУ 25° РАКА.
ЊУТН, МЕРКУР НА 21° СТРЕЛЦА У СЕКСТИЛУ СА ВЕНЕРОМ НА 27° ВОДОЛИЈЕ И АСЦЕНДЕНТОМ НА 20° ВАГЕ; САТУРН ЈЕ НА
20° РИБА.
КЕРОЛ, ВЕНЕРА НА 23° СТРЕЛЦА У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ И СЕКСТИЛУ СА ЈУПИТЕРОМ НА 28° ВОДОЛИЈ Е; НЕПТУН НА 25°
ЈАРЦА.
РЕГИОМОНТАНУС, МЕСЕЦ НА 19° БЛИЗАНАЦА, МАРС НА 21° БЛИЗАНАЦА, СУНЦЕ НА 24° БЛИЗАНАЦА; ВЕНЕРА НА 25° РАКА.
ЕРАСМУС РЕИНХОЛДУС, ВЕНЕРА НА 24° СТРЕЛЦА У ТРИГОНУ СА САТУРНОМ НА 25° ВАГЕ; МЕРКУР НА 24° ШКОРПИОНА У
УРАНОМ НА 25° РАКА.
ТРИГОНУ СА

НАВИКА – МОЖЕ СЕ РЕЧИ ДА СВЕСНА АКЦИЈА (СУНЦЕ) КОНСТАНТНО ФОРМИРА СКЛОНОСТИ КОЈЕ ПОТОМ ПРЕЛАЗЕ У СФЕРУ
ЛУНАМЕ АКЦИЈЕ У ВИДУ АУТОМАТСКОГ ИЛИ НЕСВЕСНОГ ПОНАШАЊА, КАО КАД ОСОБА, УЧЕЋИ ДА ВОЗИ БИЦИКЛ, МАЧУЈЕ ИТД. ПРВО
ИЗВОДИ ПОКРЕТЕ НАПОРОМ ВОЉЕ, А ЗАТИМ СТИЧЕ МОЋ ЊИХОВОГ ИНСТИНКТИВНОГ ИЗВОЂЕЊА. ГЕНЕРАЛНО ГОВОРЕЋИ, СВИМ
АУТОМАТСКИМ АКЦИЈАМА ВЛАДА МЕСЕЦ, А АФЛИКЦИЈЕ ТЕ ПЛАНЕТЕ УЗРОКУЈУ ТЕШКОЋЕ У ИЗВОЂЕЊУ АУТОМАТСКИХ АКЦИЈА, ШТО
РЕЗУЛТИРА НЕСПРЕТНОШЋУ.
У ИСТО ВРЕМЕ, ВЕРОВАТНО СУ СВИ НЕГАТИВНИ ЗНАЦИ И ПЛАНЕТЕ ПОВЕЗАНИ СА НЕСВЕСНИМ, А АФЛИКЦИЈЕ У ЊИМА ИЛИ ИЗ ЊИХ
СТВАРАЈУ ПРЕ НАВИКЕ НЕГО ШТО УТИЧУ НА СВЕСНУ АКЦИЈУ. ПРИМЕТНО ЈЕ ДА СУ ЗНАЦИ ПОПУТ БИКА ИЛИ ДЕВИЦЕ "СТВОРЕЊА
НАВИКЕ".

НЕ - ПОЈМОВИ КОЈИ ПОЧИЊУ СА НЕ, У ОВОЈ КЊИЗИ УГЛАВНОМ СУ СВРСТАВАНИ ПОД ОДГОВАРАЈУЋИ ПОЗИТИВАН ОБЛИК, НПР.
НЕТАЧНОСТ ПОД ТАЧНОСТ. У НЕКИМ СЛУЧАЈЕВИМА, КАДА СЕ НЕГАТИВНА ФОРМА МНОГО ЧЕШЋЕ КОРИСТИ, ДАТА ЈЕ УМЕСТО
ПОЗИТИВНЕ.

НЕЧАСНОСТ - ФИНАНСИЈСКА НЕЧАСНОСТ У ЗНАТООЈ МЕРИ ОБИЧНО ЈЕ ПОКАЗАНА ТЕШКИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА МЕСЕЦУ,
МЕРКУРУ, ВЕНЕРИ И ЈУПИТЕРУ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 761: МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ И У ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ;
МЕРКУР У КВАДРАТУ СА УРАНОМ; ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА МАРСОМ; ЈУПИТЕР У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ, И У СЕМИКВАДРАТУ СА
МАРСОМ.
"Д.С.ВИНДЕЛ": МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА МЕРКУРОМ; ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ; ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ.
Н.Н. 261: МЕСЕЦ У ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ; МЕРКУР У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ; ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ;
ТАКОЂЕ И У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ.
НЕКЕ ОД ОВИХ АФЛИКЦИЈА ГОТОВО УВЕК ПАДАЈУ У ПРОМЕНЉИВЕ ЗНАКЕ, С ТИМ ДА СУ РИБЕ И НЕПТУН ИСТАКНУТИ ГОТОВО У
СВАКОЈ ПРЕВАРИ. МЕЂУТИМ, ОСИМ АКО ОПШТЕ АФЛИКЦИЈЕ ДАТЕ ГОРЕ НИСУ ПРИСУТНЕ У ОЗБИЉНОЈ ФОРМИ, ОНЕ МОГУ
ОЗНАЧАВАТИ СТАЊЕ ЗАБРИНУТОСТИ ИЛИ КОНФУЗИЈЕ, ИЛИ ОПАСНОСТ ОД ПОСТАЈАЊА ЖРТВОМ ПРЕВАРЕ. У МАПАМА ОВЕ ВРСТЕ
ПОКАЗАЋЕ СЕ, НАРАВНО И ГРАМЗИВОСТ. ТАКО У ГОРЊЕМ НАЛАЗИМО:
РАКА НА ВРХУ ДРУГЕ, МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ.
РАКА НА ВРХУ ДРУГЕ, А СУНЦЕ У ЊЕМУ.
ДВЕ ПЛАНЕТЕ У РАКУ НА М.Ц.-У, ВЕНЕРУ У ПАРАЛЕЛУ СА САТУРНОМ.
БЕЗОБЗИРНИ ПОДУХВАТИ СУ ПОКАЗАНИ ИСТАКНУТИМ АФЛИКТУЈУЋИМ МАРСОМ; ОБИЧНО У ВЕЗИ СА ПЕТОМ КУЋОМ. ОВО НАРАВНО,
ИЗОСТАЈЕ КОД НИЖИХ СЛУЧАЈЕВА НЕЧАСНОСТИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ МАЛО ИЛИ НИМАЛО РИЗИКА.

НЕЧИСТОЋА – ЗА ОСОБЕ КОЈЕ, КАО ДР


ЏОНСОН, "НЕ ЖУДЕ БАШ ЗА ЧИСТИМ РУБЉЕМ", ОБИЧНО ЋЕ СЕ НАЋИ ДА ИМАЈУ
МНОГО ПЛАНЕТА У ЗЕМЉАНИМ И ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА,
ДОК МАРС МОЖЕ БИТИ ИСТАКНУТ, БЕЗ ЈАКОГ ВЕНЕРИНОГ ЗРАЧЕЊА
(РАФИНИРАНОСТ) ИЛИ СУНЦА И ЈУПИТЕРА (САМОПОШТОВАЊЕ).
ДЕВИЦА ЈЕ У ЦЕЛИНИ ГЛЕДАВШИ ВРЛО ПАЖЉИВА УПОГЛЕДУ ЛИЧНЕ ЧИСТОЋЕ. ЈАКИ САТУРНОВИ УТИЦАЈИ ЧЕСТО ВОДЕ У ЛЕЊОСТ И
АЉКАВОСТ, А У СЛАБОЈ КАРТИ ВЕНЕРИН УТИЦАЈ, БИЛО КАО ПЛАНЕТЕ ИЛИ НЕКОГ ЊЕНОГ ЗНАКА, МОЖЕ ПРОИЗВЕСТИ НЕУРЕДНУ, АЉКАВУ
ОСОБУ.

НЕФРИТИС - СЛУЧАЈ СА ИЛУСТРАЦИЈЕ НА СТР. 95 УЗЕТ ЈЕ ИЗ "МОДЕРНЕ АСТРОЛОГИЈЕ" ЗА ЈУЛИ 1915., ГДЕ СУ ПОЗИЦИЈЕ
ДАТЕ БЕЗ ПОДАТАКА О ТАЧНОМ ЧАСУ РОЂЕЊА КОЈЕ СЕ, МЕЂУТИМ, ДОГОДИЛО 17. СЕПТЕМБРА 1878. НАТУС ЈЕ ТРПЕО ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ
ЦРЕВА И ПЛУЋА, КИЧМЕНЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ И НЕФРИТИСА.
СТЕЛИЈУМ У ДЕВИЦИ У ДЕВЕТОЈ КУЋИ ОДМАХ ПАДА У ОЧИ И ИЗГЛЕДА ДА, МАДАЈЕ НАТУС БИО ОЧИГЛЕДНО ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА
ФИЛОСОФИЈУ, И ПОРЕД ПОТЕНТНОСТИ КУЋЕ ОДРЕЂЕНУ УЛОГУ У БОЛЕСТИ ИГРА И СЛАБОСТ ДЕВИЦЕ. ЧИНИ СЕ ДА ЈЕ ОПОЗИЦИЈА
САТУРНА ПРЕМА МАРСУ ГЛАВНИ УЗРОК ОВИХ И МНОГИХ ДРУГИХ ОЗБИЉНИХ БОЛЕСТИ, А МОЖДА ЈЕ ДЕЛИМИЧНО ОДГОВОРАН И
НЕДОСТАТАК УГАОНИХ ТЕЛА, КАО И МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА ПЛУТОНОМ У ШЕСТОЈ. ЈУПИТЕР У ЈАРЦУ НИЈЕ ОД ВЕЛИКЕ ПОМОЋИ КОД
ЛОШЕГ ЗДРАВЉА; ОВДЕ ОН ЧИНИ И ДЕО ВЕЛИКОГ ТРИГОНА КОЈИ ЈЕ, МЕЂУТИМ, ОД СУМЊИВЕ КОРИСТИ.
СЛЕДЕЋИ СЛУЧАЈ ЈЕ ЈУЏИН ДЕБС, У.С.А., СИНДИКАЛНИ ВОЂА РОЂЕН У 9 ЧАСОВА, 5. НОВЕМБРА 1855. ТЕР ХОТ, ИНДИЈАНА.
1 ОВДЕ ЈЕ АСЦЕНДЕНТ СТРЕЛАЦ, ДОК ЈЕ САТУРН У ТАЧНОМ КВАДРАТУ ПРЕМА СТЕПЕНУ НА ГОРЊОЈ МАПИ.
МЕСЕЦ ЈЕ НА ИСТОМ СТЕПЕНУ КАО МАРС ГОРЕ. ДЕБС ИМА ВЕНЕМ У ВАГИ, ДОК У ДРУГОМ СЛУЧАЈУ НЕМА НИЧЕГА НИ У ТОМ ЗНАКУ
НИ У СЕДМОЈ КУЋИ. ВЕНЕРА ЈЕ У ОБА СЛУЧАЈА У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ.
НЕКОМПЕТЕНТНОСТ - В. СПОСОБНОСТ.

НЕМАР - В. НЕПАЖЊА.

НЕМИЛОСРДНОСТ - В. САМИЛОСТ; ОКРУТНОСТ.

НЕМОРАЛНОСТ (СЕКСУАЛНА) – О ОВОМ ПРЕДМЕТУ ВИШЕ СУ РАСПРАВЉАЛИ СРЕДЊЕВЕКОВНИ НЕГО МОДЕРНИ ПИСЦИ АЛИ,
ЧИТАЈУЋИ ОВЕ ПРВЕ, МОРАМО ИМАТИ У ВИДУ ПРОМЕНЕ ОБИЧАЈА И МОРАЛНИХ СТАНДАРДА.
ГВИДО БОНАТУС КАЖЕ ДА ЋЕ, УКОЛИКО СУ "ВЕНЕРА И МАРС У МУШКИМ ЗНАЦИМА, НАТУС БИТИ УМЕРЕНО ПОД УПЛИВОМ "ТАКВИХ
СТВАРИ"; АЛИ АКО СУ ИСТОЧНИ, БИЋЕ ВИШЕ НЕУМЕРЕН, СКЛОН ИНЦЕСТУ, ИТД. АКО СУ ЗАПАДНИ И У ЖЕНСКИМ ЗНАЦИМА, ЊЕГОВ ДУХ
ЋЕ БИТИ "ГАДАН И ЖИВОТИЊСКИ", А ЈОШ ВИШЕ АКО САТУРН БАЦА БИЛО КАКАВ ЗРАК ПРЕМА ЊИМА. МЕЂУТИМ, АКО ЈЕ НАТУС ЖЕНА А
ИМА ОВЕ ПЛАНЕТЕ ИСТОЧНО У МУШКИМ ЗНАЦИМА, НЕЋЕ ВОЛЕТИ МУШКЕ ЉУБАВНИКЕ. АКО СУ У ЖЕНСКИМ ЗНАЦИМА И ЗАПАДНИ, ОНДА
ВАЖИ ОБМУТО.
ОТКРИЋЕ УРАНА И НЕПТУНА БАЦИЛО ЈЕ НОВО СВЕТЛО НА ОВО ПИТАЊЕ. ЊИХОВЕ АФЛИКЦИЈЕ, НАРОЧИТО АКО ДЕЛУЈУ НА ПЕТУ
ОДНОСНО СЕДМУ КУЋУ, НЕИЗБЕЖНО УТИЧУ НА МОРАЛНОСТ И ТАКВИ НАТУСИ НАГИЊУ НЕДОСТОЈНОМ ПОНАШАЊУ. НАЈВЕЋИ ДЕО СВЕГА
ОВОГА ИЗГЛЕДА ДА СЕЈАВЉА У СЛУЧАЈУ ТЕШКИХ ОПОЗИЦИЈА ИЗМЕЂУ БИКА И ШКОРПИОНА КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ПЕТУ ИЛИ СЕДМУ КУЋУ;
ОНЕ ИЗГЛЕДА НАРОЧИТО ГАДНО ДЕЛУЈУ.
ЗА ХОМОСЕКСУАЛНОСТ КАЖУ ДА СЕ ГОТОВО УВЕК МОЖЕ ДОВЕСТИ У ВЕЗУ СА УРАНОМ. У СЛУЧАЈУ КОЈИ ТРЕНУТНО ПРОУЧАВАМ
СУНЦЕ И ВЕНЕРА СУ У ВОДОЛИЈИ, У ТРИГОНУ СА УРАНОМ, КОЈИ ЈЕ У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ, ВЛАДАРОМ ПЕТЕ КУЋЕ, ДОК ЈЕ МАРС,
КОЈИ ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ, У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ И ВЕНЕРОМ.
МАРС У ДОБРОМ АСПЕКТУ СТИМУЛИШЕ ЧУЛНО ОСЕЋАЊЕ У РЕГУЛАМИМ ОКВИРИМА. У АФЛИКЦИЈИ ГА ЧЕСТО ДОВОДИ ДО
РАСТРОЈСТВА КРОЗ ПРЕТЕРАНУ СТИМУЛАЦИЈУ И РАЗУЗДАНОСТ.
САТУРН У ДОБРОМ АСПЕКТУ КОНТРОЛИШЕ СТРАСТ, АЛИ ЈЕ У ЛОШЕМ УНИШТАВА ИЛИ ИЗОПАЧУЈЕ. ЊЕГОВЕ АФЛИКЦИЈЕ, КОЈЕ
УКЉУЧУЈУ ПЕТУ И СЕДМУ КУЋУ, НАРОЧИТО У ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА, НЕРЕТКО СУ ЗНАК ЦЕЛИБАТА.
НЕПТУН ДОВОДИ ДО НЕУРОТИЧНИХ СТАЊА КОЈА СУ ЧЕСТО БЛИСКА НИМФОМАНИЈИ ИЛИ СЕКСУАЛНОЈ ОПСЕДНУТОСТИ. СЛУЧАЈ ТОГ
ТИПАЈЕ Н.Н. 289, ГДЕЈЕ МЕРКУР У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У ПЕТОЈ КУЋИ, А У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У ЛАВУ И У ТРИГОНУ СА
УРАНОМ.
ОВА МАПА ПОКАЗУЈЕ И ДВА НАЈГОРА СТЕПЕН-ПОДРУЧЈА У ОВИМ СТВАРИМА, НАИМЕ 25° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ И 8° ОВНА-ВАГЕ.
ДНИГИ ПРИМЕРИ СУ:
Н.Н. 285: СУНЦЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА МЕСЕЦОМ НА 25° ЛАВА, У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ, ВЛАДАРОМ СЕДМЕ, А ВЕНЕРА, ВЛАДАР
ПЕТЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ, ТЈ. ТЕШКО АФЛИКТОВАНА.
СЛУЧАЈ 306 ПОКАЗУЈЕ ВЕНЕРУ У ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ ПРЕКО ХОРИЗОНТА. САТУРН, ВЛАДАР ПЕТЕ, У КВАДРАТУ ЈЕ СА УРАНОМ
И ЈУПИТЕРОМ , ВЛАДАРЕМ СЕДМЕ, НЕПТУН ЈЕ НА М.Ц.-У.
С ДРУГЕ СТРАНЕ ХОРОСКОП ЈЕДНЕ "КОКЕТЕ" САМО ПОКАЗУЈЕ АСЦЕНДЕНТ ВОДОЛИЈУ, ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ У СЕДМОЈ УКЉУЧУЈУЋИ
УРАН У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У ПЕТОЈ И КОЊУНКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ, ВЛАДАРЕМ ПЕТЕ. СУНЦЕ ЈЕ НА 26° ЛАВА У КВАДРАТУ СА
НЕПТУНОМ.
Н.Н. 229: ПОКАЗУЈЕ ЛУНАЦИЈУ НА ОСМОМ СТЕПЕНУ ВАГЕ, У ПАРАЛЕЛУ СА УРАНОМ У СЕДМОЈ, ИТД. ЈАКИ САТУРНОВСКИ УТИЦАЈИ
ВЕРОВАТНО ОБЈАШЊАВАЈУ ВРСТУ ПОРОКА У КОЈЕМ СЕ УЖИВА; ВАЗДУШНИ ЗНАЦИ СУ СУВИШЕ РАФИНИРАНИ ДА БИ СТУПАЛИ У ДОДИР СА
ЈАВНИМ КУРТИЗАНАМА.
У МУШКОМ ХОРОСКОПУ АФЛИКЦИЈЕ ВЕНЕРЕ ПРЕМА УРАНУ ОБИЧНО УЗРОКУЈУ АФЕРЕ СА НЕУДАТИМ ДЕВОЈКАМА, ПРЕМА МЕСЕЦУ,
ПРЕЉУБУ. У ЖЕНСКОЈ МАПИ ИСТО СЕ ПОТВРЂУЈЕ УРАНОМ И СУНЦЕМ. ВЕРОВАТНО ЋЕ У ЖЕНСКИМ ХОРОСКОПИМА МЕРКУР БИТИ
ПОСРЕДИ КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРИВУЧЕНОСТ МЛАЂИМ МУШКАРЦИМА. МЕСЕЦ АФЛИКТОВАН САТУРНОМ, ИЛИ ИСТАКНУТ РАК, ЧЕСТО ДАЈУ
ЧОВЕКА "ПРИВРЖЕНОГ МАЈЦИ", ОДНОСНО ТЕНДЕНЦИЈУ ДА СЕ У СУПРУЗИ ТРАЖИ КОПИЈА МАЈКЕ, ЧЕСТО ЖЕНИ МНОГО СТАРИЈОЈ ОД
НАТУСА;
СЛИЧНО ВАЖИ ЗА ЖЕНСКИ ХОРОСКОП САМО ЈЕ САД У ИГРИ СУНЦЕ, САТУРН И ЈАРАЦ.

НЕМОСТ - В. ГОВОР

НЕПАЖЉИВОСТ – МОЖЕ СЕ ЈАВИТИ ИЗ АСТРОЛОШКИ РАЗЛИЧИТИХ КОНФИГУРАЦИЈА. УКОЛИКО СЕ ЈАВИ УСЛЕД ДЕЛАЊА "НА
БРЗУ РУКУ" У ПОКУШАЈУ ДА СЕ УРАДИ ПРЕВИШЕ СТВАРИ ИЛИ ПАК ДА СЕ СТВАРИ УРАДЕ ПРЕБРЗО, ОБИЧНО ЈЕ ТО РЕЗУЛТАТ АФЛИКЦИЈЕ
МЕРКУРА ОД СТРАНЕ МАРСА. ТАКВИ ЉУДИ СУ ОБИЧНО УЖУРБАНИ ИЛИ ФИЗИЧКИ ИЛИ МЕНТАЛНО, ИЛИ И ЈЕДНО И ДРУГО. КАДА ЈЕ
УЗРОКОВАНА ЛЕЊОШЋУ НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ КРИВАЦ ВЕНЕРА, НАРОЧИТО АКО МЕСЕЦ АФЛИКТУЈЕ ОВУ ПЛАНЕТУ. ГРЕШКЕ СУ МОГУЋЕ И У
СЛУЧАЈУ АФЛИКЦИЈА МЕРКУРА ОД СТРАНЕ МЕСЕЦА ИЛИ САТУРНА. ОБА ЈУПИТЕРОВСКА ЗНАКА СУ ЧЕСТО СКЛОНА НЕПАЖЉИВОСТИ
УСЛЕД ТЕЖЊЕ ЗА РАСПЛИЊАВАЊЕМ .

НЕПОШТЕЊЕ -В.НЕЧАСНОСТ НЕПОВЕРЉИВОСТ - В. СУМЊА

НЕПРЕЦИЗНОСТ У ГОВОРУ (ДИГРЕСИЈЕ) – ПО ПРАВИЛУ РЕЗУЛТИРА ИЗ АФЛИКЦИЈА У РИБАМА УКЉУЧУЈУЋИ МЕРКУР,


БЛИЗАНЦЕ ИЛИ ТРЕЋУ КУЋУ. ЈУПИТЕРСКА ТЕНДЕНЦИЈА КА ЕКСПАНЗИЈИ, КОЈА НЕПОВОЉНО ДЕЛУЈЕ НА МОЋ ИЗРАЖАВАЊА ОЗНАЧЕНУ
МЕРКУРОМ, ЧИНИ ДА ГОВОМИКУ НЕДОСТАЈЕ САЖЕТОСТИ И ПРЕЦИЗНОСТИ. ОВО СЕ ЈАВЉА, НАРАВНО, САМО КАД СУ ОВА ДВА ЕЛЕМЕНТА
НЕСКЛАДНО КОМБИНОВАНА. БЛИЗАНЦИ СУ, КАД СУ ЈАКИ, ЈАСНИ У ИЗРАЖАВАЊУ, А ДЕВИЦА ЈЕ ОБИЧНО САЖЕТА И ОКРЕНУТА СУШТИНИ.

НЕПРИСТОЈАН ГОВОР - В. ОПСЦЕНОСТ; ГРУБОСТ.

НЕПРИСТРАСНОСТ -В.ПРАВДА.

НЕРАЗУМЕВАЊЕ – АФЛИКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ МЕРКУРА И ЈУПИТЕРА УЗРОКУЈУ ДА НАТУС ЧЕСТО БУДЕ НЕСХВАЋЕН, НЕКАДА М КРИВ
М ДУЖАН, А НЕКАДА ЗАТО ШТО ЈЕМЕРКУР ТАКО АФЛИКТОВАН ДА ОЊЕДНОСТАВНО НЕ УМЕ ДА СЕ ЛЕПО ИЗРАЗИ. ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА
МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД НЕПТУНА ДОНОСИ СЛИЧАН ЕФЕКАТ, АЛИ НА ДУБЉЕМ НИВОУ, ГДЕ ЈЕ НАТУСА ЧЕСТО ЗАИСТА ТЕШКО РАЗУМЕТИ.
ЉУДИ УРАНА СУ НЕРЕТКО НЕСХВАЋЕНИ, ЗБОГ ТОГА ШТО НЕ ХАЈУ ЗА МИШЉЕЊЕ ДРУГИХ И НИЈЕ ИМ СТАЛО ДО ТОГА ДА ОБЈАШЊАВАЈУ
СЕБЕ.

НЕРВНА СЛАБОСТ - В. НЕУРАСТЕНИЈА.

НЕСАНИЦА – НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ УЗРОКОВАНА АФЛИКЦИЈОМ ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ (ОБИЧНО ПРЕМА ПЛАНЕТИ СМЕШТЕНОЈ У ЊОЈ) ОД
СТРАНЕ НЕКЕ ДРУГЕ КАДЕНТНЕ КУЋЕ. ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ БИЛО КОЈИ АСПЕКТИ МЕРКУРА И МЕСЕЦА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА НЕРВЕ И ЕМОЦИЈЕ
МОГУ ОМЕСТИ ЗДРАВ САН, АЛИ ЈЕ ТО У МАЊОЈ МЕРИ СЛУЧАЈ АКО КАДЕНТНЕ КУЋЕ НИСУ УКЉУЧЕНЕ ПРЕКО ПЛАНЕТА КОЈЕ ИХ ЗАУЗИМАЈУ.
РОЗЕТИ (Н.Н. 436) КАО И ЛОРД РОУЗБЕРИ СУ ПАТИЛИ ОД ОВЕ СМЕТЊЕ. УПОРЕДИТЕ СА ЕДИСОНОМ, КОМЕ ЈЕ ТРЕБАЛО МАЛО СНА:
ВЕНЕРА ВЛАДАР ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ У РИБАМА У СЕКСТИЛУ СА МЕСЕЦОМ НА ВРХУ ТРЕЋЕ. МАРС ИЛИ УРАН НА АСЦЕНДЕНТУ ИЛИ У
АФЛИКЦИЈИ СА АСЦЕНДЕНТОМ, ИЛИ ПЛАНЕТЕ У ОВНУ, МОГУ УЗРОКОВАТИ НЕСАНИЦУ ЗБОГ ПРЕВЕЛИКОГ ДОТОКА КРВИ У МОЗАК.

НЕСКРОМНОСТ -В. УОБРАЖЕНОСТ; НЕМОРАЛ

НЕСТАЛНОСТ - В. ПРОМЕНЉИВОСТ.

НЕСТАШЛУК - НАСТАЈЕ УСЛЕД ИСТАКНУТОГ МАРСА У ДЕЧИЈЕМ ХОРОСКОПУ, ЧЕСТО КОМБИНОВАНОГ СА МЕРКУРОМ, ШТО УСПУТ
ДАЈЕ И КРЕАТИВНОСТ. ВЕРОВАТНО ДА МЕСЕЦ И ВЕНЕРА РЕТКО УЖИВАЈУ У НЕСТАШЛУЦИМА И ОБИЧНО НЕ ТРПЕ ПРАКТИЧНЕ ШАЛЕ,
БАРЕМ НЕ ОНЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ГРУБОСТ. САТУРН ЈЕ ГЕНЕРАЛНО СУВИШЕ ОЗБИЉАН И ОКРЕНУТ ЦИЉУ ДА БИ ЗБИЈАО ШАЛЕ.

НЕТОЛЕРАНТНОСТ – МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД УРАНА У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА ТЕЖИ ДА СТВОРИ НЕТОЛЕРАНТНУ, СВОЈЕГЛАВУ
ИНДИВИДУУ, А ИСТО СЕ ДЕШАВА КАД ЈЕ МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД МАРСА ИЛИ САТУРНА, МАДА ЋЕ МАНИФЕСТАЦИЈА ВАРИРАТИ СА
ПРИРОДОМ АСПЕКТУЈУЋЕ ПЛАНЕТЕ. ФИКСНИ ЗНАЦИ УГЛАВНОМ ТЕЖЕ КОНЗЕРВАТИВИЗМУ И, КОД СЛАБИХ ПРЕДСТАВНИКА, ФАНАТИЗМУ, А
СУНЦЕ И МЕСЕЦ У ЊИМА ДОНОСЕ НЕТОЛЕРАНТНА ОСЕЋАЊА. САТУРН МОЖЕ БИТИ ВРЛО НЕТОЛЕРАНТАН.
МЕРКУР У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ ИЗ БИКА ПРЕМА ШКОРПИОНУ ДОНОСИ ТВРДОКОМУ НЕТОЛЕРАНЦИЈУ. У ЈЕДНОМ СЛУЧАЈУ ГДЕ СЕ
ОВО ЈАВЉА СА МАРСОМ У ЈАРЦУ У ДЕВЕТОЈ КУЋИ КОЈИ ЈЕ У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ У ОВНУ, НАТУС (ЖЕНА) ЈЕ БИЛА ЕКСТРЕМНИ
СЛОБОДОУМНИК И, МАДА СУ ЊЕНИ ВЛАСТИТИ ЖИВОТНИ МЕТОДИ БИЛИ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ПОД УТИЦАЈЕМ ГРУБЉИХ МАРСОВИХ УТИЦАЈА,
БИЛА ЈЕ, ТЕОРЕТСКИ, ЖЕСТОКИ АНТИМИЛИТАРИСТ.
РЕЛИГИОЗНА НЕТОЛЕРАНЦИЈА УВЕК УКЉУЧУЈЕ УТИЦАЈЕ ДЕВЕТЕ КУЋЕ. АРХИЕПИСКОП ЛОД ИМА ЈУПИТЕРА У ТОЈ КУЋИ У КВАДРАТУ
СА МАРСОМ;
МЕРКУР ЈЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ; САТУРН ЈЕ У ШКОРПИОНУ НА ВРХУ ТРЕЋЕ. (В. И ФАНАТИЗАМ)

НЕУГЛАЂЕНОСТ - В. КУРТОАЗИЈА.

НЕУМЕРЕНОСТ –
ТО ЈЕ ПРОИЗВОД ВИБРАЦИЈА МАРС-ЈУПИТЕР (В. ДЕБЉИНА, ЕКСТРАВАГАНЦИЈА, ПРЕУВЕЛИЧАВАЊЕ).
НЕУРАСТЕНУА - АСТРОЛОШКИ ГЛЕДАНО, ОНА ОБУХВАТА МНОШТВО ОКОЛНОСТИ РАЗЛИЧИТИХ СТЕПЕНА ОЗБИЉНОСТИ И
НАСТАЈЕ НА РАЗНЕ НАЧИНЕ. ГОТОВО УВЕК СУ ТЕ ОКОЛНОСТИ ОКАРАКТЕРИСАНЕ МЕРКУРОМ АФЛИКТОВАНИМ У САТУРНОВОМ ИЛИ ИЗ
САТУРНОВОГ ЗНАКА ИЛИ ПАК ОД САМОГ САТУРНА, ПРИ ЧЕМУ 26° ВОДОЛИЈЕ ИЗГЛЕДА НАРОЧИТО БИТАН У ПОГЛЕДУ ОВЕ БОЛЕСТИ.
ОБИЧНО СУ УКЉУЧЕНИ СТЕПЕНИ 10° БИКА И 25° БЛИЗАНАЦА-СТРЕЛЦА, А НАШАО САМ ДА СУ ЈЕДАН ИЛИ ОБА ОВА ЛОКАЛИТЕТА
УМЕШАНИ У ГОТОВО СВАКИ СЛУЧАЈ. ШТО ЈЕ ГОРА АФЛИКЦИЈА, ОЗБИЉНИЈА ЈЕ БОЛЕСТ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 813: МЕРКУР У КВАДРАТУ СА МАРСОМ И САТУРНОМ КОЈИ СУ ОБА У ВОДОЛИЈИ И У УГЛУ; НЕПТУН ЈЕ НА 26° ВОДОЛИЈЕ.
ЖЕНА РОЂЕНА У ПОНОЋ, 11. МАРТА 1890., БИРМИНГЕМ. ШОК И ОЗБИЉНА НЕУРАСТЕНИЈА. МЕРКУР НА 28°ВОДОЛИЈЕ ТЕШКО
АФЛИКТОВАН. ВЕНЕРА КОЈА ВЛАДА ШЕСТОМ НА 26° РИБА.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 21 И 30, 29. АПРИЛА 1870., ТОНТОН. ШОК И СЛАБОСТ УСЛЕД ПОВРЕДА. МЕРКУР НА 28° БИКА
АФЛИКТОВАН ОД САТУРНА НА 28° СТРЕЛЦА; ВЕНЕРА НА 24° РИБА; СУНЦЕ НА 10° БИКА.

НЕУРИТИС - МАЛЕФИЧНЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА МЕРКУРУ, НАРОЧИТО ОД СТРАНЕ МАРСА ИЛИ УРАНА, А КОЈЕ УКЉУЧУЈУ 29°
ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ, ВРЛО ВЕРОВАТНО УЗРОКУЈУ ОВУ БОЛЕСТ.

НЕЗАВИСНОСТ – ВЕЋИНА ЉУДИ СА ДОБРО СМЕШТЕНИМ СУНЦЕМ, МАРСОМ, ВЛАДАРЕМ, ИЛИ ЈАКОМ ДЕСЕТОМ КУЋОМ. ЖЕЛИ
И СПОСОБНА ЈЕ ДА БУДЕ НЕЗАВИСНА ОД ДРУГИХ ЉУДИ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ ВАТРЕНИ ЗНАК. ВАГА И РИБЕ, С ДРУГЕ
СТРАНЕ, ОСЕЋАЈУ ДРУГАЧИЈЕ.
УРАН ЈЕ НАРОЧИТО ПЛАНЕТА НЕЗАВИСНОСТИ И, КАДА ЈЕ ИСТАКНУТ АЛИ АФЛИКТОВАН, НЕРЕТКО ОБОГОТВОРУЈЕ ОВАЈ ИДЕАЛ ГУБЕЋИ
ИЗ ВИДА СУШТИНСКУ МЕЂУЗАВИСНОСТ ЉУДСКОГ ДРУШТВА. СВИ ЉУДИ ПОД ЈАКИМ УТИЦАЈЕМ УРАНА ОСЕЋАЈУ ЈАКУ ОДБОЈНОСТ ПРЕМА
ТОМЕ ДА БУДУ НЕКОМЕ ОБАВЕЗНИ. МАРС И ЈУПИТЕР У АСПЕКТУ, ИЛИ ЈЕДАН ОД ЊИХ ИСТАКНУТ У ЗНАКУ ДРУГОГ, ЧЕСТО ДОВОДЕ ДО
ПОНОСА (В. ПОНОС) КОЈИЈЕ ПСИХОЛОШКИ ВРЛО БЛИЗАК ПОТРЕБИ ЗА НЕЗАВИСНОШЋУ.

НЕЖНОСТ- ЈЕ АТРИБУТ МЕСЕЦА, ВЕНЕРЕ И НЕПТУНА, КАО И РАКА, ВАГЕ И РИБА.

ОБАЗРИВОСТ - В. РАЗУМ, ЗДРАВ.

ОБЈЕКТИВНОСТ - В. ИНТРОВЕРТНОСТ И ЕКСТР.

ОБМАНА - В. НЕЧАСНОСТ.

ОБУЗДАВАЊЕ - В. САМОКОНТРОЛА.

ОДАНОСТ- ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА ТИПОВЕ ЛАВА, ШКОРПИОНА И ВОДОЛИЈЕ, НАРОЧИТО АКО СУ ВЕНЕРА ИЛИ СУНЦЕ У
ЊИМА. САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ ОБИЧНО КВАРЕ ПРИВИЖЕНОСТ И ЧИНЕ ЈЕ У СУШТИНИ СЕБИЧНОМ, МАДА ТО МОЖЕ БИТИ ПРЕ НА
ПОДСВЕСНОМ НИВОУ, НЕГО ШТО ЈЕ ТО ПРИВРЖЕНИКУ ЈАСНО. ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ ЧЕСТО ОЗНАЧАВА РАЗДВАЈАЊЕ ЧАК И
ГУБИТАК ВОЉЕНЕ ОСОБЕ, И ИМА ТЕНДЕНЦИЈУ ДА УЧИНИ НАТУСА ОВИСНИМ И НЕГАТИВНИМ У ОДНОСУ НА ОБЈЕКАТ ОДАНОСТИ.

ОДГОВОРНОСТ – ОСЕЋАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ДОНОСИ ЈАК И ДОБРО ПОЛОЖЕН САТУРН. МЕЂУТИМ, ДА ЛИ ЋЕ НАТУС БИТИ У
СТАЊУ ДА ПОДНЕСЕ ОДГОВОРНОСТ КОЈА МУ СЕ НАМЕЋЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД ЈАЧИНЕ ЦЕЛОГ ХОРОСКОПА. ИСТАКНУТ
САТУРН, БИЛО ЈАКИ ИЛИ НЕ, ГОТОВО УВЕКОЗНАЧАВА ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ.
НЕОДГОВОРНОСТ ЈЕ УГЛАВНОМ ЈУПИТЕРИЈАНСКА ЦРТА, А НАРОЧИТО ЈЕ ПОВЕЗАНА СА РИБАМА, МАДА ЈЕ НЕИЗВЕСНО ДА ЛИ НЕПТУН
НА АСЦЕНДЕНТУ ТАКОЂЕ ОЗНАЧАВА ДЕТИЊАСТУ НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ ПОДНЕСУ ОДГОВОРНОСТИ. АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА САТУРНУ,
НАРОЧИТО ОД СТРАНЕ МАРСА, ИЛИ ПРЕМА САТУРНУ СМЕШТЕНОМ У ОВНУ, ТЕЖЕ ДА ОСЛАБЕ ОСЕЋАЈ ОДГОВОРНОСТИ. С ДРУГЕ СТРАНЕ,
САТУРН У НЕКОМ ОД ВОДЕНИХ ЗНАКОВА ОСЕЋА СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ПРЕВИШЕ ЈАКО, ШТО ЧЕСТО ИМА ЗА ПОСЛЕДИЦУ НЕКУ ВРСТУ
ОДРИЦАЊА.
Н.Н. 760 ЈЕ ДОБАР ПРИМЕР НЕОДГОВОРНОСТИ. ОВДЕ ЈУПИТЕРОВ УТИЦАЈ ДАЛЕКО НАДМАШУЈЕ САТУРНОВСКИ, А ЈОШ ВИШЕ ГА
КВАРИ ОПОЗИЦИЈА СА МАРСОМ.

ОДЛУКА, ОДЛУЧНОСТ – ДОЛАЗЕ ИЗ КАРДИНАЛНИХ И ФИКСНИХ ЗНАКОВА, КАО И СУНЦА, МАРСА И УРАНА. МАРС У
ТРИГОНУ СА УРАНОМ ДАЈЕ, ВИШЕ НЕГО ИЈЕДАН ДРУГИ АСПЕКТ, БРЗИНУ И ЈАСНОСТ ОДЛУКЕ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, АКО СУ ОВЕ ПЛАНЕТЕ ИЛИ,
У СТВАРИ, ВЕЋИНА ПЛАНЕТА У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА, ДОЛАЗИЋЕ ДО ОКЛЕВАЊА, НЕЋКАЊА, КАО И МЕЊАЊА ПОЛИТИКЕ. НЕКАД, КАД
СЕ ЈАВЕ И ДРУГЕ АФЛИКЦИЈЕ, НМОГЕ ПЛАНЕТЕ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА (А НАРОЧИТО ГРУПА ПЛАНЕТА У ЈЕДНОМ ПРОМЕНЉИВОМ
ЗНАКУ) УЗРОКУЈУ И КОЛЕБАЊЕ И ТВРДОГЛАВОСТ, КАО У СЛУЧАЈЕВИМА ЧАРЛСА I И ЏОРЏА III.
МЕСЕЦ, МЕРКУР И НЕПТУН СВИ НАГИЊУ НЕДОСТАТКУ ОДЛУЧНОСТИ.

ОДОБРАВАЊЕ – ОВО ЈЕ ЈАСНО КАРАКТЕРИСТИКА ВЕНЕРЕ-ВАГЕ. ВАГА "ВОЛИ ДА СЕ ДОПАДА" И ЧЕСТО ЋЕ УЧИНИТИ МНОГО
ДА СТЕКНЕ И ОЧУВА ОДОБРАВАЊЕ ДРУГИХ.
ЛАВ, ТАКОЂЕ, УЖИВА У ПОПУЛАРНОСТИ, КАО И НАТУСИ ЈУПИТЕРА. С ДРУГЕ СТРАНЕ МАРС ЈЕ ИНДИФЕРЕНТАН ПРЕМА ТУЂИМ
МИШЉЕЊИМА, А САТУРН ТЕЖИ ДА ИХ УЗИМА У ОБЗИР САМО АКО МУ МОГУ ПОМОЋИ ИЛИ СЛУЧАЈНО ОМЕСТИ ЊЕГОВЕ АМБИЦИЈЕ.

ОДРИЦАЊЕ – ОДРИЦАЊЕ У СМИСЛУ ПОВЛАЧЕЊА ИЗ СВЕТА И НАПУШТАЊА ЊЕГОВИХ ВРЕДНОСТИ ЈАВЉА СЕ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ
МОТИВА. ОВО ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗА ШКОРПИОНА, И У ТОМ СЛУЧАЈУ ЋЕ ВЕРОВАТНО ПОСТОЈАТИ ТРАГОВИ НЕКОГ ДУБОКОГ
ЕМОЦИОНАЛНОГ РАЗОЧАРЕЊА, ИЛИ ТУГЕ, А НЕКАДЈЕ УЗРОК ТОМЕ УРОЂЕНА ЖЕЉА ОВОГ ЗНАКА ДА ПОБЕГНЕ ОД ПОВРШНОГ И ПОКУША ДА
СТИГНЕ ДО КОРЕНА СТВАРИ. САТУРН СЕ ГЕНЕРАЛНО ПОВЛАЧИ ИЛИ ИЗ НУЖДЕ, ИЛИ ИЗ ОСУЈЕЋЕНЕ АМБИЦИЈЕ ИЛИ ПАК ДУБОКОГ
ФФЛОЗОФСКОГ УБЕЂЕЊА. ВЕНЕРА СЕ МОЖЕ ПОВУЋИ ИЗ СВЕТА ЗБОГ НЕСПОСОБНОСТИ ДА СЕ УСПЕШНО ИЗБОРИ СА СВОЈИМ
ИСКУШЕЊИМА. НЕПТУН И РИБЕ НАЈЧЕШЋЕ ОД СВИХ ТРАЖЕ УСАМЉЕНОСТ ИЗ ИСТИНСКОГ РЕЛИГИОЗНОГ МОТИВА И У ТРАГАЊУ ЗА
ДУХОВНИМ МИРОМ И РАЗВОЈЕМ. ЊИХ, УЗ ТО, МОТИВ МИЛОСРЂА ПРЕМА УНЕСРЕЋЕНИМА ЧЕСТО ВОДИ У МАНАСТИРЕ ИЛИ ДРУГА
РЕГЛИОЗНА УТОЧИШТА. У СВАКОМ ПОСЕБНОМ СЛУЧАЈУ МОТИВ СЕ МОРА ТРАЖИТИ У ОПШТОЈ СТУДИЈИ РОЂЕЊА, А ЧЕСТО ГЛАВНУ НИТ
ДАЈЕ КРУГ СРЕЋЕ , САТУРН И ДЕСЕТА КУЋА, КОЈА ОЗНАЧАВА СТАТУС И ЧАСТ НАТУСА У СВЕТУ, КАО И СТВАРИ КОЈЕ ГА ДОТИЧУ.

* ИЗГЛЕДА ДА СТЕЛИЈУМ, ОДНОСНО ГРУПА ПЛАНЕТА У ЈЕДНОМ ЗНАКУ, ЧЕСТО СТВАРА ЕФЕКАТ СУПРОТАН ОД ОЧЕКИВАНОГ.
ВЕРОВАТНО СЕ У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЈАВЉА ПРИРОДНА РЕАКЦИЈА. ИМАО САМ ХОРОСКОП ДЕЧАКА СА СУНЦЕМ, НЕПТУНОМ,
ВЕНЕРОМ И МЕРКУРОМ У СТРЕЛЦУ У ВРЛО БЛИСКОМ КВАДРАТУ СА МАРСОМ: ОПИСАЛИ СУ МИ ГА КАО "БЛАГО И НЕУВРЕДЉИВО МОМЧЕ".
КАО ШТО СЕ МОЖЕ И ОЧЕКИВАТИ, ВЕНЕРА ЈЕ ГОТОВО УВЕК ОЗБИЉНО АФЛИКТОВАНА У ХОРОСКОПИМА ОНИХ КОЈИ НАПУШТАЈУ СВЕТ.
МАРС И УРАН СУ ГЕНЕРАЛНО ИСКТАНУТИ ГДЕ ЈЕ ТАЈ КОРАК УЧИЊЕН ИЗНЕНАДНО ИЛИ ИМПУЛСИВНО. МЕСЕЦ ЈЕ ЧЕСТО У РАКУ. КАДЈЕ
ТАЈ КОРАКПРЕДУЗЕТ ИЗ ИДЕАЛИСТИЧКИХ МОТИВА ИЛИ, КОД МАЊЕ РЕЛИГИОЗНЕ ОСОБЕ, ИЗ ЖЕЉЕ ЗА ОДМОРОМ И МИРОМ, ПРИМЕТИЋЕ СЕ
МЕЂУРАЗМЕНА УТИЦАЈА СЕДМЕ И ДЕСЕТЕ КУЋЕ. УЗИМАЈУЋИ ПРИМЕРЕ ИЗ Н.Н. РАДИ ИЛУСТРАЦИЈЕ ОВОГ ПОСЛЕДЊЕГ, НАЛАЗИМО:
БР. 178. ВЛАДАР СЕДМЕ У ДЕСЕТОЈ, А ВЛАДАР ДЕСЕТЕ БЛИЗУ ВРХА СЕДМЕ. САТУРН У СЕДМОЈ. ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА МЕСЕЦ И
ВЕНЕРУ У ОВНУ.
БР. 313. САТУРН У СЕДМОЈ. ВЕНЕРА У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ У ШКОРПИОНУ; МЕСЕЦ У ОВНУ.
БР. 667. ВЛАДАР СЕДМЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ. ВЕНЕРА У КВАДРАТУ СА МАРСОМ.
ПОЗИЦИЈЕ УРАНА И НЕПТУНА СУ ПРЕВИШЕ ЈАСНЕ ДА БИ ЗАХТЕВАЛЕ ОБЈАШЊЕЊЕ. ПРВИХ 5° РИБА ИЗГЛЕДАЈУ НАРОЧИТО
ПОВЕЗАНИ СА ЛИШАВАЊЕМ И ОДРИЦАЊЕМ.

ОДУГОВЛАЋЕЊЕ -В. ОТЕЗАЊЕ.

ОДВАЖНОСТ - В. ХРАБРОСТ.

ОГОВАРАЊЕ - В. КЛЕВЕТА.

ОХОЛОСТ -В. АРОГАНЦИЈА.

ОКЛЕВАЊЕ - В. ОДЛУКА.

ОКРУТНОСТ - В. СУРОВОСТ.

ОМАЛОВАЖАВАЊЕ - В. ПОШТОВАЊЕ.

ОПРЕЗНОСТ – РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ДОБРОГ УПЛИВА МЕСЕЦА ИЛИ САТУРНА. ЛУНАРНА ОПРЕЗНОСТ СЕ ВЕРОВАТНО ЈАВЉА ИЗ ЈАКОГ
НАГОНА ЗА САМОЗАШТИТОМ И САМООЧУВАЊЕМ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ ПОД УПЛИВОМ МЕСЕЦА И РАКА;
САТУРНОВСКА ЈЕ РЕЗУЛТАТ РАЗБОРИТОСТИ КОЈА НАСТАЈЕ ИЗ ЖИВОГ ОСЕЋАЈА ЗА СТВАРНОСТ И МАТЕРИЈАЛНЕ ЧИЊЕНИЦЕ И
ВРЕДНОСТИ, КОЈИ ЧОВЕКА ПОД ЈАКИМ УТИЦАЈЕМ САТУРНА ОСПОСОБЉАВА ДА ВИДИ СТВАРИ ПРЕД СОБОМ ОНАКВИМ КАКВЕ ЈЕСУ, БЕЗ
ОБМАЊУЈУЋЕГ НИМБУСА ОПТИМИЗМА КОЈИ ЧЕСТО ЗАВОДИ ОВНА, ЛАВА ИЛИ СТРЕЛЦА. ШКОТ, ПОСЛОВИЧНО РАЗБОРИТ, СПАДА ПОД
РАКА.

УКОЛИКО КРУГ СРЕЋЕ ПОВЕЖЕМО СА УСПЕХОМ У ОПШТЕМ СМИСЛУ, УМЕСТО САМО СА НОВЧАНИМ ПОСТИГНУЋИМА, ВЕРУЈЕМ ДА
ЋЕМО ГОТОВО УВЕК НАЋИ ДА ЈЕ ЊЕГОВА ПОРИЦИЈА У НАТАЛНОЈ КАРРИ ВАЖНА КАО СРЕДИШТЕ НАТУСОВИХ ДЕЛАТНОСТИ И
ИНТЕРЕСОВАЊА.

ОПТИМИЗАМ –
ГЕНЕРАЛНО, ЈУПИТЕР ЈЕ ПЛАНЕТА НАДЕ, НАРОЧИТО КАД ДЕЛУЈЕ КРОЗ СВОЈ ПОЗИТИВНИ ЗНАК СТРЕЛЦА, И ОНИ КОД КОЈИХ ЈЕ ОВА
ПЛАНЕТА ЈАКА, НОРМАЛНО ЋЕ НАГИЊАТИ ОПТИМИЗМУ И НЕГОВАЊУ ВЕДРОГ ПОГЛЕДА НА СВЕТ. ОВО ЈЕ НАРОЧИТО СЛУЧАЈ АКО ЈЕ
ЈУПИТЕР У ДОБРОЈ КОМБИНАЦИЈИ СА СВЕТЛИМА. АКО ЈЕ ИСТАКНУТ АЛИ АФЛИКТОВАН, ЧЕСТО СТВАРА НЕОСНОВАНИ ОПТИМИЗАМ И
НЕРЕАЛНА ОЧЕКИВАЊА. СУНЦЕ И МАРС, ЛАВ И ОВАН, СВИ ОНИ НАГИЊУ ОПТИМИЗМУ, А ЉУДИ У ЗНАКУ ОВНА ЗНАЈУ ДА СЕ УВАЛЕ У
НЕВОЉЕ, НАЈЧЕШЋЕ ЈАВНО, ЗБОГ СВОЈЕ ПРЕТЕРАНЕ СМЕЛОСТИ. ВЕНЕРА НАГИЊЕ ВИШЕ ЗАДОВОЉСТВУ И ПРЕПУШТАЊУ НЕГО НАДИ.
СТАВИШЕ, ОНА УОПШТЕ НЕ ГЛЕДА У БУДУЋНОСТ, НИТИ СА ЗЕБЊОМ НИТИ СА НАДОМ. САТУРН, ЧАК И КАДЈЕ ЈАК, РЕТКО СЕ ПРЕДАЈЕ
ЛАЖНИМ НАДАМА, А КАДА ЈЕ СЛАБ УЗРОКУЈЕ ФАТАЛИСТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ, НЕДОСТАТАК ХРАБРОСТИ И БЕЗНАДЕ.

ОПУШТЕНОСТ - В. ДРЖАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА – СМИСАО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ЈАКИХ САТУРНОВИХ И УРАНОВИХ УТИЦАЈА, ДОК МАРС ДАЈЕ
СПОСОБНОСТ ИЗВРШАВАЊА, А ДОБРАВЕНЕРА ПОМАЖЕ У СВИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ КООПЕРАТИВНОСТ.
ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ БИЗМАРКОВА МАПА: ЛАВ НА АСЦЕНДЕНТУ; СУНЦЕ У ОВНУ ЈЕ У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА САТУРНОМ И УРАНОМ;
МЕСЕЦ У ЈАРЦУ;
ВЕНЕРА НА М.Ц-У.

ОРИГИНАЛНОСТ И ОРТОДОКСНОСТ - ЗАВИСЕ ОД РЕЛАТИВНЕ СНАГЕ ЈУПИТЕРА, САТУРНА И УРАНА. САТУРН


ПРЕДСТАВЉА КОНЗЕРВАТИВИЗАМ; УРАН МРЖЊУ ПРЕМА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ ВЕЗАМА И, У СТВАРИ, ВЕЗАНОСТИМА БИЛО КОЈЕ
ВРСТЕ, А ЈУПИТЕР, КАО ДВОСТРУКА ПЛАНЕТА, ЧУВА СРЕДИНУ ИЗМЕЂУ ОВА ДВА. У ОБИЧНИМ МАПАМА ОН НАГИЊЕ ОРТОДОКСНОСТИ У
ПОЗИТИВНОМ ВИДУ, АЛИ АКО ЈЕ АФЛИКТОВАН ОД МАРСА ИЛИ УРАНА МОЖЕ БИТИ СУПРОТНО. НЕПТУН ЈЕ СКЛОН ПРЕ ДА ИГНОРИШЕ
КОНВЕНЦИЈУ НЕГО ДА ЈОЈ ПРКОСИ. СВЕТЛА И МЕСЕЦ СУ НЕУТРАЛНИ, ДОК ЈЕ ПОЗИТИВАН МАРС ИНОВАТОР, АЛИ КАДА СЕ КРОЗ
ШКОРПИОНА ИСПОЉАВА ЊЕГОВА НЕГАТИВНА СТРАНА, ИМА КОНЗЕРВАТИВАН ПРЕДЗНАК. ВЕНЕРА ЈЕ РЕТКО ЈЕРЕТИЧНА.

ОСЕЋАЈНОСТ – ОСЕЋАЊЕ, УТОЛИКО ПРЕ ШТО ЈЕ ПРОИЗВОД УЗАЈАМНОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА, ПРОИЗВОД ЈЕ ВЕНЕРИНЕ
ВИБРАЦИЈЕ, КОЈАЈЕ ПОВЕЗАНА СА ПРМЦИПОМ ПРИЛАГОЂАВАЊА У СВИМ ВИДОВИМА. СА УНУТРАШЊЕГ ЕМОЦИОНАЛНОГ СТАНОВИШТА
МОЖЕ СЕ ТИЦАТИ И ВАТРЕ И ВОДЕ. ОВАЈ ПРВИ ЕЛЕМЕНТ ТЕЖИ ДА ПОЗИТИВНО ДЕМОНСТРИРА ОСЕЋАЊЕ; ДРУГИ ЈЕ НЕГАТИВАН У
ИЗРАЗУ А, У САМОМ КОРЕНУ, ОСЕЋАЊЕ МОЖЕ БИТИ ЗАСНОВАНО НА ПСИХОЛОШКОЈ СЛАБОСТИ, ШТО СЕ ОГЛЕДА КРОЗ ПРИЈАЊАЊЕ ЗА
ДРОГЕ РАДИ СТИЦАЊА ПОДРШКЕ ИЛИ УДОБНОСТИ. ЖЕЉА ВОДЕНИХ ЗНАКОВА ЈЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ДА ЗАШТИТЕ И БУДУ ЗАШТИЋЕНИ, ИЛИ
ПАЖЕНИ. ТО СЕ ЛАКО ВИДИ ЧАК И КОД МАРСОВСКОГ ЗНАКА ШКОРПИОНА. ПРАВО ОСЕЋАЊЕ ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА МЕСЕЦА У ВАГИ.
ТРЕБА ПОСМАТРАТИ И ПЕТУ КУЋУ, МАДА ЈЕ ЊЕНА АКЦИЈА УСМЕРЕНА УГЛАВНОМ ПРЕМА ДЕЦИ. МАРС У ТОЈ КУЋИ ДАЈЕ ВРЛО ЈАКА
ОСЕЋАЊА, АЛИ ОНА МОГУ ДА БУДУ НЕУРАВНОТЕЖЕНА И НЕКОНТРОЛИСАНА.
ОСЕТЉИВОСТ – ЗАЈЕДНИЧКА ЈЕ СВИМ ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА, А МОЖДА НАЈВИШЕ ОД СВИХ ЈЕ ОСЕТЉИВ РАК, КОЈИ ЈЕ
ПРИЈЕМЧИВ НА СПОЉНЕ УТИЦАЈЕ У ВИСОКОМ СТЕПЕНУ. СВИ НЕГАТИВНИ ЗНАЦИ СУ У ЦЕЛИНИ ПРИЈЕМЧИВИЈИ И ОСЕТЉИВИЈИ НЕГО
ПОЗИТИВНИ, ОБИЧНО СА ИЗУЗЕТКОМ БИКА, -
КОЈИ ЈЕ ИЗУЗЕТНО ОТПОРАН ПРЕМА КРИТИЦИЗМУ ИЛИ ОМАЛОВАЖАВАЊУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ
ШТО ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ ПОТИЧЕ И ИЗ ЧИЊЕНИЦЕ ДА СЕ РАДИ О ЗНАКУ ЛУНАРНЕ ЕГЗАЛТАЦИЈЕ.САМО ОВДЕ СЕ ЗА МЕСЕЦ МОЖЕ РЕЋИ ДА
НАЛАЗИ МИР И СТАБИЛНОСТ. ШТО СЕ ТИЧЕ ПОМАЊКАЊА ОСЕТЉИВОСТИ ЛАВ И СТРЕЛАЦ СУ СЛЕДЕЋИ НА ЛИСТИ.
ДЕВИЦА СЕ ЛАКО ВРЕЂА И СКЛОНА ЈЕ ДА СЕ ПРЕПУСТИ ОСЕЋАЊУ КОЈЕ НАЗИВАМО "ДУРЕЊЕ". ЈАРАЦ БРЗО ОСЕТИ ОМАЛОВАЖАВАЊЕ
ИЛИ ПРЕКОР, И ВРЛО ЈЕ ОСЕТЉИВ НА ЗАНЕМАРИВАЊЕ ИЛИ НЕПАЖЊУ. ВАГА СЕ ЛАКО ВРЕЂА, АЛИ ЗА РАЗЛИКУ ОД ВОДЕНИХ ЗНАКОВА
НИЈЕ ЗЛОПАМТИЛО И МОЖЕ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ЛАКО УМИРИТИ. БЛИЗАНЦИ И ВОДОЛИЈА СУ ПРЕТЕЖНО МЕНТАЛНИ ЗНАЦИ И НЕ ВРЕЂАЈУ СЕ
ТАКО ЛАКО.

ОСОБЕЊАШТВО - В. ЕКСЦЕНТРИЧНОСТ.

ОСОРНОСТ - ЈЕ ГОТОВО УВЕК ВЕЗИ СА ИСТАКНУТИМ И АФЛИКТОВАНИМ УРАНОМ. ФИКСНИ ЗНАЦИ ТАКОЂЕ СУ СКЛОНИ
ОДРЕШИТОМ И ОТВОРЕНОМ ИЗРАЖАВАЊУ. АСПЕКАТ МАРСА СА УРАНОМ ЧЕСТО ПРАТИ ВЕЛИКА НЕРВНА НАПЕТОСТ И ЕКСПЛОЗИВНА
ЉУТЊА, НАРОЧИТО АКО ЈЕ УМЕШАН И НЕКИ ФИКСНИ ЗНАК. ДЕЛОВАЊЕ ВЕНЕРЕ-ВАГЕ ТЕЖИ ДА НЕУТРАЛИШЕ ОВАКВУ СИЛОВИТОСТ, А ЈАК
САТУРН ЗНА ДА ЈЕ ОБУЗДА. БИК И ШКОРПИОН ЧЕСТО СУ ГРУБИ И ДИРЕКТНИ.

ОСПИЦЕ - ИМАМ ПРЕМАЛО СЛУЧАЈЕВА ОВОГ ОБОЉЕЊА (У ОЗБИЉНОЈ ФОРМИ) ДА БИ МИ ТО ОЛАКШАЛО ОТКРИВАЊЕ БИЛО КОЈИХ
ИСТАКНУТИХ ЦРТА, АЛИ ЧЕТИРИ СЛЕДЕЋА ПРИМЕРА СИГУРНО ПОКАЗУЈУ НЕКЕ ДОСТА УПАДЉИВЕ СЛИЧНОСТИ У ВИШЕ НЕГО ЈЕДНОМ ДЕЛУ
ЕКЛИПТИКЕ:
МУШКАРАЦ, 7 ЧАСОВА, 28 СЕПТЕМБРА 1919. БРИСТОЛ. ПАРАЛИЗА ЈЕДНЕ НОГЕ ОТКРИВЕНА 1921. И ПРИПИСАНА ОСПИЦАМА.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 13 И 30, 20-АВГУСТА 1883., КЕРЛАЈСЛ. МОРНАРИЧКИ КАДЕТ, УМРО ОД ОСПИЦА.
ЖЕНА РОЂЕНА У 18 И 39, 20-АВГУСТА 1876., ЛОНДОН. ВИД ТРАЈНО ОШТЕЋЕН ОСПИЦАМА У ДЕТИЊСТВУ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 7 И 35,19. ДЕЦЕМБРА 1869., САНДЕРЛАНД., СЛУЧАЈ ДАТ ОД СТРАНЕ А.Џ. ПИРЦА. УМРЛА 25. ЈАНУАРА
1872. ОД ОСПИЦА, ЦРВЕНОГ ВЕТРА И ХИДРОЦЕФАЛУСА.

ОСВЕТОЉУБИВОСТ – ТРАДИЦИОНАЛНО ЈЕ ПОВЕЗАНА СА ШКОРПИОНОМ, ЗБОГ ЊЕГОВЕ ЈАКЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПРИРОДЕ.


УРАН, КОЈИ ЈЕ У НЕКОМПОГЛЕДУВРЛО СЛИЧАН ОВОМЗНАКУ, ТАКОЂЕ ТЕЖИ ДАБУДЕ ОСВЕТОЉУБИВ, ШТО ИПАК ВАЖИ САМО ЗА
ПРИМИТИВНЕ ТИПОВЕ. ВАГА, ВОДОЛИЈА И РИБЕ СУ ВЕРОВАТНО НАЈМАЊЕ СКЛОНИ ДА ПАМТЕ И ДА СЕ СВЕТЕ ЗБОГ ЛОШИХ СТВАРИ КОЈЕ
СУ ИМ УЧИЊЕНЕ. ВЕНЕРА РЕТКО НАШКОДИ БИЛО КОМЕ. САТУРН У ШКОРПИОНУ ЈЕ, КАД ДЕЛУЈЕ ЛИЧНО, ЧЕСТО ВРЛО ОСВЕТОЉУБИВ.
ИСТИНСКО ПРАШТАЊЕ УВРЕДЕ ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗА РАЗВИЈЕНЕ СОЛАРНЕ И ЈУПИТЕРСКЕ ТИПОВЕ. ПРИМЕР: ВИДИ СЛУЧАЈ БР. 1.
НА КРАЈУ КЊИГЕ.

ОТВОРЕНОСТ – ТО ЈЕ ВРЛИНА ПОЗИТИВНИХ ЗНАКОВА, А НАРОЧИТО ВАТРЕНИХ, ГДЕ ЈЕ СТРЕЛАЦ ТРАДИЦИОНАЛНО ИСКРЕН.
ЈАКО ДОБАР УПЛИВ СУНЦЕ-ЈУПИТЕР ВЕРОВАТНО ЈЕ НАЈСИГУРНИЈИ ЗНАК ИСТИНСКЕ ОТВОРЕНОСТИ. ОВАН ТЕЖИ ДА ПРЕУВЕЛИЧАВА
СТВАРИ И МОЖЕ БИТИ ДО ТЕ МЕРЕ ОТВОРЕН ДА ПОСТАЈЕ УВРЕДЉИВ, НАРОЧИТО АКО ИМА АФЛИКЦИЈЕ. УРАН ЈЕ ДОСТА СЛИЧАН, И САМО
СЕ У ЈАКИМ СЛУЧАЈЕВИМА МОЖЕ НА ОВУ ПЛАНЕТУ ОСЛОНИТИ У ПОГЛЕДУ РЕАЛНИХ И УРАВНОТЕЖЕНИХ СУДОВА - АФЛИКЦИЈЕ УЗРОКУЈУ ТО
ДА УРАН ГОВОРИ СТВАРИ ПРОСТО ЗАТО ШТО СУ НЕОЧЕКИВАНЕ. РИБЕ СУ ЧЕСТО ОТВОРЕНЕ, ИЛИ ПРЕ ПРОСТОДУШНЕ, И ЧЕСТО СКЛОНЕ
"ПРИДИКОВАЊУ", АЛИ У СЛАБИМ МАПАМА УТИЦАЈ НЕПТУНА И РИБА ЈЕ УСМЕРЕН КА ТАЈНОВИТОСТИ И ИЗДАЈИ. ВОДЕНИ ЗНАЦИ
ГЕНЕРАЛНО ЧУВАЈУ СВОЈЕ СУДОВЕ ЗА СЕБЕ, А ИСТО СЕ МОЖЕ РЕЋИ И ЗА ЈАРЕА.

ОШТРОУМНОСТ – НАРОЧИТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ОВА РЕЧ ПОДРАЗУМЕВА ВЕРОВАТНО СУ РАКОВСКЕ И У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ
МЕРКУРОВСКЕ.

ОТЕЗАЊЕ – НИ ВОДОЛИЈА НИ РИБЕ ИЗГЛЕДА ДА НЕМАЈУ МНОГО ОСЕЋАЈА ЗА ВРЕМЕ КАДА СЕ НАЂУ НА АСЦЕНДЕНТУ.
МЕЂУТИМ, ГОТОВО СВАКИ ЕЛЕМЕНТ РИБА У ХОРОСКОПУ ДОНОСИ ОДУГОВЛАЧЕЊЕ И НЕТАЧНОСТ, А НАЈГОРИ ТАКАВ СЛУЧАЈ КОЈИ САМ
ИМАО ЈЕ ОНАЈ СА ЈАРЦЕМ НА АСЦЕНДЕНТУ, МЕСЕЦОМ У ВОДОЛИЈИ, И СУНЦЕМ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ У РИБАМА.

ОЗБИЉНОСТ – РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ЈАКОГ, ДОБРО ПОЛОЖЕНОГ САТУРНА. ШКОРПИОН ЈЕ ТАКОЂЕ ГОТОВО НЕИЗБЕЖНО ОЗБИЉАН И
ОКРЕНУТ ЦИЉУ ЧАК И КОД ПРИМИТИВНИЈИХ ПРЕДСТАВНИКА. КОМБИНАЦИЈА ОВА ДВА ЕЛЕМЕНТА ДАЈЕ ВРЛО ОЗБИЉНУ И СТРОГУ ОСОБУ.
НЕ СМЕ СЕ ПРЕВИДЕТИ И ЧИЊЕНИЦА ДА СУ ПРУМИТИВНИ ТИПОВА ЈАРЦА СВЕ САМО НЕ ОЗБИЉНИ; БУЧНИ СУ И ПРОСТИ, А ЧАК И
ОНИ БОЉИ СУ НЕРЕТКО БРБЉИВИ.

ОЗЛОЈЕЂЕНОСТ - У ФОРМИ КОНСТАНТНОГ НЕЗАДОВОЉСТВА И ГЕНЕРАЛНОГ ДРЖАЊА ВАН ХАРМОНИЈЕ СА СВЕТОМ И "ПРОТИВУ
СВЕГА", У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА ЈЕСТЕ ШКОРПИОНСКА ЦРТА, КОЈИ КАО ЗНАК СТОЈИ У ОПОЗИЦИЈИ САБИКОМ, ЗНАКОМ ЗАДОВОЉСТВА. НА
ПРИМЕРУ ШКОРПИОНА УОЧАВАМО ПСИХОЛОШКИ КОМПЛЕКС УВРЕЂЕНОСТИ. ИСТОВРЕМЕНО, ДОК ШКОРПИОН ПО ПРАВИЛУ ЖУДИ ЗА
ПРИЗНАЊИМА У ОЧИМА СВЕТА, САТУРН ТАКОЂЕ ДОНОСИ НЕЗАДОВОЉСТВО И ПОВРЕЂЕНО ДРЖАЊЕ КРОЗ ЖЕЉУ ЈАРЦА ДА СЕ ДОМОГНЕ
МАТЕРИЈАЛНИХ БЛАГА И ПОЛОЖАЈА. САТУРН У МА КОМ ВОДЕНОМ ЗНАКУ ТЕЖИ ДА СТВОРИ НЕКУ ВРСТУ ОЗЛОЈЕЂЕНОСТИ ЈЕР, СА
СТАЈАЛИШТА СВЕТОВНОГ УСПЕХА, ОН ДЕЛУЈЕ ПОПУТ СНАЖНОГ ЧОВЕКА КОЈИ СЕ ЗАГЛИБИО У МОЧВАРИ. МА КОЈИ ДОБАР КАРДМАЛНИ
УТИЦАЈ ТЕЖИ ДА ОСЛАБИ ОВУ ЦРТУ ОСПОСОБЉАВАЈУЋИ НАТУСА ДА СЕ ИСКАЖЕ НА ДЕЛУ.
УРАН У АФЛИКЦИЈИ, ПОГЛАВИТО У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ, ЧЕСТО УЗРОКУЈЕ НЕЗАДОВОЉСТВО, БЕС, И ОЗЛОЈЕЂЕНОСТ.

ПАЦИФИЗАМ – ОН ЈЕ, У МЕРИ У КОЈОЈ ПРЕДСТАВЉА ИНСТИНКТИВНУ ПСИХОЛОШКУ ОСОБИНУ, УЗРОКОВАН ВИБРАЦИЈАМА ВАГЕ,
КОЈА УВЕК ТЕЖИ ДА ИЗБЕГНЕ КОНФЛИКТ И ПРЕВАЗИЂЕ РАЗЛИКЕ У ГЛЕДИШТИМА.
КАО ХУМАНИСТИЧКИ ИДЕАЛ ПАЦИФИЗАМ ПРЕ ПРИПАДА
ВОДОЛИЈИ, АЛИ КОД РАЗЛИЧИТИХ ОСОБАВЕРОВАТНО ДУГУЈЕ СВОЈУ ПОЈАВУ РАЗНИМ СТАЊИМА У "НЕСВЕСНОМ". МРЖЊА ПРЕМА
МИЛИТАРИЗМУ ЈЕ УГЛАВНОМ РАКОВСКЕ ПРИРОДЕ И СТОГА У КОРЕНУ ВЕРОВАТНО УЗРОКОВАНА ЈАКИМ НАГОНОМ ЗА САМООДРЖАЊЕМ И
ИЗБЕГАВАЊЕМ ОПАСНОСТИ. ОВАЈ НЕСВЕСНИ МОТИВ МОЖЕ ДЕЛОВАТИ ЧАК И КАД НАТУСУ УОПШТЕ НЕ НЕДОСТАЈЕ ХРАБРОСТИ.
КОД ДРУГИХ ОСОБА ЈЕ АНТИМИЛИТАРИЗАМ ОПЕТ УЗРОКОВАН МРЖЊОМ ПРЕМА АУТОРИТЕТУ, А ЗНА СЕ ДА ЈЕ АУТОРИТЕТ НАРОЧИТО
НАГЛАШЕН У ВОЈНИЧКОЈ СЛУЖБИ. ЊЕМУ МОЖЕ БИТИ УЗРОК И ЉУБАВ ПРЕМА ЛИЧНОЈ СЛОБОДИ. У "МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ" ЗА
ФЕБРУАР 1918. ТВРДИ СЕ ДА ХОРОСКОПИ ОНИХ КОЈИ ОДБИЈАЈУ ДА СЛУЖЕ ВОЈСКУ ЗБОГ РЕЛИГИОЗНИХ УБЕЂЕЊА ГОТОВО НЕИЗБЕЖНО
ИМАЈУ МЕРКУРА У АФЛИКЦИЈИ СА МАРСОМ.

ПАНИЧНОСТ -В.ЛАКОВЕРНОСТ.

ПАРАЛИЗА, ОДУЗЕТОСТ – УРАН ИЛИ НЕПТУН АФЛИКТУЈУ МЕРКУР, А ЧЕСТО И МЕСЕЦ. БИК, ШКОРПИОН, РАК ИЛИ
ЈАРАЦ СУ ОБИЧНО ЈАКО НАСЕЉЕНИ, А ПОДРУЧЈЕ ОКО 8° ПОСЛЕДЊА ДВАЈЕ НАРОЧИТО ЧЕСТО УКЉУЧЕНО. ВРЛО ЈЕ ЧЕСТА АФЛИКЦИЈА
ЈУПИТЕР-САТУРН.
МОГУ НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ:
СИР ЏОШУА РЕЈНОЛДС; РОЗЕТИ; СЛУЧАЈ 113 Н.Н.; ЖЕНА, РОЂЕНА У ЛОНДОНУ У 23 И 45,31. ОКТОБРА 1886. ПОВРЕЂЕНА
УСЛЕД ПАДА СА ЉУЉАШКЕ И ОДУЗЕТА 30 ГОДИНА. МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ДОРСЕТУ, У 4 И 30,1. ЈУЛА 1857. МУШКАРАЦ, ДАТ У
РАФАЕЛОВОЈ ЕФЕМЕРИДИ ЗА 1923. Ф.Д. РУЗВЕЛТ.

ПАРАЗИТИЗАМ – МОЖЕ СЕ ПРИПИСАТИ УТИЦАЈУ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ЗНАКОВА: ВАГЕ, ШКОРПИОНА ИЛИ ЈАРЦА. ПРВИ ЈЕ ПО
ПРИРОДИ ПРИШИПЕТЉА И ОВИСНИК О НЕКОМЕ ДРУГОМ У ОВОМ ИЛИ ОНОМ СМИСЛУ А, НЕ ЖЕЛЕЋИ УВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА НАПРЕЗАЊЕ У
БИЛО КОМ ОБЛИКУ, СКЛОН ЈЕ ДА ОЛАКО УСВОЈИ НЕКИ БЕЗВРЕДАН НАЧИН ЖИВЉЕЊА. ШКОРПИОН МОЖЕ УСВОЈИТИ ПРИВИДНО
ПАРАЗИТСКИ СТАВ РАДИ ПОСТИЗАЊА ИЗВЕСНОГ ЦИЉА АЛИЈЕ ЧЕШЋЕ, У СТВАРИ, ОНАЈ КОЈИ МАНИПУЛИШЕ СВОГ ПРИВИДНОГ ПАТРОНА У
СВОМ ВЛАСТИТОМ ИНТЕРЕСУ. ЈАРАЦ СЕ ЧЕСТО НАЛАЗИ У ПАРАЗИТСКИМ ПОЗИЦИЈАМА У ОДНОСУ НА ЉУДЕ НА ВИСОКИМ ПОЛОЖАЈИМА
ИЛИ ВИСОКОГ РОДА, УСЛЕД УСИЈАНЕ АМБИЦИЈЕ ДА СЕ ПРОБИЈЕ У ВИШЕ ДРУШТВЕНЕ СЛОЈЕВЕ ИТД. ЈЕДВА ДА ТРЕБА ОБЈАШЊАВАТИ ДА СЕ
СВЕ ОВО ОДНОСИ САМО НА ПРИМИТИВНЕ ПРИПАДНИКЕ ОВОГ ЗНАКА.
СУНЦЕ, МАРС И УРАН СУ ТЕЛА КОЈА ДАЈУ САМОПОУЗДАЊЕ И АФИРМАЦИЈУ, А МЕРКУР СЕ, И ПОРЕД ЧЕСТОГ НЕДОСТАТКА МОРАЛНЕ
СНАГЕ, НЕ ОДРИЧЕ ЛАКО СВОЈЕ НЕЗАВИСНОСТИ, КАО ШТО ВИДИМО У СЛТФЧАЈУ СРЕДЊЕВЕКОВНИХ ДВОРСКИХ ЛУДА (ВЕРОВАТНО
ВЕЋИНОМ ИЗ РЕДА БЛИЗАНАЦА) КОЈИМА ЈЕ БИЛО ДОПУШТЕНО МНОГО СЛОБОДЕ.

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ – СЛУЧАЈ (МУШКАРАЦ) ЈЕ РОЂЕН У КРОЈДОНУ, 10. ОКТОБРА 1880., У 15 ЧАСОВА И 15
МИНУТА.
РАЗВИЛА СЕ ОКО 70-ТЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА.

ПАТРИОТИЗАМ – ИСТИНСКА ЉУБАВ ПРЕМА ЗЕМЉИ ЈЕ РАКОВСКА ЦРТА И ВЕЋИНА ПАТРИОТА ИМА ОВАЈ ЗНАК ИСТАКНУТ.
МЕЂУТИМ, МНОГИ КОЈИ СУ ТАКО ПРОЗВАНИ, И КОЈИ СУ ЧАК МОЖДА ИЗВРШИЛИ ДЕЛА ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА СВОЈУ ЗЕМЉУ, БИЛИ СУ
ПОКРЕТАНИ ТАКВИМ МОТИВИМА КАО ШТОЈЕ ДУЖНОСТ (САТУРН), ОТПОР АГРЕСИЈИ (МАРС) ИЛИ ЉУБАВ ПРЕМА СЛОБОДИ (ЈУПИТЕР ИЛИ
УРАН).
АСТРОЛОГИЈА У ДОБРОЈ МЕРИ ПРУЖА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ОТКРИЈЕ ИСТИНИКИ ПАТРИОТИЗАМ ТЕ СЕ ТАКО, МАДАЈЕ ДОСТУПНО МАЛО
НАЦИОНАЛНИХ ХОРОАКОПА, ОБИЧНО МОЖЕ ОЦЕНИТИ ДА ОСОБА КОЈА ИМА МНОГО ЈАКИХ ПЛАНЕТА У ИЗВЕСНОМ ЗНАКУ ЧИНИ СЕБИ ДОБРО
УКОЛИКО БОРАВИ У ЗЕМЉИ КОЈОМ ТАЈ ЗНАК ВЛАДА, А ЗАУЗВРАТ МОЖЕ И САМА ДА КОРИСТИ ТОЈ ЗЕМЉИ.
ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛ, РОЂЕН У ЛИЛУ У 11 И 15, Г.М.Т. 22 НОВЕМБРА 1890. ГОДИНЕ, ИМА МЕСЕЦ У ОВНУ, СЕКСТИЛ МАРС-
ЈУПИТЕР НА АСЦЕНДЕНТУ, СЕКСТИЛ НЕПТУН-ПЛУТОН, ТРИГОН СУНЦЕ-МЕРКУР У СТРЕЛЦУ.

ПАТУЉАСТИ РАСТ - В. СТАС.

ПАЖЊА - В. КОНЦЕНТРАЦИЈА.

ПЕРИТОНИТИС - НА ТО ОБИЧНО УКАЗУЈУ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА 18. СТЕПЕНУ РИБА-ДЕВИЦЕ И МЕСЕЦУ ОДНОСНО РАКУ. ВИДИ
3 НА КРАЈУ КЊИГЕ КАО И Н.Н. 256. ТАКОЂЕ И СЛУЧАЈ ПОД ДИЗЕНТЕРИЈА.
СЛУЧАЈ

ПЕРВЕРЗНОСТ – УРАН ПОД АФЛИКЦИЈОМ ДАЈЕ ОСОБУ КОЈА СЕ БЕЗ ЧВРСТИХ ОСНОВА ОДУШЕВЉЕНО ПРОТИВИ СВИМ
УСТАНОВЉЕНИМ НАЧИНИМА ПОНАШАЊА, ОДНОСНО НАСТРАНУ ОСОБУ. УКОЛИКО ЈЕ, МЕЂУТИМ, ЈУПИТЕР ЈАК, ТО ЋЕ ОБИЧНО БИТИ
КОНТРОЛИСАНО ИЛИ СУЖЕНО У ЈЕДНОМ ИЛИ ДВА НАРОЧИТА ПРАВЦА. С ДРУГЕ СТРАНЕ, АКО ЈЕ И ОВА ПЛАНЕТА АФЛИКТОВАНА,
ПЕРВЕРЗНОСТ ЋЕ БИТИ НЕКОНТРОЛИСАНА. ТАМО ГДЕ ЈЕ УРАН ЈАК ПОСТОЈИ СПОСОБНОСТ ДА СЕ ДОМИНИРА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ
ОГРАНИЧЕЊИМА, И ДА СЕ О ЊИМА ВОДИ РАЧУНА ИЛИ НЕ, У СКЛАДУ СА ДИКТАТОМ РАЗУМА.
ВОДОЛИЈА И РИБЕ СУ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ, И ОВАЈ ПРВИ МОЖЕ БИТИ ОДГОВОРАН ЗА ПЕРВЕРЗИЈУ У СЕКСУАЛНИМ ОДНОСИМА. (В .
НЕМОРАЛНОСТ).

ПЕСИМИЗАМ - В. МЕЛАНХОЛИЈА.

ПЕШАЧЕЊЕ – ТО ЈЕ ИЗРАЗИТО СТРЕЛЧЕВСКА СТРАСТ. ЏОРЏ БОРОУ, АПОСТОЛ ШКОЛЕ "ОТВОРЕНОГ ПУТА", БИО ЈЕ ТИПИЧНИ
ПРИМЕР ОСОБЕ РОЂЕНЕ УСТРЕЛЦУ. КАЖУ ДА БИ, КАД ЈЕ ПАТИО ОД НЕСАНИЦЕ, ЧЕСТО УСТАЈАО И ХОДАО ПО 30 МИЉА. КАД СЕ КОД
ОСОБЕ СТРЕЛЦА ДЕСИ ДА СУ ЈОЈ ПЕШАЧЕЊЕ ИЛИ СПОРТ ОДБОЈНИ, ОБИЧНО СЕ МОЖЕ НАЋИ ДА ЈОЈ ЈЕ САТУРН ИСТАКНУТ, АЛИ У
АФЛИКЦИЈИ.

ПИЋЕ -В.АЛКОХОЛИЗАМ

ПЛАТОНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - МОГУ СЕ НА НЕКИ НАЧИН ПРИПИСАТИ НЕПТУНУ У НЕКОМ АСПЕКТУ СА СЕДМОМ КУЋОМ, АЛИ СЕ
У ОВАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА МОРА ВОДИТИ РАЧУНА О ОТКРИВАЊУ ПРАВИХ МОТИВА КОЈИ ДЕЛУЈУ НА ОБЕ СТРАНЕ. РАЗУМЕ СЕ ДА ЋЕ ПЕТА
КУЋА БИТИ ЈАКО АСПЕКТОВАНА САТУРНОВСКИМ ЗНАКОМ ИЛИ МОЖДА ОД СТРАНЕ УРАНА ИЛИ НЕПТУНА, А ЧЕСТО СЕ ПРИМЕЋУЈУ
АФЛИКЦИЈЕ ОВЕ ВРСТЕ ИЗМЕЂУ ПЕТЕ И СЕДМЕ КУЋЕ. ВЕНЕРА И МАРС У АФЛИКЦИЈИ МОГУ ДА ИМАЈУ ВЕЗЕ СА ТАКВОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, АЛИ
И ТАКО ЗАЦЕЛО УКАЗУЈУ НА МАЊЕ УЗДРЖАНО ПОНАШАЊЕ У РАНИЈЕМ ПЕРИОДУ ЖИВОТА.

ПЛИТКОСТ - В. ПОВРШНОСТ.
ПНЕУМОНУА – УЗРОКОВАНА ЈЕ АФЛИКЦИЈОМ У БЛИЗАНЦИМА-СТРЕЛЦУ, ОБИЧНО БЛИЗУ ШЕСТОГ СТЕПЕНА. УТИЦАЈ САТУРНА
ЈЕ ИСТАКНУТ. МЕРКУР И ТРЕЋА КУЋА СУ ЧЕСТО УКЉУЧЕНИ, АЛИ ЗА РАЗЛИКУ ОД БРОНХИТИСА, КОД ПНЕУМОНИЈЕ ВЕНЕРА НИЈЕ
АФЛИКТОВАНА. МЕСЕЦ И САТУРМ СУ ГОТОВО УВЕК У АСПЕКТУ ИЛИ ЈЕДАН ДРУГОМ У СЕДИШТУ. ОЗБИЉНИ АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ МАРСА,
САТУРНА И НЕПТУНА СУ ИЗУЗЕТНО ЧЕСТИ.
ПРИМЕРИ:
ЖЕНА РОЂЕНА У ПУЛУ, У 3 И 45,13. ЈАНУАРА 1917. МЕРКУР У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ И ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ. СУНЦЕ
У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ;
МЕСЕЦ У СЕМИКВАДРАТУ СА САТУРНОМ; УРАН У ТРЕЋОЈ КУЋИ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ЛОНДОНУ 27. МАЈА 1912., АСЦЕНДЕНТ НА 14 СТЕПЕНИ ВАГЕ; МАРС У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У
РАКУ АФЛИКТУЈЕ СВЕТЛА И ЈУПИТЕРА У БЛИЗАНЦИМА. ЈУПИТЕР, ВЛАДАР ТРЕЋЕ, У ОПОЗИЦИЈИ СА СУНЦЕМ СА ВРХА ТРЕЋЕ; МЕСЕЦ ЈЕ
У КВИНКУНКСУ СА САТУРНОМ, А САТУРН АСПЕКТУЈЕ МАРС И НЕПТУН.

ПОБАЧАЈ - В. ПОРОЂАЈ.

ПОБОЗНОСТ (РЕЛИГИОЗНА СКЛОНОСТ) – НАЈИЗРАЖЕНИЈА ЈЕ КОД ОНИХ У ЧИЈИМ ЈЕ ХОРОСКОПИМА ИСТАКНУТ ЛАВ, А КОД
РЕЛИГИОЗНИХ ЉУДИ СЕ НАРОЧИТО ЧЕСТО ЈАВЉА МЕСЕЦ У ЛАВУ. ТОМЕ ЈЕ ВЕРОВАТНО УЗРОК ЈАК ЕЛЕМЕНАТ ЉУБАВИ У ЛАВУ, КАО И
ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ОН ВЕРОВАТНО У БИТИ ПРИВУЧЕН ДОКТРИНОМ О ОЧИНСТВУ БОГА. ОСЛАЊАЈУЋИ СЕ НА СЛУЧАЈЕВЕ КОЈЕ САМ ЈА
ПРОУЧИО, СЛЕДЕЋИ НА ЛИСТИ ПОБОЖНОСТИ СУ ЈАРАЦ И ВОДОЛИЈА. ОВАЈ ПРВИ ЈЕ ПРИВУЧЕН МОРАЛНИМ И ДОГМАТСКИМ АСПЕКТОМ
РЕЛИГИЈЕ, А ДРУГИ ЊЕНОМ ХУМАНОМ И ИДЕАЛИСТИЧНОМ СТРАНОМ. БИК, РАК, ШКОРПИОН И РИБЕ СУ ЗНАЦИ КОЈИ СЕ НЕ ЈАВЉАЈУ
ВРЛО ЧЕСТО У МАПИ ПРОСЕЧНО РЕЛИГИОЗНЕ ОСОБЕ, СУДЕЋИ БАРЕМ ПО СТАТИСТИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА.
ЈУПИТЕР И САТУРН СУ ОБИЧНО ИЛИ У АСПЕКТУ (ЧЕСТО КОЊУНКЦИЈИ) ИЛИЈЕ СВАКИ У СЕДИШТУ ОНОГ ДРУГОГА ИЛИЈЕ ОПЕТ ЧЕСТ
СЛУЧАЈ ДА СЕ ЈЕДАН ИЛИ ОБА У НАЂУ СЕДИШТИМА, ИЛИ У ЕГЗАЛТАЦИЈИ.
РЕЛИГИОЗНА ПОДРУЧЈА СУ 20° ВОДОЛИЈЕ-ЛАВА И 12° ПРОМЕНЉИВИХ, НАРОЧИТО СТРЕЛЦА.
АБНОРМАЛНИ ТИПОВИ РЕЛИГИЈЕ СУ ОБИЧНО ОЗНАЧЕНИ УРАНОВИМ КОНТАК. ТИМА, А АНТИРЕЛИГИОЗНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ МАРСОМ,
ЈУПИТЕРОМ ИЛИ УРАНОМ, ТЈ. ЊИХОВИМ АФЛИКЦИЈАМА. ЈУПИТЕР У БЛИЗАНЦИМА ИЛИ ДЕВИЦИ ЈЕ ЧЕСТО ИЛИ СУЈЕВЕРАН ИЛИ
СКЕПТИЧАН; У ЈАРЦУ ЈЕ ХИПОКРИТА ИЛИ СТРОГ (ВИДИ И ВЕРА; СТРАХОПОШТОВАЊЕ).

ПОДРУГЉИВОСТ –
ВЕРОВАТНОЈЕ УЗРОКОВАНА СЛИЧНИМ УТИЦАЈИМА КОЈИ ПРОУЗРОКУЈУАРОГАНЦИЈУ (В.), АЛИ И СА ДОКАЗИМА ЈАКОГ
САТУРНОВОГ ДЕЈСТВА. СВЕ ОВО МОЖЕ ДА СЕ ГРАНИЧИ И СА САРКАЗМОМ (В.).

ПОЕЗИЈА - В. КЊИЖЕВНОСТ.

ПОХОТЉИВОСТ – СВИ ФИКСНИ ЗНАЦИ, УГЛАВНОМ СА ИЗУЗЕТКОМ ВОДОЛИЈЕ, МОГУ НАГИЊАТИ ОВОМЕ, НАРОЧИТО УКОЛИКО
ЈЕ ИСТАКНУТА ПЕТА КУЋА.БИК СЕ ВЕРОВАТНО НАЈВИШЕ ИСТИЧЕ, ОН ЈЕ ТИП ГРЕШНИКА, А И ВАГА УМЕ ЛАКО ДА СКЛИЗНЕ У ЧУЛНА
УЖИВАЊА. ЈУПИТЕРСКИ ЗНАЦИ СУ ТАКОЂЕ СКЛОНИ ИСТОМ ПОРОКУ, АКО СУ ПОД АФЛИКЦИЈОМ. ОЗБИЉНЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА СВЕТЛИМА
ОД СТРАНЕ САТУРНА ИЛИ НЕПТУНА МОГУ ИМАТИ ИСТИ ЕФЕКАТ, У ОВОМ ИЛИ ОНОМ ВИДУ. ВИШЕ ЕСТЕТСКИ СИБАРИТЈЕ ЧЕСТО НАТУС
БЛИЗАНАЦА ИЛИ ДЕВИЦЕ. НЕРОЊЕ СМЕШТЕН ПОД ПРВИМ, А ЏОРЏ ИВ И ВАЈЛД ПОД ОВИМ ДРУГИМ ЗНАКОМ.
Н.Н. 740 ЈЕ БЛИЗАНАЦ, СА ПЕТ ПЛАНЕТА У БИКУ, УКЉУЧУЈУЋИ ВЛАДАРА МЕРКУРА КОЈИЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ.
ЈУПИТЕР ЈЕ У ВАГИ, А НЕПТУН У РИБАМА - ОБЕ ПЛАНЕТЕ У ОВИМ ЗНАЦИМА ВОДЕ СЛАБЉЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ. МЕСЕЦ ЈЕ У ШКОРПИОНУ,
ЗНАКУ КОЈИ ВОЛИ ЧУЛНУ ЉУБАВ; СУНЦЕ У ПРВОЈ КУЋИ;
СЕДАМ ПЛАНЕТАЈЕ КАДЕНТНО; ШЕСТ СУ У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, ДВЕ У ПРОМЕНЉИВИМ, А САМО ЈЕДНА ЈЕ КАРДИНАЛНА И ТО
РЕТРОГРАДНА.

ПОКОРНОСТ - В. ПОСЛУШНОСТ

ПОЛЕМИЋНОСТ – ЖЕЉА ДА СЕ РАСПРАВЉА О СВЕМУ И СВАЧЕМУ (НЕЗАВИСНО ОД СПОСОБНОСТИ ЗА ДЕБАТУ) ОБИЧНО ЈЕ


ПОСЛЕДИЦА ПРИСУСТВА МАРСА ИЛИ УРАНА У БЛИЗАНЦИМА ИЛИ У ТРЕЋОЈ КУЋИ, ИЛИ КОЈИ ЈАКО АСПЕКТУЈУ МЕРКУР ИЛИ ЈУПИТЕР.
СВИ ОНИ ТЕЖЕ МЕНТАЛНОЈ АГРЕСИВНОСТИ. УРАН, САТУРН И ВОДОЛИЈА СУ ТАКОЂЕ СКЛОНИ ИНСИСТИРАЊУ НА СТВАРНОМ ДОКАЗУ.
РАКОВСКА ЦРТА ДАЈЕ НЕПОПУСТЉИВОСТ, А НЕПОВОЉАН УПЛИВ МЕСЕЦ-САТУРН (КАО КАД СУ ТА ДВА ТЕЛА У ЛОШЕМ УЗАЈАМНОМ
АСПЕКТУ ИЛИ ЈЕДАН У ЗНАКУ ДРУГОГ) ЧЕСТО ДАЈЕ ИЗВЕСНУ ТВРДОГЛАВОСТ, СУНЦЕ У ВАГИ ЈЕ НЕРЕТКО ПОЛЕМИЧНО.

ПОЛЕНСКА ГРОЗНИЦА – ОВА БОЛЕСТ ОБИЧНО ЗАПОЧИЊЕ КАД СУНЦЕ УЛАЗИ У БЛИЗАНЦЕ, И ТАЈ ЗНАКЈЕ У СЛУЧАЈЕВИМА
ПОЛЕНСКЕ ГРОЗНИЦЕ НЕРЕТКО У АФЛИКЦИЈИ ПОШТО ВЛАДА СЛУЗНИМ МЕМБРАНАМА СВИХ РЕСПИРАТОРНИХ ОРГАНА. ОВАН И САТУРАОВИ
ЗНАЦИ СУ ТАКОЂЕ ИСТАКНУТИ И ЧЕСТО ЋЕ СЕ НАЋИ ДА ЈЕ МЕСЕЦ У ЈАРЦУ ИЛИ У ВОДОЛИЈИ. МЕРКУР ЈЕ ТАКОЂЕ ЧЕСТО У АСПЕКТУ СА
САТУРНОМ ИЛИ ЈЕ У ЈЕДНОМ ОД ЊЕГОВИХ ЗНАКОВА.
ДВА НЕМАЧКА СЛУЧАЈА ИЗ СТЕМЕ УНД
МЕНСЦХ:
8 И 45, 5. ОКТОБАР 1897., 51° С, 17° И. НЕПТУН У БЛИЗАНЦИМА У ОСМОЈ АФЛИКТУЈЕ МЕРКУР, КОЈИЈЕ И У АСПЕКТУ СА
САТУРНОМ; МЕСЕЦ ЈЕ У ВОДОЛИЈИ.
ПОЛ НИЈЕ УТВРЂЕН.
17 ЧАСОВА, 30. ЈАНУАР 1886., 48° И 45' С, 8° И. МЕРКУР У САТУРНОВОМ ЗНАКУ, КОЈИ АФЛИКТУЈЕ ПЛАНЕТЕ У ТРЕЋОЈ КУЋИ.
НИШТА У БЛИЗАНЦИМА, АЛИ ЈЕ МЕСЕЦ У СТРЕЛЦУ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ. ПОЛ НИЈЕ УТВРЂЕН.
МУШКАРАЦ, 3 И 18,4. МАЈ 1884. ЛОНДОН
ЖЕНА, 11 И 18, 31. ДЕЦЕМБАР 1903., ЛОНДОН.
ПОМИРЉИВО ДРЖАЊЕ – ВЕРОВАТНО ПОТИЧЕ ИЗ ОНОГА ШТО БИ ПСИХОЛОГ НАЗВАО "КОМПЛЕКС ИНФЕРИОРНОСТИ" И
ТАКО ЈЕ ВЕРОВАТНО ПОВЕЗАН СА ДОМИНАЦИЈОМ МЕСЕЦА И ВЕНЕРЕ НАД СНАЖНИЈИМ ПЛАНЕТАМА. ОНО МОЖЕ ПРОИСТИЦАТИ И ИЗ
ПРЕОСЕТЉИВОСТИ РАКА, КОЈИ СЕ ПЛАШИ НЕМИМИХ СТАЊА, ИЛИ ИЗ ВАГИНЕ ЖЕЉЕ ЗА СКЛАДОМ И СЛАГАЊЕМ.

ПОМПЕЗНОСТ – ТО ЈЕ МАНА ФИКСНИХ ЗНАКОВА, А НАРОЧИТО СЛАБИХ ЛАВОВА, И ТО НАРОЧИТО АКО ЈЕ ЈУПИТЕР ИСТАКНУТ,
АЛИ АФЛИКТОВАН.
ЈАРАЦ И РИБЕ МОГУ ТАКОЂЕ ДА СЕ, У НЕШТО ДРУГАЧИЈЕМ СМИСЛУ, ДРЖЕ ПОМПЕЗНО.
МЕСЕЦ У ЛАВУ - ЦИЦЕРОН, СЕМЈУЕЛ ЏОНСОН.

ПОНОС – АКО СЕ ПОСМАТРА ОДВОЈЕНО ОД АРОГАНЦИЈЕ ИЛИ МЕНТАЛНЕ УОБРАЖЕНОСТИ (В.) РЕЗУЛТАТ ЈЕ
МЕШАВИНЕ МАРСОВИХ И ЈУПИТЕРОВИХ УТИЦАЈА, ДОК ЈЕ
УРАН ОБИЧНО ВРЛО УПЛИВАН КАДА ИЗ ЊЕГА ПРОРАДИ ЈАК ОСЕЋАЈ
НЕЗАВИСНОСТИ.
ФИКСНИ ЗНАЦИ СУ УГЛАВНОМ ОДГОВОРНИ ЗА ПОРОДИЧНИ ПОНОС, МАДА ЈЕ ВОДОЛИЈА ЧЕСТО ИЗУЗЕТАК ОД ОВОГ ПРАВИЛА. ЈАРАЦ
ЈЕ ТАКОЂЕ ИСПУЊЕН ОСЕЋАЊИМА ПОНОСА, КОЈЕ СУ УТЕМЕЉЕНА НА ИСТАНЧАНОЈ ПРОЦЕНИ РАНГА И СТАТУСА, ШТО ГА ПО ПРАВИЛУ
ЧИНИ СПРЕМНИМ ДА ОДА ПОШТУ ОНИМА КОЈИ СУ ПО АУТОРИТЕТУ ИЗНАД ЊЕГА, ДОК ИСТОВРЕМЕНО ОД ОНИХ ИСПОД СЕБЕ ЗАХТЕВА
ПОШТОВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ РАЗЛИКА (В. СНОБИЗАМ).

ПОПУЛАРНОСТ – ОНА ЗАВИСИ УГЛАВНОМ ОД МЕСЕЦА И ВЕНЕРЕ, С ТИМ ДА МЕСЕЦ УТИЧЕ НА ПОПУЛАРНОСТ КОД МАСА, А
ВЕНЕРА НА ДРУШТВЕНИ УСПЕХ. СУНЦЕ У РАКУ ГОТОВО УВЕК ДОПРИНОСИ ПОПУЛАРНОСТИ КОД ЛИЧНОСТИ НА ВИСОКИМ ПОЛОЖАЈИМА,
КАО ШТО СЕ МОЖЕ ВИДЕТИ У СЛУЧАЈУ ХЕНРИЈА VIII КОЈИ ЈЕ, И ПОРЕД ПРЕВРАТА, ОСТАО У СЕЋАЊУ НАРОДА. ТОМЕ ЈЕ ПРИМЕР И
ВОЈВОДА ОД ВИНДЗОРА. ДОБАР АСПЕКТ ИЗМЕЂУ СУНЦА И УРАНА СЕ ТАКОЂЕ ВРЛО ЧЕСТО НАЛАЗИ КОД ОНИХ КОЈИ ПОСТИГНУВЕЛИКУ
ПОПУЛАРНОСТ ЗАХВАЉУЈУЋИ СНАЗИ СВОЈЕ ЛИЧНОСТИ А, У ПОГЛЕДУ ЕНГЛЕСКЕ ТРЕБА ПРИМЕТИТИ ДА ЊЕН ЈАК ОВНОВСКИ УТИЦАЈ
ПОСТИЖЕ ПОПУЛАРНОСТ, КАО ШТО ВИДИМО У СЛУЧАЈУ ХОРАЦИЈА
БОТОМЛИЈА. СЛИЧНО ЈЕ И У ДРУГИМ ЗЕМЉАМА, У СКЛАДУ СА ВЛАДАЈУЋИМ ЗНАКОМ. ЈАКА ПЛАНЕТА, ОПЕТ, УВЕК ТЕЖИ КА УСПЕХУ И
ПРИЗНАЊУ У ОНОЈ ОБЛАСТИ КОЈОМ ВЛАДА: ТАКО ПОПУЛАРНИ ВОЈНИ ЛИДЕРИ МОРАЈУ ИМАТИ ДОБРОГ МАРСА, У КОЈОЈ ГОД ЗЕМЉИ ДА
ЖИВЕ, АКО ЖЕЛЕ ДА ПОСТИГНУ ПОПУЛАРНОСТ У ВОЈСЦИ. СТРЕЛАЦ ЈЕ ПОПУЛАРАН МЕЂУ СПОРТИСТИМА И ЗАТО ЈЕ ОПШТЕ ОМИЉЕН У
ЕНГЛЕСКОЈ: ЕНГЛЕЗИ ЗАИСТА ПРЕФЕРИРАЈУ ВАТРЕНИ ЕЛЕМЕНАТ У ОДНОСУ НА БИЛО КОЈИ ДРОГИ.

ПОРОЂАЈ – ЊИМЕ ВЛАДАЈУ ПЕТА И ЈЕДАНАЕСТА КУЋА ХОРОСКОПА КАО И, У МАЊОЈ МЕРИ, МЕСЕЦ. ВЕНЕРА ЈЕ, ВЕРУЈЕМ ,
ВИШЕ ПОВЕЗАНА СА УИННИМ СТВАРАЊЕМ .
ТРИ СЛУЧАЈА У Н.Н. УКАЗУЈУ НА ВАЖНОСТ ЈЕДАНАЕСТЕ КУЋЕ,
168,186 И 562. ЗАНИМЉИВО ЈЕ ДА ЈЕ У ДВА СЛУЧАЈА ВЛАДАР
ЈЕДАНАЕСТЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ У САТУРНОВОМ ЗНАКУ, ДОК ЈЕ У ТРЕЋЕМ ЈУПИТЕР, ВЛАДАР ЈЕДАНАЕСТЕ У САТУРНОВОМ
ЗНАКУ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У ШКОРПИОНУ.
ПОБАЧАЈ ИЗГЛЕДА ДА НАЈЧЕШЋЕ РЕЗУЛТИРА ИЗ СУНЦА АФЛИКТОВАНОГ УРАНОМ У ЖЕНСКИМ МАПАМА, А ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА
АФЛИКЦИЈЕ ОД СТРАНЕ УРАНА ПРЕМА ПЕТОЈ ТЕЖЕ ИСТОМ РЕЗУЛТАТУ. У ИСТО ВРЕМЕ ЈЕ УРАН У ВЕЗИ СА ПЕТОМ ЧЕСТА ИНДИКАЦИЈА
ВЕШТАЧКЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ.
СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД САТУРНА ЧЕШЋЕ ПОКАЗУЈЕ СТЕРИЛИТЕТ У ЖЕНСКОЈ МАПИ, ИЛИ УСАМЉЕНИШТВО КРОЗ ЦЕЛИ ЖИВОТ

ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ - ЗАХТЕВА, У НАЈБОЉЕМ СЛУЧАЈУ, АКЦИЈУ СВИХ ПЛАНЕТА, ИЗУЗЕВ МОЖДА НЕПТУНА. ПЛАНЕТА
КОЈА ВЛАДА НАРОЧИТОМ ВРСТОМ ПОСЛА КОЈИ ЈЕ У ПИТАЊУ МОРА БИТИ НАРАВНО, ИЗУЗЕТНО ДОБРО СМЕШТЕНА.
ПРАКТИЧНОСТ И
ШТЕДЉИВОСТ (В.ПОД ТВРДИЧЛУК) СУ ТАКОЂЕ УСЛОВ. СУНЦЕ ЈЕ НЕОПХОДНО РАДИ СНАГЕ ЛИЧНОСТИ И МОЋИ ЛИДЕРСТВА;
МЕСЕЦ ЈЕ НАРОЧИТО ВАЖАН, У ПОГЛЕДУ СТАВА ПРЕМА ЈАВНОСТИ, КАО И ОПРЕЗНОСТИ И ОШТРОУМНОСТИ. МЕРКУР ЈЕ ВАЖАН,
НАРОЧИТО У ВЕЗИ СА БРОЈЕВИМА И РАЧУНИМА. ВЕНЕРА ЈЕ, КРОЗ БИКА, ВРЛО ПОВЕЗАНА УОПШТЕ СА ФИНАНСИЈАМА. МАРС ДАЈЕ
ПРЕДУЗИМЉИВОСТ. ЈУПИТЕР ДАЈЕ ДОБРУ СРЕЋУ И ПОВОЉНЕ ПРИЛИКЕ. САТУРН ДАЈЕ ПРАВИ КАРАКТЕР И МОЋ ГРАЂЕЊА И
ОРГАНИЗОВАЊА; УРАН ЈЕ НЕОПХОДАН РАДИ ШИРИНЕ И ВИЗИЈЕ; НЕПТУН СЕ ТЕШКО МОЖЕ НАЗВАТИ ПОСЛОВНОМ ПЛАНЕТОМ И ЊЕГОВА
АКЦИЈА, КАД ДЕЛУЈЕ У ОВОЈ СФЕРИ, ОБИЧНО ЈЕ УСМЕРЕНА КА ПРАВЉЕЊУ "СРЕЋЕ НА ПАПИРУ" И УСЛОВИМА КОЈИ СУ, БИЛИ ДА СУ
ИЗМАШТАНИ У АРОМАШТВУ ИЛИ БОГАТСТВУ, ВИШЕ ПРИВИДНИ НЕГО РЕАЛНИ. У ИСТО ВРЕМЕ, КАДА ЈЕ ЈАК, ДАЈЕ СПОСОБНОСТИ ЗА
СТВАРИ ПОВЕЗАНЕ СА МОРЕМ, ХОТЕЛСКУН МЕНАЏЕРСТВОМ, ТРГОВИНОМ ПИЋЕМ , ОБУЧОМ И ЛЕКОВИМА, КАО И ВИЗГУ И ИДЕАЛИЗАМ.
НЕКИ СМАТРАЈУ ДА ЈЕ БИО НА М.Ц.-У ПОКОЈНОГ ВИКОНТА ЛЕВЕРХАЛМА, ШТО БИ ОБЈАШЊАВАЛО ЊЕГОВЕ КООПЕРАТИВНЕ ИДЕАЛЕ,
ОГРОМНЕ ПЛАНОВЕ И ТРГОВИНУ ПОСЕБНОМ РОБОМ С КОЈОМЈЕ ЊЕГОВ ПОСАО БИО ПОВЕЗАН.
ОКО 12-16° НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА, А НАРОЧИТО РАКА, ДЕВИЦЕ И РИБА, НАРОЧИТО СУ ПОВЕЗАНИ СА КОМЕРЦИЈАЛНОМ
СПОСОБНОШЋУ И ИНТЕРЕСОВАЊИМА; ВИДИ СЛУЧАЈЕВЕ КАО ШТО СУ РОУДС, РОКФЕЛЕР, МОРГАН, ГОУЛД, Н.Н. 987 И СЛУЧАЈ БРОЈ 1
НА КРАЈУ КЊИГЕ. ФОРД, ВУЛВОРТ, ИСТМАН (КОДАКС) И СЕЛФРИЏ, СВИ ИМАЈУ МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ.

ПОСЛУШНОСТ – ГЕНЕРАЛНО СЕ СМАТРА БИКОВСКОМ ВРЛИНОМ, А ЧЕСТО ЈЕ ПРИМЕТНА И КОД ДЕВИЦЕ, КОЈА ЈЕ ЗНАК СЛУГЕ
ИЛИ СЛУЖЕЊА. У ПРВОМ СЛУЧАЈУ МОЖЕ СЕ НАГАЂАТИ ДА ЛИ ЈЕ, КОД НИЖИХ ТИПОВА, ПОСЛУШНОСТ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ УЗРОКОВАНА
МЕНТАЛНОМ ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛЕТАРГИЈОМ; У СЛУЧАЈУ ДЕВИЦЕ, ЗНАКА КОЈИ ЈЕ ИЗУЗЕТНО СВЕСТАН ВЛАСТИТИХ СЛАБОСТИ И СНАГЕ,
ПОСТОЈИ ЉУБАВ ЗА ДЕТАЉЕ И ВЕЛИКО СТРПЉЕЊЕ ЗА ЊИХОВО ИЗВОЂЕЊЕ, ПА НАТУС РАДО ПРЕПУШТА ОПШТУ КОНТРОЛУ ДРУГИМА, АКО
ТИМЕ МОЖЕ ОБЕЗБЕДИТИ МИР ПОТРЕБАН ЗА ИЗВРШЕЊЕ ВЛАСТИТОГ ЗАДАТКА.
У СМИСЛУ ВОЈНИЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ИЛИ ДИСЦИПЛИНЕ У АКЦИЈИ, ПОСЛУШНОСТ ЈЕ ВЕРОВАТНО УЗРОКОВАНА ДОБРИМ МАРС-САТУРН
УТИЦАЈИМА. И ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР ИМАЈУ ТАКОЂЕ ИНСТИНКТ ЗА СКЛАД И РЕД, ДРУШТВЕНИ И СВАКИ ДРУГИ, КОЈЕ БИ НЕПОСЛУШНОСТ
РАЗОРИЛА. "ПОСЛУШНОСТ ЈЕ ГАРАНЦИЈА ВЛАДАЊА" РЕЧИ СУ ПЕСНИКА КОЈИ НА АСЦЕНДЕНТУ ИМА ВЕНЕРУ, А ЈУПИТЕРА У ТРЕЋОЈ
КУЋИ. (В. АНАРХИЗАМ).

ПОШТЕЊЕ - В. НЕЧАСНОСТ.

ПОШТОВАЊЕ - В. СТРАХОПОШТОВАЊЕ.

ПОУЗДАНОСТ; МЕТОДИЧНОСТ, ТАЧНОСТ – ОВЕ ОСОБИНЕ ЗАВИСИЋЕ ОД УКУПНОГ ТОНА ХОРОСКОПА, АЛИ
ПОЈЕДИНАЧНО УГЛАВНОМ ОД МЕРКУРА И САТУРНА, КОЈИ СУ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНИ СА ЈАРЦЕМ И ДЕВИЦОМ. АКО СУ ОВЕ ПЛАНЕТЕ
ДОБРО СМЕШТЕНЕ, ОСОБА ЋЕ БИТИ ВЕОМА САВЕСНА У ПОГЛЕДУ ДЕТАЉА. С ДРУГЕ СТРАНЕ АФЛИКЦИЈЕ У ПРОМЕНЉИВОМ КРСТУ ИМАЈУ
СУПРОТАН ЕФЕКАТ ИЧИНЕ ДУХ ИЛИ НЕПАЖЉИВИМИ НЕМАРНИМ У ПОГЛЕДУ ДЕТАЉА, ИЛИ КОНФУЗНИМ И ХАОТИЧНИМ . ИСТО ВАЖИ АКО ЈЕ
МЕРКУР АФЛИКТОВАН, НАРОЧИТО ОД СТРАНЕ ЈУПИТЕРА НЕПТУНА. КОЛИКО ГОД ПАЖЉИВ БИ НАТУС ХТЕО ДА БУДЕ, ОН ЋЕ ГОТОВО
ИЛИ
УВЕК У НЕКО ВРЕМЕ ПОЧИНИТИ НЕКЕ ГРЕШКЕ КАД СУ ДЕТАЉИ У ПИТАЊУ. АКО ЈЕ, МЕЂУТИМ, ОСТАТАК ХОРОСКОПА ДОБАР ТЕ ГРЕШКЕ
И ПИТАЊЕ ЈЕ ДА ЛИ ЈЕ ДЕВИЦА УИСТИНУ ЗНАК СЛУЖИТЕЉА У МИСТИЧНОМ СМИСЛУ. ОНА ЈЕСТЕ ЗНАК ПОДРЕЂИВАЊА, ЗАТО ШТО
ВИШЕ ВОЛИ ДА ПОДСТИЦАЈ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСТАВИ ДРУГИМА И ДА ДОБИЈЕ ДНЕВНИ ЗАДАТАК С КОЈИМ ВОЛИ ДА СЕ ПОЗАБАВИ САМА И НА
МИРУ. АЛИ "СЛУЖИТЕЉИ ЧОВЕЧАНСТВА" НИСУ ЕКСКЛУЗИВНО ИЗ РЕДОВА ДЕВИЦА.
ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ЊЕМУ САМОМ "НЕОБЈАШЊИВЕ" И СТРАНЕ ЊЕГОВОЈ ПРИРОДИ. НАСИЛНЕ АФЛИКЦИЈЕ, КАО ИЗМЕЂУ МАРСА И УРАНА
У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА, ЧЕСТО ЧИНЕ НАТУСА НЕПАЖЉИВИМ УСЛЕД ИНДИФЕРЕНТНОСТИ И НЕСМОТРЕНОСТИ.

ПОВРШНОСТ – ТО ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА. ТРАГОВА ПОВРШНОСТИ ИМА НАЈМАЊЕ КОД ЉУДИ РОЂЕНИХ
У ДЕВИЦИ, АЛИ ЧАК И ОНИ ПО ПРАВИЛУ ПРОУЧАВАЈУ ВИШЕ ПОВРШИНУ НЕГО УНУТРАШЊА ЗНАЧЕЊА СТВАРИ. СТРЕЛАЦЈЕ ПРИЛИЧНО
ПОВРШАН, ЖЕЛЕЋИ ДА ЗНА НЕШТО ОД СВЕГА УМЕСТО СВЕ О НЕЧЕМУ. ОНИ СУ ЕКСПАНЗИВНИ ПО ЦЕНУ ДА ОСТАНУ ПЛИТКИ. ОВО
НАРОЧИТО ВАЖИ УКОЛИКО ЈЕ МЕРКУР СЛАБО СМЕШТЕН.
НЕДОСТАТАК ДУБЉЕГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ОЗБИЉНЕ ПРЕДМЕТЕ ЈЕ, НАРАВНО, КАРАКТЕРИСТИКА ПРИМИТИВНИХ ПРЕДСТАВНИКА СВИХ
ТИПОВА И ЧЕСТ ЈЕ СЛУЧАЈ, ПРИМЕРИЦЕ, КОД ВАГЕ. ШКОРПИОЊЕ НАЈРЕЂЕ ПОВРШАН.

ПОЗОРНИЦА – ИСПИТИВАЊЕ ХОРОСКОПА ГЛУМАЦА И ГЛУМИЦА У Н.Н. ОТКРИВА ДА ЈЕ ВОДОЛИЈА НАЈВИШЕ НАСЕЉЕНА
ПЛАНЕТАМА, КАО И ВОДЕНИ ЗНАЦИ. ИСТАКНУТЕ СУ РИБЕ И ДВАНАЕСТА КУЋА, А У МНОГИМ СЛУЧАЈЕВИМАЈЕ МЕСЕЦ У РАКУ. ГЛУМА ЈЕ
ЗАНИМАЊЕ ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ, И КАО ШТО СЕ ТО МОЖЕ ВИДЕТИ НА ПРИМЕРУ МНОГИХ ГЛУМАЦА ЧЕСТАЈЕ МЕЂУРАЗМЕНА ИЗМЕЂУ ЊЕ И
ДРУГЕ КУЋЕ. ГОСПОЂИЦА ЗЕНА ДЕР ИМА, НА ПРИМЕР, ВЛАДАРА ДВАНАЕСТОЈ (И НЕПТУНА) У ДРУГОЈ КУЋИ, ДОК ЈЕ ВЛАДАР ДРУГЕ У
РИБАМА. ПЕТА КУЋА НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ ТАКО ИСТАКНУТА КАО ШТО БИ СЕ МОГЛО ОЧЕКИВАТИ.
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ЗНАКЕ ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ СУНЦЕ, МЕСЕЦ И АСЦЕНДЕНТ, У ДЕВЕТ СЛУЧАЈЕВА (27 ТАЧАКА УКУПНО) НАЛАЗИМО
ШЕСТ У ВОДОЛИЈИ, ПЕТ У РАКУ И ЧЕТИРИ У РИБАМА, ШТО ПРЕДСТАВЉА ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ.
ПОДРУЧЈЕ ЗОДИЈАКА НАРОЧИТО ПОВЕЗАНО СА ПОЗОРНИЦОМ ЈЕ ОКО 23° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ, А У ТО МОРАМО УКЉУЧИТИ
АСПЕКТУЈУЋА ПОДРУЧЈА У ДРУГИМ ВАЗДУШНИМ И ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА.
СТВАРНА МОЋ ДА СЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ДРУГИ ИЗГЛЕДА ДА ПРИПАДА 13. СТЕПЕНУ РИБА. СЕР РИЧАРД БАРТОН, НЕНАДМАШАН
ИНТЕРПРЕТАТОР, ИМА ОВДЕ ВЕНЕРУ У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ; ЗЕНА ДЕР ИМА ИСТИ СТЕПЕН НА АСЦЕНДЕНТУ; ЊЕНА СЕСТРА ИМА
МЕРКУРА У ТАЧНОМ ТРИГОНУ; УЛИЈАН БРЕТВЕЈТ ИМА МАРСА У ТРИГОНУ. КОД БАРЕТА 12° СТЕПЕН ДЕВИЦЕ ПАДА НА М.Ц.; СЕР
ХЕНРИ ИРВИНГ ИМА ОВУ ТАЧКУ ГОТОВО ТАЧНО ИЗМЕЂУ ВЕНЕРЕ И УРАНА НА ВРХУ ПЕТЕ; ГЂА ЛАНГТРИ ИМА НЕПТУНА НА 11° РИБА У
ТРИГОНУ СА М.Ц. И ТАЧНОМ СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ.
У ИСТРАЖИВАЊУ ГОРЊЕГ ТАКОЂЕ ЋЕ СЕ НАЋИ ДА СУ ВРЛО УПАДЉИВИ 28° ШКОРПИОНА И У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ АСПЕКТУЈУЋЕ ТАЧКЕ
ТОГ СТЕПЕНА.

ПРАКТИЧНОСТ – ТО ЈЕ УГЛАВНОМ СТВАР ЗЕМАЉСКИХ ЗНАКОВА, ТЕ МАРСА И САТУРНА, ГДЕ ВАЉА ПРИМЕТИТИ ДА СУ ОВЕ
ПЛАНЕТЕ У МНОГОМЕ ПОВЕЗАНЕ СА ФИЗИЧКИМ ПЛАНОМ И "СПУШТАЊЕМ У МАТЕРИЈУ". С ДРУГЕ СТРАНЕ ВАГА, ВОДОЛИЈА И РИБЕ СУ
ЧЕСТО НЕПРАКТИЦНЕ И САЊАРИ. ВАТРА ЈЕ ОБИЧНО ПРАКТИЧНА, АЛИ НЕ УВЕК РАЗБОРИТА ИЛИ ДИСКРЕТНА, КАО ШТО СУ ТО МЕСЕЦ И
РАК.
УРАН НАЈЧЕШЋЕ УМЕ ДА ЦЕНИ ПРАКТИЧНУ СТРАНУ СТВАРИ, АЛИ ЈЕ ТАКОЂЕ И ПОКАДШТО ПРЕНЕБРЕГНЕ, УВЕРЕН У ВЕЋУ ВАЖНОСТ
НЕКОГ МАЊЕ КОНКРЕТНОГ АСПЕКТА СТВАРИ КОЈОМ СЕ БАВИ. ЊЕГОВЕ МЕТОДЕ СУ УЗ ТО ПОНЕКАД НЕПОДЕСНЕ У ПРАКСИ, ПОШТО МУ
ЧЕСТО НЕДОСТАЈЕ ТАКТ И СТРПЉЕЊЕ, БУДУЋИ ДА СВЕ ЖЕЛИ ДА УРАДИ ЦЕЛОВИТО И ДРАСТИЧНО. "ГРАБИ СВЕ", СЛОГАН АДМИРАЛА
ФИШЕРА, ТИПИЧАН ЈЕ ЗА ОВУ ПЛАНЕТУ. ИПАК, УРАН, КАДА ЈЕ ДОБРО СМЕШТЕН, МОЖЕ ДЕЛОВАТИ СА ВЕЛИКИМ УСПЕХОМ У
СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ.

ПРАВИЦНОСТ – ПРАВИЧНОСТ ЈЕ САТУРНОМ У ВАГИ. ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР СУ ВИШЕ СКЛОНИ


СИМБОЛИЗОВАНА
САОСЕЋАЈНОСТИ И ВЕЛИКОДУШНОСТИ НЕГО СТРИКТНОМ ОСЕЋАЈУ ПРАВДЕ. ДОКТРИНА О КАРМИ, КОЈА ЈЕ ОТЕЛОТВОРЕЊЕ КОСМИЧКОГ
ЗАКОНА ПРАВИЧНОСТИ, САТУРНОВСКА ЈЕ И ИМА НАЈВИШЕ ПОКЛОНИКА У ИНДИЈИ, КОЈА ЈЕ ПОД САТУРНОМ. ВАГА УБЛАЖАВА ПРАВДУ
МИЛОШЋУ ШТО ЈЕ, ЕТИЧКИ, ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ ЗНАЧЕЊЕ ЕГЗАЛТАЦИЈЕ САТУРНА У ОВОМ ЗНАКУ.

ПРЕЦИЗНОСТ - В. ТАЧНОСТ.

ПРЕДОСЕЋАЊА – КАРАКТЕРИСТИЧНА СУ ЗА ОСОБЕ У ЗНАКУ СТРЕЛЦА, А НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ЋЕ СЕ ИСПОСТАВИТИ КАО ТАЧНА


КАД СУ ЈУПИТЕР И ДЕВЕТА КУЋА ЈАКИ ИКАД СУ ТЕКУЋИ ТРАНЗИТИ И ДИРЕКЦИЈЕ У РОЂЕЊУ ОСОБЕ КОЈАЈЕ У ПИТАЊУ БЕНЕФИЧНИ, ИЛИ
БАР НЕ ПОКАЗУЈУ АФЛИКЦИЈУ ПРЕМА МЕНТАЛНИМ ПЛАНЕТАМА. КАДА ОВО НИЈЕ СЛУЧАЈ БОЉЕЈЕ ИЗБЕГАВАТИ ПРОРОШТВО У БИЛО КОМ
ОБЛИКУ.
ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА УРАН, А ЈОШ ВИШЕ НЕПТУН, НЕПРЕСТАНО ДОЖИВЉАВАЈУ ИСКУСТВО ИСТИНИТИХ ПРЕДСКАЗАЊА, АЛИ АКЦИЈУ
ОВИХ ПЛАНЕТА ВАЉА УЗЕТИ У ОБЗИР СА ИЗВЕСНОМ ДОЗОМ РЕЗЕРВЕ, ЈЕР ДАНАС МАЛО КО МОЖЕ СВЕСНО ДА ПРИМИ ЊИХОВЕ НАЈВИШЕ
УТИЦАЈЕ.

ПРЕДРАСУДЕ - СЕ НАЈЧЕШЋЕ СРЕЋУ КОД РАКА И ФИКСНИХ ЗНАКОВА, А НАЈРЕЂЕ ВЕРОВАТНО КОД БЛИЗАНАЦА И СТРЕЛЦА.
ОВАЈ ПОСЛЕДЊИ НАРОЧИТО ИМА, КАО ПО ПРАВИЛУ, УВЕК НОВИ ПОГЛЕД НА СВЕТ. ДЕВИЦА, МЕЂУТИМ , НЕРЕТКО ПОСТАЈЕ ЖРТВА
СОПСТВЕНИХ СЛАБОСТИ И ЛИЧНИХ ИДИОСИНКРАЗИЈА КОЈЕ УТИЧУ НА ИСПРАВНОСТ ЊЕНИХ СТАВОВА. У ИСТО ВРЕМЕ ВЕРОВАТНО ЈЕ
ТАЧНО ДА ЈЕ ВЕЋИНА ПРОСЕЧНИХ ЉУДИ МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ СКЛОНА НЕКИМ ОБЛИЦИМА ПРЕДРАСУДА, И ЧОВЕК ШИРОКОГ ДУХА ЈОШ УВЕК
ЈЕ ИЗУЗЕТАК У СВИМ ДРУШТВЕНИМ СЛОЈЕВИМА. МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД САТУРНА ПРЕДСТАВЉА НАЈСИГУРНИЈИ ЗНАК МЕНТАЛНЕ
УСКОСТИ И СКЛОНОСТИ КА ПРЕДРАСУДАМА, НАРОЧИТО АКО СУ ПРИСУТНИ
И ЗНАЦИ АРОГАНЦИЈЕ (В.), НО У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА ЈУПИТЕРОМ, МЕРКУР ПО ПРАВИЛУ ДАЈЕ МОЋ ФИНОГ РАСУЂИВАЊА И
ЗДРАВ РАЗУМ.

ПРЕДВИЂАЊЕ – ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНО СА "ПРОРОЧКИМ" ЗНАКОМ СТРЕЛЦА КОЈИ, ЧАК И КОД ПРИМИТИВИУХ
ПРЕДСТАВНИКА ЧЕСТО ИСПОЉАВА ПРИРОДНИ ДАР ЗА ПРЕДВИЂАЊА БУДУЋЕГ ТОКА ДОГАЂАЈА. УКОЛИКО СУ, МЕЂУТИМ, МЕРКУР И
ЈУПИТЕР ГАДНО АФЛИКТОВАНИ, ТРЕБА БИТИ СУЗДРЖАН У ОДНОСУ НА БИЛО КАКВО ПРЕДСКАЗИВАЊЕ. И СВАКОМ АСТРОЛОГУ СЕ САВЕТУЈЕ
ДА, ОНДА КАДА ТРЕБА ДА СЕ АНГАЖУЈЕ У ВЕЗИ СА ПРОРОЧКИМ РАДОМ, ПРОВЕРИ ДА ЛИ ЈЕ И САМ ПОД ОЗБИЉНИМ МАЛЕФИЧНИМ
УПЛИВОМ ИЛИ МАЛЕФИЧНИМ ТРАНЗИТИМА У ПОГЛЕДУ ОВИХ ПЛАНЕТА. ОВО ЈЕ, НАРАВНО, НАРОЧИТО НЕОПХОДНО АКО СУ ПЛАНЕТЕ У
РАДИКСУ АФЛИКТОВАНЕ.

ПРЕЉУБНИЧКЕ СКЛОНОСТИ – ТРАДИЦИОНАЛНО УКАЗУЈУ НА АФЛИКЦИЈЕ УРАНА, СА МЕСЕЦОМ У МУШКОМ, А СА


СУНЦЕМ У ЖЕНСКОМ ХОРОСКОПУ. УРАН КОЈИ АФЛИКТУЈЕ СЕДМУ КУЋУ ОПШТИЈИ ЈЕ ПО ЕФЕКТУ - У АФЛИКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ ЧЕШЋЕ
ОЗНАЧАВА НЕДОЗВОЉЕНЕ ВЕЗЕ СА МЛАЂИМ ОСОБАМА. У ПРОЦЕНИ ОВЕ СКЛОНОСТИ ТРЕБА, НАРАВНО, ИСПОЉИТИ ВЕЛИКУ ДОЗУ ОПРЕЗА.
(В. НЕМОРАЛНОСТ)

ПРЕПРЕДЕНОСТ – НАРОЧИТЕ ОСОБИНЕ КОЈЕ ОВА РЕЧ ИМПЛИЦИРА ВЕРОВАТНО СУ РАКОВСКЕ И У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ
МЕРКУРОВСКЕ.

ПРЕСАЂИВАЊЕ КОЖЕ – НАТУС ХОРОСКОПА ДАТОГ ПОД ГРИП (ЖЕНА), ИМАЛА ЈЕ НЕКОЛИКО ОПЕРАЦИЈА ОВЕ ПРИРОДЕ
КАО РЕЗУЛТАТ ФАЦИЈАЛНЕ ИЗОБЛИЧЕНОСТИ УЗРОКОВАНЕ ОПЕКОТИНАМА, ШТО ЈЕ ОПЕТ БИЛА ПОСЛЕДИЦА ИГРЕ СА ШИБИЦАМА. УМРЛА ЈЕ
УБРЗО НАКОН ШТО СУ ОВЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОЧЕЛЕ ДА ДАЈУ ИЗВЕСТАН РЕЗУЛТАТ.

ПРЕУВЕЛИЧАВАЊЕ -В.ТАЧНОСТ.

ПРЕВАРА – ТО ЈЕ УОПШТЕ ПРЕ ПОРОК НЕГАТИВНИХ НЕГО ПОЗИТИВНИХ ЗНАКОВА, А НАРОЧИТО СЕ ЈАВЉА КОД ЛОШИХ
ШКОРПИОНОВИХ ИЛИ ЈАРЧЕВИХ МАПА, УЗ НЕПТУНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ. ОВА ПЛАНЕТА, ЧАКИ АКОЈЕЈАКА, НАГИЊЕ ТАЈНОСТИ И СКРИВЕНИМ
МЕТОДАМА РАДА, А КАДАЈЕ СЛАБА И У СЛАБОМ ХОРОСКОПУ, ИСТА ТЕНДЕНЦИЈА СЕ УСМЕРАВА ПРЕМА ЗЛИМ ЦИЉЕВИМА. ДВОЛИЧНОСТ
САТУРНА ЈЕ ВИШЕ ОКРЕНУТА ЦИЉУ И НЕ РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ УНУТРАШЊЕ ТЕЖЊЕ КА "ЗАКУЛИСНИМ" МЕТОДАМА ВЕЋ ПРОСТО ПРЕДСТАВЉА
СВЕСНО УСВОЈЕНО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЖЕЉЕНИХ РЕЗУЛТАТА. ШКОРПИОН, С ДРУГЕ СТРАНЕ, ПРИРОДНО ВОЛИ МИСТЕРИОЗНЕ
ПУТЕВЕ И СРЕДСТВА, АЛИ ЈЕ ЊЕГОВО ВЕРОЛОМСТВО ОБИЧНО НАМЕРНО И ПОТПУНО СВЕСНО, ДОК ЈЕ ЗА НЕПТУН МОГУЋЕ ДА ЧЕСТО
ПРЕВАРИ ПРЕ НЕГО ШТО УОПШТЕ СХВАТИ ДА ЈЕ ТО УРАДИО.
СВИ ДВОСТРУКИ ЗНАЦИ НАГИЊУ ДВОСТРУКИМ ПУТЕВИМА И СРЕДСТВИМА ДОК СУ ФИКСНИ НАЈЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИ У СВОЈОЈ АКЦИЈИ,
БИЛО ДА ЈЕ ОНА ДОБРА ИЛИ НЕ. ВАТРЕНИ И У МАЊОЈ МЕРИ ВАЗДУШНИ ЗНАЦИ СУ УГЛАВНОМ ОТВОРЕНИ, МАДА ПОСТОЈЕ И ИЗУЗЕЦИ КАО
ШТО СЕ ДА ПРИМЕТИТИ НА ПРИМЕРУ ЋАРЛСА И, КОЈИ ЈЕ ИМАО МНОГО ПЛАНЕТА УВАТРИ, АЛИЈЕ БИО УВЕЛИКОЈ МЕРИ ПОД
ДОМИНАЦИЈОМ НЕПТУНА НА АСЦЕНДЕНТУ. ЛУЈ XIV ОД ФРАНЦУСКЕ, СА НЕПТУНОМ НА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ, БИО ЈЕ
ЈЕДИНСТВЕНО ПРЕВРТЉИВ, ОДНОСНО СКЛОН ПРЕВАРИ,
СЛУЧАЈЕВИ ТРОВАЧА ДАТИ ПОД ПОЈМОМ СУРОВОСТ УЈЕДНО ИЛУСТРУЈУ И СКЛОНОСТ КА ПРЕВАРИ. У ХОРДСФОРДОВОМ
СЛУЧАЈУ НЕПТУН ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ, А СУНЦЕ ЈЕ У РИБАМА У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ У БЛИЗАНЦИМА. У ДРУГОМ СЛУЧАЈУ МЕРКУР
ЈЕ НАСИЛНО АФЛИКТОВАН У РИБАМА, А НЕПТУН АХИКТУЈЕ ОБА СВЕТЛА. НЕПТУН ЦЕЗАРА БОРЏИЈЕ АФЛИКТУЈЕ НЕКОЛИКО ПЛАНЕТА У
ШКОРПИОНУ. ОН ИМА И ДОБРЕ АСПЕКТЕ, АЛИ СЕ ТРЕБА ПРИСЕТИТИ ДА ДОБРИ АСПЕКТИ ПОНЕКАД НЕ ПОМАЖУ КОД АФЛИКЦИЈА
МАЛЕФИКА.
ВАЉА ИМАТИ НА УМУ ДА У ГЕНЕРАЛНО ЛОШОЈ МАПИ ЧАК И "ДОБРИ" АСПЕКТИ ЈУПИТЕРА И НЕПТУНА УОПШТЕ НИСУ
НЕКОМПАТИБИЛНИ СА ПРЕВАРАНТСКИМ РАДЊАМА, КАО НА ПИМЕР У СЛУЧАЈУ ХИТЛЕРА, КОЈИ ИМА СУНЦЕ У СЕМИСЕКСТИЛУ СА
НЕПТУНОМ, А ЈУПИТЕР БЕЗ АФЛИКЦИЈА.

ПРЕЗРИВО ДРЖАЊЕ - В. АРОГАНЦИЈА.

ПРЕВРЕМЕНИ ПОРОЂАЈ - В. ПОРОЂАЈ.

ПРЕВРТЉИВОСТ - В. ПРОМЕНЉИВОСТ.

ПРИЧЉИВОСТ – МЕРКУР НА АСЦЕНДЕНТУ (ОСИМ КОД ФИКСНИХ ЗНАКОВА КОЈИ СВИ НАГИЊУ КРАТКОЋИ У
ИЛИ КУЛМИНАЦИЈИ
ГОВОРУ) ГОТОВО УВЕК УЗРОКУЈЕ ПРИЧЉИВОСТ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ У СТРЕЛЦУ ИЛИ РИБАМА. У ОВИМ ЗНАЦИМА ЧЕСТО ОЗНАЧАВА
БРБЉИВЦА. СТРЕЛАЦ, ЧАК И БЕЗ МЕРКУРА, МОЖЕ БИТИ ОПШИРАН, ИЛИ ЧАК ВАТРЕН ГОВОРНИК, НАРОЧИТО КАД ТУМАЧИ СВОЈЕ
ОМИЉЕНЕ СКЛОНОСТИ. ЈАРАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ ДАЈЕ ВЕЛИКЕ ПРИЧАЛИЦЕ, НАРОЧИТО КОД ОНИХ ОСОБА КОЈЕ ИМАЈУ ЈАКУ ЖЕЉУ ДА БУДУ
ЗАПАЖЕНЕ. БЛИЗАНЦИ СУ ПРИЧЉИВИ И ЧЕСТО НЕДОСЛЕДНИ. ДЕВИЦА ЈЕ МОЖДА НАЈБОЉИ КОЗЕР. ЗА СУПРОТНЕ ОСОБИНЕ ВИДИ
ЋУТЉИВОСТ.

ПРИЈЕМЧИВОСТ – СВИ НЕГАТИВНИ ЗНАЦИ НАГИЊУ У ТОМ ПРАВЦУ, А НАЈВИШЕ ОД СВИХ РАК. ВОДЕНИ ЗНАЦИ СУ
НАЈПРИЈЕМЧИВИЈИ ЕМОЦИОНАЛНО, ЗЕМЉАНИ ФИЗИЧКИ, НАРОЧИТО ДЕВИЦА. МЕРКУР ЈЕ НАРОЧИТО ПРИЈЕМЧИВ ЗА МИСАОНЕ ТОКОВЕ.

ПРИЛАГОДЉИВОСТ – ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ СУ ПРИЛАГОДЉИВИ, ПОШТО ЛАКО МОГУ ДА СЕ АСИМИЛИРАЈУ У БИЛО КОЈЕ ОД
ОСТАЛИХ ЧЕТВЕРСТАВА, И РЕТКО КАД СУ НЕПОПУСТЉИВИ ИЛИ ЗАТВОРЕНИ НА НАГОВАРАЊЕ. ШТАВИШЕ, ЊИМА У ЦЕЛИНИ НЕДОСТАЈЕ
ПРИНЦИПИЈЕЛНОСТ И СНАГА КАРАКТЕРА, А НИЖИ ТИПОВИ РАДИ ЛИЧНИХ ИНТЕРЕСА ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ СВОЈУ ФЛЕКСИБИЛНОСТ КАКО БИ
ЗАДОБИЛИ ПОВЕРЕЊЕ ОНИХ КОЈЕ ИМАЈУ НАМЕРУ ДА ИСКОРИСТЕ.
ВЕНЕРА ВЛАДА АДАПТАЦИЈОМ У БИОЛОШКОМ СМИСЛУ, ТЈ. МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ ТРАЈНОМ МОДИФИКАДЈОМ У ЦИЉУ ПРИЛАГОЂАВАЊА
СРЕДИНИ. ВЕНЕРА ЈЕ УВЕК СПРЕМНА НА УСТУПАК ЧАК И ПО ЦЕНУ ДА ПРОМЕНИ ВЛАСТИТУ ПРИРОДУ КАКО БИ ПОСТИГЛА КОМПРОМИС ИЛИ
УЗАЈАМНО РАЗУМЕВАЊЕ. ОВО СЕ КОД БИКА ДЕШАВА НА ИНСТИНКТИВНОМ НИВОУ, ЈЕР ЈЕ ОН ЧЕСТО СВЕСНО ВРЛО НЕПРИЛАГОДЉИВ, А
ПРИЛАГОДАВАЊЕ СВЕСНИЈЕ И ЛАКШЕ ИДЕ КОД ВАГЕ.

ПРИМИТИВНОСТ – ОВИМ ИЗРАЗОМ СЕ ОЗНАЧАВА ОСОБИНА ОНИХ КОЈИ ЖИВЕ УГЛАВНОМ ПОД ВЛАШЋУ ПРИМИТИВНИХ
ПОТРЕБА И ЖЕЉА ТЕЛА. ТО СУ САМООЧУВАЊЕ (ВОДА) И САМОУВЕЛИЧАВАЊЕ (ВАТРА). У ОВО ПОСЛЕДЊЕ УБРАЈАМО И СЕКС, КОЈИ
ПОВЕЋАВА "ЈА" УКЉУЧУЈУЋИ У ИГРУ ПАРТНЕРА И ДЕЦУ, С ТИМ ДА ЈЕ КРОЗ ДЕЦУ ЊЕМУ ОМОГУЋЕНО ДА ПОСТИГНЕ ЈЕДНУ ВРСТУ
ФИЗИЧКОГ ПРОШИРЕЊА И ЧАК ИЗВЕСТАН СТЕПЕН ФИЗИЧКЕ БЕСМРТНОСТИ.
НЕ СМЕ СЕ ПРЕТПОСТАВИТИ ДА ПРИМИТИВНОСТ НЕМИНОВНО ИМПЛИЦИРА НЕМОРАЛНОСТ, ИЛИ УОПШТЕ БИЛО КАКВУ ВРСТУ
АБНОРМАЛНОСТИ, ОСИМ У МЕРИ У КОЈОЈ СЕ ВРАЋАЊЕ ФИЗИЧКИМ НАВИКАМА СМАТРА АБНОРМАЛНИМ У ЦИВИЛИЗОВАНОМ ДРУШТВУ КОЈЕ
ИХ ЈЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ПРЕВАЗИШЛО. НА ИЗВЕСНОМ СТЕПЕНУ ЕВОЛУЦИЈЕ ПРИМИТИВАН ЧОВЕКЈЕ САВРШЕНО НОРМАЛАН, И КОДВЕЋИНЕ
ЉУДИ ПРИМИТИВНИ ИНСТИНКТИ ЈОШ УВЕК ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРЛО МОЋНЕ ФАКТОРЕ, МАДА СЕ НЕ ПРЕПОЗНАЈУ КАО ТАКВИ.
АСТРОЛОШКИ ГОВОРЕЋИ, ЈАСНО ЈЕ ДА ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОДРЕДИТИ ЕВОЛУТИВНО СТАЊЕ ОСОБЕ ЧИЈЕ СТАЊЕ ПОСМАТРАМО. ПРЕВАГУ
РАЗУМА НАД ИНСТИНКТОМ И РАСПОЛОЖЕЊИМА ПОКАЗУЈЕ СНАГА МЕРКУРА, ВЕНЕРЕ И САТУРНА, С ТИМ ДА ВЕНЕРА НЕКАД ДОНОСИ
ИЗВЕСНУ НАИВНОСТ И НЕДОСТАТАК РАЦИОНАЛИЗМА ШТО СЕ МОЖЕ ДОВЕСТИ У ВЕЗУ СА ПОДСВЕШЋУ И ИНФАНТИЛНИМ СТАЊИМА.
САТУРН, НАЈВИШЕ ОД СВИХ, ОПЕРИШЕ КРОЗ СВЕСТ.
С ДРУГЕ СТРАНЕ МАРС, А И У МАЊОЈ МЕРИ СВЕТЛА И ЈУПИТЕР, ДЕЛУЈУ УГЛАВНОМ СА ПРИМИТИВНОГ АСПЕКТА, А ИСТО СЕ СА
СИГУРНОШЋУ МОЖЕ УСТВРДИТИ И ЗА УРАН, УПРКОС ЊЕГОВИМ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ МОЋИМА. АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА САТУРНУ ОД СТРАНЕ
МАРСА ИЛИ УРАНА У ВЕЛИКОЈ МЕРИ УВЕЋАВАЈУ ПРИМИТИВНЕ АСПЕКТЕ ПРИРОДЕ, КОЈИ МОГУ БИТИ ВРЛО МОЋНИ. МЕЂУТИМ, МАРС-
САТУРН АФЛИКЦИЈЕ НЕ МОРАЈУ УЗРОКОВАТИ СУРОВОСТ ИЛИ БИЛО КОЈИ ВИД ПОРОКА, АЛИ ЋЕ СЕ ОБИЧНО НАЋИ ДА НАТУСУ НЕДОСТАЈЕ
ПРАВА ДУБИНА И СПОСОБНОСТ КОНТИНУИРАНОГ РАЗМИШЉАЊА И ДЕЛАЊА, УПОРЕДО СА ПОЈАВОМ НЕОДГОВОРНОГ И
ИНФАНТИЛНОГ ПОНАШАЊА (В.). МАРС-УРАН АФЛИКЦИЈЕ, МАДА ЧЕСТО ДАЈУ НАСИЛНИЧКУ НАРАВ, МОГУ ДА СЕ ИСПОЉЕ ТЕК
У ВИДУ НЕСРЕЋНИХ СЛУЧАЈЕВА.
АКО ЈЕ САТУРН ВРЛО ЈАК, ТО НАРАВНО НЕЗНАЧИ ДА ЈЕНАТУС НЕИЗОСТАВНО ЕВОЛУИРАО ДО ВИСОКИХ МОРАЛНИХ СТАНДАРДА; СА
ТАКВИМ САТУРНОМ, РЕЦИМО, ОН МОЖЕ БИТИ И СЕБИЧАН. МЕЂУТИМ, ОН ЈЕ ЗАЦЕЛО ПРЕВАЗИШАО ОНАЈ ЗАИСТА ПРИМИТИВНИ СТЕПЕН И
ПОСЕДУЈЕ ЗДРАВ РАЗУМ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ЈАК ЈУПИТЕР ОЗНАЧАВА ЗДРАВЕ МОРАЛНЕ ИДЕЈЕ, АЛИ И ОН ПОНЕКАД ДОНОСИ РАЗУЗДАНО
ПОНАШАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗА ПРИМИТИВНИЈА СТАЊА СВЕСТИ.

ПРИРОДА (ЉУБАВ ПРЕМА) – СВИ ЗНАЦИ СУ МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ СПОСОБНИ ДА ЈЕ ИСПОЉЕ, НО СВАКИ ЗНАК ЈЕ ПРИВУЧЕН НЕКИМ
НАРОЧИТИМ АСПЕКТОМ ПРИРОДЕ.
МЕРКУРОВСКИ ЗНАЦИ СУ ВЕРОВАТНО НАЈМАЊЕ ОДУШЕВЉЕНИ ДИВЉОМ ПРИРОДОМ. БЛИЗАНЦИ СУ ЧЕСТО ПРОУЧАВАТЕЉИ. ДЕВИЦА
(А ЧЕСТО И ВАГА) ВОЛИ ПАРКОВЕ И БАШТЕ. ВОДЕНИ ЗНАЦИ ПРИРОДНО ВОЛЕ МОРЕ. БИК И ЈАРАЦ ВОЛЕ СЕОСКУ ИДИЛУ, А ЈАРАЦ УЗ ТО
ЈОШ И ПЛАНИНСКЕ ПРЕДЕЛЕ. ПЛАНИНЕ НАРОЧИТО ПРИВЛАЧЕ И ВАЗДУШНЕ ЗНАКЕ. ВОДОЛИЈА ЈЕ ВЕЛИКИ ЉУБИТЕЉ НЕТАКНУТЕ ПРИРОДЕ.
ТАМО ГДЕ СЕ ДРУГИ НЕ БИ УСУДИЛИ НИ ДА КРОЧЕ, ОНИ НАЛАЗЕ НАРОЧИТУ УТЕХУ И ЛЕК ЗА СВЕ СВОЈЕ МЕНТАЛНЕ, ЕМОЦИОНАЛНЕ И
ФИЗИЧКЕ БОЉКЕ.

ПРИСТРАСНОСТ – ЛАВОВСКИ ТИПОВИ, ОНДА КАДА ЈЕ ОСТАТАК МАПЕ СЛАБ И УКАЗУЈЕ НА НЕДОСТАТАК САМОПОУЗДАЊА
(УГЛАВНОМ ОСОБИНЕ МАРСА) СКЛОНИ СУ ТОМЕ ДА ОКУПЉАЈУ ОКО СЕБЕ МИЉЕНИКЕ, И БУДУ ПОКРОВИТЕЉСКИ НАСТРОЈЕНИ. ДВОРСКА
ЛУДА СРЕДЊЕГ ВЕКА ИЗГЛЕДА ДА ЈЕИНСТИТУЦИЈА КОЈУ СУ СМИСЛИЛИ ЛАВОВИ, А И СЛАБИ САВРЕМЕНИ ЛАВОВИ УЖИВАЈУ У ТОМЕ ДА
НАЂУ ЖРТВУ ЗА СВОЈЕ ПРАКТИЧНЕ ШАЛЕ ИЛИ НЕКОГА КО ЋЕ ЖЕЛЕТИ ДА ПРИМИ СВУ ЊИХОВУ НАКЛОНОСТ, А КАДА УСПЕЈУ ДА НАЂУ ТАКВУ
ОСОБУ ЊИХОВО ОСЕЋАЊЕ САМОПОШТОВАЊА СЕ ЕНОРМНО УВЕЋАВА, ИАКО ТОГА НИСУ УВЕК ДОВОЉНО СВЕСНИ.

ПРЉАВОСТ -В.НЕЧИСТОЋА.

ПРОБАВНЕ СМЕТЊЕ - ОВАЈ ТЕРМИН ПОКРИВА, НАРАВНО, ВРЛО ШИРОКИ ОПСЕГ ПОРЕМЕЋАЈА У ВАРЕЊУ, АЛИ КАО
ГЕНЕРАЛНО ПРАВИЛО АСТРОЛОЗИ ТРЕБА ВЕРОВАТНО ПРВО ДА ГЛЕДАЈУ МЕСЕЦ И РАК КАКО БИ ПРОНАШЛИ КЉУЧ ЗА ОВАКВО СТАЊЕ.
СМАТРАМ ДА МЕРКУР И ДЕВИЦА ЗАСЛУЖУЈУ ИСТУ ПАЖЊУ, ЈЕР ПЛАНЕТЕ АФЛИКТОВАНЕ У ИЛИ ИЗ ДЕВИЦЕ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ УМЕШАН И
МЕРКУР -УКАЗУЈУ НА ПРОБАВНЕ СМЕТЊЕ У ОВОМ ИЛИ ОНОМ ВИДУ. ПОНЕКАД СУ У ПИТАЊУ И РИБЕ, УПРАВО КАО ПОЛАМОСТ ДЕВИЦИ.

ПОДРУЧЈЕ ОД ДРУГОГ ДО ПЕТОГ СТЕПЕНА ДЕВИЦЕ-РИБА (РЕЂЕ И БЛИЗАНАЦА-СТРЕЛЦА) ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ЗНАЧАЈНО КОД ОВИХ
ТЕГОБА.ВИДИ И ПОД СЛУЧАЈ ДЕБЉИНА, ТАКОЂЕ И ПОД РЕУМАТОЗНИ АРТРИТИС, ДИЈАБЕТЕС, ИТД.
ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗАПАЗИТИ ДА ЈЕ ЗВЕЗДА ФОМАЛХАУТ ОКО ДРУГОГ СТЕПЕНА РИБА ТРАДИЦИОНАЛНО У ВЕЗИ СА ЗМИЈСКИМ
ОТРОВОМ, А ПОСЛЕДИЦА ПРОБАВНИХ СМЕТЊИ ОБИЧНО ПРЕУЗИМА НЕКИ ОБЛИК УНУТРАШЊЕГ ТРОВАЊА,
САТУРН У РАКУ РЕТКО КАД НИЈЕ УМЕШАН УВАРЕЊЕ, А МАРС У ТОМ ЗНАКУ ЋЕ УЗРОКОВАТИ БОЛНЕ ТЕГОБЕ, ДОК УРАН ДЕЛУЈЕ НА
СТОМАЧНЕ НЕРВЕ, ОСТАЛИ КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ СУ ПОНЕКАД ТАКОЂЕ ИСТАКНУТИ, И ИЗГЛЕДА ДА ПОДРУЧЈЕ ОКО 27° КАРДИНАЛНИХ
ЗНАКОВА УТИЧЕ НА ПРОБАВНЕ СМЕТЊЕ.
СЛУЧАЈ БР.2 НА КРАЈУ ОВЕ КЊИГЕ ЈЕ ЈЕДАН ПРИМЕР ГАСТРИТИСА, КОЈИ ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ У ВЕЗИ СА СУНЦЕМ У ДЕВИЦИ.

ПРОМЕНЉИВОСТ – ОБИЧНО ЈЕ. КАРАКТЕРИСТИКА НАТУСА КОЈИМА НА КАРТИ ПРЕОВЛАЂУЈУ ПЛАНЕТЕ У ПРОМЕНЉИВИМ
ЗНАЦИМА. ПРИРОДА ПЛАНЕТА У ЊИМА, КАО И ВЛАДАРА КУЋА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ, ОДРЕЂУЈЕ У КОМ ПОГЛЕДУ ЋЕ СЕ ПРОМЕНИЈИВОСТ
НАРОЧИТО МАНИФЕСТОВАТИ, А ЊИХОВИ АСПЕКТИ ЋЕ ИМАТИ ЗНАТАН УТИЦА.Ј НА СТЕПЕН И ПРАВУ ПРИРОДУ (ДА ЛИ ЈЕ ДУБОКА ИЛИ САМО
ПОВРШИНСКА) ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРОМЕНЉИВОСТИ. ТАКО ВЕНЕРА У ПРОМЕНЉИВОМ ЗНАКУ МАХОМ УКАЗУЈЕ НА ПРОРНЕНЉИВОСТ ОСЕЋАЊА;
ТАКВА ПРИРОДА ЈЕ НЕКАД НАГЛАШЕНО ОСЕЋАЈНА, А ДРУГИ ПУТ ИНДИФЕРЕНТНА. ТО, МЕЂУТИМ, У ИНАЧЕ ДОБРОЈ МАПИ, РНОЖЕ БИТИ
ВИШЕ ПИТАЊЕ ПОНАШАЊА НЕГО СТВАРНОГ КАРАКТЕРА.
МЕСЕЦ И НЕПТУН, УКОЛИКО НИСУ СТАБИЛИЗОВАНИ У НЕКОМ ПОВОЉНОМ ФИКСНОМ ЗНАКУ, ТАКОЂЕ СУ ПРОМЕНЉИВИ
ИВЕОМАОСЕТЉИВИ, ТАКО ДА СЕ ЛАКО ЕМОЦИОНАЛНО УЗБУДЕ БИЛО ДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРИВЛАЧНОСТ ИЛИ ОДБОЈНОСТ ПРЕМА НЕЧЕМУ. С
ДРУГЕ СТРАНЕ И ПОРЕД ЋУДЉИВОСТИ, ЉУДИ ИЗ РАКА МНОГО БОРАВЕ У ПРОШЛОСТИ И РЕТКО СУ ПРЕВРТЉИВИ ИЛИ ЗАБОРАВНИ.
ПОПУЛАРНА УПОТРЕБА РЕЧИ "МЕРКУРОВСКИ" ПОДСЕЋА НАС НА ТО ДА БЛИЗАНЦИ, КАО И КЛЕОПАТРА, МОГУ ИСПОЉАВАТИ
"БЕСКОНАЧНУ РАЗНОЛИКОСТ".

ПРОНЕВЕРА - В. НЕЋАСНОСТ.

ПРОРОШТВО – ПРОРОШТВО КОЈЕ БИ УИСТИНУ ПРЕДСТАВЉАЛО РЕЗУЛТАТ ИНСПИРАЦИЈЕ ИЛИ УПЛИВА ВИШИХ ЕНТИТЕТА
МОРАЛО БИ ДА БУДЕ ПОКАЗАНО ЈАКОМ ДЕВЕТОМ КУЋОМ , ЈУПИТЕРОМ ИЛИ НЕПТУНОМ, А НЕКАД И УРАНОМ. ТАКВИ СЛУЧАЈЕВИ СУ,
МЕЂУТИМ , РЕТКИ И ДАНАС ИХ МАЛО КО ПРИЗНАЈЕ. НАТУСИ ВОДЕНИХ ЗНАКОВА КАО И СТРЕЛЦА ЧЕСТО ИМАЈУ ПРЕДОСЕЋАЊА, АЛИ ЈЕ
ВЕРОВАТНО У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА ПОСРЕДИ ЈАКА МАШТА.
АСТРОЛОШКО ПРОРИЦАЊЕ, КАКО ГА НАЗИВАЈУ, НЕМА НИШТА ЗАЈЕДНИЧКО СА ТАКВИМ МЕТОДАМА, ВЕЋ ЗАВИСИ ОД ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
МАТЕМАТИЧКИ ДОБИЈЕНИХ И ИНТЕЛЕКТУАЛНО СХВАЋЕНИХ САДАШЊИХ И БУДУЋИХ УТИЦАЈА. У ИСТО ВРЕМЕ СЕ НЕ МОЖЕ ПОРИЦАТИ ДА
МНОГИ АСТРОЛОЗИ, А НАРОЧИТО ОНИ САЈАКОМ ДЕВЕТОМ КУЋОМ И ЈУПИТЕРОВИМ УТИЦАЈИМА, РАЗВИЈАЈУ ТАЧНОСТ ПРОЦЕНЕ НА ОСНОВУ
ИНТУИЦИЈЕ КОЈА МОЖЕ НЕКАДА ДЕЛОВАТИ ТАКО БРЗО И СИГУРНО, ДА ИЗГЛЕДА КАО ДА СЕ РАДИ О ИНСПИРАЦИЈИ.
С ДРУГЕ СТРАНЕ, ОНИ У ЧИЈИМ СУ ХОРОСКОПИМА МЕРКУР И ЈУПИТЕР АФЛИКТОВАНИ ТРЕБА ДА БУДУ ОПРЕЗНИ У ДАВАЊУ
ПРЕДВИЂАЊА, НАРОЧИТО У ПЕРИОДИМА ЛОШИХ ДИРЕКЦИЈА ПРЕМА ОВИМ ПЛАНЕТАМА.

ПРОСЕЧАН ИЗГЛЕД - ЈЕ ПО ПРАВИЛУ УЗРОКОВАН НЕДОСТАТКОМ ЈАКИХ АСПЕКАТА ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ. С ДРОГЕ СТРАНЕ, И
ОСОБЕ СА МНОГО ПЛАНЕТА ОКО АСЦЕНДЕНТА, ИЛИ СА НЕОБИЧНО ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ АСПЕКАТА ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ ЧЕСТО СУ
ПРОСЕЧНОГ ИЗГЛЕДА, УСЛЕД УЗАЈАМНЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНЕТАРНИХ ЗНАКОВА. ЈЕДНА ЈАКА ПЛАНЕТА НА АСЦЕНДЕНТУ, ИЛИ У АСПЕКТУ
СА АСЦЕНДЕНТОМ СА ЗЕНИТА, ОБИЧНО ДАЈЕ НЕКУ ВРСТУ МАРКАНТНЕ ПОЈАВЕ. ОВО ЈЕ НАРОЧИТО СЛУЧАЈ СА СУНЦЕМ ДОК БИ СЕ, С
ДРУГЕ СТРАНЕ, МОЖДА МОГЛО ПРИМЕТИТИ ДА ТИПОВИМА ДЕВИЦЕ И РАКА НАЈЧЕШЋЕ НЕДОСТАЈЕ ИЗРАЖЕНА ОСОБЕНОСТ, ДОК СУ
ПОЗИТИВНИ ЗНАЦИ ОБИЧНО МАРКАНТНИЈИ ОД НЕГАТИВНИХ.

ПРОСЕЧНОСТ – МАЛО ЈЕ ДИСПОЗИЦИЈА КОЈЕ ПРАВОМ СТУДЕНТУ АСТРОЛОГИЈЕ, ИЛИ БИЛО КОЈЕ ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЈЕ МОГУ
ДА УКАЗУЈУ НЕЧИЈУ ПРОСЕЧНОСТ; НО, ТАМО ГДЕ СЕ УОЧАВА НЕДОСТАТАК ЈАКИХ АСПЕКАТА, НАРОЧИТО ПРЕМА СВЕТЛИМА, МЕРКУРУ И
ВЛАДАРУ, И ГДЕ СУ МНОГЕ ПЛАНЕТЕ КАДЕНТНЕ ИЛИ У НЕГАТИВНИМ ЗНАЦИМА, КАРАКТЕР НАТУСА ЈЕ РЕТКО КАД ЈАКО ИЗРАЖЕН. ТАКВИМ
КАРТАМА, КОЈЕ СЕ НЕКАД НАЗИВАЈУ ПРИМИТИВНИМ ИЛИ НЕРАЗВИЈЕНИМ, ТАКОЂЕ НАЈЧЕШЋЕ НЕДОСТАЈЕ ОНО ШТО СЕ МОЖЕ НАЗВАТИ
ЦРТОМ ИНДИВИДУАЛНОСТИ ИЛИ ОСОБЕНОСТИ, КАКВУ ИСКУСАН СТУДЕНТ МОЖЕ НАЋИ У КАРТАМА ЈАКИХ КАРАКТЕРА. ПОД ОВИМ
ПОДРАЗУМЕВАМ ОПШТУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ХОРОСКОПА ИЛИ ИНТЕГРАЦИЈУ НЕКОЛИКО ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ, ШТО УПРАВО
ДАЈЕ ОДРЕДЕНИ ТОН КАРАКТЕРА ДУЖ ТЕ НАРОЧИТЕ ЛИНИЈЕ.

ПРОСТАШТВО - В. УВРЕДЉИВОСТ.

ПРОШИРЕНЕ ВЕНЕ – ПОСТОЈЕ АФЛИКЦИЈЕ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА А НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ УМЕШАН ИЛИ ЈУПИТЕР ИЛИ ЊЕГОВИ
ЗНАЦИ. МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР СУ ЧЕСТО У ВОДОЛИЈИ, А И ШКОРПИОЊЕ НЕРЕТКО ЗАУЗЕТ ПЛАНЕТАМА.
ПРИМЕР: МУШКАРАЦ, РОЂЕН У ДОРСЕТУ 6. НОВЕМБРА 1858, АСЦЕНДЕНТ ЈЕ НА 7° ВАГЕ.

ПРОЖДРЉИВОСТ - ЈЕ УГЛАВНОМ ПОВЕЗАНА СА БИКОМ. ВЕНЕРА У ОВОМ ЗНАКУ ИЛИ У РАКУ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ У АСПЕКТУ
СА МАРСОМ, ДАЈЕ ЉУБАВ ПРЕМА ХРАНИ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ УКЉУЧЕНА И ПЕТА КУЋА. СЛЕДЕЋИ ПРИМЕР ЈЕ УЗЕТ ИЗ АСТРОЛОШКОГ
МАГАЗИНА 1894., СТР. 161., А ПОДАЦИ СУ:
ЖЕНА, РОЂЕНА 31. ЈУЛА 1859., 51° С, 3° З, У 2 ЧАСА И 37 МИНУТА.

ОВА ЖЕНА ОПИСАНА И КАО НЕЧУВЕНО ЕКСТРАВАГАНТНА, УМРИА ЈЕ УСЛЕД УПОРНОГ УЗИМАЊА НЕОДГОВАРАЈУЋЕ ХРАНЕ ЛЕЖЕЋИ У
БОЛНИЦИ ЗБОГ ХРОНИЧНОГ ЗАТВОРА. ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ТО ДА СУ ДВА БЕНЕФИКА НА АСЦЕНДЕНТУ У РАКУ, СТЕЛИЈУМ У ЛАВУ, А
МЕРКУР У КВАДРАТУ СА УРАНОМ ДАЈЕ СВОЈЕГЛАВОСТ И САМОВОЉУ И НЕШТО ОД ДРЖАЊА "ЈА ЗНАМ НАЈБОЉЕ" УПЕРЕНОГ, НА ЖАЛОСТ,
ПРЕМА ЊЕНИМ МЕДИЦИНСКИМ НЕГОВАТЕЉИМА. ПЛУТОН ЈЕ АФЛИКТОВАН, А МАРС ЛОШЕ СМЕШТЕН; ОТУДА НИ ХРАНА НИЈЕ МОГЛА БИТИ
УСПЕШНО ЕЛИМИНИСАНА.

ПУНОЋА -В.ДЕБЉИНА.

ПУТОВАЊЕ – ЉУБАВ ПРЕМА ПУТОВАЊИМА ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА ЈУПИТЕРОВСКЕ ЉУБАВИ КА ЕКСПАНЗИЈИ У СВИМ ФОРМАМА.
ГОТОВО СВЕ ОСОБЕ СА ИСТАКНУТИМ ЈУПИТЕРОМ ИЛИ СТРЕЛЦОМ ИМАЈУ ЖЕЉУ ЗА ЛУТАЊЕМ И НЕРЕТКО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕМ (МАДА ОНО
ОБИЧНО КОНОТИРА И ЕЛЕМЕНАТ ШКОРПИОНА).
ТАМО ГДЕ ЈЕ У ПИТАЊУ РАДОЗНАЛОСТ И ЖЕЉА ДА СЕ СТВАРИ ВИДЕ, НАЋИ ЋЕМО ЈАК МЕСЕЦ И УПЛИВ РАКА, ДОК МАРС ДАЈЕ
ЉУБАВ ПРЕМА АВАНТУРАМА.
Р

РАЦИОНАЛИЗАМ – ОБИЧНО ЈЕ РЕЗУЛТАТ ИСТАКНУТОГ И ЈАКОГ УПЛИВА САТУРНА И ЗЕМЉАНОГ ЕЛЕМЕНТА, КОЈИ ТЕЖЕ ДА
НАТУСА УЧИНЕ ПОТПУНО СВЕСНИМ ЛОГИКЕ ЧИЊЕНИЦА И СТВАРНОСТИ ПОСТОЈАЊА.
СА ВИШЕ МЕНТАЛНОГ СТАНОВИШТА ИСТО ВРЕДИ И ЗА МЕРКУР И ЊЕГОВЕ ЗНАКЕ. У ХОРОСКОПИМА РАЦИОНАЛИСТА ВЕРОВАТНОЈЕ ДА
ЋЕ ВОДЕНИ ЗНАЦИ РЕТКО КАД БИТИ ИСТАКНУТИ, МАДА И ШКОРПИОН ПОНЕКАД НАГИЊЕ МАТЕРИЈАЛИЗМУ. АКО СУ УТИЦАЈИ НАЈВЕЋИМ
ДЕЛОМ ДОБРИ, МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕМО НАИЋИ НА ОТВОРЕНОСТ ДУХА; АКО СУ ЛОШИ, А НАРОЧИТО АКО СУ УКЉУЧЕНИ ЗЕМЉАНИ
ЗНАЦИ, СЛЕДИ БИГОТИЗАМ.

РАДОЗНАЛОСТ - В. ЉУБОПИТЉИВОСТ.

РАФИНИРАНОСТ – УГЛАВНОМ СЕ МАНИФЕСТУЈЕ ПОД ВАЗДУШНИМ ЗНАЦИМА, А НАРОЧИТО ВАГОМ. ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ,
ДЕВИЦА СЕ СМАТРА ПРЕФИЊЕНОМ, АЛИ СЕ ЧЕСТО ЈАВЉАЈУ ИЗУЗЕЦИ. ВРЛО НАСИЛНИ ЛОШИ АСПЕКТИ ТЕЖЕ ДА УНИШТЕ ДЕЛИКАТНОСТ
ОСЕЋАЊА, АЛИ ВЕРОВАТНО ТЕК ОНДА КАДА СУ УКЉУЧЕНИ ПЕТА КУЋА И ВОДЕНИ ЗНАЦИ. ТЕЖАК МАРСОВ УПЛИВ ОГРУБЉУЈЕ СВЕ, ЧАК И
АКО СУ МУ АСПЕКТИ ДОБРИ, А ЈАКА ВЕНЕРА ДАЈЕ НАРОЧИТУ ПРЕФИЊЕНОСТ. ВАТРЕНИ ЗНАЦИ СУ ЧЕСТО ПРОСТИ И БУЧНИ, А ЊИХОВО
ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ СЕ ПОНЕКАД ГРАНИЧИ СА ВУЛГАРНОШЋУ. (В. И ГРУБОСТ).

РАХИТИС – НЕМАМ НИЈЕДАН СЛУЧАЈ ОВОГ ОБОЉЕЊА, АЛИ ПРЕТПОСТАВЉАМ ДА БИ НА ЊЕГА МОРАЛЕ ДА УКАЗУЈУ САТУРНОВЕ
АФЛИКЦИЈЕ, А ВЕРОВАТНО И МНОШТВО ПЛАНЕТА У РАКУ. ЈАРАЦ БИ ЧЕСТО МОГАО ДА СЕ НАЂЕ НА АСЦЕНДЕНТУ.

РАК – ТО НИЈЕ, КАКО СЕ ЧЕСТО ПРЕТПОСТАВЉА, БОЛЕСТ ПОСЕБНО ПОВЕЗАНА СА МЕСЕЦОМ, ИЛИ ИСТОИМЕНИМ ЗНАКОМ МАДА,
НАРАВНО, ЧЕСТО НАПАДА СТОМАК, КОЈИМ ОН ВЛАДА.
ТИПИЧНА ИНДИКАЦИЈА ЈЕ ДА ЈЕ СУНЦЕ ГОТОВО УВЕК У ВЕЗИ И СА ЈУПИТЕРОМ И СА САТУРНОМ, ИЛИ ПО АСПЕКТУ ИЛИ ПО ЗНАКУ.
ТАКО МОЖЕ БИТИ У АСПЕКТУ СА ОБА, ИЛИ У АСПЕКТУ СА ЈЕДНИМ - АЛИ ИЗ У ЗНАКУ КОЈИМ ОВАЈ ДРУГИ ВЛАДА. НАПРИМЕР, ОНО МОЖЕ
БИТИ У СТРЕЛЦУ У АСПЕКТУ СА САТУРНОМ, ИЛИ ГА САТУРН МОЖЕ АСПЕКТОВАТИ ИЗ ЈУПИТЕРОВОГ ЗНАКА. АСПЕКТ НЕ МОРА ДА БУДЕ
ЗЛОЋУДАН, АЛИ АКО НИЈЕ, ОНДА ЈЕ СУНЦЕ ОБИЧНО У ЛОШЕМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ, УРАНОМ ИЛИ НЕПТУНОМ.
НЕПТУН ИЗГЛЕДА НЕКАД ПРЕУЗИМА МЕСТО ЈУПИТЕРА, И ОВА ПЛАНЕТА ЈЕ ЧЕСТО У АСПЕКТУ (НЕ УВЕК ЗЛОМ) ПРЕМА МАРСУ ИЛИ
САТУРНУ, ИЛИ ПРЕМА ОБА.
ОКО 25° ДЕВИЦЕ-РИБА ЈЕ ЧЕСТО ПОДРУЦЈЕ АФФИКЦИЈЕ, ИЗГЛЕДА ДА ЈЕОНО ПОВЕЗАНО СА ОТЕЧЕНОШЋУ УОПШТЕ, ЗАТИМ
ТУМОРИМА И ИЗРАСЛИНАМА.
ИМАМ НЕКОЛИКО СЛУЧАЈЕВА У КОЈИМА ЈЕ МЕСЕЦ АФЛИКТОВАН НА ПОЧЕТКУ КАРДИНАЛНИХ ЗНАКОВА ОД ВЕНЕРЕ И МАРСА. ПРИМЕР
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 8 И 30, 29. ОКТОБРА 1849., ВИНЧЕСТЕР.
СЛУЧАЈ БР. 1. ЈЕ ПРИМЕР ОВЕ БОЛЕСТИ.
ИСПИТИВАЊЕ СУНЧЕВЕ ПОЗИЦИЈЕ У 60 СЛУЧАЈЕВА ПОКАЗУЈЕ ВЕЛИКУ УЧЕСТАЛОСТ ЊЕГОВОГ ПОЈАВЉИВАЊА У ВАГИ (10) И
ДЕВИЦИ (8), А НАЈМАЊУ У ЈАРЦУ И РИБАМА (2 ).
ДАЉИ ПРИМЕРИ СУ:
ГЕНЕРАЛ УЛИС ГРАНТ (Н.Н.). РАКЈЕЗИКА.
ФРЕДЕРИК III (ОТАЦ ПОСЛЕДЊЕГ НЕМАЧКОГ ЦАРА). РАК ГРЛА. (Н.Н.)
ЖЕНА РОЂЕНА У 23 И 30, 24. МАЈА 1847., БЛИЗУ СЕЛБИЈА. УМРЛА 1920. ОД РАКА ГРЛА.
ЖЕНА РОЂЕНА У 6 И 30,11. МАЈА 1861., ЛИВЕРПУЛ. РАК МАТЕРИЦЕ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 22 И 30,8.ЈУЛА 1865., ЛИНКС. РАК.
ЖЕНА РОЂЕНА У 0 И 30, 31. АВГУСТА 1872., 52° И 30' С, 0.1° З. РАК И ФЛЕБИТИС.
ЖЕНА РОЂЕНА У 8 САТИ, 9 МАРТА 1873., 1° 1 И 51° С. РАК КИЧМЕ, УМРЛА 1930.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 23 И 55, 3. АПРИЛА 1878., БРИСТОЛ. УМРО ОД РАКА СТОМАКА.
ЖЕНА РОЂЕНА У 15 ЧАСОВА, 12. ОКТОБРА 1883., СИДНЕЈ. УМРЛА ОД РАКА ДОЈКЕ 21. ЈАНУАРА 1926.
ЖЕНА РОЂЕНА У 11 И 30,14. ОКТОБРА 1883., СИДНЕЈ. (ДВА ДАНА НАКОН ГОРЊЕ). УМРЛА ОД РАКА СТОМАКА 24. АПРИЛА
1925.
ЖЕНА РОЂЕНА У 15 И 30, 6. АПРИЛА 1887., МАНЧЕСТЕР. УМРЛА ОД РАКА У ПРОЛЕЋЕ 1921.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 5 И 15, Л.ЈАНУАРА 1895., 4° С, 74° З. УМРО ОД РАКА 19. СЕПТЕМБРА 1927. НАКОН АМПУТАЦИЈЕ
БЕДРА.
ВИДИ И СЛУЧАЈЕВЕ ДАТЕ ПОД ГРУДИ.

РАСЕЈАНОСТ – СЛЕДИ ИЗ АФЛИКЦИЈА МЕРКУРА ОД СТРАНЕ ЈУПИТЕРА, ИЛИ У ЈУПИТЕРСКОМ ЗНАКУ, ИЛИ ОД СТРАНЕ
НЕПТУНА. КЛАСИЧНИ ПРИМЕР ЈЕ СЕР ИСАК ЊУТН, У ЧИЈЕМ ЈЕ ХОРОСКОПУ МЕРКУР У СТРЕЛЦУ АФЛИКТОВАН ИЗ РИБА.

РАСИПНОСТ - В. ЕКСТРАВАГАНЦИЈА.

РАСПОЛОЖЕЊЕ – ПОВЕЗУЈЕ СЕ СА ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА И СА ЊИХОВИМ ВЛАДАЈУЋИМ ПЛАНЕТАМА НАРОЧИТО КАДА СУ ОВЕ
СМЕШТЕНЕ У ПОЗИТИВНИМ ЗНАЦИМА. АКО ЈЕ, МЕЂУТИМ, ИСТАКНУТ САТУРН, КОД ОСОБАЈЕ ЧЕСТО ПРИМЕТНА ПРОМЕНА РАСПОЛОЖЕЊА
ОД СТАЊА УСХИЋЕНОСТИ ДО СТАЊА ДЕПРЕСИЈЕ И ОБРАТНО. ЛАВ ЈЕ, КАО ФИКСНИ ЗНАК, НАЈКОНСТАНТНИЈИ У ДОБРОМ РАСПОЛОЖЕЊУ.
ВАЗДУШНИМ И ЗЕМЉАНИМ ЗНАЦИМА НЕДОСТАЈЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ВИТАЛНОСТИ, А ВОДЕНИ НАГИЊУ ДЕПРЕСИЈИ И ЋУДЉИВОСТИ, КАО И
ПРОМЕНЉИВОСТИ.

РАСУЂИВАЊЕ - В. РАЗУМ, ЗДРАВ

РАТОБОРНОСТ - МАРСОВОГ УТИЦАЈА, А ПОЈАЧАНА ЈЕ АФЛИКТОВАНИМ УРАНОМ, КОЈИ УВЕК


ПРОИСТИЧЕ ИЗ ДОМИНАНТНОГ
ТЕЖИ ИСКАКАЊУ ИЗ ШАБЛОНА И НЕСЛАГАЊУ СА ДРУГИМА.
КАДА СЕ НАЂЕ У ВАЗДУШНОМ ЕЛЕМЕНТУ МАРС ВИШЕ ТЕЖИ МЕНТАЛНОЈ
РАТОБОРНОСТИ (В. ПОЛЕМИЧНОСТ). ПРИМИТИВНИ ШКОРПИОН ЈЕ, УСЛЕД ПРЕОСЕТЉИВОСТИ И НЕПРЕКИДНОГ ОСЕЋАЊА
ОМАЛОВАЖЕНОСТИ, НАРОЧИТО РАТОБОРАН.
У КАРТАМА ОСОБА ПОЗНАТИМ ПО СВОЈОЈ ТВРДОГЛАВОСТИ МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ СЕ ЈАВЉА СА ВЕЛИКОМ УЧЕСТАЛОШЋУ,
НАЈАВЉУЈУЋИ МОЖДА И СВАДЉИВОСТ У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ, КАО Н. ПР. КОД ДЕ ВАЛЕРЕ, МАЈКЛА КОЛИНСА, КЕВИНА О'ХИГИНСА,
Џ.Х.ТОМАСА; А ЧЕСТО СЕ ИСТА ПОЗИЦИЈА НАЛАЗИ И У КАРТАМА ИСТАКНУТИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧАРА, НА ПРИМЕР, У ТЕНИСКОМ СВЕТУ
ОСТИНА, ЛЕНГЛЕНА, КРАФОРДА И ХЕЛЕН ЏЕКОБС.
НАЛАЗИМО ЈЕ КОД
МЕСЕЦ У БИКУ НИЈЕ ТАКО РЕДАК МЕЂУ ОСОБАМА КОЈИ ВОЛЕ ДА СЕ РАСПРАВЉАЈУ ИЛИ РЕЧИМА ИЛИ НА СПОРТСКОМ ПОЉУ.
СУНЦЕ У ВАГИ ЈЕ СКЛОНО СПОРЕЊУ И ОВА ПОЗИЦИЈА СЕ ЈАВЉА СА НЕОБИЧНОМ УЧЕСТАЛОШЋУ У ХОРОСКОПИМАВОЈНИХ ЛИДЕРА.
НАСУПРОТ ОПШТЕМ МИШЉЕЊУ ДАЛЕКО ЧЕШЋЕ ГА НАЛАЗИМО КОД ВОЈНИХ ЛИЦА НЕГОЛИ СУНЦЕ У ОВНУ ИЛИ ШКОРПИОНУ.

РАЗДРАГАНОСТ – ОБИЧНО СЕ ПРИПИСУЈЕ ЈУПИТЕРУ И СТРЕЛЦУ, МАДА ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЈЕ ЛАВ, У ЦЕЛИНИ, ИСТО ТАКО
ВЕСЕО КАО И СТРЕЛАЦ. ОСОБЕ КАО ШТО ЈЕ МАРК ТЕПЛИ, МЕЂУТИМ, НЕСУМЊИВО БИ БИЛЕ СМЕШТЕНЕ ПОД СТРЕЛЦА, КОЈИ У У
МНОГИМ СЛУЧАЈЕВИМА ИСПОЉАВА НЕОДГОВОРНОСТ, А КОЈА СЕ КОД ЛАВА РЕТКО ЗАПАЖА (В. ТАКОЂЕ СРЕЋА).

РАЗДРАЖЉИВОСТ – ЈАВЉА СЕ УГЛАВНОМ ИЗ ЛОШИХ АСПЕКАТА ИЗМЕЂУ МАРСА И УРАНА, НАРОЧИТО АКО СУ УМЕШАНИ
АСЦЕНДЕНТ, МЕСЕЦ ИЛИ МЕРКУР, НАЈВИШЕ ЈЕ ЗАСТУПЉЕНА КОД ВАТРЕНИХ И ВОДЕНИХ ЗНАКОВА, МАДА СУ И ВАЗДУШНИ СКЛОНИ
НЕРВНОЈ ПРЕНАДРАЖЕНОСТИ КАД СУ УМОРНИ. КАРДИНАЛНИ НАГИЊУ НАГЛИМ ИЗЛИВИМА БЕСА; ФИКСНИ ПОТИСНУТОЈ УВРЕЂЕНОСТИ СА
ПОВРЕМЕНИМ ВУЛКАНСКИМ ПРОВАЛАМА, А ПРОМЕНЉИВИ РАЗДРАЖЉИВИМ ИЗЛИВИМА БЕСА, УСПЛАХИРЕНОШЋУ И СВАДЉИВОШЋУ. (В.
ЋУД).

РАЗУМ, ЗДРАВ - У МЕРИ У КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОВЕСТИ У ВЕЗУ СА НЕКИМ НАРОЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ХОРОСКОПУ, МОЖЕ СЕ
РЕЋИ ДАЈАК МЕСЕЦ, САТУРН И ПРЕВАГА ЗЕМАЉСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ДОНОСИ ЗДРАВ РАЗУМ. ЈАК ЈУПИТЕР ОЗНАЧАВА РАЗБОРИТОСТ, МОЋ
РАСУЂИВАЊА И СХВАТАЊА, АЛИ НЕМА УВЕК ОНО СХВАТАЊЕ РЕАЛНОСТИ КОЈЕ ДОНОСИ САТУРН. МАРС И УРАН У АФЛИКЦИЈИ НАЈВИШЕ
ТЕЖЕ ДА УНИШТЕ ЗДРАВ РАЗУМ, КОЈИ ЧЕСТО НЕДОСТАЈЕ И У РИБАМА.
ГОТОВО СВАКА ФОРМАЦИЈА КОЈА ТЕЖИ ДА УНИШТИ РАВНОТЕЖУ НАТУСА МОЖЕ УМАЊИТИ СМИСАО ЗА РЕАЛНОСТ.
ДОБАР ПРИМЕР НАЛАЗИМО У РОЂЕЊУ АДЕ, ЋЕРКЕ ЛОРДА БАЈРОНА, ОБЈАВЉЕНОМ У ЦАДКИЈЕЛОВОЈ "ГРАМАТИД". ОВДЕ ЕЛЕМЕНТ
ЗЕМЉЕ НИЈЕ ЗАСТУПЉЕН, А САМО ЈЕДНО ТЕЛО ЈЕ У ВАЗДУХУ. У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ДОМИНИРА ВАТРА. НАТУС, БРИЉАНТНА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ПЛАНУ, УПРОПАСТИЛАЈЕ СВОЈ ЖИВОТ ПОКУШАВАЈУЋИ ДА НАЂЕ НЕПОГРЕШИВ СИСТЕМ КЛАЂЕЊА НА КОЊСКИМ ТРКАМА.
АСПЕКТИ СУ ВЕЋИНОМ СКЛАДНИ.

РАЗМЕТЉИВОСТ - РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ИСТАКНУТОГ, АЛИ ЛОШЕГ СОЛАМОГ УТИЦАЈА, ЧЕСТУ УЗ АФЛИКЦИЈУ СА ЈУПИТЕРОМ. (В.
УОБРАЖЕНОСТ; СУЈЕТА; ВЕЛИЧАНСТВЕНОСТ).
ТАКОЂЕ

РАЗУМЕВАЊЕ - В. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

РАЗУМНОСТ - ЈЕ ДОКАЗ ЈАКОГ МЕРКУРА КАО И ПРЕВАГЕ ВАЗДУШНОГ ЕЛЕМЕНТА. БЛИЗАНЦИ, ДЕВИЦА, ВАГА И ВОДОЛИЈА МОГУ
ГОТОВО УВЕК ЦЕНИТИ РАЗНА ГЛЕДИШТА И, ОСИМ АКО ИМА НАСИЛНИЧКИХ АФЛИКЦИЈА, МОГУ РАСПРАВЉАТИ О СТВАРИМА У РАЗУМНОМ
ДУХУ.С ДРУГЕ СТРАНЕ, ВОДЕНИ ЗНАЦИ СУ ВРЛО ЧЕСТО ОСЕТЉИВИ НА ГЛЕДИШТА КОЈА УЗНЕМИРАВАЈУ ЊИХОВЕ ЛИЧНЕ ПРЕДРАСУДЕ.
ЗЕМЉА УНЕКОЛИКО ТЕЖИ УСКОСТИ ГЛЕДИШТА. ОВАН ЋЕ РАСПРАВЉАТИ ИЗ ЖЕЉЕ ЗА САМОПОТВРЂИВАЊЕМ, А СТРЕЛАЦ РАДИ САМЕ
РАСПРАВЕ. МЕЂУ ПЛАНЕТАМА УРАН ИМА НАЈШИРИ МЕНТАЛНИ СТАВ, А СУНЦЕ НАЈШИРИ ЕМОЦИОНАЛНИ.

РЕАКЦИОНАРНА ТЕНДЕНЦИЈА – ОВДЕ ЈЕ У ИГРИ ЈАК САТУРН И ФИКСНИ УТИЦАЈИ, А КАРДИНАЛНИ И ПРОМЕНЉИВИ
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРОВАТНО НЕЋЕ БИТИ ИСТАКНУТИ.
И УРАН МОЖЕ ДА ИЗВРШИ ИЗВЕСТАН УТИЦАЈ УКОЛИКО НОСИ СА СОБОМ ТЕНДЕНЦИЈУ КА
НАСИЛНИМ И РАДИКАЛНИМ МЕТОДАМА.

РЕЧИТОСТ - В. ГОВОР; ГОВОРНИЧКА СПОСОБНОСТ.

РЕД -В.УРЕДНОСТ.

РЕФОРМИЗАМ – РЕФОРМА ОБИЧНО ДОЛАЗИ ОД УРАНА, КОЈИ ЈЕ УВЕК СПРЕМАН ДА РУШИ И ПОНОВО ГРАДИ. НО, ОВА
ПЛАНЕТА ТЕЖИ ДА ДЕЛУЈЕ У ЕКСТРЕМИМА И МОЖЕ СЕ ИСТАЋИ ДА СЕ НАЛАЗИ У СВОМ НАЈБОЉЕМ ИЗДАЊУ У КОМБИНАЦИЈИ СА ДОБРО
ПОЛОЖЕНИМ ЈУПИТЕРОМ. У ТОМ СЛУЧАЈУ ЋЕ СЕ РЕФОРМА ВЕРОВАТНО ИЗВОДИТИ БЛАГИМ, АЛИ ИПАК КОРЕНИТИМ АКЦИЈАМА. У ИСТО
ВРЕМЕ ЋЕ ПЛАНЕТА КОЈА ВЛАДА НАРОЧИТОМ ОБЛАШЋУ У КОЈОЈ ПОЈЕДИНИ РЕФОРМИСТА ДЕЛУЈЕ УВЕК БИТИ ИСТАКНУТА У ХОРОСКОПУ.
(В. БУНТОВНИШТВО; КОНЗЕРВАТИВНОСТ).

РЕЛИГИОЗНА ДИСПОЗИЦИЈА - В. ПОБОЖНОСТ.

РЕТРОСПЕКЦИЈА – ТО ЈЕ ИЗРАЗИТО РАКОВСКА ЦРТА. ОВАЈ ЗНАК ПРОСТО УЖИВА ДА ЖИВИ У ПРОШЛОСТИ, СЕЋАЈУЋИ СЕ
ИЗВАНРЕДНО ДОБРО МНОГИХ ДОГАЂАЈА ИЗ ДЕТИЊСТВА. ТО ЈЕ СТОГА ШТО ЈЕ ОВО МАТЕРИНСКИ ЗНАК ТАКО ДА ЉУДИ РОЂЕНИ ПОД ЊИМ
ИЛИ СА ЈАКИМ ЛУНАРНИМ УТИЦАЈЕМ, ТЕЖЕ ДА СЕ НА НЕКИ НАЧИМ ВРАТЕ МАЈЦИ И ЛУНАРНОМ ПЕРИОДУ, ДЕТИЊСТВУ – КАДА ЈЕ МАЈЧИН
УТИЦАЈ БИО НАЈЈАЧИ.

РЕСПЕКТ - В. СТРАХОПОШТОВАЊЕ.

РЕШЕНОСТ И ИСТРАЈНОСТ – РЕШЕНОСТ И ИСТРАЈНОСТ ЈАВЉАЈУ СЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ЈАКОМ УТИЦАЈУ ФИКСНИХ ЗНАКА.
МЕНТАЛНА РЕШЕНОСТ ПОВЕЗАНА ЈЕ СА МЕРКУРОМ И ТРЕЋОМ КУЋОМ, РЕШЕНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ, СА МАРСОМ; У ОСТВАРИВАЊУ
АМБИЦИЈА, СА САТУРНОМ, А У ОПШТЕМ СМИСЛУ СА СУНЦЕМ. ДОБРИ АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ САТУРНА И УРАНА УВЕЛИКО ДОПРИНОСЕ
РЕШЕНОСТИ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ Ј ЕДАН ОД ЊИХ У ШКОРПИОНУ, НАЈИСТРАЈНИЈЕМ И НАЈИЗДРЖЉИВИЈЕМ ЗНАКУ. НЕПТУНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ
ТЕЖЕ ДА УНИШТЕ ИСТРАЈНОСТ.
КАРТА СИР ЕМЕСТА ШЕКЛТОНА ЈЕ ДОБАР ПРИМЕР. МАРС ЈЕ У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА САТУРНОМ И УРАНОМ, А ПЕТ ПЛАНЕТА ЈЕ У
ФИКСНИМ ЗНАЦИМА (В. ЧВРСТИНА; ВОЉА; ЦИЉ).
РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА - ЈАВЉАЈУ СЕ ГОТОВО УВЕК, СКОРО НЕИЗБЕЖНО, ИЗ САТУРНОВСКИХ АФЛИКЦИЈА, КОЈЕ ПОНЕКАД
ДОДАТНО ОПТЕРЕЋУЈЕ И МАРС. У КАРТАМА ОЗБИЉНИХ РЕУМАТСКИХ СЛУЧАЈЕВА АСЦЕНДЕНТ ЈЕ ГОТОВО УВЕК У АФЛИКЦИЈИ СА
САТУРНОМ, А ЈА ЗНАМ И НЕКОЛИКО СЛУЧАЈЕВА ГДЕ СЕ САТУРН ИЗ ЛАВА ИЛИ РАКА НАШАО У ТРИГОНУ ИЛИ СЕКСТИЛУ ПРЕМА
АСЦЕНДЕНТУ.
ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ОСЕТЉИВО ПОДРУЧЈЕ 23° ФИКСНИХ ЗНАКОВА, АЛИ ПО МОМ ИСКУСТВУ СВАКИ КВАДРАТ ИЛИ ОПОЗИЦИЈА ИЗ БИКА,
ЛАВА ИЛИ ВОДОЛИЈЕ ТЕЖИ ТОМЕ ДА ИЗАЗОВЕ МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ ОЗБИЉНУ МАНИФЕСТАДЈУ ОВЕ БОЛЕСТИ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ САТУРН
ИСТАКНУТ АЛИ СЛАБ.
МАРС И САТУРН СЕ ВРЛО ЧЕСТО НАЛАЗЕ У УЗАЈАМНОЈ АФЛИКЦИЈИ. ПРИМЕР: МУШКАРАЦ, РОЂЕН НА 51° С, 2° З, У 15 ЧАСОВА,
27. АВГУСТА 1859. ОЗБИЉАН СЛУЧАЈ АРТРИТИСА, ГОТОВО НЕСПОСОБАН ДА ХОДА. УОЧИТЕ НЕПТУН У ТРЕЋОЈ И АФЛИКЦИЈЕ
ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА. ТАКОЂЕ И ГЛУВ.

РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА – ЈЕДНО ОД СВЕТАЛА, А ЧЕСТО И ОБА, У АСПЕКТУ ЈЕ СА МАРСОМ И САТУРНОМ, ИЛИ ЈЕ У
АСПЕКТУ СА ЈЕДНИМ У ЗНАКУ ИЛИ ИЗ ЗНАКА ДРУГОГ.
ОВО СЕ МОЖЕ УОЧИТИ У ХОРОСКОПУ ПОКОЈНОГ АЛАНА ЛЕА, ГДЕ ЈЕ МЕСЕЦ У ОВНУ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У ЈАРЦУ, А ТАКОЂЕ
И У СЕСКВИКВАДРАТУ ПРЕМА САТУРНУ, КОЈИ ОПЕТ АФЛИКТУЈЕ СУНЦЕ И АСЦЕНДЕНТ А ОВАЈ ПОСЛЕДЊИ Ј Е, КАО И КОД ОБИЧНОГ
РЕУМАТИЗМА, ОБИЧНО АФЛИКТОВАН САТУРНОМ ИЛИ Ј Е НА НЕКИ НАЧИН ПОД УТИЦАЈЕМ ЊЕГОВИХ ЗРАКОВА.
ХОРОСКОП С.Т. КУЛРИЏА; ПОКАЗУЈЕ СУНЦЕ АФЛИКТОВАНО ОД МАРСА И САТУРНА, А АСЦЕНДЕНТ ЈЕ У КВАДРАТУ СА ОВИМ
ПОСЛЕДЊИМ.
ЈУПИТЕР ЈЕ ЧЕСТО ИСТАКНУТ, И ГОТОВО УВЕК У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ, МАДА СУ У ЛЕОВОМ СЛУЧАЈУ ОНИ У СЕКСТИЛУ. УРАН ЈЕ
ТАКОЂЕ ЧЕСТО У АСПЕКТУ СА СУНЦЕМ.
У СЛУЧАЈУ РАФАЕЛА (ДАТОМ У "ПРИВАТНИМ ИНСТРУКЦИЈАМА"), САТУРН ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У ОВНУ, А МЕСЕЦ ИДЕ У КВАДРАТ СА
ОВОМ ПЛАНЕТОМ КВАДРИРАЈУЋИ И АСЦЕНДЕНТ, ДОК СУ ЈУПИТЕР И САТУРН У АФЛИКЦИЈИ КРОЗ СЕСКВИКВАДРАТ .
КОД ОВЕ БОЛЕСТИ ЈЕ У ПРОСЕКУ ВИШЕ ПЛАНЕТА У ПРОМЕНЉИВИМ НЕГО У КАРДМАЛНИМ ИЛИ ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, А ЧЕСТА СУ
ПОДРУЧЈА ОКО 9° ПРОМЕНЉИВИХ И ОКО 13° ПОЗИТИВНИХ ЗНАКА.
ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ВАЖАН И ПОСЛЕДЊИ ДЕКАНАТ БЛИЗАНАЦА.
ДАЉИ ПРИМЕРИ СУ:
МУШКАРАЦ РОЂЕН У 14 И 45, 9. СЕПТЕМБРА 1898., ЛОНДОН. УРАН У ЗНАКУ ЈУПИТЕРА, НЕПТУН НА 25° БЛИЗАНАЦА У
ОПОЗИЦИЈИ СА АСЦЕНДЕНТОМ, МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ И УЈЕДНО У КВИНКУНКСУ СА САТУРНОМ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 19 И 10, 29. ДЕЦЕМБРА 1879., ЛОНДОН. ГОТОВО ДА ЈЕ УМРО ОД РЕУМАТСКЕ ГРОЗНИЦЕ У ТРИ НАВРАТА.
ЈУПИТЕР У ОПОЗИЦИЈИ СА
' ВАЉА, МЕЂУТИМ, ИСТАЋИ ДА МАРС ИЛИ САТУРН У ПАДУ ИЛИ ИЗГОНУ ЧЕСТО СТВАРАЈУ ТЕШКОЋЕ ЧАК И АКО СЕ НАЛАЗЕ У
"ДОБРИМ" АСПЕКТИМА.
УРАНОМ, СУНЦЕ У ЈАРЦУ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ И У ТРИГОНУ СА МАРСОМ И НЕПТУНОМ, СУНЦЕ У СЕКСТИЛУ СА ЈУПИТЕРОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 4 И 15,14 МАРТА 1895, ОСТРВО ВАЈТ. ЈУПИТЕР НА 27° БЛИЗАНАЦА, МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ И
У КВИНКУНКСУ СА МАРСОМ, СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА 21 ЧАС, 11. ФЕБРУАРА 1900. ЛОНДОН. РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА У 14. И 21. ГОДИНИ ЖИВОТА; ХОРЕЈА. СУНЦЕ У
КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ У ЗНАКУ САТУРНА, ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ, НЕПТУН НА 25° БЛИЗАНАЦА.

РЕВОЛУЦИОНАРНОСТ - В. БУНТОВНИШТВО.

РЕЗИГНАЦИЈА - ПРАВУ РЕЗИГНАЦИЈУ, ЗА РАЗЛИКУ ОД ПРОСТОГ ПОЛИТИЧАРА И ИНТРИГЕ ЗА БОРБУ, ВЕРОВАТНО ТРЕБА
ТРАЖИТИ НА ГЕНЕРАЛНО ЈАКОЈ МАПИ СА НАРОЧИТО ДОБРО СМЕШТЕНИМ, АЛИ НЕ И НЕМИНОВНО ЈАКИМ МАРСОМ, КОЈИ ДЕЛУЈЕ СА СВОЈЕ
НЕГАТИВНЕ ИЛИ ШКОРПИОНСКЕ СТРАНЕ. ИСТАКНУТ, АЛИ ЛОШЕ АСПЕКТИРАН МАРС ГОТОВО УВЕК ОЗНАЧАВА НЕКОГ КО НИЈЕ РЕЗИГНИРАН
ПО ПРИРОДИ, ДОК МАРС АФЛИКТОВАН И НА СЛАБОМ МЕСТУ ЧЕСТО ПОКАЗУЈЕ МИРНУ И НЕОТПОРНУ ПРИРОДУ.
ИСТИНСКО МИРЕЊЕ СА
СУДБИНОМ ЗАХТЕВА СНАГУ ВОЉЕ И УРАВНОТЕЖЕН КАРАКТЕР. МАРС УРАНА ГОТОВО УВЕК ОЗНАЧАВА ЧОВЕКА КОЈИ ЋЕ
У АФЛИКЦИЈИ ОД
СЕ ОЧАЈНИЧКИ БОРИТИ ДА ИЗБЕГНЕ ПОРАЗ; АКО ЈЕ, ПАК, АФЛИКТОВАН ОД НЕПТУНА, ЧЕСТА ЈЕ ЖАЛОСТ. САМО ВРЛО ЈАК МАРС,
ПОТПОМОГНУТ НАЈПРЕ ДОБРИМ САТУРНОМ, МОЖЕ ПРИХВАТИТИ СУДБИНУ УЗВИШЕНО СПОКОЈНО, НАКОН ШТО ЈЕ ИСЦРПЕО СВЕ
МОГУЋНОСТИ ДА ЈОЈ СЕ ОДУПРЕ. "ОНАЈ КОЈИ СЕ МОЖЕ УЗВИШЕНА ДУХА ПОМИРИТИ СА НЕУМИТНОШЋУ РАЗУМЕ БОЖАНСКЕ СТВАРИ",
БИЛА ЈЕ ИЗРЕКА СТОИКА, И ЊИХОВО УЧЕЊЕ ЈЕ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ СКОРПИОНСКО.

РОМАНТИКА – У НАЈШИРЕМ СМИСЛУ (КАО КАД МИСЛИМО НА РОМАНТИЧАРСКИ ПОКРЕТ У КЊИЖЕВНОСТИ НА ЧИЈЕМ ЧЕЛУ СУ СЕ
НАСЛИ ПИСЦИ ПОПУТ СКОТА, БАЈРОНА И ВОРДСВОРТА) ВЕРОВАТНО ЈЕ УРАНСКА И ВОДОЛИЈСКА. ОВАЈ ПОСЛЕДЊИ ЈЕСТЕ ЗНАК КОЈИ
НАЈВИШЕ ВОЛИ ДИВЉУ ПРИРОДУ, ШТО ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПИСАЦА ОВЕ ШКОЛЕ, И ВРЕДИ СПОМЕНУТИ ДА ЈЕ РОМАНТИЧАРСКИ ПОКРЕТ
НАСТАО СА ИНДУСТРИЈСКОМ РЕВОЛУЦИЈОМ И НОВОМ ДРУШТВЕНОМ И НАУЧНОМ ЕПОХОМ, ШТО СУ СВЕ ЗНАЦИ ПОЧЕТКА ЕРЕ ВОДОЛИЈЕ.
КОД ТИПА УРАНА УОЧАВА СЕ ЈАСНО ЉУБАВ ПРЕМА РОМАНТИЦИ У СВИМ ЊЕНИМ ВИДОВИМА.
МНОГО ТОГА ШТО СЕ ПОПУЛАРНО ЗОВЕ РОМАНТИКА И ЉУБАВ ПРЕМА РОМАНСИ МАЛО ЈЕ ВИШЕ ОД БЛАГОГ СЕНЗУАЛИЗМА, И У
ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЈЕ ПОВЕЗАНО СА ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА И ДОНЕКЛЕ ЛАВОМ, КОЈИ МОЖЕ БИТИ СЕНТИМЕНТАЛАН И ЗАНЕСЕН. У МАПАМА
РОМАНТИЧАРСКИХ ПИСАЦА ДВАДЕСЕТ ПЕТИ СТЕПЕН РАКА ЈЕ ЧЕСТО НАСЕЉЕН.

РУКОПИС – У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЈЕ ПОВЕЗАН СА АСЦЕНДЕНТОМ, МЕРКУРОМ, ТРЕЋОМ КУЋОМ И, У СВАКОМ СЛУЧАЈУ,
ДОМИНАНТНОМ ПЛАНЕТОМ.
ОВО ЈЕ, НАРАВНО, ПРЕДМЕТ КОЈИЈЕ ГОТОВО НАУКА ЗА СЕБЕ.
ЛАВ: ШИРОК, ОДВАЖАН РУКОПИС.
РАК: ОБИЧАН И БЕЗЛИЧАН.
БЛИЗАНЦИ-ДЕВИЦА: СИТАН И УРЕДАН; НАУЧНИЧКИ, ДЕВИЦА ЧЕСТО ПРАВИ
АРХАИЧНЕ КОВАНИЦЕ И СКРАЋЕНИЦЕ, А НЕКАД ЈЕ НЕЧИТКА.
БИК-ВАГА: НАЈЧЕШЋЕ СКЛАДНЕ ЛИНИЈЕ, АЛИ БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ КАРАКТЕРА.
ОВАН-ШКОРПИОН: НАГАО, ЕНЕРГИЧАН, ИСПРЕКИДАН И УЖУРБАН.
СТРЕЛАЦ: ТЕЧАН СА МНОГО ПОТЕЗА И КУКА.
ЈАРАЦ: УРЕДАН, ЈАСАН, РАЗГОВЕТАН.
ВОДОЛИЈА: ЧЕСТО ВРЛО ЛИЧАН И ИНДИВИДУАЛАН.
РИБЕ: НЕУРЕДАН, ИЗДУЖЕН.
ОВО ГОРЕ СЕ МОЖЕ, НАРАВНО, ПРИМЕНИТИ САМО У ВРЛО ШИРОКОМ СМИСЛУ.
ЧЕСТО КОРИШЋЕЊЕ ЦРТИЦА ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗА СТРЕЛЦА; ОНИ СКОРО ДА
НЕ КОРИСТЕ ДРУГУ ИНТЕРПУНКЦИЈУ.
АФЛИКЦИЈЕ У БЛИЗАНЦИМА, НАРОЧИТО АКО УКЉУЧУЈУ ДВАНАЕСТУ КУЋУ ИЛИ
НЕПТУН, ОБИЧНО СУ УЗРОК ЛОШЕГ РУКОПИСА.

РУПИЦЕ НА ОБРАЗИМА – ОВО СУ "ПОТПИСИ ВЕНЕРЕ" И НАЈЧЕШЋЕ СЛЕДЕ ПРИСУСТВО ОВЕ ПЛАНЕТЕ НА АСЦЕНДЕНТУ,
ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ НА СВОМ МЕСТУ (У ЗНАЦИМА КОЈИМА ВЛАДА ИЛИ У КОЈИМА ЈЕ ЕГЗАЛТИРАНА).

РУЗНОЦА - ОБИЧНО РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ЈАКИХ МАЛЕФИЧНИХ АСПЕКАТА ПРЕМА СТЕПЕНУАСЦЕНДЕНТА КОЈИ ЋЕ КВАРИТИ ЦРТЕ У
СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ ПЛАНЕТЕ И ЗНАКА КОЈИ ЈЕ У ПИТАЊУ. НЕКИ ЗНАЦИ СУ СКЛОНИЈИ ИЗВЕСНИМ ДЕФЕКТИМА ОД ДРУГИХ И ОБМУТО.
ТАКО ДЕВИЦА РЕТКО КАДА ИМА НАРОЧИТО ДОБАР ИЗГЛЕД, А БИК РЕТКО КАДА ЛОШ.
ВАТРЕНИ ЗНАЦИ ЋЕЛАВЕ. ВОДА И ЗЕМЉА ИМАЈУ ЈАЧУ КОСУ. МАРС У АФЛИКЦИЈИ СА АСЦЕНДЕНТОМ ДАЈЕ КЛЕМПАВЕ УШИ. САТУРН
ВЕЛИКЕ. МОЖДА СУ РАК И ЈАРАЦ У ЦЕЛИНИ НАЈРЕЂЕ ОБДАРЕНИ НАРОЧИТОМ ЛЕПОТОМ. ВАГА И ВОДОЛИЈА СУ ТРАДИЦИОНАЛНО
НАЈЛЕПШИ, БИКИ РИБЕ ЧЕСТО ИМАЈУ ДОБАР ИЗГЛЕД. НА НАШЕМ САДАШЊЕМ НИВОУ ЗНАЊА, МЕЂУТИМ, ЈОШ УВЕК ПОСТОЈИ МНОГО
НЕДОУМИЦА У ПОГЛЕДУ ОВОГ ПРЕДМЕТА. (В. И ЛЕПОТА).

САЊАЛАШТВО – НАЈЧЕШЋЕ СЕ ЈАВЉА У ХОРОСКОПИМА ВАГЕ ИЛИ РИБА, ИЛИ ТАМО ГДЕ СУ ОВА ДВА ЗНАКА ГУСТО
НАСЕЉЕНА, А
МАРС СЛАБО ПОЛОЖЕН.

САМИЛОСТ - ЈЕ СИМБОЛИЗОВАНА ВЕНЕРОМ У РИБАМА, АЛИ СУ НОРМАЛНО И БЕНЕФИЦИ (ЕГЗАЛТИРАНИ У ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА)
И ВОДЕНИ ТРИГОН, КАО И ВАГА, ИЗУЗЕТНО СКЛОНИ САОСЕЋАЊУ. АКО СУ, МЕЂУТИМ , МАРС ИЛИ САТУРН У ОЗБИЉНОЈ АФЛИКЦИЈИ,
САЖАЉЕЊЕ СЕ МОЖЕ ИСПОЉАВАТИ НА КАПРИЦИОЗАН ИЛИ БУДАЛАСТ НАЧИН. МАРСОВИ ЗНАЦИ ПОД АФЛИКЦИЈОМ ОГРУБЉУЈУ И
ОТЕЖАВАЈУ КАРАКТЕР. ЛАВ СТРЕЛАЦ, МАДА ОСЕЋАЈНИ И ВЕЛИКОДУШНИ КАД
И ВАЉА ДА ПРИСКОЧЕ У ПОМОЋ, НИСУ УВЕК У СТАЊУ ДА
ОЦЕНЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПОТРЕБЕ. • У; ИН ЈЕ ВАЗДУШНИХ ЗНАКА. ВОДОЛИЈА ЈЕ ВРЛО САОСЕЋАЈНА И ПУНА РАЗУМЕВАЊА КАДА СЕ РАДИ О
РАЗВИЈЕНОМ ТИПУ, АЛИ СУ ПРИМИТИВНИ ТИПОВИ ЛАБИЛНИ И КАПРИЦИОЗНИ. МЕРКУРОВСКИ ЗНАЦИ СУ ДОНЕКЛЕ ПРЕОКУПИРАНИ СОБОМ
И ТВРДИ, НАРОЧИТО АКО ЈЕ САТУРН НА АСЦЕНДЕНТУ ИЛИ У АСПЕКТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ (В. ХОРОСКОП ФИЛИПА II ОД ШПАНИЈЕ).

САМОКОНТРОЛА - ЈЕ РЕЗУЛТАТЈАКОГ САТУРНА, НАРОЧИТО У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА. У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА ОН РЕТКО


ДЕЛУЈЕ НА ОВАЈ НАЧИН ОСИМ НА МЕНТАЛНОМ НИВОУ.
СА СТАНОВИШТА САМОКОНТРОЛЕ, ДОБАР АСПЕКТ ИЗМЕЂУ САТУРНА И УРАНА ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ, А САТУРН У ШКОРПИОНУ
ТАКОЂЕ ДАЈЕ ВЕЛИКУ МОЋ ОБУЗДАВАЊА И САМОДИСЦИПЛИНЕ.
ПОЗИЦИЈА МАРСА И ЊЕГОВИ АСПЕКТИ ПОКАЗУЈУ У КОЈЕМ ПРАВЦУ ЋЕ КОНТРОЛА ВЕРОВАТНО БИТИ ИЗГУБЉЕНА.

САМОПОУЗДАЊЕ – УГЛАВНОМ ЗАВИСИ ОД ИСТАКНУТОСТИ МАРСА, МАДА МОЖЕ ПРОИСТЕЋИ ИЗ ГОТОВО БИЛО КОЈЕ ПЛАНЕТЕ
АКО ЈЕ ОНА ЈАКА НААСЦЕНДЕНТУ ИЛИ ЈЕ ВЛАДАР ХОРОСКОПА. МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И НЕПТУН СУ НАЈМАЊЕ САМОПОУЗДАНИ. НЕПТУЊЕ
УМНОГОМЕ ПОВЕЗАН СА КОМПЛЕКСОМ ИНФЕРИОРНОСТИ.
ИСТАКНУТ, АЛИ АФЛИКТОВАН МАРС ДОВОДИ ДО ПРЕТЕРАНОГ САМОПОУЗДАЊА, НАРОЧИТО АКО ЈЕ У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ БЕЗ
ЈАКОГ САТУРНА КАО ПРОТИВТЕЖЕ. У ПРВОМ СЛУЧАЈУЈАВЉА СЕ ПРЕТЕРАНА САМОУВЕРЕНОСТ И СПРЕМНОСТ ДА СЕ ПРИХВАТИ СВАКИ
РИЗИК, И ЧЕСТО ИЗГЛЕДА КАО ДА НАТУСОВ АВАНТУРИЗАМ ОПРАВДАВА САМ СЕБЕ. ЉУДИМА ОВНА ВРЛО РЕТКО НЕДОСТАЈЕ
САМОПОУЗДАЊА.
У СЛУЧАЈУ ЈАКОГ ОСЕЋАЊА ИНФЕРИОРНОСТИ - "КОМПЛЕКСА ИНФЕРИОРНОСТИ" ПСИХОАНАЛИТИЧАРА - У ПРВОМ ПЛАНУ СУ
САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ. ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ РОЂЕЊЕ НИКОЛАСА II, КОМЕ ЈЕ У ЗНАТНОЈ МЕРИ НЕДОСТАЈАЛО САМОПОУЗДАЊАИКОЈИЈЕ
УВЕКМИСЛИО ДА СУ ДРУГИЈАЧИОДЊЕГА. МАРС ЈЕ КАДЕНТАН И БЕЗ АСПЕКАТА, А МЕСЕЦ ЈЕ СТРАШНО АФЛИКТОВАН У ОВНУ. МЕРКУР И
СУНЦЕ СУ НАСУПРОТ САТУРНУ. ВРЕДИ ЗАПАЗИТИ ДА ГОТОВО СВИ ДЕСПОТИ (В. ТИРАНСКА ДИСПОЗИЦИЈА) ИМАЈУ МЕРКУРА
ИЛИ ЈЕДНО ОД СВЕТАЛА У АФЛИКЦИЈИ СА САТУРНОМ, И ТО ЈЕ ОБИЧНО У ПИТАЊУ НЕКА ОПОЗИЦИЈА, ТАКО ДА СЕ ЧИНИ КАО ДА ЈЕ У
ВЕЋИНИ ОВИХ СЛУЧАЈЕВА У ПИТАЊУ КОМПЛЕКС ИНФЕРИОРНОСТИ, ОБИЧНО НЕСВЕСТАН, КОЈИ НАГОНИ НАТУСА НА СВЕСНО ПОТВРЂИВАЊЕ
(ФИЗИЧКЕ) СУПЕРИОРНОСТИ СВОЈИХ МОЋИ РАДИ КОМПЕНЗАЦИЈЕ СЛАБОСТИ КОЈА ЛЕЖИ У ОСНОВИ. У СЛУЧАЈУ НИКОЛАСА, МЕЂУТИМ,
ОСЕЋАЈ ИНФЕРИОРНОСТИ ЈЕ БИО ОЧИГЛЕДНО СВЕСТАН.

САМОПРЕЦЕЊИВАЊЕ – РЕЗУЛТИРА ИЗ МОЋНИХ, АЛИ АФЛИКТОВАНИХ СОЛАМИХ И ЈУПИТЕРСКИХ ВИБРАЦИЈА. ОВА ДВА
ТЕЛА У АФЛИКЦИЈИ НАЈЧЕШЋЕ ДАЈУ ВЕЛИКО САМОПОВЛАЂИВАЊЕ, А ИСТО СЕ МАЊЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕШАВА КАД ЈУПИТЕР ИМА БИЛО КАКВЕ
ОЗБИЉНЕ АФЛИКЦИЈЕ, А САТУРНОВСКИ ЕЛЕМЕНАТЈЕ ПРЕТЕЋИ.
КАДА ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА САМОПРЕЦЕЊИВАЊЕ ПАДНУ У ВОДЕНЕ ЗНАКЕ ЕФЕКТИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ ГОТОВО ПОДСВЕСНО И ТАКО
ПОПРИМЕ ОБЛИК САМОЗАДОВОЉНИХ САЊАРЕЊА, ПРИ ЧЕМУ НАТУС ВИДИ СЕБЕ НА НЕКОМ ПОЛОЖАЈУ МОЋИ ИЛИ ЧАСТИ. ЈУПИТЕР У
АФЛИКЦИЈИ ОД НЕПТУНА ЈЕ ВРЛО СУПТИЛАН УПЛИВ И У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ТРЕБА ДОБРО ПАЗИТИ ДА НЕРЕАЛНЕ ИДЕЈЕ О СОПСТВЕНОЈ
ВАЖНОСТИ НЕ УХВАТЕ КОРЕНА. ПРИМЕР ЏОРЏА ИВ, НАВЕДЕН ПОД ИМАГИНАЦИЈА, ВРЛО ЈЕ ПОУЧАН. ТЕНДЕНЦИЈА ВЕЋИНЕ
ЉУДИ ЈЕ ДА, ОНДА КАДА ЈЕ ЊИХОВА ПРИРОДНА ЖЕЉА ДА ОСТАВЕ ДОБАР УТИСАК У ОЧИМА ЈАВНОСТИ У СТВАРНОСТИ ОСУЈЕЋЕНА,
ПОТРАЖЕ КОМПЕНЗАЦИЈУ У СВЕТУ ФАНТАЗИЈЕ, И ОВА ФОРМА САМОЗАДОВОЉЕЊА СА ПСИХОЛОШКЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА МОЖЕ ДОВЕСТИ ДО
ОЗБИЉНИХ РЕЗУЛТАТА. (В. И УОБРАЖЕНОСТ; СУЈЕТА).

САМОУБИСТВО – СКЛОНОСТ КА САМОУБИСТВУ СЕ ОБИЧНО НАСЛУЋУЈЕ ПО НАСИЛНИМ МАЛЕФИЧНИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА


ЈЕДНОМ ИЛИ ОБА СВЕТЛА, ВЛАДАРУ ТРЕЋЕ, ЧЕСТО, МЕРКУРУ, ДОК САТУРН ПО ПРАВИЛУ НЕНУЛОСРДНО ТУЧЕ ПО ДРУГИМ ПЛАНЕТАМА, А
ЈУПИТЕР ЈЕ ЛОШЕ СМЕШТЕН И УЗ ТО ВРЛО ЧЕСТО У САТУРНОВИМ ЗНАЦИМА ИЛИ У ЛОШЕМ АСПЕКТУ ПРЕМА САТУРНУ. ГЛАВНИ АФЛИКТОР
У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЈЕ МЕЂУТИМ, УРАН. ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ СУ НАЈЧЕШЋЕ НА АСЦЕНДЕНТУ. НЕПТУЊЕ ЧЕСТО У НЕКОЈ ВЕЗИ СА
ОСМОМ. ЈАСНО ЈЕ ДА СЕ СТВАРНИ МОТИВ ЗА ЧИН САМОУНИШТЕЊА МОРА ПАЖЉИВО РАЗМОТРИТИ. НАЈЧЕШЋА ЗОДИЈАЧКА ПОДРУЧЈА СУ
ОКО 15° КАРДИНАЛИУХ (ЧЕСТО НАСЕЉЕНИХ
У НАТАЛНИМ КАРТАМА УБИЈЕНИХ ЉУДИ УОПШТЕ), ОКО 25° ФИКСНИХ, ЗНАЧАЈНО ВИОЛЕНТНО ПОДМЧЈЕ У РАЗНИМ ПОГЛЕДИМА И ОКО
26° ПРОМЕНЉИВИХ.
ПРИМЕРИ ДАТИ У Н.Н. СУ:
137. МЕСЕЦ НАСИЛНО АФЛИКТОВАН ИЗ ТРЕЋЕ; ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ А ВЛАДАР ТРЕЋЕ НА 16° ЈАРЦА
(ПОЗИЦИЈА УРАНА БИ ТРЕБАЛО ДА ЈЕ 15° БЛИЗАНАЦА, РЕТРОГРАДАН).
171. СУНЦЕ ИВЛАДАР ТРЕЋЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ И УРАНОМ НА ОКО 25° БИКА.
818. МЕРКУР И ЈУПИТЕР АФЛИКТОВАНИ ОД СТРАНЕ УРАНА И НЕПТУНА НА ОКО 16° КАРДИНАЛНИХ. СУНЦЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА
САТУРНОМ.

САРКАСТИЧНОСТ – ШКОРПИОН ЈЕ ВРЛО СКЛОН ОВОМ НАЧИНУ ИЗРАЖАВАЊА, А ТО ЈЕ НАРОЧИТО СЛУЧАЈ ТАМО ГДЕ ЈЕ
МЕРКУР УКЉУЧЕН У АФЛИКЦИЈУ. ОСОБЕ СА МНОГО ПЛАНЕТА У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА СУ НАРОЧИТО СКЛОНЕ САРКАЗМУ И УОПШТЕ
ВЕРБАЛНИМ МЕТОДАМА НАПАДА И ОДБРАНЕ (В.ТАКОЂЕ ПОД САТИРА)

САТИРА - ПРИПАДА СТРЕЛЦУ. ОВАЈ ЗНАК ИМА ПРИМЕТНУ СКЛОНОСТ КА КАРИКИРАЊУ И ШАЛАМА НА РАЧУН ДРУГИХ ЉУДИ, ЧАК И
НА ТАКО БЕЗАЗЛЕН НАЧИН КАКАВ ЈЕ ДАВАЊЕ НАДИМАКА.
ТАМО ГДЕ ЈЕ ИСТАКНУТА И ДЕВИЦА ОВА ТЕНДЕНЦИЈА ЧЕСТО ИДЕ ПРЕДАЛЕКО ПА
ТАКО ДОБИЈАМО ОСОБУ ЧИЈЕ ЈЕ ГЛАВНО УЖИВАЊЕ ЗБИЈАЊЕ ШАЛА НА ТУЂ РАЧУН - ЧЕСТО, НАРАВНО, КАО ВРСТА КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА
ЛИЧНУ НЕУСПЕШНОСТ. КОД ХОРОСКОПА ВЕЋИНЕ ИСТАКНУТИХ САТИРИЧАРА ЈАСНО СЕ ДА УОЧИТИ ВЕЛИКА СЕНЗИТИВНОСТ, И НОРМАЛНО
ДА ЋЕ ОСЕТЉИВИ ЉУДИ КОЈИМА ЈЕ ДАТА ЛИТЕРАМА СПОСОБНОСТ УЖИВАТИ У САТИРИ АКО СЕ ОСЕЋАЈУ УГРОЖЕНИ ИЛИ ПОВРЕЂЕНИ.
МОЖЕМО ЗАТО ЛАКО РАЗУМЕТИ ЗАШТО ЈЕ БАЈРОН ПИСАО ВЕЛИКЕ САТИРЕ; ОН ИМА МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ, А УРАН У
РАКУ У ОПОЗИЦИЈИ СА МЕРКУРОМ. УЗ ТО, ОН ЈЕ, КАКО СЕ ПРЕТПОСТАВЉА, У ПУДЗНАКУ ШКОРПИОН. ЊЕГОВИ РАДОВИ СУ ИЗВЕСНО
ПУНИ САЕВАЕ ИНДИГНАЛИОНИС ШКОРПИОНСКОГ УПЛИВА, ВИШЕ НЕГО ЗАДИРКИВАЊА И ШАЛЕ СТРЕЛЦА. ВЕРОВАТНО ЈЕ ЈУВЕНАЛ БИО
ШКОРПИОН, СУДЕЋИ ПО ЈЕДРОСТИ И ЖЕСТОКОМ ПРЕЗИРУ КОЈИ ОСЕЋА ПРЕМА ПОРОКУ И ДЕГЕНЕРАЦИЈИ, А КОЈИ КАРАКТЕРИШЕ ЊЕГОВО
ДЕЛО.
РАК ТАКОЂЕ ЧЕСТО УСВАЈА САТИНЧАН НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЗБОГ СВОЈЕ СКЛОНОСТИ ДА УЖИВА У ЈАДИКОВКАМА, ЛАМЕНТИРАЊУ НАД
ДЕГЕНЕРАЦИЈОМ ВРЕМЕНА ИТД., ДОК ЈЕ ЈАРАЦ, И УОПШТЕ САТУРН, ЛАУДАТОР ТЕМПОРИС АЦТИ ПО КОЈИМА СЕ ДАНАШЊИ МОРАЛ НЕ
МОЖЕ МЕРИТИ СА ОНИМ ИЗ САТИРИЧАРЕВЕ МЛАДОСТИ.
МЕРКУРОВСКИ ЗНАЦИ СУ НЕРЕТКО САТИРИЧНИ НА ЛАК И ЗАБАВАН НАЧИН; ОВДЕ СЕ ПРИСЕЋАМО ДА ЈЕ ХОРАЦИЈЕ, КОЈИ ЈЕ ПИСАО
САТИРЕ ОВЕ ВРСТЕ, СЕБЕ НАЗВАО "МЕРКУРОВСКИМ ЧОВЕКОМ ", А ОДНОСИО СЕ ПРЕМА ШКОРПИОНУ КАО "НАЈНАСИЛНИЈЕМ ЕЛЕМЕНТУ У
СВОМ ХОРОСКОПУ".
ШИЛЕР И ГЕТЕ ИМАЈУ НАГЛАШЕНОГ ШКОРПИОНА У СВОЈИМ КАРТАМА, А ЗАЈЕДНО СУ ПИСАЛИ "XЕНИЕН" - САТИРЕ О СВОЈИМ
ЛИТЕРАМИМ САВРЕМЕНИЦИМА, ИТД.

САВЕСНОСТ – ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД ВИШИХ ВИБРАЦИЈА САТУРНА. ВОДОЛИЈА ЈЕ САВЕСНА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ПЛАНУ И ПОСЕДУЈЕ
ПРИРОДНУ ЉУБАВ ИЛИ ПРЕ ИНСТИНКТ ЗА ИСТИНУ. ЈАРАЦ ЈЕ ВИШЕ САВЕСТАН НА ДЕЛУ У УЖЕМ СМИСЛУ ТЕ РЕЧИ. ОН ПРЕДСТАВЉА
СТРОГ, БЕСКОМПРОМИСАН ОСЕЋАЈ ЗА ДУЖНОСТ И САВЕСТ КОЈУ ПОВЕЗУЈЕМО СА ПУРИТАНЦИМА, А ЧАК И У СТВАРИМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ
САМО ЊЕГА СКЛОН ЈЕ ДА РАДИ МЕТОДИЧНО, ПОСТАВЉАЈУЋИ СТАНДАРД КОЈИ ПОСТОЈАНО НАСТОЈИ ДА ОДРЖИ. ИСТИ СТАВ СЕ ЧЕСТО
НАЛАЗИ И КОД ДЕВИЦЕ, КОЈА ЈЕ НАЈПАЖЉИВИЈИ И НАЈТАЧНИЈИ СЛУГА. МЕЂУТИМ , ОВДЕ МОРАМО ВОДИТИ РАЧУНА О СНАЗИ МЕРКУРА.

САЖЕТОСТ - В. ЋУТЉИВОСТ.

СЕНТИМЕНТАЛНОСТ – ТО ЈЕ ФОРМА СЕНЗАЦИОНАЛИЗМА (В.) НАРОЧИТО ПОВЕЗАНА СА РАКОМ. ОНА ЈЕ,


МЕЂУТИМ , ГЕНЕРАЛНО ПОВЕЗАНА СА ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА, А МОЖЕ СЕ ЈАВИТИ И КОД
ЛАВА.

СЕНЗАЦИОНАЛИЗАМ – МОЖЕ СЕ ПРИПИСАТИ ПРЕТЕЖНОСТИ ВОДЕНОГ ЕЛЕМЕНТА И ПЛАНЕТА НАРОЧИТО ПОВЕЗАНИХ С


ВОДОМ. ВАТРЕНИ ЗНАЦИ ТАКОЂЕ ВОЛЕ СЕНЗАЦИЈЕ, АЛИ НА ПОЗИТИВНИЈИ НАЧМ: ОНИ ВОЛЕ СТВАРИ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ УЗБУЂЕЊЕ И
ПОДИЖУ БУКУ АЛИ И ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ. УЗ ТО, ОНИ СЕ ЧВРШЋЕ ДРЖЕ РЕАЛНОСТИ НЕГО ВОДЕНИ,
ГЕНЕРАЛНО, ЈАК САТУРН ДЕЛУЈЕ НАЈПОТПУНИЈЕ ПРОТИВ ОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПОШТО НАТУСА УПОРНО ВРАЋА ЧИЊЕНИЦАМА. РАК
НАГИЊЕ СЕНТИМЕНТАЛНОСТИМА, РИБЕ ОНОЈ ФОРМИ СЕНЗАЦИОНАЛИЗМА КОЈИ СЕ ЗАСНИВА НА ПРИЧАМА О ЖАЛОСТИ И НЕСРЕЋИ, ДОК
ШКОРПИОН ВОЛИ ПРИЧЕ СА АВАНТУРИСТИЧКИМ, КРИМИНАЛИСТИЧКИМ ИЛИ МИСТЕРИОЗНИМ ПРЕДЗНАКОМ, УКЉУЧУЈУЋИ И "ОКУЛТНЕ"
НОВЕЛЕ.

СЕРВИЛНОСТ – ТО ЈЕ ЈАРЧЕВСКА МАНА, КОЈА СЕ ЛАКО ДА УОЧИТИ У НЕГАТИВНОМ ХОРОСКОПУ. СУНЦЕ, МАРС И УРАН НИСУ
НИКАДА СЕРВИЛНИ, МАДА ШКОРПИОН МОЖЕ ЗАУЗЕТИ ТАКВО ДРЖАЊЕ РАДИ ОСТВАРЕЊА СВОЈИХ ЦИЉЕВА. ЧАК И ТАДА ЋЕ ЊЕГОВО
ДЕЛОВАЊЕ БИТИ НАПЕТО ДО КРАЈЊИХ ГРАНИЦА. (В. И НЕЗАВИСНОСТ).

СИРОВОСТ (ОСЕЋАЊА, ГОВОРА, ИТД.) – НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ УЗРОКОВАНА ПРЕВАГОМ ЕЛЕМЕНАТА ЗЕМЉЕ И ВОДЕ НА КАРТИ СА
СЛАБОМ ВЕНЕРОМ А ЈАКИМ МАРСОМ. МАРС У АФЛИКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ ИЛИ НЕПТУНОМ КОЈА УКЉУЧУЈЕ ВОДЕНЕ ИЛИ ЗЕМЉАНЕ ЗНАКЕ,
А НАРОЧИТО ПЕТУ КУЋУ, НАГИЊЕ СИРОВОСТИ И ПРЕПУШТАЊУ ПОХОТНИМ РАЗМИШЉАЊИМА, МАДА СЕ ТО НАРАВНО МОЖЕ ТАКО ОЦЕНИТИ
САМО КАДА КАРТА ГЕНЕРАЛНО УКАЗУЈЕ НА НЕДОСТАТАК ПРЕФИЊЕНОСТИ. ВАЗДУХ УВЕК ТЕЖИ РАФИНИРАНОСТИ И ДЕЛИКАТНОСТИ, НЕКАДА
У ТОМЕ И ПРЕТЕРА. ВАТРА ПОД АФЛИКЦИЈОМ МОЖЕ БИТИ БУЧНА И ВУЛГАРНА, АЛИ РЕТКО КАД ОДВРАТНА. МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ ИЛИ
АКО ЈЕ У АФЛИКЦИЈИ СА МАРСОМ ОБИЧНО ДАЈЕ СИРОВОСТ И НЕУГЛАЂЕНОСТ.
ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ ДАТ У "МОДЕРНОЈ АСТРОЛОГИЈИ" 1918., СТР. 14. СЕДАМ ПЛАНЕТА У ЗЕМЉИ И ВОДИ. ВЕНЕРА И МАРС У
ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ. МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ. СУНЦЕ У ВАГИ, АЛИ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ У РАКУ. (В.
РАФИНИРАНОСТ)

СИТНИЧАРЕЊЕ – ОБИЧНО СЕ ПРИПИСУЈЕ МЕРКУРОВСКИМ ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО ДЕВИЦИ, АЛИ ПОД АФЛИКЦИЈОМ НЕПТУН
ИЗГЛЕДА ДА ТАКОЂЕ ДАЈЕ СЛИЧАН ЕФЕКАТ. ИСТО ВРЕДИ И ЗА ОВНА, КОЈИ ЈЕ ПОД АФЛИКЦИЈОМ СКЛОН ДА ИСКАЗУЈЕ НЕЗАДОВОЉСТВО
ПРЕМА ТУЂИМ ДЕЛИМА, ЖЕЛЕЋИ ДА ПОДЦРТА СВОЈУ УМИШЉЕНУ СУПЕРИОМОСТ.
НЕПТУН НАГИЊЕ УТОПИЈАМА И ЧЕСТО ПОСТАВЉА НЕДОСТИЖНО ВИСОКЕ СТАНДАРДЕ ПОНАШАЊА КАКО ЗА СЕБЕ ТАКО И ЗА ДРУГЕ
ЉУДЕ.

СЈАЈ И ВЕЛИЧАЈНОСТ (ЉУБАВ ПРЕМА) - ОВО СЛЕДИ ИЗ ПРЕВАГЕ СУНЧЕВИХ, ВЕНЕРИНИХ И ЈУПИТЕРОВИХ ВИБРАЦИЈА, А
ТАКОЂЕ ПОНЕКАД И НЕПТУНОВИХ, ШТО СВЕ ИМА ДОСТА ВЕЗЕ СА ОСОБИНОМ КОЈУ НАЗИВАМО СУЈЕТА, (В.) А ПСИХОЛОШКИМ
РЕЧНИКОМ РЕЧЕНО "ЕГО-ЕГЗАЛТАЦИЈОМ", ОДНОСНО НЕСВЕСНОМ ТЕНДЕНЦИЈОМ НАДУВАВАЊА ЕГА КАКО У СТВАРНОСТИ ТАКО И У
ИМАГИНАЦИЈИ. ВЕЛИЧАЈНОСТ ОКРУЖЕЊА ПРИРОДНО ТЕЖИ ДА ПОТВРДИ ОВУ НАКЛОНОСТ. ТАМО ГДЕ МАТЕРИЈАЛНА ОСКУДИЦА ОСУЈЕЋУЈЕ
ИСТИНСКУ АФИРМАЦИЈУ ОВЕ СКЛОНОСТИ, УМ СЕ ПРЕПУШТА САЊАРЕЊУ О СЈАЈУ И ВЕЛИЧАЈНОСТИ.
КАО ПРИМЕР ОБОЖАВАЊА СЈАЈА МОЖЕМО НЗЕТИ ФРАНЦУСКОГ КРАЉА ЛУЈА XIV, "LE ROI SOLEIL" (ВИДИ ПРИМЕРЕ НА КРАЈУ
КЊИГЕ). СУНЦЕ ЈЕ НА М.Ц.-У, МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ У ЛАВУ У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ;
НЕПТУН ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ. ВЕОМА СЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЈАВЉАЈУ СЕ И У ХОРОСКOПУ ЏОРЏА ИВ.

СКАНДАЛ - В. КЛЕВЕТА.

СКЕПТИЦИЗАМ – НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ УЗРОКОВАН ИСТАКНУТОШЋУ МЕРКУРА И ЊЕГОВИХ ЗНАКОВА, НАРОЧИТО АСПЕКТИМА У ОБЛИКУ
КРСТА ИЗМЕЂУ ОВИХ ПОСЛЕДЊИХ, КАО И МАЛЕФИЦИМА КОЈИ СУ ИЛИ У ДЕВЕТОЈ КУЋИ ИЛИ ЈЕ НЕПОВОЉНО АФЛИКТУЈУ, А КОЈИ НАГИЊУ
ПРЕ ИНДИФЕРЕНТНОСТИ ИЛИ ГРУБОМ МАТЕРИЈАЛИЗМУ НЕГО РАЦИОНАЛНОМ СКЕПТИЦИЗМУ. СТРЕЛАЦ И РИБЕ ВАРИРАЈУ, У СКЛАДУ СА
ОПШТИМ ТОНОМ ХОРОСКОПА, А НАРОЧИТО ПОЛОЖАЈЕМ ЈУПИТЕРА. ОВАЈ ПИВИ ЗНАК МОЖЕ БИТИ ВРЛО БЕЗОЧАН И ЛАКОМИСЛЕН.
ШКОРПИОЊЕ, У ЦЕЛИНИ, ОЗБИЉАН У ПОГЛЕДУ РЕЛИГИЈСКИХ СТВАРИ, НАСТОЈИ ДА ФОРМИРА ЧАСТАН СТАВ И РАДО СЕ ПРИКЛАЊА
ПИЈЕТЕТУ И ВЕРИ.
ЈУПИТЕР У БЛИЗАНЦИМА МОЖЕ БИТИ ИЛИ ЛАКОВЕРАН ИЛИ СКЕПТИЧАН, А ГОТОВО УВЕКЈЕ ПОВРШАН; У ДЕВИЦИ ИЗГЛЕДА ДА НАГИЊЕ
ИНДИФЕРЕНТАОСТИ.
ОЗБИЉНЕ САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ ВОДЕ У СУМЊУ, ФАТАЛИЗАМ ИЛИ ИНДИФЕРЕНТНОСТ.
РАЦИОНАЛНИ СКЕПТИЦИЗАМ ЈЕ, МЕЂУТИМ, СТВАР МЕРКУРА. ХОРОСКОП ФРЕДЕРИКА ВЕЛИКОГ МОЖЕ СЕ УЗЕТИ КАО ДОБАР ПРИМЕР
(В. ВЕРА; ЛАКОВЕРНОСТ)

СКАРЕДНОСТ – ВЕЋ СЕ МОЖЕ НАСЛУТИТИ ДА ОНА РЕЗУЛТИРА ИЗ ТЕШКИХ АФЛИКЦИЈА КОЈЕ ВЕРОВАТНО УКЉУЧУЈУ ПЕТУ КУЋУ,
ТЕ ЗЕМАЉСКЕ И ВОДЕНЕ ЗНАКЕ. МАРС-НЕПТУН АФЛИКЦИЈЕ, КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ПЕТУ КУЋУ, ДАЈУ ОСНОВНИ ТОН.
АФЛИКАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ МАЛЕФИКА ПРЕМА МЕСЕЦУ, БАР КОД МУШКИХ НАТУСА, ЧЕСТО ОГРУБЉУЈУ ПРИРОДУ. ПРАВИЛА КОЈА СУ
ДАЛИ ПТОЛОМЕЈ И СРЕДЊОВЕКОВНИ ПИСЦИ МОРАЈУ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ СА ВЕЛИКОМ ОПРЕЗНОШЋУ У ПРОЦЕНИ ДАНАШЊИХ РОЂЕЊАЈЕР
СЕ, БЕЗ ХИПОКРИЗИЈЕ, МОЖЕ СМАТРАТИ ДА ЈЕ ПРОСЕЧНИ МОРАЛНИ СТАНДАРД У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ПОБОЉШАН ОД ОНИХ ДАНА. (ВИДЕТИ И
ГРУБОСТ).

СКРОМНОСТ - В. УОБРАЖЕНОСТ; СУЈЕТА.

СЛАБОСТ - В. СНАГА.

СЛЕПИЛО -В.ВИД.

СЛЕНГ – КОРИШЋЕЊЕ СЛЕНГА ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОСЕЧНОГ СТРЕЛЦА, А У МАЊЕМ СТЕПЕНУ ОВНА И ЛАВА. НАТУСИ
СТРЕЛЦА СКЛОНИ СУ ДА ЉУДИМА И СТВАРИМА НАДЕВАЈУ ИМЕНА ЗА КОЈА НАЛАЗЕ ИНСПИРАЦИЈУ У ЖИВОТИЊСКОМ СВЕТУ, ПОШТО ОНИ
МНОГО ВОЛЕ ЖИВОТИЊЕ, А ЧЕСТО СУ И НЕПАЖЉИВИ У ГОВОРУ.

СЛЕПО ЦРЕВО (ЗАПАЉЕЊЕ) – ОВАЈ ПРОБЛЕМ СЕ ЈАВЉА ТАМО ГДЕ ПОСТОЈЕ АФЛИКЦИЈЕ ДЕВИЦЕ И ШКОРПИОНА, АЛИ СУ
НАРОЧИТА СТЕПЕН-ПОДРУЧЈА ДОСТАБРОЈНА И НЕДОВОЉНО ОБЈАШЊЕНА. ОСАМНАЕСТИ СТЕПЕНИЛАВА-ШКОРПИОНА СУ ВЕРОВАТНО
ГЛАВНИ, А ЧЕСТО СЕ НАЛАЗЕ И АФЛИКЦИЈЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈУ ПРВА 3 СТЕПЕНА ПРОМЕНЉИВИХ И 22° ИСТИХ КАО И 22° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ.
УРАН ЈЕ ЧЕСТО АФЛИКТОР.
МЕРКУР ЈЕ ЧЕСТО У ПРВОМ ДЕКАНАТУ ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА. ОД 16 СЛУЧАЈЕВА НАЛАЗИМ ГА У ОВОЈ ПОЗИЦИЈИ У ОСАМ.
ГОТОВО УВЕКЈЕ У ЛОШЕМ АСПЕКТУ СА ЈЕДНИМ ИЛИ ВИШЕ МАЛЕФИКА.
КАО ПРИМЕР МОЖЕМО УЗЕТИ СЛУЧАЈ БР. 3 НА КРАЈУ ОВЕ КЊИГЕ. ВИДИ И ХОРОСКОПЕ КРАЉА ЕДВАРДА VII И ПРИНЦА ЏОРЏА.

СЛИКАРСТВО – ВЕНЕРА ЈЕ ЧЕСТО У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА УРАНОМ, А ЈУПИТЕР СА НЕПТУНОМ, ДОК ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОКО 22°
СВИХ НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА ЧЕСТО ЗАУЗЕТО.ОВО НАРОЧИТО ВАЖИ ЗА БИК И РИБЕ. ОКО 3° ВАЗДУШНОГ ТРИГОНА ЈЕ ДРУГО ПОДРУЧЈЕ
КОЈЕ ИЗГЛЕДА ЧЕСТО НАСЕЉЕНО ПЛАНЕТАМА, ТАМЕРОВ ХОРОСКОП ПРЕДСТАВЉА ДОБАР ПРИМЕР. ЛАВ И ВОДОЛИЈА СУ ТАКОЂЕ ВАЖНИ
УТИЦАЈИ, А 27° ОВОГ ПРВОГ ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ, КАО И У СЛУЧАЈУ АСТРОЛОГА, ЧЕСТО НАГЛАШЕНО.ВИДИ, НА ПРИМЕР, МАПУ АЛБРЕХТА
ДИРЕРА ДАТУ У Н.Н. БЛИЗАНЦИ СУ ТАКОЂЕ ВАЖНИ, ВЕРОВАТНО УГЛАВНОМ У ВЕЗИ СКИЦА И ЦРТЕЖА. ВИДИ И БЕНЏАМИНА ХЕЈДНА,
Н.Н. 818, МАРС НА 2° БЛИЗАНАЦА, АСЦЕДЕНТ НА 22° ДЕВИЦЕ У ТРИГОНУ СА ВЕНЕРОМ.

СЛОБОДА - В. НЕЗАВИСНОСТ; БУНТОВНИШТВО.

СЛОБОДОУМНОСТ - В. СКЕПТИЦИЗАМ.

СЛУХ – ПРАВИЛА ДАЈЕ ЛИЛИ, И ОВДЕ ИХ ЦИТИРАМ ЈЕР СУ ВРЕДНА:


"ДВЕ ПЛАНЕТЕ УТИЧУ НА СЛАБОСТ СЛУХА, НАРОЧИТО САТУРН, АКО ЈЕ У ОДНОСИМА СА МЕРКУРОМ ИЛИ ЊЕГОВИМ КУЋАМА, А
ПОСЕБНО КАДА СЕ САТУРН НАЂЕ ЈОШ И У ШЕСТОЈ ИЛИ ОСМОЈ КУЋИ: ОТУДА СУДИМО ДА ЋЕ, УКОЛИКО ЈЕ МЕРКУР ВЛАДАР ШЕСТЕ И
НЕСРЕЋНО СМЕШТЕН НА АСЦЕДЕНТУ, А САТУРН ГА ГЛЕДА КВАДРАТОМ ИЛИ ОПОЗИЦИЈОМ, ИЛИ АКО ГЛЕДА НА ШЕСТУ КУЋУ ОПОЗИЦИЈОМ,
НАТУС БИТИ ГЛУВ ИЛИ СА ВРЛО ОШТЕЋЕНИМ ЧУЛОМ СЛУХА. АКО СУ ВЛАДАР ШЕСТЕ ИЛИ МЕСЕЦ СЛАБИ, НАТУС ЋЕ ИМАТИ МНОГО
ТЕШКОЋА СА СЛУХОМ. МЕРКУР, АКО ЈЕ ВЛАДАР ШЕСТЕ ИЛИ ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ, АФЛИКТОВАН У ШЕСТОЈ ПОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ НАТУС ИЛИ ГЛУВ
ИЛИ ВРЛО ТВРД НА УШИМА. МЕРКУР НЕСРЕЋНО СМЕШТЕН У КУЋИ САТУРНА ИЛИ СЕ НАЛАЗИ У ДЕСЕТОЈ КУЋИ, УКОЛИКОЈЕ ЛОШЕ
АСПЕКТОВАН, МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ИСТО.
ИЗ МОЈИХ ПОСМАТРАЊА ЗАКЉУЧУЈЕМ ДА ЈЕ МЕРКУР ГОТОВО УВЕК МАЛЕФИЧНО АФЛИКТОВАН, НАЈЧЕШЋЕ КВАДРАТОМ ИЛИ
СЕМИКВАДРАТОМ, А ЧЕСТО ОД УРАНА, ЗНАК ДЕВИЦЕ ЈЕ СУМЊИВО ЧЕСТ КАО АСЦЕНДЕНТ ИЛИ КАО ОНАЈ КОЈИ САДРЖИ АФЛИКТУЈУЋУ
ИЛИ АФЛИКТОВАНУ ПЛАНЕТУ. МЕРКУР ЈЕ ЧЕСТО У ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ ИЛИ АФЛИКТОВАН ИЗ ЊЕ, МЕСЕЦ ЈЕ ПРИЛИЧНО ЧЕСТО АФЛИКТОВАН
У ОВНУ ИЛИ ИЗ ЊЕГА.
ОД 5-8° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ ЈЕ ВРЛО ЧЕСТО УКЉУЧЕНО.
ПРИМЕР: МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 15 ЧАСОВА, 27.АВГУСТА 1859,2° З, 51° С, СЕР ЏОШУА РЕЈНОЛДС. ТАКОЂЕ И ДРУГИ
СЛУЧАЈЕВИ У Н.Н., КАО И СЛУЧАЈ БР. 5. НА КРАЈУ КЊИГЕ.

СМЕЛОСТ - В. ХРАБРОСТ.

СМИРЕНОСТ - В. МИРНОЋА; СТАЛОЖЕНОСТ.

СМРТНОСТ КОД ДЕЦЕ – ИСТА ПРАВИЛА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ЗДРАВЉЕ И СНАГУ ОДРАСЛИХ ВАЖЕ ТАКОЂЕ И ЗА ДЕЦУ, АЛИ
ИЗГЛЕДА ДА ИЗВЕСНЕ ПОЗИЦИЈЕ НАРОЧИТО МОГУ ЗНАЧИТИ СМРТ У ДЕТИЊСТВУ, БУДУЋИ ИПАК МНОГО МАЊЕ ОПАСНЕ НАКОН ШТО ПРВИХ
НЕКОЛИКО ГОДИНА ЖИВОТА ПРОЂЕ БЕЗБЕДНО.
ЛАВ, ИАКО ЈАК ЗНАК КАДА ЈЕДИНКА УЂЕ У ЗРЕЛИЈЕ ДОБА, НИЈЕ ДОБАР ЗНАК У ДЕТИЊСТВУ, А СВИМ НЕГАТИВНИМ ЗНАЦИМА У
ПОРЕЂЕЊУ СА ПОЗИТИВНИМ НЕДОСТАЈЕВИТАЛНОСТИ. АФЛИКЦИЈЕ КОЈЕ УКЉУЧУЈУРАКИЗГЛЕДА ДА СУ НАЈГОРЕ У ДЕТИЊСТВУ.
ШКОРПИОН ЈЕ ЧЕСТО СЛАБ У РАНИМ ГОДИНАМА, ПОСТАЈУЋИ ВРЕМЕНОМ ЈАЧИ.АФЛИКЦИЈЕ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА ЛАКО УЗРОКУЈУ
ТЕШКОЋЕ У УСПОСТАВЉАЊУ РЕСПИРАЦИЈЕ, А ДЕВИЦА И РИБЕ ПРЕТЕ ДЕЧИЈОМ ДИЈАРЕЈОМ, И ДРУГИМ ПРОБЛЕМИМА У ИСХРАНИ. ЗИВОТ
ОДРАСЛЕ ОСОБЕ РЕТКО ЋЕ СЕ НАЋИ У ОПАСНОСТИ ОД НАСИЛНЕ СМРТИ, НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА ИЛИ БОЛЕСТИ ОСИМ АКО ЈЕДНО ОД
СВЕТАЛА, ИЛИ БАРЕМ АСЦЕНДЕНТ НИСУ ТЕШКО АФЛИКТОВАНИ, АЛИ ЈАК МЕЂУ ПЛАНЕТАМA АСПЕКТ МОЖЕ ИЗАЗВАТИ ФАТАЛНУ БОЛЕСТ
ИЛИ НЕСРЕЋУ У ДЕТИЊСТВУ,
ВЕРОВАТНО БИ ОНИ КОЈИ БИ СЕ УСУДИЛИ ДА КОРИСТЕ АСТРОЛОГИЈУ У ПРАКТИЧНОЈ ЕУГЕНИЦИ УСПЕЛИ ДА У ВЕЛИКОЈ МЕРИ УМАЊЕ
УЧЕСТАЛОСТ ОБОЉЕЊА И СМРТНОСТИ ДЕЦЕ У РАНОМ ДОБУ, УКОЛИКО БИ ИМ ПОШЛО ЗА РУКОМ ДА ОСИГУРАЈУ ДА ЊИХОВО РОЂЕЊЕ БУДЕ
СА СУНЦЕМ, МЕСЕЦОМ И АСЦЕДЕНТОМ У ПОЗИТИВНИМ ЗНАЦИМА. АЛИ, ТО СА НАШИМ ДАНАШЊИМ ЗНАЊЕМ НИЈЕ МОГУЋЕ. ЈУПИТЕР ЈЕ
ВЕРОВАТНО УМНОГОМЕ ЛИШЕН СВОЈЕ БЛАГОТВОМОСТИ КАДА СЕ НАЂЕ У ЗНАКУ САТУРНА, АЛИ ЈЕ, ПРИЛИЧНО ЧУДНО, ВРЛО ИНДИКАТИВАН
У ПОГЛЕДУ ДУГОВЕЧНОСТИ КАДА ЈЕ У ЗНАЦИМА МЕРКУРА.
ЧИТАОЦУ ПРЕПОРУЧУЈЕМ ПОГЛАВЉЕ О ДЕЧИЈОЈ СМРТНОСТИ И ДУГОВЕЧНОСТИ У МОЈОЈ КЊИЗИ "НЕКИ ПРИНЦИПИ ХОРОСКОПСКЕ
АНАЛИЗЕ”.

СМУШЕНОСТ - В. НЕСПРЕТНОСТ.

СНАГА (ФИЗИЧКА) – НАЈЧЕШЋЕ ДОЛАЗИ ОД ДОБРОГ АСПЕКТА МАРСА И УРАНА У ОДГОВАРАЈУЋИМ ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО ОНИМА
КОЈИМА ВЛАДА МАРС. АКО СУ И СВЕТЛА У ДОБРОМ АСПЕКТУ, МОГУЋНОСТ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ ЈЕ ВЕЋА. ЧАК И ЛОШИ АСПЕКТИ ДАЈУ СНАГУ,
АЛИ УЗ МОГУЋНОСТ НЕСРЕЋА, НАПРЕЗАЊА ИЛИ БОЛЕСТИ. МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И НЕПТУН, А У МАЊОЈ МЕРИ И САТУРН НЕ ДАЈУ
МИШИЋАВОСТ, МАДА СУ БИК И ВОДОЛИЈА ЧЕСТО СНАЖНО ГРАЂЕНИ, ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ СУ ВИШЕ ГИПКИ НЕГО ЈАКИ, СА ИЗУЗЕТКОМ
РИБА, КОЈЕ СУ РЕТКО КАД И ГИПКЕ, А КАМОЛИ ЈАКЕ. ДЕВИЦА ЧЕСТО СТИЧЕ СНАГУ ФИЗИЧКИМ ВЕЖБАЊЕМ. МАРС У ШЕСТОЈ КУЋИ ИЛИ У
ДЕВИЦИ, У ДОБРОМ АСПЕКТУ ПРЕМА СВЕТЛИМА, ИЗГЛЕДА ДА ДАЈЕ МИШИЋАВОСТ; У СТВАРИ, СВАКИ ДОБАР АСПЕКТ ОВЕ ПЛАНЕТЕ У
ИЗВЕСНОЈ МЕРИ ЈАЧА ТЕЛО.
ПРИМЕРИ:
ЛОРД ТЕНИСОН ЈЕ БИО УПАДЉИВО МИСИЋАВ. МАРС ЈЕ У ТАЧНОЈ КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У ШЕСТОЈ У ШКОРПИОНУ. КАРКИК,
РВАЧ, МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У БЛИЗАНЦИМА И У СЕКСТИЛУ СА МАРСОМ У ОВНУ, КОЈИ ВЛАДА ШЕСТОМ И НАЈПОСЛЕ У
ТРИГОНУ СА СУНЦЕМ.

СНАЛАЖЉИВОСТ - В. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

СНЕБИВЉИВОСТ - СЕ ВЕРОВАТНО НАЈЧЕШЋЕ СРЕЋЕ КОД НАТУСА СЕНЗИТИВНИХ ЗНАКОВА - РАКА, ДЕВИЦЕ, ВАГЕ И
ШКОРПИОНА. СЕКСУАЛНА ЧЕДНОСТ ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА ОПШТЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ТАЈНОВИТОСТИ КОЈА КАРАКТЕРИШЕ ШКОРПИОНА И
ПРИРОДНО ЈЕ ДА БИ СЕ ОВО НАРОЧИТО ТРЕБАЛО ОДНОСИТИ НА ФУНКЦИЈЕ КОЈИМА ОН ВЛАДА. ВРЕДИ СПОМЕНУТИ ДА СУ ГРЦИ, ЧИЈУ
НЕСПОСОБНОСТ ДА РАЗУМЕЈУ СНЕБИВЉИВОСТ АЗИЈАТА СПОМИЊУ ХЕРОДОТ И ТУКИДИД, КАО НАЦИЈА БИЛИ ПОД СУПРОТНИМ ЗНАКОМ
БИКА. ВАТРЕНИ ЗНАЦИ А ЗАТИМ И БИК, ЈАРАЦ И ВОДОЛИЈА СУ ПО ПРАВИЛУ ЛИШЕНИ ЛАЖНЕ ИЛИ ПРЕТЕРАНЕ ЧЕДНОСТИ. У ПОРОДИЦИ
ЧЕТИРИ НУДИСТА ТРЕБА ПРИМЕТИТИ: СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ; СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ; СУНЦЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА
ЈУПИТЕРОМ; СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ, ШТО СВЕ УКАЗУЈЕ НА ПРКОШЕЊЕ ТРАДИЦИЈИ,

СНОБИЗАМ – ТО ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА ОНИХ ЛАВОВА И ЈАРЧЕВА КОЈИ СУ ИСКЉУЧИВО УСМЕРЕНИ НА МАТЕРИЈАЛНЕ ВИДОВЕ
ЖИВОТА. ВЕРОВАТНО ЈЕ ВИШИ ТИП ЈАРЦА СВЕСТАН КЛАСНИХ РАЗЛИКА И РЕСПЕКТУЈЕ ИХ, АЛИ ЈЕ ИПАК СПРЕМАН ДА СВАКОМ ЧОВЕКУ
УКАЖЕ ПОШТОВАЊЕ У МЕРИ У КОЈОЈ СМАТРА ДА ГА ЗАСЛУЖУЈЕ. ОВО УБЕЂЕЊЕ У ВРЕДНОСТ КАСТИНСКОГ ПОРЕТКА НАСТАЈЕ ДЕЛОМ ИЗ
ЉУБАВИ ПРЕМА РЕДУ КОЈИ ДАЈЕ САТУРН. ТАКО КОД ЈАРЦА ПРЕОВЛАЂУЈЕ ОСЕЋАЊЕ ДА СВАКО ИМА И ТРЕБА ДА ИМА СВОЈЕ ПРАВО
МЕСТО У ЖИВОТУ, И ТРЕБА ДА ГА СЕ ДРЖИ, ОСИМ АКО СЕ НЕ УЗДИГНЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ СОПСТВЕНИМ ВРЕДНОСТИМА.
СНОБИЗАМ ЛАВА ЈЕ УЗРОКОВАН НАГЛАШЕНИМ ОСЕЋАЊЕМ СОПСТВЕНЕ ВАЖНОСТИ ЗА КОЈЕ НЕКИ ЉУДИ ОВОГ ЗНАКА РАДО
ПРИАЊАЈУ.

СОЦИЈАЛИЗАМ – ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД МАНИФЕСТАЦИЈА УРАНСКЕ ЕРЕ, И ПРЕДСТАВЉА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПОКУШАЈ - СРЕТАН ИЛИ
НЕ, У ОВОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ ВАЖНО, ДА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ИДЕАЛИ БРАТСТВА И ПРАВДЕ. У ТОМЕ СЕ АКВАРИЈАНСКО ДОБА РАЗЛИКУЈЕ ОД
ВРЕМЕНА РИБА, ЧИЈЕ СУ ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИЛЕ ПРИВАТНА ФИЛАНТРОПИЈА У ОБЛИКУ ФОНДАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И
МИЛОСТИЊЕ.

СПАЗМОДИЧНА ТЕНДЕНЦИЈА – У СВИМ ФОРМАМА ПРЕДСТАВЉА РЕЗУЛТАТ УРАНСКЕ АКЦИЈЕ, НАРОЧИТО У ФИКСНИМ
ЗНАЦИМА (В. И
ГРЋЕВИ).
СПИРИТУАЛИЗАМ – ОВО ЈЕ ЈЕДНО ОД ИНТЕРЕСОВАЊА ОБИЧНО ПОВЕЗАНИХ СА ЕЛЕМЕНТОМ ВОДЕ И ОДГОВАРАЈУЋИМ
ПЛАНЕТАМА И КУЋАМА. НАУЧНИ ИСТРАЖИВАЧ ОВИХ ФЕНОМЕНА ЋЕ ОБИЧНО ИМАТИ ЈАКОГ УРАНА, А ВРЛО ВЕРОВАТНО И МЕРКУРОВСКЕ
ЗНАКЕ И ШКОРПИОНА. РАК И РИБЕ СУ ВЕРОВАТНО НАЈЧЕШЋИ АСЦЕНДЕНТИ, И МЕЂУ МЕДИЈУМИМА И МЕЂУ ЊИХОВИМ СЛЕДБЕНИЦИМА,
А ВЕРОВАТНО ЋЕ СЕ МЕРКУР ЧЕСТО НАЛАЗИТИ У ОВИМ ЗНАЦИМА.
ПРИМЕР:
МУШКАРАЦ РОЂЕН У 23 И 30, 1. ОКТОБРА, ЛОНДОН. ИСТРАЖИВАЧ ЕНТУЗИЈАСТА.

СПИРИТУАЛНОСТ – АКО СЕ ПОСМАТРА НЕ ТОЛИКО КАО ВРЛОСТ КОЛИКО КАО ЧИСТО И ЈЕДНОСТАВНО УВАЖАВАЊЕ
СПИРИТУАЛНИХ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ ВРЕДНОСТИ НА РАЧУН СВЕТОВНИХ, МОЖЕМО ЈЕ СМАТРАТИ ГЕНЕРАЛНО ЗА ПРОИЗВОД КОМБИНАЦИЈЕ
ВЕНЕРА-ЈУПИТЕР-НЕПТУН, ТЕ ЗНАКОВА ВАГЕ, СТРЕЛЦА И РИБА. МОРАМО, МЕЂУТИМ, ИМАТИ НА УМУ ДА ЈЕ ПРАВА СПИРИТУАЛНОСТ
РЕТКА ПОЈАВА И НИПОШТО НЕ ТРЕБА ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕ СЕ ЈАВИТИ У ЗНАЧАЈНОМ СТЕПЕНУ У СВАКОМ ХОРОСКОПУ КОЈИ САДРЖИ ОВЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ.ШЕЛИЈЕВ ХОРОСКОП МОЖЕ СЕ УЗЕТИ КАО ДОБАРПРИМЕР. СТРЕЛАЦЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ, МЕСЕЦ ЈЕ У РИБАМА,
ЈУПИТЕР У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У ВАГИ У ДЕВЕТОЈ, ВЕНЕРА У КОЊУНКЦИЈИ СА СУНЦЕМ.

СПОСОБНОСТ – ИЗРАЗОМ "СПОСОБНА ОСОБА" ОБИЧНО ОЗНАЧАВАМО ЧОВЕКА КОЈИ ЈЕ, МАДА НЕ ПОСЕДУЈЕ ОБАВЕЗНО НЕКИ
ПОСЕБАН ТАЛЕНАТ, ИПАК СПОСОБАН ДА УСПЕ У БИЛО КАКВИМ ПРОСЕЧНИМ ОКОЛНОСТИМА. СА БИОЛОШКОГ СТАНОВИШТА ВАН СУМЊЕ ЈЕ
ДА СВИ ПЛАНЕТАМИ УТИЦАЈИ МОГУ, А НОРМАЛНО ТО И ЧИНЕ, ПОМОЋИ ЧОВЕКУ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК, АЛИ СУ НЕКЕ ПЛАНЕТЕ НАРОЧИТО
ЗАШТИТНИЧКЕ, ДОК ДРУГЕ ЧЕСТО НАГИЊУ ДЕСТРУКЦИЈИ. ОВЕ СЕ НАЗИВАЈУ "МАЛЕФИЦИМА" ШТО НЕ ЗНАЧИ ДА СУ ОНЕ ИНХЕРЕНТНО И
НЕМИНОВНО ШТЕТНЕ, ВЕЋ ДА ЊИХОВО ДЕЛОВАЊЕ УМЕ ЧЕШЋЕ ОД ДРУГИХ ПЛАНЕТА ДА ИЗМАКНЕ КОНТРОЛИ И ТАКО ДОВЕДЕ ДО СМЕТЊИ
ИЛИ ТЕШКОЋА.
СУНЦЕ-ЛАВ УТИЦАЈ ЈЕ, БЕЗ СУМЊЕ, ИЗА СВИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЖИВОТА И ОТУДА ЈЕ ОН, ДЕЛУЈУЋИ СНАЖНО И СКЛАДНО ПРИЛИКОМ
РОЂЕЊА, ОД ВЕЛИКЕ ОПШТЕ ПОМОЋИ НАТУСУ И ГОТОВО УВЕК ПРОИЗВОДИ ОНО ШТО СЕ НАЗИВА СПОСОБНИМ ЧОВЕКОМ . ИСТО ВАЖИ И
УКОЛИКО СУ ВЛАДАР ИЛИ ПРОИМСОР АСЦЕНДЕНТА ЈАКИ. ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР ДОНОСЕ ВИШЕ ДОБРУ СРЕЋУ НЕГО ИСТИНСКУ
СПОСОБНОСТ, МАДА И ОНА У ИЗВЕСНИМ ТРАГОВИМА ОВДЕ МОЖЕ БИТИ ПРИСУТНА. ЈАКИ МАРС И САТУРН НАГОВЕШТАВАЈУ УСПЕХ КРОЗ
ТЕЖАК РАД И ИСТИНСКЕ ЗАСЛУГЕ. ЧОВЕК МЕРКУРА ЈЕ СПРЕТАН, ПРИЛАГОДЉИВ И ПО ПРАВИЛУ, САСВИМ СПОСОБАН ДА БРИНЕ О СЕБИ.
ОСОБЕ СА ИЗРАЖЕНИМ МЕСЕЦОМ СУ ЧЕСТО ЛУКАВЕ И ОПРЕЗНЕ, АЛИ РАКОВИ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ВАРИРАЈУ У ЗАВИСНОСТИ ОД ОПШТЕ
ПРИРОДЕ ХОРОСКОПА А НЕКИ СУ НЕОБИЧНО ЛЕЊИ И СЛАБИ. УРАН ДАРУЈЕ ВИШЕСТРУКЕ ТАЛЕНТЕ И ГОТОВО УВЕК СПОСОБНОСТ У
НАЈБОЉЕМ СМИСЛУ ТЕ РЕЧИ, АЛИ ЈЕ ПОД АФЛИКЦИЈОМ ПЕРВЕРЗАН, ТВРДОГЛАВ И ЕКСЦЕНТРИЧАН, НЕПТУН ЈЕ ПЛАНЕТА УТОПИЈЕ И
НЕПРАКТИЧНОСТИ, ПА СЕ ОСОБА НЕПТУНА РЕТКО МОЖЕ НАЗВАТИ СПОСОБНОМ У УОБИЧАЈЕНОМ СМИСЛУ.
ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА ЋЕ БИЛО КОЈА ЈАКА ПЛАНЕТА ДОПРИНЕТИ НАРОЧИТИМ СПОСОБНОСТИМА СА КОЈИМА ЈЕ СУШТИНСКИ
ПОВЕЗАНА.

СПОСОБНОСТ ЈАСНОВИЂЕЊА – КАДА СЕ ЈАВИ СПОНТАНО, ДОЛАЗИ УГЛАВНОМ ОД УПЛИВА НЕПТУНА, МАДА
НЕСУРНЊИВО МОЖЕ БИТИ ОБОЈЕНА УТИЦАЈИМА ДРУГИХ ПЛАНЕТА, КАО И КОЊУНКЦИЈЕ НЕПТУНА СА СУНЦЕМ МЕРКУРОМ, ШТО ЈЕ
ИЛИ
ИНАЧЕ ВРЛО ЧЕСТА ИНДИКАЦИЈА. УРАН ВЕРОВАТНО ИМА ВИШЕ ВЕЗЕ СА ВЕЖБОМ СТЕЧЕНИМ ЈАСНОВИЂЕЊЕМ. "АСТРАЛНА ВИЗИЈА" ЈЕ
ЗАСИГУРНО ПОВЕЗАНА СА ВОДЕНИМ ЕЛЕМЕНТОМ, И, ПОНАЈВИШЕ СА РАКОМ, КОЈИ ЈЕ ЕКСТРЕМНО СЕНЗИТИВАН НА СВЕ МОГУЋЕ
ОКОЛНОСТИ.
МАКС ХЕЈНДЛ ПОВЕЗУЈЕ ДУХОВНО ВИЂЕЊЕ СА ОНИМ ДЕЛОВИМА ЗОДИЈАКА КОЈИ ДОНОСЕ АФЛИКЦИЈЕ ШТО УТИЧУ НА ФИЗИЧКО
СЛЕПИЛО. НЕ МОЖЕ СЕ ПОРЕЋИ ДА НАТАЛНЕ КАРТЕ НАЈПОЗНАТИЈИХ ИЗУЧАВАОЦА ОКУЛТИЗМА, ИАКО УКАЗУЈУ НА ПОСЕДОВАЊЕ ОВИХ
ДАРОВА, ИМАЈУ И ОЗБИЉНЕ АФЛИКЦИЈЕ, НАРОЧИТО ИЗМЕЂУ УРАНА И СУНЦА, КАО ШТО ЈЕ СЛУЧАЈ КОД ДР ШТАЈНЕРА И ДР БЕЗАНТ.
СЛЕДЕЋЕ ЈЕ ДОБАР ПРИМЕР ПРИРОДНО СТЕЧЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЈАСНОСЛУШАЊА.
ГОСПОЂА, РОЂЕНА У 6 САТИ, 3.ЈУНА, 1902. У ЛОНДОНУ.
МЕРКУР ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У РАКУ У КОЈУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ КОЈИ ЈЕ У СЕКСТИЛУ СА МЕСЕЦОМ И ВЕНЕРОМ; СУНЦЕ ЈЕ У
ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ И ТРИГОНУ СА ЈУПИТЕРОМ У ДЕВЕТОЈ КУЋИ; МАРС ЈЕ НА 27*' БИКА У ТРИГОНУ СА
САТУРНОМ У ЈАРЦУ.

СПОСОБНОСТ СЛУЖЕЊА ОБЕМА РУКАМА – ОБИЧНО ЈЕ У ВЕЗИ СА МЕРКУРОМ У РИБАМА ИЛИ У АФЛИКЦИЈИ СА
ЈУПИТЕРОМ. ТАКОЂЕ, ВЕРУЈЕМ ДА И ЈУПИТЕР У БЛИЗАНЦИМА ПОНЕКАД ДАЈЕ ОВУ И СЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ.
ПРИМЕР: ДЕВОЈКА, РОЂЕНА 20. III, 1916. У ЛОНДОНУ. АСЦЕНДЕНТ НА 18° ОВНА. ТАКОЂЕ БРАТ И СЕСТРА РОЂЕНИ У 6 И 35
И 7 И 30,1. XII, 1925. И 1 XII, 1916. У ВОМАМБУЛУ, ВИКТОРИЈА. У ОБА СЛУЧАЈА ИМАМО МЕРКУР У СТРЕЛЦУ У ТРИГОНУ СА
НЕПТУНОМ.

СПРЕТНОСТ - РЕЗУЛТИРА ИЗ ДОБРИХ АСПЕКАТА ПРЕМА МЕРКУРУ ИЛИ БЛИЗАНЦИМА. СТРЕЛАЦЈЕ ТАКОЂЕ ЗНАК СКЛАДНЕ
МИШИЋНЕ АКЦИЈЕ, АВАГА ДАЈЕ ГРАЦИОЗНОСТ И СКЛАДНОСТ ПОКРЕТА. МЕРКУР У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ ДАЈЕ ВЕЛИКУ БРЗИНУ И
ОКРЕТНОСТ. НА КАРТИ ЛОРДА РОБЕРТА (БИО ЈЕ ШАМПИОН У МАЧЕВАЊУ), НАЛАЗИМО СУНЦЕ У ВАГИ У ТРИГОНУ СА МАРСОМ У
БЛИЗАНЦИМА У ТРЕЋОЈ КУЋИ. МЕСЕЦ ЈЕ НА М.Ц.-У У СТРЕЛЦУ, У СЕКСТИЛУ СА ВЕНЕРОМ.
МЕСЕЦ У СТРЕЛЦУ ЈЕ ДОСТА ЧЕСТ У КАРТАМА АТЛЕТА.

СРЧАНА ОБОЉЕЊА - ПОТИЧУ ИЗ АФЛИКЦИЈА ПРЕМА СУНЦУ, ЛАВУ ИЛИ ПЕТОЈ КУЋИ. МОЈЕ ИСКУСТВО ГОВОРИ ДА СУ
МАЛЕФИЦИ НА ВРХУ ПЕТЕ ИЛИ У ТАЧНОЈ ОПОЗИЦИЈИ ПРЕМА ЊОЈ НАЈСИГУРНИЈИ ЗНАЦИ СРЧАНИХ ТЕГОБА. МАРС У ПЕТОЈ КУЋИ
НАЈЧЕШЋЕ УЗРОКУЈЕ ОШТЕЋЕЊА УСЛЕД НАПРЕЗАЊА. САТУРН ИЗГЛЕДА ДА ДЕЛУЈЕ НА СРЧАНЕ ЗАЛИСКЕ. УРАН ДОНОСИ ПРОБЛЕМЕ СА
ЖИВЦИМА, А СА ЈУПИТЕРОМ , ПРЕСКАКАЊЕ СРЦА, ДОК НЕПТУН ВЕРОВАТНО ДЕЛУЈЕ ПРЕКО ДРОГА И ПУШЕЊА. ДЕГЕНЕРАЦИЈУ УСЛЕД
ДЕБЉИНЕ УЗРОКУЈЕ АФЛИКТОВАН ЈУПИТЕР. ПОДРУЧЈА КОЈА ИЗГЛЕДА ДА СУ ПОВЕЗАНА СА СРЧАНИМ ТЕГОБАМА СУ 7° ПРОМЕНЉИВИХ И
ОКО 25° КАРДИНАЛНИХ ЗНАКОВА.
ПРИМЕРИ:
ЖЕНА РОЂЕНА У 1 И 30, 29. НОВЕМБРА 1874., ИПСВИЧ. СУНЦЕ У СЕДМОЈ КУЋИ У СТРЕЛЦУ, АФЛИКЦИЈЕ У ЛАВУ, САТУРН НА
ВРХУ ПЕТЕ КУЋЕ; ЈУПИТЕР У ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У ГОРЕ СПОМЕНУТОМ КАРДИНАЛНОМ ПОДРУЧЈУ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 6 И 30, 4. АВГУСТА 1892. КАРШЕЛТОН, СУРИ. СРЧАНО ОБОЉЕЊЕ И НЕФРИТИС. МЕРКУР И ЈУПИТЕР СУ У
СРЧАНИМ ПОДНИЧЈИМА, А СУНЦЕ У ЛАВУ ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 21
И 45,16. ЈАНУАРА 1878, ВЕЛС. ПРОБЛЕМИ СА СРЦЕМ, КОЛИТИС, ЗАПАЉЕЊЕ СЛЕПОГ ЦРЕВА. СУНЦЕ НА
ВРХУ ПЕТЕ У КВАДРАТУ САМАРСОМ У СРЧАНОМ ПОДРУЧЈУ; ВЕНЕРА ТАКОЂЕ У СРЧАНОМ ПОДРУЧЈУ.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 00 И 5 МИНУТА, 10. ЈУЛА 1888., БЕЛФАСТ. САТУРН НА ВРХУ ПЕТЕ, И АСПЕКТУЈЕ ПРОМЕНЉИВО ПОДРУЦЈЕ;
МЕСЕЦ У КАРДИНАЛНОМ ПОДРУЧЈУ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ.
СЛУЧАЈ БР. 24 У МАКС ХЕЈНДЕЛОВОЈ "ПОРУЦИ ЗВЕЗДА", ТРЕЋЕ ИЗДАЊЕ. НАЈТИПИЧНИЈИ ПРИМЕР.
СЛУЧАЈ БР. 19 У ИСТОЈ КЊИЗИ. ДРУГИ ТИПИЧНИ ПРИМЕР.
ЖЕНА РОЂЕНА У 00 И 20 МИНУТА, 17. МАЈА 1902., ПЕСЛИ. СРЧАНА МАНА. НЕМА ТРАГОВА БОЛЕСТИ. И ПОРЕД ВЕЛИКОГ
ТРИГОНА У ЗЕМЉИ, НАТУС ЈЕ БИЛА СИРОЧЕ, АЛИ ЈУ ЈЕ СА УЛИЦЕ ИЗВУКЛА АРМИЈА СПАСА.

СРДАЧНОСТ - ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА ВАТРЕНЕ ЗНАКЕ, НАРОЧИТО ЗА СТРЕЛЦА И ЛАВА И ЊИХОВЕ ВЛАДАРЕ, ДОК ЈЕ
САТУРНОВСКИ ЕЛЕМЕНАТ У ОВОМ СЛУЧАЈУ ВЕРОВАТНО СКРАЈНУТ. ДЕВИЦА ЈЕ РЕТКО КАД СРДАЧНА ОСИМ ПРЕМА НЕВЕЛИКОМ БРОЈУ
ОДАБРАНИХ ПРИЈАТЕЉА,

СРЕЋА - ЈЕ ТАКО РАЗНОЛИКА И, У СВОЈИМ НАЈВИШИМ АСПЕКТИМА, ДО ТЕ МЕРЕ СПИРИТУАЛНА, ДА ЈЕ ТЕШКО ОДРЕДИТИ
АСТРОЛОШКА ПРАВИЛА КОЈА БИ УКАЗИВАЛА НА ЊЕНО ПРИСУСТВО. ВЕРОВАТНО СУ КОЊУНКЦИЈЕ ВЕНЕРЕ СА МЕСЕЦОМ ИЛИ МЕРКУРОМ
У ТРЕЋОЈ ИЛИ ДЕВЕТОЈ КУЋИ НАЈПОВОЉНИЈИ АСПЕКТИ, ДОК ЋЕ НАСИЛНЕ АФЛИКЦИЈЕ У ИСТИМ КУЋАМА БИТИ НАРОЧИТО ЛОШЕ, А
САТУРН ЈЕ ПОСЕБНО СКЛОН ДА УЗРОКУЈЕ МЕЛАНХОЛИЈУ (В.). ДОБРИ АСПЕКТИ СА НЕПТУНОМ ЧЕСТО ОМОГУЋАВАЈУ НАТУСУ ДА
ПОСТИГНЕ УНУТРАШЊА СТАЊА ЕКСТАЗЕ ИЛИ БЛАЖЕНСТВА. ЧАК И ЛОШИ АСПЕКТИ ТО МОГУ ОМОГУЋИТИ, АЛИ УЗВЕЛИКЕ ТЕШКОЋЕ.
ВЕНЕРА ИЛИ ЈУПИТЕР ДОБРО ПОЛОЖЕНИ У ПРВОЈ КУЋИ ВЕРОВАТНО ПРЕДСТАВЉАЈУ ПОВОЉНО ЗНАМЕЊЕ У СМИСЛУ ДА ЋЕ НАТУС УМЕТИ
ДА УЖИВА У ЖИВОТУ У ОПШТЕМ СМИСЛУ. (В ЗАДОВОЉСТВО; ЗАБРИНУТОСТ; МЕЛАНХОЛИЈА;)

СТАЛОЖЕНОСТ – ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ СЕ МОЖЕ ПРИПИСАТИ МЕШАВИНИ САТУРНА И ВАГЕ УЗ НЕ ПРЕВИШЕ ИСТАКНУТЕ
МЕРКУРА, МАРСАИЛИ УРАНА (В. ДОСТОЈАНСТВО).
АКТИВНИЈЕ ПЛАНЕТЕ ПОПУТ

СТАС - НИЈЕ УВЕК ЛАКО ОДРЕДИТИ ИЗ ХОРОСКОПА. СТРЕЛАЦ ЈЕ, У ПРОСЕКУ, НАЈВИШИ ЗНАК, А ЛАВ И ЈАРАЦ ТАКОЂЕ ДАЈУ
ВИСИНУ, МАДА СЕ ОВАЈ ДРУГИ ЧЕСТО НАЂЕ НА АСЦЕНДЕНТУ И У НАТАЛНИМ КАРТАМА ПАТУЉАКА, КАО И БИК. ВИСИНУ НАЈЧЕШЋЕ ДАЈУ
СУНЦЕ ИЛИ ЈУПИТЕР НА АСЦЕНДЕНТУ ИЛИ АКО ГА АСПЕКТУЈУ;
ДРУГЕ ПЛАНЕТЕ СУ У ОВОМ ПОГЛЕДУ НОРМАЛНЕ, ОСИМ САТУРНА, КОЈИ ДАЈЕ НИЗАК РАСТ. УРАН НЕКАД ДАЈЕ НЕОБИЧНО ВИСОКЕ
ЉУДЕ.
ГЕДБЕРИ НАМ КАЖЕ: "АКО СЕ ЗНАЦИ КРАТКОЋЕ НАЂУ НА АСЦЕНДЕНТУ, А ДВ;И СВЕТЛА У БЛИЗИНИ, НАТУС ЋЕ БИТИ НИСКОГ РАСТА.
АКО СЕ ЗЕМЉАНИ ЗНАК
НАЛАЗИ НА АСЦЕНДЕНТУ, А СУНЦЕ, МЕСЕЦ И ВЛАДАР АСЦЕНДЕНТА ПАДАЈУ ТАКОЂЕ У ЗЕМЉАНИ ЗНАК, НАТУС ЋЕ БИТИ НЕВЕЛИКИ.
АКО СУ МЕСЕЦ И ВЛАДАР АСЦЕНДЕНТА У ПОСЛЕДЊИМ СТЕПЕНИМА ЗНАКА, УГЛАВНОМ У ОНИМА КОЈЕ ЗОВЕМО ПРАЗНИМ, НАТУС ЋЕ БИТИ
ПАТУЉАК ИЛИ ВРЛО МАЛА ОСОБА. КАДА ЈЕ ВЕЋИНАПЛАНЕТА УЗЕМЉАНИМЗНАЦИМА, ГЛЕДАЈУЋИ НА МЕСЕЦ ИЛИАСЦЕНДЕНТ, НАТУС ЋЕ
БИТИ ОНИЖА ОСОБА. АКО СУ РИБЕ НА АСЦЕНДЕНТУ А МЕСЕЦ ЈЕ У ЊИМА, ДОК ЈЕ ЈУПИТЕР У РАКУ ИСПОД ХОРИЗОНТА, УГЛАВНОМ У
ШЕСТОЈ КУЋИ, ОСОБА РОЂЕНА ТАДА БИЋЕ ПАТУЉАК, А ТАКВЕ САМ ЗАИСТА И СУСРЕТАО. ЈАРАЦ НА АСЦЕНДЕНТУ, А МЕРКУР И ВЕНЕРА
УДРУЖЕНИ У АСПЕКТУ ПРЕМА САТУРНУ У ЈАРЦУ, ТАКОЂЕ ДАЈУ ПАТУЉКЕ."

СТИДЉИВОСТ – ТО ЈЕ ОБЛИК ОСЕТЉИВОСТИ (В.) И У ИЗВЕСНОЈ МЕРИ ЈЕ ПОВЕЗАНА СА ПРЕНАГЛАШЕНОМ СВЕШЋУ О


СЕБИ. ОНА ЈЕ ТАКОЂЕ ДО НЕКОГ СТЕПЕНА АНАЛОГНА СУМЊИ И БОЈАЖЉИВОСТИ. АСТРОЛОШКИ СУ ИНДИКАЦИЈЕ ОБИЧНО САТУРНОВСКО-
ЛУНАРНЕ АФЛИКЦИЈЕ У ОВОЈ ИЛИ ОНОЈ ФОРМИ, ТЕ НЕДОСТАТАК ПОЗИТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА КАРТИ. РАК ЈЕ НАРОЧИТО СТИДЉИВ, АЛИ
КАКО ЈЕ ЛУНАРНИ УТИЦАЈ НАЈЈАЧИ У ДЕТИЊСТВУ, А ЗАТИМ ВРЕМЕНОМ ОСЛАБИ, ТАКО И ОДРАСЛИ ЉУДИ ОБИЧНО ПРЕВАЗИЂУ СВОЈУ
СТИДЉИВОСТ.
ПОРЕД РАКА, ДЕВИЦА ЈЕ ЧЕСТО ИЗУЗЕТНО СТИДЉИВА, А ИСТО СЕ НЕКАД ЗАПАЖА И КОД ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У ЗНАКУ ШКОРПИОНА ИЛИ
РИБА. (В. ТАКОЂЕ САМОПОУЗДАЊЕ).

СТОИЦИЗАМ – НИЈЕ, НАРАВНО, ЛАКО ДОБИТИ ПОДАТКЕ О РОЂЕЊУ ПОКЛОНИКА ЈЕДНОГ КУЛТА КОЈИ ИМА МАЛО ИЗРАЗИТИХ
ПРЕДСТАВНИКА У МОДЕРНИМ ВРЕМЕНИМА, АЛИ БИСМО ВЕРОВАТНО БИЛИ У ПРАВУ АКО БИСМО УСТВРДИЛИ КАКО СТОИЦИЗАМ У ВЕЛИКОЈ
МЕРИ ПОТПАДА ПОД ШКОРПИОНА И ВОДОЛИЈУ. ОВАЈ ПРВИ ДАЈЕ СНАГУ ВОЉЕ, САМОДИСЦИПЛИНУ И САМООДРИЦАЊЕ КАО И
НЕБЛАГОНАКЛОНОСТ ПРЕМА ОНИМА КОЈИ ЈУРЕ ЗА ЗАДОВОЉСТВИМА, ПРЕПУШТАЈУ СЕ САМОСАЖАЉЕЊУ И ИСПОЉАВАЈУ ДРУГЕ МОРАЛНЕ
СЛАБОСТИ.ВОДОЛИЈА ДОЛАЗИ У ПРВИ ПЛАН КАДА ГОВОРИМО О СТОИЧКОЈ ПОМОЋИ, МИЛОСРЂУ И ХУМАНИЗМУ.
ОНО ШТО СЕ ДАНАС НАЗИВА "СТОИЧКИМ" СТАВОМ НАЈЧЕШЋЕ ЈЕ НЕОСЕТЉИВА ИНДИФЕРЕНТНОСТ КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА БИКА,
ВЕРОВАТНО ОНДА КАДА НЕГАТИВНИ ЗНАЦИ ДОМИНИРАЈУ, А САТУРН СЕ НАЛАЗИ НА ЈАКОМ ПОЛОЖАЈУ.

СТРАХ - В. ХРАБРОСТ; КУКАВИЧЛУК; ФОБУЕ.

СТРАХОПОШТОВАЊЕ – ОВА КАРАКТЕРИСТИКА ЈЕ НАЈВИШЕ РАЗВИЈЕНА КОД НАТУСА ШКОРПИОНА, ДОК ЈЕ ИЗРАЗ РЕСПЕКТ
ВЕРОВАТНО ПРИКЛАДНИЈИ.
И ШКОРПИОН ЈЕ ПОНЕКАД У ДЕТИЊСТВУ ПЛАШЉИВ И СЛАБ, ШТО КАСНИЈИМ САЗРЕВАЊЕМ ПО ПРАВИЛУ ПРЕВАЗИЛАЗИ.
ЗА РОЂЕНЕ У ЗНАКУ ЈАРЦА. ОВИ ПОСЛЕДЊИ ИМАЈУ ВРЛО ЈАК ОСЕЋАЈ ЗА СТАТУС И ЧИНЕ ОНО ШТО СМАТРАЈУ ДА СУ ДУЖНИ У
ПОГЛЕДУ ЗАХТЕВА СТАРОСНЕ ДОБИ, ПОЛОЖАЈА, ЗНАЊА И БОГАТСТВА, АЛИ ЕЛЕМЕНАТ СТРАХА КОЈИ ЈЕ ИМАНЕНТАН ПОЈМУ
СТРАХОПОШТОВАЊА НАЈЧЕШЋЕ ИЗБИЈА КОД ШКОРПИОНА. ОД ПЛАНЦТА, МЕРКУР НАГИЊЕ СКЕПТИЦИЗМУ У ОДНОСУ НА ОВУ ВРСТУ
ПОШТОВАЊА, ДОК СУ ВЕНЕРА И МАРС ИНДИФЕРЕНТМ. ЈУПИТЕР ЈЕ ЧЕСТО ПОДРУГЉИВ И СКЛОН ДА ГЛЕДА НА СМЕШНУ СТРАНУ СТВАРИ,
ШТО НЕРЕТКО УМЕ ДА СЕ ИЗРОДИ У ОТВОРЕНО НЕПОШТОВАЊЕ. САТУРН ИМА ЦРТЕ КОЈЕ СМО СПОМЕНУЛИ ГОРЕ У ВЕЗИ СА ЊЕГОВИМ
ЗНАКОМ ЈАРЦА. УРАН ЈЕ СКЛОН ДА ОДБИЈЕ СВАКИ ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊ ЕМ, А ПРЕОСТАЛЕ ДВЕ ПЛАНЕТЕ НИСУ, БАР КОЛИКО ЈА ЗНАМ,
НАРОЧИТО ОКАРАКТЕРИСАНЕ У ПОГЛЕДУ СТРАХОПОШТОВАЊА, ТЕ ПРЕМА ТОМЕ НИТИ СУ СКЛОНЕ ДА ИМАЈУ ОВО ОСЕЋАЊЕ, НИТИ ДА ГА
ЗАНЕМАРЕ. МОГУЋЕ ЈЕ, МЕЂУТИМ , ДА НЕПТУН, БУДУЋИ ПОВЕЗАН САВОДЕНИМ ЕЛЕМЕНТОМ, НАГИЊЕ ОВОЈ ВРСТИ ПОШТОВАЊА.
ИЗВЕСНО ЈЕ ДА ЈЕ ВОДА У ТОМ СМИСЛУ НАЈОЗБИЉНИЈА ОД ТРОЈСТАВА, ДОК ЗЕМЉА ТЕЖИ ЧИЊЕНИЦАМА. ВАЗДУХ ЈЕ НЕЗАВИСАН,
А ВАТРА ЛАКО ИДЕ ИЗ ЕКСТРЕМА СТРАХОПОШТОВАЊА У ЕКСТРЕМЕ ПРОФАНОСТИ И БУНТОВНИШТВА.
СТРОГОСТ – ЗА РАЗЛИКУ ОД СУРОВОСТИ (В.) РЕЗУЛТИРА ИЗ ЈАКОГ МАРСА И САТУРНА, А ГОТОВО НИМАЛО ИЗ ЛУНАРНИХ
ИЛИ ВЕНЕРИНИХ УТИЦАЈА.
ДОБАР ПРИМЕР ЈЕ ФРЕДЕРИК ВЕЛИКИ ОД ПРУСИЈЕ. СУНЦЕ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ НА М.Ц.-У У САТУРНОВОМ ЗНАКУ, А
МЕСЕЦ ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ; ВЕНЕРА ИМА ДОБРЕ АСПЕКТЕ И НЕМА СУМЊЕ ДА ЈЕ НАТУС ИМАО ИЗВЕСНИХ БЛАГИХ ЦРТА,
АЛИ ЈЕ ОНА У СЕДМОЈ КУЋИ И ДЕЛОВАЛАЈЕ ВИШЕ НА ЊЕГОВЕ ИДЕАЛЕ НЕГО НА ЊЕГОВ ЖИВОТ КАО КРАЉА.

СТРПЉЕЊЕ - ТО ЈЕ ВРЛИНА САТУРНА. АКО


ЈЕ ОВА ПЛАНЕТА АФЛИКТОВАНА ОД МАРСА ИЛИ УРАНА ИЛИ АКО СУ ОНИ
ИСТАКНУТИЈИ ОД ЊЕГА, ОБИЧНО СЕ ЈАВЉА НЕСТРПЉЕЊЕ.
МЕРКУРА ТАКОЂЕ ТРЕБА ПОСМАТРАТИ У ОВОМ КОНТЕКСТУ.
УРАН МОЖЕ БИТИ СТРПЉИВ У СМИСЛУ МАРЉИВОСТИ И ИСТРАЈНОСТИ У ПОСТИЗАЊУ ВЛАСТИТИХ ЦИЉЕВА, АЛИ И НАЈМАЊЕ
ОГРАНИЧЕЊЕ НАМЕТНУТО СПОЉА КОД ЊЕГА НЕОБИЧНО ЛАКО ИЗАЗОВЕ ГНЕВ И УВРЕЂЕНОСТ, НАРОЧИТО АКО СУ МАРС ИЛИ ЊЕГОВИ
ЗНАЦИ ТАКОЂЕ АКТИВНИ, С ТИМ ДА ЈЕ МАРСОВА ЉУТЊА СЛИЧНА, АЛИ МАЊЕ ДРАСТИЧНА. ВЕРОВАТНО ЈЕ ТИПУ УРАНА НАЈВЕЋА
ПРЕПРЕКА КА УСПЕХУ У СВЕТУ ЊЕГОВА НЕСПОСОБНОСТ ДА ПОДНЕСЕ ОПОЗИЦИЈУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ И НПОТРЕБИ ТАКТ И ДИПЛОМАТИЈУ У
ЊЕНОМ САВЛАДАВАЊУ. ОН МОРА БИТИ ИЛИ ДИКТАТОР ИЛИ НИШТА. ЊЕГОВА СКЛОНОСТ КА САМОУБИСТВУ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ИСТОГ
РАЗЛОГА - НЕСПОСОБНОСТИ ДА ПОДНЕСЕ ПРОТИВЉЕЊЕ ЊЕГОВОЈ ВОЉИ И ПОМИРИ СЦ СА ЖИВОТНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА. ОН СЕ ОСЕЋА
КАО ЛАВ У КАВЕЗУ КОЈИ МОРА БИТИ СЛОБОДАН ИЛИ УМРЕТИ, И СМРТ ИЗГЛЕДА КАО ИЗЛАЗ. У КЛАСИЧНА ВРЕМЕНА ОВАЈ СТАВЈЕ БИО ВРЛО
ЧЕСТ И УОЧАВАМО ГА НА ПРИМЕРУ ЕПИКТЕТА КОЈИ СЕ ПИТА ДА ЛИЈЕ ПОЗВАН ДА ОДВРАЋА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ ОД САМОУБИСТВА КАДА
КОНТЕМПЛИРАЈУ О МАЊКАВОСТИМА ЖИВОТА. НЕОПХОДНОСТ ЧЕКАЊА НА ПРИРОДНУ СМРТ СМАТРАО ЈЕ НЕПРИЈАТНОМ ДУЖНОШЋУ.
УРАНСКА ОДБОЈНОСТ ПРЕМА КОНВЕНЦИЈИ ЈЕ ДРУГА ФАЗА ИСТОГ НЕСТРПЉЕЊА.

СТУДИОЗНОСТ - ОНО ШТО СЕ ДРУГИМ РЕЧИМА ЗОВЕ КЊИШКА ТЕНДЕНЦИЈА НАЈЧЕШЋЕ СЕ НАЛАЗИ ПОД ЗНАКОМ ДЕВИЦЕ.
НАРОЧИТО ЈЕ ПРИМЕТНА АКО НЕДОСТАЈЕ КАРДИНАЛНИ ПРИНЦИП А МАРС, СУНЦЕ И ЈУПИТЕР СУ ОПСКУРНО СМЕШТЕНИ ИЛИ У
ВАЗДУШНИМ ЗНАЦИМА. БЛИЗАНЦИ СУ У ЦЕЛОСТИ АКТИВАН ЗНАК, КАКО ФИЗИЧКИ ТАКО И МЕНТАЛНО.

СУБЈЕКТИВНОСТ - В. ИНТРОВЕРТНОСТ.

СУЈЕТА – ПРЕТЕРАНО САМООДОБРАВАЊЕ, КАО ОНДА КАД ЈЕ НЕКО НЕОБИЧНО ЗАДОВОЉАН МАЛИМ УСПЕСИМА, ИЛИ ЗНАЦИМА
ОДОБРАВАЊА ОД СТРАНЕ ДРУГИХ, УГЛАВНОМ ЈЕ ВЕНЕРИЈАНСКОГ ПОРЕКЛА, АЈАВЉА СЕ У ХОРОСКОПИМА ГДЕ СУ ИСТАКНУТИ ВАГА ИЛИ
РИБЕ, А МАПАЈЕ У ЦЕЛИНИ СЛАБА. АСЦЕНДЕНТ ЛАВ ТАКОЂЕ ЈАКО ВОЛИ ДА МУ СЕ ЛАСКА, А ЈАРАЦ ДА ИМА ВАЖНУ УЛОГУ У СВЕТУ, И
КОД ОБА ОВА АСЦЕНДЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ ПРЕВЕЛИКА СУЈЕТА УКОЛИКО ЈЕ СУНЦЕ СЛАБО, НАРОЧИТО АКО ЈЕ У ВАГИ ИЛИ РИБАМА.
СУЈЕТА РИБА ЈЕ ОБИЧНО ЈЕДНОСТАВНЕ ПРИРОДЕ И БЕЗАЗЛЕНА.
ИЗВЕСНЕ ФОРМЕ СУЈЕТЕ СУ УЗРОКОВАНЕ АФЛИКЦИЈАМА У ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА, НАРОЧИТО КАД ЈЕ У ПИТАЊУ НЕПТУН. НЕКАДА У
ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА НАЛАЗИМО БОЛЕСНУ ОСЕТЉИВОСТ НА НАЈМАЊИ ТРАГ ОМАЛОВАЖАВАЊА, А ПОНЕКАД И ПОТПУНО ИЛУЗОМЕ ИДЕЈЕ
О СОПСТВЕНОЈ ВАЖНОСТИ КОЈЕ ВОДЕ ГОТОВО ДО ЛУДИЛА.
ОНО ШТО НАЗИВАМО "ЗАСТРАЊИВАЊЕ" УГЛАВНОМ ЈЕ ЈАРЧЕВСКА ИЛИ ЛАВОВСКА ОСОБИНА, НО ТУ СЕ ГОТОВО УВЕК ПОТКРАДУ И
ЈУПИТЕРОВСКЕ И НЕПТУНОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ. НА ДРУГОЈ СТРАНИ ДОБРО ПОЛОЖЕН САТУРН ТЕЖИ САМОПОШТОВАЊУ БЕЗ
САМОПРЕЦЕЊИВАЊА.
ДЕВИЦА ЈЕ ЧЕСТО СУЈЕТНА.
КАО ПРИМЕР МОЖЕМО НАВЕСТИ ЦИЦЕРОНА (ТА КАРТАЈЕ ДАТА У Н.Н. И ПО СВОЈОЈ ПРИЛИЦИЈЕ ТАЧНА): ПЕТ ПЛАНЕТА НА
АСЦЕНДЕНТУ У ЈАРЦУ; МЕСЕЦ ЈЕ У ЛАВУ; ЈУПИТЕР НА М.Ц.-У У ВАГИ; СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ. ТУ СУ ГОТОВО СВИ
ФАКТОРИ СУЈЕТЕ.
РОЂЕЊЕ КРАЉИЦЕ ЕЛИЗАБЕТЕ I ТАКОЂЕ СЕ НАВОДИ У ВЕЗИ СА СУЈЕТОМ, А ИСТО ТАКО И ХОРОСКОПИ ОСКАРА ВАЈЛДА И
РИШЕЉЕА (СУНЦЕ У ЈАРЦУ, МЕСЕЦ
У ЛАВУ, МЕРКУР У ВАГИ). В. УОБРАЖЕНОСТ, САМОПРЕЦЕЊИВАЊЕ.

СУЈЕВЕРЈЕ - В. ЛАКОВЕРНОСТ

СУМЊА – ОБИЧНО УСЛЕДИ ЗАХВАЉУЈУЋИ НЕХАРМОНИЧНОЈ КОНСТЕЛАЦИЈИ МЕСЕЦА И САТУРНА, ОДНОСНО КАДА СЕ ОВЕ
ПЛАНЕТЕ НАЂУ У АФЛИКЦИЈИ, ИЛИ ЈЕ МЕСЕЦ У ЈАРЦУ, А САТУРН У РАКУ. СВЕ МЕРКУР И
ОВО СЕ ПОЈАЧАВА АКО СУ УКЉУЧЕНИ
АСЦЕНДЕНТ. ШКОРПИОН ЈЕ ТАКОЂЕ ЧЕСТО СУМЊИЧАВ, ВЕРОВАТНО УСЛЕД ПРОЈЕКТОВАЊАВЛАСТИТИХ КАРАКТЕМИХ СЛАБОСТИ И
ЗАМРШЕНОСТИ У ДРУГЕ ЉУДЕ. ВИШИ ТИП МАРСА ЈЕ, МЕЂУТИМ, ОТВОРЕН И НЕУСТРАШИВ. САТУРН ЈЕ У ШКОРПИОНУ ОБИЧНО ВРЛО
ТАЈНОВИТ И СУМЊИЧАВ. БЛИЗАНЦИ СУ ТАКОЂЕ ОЧИГЛЕДНО СУМЊИЧАВ ЗНАК.
ВАТРЕНИ ЗНАЦИ СУ, ПО НЕКОМ ОПШТЕМ ПРАВИЛУ, ОСЛОБОЂЕНИ СУМЊИЧАВОСТИ, И ЈЕДИНО ЈЕ ИСПОЉАВАЈУ КАД СУ ГОРЕ
НАВЕДЕНИ ФАКТОРИ ВРЛО ЈАКИ У ХОРОСКОПУ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н.269. "НЕОБИЧНО НЕСРЕЋАН, НЕПОВЕРЉИВ, ИТД." САТУРН У ШКОРПИОНУ АФЛИКТУЈЕ МЕРКУРА. БЛИЗАНЦИ НА
АСЦЕНДЕНТУ, СУНЦЕ У БЛИЗАНЦИМА ЧМИ КВАДРАТ СА ЈУПИТЕРОМ.
ДОМИЦИЈАН ЈЕ ТАКОЂЕ ИМАО БЛИЗАНЦЕ НА АСЦЕНДЕНТУ; ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ У ШКОРПИОНУ, А МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ.
НЕРОН ЈЕ ИМАО СУНЦЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У БЛИЗАНЦИМА И У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ; ЈУПИТЕР ЈЕ АФЛИКТОВАН У ШКОРПИОНУ.

СУНЧАНИЦА - ОВО ЈЕ ОБОЉЕЊЕ КОЈЕ ПРИПИСУЈЕМ ВИШЕ ДЕЛОВАЊУ МАРСА НЕГО ЛИ СУНЦА, КАКО БИ НЕКО МОГАО ДА
ПРЕТПОСТАВИ, А МАРС У КВАДРАТУ СА АСЦЕНДЕНТОМ УПОЗОРАВА НА ОПАСНОСТИ У ПОГЛЕДУ ПРЕТЕРАНОГ ИЗЛАГАЊА СУНЦУ. НЕМАМ,
НАЖАЛОСТ, МНОГО ПРИМЕРА, АЛИ БЕЛЕЖИМ ОНАЈ НАТУСА РУПЕРТА БРУКА, ПЕСНИКА. РОЂЕН ЈЕ У 19 И 30, 3. АВГУСТА 1887. У
РАГБИЈУ, УМРО НА ЛЕМНОСУ, У АКТИВНОЈ СЛУЖБИ, 23. АПРИЛА 1915. МАПА ИНАЧЕ НЕ ПОКАЗУЈЕ ДОБРО ЗДРАВЉЕ, АЛИ СЕ ЛАКО
МОЖЕ ПРЕПОЗНАТИ РАНА СМРТ. СУНЦЕ ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА МЕСЕЦОМ ШТО, НАРАВНО, НИЈЕ ВЕЛИКИ ИЗВОР СНАГЕ, А МЕСЕЦ НА
АСЦЕНДЕНТУ ИМА СЛИЧНУ ТЕНДЕНЦИЈУ. ДВА МАЛЕФИКА СУ У ШЕСТОЈ, У АФЛИКЦИЈИ СА УРАНОМ И ЈУПИТЕРОМ У ОСМОЈ. СУНЦЕ И
МЕРКУР СУ У ОПОЗИЦИЈИ СА АСЦЕДЕНТОМ. СВЕ ОВО МИ, МЕЂУТИМ, ВИШЕ УКАЗУЈЕ НА ЛОШЕ ЗДРАВЉЕ НЕГО НАСМРТ. У ВРЕМЕ
ЊЕГОВОГ КРАЈА НЕПТУН ЈЕ БИО У ТРАНЗИТУ БЛИЗУ САТУРНА У РАДИКСУ.
ОВО УВЕК УЗРОКУЈЕ ПОГОРШАВАЊЕ, У ОВОМ ИЛИ ОНОМ ОБЛИКУ, ИНСТИНКТА САМООДРИТАЊА. (УП. КУКАВИЧЛУК,
СТИДЉИВОСТ, ГРАМЗИВОСТ, ОПРЕЗ)
НИЈЕ ЧЕСТ СЛУЧАЈ НАЋИ ПРИМЕРЕ РАНЕ ИЛИ НАСИЛНЕ СМРТИ УКОЛИКО ЈЕДНО ИЛИ ОБА СВЕТЛА, ИЛИ БАР АСЦЕНДИРАЈУЋИ
СТЕПЕН, НИСУ У ТЕЖОЈ АФЛИКЦИЈИ СА ЈЕДНИМ ИЛИ ВИШЕ МАЛЕФИКА, АЛИ ГОРЊИ СЛУЧАЈ ПОТВРЂУЈЕ (УВЕК СЕ ДОЗВОЉАВА МОГУЋНОСТ
ДЕЈСТВА НЕПОЗНАТИХ ПЛАНЕТА) ДА ИМА ИЗУЗЕТАКА ОД ОВОГ ПРАВИЛА. ИЗВЕСНЕ КУЋЕ (ПРВЕНСТВЕНО ШЕСТА, ОСМА И ДВАНАЕСТА) ПО
ПРИРОДИ НИСУ ДАВАОЦИ ЗДРАВЉА И СНАГЕ. ОНО ШТО БИ СЕ ГОТОВО МОГЛО НАЗВАТИ ЖИВОТОМ У БОЛЕСТИ ПОТИЧЕ ОД МАЛЕФИКА, ЧАК
И ДОБРО АСПЕКТОВАНИХ, АКО СЕ НАЂУ У ОВИМ КУЋАМА, У ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА. ВОДЕНИМ ЗНАЦИМА И ОДГОВАРАЈУЋИМ КУЋАМА (КОЈИМА
МОРАМО ПРИДОДАТИ ДЕВИЦУ И ШЕСТУ КУЋУ) НЕДОСТАЈЕ ВИТАЛНОСТИ. ЧАК И АКО ИЗУЗМЕМО ШКОРПИОНА, КАО ЗНАК МАРСА, МОРАМО
ПРИМЕТИТИ ДА НИ ОН НИЈЕ НАРОЧИТО СРЕЋАН У ПОГЛЕДУ ИЗБЕГАВАЊА БОЛЕСТИ, МАДА МУ ЈЕ МИШИЋНИ СИСТЕМ ЧЕСТО МОЋАН, А
ВОЉА ЗА ЖИВОТОМ ИЗУЗЕТНО ЈАКА.

СУРОВОСТ - ДАЈУ ЛОШЕ ВИБРАЦИЈЕ АФЛИКТОВАНОГ МАРСА, (ШКОРПИОНСКЕ) СТРАНЕ. САТУРН ЈЕ


НАРОЧИТО СА НЕГАТИВНЕ
ЧЕСТО У ЛОШЕМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ. НА КАРТИ ЗАИСТА СУРОВЕ ОСОБЕ МЕСЕЦ, ВЕНЕРА И ЈУПИТЕР СУ ТАКОЂЕ ЛОШЕ ПОЛОЖЕНИ,
КВАДРАТ МАРСА СА УРАНОМ ГЕНЕРАЛНО СЕ СМАТРА ЗНАКОМ СУРОВОСТИ, АЛИ СУ МЕНИ ПОЗНАТИ СЛУЧАЈЕВИ ГДЕЈЕ СИТУАЦИЈА
ОБМУТА:
ДОДУШЕ У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ВЕНЕРА ЈЕ БИЛА ИСТАКНУТА, А САМ АСПЕКАТ ОЗНАЧАВАО ЈЕ ФИЗИЧКИ СТРЕС И НАПРЕЗАЊЕ. МАРС
У АФЛИКЦИЈИ ОД НЕПТУНА ЧЕСТО ДОНОСИ ОКРУТНОСТ СУПТИЛНЕ И ЧАК ДИЈАБОЛИЧНЕ ВРСТЕ, ГДЕ ЈЕ ЦЕО ХОРОСКОП ЗАО, АЛИ ЈЕ НА
КАРТАМА ВИШИХ ТИПОВАОВАЈ АСПЕКАТ ПРАЋЕН ВЕЛИКИМ САОСЕЋАЊЕМ. МАРС У АФЛИКЦИЈИ ОД СТРАНЕ УРАНА ПОСТАЈЕ
НЕМИЛОСРДАН, АЛИ УРАН САМ ПО СЕБИ НИЈЕ ОКРУТНА ПЛАНЕТА. БЛИЗАНЦИ (МЕРКУР) СУ ЧЕСТО СУРОВИ (НЕРОН), АЛИ ДЕВИЦА
НАГИЊЕ ДОБРОЈ ВОЉИ И ЉУБАЗНОСТИ. СУНЦЕ И ЛАВВАРИРАЈУ, АЛИЗНАЈУ ДАБУДУВРЛО ОКРУТНИ; САТУРН ЈЕ ОБИЧНО БЕЗОСЕЋАЈАН,
АЛИ ЈЕ РЕТКО БЕЗОБЗИРАН.
БРУТАЛНОСТ И ДИВЉАШТВО НАЈЧЕШЋЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ГОРЊИХ УСЛОВА, КАД ЈЕ МАРС ИСТАКНУТИЈИ ОД САТУРНА.
Н.Н. 764. ДАЈЕ НАМ ПРИМЕР ЈЕДНОГ ТРОВАЧА. МАРС НА 5° ВАГЕ У ОПОЗИЦИЈИ ЈЕ СА АСЦЕНДЕНТОМ, А УКЉУЧЕНИ СУ ВЕНЕРА,
МЕСЕЦ И САТУРН.
ДРУГИ СЛИЧАН СЛУЧАЈ ЈЕ СУНЦЕ НА 5° ОВНА АФЛИКТОВАНО ОД МЕСЕЦА, САТУРНА И НЕПТУНА, ДОК ЈЕ МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА
ДВА ДРУГА МАЛИФИКА.
ЦЕЗАР БОРЏИЈА ИМА МЕСЕЦ АФЛИКТОВАН ОД СВА ЧЕТИРИ МАЛЕФИКА. СУНЦЕ ЈЕ НА 4° ВАГЕ.
Н.Н. 332. ИМА УРАН НА 6° ВАГЕ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ И ВЕНЕРОМ. СУНЦЕ НА 24° ШКОРПИОНА У ТАЧНОЈ ЈЕ ОПОЗИЦИЈИ
СА НЕПТУНОМ. МЕСЕЦ ЈЕ У КВАДРАТУ СА МЕРКУРОМ И АСЦЕНДЕНТОМ.
ФИЛИП Н ОД ШПАНИЈЕ ИМА МЕСЕЦ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ И САТУРНОМ ТАЧНО НА ДЕСЦЕНДЕНТУ, ДОК ЈЕ СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА
НЕПТУНОМ.
ВИДИ СЕ ДА ЈЕ У СЛУЧАЈУ ОНИХ КОЈИ ЗАИСТА ВРШЕ ДЕЛА КРВОПРОЛИЋА ЛЛИ УБИСТВА ПОДРУЧЈЕ 5° ОВНА-ВАГЕ ВРЛО ЧЕСТО
МАЛЕФИЧНО УМЕШАНО.
ДОБАР ПРИМЕР У МОДЕМИМ ВРЕМЕНИМА ЈЕ ХИТЛЕР КОЈИ ИМА ВЛАДАРА У КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ, А ОБА СУ У КВАДРАТУ СА
САТУРНОМ, АСЦЕНДЕНТ У ОПОЗИЦИЈИ СА ВЛАДАРЕМ. ПЛУТОН ВРЛО БЛИЗУ. МУСОЛИНИ ИМА АСЦЕНДЕНТ НАСУПРОТ МЕРКУРУ; МЕСЕЦ
"ОПКОЉЕН" МАРСОМ И САТУРНОМ.

СУШИЦА - В. ТУБЕРКУЛОЗА.

СУЗДРЖАВАЊЕ - В. САМОКОНТРОЛА.

СВЕЧАНОСТ - В. ОЗБИЉНОСТ.

СВЕСТРАНОСТ – УГЛАВНОМ ЈЕ ТИПИЧНА ЗА ОСОБЕ ПОД УТИЦАЈЕМ УРАНА, КОЈЕ СУ У СТАЊУ, АКО ИМ СЕ ПРОХТЕ, ДА
ПРОНАЂУ ИНТЕРЕСОВАЊЕ У БИЛО КОМ ПРАВЦУ. МЕРКУР ЈЕ ТАКОЂЕ СВЕСТРАН АЛИ НА НИВОУ УМА, А ПО ПРАВИЛУЈЕ ДОБАР И У
МАНУЕЛНОМ РАДУ, АЛИ У ЦЕЛИНИ ГЛЕДАНО НИЈЕ СПОСОБАН ДА ИСКАЖЕ ИНТЕРЕСОВАЊА У ТАКО ШИРОКОМ ДИЈАПАЗОНУ КАО ШТО ТО
МОЖЕ УРАН. СВЕСТРАНОСТ СЕ, НАРАВНО, НАЛАЗИ У ХОРОСКОПИМА КОЈИ, КАО ЦЕЛИНА, ПОКАЗУЈЕ НАДПРОСЕЧНОСТ УМНИХ
СПОСОБНОСТИ.
СТРЕЛАЦ ЈЕ ОБДАРЕН У ОВОМ СМИСЛУ, А И ВОДОЛИЈА ИМА ШИРОК РАСПОН ИНТЕРЕСОВАЊА.

СВЕТОВНОСТ - БОЈИМ СЕ ДА ЈЕ ОВАЈ ДУХОВНИ СТАВ ОДВЕЋ ЧЕСТ ДА БИ ДОПУСТИО ФОРМУЛИСАЊЕ АСТРОЛОШКИХ ПРАВИЛА
ЗА ЊЕГОВО ОДРЕЂИВАЊЕ.
КАДА ГОВОРИМО О ПРИМИТИВНИМ ИЛИ НЕРАЗВИЈЕНИМ ТИПОВИМА, ВАЉА НАГЛАСИТИ ДА У ОВОМ ПРАВЦУ
МОЖЕ ОПЕРИСАТИ ГОТОВО СВАКА ПЛАНЕТА ИЛИ ПЛАНЕТАМА КОНФИГУРАЦИЈА И ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА НЕ МОЖЕМО УВЕК, ОСИМ МОЖДА У
СВЕТЛУ ИНТУИЦИЈЕ, РАЗАЗНАТИ ИЗ ХОРОСКОПА НА КОЈЕМ ЈЕ НИВОУ ЗАПРАВО ЕГО. НЕКАД ЈЕ ТО ЈАСНО; НЕКАД ЈЕ ТО ИЗУЗЕТНО ТЕШКО
ОДГОНЕТНУТИ.
МАПА СВЕТОВНЕ ОСОБЕ ЋЕ ОБИЧНО ИМАТИ ИСТАКНУТОГ САТУРНА И ЛОШЕ СМЕШТЕНУ ВЕНЕРУ, МАРС ЋЕ ВЕРОВАТНО БИТИ
ИСТАКНУТ, А ИСТО МОЖЕ БИТИ СЛУЧАЈ И СА ЈУПИТЕРОМ. ПЕТА КУЋА ЋЕ БИТИ У ПРВОМ ПЛАНУ АКО НАТУС ЖУДИ ЗА ЗАДОВОЉСТВИМА,
АКО ЈЕ АМБИЦИОЗАН И КОРИСТОЉУБИВ ТО ЋЕ СЕ ВЕРОВАТНО ПОКАЗАТИ ИСТАКНУТОСЋУ ДРУГЕ И ДЕСЕТЕ КУЋЕ. ЗЕМЉА И ВАТРА ЋЕ
ВЕРОВАТНО БИТИ НАГЛАСЕНИЈЕ ОД ДРУГИХ ЕЛЕМЕНАТА. ВАТРА ЈЕ, МАДА ЧЕСТО ПОСЕДУЈЕ ВЕЛИКЕ СПИРИТУАЛНЕ МОГУЋНОСТИ, ЧЕСТО У
ПОТРАЗИ ЗА ПРОСТО РЕЧЕНО "ДОБРИМ ЖИВОТОМ".
СВЕТОВНОСТ КАО АКТИВНОСТ УСМЕРЕНУ НА МАТЕРИЈАЛНЕ СТВАРИЈА НЕ БИХ СВРСТАВАО У "СМРТНИ ГРЕХ", ЈЕР, ТЕШКО ЈЕ
ПРЕПОСТАВИТИ, КАКВА ГОД ДА ЈЕ НАША ФИЛОЗОФИЈА, ДА СМО ДОШЛИ НА ОВАЈ СВЕТ САМО ДА БИСМО ЗАБОРАВИЛИ НА ЊЕГА! С ДРУГЕ
СТРАНЕ, ПОСТОЈИ ОГРОМНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ЧОВЕКА ВИСОКИХ ИДЕАЛА, ЧИЈИ ЈЕ ДУХ УСМЕРЕН НА ПОБОЉШАЊЕ ФИЗИЧКИХ СТВАРИ ОКО
ЊЕГА, И ПРОСТОГ СВЕТОВЊАКА КОЈИ УОПШТЕ НЕМА ОЗБИЉНИХ МТЕРЕСОВАЊА ИЛИ ИДЕАЛА. НЕ ГОВОРИМО, ОПЕТ, НИ О ФИЛОЗОФУ-
МАТЕРИЈАЛИСТИ КОЈИ ПОРИЧЕ СПИРИТУАЛНО КАО РЕЗУЛТАТ ДОСЛЕДНОГ, МАДА ПОГРЕШНОГ, ИСТРАЖИВАЊА И РАЗИНИШЉАЊА.
Н.Н. 255. ЈЕ ПРИМЕР МАТЕРИЈАЛИСТЕ У НАЈГОРЕМ ОБЛИКУ.
МАРС ЈЕ У ПРВОЈ КУЋИ У ЈАРЦУ, САТУРН У ВОДОЛИЈИ, А ОВАЈ
ДРУГИ ЈЕ У АСПЕКТУ СА СВАКОМ ПЛАНЕТОМ НА МАПИ ИЗУЗЕВМАРСА (КОЈИ ЈЕ, МЕЂУТИМ, У САТУРНОВСКОМ ЗНАКУ). ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ
СУ У ОВНУ, ОД ЊИХ СУ ТРИ У КВАДРАТУ СА САТУРНОМ. ПРУНЕТИО САМ ЈОШ ПОНЕГДЕ ДА СУНЦЕ У ОВНУ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У
ЈАРЦУ ИМА ИЗРАЗИТО МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИ УПЛИВ. (УП. МАТЕРИЈАЛИЗАМ;
СПИРИТУАЛНОСТ).
СВРХОВИТОСТ, УСМЕРЕНОСТ – АСТРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СУ СЛИЧНЕ ОНИМА ПОКАЗАНИМ У ЧВРСТИНИ (В.),
АЛИ ЈЕ ОВДЕ ПРИСУТНО ВИШЕ МАРСОВИХ И КАРДИНАЛНИХ УТИЦАЈА, ПОШТО ИМПЛИЦИРАЈУ ПОСТИЗАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ЦИЉА. ФИКСНИ
ПРИНЦИП ЋЕ, ТАКОЂЕ, БИТИ ИСТАКНУТ АЛИЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ МАРС, ОВАН ИЛИ ШКОРПИОН, САТУРН ИЛИ ЈАРАЦ ТАКОЂЕ БИТИ
ДОБРО ПРЕДСТАВЉЕНИ, УЗ УПЛИВЕ ИЗ ПЕТЕ И ЈЕДАНАЕСТЕ КУЋЕ.
ПРИМЕР:
КРАЉ ВИЛИЈАМ III. МЕСЕЦ ЈЕ НА АСЦЕНДЕНТУ У ЛАВУ; СУНЦЕ ЈЕ У ШКОРПИОНУ У ПЕТОЈ У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ,
ВЛАДАРЕМ ПЕТЕ. ВЕНЕРА, ВЛАДАР ЈЕДАНАЕСТЕ, ЈЕ У ЈАРЦУ.

ШАЉИВОСТ -В.ХУМОР.

ШАРЛАХ – ИЗГЛЕДА ДА СУ 3. ИЛИ 4. СТЕПЕН ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА У ВЕЗИ СА ОВИМ ОБОЉЕЊЕМ, А И САТУРН ЈЕ ОБИЧНО
АКТИВАН. УОБИЧАЈЕНО ЈЕ НАЋИ СУНЦЕ, МЕСЕЦ ИЛИ АСЦЕНДЕНТ У САТУРНОВИМ ЗНАЦИМА ИЛИ ПАК ОВУ ПЛАНЕТУ АФЛИКТУЈУ СУНЦЕ
ИЛИ МЕСЕЦ, ИЛИ ОН ЗНАЧАЈНО АФЛИКТУЈЕ НЕКУ ДРУГУ ПЛАНЕТУ.
ПРИМЕРИ:
ЖЕНА РОЂЕНА У 6 ЧАСОВА, 12. ДЕЦЕМБРА 1913., ЛОНДОН. ШАРЛАХ, РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА, МЕНИНГИТИС. МЕСЕЦ НА 3°
БЛИЗАНАЦА, СУНЦЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ.
СЛУЧАЈ БРОЈ 5 НА КРАЈУ ОВЕ КЊИГЕ. САТУРН У ДЕВИЦИ, МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ. А.Џ.ПИРС ДАЈЕ СЛУЧАЈ ЖЕНЕ, РОЂЕНЕ У 11 И
15, 21. ФЕБРУАРА 1876. У САНДЕРЛАНДУ, УМРЛЕ ОД ШАРЛАХА 26. ОКТОБРА 1876. ОВДЕ ЈЕ СУНЦЕ БЛИЗУ ГОРЊЕГ ПОДРУЦЈА У
КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ, ДОК ЈЕ МЕСЕЦ У ЗНАКУ
САТУРНА.
У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ ЈАСНО ЈЕ ДА ЈЕ НЕКОРИСНО ТРАГАТИ ЗА ЈАСНИМ ИНДИКАЦИЈАМА У РОЂЕЊИМА СВИХ ЖРТАВА. ЗА
СТУДИЈЕ ТРЕБА КОРИСТИТИ САМО СЛУЧАЈЕВЕ ОНИХ ОСОБА КОЈЕ ПАТЕ ОД НАРОЧИТО ОЗБИЉНИХ НАПАДА.

ШТЕДЉИВОСТ - В. ТВРДИЧЛУК.

ТАЧНОСТ (ЕГЗАКТНОСТ УМА) – ОВО ЈЕ ОБИЧНО РЕЗУЛТАТ ЈАКОГ МЕРКУРА, НАРОЧИТО АКО СЕ НАЂЕ У ПОВОЉНОМ АСПЕКТУ СА
САТУРНОМ. МЕСЕЦ У ДОБРОМ АСПЕКТУ СА МЕРКУРОМ ТАКОЂЕ ДАЈЕ КОРЕКТНОСТ И ТАЧНОСТ У ПОГЛЕДУ РАЧУНА И БРОЈЕВА, НАРОЧИТО
У ВОЂЕЊУ ДОМАЋИНСТВА И ПОСЛОВНИМ СТВАРИМА. С ДРУГЕ СТРАНЕ, НЕТАЧНОСТ НАСТАЈЕ УСЛЕД АФЛИКЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРОМЕНЉИВИХ
ЗНАКОВА, КАО И ПРЕМА МЕРКУРУ. МАРС У АФЛИКЦИЈИ СА МЕРКУРОМ ЧЕСТО ДОНОСИ ВЕЛИКУ НЕПАЖЉИВОСТ, НЕИСКРЕНОСТ И
ПРЕТЕРИВАЊЕ, НАРОЧИТО АКО СУ ВАТРЕНИ И ВОДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЈАКИ. ПРЕТЕРИВАЊЕ ОБИЧНО СРЕЋЕМО КОД ОВНА ИЛИ СТРЕЛЦА.
ДЕВИЦА ЈЕ ГОТОВО УВЕК УРЕДНА И ТАЧНА.

ТАЈАНСТВЕНОСТ В.МИСТЕРИЈА.

ТАКТИЋНОСТ – НАЈЧЕШЋЕ СЕ СРЕЋЕ КОД ДЕВИЦЕ, ВАГЕ И ЈАРЦА, А НАЈРЕЂЕ КОД ВАТРЕНИХ ЗНАКОВА И РИБА. НЕПТУН ЈЕ,
МЕЂУТИМ , ЧЕСТО ИСТАКНУТ У ХОРОСКОПИМА ТАКТИЧНИХ ЉУДИ; АКО ЈЕ АФЛИКТОВАН, МОЖЕ НАГОВЕШТАВАТИ ПРЕВАРУ.
ЛОШЕ ПОЛОЖЕНИ МАРС И УРАН ТЕЖЕ ДА ПОКВАРЕ ДИСКРЕЦИЈУ И ТАКТ, ЈЕР СЕ И ПОРЕД НАЈБОЉЕ ВОЉЕ ПРЕ ИЛИ КАСНИЈЕ
"ИЗЛЕТЕ" У НЕПОЖЕЉНОМ ПРАВЦУ СЕМ .ИКО ДРУГИ ОБУЗДАВАЈУЋИ УТИЦАЈИ НИДУ ДОВОЉНО ЈАКИ.
ПРИМЕРИ:
МАРЛБОРО ИМА МЕРКУРА У КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ У БЛИЗАНЦИМА, А У ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ.
ЧАРЛС II ИМА ДЕВИЦУ НА АСЦЕНДЕНТУ, МЕРКУРА У ТРИГОНУ СА САТУРНОМ У ВАГИ. МЕСЕЦ И ВЕНЕРА СУ НАДОМАК М.Ц.-А У
БИКУ.
ЕДВАРД VII ИМА САТУРН БЛИЗУ АСЦЕНДЕНТА У ЈАРЦУ; МЕСЕЦ ЈЕ У ДЕВИЦИ У СЕКСТИЛУ СА МЕРКУРОМ; ВЕНЕРА У ВАГИ ИМА
ТРИГОН СА НЕПТУНОМ.

ТАШТИНА – ИНТЕЛЕКТУАЛНУ ТАШТИНУ НАЈЧЕШЋЕ НАЛАЗИМО ПОД АСЦЕНДЕНТОМ ДЕВИЦЕ. МАДА У ФИЗИЧКОМ СМИСЛУ ДЕЛУЈУ
ПОВУЧЕНО, НАТУСИ ОВОГ ПОДЗНАКА СУ ГЕНЕРАЛНО БЛАГОСЛОВЕНИ "ПРИЛИЧНОМ УОБРАЖЕНОШЋУ" КОЈА, ДА БУДЕМО ПРАВЕДНИ, ЧЕСТО
НИЈЕ БЕЗ ОСНОВА, У МЕРИ У КОЈОЈ СЕ ТИЧЕ УМНИХ СПОСОБНОСТИ. ОВА ТАШТИНА ЈЕ У САМОМ КОРЕНУ ВЕРОВАТНО КОМПЕНЗАТОРСКЕ
ПРИРОДЕ, ТЈ. НАТУС ЈЕ СВЕСТАН СВОЈЕ СТИДЉИВОСТИ (КОЈА ЈЕ ЗАПРАВО ПРЕРУШЕНИ ИНСТИНКТИВМ СТРАХ ОД ДРУГИХ) И КОМПЕНЗУЈЕ
ЈЕ УНУТРАШЊИМ УВЕРЕЊЕМ О ЛИЧНОЈ СУПЕРИОМОСТИ. НАДАЉЕ, ДЕВИЦИ, ПО ПРАВИЛУ, НЕ ПОЛАЗИ ЗА РУКОМ ДА ПОЖАЊЕ ОНАКАВ
УСПЕХ НА МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЉУ КАКАВ ЈОЈ ЊЕН ИНТЕЛЕКТ НАЛАЖЕ, ПА СЕ И ОТУДА ЈАВЉА ТАШТИНА КАО УНУТРАШЊА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА
СПОЉАШЊИ НЕУСПЕХ.
ЈУПИТЕР У КВАДРАТУ СА СУНЦЕМ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА ЧЕСТО ДАЈЕ МЕНТАЛНУ ТАШТИНУ. ИСТИ АСПЕКАТ У ФИКСНИМ
ЗНАЦИМА ГЕНЕРАЛНО ДАЈЕ СКЛОНОСТ КА ВЕЛИЧАЊУ СЕБЕ, А ОВО СЕ НАЈЈАСНИЈЕ УОЧАВА КАДА ЈЕ АСЦЕНДЕНТ ЛАВ. КАДА ОВАЈ АСПЕКТ
ПАДА У КАРДИНАЛНЕ ЗНАКЕ ЈАВЉА СЕ ПРЕВЕЛИКО САМОПОУЗДАЊЕ И ТАШТО УВЕРЕЊЕ У СОПСТВЕНЕ МОЋИ, А ОВО СЕ НАЈЧЕШЋЕ УОЧАВА
КОД АСЦЕНДЕНТА ОВНА.
СЛАБО СУНЦЕ У РИБАМА ДАЈЕ СУЈЕТУ И ПРЕВЕЛИКО САМОЗАДОВОЉСТВО, А ОСЛАБЉЕНИ МЕСЕЦ У ЛАВУ ПРОИЗВОДИ ИСТИ
ЕФЕКАТ.
ВЕРОВАТНО ДА У ОВОМ СМИСЛУ НЕПТУН ДЕЛУЈЕ ИСТО КОЛИКО И ЈУПИТЕР, АЛИ СУПТИЛНИЈЕ, КРОЗ ВИДОВЕ ЗАМИШЉЕНОГ ЛАСКАЊА
САМОМ СЕБИ И СЛАВЉЕНИЧКОГ САЊАРЕЊА (В. ТАКОЂЕ САМОПОШТОВАЊЕ).

ТЕМЕЉИТОСТ (У РАДУ) - НАЛАЗИМО КОД РАЗВИЈЕНИХ ТИПОВА ВЕНЕРИНИХ ЗНАКОВА КОЈИ УГЛАВНОМ НАСТОЈЕ ДА ОБАВЕ
ПОСАО ШТО ЈЕ МОГУЋЕ БОЉЕ. ОНИ ИМАЈУ ВИЗИЈУ КОНАЧНОГ ЦИЉА, ШТО ЈЕ ОДСУТНО КОД ВЕЋИНЕ РАДНИКА ПОД УТИЦАЈЕМ
МАРСА.
МЕЂУТИМ, У СМИСЛУ ЖЕЉЕ ДА СЕ ПОСАО "ПОЧИСТИ" БЕЗ ОСТАТКА, ТЕМЕЉИТОСТ ЈЕ ЗАЦЕЛО КАРАКТЕРИСТИКА ФИКСНИХ ЗНАКОВА,
НАРОЧИТО ШКОРПИОНА, КАО И СУНЦА, МАРСА, САТУРНА ИУРАНА. САТУРН ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ СПОР, МЕТОДИЧАН И СИГУРАН. МАРС И
УРАН ЗНАЈУ ДА БУДУ НЕСТРПЉИВИ У ЖЕЉИ ДА ПОСАО ОБАВЕ БРЗО И ТАКО ШТО ПРЕ СТАВЕ ТАЧКУ НА СТВАР.
ТИФУС - В. ТИФУСНА ГРОЗНИЦА.

ТИФУСНА ГРОЗНИЦА – ОВО ЈЕ ПРЕТЕЖНО БОЛЕСТ ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА, А НАЈМАЊЕ НАПАДА ОСОБЕ СА МНОШТВОМ
ПЛАНЕТА У КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА. У ПРОУЧЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, ГОТОВО ДВАПУТ ВИШЕ ПЛАНЕТА НАЛАЗИ СЕ У ПРОМЕНЉИВИМ НЕГО У
КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА, СА ИЗУЗЕТКОМ ВАГЕ. ЈЕДНО ОД СВЕТАЛА ИЛИ АСЦЕНДЕНТ СУ ГОТОВО УВЕК У ВАГИ ИЛИ У ШКОРПИОНУ, ИЛИ
СУ ПАК АФЛИКТОВАНИ ОД ЊИХ. МАРС И САТУРН СУ У АФЛИКЦИЈИ У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА; КОД КРАЉА ЕДВАРДА VII ОНИ ИЗВЕСНО НИСУ
У КОЊУНКЦИЈИ, АЛИ ЗАУЗИМАЈУ ИСТИ ЗНАК, А САТУРН ЈЕ ЈАЧИ ОД МАРСА. ИЗГЛЕДА ДА СЕ ПРИЛИЧНО ЧЕСТО ЈАВЉАЈУ КВАДРАТИ ИЗ
ПОЧЕТНИХ СТЕПЕНОВА КАРДИНАЛНИХ И ФИКСНИХ КРСТОВА, АЛИ СУ ГЛАВНА ПОДРУЧЈА АФЛИКЦИЈЕ ОКО 10° И 21°ПРОМЕНЉИВИХ
ЗНАКОВА.
ПРИМЕРИ СУ Н.Н. 226 И ХОРОСКОПИ ЕДВАРДА VII И ЊЕГОВОГ ОЦА.
ВИДИ И СЛУЧАЈ БР. 1. НА КРАЈУ КЊИГЕ.

ТИРАНСКА ИЛИ ДЕСПОТСКА ДИСПОЗИЦИЈА – МОЖЕ СЕ ЈАВИТИ УСЛЕД УТИЦАЈА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА: СУНЦА,
МАРСА, САТУРНА И УРАНА, А ПРИРОДА ДЕСПОТИЗМА ВАРИРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КВАЛИТЕТА ОДРЕЂЕНОГ ХОРОСКОПА. ФИКСНИ ЗНАД СУ
ГЕНЕРАЛНО У ПРВОМ ПЛАНУ, А МЕРКУР ИЛИ МЕСЕЦ ГОТОВО СУ УВЕК АФЛИКТОВАНИ САТУРНОМ, АЛИ СЕ НАЈПРЕ МОРА ПОТРАЖИТИ
СТВАРНА ПСИХИЧКА ДЕФОРМАЦИЈА КОЈА СЕ КРИЈЕ У ПОЗАДИНИ ИСПОЉЕНЕ ТИРАНИЈЕ1. МНОГИ ДЕСПОТИ СУ БИЛИ ПРИМОРАНИ ДА БУДУ
ОКМТНИ ЈЕР СУ СЕ БОЈАЛИ ЗА СВОЈЕ ЖИВОТЕ; ДРУГИ СУ ПО СВОЈОЈ ПРИРОДИ БИЛИ БРУТАЛНИ И ЖЕЉНИ КРВОПРОЛИЋА. НЕКИ СУ БИЛИ
И СЛАБИ, И ТАКО ПРЕДСТАВЉАЛИ САМО ОРУЂЕ У РУКАМА ОДЛУЦНИХ МИНИСТАРА,
ЏОРЏ III ИМА МНОГО ПЛАНЕТА У ПРОМЕНЉИВИМ, ДОК ЈЕ МАРС ДОМИНАНТАН НА М.Ц.-У, У КВАДРАТУ СА ЗДРУЖЕНУН МЕСЕЦОМ И
УРАНОМ;
МЕРКУР ЈЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ.
ФРЕДЕРИК ОД ПРУСИЈЕ ИМА СВЕТЛА У ОПОЗИЦИЈИ ИЗ ЧЕТВРТЕ ПРЕМА ДЕСЕТОЈ КУЋИ, АФЛИКТОВАНА ОД ОБА МАЛЕФИКА. УРАН
АСПЕКТУЈЕ СВА ЧЕТИРИ.
ЛУЈ XТВ ИМА НЕПТУНА НА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ; СУНЦЕ НА М.Ц.-У, МЕСЕЦ У ЛАВУ У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ;
МАРС У СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ.
НАПОЛЕОН ЈЕ ВЕРОВАТНО ИМАО МАРСА НА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ, У ТРИГОНУ СА УРАНОМ; МЕСЕЦ ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА
САТУРНОМ; СУНЦЕ У ЛАВУ.
ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ 25° СТЕПЕН ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА НАРОЧИТО ПОВЕЗАН СА МОНАРХИЈОМ И ВЕРОВАТНО СА АПСОЛУТИЗМОМ, ШТО
СЕ ЛАКО ВИДИ ИЗ ГОРЊИХ ИХТРАЖИВАЊА. ВИДИ ЗАПАЖАЊА ПОД САМОПОУЗДАЊЕ.

МЕСЕЦ У ЈАРЦУ ЈЕ ЧЕСТ У МАПАМА ДЕСПОТА, ПОЧЕВ ОД ЈУЛИЈА ЦЕЗАРА ПА СВЕ ДО АДОЛФА ХИТЛЕРА, А СУНЦЕ У КВАДРАТУ ИЛИ
ОПОЗИЦИЈИ САУРАНОМ САМО ЈОШ ПОТВРЂУЈЕ ДЕСПОТИЗАМ.

ТРАПАВОСТ 154- НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ЈЕ УЗРОКОВАНА АФЛИКЦИЈАМА МЕРКУРА ИЛИ ЈУПИТЕРА У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА, КОЈИ
ВЛАДАЈУ УДОВИМА, ДОК ЈЕВЕНЕРА ИЛИ ВАГА У ВЕЗИ СА ПРИЛАГОДАВАЊЕМ ОКОЛИНИ. ВЕРОВАТНО ЈЕ ОВДЕ, ЗБОГ СВОЈЕ НЕПАЖЊЕ И
ГМБОСТИ, ЧЕСТО УМЕШАН И МАРС.
ЏЕЈМС 1 ЈЕ ДОБАР ПРИМЕР НЕДОСТАТКА ГРАЦИОЗНОСТИ ПА ОТУД И ТРАПАВОСТИ. ОН ИМА ЈУПИТЕРА У ВАГИ У КВАДРАТУ СА
МЕРКУРОМ, А ВЕНЕРА ЈЕ У КВАДРАТУ СА ОБА МАЛЕФИКА. АСЦЕНДЕНТ ЈЕ У КВАДРАТУ СА УРАНОМ И НЕПТУНОМ У ПРОМЕНЉИВИМ
ЗНАЦИМА.

ТУБЕРКУЛОЗА (ПЛУЋНА) – ОВА БОЛЕСТЈЕ УГЛАВНОМ ВЕЗАНА ЗА ПРОМЕНЉИВЕ ЗНАКЕ, ДВАНАЕСТУ КУЋУ И ЊЕНОГ ВЛАДАРА.
НАЈОСЕТЉИВИЈИ СТЕПЕНИ СУ ОНИ БЛИЗУ 28° ПРОМЕНЉИВИХ И 27° ОВНА-ВАГЕ (РЕЂЕ 27° РАКА-ЈАРЦА). АКО СУ ИСТАКНУТИ
ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ И ДВАНАЕСТА КУЋА, А НА ОВИМ ПОДРУЧЈИМА СЕ НАЂЕ ЈАК МАЛЕФИЧНИ АСПЕКТ, ИМА РАЗЛОГА ЗА СТРАХ ОД
ПРЕДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗУ. ОД 28 СЛУЧАЈЕВА НАШАО САМ ДА ЈЕ РАК НАЈЧЕШЋИ АСЦЕНДЕНТ, ДОК СЕ ОВАН, ЈАРАЦ И РИБЕ
НЕ ПОЈАВЉУЈУ. ЧЕСТИ СУ АСПЕКТИ МЕРКУР-НЕПТУН. ПРЕТЕЖНОСТ АФЛИКЦИЈА У ОВИМ ЗОДИЈАЧКИМ ПОДРУЧЈИМА СТУДЕНТ ЛАКО
МОЖЕ ТЕСТИРАТИ ПРОУЧАВАЊЕМ ПРИМЕРА ДАТИХ У ДАТОВОЈ "МЕДИЦИНСКОЈ АСТРОЛОГИЈИ". ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА АФЛИКЦИЈЕ
ПРЕМА МЕРКУРУ ИЛИ ТРЕЋОЈ КУЋИ НИСУ ОД СУШТИНСКОГ ЗНАЧАЈА.
АФЛИКЦИЈЕ НА ПРВИМ СТЕПЕНИМА ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКА МОГУ НЕКАД УЗРОКОВАТИ ТУБЕРКУЛОЗУ, АЛИ МАЊЕ ЧЕСТО, МОЖДА СА
МАЊЕ НАГЛИМ И ДЕСТРУКТИВНИМ ДЕЈСТВОМ.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 348. И СЛУЧАЈ Р.Л. СТИВЕНСОНА, ДАТ У Н.Н.
НЕКОЛИКО СЛУЧАЈЕВА ЈЕ ДАТО У Х. ДАТОВОЈ "МЕДИЦИНСКОЈ АСТМЛОГИЈФ' ОБЈАВЉЕНОЈ ТАКОЂЕ У СЕРИЈИ ПРИРУЧНИКА КОЈЕ ЈЕ
ПРИРЕДИО АЛАН ЛЕО.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 1 САТ, 2. ДЕЦЕМБРА, 1886, КРОЈДОН. ТУБЕРКУЛОЗА ПЛУЋА КАО НОВОРОЂЕНЧЕ, АСТМА.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 21 И 15 ЧАСОВА, 14.ЈАНУАРА 1882,, СИДНЕЈ. УМРО ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ 1928.
МУШКАРАЦ, РОЂЕН У 23 И 15,17-ЈАНУАРА 1882., ЛОНДОН. ТУБЕРКУЛОЗА ДЕСНОГ ПЛУЋНОГ КРИЛА.
ЖЕНА РОЂЕНА У 16 И 15 П.М., 24. НОВЕМБРА 1869., ШРОПШАЈР. УМРЛА МАРТА 1892. ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ.
ЖЕНА РОЂЕНА У 11 И 30,15. АПРИЛА 1894., ЛОНДОН. УМРЛА 2. АВГУСТА 1910. ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ ПЛУЋА,
ЖЕНА РОЂЕНА У 6 ЧАСОВА, 14. ЈУЛА 1890., СТАФС. УМРЛА ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ ПЛУЋА 31. ДЕЦЕМБРА 1919.
ЖЕНА РОЂЕНА У 4 И 30,27. МАЈА 1847., Е.КЕНТ. УМРЛА 3. МАРТА 1869,
ЖЕНА РОЂЕНА У 6 И 30, ЛЛ.НОВЕМБРА 1860., УКРАЈИНА, УМРЛА 31, ОКТОБРА 1884. ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ. РАДИ СЕ О ПОЗНАТОЈ
МАРИ БАШКЕРТСЕФ.
КОЛЕТИН, ЧАСНА СЕСТРА, РОЂЕНА У 21 ЧАС, 29. МАРТА 1900., ЕДИНБУРГ. УМРЛА У 25. ГОДИНИ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ (УПОРЕДИ СА
НАТАЛНОМ КАРТОМ ВОЈВОДЕ ОД ГЛОЧЕСТЕРА, НАРОЧИТО У ПОГЛЕДУ НА МЕСЕЧЕВУ ПОЗИЦИЈУ).
ВИДИ И СЛУЧАЈ ПОД НЕФРИТИС.

ТУГА - В. МЕЛАНХОЛИЈА; СРЕЋА ИТД. - ДВАНАЕСТА КУЋА СЕ ТРАДИЦИОНАЛНО СМАТРА КУЋОМ ЖАЛОСТИ, А АФЛИКЦИЈЕ
У ЊОЈ НЕЋЕ САМО ДОНЕТИ ОСЕЋАЊЕ ТУГЕ И НЕСРЕЋЕ, ВЕЋ И ИСКУСТВА ТЕЖИХ АСПЕКАТА ЖИВОТА.
ЈАКЕ ПЛАНЕТЕ У ОВОЈ КУЋИ,
МЕЂУТИМ , ПОДИЖУ НАТУСА ИЗ СИРОМАШТВА И ЧЕСТО ДОНОСЕ ПОМОЋ КРОЗ МИЛОСРЂЕ И ДОБРОТОВОРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ. У СВОЈИМ
ВИШИМ АСПЕКТИМА ОВА КУЋА ОЗНАЧАВА ИЗБАВЉЕЊЕ ОД ТУГЕ КРОЗ РЕЗИГНАЦИЈУ И ПОКАЈАЊЕ.

ТУПОСТ - В. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА; ЗАОСТАЛОСТ.

ТУЖАКАЊЕ – МОЖЕ СЕ ОЧЕКИВАТИ ТАМО ГДЕ СУ ПОЗИТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОПСКУРНО СМЕШТЕНИ У КАРТИ, А МЕСЕЦ ИЛИ
МЕРКУР ЈАКО АФЛИКТОВАНИ ОД САТУРНА ИЛИ У САТУРНОВСКОМ ЗНАКУ. ВЕРОВАТНО НИЖИ ТИПОВИ ШКОРПИОНА МОГУ ИСПОЉАВАТИ
ИСТУ ОСОБИНУ, АЛИ ПРЕ СА ОДРЕЂЕНИМ ЦИЉЕМ НЕГО КАО ПЕРМАНЕНТНУ ЦРТУ.

ТВРДИЧЛУК 155 - ПРЕДСТАВЉА ОБЛИК ЕКСТРЕМНЕ ГРАМЗИВОСТИ НА КОЈУ УКАЗУЈЕ НЕХАРМОНИЧНОСТ КОМБИНАЦИЈЕ РАК-
САТУРН И ДРУГЕ КУЋЕ, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ УЧЕ ДА ЦЕЛО ЗЕМЉАНО ТРОЈСТВО ИМА БИОЛОШКУ ФУНКЦИЈУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ХРАНЕ, ИЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЖИВОТА, ДОК САМ ЖИВОТ ПРЕДСТАВЉАЈУ ВАТРЕНИ ЗНАЦИ. ТАКО ЗЕМЉАНИ ЗНАЦИ У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА
СЛЕДЕ ИЛИ ПОДРЖАВАЈУ ВАТРЕНЕ. ОВА ФУНКЦИЈА ЗЕМЉЕ КУЛМИНИРА У ЈАРЦУ, ПОСЛЕДЊЕМ И НАЈВИШЕМ ОД ТРИ ЗЕМАЉСКА ЗНАКА,
КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ДОМИНАЦИЈУ НАД ФИЗИЧКОМ МАТЕРИЈОМ И ЊЕНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ. С ДРУГЕ СТРАНЕ, ВОДЕНИ ЗНАЦИ СУ НЕГАТИВНИ
ПРЕМА ВАТРЕНИМ, УПРАВО КАО ШТО ВОДА ГАСИ ВАТРУ, И ЊИХОВА БИОЛОШКА ВАЖНОСТ СЕ ОГЛЕДА У ИНСТИНКТУ САМООДРЖАЊА, КОЈИ
ДЕЛУЈЕ КАО КОЧНИЦА НА НЕПРОМИШЉЕНУ НАГЛОСТ ВАТРЕ (КОЈУ ОДЛИКУЈУ ЈОШ И ХРАБРОСТ, ЕКСТРАВАГАНЦИЈА, СКЛОНОСТ КА
ПРЕУВЕЛИЧАВАЊУ И У ЦЕЛИНИ
ПОЗИТИВАН СТАВ ПРЕМА ЖИВОТУ). САМОЗАШТИТНИЧКИ ПРИНЦИП СЕ НАЈЈАСНИЈЕ УОЧАВА КОД РАКА (КАРДИНАЛНИВОДЕНИ) И
МЕСЕЦА. ОДАТЛЕ СЛЕДИ ДА АКО СЕ МЕСЕЦ ИЛИ РАК (САМОЗАШТИТА) НАЂУ У НЕСКЛАДНОЈ ВЕЗИ СА САТУРНОМ ИЛИ ЈАРЦЕМ
(ИСКОРИШЋАВАЊЕ МАТЕРИЈЕ РАДИ САМООДРЖАЊА) РЕЗУЛТАТ ЈЕ ЕКСТРЕМНА ГРАМЗИВОСТ. АНКСИОЗНИ И БОЈАЖЉИВИ ЛУНАМИ
ЕЛЕМЕНТ НАГОНИ ТИПА САТУРНА ДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СВОЈУ СИГУРНОСТ ШТО У ЕКСТРЕМНИМ СЛУЧАЈЕВИМА РЕЗУЛТИРА ТВРДИЧЛУКОМ.
МОЖЕМО АНАЛИЗИРАТИ НЕКЕ ПРИМЕРЕ. У ХОРОСКОПУ ПИЕРПОНТА МОРГАНА, МЕСЕЦ НА ВРХУ ДРУГЕ КУЋЕ У СЕКСТИЛУ СА
САТУРНОМ: ОВО УКАЗУЈЕ НА РАЗУМНУ ШТЕДЉИВОСТ КОЈА У ОВОМ КАО И У МНОГИМ СЛИЧНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ПОПРИМА ОБЛИК
САКУПЉАЊА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА, НАКОН ШТО ЈЕ АПЕТИТ ЗА ФИНАНСИЈСКИМ ПРИРАСТОМ ЗАДОВОЉЕН, КАО "СУБЛИМАЦИЈА" ТОГ АПЕТИТА.
СЕСИЛ РОДС ИМА САТУРНА, ВЛАДАРА ДРУГЕ, У БИКУ, У СЕКСТИЛУ СА ВЕНЕРОМ У РАКУ. ЏЕЈ ГОЛД ИМА МЕСЕЦ, КОЈИ ЈЕ ВЛАДАР
ДРУГЕ, У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ. ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА ЖЕЉА ЗА НОВЦЕМ НИЈЕ УВЕК ИНДИКАЦИЈА ПРАВЕ ГРАМЗИВОСТИ. ОН
МОЖЕ БИТИ ПОТРЕБАН ПРОСТО КАО СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРЕЊЕ НЕКОГ ЦИЉА, КАО ШТО ЈЕ ТЕЖЊА ЗА УЖИВАЊИМА, И МОЖЕ БИТИ
ПОТРОШЕН ЧИМ ЈЕ СТЕЧЕН - ИЛИ ЧАК И ПРЕ ТОГА! У ОВАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ВЕРОВАТНО ЈЕ ОДСУТНА КОМБИНАЦИЈА РАК-САТУРН, А
ИНАЧЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ВРЛО РАЗНОЛИКЕ ХОРОСКОПСКЕ ЦРТЕ, НА ПРИМЕР МНОГО ВАТРЕ И ИСТАКНУТА ПЕТА КУЋА. КОД ХОРАЦИЈА
БОТОМЛИЈА, КОЈИ ЈЕ НЕМИЛИЦЕ ТРОШИО И УМРО КАО СИРОМАХ, ОБА СВЕТЛА СУ У ОВНУ.
ИСТИНСКИ ГРАМЗИВ ЧОВЕК ГОМИЛА ДА БИ ЗАДОВОЉИО ЖУДЊУ ЗА ПОСЕДОВАЊЕМ, ШТО ЈЕ САМО ИЗОПАЧЕНИ ОБЛИК ПОТРЕБЕ ДА СЕ
"ЧУВА ЗА ЦМЕ ДАНЕ". РАЗУМНА ШТЕДЊАЈЕ РЕЗУЛТАТ ДОБРЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ МЕСЕЦ-САТУРН. СЛУЧАЈ БР. 3 НА КРАЈУ КЊИГЕ МОЖЕ СЕ
УЗЕТИ КАО ПРИМЕР. ОВДЕ ЈЕ СУНЦЕ У РАКУ У ТАЧНОМ СЕКСТИЛУ СА САТУРНОМ У ДЕВИЦИ, ПО СЕБИ ЕКОНОМИЧНОМ И ПАЖЉИВОМ
ЗНАКУ.

ТВРДОГЛАВОСТ 156- В. ЧВРСТИНА; ОДЛУЧНОСТ; ВОЉА.

УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ – НИЈЕ ИХ ЛАКО ОТКРИТИ ПОШТО МОТИВИ ЗА УБИСТВО ШИРОКО ВАРИРАЈУ. ОБИЧНО ПОСТОЈЕ
НАСИЛНЕ АФЛИКЦИЈЕ ПРЕМА СУНЦУ. ЛАВ И ОВАН СУ ЧЕСТО УМЕШАНИ, А ЗОДИЈАЧКА ПОРУЧЈА ОКО 0° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ И 5° ОВНА-
ВАГЕ СУ ЧЕСТО ЗАУЗЕТА, КАО И 20-25° ФИКСНИХ И ОКО 9° ПРОМЕНЉИВИХ. СЕДАМНАЕСТИ СТЕПЕНИ БЛИЗАНАЦА-СТРЕЛЦА, И У
МАЊОЈ МЕРИ СТЕПЕНИ КОЈИ СУ С ЊИМА У КВАДРАТУ, ИЗГЛЕДА ДА ОЗНАЧАВАЈУ СУДСКУ ЕГЗЕКУЦИЈУ, А 16° БИКА (ВЕШАЊЕ, ОДСЕЦАЊЕ
ГЛАВЕ) СЕ ЧЕСТО ЈАВЉА У КАРТАМА КРИМИНАЛАЦА НАД КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА СМРТНА КАЗНА. СУНЦЕ, МЕСЕЦ ИЛИ МАЛЕФИЦИ ГОТОВО
НЕИЗБЕЖНО АФЛИКТУЈУ АСЦЕНДЕНТ.
ЧЕСТИ СУ НЕПОВОЉНИ АСПЕКТИ ВЕНЕРА-УРАН.
ПРИМЕРИ: Н.Н. 271, 626, 636, 759,764.
ВИДИ И ПОГЛАВЉЕ "НАСИЉЕ И КРИМИНАЛ" У МОЈОЈ КЊИЗИ "НЕКИ ПРИНЦИПИ ХОРОСКОПСКЕ АНАЛИЗЕ".

УБЕДЉИВОСТ - СЕ ОДНОСИ УГЛАВНОМ НА СИСТЕМ ВЕНЕРА-ВАГА. У СВАКОМ СЛУЧАЈУ ТИПОВИ ВАГЕ СУ СКЛОНИ ОВОМ
МЕТОДУ ПОСТИЗАЊА СВОЈИХ ЦИЉЕВА, АЛИ ТИПИЧНИ "УБЕЂИВАЧ" ЗАЦЕЛО ИМА ИСТАКНУТЕ И МЕРКУРОВСКЕ И ЈАРЧЕВСКЕ УТИЦАЈЕ.
УСВОЈЕНИ СТИЛ УБЕЂИВАЊА ЗАВИСИЋЕ ОД СТИЛА ХОРОСКОПА И ЊЕГОВИХ ДОРМИУРАЈУЋИХ УТИЦАЈА, А ОСОБА СА АСТРОЛОШКИМ
ЗНАЊЕМ ЋЕ ПРИЛАГОДИТИ СВОЈЕ МЕТОДЕ ПРЕМА ХОРОСКОПУ ОСОБЕ С КОЈОМ ИМА ПОСЛА. ТАКО СУ БЛИЗАНЦИ РЕТКО ОТПОМИ НА
ЛОГИКУ, САТУРН НА ЧВРСТЕ ЧИЊЕНИЦЕ, СТРЕЛАЦ НА ОБРАЋАЊЕ ЊЕГОВОЈ ПЛЕМЕНИТОСТИ И СПОРТСКОМ ДУХУ.
ЛАСКАЊЕМ СЕ ОБИЧНО СЛУЖЕ ОСОБЕ ИЗ ЗНАКА ВАГЕ ИЛИ ЈАРЦА, А ВАГА И ЛАВ НАЈЛАКШЕ ПОКЛЕКНУ ПРЕД ЊИМ.

УБИСТВО - В. УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ.

УЧТИВОСТ - В. КУРТОАЗИЈА.

УДОБНОСТ – ЉУБАВ ПРЕМА УДОБНОСТИ ЈЕ УЗРОКОВАНА ПРЕНАГЛАШЕНОШЋУ ВЕНЕРИНИХ ВИБРАЦИЈА, НАРОЧИТО У


НЕГАТИВНИМ ЗНАЦИМА, УЗ ПРЕСЛАБО ЗРАЧЕЊЕ МАРСОВИХ ЗРАКА. БИК ЈЕ ОД СВИХ ЗНАКОВА ТРАДИЦИОНАЛНО НАЈВЕЋИ ЉУБИТЕЉ
КОМФОРА, АЛИ ВАЉА ИМАТИ НА УМУ ДА СУ ГОТОВО СВИ ПРИМИТИВНИ ТИПОВИ, ОСИМ КАД ЈЕ ИСТАКНУТ МАРС, ВРЛО СКЛОНИ
МАТЕРИЈАЛНИМ УДОБНОСТИМА, САМО АКО СУ У ПРИЛИЦИ ДА ИХ СТЕКНУ, А ТО НАРОЧИТО ВАЖИ ЗА ФИКСНЕ ЗНАКЕ, ИЗУЗЕВ ШКОРПИОНА.
ТЕШКЕ САТУРНОВЕ АФЛИКЦИЈЕ ТАКОЂЕ ЧЕСТО ДАЈУ ЛЕЊЕ ОСОБЕ. И СТРЕЛАЦ МОЖЕ ЈАКО ВОЛЕТИ ФОТЕЉУ.

УКОЧЕНОСТ У ПОНАШАЊУ -В. ЦЕРЕМОНИЈАЛНОСТ.

УЛАГИВАЊЕ – ТО ЈЕ ВЕРОВАТНО МАНА НАЈГОРЕ ВРСТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗА ЈАРЦА, МОЖДА СА ПРИМЕСОМ ВАГЕ.
УМЕРЕНОСТ - В. УЗДРЖЉИВОСТ, НЕУМЕРЕНОСТ.

УМЕТНИЧКИ УКУС И СПОСОБНОСТ – ВИДИ ПОД ОДВОЈЕНИМ ГРАНАМА УМЕТНОСТИ, АЛИ ЈЕ УМЕТНИЧКА СПОСОБНОСТ
У ОПШТЕМ СМИСЛУ ПРОИЗВОД ВЕНЕРИНОГ УТИЦАЈА. БИК НАГИЊЕ УГЛАВНОМ БОЈИ И ЗВУКН; ВАГУ ЈЕЗИКУ И ФОРМИ, КАО У АРХИТЕКУРИ
И СКУЛПТУРИ. СПИЦА ВИРГИНИС, ФИКСНА ЗВЕЗДА
НА 22° ВАГЕ ИЗГЛЕДА ДА ДАЈЕ НЕКЕ УМЕТНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ (В. ТАКОЂЕ ИМАГИНАЦИЈА).

УМОБОЛНОСТ – ОБИЧНО ЈЕ ПОКАЗАНА, КАКО СЕ МОЖЕ И ПРЕТПОСТАВИТИ, ИЗУЗЕТНО ОЗБИЉНИМ АФЛИКЦИЈАМА. ЧЕСТО СЕ
НАЛАЗИ ДА МАРС АФЛИКТУЈЕ ПЛАНЕТЕ УМА, А УРАН ЈЕДНО ИЛИ ОБА СВЕТЛА, МАРС ЈЕ ЧЕСТО У ТРЕЋОЈ КУЋИ, А НАРОЧИТО ЈЕ ОПАСАН
АКО СЕ НАЂЕ У ВОДЕНОМ ЗНАКУ. МЕСЕЦ И МЕРКУР СУ НЕРЕТКО У ЛОШЕМ АСПЕКТУ СА МАРСОМ ИЛИ УРАНОМ. СУНЦЕ ЈЕ ТАКОЂЕ
ЧЕСТО АФЛИКТОВАНО, А ДВАНАЕТА КУЋА ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ИСТАКНУТА, ВЕРОВАТНО ЗАТО ШТО УМОБОЛНОСТ ОБИЧНО УКЉУЧУЈЕ ИЗОЛАЦИЈУ.
ДВАДЕСЕТ ДРУГИ СТЕПЕН ДЕВИЦЕ-РИБА ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ УМЕШАН, НЕКАД АСПЕКТОМ КВАДРАТА. ЗА РАЗЛИКУ ОД
ЕПИЛЕПСИЈЕ, АСЦЕНДЕНТ НИЈЕ НЕМИНОВНО АФЛИКТОВАН.
ПРИМЕРИ:
ЏОРЏ НИ. ЧЕТИРИ ПЛАНЕТЕ У БЛИЗАНЦИМА НА ВРХУ ДВАНАЕСТЕ И У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ. МЕСЕЦ, ВЛАДАР ДВАНАЕСТЕ,
АФЛИКТОВАН У ШЕСТОЈ ОД СТРАНЕ МАРСА И УРАНА.
СЛУЧАЈ ДАТ ОД СТРАНЕ ДР ПИРСА, РОЂЕЊЕ 9. АПРИЛА 1848. АСЦЕНДЕНТ НА 27° ОВНА, 55° С. МЕРКУР И ВЕНЕРА СУ У
КОЊУНКЦИЈИ У ДВАНАЕСТОЈ КУЋИ НА 22° РИБА, А САТУРН ЈЕ БЛИЗУ. СУНЦЕ У КОЊУНКЦИЈИ СА УРАНОМ У ДВАНАЕСТОЈ, МЕСЕЦ У
КОЊУНКЦИЈИ СА МАРСОМ У ТРЕЋОЈ КУЋИ.
Н.Н. 137 - САТУРН У КОЊУНКЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ БЛИЗУ 22° ДЕВИЦЕ, У ОПОЗИЦИЈИ СА НЕПТУНОМ НА ВРХУ ОСМЕ. МАРС У
ШКОРПИОНУ У ТРЕЋОЈ У ТАЧНОМ КВАДРАТУ СА МЕСЕЦОМ. СУНЦЕ У ПОЛУКВАДРАТУ СА УРАНОМ, А У ТРИГОНУ СА МЕСЕЦОМ И
НЕПТУНОМ - "ДВОСТРУКИ ТРИГОН".
Н.Н.229 - МЕРКУР У КВАДРАТУ СА МАРСОМ У РАКУ НА ВРХУ ШЕСТЕ КУЋЕ; ВЕНЕРА И СВЕТЛА У ПАРАЛЕЛУ СА УРАНОМ, А
СВЕТЛА У ПОЛУКВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ У ТРЕЋОЈ.
Н.Н. 130, ДИЈАГНОСТИФИКОВАНО КАО "ОПСЕСИЈА". АСЦЕНДЕНТ НА 22° РИБА, КОЊУНКЦИЈА МЕСЕЦА И НЕПТУНА.

УПЛИВНОСТ В. ГОВОРНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ.

УРЕДНОСТ – МЕСЕЦА, ВЕНЕРЕ И МЕРКУРА, ДОК НАСИЛНИ ЛОШИ


ЈЕ ОБИЧНО РЕЗУЛТАТ ДОБРИХ КОНФИГУРАЦИЈА ИЗМЕЂУ
АСПЕКТИ ПРЕМА ЊИМА, НАРОЧИТО У КАДЕНТНИМ КУЋАМА ИЛИ АСЦЕНДЕНТУ, НАМШАВАЈУ УРЕДНОСТ. ДЕВИЦА ЈЕ УРЕДНА И ПЕДАНТНА,
НАРОЧИТО У ПОГЛЕДУ СОПСТВЕНИХ СТВАРИ, КАО ШТО СУ ОДЕЋА, АЛАТКЕ И КЊИГЕ.
ПРЕВИШЕ ВЕНЕРЕ ЧИНИ ОСОБУ ЛЕЊОМ И НЕХАЈНОМ. СТРЕЛАЦ ЈЕ НА БРЗУ РУКУ. РИБЕ СУ КОНФУЗНЕ И СМУЋЕНЕ, ДОК ЈЕ МАРС
НЕМАРАН И НАГАО. ЈАК САТУРН УВЕК ОЗНАЧАВА МЕТОДИЧНОСТ И СПРЕМНОСТ ДА СЕ УЛОЖИ МАКСИМАЛАН ТРУД.

УТОПИЗАМ - ЈЕ НАРОЧИТО ПЛОД НЕПТУНИЈАНСКИХ АФЛИКЦИЈА, ПОСЕБНО У ОДРЕЂЕНИМ ЗНАЦИМА. ИЗ ТАКВИХ КОНФИГУРАЦИЈА
ЛАКО МОГУ ДА СЕ ИЗРОДЕ СВИ ОБЛИЦИ ЕКСТРАВАГАНТНИХ И НЕПРАКТИЧНИХ ИДЕЈА, "КУЛА У ВАЗДУХУ" И "ЛУЦКАСТИХ" ЗАПАЖАЊА. ОНИ
КОЈИ ИМАЈУ ИСТАКНУТОГ, АЛИ АФЛИКТОВАНОГ НЕПТУНА КАО ДА НЕВОЉНО ГРАВИТИРАЈУ КА НЕМОГУЋИМ НАЧИНИМА ИЗВОДЕЊА СТВАРИ И
ПОСТИЗАЊА ЦИЉЕВА, ПРИ ЧЕМУ ЊИХОВА ИМАГИНАЦИЈА САСВИМ ОДЛУТА ОД РЕАЛНИХ ОГРАНИЧЕЊА, ГЕНЕРАЛНО У ПРАВЦУ ЧУДНИХ И
НАСТРАНИХ МЕТОДА.
ТАМО ГДЕ СЕ УОЧАВАЈУ ЗНАЦИ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ХУМАНИТАРИЗАМ АКЦИЈЕ НЕПТУНА ЧЕСТО ВОДЕ У УТОПИЈУ, УКОЛИКО СУ МАРС И
САТУРН ЛОШЕ ПОЛОЖЕНИ. У ТОМ ПОГЛЕДУ МАРС И НЕПТУН ПРЕДСТАВЉАЈУ ЕКСТРЕМЕ ПРАКТИЧНОСТИ И ИДЕАЛИЗМА.
УТОПИЗАМ ТАКОЂЕ МОЖЕ ДА БУДЕ РЕЗУЛТАТ ЛОШЕ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ НА СТВАРНО ОКРУЖЕЊЕ НАТУСА, КОЈИ НАСТОЈИ ДА ИЗГРАДИ
ИДЕАЛАН СВЕТ У КОЈЕМ ЋЕ БОРАВИТИ У СВОЈОЈ ФАНТАЗИЈИ НЕ БИ ЛИ ПОБЕГАО ОД НЕПРИЈАТНЕ СТВАРНОСТИ.

УВРЕДЉИВОСТ – ОВАН ЈЕ ПОЗНАТ ПО ИЗРАЖАВАЊУ "ШТО НА УМУ ТО НА ДРУМУ" И ВРЛО РЕТКО МУ ПОЛАЗИ ЗА РУКОМ ДА СЕ
СУЗДРЖИ ОД ГЛАСНОГ И ПЛАХОВИТОГ ИЗРАЖАВАЊА СВОГ НЕГОДОВАЊА. ИСТО СЕ МОЖЕ КАЗАТИ И ЗА УРАН, КОЈИ УМЕ ДА ИЗРИЧЕ
СНАЖНЕ ОСУДЕ И ПРЕКОРЕ. АКО ХОРОСКОП УКАЗУЈЕ НА СЕНЗИТИВНУ И ЕМОЦИОНАЛНУ ПРИРОДУ УСЛЕД УПЛИВА ВОДЕНОГ ЕЛЕМЕНТА, А
ПОГЛАВИТО АКО СУ МАРС ИЛИ УРАН ИСТАКНУТИ ИЛИ АФЛИКТУЈУ МЕРКУР, ОСОБА ЋЕ ГЛЕДАТИ ДА У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ ИЗРАЗИ СВОЈЕ
ВЕЛИКО
ОГОРЧЕЊЕ.
ХОРОСКОП КРАЉИЦЕ ЕЛИЗАБЕТЕ ПРВЕ (МЕРКУР У КВАДРАТУ СА УРАНОМ;
УРАН У ТРИГОНУ СА МАРСОМ) МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ КАО ДОБАР ПРИМЕР.

УЖУРБАНОСТ - СЕ ГЕНЕРАЛНО ПРИПИСУЈЕ ДЕВИЦАМА. РИБЕ ПО ПРАВИЛУ ТЕЖЕ "ЛАКО ЋЕМО" МЕТОДИМА И ПУШТАЈУ СТВАРИ
ДА ТЕКУ САМЕ ОД СЕБЕ, МАДА ЈЕ ЧУДНО ДА ЈЕ ПОНАСАЊЕ ОБА ЗНАКА ЧЕСТО СУПРОТНО ОЧЕКИВАНОМ.
ГЕНЕРАЛНО МЕРКУРА ИЛИ У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА УКАЗУЈЕ НА ОВУ ЦРТУ КОЈА ПОСТАЈЕ ИЗРАЖЕНА У
СВАКА АФЛИКЦИЈА
ОДСУТНОСТИ СУПРОТНИХ УТИЦАЈА (В. ПОД МИРНОЋА). НО, ТРЕБА ИМАТИ У ВИДУ ДА ЋЕ, УКОЛИКУ САТУРН НИЈЕ ПРЕВИШЕ
ИЗРАЖЕН, ОВИ УТИЦАЈИ ЧЕСТО ДА СЕ РЕФЛЕКТУЈУ КАО НЦМАМОСТ, НАТУС ЈЕДНОСТАВНО НЕ ЖЕЛИ ДА СЕ ОПТЕРЕЋУЈЕ. ИСТИ УПЛИВ,
ПЛУС ИСТАКНУТ САТУРН АЛИ У АФЛИКЦИЈИ, ЧИНИ ДА НАТУС НЕХОТИЦЕ КОМПЛИКУЈЕ СТВАРИ,
АЛИ ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО БРИЖАН ДАУЧИНИ СВЕНАЈБОЉЕ, ИЗЧЕГАНАСТАЈЕНЕРВОЗАН, ПРЕТЕРАНО АНКСИОЗАН КАРАКТЕР.

УЗБУЂИВАЊЕ – ОВАН И СТРЕЛАЦ СЕ ОД СВИХ ЗНАКОВА НАЈВИШЕ УЗБУЂУЈУ, А ЗЕМАЉСКИ ЗНАЦИ И ВАГА НАЈМАЊЕ.
ВОДЕНИ ЗНАЦИ СЕ ПО ПРАВИЛУ УЗБУЂУЈУ ТЕК КАДА СУ ДИМУТИ НА ЕМОТИВАН ИЛИ ЧУЛАН НАЧИН. МАРС И УРАН КАДА АФЛИКТУЈУ
МЕРКУР ТЕЖЕ ДА ИЗАЗОВУ ВИСОКУ НЕРВНУ НАПЕТОСТ, УСПЛАХИРЕНОСТ И УЗБУЂЕЊЕ У ГЛАСУ.

УЗДРЖЉИВОСТ (У ХРАНИ) – ГЕНЕРАЛНО ЈЕ ОЗНАЧЕНА ЈАКИМ УТИЦАЈЕМ СИСТЕМА МЕСЕЦ-САТУРН. УКОЛИКО ЈЕ САТУРН
ИСТАКНУТ И ДОБРО ПОЛОЖЕН, АПСТИНЕНЦИЈА ЋЕ ЗА НАТУСА БИТИ УГЛАВНОМ ПРИРОДНА И ВОЉНА, А АКО ЈЕ ИСТАКНУТ, АЛИ У
АФЛИКЦИЈИ, ИЛИ ПАК СЛАБ, КАО ШТО ЈЕ НА ПРИМЕР У РАКУ, ОНДА ЈЕ АПСТИНЕНЦИЈА ВЕРОВАТНО ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ СИРОМАШТВА.
САТУРН У ЛАВУ ИЛИ У АФЛИКЦИЈИ ПРЕМА СУНЦУ И ПЛАНЕТАМА У ПЕТОЈ КУЋИ ЧЕСТО ЋЕ УЗРОКОВАТИ УЗДРЖАВАЊЕ ОД ПРЕПУШТАЊА
ЗАДОВОЉСТВИМА, АЛИ УЗ ВЕЛИКЕ НАПОРЕ И БОРБУ, ОСИМ АКО САТУРН НИЈЕ ИЗУЗЕТНО ЈАК. ОД СВИХ ЗНАКОВА ШКОРПИОН ПОСЕДУЈЕ
НАЈВЕЋУ МОЋ ОДРИЦАЊА.

ВЕГЕТАРИЈАНСТВО - ЈЕ, КАО НАЧИН ИСХРАНЕ, ПОВЕЗАН СА ДЕВИЦОМ. КАО ВИД ХУМАНИТАРИЗМА ЈЕ ВЕГЕТАРИЈАНСТВО
ПОВЕЗАНО СА ЈУПИТЕРОВСКИМ ЗНАЦИМА И ВОДОЛИЈОМ, А КАО ВИД ПРЕФИЊЕНОСТИ, САВАГОМ. МЕРКУР У ВОДОЛИЈИ ИЛИ У АСПЕКТУ
СА УРАНОМЈЕ ВРЛО УОБИЧАЈЕН.
НЕПТУЊЕ УВЕКИСТАКНУТ (СИМПАТИЈА И СЕНЗИТИВНОСТ), А СУНЦЕ ЈЕ ОБИЧНО У КОНТАКТУ СА УРАНОМ.

ВЕЛИЧАНСТВЕНО ДРЖАЊЕ - РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ИСТАКНУТОГ, ДОБРО АСПЕКТОВАНОГ СУНЦА, НАРОЧИТО АКО ЈЕ У ДОБРОМ
АСПЕКТУ СА ЈУПИТЕРОМ ИЛИ АКО ЈЕ ЈУПИТЕР НА ДОБРОМ МЕСТУ. ФИКСНИ ЗНАЦИ ПРИРОДНО ИМАЈУ ВЕЛИЧАНСТВЕНО И
ДОСТОЈАНСТВЕНО ДРЖАЊЕ УКОЛИКО ЈЕ ХОРОСКОП У ЦЕЛИНИ ДОБАР - ИНАЧЕ СЕ ДРЖЕ ПОМПЕЗНО ИЛИ НАПРОСТО НЕЗГРАПНО.
НАТАЛНЕ КАРТЕ КРАЉИЦЕ ВИКТОРИЈЕ И ЧАРИСА И ПРЕДСТАВЉАЈУ ДОБРЕ ПРИМЕРЕ ВЕЛИЧАНСТВЕНОГ ДРЖАЊА.

ВЕНЕРИЧНА ОБОЉЕЊА - УСЛОВИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ПЕТУ, ШЕСТУ И СЕДМУ КУЋУ И ЊИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗНАКЕ
НАГОВЕШТАВАЈУ МОГУЋНОСТ НЕВОЉЕ ОВЕ ПРИРОДЕ. СИФИЛИС ИМА ВЕЗЕ СА КОМПЛЕКСОМ БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ, А ГОНОРЕЈА СА
ВОДЕНИМ ТРИГОНОМ.
ВРО/161
У МАКСИМИЛИЈАНА ОД МЕКСИКА (Н.Н. 758), МЕСЕЦ ЈЕ У ВАГИ У ПЕТОЈ, У КВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ У СЕДМОЈ,
СЛУЧАЈУ У
ОПОЗИЦИЈИ СА МАРСОМ, СУВЛАДАРЕМ ПЕТЕ КУЋЕ, И У КВИНКУНКСУ СА ВЛАДАРЕМ ШЕСТЕ КУЋЕ.
ПЕСНИК ЧЕТРТОН ИМА ВЕНЕРУ У КОЊУНКЦИЈИ СА САТУРНОМ ОКО 23° СТРЕЛЦА, УПРАВО ИСПОД УГЛА СЕДМЕ КУЋЕ, У
ПОЛУКВАДРАТУ СА МАРСОМ У ШКОРПИЈИ И СЕСКВИКВАДРАТУ СА НЕПТУНОМ У ЛАВУ.
ХЕНРИ VIII ИМАО ЈЕ НЕПТУНА НА 24° СТРЕЛЦА У ПЕТОЈ КУЋИ, УЗ МНОГОБРОЈНЕ АФЛИКЦИЈЕ.

ВЕРА (РЕЛИГИОЗНА) - ЈЕ НАРОЧИТО ПОВЕЗАНА САЈУПИТЕРОМ, ДЕВЕТОМ КУЋОМ И СТРЕЛЦЕМ. ЈАКИ БЕНЕФИЦИ У ДЕВЕТОЈ КУЋИ
ДАЈУ ВЕРУ, АЛИ МАЛЕФИЦИ М АФЛИКЦИЈЕ ДОВОДЕ ДО СКЕПТИЦИЗМА (В.) ИЛИ ЛАКОВЕРНОСТИ (В.). ВАТРЕНИ ЗНАЦИ СУ
ГЕНЕРАЛНО СКЛОНИ ВЕРИ, ВАЗДУШНИ СКЕПТИЦИЗМУ, ВОДЕНИ ЛАКОВЕМОСТИ И СУЈЕВЕРЈУ, ДОК СУ ЗЕМАЉСКИ ЧЕСТО ПРАКТИЧНИ И
НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА РЕЛИГИОЗНА ПИТАЊА ИЛИ ПАК ИЗНОСЕ СУМЊЕ ЗАСНОВАНЕ НА ПРАКТИЧНИМ РАЗМАТРАЊИМА.
НА НАТАЛНИМ КАРТАМА ЦРКВЕЊАКА ЧЕСТО СУ ЗАУЗЕТИ 20° ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ (ВИДИ БРОЈНЕ ПАПЕ У Н.Н.) ШТО ЈЕ ТАКОЂЕ СЛУЧАЈ
И КОД ПОЗНАТИХ ОКУЛТИСТА И МИСТИКА, ТЕ ТАКО ИМАМО:
ОСНИВАЊЕ ТЕОЗОФ. ДРУШТВА САТУРН НА 20° ВОДОЛИЈЕ. СВЕДЕНБОРГ СУНЦЕ НА 20° ВОДОЛИЈЕ. ШТАЈНЕР
ЈУПИТЕР НА 20° ЛАВА; ВЕНЕРА У ОП. БЛАВАТСКА СУНЦЕ НА 19° ЛАВА . ЈОВАНКА ОРЛЕАНКА МЕСЕЦ НА 20° ЛАВА ГАНДИ МЕСЕЦ
НА 20° ЛАВА. ПРЕТПОСТАВЉА СЕ ДА СУ ОВИ СТЕПЕНИ НАРОЦИТО ПОВЕЗАНИ САВЕРОМ, МАДА МОГУ ДА ЗНАЧЕ ГЕНЕРАЛНО ЗАНИМАЊЕ
ЗА РЕЛИГИЈУ.

ВЕРНОСТ - В. ОДАНОСТ.

ВЕШТИНА - В. ЛУКАВОСТ.

ВИД (ФИЗИЧКИ) – ДО СЛАБЉЕЊА ВИДА ДОЛАЗИ КАДА СУ СYЕТЛА АФЛИКТОВАНА ОД СТРАНЕ НЕБЕСКИХ МАГЛИНА. ЈЕДВА ДА
ТРЕБА И СПОМИЊАТИ ДА СЕ АНАЛОГИЈ А ИЗМЕДУ НЕБЕСКИХ МАГЛИНА И ЗАМАГЉЕНОГ ВИДА, НА КОЈОЈ СЕ ОВА ТРАДИЦИЈА ЗАСНИВА, НЕ
СМЕ УЗЕТИ КАО ЈЕДИНИ ТЕМЕЉ ОВЕ ТЕЗЕ, КОЈА ЈЕ ЗАПРАВО ДОБРО ПОТКРЕПЉЕНА ЧИЊЕНИЦАМА.
СЛЕДЕЋИ ДЕЛОВИ ЗОДИЈАКА НАРОЧИТО СУ КАРАКТЕРИСТИЧНИ:
8° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ (АЛДЕБАРАН И АНТАРЕС)
6° ЛАВ-ВОДОЛИЈА
3° РАК-ЈАРАЦ 29° БИК-ШКОРПИОН (ПЛЕЈАДЕ)
ВАЉА ЗАПАЗИТИ ДА СЕ СВИ ОВИ СТЕПЕНИ НЕ ПОКЛАПАЈУ СА ЗНАЧАЈНИМ МАГЛИНАМА. ПЛЕЈАДЕ СУ САЗВЕЖЂЕ СА ВРЛО МАЛО
НЕБУЛОЗНЕ МАТЕРИЈЕ.
АФЛИКЦИЈА У СРЕДИШТУ ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКАЈЕ ВЕОМА УОБИЧАЈЕНА.
ЈАКИ ЛОШИ АСПЕКТИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ОВА ПОДРУЧЈА И СВЕТЛА, НАРОЧИТО АКО СУ У УГЛОВИМА, ЗНАЈУ ДА ИЗАЗОВУ ОЗБИЉНЕ
СМЕТЊЕ.
КАО ЗНАЦИ НА АСЦЕНДЕНТУ, БЛИЗАНЦИ, ВОДОЛИЈА И ЈАРАЦ НАЈЧЕШЋЕ ИМАЈУ ПРОБЛЕМЕ СА ВИДОМ. БЛИЗАНЦИ ИМАЈУ ВРЛО
БРЗО И ОШТРО ОКО, АЛИ СЕ КОД ЊИХ ГЕНЕРАЛНО ЈАВЉА НЕКАКАВ ПОРЕМЕЋАЈ ФОКУСА, ИТД.
ПРОМЕНЉИВА СВЕТЛА У ЈАКИМ АФЛИКЦИЈАМА СКОРО УВЕК ДОВОДЕ ДО СЛАБИЈЕГ ВИДА НА ЈЕДНО ОКО.
БРОЈНИ ПРИМЕРИ ДАТИ СУ У РАЗЛИЧИТИМ КЊИГАМА. ТРЕБА ИМАТИ НА УМУ ДА МЕРКУР ИМА ВЕЗЕ СА ЧИТАВИМ НЕРВНИМ
СИСТЕМОМ, ЧИЈИ СУ ОЧИ НАЈРАЗВИЈЕНИЈИ И НАЈИЗЛОЖЕНИЈИ ДЕО, А АФЛИКЦИЈЕ ОВЕ ПЛАНЕТЕ ЧЕСТО УЗРОКУЈУ КРАТКОВИДОСТ.
РАЗРОКОСТ ОБИЧНО УКАЗУЈЕ НА ТО ДАЈЕ МЕРКУР АФЛИКТОВАН ОД СТРАНЕ МАРСА ИЛИ УРАНА, А МОЖДА И НЕПТУНА, ОНДА КАДА
ЈЕ У АФЛИКЦИЈУ УКЉУЧЕН И НЕКИ ОД МАРСОВИХ ЗНАКОВА. ВИДИ ТАКОЂЕ КАТАРАКТА.

ВИСИНА - В. СТАС

ВИТЕШТВО - ЈЕ ВЕРОВАТНО УГЛАВНОМ РЕЗУЛТАТ СРЕЋНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ВЕНЕРЕ И МАРСА У ХОРОСКОПУ. ПРАВО "ВИТЕШКО
ДОБА", СА СВОЈОМ РОМАНСОМ, РАСКОШНИМ СВЕЧАНОСТИМА И КУРТОАЗИЈОМ, ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ НАШИРОКО БИЛО ПОД УТИЦАЈЕМ ВАГЕ.

ВОЈНИЧКЕ СКЛОНОСТИ - ГЕНЕРАЛНО НАСТАЈУ ИЗ ЈАКОГ МАРСОВСКОГ УТИЦАЈА, АЛИ СУ МЕРКУР ИЛИ САТУРН НА 22°
ДЕВИЦЕ ИЛИ У БЛИСКОМ АСПЕКТУ СА ДАТИМ СТЕПЕНОМ ЕКСТРЕМНО ЧЕСТА ПОЈАВА У НАТАЛНИМ КАРТАМА ГЕНЕРАЛА. ОВА
СТЕПЕНПОДРУЧЈА МОЖДА ДАЈУ ВЕШТИНУ У СТРАТЕГИЈИ И ТАКТИЦИ. ТРЕБА НЗЕТИ У ОБЗИР ДА ЈЕ У ОВОМ СЛУЧАЈУ ДОЗВОЉЕН
МИНИМАЛАН ОРБИС.
НАТАЛНЕ КАРТЕ РОБЕРТСА, ВОЛЕНСТАЈНА И ВОЛСЛИЈА, КОЈЕ СУ ДАТЕ У Н.Н., МОГУ СЕ НАВЕСТИ КАО ПРИМЕРИ, КАО И БРОЈНИ
ВОЈНИЧКИ ХОРОСКОПИ ОБЈАВЉЕНИ ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА. ВИДЕТИ ТАКОЂЕ ХОРОСКОП ЦЕЗАРА БОРЏИЈЕ НА КРАЈУ КЊИГЕ.

ВОЉА –ЈАКА ЖЕЉНА ПРИРОДА КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ФИКСНИМ ЗНАЦИМА, А НАРОЧИТО СА СКОРПИОНОМ, ПОСТАЈЕ КОД
РАЗВИЈЕНИХ ОСОБА СВЕСНА ВОЉА. ОВО СЕ НАЈБОЉЕ УОЧАВА КОД НАТУСА ПОД УТИЦАЈЕМ УРАНА, ЧИЈА ФУНКЦИЈА ЈЕ, ИЗМЕЂУ
ОСТАЛОГ, ДА СИНТЕТИЗУЈЕ ФИКСНЕ ЗНАКЕ У ЦЕЛИНУ И УЗДИГНЕ ЊИХОВО ДЕЛОВАЊЕ НА САМОСВЕСНИ НИВО. СУНЦЕ И САТУРН ТАКОЂЕ
ДАРУЈУ ВЕЛИКУ ИСТРАЈНОСТ И РЕШЕНОСТ.
СУНЦЕ, САТУРН И УРАН У ДОБРИМ АСПЕКТИМА ГЕНЕРАЛНО ДАЈУ ВЕЛИКУ СНАГУ ВОЉЕ. ЧАК НИ ТЕЛМИЧКИ ЛОШИ АСПЕКТИ ИЗМЕЂУ
СУНЦА И САТУРНА НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕ РЕМЕТЕ УСПЕХ. СТАВИШЕ, ОНИ СЕ УПРАВО ИСТИЧУ КОД ОНИХ НАТУСА КОЈИ СУ САВЛАДАЛИ
ВЕЛИКА ЖИВОТНА ИСКУШЕЊА, ПОКАЗАЈУЋИ ПРИТОМ ОГРОМНУ СНАГУ ВОЉЕ.
ЛОШИ КОНТАКТИ ИЗМЕЂУ СУНЦА И УРАНА ДАЈУ ТВРДОГЛАВОСТ И ПЕРВЕРЗНОСТ.
ПОНЕКАД ЈАКЕ АФЛИКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ СУНЦА И САТУРНА ЈЕДВА ДОТИЧУ КАРАКТЕР, ДЕЛУЈУЋИ САМО КРОЗ ЗБИВАЊА КАО ШТО СУ
НЕСРЕЋЕ СА РОДИТЕЉИМА, ЛОШЕ ЗДРАВЉЕ ИЛИ ТЕГОБНО ДЕТИЊСТВО, АЛИ У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА ОБЈАШЊЕЊЕ ОБИЧНО ТРЕБА
ПОТРАЖИТИ У УПЛИВУ УРАНА. ДОБАР МАРС ЋЕ, НАРАВНО, ПОДАРИТИ ВЕЛИКО САМОПОУЗДАЊЕ КОЈЕ СЕ ПОГРЕШНО УЗИМА КАО
ИСТИНСКА ВОЉА.
РИБЕ И ВАГА СУ, МОЖДА, ЗНАЦИ НАЈСЛАБИЈЕ ВОЉЕ, А БИК ЈЕ ОНАЈ КОМЕ РЕШЕНОСТ НАЈЛАКШЕ ПАДА. СВИ ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ
ТЕЖЕ НЕОДЛУЧНОСТИ, А ВОДЕНИ ЗНАЦИ СУ ПРИЈЕМЧИВИ И ЛАКО ПОТПАДНУ ПОД УТИЦАЈ ДРУГИХ, БАРЕМ ШТО СЕ ТИЧЕ НИЖИХ
ПРЕДСТАВНИКА.
ПРИМЕРИ:
ЋАРИС I ИМАО ЈЕ НЕПТУНА НА АСЦЕНДЕНТУ У ЛАВУ, ПЕТ ПЛАНЕТА У ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА; САТУРН ЈЕ У ОПОЗИЦИЈИ СА
УРАНОМ У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА; МЕСЕЦ У ВАГИ УКАЗУЈЕ НА ТВРДОГЛАВОСТ, СЛАБОСТ И КОЛЕБЉИВОСТ.
ЏОРЏ III ИМАО ЈЕ ВРЛО СЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, АЛИ СУ МАРС У ОВНУ НА М.Ц.-У И АФЛИКЦИЈЕ УРАНА ЈОШ ВИШЕ УВЕЋАЛИ
ЊЕГОВУ ТВРДОГЛАВОСТ.
ЏЕЈМС II И ВИЛИЈАМ III СЕ ОБИЧНО НАВОДЕ КАО ПРИМЕРИ КАКО ТВРДОГЛАВОСТИ ТАКО И ПОСВЕЋЕНИЧКЕ ИСТРАЈНОСТИ. ЊИХОВЕ
КАРТЕ СУ ВЕОМА СЛИЧНЕ. ОБОЈИЦА ИМАЈУ МЕСЕЦ У ПРВОЈ КУЋИ У ЛАВУ, А СУНЦЕ У ШКОРПИОНУ.

ВУЛГАРНОСТ - В. ГРУБОСТ.

ЗАДОВОЉСТВО – ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА ВЕНЕРИНОГ ЗНАКА, И ТО ВИШЕ КРОЗ БИКА НЕГО КРОЗ ВАГУ. НЕМА ПОГОВОРА ДА ЈЕ
БИК НАЈЗАДОВОЉНИЈИ ОД СВИХ ЗНАКОВА. ОН СЕ ОБИЧНО ЗАДОВОЉАВА ЈЕДНОСТАВНИМ СТВАРИМА И,
СКОРО ПО ПРАВИЛУ, НЕМА УЗНЕНУРАВАЈУЋЕ ДУХОВНЕ, ПА ЧАК НИ МАТЕРИЈАЛИСТИЧКЕ АМБИЦИЈЕ. ВЕНЕРА У ОВОМ ЗНАКУ, И У
МАЊОЈ МЕРИ, МЕСЕЦ, ЈЕСУ ИЗВРСНИ ПРИМЕРИ ЧВРСТЕ УКОРЕЊЕНОСТИ У СВЕТОВНИМ ЗАДОВОЉСТВИМА И ТЕЖЊЕ ДА СЕ У СТВАРИМА
ВИДИ САМО ОНО НАЈБОЉЕ.
НЕЗАДОВОЉСТВО МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ ИЗ АФЛИКЦИЈА У КАРДИНАЛНИМ ЗНАЦИМА, ЗАХВАЉУЈУЋИ ОСУЈЕЋЕНИМ ПЛАНОВИМА И
АМБИЦИЈАМА, У ФИКСНИМ ЗНАЦИМА ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОВРЕЂЕММ ОСЕЋАЊИМА, ТЕ ПОТИСНУТОЈ ОЗЛОЈЕЂЕНОСТИ И МРЖЊИ, А У
ПРОМЕНЉИВИМ ЗНАЦИМА УСЛЕД РЂАВОГ ЗДРАВЉА. МАРС И УРАН УЗРОКУЈУ НЕЗАДОВОЉСТВО ЧЕСТО ЗБОГ ТОГА ШТО НАТУСИ ПОД
ЊИХОВИМ УТИЦАЈЕМ МИСЛЕ ДА СУ ЗАНЕМАРЕНИ И ДА ЊИХОВ РАД НИЈЕ ДОВОЉНО ПРИЗНАТ АЛИ, ГЕНЕРАЛНО ГОВОРЕЋИ, ОВЕ ПЛАНЕТЕ
СУ ПРЕВИШЕ АКТИВНЕ ДА БИ ДОЗВОЛИЛЕ ПРЕПУШТАЊЕ МОРБИДММ ОСЕЋАЊИМА, МАДА УКОЛИКО АФЛИКТУЈУ ДРУГЕ ПЛАНЕТЕ, МОГУ ДА ИХ
СТВАРАЈУ ИНДИРЕКТНО. САТУРН, ОСОБИТО У ВОДЕНОМ ЕЛЕМЕНТУ, ЧЕСТО ДОНОСИ МНОГО НЕЗАДОВОЉСТВА ИЈАДА ЗБОГ НЕУСПЕХА ДА
СЕ ОСТВАРЕ ЖИВОТНЕ АМБИЦИЈЕ И ИЗВЕДЕ ЖЕЉЕНО ДЕЛО. У РАКУ ОН ЧИНИ НАТУСА СЛАБИМ И ПРОЖЕТИМ ЗЛОСЛУТНИМ МИСЛИМА, У
РИБАМА МОРБИДНО СЕНЗИТИВНИМ, У ШКОРПИОНУ, ГОРКО ОЗЛОЈЕЂЕНИМ. ОВЕ НАПОМЕНЕ ОДНОСЕ СЕ ИПАК НА ОСОБЕ КОЈЕ ЖУДЕ ЗА
МАТЕРИЈАЛНИМ УСПЕХОМ И НЕМАЈУ СНАГЕ ДА СЕ ОКАНУ ТАКВИХ АМБИЦИЈА.
БЛИЗАНЦИ СУ ТАКОЂЕ ЗНАК КОЈИ ЈЕ ЧЕСТО НЕМИРАН И У СТВАРИ НЕЗАДОВОЉАН. У СТВАРИ, ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ОВО СТАЊЕ
МЕНТАЛНОГ СТРЕСА И НАПЕТОСТИ НАРОЧИТО ИЗРАЖЕНО ОКО ШЕСТОГ СТЕПЕНА БЛИЗАНАЦА.
НЕПТУН ДОНОСИ НЕЗАДОВОЉСТВО ЗАХВАЉУЈУЋИ СВОЈИМ ВИСОКИМ ИДЕАЛИМА И ЕГЗАКТНИМ СТАНДАРДИМА КОЈЕ ПОСТАВЉА СЕБИ,
А И ДРУГИМА.

ЗАХВАЛНОСТ - ЈЕ УГЛАВНОМ ЈУПИТЕРИЈАНСКА ЦРТА, А ВЕРОВАТНО ЈЕ НАЈМАЊЕ ПРИСУТНА КОД ОСОБА РОЂЕНИХ У ЗНАЦИМА
ГДЕ ЈЕ УТИЦАЈ ОВЕ ПЛАНЕТЕ УМАЊЕН ИЛИ КАДАЈЕ ОНА ЛОШЕ СМЕШТЕНА У НАТАЛНОЈ КАРТИ.

ЗАОСТАЛОСТ - КОД ДЕЦЕ ОЧИГЛЕДНО СЕ МОЖЕ ЈАВИТИ УСЛЕД МНОГИХ ФАКТОРА, КАКО СПОЉАШЊЕ ОКОЛИНЕ ТАКО И
ДЕТЕТОВОГ ФИЗИЧКОГ СТАЊА. ГЕНЕРАЛНО ГОВОРЕЋИ, ТРЕЋА КУЋА ДАЈЕ КЉУЧ И СВАКИ МЕРКУРОВ АСПЕКТ ЈЕ ВАЖАН. САТУРН ЋЕ УВЕК
РЕТАРДИРАТИ, А СЛАБ МЕСЕЦ У АФЛИКЦИЈИ ПРЕМА ТРЕЋОЈ КУЋИ НЕРЕТКО ДАЈЕ ПРОБЛЕМЕ СА УЧЕЊЕМ. НА ДРУГОЈ СТРАНИ, ПОВОЉНИ
СУНЧЕВИ, МЕРКУРОВИ, МАРСОВИ И УРАНОВИ АСПЕКТИ ТЕЖЕ РАНОМ РАЗВОЈУ. ЗА РЕТРОГРАДНИ МЕРКУР СЕ ТВРДИ ДА ОТЕЖАВА
МЕНТАЛНИ РАЗВОЈ, АЛИ НИСАМ ПРИМЕТИО НИЈЕДАН СЛУЧАЈ КОЈИ БИ ПОТКРЕПИО ОВУ ТВРДЊУ.

ЗАСТРАШИВАЊЕ, КАО ДОКТРИНА - МОЖЕ СЕ АСТРОЛОШКИ ИСПИТАТИ У НАТАЛНОЈ КАРТИ ПОСЛЕДЊЕГ НЕМАЧКОГ ЦАРА.
МЕСЕЦ У ШКОРПИОНУ У ОПОЗИЦИЈИ СА УРАНОМ ОБОЖАВА ДРАСТИЧНЕ, БЕЗОБЗИМЕ МЕРЕ, НАРОЧИТО АКО МАРС АСПЕКТУЈЕ И ЈЕДНО И
ДРУГО. СУНЦЕ У ВОДОЛИЈИ У ОПОЗИЦИЈИ СА САТУРНОМ ВЕРОВАТНО ОЗНАЦАВА ПСЕУДОФИЛОЗОФСКЕ ПОКУШАЈЕ ДА СЕ РАЦИОНАЛИЗУЈЕ
И ОПРАВДА ОВАКВА ПОЛИТИКА. МАРС У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У РИБАМА ВЕРОВАТНО УКАЗУЈЕ НА ПОКУШАЈ ДА СЕ ДОМОГНЕ
УСПЕХА НА СЕНЗАЦИОНАЛАН НАЧИН (В. ТАКОЂЕ И СКЛОНОСТ КА ТИРАНИЈИ).

ЗАВИСНОСТ - В. НЕЗАВИСНОСТ.

ЗАВИСТ - ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈНИЖИХ ВИДОВА ШКОРПИОНСКОГ ДЕЛОВАЊА. НАРОЧИТО ДРЖИМ ДА ЈЕ ТО СЛУЧАЈ КАДАЈЕ СУНЦЕ У
ШКОРПИОНУ. ПО СВОЈ ПРИЛИЦИ СЕ ЈАВЉА И КАДА ЈЕ САТУРН У ДЕВИЦИ ИЛИ ШКОРПИОНУ, ИЛИ КАДА ЈЕ МЕСЕЦ У ЈАРЦУ. СА ДРУГЕ
СТРАНЕ, ВЕНЕРИНИ ЗНАЦИ СУ РЕТКО КАД ЗАВИДНИ.
ЗДРАВЉЕ – ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА НАТУСА ДАТА СУ У МНОГИМ КЊИГАМА И СТОГА НИЈЕ НЕОПХОДНО ДА ИХ
ОВДЕ ДЕТАЉНО НАВОДИМО. КОРИСНО ЈЕ, МЕЂУТИМ, ДА НЕКЕ СТВАРИ ЈОШ МАЛО РАЗМОТРИМО.
ГЕДБЕРИ НАМ КАЖЕ ДА СЕ ЗДРАВЉЕ МОЖЕ ОЦЕНИТИ НА ОСНОВУ ВЛАДАРА ШЕСТЕ КУЋЕ И ПЛАНЕТА У ЊОЈ, ТЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ
СВЕТАЛА И АСЦЕНДЕНТА НАРОЧИТО.
ОВО ЈЕ БЕЗ СУМЊЕ ИСПРАВНО ГЛЕДИШТЕ, АЛИ ПО МОМ МИШЉЕЊУ ЈЕДНАКУ ПАЖЊУ ВАЉА ОБРАТИТИ НА ОСМУ КУЋУ, КОЈА НИ У
КОМ СЛУЧАЈУ НИЈЕ САМО КУЋА СМРТИ, ВЕЋ СЕ НА ОСНОВУ МАЊИХ АФЛИКЦИЈА У ЊОЈ, ИСТО КАО И У ШЕСТОЈ КУЋИ,.МОГУ ОДРЕДИТИ
НЕКЕ БОЛЕСТИ. СА ОВОГ СТАНОВИШТА ИЗМЕЂУ ОВЕ ДВЕ КУЋЕ НЕ МОЖЕ СЕ ПОВУЋИ ЈАСНА РАЗЛИКА, И ЈОШ БИ СЕ ВАЉАЛО ПРИСЕТИТИ
ДА СУ ПРЕМА ТРАДИЦИЈИ ДЕВИЦА И ШКОРПИОН БИЛИ НЕКО ВРЕМЕ ЈЕДАН ЗНАК (ТО СЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ И ПО СЛИЧНОСТИ ЊИХОВИХ
АСТРОЛОШКИХ СИМБОЛА), И ДА ЈОШ УВЕК ПОСЕДУЈУ МНОГЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЦРТЕ.
КАДА ЈЕ У ВЕЗИ СА ШЕСТОМ И ОСМОМ КУЋОМ АСПЕКАТ КВИНКУНКСА МОЖЕ ДА БУДЕ ВАЖАН У ПРОЦЕНИ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА.
СУМЊИВО ЈЕ ТВРЂЕЊЕ ДА СЕ НАСИЛНА ИЛИ ПРЕРАНА СМРТ ДЕШАВА, ИЗУЗЕВ МОЖДА У ВЕОМА РЕТКИМ СЛУЧАЈЕВИМА, ИСКЉУЧИВО
ОНДА КАДАЈЕ АСЦЕНДЕНТ ГРУБО АФЛИКТОВАН.
ГЕНЕРАЛНО СВИ ДОБРИ АСПЕКТИ ДОПРИНОСЕ ЗДРАВЉУ, АЛИ ДОБРИ АСПЕКТИ СВЕТАЛА ИЛИ АСЦЕНДЕНТА, НАРОЧИТО ИЗ ШЕСТЕ
ИЛИ ОСМЕ КУЋЕ ИЛИ ЊИХОВИХ ВЛАДАРА, ЈЕСУ НАРОЧИТО ДЕЛОТВОМИ.

ЗНАЊЕ (ЖЕЉА ЗА)


- ЈАВЉА СЕ УСЛЕД ПРЕВАГЕ ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА, НАРОЧИТО МЕРКУРИЈАНСКИХ. ТАКОЂЕ ЈЕ НАРОЧИТО
ПОВЕЗАНА СА ЗНАКОМ ВОДОЛИЈЕ И МНОШТВОМ ПЛАНЕТА У МЕРКУРОВСКИМ КУЋАМА. КОД НЕРАЗВИЈЕНИХ ПОЈЕДИНАЦА ОВАЈ УТИЦАЈ
СТВАРА УОБИЧАЈЕНУ РАДОЗНАЛОСТ И УПЛИТАЊЕ, А КОД РАЗВИЈЕНИХ НАУЧНИ ЕНТУЗИЈАЗАМ.

ЖИВОСТ - ПО ПРАВИЛУ РЕЗУЛТУЈЕ ИЗ ИСТАКНУТОГ МЕРКУРА ИЛИ БЛИЗАНАЦА, ЗАЈЕДНО СА ДОБРИМ ОДНОСНО ПОЗИТИВНО
ИСПОЉЕНИМ МАРСОМ. СТРЕЛАЦ И ЈАРАЦ ТАКОЂЕ МОГУ ДА БУДУ ЕКСТРЕМНО ЖИВАХНИ. УКОЛИКО ЈЕ ПРИСУТАН И ШАРМ, ТО ЗНАЧИ ДА
СУ У ИГРИЈОШ ВЕНЕРА И ВАГА.
ПРИМЕР ОБЕЈУ ОСОБИНА:
ДАМА, РОЂЕНА У 5 И 45, 14. ЈАНУАРА 1890., СА АСЦЕНДЕНТОМ У СТРЕЛЦУ. МЕРКУР ЈЕ У КВАДРАТУ СА МАРСОМ, ЗБОГ ЧЕГА
СЕ ЈАВЉА ИЗВЕСНА НЕРВОЗА, ТРИ ПЛАНЕТЕ СЕ ДИЖУ У ЈАРЦУ, А УРАН ЈЕ НА М.Ц.-У, У КОЊУНКЦИЈИ СА МЕСЕЦОМ У ВАГИ.

ЖИВОТИЊЕ (ЉУБАВ ПРЕМА)


- КОД СЛУЧАЈЕВА НЕОБИЧНЕ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА УКЉУЧЕНИ СУ ЈЕДАН ИЛИ ДВА
МОТИВА, БИЛО ТО СВЕСНО ИЛИ НЕ. У МНОГИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЛАКО ЈЕ УОЧИТИ КАКО ПРЕОВЛАЂУЈЕ УИСТИНУ ЗАШТИТНИЧКО
РАСПОЛОЖЕЊЕ, И ЊЕГА ОБИЧНО НАЛАЗИМО У СЛУЧАЈУ КАДА НАТУС ИЗ ОВОГ ИЛИ ОНОГ РАЗЛОГА НЕМА ДЕЦЕ. МОЖЕ СЕ ПОСТАВИД
ПИТАЊЕ ЗАШТО У ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА НАТУС ВИШЕ ВОЛИ ДА ДРЖИ ЖИВОТИЊЕ НЕГО ДА УСВОЈИ ДЕТЕ. РАЗЛОГ ЗА ТО ВАЉА
ПОТРАЖИТИ У ИНСТИНКТУ ДОМИНИРАЊА, КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕН И КАО ЗАШТИТНИЧКИ ИНСТИНКТ, ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ КУЋНИ ЉУБИМАЦ
АТРАКТИВНИЈИ НЕГО ДЕТЕ, БУДУЋИ ДА ИМА МАЊЕ ИЗРАЖЕНУ ИНДИВИДУАЛНОСТ И ДОНОСИ МАЊЕ НЕВОЉА. ДРУГИ МОТИВ ЈЕ ЉУБАВ
ПРЕМА ЖИВОТУ У ДИВЉИНИ, И ТО КАДА ЈЕ НАТУСОВ КАРАКТЕР ПРИЛИЧНО "ПРИМИТИВАН". ОВО СЕ ВИДИ НА ПРИМЕРУ ЛОВАЦА КОЈИ
ОБОЖАВАЈУ СВОЈЕ ПСЕ НЕ ЗБОГ ОСЕЋАЊА УСКРАЋЕНОГ РОДИТЕЉСТВА НЕГО ЗБОГ ТОГА ШТО СА СВОЈИМ ПСИМА ОСЕЋАЈУ ИСТИНСКУ
БЛИСКОСТ. ОД ОВА ДВА СЛУЧАЈА ПРВИ (НЕДОСТАТАК ДЕЦЕ) ГЕНЕРАЛНО ИМА ЛУНАРНЕ И РАКОВСКЕ АФЛИКЦИЈЕ У ХОРОСКОПУ, А ДРУГИ
(ЉУБАВ ПРЕМА ЖИВОТУ У ДИВЉИНИ) ЈЕ УВЕЗИ СА ВАТРЕНИМ ЗНАЦИМА И ПЛАНЕТАМА, УКЉУЧУЈУЋИ ТУ И УРАН. ЗАТИМ, НЕПТУН И
РИБЕ СКОРО УВЕК ДАЈУ ЉУБАВ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА. ОВАЈ ЗНАК КАО ДА КОМБИНУЈЕ ОБА ГОРЕ НАВЕДЕНА ИНСТИНКТА. У ВЕЋИНИ
СЛУЧАЈЕВА НЕОБИЧНЕ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА МОЖЕМО НАЋИ ЈЕДНО ОД СВЕТАЛА ИЛИ У ЈУПИТЕРОВСКОМ ЗНАКУ ИЛИ У
АСПЕКТУ СА ЈУПИТЕРОМ , А ЈОШ ЈЕДНА ИНДИКАЦИЈА ЈЕ ДОБАР АСПЕКТ ИЗМЕЂУ ЈУПИТЕРА И НЕПТУНА. ДОБАР ПРУНЕР ЈЕ ХОРОСКОП
РОЗЕ БОНЕР У Н.Н. МАДА ЈЕ АСЦЕНДЕНТ ЗА РАЗМАТРАЊЕ, ПЛАНЕТАМЕ ПОЗИЦИЈЕ СУ ВЕОМА ИНДИКАТИВНЕ. ШТО СЕ ТИЧЕ
НАРОЧИТИХ ЉУБИМАЦА БИТНО ЈЕ ЗАПАЗИТИ ГЕНЕРАЛИУ ТОК МАПЕ, А ТАКОЂЕ ПЕТУ И ШЕСТУ КУЋУ. ПСИ И КОЊИ НАЈВИШЕ ПРИВЛАЧЕ
ПОЗИТИВНЕ ЗНАКЕ,
НАРОЧИТО ВАТРЕНЕ. И ДЕВИЦА И ЛАВ ВОЛЕ МАЧКЕ. ВАГА ПРЕФЕРИРА ПСЕ, ПОШТО СУ ПОСЛУШНИЈИ, А ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА ОВАЈ
ЗНАК НАРОЧИТО ВОЛИ ПТИЦЕ ПЕВАЧИЦЕ. УОПШТЕ, ШТО СЕ ТИЧЕ ОВИХ АФИНИТЕТА ИМА ЈОШ МНОГО ПРОСТОРА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ.
ВИДИ СЛУЧАЈ БР. 5 НА КРАЈУ КЊИГЕ КАО ЈЕДАН ОД ПРИМЕРА ЉУБАВИ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА.

ЖОВИЈАЛНОСТ – ОНО ШТО СЕ ОБИЧНО ПОДРАЗУМЕВА ПОД ЖОВИЈАЛНОМ ОСОБОМ АСТРОЛОШКИ ЈЕ ПО ПРАВИЛУ ЛАВ, ИЛИ
СТРЕЛАЦ.
ПОНЕКАД

ЖУЧНОСТ – ОВО СТАЊЕ, БИЛО ХРОНИЧНО ИЛИ АКУТНО, МОЖЕ СЕ ОДНОСИТИ УГЛАВНОМ НА ПЛАНЕТУ ЈУПИТЕР, И ТАКОЂЕ,
РЕКАО БИХ, У НЕ МАЛОЈ МЕРИ НА НЕПТУН, КОЈИ ЈЕ ИЗГЛЕДА У БЛИСКОЈ ВЕЗИ СА ЈЕТРОМ. 1 СТРЕЛАЦ И РИБЕ СУ СКЛОНИ ОБОЉЕЊИМА
ЈЕТРЕ АЛИ ЈЕ ПРВИ, БУДУЋИ ДА ЈЕ АКТИВНИЈИ (ПРЕМДА ПОВРЕМЕНО САМОПОПУСТЉИВ), ВЕРОВАТАО МАЊЕ СКЛОН ОБОЉЕЊУ. ВЕНЕРА И
ЗНАЦИ ВЕНЕРЕ, НАРОЧИТО БИК, ЧЕСТО СУ ИЗРАЖЕНИ У ХОРОСКОПИМА ОСОБА СА ОВОМ БОЛЕШЋУ, АЛИ ЈЕ У ЦЕЛИНИ НАЈГОРИ АСПЕКАТ
У ВЕЗИ ОВОГА ПО СВЕМУ СУДЕЋИ АФЛИКЦИЈА ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ ИЛИ ДВА СВЕТЛА И ЈУПИТЕРА КОЈИ ЈЕ, БАРЕМ КАДА СЕ ПОСМАТРА ОВО
ОБОЉЕЊЕ, СВЕ САМО НЕ "ВЕЛИКИ ЗАШТИТНИК".
ВИДЕТИ ТАКОЂЕ ПОД ЈЕТРА.

ЖУТИЦА – КОЛИКО СУ МЕНИ ПОЗНАТЕ ЧИЊЕНИЦЕ ОВО ОБОЉЕЊЕ ЈЕ У ВЕЗИ СА СЕДМИМ СТЕПЕНОМ ОВНА-ВАГЕ, НАРОЧИТО
УКОЛИКО ЈЕ НА ТОМ ПОДРУЦЈУ МЕСЕЦ АФЛИКТОВАН ОД СТРАНЕ ЈУПИТЕРА ИЛИ САТУРНА.
ПРИМЕРИ:
Н.Н. 303. МЕСЕЦ НА 7° ОВНА СА ЈУПИТЕРОМ И САТУРНОМ. ЖЕНА РОЂЕНА 20. МАРТА, 1916, ЛОНДОН, АСЦЕНДЕНТ НА 18°
ОВНА, МЕСЕЦ НА 6° ВАГЕ, У ОПОЗИЦИЈИ СА ЈУПИТЕРОМ И КВАДРАТОМ СА САТУРНОМ.
ШЕСТ ЗАНИМЉИВИХ НАТУСА СА СТАНОВИШТА КАРАКТЕРА И БОЛЕСТИ
СЛУЧАЈ 1
ОВА КАРТА, ДО САДА НЕОБЈ АВЉ ИВАНА, ДАЈ Е НАМ УВИД У НЕКОЛИКО ЗАНИМЉИВИХ ЦРТА.
НАТУС ЈЕ РОЂЕН У СРАЗМЕРНО СИРОМАШНОМ ОКРУЖЕЊУ, НЕДОВОЉНОГ ОБРАЗОВАЊА, А ЖИВОТЈЕ ПОСВЕТИО УГЛАВНОМ
ПОСЛОВИМА. СТЕКАО ЈЕ ЗНАТНО БОГАТСТВО КУПУЈУЋИ ЗЕМЉУ, АЛИ ЈЕ ДОСТА ИЗГУБИО КРОЗ РИЗИЧАН ПОДУХВАТ СА РУДНИЦИМА У
АУСТРАЛИЈИ.
НА ПОСВЕЋЕНОСТ ПОСЛУ УКАЗУЈЕ ВЛАДАР КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ДРУГОЈ КУЋИ, ЗАТИМ ВЕНЕРА У ПРВОЈ НА 14° РИБА, МЕСЕЦ У РАКУ
У ПЕТОЈ, ТЕ ПРЕВАГА ФИКСНИХ ЗНАКОВА И ЊИМА ОДГОВАРАЈУЋИХ КУЋА.
ОН ЈЕ БИО ЧОВЕК НЕОБИЧНО ПЛАХОВИТЕ НАРАВИ И ПАТИО ЈЕ ОД НЕРВНЕ НАПЕТОСТИ, АЛИ НИЈЕ БИО ОСВЕТОЉУБИВ ИАКО СУ ГА
САРАДНИЦИ ЧЕСТО ОБМАЊИВАЛИ (ВЕНЕРА У КОЊУНКЦИЈИ СА НЕПТУНОМ У РИБАМА И СУНЦЕ У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ У
ШКОРПИОНУ ОЗНАЧАВАЈУ ОБМАНУ, АЛИ НЕПОСТОЈАЊЕ ЖЕЉЕ ЗА ОСВЕТОМЈЕ ВЕРОВАТНО ВОДОЛИЈАНСКА ЦРТА). БИО ЈЕ ПОПРИЛИЧНО
ШТЕДЉИВ И МРЗЕО ЈЕ ЛУКСУЗ И РАЗМЕТАЊЕ. ПОСЕДОВАО ЈЕ НЕОБИЧНУ ФИЗИЧКУ СНАГУ И ВЕЛИКУ ИСТРАЈНОСТ, ВОЛЕО ЈЕ ТЕЖАК
ФИЗИЧКИ РАД. НЕДОСТАЈАЛО МУ ЈЕ КОНТИНУИТЕТА И НЕПРЕКИДНО ЈЕ ЗАПОЧИЊАО НОВА ПРЕДУЗЕЋА ДА БИ ИХ НАПУШТАО ЋИМ БИ
КРЕНУЛА ГЛАТКО ДА СЕ РАЗВИЈАЈУ.
НАКОН ШТО ЧИТАВОГ СВОГ ЖИВОТА ГОТОВО НИЈЕ ЗНАО ЗА БОЛЕСТ, ОБОЛЕО ЈЕ ОД ТИФУСА У 69. ГОДИНИ, А НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ
КАСНИЈЕ ДОБИО ЈЕ И РАК, ПА ЈЕ ТEШКО УМРО УБРЗО НАКОН СВОГ ШЕЗДЕСЕТ И ДЕВЕТОГ РОЂЕНДАНА. ХОРОСКОП ЈЕ ВЕОМА ТИПИЧАН ЗА
ОБА ОБОЉЕЊА.

БРОЈ 2 ЈЕ КАРТА ЈЕДНЕ ЖЕНЕ РОЂЕНЕ У ЛОНДОНУ ОКО 11 ЧАСОВА, 6.9.1989. ИМОВИНСКО СТАЊЕ СЛАБО; КАРАКТЕР УЗВИШЕН,
ЖЕНА ЈЕ ИЗУЗЕТНО ВЕЛИКОДУШНА И НЕПРЕКИДНО ЛИШАВА СЕБЕ СВЕГА ШТО ЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНО КАКО БИ ПРУЖИЛА ДРУГИМА.
НАЈИНТЕРЕСАНТНИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ У ВЕЗИ ЊЕНОГ ХОРОСКОПА СУ БРОЈНЕ БОЛЕСТИ ОД КОЈИХ ЈЕ ПАТИЛА. ОПЕРАЦИЈЕ АДЕНОИДА И
КРАЈНИКА.
ДРХТАВИЦА У ПЕТНАЕСТОЈ ГОДИНИ. ПРОБЛЕМИ СА ВИДОМ У ПЕТНАЕСТОЈ ГОДИНИ.
ИШЧАШЕЊЕ ГЛЕЖЊЕВА И НОСИЛА
ОРТОПЕДСКУ ОБУЋУ ДВЕ ГОДИНЕ. ДВОСТРУКА ПНЕУМОНИЈА И ПЛЕУРИТИС. У САНАТОРИЈУМУ ЗБОГ СУШИЦЕ ДВЕ ГОДИНЕ, ТРЕНУТНО ПАТИ
ОД ГАСТРИТИСА.
НЕКЕ ОД ОВИХ АФЛИКЦИЈА НАСТАЛЕ СУ УСЛЕД КВАДРАТА МАРСА ПРЕМА АСЦЕНДЕНТУ У ШКОРПИОНУ, АЛИЈЕ ТЕШКО ОБЈАСНИТИ
ПРОБЛЕМЕ ПРОМЕНЉИВИХ ЗНАКОВА. СУНЦЕ ЈЕ У СЛАБОМ ПАРАЛЕЛУ СА УРАНОМ КОЈИ ЈЕ, МЕЂУТИМ, У ВЕОМА ЈАКИМ АСПЕКТИМА.

НАТУС БР. 3 ЈЕ МУШКАРАЦ, РОЂЕН 10.7.1862 У ХЕМПШАЈРУ.


УМРО ЈЕ У ЈАНУАРУ 1919. НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ АПЕНДИЦИТА, ТАКОЂЕ УПАЛА ТРБУШНЕ МАРАМИЦЕ.
УПРКОС ТЕШКИМ АФЛИКЦИЈАМА ПРЕМА МЕСЕЦУ И МЕРКУРУ ОН ЈЕ БИО ЈЕДИНСТВЕНО ЉУБАЗАН И ХУМАН ЧОВЕК, ИНИРАН И
ПОВУЧЕН, И ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА ХЕМИЈУ. БИО ЈЕ УСПЕШАН У ПОСЛОВИМА. БИО ЈЕ ВИШЕ ВОДОЛИЈА НЕГО ЛАВ ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ И
ДРЖАЊУ.
ЗАНИМЉИВО ЈЕ ДА АСЦЕНДЕНТ НИЈЕ АФЛИКТОВАН ДОК ЈЕ СУНЦЕ У СЛАБОМ ПАРАЛЕЛУ СА УРАНОМ, УКОЛИКО 105 СТЕПЕНИ
ПРИХВАТИМО КАО ВАЛИДАН МАЛЕФИЧНИ АСПЕКТ. ТАКОЂЕ ЈЕ ВЕОМА ЧУДНО ДА АФЛИКЦИЈЕ МЕСЕЦА И МЕРКУРА СКОРО ДА НИСУ
УТИЦАЛЕ НА КАРАКТЕР. УЗЕВШИ У ОБЗИР ГОРЕ НАВЕДЕНО, МОЖЕ СЕ ЗАПАЗИТИ ДА МУ ЈЕ ЖЕНА БИЛА У ИЗВЕСНОМ СТЕПЕНУ ИНВАЛИД И
ДА ЈЕ ЊИХОВ БРАК БИО БЕЗ ДЕЦЕ. ЛАКО ЈЕ БИЛА ОД ЊЕГА МНОГО СТАРИЈА, НАЏИВЕЛА ГА ЈЕ ПУНИХ ПЕТНАЕСТ ГОДИНА.

СЛУЧАЈ БР. 4ЈЕ ЦЕЗАР БОРЏИЈА, ПО ЈУНКТИНУ.


МОЖЕ СЕ УСВОЈИТИ ДА ЈЕ ПРИБЛИЖНО ТАЧАЊЕР СУ МНОГЕ ОСОБИНЕ НАТУСА ЈАСНО ПОКАЗАНЕ, ЧАК И АКО ИЗУЗМЕМО ИЗ
РАЗМАТРАЊА УРАН И НЕПТУН, КОЈИ СУ, НАРАВНО, БИЛИ НЕПОЗНАТИ КАДА ИХ ЈЕ ЈУНКТИН НАПИСАО. ЊИХОВ ПОЛОЖАЈ У КОЊУНЦИЈИ
НА УГЛУ ТРЕЋЕ КУЋЕ УГЛАВНОМ ОЗНАЧАВА ВРЛО ИСТАКНУТУ ЛИЧНОСТ И ОСОБУ СА ВЕЛИКИМ СПОСОБНОСТИМА. ЦЕЗАР БОРЏИЈА,
МАДАЈЕОПШТЕ ПОЗНАТ КАО ТРОВАЧ, БИО ЈЕ У СТВАРИ ВЕОМА СПОСОБАН ВЛАДАР КОЈИ ЈЕ У НАРОДУ ЗАПАМЋЕН КАО ПРАВЕДАН ПРИНЦ,
ЧЕСТИТ И СТРОГ.
ШТАВИШЕ, БИО ЈЕ ДОБАР И ХРАБАР ВОЈСКОВОЂА.
ВЕРОВАТНО ЈЕ ДА МУ СУНЦЕ У ТРИГОНУ СА ЈУПИТЕРОМ У ВАЗДУШНИМ
ЗНАЦИМА ДАЈЕ МОЋ ДА БУДЕ ПРАВЕДАН У БАВЉЕЊУ СТВАРИМА КОЈЕ НИСУ ПОКАЗИВАЛЕ ТЕНДЕНЦИЈУ ДА СЕ ПРОМЕНЕ. АСПЕКТИ
ЊЕГОВОГ ВЛАДАРА МЕРКУРА ГОВОРЕ О ЊЕГОВИМ НЕОБИЧНИМ СПОСОБНОСТИМА И, БУДУЋИ НА АСЦЕНДЕНТУ СА ВЕНЕРОМ, НЕ
ИЗНЕНАЂУЈЕ ШТО ЈЕ ВОЛЕО УМЕТНОСТ.
ОН ЈЕ КУМОВАО СМРТИ СВОГ БРАТА, ВОЈВОДЕ ОД ГАНДИЈЕ, А НА ТАЈ ЧИН ВЕРОВАТНО УКАЗУЈУ МАЛЕФИЦИ У ТРЕЋОЈ КУЋИ.
ЊЕГОВА ВЕЛИКА ВОЉА ЗА МОЋИ - НЕУОБИЧАЈЕНА ЗА НАТУСЕ ДЕВИЦЕ-ПОКАЗАНА ЈЕ ФИКСИРАНИМ КРСТОМ. ЗА СВИХ ШЕСТ ОВИХ
ТЕЛА МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА СУ У АФЛИКЦИЈИ, СВАКА СА ПРЕОСТАЛИХ ПЕТ НЕКОМ ВРСТОМ ПРЕНОШЕЊА СВЕТЛОСТИ, ЈУПИТЕР У АСПЕКТУ СА
МАРСОМ, МАРС СА САТУРНОМ, САТУРН СА УРАНОМ, УРАН СА МЕСЕЦОМ И МЕСЕЦ СА НЕПТУНОМ, ТАКО, МАДА ЈУПИТЕР ТЕХНИЧКИ
ГЛЕДАНО НИЈЕ УНУТАР ОРБИСА СА НЕПТУНОМ, ИПАК СЕ ЗА ЊИХОВЕ ЗРАКЕ МОЖЕ РЕЋИ ДА СЕ МЕШАЈУ, А ТАКО И ЗА ОСТАЛЕ ПЛАНЕТЕ.
АФЛИKЦИЈА СЕ ВИДИ ПО ВЛАДАРУ ДЕСЕТЕ КУЋЕ КОЈИ СЕ УЗДИЖЕ ПРЕМА

АСЦЕНДЕНТУ У ВАТРЕНОМ ЗНАКУ У АСПЕКТУ СА ТРИ ВАТРЕНА ТЕЛА, СУНЦЕМ, МАРСОМ И ЈУПИТЕРОМ, КАО И СА УРАНОМ.
ОН ЈЕ ПОГИНУО У БИЦИ, У ТРИДЕСЕТОЈ ГОДИНИ, КАДА СЕ СУНЦЕ У ПРОГРЕСИЈАМА НАШЛО УСРЕД ФИКСНИХ АФЛИКЦИЈА. ПРЕ ТОГА
ЈЕ УСПЕО ДА ОЗДРАВИ ОД ИЗНЕНАДНЕ БОЛЕСТИ НАСТАЛЕ ВЕРОВАТНО ЗБОГ ПОКУШАЈА ТРОВАЊА ОД СТРАНЕ ИЗДАЈНИЧКОГ КАРДИНАЛА,
КАДА ЈЕ СУНЦЕ БИЛО НАДОМАК КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ.
НАТУС БР. 5 БИО ЈЕ РОЂЕН У ЛОНДОНУ, 1.8.1890. ЖЕНСКОГ ПОЛА. ЗАНИМАЊЕ: СЛУЖАВКА.
ГЛАВНА КАРАКТЕРИСТИКА ЈЕСТЕ НЕОБИЧНА ЉУБАВ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА, НА ШТА УПУЋУЈЕ НЕКОЛИКО ПОЗИЦИЈА, КАО ШТО СУ
ПОЛОЖАЈИ ДВА СВЕТЛА, И ШТО СЕ ТИЧЕ ЗНАКОВА И ШТО СЕ ТИЧЕ КУЋА, ЗАТИМ ТРИГОН ЈУПИТЕР-НЕПТУН, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ ЈУПИТЕР У
ПЕТОЈ КУЋИ И ВОДОЛИЈИ, И У ИЗВЕСНОМ СТЕПЕНУ ВЕРОВАТНО СУНЦЕ У ТРИГОНУ СА МАРСОМ У СТРЕЛЦУ. ОНА ЈЕ ВЕОМА
РЕЛИГИОЗНА.
ЗДРАВЉЕ ВРЛО РЂАВО. КАО РЕЗУЛТАТ ПРЕЛЕЖАНОГ ШАРЛАХА У ДЕТИЊСТВУ ОСТАЛАЈЕ НАГЛУВА. ОПЕРИСАНА ОД АПЕНДИЦИТА И
КИЛЕ, А ПАТИЛАЈЕ КОНСТАНТНО И ОЗБИЉНО ОДПРОЛАПСУС УТЕРИ.
БИЛА ЈЕ ВИСОКА, КОШЧАТА, ВРЛО БЛЕДА, И СА "АСИРСКИМ" ЦРТАМА И ИЗГЛЕДОМ ЛИЦА, ТИПИЧНИМ ЗА ОСОБЕ СА ЈАРЦЕМ НА
АСЦЕНДЕНТУ.
БРОЈ 6 ЈЕ РОЂЕЊЕ ЛУЈА XIV, ПО ГЕДБЕРИЈУ.

ВИШЕСТРУКО ЗАНИМЉИВ ХОРОСКОП. МЕСЕЦ У КОЊУНКЦИЈИ СА ВЕНЕРОМ У ЛАВУ, У КВАДРАТУ СА ЈУПИТЕРОМ, ЈАСНО ОЗНАЧАВА
ЉУБАВ ПРЕМА СЈАЈУ, ЕКСТРАВАГАНЦИЈИ И СИСТЕМУ КОЈИ ЈЕ ФРАНЦУСКИ ДВОР СВЕО НА ХИЈЕРАРХИЈУ ОБОЖАВАЛАЦА У ЧИЈЕМ ЦЕНТМЈЕ
БИО МОНАРХ. ПОЗИЦИЈА САТУРНА ТЕ КВАДРАТ МЕРКУРА И МАРСА ОБЈАШЊАВА ЊЕГОВУ ДЕСПОТСКУ, СУРОВУ И ЛУКАВУ УПРАВУ. ОН ЈЕ
ОДРЖАВАО ОРГАНИЗАЦИЈУ ШПИЈУНА И ДОУШНИКА БЕЗ ПРЕМЦА У ИСТОРИЈИ, НА ШТА УКАЗУЈЕ НЕПТУН ИЗМЕЂУ ПРВЕ И ДВАНАЕСТЕ КУЋЕ.
ВЛАДАР МАРС У СЕКСТИЛУ СА УРАНОМ ГОВОРИ О ЊЕГОВОЈ ЕНЕРГИЈИ И СКОНЦЕНТРИСАНОЈ АМБИЦИЈИ ДА ПОСТАВИ СЕБЕ НА
ПИЈЕДЕСТАЛ - L'ЕТАТ, C'ЕSТ МOI. ЊЕГОВА НЕМОРАЛНОСТ СЛЕДИ ИЗ АФЛИКЦИЈА МЕСЕЦА И ВЕНЕРЕ. СА ОВИМ ХОРОСКОПОМ МОГУ СЕ
УПОРЕДИТИ ХОРОСКОПИ ХЕНРИЈА VIII И ЏОРЏА IV.

ЛИСТА ЛОКАЛНИХ УПЛИВА СПОМЕНУТИХ У КЊИЗИ


ВАЉА НАГЛАСИТИ ДА ОВИ УПЛИВИ НАИЗГЛЕД ПРОШИРУЈУ И РАСПЛИЊАВАЈУ ПРЕЦИЗНО ЗНАЧЕЊЕ ДЕЛОВАЊА АСПЕКАТА, АЛИ, И
ПОРЕД ГЕНЕРАЛНИХ ПОКАЗАТЕЉА КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ КОНСТЕЛАЦИЈЕ ЧИТАВОГ ХОРОСКОПА, ВРЛО ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ОНИ ДОНЕКЛЕ
УТИЧУ.ВЕОМА ЈЕ ВАЖНО ОВО НАГЛАСИТИ, КАКО МАЊЕ ИСКУСНИ УЧЕНИЦИ НЕ БИ ЗАДАВАЛИ СЕБИ И ДРУГИМА НЕПОТРЕБНЕ БРИГЕ.
КАО ШТО ЈЕ И ОБЈАШЊЕНО У УВОДУ, ПИСАЦ НЕ ПОКУШАВА ДА ПРУЖИ РАЗЛОГЕ ЗА ВЕЗУ ИЗМЕЂУ ОВИХ АСТРОЛОШКИХ СТЕПЕН-
ПОДРУЧЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛЕДИЦА, НИТИ ЈЕ ОН У СТАЊУ ДА УВЕК РАЗУМЕ ЗАШТО НЕКО ПОДРУЧЈЕ ДАЈЕ НАИЗГЛЕД САСВИМ РАЗЛИЧИТЕ
РЕЗУЛТАТЕ. НАШЕ ЗНАЊЕ О ОВИМ УПЛИВИМА ЈОШ УВЕК ЈЕ ЕМПИРИЈСКО, А ЧАК И СА ТЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТАЈЕ НА НАЈРАНИЈЕМ СТУПЊУ.
БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА ПРУЖИЋЕ СОЛИДНУ ОСНОВУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОВИХ ЧИЊЕНИЦА.
КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ
3° ОВАН-ВАГА
3° РАК-ЈАРАЦ
4° ОВАН-ВАГА
4° РАК-ЈАРАЦ
5° ОВАН-ВАГА
7° ОВАН-ВАГА
7° ЈАРАЦ
8° ОВАН-ВАГА
80 РАК-ЈАРАЦ
АПСЦЕСИ
ВИД
ГУШАВОСТ
МЕДИЦИНСКА СПОСОБНОСТ
СУРОВОСТ; УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ
ЖУТИЦА
ГОВОМИЧКА СПОСОБНОСТ
НЕМОРАЛНОСТ
ПАРАЛИЗА

ЛЛ°РАК 12°0ВАН 13° ОВАН-ВАГА 15° КАРДИНАЛНИХ 15° ОВАН-ВАГА 17° ОВАН-ВАГА 21° ОВАН-ВАГА 22° ВАГА 24°
КАРДИНАЛНИХ 25° ОВАН-ВАГА 25° РАК
27° ОВАН-ВАГА 28° КАРДИНАЛНИХ 29° РАК-ЈАРАЦ
АЛКОХОЛИЗАМ
КОСА
ДИЈЕТЕТИКА
МУЗИЧКА СПОСОБНОСТ; САМОУБИСТВО
АПОПЛЕКСИЈА
ГОВОМИЧКА СПОСОБНОСТ
АПСЦЕСИ
УМЕТНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
МУЗИЧКА СПОСОБНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ
КЊИЖЕВНОСТ; НАУЧНА ИНТЕРЕСОВАЊА
ПЛУЋА
КОСА
БРОНХИТИС

ФИКСНИ ЗНАЦИ
ПОЧЕТАК ВОДОЛИЈЕ
0° ЛАВ-ВОДОЛИЈА
6° ЛАВ-ВОДОЛИЈА
6°БИК
6° ШКОРПИОН
8° ЛАВ-ВОДОЛИЈА
9° ФИКСНИХ
10° БИК-ШКОРПИОН
13° ЛАВ-ВОДОЛИЈА
ЉУБОПИТЉИВОСТ
УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ
ВИД
ЉУБАВ ПРЕМА ЗЕМЉИ
ЉУБАВ ПРЕМА МОРУ
АНЕМИЈА; СЛУХ
АЛКОХОЛИЗАМ
НЕУРАСТЕНИЈА
КЊИЖЕВНОСТ

16° БИК 16° БИК-ШКОРПИОН


18° БИК-ШКОРПИОН 18-22° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 19° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 20-25° ФИКСНИХ ЗНАКОВА 20° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 20° БИК-
ШКОРПИОН 22° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 23° ФИКСНИХ ЗНАКОВА 25° ФИКСНИХ ЗНАКОВА 25° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 25° БИК-ШКОРПИОН 26°
ВОДОЛИЈА 27° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 27° БИК-ШКОРПИОН 29° ЛАВ-ВОДОЛИЈА 29° БИК-ШКОРПИОН КРАЈ ЛАВА-ВОДОЛИЈЕ
• УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ АПСЦЕСИ; БОЈА; МУЗИЧКА СПОСОБНОСТ;
ГОВОРНИЧКА СПОСОБНОСТ; СЛИКАЊЕ СЛЕПО ЦРЕВО; КОСА МЕДИЦИНСКА СПОСОБНОСТ КИЧИНА
УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ ВЕРА
ГУШАВОСТ СЛЕПО ЦРЕВО РЕУМАТИЗАМ
АЛКОХОЛИЗАМ; САМОУБИСТВО АПСЦЕСИ; НЕМОРАЛНОСТ АДЕНОИДИ; КРАЈНИЦИ НЕУРАСТЕНИЈА
АСТРОЛОГИЈА; ГУШАВОСТ; СЛИКАЊЕ КЊИЖЕВНОСТ НЕУРИТИС ВИД МУЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

ПРОМЕНЉИВИ ЗНАЦИ
0-5° РИБА
3° ПРОМЕНЉИВИХ
4° ДЕВИЦА-РИБЕ
ОДРИЦАЊЕ СЛЕПО ЦРЕВО АСТМА

6° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 7° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 7°РИБЕ


8° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 9° ПРОМЕНЉИВИХ 9° ПРОМЕНЉИВИХ 10° ПРОМЕНЉИВИХ 11° ДЕВИЦА-РИБЕ 13° ДЕВИЦА-РИБЕ 15°
БЛИЗАНЦИ 17° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 18° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 21° ПРОМЕНЉИВИХ 22° ПРОМЕНЉИВИХ 22° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ
22° ДЕВИЦА 23° ПРОМЕНЉИВИХ 24-26° ДЕВИЦА-РИБЕ 25° БЛИЗАНЦИ-СТРЕЛАЦ 25° СТРЕЛАЦ 25° ДЕВИЦА-РИБЕ 25°
ПРОМЕНЉИВИХ 26° ПРОМЕНЉИВИХ 27° ДЕВИЦА-РИБЕ 28° ПРОМЕНЉИВИХ
ФОБИЈЕ; ПНЕУМОНИЈА; МЕД. СПОСОБ.
СРЦЕ
ГОВОРНИЧКА СПОСОБНОСТ
ВИД
ВИД
УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ; РЕУМ. ГРОЗНИЦА
ТИФУСНА ГРОЗНИЦА
АСТРОЛОГИЈА
ПОЗОРНИЦА
КЊИЖЕВНОСТ
УБИЛАЧКЕ СКЛОНОСТИ
АСТМА
ТИФУСНА ГРОЗНИЦА
УМОБОЛНОСТ; СЛЕПО ЦРЕВО
НАУЧНА ИНТЕРЕСОВАЊА
ВОЈНИЧКЕ СКЛОНОСТИ
КИЧМА
СЛИКАЊЕ
НЕУРАСТЕНИЈА
КЊИЖЕВНОСТ; АНАРХИЗАМ
РАК
ГУШАВОСТ; ТИРАНСКА ДИСПОЗИЦИЈА
САМОУБИСТВО
БРАЈТОВО ОБОЉЕИYЕ
СУШИЦА

ВАТРЕНИ ЗНАЦИ
5° ВАТРЕНОГ ТРИГОНА 13°ВАТРЕ И ВАЗДУХА
КОСА РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА

ВОДЕНИ ЗНАЦИ
11° ВОДЕНОГ ТРИГОНА БРАЈТОВО ОБОЉЕЊЕ
12-16° НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
22° НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА МЕДИЦИНСКА СПОСОБНОСТ; СЛИКАЊЕ

ВАЗДУШНИ ЗНАЦИ
3° ВАЗДУШНОГ ТРИГОНА 13° ПОЗИТИВНИХ ЗНАКОВА 18° ВАЗДУШНИХ ЗНАКОВА
СЛИКАЊЕ
РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА БРАЈТОВО ОБОЉЕУЈЕ

ЗЕМАЉСКИ ЗНАЦИ
12-16° НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ 22" НЕГАТИВНИХ ЗНАКОВА МЕДИЦИНСКА СПОСОБНОСТ; СЛИКАЊЕ

ЕДИЦИЈА ЗАПАДНЕ АСТРОЛОГИЈЕ


ВИРГО
ПОШТОВАНИ ЉУБИТЕЉИ АСТРОЛОГИЈЕ, И.П. МЕТАФИЗИКА И И.П. БАБУН ИМАЈУ ЗАДОВОЉСТВО ДА НАЈАВЕ И УЈЕДНО
ВАМ ПРЕПОРУЧЕ СЛЕДЕЋЕ ВРХУНСКЕ НАСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ АСТРОЛОГИЈЕ КОЈИ ЧЕ РЕДОМ ИЗЛАЗИТИ ТОКОМ 1998. И НАРЕДНИХ ГОДИНА,
А ВЕРУЈЕМО ДА ЋЕ ТО ПРЕДСТАВЉАТИ САМО ПОЧЕТАК ЈЕДНОГ НОВОГ И НАДАСВЕ КВАЛИТАТИВНО РАЗЛИЧИТОГ ПРИСТУПА ИЗДАВАШТВУ НА
ПОЉУ ЗАПАДНЕ АСТРОЛОГИЈЕ И ЕЗОТЕРИЈЕ:
АСТРОЛОГИЈА И ЧОВЕКОВ СЕКСУАЛНИ ЖИВОТ - ВИВИАН РОБСОН
А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 200 СТРАНА.

АСТРОЛОГИЈА И СЕКС - МАРТИН ШУЛМЕН


А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 160 СТРАНА.

КАБАЛИСТИЧКА АСТРОЛОГИЈА - ВОРЕН КЕНТОН


А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 220 СТРАНА.

АСПЕКТИ - Ч.Е.О. КАРТЕР


А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 140 СТРАНА.

ПРАКТИЧНА АСТРОЛОГИЈА - АЛАН ЛЕО


А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 200 СТРАНА.

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЈА - ДЕРЕК ЕПЛБИ


А5, МЕКИ ПОВЕЗ, 260 СТРАНА.

Вам также может понравиться