Вы находитесь на странице: 1из 2

CHESTIONAR / АНКЕТА RIASEC

Nume, Prenume
ФАМИЛИЯ, ИМЯ
Data naşterii
Д/М/Г РОЖДЕНИЯ
Localitatea
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Nivel de studii /
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Date de contact, telefon
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Ești invitat/ă să răspunzi acestui chestionar de identificare a intereselor profesionale Nu există


răspunsuri corecte sau greșite la aceste întrebări. Ești rugat/ă să indici în ce măsură ți-ar plăcea să
desfășori o serie de activități. Este important să fii sincer/ă în răspunsurile oferite.

Предлагаем заполнить эту анкету для выявления профессиональных интересов. на эти


вопросы нет правильных или неправильных ответов. пожалуйста, укажите, в какой степени
вы хотели бы выполнять указанные виды работ. в ответах важно быть правдивым.

Instrucțiuni:
Opțiunile de răspuns sunt între 1 și 5. Citeşte cu atenţie fiecare descriere şi apreciază, utilizând scala
de mai jos:

Инструкции:
Варианты ответов - от 1 до 5. Внимательно прочтите каждое описание и оцените,
используя данную ниже шкалу:

1 - nu mi-ar plăcea absolut deloc / СОВСЕМ НЕ НРАВИТСЯ


2 - nu prea mi-ar plăcea / НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
3 - nici nu mi-ar plăcea, nici nu mi-ar displăcea / И ДА, И НЕТ
4 - mi-ar plăcea / НРАВИТСЯ
5 - mi-ar plăcea foarte mult / ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ

Dimensiunea Realist (R) 1 2 3 4 5

1. Montarea de cărămizi sau de țigle.


Укладка кирпича или плитки.
2. A repara electrocasnice (ex. frigider, cuptor).
Ремонт бытовой техники (холодильник, духовка).
3. Construirea unei alei de cărămidă.
Укладка кирпичной аллеи.
4. Repararea unui robinet stricat.
Ремонт сломанного водопроводного крана.
5. Instalarea de podele în case.
Установка полов в домах.
Dimensiunea Investigativ (I)
6. Studierea mișcării planetelor.
Изучение движения планет.
7. A crea un medicament nou.
Создание нового лекарственного средства.
8. A lucra într-un laborator folosind microscopul.
Работа в лаборатории с использованием микроскопа.
9. Studierea comportamentului animalelor.
Изучение поведения животных.
10. A face descoperiri în biologie.
Делать открытия в биологии.
Dimensiunea Artistic (A)
11. A dirija un cor muzical.
Дирижировать музыкальный хор.
12. A scrie un cântec sau compune o melodie.
Сочинить песню или мелодию.
13. A scrie cărți sau piese de teatru.
Писать книги или театральные пьесы.
14. A cânta la un instrument muzical.
Играть на музыкальном инструменте.
15. A prezenta o emisiune la televizor.
Вести телешоу.
Dimensiunea Social (S)
16. A preda unei clase dintr-o școală.
Преподавать в школе.
17. A învăța pe cineva să își formeze obiceiul de a face sport regulat.
Научить кого-то сформировать привычку регулярного занятия
спортом
18. A învăța copiii să citească.
Научить детей читать.
19. A ajuta persoanele în vârstă cu activitățile lor de zi cu zi.
Помогать пожилым людям в их повседневной деятельности.
20. A avea grijă de copii la creșă.
Заботиться о детях в детском саду.
Dimensiunea Întreprinzător (E)
21. A deține un salon de frumusețe sau o frizerie.
Иметь собственный салон красоты или парикмахерскую.
22. A vinde locuințe.
Продавать недвижимость (дома, квартиры и.т.д.).
23. A începe propria afacere.
Начать свой бизнес.
24. A conduce un hotel.
Управлять отелем.
25. A prezenta un produs pentru a-l vinde.
Представить продукт для его продажи.
Dimensiunea Convențional (C)
26. A număra produsele dintr-un depozit și ține evidența acestora.
Вести учет товаров на складе.
27. A folosi un program pe calculator pentru a ține evidența banilor.
Использовать компьютерную программу для учета денежных
средств.
28. A crea acte și adeverințe pentru oameni într-o firmă.
Создавать справки и выписки для людей в компании.
29. A introduce informație într-o bază de date.
Вводить информацию в базу данных.
30. A scrie la calculator documente necesare pentru o firmă.
Верстать на компьютере необходимую документацию для компании.

Вам также может понравиться