Вы находитесь на странице: 1из 4

Salus Populi Suprema Lax

ISPITNA PITANJA - TEME


ZA SEMINARSKI RAD IZ VIKTIMOLOGIJE I PENOLOGIJE
VIKTIMOLOGIJA
1. Pojam, predmet viktimologije
2. Odnos viktimologije prema srodnim naukama
3. Značaj, ciljevi i zadaci viktimologije

4. Viktimologija i samozaštita
5. Pojam žrtve

6. Tipologija žrtve
7. Uloga žrtve
8. Rizik žrtve
9. Ideološke karakteristike viktimološkog pokreta
10. Međunarodna pravna regulativa žrtve
11. Deklaracija o pravima i pomoći žrtvi
12. OUN I ZAŠTITA ŽRTVAVA
13. Deklaracija o osnovinim pravima žrtava krivičnih djela
14. Svjetsko viktimološko društvo

15. Domet viktimizacije i potebe žrtve


16. Mehanizmi osiguranje pravde i odštete žrtve
17. Naknada štete žrtvama
18. Pojam i položaj žrtve u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske
19. Interakcija žrtva – učinilac
20. Žrtve krivičnih djela
21. Odnos žrtve prema učiniocu i krivičnom djelu
22. Kriminalitet i žrtve (viktimitet)
23. Nasilje i žrtve
24. Žrtve fizičkog nasilja
25. Žrtve psihičkog nasilja
26. Žrtve terorizma
27. Žrtve stresnih zanimanja
28. Stradanje na radu
29. Žrtve ekoloških uticaja, katastrofa
30. Žrtve ubistava

Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS br. 6-01-3535/05; Registracija. Osnovni sud Banja Luka U/I-4520/05;
Studentska služba / predavanja: 5. kozarske brigade 18, Banja Luka, BiH/RS; Tel: +387 (0) 51 349 580; Fax: 349 581; Dekanat:
+387 (0) 51 349 582; Management: 322 850;
Odjeljenja u Bijeljini: +387 (0) 55 225 999; Travniku: +387 (0) 30 517 454 InfoDESK u Doboju +387 (0) 53 236
166, Zvornik: (056) 261-729; Sarajevo: (033) 716-876, 716-877; Istočno Sarajevo: (057) 343-004; Trebinje: (059)
226-340
31. Odnos ubice i ubijenog

32. Žrtve seksualnih delikata - nasilja


33. Žrtve podoričnog nasilja
34. Nasilje nad djecom
35. Nasilje nad ženskim licima

36. Nasilje nad muškarcima


37. Nasilje nad starim, bolesnim licima
38. Žrtve krvne osvete
39. Nasilje nad djecom, nemoćnim, bolesnim
40. Žrtve narkomanije
41. Strah od zločina (potencijalna žrtva)
42. Tamna brojka i viktimitet
43. Žrtve mobinga
44. Prevencija nasilja
45. Pravna zaštita žrtve
46. Prevencija stradanja
47. Perspektive razvoja viktimologije
48. Studija slučaja (stady case)
49. Kako ne postati žrtvom
50. Udruženja žrtava

1. Viktimologija – dr Alija Ramljak, dr Miodrag Simović. Panevropski univerzitet Banja Luka, 2006. god.
2. Viktimologija – dr Zvonimir Šeparović, Zagreb, 1987.god.

Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS br. 6-01-3535/05; Registracija. Osnovni sud Banja Luka U/I-4520/05;
Studentska služba / predavanja: 5. kozarske brigade 18, Banja Luka, BiH/RS; Tel: +387 (0) 51 349 580; Fax: 349 581; Dekanat:
+387 (0) 51 349 582; Management: 322 850;
Odjeljenja u Bijeljini: +387 (0) 55 225 999; Travniku: +387 (0) 30 517 454 InfoDESK u Doboju +387 (0) 53 236
166, Zvornik: (056) 261-729; Sarajevo: (033) 716-876, 716-877; Istočno Sarajevo: (057) 343-004; Trebinje: (059)
226-340
PENOLOGIJA

1. Pojam, predmet penologije


2. Odnos penologije i srodnih nauka
3. Праоблици дрштвене реакције

4. Teorija kazne
5. Smrtna kazna
6. Ćelijski sistem zatvora
7. Progresivni (mešoviti) sistem zatvora
8. Razvoj penološke misli i prakse

9. Savremeni oblici alternacije(pojam,vrste)


10. Prevaspitanje i resocijalizacija

11. Individualizacija kao penološki problem


12. Izučavanje ličnosti osuđenika
13. Tretman osuđenika

14. Principi i oblici tretmana


15. Vrste i karakteristike tretmana
16. Radni tretman
17. Tretman obrazovanja
18. Slobodno vreme i smoinicijativa
19. Metode prevaspitanja
20. Tretman maloljetnika

21. Postpenalni tretman


22. Zakon o izvršenju krivičnih, prekršajnih sankcija (struktura)
23. Klasifikacija kazneno popravnih ustanova u Bosni i Hercegovini
24. Nadzor i kontrola osuđenika
25. Režim zatvorske ustanove
26. Osoblje u kpu
27. Službe za obezbeđenje
28. Služba za prevaspitanje
29. Privredno industrijska služba i rad osuđenih lica
30. Zdravstvena služba i zdravstvena zaštita osuđenika
31. Ovlašćena službena lica
32. Disciplinska odgovornost osuđenika
33. Posebne mjere za održavanje reda i discipline osuđenika

34. Prava osuđenika za vreme izdržavanja kazne zatvora


35. Ivršenje kazne zatvora
36. Položaj osuđenih lica
37. Dopisivanje i primanje pošiljki

Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS br. 6-01-3535/05; Registracija. Osnovni sud Banja Luka U/I-4520/05;
Studentska služba / predavanja: 5. kozarske brigade 18, Banja Luka, BiH/RS; Tel: +387 (0) 51 349 580; Fax: 349 581; Dekanat:
+387 (0) 51 349 582; Management: 322 850;
Odjeljenja u Bijeljini: +387 (0) 55 225 999; Travniku: +387 (0) 30 517 454 InfoDESK u Doboju +387 (0) 53 236
166, Zvornik: (056) 261-729; Sarajevo: (033) 716-876, 716-877; Istočno Sarajevo: (057) 343-004; Trebinje: (059)
226-340
38. Pogodnosti osuđenih lica
39. Premještaj, prekid, uslovni otpust i otpuštanje osuđenika
40. Izvršenje krivičnih sankcija maloljetnika
41. Izvršenje ostalih krivičnih sankcija
42. Principi izvršenja krivičnih sankcija

43. Zatvorska (OSUĐENIČKA) zajednica


44. Osuđenička kultura
45. Posljedice lišavanja slobode
46. Frustracija i deprivacija osuđenika

47. Privikavanje i prilagođavanje na zatvorsku zajednicu


48. Osuđenički konflikti
49. Kriminogeni značaj zatvora
50. Studija slučaja (stady case)
Literatura;
3. Penologija – dr Milo Bošković, dr Milenko Radoman,
4. Penologija – dr Rajka Mlađenović – Kupčević
5. Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS
Šira literatura:
Mogu i drugi izvori u vezi sa predmetom
Obavezno korišćenje interneta
Poželjno korišćenje empirijskih rezultata, iz relevantnih ustanova
Način polaganja ispita:
• Pismeni test, (preko 50% odgovora omogućava izlazak na usmeni dio ispita)

• Seminaski rad (od 1o-15 stranica), Metodološki usklađen, Više izvora obavezno što se dokazuje istaknutim fus
notama. (Student izlaže seminarski rad na način da ga slušaju svi studenti, da mu postavljaju pitanja u kontekstu teme
izcijelog gradiva predmeta, dok predmetni nastavnik ocjenjuje cjelokupnu aktivnost studenta.

• Ispit se polaže pismeno, i usmeno, po zahtjevu studenta.

• Ocjena se utvrđuje na osnovu ocjene seminarskog rada, pismenog testa, aktivnosti u nastavi, konsultacija, i usmenog
dijela ispita..

Predmetni nastavnik
Doc. dr Mile Matijević
Tel. O51 430-926 , 065 562 079
Email: mile.m@apeiron-uni.eu

Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS br. 6-01-3535/05; Registracija. Osnovni sud Banja Luka U/I-4520/05;
Studentska služba / predavanja: 5. kozarske brigade 18, Banja Luka, BiH/RS; Tel: +387 (0) 51 349 580; Fax: 349 581; Dekanat:
+387 (0) 51 349 582; Management: 322 850;
Odjeljenja u Bijeljini: +387 (0) 55 225 999; Travniku: +387 (0) 30 517 454 InfoDESK u Doboju +387 (0) 53 236
166, Zvornik: (056) 261-729; Sarajevo: (033) 716-876, 716-877; Istočno Sarajevo: (057) 343-004; Trebinje: (059)
226-340