Вы находитесь на странице: 1из 52

არქიტექტურის არსი.

მისი სოციალური როლი


 არქიტექტურის არსი და მისი ამოცანები. არქიტექტურის ცნების განსაზღვრა. არქიტექტურის სოციალური ფუნქციონალურ-
ტექნიკური და მხატვრული მხარეები. თანამედროვე სამშენებლო ტექნიკის, მასალებისა და ეკონომიკის როლი არქიტექტურულ
პროექტირებაში.
 არქიტექტურის არსი: უტილიტარული მოთხოვნების დაკმაყოფილება (საცხოვრებელი, კულტურულ-საყოფაცხოვრებო)
მაღალმხატვრულობა (მოხატული გამოქვაბულები)
 არქიტექტურის და მშენებლობის იერარქია. ცნებების განსაზღვრა. მშენებლობა–როგორც არქიტექტურული მიზნის მიღწევის
ინსტრუმენტი.
 В 1932 г. наступила окончательная катастрофа. После проведения знаменитого конкурса на главное здание СССР – Дворец
советов, в Советской Союзе была окончательно запрещена современная архитектура.
  
 Таким образом, в послевоенное десятилетие в жилищной архитектуре сосуществовали две тенденции. Одна - это поиски
триумфальных архитектурных решений. Эта тенденция рассматривала архитектуру прежде всего как искусство, и
выносила на первый план художественно-образные задачи, в решении которых следовало опираться на классическое
архитектурное наследие, что шло вразрез с задачами массового строительства, его типизации, индустриализации,
снижения стоимости. Вторая тенденция предполагала скромную, деловую работу над новыми методами проектирования и
массовое строительство жилых зданий. Она способствовала развитию типового проектирования, унификации
строительных конструкций и изделий, снижению стоимости, сокращению сроков строительства. Благодаря всему этому
была подготовлена научная и практическая база для перехода к массовому индустриальному жилищному строительству.
  
 Архитектура занимала особое место в системе искусств и идеологических ценностей итальянского фашизма. Муссолини
называл архитектуру "искусством Государства". Третий Рим, как столица новой империи, должен был стать воплощением
новой культуры, где встречаются античность эпохи великих Цезарей и Новое время, рационализм и футуризм, где
органично связаны римские архитектурные наследия всех времен.
Римский классицизм стал господствующим стилем архитектуры эпохи фашизма. Муссолини утверждал: "Во всем нашем
образе мысли, во всем нашем стиле мы полностью воплощаем то, что может быть названо наиболее римским". С другой
стороны, с точки зрения фашистских теоретиков архитектуры, Рим не мог в полной мере воплотить идею фашистского
города - он был слишком сложен и многогранен. А это означало кардинальную перестройку исторической части Рима и
изменение его средневекового облика.
  
  
  
Montignac.Dordone. South France. 17000
B.C.
Chad.Niola Doa. Ennedi Plateau.
3000 B.C.
Qobustan. Azerbaijan. Mezolith
era.
 მხატვრული მხარე: ზემოქმედება ფსიქო–ემოციურ
სისტემაზე (მსოფლიოს 7 საოცრება – პირამიდები,
ალექსანდრიის შუქურა, სემირამიდას დაკიდული ბაღები,
კოლოსის ქანდაკება კუნძულ როდოსზე, ზევსის ქნდაკება
ოლიმპოში, არტემიდეს ტაძარი ეფესოში (ჰეროსტატეს
სინდრომი), ჰალიკარნასის მავზოლეუმი).
  
 ვიტრუვიუსის ტრიადა.
 ვიტრუვიუსი (ვიტრუვიუს მარკუს პოლიონი
ცხოვრობდა 80–15 წწ ჩვ. წ. აღრიცხვამდე)
თავის წიგნში „არქიტექტურის შესახებ“ წერდა,
რომ არქიტექტურულ ნაწარმოებს მოეთხოვება
სიმტკიცე, სარგებლიანობა და სილამაზე.
  
 ფუნქციურ–ტექნიკური მხარე: არქიტექტურის და
ინჟინერიის ურთიერთკავშირი. ტექნიკის პროგრესი და
არქიტექტურული გამომსახველობის შესაძლებლობების
ზრდა. (ეიფელი, ემპაიარ სტეიტ ბილდინგი, korbuzies
ანტონიო გაუდის ქმნილებები, სიდნეის ოპერა, პომპიდუს
ცენტრი, მიუნჰენის ალინს არენა, dubais ხელოვნური
კუნძულები).
  სოციალური მხარე: არქიტექტურა –
თვითდამკვიდრების, თვითგამოხატვის საშუალება
(ფარაონები, იმპერატორები, პრეზიდენტები, რეჟიმები,
დემოკრატიული ქვეყნები (hitleris, musolinis, stalinis
arqiteqtura, gldani-muxiani-galaqtioni)
კორბუზიეს განმარტებით არქიტექტორები არიან ის ადამიანები,
რომლებიც ადამიანური საქმეებით არიან დაკავებულები. მისივე თქმით
არქიტექტორი უნდა იყოს მხატვარი, პოეტი და ხელთუქმნელი ინჟინერი.

Villa Savoy
ვილა სავოი და მისი 5 პრინციპი: თავისუფალი გეგმა, თავისუფალი
ფასადი,სახლი სვეტებზე,ზოლისებური ფანჯრები, ათვისებული და გამწვანებული
 ფრენკ ლოიდ რაიტი (მე–20 საუკუნის ერთ–ერთი უდიდესი
ამერიკელი არქიტეტორი) თავის წიგნში „არქიტეტურის
შესახებ“ წერდა:
 ნურც ერთი თქვენგანი ნუ შემოდის არქიტეტურაში
იმისთვის, რომ ლუკმა–პური იშოვოს.
 ემზადეთ იმისთვის, რომ ისეთივე ერთგულები იყოთ
არქიტეტურის, როგორც საკუთარი თავისა, როგორც
საკუთარი მეგობრის ან საკუთარი დედისა.
 წადით რაც შეიძლება შორს საკუთარი სახლიდან, რათა
ააგოთ თქვენი პირველი ნაგებობები.
 ექიმს შეუძლია დაასამაროს თავისი შეცდომები.
არქიტექტორს კი შეუძლია შეეცადოს შეცდომების
დამალვას გაფოთლილი ხეების საშუალებით.
 პროექტის სიდიდე არქიტექტურაში ძალიან ცოტას
ნიშნავს. მთავარია გამომსახველობა, რომელიც შეიძლება
იყოს დიდი მცირე ნაგებობაში ან მცირე –დიდ ნაგებობაში.
 ეკონომიკის როლი: არქიტექტურის აყვავება
ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებში, (ეგვიპტე,
შუამდინარეთი, საბერძნეთი, რომი, ბიზანტია, ამერიკა,
რაიტის მილიონერი დამკვეთები, გაუდის დამკვეთი
გუელი და ა.შ. ).
Palace of Soviets 1937-40. 420 m. height. Arch B.
Iofan, V.Schuko
House on Patriarshikch prudakh.Moscow
Moscow State University
Moscow State University
Dom na Naberejnoi
Dom na Naberejnoi
helsinki Ambassy 1952
Warsaw
Hotel “Moskva”
Modell_der_Neugestaltung_Berlin
Volkshalle. Berlin.Modell. Albert Shpeer
German_Autobahn_1936_1939
Koenigsplatz. Munchen.1932-34
AT
konigsplatz
Hitler and
Musolini
From
Coliseum
to Venice
Square
Via Fori
Imperiali
Villa Torlonia-Residence of Duche
Palace of Civilization
Roma-
1938-
Foro-
Mussolini
-il-
monolite
Palace of Justice. Latina.Italy.1939
Roma-stadio dei marmi0
Monument of Victory
Headquarters of
Fascist Party
მუსოლინის წინასაარჩევნო შტაბის შენობა
მუსოლინის
ძლიერების
სიმბოლო –
მუქარა

Вам также может понравиться