Вы находитесь на странице: 1из 6

Tatacara pendaftaran webinar di splkpm

BORANG PENULISAN ULASAN VIDEO WEBINAR

(a) Nama : .......................................................................


.............
(b) Sektor / Unit/ Organisasi :
....................................................................................
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Gred Utama / P&P / AKP1 / AKP2
(d) Maklumat video:

Bil Perkara Catatan


.

1. Tajuk
Webinar:
1.
2. Panel:
2.

3. Tarikh Mula
Siaran:

4. Masa
Siaran:

5. Alamat
pautan URL:

6. Ulasan
Video: ...………………………………………………………………………….
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
…….…

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
…….…

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
…….…

……………………………………………………………………………
….……

7. Tandatanga
n:

8.
Tandatanga
n Ketua
Jabatan:

Вам также может понравиться