Вы находитесь на странице: 1из 6

Simulare manageriala

1.Analiza organizatiei din prizma celor 4 subsisteme ale managementului


Organizatia publica aleasa pentru a realiza simularea manageriala este Primaria
comunei Doicesti ,judetul Dambovita .
Sistemul de management al fiecarei organizatii pulice sau private este compusa din 4
subsisteme : Subsistemul organizatoric, Subsistemul informational ,Subsistemul
decizional,Subsistemul metode si tehnici de management.
Subsistemul organizatoric, constituie cea mai importanta componenta a sistemului
de management şi este alcatuita din „ansamblul elementelor de natură organizatorică ce
asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea
realizării obiectivelor previzionate.In cadrul primariei comunei Doicesti ,sistemul
organizatoric este alcatuit din totalitatea departamentelor si compartimentelor din cadrul
primariei si asigura legatura intre acestea si stabileste relatiile de legatura dintre acestea .
Subsistemul informational, este alcatuit din „totalitatea datelor, informaţiilor,
circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a
informaţiilor existente într-o organizaţie, care au drept scop să asigure suportul informaţional
necesar pentru previzionarea şi îndeplinirea obiectivelor.“
Elementele componente de bază ale unui subsistem informaţional sunt reprezentate de :
date, informaţii, circuitul informaţional, fluxul informaţional, procedura informaţională şi
mijloacele de tratare a informaţiei.In cadrul primariei comunei Doicesti ,avem un sistem
informational foarte bine dezvoltat , toate birourile fiind dotate cu calculatoare si instrumente
specifice sistemului informational care sunt conectate la Internet si la o retea interna ,ce face
legatura cu toate autoritatile din Romania.Comunicarea datelor si a informatiei se face foarte
usor datorita acestui sistem.Insitutia foloseste in principal aplicatia Mozilla Firefox si ca
program principal de organizare a datelor si sortare Microsoft Office 2007.

Subsistemul decizional, reprezinta „ ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate în


cadrul său, structurate corespunzător sistemului de obiective urmărite şi configuraţiei
ierarhiei manageriale.“
Fiind integral specific managementului, constituie un adevărat sistem de comandă, ce
reglementează ansamblul activităţilor implicate. Cu ajutorul sistemului decizional se

1
exercită toate funcţiile managementului astfel deciziile in aceasta institutie publica se iau
ierarhic , fiecare sef de departament ia decizii asupra departamentului pe care il conduce,iar
cele mai importante decizii sunt luate de catre primar si de catre consiliul local.
Subsistemul metodelor si tehnicilor de management (metodologic) , este format
din „ de sisteme (metode complexe), metode şi tehnici utilizate în conceperea şi exercitarea
funcţiilor şi relaţiilor manageriale în cadrul unei organizaţii publice.“ Acest subsistem se
caracterizeaza prin complexitate şi formalizare, prin intermediul sau exercitandu-se fiecare
din cele cinci funcţii de management.
Principalele componente ale sistemului sunt: diagnosticarea, delegarea, managementul prin
obiective, managementul prin proiecte, tabloul de bord. In aceasta organizatie publica,
predomina delegarea ,precedat de o diagnosticare si managementul prin obiective .

2. Functiunile Managementului in cadrul Primariei comunei Doicesti.

Functia de cercetare-dezvoltare, această funcţiune cuprinde activităţile care se


desfăşoară în organizaţie pentru realizarea obiectivului în domeniul generării de noi idei care
să se materializeze în produse şi servicii utile.
Functiunea de productie, este utilizată cu precădere în cazul serviciilor şi cuprinde ca
activitate de bază a organizaţiei prin care se realizează transformarea obiectivelor muncii în
produse, serviciile finite către clienţi. Activităţile auxiliare şi de deservire necesare pentru ca
activitatea de bază să se realizeze se desfăşoară atât în domeniul producţiei, fabricaţiei
produselor, cât şi în domeniul prestaţiilor de servicii.
Functiunea comerciala, cuprinde majoritatea activităţilor prin care organizatia
realizează legătura cu mediul ambiant, atât pentru procurarea resurselor materiale cât şi

pentru desfacerea produselor, lucrărilor şi serviciilor rezultate din activitatea proprie.


Functia financiar-contabila,cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se asigură
resursele financiare necesare atingerii obiectivelor, evidenţierea valorică a fenomenelor
economice şi analiza modului de utilizare a resurselor necesare obţinerii rezultatelor.
Functiunea de personal, cuprinde ansamblul activităţilor prin care se asigură
resursele umane necesare desfăşurării activităţilor organizaţiei prin care se realizează
ridicarea nivelului calitativ al acestora şi se asigură utilizarea eficientă a forţei de muncă.
Cele mai importante activităţi sunt:
• determinarea necesarului de personal, atât cantitativ cât şi structural;

2
• recrutarea, selecţionarea şi încadrarea personalului, evidenţierea acestuia, aprecierea
şi promovarea, recomandarea şi sancţionarea, pregătirea, perfecţionarea, protecţia şi igiena
muncii;
• încheierea calităţii de angajat;
• activitatea administrativă.
In cadrul oricarei organizatii functiunea de personal repezinta cea mai importanta
componenta a sistemului de management , de aceea in cadrul primariei trebuie sa existe un
numar cat mai mare de personal cu atributii bine stabilite si care sa isi desfasoare eficient
munca.
In cadrul primariei comunei Doicesti exista un numar de 28 de persoane dintre care 13
consilieri si 15 angajati care lucreaza permanent in cadrul primariei.
Cea mai mare problema a departamanetului de resurse umane ar fi aceea ca nu exista
decat o singura persoana care se ocupa de acest departament si nu exista un compartiment
special pentru resurse umane acesta ne fiind inclus in nici unul din cele 4 compartimente din
cadrul primariei. Personalul din cadrul primariei are varsta medie de 45 de ani , majoritatea
nu stapanesc foarte bine o limba de circulatie internationala .Datorita faptului ca primaria are
putine departamente este foarte greu ca personalul sa avanseze si astfel ei nu sunt motivati sa
faca cursuri de perfectionare deoarece ei s-au angajat pe un post si acolo vor ramane .
Dupa parerea mea principala problema a departamentului de personal ar fi lipsa de
angajati, deoarece daca ar exista mai mult personal poate problemele cetatenilor ar fi
rezolvate mai rapid , si primaria ar trebui angajeze personal tanar si foarte bine pregatit.

3. Functia/functiile procesului de management vizata, in functie de problema


identificata.

In cadrul departamentului de personal,exista un dezechilibru deoarece o singura


persoana este angajata sa se ocupe de acest departament fiind practic imposibil sa rezolve
toate problemele ce tin de resursele umane din organizatie chiar daca vorbim de o
oragnizatie din cadrul unei comune iar acest lucru afecteaza si ceilalti salariati ai
primariei,influentandu-i negativ in desfasurarea muncii.
Numarul de persoane la nivelul organizatiei ce isi desfasoara activitatea,este unul
insuficient ,comparativ cu problemele existente si cu activitatea necesara ce trebuie
intreprinsa iar acest lucru se datoreaza faptului ca exista un numar mic de anagajati in

3
departamentul de resurse umane si trebuie organizate concursuri pentru angajarea de noi
persoane tinere si bine pregatite si astfel organizatia si-ar desfasura in bune conditii
activitatea .

Functiile managementului vizate de catre problema identificata sunt reprezentate de


catre functia de organizare si functia de control.
Functia de organizare are ca si conţinut coordonarea şi alocarea resurselor
organizaţiei în vederea ducerii la îndeplinire a planurilor stabilite.
Succesiunea de activităţi pentru realizarea acestei funcţii este:
• diviziunea sarcinilor;
• gruparea posturilor şi a angajaţilor;
• alocarea autorităţii şi responsabilităţii (delegarea).
Organizarea reprezintă ansamblul proceselor de management prin care se delimitează
şi se stabilesc procesele de muncă fizică şi intelectuală celor din cadrul unei
organizaţii.Scopul organizării este stabilirea unei structuri raţionale, proiectarea unui sistem
informaţional satisfăcător cerinţelor manageriale, folosirea completă a capacităţii de
producţie, utilizarea raţională a angajaţilor şi delegare în cadrul structurii pentru uşurarea
conducerii realizării sarcinilor.
Rezultatul acestei funcţii este dublu şi anume organizarea procesuală, deci a
principalelor componente pe funcţiuni şi organizarea structurală, legată direct pe structura
organizatorică şi locul ei în sistemul informaţional.
Functia de control constă în ansamblul acţiunilor de măsurare şi corectare a
performanţelor înregistrate în activitatea organizaţiei, a verigilor organizatorice, a
subordonaţilor în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Controlul este procesul prin care se măsoară nivelul în care obiectivele stabilite au
fost realizate şi se stabilesc măsuri corective acolo unde se înregistrează abateri atât de
natura nerealizărilor, cât şi de natura depăşirilor.

Procesul de control poate fi definit ca fiind procesul prin care se elimină, se


identifică sau se reduce abaterea realizărilor faţă de obiectivele stabilite, realizarea acestui
proces necesitând parcurgerea a patru etape:
• stabilirea standardelor;
• măsurarea performanţelor;
• compararea performanţelor cu standardele şi determinarea abaterilor;

4
4.1Solutia propusa

Brainstormingul este o tehnică de creativitate în grup, menită să genereze un număr


mare de idei, pentru soluţionarea unei probleme.

Pentru rezolvarea acestei probleme am ales metoda Brainstormingul care este


utilizată în procesul de identificare a alternativei optimale pentru o problema din cadrul unei
oraganizatii atunci cand mai multi decidenti trebuie să aleagă solutii pentru rezolvarea
problemei. Folosind astfel de algoritmi specifici se pot optimiza de exemplu procese precum
recrutarea şi evaluare resurselor umane, selectarea unor furnizări de servicii etc.Aceasta
metoda este foarte portrivita pentru gasirea unor solutii la rezolvarea problemei din
departamentul de resurse umane.

4.2.Etapele de realizare

Pasul întâi: identificarea problemei. Una dintre dificultăţile pe care le ridică


rezolvarea de probleme o reprezintă identificarea corectă a problemei. Se întâmplă uneori ca
managerii să se grăbească să aleagă alternative înainte de a fi identificat problema
fundamentală.

Pasul al 2-lea: generarea de soluţii alternative. Odată ce problema a fost identificată,


al doilea pas în procesul de luare a deciziilor îl reprezintă generarea de soluţii alternative. În
această fază a procesului decizional este esenţială creativitatea.
Pasul al 3-lea: selectarea alternativei optime. După identificarea soluţiilor alternative,
acestea trebuie să fie evaluate şi comparate în termenii fezabilităţii şi consecinţelor lor. Este
apoi aleasă cea mai bună decizie pentru obiectivele organizaţiei.
Pasul al 4-lea: implementarea soluţiei alese. Odată ce a fost aleasă o alternativă,
trebuie luate măsuri de implementarea a acesteia, deoarece chiar şi cea mai bună decizie cu
putinţă este inutilă dacă nu este transpusă în practică în mod eficient.

Pasul al 5-lea: urmărire şi evaluare. Evaluarea este o etapă a procesului decizional


neglijată de obicei, deşi reprezintă un element esenţial. Managerii eficienţi vor dori
întotdeauna să compare rezultatele reale cu cele prevăzute pentru a vedea dacă problemele au
fost rezolvate cu adevărat.

5
4.3 Principii de realizare a sistemelor informatice pentru management

• proiectarea sistemului trebuie sa înceapă, conform concepţiei sistemice, de la ieşirile


acestuia şi de la conţinutul situaţilor informaţionale finale;
• este necesară asigurarea independenţei structurii sistemului informatic faţă de
structura organizatorică a organizaţiei;
• implementarea noului sistem trebuie să înceapă întotdeauna de la nivelul strategic
care asigură obţinerea unei eficienţe economice maxime;

5. Concluzii
Rezolvarea problemei din cadrul departamentului de resurse umane trebuie rezolvata
cat mai repede deoarece aceasta ingreuneaza munca din cadrul organizatiei si trebuiesc gasite
solutii cat mai bune pentru a imbunatati activitatea departamentului. Pentru a rezolva aceasta
problema trebuie in primul rand ca in cadrul oraganizatiei sa fie angajati mai multi tineri
astfel s-ar micsora media de vasta si ar creste si gradul de pregatire si calificare al angajatilor.

Seria B,Grupa 238