Вы находитесь на странице: 1из 3

УРОК 94

НОВЫЕ СЛОВА, BAHSETMEK


-MAK GEREK (LAZIM)

soba печка odada eski bir soba vardı


bel талия, поясница, пояс belinde ne var?
sırt спина sırtı ağrıyor
matematik математика matematik yerine İngilizce çalıştık
tarih история yeni bir tarih öğretmeni geldi
bahsetmek упоминать,говорить о… neden bahsediyorsun?
suçlu виновный o adam suçlu değildi
başarmak смочь, справиться çalışırsan onu başarabilirsin

BAHSETMEK
Этот глагол используется со словами в исходном падеже
Benden bahsediyorlar они говорят обо мне
Senden bahsettik мы упоминали тебя
Ondan bahsetmek istiyorum я хочу говорить о нем
Bizden bahsedecekler они будут говорить о нас
Sizden bahsetmedik мы не говорили о вас
Niçin onlardan bahsettiniz? Почему вы упомянули их?

Kadın kızından bahsetti женщина говорила о своей дочери


Mektuptan bahsettin mi? ты упомянул письмо?
O paradan bahsetme не говори о тех деньгах
Fabrikadan bahsedecek он будет говорить о заводе
Erkek arkadaşından bahsedebilir она может упомянуть о своем друге

-MAK GEREK (LAZIM)


Эта конструкция выражает необходимость выполнения того или иного действия.
В прошлых урока мы уже выучили конструкции обязательности и долженствования.
Расмотрим новую конструкцию на примерах. Слово надо можно заменять на слово – нужно.
Gitmem gerek мне надо идти
Çalışmam gerek мне надо работать
Bu kağıdı yırtmam gerek мне надо порвать эту бумагу
Sabahleyin duş almam gerek мне надо принимать душ по утрам

Gitmen gerek тебе надо уйти


Çalışman gerek тебе надо работать
Parayı saklaman gerek тебе надо спрятать деньги
Bu dili öğrenmen gerek тебе надо выучить этот язык

Gitmesi gerek ему надо уйти


Çalışması gerek ей надо работать
O otobüse binmesi gerek ей надо сесть на тот автобус
Evi göstermesi gerek ему надо показать дом
Gitmemiz gerek нам надо уйти
Çalışmamız gerek нам надо работать
Gelecek yıl evlenmemiz gerek нам надо пожениться в следующем году
Trene yetişmemiz gerek нам надо успеть на поезд

Gitmeniz gerek вам надо уйти


Çalışmanız gerek вам надо работать
Pencereleri kapatmanız gerek вам надо закрыть окна
Söz vermeniz gerek вам надо дасть слово

Gitmeleri gerek им надо уйти


Çalışmaları gerek им надо работать
Buradan taşınmaları gerek им надо переехать отсюда
Evden ayrılmaları gerek им надо покинуть дом (уйти из дома)
Встречаются случаи в литературе и в периодике, когда в утвердительных предложениях
слово gerek используется в виде gerekli.

Эту же конструкцию можно использовать в виде –mak lazım.


Bu kağıdı yırtmam lazım мне надо порвать эту бумагу
Parayı saklamam lazım мне надо спрятать деньги
Bu dili öğrenmen lazım тебе нужно выучить этот язык
Sabahleyin duş alman lazım тебе нужно принимать душ по утрам
Hafta sonu çalışması lazım ему надо работать в конце недели
Bu elbiseyi çıkarması lazım ей надо снять это платье
Para biriktirmemiz lazım нам надо накопить денег
Erken yatmamız lazım нам надо рано лечь
Adını hatırlamanız lazım вам надо помнить ее имя
Masayı hazırlamanız lazım вам надо подготовить стол
Faturayı ödemeleri lazım им надо оплатить счет
Bizi oraya götürmeleri lazım им надо взять нас туда

А теперь очень внимательно рассмотрите следующие примеры, и обратите внимание на


использование притяжательного падежа для существительных
Kadının teklifi kabul etmesi gerek женщине надо принять предложение
Arkadaşının bize yardım etmesi lazım твоему другу надо помочь нам
Ahmet’in koşması gerek Ахмету надо бежать
Adamın akşama kadar parayı harcaması lazım мужчине надо потратить деньги до вечера
Polisin onu takip etmesi lazım полицейскому надо следить за ним
Çocukların bahçede oynamaları gerek детям надо играть во дворе (в саду)
Иногда, в зависимости от контекста, слова надо и нужно могут воприниматься как должен.

Слова к тексту
Otogar автовокзал
Seyahat acentası туристическое агенство
Yalnız один, одинокий
Rize город в Турции, расположенный на Черном море
Aydın мужское имя
Hostes стюарт
Şenay женское имя
Küçükyalı название местности, пригород Стамбула
Bolu небольшой город, на полпути между Стамбулом и Анкарой
OTOBÜS YOLCULUĞU
Aydın Bey otobüs yolculuğunu sever. Her yaz otobüsle bir yere gider. Bu yıl Rize’ye gidecek.
Öğleden sonra otogara geldi. Bavulunu seyahat acentasındaki adama verdi. İki sandviş yedi.
Otobüs beşte otogardan ayrıldı. O şimdi otobüstedir. Otobüs yeni ve çok rahat. İki tane hostes var.
Onlar yolculara çay, kahve ve meşrubat veriyorlar. Aydın bey bir bardak kahve içti. Yanında bir
adam var. onunla konuşmaya başladı.
Aydın Bey emekli bir öğretmendir. Karısı iki yıl önce öldü. Bir kızı var. Adı Şenay. Evlidir. Aydın
Bey Küçükyalı’da dairede yalnız yaşar.
Şimdi saat dokuzdur. Otobüs Bolu’da durdu. Aydın Bey bir lokantada akşam yemeği yedi. Hava
serin ama çok güzeldi. Dışarıda bir bardak çay içti.
Şimdi yeni otobüsteler. Şoför çok dikkatlidir. Hızlı sürmüyor. Aydın Bey uyumak istiyor. Otobüs
yarın sabah on birde Rize’ye varacak.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
1. перевести текст

2. придумайте 6 предложений, сопроводив их своими переводами, используя


конструкцию –mak gerek (lazım) с использованием местоимений (должны быть все 6
разные)

3. придумайте 5 предложений со своим переводом на русский язык, с той же


конструкцией, но используя существительные в притяжательном падеже

4. придумайте короткий связный рассказ на любую тему. В рассказе должны быть


настоящее, расширенное, прошедшее и будущее время, а также конструкция
необходимости, обязательно пару слов с суффиксом –lık (-lik, -luk, -lük). А еще там
должна быть любая из связок из 93 урока (ya….ya da, ne…ne de, hem….hem de). И
напоследок, в рассказе должны фигурировать новые слова 93 и 94 уроков.

Оценка за этот урок будет 20 баллов

Вам также может понравиться