Вы находитесь на странице: 1из 20

Poniżej znajduje się zakodowana lista klientów. Każdy kod składa się z numeru/PESEL/NIP.

Oblicz numer PESEL dla każdego klienta.


Wykorzystaj funkcję FRAGMENT TEKSTU

Kod klienta PESEL


100/81100876319/7898364689 81100876319
101/11220622616/8898760701 11220622616
102/95040538996/4275480258 95040538996
103/78123178892/9605394235 78123178892
104/94012071727/1799578455 94012071727
105/64110474368/4425843491 64110474368
106/64110878667/1416487919 64110878667
107/23321072639/6440519465 23321072639
108/69092952974/7212755238 69092952974
109/73062463854/2689721377 73062463854
110/67071439197/6067558060 67071439197
111/72120924166/6215933220 72120924166
112/90012152455/8181465088 90012152455
113/96021565729/4281997658 96021565729
114/52042335877/3559280870 52042335877
115/92063095987/3106914156 92063095987
116/66101368937/7042308321 66101368937
117/88250883417/6414824427 88250883417
118/63220429163/6831907728 63220429163
119/79072045466/6544248488 79072045466
120/55240666988/7325416578 55240666988
121/48092356353/8961382461 48092356353
122/87031921171/6143302319 87031921171
123/72042874864/6108930480 72042874864
124/60060464727/1138935172 60060464727
125/80030224924/4420045477 80030224924
126/45230697529/6617327119 45230697529
127/48041436343/1169383288 48041436343
128/71242463578/7795137249 71242463578
129/69021627621/1888450183 69021627621
130/60011794837/1785755060 60011794837
131/56111792534/1515642808 56111792534
132/94101349713/9585567499 94101349713
133/64120644661/4280342808 64120644661
134/76070296788/6186145708 76070296788
135/87061598884/1441955964 87061598884
136/68090411247/6734253280 68090411247
137/94262948544/7478187708 94262948544
138/78063071455/1272426624 78063071455
139/87012272328/1217890311 87012272328
140/77123014957/7848929497 77123014957
141/47021926797/2464019358 47021926797
142/56060786941/1527765250 56060786941
143/64092847998/5695841249 64092847998
144/49072569372/3288340010 49072569372
145/64030783889/6632349214 64030783889
146/69120449575/5681240729 69120449575
147/99070944932/4959277010 99070944932
148/44262413781/1123897028 44262413781
149/80080694478/1043502737 80080694478
150/71111869822/1596495552 71111869822
151/69081273323/1575410964 69081273323
152/52311144631/8895166848 52311144631
153/71113043334/5079138877 71113043334
154/72090473213/8424581128 72090473213
155/91051275439/3229118623 91051275439
156/86121868291/4209816738 86121868291
157/58020846892/9616559912 58020846892
158/51081482539/8131453462 51081482539
159/83211955185/4237768649 83211955185
160/98021522346/6570098424 98021522346
161/63212719854/4744739296 63212719854
162/92122367172/4707798206 92122367172
163/52010566986/5893541648 52010566986
164/99060236641/2593978456 99060236641
165/83092421555/1481851538 83092421555
166/82010387993/1461950303 82010387993
167/64103021917/5470529829 64103021917
168/73240584233/6771819008 73240584233
169/70121387788/5269415512 70121387788
170/69121329113/7725050477 69121329113
171/71022199577/7623954726 71022199577
172/92212847714/2330003505 92212847714
173/99100245497/8655428728 99100245497
174/83071244542/3296067528 83071244542
175/60090313697/2030264360 60090313697
176/73041375226/4625481035 73041375226
177/69020587272/3915234942 69020587272
178/63271214288/1693807938 63271214288
179/92121397783/3369831485 92121397783
180/76100436797/3743923637 76100436797
181/82043023716/6009776797 82043023716
182/86270636118/5854070943 86270636118
183/77050944938/6798172470 77050944938
184/53081666863/5738348321 53081666863
185/60012853625/6905480983 60012853625
186/71070115842/8982651475 71070115842
187/94050689597/9716280121 94050689597
188/77082043324/4056657194 77082043324
189/87052627894/5283081349 87052627894
Jesteś pracownikiem biura podróży. Dysponujesz listą osób, które zapisały się na wycieczki. Oblicz:
ile osób zapisało się na każdą wycieczkę
liczbę pełnych grup wycieczkowych
liczbę osób oczekujących na liście rezerwowej na każdą wycieczkę (możesz wykorzystać funkcję MOD…)

L.p Imię i nazwisko Wycieczka Wycieczka


1 Alicja Walczak Grecja Japonia
2 Igor Szulc Japonia Włochy
3 Marcin Gajewska Zanzibar Zanzibar
4 Anatolia Jaworska Grecja Cypr
5 Cyprian Kalinowski Zanzibar Peru
6 Norbert Wysocki Cypr Grecja
7 Magdalena Kubiak Peru
8 Anastazja Mróz Włochy
9 Kinga Kucharska Cypr
10 Natalia Andrzejewska Włochy
11 Kacper Kucharski Japonia
12 Adam Kowalski Japonia
13 Zofia Kucharska Grecja
14 Aureliusz Szymański Peru
15 Alina Piotrowska Grecja
16 Stanisława Baranowska Japonia
17 Kazimierz Krupa Peru
18 Zofia Gajewska Grecja
19 Józef Gajewska Grecja
20 Sylwia Szymańska Peru
21 Jagoda Adamska Peru
22 Ola Cieślak Włochy
23 Justyna Mróz Włochy
24 Heronim Wróblewski Peru
25 Żaneta Sadowska Włochy
26 Ernest Bąk Włochy
27 Angelika Borkowska Cypr
28 Emanuel Michalak Cypr
29 Andrzej Wasilewska Grecja
30 Emil Sikora Grecja
31 Grzegorz Sokołowski Zanzibar
32 Izabela Baran Peru
33 Elena Czerwińska Grecja
34 Bogda Malinowska Japonia
35 Nina Ziółkowska Peru
36 Julian Wysocki Zanzibar
37 Dorota Andrzejewska Zanzibar
38 Patrycja Kucharska Peru
39 Emil Dąbrowski Japonia
40 Patryk Adamska Japonia
41 Urszula Cieślak Zanzibar
42 Bogumił Stępień Grecja
43 Aleksy Kubiak Japonia
44 Arkadiusz Witkowski Peru
45 Franciszek Kubiak Cypr
46 Bogumił Woźniak Peru
47 Oskar Zieliński Peru
48 Ryszard Czerwiński Włochy
49 Lidia Andrzejewska Włochy
50 Anatolia Czarnecka Cypr
51 Ilona Kaczmarczyk Cypr
52 Edward Mazur Peru
53 Alice Szczepańska Zanzibar
54 Alice Nowak Peru
55 Leonardo Dąbrowski Cypr
56 Adrianna Sokołowska Japonia
57 Natan Wojciechowski Włochy
58 Celina Szulc Włochy
59 Bruno Zieliński Japonia
60 Regina Witkowska Peru
61 Krzysztof Sikorska Japonia
62 Amir Andrzejewski Cypr
63 Andżelika Kucharska Włochy
64 Julianna Pawlak Cypr
65 Pamela Przybylska Włochy
66 Kordian Baran Japonia
67 Martin Szczepański Grecja
68 Alisa Szymańska Cypr
69 Leszek Szymański Cypr
70 Natalia Jasińska Cypr
71 Halina Mazurek Włochy
72 Marysia Sikorska Zanzibar
73 Katarzyna Sadowska Japonia
74 Jagoda Mazur Peru
75 Błażej Kowalski Włochy
76 Mieszko Kwiatkowski Zanzibar
77 Helena Wasilewska Cypr
78 Patryk Stępień Zanzibar
79 Bartłomiej Borkowski Peru
80 Amanda Mróz Włochy
81 Arkadiusz Sobczak Japonia
82 Denis Adamska Peru
83 Julia Tomaszewska Grecja
84 Otylia Adamska Cypr
85 Justyna Kowalska Cypr
86 Amir Andrzejewski Cypr
87 Radosław Krawczyk Peru
88 Ignacy Brzeziński Peru
89 Korneliusz Borkowski Japonia
90 Urszula Piotrowska Peru
91 Klara Chmielewska Peru
92 Florencja Szulc Zanzibar
93 Korneliusz Wasilewska Peru
94 Julia Sikorska Peru
95 Olgierd Mazur Cypr
96 Alek Zieliński Zanzibar
97 Kornel Wojciechowski Japonia
98 Janusz Witkowski Japonia
99 Alan Mróz Zanzibar
100 Liliana Laskowska Japonia
101 Irena Mazur Zanzibar
102 Faustyna Kowalska Peru
103 Aleksander Szczepański Włochy
104 Juliusz Maciejewski Włochy
105 Jan Przybylski Japonia
106 Małgorzata Sawicka Zanzibar
107 Felicja Pawlak Grecja
108 Gustaw Michalak Cypr
109 Bogusława Chmielewska Zanzibar
110 Łukasz Głowacka Włochy
111 Daria Lewandowska Grecja
112 Nina Krajewska Peru
113 Gabriela Gajewska Włochy
114 Joachim Sawicki Zanzibar
115 Martin Górecki Włochy
116 Łukasz Zawadzki Japonia
117 Agata Wójcik Grecja
118 Matylda Woźniak Grecja
119 Maksymilian Wójcik Zanzibar
120 Faustyna Wiśniewska Zanzibar
121 Bruno Jaworski Grecja
122 Jan Nowak Peru
123 Klaudiusz Głowacka Peru
124 Julianna Górecka Zanzibar
125 Eugeniusz Malinowski Japonia
126 Andrzej Ziółkowska Grecja
127 Dorota Jakubowska Grecja
128 Klara Borkowska Peru
129 Anita Zawadzka Peru
130 Krzysztof Mazurek Grecja
131 Olaf Wiśniewski Włochy
132 Natasza Kołodziej Peru
133 Ryszard Szymczak Grecja
134 Patrycja Pietrzak Peru
135 Łucja Włodarczyk Włochy
136 Stanisława Krajewska Zanzibar
137 Alex Sadowska Japonia
138 Wioletta Szewczyk Japonia
139 Allan Borkowski Grecja
140 Oliwia Kaczmarczyk Włochy
141 Gabriel Sobczak Japonia
142 Róża Wojciechowska Japonia
143 Żaneta Makowska Cypr
144 Alek Chmielewski Grecja
145 Arkadiusz Kozłowski Zanzibar
146 Wioletta Stępień Grecja
147 Sylwia Gajewska Cypr
148 Wanda Maciejewska Zanzibar
149 Jędrzej Mróz Peru
150 Eustachy Makowski Włochy
151 Lucyna Wysocka Cypr
152 Pamela Jaworska Grecja
153 Bronisław Kwiatkowski Cypr
154 Jakub Kalinowski Włochy
155 Bogusława Krawczyk Peru
156 Jadwiga Baranowska Grecja
157 Dagmara Michalak Grecja
158 Jan Ziółkowska Zanzibar
159 Bernadetta Błaszczyk Zanzibar
160 Gniewomir Laskowska Grecja
161 Marek Szymczak Włochy
162 Ewa Pawlak Peru
163 Bogusława Walczak Japonia
164 Aisha Pawlak Zanzibar
165 Idalia Jankowska Grecja
166 Monika Wójcik Cypr
167 Antoni Sokołowski Japonia
168 Leonardo Krupa Peru
169 Amanda Sokołowska Cypr
170 Bogda Woźniak Grecja
171 Wiktoria Bąk Peru
172 Leszek Wiśniewski Grecja
173 Bogumił Bąk Peru
174 Mieszko Błaszczyk Zanzibar
175 Józef Pawlak Japonia
176 Klementyna Malinowska Cypr
177 Krystyna Woźniak Włochy
178 Oktawian Kubiak Włochy
179 Joanna Kucharska Cypr
180 Emilia Wójcik Japonia
181 Balbina Wójcik Zanzibar
182 Allan Czarnecki Grecja
183 Damian Ziółkowska Cypr
184 Dorota Wójcik Grecja
185 Olimpia Ostrowska Grecja
186 Ernest Tomaszewski Zanzibar
187 Celina Duda Zanzibar
188 Amir Zieliński Japonia
189 Błażej Krawczyk Cypr
190 Marlena Witkowska Grecja
191 Sylwia Witkowska Zanzibar
192 Elżbieta Mazurek Grecja
193 Leszek Jasiński Japonia
194 Nikola Kozłowska Peru
195 Anastazja Baranowska Peru
196 Milena Sikora Japonia
197 Eleonora Jakubowska Grecja
198 Zuzanna Baranowska Peru
199 Konstanty Ziółkowska Włochy
200 Cezary Kołodziej Japonia
201 Magda Czerwińska Włochy
202 Danuta Maciejewska Grecja
203 Eugeniusz Stępień Peru
204 Paulina Krajewska Peru
205 Amalia Kołodziej Zanzibar
206 Oskar Wróblewski Peru
207 Hubert Mróz Włochy
208 Alina Mazurek Włochy
209 Olimpia Marciniak Cypr
210 Bernadetta Kubiak Grecja
211 Kajetan Czarnecki Zanzibar
212 Anatolia Kubiak Grecja
213 Mariusz Michalak Peru
214 Michał Kubiak Peru
215 Marcin Szulc Grecja
216 Olimpia Urbańska Japonia
217 Marysia Wysocka Japonia
218 Faustyna Stępień Peru
219 Andrzej Walczak Peru
220 Dorota Witkowska Grecja
221 Milena Sawicka Włochy
222 Klementyna Jaworska Japonia
223 Dariusz Rutkowski Włochy
224 Daniel Kamiński Japonia
225 Jola Woźniak Zanzibar
226 Dominik Zawadzki Włochy
227 Borys Górski Japonia
228 Ludwik Marciniak Grecja
229 Fabian Sobczak Grecja
230 Daniela Krupa Grecja
231 Jędrzej Nowak Peru
232 Klementyna Zalewska Japonia
233 Roman Przybylski Japonia
234 Daria Czarnecka Cypr
235 Jarosław Wójcik Peru
236 Eryk Mazur Cypr
237 Gniewomir Andrzejewski Włochy
238 Łucja Michalak Grecja
239 Fabian Borkowski Grecja
240 Diego Kowalczyk Grecja
241 Angelika Gajewska Włochy
242 Magda Wiśniewska Japonia
243 Ignacy Duda Zanzibar
244 Ludwik Sokołowski Peru
245 Hortensja Makowska Grecja
246 Radosław Wójcik Zanzibar
247 Ida Mazurek Cypr
248 Dominika Górecka Zanzibar
249 Grzegorz Kowalski Peru
250 Aureliusz Rutkowski Cypr
251 Fryderyk Cieślak Cypr
252 Bianka Rutkowska Cypr
253 Daniel Krupa Japonia
254 Mieszko Czarnecki Włochy
255 Cecylia Zalewska Grecja
256 Aleksandra Ostrowska Zanzibar
257 Dariusz Borkowski Peru
258 Iza Krawczyk Włochy
259 Arkadiusz Baranowski Japonia
260 Marcelina Jasińska Grecja
261 Edward Mazurek Japonia
262 Łukasz Malinowski Grecja
263 Eryk Makowski Włochy
264 Edward Kozłowski Grecja
265 Dawid Górecki Peru
266 Ilona Piotrowska Cypr
267 Ewelina Pietrzak Cypr
268 Gracjan Krajewska Zanzibar
269 Natasza Gajewska Peru
270 Anastazja Marciniak Włochy
271 Izabela Górska Japonia
272 Mieszko Krupa Zanzibar
273 Edward Kozłowski Włochy
274 Kuba Krajewska Grecja
275 Amadeusz Andrzejewski Peru
276 Alex Błaszczyk Peru
277 Miron Dąbrowski Peru
278 Mirosław Ziółkowska Japonia
279 Jadwiga Jaworska Zanzibar
280 Gniewomir Tomaszewski Cypr
281 Elena Wysocka Peru
282 Kajetan Michalak Peru
283 Bartłomiej Ostrowski Włochy
284 Alexander Lewandowski Zanzibar
285 Amalia Baran Włochy
286 Kewin Kwiatkowski Peru
287 Aleksandra Zielińska Włochy
288 Izabela Szulc Peru
289 Ksawery Maciejewski Grecja
290 Konstancja Lewandowska Włochy
291 Patrycja Wasilewska Zanzibar
292 Kryspin Nowak Cypr
293 Ola Laskowska Cypr
294 Gabriela Stępień Japonia
295 Emil Zakrzewska Japonia
296 Kamil Jaworski Japonia
297 Heronim Szulc Peru
298 Anna Jasińska Japonia
299 Michał Wysocki Zanzibar
300 Ewa Sikorska Zanzibar
301 Oskar Ziółkowska Cypr
302 Robert Chmielewski Grecja
303 Antoni Krupa Włochy
304 Magdalena Chmielewska Japonia
305 Florencja Kaźmierczak Peru
306 Gabriela Kamińska Peru
307 Cyprian Kucharski Grecja
308 Oktawian Jakubowski Cypr
309 Gniewomir Makowski Włochy
310 Alexander Szewczyk Cypr
311 Mieszko Ziółkowska Cypr
312 Alisa Sikora Włochy
313 Judyta Mróz Peru
314 Zuzanna Krawczyk Japonia
315 Nina Piotrowska Japonia
316 Ola Górska Włochy
317 Krystian Górecki Japonia
318 Krystyna Wróblewska Zanzibar
319 Hortensja Szymańska Zanzibar
320 Irena Adamska Zanzibar
321 Olimpia Ostrowska Cypr
322 Ryszard Urbańska Włochy
323 Aleks Sikora Peru
324 Daria Zawadzka Zanzibar
325 Aniela Jankowska Zanzibar
326 Joachim Jankowski Grecja
327 Andrzej Kucharski Cypr
328 Radosław Chmielewski Japonia
329 Monika Mazur Japonia
330 Bronisław Jaworski Grecja
331 Franciszka Malinowska Zanzibar
332 Faustyna Duda Peru
333 Aneta Kucharska Japonia
334 Mariusz Wiśniewski Grecja
335 Bruno Urbańska Grecja
336 Łucja Pietrzak Japonia
337 Ilona Kaźmierczak Grecja
338 Jacek Jakubowski Włochy
339 Ryszard Nowak Grecja
340 Kamil Wojciechowski Japonia
341 Józef Lewandowski Peru
342 Damian Kaczmarczyk Zanzibar
343 Konstanty Michalak Peru
344 Natasza Kaczmarczyk Włochy
345 Jan Wasilewska Włochy
346 Wanda Lewandowska Japonia
347 Remigiusz Chmielewski Peru
348 Blanka Maciejewska Włochy
349 Urszula Sawicka Włochy
350 Jarosław Wiśniewski Włochy
351 Dawid Błaszczyk Zanzibar
352 Ludwik Dąbrowski Grecja
353 Dariusz Czerwiński Cypr
354 Florentyna Maciejewska Japonia
355 Natan Adamska Zanzibar
356 Ksawery Kaczmarczyk Grecja
357 Kewin Lewandowski Zanzibar
358 Dagmara Kwiatkowska Zanzibar
359 Mieszko Szewczyk Zanzibar
360 Dawid Adamska Zanzibar
361 Igor Tomaszewski Włochy
362 Żaneta Górecka Japonia
363 Jagoda Kwiatkowska Japonia
364 Kewin Piotrowski Włochy
365 Gabriel Maciejewski Peru
366 Franciszka Zalewska Zanzibar
367 Irena Przybylska Japonia
368 Klara Zawadzka Włochy
369 Daniela Kucharska Zanzibar
370 Anastazy Szulc Zanzibar
371 Aleksy Adamska Peru
372 Lucjan Jaworski Grecja
373 Mikołaj Kucharski Peru
374 Angelika Kalinowska Peru
375 Klaudia Laskowska Japonia
376 Henryk Szczepański Włochy
377 Błażej Krupa Zanzibar
378 Kamila Krawczyk Japonia
379 Kacper Wysocki Peru
380 Bogusława Mazur Włochy
381 Zuzanna Szulc Włochy
382 Radosław Sawicki Włochy
383 Amelia Górecka Peru
384 Alina Ziółkowska Zanzibar
385 Iga Przybylska Zanzibar
386 Janusz Brzeziński Zanzibar
387 Martin Błaszczyk Peru
388 Magda Przybylska Japonia
389 Nikola Przybylska Cypr
390 Patryk Kwiatkowski Cypr
391 Aureliusz Baran Cypr
392 Przemysław Górski Cypr
393 Monika Czerwińska Zanzibar
394 Eugeniusz Szczepański Japonia
395 Danuta Górska Cypr
396 Roman Mróz Cypr
397 Wanda Wasilewska Zanzibar
398 Juliusz Szulc Włochy
399 Daniel Włodarczyk Włochy
400 Amalia Wróblewska Japonia
401 Bianka Gajewska Peru
402 Alexander Maciejewski Włochy
403 Dominik Wiśniewski Grecja
404 Luiza Urbańska Włochy
405 Faustyna Głowacka Cypr
406 Janusz Kalinowski Peru
407 Florencja Sawicka Japonia
408 Emanuel Adamska Grecja
409 Teresa Wójcik Japonia
410 Aleksy Andrzejewski Włochy
411 Róża Czerwińska Japonia
412 Alana Jankowska Cypr
413 Natan Szewczyk Zanzibar
414 Ignacy Sawicki Peru
415 Franciszek Sikorska Grecja
416 Lucjan Wojciechowski Cypr
417 Alek Jakubowski Zanzibar
418 Lila Zawadzka Japonia
419 Kornel Czerwiński Zanzibar
420 Kewin Walczak Grecja
421 Klara Piotrowska Zanzibar
422 Iza Adamska Zanzibar
423 Alina Andrzejewska Grecja
424 Regina Krawczyk Grecja
425 Otylia Ziółkowska Włochy
426 Alicja Kwiatkowska Peru
427 Milan Borkowski Włochy
428 Korneliusz Urbańska Japonia
429 Anatol Kowalczyk Włochy
430 Filip Ziółkowska Cypr
431 Katarzyna Sikorska Peru
432 Amadeusz Duda Peru
433 Franciszka Błaszczyk Grecja
434 Ewa Makowska Japonia
435 Elena Ziółkowska Grecja
436 Grzegorz Krawczyk Cypr
437 Otylia Jasińska Peru
438 Heronim Baran Japonia
439 Marzanna Szulc Włochy
440 Klaudia Krawczyk Cypr
441 Aniela Zakrzewska Japonia
442 Radosław Tomaszewski Cypr
443 Jola Kwiatkowska Peru
444 Marian Piotrowski Japonia
445 Leszek Kowalczyk Peru
446 Ariel Wasilewska Grecja
447 Leonardo Zawadzki Włochy
448 Andrea Zakrzewska Japonia
449 Ewelina Wysocka Japonia
450 Aleksy Zalewski Włochy
451 Kamil Nowak Cypr
452 Artur Woźniak Zanzibar
453 Matylda Błaszczyk Grecja
454 Julianna Mróz Japonia
455 Marian Sobczak Peru
456 Marzanna Szymańska Japonia
457 Oktawian Woźniak Zanzibar
458 Fryderyk Krajewska Grecja
459 Justyna Wróblewska Cypr
460 Ewelina Kucharska Włochy
461 Maciej Kucharski Zanzibar
462 Wanda Kołodziej Japonia
463 Ada Ostrowska Zanzibar
464 Daniel Czerwiński Zanzibar
465 Ariel Krupa Grecja
466 Amelia Wróblewska Włochy
467 Kornel Borkowski Włochy
468 Bogusława Mazurek Cypr
469 Leszek Kubiak Japonia
470 Leonardo Sawicki Peru
471 Diego Wójcik Włochy
472 Pamela Zawadzka Włochy
473 Juliusz Mazur Peru
474 Aisha Głowacka Grecja
475 Emilia Jakubowska Grecja
476 Emilia Głowacka Peru
477 Jacek Baranowski Włochy
478 Aisha Błaszczyk Zanzibar
479 Wanda Jakubowska Włochy
wycieczki. Oblicz:

zystać funkcję MOD…)

Limit osób w grupie Liczba osób zgłoszonych Liczba grup Liczba osób rezerwowych
35 84 2 14
25 82 3 7
35 78 2 8
40 64 1 24
25 91 3 16
30 80 2 20
Oblicz sumę wynagrodzeń dla każdego stanowiska.
Możesz wykorzystać funkcję UNIKATOWE, LICZ JEŻELI…

Imię i nazwisko stanowisko wynagrodzenie


Oskar Wróblewski koordynator eventów branżowych 7150
Jarosław Wójcik kelner/ka 2987
Kornel Borkowski pracownik utrzymania czystości 2920
Remigiusz Chmielewski zastępca szefa kuchni 9015
Leszek Jasiński pracownik biura podróży 3494
Joanna Kucharska barista 3986
Krystyna Wróblewska manager hotelu 10417
Cyprian Kucharski specjalista ds. rezerwacji hotelowych 3204
Celina Duda pilot wycieczek 3701
Robert Chmielewski recepcjonista 4598
Elena Czerwińska pracownik informacji 3190
Alicja Walczak dyrektor hotelu 10265
Klaudiusz Głowacka kierownik sprzedaży 7789
Anatolia Kubiak dyrektor operacyjny 10550
Anita Zawadzka cukiernik 4369
Otylia Jasińska kierownik lokalu gastronomicznego 8479
Pamela Zawadzka kierownik ds bankietów 8479
Dorota Jakubowska pracownik obsługi hotelu 3381
Faustyna Duda pracownik obsługi śniadań 2931
Nina Ziółkowska pracownik informacji turystycznej 3291
Kornel Czerwiński barman 4373
Ewa Pawlak kelner śniadaniowy 3067
Marzanna Szulc pokojówka 3404
Ryszard Nowak organizator turystyki 3324
Aleksy Kubiak kucharz 4005
Arkadiusz Witkowski rezydent 1345
Aneta Kucharska animator 3946
Mieszko Błaszczyk koordynator obsługi pięter 4376
L.p. Stanowisko Suma wynagrodzeń
1 koordynator 7150
2 kelner/ka 2987
3 pracownik utrz 2920
4 zastępca szefa 9015
5 pracownik biu 3494
6 barista 3986
7 manager hotel 10417
8 specjalista ds 3204
9 pilot wyciecze 3701
10 recepcjonista 4598
11 pracownik info 3190
12 dyrektor hotel 10265
13 kierownik spr 7789
14 dyrektor oper 10550
15 cukiernik 4369
16 kierownik lok 8479
17 kierownik ds 8479
18 pracownik obsł 3381
19 pracownik obs 2931
20 pracownik info 3291
21 barman 4373
22 kelner śniada 3067
23 pokojówka 3404
24 organizator tu 3324
25 kucharz 4005
26 rezydent 1345
27 animator 3946
28 koordynator ob 4376
29
30
142036
Oblicz cenę biletu (Warszawa (WAW) - Tokio (NRT)) dla 100 turystów z listy.
Wykorzystaj funkcję WYSZUKAJ PIONOWO
Oblicz liczbę pasażerów dla każdej linii lotniczej.

L.p. linia lotnicza cena biletu


Turysta 1 ALITALIA 4414
Turysta 2 ETIHAD 2061
Turysta 3 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 4 LOT 2920
Turysta 5 SWISS 3074
Turysta 6 ETIHAD 2061
Turysta 7 EMIRATES 2280
Turysta 8 LUFTHANSA 7020
Turysta 9 ETIHAD 2061
Turysta 10 FINNAIR 2649
Turysta 11 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 12 EMIRATES 2280
Turysta 13 FINNAIR 2649
Turysta 14 JAPAN AIRLINES 5342
Turysta 15 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 16 JAPAN AIRLINES 5342
Turysta 17 AIR CHINA 2392
Turysta 18 AIR CHINA 2392
Turysta 19 SWISS 3074
Turysta 20 LOT 2920
Turysta 21 AEROFLOT 5017
Turysta 22 LOT 2920
Turysta 23 AIR CHINA 2392
Turysta 24 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 25 QATAR 2406
Turysta 26 LUFTHANSA 7020
Turysta 27 ANA 3404
Turysta 28 LUFTHANSA 7020
Turysta 29 EMIRATES 2280
Turysta 30 ANA 3404
Turysta 31 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 32 AIR FRANCE 3493
Turysta 33 AIR CHINA 2392
Turysta 34 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 35 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 36 JAPAN AIRLINES 5342
Turysta 37 LUFTHANSA 7020
Turysta 38 EMIRATES 2280
Turysta 39 QATAR 2406
Turysta 40 AIR CHINA 2392
Turysta 41 SWISS 3074
Turysta 42 EMIRATES 2280
Turysta 43 LUFTHANSA 7020
Turysta 44 AIR FRANCE 3493
Turysta 45 AEROFLOT 5017
Turysta 46 LUFTHANSA 7020
Turysta 47 ALITALIA 4414
Turysta 48 FINNAIR 2649
Turysta 49 AEROFLOT 5017
Turysta 50 FINNAIR 2649
Turysta 51 AEROFLOT 5017
Turysta 52 AIR FRANCE 3493
Turysta 53 ALITALIA 4414
Turysta 54 AIR CHINA 2392
Turysta 55 ALITALIA 4414
Turysta 56 AIR FRANCE 3493
Turysta 57 AIR FRANCE 3493
Turysta 58 ANA 3404
Turysta 59 AIR FRANCE 3493
Turysta 60 AEROFLOT 5017
Turysta 61 ETIHAD 2061
Turysta 62 AEROFLOT 5017
Turysta 63 LUFTHANSA 7020
Turysta 64 SWISS 3074
Turysta 65 LUFTHANSA 7020
Turysta 66 FINNAIR 2649
Turysta 67 AIR FRANCE 3493
Turysta 68 ETIHAD 2061
Turysta 69 JAPAN AIRLINES 5342
Turysta 70 LOT 2920
Turysta 71 LOT 2920
Turysta 72 ANA 3404
Turysta 73 ANA 3404
Turysta 74 AIR CHINA 2392
Turysta 75 ANA 3404
Turysta 76 AEROFLOT 5017
Turysta 77 ANA 3404
Turysta 78 LOT 2920
Turysta 79 LOT 2920
Turysta 80 AEROFLOT 5017
Turysta 81 LOT 2920
Turysta 82 ALITALIA 4414
Turysta 83 SWISS 3074
Turysta 84 FINNAIR 2649
Turysta 85 EMIRATES 2280
Turysta 86 AIR CHINA 2392
Turysta 87 LOT 2920
Turysta 88 BRITISH AIRWAYS 5290
Turysta 89 SWISS 3074
Turysta 90 FINNAIR 2649
Turysta 91 ETIHAD 2061
Turysta 92 AIR CHINA 2392
Turysta 93 AIR CHINA 2392
Turysta 94 AIR FRANCE 3493
Turysta 95 AIR FRANCE 3493
Turysta 96 LUFTHANSA 7020
Turysta 97 ETIHAD 2061
Turysta 98 SWISS 3074
Turysta 99 AEROFLOT 5017
Turysta 100 ANA 3404
linia lotnicza Cena biletu w klasie ekonomicznej Liczba pasażerów
LOT 2920
FINNAIR 2649
AIR CHINA 2392
QATAR 2406
EMIRATES 2280
SWISS 3074
ETIHAD 2061
ANA 3404
LUFTHANSA 7020
AIR FRANCE 3493
ALITALIA 4414
BRITISH AIRWAYS 5290
JAPAN AIRLINES 5342
AEROFLOT 5017

Вам также может понравиться