Вы находитесь на странице: 1из 4

Ex.

Nr. exemplarului Formular tipizat


№. экземпляра Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al
Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.
FACTURĂ FISCALĂ SX 0078393 Seria, Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

8. Foaia de parcurs seria: AP număr: 123654 data 31 martie, 2021


Data eliberării /data livrării 31 martie, 2021 / _ Путевой лист серия номер: дата
Дата выписки /дата поставки 9. Transportator Alfa SRL c.f./ nr.TVA 1003600150687 / 0305241
_ Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: Nicu SRL , Chișinău, str. Muncești 120 c.f./ nr.TVA 1003612050582 / 0304321
Поставщик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar: Alfa SRL, Chișinău, str. Belinschi 8 c.f./ nr.TVA 1003600150687 / 0305241
ф.к./ код НДС
_ Покупатель/получатель
3. Delegaţie BN 125649 data 29 martie, 2021 delegatul Rusu Ion 4. Documente anexate
_ Доверенность дата делегированный _ Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
_ Пункт погрузки _ Пункт разгрузки _ Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, Unitate de Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul măsură tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA,% totală a rea mărfu- Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Единица rilor/activelor, lei TVA, lei Ставка TVA, lei rilor/activelor, информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, измерения volumul Цена Общая сумма НДС, % Общая servicii- чество Масса
услуг и servici- единицы без без НДС, леев сумма lor, lei мест брутто,
код товарной позиции товара/астива ilor НДС, леев НДС, леев Стои- тонн
Коли- мость
чество товаров/активов,
товаров/активов, услуг,
объем леев
услуг
Materialul A kg 2500 21 52 500 20% 10 500 63000
Materialul B m 4600 7,83 36000 20% 7200 43200
Materialul C Un. 7000 14,64 102500 20% 20500 123000

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 183 360 x 38200 229200 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 183 360 x 38200 229200 x x x
13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.Ş.
М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):


Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель __
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.
М.П.

Pe verso

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km


Время простоя транспортного средства Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operaţia Ziua, luna, ora, minutele la Semnătura
Операция День, месяц, час, минуты Подпись
Sosire Plecare Staţionare
Прибытия Убытия Простоя
Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты

21. Menţiuni
Отметки

22. Calculul prestaţiilor de transport


Расчет транспортных услуг

Alfa SRL
25.03,2021 Dt 224 Ct 242 114 600
31.03,2021 Dt 211 Dt 521 183 360
Dt 534 Dt 521 38 200
Dt 521 Ct 224 114 600
Dt 521 Ct 242 114 600

Dt Ct
Dt Ct
Dt Ct
Dt Ct
Dt Ct
1) Întocmiți factura fiscală cu seria VG și numărul 8529634 și contabilizați operațiile economice . La
data de 1 ianuarie 2022, entitatea SRL ,, MaxConstruct” a procurat de la entitatea SRL
„ProVers” OMVSD: 500 Perechide mănuși a câte 24 lei, 300 de căști de protecție a câte 60 lei și 200
de veste a câte 120 de lei pe unitate . Toate includ TVA . Materialele au fost ridicate în baza
delegației (SB 646489) eliberată după mele D-lui Witman Anatolie, din 4 ianuarie, 2022, .
Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (SC
741456) din 04 aprilie 2022, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SRL „MaxConstruct” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SRL „ProVers” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
2)

Вам также может понравиться