Вы находитесь на странице: 1из 4

BORANG PENULISAN SINOPSIS BUKU

(a) Nama : ...............................................................................


(b) Sektor / Unit/ Organisasi : ...............................................................................
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Gred Utama / P&P / AKP1 / AKP2
(d) Tarikh & Masa Pembentangan :.............................................................................
(jika berkaitan)
(e) Maklumat Buku Yang Dibaca:

Bil Perkara Catatan


.

1. Tajuk Buku:

2. Pengarang:

3. Tahun
diterbitkan:

4. Diterbitkan
oleh:

5. Sinopsis
Buku Yang ...………………………………………………………………………….
Dibaca: ….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……

……………………………………………………………………………
…….…
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
…….…
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
…….…
……………………………………………………………………………
….……

6. Manfaat/ …………………………………………………………………………….
pengajaran ………
yang ……………………………………………………………………………
diperoleh
….……
daripada
buku yang ……………………………………………………………………………
dibaca: ….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
……………………………………………………………………………
….……
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
……………………………………………………………………………
….……
………………………………………………………………………….
…………

7. Tandatanga
n:

Вам также может понравиться