Вы находитесь на странице: 1из 4

Дата отчета 9/3/2021

Отчет не был оценен.


Дата редактирования ---

Метаданные

Название
Технологиялық практика

Автор Научный руководитель


Рауан Нұрланұлы Қабенов ҚАРЛЫҒАШ МУХАНБЕТЖАНОВА ТҰРАРБЕКҚЫЗЫ
Подразделение
Индустриально-технологический институт

Список возможных попыток манипуляций с текстом

В этом разделе вы найдете информацию, касающуюся манипуляций в тексте, с целью изменить результаты проверки. Для того, кто оценивает работу
на бумажном носителе или в электронном формате, манипуляции могут быть невидимы (может быть также целенаправленное вписывание ошибок).
Следует оценить, являются ли изменения преднамеренными или нет.

Замена букв ß 23

Интервалы A→ 0

Микропробелы · 0

Белые знаки ß 0

Парафразы (SmartMarks) a 28

Объем найденных подобий

Обратите внимание!Высокие значения коэффициентов не означают плагиат. Отчет должен быть проанализирован экспертом.

48.76% 40.76% 0.33%


48.76% 40.76% 0.33%
КП1 КП2 КЦ

25 1212 9771
Длина фразы для коэффициента подобия 2 Количество слов Количество символов

Подобия по списку источников

Просмотрите список и проанализируйте, в особенности, те фрагменты, которые превышают КП №2 (выделенные жирным шрифтом). Используйте
ссылку «Обозначить фрагмент» и обратите внимание на то, являются ли выделенные фрагменты повторяющимися короткими фразами,
разбросанными в документе (совпадающие сходства), многочисленными короткими фразами расположенные рядом друг с другом
(парафразирование) или обширными фрагментами без указания источника ("криптоцитаты").

10 самых длинных фраз Цвет текста

ПОРЯДКОВЫЙ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ


НОМЕР НАЗВАНИЕ И АДРЕС ИСТОЧНИКА URL (НАЗВАНИЕ БАЗЫ) (ФРАГМЕНТОВ)

1 https://en.ppt-online.org/563743 79 6.52 %

2 https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/829-stel-t-k-b-r-ylau-stanogy-2m112-tehnikaly- 78 6.44 %
sipattamalary-p-k-rler.html

3 https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/829-stel-t-k-b-r-ylau-stanogy-2m112-tehnikaly- 70 5.78 %
sipattamalary-p-k-rler.html

4 https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/829-stel-t-k-b-r-ylau-stanogy-2m112-tehnikaly- 59 4.87 %
sipattamalary-p-k-rler.html

5 https://mykonspekts.ru/2-69881.html 57 4.70 %
6 https://en.ppt-online.org/563743 49 4.04 %

7 http://www.myshared.ru/slide/1395942/ 37 3.05 %

8 https://en.ppt-online.org/563743 37 3.05 %

9 https://mykonspekts.ru/2-69881.html 28 2.31 %

10 http://www.myshared.ru/slide/1395942/ 20 1.65 %

из базы данных RefBooks (0.00 %)

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)

из домашней базы данных (0.00 %)

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)

из программы обмена базами данных (0.00 %)

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)

из интернета (48.76 %)

ПОРЯДКОВЫЙ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ


НОМЕР ИСТОЧНИК URL (ФРАГМЕНТОВ)

1 https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/829-stel-t-k-b-r-ylau-stanogy-2m112-tehnikaly- 207 (3) 17.08 %


sipattamalary-p-k-rler.html

2 https://en.ppt-online.org/563743 198 (5) 16.34 %

3 http://www.myshared.ru/slide/1395942/ 88 (6) 7.26 %

4 https://mykonspekts.ru/2-69881.html 85 (2) 7.01 %

5 https://stud.kz/referat/show/104059 13 (1) 1.07 %

Список принятых фрагментов (нет принятых фрагментов)

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СОДЕРЖАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-
техникалық университеті

«Индустриалды-технологиялық» институты
«Машина жасау» жоғары мектебі

6В07104 - «Мехатроника« мамандығы бойынша технологиялық тәжірибе

ЕСЕБІ

Орындаған: МТ-21 топ студенті Қабенов Р.Н.


Жетекшісі: оқытушы Мұханбетжанова Қ.Т.

Орал 2021 оқу жылы


Мазмұны:
1.Бұрғылау станоктарында жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік ережелері
2.Бұрғы және оның жұмыс істеу ерекшеліктері
3.Бұрғылау станоктары
4.Тігінен бұрғылау станогы
5.Үстел бұрғылау станогы

1. Бұрғылау станогында жұмыс кезінде жарақаттанудың алдын алу үшін:


А) бұрғылау жанында басын еңкейтуге тыйым салынады;
В) қолғаппен жұмыс жасауға рұқсат етілмейді;
C) құрылғының стендінде бөгде заттарды жинауға тыйым салынады;
D) Тегістеуішті дымқыл шүберекпен салқындатуға немесе майлауға болмайды. Тегістеуішті салқындату үшін арнайы щетканы
қолданыңыз;
E) өнімді қолмен өңдеу кезінде сақтауға тыйым салынады;
E) Құрылғыны өшірмей сыртқа шығуға тыйым салынады.
2. Тозған конустық жүзі бар бұрғылауды қолдануға жол берілмейді.
3. Бұрғылау және басқа кескіш құралдар мен құралдарды машинаның дөңгелегіне монтаждау кезінде олардың бекіту күшіне және
орталықпен дұрыс туралануына ерекше назар аудару қажет.
4. Жұқа табақтарды, жолақтарды немесе басқа ұқсас бөлшектерді арнайы қондырғыларға бекітпей бұрғылауға тыйым салынады.
5. Тұтқыр металдарды бұрғылау кезінде фишкаларды бұзу үшін тесіктері бар спиральды бұрғыларды қолдану қажет.
6. Машинаны тоқтатпас бұрын бұрғылау ұшын шығарып, электр қозғалтқышты өшіріңіз.
7. Бөлек доңғалақты дискілері бар ортақ тірекке орнатылған бұрғылау қондырғылары және ортақ кіріс қосқышы кез келген жұмыс
орнында бір мезгілде барлық көлік құралдарын тоқтату үшін апаттық сөндіру құралдарын қамтамасыз етуі тиіс.
8. Спутниктік үстелді монтаждау аяқталғаннан кейін айналмалы үстелдің бұрғылау-тегістеу-айналдыру станоктарымен айналмалы
үстелдің айналу жетегінің айналуын қамтамасыз ететін оқшаулауды орнату қажет.
9. Бұрғыланған тесіктен фишкаларды алып тастауға тек машина тоқтағаннан кейін және құрал алынғаннан кейін рұқсат етіледі.
10. Құрылғыны іске қоспас бұрын үстел бетінде бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
11. Жұмыс бөлігі құралдарға мықтап бекітілуі керек. Бұл жағдайда кесу күші қысқыштарға емес, бекітілген тіректерге бағытталуы
керек.

Бұрғылау - Тегіс металдан тесік жасау немесе тесікті кеңейту үшін қолданылады.
Қолданылу саласы: Өндірістің барлық түрлері.
Бұрғылау материалы:
1. Құрал болаттан, аз жүктемеден және қолмен бұрғылауға арналған көміртекті болаттан жасалған.
2. Легирленген болаттан, кесетін болаттардан, қатты қорытпалардан жасалған.

Бұрғылау станоктары келесі түрлерге бөлінеді:


1. тігінен бұрғылау (вертикально-сверлильные);
2. көлденеңінен бұрғылау (горизонтально-сверлильные);
3. орталаушы (центровальные);
4. біршпиндельді жартылай автоматтар (полуавтоматы одношпиндельные);
5. көпшпиндельді жартылай автоматтар (полуавтоматы многошпиндельные);
6. радиалды бұрғылау (радиально-сверлильные);
СББ бұрғылау станоктары (сверлильные станки с ЧПУ).
Бұрғы келесі бөліктерден тұрады: жұмысшы бөлік, мойын және артқы бөлік. Бұрғының мойын бөлігіне дайындалған
материалдың маркасы ойып жазылады.
Конструкциясы және қолданылуы бойынша спиральді, центрлегіш, шнекті, сақиналы, қалақты және арнаулы терең
бұрғылау бұрғылары болып бөлінеді.
Өндірісте ең көп таралған түрі- спиральді бұрғы.
Спиральді бұрғының негізгі элементтеріне жоңқаны шығаруға арналған екі винт жырақшасы, кесу жиектері, кесу кезінде
бұрыны бағыттайтын жіңішке лента, жаңа түзілетін екі алдыңғы және артқы беттері жатады.
Терең бұрғылау бұрғылары - тұтас металдарда тереңдіктері үлкен тесіктерді бұрғылауға арналған.
Конструкциясы бойынша терең бұрғылау бұрғылары бір және екі жүзді болады. Кесу жүздері қатты қорытпалардан
пластина түрінде жасалады. Кесу аймағына берілген жоңқаны бұрғының ортасындағы канал арқылы сыртқа шығарады.
Бұрғылаумен арнайы кесетiн аспаптың қолдануымен бұйым немесе дөңгелек саңылауды материалдағы орындау деп
аталады - бұрғылауды процессте бұрғылап тесiлетiн саңылаудың өстерi айналдырушы жәнеiлгерiлемелi қозғалыс
бойлай бiр уақытта алатын бұрғы. Бұрғылау құрастырудың жанында жалғастырылатын бөлшектердегi саңылаулары ең
алдымен орындаудың жанында қолданылады. Бұрғы бұрғылау станогiнде жұмысiстегенде айналдырушы жәнеiлгерiлемелi
қозғалысты орындайды; жұмыстанылатын бөлшек сонымен бiрге жылжымайтын. Бөлшектердiң токарь станогi, автомат
немесе револьвер станогiндегi өңдеу бөлшектi айналуда орындалады, аспап тек қанаiлгерiлемелi қозғалысты жасайды.
Тиiстi дәрежеге байланысты дәлдiктер өңдеудiң келесi түрлерiн қолданады: бұрғылау, тесу, зенкермен өңдеу, жазу, жонып
өндеудi, зенкермен өңдеу, зацентровывание. Бұрғылау станоктерiнде келесi операциялар орындауға болады: оюларды
бұрын бұрғыланған саңылауды үлкен диаметр, зенкермен өңдеу, жазу, қақпақтау, соғу, зенкермен өңдеу, кесуге бұрғылау,
тесу.
Бұрғылау станоғы - тұтас материалда жона отырып тесік өңдейтін станоктар. Бұрғылау станоктарында тесіктерді өңдеу
түрлі жолдармен жүргізіледі:

а - бұрғылау; б - бұрғылап кеңейту; в - зенкерлеу; г - кеңейту; д - калибрлеу; е - ішкі бұранда салу; ж - цековкалау; з -
ұңғылау.
Бұрғылау машинасы
Арнайы құралдар мен қондырғыларды қолдана отырып, бұрғылауға тесіктерді бұрғылауға болады, болат диаметрі бар үлкен
тесіктерді бұрғылауға және т.б. Ол жасады.
Машина жасау, құрастыру, дайындау және құрылыс машиналарының медиа салалары, сондай -ақ көліктегі, өңдеуші және
ауылшаруашылық цехтарындағы бұрғылау жабдықтары.
Бұрғылау бұрғылау көмегімен жүзеге асырылады;
Бұрғылау станоктары, құралдар, кірпіш, бұранда кесу - машинист.

Бұрғылау станогының басты қозғалысы сайманы бар шпиндельдің айналуы болып саналады.
Қозғалыс берілісін шпиндельге бекітілген сайман жүзеге асырады.

Тесіктерді бұрғылау станогы

Бұрғылау станогының құрылысы 1 - негізі; 2 - үстелдік қыспа тұтқасы; 3 - қыспа; 4 - қысқы; 5 - тұғыры; 6 - бұрғылау
тереңдігін орнату межелігі; 7 - жұмыс органын қысқымен бірге жоғары және төмен қозғағыш тұтқы; 8 - алдыңғы шкиф; 9 -
белдік беріліс; 10 - бағаншық; 11 - үстіңгі қорабы; 12 - артқы шкиф; 13 - белдік берілістің тұғыры; 14 - белдікті берілістің
керілуін реттейтін бұрама; 15 - тұрқыны бағаншыққа бекіту бұрамасы; 16 - қозғалтқыш; 17 - тұтқыны көтеру және түсіру
қолсабы; 18 - бағаншық тұғыры; 19 - бағанша тұғырын үстелге бекіту бұрамасы; 20 - жарық беру шамы.
Тік экскаватордағы қозғалыстар
Тік экскаватордың негізгі қызметі - бекітілген құралдың көмегімен шпиндельді айналдыру.
Бұл типтегі машинада білік тігінен қозғалады.
Жұмыс құралдарын станок үстеліне қойыңыз.
Тігінен бұрғылау станогы Келесідей опреацияларды орындауға арналған:
1. Бұрғылау;
2. Зенкерлеу;
3. Кеңейту;
4. Әртүрлі материалдарда бұранда салу. Жиналатын үстелінің болуы станокта өлшемі үлкен бөлшектерді өңдеуге мүмкіндік.
Станок аз сериялы өндірісте, шағын кәсіпорындарда, жөндеу шеберханаларында қолданылады. Станокта майлау-
салқындату сұйықтықтарын беру станциясы орнатылған.
Радиалды бұрғылау арқылы үлкен қашықтықта үлкен және қалың тесіктерді бұрғылауға болады.
Көп айналымды жаттығулар қайталанады. Оның өнімділігіне байланысты дөңгелектер арасындағы қашықтық тұрақты немесе
айнымалы болады. Олар жаппай өндірісте және ірі өндірісте қолданылады.
Көлденең шеңбер терең шұңқырларды қазу үшін қолданылады. Мұндай бөлік айналады және бұрғылау жұмыс істейді.
Орта - бұрғы - станок алаңының екі шетінде ортасында бұрғылау үшін таяз тесік жасау үшін қолданылады.
Тік бұрғылаудан айырмашылығы, радиалды бұрғылау бұрғылауды қажетті жұмыс жағдайына жылжыту мүмкіндігіне ие.
2M112 бұрғылау үстелі: техникалық сипаттамасы:
Құрамдас бөліктердің ерекшелігі - олардың диаметрін реттеу мүмкіндігі.
Қолдану нұсқауларына сәйкес, машина диаметрі 12 мм балауызды аша алады. Бұл аймақ үй жұмыс орнында жұмыс істеуге жеткілікті.
Өндірістік комбинация диаметрі үлкен тесіктерді түрлендіруге мүмкіндік береді.
Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалары бар 2M112 көлденең бұрғылау машинасы нұсқауларға сәйкес минутына 4500 5
хабарлама жылдамдығында жұмыс жасай алады. Құрылғының жауабы 18 сыныпты құрайды және 0 -ден 40 сантиметрге дейін
өзгеруі мүмкін.
Төменде келтірілген техникалық сипаттамалар, бұрғылау станогының 2М112:
1. Максималды диаметрі бұрғылау « 12 мм.
2. Перепад арақашықтық осінен шпинделдің дейін тіреулер « 0-ден 400 мм.
3. Ұшып бағыттаушы элементтің « 190 мм.
4. жұмыс бетінің Ені « 250 мм.
5. Саны паздарын « 3 дана.
6. Барысын гильзалар шпинделдің « 100 мм.
7. Саны жылдамдықтар - 5.
8. Ең жоғары оборотистость « дейін 4500 mdash; минутына.
9. жетектің Түрі - « электр қозғалтқыш қуаты 0,55 кВт.
10. Ұзындығы/ені/биіктігі - 0,79/0,37/0,95 м.
11. Салмағы « 120 кг.
Ең аз габариттер, станок үшін қолайлы тиіс 25 см кем емес, жабдықталған Т-тәріздес пазами, қызметшілер үшін бекіту
бөлшектері немесе слесарлық тисов. Ыңғайлылық бұл құрылғылар қосымша мүмкіндігінде монтаждау арнайы тумбу
мүмкіндік береді бұрғылау тесіктерді торцах дайындамаларды ұзындығы бір метр. Жұмысқа жарамдылығы үшін агрегат
жауап беруші электр қозғалтқыш қуаты 550 Вт.
Қарамастан шағын габариттер, бұрғылау станогы 2М112, техникалық сипаттамалары, фото келтірілген бабында, есептелген
ұзақ және қарқынды пайдалануға болады. Көбінесе, бұл конструкцияның қарапайымдылығымен және жоғары сапалы
материал дайындау.
Тік бұрғылайтын үстел станогы 2М112 сөзсіз көшбасшыларының бірі болып табылады отандық нарықта өз сыныпта.
Қатынасы баға, сапа және қызмет көрсету қарапайымдылығы « негізгі себептері танымалдық осы агрегат. Пайдаланудан
басқа, мектептерде, училищелерде, бұл жабдық жақсы проявило өзіне жеке аулаларда және шағын өндірістерде. Үш
онжылдықтар ішінде қаралып отырған станок жоғарғы жұмыс қабілеттілігі мен тиімділігі, тіпті салыстырғанда аса қымбат
шетелдік аналогтармен.

Вам также может понравиться