Вы находитесь на странице: 1из 25

ЈАН ФЕБ. АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ.

1 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 22.01. 13.02. 31.03. 09.06. 07.07. 04.09. 19.09.


2 СОЦИОЛОГИЈА 08.01. 29.01. 17.03. 22.05. 16.06. 18.08. 09.09.
3 МАТЕМАТИКА 15.01. 05.02. 24.03. 31.05. 24.06. 27.08. 12.09.
4 ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.
5 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 23.01. 06.02. 22.03. 01.06. 25.06. 25.08. 13.09.
6 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 16.01. 04.02. 19.03. 24.05. 18.06. 16.08. 06.09.
7 ОСНОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 11.01. 30.01. 15.03. 06.06. 03.07. 30.08. 15.09.
II година
1 ТЕОРИЈА ЦЕНА 09.01. 29.01. 30.03. 22.05. 17.06. 20.08. 07.09.
2 ЕКОН.МАТ. МЕТОДИ И МОДЕЛИ 21.01. 10.02. 23.03. 07.06. 07.07. 03.09. 16.09.
3 НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 15.01. 02.02. 16.03. 30.05. 24.06. 27.08. 10.09.
4 МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 24.01. 11.02. 25.03. 10.06. 06.07. 05.09. 18.09.
5 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 14.01. 06.02. 18.04. 25.05. 23.06. 23.08. 11.09.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
6
РУСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
7
РУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ * 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ * 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
МЕТОДИ ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ 23.01. 10.02. 31.03. 04.06. 23.06. 28.08. 19.09.
МАРКЕТИНГ 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
КАНАЛИ МАРКЕТИНГА 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
8
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 11.01. 01.02. 19.03. 04.06. 08.07. 26.08. 17.09.
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА 12.01. 01.02. 22.03. 04.06. 23.06. 03.09. 17.09.
ТЕРМИНИ У 2021. ГОДИНИ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ЈАН ФЕБ. АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ. ЈАН ФЕБ. АПР

1 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 22.01. 13.02. 31.03. 09.06. 07.07. 04.09. 19.09. 08.01.-28.01. 29.01.-13.02. 15.03.-08.05.
2 СОЦИОЛОГИЈА 08.01. 29.01. 17.03. 22.05. 16.06. 18.08. 09.09.
3 МАТЕМАТИКА 15.01. 05.02. 24.03. 31.05. 24.06. 27.08. 12.09.
4 ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.
5 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 23.01. 06.02. 22.03. 01.06. 25.06. 25.08. 13.09.
6 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 16.01. 04.02. 19.03. 24.05. 18.06. 16.08. 06.09.
7 ОСНОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 11.01. 30.01. 15.03. 06.06. 03.07. 30.08. 15.09.
ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ.

22.05.-12.06. 16.06.-10.07. 16.08.-05.09. 06.09.-19.09.


ТЕРМИНИ У 2021. ГОДИНИ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ЈАН ФЕБ. АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ. ЈАН ФЕБ. АПР ЈУН

1 ТЕОРИЈА ЦЕНА 09.01. 29.01. 30.03. 22.05. 17.06. 20.08. 07.09. 08.01.-28.01. 29.01.-13.02. 15.03.-08.05. 22.05.-12.06.
2 ЕКОН.МАТ. МЕТОДИ И МОДЕЛИ 21.01. 10.02. 23.03. 07.06. 07.07. 03.09. 16.09.
3 НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 15.01. 02.02. 16.03. 30.05. 24.06. 27.08. 10.09.
4 МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 24.01. 11.02. 25.03. 10.06. 06.07. 05.09. 18.09.
5 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 14.01. 06.02. 18.04. 25.05. 23.06. 23.08. 11.09.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
6
РУСКИ ЈЕЗИК 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК* 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
7
РУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
МЕТОДИ ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ 23.01. 10.02. 31.03. 04.06. 23.06. 28.08. 19.09.
МАРКЕТИНГ 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
КАНАЛИ МАРКЕТИНГА 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
8 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 11.01. 01.02. 19.03. 04.06. 08.07. 26.08. 17.09.
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА 12.01. 01.02. 22.03. 04.06. 23.06. 03.09. 17.09.
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
ЈУЛ СЕП. ОКТ.

16.06.-10.07. 16.08.-05.09. 06.09.-19.09.


ТЕРМИНИ У 2021. ГОДИНИ
ПРЕДМЕТИ
I II III-IV VI VII IX X
МОДУЛ: ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И
ПОЛИТИКА
1 Макроекономска анализа 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09. ЈАН ФЕБ.
2 Микроекономска анализа 28.01. 12.02. 18.03. 24.05. 18.06. 18.08. 07.09.
08.01.-28.01. 29.01.-13.02.
3 Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.

4 Један изборни предмет

Економика транзиције 23.01. 10.02. 31.03. 31.05. 24.06. 05.09. 19.09.

Економски односи Србије са иностранством 13.01. 03.02. 05.05. 12.06. 08.07. 25.08. 14.09.

5 Теорија и планирање привредног развоја 18.01. 04.02. 15.03. 01.06. 21.06. 30.08. 06.09.

6 Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.

7 Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

8 Основи економетрије 12.01. 02.02. 25.04. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.

МОДУЛ: МАРКЕТИНГ

1 Тржишно комуницирање 09.01. 30.01. 23.03. 05.06. 24.06. 31.08. 13.09.

2 Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.

3 Понашање потрошача 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.

4 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

5 Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

6 Организација предузећа 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.

7 Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.


8 Предузетништво и управљање малим предузећем 25.01. 06.02. 05.05. 24.05. 23.06. 27.08. 16.09.

9 Пословни маркетинг 27.01. 10.02. 07.05. 10.06. 03.07. 17.08. 07.09.


МОДУЛ: РАЧУНОВОДСТВО РЕВИЗИЈА И ФИН.
УПРАВЉАЊЕ
1 Пословне финансије 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

2 Рачуноводство трошкова 25.01. 11.02. 18.03. 11.06. 05.07. 30.08. 09.09.

3 Финансијска и актуарска матемика 27.01. 10.02. 22.03. 03.06. 07.07. 24.08. 13.09.

4 Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

5 Организација предузећа 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.

6 Теорија и политика биланса 20.01. 04.02. 31.03. 24.05. 21.06. 26.08. 16.09.

7 Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.

МОДУЛ: ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ И


МАРКЕТИНГ
1 Трговински менаџмент 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.

2 Спољнотрговинско пословање 20.01. 06.02. 18.04. 24.05. 19.06. 30.08. 16.09.

3 Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.

4 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

5 Маркетинг 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.

6 Организација предузећа 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.

7 Економика туризма 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.

8 Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

9 Један изборни предмет


Међународне финансије 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.

Међународни бизнис и менаџмент 26.01. 11.02. 24.03. 30.05. 17.06. 24.08. 07.09.

Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

Менаџмент људских ресурса 10.01. 01.02. 23.03. 01.06. 19.06. 04.09. 18.09.

Маркетинг услуга 28.01. 11.02. 31.03. 05.06. 07.07. 31.08. 13.09.

Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.

Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.

Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.


МОДУЛ:ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И
ОСИГУРАЊЕ
1 Један изборни предмет

Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

Теорија и модели одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.

2 Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

3 Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

4 Финансијска и актуарска матемика 27.01. 10.02. 22.03. 03.06. 07.07. 24.08. 13.09.

5 Биланси предузећа и банака 20.01. 04.02. 31.03. 24.05. 21.06. 26.08. 16.09.

6 Основи организације 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.

7 Управљачко рачуноводство 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.

8 Финансијска тржишта 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.

9 Један изборни предмет


Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.

Међународно привредно право 11.01. 09.02. 08.05. 22.05. 18.06. 03.09. 10.09.

МОДУЛ:ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

1 Економика саобраћаја 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.

2 Међународно привредно право 11.01. 09.02. 08.05. 22.05. 18.06. 03.09. 10.09.

3 Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

4 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

5 Маркетинг 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.

6 Организација предузећа 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.

7 Канали маркетинга 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.

8 Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

9 Један изборни предмет

Међународне финансије 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.

Међународни бизнис и менаџмент 26.01. 11.02. 24.03. 30.05. 17.06. 24.08. 07.09.

Менаџмент људских ресурса 10.01. 01.02. 23.03. 01.06. 19.06. 04.09. 18.09.
МОДУЛ: СТАТИСТИКА, ИНФОРМАТИКА И
КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1 Математика II 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.

2 Анализа података 15.01. 06.02. 29.03. 25.05. 21.06. 03.09. 16.09.

3 Демографска анализа 18.01. 05.02. 15.03. 07.06. 07.07. 01.09. 15.09.

4 Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.


5 Макроекономски модели 20.01. 02.02. 11.04. 11.06. 05.07. 28.08. 08.09.

6 Теоријска статистика 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.

7 Један изборни предмет

Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.

Управљачко рачуноводство 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.

Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

Економика јавног сектора 26.01. 11.02. 05.05. 04.06. 22.06. 27.08. 07.09.

МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ

1 Управљање организационим променама 11.01. 02.02. 05.05. 10.06. 03.07. 23.08. 06.09.

2 Трговински менаџмент 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.

3 Предузетништво и управљање малим предузећем 25.01. 06.02. 05.05. 24.05. 23.06. 27.08. 16.09.

4 Међународни бизнис и менаџмент 26.01. 11.02. 24.03. 30.05. 17.06. 24.08. 07.09.

5 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

6 Маркетинг 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.

7 Основи управљачког рачуноводства 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.

8 Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.

9 Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.
МОДУЛ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И
СПОЉНА ТРГОВИНА
1 Економски односи Србије са иностранством 13.01. 03.02. 05.05. 12.06. 08.07. 25.08. 14.09.

2 Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.


3 Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

4 Међународно привредно право 11.01. 09.02. 08.05. 22.05. 18.06. 03.09. 10.09.

5 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

6 Један изборни предмет

Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.

Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

Макроекономска анализа 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.

Економика саобраћаја 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.

Економика туризма 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.

Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

ПОДМОДУЛ: Спољна трговина

7 Међународне финансије 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.

8 Међународни маркетинг 26.01. 11.02. 24.03. 31.05 17.06. 24.08. 07.09.

9 Економска географија 15.01. 01.02. 19.03. 01.06. 05.07. 05.09. 17.09.

ПОДМОДУЛ: Међународне финансије

7 Међународна трговина 12.01. 01.02. 22.03. 04.06. 23.06. 03.09. 17.09.

8 Макроекономија отворене привреде 20.01. 02.02. 11.04. 11.06. 05.07. 28.08. 08.09.

9 Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

Модул: Пословна информатика

1 Анализа података 15.01. 06.02. 29.03. 25.05. 21.06. 03.09. 16.09.

2 Објектно оријентисано програмирање 18.01. 04.02. 26.03. 05.06. 07.07. 27.08. 15.09.
3 Математика II 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.

4 Веб дизајн 12.01. 01.02. 19.03. 29.05. 25.06. 31.08. 09.09.

5 Базе података 2 21.01. 05.02. 26.03. 03.06. 22.06. 02.09. 18.09.

6 Информациони системи и пословна аналитика 25.01. 07.02. 18.03. 11.06. 03.07. 05.09. 13.09.

7 Један изборни предмет

Основи управљачког рачуноводства 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.

Теоријска статистика 2 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.

Демографска анализа 1 18.01. 05.02. 15.03. 07.06. 07.07. 01.09. 15.09.

Макроекономски модели 2 20.01. 02.02. 11.04. 11.06. 05.07. 28.08. 08.09.

Методе економске анализе 23.01. 10.02. 31.03. 04.06. 23.06. 28.08. 19.09.

8 Један изборни предмет

Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.

Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

Економика јавног сектора 26.01. 11.02. 05.05. 04.06. 22.06. 27.08. 07.09.

Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.

Маркетинг 22.01. 05.02. 25.03. 26.05. 01.07. 02.09. 19.09.

Економика туризма 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.

Међународне финансије 25.01. 05.02. 19.03. 29.05. 25.06. 26.08. 16.09.

Међународна трговина 12.01. 01.02. 22.03. 04.06. 23.06. 03.09. 17.09.

Организација предузећа 10.01. 03.02. 23.03. 29.05. 26.06. 18.08. 06.09.


МОДУЛ ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И
КОНСАЛТИНГ

1 Пословне финансије 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.

2 Основи економетрије 12.01. 02.02. 25.04. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.

3 Финансијска тржишта 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.

4 Управљачко рачуноводство 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.

5,6 Изборни блок 1

Пословна информатика 11.01. 01.02. 19.03. 04.06. 08.07. 26.08. 17.09.


Предузетништво и управљање малим и средњим
25.01. 06.02. 05.05. 24.05. 23.06. 27.08. 16.09.
предузећем

Менаџмент вредности 11.01. 01.02. 31.03. 22.05. 16.06. 24.08. 09.09.

Пословна аналитика 22.01. 06.02. 15.03. 26.05. 21.06. 19.08. 09.09.

7,8 Изборни блок 2

Објектно оријентисано програмирање 18.01. 04.02. 26.03. 05.06. 07.07. 27.08. 15.09.

Пореско планирање и оптимизација 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.

Финансијско моделирање 19.01. 03.02. 25.03. 25.05. 21.06. 30.08. 17.09.

Ревизија 19.01. 05.02. 23.03. 29.05. 22.06. 30.08. 09.09.

Финансијско извештравање 20.01. 04.02. 31.03. 24.05. 21.06. 26.08. 16.09.

Електронска трговина 18.01. 04.02. 15.03. 03.06. 22.06. 23.08. 13.09.

Страни језик за економисте 3 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.

МОДУЛ: Економија и финансије

1 Макроекономска анализа 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.

2 Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.


3 Банкарство 13.01. 10.02. 17.03. 26.05. 08.07. 25.08. 08.09.

4 Рационални избор 28.01. 12.02. 18.03. 24.05. 18.06. 18.08. 07.09.

5 Анализа хартија од вредности 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.

6 Основи економетрије 12.01. 02.02. 25.04. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.

7 Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.

8 Пословне финансије 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.


АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ.

15.03.-08.05. 22.05.-12.06. 16.06.-10.07. 16.08.-05.09. 06.09.-19.09.


ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ У 2021. ГОДИНИ
МОДУЛ: ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА I II III-V VI VII IX X
1 Индустријска организација 08.01. 29.01. 18.03. 26.05. 16.06. 03.09. 19.09.
2 Економика јавног сектора 26.01. 11.02. 05.05. 04.06. 22.06. 27.08. 07.09.
3 Економија рада 27.01. 10.02. 22.03. 11.06. 05.07. 25.08. 15.09.
ПОДМОДУЛИ
Макроекономска анализа и политика
4 Тржиште и тржишне институције 15.01. 03.02. 25.03. 28.05. 22.06. 02.09. 15.09.
5 Теорија и анализа економске политике 12.01. 30.01. 07.05. 24.05. 21.06. 31.08. 08.09.
6 Технолошки развој и политика 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 06.09.
7 Историја економије 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.
8 Један изборни предмет
Теорија производње 21.01. 04.02. 07.05. 05.06. 24.06. 01.09. 17.09.
Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.
Економика индустрије 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 13.09.
Економска географија 15.01. 01.02. 19.03. 01.06. 05.07. 05.09. 17.09.
Микроекономска анализа
4 Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
5 Основи пословних финансија 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.
6 Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
7 Теорија производње 21.01. 04.02. 07.05. 05.06. 24.06. 01.09. 17.09.
8 Један изборни предмет:
Тржиште и тржишне институције 15.01. 03.02. 25.03. 28.05. 22.06. 02.09. 15.09.
Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.
Предузетништво и управљање малим предузећем 25.01. 06.02. 05.05. 24.05. 23.06. 27.08. 16.09.
Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.
Рачуноводство трошкова 25.01. 11.02. 18.03. 11.06. 05.07. 30.08. 09.09.
МОДУЛ: МАРКЕТИНГ
1 Односи с јавношћу 12.01. 02.02. 24.03. 29.05. 22.06. 31.08. 13.09.
2 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
3 Међународни маркетинг 26.01. 11.02. 24.03. 31.05 17.06. 24.08. 07.09.
4 Менаџмент људских ресурса 10.01. 01.02. 23.03. 01.06. 19.06. 04.09. 18.09.
5 Маркетинг логистика 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.
6 Изборни Страни језик за економисте III 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
7 Један изборни предмет
Менаџмент квалитета 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
Комерцијално познавање производа 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
8 Један изборни предмет
Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.
Теорија и модели одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
9 Један изборни предмет
Маркетинг услуга 28.01. 11.02. 31.03. 05.06. 07.07. 31.08. 13.09.
Канали маркетинга 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.
Економика енергетике 24.01. 07.02. 15.03. 07.06. 09.07. 05.09. 19.09.
Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.
Економика туризма 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.
Банкарство 13.01. 10.02. 17.03. 26.05. 08.07. 25.08. 08.09.
Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.
Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
МОДУЛ: РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
1 Специјални биланси 11.01. 29.01. 19.03. 29.05. 25.06. 20.08. 11.09.
2 Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.
3 Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
4 Рачуноводствени информациони системи 12.01. 31.01. 25.03. 26.05. 16.06. 28.08. 10.09.
ПОДМОДУЛИ
Рачуноводство и ревизија
5 Ревизија 19.01. 05.02. 23.03. 29.05. 22.06. 30.08. 09.09.
6 Компаративно рачуноводство 24.01. 12.02. 30.03. 30.05. 21.06. 03.09. 16.09.
7 Специјална рачуноводства 10.01. 02.02. 17.03. 05.06. 07.07. 17.08. 07.09.
8 Интерни обрачун 22.01. 03.02. 29.03. 22.05. 17.06. 05.09. 17.09.
Финансијско управљање
5 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
6 Финансијска тржишта 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.
7 Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
8 Финансијско преструктурирање предузећа 23.01. 08.02. 29.03. 12.06. 06.07. 21.08. 08.09.
МОДУЛ: ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ
1 Трговински маркетинг и менаџмент продаје 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.
2 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
3 Међународни маркетинг 26.01. 11.02. 24.03. 31.05 17.06. 24.08. 07.09.
4 Изборни Страни језик за економисте III 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
5 Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.
6 Маркетинг логистика 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.
7 Рачуноводство трговинских предузећа 10.01. 02.02. 23.03. 05.06. 02.07. 27.08. 07.09.
8 Један изборни предмет:
Комерцијално познавање производа 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
Менаџмент квалитета 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
9 Један изборни предмет:
Понашање потрошача 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
Пословни маркетинг 27.01. 10.02. 07.05. 10.06. 03.07. 17.08. 07.09.
Маркетинг у туризму 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.
Управљање организационим променама 11.01. 02.02. 05.05. 10.06. 03.07. 23.08. 06.09.
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Теорија и модели одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
МОДУЛ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
1 Банкарство 13.01. 10.02. 17.03. 26.05. 08.07. 25.08. 08.09.
2 Осигурање 09.01. 29.01. 30.03. 11.06. 05.07. 31.08. 13.09.
3 Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
4 Анализа хартија од вредности 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.
5 Економика индустрије 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 13.09.
6 Рачуноводство у банкарству и осигурању 10.01. 02.02. 17.03. 05.06. 07.07. 17.08. 07.09.
7 Изборни Страни језик за економисте II 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
ПОДМОДУЛИ
Банкарство
8 Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
9 Један изборни предмет:
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Пословни информациони системи 25.01. 07.02. 18.03. 11.06. 03.07. 05.09. 13.09.
Осигурање
8 Тарифе у осигурању 25.01. 08.02. 18.03. 31.05. 06.07. 26.08. 18.09.
9 Један изборни предмет:
Пензијско и здравствено осигурање 27.01. 09.02. 29.03. 22.05. 23.06. 27.08. 07.09.
Предузетништво и управљање малим предузећем 25.01. 06.02. 05.05. 24.05. 23.06. 27.08. 16.09.
Финансијска тржишта
8 Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Тарифе у осигурању 25.01. 08.02. 18.03. 31.05. 06.07. 26.08. 18.09.
Финансије и развој
8 Теорија и планирање привредног развоја 18.01. 04.02. 15.03. 01.06. 21.06. 30.08. 06.09.
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
Пензијско и здравствено осигурање 27.01. 09.02. 29.03. 22.05. 23.06. 27.08. 07.09.
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Тарифе у осигурању 25.01. 08.02. 18.03. 31.05. 06.07. 26.08. 18.09.
Аграрне и руралне финансије
8 Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
Пензијско и здравствено осигурање 27.01. 09.02. 29.03. 22.05. 23.06. 27.08. 07.09.
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Тарифе у осигурању 25.01. 08.02. 18.03. 31.05. 06.07. 26.08. 18.09.
Локалне јавне финансије
8 Урбана економика 11.01. 01.02. 15.03. 25.05. 19.06. 23.08. 06.09.
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
Пензијско и здравствено осигурање 27.01. 09.02. 29.03. 22.05. 23.06. 27.08. 07.09.
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
Тарифе у осигурању 25.01. 08.02. 18.03. 31.05. 06.07. 26.08. 18.09.
МОДУЛ: ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
1 Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
2 Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
3 Понашање потрошача 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
4 Изборни Страни језик за економисте III 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
5 Маркетинг у туризму 18.01. 04.02. 16.03. 04.06. 25.06. 31.08. 14.09.
6 Социологија слободног времена 22.01. 05.02. 23.03. 11.06. 07.07. 03.09. 15.09.
7 Организација и заштита простора у туризму 15.01. 01.02. 19.03. 01.06. 05.07. 05.09. 17.09.
8 Један изборни предмет:
Менаџмент квалитета 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
Управљачки информациони системи 11.01. 01.02. 19.03. 04.06. 08.07. 26.08. 17.09.
Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
Урбана економика 11.01. 01.02. 15.03. 25.05. 19.06. 23.08. 06.09.
Управљање организационим променама 11.01. 02.02. 05.05. 10.06. 03.07. 23.08. 06.09.
Маркетинг логистика 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.
Теорија и модели одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
Теорија и планирање привредног развоја 18.01. 04.02. 15.03. 01.06. 21.06. 30.08. 06.09.
9 Један изборни предмет
Међународни маркетинг 26.01. 11.02. 24.03. 31.05 17.06. 24.08. 07.09.
Анализа финансијских извештаја 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.
Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.
МОДУЛ: СТАТИСТИКА, ИНФОРМАТИКА И КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1 Економетрија 12.01. 02.02. 15.03. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.
2 Операциона истраживања 19.01. 03.02. 25.03. 25.05. 21.06. 30.08. 17.09.
3 Теорија узорака и планирање експеримената 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.
4 Анализа временских серија 12.01. 02.02. 25.04. 22.05. 23.06. 16.08. 07.09.
ПОДМОДУЛИ
Статистика
5 Мултиваријациона анализа 14.01. 30.01. 23.03. 05.06. 24.06. 03.09. 13.09.
6 Непараметарски статистички методи 18.01. 09.02. 24.03. 03.06. 22.06. 02.09. 18.09.
7 Један изборни предмет
Финансијска и актуарска математика 27.01. 10.02. 22.03. 03.06. 07.07. 24.08. 13.09.
Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
Информатика
5 Програмски језици 18.01. 04.02. 26.03. 05.06. 07.07. 27.08. 15.09.
6 Пословни информациони системи 25.01. 07.02. 18.03. 11.06. 03.07. 05.09. 13.09.
7 Базе података 21.01. 05.02. 26.03. 03.06. 22.06. 02.09. 18.09.
8 Пројектовање информационих система 11.01. 01.02. 19.03. 01.06. 08.07. 26.08. 10.09.
Квантитативне финансије
5 Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
6 Квантитативне финансије 22.01. 04.02. 29.03. 05.06. 08.07. 23.08. 09.09.
7 Математичка економија 21.01. 10.02. 23.03. 07.06. 07.07. 03.09. 16.09.
8 Теорија и модели одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ
1 Понашање потрошача 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
2 Међународни маркетинг 26.01. 11.02. 24.03. 31.05 17.06. 24.08. 07.09.
3 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
4 Изборни Страни језик за економисте III 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
5 Менаџмент људских ресурса 10.01. 01.02. 23.03. 01.06. 19.06. 04.09. 18.09.
6 Теорија одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
7 Један изборни предмет:
Менаџмент квалитета 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
Комерцијално познавање производа 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
8 Један изборни предмет
Управљачки информациони системи 11.01. 01.02. 19.03. 04.06. 08.07. 26.08. 17.09.
Економска статистика 14.01. 29.01. 30.03. 05.06. 24.06. 04.09. 18.09.
Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
9 Један изборни предмет
Односи с јавношћу 12.01. 02.02. 24.03. 29.05. 22.06. 31.08. 13.09.
Маркетинг услуга 28.01. 11.02. 31.03. 05.06. 07.07. 31.08. 13.09.
Анализа финансијских извештаја 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.
Банкарство 13.01. 10.02. 17.03. 26.05. 08.07. 25.08. 08.09.
Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.
МОДУЛ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И СПОЉНА ТРГОВИНА
1 Међународно пословно финансирање 25.01. 11.02. 11.04. 22.05. 18.06. 02.09. 19.09.
2 Управљачко рачуноводство 19.01. 07.02. 25.04. 28.05. 22.06. 25.08. 14.09.
3 Изборни Страни језик за економисте III 28.01. 12.02. 11.04. 23.05. 16.06. 01.09. 15.09.
4 Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
5 Један изборни предмет:
Економика индустрије 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 13.09.
Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
Теорија и планирање привредног развоја 18.01. 04.02. 15.03. 01.06. 21.06. 30.08. 06.09.
Менаџмент квалитета 22.01. 12.02. 07.05. 05.06. 24.06. 04.09. 15.09.
Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
ПОДМОДУЛИ
Спољна трговина
6 Спољнотрговинско пословање 20.01. 06.02. 18.04. 24.05. 19.06. 30.08. 16.09.
7 Канали маркетинга 09.01. 01.02. 29.03. 01.06. 21.06. 28.08. 13.09.
8 Рачуноводство трговинских предузећа 10.01. 02.02. 23.03. 05.06. 02.07. 27.08. 07.09.
Међународне финансије
6 Економика Европске уније 20.01. 06.02. 18.04. 06.06. 08.07. 30.08. 16.09.
7 Компаративно рачуноводство 24.01. 12.02. 30.03. 30.05. 21.06. 03.09. 16.09.
8 Основи економетрије 12.01. 02.02. 25.04. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.
Модул: Пословна информатика
1 Електронско пословање 28.01. 12.02. 24.03. 12.06. 10.07. 03.09. 18.09.
2 Развој софтвера 11.01. 01.02. 19.03. 01.06. 08.07. 26.08. 10.09.
3 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
4 ЕРП софтвер 0 0 0 26.05. 23.06. 22.08. 09.09.
Један изборни предмет:
Нове информационе технологије 0 0 0 03.06. 22.06. 02.09. 18.09.
5 Електронска трговина 18.01. 04.02. 15.03. 03.06. 22.06. 23.08. 13.09.
6 Електронски платни систем 0 0 0 31.05. 10.07. 27.08. 15.09.
Дигитални маркетинг 0 0 0 23.05. 17.06. 30.08. 12.09.
Један изборни предмет:
Економетрија 12.01. 02.02. 15.03. 04.06. 05.07. 28.08. 16.09.
Операциона истраживања 19.01. 03.02. 25.03. 25.05. 21.06. 30.08. 17.09.
Теорија узорака и планирање експеримената 27.01. 08.02. 16.03. 26.05. 17.06. 24.08. 14.09.
Анализа временских серија 12.01. 02.02. 15.03. 22.05. 23.06. 16.08. 07.09.
Истраживање тржишта 11.01. 31.01. 25.04. 03.06. 22.06. 23.08. 10.09.
Рачуноводствени информациони системи 12.01. 31.01. 25.03. 26.05. 16.06. 28.08. 10.09.
7
Финансијска и актуарска матемика 27.01. 10.02. 22.03. 03.06. 07.07. 24.08. 13.09.
8
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
Квантитативне финансије 22.01. 04.02. 29.03. 05.06. 08.07. 23.08. 09.09.
Теорија одлучивања 11.01. 29.01. 24.03. 10.06. 03.07. 27.08. 10.09.
Машинско учење 0 0 0 0 0 0 0
Примењена напредна аналитика 0 0 0 0 0 0 0
Теорија игара 21.01. 10.02. 23.03. 07.06. 07.07. 03.09. 16.09.
МОДУЛ ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И КОНСАЛТИНГ
1 Менаџмент односа са купцима 08.01. 29.01. 30.03. 22.05. 16.06. 27.08. 06.09.
2 Менаџмент пројеката 18.01. 03.02. 18.04. 11.06. 05.07. 23.08. 14.09.
Изборни блок
Јавне финансије 16.01. 06.02. 27.03. 10.06. 09.07. 31.08. 12.09.
Ревизија 19.01. 05.02. 23.03. 29.05. 22.06. 30.08. 09.09.
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
Рачуноводство трошкова 25.01. 11.02. 18.03. 11.06. 05.07. 30.08. 09.09.
3 Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
4 Управљање организационим променама 11.01. 02.02. 05.05. 10.06. 03.07. 23.08. 06.09.
Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству 21.01. 02.02. 26.03. 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
Маркетинг логистика 14.01. 04.02. 18.03. 28.05. 24.06. 26.08. 09.09.
Менаџмент вредности потрошача 0 0 0 24.05. 17.06. 16.08. 06.09.
Монетарна економија 27.01. 10.02. 07.05. 03.06. 10.07. 29.08. 13.09.
5 Анализа хартија од вредности 17.01. 30.01. 05.05. 06.06. 24.06. 05.09. 17.09.
6 Менаџмент ризика предузећа 0 0 0 28.05. 01.07. 26.08. 09.09.
7 Пословно право 24.01. 09.02. 08.05. 07.06. 08.07. 03.09. 17.09.
Изборни блок
Базе података 2 21.01. 05.02. 26.03. 03.06. 22.06. 02.09. 18.09.
Заштита конкуренције 0 0 0 26.05. 16.06. 03.09. 19.09.
8
Дигитални маркетинг 0 0 0 23.05. 17.06. 30.08. 12.09.
8

Међународна трговина 12.01. 01.02. 22.03. 04.06. 23.06. 03.09. 17.09.


МОДУЛ: Економија и финансије
1 Савремени привредни системи 08.01. 29.01. 07.05. 22.05. 17.06. 03.09. 17.09.
Изборни блок
Финансијска и актуарска матемика 27.01. 10.02. 22.03. 03.06. 07.07. 24.08. 13.09.
Банкарско пословање и платни промет 23.01. 04.02. 26.03. 25.05. 25.06. 26.08. 18.09.
2
Осигурање 09.01. 29.01. 30.03. 11.06. 05.07. 31.08. 13.09.
Теорија раста и развоја 18.01. 04.02. 15.03. 01.06. 21.06. 30.08. 06.09.
Изборни блок
Увод у институционалну економију 15.01. 03.02. 25.03. 28.05. 22.06. 02.09. 15.09.
Теорија и анализа економске политике 12.01. 30.01. 07.05. 24.05. 21.06. 31.08. 08.09.
Историја економије 25.01. 09.02. 26.03. 29.05. 21.06. 20.08. 10.09.
Економика аграра 20.01. 06.02. 17.03. 07.06. 07.07. 24.08. 16.09.
3 Теорија производње 21.01. 04.02. 07.05. 05.06. 24.06. 01.09. 17.09.
4 Економика индустрије 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 13.09.
Економика транзиције 23.01. 10.02. 31.03. 31.05. 24.06. 05.09. 19.09.
Технолошки развој и политика 18.01. 01.02. 15.03. 10.06. 05.07. 30.08. 06.09.
Увод у анализу трошкова и користи 0 0 0 0 0 0 0
Примењена макроекономија 0 0 0 0 0 0 0
5 Квантитативне финансије 22.01. 04.02. 29.03. 05.06. 08.07. 23.08. 09.09.
Изборни блок
Финансијска економија 14.01. 05.02. 22.03. 24.05. 25.06. 20.08. 11.09.
6 Операциона истраживања 19.01. 03.02. 25.03. 25.05. 21.06. 30.08. 17.09.
7 Анализа временских серија 12.01. 02.02. 15.03. 22.05. 23.06. 16.08. 07.09.
Теорија игара 21.01. 10.02. 23.03. 07.06. 07.07. 03.09. 16.09.
Изборни блок
Индустријска организација 08.01. 29.01. 18.03. 26.05. 16.06. 03.09. 19.09.
8 Економика јавног сектора 26.01. 11.02. 05.05. 04.06. 22.06. 27.08. 07.09.
9 Економија рада 27.01. 10.02. 22.03. 11.06. 05.07. 25.08. 15.09.
Методе економске анализе 23.01. 10.02. 31.03. 04.06. 23.06. 28.08. 19.09.
ЈАН ФЕБ. АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ.
08.01.-28.01. 29.01.-13.02. 15.03.-08.05. 22.05.-12.06. 16.06.-10.07. 16.08.-05.09. 06.09.-19.09.

Вам также может понравиться