Вы находитесь на странице: 1из 5

Годишен разход

Януари Февруари Март Април Май


Ток 100.00 лв. 96.00 лв. 103.00 лв. 97.00 лв. 87.00 лв.
Вода 76.00 лв. 75.00 лв. 69.00 лв. 76.00 лв. 74.00 лв.
Храна 600.00 лв. 555.00 лв. 568.00 лв. 597.00 лв. 557.00 лв.
Други потребности 150.00 лв. 144.00 лв. 198.00 лв. 178.00 лв. 125.00 лв.
Телефон 50.00 лв. 49.00 лв. 56.00 лв. 45.00 лв. 38.00 лв.
Средно месечно 195.20 лв. 183.80 лв. 198.80 лв. 198.60 лв. 176.20 лв.

Ток
160.00 лв.

140.00 лв.

120.00 лв.

100.00 лв.

80.00 лв. Row 3


60.00 лв.

40.00 лв.

20.00 лв.

- лв.
ри ри т л ай ни ли ст ри и и и
уа уа ар ри гу вр вр вр
н р М Ап
М Ю Ю А в емв м ем ем
Я в пт то Но к
Фе Се Ок Де

Вода
100.00 лв.
90.00 лв.
80.00 лв.
70.00 лв.
60.00 лв.
50.00 лв. Row 4
40.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
- лв.
ри ри т л ай ни ли ст ри и и и
уа ар ри гу вр вр вр
н руа М А п М Ю Ю А в емв м ем ем
Я в пт то Но к
Фе Се Ок Де

Телефон
90.00 лв.
80.00 лв.
70.00 лв.
60.00 лв.
50.00 лв.
Телефон
90.00 лв.
80.00 лв.
70.00 лв.
60.00 лв.
50.00 лв.
Row 7
40.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
10.00 лв.
- лв.
ри ри т л ай ни ли ст и и и и
уа уа ар ри М Ю Ю гу вр вр вр вр
Ян вр М А п Ав ем
то
м ем
ке
м
Фе пт Ок Но Де
Се
Годишен разход
Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември
96.00 лв. 112.00 лв. 114.00 лв. 101.00 лв. 94.00 лв. 120.00 лв. 135.00 лв.
85.00 лв. 89.00 лв. 91.00 лв. 73.00 лв. 70.00 лв. 84.00 лв. 86.00 лв.
549.00 лв. 567.00 лв. 541.00 лв. 579.00 лв. 603.00 лв. 605.00 лв. 645.00 лв.
3,679.00 лв. 289.00 лв. 241.00 лв. 365.00 лв. 214.00 лв. 123.00 лв. 4,156.00 лв.
75.00 лв. 72.00 лв. 51.00 лв. 79.00 лв. 68.00 лв. 57.00 лв. 82.00 лв.
896.80 лв. 225.80 лв. 207.60 лв. 239.40 лв. 209.80 лв. 197.80 лв. 1,020.80 лв.

Други потребности
4,500.00 лв.
4,000.00 лв.
3,500.00 лв.
3,000.00 лв.
2,500.00 лв.
Row 3
2,000.00 лв.
1,500.00 лв.
1,000.00 лв.
500.00 лв.
- лв.
и ри ри ри ар
т л ай ни ли ст ри ри ри
вр мв уа уа ри М Ю Ю вгу мв мв мв
ем е Ян вр М Ап А е о е ке
Но Де
к
Фе пт Ок
т Но Де
Се

Храна
660.00 лв.

640.00 лв.

620.00 лв.

600.00 лв.
Row 4
580.00 лв.
Row 5
560.00 лв.

540.00 лв.

520.00 лв.
ри
емв 500.00 лв.
ек
480.00 лв.
ри ри т л ай ни ли ст и и и и
уа уа ар ри М Ю Ю гу вр вр вр вр
Ян вр М А п Ав ем
то
м ем
ке
м
Фе пт Ок Но Де
Се
Row 7

ри вр
и
м
ке
Де
Средно годишно
104.58 лв.
79.00 лв.
580.50 лв.
821.83 лв.
60.17 лв.
329.22 лв.

ти

Row 6

ри ри ри ри
емв омв емв емв
пт Ок
т Но Де
к

Row 5

Вам также может понравиться