Вы находитесь на странице: 1из 8

Пушкинская встреча/Întâlnire cu Pușkin

Program închinat zilei de naștere a poetului

Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный! 


Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела — 
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня.

Dimineaţa de iarnă
Vîntu-n beznă zburdă, zboară, 
Şi zăpada răscoleşte, 
Scoate urlete de fiară, 
Ori ca un copil scînceşte.

Izba veche o străbate


Zgîlţîind-o din păreţi, 
Sau la geamul nostru bate
Ca un rătăcit drumeţ.

Tristă e şi mititică, 
Vai de ea, cocioba noastră.
De ce stai tu, mătuşică, 
Ghemuită la fereastră?
Te cuprinse oboseala
De atîta viscolit, 
Sau cumva de sfîrîiala
Fusului ai aţipit?

Tu ce ţii tovărăşie
Tinereţii mele-amare, 
Hai să bem, şi voioşie
Să culegem din pahare!
Cîntă-mi cîntecul în care
Piţigoiu-i călător, 
Cîntă-mi cîntecul cu soare
Şi cu fata la izvor!

Vîntu-n beznă zburdă, zboară, 


Şi zăpada răscoleşte, 
Scoate urlete de fiară, 
Ori ca un copil scînceşte.
Tu ce ţii tovărăşie
Tinereţii mele-amare, 
Hai să bem, şi voioşie
Să culegem din pahare! 
Téli reggel
Csodás idő: fagy - napsütésben, 
s te szenderegsz még, drága szépem? 
Kelj fel, elmúlt az éjszaka. 
Még álom rezg szemed tavában, 
ébredj észak szép hajnalában, 
s kelj föl, mint Észak csillaga. 

Az este még, tudod, vihar dúlt, 


a szél felhőt kergetve zajdult... 
A hold, a sápadt és sovány, 
sárgán bujkált felhők nyomában... 
Te búsan ültél kis szobádban, 
de mindez elmúlt mára, lám. 

Ma kéklőn domborul a mennybolt, 


a hó leplén nincs csöppnyi szennyfolt, 
szűzen fehérlik rajt a fény; 
csak távol erdők barna fátyla, 
sötétlik a zöld fenyők sudárja, 
s a nap sétál a tó jegén. 
Borostyánszínű fényben fürdő 
szobánkban izzik már a kürtő, 
a kályhatűz vígan recseg, 
be jó is itt a langymelegben! 
De még jobb lesz a friss hidegben 
szánkázni, kedvesem, veled. 

Tüzes csikó röpíti szánunk, 


hajrá, vidáman messze szállunk, 
a tarlót is bejárjuk ott, 
hol nyáron zöldelt, és az erdőt, 
a nemrég lombosan merengőt, 
s minden szívünkhöz nőtt zugot.

Я вас любил ...

Я вас любил: любовь еще, быть может,


В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Eu te-am iubit

Eu te-am iubit şi poate că iubirea


În suflet încă nu s-a stins de tot;
Dar nici nelinişte şi nici tristeţe
Ea nu îţi va mai da, aşa socot.
Fără cuvinte te-am iubit, fără nădejde, 
De gelozie, de sfială chinuit.
Dea Domnul să mai fii cîndva iubită
Aşa adînc, aşa gingaş cum te-am iubit. 

Szerettelek!

Szerettelek! S szerelmem lángja


Szívemben tán még most is éget.
De fő előttem nyugodalmad:
Meg nem zavarlak soha téged.

Szerettelek! hajh, néma fájdalommal,


Kínok martalékául vetve;
Oly hőn, oly igazán szerettelek...
Bár valaha más úgy szeretne!
Фонтану Бахчисарайского дворца
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль


Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Фонтан любви, фонтан печальный!


И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!


И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья


В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

Fântânii din curtea palatului din Bahcisarai

Fântâna a iubirii, vie!


Doi trandafiri ti-aduc în dar.
Soptirea ta mi-e draga mie,
Poeticul tau plâns, amar.

Ma scalda ca-ntr-o roua rece


O pulbere de-argint curat.
Curgi, drag izvor, si te petrece!
Sopteste-mi tot ce s-a-ntâmplat…

Fântâna-a dragostei, amara!


Pe-a tale lespezi am slavit
Iubita, departata tara.
Tu de Maria n-ai grait…
O, pala stea-n saraiul mare!
Si-aici uitarea te-a închis?
Maria si Zarema oare
Sunt numai umbra unui vis?

Sau poate a gândului aripa


Într-un pustiu a zugravit
Un vis care-a tinut o clipa,
De suflet în zadar râvnit?

A bahcsiszeráji forráshoz

Élő víz, szerelem forrása!


Két rózsát szakíték neked.
Zúgó habod hangos sirása
Oh, mint elbüvölt engemet.

Hüvös harmattal meglocsolja


Ezüst porod a forró orczát;
Mormolj, mormolj tovább is, mint ma,
Beszéld elmúlt napok folyását. . .

Oh szerelem, oh köny forrása!


Távol földről jöttem feléd:
Tauris hirét habod kiáltja,
De Móriáról mit se hallék . . .

Vagy Mória már és Szaréma


Ime hárem-falak között
Emlékezetből is kihalva?
Képök csak álomból szövött?!

S őket sötétes éjjelente -


Borongva, mint eszményeit -
Csak a művész képzelme szülte,
Zaklatva: fesse képeit?!

Письмо Татьяны к Онегину


Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньемнаказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,

А мы... ничем мы не блестим,


Хоть рады вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И верная мать.
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в высшем суждено совете
То воля неба: я твоя

Scrisoarea Tatianei către Oneghin

Vă scriu mai mult se poate oare?


Ce vreţi să vă mai spun, şi cum?
Eu ştiu, puteţi cu nepăsare
Să mă dispreţuiţi de-acum.
Dar pentru suferinţa-mi mare
Al milei strop de-o să-l păstraţi,
Eu ştiu că n-o să mă lăsaţi.
Dintâi, am vrut să tac, uitată;
Credeţi-mă, ruşinea mea
N-aţi fi putut-o-n veci afla,
De-aş fi nădăjduit vreodată
Din vreme-n vreme amândoi
Să ne vedem în sat la noi,
S-ascult a voastră glăsuire,
Doar un cuvânt să vă şoptesc
Şi-apoi zi noapte să gândesc
Pân’la o nouă întâlnire.
Că staţi retras de lume, ştim;
Vă plictisiţi aci-n pustie,
Noi… cu nimic nu strălucim,
Deşi ne-aduceţi bucurie.
La ce-aţi venit şi v-am văzut?
În satul unde-mi duc fiinţa,
Nicicând eu nu v-aş fi ştiut
Şi nici aflam ce-i suferinţa.
Din suflet chinul, neputinţa,
Cu vremea ogoind (ştiu eu?),
M-aş fi-nsoţit şi-n nouă casă
Eram nevastă credincioasă
Şi mamă bună-n felul meu.
Un altul? Nu-i pe lume altul
Să-mi poată inima avea!
Astfel a hotărât înaltul,
Aşa vrea cerul: sunt a ta;

Tatyjána levele Anyeginnak

Én írok levelet magának -


Kell több? Nem mond ez eleget? 
Méltán tarthatja hát jogának, 
Hogy most megvessen engemet, 
De ha sorsom panaszszavának 
Szívében egy csepp hely marad, 
Nem fordul el, visszhangot ad. 
Hallgattam eddig, szólni féltem. 
És higgye el, hogy szégyenem 
Nem tudta volna meg sosem, 
Amíg titokban azt reméltem, 
Hogy lesz falunkban alkalom, 
S hetenként egyszer láthatom; 
Csak hogy halljam szavát, bevallom, 
Szóljak magához, s azután
Mind egyre gondoljak csupán, 
Éjjel-nappal, míg újra hallom. 
Mondják, untatja kis falunk, 
A társaságokat kerűli,
Mi csillogtatni nem tudunk, 
De úgy tudtunk jöttén örülni.

Mért jött el? Békességesen 


Rejtőzve mély vidéki csendbe, 
Tán meg sem ismerem sosem,
S a kínt sem, mely betört szivembe; 
Tudatlan lelkem láza rendre 
Enyhülne tán s leszállana,
S akit szívem kíván, kivárva, 
Lennék örök hűségü párja 
S családnak élő, jó anya.

Másé!... A földön senki sincsen, 


Kinek lekötném szívemet.
Ezt így rendelte fenn az Isten... 
Tied szívem, téged szeret!
ást 
Kemény szóval. Megérdemeltem.

Végzem! Átfutni nem merem, 


Megöl a félelem s a szégyen, 
De jelleme kezes nekem,
Bízom: a sorsom van kezében... 

Вам также может понравиться