Вы находитесь на странице: 1из 10

РАСПОРЕД ИСПИТА

IV ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

ПИСМЕНИ САЛА УСМЕНИ САЛА

ИСТОРИЈA 24. VI 10,00h Amfiteatar


ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 1
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 24. VI 10,00h Amfiteatar
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 2
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 3. VII 13,00h Amfiteatar
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 3 usmeni 5. VII 13,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA kolokvijum /
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 4 usmeni 6. VII 11,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 24. VI 10,00h Amfiteatar
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 5
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 6 9. VII 11,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 3. VII 16,00h S. heroja
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 7
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 3. VII 16,00h S. heroja
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 8
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ 24. VI 10,00h Amfiteatar
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ III/1
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ III/2 9. VII 11,00h 124
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ 3. VII 16,00h S. heroja
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ IV
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА I 2. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА II 1. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 1 2. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 2 2. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 3 1. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 4 1. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 30. VI 13,00h Amfiteatar
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 1
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 30. VI 13,00h Amfiteatar
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 2
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 30. VI 13,00h Amfiteatar
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 3
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 30. VI 13,00h Amfiteatar
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 4 4. VII 10,00h 128
(ГРУПА 08)
АНТИЧКЕ ПОЕТИКЕ 1 7. VII 16,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
АНТИЧКЕ ПОЕТИКЕ 2
(ГРУПА 08) 8. VII 10,00h 124
АНТИЧКА ДРАМА 1 4. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
АНТИЧКА ДРАМА 2 4. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ХОМЕРОВИ ЕПОВИ 3. VII 13,00h Amf.
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНИ КАНОН У НАСТАВИ 6. VII 18,30h Sala heroja
(ГРУПА 08)
СТИХ И СТИЛ У НАСТАВИ 5. VII 18,00h 128
(ГРУПА 08)
АНТИЧКА ЛИРИКА 4. VII 14,00h 124
(ГРУПА 08)
ТРАГИЧКИ ЈУНАК 3. VII 16 ,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
ВЕРГИЛИЈЕВА ПОЕЗИЈА И ПОЕТИКА 4. VII 14,00h 124
(ГРУПА 08)
БИБЛИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ: 23. VI 12,00h 128
БИБЛИЈСКА ПРАИСТОРИЈА
И МОЈСИЈЕВО ПЕТОКЊИЖЈЕ
(ГРУПА 08)
ОПШТA КЊИЖЕВНОСТ I 3. VII 13,00h Amf.
(ГРУПА 06)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 1 24. VI 14,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 2 24. VI 14,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 3 29. VI 16,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 4 29. VI 16,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 3. VII 16,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 1. VII 13,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 26. VI 10,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 3. VII 16,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 1. VII 13,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 26. VI 10,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 3. VII 16,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1. VII 13,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 26. VI 10,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ 6. VII 18,30h Sala heroja
(ГРУПЕ 05 и 06)
КЊИЖЕВНОСТ ЕВРОПСКОГ БАРОКА 1. VII 13,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
ШЕКСПИР И РЕНЕСАНСНА ДРАМА 3. VII 13,00h Amfiteatar
У ЕВРОПИ:
ИСТОРИЈСКЕ ДРАМЕ И КОМЕДИЈЕ
(ГРУПА 08)
ШЕКСПИР И РЕНЕСАНСНА ДРАМА 29. VI 16,00h Sala heroja
У ЕВРОПИ:
ТРАГЕДИЈЕ И ТРАГИКОМЕДИЈЕ
(ГРУПА 08)
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ predaja eseja: 30. VI 13,00h Amfiteatar
И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ 1
(ГРУПА 08)
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ predaja eseja: 30. VI 13,00h Amfiteatar
И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ 2
(ГРУПА 08)
АУТОБИОГРАФСКИ ДИСКУРСИ predaja eseja: /
КОД МОНТЕЊА И РУСОА
(ГРУПА 08)
ДАНТЕ 1 /
(ГРУПА 08)
МЕТАФИЗИКА ЉУБАВИ 27. VI 17,00h 124
(ГРУПА 08)
ОПШТA КЊИЖЕВНОСТ II 3. VII 13,00h Amfiteatar
(ГРУПА 06) 5. VII 9,00h 124
ТЕОРИЈЕ ЖАНРА 1,2 predaja eseja: 30. VI 13,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
ТЕОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ НЕМАЧКОГ 23. VI 12,00h 128
ПРЕРОМАНТИЗМА И РОМАНТИЗМА
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ ОД 7. VII 16,00h Amfiteatar
РОМАНТИЗМА ДО НАТУРАЛИЗМА
(ГРУПА 08)
ИГО И РОМАНТИЗАМ 5. VII 18,00h 128
(ГРУПА 08)
ГЕТЕОВ ФАУСТ И РОМАНТИЗАМ 3. VII 16 ,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
ГЕТЕОВ ВИЛХЕЛМ МАЈСТЕР 3. VII 16 ,00h Sala heroja
И РОМАНТИЗАМ
(ГРУПА 08)
ЕВРОПСКИ РОМАН XIX ВЕКА predaja eseja: /
И САВРЕМЕНЕ НАРАТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 1,2upisivanje ocena: /
(ГРУПА 08)
ФЛОБЕР И УМЕТНОСТ РОМАНА: 26. VI 10,00 S. heroja
Госпођа Бовари и Саламба
(ГРУПА 08)
ФЛОБЕР И УМЕТНОСТ РОМАНА: 26. VI 10,00 S. heroja
Сентиментално васпитање и Бувар и Пекише
(ГРУПА 08)
АСПЕКТИ РОМАНА ДОСТОЈЕВСКОГ 1 6. VII 15,00h 124
(ГРУПА 08)
АСПЕКТИ РОМАНА ДОСТОЈЕВСКОГ 2 6. VII 15,00h 124
(ГРУПА 08)
ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ПРИСТУП У НАСТАВИ: 23. VI 12,00h 128
ТУМАЧЕЊЕ ХЕЛДЕРЛИНОВИХ
ХРИСТОЛОШКИХ ХИМНИ
(ГРУПА 08)
ПРЕРОМАНТИЗАМ, РОМАНТИЗАМ predaja eseja: /
И ЗАСНИВАЊЕ СТУДИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
(ГРУПА 08)
ДВА ЛИЦА КЛАСИЧНОГ РОМАНА: predaja eseja: 30. VI 13,00h Amfiteatar
СТЕНДАЛ И БАЛЗАК
(ГРУПА 08)
ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ III 30. VI. 13,00h Amfiteatar
(ГРУПА 06) 5. VII 10,00h 128
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА 1 5. VII 18,00h 128
(ГРУПА 08)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА 2 5. VII 18,00h 128
(ГРУПА 08)
У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ВРЕМЕНОМ: 30. VI 13,00h Amfiteatar
РОМАН И АУТОБИОГРАФИЈА
(ГРУПА 08)
У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ВРЕМЕНОМ: 30. VI 13,00h Amfiteatar
НАРАТОЛОШКИ ПРИСТУП
(ГРУПА 08)
АНГЛО-АМЕРИЧКА ТЕОРИЈА ПРОЗЕ 3. VII 16,00h S. heroja
(ГРУПА 08)
АНГЛО-АМЕРИЧКА ПРОЗA 3. VII 16,00h S. heroja
XX ВЕКА
(ГРУПА 08)
ТЕАТАР АПСУРДА 29. VI 16,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
СИМБОЛИЗАМ 26. VI 10,00h Sala heroja
У ФРАНЦУСКОЈ ПОЕЗИЈИ 1
(ГРУПА 08)
СИМБОЛИЗАМ 26. VI 10,00h Sala heroja
У ФРАНЦУСКОЈ ПОЕЗИЈИ 2
(ГРУПА 08)
ДИСКУРС МОДЕРНЕ ДРАМЕ /
(ГРУПА 08)
НАБОКОВ 6. VII 18,30h Sala heroja
(ГРУПА 08)
КАФКА 24. VI 10,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА КРАТКА ПРИЧА predaja eseja: 29. VI 16,15h S. heroja
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ТЕОРИЈА predaja eseja: 29. VI 16,15h S. heroja
МОГУЋИХ СВЕТОВА
(ГРУПА 08)
КАМИ predaja eseja: 29. VI 16,15h S. heroja
(ГРУПА 08)
ВРЕМЕ У ДРАМИ XIX И XX ВЕКА predaja eseja: 29. VI 16,15h S. heroja
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНА ПРОЗА /
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 1 3. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 2 3. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 3. VII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
МОДЕРНО ПЕСНИШТВО 23. VI 15,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
АВАНГАРДНО ПЕСНИШТВО 23. VI 15,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
ЦЕНТАР И МАРГИНА: САВРЕМЕНА 23. VI 15,00h Amfiteatar
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА ЧИТАЊА ПОЕЗИЈЕ
(ГРУПА 08)
ПОЕЗИЈА НА РУБУ: САВРЕМЕНА 23. VI 15,00h Amfiteatar
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА ЧИТАЊА
(ГРУПА 08)
ДЕКОНСТРУКЦИЈА 23. VI 15,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
СУКОБЉЕНИ МОДЕЛИ 23. VI 15,00h Amfiteatar
ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТИ
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКА predaja eseja: /
ТЕРМИНОЛОГИЈА
И ИЗУЧАВАЊЕ КУЛТУРЕ
(ГРУПА 08)
ТЕОРИЈЕ РОДА У НАСТАВИ predaja eseja: /
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 3 23. VI 15,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 4 24. VI 14,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 7 predaja eseja: 30. VI. 13,00h Amfiteatar
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 8 24. VI 14,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)

Вам также может понравиться