Вы находитесь на странице: 1из 2

Ministerul Infrastructurii

și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția de Dezvoltare Regională Sud


Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, Tel. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86,
E-mail: adrsud@gmail.com / adrsud@adrsud.gov.md
Pagina web: www.adrsud.md

COMISIA DE CONCURS
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante:

Șef Secția monitorizare și evaluare


Nr. d/o Nume, Prenume Comentarii
Proba scrisă se va desfășura
1. Cecati Svetlana pe data de 05 aprilie 2022,
ora: 10:00, în incinta
Agenției de Dezvoltare
Regională Sud, or. Cimișlia,
2. Popușoi Alina
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
12

Comisia de concurs a Agenției de Dezvoltare Regională Sud a examinat, în data de 31


martie 2022, dosarele de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante
de șef al Secției monitorizare și evaluare în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională
Sud. Astfel, în urma verificării dosarelor depuse, au fost admiși la proba scrisă următorii
candidați: 

-         Cecati Svetlana        

 -        Popușoi Alina      

Proba scrisă va avea loc la 5 aprilie 2022, începând cu ora 10.00, în incinta sediului
Agenției de Dezvoltare Regională, situat în or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.
12, etaj I. La următoarea etapă (interviul) vor fi admiși doar candidaţii care au promovat
proba scrisă.

Вам также может понравиться