Вы находитесь на странице: 1из 5

CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

D E C I Z I E Nr. 01/02
din 23 martie 2022
cu privire la Planul anual de finanțare a proiectelor prioritare
de dezvoltare regională din Documentul Unic de Program (DUP)
pentru anii 2022-2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională in


Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de
realizare а Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională in
Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

D E C I D E:
1. Se ia act de informația prezentată de Dl Ion PÎNZARI, Director interimar al
Agenției de Dezvoltare Regională Sud, cu privire la Planul anual de finanțare a
proiectelor prioritare de dezvoltare regională din Documentul Unic de Program
(DUP) pentru anii 2022-2024.

2. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele Consiliului Mihail OLĂRESCU

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Luminița NETEDU
CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

D E C I Z I E Nr. 01/03
din 23 martie 2022
cu privire la Programul Operațional Regional (POR) Sud
pentru anii 2022-2024

În temeiul art. 7 alin. (2) al Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regională în Republica Moldova și conform Hotărârii Guvernului nr. 127
din 08 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28
decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Consiliul
Regional pentru Dezvoltare Sud

D E C I D E:
1. Se aprobă Programul Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024 (se
anexează).

2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura implementarea Programului


Operațional Regional Sud pentru anii 2022-2024 și va prezenta, trimestrial,
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud rapoarte privind implementarea
acestuia.

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele Consiliului Mihail OLĂRESCU

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Luminița NETEDU
CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

D E C I Z I E Nr. 01/04
din 23 martie 2022
cu privire la Planul anual de acțiuni privind implementarea
Programului Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024
în anul 2022

În temeiul art. 7 alin. (2) și alin. (6) lit. a), b), art. 8 alin. (4) lit. a), b), c), d) ale
Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica
Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 127 din 08 februarie 2008 cu privire la măsurile de
realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în
Republica Moldova Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

D E C I D E:
1. Se aprobă Planul anual de acțiuni privind implementarea Programului
Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024, în anul 2022 (se
anexează).

2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura realizarea Planului anual de


acțiuni privind implementarea Programului Operațional Regional (POR) Sud
pentru anii 2022-2024, în anul 2022, și va prezenta, trimestrial, Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud rapoarte privind implementarea acestuia.

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele Consiliului Mihail OLĂRESCU

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Luminița NETEDU
CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

D E C I Z I E Nr. 01/05
din 23 martie 2022
cu privire la Planul de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2022

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (4) lit. a), b), c), d) ale Legii nr. 438-ХVI din
28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Hotărârii
Guvernului nr.127 din 08 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.
438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova,
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

D E C I D E:
1. Se aprobă Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru
anul 2022 (se anexează).

2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura implementarea Planului de


activitate al instituției pentru anul 2022 și va prezenta, trimestrial, Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud rapoarte privind implementarea acestuia.

3. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele Consiliului Mihail OLĂRESCU

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Luminița NETEDU
CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

D E C I Z I E Nr. 01/06
din 23 martie 2022
cu privire la Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor
de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul Național pentru
Dezvoltare Regională și Locală

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională in


Republica Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de
realizare а Legii nr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională in
Republica Moldova, și având în vedere lansarea Concursului de propuneri de proiecte
pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de Dezvoltare
Locală „Satul European", Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

D E C I D E:
1. Se ia act de informația prezentată de Dl Ion PÎNZARI, Director interimar al
Agenției de Dezvoltare Regională Sud, cu privire la Concursul pentru
identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală propuse spre
finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

2. Prezenta decizie intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele Consiliului Mihail OLĂRESCU

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului Luminița NETEDU

Вам также может понравиться