You are on page 1of 31

Ai c ?

54
/97-/fot 1('f- /zp-
fiVlrtti fr Q-ff,
flrgonY 0t gnigEclc /aR ccDo{rD

E.3ioRrcAi sT or lP. 88

1r0u.!6 I
cr154
r lt ,I
ocfu. 1sS
l_'l F ,-r'rtr,
lllO Ortrlt 'L
{i io'. .,{.^.{ [...1 rr,^J l-,-r& ;( svr(lz1

UpSrrdcd to TOPSECRETIAf HQ USIF/CHO


Itr, ! I ,,Irn-l986.
a
I
t.:

tol tllOi'irS S. PCilEil


Generel, U&lF
Coc&d.r 1! Cblef

Dorngraded to SECi9T_RD
G. Davls
z J u l y 1 9 8 3 R e - rAplcHo
z11.T":d e v r c s1 9 9 3

- - ^ ! , . . q ^ r . - r A
tr tri!vr:, I5*,L'. els l\r'A:av

3ffiI13; DCI Utrt 520O.i0


DOBS:[CNA?PIY I F
Cst{t uo. i -

.,':- 1Ii1
f;'l' ::11r-..
U ; i l r . 1 , ' 1,..-' , . . . ' .
3 - --.F,. - *- T' I rr -i:'f.y"rqr'-l::w.4iE!!E:f
!

EESTCTYA'Til.'ABLE
'/'l\n
)4"
t..-,/

flo c.1 r, ,.,,


.:.--5,1--
. .,
i4 FJfcO
!:'
at Sirelc51c ir.;r Ccr-'nd .|,;rces i....1 to bE able to gurj,Y€ sn aac:i'
&i attack, D€netrc:e e.:q:y dd.felire.;, Brd accurtely bcab erd d6sLro7 1lc

il: totgqts.

c€58t\i1.
Eut il:,a !.:t

In ,lu:.ic.t;
tjo
'-fr2
';,jald t.')l cccu-r urleer

'.i-t U:-l.tcd, ,l;;ai,eo


thc flml ytrr tr,E-

lneeesscrl ee sj(".e6riYr aj.r

I Asfenso ajJiea ircie,::1D6


'.i'.e :iirth ls-or{.csn conillent coctlrU obcnii

$a bltt:.ca ar.nra.^{7.2 lFuls t..tiel, cpcrrrtetl by the liorth r'rrorlcea a.l.r


E i|ele.;c Ce,ar4, 5r.: eCee]-lrr::'. Irro'"cctlot o,JE.:.!:s!r,urned bcberl.

n Ac',i,vo ilefease o;oJ,ru'; bo-!:istj,c ::1s;11eo <l&l not cxlat, eltho1;[ the
U
!oJl,1stlc I'li.ss11e Eoll;' ?farrl,;i;o-Q'e'"er neared ceplctlon,t Corueguert-

E \7, S;C co:r-.1nusd leea',rrea to liroiec'" 1ts retallgtey force Qt lttoper-

sei. ard rleri. Ti.e:o vere nst aes ?rog:a-a by any zeg;n', hut tbq rerc
fi belag colst€,rtly ref13ed. (/)
u
fl fae !f- ster:el PrcE:r':.il*

il ? Deceler 196t tUe prog:a: to U.::lt tbe nu:ber o: be&'.? l;r'is os


E&i,'out base, flrst a;;poved 1a plnctlrte by USAFln 1951+,ver vlrtrallgr
ffi
1 Seo Oca;ter II foi a dj.cc'.:rri:,oao! developea;a la ronllxd aj'st€trt.
H ri Scc Cczzt, 2, Sec'.i,o:t If, for a llstlng of bear4yard nttlr,rg DasGg.

B
'.--' r' rLfl
'-.- . Jes& *--'s "
.
T3
fffffET- I f n 1i-rr-n
,'T
.U LJi{fi -'t;-;i-lf,U

' I I
I
'"")eii
L' :'4 ;: 12 : !'t'i:+'s't 3$ of " 'rs
cc;.p),ei.;. 5;C liod oetlvat€q
"' 'J''i\;il'i-cl'r;t" f"r r'rr
{ o3 tlte ccElrL
coe,!!rt r'uo$ cn ;I DscE^liblr ItJdL''
t."i
ilelc lcel6tie{ to r'L'llt''lc
unlig Tt;rg 6lsi, -':scd: 19 o! t:";;''iiraili'cni
i;r?
'uo trcrrl';;iga U'i)'r+*+ Iirle lefi 'l ng"'
tg
vlr{;s (r: ttd)rtr:* lr.'l j' ii5
6rlc'rl
I
- 'h
;F
,ti dlrpcrocil cc;'ra; rea{:v LcaW t*''--t'
:"'t'l;i:trs Lt *'6'9;'* E;"^+5 I
l,
,b/
3',s (30 u'.)'3 t{i
rif UE); url tno 3ai:I e.re ;ii 3Xc t'r;i?viirt'ri'!:4rbg
i
\"1 c:'Lul]cip durlna thc' ii';i;g
. '-',,o ilr;e:'ied l|J'n6,'1, ln t:'i" r'::'eudi I

lr

i"lI slx tl-ulilso:\rtLrbcca.ecc!i-c';"''""di''liitgt::elastsl:t&olirriis' I


1,, !
,
( Ibe3',)L\=,:(riUE)riiur.tunlt""r'lilicitlean'aNin:l'ncd?h'4";'rilur'"n {
ril l.
'iic +.r.35t1 J'i' l'lJ"'v; '*-'1, llor''1 DBi;o"., Lecge r'i''*' 1,"t'r
I
rLi' Septeiber.L
i li&i t/cl;'
the l.::+T'r.lrlJ.i, i"lcCcTAi3, lloridil,
I
,f\
,oorj,hs later.5 Cne vj,:l;,
'ti I
h"l A
iitl';s"cad lrl3' FLo:lda' 1i
va,-,€d 15 jt*;.- AselSncd bo t:ie ii:i'J illr
I ,ti ge?ts3be r ];fiL'? (/)
sovetl fre iics'"cvet tD sur;bat rcaqi' 6t..';u'6 ln
'l
L.l a
"1
tt lio3c..;ar.l;'Cpro.,r.ilcuil;''cirLg.rj'6}erse;.eil..Elun1.'.r,bugu'.iL
U ilece thc tra,iorl!/ of sedlurr
1rgc*,1na.,lglj B!:e ConYel'slo:i5 ir'*il or'aiuelJ;'
lr. LlA
r,t
basGs sfi;5Ie nlrg r'latJ'or'r' Onl.v flve of 18 rcdlut bouber bades
U
ln D'tc@t'qr L!'5f;r***tt tber€ bld been Bo clur]S'
aa tro r1r.6,s asrlgned
il o
ti 81neeJune.e (l)
t\
n
iLJ fcrrce ttiro'i6:
* IL v1n6u (L2 eqLadroru) uao tllrr u1t1sr"9^p":q5ed
L'l1'
FI 66 IU-iJ' C..:Teui sLc'Lri5 ilelroii' Jal ez' P
,tr
t# rear$ vc;c; l+d,2nl, L239th 8lg, 19tb s. (aBt'U SSq)'
til la,ree rc'-cc.;!

,tq
r.tl4* zAI--Ld'e, Llr:, &r3c, !122&,
*.''
liil li?8:
l+2J8, I+215' . -, -

hdj ,*-:iEiiii2':i!'!;i3a;
'1, D,
**f;r 97t 3Tt', 122 5t 282 9?t ard 95'
' [ !rrt eal Fortar'
isl
*n*+ Il,!cob, I4tti{t iio;k, Pease, Ioctbotrrnol
I

fi:l
i1
'iJ

,, BEST@PY AVAILABLE

F
[.,

F i:#
T\
trl -sd*fit{J.-
r-d U'{ili"i::;":J
j l.r; CG--:.- .]ldeve .1 on *i'r"'l tic'{-'l''i:c;i &leper;r' by geiLng B-lltl
gl{Iteg,
to 8€:ectod giy^-Llt e].tr BlIl ,rr:y cirl'-c. .:i rl!3h1n ti:rr Urdto4
ild{l -
arrd t; dei;(.;r*- ,i ovcliiess iirioea'r iitr '1''t|7 t#t t'ie tClu"ch Petlgl"
f lvo ilrcrsft
W'o dlolr:;.-nl ii tbLii;r t||a3 a J|ear. oiil olirl i:a;x ce:Gie rouilne.
\ rcrrlton$) tc a &lip";5g1 baae every {u4rtotl te-
nlu/
p!-r r-r.J fie.r

r.rlneil frq:
(rltlrout

]2 to T2 hou-rs, o.ld :eturr'ed Ls tholr hcsc baee' In thj'o


o
m(* uEJf, cr€r,ti t-:.d !:r-!rter.5r.ce Dc.:o:::'el fe$1j'14'r1zed
t!.''t:leiver t|lcb the
lsl l:rrl !:'rse porrernel I..rrrd
l

problers ,if ctcra:lng i:r*:r 8''r:n':e ellfleids',


:'i SAC r';r:raft"9 (t)
U Iror to si;crjio(u'-e
(A
r1lr- feu"i '11:"i'"gtlcne of ctt-
lr i:l'-:;ilr r-^liia, tjltr i;',,*"i':l'r'ii a'i'; i';;'ri
leJ ('
j'l.l'-r-ilj3.'-e sLr'li{""''r** !7'g'lc;g';'lfc se:-triclfg
rc,r and s..:r-,:;.;uvs;l'
ml j;i'"Grl c0llrl.l'i.*1,;.-l 1::.e.'it'iua-"o rcfue11r.i;
&id rlqu!'per..., i;lo.i..c ha:ald. 1 Cl

3€!\u':"y precautlgna'10
irq feciS-,1.;, l,a3;,. of cc.-,i!j*L.1,c;., urrd b'-c'.' ;d'!.,.s
rd Sreserr;'-.,'1ct1c:lh8;:t,-i;.r-l'1t:6;tlu:'l:.,f1161:'-stortlclfroBthe

fi lid$
baeee . ?ir exas;;lo, ail'*lt.i'; cc.i;'tl r'ci l;e r'';ovl'J'] i;asci vlih ;tueL be'

rs!'-iir:r,-r:si tiil; c'.i:ielle4 tral:j:G On the retutTl


ca..:5e Jj :ir:rro|!:oad
rn
LJ f)!6;:,.,. .11;i3, :.rq.Je!:c
'oy
ci"'lllutl all'po:';s thr'- alrcra.iu errlve durlrg

..-- . . .- . . , . . j,. ., i{l--b ar'd' o;hel

u
iq ;a.,i, . --- -'J l,i.i
l':ri : : , * ; 1 . . . _ :':'J'ar
::'*;1:'- :..ri1if bl-.1
bl-'::b '-tt"'[
. sq./*a..r
"hcse
I 'eo
alffi,c-.:1..1:.; 1;l ;;lr.i, IJ.3, af Ltr a thorou8h evreluetl0n, I'sJcEended
J

'l{
m USA!-;bsi Li:E rcqJ:'clcll, be icle1,ed. In 1!g pilace, lt recqilcnded s
'I hJ
I
{
il
fi,tl
4
tlt * C',.crs:i; c r . . i - r u : : . . . : . ' , :r;1 . L L L : r i l j s c u s a e d L a t e r 1 n ' " n l s c':a-.;'cr'
1
t

u
9.1

tn
!.{
iu

i
IH
r P.{
I: L tJ
-ffif
'
fF fitriaswv??'

W;
BEST@PYA\IffITBTE
| ! 1 ! n ' : I r n ' : - ' -L-r . r /
T5
td #'*F- ui _ r _ ' : _ ..j r - - . r

1
J
'1 anA;'' -''!t i";-
:J i i : : r : , ; i , d € t t s . d c r . l ' f e f a l ' tr " ; * c l i " j l f j '
g u r r y e : , - i . L J :l D

d,.ltlcru rrvollf .";r.url Eogth3.l2 At tbo eril q,c ij+ces,pirr llAc airu;rr,ell rl
rl r
EI
daclsl-rr. @
tt
$.o lhgil .,'; lorcri
I

f'1
U, i!'..:rr,'ag.-i .'ct':: 1 i:e:'i. /. plert r1o"1or:l
'l.:.'L956 fof ke'ri:r'$ cr'-^ibird
o ecor'calce'lly pr'; Lic8ll
rq of SACrs iorce oa ai:.r-t, ru6;u-'*od',ir.::l LJ t : lott
[/c of t'ho
v:Lnarcbl'11
bad, b; l,3{l :ecu-a riJ$o1ete tJutru.ce r'l :li:':rc'x1rg "y
f,l
bcsbe:. :orcci, t-.;o-**.;1r&c oI ;,iiich, i'' \.;ii r-:l:or3d' ai,;ght r.c-- 8',:l'r^vq
$,
' vltir 11 :J1nu,.eair&r^t,ir{i. fn rr.,;)olis to o i 3ob'.ury 1951 reiucst i'rca
r'!r - b0 rtes tblnlilrr.' 1a
[*l Qcne:.ai'i,ii,l; :',ir a ruappreluui 93 i:.c ttl.c:'- fcree

ter:; sl'c'.0-. rJ lrr cent, L',J ic6ai'i o'u'-ri ci ihe p:oblo. Ercnrdit iia-'e
t1
U ln.f r:r sccrc'"r'r7
Lad'ucEe ecc;i-.i:i."ci1 by J ?c1,:-;*r1 :.-r 0,J;:e:'a.i?g;:r
"o
ri of !;l'c!ae l..c-..:gg !i:At tt se.i fg36ib1e. C:-.i0 lei:ruarJ J':1 ofi'lC;l'al1y
U
'th--;c to l:iclcaae efgU.r.{^.rlcrl a:lii foi-
!efc:z:c Gc::,=.al of 1Ls g,-5'u.;
trt
U Lg.rcq li fcril &r;s li.';er ltil,ll -i,-lj.jic aiideve tn" 5*'L'B
rngu-1.r-cEBEt,ii'.O

reci,::5cni:,ed, tile cct.!'on 1:; ii1;


n on 2i:.llrcir Pr*cj.deu; it.rarnd,ri c-jieinlly
U US/'?
6i,ec1r{ tresse€,! to Con6reos on qe:eru;e exDei.dltUl|es. Eradquarters
n!
i1 cG3 to $3 to be61: ecpeaags tbe grond alert force Dot
€.1:iboslzetic::
&,
tatEr thgJ: 15 Ju:y.ll $)
n
l1 u,
tt
3€'i;,rcer 30 J'ae eri 31 Ju:.J 1961 SiC 1:creased 1tr aie"t force
prtrr
fq
At the erd of tbc yeas.Sf$31sc$ft'
U by J.,5:j,.rcraft (586 to lOla).*

n
5dJ t Ol tbe Zfj,p, tA rcrc bqd,ers old 3j8 tar.ka:r (lF;, 1-SAC-Br 31
illr. 61). ill
!"4
u
tJ --€+*:t
n
L{

BESTCOPYAVAMBTE
qii+: ?, t#lt,i&+1nr.'.X!'r
r: i+f

rg
tnf
{€efi*{- l ll I nn.:-"**
UJ iq-.L-',--"; ir_iJ

gx3 l,riJ the !"''^'cL '


vcro cn 81,;r.1.* It El oulc Lo o<i'*rlned ll:r*
"het
icvol si olcri :lr 1tJ uJtO' De;''r''rirt4iotr tr \!s"'
tlvc c: aetl'i';.L','.g

a elldi:.. ;cale i;;s u8eti (do"jr4!* c;n tri'rt'-it


ciu.l;-=en'u it;l,i:;.-ja'"lcnp
,;,, Jctcrdno u;:j't t;:'ri
uvul.Iobllliri) tho oiuri cop:.:,L--!'"y of orcb bcr6er
iq :;'':'
tl}llkcr lquadror..^, 5,rch r,onth oiiJid'"Eellid refC irOdOtO eeoh u:;'!irt
l'Ectorl oi' creug
qulred al€rt Do8',ur.e, iakl::4 lntc' c;;;g1dc:'i'i'1on Such
lA
ErelLEbla Bnd slrcrLli 1n ;.;ajor tr....^j,i1Cai.l.;nDrc6,I'lrii5. E<n L^;Lt..iLe'

onc flve Eonth Der.t,.,; (octcbcr Lge.L tf.rc'.i.r. Fobnrarir "'.i*,) t;'C ll8rr'i'd'
t -i;'raf-r1
8n Bv6redo 0t 626 L .,..ers on alcr',; i,i.!s ua8 dcgrrded t I 66

rrlrJy bocar:ee of r"rt,irci:i:ito fr:'e'}bor;ie alcri, asJ or Eod'lf:cstlon


'tA
raa erez cvaLl'r.i1.i.1ty.ro q)
Dro5na6,
tt

cf r,ho !0 per cent alcrt regulrentnt c'll glcrr


Ifnat $ar tbe efiect

sllcl.ft inll clsrs? (U)

Keeplr6gcrcal:;"crafr(,.ia]'c.ril,a;.!igijeryereaiol].ab-cLoac.

L:t rhu ":,-J2 lcz'cv, eui.;rclAl[y, gtrru:turoi l:.c'cilflcop


ccopllslr tni1nil4,.

re;'.rj':r,,4 gllgrri^Cu ai'u:'l'abi'l'1^'y'U fhoee thot rere


tlo;r lrogrgs

avatirble, bg"iui'cr, !rjc' g4 io iruj.r'e oo useS een-oPeratl'a:r'r$t


"::u
reedy f;15:.:"resdeca,!::-: ..iri.ra. L:..eir,-ilcd.^" 3.rt problcc.a of ''ainten'

asce enA Euttiy seru qj,:::erruL'11c, Ti;il n'J-ber of alrcrsft out aj cce'

nlEslcn fcr lterts (;.OCl), alrcraa'u :lu'; ftu.y equ!'ppcd' (^ilFE), a::a

* aii:.r-'. tc'-l:l-J ll .i' per-.9.9n! c3.tne uvcliirb:": oir'


llJe ^'orce on Effil
FqY u::;; lt-ii rr;rl;;:y l"lO bq::la;, rc:*cei::"-t ot
c:afi ia cqnbsl
'ur.j.ts c: reco:lrEl ,i.ince EJiJ;r':tt
ICii ::isslon. i,.u"-rr.i 1I:, a ul:ii.ltG
c: 1n tie P!o:c58 cf convi:;lo:i c:'
tY '.o'"L:
lf .\ Per ceni' lreE obialnei
1n c{;ibat ree'ly vlnge vlti'. e prL::iu
-nd, d,lvlaLrg 1t lnt,o tne r:u'r'bcr of
AIL flgures vere tahen frc.r the 1-l
t"l

..r,..i]
r_ t;

BEErcoP{A\rluBLE

F,
ilfirmatfi't*u
j#;'u['.q.'affiry'r.'i$h'1'''{ryft}q$
;geii**ry..t**li*+Jfl&*a*' ",*'j,' -,-

c{r&i,'cBllzatlons rrld !trcl durlno iilc Laei, ;..'Jcll.critlti of ii:'; ;eur. I . l


".;;e
For the !.rzt ADC?enA Aii.i ratef arid ca:urlbrrilzgl.|.rle Ooubloil, !h', i,:ir
' r'i
li nod,e1bolru tl.e naln off cri,iler. il;.r rrrllccd Llitli,,orouna tlae of s.r - i
T F' ., i,l 1 .;' r : :, , l ,, 1 ,;.
. ;,.r t
,.1,,

D crafc Lft ltttl,e t!!a for r€D1ace:r.(itfucf a i/drt lf 1g Yal noi ln bjiis i :' lil : . j;t , ,
'i;
rli.ccht, thrs$fore r4nif ll:,,e tbe |,lrc:"bfu hnd, to Lc drolrnd lacprltri;:'r.1? i , , , ,', .'j: .,rl

(/)
LI,
' . ' 'i':;.'r'r,:t
3t can bO eald thtn ti.,it c1Li.;u61. lr.c.rea;ed oi,;rt Oltlfod l@! ci;p- li; "' ",'t' , ,

Diy el.d Ellnter.s:rce prcbi..,.;, gtt.li.il *'- lied tic di-"cr1ot&t1r5 offect, co
'i'r,,'rl
thc c*;and,tl reopon gys'"e...:, liul. crreL'6irad r:o trsubl,e oo$!e'-lng tltetr I ! , ', ,,,, iil
Tt^
, tlytr6 req';1rer!eirt8.-- V)
u
3,-'" tbe lncrcase0 $-u-i d,i.l -iri6;r ciev i;.,:rrdr"d 6nA echciutlr.s;rob-

1c8. lhe problcl of rar.u;'.6 1u ii-rrcu-sed 1a tiil,s ld6tor? ln sbc ci.ai,tal


i:
orr !€rsoarr€I end ull-l act bc s]irucrt*Lerl upou i:ere; cufilcc to say thai ,,,r

StC bad, plraneil',o usG sltt.i trade BvaLable by the lriactlne'"j,cr of c€r- r.

tola r,ed,1unbcsb u:Jte ar.; ;snker squr"(:onc ",o he.Lp ai,t3:Ln the i.8:-1-

crer to atrcrrafi retlo nceiicd for' '"he lncreeaerl elert. lfhen DD i"
"bc
decldcd to !€',81n thcse ',;:il'.s, rardn,; prible;s cauoed d,aSradetlona 1n

alrerelt avallp.blllty eld ccir;equeli elrcraft dc6raCetloar.* $ehec}-J.J-rg,

thst i.s ralnta:talag er.ou5b ce,ii6"- read;r crt{rs 1n each trctlcal udt to

lreet 3he lO per cert Lie:t entt sLill a,l'.ere to tbe polr* of not rorklng

tbeli trore tbaa an avela€e of f4 bo'.lrs I weelr, recej,ved, ccnslderable 8t-

teE?lcn d:r.rln8 tbe last stx tro:tthri of tnc 7rar. (U)

t C:g'r a'ia1lablIlt;r cccc"ulLed .f()r f6.2 bci::ic,r degrodBtlo'nsr ottt of an


qvcnge of 66.8 ?or tlre nonths 0c'"oirer 1'r5f tdgugb Fernrary 1!62.
(frfcffng, 'Alert DegreC:,.t1or; [5 ;:c.ntb averagc)r" pcpareil by Lt Col
E. 0. fDrckc" DCELYC,L lbr 62.) W)
t{

S!Gl:':i
li.-$rtffi!$1tr6*} r : ?
iu,*rlrflrr}i'," rftrm*teflb* u"- i 'iit
rr)
.-l
I
U

l!ori.,. 1:; 1i51 ;... ovOJ''. , s llotr ihat ci: *.a!edtbo cci;+eyt ci''.i':ert

dUtj' aS lt hr.- usel; i .rlo..;j.. !ttg-L-;cdo )u":iarAz AlCfg r...1 bes.. ;.'Jled

to Lho trirlnlnd Dtcs;,". and;r'i+,lne (:u17. iii,:: nEr progr6$i tt6j 6.':l-v

nonL4l duty a.id .|fi, i,,,itl rO.,:l1;tlor rsl.rl 8cct., iiilahod viij.r.s On c:rig.
ij't
gAC a}i' .:-j.zed'til'.rncod',3 acruLj'ti'lza olo3cJ.]'all c;sJ
IlruJcr[rrten
f{a dutleO aril tO ellrj,ur,,r ibcle rt$g8t{r3;sl Don-EusoAtlal. /i ct,gtr'$ 'for;l
n.o nssk ncuLi grner*ll;.i..L:ot -,:,s lcbeduleS 6C Uogfn olfr-, duty (r;.3cb
l3J \-

lgcludei t:a:,ntng aLrl r ;itc! t.:;itlm rcri), 6 i.stltr f lylai slA I lie's}s
''
r'1
rl 1D othof du'"1e1 DO'r (..- r.;l l1r,'', Astu,re.Zl (U)
tal

!qc tho succcsE ct th..! ner a f.ieilu!ll'.6i co!rrc!'- it?ondsd uton bos ?el^l
",J, Ualt CcJiAridels Lnte6l*,"i1 el}
'ff881t:o qu+":es j.lio Llre aLert clclo.

il In f.a^'eJuac :,... !rai;. ,6 D!r"r'.1041 rciJ-':;l:4, u-:.I'i ,;ir"ru lor be.l;i;"i'n;

tbe rJ*t, fc;:"i roro f ilored il veek t;;-r liLit I.J fLJU\; unitl tl''r cl€.;'

ll returae4 trci.: Loout 3-ll'2 days off. lli:LrJ'rg i{rzored fl.;tn3 fuc;e'liat*-

m \r af,er aler:; lt ltould seen rborter ioilsE arij tro8o fl:giitc off a:'er.'"
U atter eLr;t, r5d ttile rit'ia'-€i
Bur subeequenli.y CIIICSACnrlerl cut fllgh'"s

U ftalalagrr ol;€cilou.22 (u)

[j IleaEquar"-uire SAC bad, nO llilcrl',icn of steliilBrtlz'-r.g the scbc(i.i:18t,

but 1i d.i.rl eer:d B tean lato tbe f1cld to Euntej. procdures 8oon Biie:'

fi t.3e lncreased a,l,ert be5aa. Aft el a vislt ts 21 tactlc&l squadror*, :'t

founal r,aw crs.'s occeaded, tbc ave3ag,e uord veek. llck lcds vere 1i-
il rgultrb:,e eDd, too nrcb YotL ca^s belng do:te off elert &rty.4 Gcnora:.

ffi ?<r.rer eeli:

f;tclent
'. . . I an not geti.uflsd tbot

-s 1t tr16b-- bc, " aEd, ca.U.e{ a syEpooltr! to dlrctul


creu utltlzstlon It

tbc arob'
cs cf'

$ b.t* (u)

m
TJ

*31s.rl: isi? t+:.


"*t::'
'
..*{i.d|r{tr; ,*, J5iry L Sry;."** , -iLi[- -iriLa
79
*ffiEi
i:D
I

"."j
Uii;l;,:,::,
*j ,. ^96I, :;-4bt L i -iI 5c 'ral ::ul-
|lh1c helrt 29b., .;rilfei..-
-:..cLl'.^.;r

L!i"'.id e:,i . -lce '!r-tOSeLS fvi e*31rtr;...3 tbe ir-bla gt' excc;-ri.ze Crcv
rJ
vork 1oa4;" At rLe ead of tire por{,c"i tle glC aisff sra aDttrol-lDc lhelll
I
,.rO t;: (u)
ei'flcec7.

I
rao cica:' at i:.-.
Onc :^.,1,..{J tiE-; ::3ny s'::,€eulln- ;"-';u-';les re-
L'

rElned t; ie iulve-l. C,^131ir^ r'3c! {r', "u'ed hlr crGt a ;:.-;' evel;;idra;

; ; poeelblc ;;;'irq bc rionr t"o na!.: tiicrL l-u!|a 3l ocgfortal;.'' ol 1;selb1e'

He fras c:;".1ncet ..:.et ii"ay U.,*: t:i* sx:'e q'ed:lce'


l tloa tc il:-y Lirlt\;
Coni...;e tO asblbit

tbe aalsi..:"ii; u&eLs.,/wod! 31tu8t1ol; sJ 3i:eii bsA 1c


;'',j (.:' :'
,l tbc 1not.'" (,) (u)
&i, (

f-l 'J"r-. '.:vel 'rii..!le


A-, .: . : r'.: ;. chsn€es la grcu'.'l alel'; lnvolveil
i."j
kcreese- :..,1-w!r6, altera-;ic,rs in Lite f-yl:g slcr? Itrogre-", cc9si'stc'l of
r"l
U fo[t€ ci.'lr.-;; , (U)

r'? ona boeb v1r6 jaUnch'


hJ !.r,:s a ir.xlerri be61rurir6 i:: ljtpt,eliL,et L958, ultb

tig n e;;-'iet tgat.;7-J2 eve;i sLt, aourt, SACre olrbo!'De &.iert lrdact'ri-
Fi
bd rutlor io .ii nlr45e lrgnchlng e total cf 12 Sofr1cc
!10816,l- h.arl f.crcased

n
UJ
Der d,ay by iu:': 15iJ.. (fi
I)

D.slng I#C antl eerly igSi alr'borlre alert opctetloos uere conduc'"eil

alon6 "ia"ider" t;.;e rqrtes rdi-&;,rb411;;6,la"tt nof"b-so.rth foq)s s-"rctch1r6

frcg rJre U.S. r:<illir lato bhe Cc.:i,adlerArctlc. Sir sortleg pe: d,agruerc

eas1ly a4gr:-sdsied ;js lrll^r,r, eiid vltlr the lacreese to 12 sofrles,

be.;l:n rg r1!b t.be 'Cwer ,ir-''.i' o;:*rot,lon 1n January 1951, sdctiioaa-l soF

t1e8 r.lere s3plr' add,ed tc tiie c.r'-l-g,!rnl,fllgbt plan. |!b1e tilal not !,=scll-

8te1y jeqpld,lze tl!6tr1 a&fetji, b.l', B fuiure exlrnalon of tbc lrdoct8l'tltt@

-:_iiLH

i .i'...,'
nl$,i

OU
1ffi 4€tn+- ;',:)
Uiir":l"i"":
'ud

lii
, I'i
flir',:s tc ,; r,r.Elxigontli

cclictL-l.ltrrr;.; ^,"-bles roil


;1 'r.e foreg cs[id

Li.c lirlcca6ti,y for' e<tgnslis


cgurlr] 'il gof"' .' lazarld'

'"'looli',-;t,,tlcn i'1tii
A

,L/i (A
ttre i'glic:rr.r ,'r;.l,1.1lcg Agtrricy a1d th', Uen4diso Covgrlt'cg'"1i
F}
q
Iti'o .o u."'< ,-*5c pfoL*''6 l f i Q t ' r ' : ; ! + vl r r f h C " 1 a ' 1 4 - r " ''r' :':rtlttg'
ir:
:Fl ;rlreag a1r-
'! !'l diu-:; ci^:'.;; 1.,',). Sl'C c;x,:'atlons p inners derrlred a b-"''-i'
r; t*l
'q
bct... eic:. c!,..-..,i kngu;i r^l "Gtlrc":^'3Dc8e.i I? ured :";: r: 'i':€', ono
i: l - o o
id c' ccsijc:e;j|. cll'-..1.:.1:ovlge:J.l; Carradrr, nn{l thc orther trg.,i,. *1,"1' the Atlrrntlc

i*'
Itt3.
to !jcscr:,bo o :...i.;o ln ,,i.,: lrcStor:; tiCol'"srr'enr8n ar€c .:fr-. r rqtlrrnlng

'":,r U.r;. T r'::r tash J.'orces 1o';ted, ln thc norlheo'" ;'::' (GAttLEst
to
i,.n' I"rr.;, er.{ tfea"'ter)i gi i.Le1son,{IB, irllr6ka3 end rt fiscj :i 181 6;nlnp
iUc
l r:1
ticurL seri- je t..+ c1rqrrrf ,. Al1 plerUrl:6 arrdl reg'.rlt$c:lll {;l thl3 tie'*

i,t rberc
jbr pro;er.,rrc u,,re c;:.;;fletea ard fonrald,ed to usASet tba er.d oi i;rc

tbej aralied lxjr":-lc Depar'u;ettt (/)


i@ "DPtou"i..?T
tt
iour s;ri.-".J,c r.l,r.6-: :i;.4 tuo bcrb uirgs f.l'cr one llrtic a (by a-ril
,il|
.LI cr,c. cqrb vj,t€ f;rrr tlJo scr!l.::;, sLL or. tLe nolthcrji rsuie. cn th€ '-':llo'

irl crn c3r.trse fuJ; sirete5lc uir1,; f,Leu one sorble t Coy.zJ Etfteaatb Alr
r lil
ll gorce pro.,.j.c,Ed,fsut KC-ll)t for tbs Elelscn AEB tsr:kcr tarl fcrcclg ^d,
irl
i r.l tbe SOneJorr itui:{ force recelved, fOgr alrcraft frcs SaCcld Af: tCca.3O
i!d
i

i #rl $)
t-
q
li
fr i r-J
II A ner* lng:ellen., 11. .,iie alrbor:le Biert ollre--lcr, rJslln6 ftca nast
*Sf

I
I
ril
tdd exerclsec but be6:;n du:'fua; "Kecn ArGt and csntlrued lbrlrg the a63t tco

* lor a revletr of ti.e cocrilaat,lon aud, clearaecc stelB lnvoJ.ried aee Ltrl
'SlC
$i
&ia,JC,enK. K. Ccaplo:r, LDo, SAC,-to JCS (Col Ernart l{ardln),
n1
I Alrborne A1ert hogratr" 7 Jttl 61, Ex 9.
F.

r
h

,i
f I'q
]tJ €.PRTF

I
'''" "'+t{s'14f
iffr*qj '+dr'$}rt'li
.*;$S*n.W* -, *$&***frl$&*oo&*'*Jl$hdffi- "rro3$
''I
I
I
t
-SI#r'i" F Uliil_',,]_
,";J) 8T

) quarterly oil+rr.u,r;o!rt, res Eonir,r ; J! of i,^ie Thule L.3i3 fuclllty, L',i

II eerlf' j.i51 tirc ii.rroaaerl yrofl,:,, r;"r./of tiiE ldoslle ru,'rJr1; jilatcn sr{i':
cJ'
6/rC 1rcleaalr:.;i; confld.ent thll. l: vorrld r:colva ihrt the ryri-
""t "arrJ,1;.31
;l
J'^ tga stlil fenl|l:":tl vttlncruble 1,, ' ;. encir{ !i uprlse rir,'.rck }:,Isratory t,o

,,{ 1'"e acaln efforl, i,.lelilt iiorth i;,,, tlco. '.liili the j,rst,Ella",lon of on il
t
..J
eutc6a'.:,c bcnl ri.lra 6i,;'"$i vas i'.,,j,p1c'i,erl1!r'-' laclrio:d, io ;,:;.ltqr lLuj'e

no
.l utlng alrborne sLert tlr';.i-af! b'..,;ir'.:r1ng20 r'ri.-;a;t.32 (4
a.J C t{
FT
ftit in'Oolcr:* Dc:e" t*- .,)rt.i.:. .I dAy I'r'u:. ii,e J;-:, Zi B: ;,Eto'tgr
il
tI
AXB, ibel,, flrr r:orth i- olbl'" ilr tho r'1clt.,l,i;r of ?i:';"I,e,!:;..l:orlnc
: r ('
I
I
ihc faclll',y by rriJ,erl vJ.:;uell;,, ,,r.'by UiF ,:cntact.33 Elcl &{,rtlo reg

rtfue:ed ?.':,co, c:lcc e;.r-;:a to Tliule end o:ice sblio tha ri.rcr-aft ffas

ls the vlclalty ci n.'rie.3ii


il
't4l
l Aitr.o;gb ilana caij.:i lor a.lrcrat'L :o co'rer th: s1:e aii but tlrree

and c[e-iiai! h-*-s oi ov,-:r' 2lrr35 ';ttii ti;e alrlvEl of ulnter Lxe 6versE.3
!. ll
lJ res onig'ebout i,l' bc;us ri rl.iy. .tlyorse ueir',l.er at CraoscA;, l;lrailor,
ru
t{ thc foi'-'arfl rcfuellt6 beJ,t r-a8 ti;i; ua1e1'ocio.l'. The outbourf, r'cr\elcr ,
rfl
Srce lfea:over /J3 hr^d.t,e l:'iue a irirge t€scrve of 6ae arni,iairie nhcn lt
1 ;-lched Gccgc becruse reL,',i"er c',.id,1tlor.s:i.:,oiit forcc 1t.-c tcLurn to
*J
lfeetover, so lt coutd aot del[le;' a nal(:L:.it.i*ou;;fly of firel ."o the qJt-
l

'-41
bound 3-52. If lt vas ebl.e 'bc l.ir-i. at G;cse, ."here rerl::ed tire i$C€r-
r. :}
talnty of tak1ry off for tlrc, ses;ud refuellrg at havy grose uei"i^.ts,
i
tt
egala 1n bad ueati:er. Alttrcu.,;h pr: t,ia1 lcllef rss obtalae4 by securtrg
I
;aralsslo: to werfiy ca:rlda Hiuir the i!-)p uorrttor, tlnrr ssvatrg illste1ce

'.1 to tJrc orblt aBd psraltbJ.ng 1ur6,,1i L!:€ ovcr 8bule, thls drd not rolrc
,{
I
TJ
aF0fsFrs ^,- ',
tr't
[*{
I
I ffi-FE+ Li;;.i:

BEST@PY
ti th,] r rI!e:'.:.::g proilr,;::. Ei',. ''h Al'r I';;ce ccnplalned of tllc 60 sortl'"9

thrsu'ih
o l.r.^ri:, ;,"e 8oo ii,-:'j,;5 1r3*:ti botuo, ead tb€ ground si'o6lri1
,]"' rr! tbr
ri osg.;c nee-uit tO occo::pllrir iiic nfua1cn. It regucetcd rctlrf
;
.srl,leot ,1o,,..t36 (tl
[E.a i,arlble
IJ

n
[J
Hl-"i; ,:l;Ilrlrri.ni.l"rro of
''lrlrctlo
la,l.c" penlllnS; SAC coaduct'cd ltg
tKeen rixep' l' ;u:i' U.roUGh
8et*:iub a..i elghih atrbOrr.,. uiett er.erclecaS
n-r thtough 5 Nowaber' ibclr coR'
[al !O .Jci:te:i:eli and "lllrc Brii,hrn lOctobcr

of Li bcsrbe:"sofltec. lor euch bccbcr sstle tvo taruef 8ortto3


it' tlste8
[d, a'l
vsre rGq'rrred.Jl (8)
o1 c 4
[l . Sga:1-:lcel:J', Lhere i.is tlttl.e ri.lfference b€tvcen
Fi.;",:.1jr':{ {r:rl

lhe n'Jrber' gs1 !!r:& i,ciie*'.rf€4


. 1-"s 1:=r.,t:r,",e Dred,r.leSgOr"{i1eatr ll-riru.x "r
{ LJ 16 rioru r':iieci;"ld a"':d:3
atiil a:rl(:I.. vEr rrlrtuaL-i,r' the salr.e: cuy
f,-.1
rl 'ir;'rre u*rj ll"ti* CbAB6'
r,cl.'c aj,tr-:rr:e 1n'iieen lrXc' Lhan ln "Cl"a.r 3oad.'
[J
tfflc.iencys ;,1 ref\reii:gs i'oi; ccilrtt-''i (o'i' o! ':LT5
lit r*f';e--1.i
i'l
LJ scaed,u!,e:) 1n the r'::ond c^cl'c15e, e:'d' 2?l no! co:';r1::ed'
(i'u; :i''t2i'A

f"t ''a'1re !ru;i;r" thlcii :L--sd o$\y


II sche&r1eil) ln the 1J1r,gt'-rcrc:uo.3B fn
iil
3? elys befcrc lt $as e',:ir,:r'seccd[by "Grrc{ae D@€rt l+22 eortj'cs vcre
t+t
u ccli,iiiiei etd 38E rare f lrrn-
?o
Of B"l+ refueiJ.nga sr:irei:led1 721 vcre

ccuple-.ci.Jl f.b*, in the short tg.e lt sas ln qistence, tbG o!€ra'


ffi
td ilo.: r-Cieled closely to the gevlors etcelclsee.r (P)
{.1
ffi
t!
* Fcl e...Crp1e, ln \ilre Erus,lt' 1l+ per cent oS eII ref.r,:l-1ngs. fei'.".rlui'e6
rrc;e !,o'- ccrapletect; 1n "Clc{rr Rdd,t th:l's flggre vgs a-oo 1l+ per cea'";
B arq 1c ".Keen Axe" 1t uas 12 per cent.
n.8., IL Dec 61; l'lag, DOCIIP 2861+, $tC
(ilrS, mOl l.5JJr- $rC to.JC9,
to JC8, a's., 16 Ost 6:')

F3
5
', '
n
EC €-E4-ft#II.,': ,.':.: ,
;&@PY
AVNLABLE
,rf,t
ti

F
-.."*"".,i,.:rtw!d*

8t
stff+E+

i
Stfet':.; 'c j'r.lf Crrrnar", " rrg c''tivlnt"'l tilAt fA eucifirrrtledi115669C eleft
I
lnritrtB'!" i' o'l' natlonal fnlley ln rorld
l,l Drcdrea vouLil be sn fiffeci.ic
.J
cr1lo8. I." told usAit ln r;,rriJr JulJ tir'*t i{'ier 15 Awugtr 8lvcn ?2 hourer
1 nci.l'cr,r Dmpt routca G.c
.l*^ ti:d cc6etrr:d caiir.d launch 6- sortlac ctrrrr.J,y
ullrg

cech On tilc, no; lhdrn Bnd ii,-; ibel"n foutcs). If c:iJ'; L3 trOllfC rCtr'S lvLl]'
iTJl
abl,o 1t sl.lil, c,,rrld Jau.u,r i-C scr.tlegr but torset. ioYtraga rouLll Aot be
-_ cf,
3r GoaDlcte. iille ci)srsll'rji csul,C be prcrldcd in r'n oaotgcncy ty utlsg
jr
to reftrct tro bisr.bore, rltlicugh thc req'ulrcor[t for cdiltlon'l
one tenher
, i'l .-o su6l81n ,'Lhrcs.: L\iG,s" rqt!t1r'.ed vrlld. It alto
sui?ota DronrFDOllo
td
.l ck:al;.tco6, p.rAilalon tO c8rrry adAttloafl rGrDOnt,
recelpt r,f ovorfil€lrt
ii
[*i, r . 6)
rsd FecldentlrL

,j
"pP"ur-i.l'o
u
Er;aoquzu.,;ereAlAs,;'lr j;lr Cog'''^nd r"lld nol e;r.:,l thrt tbGSc t/llghts

dleflclcn-
?? liou;;; afber 1! A.:.,151 beco',::e of auDI'Ort
. i-! beglr: vlLirln
cc.:.1,i1
''l
of {v-.r r:lil'"hD tJ88 r.€csci i3 ga"i:'3f tbe B'cetacr? fuel'
cle3. A sj.:Juiil
^
focd,, end, oLb,:'r eupl;';s. AIeo, alrclafu opurcs, Beroslncc SrclD'l eqlrtD'
U
(ACE), vciiicles, etc., y€rc not av*ll.rlie co ougSort tbl cDcretl6
tcai
n
tJ Bnd ?rguld not be Untli U.iii' and DD ap':'tl'red "Cliro$e D@..-l*l V)
q
'r) ilie gues..lon of vhetirer en LleraLlor. of ti:j.s na5rliutle could be

EuDfortee on li Alrgu$t uas onJJ acadeelc, lio'rever, becanrse 'L!:e leCessarl/


m
IJ elli€gtlc cle&raoces ye.r"e uot erx;pleted, by
'.lrat '"l^ue. On ""he ebO're

:.| iCrr'rotae &.se" trL ti;e eskbllsbed l2 aortles Fl dsyt


dete U$-n epprovedl
U 'ou-. cieiuolices UeIe obt&lnCd gr'd CIXCSAC
lt vqrLd !ro! Ccuu:;crlceuitLll
f-:1
ri csuLd as6urG that tbt olnratlon vcilld bc properly .ulElllad. Tne USAF
\,
a.Idl tbat at tbe blne tt wog grclfr.rtr4 for 12 sortlet I dAy, sAC ilavalqt
t.
t

i.
u
lql

s:
r
n
i
E4 $++*Ff
t
'1r'riy,ilt" ' 1E: 'l
i:i'
I
,.1
1 arrGFrt U;,JLt,',,
-1,,,;iJ
:' ,l I

tJ
an on-the-slrelf ceyebi' y to €tcli;.'t,1. . 1b w | I alefL i,,v QflQ-1,i.i(enth or

I one-e16h'-l; of tit,+ hoev; iorce rltirln Jd bswo after riollflc.rii'ltr'h (/)


u
I Piana lo SupPorL ',"j eDoreti..jr uLl,t ucrl adYBr.;c'i bJ' thu til!,a A:r
|.J to
a Forco offl:te,lJy a;i,;',,.,:'1. |[hc,LI F";r:c L,,'6lotl'cu Csaaad (''tfC) alesdcd
II
,.,J , rcqulrltlor.s throqllr lr,-r cysl*rqJ atxl eftnr tJ Auiui lt veu ilr's to

l*' begln nlyl:;s net0rlci JJ alrlJfL Lc tlle fcr;rilrd ba;-i cupport ii,5 tbe olcr'
I
r.J {-'
stlon.Ll l u co.rld ilr'(.ir:ic the r*q;ir":{ Ac:c,tpace G: -.i:id Egrr.i.r:r.:nt a:tii
i
I sIiOfeE cutllted, tn $:.(l (il*rotlsiin O;cr:r 2j.irl by *:; .-i:pteotrst "l'5 JiaslCO
,"J
.'

Alr Cc;:.:le::,]sald l,t r.I,;o corldl c.r; ^cr L the .i.l,cloctrj,l.sllon trr^l'ln6 1r :"
i'j
ti.r, ( Cral bj L Crrtobcr Ii .fii: prorfii.'L rrdrlll.lot.si beae crl'iioft p::-':.lr:el ,15

On g &;:,,,r-ber SAC:r1,;ri-cd USAif Llurt r,ate.licl acl,l'(,i;i uere ;r "';'kL',.L?


;j Tno JCS a::d the Pr oj,rie;il appro-."-ri tlie pr:61'r:::r1a sr.:'iJr Oc'"r"'rirr 8lrd ii:e

tr\ JOfi:t Cirlefu egrccd,-o eu,or SAC C(llsll;li;'rl,eClea|"al:eo8ul"h tttg Ilicf-


; bil "O
r.attcDsl Ci,lrll A. LrlrL:. Ltr.ianlial,:.on.f8 'll:r-,seg€re c*rplete.i clurlrg ine.
n l4
'.irr: noct r.oni,h tlie o;clleag ta:i'er talk foreeJ h.aa
r,o:Lt'.rq> e.::rlby early
'l recelved tire naterte'.I allrl, pereorli*I* $u;1Pcri to er.a;Le thea ic Lcgln r,per-
U etlor=.5O on 6 ltov.:r:iber alrborne eler'; lndcr;trlnatlon oa the l:er,
'qlrc&c

l D!Ec" routes be6$r,51 $)


i"J
LI
Ft * Slclscn AB recc.i.ved an au;::.enLcrLlorrof 3t5 TDY offleers anil alle':::
r.l
(.,'.1:;lr.cluderl a cp':c1al, eotd !rr'a:il:.:' e'.:1;.reeta'.1::of 23 pec;-c), a;l
J lo:rreJou recci.vc,r 257 offlcero and ak.tn on 3Di. Thelr epe:laiti,es
1:icLudccl: operatlolis, t[altflcnurce, f'ood 6erric-e, oupply, PoL, J.lq*ld,
:r cle'6e1, transpoltaiilorr,
f1:ar.ce, etc.
8ecur1ty, pcrscr:nel, ncd.1coI, flre figh',rrs,
lhe coslard, voul.d H&lt untlJ. cariy J.!52 ber'ore 1i, trtde
ary dcclslor. to chalge tblo rrrnlng to NS, (kterrlev, R. l{3pp,
iilstorlan, tj.'-h Lb CoJ.C. K. i'lri'.:rcr, .1r.r I[2Ar 12 8eb (l?; I0li, 3r.'i.g_
til
u Gen ii. B. I(l.,ifer, tF, to VOl;.CilC, "&larurlng Sulpcrt ol Chrcae D;:er"
5 fov 6t; IO:4, Qol s. Aq I'tchr{e},
nrrt of Cbro.ne &raer" 12 Dcc C.1.)
Jr., DPP, to DPI4 "fiunlry $rp-

;na
' irl
!

,,t'l
I
J

,rtr'
,"si{#i "irtij:i
,, i.., -.iii}""6, .,.1i1il"
",,,*..I&id&1*".
s,---:Ttrt e,
j; i;E
[,i;ji]i_,,.Jj
"J

Alt"hdtgh lt flq; I v €Bt.: .tn D- l,c: ;ffl {.; pcr:;lt o\} L-rr*r
",
enalyole of thc 8uccre ! of "r.,,.,:r:l€ l,',.,,;" c. :ratt,:;lu, ltxllcetlc:;s ?tere
i,,J
that thc bcrabcr stre$i appr(,i :,. d.td l,uu lr{.rsont aily Eorc dlfflcn:.tlec

rt) thon prevLous tltiddsr' tyi,r r..,.-'clee;, Tnie, tlre o'/sracat tenk..jr' --i3i'.

forces dJ,l oxporhncr: rrlf: ,,u-u-elr /ru f,luieon, l*llntBtutes of -"J io

-50 dedr,ttrl bclcr tero ct,-,il.Eil'$ruSuri).pro'r.rlor l,;r rglntdnlrg aL;c""ft

and 6potrr,il tugtrtort s,i.dlu,j,.',r:;'? but ti € to$k forcs ncvor fatled to cl,,:-

llver el+fuetlng dur',l.rq; ".,..r *.tst t',ic oolr'"fit of c'peratlon, an c'l?staldt


q2
1ng record,.i/J Arrk6 Il:.;;:...i', the iixtei.jnth Alr ?orcg FDor:+d o

problel et ilourileeu'/rl,r i;iir:rr i":!ocu', tli,: pt1,i.ii:y bc;e for air,r-"1ttg

B-52s on thc s<.;uthernrcu-.:. '^;.e 2j rlrc.lc.ft 1a:.iing t.nerc dur.f€ trr'r


cl,
tronth ovortoxed, lta relxilr rrr;il :'ila;lLh cn;urblI1tlss."- S$f"eer.th /rir

lorce requesterl 15 ad&!t.Lcl.i, ,-,\.ler;i,r:rc€d ts-5?c,zLt.'.e!'..1nce


pcrso-..1.55

fae SACrespor*ledl lry eI.,,-ur,j.i,,- ri|'ne 6rnda,rrF.en'"lr:;; the Conbat igun:ir

I and Repalr lG', (CL{E() ;., ',,.e Tce i.eaiguat'iers noted redrccJ
i'
"*c.5f
t, actlvlty at the booc ouf,seirie:l', r.o t,i.e flrs', J0 dnys, liorever, and toid
ll
il
Sl:cteenth Alr Force tc study ui:c eliuatlon untll February before ageln
i.i
trJ
reco-.en4llg ect1on.57 (i)
('": IJ
L.l
tbese probl@B u6ri'g'reei r,.l:u.r5!i,bui aftc'r an er:atysle of "Grrcrie

Daze" ccapared, to 1ts ;;erle,:et,,1r "'i{irr:l lirushr" cperetlons pler::;elJ ,.,ci.ricr,


[,o.

flnd tnn eppreclable


': trrsreese trrr oa,iiii,c"to;ue d,'.i.'fLcultlea."58 &ca.:.,r,irrg

Li +J2 sched,ubd sortles durla6 eeeh ecerclse, t:rey tabulateil a1r devj.a.ioas
i
: fr"J
Fi

s r
I It ehould b€ noted thet per,sorureL elrJ. elrcraf,t bad ehort\y before iir-
lr"q r{,v=d tlco tbc Ecr.c reJ,ubrlous clLsute of Cltltqnts aad Trrbla6toc.
I t r :i
, tlJ
IFl I t " q' . . ' ,t I a1 4

+i i' : r*-,.-'_

3J #++ I

tl1r

I
t Be€j100P{
i
tr
F,
r
ili
L
C.:
p
i- .-,".'--, - .ni$broi{*Lr-;*.:^J.'--'--. -. - ,. . .,- .*jf**.-,. -*. .+dh|k;-

I ffiFs Uiiil4,:;i,:iilD d6

! end 6rcr.ud. ebortg i.,,i!!rteti i.y *iltrr riuel:,,- eoch ful 1';,;tl;'.i:,g; llelc"::.,Lncd

ond ';obul,otedl l'i.ntc,'.rr;r,:o r^ELf,r:rc-


!4.,'l
gchedulcil veraul au'"u.rl fil'.)rl

tloru aad operatlcr.:ii lncli-n'"r


tirlej

rclntrlbullr€ to lr1r qc'rtai,j,cils or uroirttd

t abor[c.
tTlrc
Tiicy four:l liotc f.-,l.6iil. 'j,D," urtg leet 1rr xui ,-"c&a]fu,ll.r'th::r 1n

Bnr.;h" duc ',c roro ci:,i.:;, ib ai';rlli.l rulec"tf E;: the cLfferc:',ce
I ln thc. totel rruobcr d alr u,.:ri*ilor)",I err.l 6rorrJ &},;r'.t rrer on\y 1? (128
nCirqae
ln I'Cbr,;qe Dcn€i al;,i lI1
l: ;1,:,"'rj.L;.: Br'.r;ir"i;

Doce" 4er'1et1off sc.re encssiLci<.,i ln Llre Orrcset,:fucillit


andl Il c:' lhc totd
gl,Gratlcn.

llnue, r:o oppfcclrir"."'.1d,lf{e:eirc:, ,i;ro io'ir.<j.betnecn trie tl.o cii''ji8t1c:ia:

SAC Qnratloni O:e:t'23.6Ui r,j:j'..1c"1 tjs reculicd Ln ioar'.1,'fUghi tlEe


iChrcno Ds&!r. ;'it lt';:;1,;il';blc Lhui, b&d,*rij,rr:3nDh" beon 1,-'ice{
on

under tho s&':le resi,rlctlc:.;, tL i:.u:i iavl" exSer'len:ed I llke losc of

cltsht tLc€ 8sA lncrcased, "r,e'rlatlons.59 (F)


r/
Drrlng thc ],cet eLx rcnths ;f L1'3L JiJ cont,inued, -,o f\r 12 ej,ri.:rne

elort lntloctrtng*"lon gorii.;s a dnp.. f 'i, rns cepeble, horever, cf ex;.:licl-

1rrg the operetlon to 1/1o ;r L/8 sf Ll:c Lee:y fcrcei++ rlthtu ?2 ho,r.:',,

efier nottflcatlcn. lhls uu,s tiie noii'. '.ilrl D)D iisd, uuthorlzed. Si.nce

1960 tUe coraad., sugpori.ii by i.:.,'il', lrad co.;6ht a r.s...;erlcl brdid,up to

per:r.lt Lf+ ot the force'co b€ rlj.rbor"",6t !u." zord.:'.rcs Ugli'1n C.d i!5j.

* For exe:pIe, 25 Tlre i::.r6ht' gcr'-l,ec wcre cctpleied r1."h a cr:dlt fcr
fSght t1ne. Under "Cr:rcsc Dcrre" rul-ec i,itese eort,leg rcu.lrl hsrre beea
requ!'eil to la:ld as 6ir:i as posoible wlih lons of f11ght tlEe.
ri The crlglnal L/8 on-tl.e-abeLf ca;uirlll iy i.rid egr.nicd,to slx:orilr:E
per day for i0 l+5UEn1ils or 60 soril'-'u, but .,Ms ras subscguent\r
chaagcd to echlele e calabltlty for {B ei ihe ccsba-" ready fcrce, or
s1x softles Der alay per ccnbet reaay l+5UEwtng. (fO{, nrfg Geu S. J.
l,telGe, IOPLr-to D.i, Nr '0u-the-Srelf Al.rborne Alert OrFblltryrr 12
Ja,a 6€.) (s) (u)

*5++*1qt
w,y iqlq'*' : ryn : aFt-+1' " :-'
ET
SECT.E?
'1
,
)i

ag{rEredt,o lnd,l(:cta i: I c@tj.i,' ; SD ;iLeace c'r ;i1! tr,,'-'e; lrrlrl t


I
iI . rrlncsd Alr Forcc tbtj',: voa l1 t.. o bo1,e for !'"8 ;rr-l;trlt;;i::.i. lip 1: ,-;aro
. .',J
q:i;'
t r- Guldrrncr (pC) Ooctlrt,rl,l ti3-3 3'rrr'..tt,ad !,:'orJll$E:::::.'" of g;ite', -l ilor
1.

' j'o tbe 1/8 lcvel."t In lrpl;r to ulrs gucsUon $hcli,gr 61 /l;,1 *"'j rt1l.. ird
;l
'.r
rl
g, requlrardot rt;f tle ".7'lron-lriu-lhel,l' cePbll:i., ,& ,r,', co;:"asil i,,".{
'J,. Aa
,.J'
/c8.oi it cor:.,,idGiur,.i:, hcttGt',si, tb3t r.o DODt.;riovr.i,iur 'iie 17'''
tu
t bulLrlu? rorrlil, b.r for'-i.'lcrrlD€ vliLcnrt ths stlg'.rl'.3 of lureo;edl lf,'.:.*;;
.t ,,-,
,
"J\
(' DAt1or41 tcnsli:,.1i. K)
'' t
./i'
u
!iig.,1$Si*
".: A'- . lro,n',:. A prcd,ran e&rii,.l,n6 t"-": i,. lrclfeu of

j aler:t, grd 4iu1 .sei r"'"' iu 1tg .rlurth iear ln ti.; l38L r.i,4 uerribj; af
^J i

I#L. Co,LLedr,ut'le:i l;r lutolhJ ud l(orLil Altlcir ar;c|,lj; i-rll 1ntle


"t
It
t;J Far lrs'", 1*, cc,.sletii Lrf eendlr{ 3.LTu End KJ-yTc to i"fia"rd baces trnrl

I ra1at,a1r1r6 ir.i'l tg a ii-dll gl,sue of reqilnegg. '...e tler'.r"g.C ^r:.a:Ld&Z

laetorE |,a::i.L oji A1.-;" lsgue'i tn Seilt,-lber 1:::-,'lde3 i;r a jl ,:."dr.:;tcp


I pgro.iy duty f;.: beber uircrafu {t":r.la 3O-day o;1..i fcr i.-ir*- -"'; (u';*;rt
,I

21 &ry:l o! nrc:';;., T +.",t ott, u..d 1 &.y <leglog'l1g and reie-rlrl,:6).


i Iaaker eclredri'-s onJ c;'cleo uerc i.i':;.,*'cil by tlie ounbqred ii,::i ::clce;'
!,d

5o re:\e1 bcl!c:.s c=l{u;{"', at lueo'r 2J tanker$ rrcrt Etln.,}i:l i cD i"Jea,


,l

.i jn the hr
A:oles ("Srort ;'uat"). Aler! al.rcrafi blt, oa C*.., lreru
; rortated loae f:egucntly beceuae of tee long dletaocQt be?;egu Eod Eirln-

lard a-{l'-ba scarclty of taakere al; erroJtc s-;Bttona. Al:;refc rsr*-lned,


il
w 90 byst altbouoA crertg Gtlll rolate0 euerlt lo l!a;s' In.:;:r"ras-. to

1 Re4lcx, Alr !.k1L ellcrcd e lortlcu of tire crerya tc FEti,clirsle ta s.;r.re


ri
'1
Lil
, ^ ^, -t,*rJ
"t
I
ruil
Uil*1., NAIIAPtE
-^* e.oPY
--
+-# BEbI I
tg1s. I
l*
f *qf ffii.:."{rfi,ft J; r..,fir..n+14il.
j{EIL.jr.4ll-.i.!

il -+ffiTT ea
J
Uid0tli.$$;,qkn g8
I
J
r'1,1;i; '"!aj,:r1ng r!..tls c.: eJ.eri, r,'iilfc tbe reralr.der llts r.lert.
i: Tr,'t
J lrcrcecsd, alr,rt d,,i:k*; :,1:oyrrlr-;d rojlecttrd ln thc ulrar.r:l,c:r of el.:rg
f!
c: bc,;cg 3,r fnln a::l ,'icrtb Afrlca; oLer! ta the Uaited, ii.l;j{cs l;:.:leered
tJo
cd,y sll5lti;-. il'riio:c cf i(C-9ie dccreescil rughtly (ty f), but t:*s
g t':r.l scre ',ban cc-;rr-ated, f€ b; kcrerred Kf,-gT ]rA yf,4ji gf6r! e:

'act Eoi.iterr. thr brrer la ibe ZI.& (,g)


iC..

..+l+ I r-F,.,\..tir ,,.ri, ,, !r .,rr

[I rl 'n
I nn,3r;p
i ' r. :t*n. '.l; . ',i !

AVAI\'ABLE
9891@PY
ffi
F?
b,
m.,,
c:
- l.

fr.t
Ux 1t ; r'.Jt-,';.; !;f Soc):i r1;;;_:.: .1. i.;.lc.i:;rE, 1L !ieullr.;a, g.tbcc:;..i,i:el
, .. ;(,; ,.::,:citrL'--::.t2, c:i..iiDr-_]C,,.-_i_rL, .{oazc cI E*y,-
_--..;..!..i^:cc
$: -'...;c::'eiii:'.'es,t7'":.3;r;,
i.:,:Jn& !-. Lgi3rn Vlt' in
l.-.J,.)*0, '.*p,-T.;:t?---;: brf.ra. i,tr'..OVts--
i |.3,

E: ....:cftr -.3 l-ltr i_ L-: j-.


of ni.O, ira;'-Jc; 6'-, A :.
tr1'
U r.' l-t

tt
iJ
ul?
Cct 51, i
I c.*:ir::Eoi ta; ieei, =.Jr nl.;i

9. " 15.-4;--d-, u. L_....'.;dJa:,62; i3--


@ cj "C-;'-ta ?oiilr Cleaorcai base:

tf,tl
h,l

@
@
r'' a; r'.r:ll;:
l;reo !:al;:i:;
:; ;3t;'::''
ve-y v-_i,
fil iE.c-;i:.sai, "
LI Lj.

W 1-.
-5.
6 it)e
..,.-ntA.
- . - 1 . - \ . '

Col 3. C.
" r se;; 5-, p -.
'
Fc-r-'ee by :',
m
t"l
$ @P{
A{
eegl
"1
"J 1'l
l.:..,r,{m,
';,.
:1, i:Lg?, i-,....,:!a:.1- v1,.:. :U ;. i;. ;lac;i-;::;i, i?,
,- ,:' Pr; j ,J- :, i.l'i7, -'- . ., : (,2.
j,.
i"t U.::g' Curi''..i: *.:i'.:s J;-. i;.,1 J'ii-Dge,j-.

Lr.
fo
uJ l\

nt
TJ
ict aJ.

l|r*

ffi: -t
6-.
.t-
.la
.
,
\A -r'.
a/|/ E[u'-.,
?-
.

r . *. gi,

ffi
:,.1 ,
--1
.!it

...-c:"; .j:i.:j,',.J :;r' 2lS Jt;;


,n .i;J;" ? Ju]. 62,
tJ -i
, . . . . -r ' r - - l'^ . ..
-- - b--.!, v_ !..

ffi 2:+.

@ 1).

25.
$
ffi
@
l'!
hJ ::.s., 21,c:". 6i. fcr
i.is h:,-:si., a::i, J: l.

U 29.

fr
"1
U 00?{
9eg1
*"rl.*
irryr@* fl "''-l#4u,;n(^* : '';$tl'tr
*-'
l'
\ i
t:

31.

4rl

Ut\ 51.

i{
L'
5.?. t- &lC i.:; Order 2;-'1;i.2 l, ict 6i'
' 1,. ct J+. l&t1icll-ar.' ';!cb &3J l. D. ::-;:rti, tf''L:')it :5
Jc"
'1 3r,
*d( -,:)\, *.-r tg *,C, r..;'t LT |iq C-'
Jor i'..:t 7
'r C.'
i
(-'ciicetls.t'), iY 62, uz L';:r':':i
L.l .r1r C,:-'E:ic,.:; Se.:"i,,1'.r:o
i ,'! 37. ': tuo g'-u:'"!ij':J cioratlo's ;co"o
|dJ. ::fi e-. lor a;:elflcJ of t;iU
. -, --a

i[3 38. l,
t.l''-o
n r : : ' : 2 a ' , 5 3 : c . l - - - , r . . ;. , l J . - ' ' ; - € ' : ;- i : i r . . - i i = : ' : ' 5 4 t t
,1" .-, a.; ., - ;lc €'; ol' -"', tla"-" r" oL' :) LJ'
tl "':-"
;T 5r. i-;, T t r 1 - . - t - 5 ? ; :, - . C t o J - J , : . , : . , l'- -:e 6:'
i./,

,t0. i;'rC'*.:-1r?t..,'::!.S.1:c;--''-gC:-'i'jgir'';:'l'J:5i:'l':c:L'r ''lt:'€r:

'i -,'J. c:;-.-6,


i-:;"-:r
-- -:ih !'-l :o.i*i
]Je:;
ii';'' :ci i;:'l;rc';,
::c;'a 3 . , ' . . i Jt t. r ' - - ; - ) ' z " ; : ' 2 9 i ' ; ; 6 ' "
-,c lc-'i i..-'j', ".;.-'".. r D;". '2t' 2 i';.i v-'
.-;, ZL ;:"-'ri, ilu- .*3

::- Ui-r L-: i:'-, "(,"-';"'i lc''':r'' Lj j:13 6-', :"' :;'
\2. .:3, !.:'-.J :t9)-t

iJl"t'-<:;2....r:i:'l':i--i:l;cu:": 'j3 i--";rlcl l:'ac"1


b3. -j'E:;-"'j.'.-';!'
i'-:3, I'i-):-':3t a-.'.:
ll-;et i'] i'-.r-i-'-::''i";r" "1' ;;- tjL'

;,J t4.
-l a-
:.$: :,aL, iJ-l *"c C:.:.; '--;: ': |J;', l,i-., "C:-'"t;:-:J;'"rr

J
W
Ft
li 5ue
TJ
*l
,g ,e$oo?{
rP':Wilf !'n!'
t'Ci.:',-:-.',Dc:ert' g 5o? 61.
\7, 2,2c, C La)r, -',2 -"c ':"J UiJ,
t
\Et
^
l':l!1 o tt L,'-,
- -^-
ev.i
!
w '
,. F_"allrr
r" t ! r . r ' . ; J C c : ,6 - ,
""wr

."-:--'-c!:'t,:., 1: Ccl !' ll' 1""'t::';'!2" -


\g, t'.:r-.--'.-i1'-7V, '':''::3:':
],-.-a"i:-, "'1""1 :P,i9
.Cl ;.c; c-: -..., -.-'1i-:-.::;. E. I-oli'"i, --"'t
':\ 9..v';.2-':cs -.::,r1i 7:...'.r"6 ;:c.''6i; i'li, Co1"'3'-;;g-':'
-t:-...,:t5 ii'-i' ll:l''-;3er2
to-;i:'t, c1,'c.:'c;") -:;'cr" li li: €"
i,.-'--.'--;'t
(
5C.

o
'::;?t jC}, g 2 iio't €i'
,:. r;;1 l.iil€? 1,.,: !-',
"o
l.I;, IJJJ) '', -i0-:,"-lp 3c1sc.r L"3, nt'::r"-erl7 C;''':l.:lclli
52, --':,; "o
!.o1:--: Clr*.': "'8, i 'e €:rt' 6 ;u:' €Z'
i.;.:-'st1o;;-31
'.o O\12 i-.3" i ;tz (?r.U'
( -'.? io 1!Ai, ?;re:'
--2 jicl '-- 51'
i9',':, i€:i:- t.2., l;c
2l*. 2'2g,
'rli:,
5 ) . i.l;g, --i,l :5 ji: ',s 9'.31 ::.;.; 2-'.'.qt 6t'

cl i,23, -.,,1:..:, : : i ; - . o L e , ! ' 3 t3 : ' ' - i o v C i '

f.;;, J. +9i:., ;C to 16-J1 r:.i., E!- !-Jz= €2'

'.....-;':11 -'o'rij':o 3fl5l,"


c3 C;.r;.e i;:s C;;;l*oi
,3, 3r1 :-'::;1
!--r--irre.i b; l3;J'X1 .}!$.

i9.
.J 6c. f gl.:1 .-&r.-JL.'.t':, '->'*7i.
".'
glr iil.i, C:l !.. 3. D;3::^tt *:,C:-s 7\z:; Dl'r, ))l-r'"o !.'::r-'A1:'gc="
a;'.* Zr;;:q.c jff -,.'3?.:-:gg.c.,
:ai J.'ai' lisel'c;,
i:.1'"-ii;.-:-1.r eri
Dl'--11, ".{l:'b::r.e }-]::'trt' 2: A'{ 6-.

€'t. .\:er Ci'3 €::i:t l.; U.i-::o Si.3, t'..1:i;r:.: J.erir" ZT Se? 6l'

63. l.b;, C Ziii, J,C to U*--', "^1:-';i::::e ii-i:'ir" 2 ruc" €l-'

I
,J 6\. S,e C...lr. i, i=c !l:
'rX
62 ::r) n-: C,-,::'-.t'-!.og gj:,oilile (?eaC.:;:;"r),

't

+
*-r*nr'''l'
rvSfJg'YF;'1r**u
gEgf @PY
+o.l

I s6-e
,^l'
\lkr\
I INDg(
\

l. ReE-areh ProJccts r:€ency (A!pl), ?11:^.


.i..dVrrr.r.'.d
icrc,,..,:i:csl Char-. ir.Scmgtlon Centqr (lCfC) 2 2)t'
"n6

I Syste:l,sDlvlsf rrl (RSD), 3C6'


.1u".,,,,",r,1.cel
t'Aei'.,.'::rce Ca.:leer"Proposalr. 3SJ'J55'
r, a-
Alrbu:'..c Cs-..nand?cs'" (A!'liC?i, 6, +l+1 9Ir 54'-51'^
At r Ci:,3.-r, :repa-r;;i; ;; 2,t6 4Oa,' f or' SiOp--62, 3OB i' Plannlng for

l; SiC?-53. JOc-iClr.
ALr )|iens,: ccsar.e (ADC), it7, 103.
Alr i;:'ce *cace:t' (llf) t :*2'343,
(AIelfCC), 2b2'
l: A!r. :rcrce !:.iil,e',i.c l.li.EsiLes *a Sp"...Cq':rnlttee
.jilr i)o:ce i;::sunica',1ons Serzlce (Ai!S) t
ilr jl,:rce Lc;lsilcs Ccgna::d,
@-'6?: -
(;,!'tC),.?A, 126, L21t Y3'

t: iir i':,:';e Ojlj,ce of info*,e'.j'onr 3?l+'


ALr lorce Ofij.ce of Leglsie,'-:'ve Lialsonl 3?4'
ilr t':rce C:'fi.cers .r.eservelr.lniri--C"lqt--(A$mC), 3l+Ot3llll 3b3-31+4'
.ij.r .r;rce s;,.s-.ers-c*r""a-(rraat;;6, i66, r9l+,aLr; 3I5, 315, 323'
t: ons-ci::ier(nrEAc),1o3'
:a-':e(Refrrellng SuPPor',of) '

I i::c), 3r3.
HCi.nDDOo and' SICI?OLT.

I foctnote; Effcct on Alrcrrfb r.T6'Tli

I :ElT:HJ'8?:raP
;; :,:';i'ii;'ir:::'"lt;3'"I";"H'ffi
is-l' ,.lr l;e:'ense Ccrsanri (;S;.";DCOr:), P}.
l{gterlel' Ccromrd', 4-9' -.
I Ar-:^r'T.'anJlrotta-.ici
.'.ssi:::;en'-
L-,Ia:r'.lc
-Cnlef
i'.lsslle
ol S-,aff,
Re,nge
Intelllgenie
(1.e.), L@, L'].
(USrtl), ?f,6'
'T", 11p'1fl'r 212'
rrl.'*, \i--iil, :29r-r6r'i6?, t69i A::nis

I Aia.::c S'-r::e Rec6r'd,1ng Systee (ASSiEC), 39'

I
I 35, 38-13,6r, Tzt
1?Or rRr 1?6, l?8, l8b-
t
I AVAII.,ABLE
gESl OOPY

I
I
I SeIl ?elePhone lobcratolles,
"Bes-' lSni', 3l+?'3h5'
303'
r'3b.c?.Ioresi" Incli,er.'-, Ul-c3:
l.t\ "Bi;;t Li6h',", Pro,!ect,,3c6'308'
"llack Rcck", iiterclee, 35'35',
Aiai.i.*"a, L'- Ccn '..?.H' , 359-i6f'
3oe1::g AlrPin::,: Co:i?anl', L77'
fo Be,b ;.iE:m- S;'i;'..c'.i, +]'-J;'
g6, 116 footaote, 1,23']c5, 136.
EonbCcrperlii"i'i::i6l),
t; o
Brad,ley, ltsri'r il. i:", i; Genr^21+0'
Broac,i.utstl ili.t Ce:l !' 3', L98t 359'

lo C a r e e r G u l d n : ' : ; ' ,(rC i f : . c e r : ) , 3 1 0 '


Carcer Offlec:';:' Crlen--a'.ion-Conf€fe:lc€13l+5'31i6'
C: centraL lnr,-.:.lge::-:e lgelci' (c$) t ?f,l+'
l. CeniraLlzed,\.:.':1.-'::ac:i',s (Atm'en) t -357'
Cen'-raLtzed ;,::-ri.l,r:er,'-s(Olf'tcers), 3l+0, 3r-7'
Char,'i., H. \'.. Uiitr Secret,ary of iirl Air Forcer 245'

t: A.-F^
' U r. ffi
i:..-j-'AlEr r\". r -' :'.
Chi:f o:' Sin:':', U;ll,lr !3 ieliayp Gen C' E'
Crilef, Era::i:::; l:v:,si.!fr.Dlreciorate of Operatloes' .g.g Strltb' Col ll'
ttChl*,e Dc::.-,." r.:..i .ller'. (:ieu Alrborne F.ou'"lng)'

I "ci'a:ch Peciij. "EL? !lspersel t -1\'75,'


Coibe,', Docur:,::'-n'-lon !t'er:s (gAC)t -3i5--3i7'
Ccnbe: ?ral:'.i::; iru::c:.:s (C::) r 151+-I55

I Cm:arr,er ::-. C;:c:', S.i?, see Poierl Gen-t' S'


Cerpc:lte .ilr S;rlke Force (C;.3F)t 94t 9b'
cc:,prcn,l.l:j Gc::!':. K., si-c D.;;ii'6ri"-"tot of operatlms' LL?' 3&'
Coal'-anis lrr.ri .isse:b).;' Target Sett 302'
I Co::'-inuttj' o:' oi'cre"i'o::s,6'i'
"Ccoi-e Cu'"." 211'27r.
"Cotot-rrf ir;' cJ.' ne=t (liew l,trborte Rqrtlr'g)'
I Crer:, Scnc:uffi6 fol Aler-., Tl-T9i^Probattoo ofl LLI'u2'
Crcss, S1r iic:ure'"h,A1r iiarshali, 196'
C'r=1ng1 ll.5h .7r., 2J.

I Deeirer,GenG. ii. r CofS, USA, :'22'


Dcfer.si Arc;ic S';ppcr'. iSency (DA.SA) r ,f03, 199, 2lo'
I Jcierse Cc-=un1c:,-,:.o:ls
in'-elllger:ce
Dcfenee in'-elil6ence
Dr:fenee
i6er:cy
igency
i6enc)'
(;CA)
(Oie)
, 62'6r'
-t))'
[urA/ te Qr'
t*r-to, 50r Tl, 6,8?, 166' t88'
or'eJ;;;;"T;ib),'5!-1[,-[i,
Deparise::"
I 213-21\, 2t6-?L7, 225,
Depcrd,en"trevei 3u:, 337.
Dei:ty Dlrec'"or of Ope:atlons, ^SAC,S-^!SD!91, Yel
(hn f,fi.
Os-s:.drted, Syeterr l'luragcccat Grorp (DS!0) t L6'(, t?8, 181, 185, l9b, eba,
I 2\r'
Drckcir-corR. R., 360.

I BEgl
COPY
AVA\LABLE

I
I
I Dlrec',c:'are cf Operatloar t lieadquar*'em
sAc, 110, 119.
Dlrccior ol' S--ra-,eglcTarget?Iennlng \ DSP),
10.
of iieailon-Syetea, f6O-' i
Pccd'
l; Of""..o"
Bi:;:;:;':i i::i:"oilffii.;"ii;rr-,^^s, arso
"crutcb
t\ ;: ffi:r:lti"::"1
ii:i1ru.:l ;z:',4?\" I 2U!'
a

Io ;;;i-;-Ar rc rarJ,-ccapanyr 203'201+


Dulles, illene 25.
DINA SOAR; La't 2?0-222'

l;
l: 98.
35?-358.
J2L-122,
l:' r, )9-&t L59'

t: t F a l c o n ," P :'3 g re :,'s\? '


,SencGl3)2r 32r'

I i';la::or i€!".v (ru) , *, rl9-]391.u2'


Fed,erar
Ferret rr^'.e.r:sen;.liti sveiultor (itloen) t 3p1'y2'
Ferr"t liisslc::s; 100-101'

I tiJii, g * r"ti'et Inteil!'5ence Data Evalua."or' LIT;


Flrs-, Cq:bc.:Auaiuatfon Gr6up, 1O! footno'''e,
toi, at-al+,
p0,
1.58'159.
.Pl'
-- --,
oicorp-(ttqsAc)r a97, 3p:1t3L\t W'
I ' u6-182, Lgo' 22r'

I
I llng SYstca.

I G.i1-a|t ,.;..eilC:iD DOG.


G'i.:-g?., :.e SiC30:.1.
I Gg'-e8r 3'c:i:er secitary of Defcnsc
--eneral-'r.'ar, t'9'
Cerrlty, Tlcgas ?., l'lai Gon, 16?'
'llheur, 8!'

'- of Dcfencc Soanr]-lt lr?t 5l'


I rry of bbort l9I'-
, i65r 15?'158,3Tt'

I
I
tfT

l.l
I Hea^lous:'lc:s Toure of D'rtYr JJ!'
qt;"il r "-o,""else, ir' tt-L5, 21, 31p31'--
t( t\
",
Irlsrorl. nesearci-or"irii,n,
s
ill-Strcrxt. 257,
eol-203
iianno-nc'':. t 226,
'ri'
orriciii'"ii 6i tnrometrol !86-!88'

liudlnell, i'.al ocn l!', 2r3'


lo
ICBI Fo:'cca 166'1!1. Sec eiso AltAS, IIEAI,.M[ltllIE'lA[''
l; Inlric, J. S., Assletenlii-SFrct"iilir" Mateitct,
ineent,lr'.:s1355i56'
Inclv ic!.r:rlProflcieney lraillng
USAFT2b5'

l: Intc ) 11.:"t:ce Da-"etiandlfng Ef1'"9


f.rtel J"'l;'u::ce Dllec',olate ( iiq SAC
InLcrna',ional Brs j.ness FachtneE

l:
l: "!ron Workr" 1OI.

I ttJack !:16h"' 95.


L93, L99'
;oint ctrlers cf siaff (Jcs), 2'3, 8, 22, 92t.901
I -?a4n?.Ccrs::cr.,l
.l-otnt Conirol Sgudy
c,d. Conirol
cnnrrr--s a::d,
,r-oj.ni Coo:'31r:a-'1on
Ssudy-drorp
9ro'p (JCCSO),
Ceniers (JCCg)1 II'lt' t
,

iare"i r:annlng siarr (fges)1 lo'


.iol.n';s?ra--ee':c
1f
-
, 12-ibr 3?.

t ,Ii.:?IlER, 155, 200-2oL, 2L2t 226,

'ti-97
I t zto-e0i.

I
I footaotct rr9
93, 9Tt 126, lJ6-15[
I
I Ltdtee ifar, 8.
Loo[lr.S Olasal 2?6.
N'*"u"t
I e?.^tFfl
il
t68
I
I Monagere;:'"Cont,rol Slrrtca (uCs), 105'
Mari;uanit Coriroretloe, !05.

l"' N
Martin, ilal Gea ll.. K., 360.
Ilartln Cxpar.:fr LTZ,
licCc::::eL:, !.t C'enJ. P., :,i\r 3Lar 359.
l.lcGrar, 3r1g Gen J. R. , 3r.C,
f.' i.lcl.li:.-an, 8., Assletent Seerctary for Reeearch enil DevllotEaat,
Mclirx.sra, Robert S., 38, 52-53t 18lr.1861 19O, 193-L9\t N-&\t
Al, ,
ttSAF,2l)5.
2t{), 2t&,
r

T;
':'+-
Meii.a ar.i Lialso:r Dlrrlelo::, Dlrectotet€ of tafoneetloa, 3fl.38t, Pl|lllUg
cf ilslts, Spealtlrrg t:-6a6eacntll Crlentrtlon F118htr1 Dlrylryrr 3?B'
3'ui ;sstd'"s.cQ to Re6eerch€rtr 3'J-o-381.

l: licili;: ia;:6e Saiilsttc $'.1se11e(!eE{)r 193-195.


l.:j:.i , Z'-':' ?t5-a:.8, 226,
l.ll.11'"ar;.'iir tru:sport Ser..lcc (MAFS), 2?3.

t: I.i::ic:ri,. see Doci:aent Data Procestlt


Ili:i..;::,li-;,TiL; Ad,vanceil, 15?, 186-li
?aneL, I75; I'loblllty, 1-:"L-165'1
rtj.nutena:r Ccirbe,'-Crer Ed,ucetl,on Prog:
l: !'l-tslle Capabllt:lec, fnfonat:,on Pt(
ilj,cslle C&,:EerFleld, Rcvlslon (grracr
ilissl-e i.a:;rlng, 336-JJ?, 3*L, 3Sr 3L9, 351.

I l.!l;s1:.e Sl',€B i,abcr Ccrnilsslon, 1p1.


l.iisslle Eralnlng, 15?-165r 349, 351.
l,iicsLonr SACr L, 7r 11.

t r (t;rg), 1or.
l, 310,3:,i.
I lnsmr),315.
T iistlo:.al Sirateci.e Eargcting E!d, Atts;n
Il.;,i:l'.cgr:;;:.;p,!8, 101r.
L) r r0, 3o9.-
poftcy
\
(tmflP) , fi.

t
lflit', Si3 Use of for Redar 3e,blngl lI5, l?O-1e3, 136.
A. A A! '
r".l,.rl!-4i-v j Czl-{Lj t
1
lior.,h .+:::leen Alr Dcfcnse(xonnn), lo, \3-LL, ?, 103r l2l, 135. Sec
nSiQ'
als; Shlel!' If . "

I Nor'.hllfg::,t1c T*aty Crganlzatfo


liorto;, 3l1g GenP. ll., 360.
liuclcs: !es?!,r9, 205-209.
(:Um), 15.

i|i.:r'cclad,ilr Forcerr 5.
I
03l1ce: Sscdr Notlvat!,oa Congrcar, 3t6.
I O3:'j,:cr !lusa-,1@ ?rogre, 3*O, 3tI.
Offlccr o:!AG Ltaltattou ect (OotA) naUcf, 33?,

t
I
,69
t
I 06Cen A1:. ilr^,erlel Area (OOnUn) , L26, L28,
OgoenGc:ieral Dcpoi (Uta,h), 11?r 126,

l-. t\
"0n Far6ci, " Yeerly EveluEtlon Dccrclecp 112-LlJ.
n
"Operail on lllcrobteCll 3h3-31+l+.
Oplra-,l..r:si Reedtncesfnupec*"ior.s (C
10'r' Fa'lurcs of E<ar:os Durl,ng,
l.' Opcratli:iri Readlness lrah^fng (Om)
Cpc:'ail.':r.:,1gysien Eeat Faclifty (e
oRi0:;, ..'i:-223.

l: Overseas tcufo, E*'"enslon of, 339.

t: People's Republj.c of Chlne, Estlxate of 9trcattb, 310.


Perso::ncl Autbcrlza',lona1 336, 359.
Perso::::..i"ilanrrl.ng, Alrzenl 3!9r 3501 3591 Offlccn 3\7t 359,

t: Petsonncl iiensle'"ier, 341.


Person:i.'L Reientlon Cllnlc, ree "Offieer Cerccr Motlvttloo Cogrcrl.i
Person::ci Re'venilon ( OtftcirE'F3Ub,3L6.
Pcrso::neL Sie-.16'.1cs, 359.

t: 9olnt A:'s:;ello, 223-22r.


?Olaiis, !c8.
Poili;lcrii Aevlsor to CIIiCSAC(pO:;p)r gS Frecrsp E. L.

I Posltlo:rsl Rel'.aclilty frproveneni F


Post-.i,'.igck Cc*andl Conirot Sys',ea (
Poner. Ge: lha:as S.r CIIiCSAC,2-3,
€>,, :z?, Jj6, L66-r67, 169-1?0,
I 2:i, 2\2, 2i3, 2l,l+, 268, 276, 2
PreslS.::i:, U. S.1 3, T, L5t 7)t 10O11751 1911 zLO.
?ress Se:*.'ice (sfC) , 375,

T ?roCuc'"i,c:: ar.d,Pollcy Dlvlslon, Dlrcctoratc of lDtoslrtlou;


ofr 3'r'3'3'i'i.
Actlvltirt

t j-l+?r ei":-263, 282.


Red.ar 3*.i Scorlng, Il3-123.
Radlo 9cr:'1ces (SeC)t 375.
t F.srac-i'cold,ricge Ccnlraa3r,315.
F.a:d,Corpo:a?1on; I?f.
nD-l+? Incld,ent (rg6o), 1@ footnote; !.lcesurcr lehca Sccuuc of1 l@-lot.

I 83S Express, Illr, 115-117 S,9lI,


!3S 3.eenl'-si:ent Progtan, J-L+.
3ecq.r,e1ssE:.ce Satellttcr
123, 12L.

.S S|\:OS.
"Red,leer " 250.'
I Eeflex, g iiert (Orerecas).-
Regular E-.::l1ss1oas, JlrO, 3ll5.
3e'"ea'"l:, !r.u.dtu:r!orccp l5-l8r e68-$, 375.
I Bctlrcle:::s, 338, 3L9.

NF\\,*E
I ,rfcpr'
I
lr?O

t16, 323'
2?6,
89.
iuesell. iilcher.rl, 8., Senatol, Chelnaan of Seaetc Afild Scrvlecr Coaltrgttt,
l: 23s.

t; SACCo:ui,r::.Ian(l Ccn''roi-Sys'"ea (SaCCl), gg,g t55L.


SACRe6r.rrrilor 20-?C, i5I.
Safe Paoeo6r.'Procecuresfor Ssbelsr 99r 90 footaotr.

T: CAGE(Scnlnr:'-cr,atic Gr.sundEr.vlronre*,), 92, footnotc 92.


s/Jlos,r: j-ti5, e26.
Schrlcr'.:i'. !,L Gen E. A.2 2i6-2f7.
Scl,enti.f it-. .jri..'l,Borlr3oar.rll zll+, 2\9, 22I,
l: :ccreter:.' ..i,' Defens€r jSg l.iclir:ara, R. S.
Sccretar..,' "'f ihe A1r Foreer 6ee Zuekerp E, M.
{jelectlv,: ics'n1j.s',aent Progrua (r, /t il, lf8-lfg r35Ot .352-353,
l: "SeIf iici:''. " 356.
Seven'"hi ir' Sj,vlslonr I95-ACC.
?0ih St:'r;,:('.:i.c Rcconnalssa!:ceh'lng ReofgatltzcA, 258.

I Short Lc.rrr r,.'.:.blrg, \a6, 1O?, 108;1C9, 112, tia tootnotr, 1I3, U6,
.ir"
L-
.'
.. \
'11,1
r..t
r
rut

"Shor'; l':. , " Sg Aler', (O,,"erseas).


-L).
U?t

I
i'j,ce .!::-:' llr,::':ii'.'efr :.12, I:2 3O9tnote, 111.
SlLo iar:...:.:-:st Facllily (S:Cf), lj9.
Slr.61e -:::r';:'ated, Operatlor.e,i Plaa (SfCp), 3, 1O-I3, 16-1f, 5b.
Si.r.c-Scr':.'l 3iocl !.

t sc( clr. :'.'L-?c5,225.


"Skys,".:,'.i iI," (ioint SAc-:icRAD
E:terctre), 374, 38f-385; Plannlag for,
89-,:c: f,.tecutlon of, 9Li Resul.ns of, tl-t3; SACCoatrlbutt@ tor 93i

I Pl.r:',::1.:6for $5a Dcerctsc, 93-91+, 10L.


9ll3':peei, 255.
: :-65, r'' ,. irll*L5.
s.!-63; I l::;il
I S : . : - ? i ,: . - ' f j . l R
si?8;
s,i-ec;'
[]-J ;,>i"qn
:.tr::.ltEqn
I S::.th,
e\i.
i';n llcierlc

S:lth, CoI li. R.' 12i.


iI. Jl., i.l,r Forcc Vlce Clrlcf of Strtf, 6L-62t 219-220r

I Scnlc Bccn, Iafomatlr;. ProtraEs Rclattvc to, 3?1-3?2.


Soriel Unlon, Estf- . ic! of S",reqgth, llo-Jlb;
3:i.
Alrcrrft DcvclogacDts, 3r3-
Spacc l.llselcn, 218-2a?.
I Si:ace Teci:r.o1o"1rIsboratonl,crr 303.
S;actal Wq,rhead,Anrln6 Cotrol
225-226.
Ct'iirttro
.
(sttncc), Ijl-ljj, 2o5r aog-all,

t NNueue
coP{
eEEf
I D
ll7l.

I
t :$:ihti:;;::: ln "qw shrcldrrn (pran'rngtot re62Dtcrctrc)'
St"t'f drr,r.g"", fr]&.
l" t\
"Stslr SieP IIr" 95'98.

)r Stra'"€glc WcePor, @, 1?6'


lo il) r t9a-t93, 2*,

lc f-?i Uitrasonle lral'ner; 3C5.-


o T-l.C trralr.rr ?rogra:, 301+-305'
l-r Tac:tcgi l:,r ccniit'1iac)i-Rcfircurg suppori ofl !tr'!8 P4r 135'136r

298'
l.r ltty &rProvcaent Progrur

Tir.).ir\)it igi'zOOr 226; Safety Rulcs,^199-200'.


l. 32rsi e;::ir i';irs, ?iase'outr see Rcten"tm of {ea-ly1
r,:.i:I,-i;*-rl:l'
FgT"''
r59-16or t6Gi6Bt 169' r?r'L'l\, 2L2, 222'

I pcratlons, 78, Ltl, -Lt?r^ILg'


rus Relattve tor 371-3?2'

I 3-3cb.

I Uilt Rccl:et Ccsrunica'"1ons Systen, ,1-r8'


un1:cc xtngoon (LK), I55t L95-2OQ.
Boartr 31I'
Uni'.ea S'",aiea intelligence
t Urf"un States Sclen--iilc
Ucl-- S!.rui.ated Ccsabat
Advlegry
MlsEion
Boa,rdt-31I'
(USOA), 16'

I Var:i,e::;c:6iiB, 158'159, 165, ISO' 221-225'


Vlce Cc:::anderfn-Ci;'ei', SeC, g, McConaeII,Lt GeaJ' P'

I t"rlagonltalnr " 315.


r.'aiir:, iigJ c,enJ. 9., cofs, sACr12?r3&, 359'
I i.artreaaC6n'-ro1,N5', &g-21L, 22r'226'
l'.arelnE,Condlttonscf' 33.
lnbstrrn Unlor CccPanY, l+l+.

I tieat Ge::surY, I9l+.

t
I
,+tz

T
I !{helessr l'{al Gcn H' 8'r 2?o, 223'-21{}2'
Whlte, lthcccs^' D.r'A1; iotcc'gftrti of gt$l' 22' 2''
lfllgoi, ltal Gca J. l{' t 2ft'
T" lfitr"ti3"iF'r* Rortr--ra)'
Arcrt (NenAtrborac 1l+'
12'
coortr€DGQrl
td;ii-[id" cooiEit*io
l: B"rgcncM', S9erc."1ry-g| tlp Alr Forccl iO'JL1 177' LTT1
-'-'-'tdl,-iEil-aol"n5,
Zuckertr
ZLc,2lrr, 2L5'
l.
l:
l:
t:
I
I
t
I
I
I
I
t