Вы находитесь на странице: 1из 2

ПИТАЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ

ПРЕДМЕТА ЕСТЕТИКА 2
ПРОФ. ДР НАТАША С. ВИЛИЋ

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
ПИТАЊА:
1. ОБЈАСНИТИ ПИТАГОРЕЈСКО СХВАТАЊЕ УМЕТНОСТИ!
2. ЗАШТО КОД ПИТАГОРЕЈАЦА МУЗИКА (ЗА)ДОБИЈА
СВЕТСКО/КОСМИЧКО ЗНАЧЕЊЕ?
3. ОБЈАСНИТИ ПЛАТОНОВО РАЗЛИКОВАЊЕ ИДЕЈЕ ЛЕПОТЕ И ЛЕПИХ
ПРЕДМЕТА!
4. ОБЈАСНИТИ ПЛАТОНОВО СХВАТАЊЕ МИМЕСИСА!
5. ОБЈАСНИТИ ЗАШТО ПЛАТОН МУЗИКУ ПОИМА КАО ПРЕДМЕТ УЧЕЊА
О КОСМОЛОШКОЈ ХАРМОНИЈИ!
6. УКРАТКО ПОЈАСНИТИ АРИСТОТЕЛОВО СХВАТАЊЕ УМЕТНОСТИ!
7. ШТА ЗНАЧИ КОД АРИСТОТЕЛА ЊЕГОВО РАЗЛИКОВАЊЕ ПРИРОДНО
ЛЕПОГ И УМЕТНИЧКИ ЛЕПОГ?
8. КОЈЕ СУ И ШТА ЗНАЧЕ ПЛУТАРХОВЕ ТЕЗЕ О РУЖНОЋИ?
9. ШТА УКРАТКО ПРЕДСТАВЉА АУРЕЛИЈЕВО УЧЕЊЕ О МУЗИЦИ?
10. ОБЈАСНИТИ СХВАТАЊЕ ЛЕПОТЕ КАО МОРАЛНЕ СВРХЕ КОД
АКВИНСКОГ!
11. НАВЕСТИ НЕКЕ ОД ТЕМЕЉНИХ ОНТОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ВИЗАНТИЈСКЕ ЕСТЕТИКЕ И УМЕТНОСТИ!
12. ОБЈАСНИТИ УКРАТКО ОНТОЛОШКО-ГНОСЕОЛОШКЕ ПОГЛЕДЕ НА
ВИЗАНТИЈСКО СХВАТАЊЕ ЛЕПОТЕ!
13. ПОЈАСНИТИ ЗАШТО ЈЕ БИТАН ФЕНОМЕН СВЕТЛОСТИ У
ВИЗАНТИЈСКОМ СЛИКАРСТВУ!

1
ДРУГИ КОЛОВИЈУМ
ПИТАЊА:
1. УКРАТКО ПОЈАСНИТИ КАКО ЈЕ У КАНТОВОМ СИСТЕМУ ЕСТЕТИКЕ
ПОЈАШЊЕНА, А ТИМЕ И РЕШЕНА ЕСТЕТИЛЧКА АНАЛИЗА
АНАЛИЗОМ УКУСА!
2. ЗАШТО ЈЕ КОД КАНТА ЕСТЕТСКО СУЂЕЊЕ ОДРЕЂУЈУЋЕ И
МИСАОНО?
3. ЗАШТО КОД КАНТА ЈЕ ЕСТЕТСКО ЗАДОВОЉСТВО
НЕЗАИНТЕРЕСОВАНО И УНИВЕРЗАЛНО?
4. ШТА ЗНАЧИ КАНТОВО РАЗЛИКОВАЊЕ ЧИСТЕ И ПРИПОЈЕНЕ
ЛЕПОТЕ?
5. НА КОЈИ НАЧИН КАНТ СХВАТА ШАТ ЈЕ ТО СТВАРАЛАЧКА
СПОНТАНОСТ (ТАЛЕНАТ И ГЕНИЈЕ)?
6. ЗАШТО ШЕЛИНГ СМАТРА ДА ЈЕ УМЕТНОСТ ОСЛОБАЂАЊЕ ВЕЧНЕ
ФОРМЕ У „ОДРАЖЕНОМ СВЕТУ“?
7. НА КОЈИ НАЧИН ШЕЛИН ПОСМАТРА СРОДНОСТ УМЕТНОСТИ И
ОРГАНСКЕ ПРИРОДЕ?
8. КАКАВ ЈЕ ШЕЛИНГОВ СИСТЕМ УМЕТНОСТИ?
9. ЗАШТО ХЕГЕЛ СМАТРА ДА ПРИРОДА ПУЗИ КА ЛЕПОТЕ, АЛИ ЈЕ САМО
УМЕТНОСТ ДОСЕЖЕ?
10. ЗАШТО ФОРМАЛНИ ПРИНЦИПИ КОД ХЕГЕЛА НЕ ЧИНЕ ЛЕПОТУ, ВЕЋ
ЈЕ КВАЛИФИКУЈУ?
11. ЗАШТО ХЕГЕЛ СМАТРА ДА ЈЕ НАЈБОЉИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УМЕТНОСТ
БОЖАНСКО У ЉУДСКОМ ОБЛИКУ?
12. ЗАШТО ХЕГЕЛ СМАТРА ДА ЈЕ ИСТОЧЊАЧКИ СИМБОЛИЗАМ
ПРЕДВОРЈЕ УМЕТНОСТИ?
13. ЗАШТО ГЕТЕ СМАТРА ДА МАШТА АНТИЦИПИРА СТВАРНОСТ?
14. ЗАШТО ГЕТЕ СМАТРА ДА ЈЕ УМЕТНИК И ГОСПОДАР И РОБ ПРИРОДЕ?
15. ЗАШТО НИЧЕ УМЕТНОСТ ПОСМАТРА КАО ЦВЕТАЊЕ ЖИВОТА?
16. ШТА ЗНАЧИ КОД НИЧЕА ДИОНИСИЈСКИ ЗАНОС И АПОЛОНСКА
ФОРМА?
17. ШТА НИЧЕ ПОДРАЗУМЕВА ПОД ЗДРАВОМ, А ШТА ПОД
ДЕКАДЕНТНОМ УМЕТНОСТИ?

Вам также может понравиться