Вы находитесь на странице: 1из 2

Да исправится

Знаменное

&b œ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œ . œj ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ
Да ис пра вит ся мо

j
& b œ . œ œ œ œ ˙ œ . œj œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œœœ ˙
лит - ва мо - я, я - ко ка - ди - ло пред То - бо - ю,

&b œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
воз - де - я - ни - е ру - ку мо - е - ю,

&b œ œ œ œ ˙ ˙ w
жерт - ва ве - чер - ня - я.

& b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ . œj ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
2

Го спо ди, воз звах к Те - бе

& b œ. œj œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙
у - - - слы - - ши мя,

&b œ œ œ œ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œœœ ˙
вон - ми гла - су мо - ле - ни - я мо - е - го,

&b œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ w
внег - да воз - зва - ти ми к Те - бе.

œj ˙
3
&b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ. œ œ ˙
По - ло - жи, Го - - - спо - ди,

koranna79@mail.ru
2

& b œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ . œj œ œ ˙ ˙ œ œ˙ ˙ œœœ˙
хра - не - ни - е ус - том мо - им,

&b œ œœœ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ˙ ˙ œœ˙ ˙ œœœ˙


и дверь о - граж - де - - - - - ни - я

&b œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ w
о уст - нах мо - их.

& b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ . œj ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
4

Не у -кло ни серд - - це мо - е,

& b œ. œj œ œ ˙
˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙
в сло - ве - са лу - кав - стви - я,

&b œ œœœ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ˙ ˙ œœ˙ ˙ œ œ œ˙


не - пще - ва - ти ви - - - - - - ны

&b œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ w
о гре - - - - сех.

Вам также может понравиться