You are on page 1of 38

]'

,
VZ

1C

l^e o 7]

i ( ],36) ^ m 1 oj > _6 n
1rn b<

!^,n^q a ^i ^m]

pz

.cIoFi] o% ]|n ] n]
Z}
.LG

CLg!Z
$ r x Zg zg
/
k0*
E
# : D 

DTL SL o ` r ]o^ o f ] o $ ] E

X7,
u 0*
z6,

%N
zgF
'x{y k Q6,
yq
-Z} 1g~g Zi !*
G3E
8E
GG
O6,
~g
y L L tX ;gwZ ^N
$ q $ gzZ
G
4E
& +gzZ V = -8 ~gYW V\W
/F
y L X E

: gzZ`Q ~ Z 6,uLZ c*
y Ug
:Mg MG
&L) ~E
M6,$ q $ ! k\Z
swLq
-Z~( g HE
m
E5G
G
"
gZzg0+Z
/
% M$M@sZ q
-()K<
L zy K
LG3EDZ :X(',#
Z ka] n]ytC1
G

GE

rX X#
m] fj
}
.LwqUk,
BZzF,
Xc*
 ~(15-7-10 Kb
MPOM ] ^f O)q )-L8E
S}V 34O]

]'
,
VZ

( ) X &gk6
,
k Q $ q$ J 7,
u 0*
z g !*
-Z6,
q
T:$ ! n oF^i # ] o$

GE
G.O6X
G;XNE
(Mt)X
38E
( wZ ^NZ
$ q $

%w LZ
L tX e !N( Vk
HLZ ) $ q $ ( Vzg )
E
G;XNE
(My
i
D} 9c i )'MZ
# ]Zg $LqVz Z.
}p{ c*

MkS V\WyZ
$

/W6," C ],
' VRg MG

X 4W3Vz7,
D zg S D zg S gzZX s
$

D lne n] gj]] QP(QL ojn ` ^v ] l ]n ] ] $ E

Vzhzy L t?yt Y\W !sZ{{


] n (] ^] ($ ] )^ ( ] t] ZxV!

GE
"L*
5LO_|
X oF^i #] o
U0y1Zx Z **
NG

J
( 283mL & z)

E
G!OQ E
,VY:

LG3{$ ?\Zi **
G!OQ ZaL
 1Z WZ Z ? $L

6na ue ^] 7^2
E

N **
"LU*
5LO_
* NG
1Zkn gzZ GE
**
1ZWZ Z *
x **
Z
/LLZzy )$
80 gzZ Za ~ N L
L gt Z~ b
70 !
( MRU M t p ^] EX 0*
]z~b
150

\WX

$ ] ^f)2 ~/w

J E M 'M
e ] ] X $L 7ML8E
g ZZZ'
\W~p Z` WgzZ DNMU
2

]'
,
VZ

3
E

G3O8E
( Zd) X
Hw3 Zg
{z
Hw 7
,
u 0*
z 6
,
 : $ ! n oF^i #] o$

%M(
hE

E
m 0Z ZgzZ Z L
N
Z1Z Z ) x ZVzg e

$MW+ LOG
M!N{olpVzg e yZgzZ 
~ :W~ yZ ~ F
5LO_X 7zz ( O?
1ZWZ Z **
) g% i
NG
$L*
&N~V Z
5E
E
@\WswL~Vzg eyZ tzzq
-Z kZ%E
$L*
! CtM~
q yZZ T L L: kQ E
@L LX 

Vzg e

5LO_ DOO ^v ] l ]n ]E X Z{k Q6,


Z **
NG
yZZgzZ]5
M ]c*
GB+G
! CtMP

Zz Z
WZ
]5yZZ:x ZL 0E
I
] zu
Zg Z'
, yZZ :/ CtMgzZ H q s MaM
E8N
5LO_|F
NG
] e $]**
@L+ E
5 FX ]Z 
g Z
 
y e
$Zzt
1Z WZ ZE_N

47 }g \ 
V7 E
LG3E

NLZ: y
GG
"M )\I
( : ] l!gN Z6,k Q):
K] 

G4$
X } 5ME
~kZNgzZ }36,
k Q $ q $ 

DNQMP&muNNS Pt p i E
J
( 283mL &z)

# Z y )$xE
N **
GE
GG3ME
"LU*
4N yZ 1Z
E

LE

M
 1Z WZ Z t @*
g

]'
,
VZ

( 0Z) X
Hh$+{zJ 7,: u 0*
z6,k QgzZ Z Zk0*
T : $ ! n oF^i #] o$

l^*e o l 1 1 7nu

5LO_
&iKZ
* NG
X Ge( 55)3 ~ME
WZ Z *
E
I E

\W MOlM!N0E
~:LWZ
#
0 Z O7Nq] X eg !*
E
IX
$M
\W c*
wf] h^e6,4LZp
+Zi *z"}ME
gzZ 7LZg0
2
4N]Nz # ] kne
Hju 0*
W
Zg7~ GMz} 9y G
5!LgVG
# ] knew'
\Wg D]Y E
5!NzgzgJ
-k
,
Q
9O
F

) LN!M~g b Z ? L L:Wi ZzW( ) q


-Z

E
G
J# G
5LgzZ ? #.
}Bm7NgzZ uLq ( yT
M t ^j E X *
c jk Q ( }~g v) ,
6<}gv

M
5LO_|lpg MG
WZZ**
NG

DMNS!MNR

Xc*
W~V;}gx E
L !Z

E G$
% i ! Vzg
MMLG3E Z !LG
G
J
( 283mL &z)

u"

1Z

(M x
 1Z WZ Z x Z g LX=E

]q 1 ^] ^
h
M6,
4<XM\I
5Q hIE
4

WZ Z}g

]'
,
VZ

5
G

5LQJ7,u0*
(Z
+ZzZ )X A
) E^IM~y#
G
zgx %kgzZ%k6,T:$ ! n oF^i #] o$

$ mX xz N

\WZ
#~

%NRzg
$ ] :Hnxs bSZ 6,g Z Z F

g Z**

$ ]
n :Wi ZzW[Zg ZRzg n ] n ^m
n
^m
D]`i nr+ l]^`j] MTR ^n] iE

X n ] ^ ]

D I J
g}g v
V M{!L iL & ~V Z g !*
J
( 283mL &z)

( x z
 1Z WZ Z WZ LX=E

l^*e o k^ ]q^i

+G
M
B
{
u
5
L
G
q
) Z
DL Z
#

g Z

5LO_
* NG
1Z WZ Z *
"
[
g]Zgq
-ZX 
GG3E
D
M{!{{X ]g c*
i~[Zp

GE
4]~\W $ q $ !1Z} Z L L:c*
c*
Zac {+
0i


DMTR ^n] iE X , : ( { Zg Z)p/


C\W

J
( 283mL &z)

D GE
Zg Z}
. M{!
. Z}
.p
L Z z Zg Z}
E
G
 1Z WZ Z x C
? V 34O] Vz

]'
,
VZ

( t ZiZ) X k Q J 7
,
: pz 6,
k QgzZ ZZk0*
T:$ ! n oF^i #] o$

l 1 l] 6

p=~ [Zp

[
g

c*
#
}
.7j$gzZ 
Z
ZuMj

5LO_
WZ Z **
NG

WZ Z}g ~T
E8N E $N
D
$ ] #] u n ] e ]
|F
5FXY8M ] zf
@L+ E
E
M
E
?
E
CLg!
1Z WZ Z~ L L:
Z Z ZwLq~ E
gzZsz^#
}
. 7j$

yZgz kS Tg D J 7,+ L y Zg V
\W
E
'MswL
M X MVzi )E
\WY ( )'
) ZaM
z KZ
^QL[pk~k]{ k
,
~hX p=6,( yk
E
9LZg CZ D N }EE
M
CLg! WQ D { X=F
LZ~ E
-r
6,( y k )
-V w'~
z [Z t LE J
E
$MZzspk]gzZ p=
Z Z
) )!*
)'gM zZ WF
Y
M
\W e ~ X ;g ~g Y g D
+z kg MJ
-Y hILbE
E
G;XNE
(M
]Zg ~uz1N 
x Zg Wgz wM]Zg ` Wf
gzZ Z$ ^*j u" ~X Zg
/bS ]ZggzZy ZQX ;gw N
E8
NX Vg~#
CLg!yZ ~F
~ E
@L+ E
5F
}
.yZ/ 1~
6

]'
,
VZ

G
Mk Qy#
5L~ 7,pz - zg6, :$ ! n oF^i #] o$
( w )Z+ ) X Vz
) E^I
G

G
G
4L7EZx G
5L O$KZ ~X 1g G
5G
WZ Z ~x G
5Lx
E
E

L
G
4

0OEZ X 7 LZz ] L]ZggzZ { izg" L~ y

M t $ g ^ ]E XD 1 
x Zg W Zh

G
M
5
E
\W

# Z **
5LO_| D9 NOM^iNOL
LE
NG
f !N! Z E

e
$Zz

WZ Z]zyZlpu" $ ] #] u n ] e
CLg!
C\M~ E
$ q $ DNOM ^m]EX ~
q} E
X a l p^a 1 1 ] ] a ku ] o
: \WwV" \WwV" 
J
( 283mL &z)

 1Z WZ Z 2 \W z D 

c ^ ni

g} izgwM\W ~ XX ^v ] l]n ] ZZ
-w ( 45 ):eg Dju 0*
J
W
~ GMq
-ZJ
-wM
'M rNENY hIL
\W6,
x kQ ]z\W,
6x T Z Zi )E
5LO_|X Gj u *
u I0# ]f**
0 Wg *
!g ZD]
NG
WZ Zt
\W HnZ G.LZ 6,
7

]'
,
VZ

( x1Z ) X ]g n}g vt" z] u 0*


z6,
:$ ! n oF^i #] o$

Vv0*
-w:
J
T DnZ G.LZ6,,Z ? H L L:c*
E
f
ej*yW
Zg7~k q
-Z {zgzZXZ ZNq
-Z,i )'M
I
QE
L k0*
}gzZ
\W~qz aN: ~e
$Zzg X 57Z {z QG
\WX D 7] ]Zg ~g
X 7D]Zg ~g
1Z L
L 1 E_N t
N k Q @+EE
N
\W n
pg ` E
L j8
] ]Zg x
FL 58F
I
D QL ^v ] l ]n ]E
X ~qzaN

g !*
-Z
q

g Z'N Zx ]zI~ F,
J
( 283mL & z)

 1Z WZ Z

! j62 6n ^ ^

] # ] u n WZ Z :D 

$N1Zx Z
^NG

]Zgq
-Zy ) Dju0*
W
62 ^QLZ!M~ ^f] ^

Zz ]zI~ w gzZ ( q
-ZizggzZq
-Z~ { }gg0
+ZzZ F,
q
-Z
%L ~ 2D
Zz Y G ~ hLZ ( Zz )E
D QL ^v ] l ]n ]E
XgzVNF
g]Z G.LZ
8

]'
,
VZ

( Zd) X (J
- z Zg v7, z 6, V ?:$ ! n oF^i #] o$

J
( 283mL & z)

D GE
.Z}
.p
Zg Z}
.M{!
L Z z ZgZ}
E
G
1Z WZ Z xC
? V 34O]Vz

^m6 1, of
5LO_~ ^n ] iL L
:D 
n oF^i #] u Z**
NG
E
7Mc*
] 7MX ;gqw~#
) ] E
}
.
WZ Z~
V 0*
L: u
\WL( ! Z c*
V yxg V
&A M
.EL L:c*

X , 1 ;V 0*
~ !g:ng !*
-ZX ;
q
7tVz:x Z G.L;Z $ q $ ~gzZVzx Z G.L;Z V ~
X Y

DMTT ^n ] iE

1in 7^ o ^ 1 6^j]
&i
*Z LZME

\W: ~ ^v ] l]n ] L L
E
G.MMk U]r] #] u n )O9xM Z **
5LO_x H
;V 0*
sy
K
NG
x H*ZgzZ y
k

\Wqg
e7

O Zxk
DTN ^v ] l ]n ] E! C7
,
V*]y G
5!Lgy hI
9

]'
,
VZ

10

( Zd)X @
*

wi **
g6,
k Q $ q$ J 7,
u 0*
z%k6,
T:$ ! n oF^i #] o$

1i^q > 82 o 6^j]

M *Z LZ
WZ Z}g ! # ] vFf
x Z G.L;Zg MG

L
\W = D 

X w z w <X(E
z + L
Bx H *Z LZ

5LO_|
k E
5O0# ]f**
G
E8N
561,m] fj}g Z Z

S sZF
5 FVx Z G.L;Z
@L+ E
E
144@
*
143 v(( q$ ) ]|dZ L L[ 6
6,
,
] CrM
4W\R S ]|dZ W}
5E
Fu$ ] u n y{gRx Z { 
G
~Z
# :D 

5O0 #]f**
G5LO_|: gZ
k E
+G E
B
{

GE
$M
"LU*
0h+]|( nI+ L )D LG NME

: i ZzW( x H*Z LZ ) yZ[ Z Z',D n


pg: p=8XM!*
{zgz Z @*
Y6,
LZ ) Z
# Q rZ e6, Z h Q gzZ u { Z M4MXX Lg 4 gu6,a yZ

:D 
( ) D p= kZ U
(

)h
+i]|( Z/ *Z6,g

#ZL L
# ] E
LE

# ] } Z) !

=:@*
n~ ?~ Z: VY q OLS =\W( d
WR
D lne n] gj]] % jeUU Mt o^n ^r] ] E X
@*
Zq OLZ\W~ :

T [ Zt: c*

h
+'
t
10

]|dZ

]'
,
VZ

11

(9 F,z(F,)X + F,
k<~V{z 7,: pz6,{zgzZ Zk0*
T :$ ! n oF^i #] o$

: 
xW

 {zG: ^m] qi
?9N
Z~ y Z Dg C
!*
Vz E
G
.xM{z
-V DE
J
/ZgzZX M"
y Zt D p=k0*
y Z\ M ?
X y!*
$ZzgzZ 4n

Dl]rv] (NRE

?W *Z +
D%H

Bt wL
-G
G
Q

5 Z s { z
HHy ~ }g !*
x G.L;Z *Q
{ G
.Ey
k Q D
+
'Nc*
) *Q# ]^
/Z c f *Z LG
u **
c yZZ LZp xg~ yZ 7, VZ 7x Z G.L;Z

\R S]|dZ W}~}g !*
h6,
/
*Q D
+
%X
%M!*
G
ZwZ ^N~

L !}
. Fu$ ] u ny{g Rx Z{ 
**

ME
E

) h N6
$LVL
7-( *ZGE
,
/
f *ZnkS :c*


E
G
( *Z LZ ) y #
G
5L gzZ 6,kQ 
 6,VL
(MDSLS NOt m pF ^jEX,N~ciz
wq X=ME

2
yLZ ,uLqkg E

V 8LVz L L{y
0MM{z m<!*
G
&LR
t Z yQ gzZ D yQ O x Z G.L;Z { E
11

]'
,
VZ

12

( q )X 7
,: u 0*
z 6,{zgzZQ Zk0*
T Wu {u **
k Q :$ ! n oF^i #] o$

! $
qVY bzgZ+ L ,ZDQD Z h Q

C : D 
xZ G*9gmxzg
E
[ Z LG3 Z}
. iZ
+
$
Z Zg p : [ Z "

EE
[g L }i Z 0
+ xz[ Z "
IG
M
i t W ! g $ W

"X Lgxz a\[g[ Z"Y_ =[ Z {8N \vZ )

%N\WLZs:[ Z
~KZ *x v W! Z"kZ
rg~]q} E
(g

DSLU NO t m pF ^jE

o u n^e 1
*
@\*
!qzf*Q LL
6n^%22 o 7jfn o i^] 1 kf

E
] CrM505 ,m] fj }gZ Z

S sZ

c g {n L L[6,
+ L :6,me vgzZ 419v V*
G
&Z f *Z Zz J 7,
&LZ LZ E
x **
{ E
0MMyZ **
1 @*
x Z Z LE
DgzZ V*$
+ D < Dg@*
Q D Zh Q t Z D h
E
f *Z ` W: wLq BV22 V{ E
+Z L{ b & Z yZ 
E
D J 7,
~V tN Wy 4 s We E8L
!/!/ p=~g}g c { Z 9{ c*
i { Z 9V;z
( E8L ~g c*
y yZ J 7,k ( VY~(,)]!*
) f *Z }g
12

]'
,
VZ

13

N zg6,T:$ ! n oF^i #] o$
( w )Z + )X Vs !N{ k
Hwzk Q J 7,u 0*
zg !*
z.N9E

E
{ c*
i6,gZ V N16,d
$~J 7,r
# f *QD Y
6,E
0MMTg D?f=dZ
# E8Lf *Q}g <E

&L
W*
* J 7,
 D
zz E
E8Lf *Q ` W! ! 0f *Q7@*
wZ ^N}
wZ ^N j q[E8Lf *Z !6,
M[Z wZ ^NkZ 8Lf *QN 
ME
N !*
N W b7
E
3 [~ W c*

kZ CW77,]gpE8L f *QV @*
MF,
@
*
W7**
*9E
e E8L f *Q D Z7, n
E
Ug6~ f *QV N M ( { CE&XM {{) { Z ({ Zp$E8L f *Q
)i
+c yZ ' Z V ;g| 7,
7Z c*
Vz } gzZ ( $c*
I
bzg Z ]qz NaNzg Q !*
!*
L L f *QV#Vz w

I
"
f *Q ` WM
hJ 7,7$B| 7,: b aMzg QJ
-Z
# D W~g G
5OG
" $E8L
c*
g Z
/
z ~ V!*
O QO S n S W7g G
O5G
% it Z
D 3.
$Z e f *Q LZ: Zizggz$S ~ J 7,
LG
#
E
E
N V yZ~
E8L f *Qgz wM! W ci7 DE
L LV 

E
) f *Q V NV C ]Z ^Nd6
,kZ
M$M ( E8L~g c*

17q
-Z~}g!*
V M$M~Z LVrQ 7
13

]'
,
VZ

14
( ~0Z )

X g6,
?$ q$ 7,
pz 6,
: $ ! n oF^i # ] o$

E E
E
Tg D'!*
s 7L}uzq
-Zd Z
# 7k
~ :Wf *QV NV N
E
X g p ~(,~ M'RV N` W( E8L~g c*
) f *Q}g 

<3n o ]m6

5LO_|
NG
Z :D pU^] #]u n ~i Zg+Zx Z **

G
IG
M
!Mq
B&MnzG
6,$ W) E
w rN N MV (
-Z LZ
WZ
G
\Wd
$
ykk Q t E$OLS X p=c
E
E
9N
N) u 0*
Z h u 0*
L $c ZHFA A~ ( u IC 8E
L $
M
B&
@*
s A !Vz H[Zy.6, g Z- E
h QA
H
S X g [Zy

g Z- @*
7s gzZ } 9 Q -O!Lg Z- V
E
M IIM
-#F
or ~.6,
WZ ZZ
# 8XM!*
} i Zzg~ Ez b
G
$MMN*
WZ ZX ~ qzw H
~e5Z Z nMk Q
G
0M!N nM
C ]!*
Y A6,g Z- O E

 Ct = :c*


g Z _ !NB( ~ b
) ~
# E
$.
CM e
U^f ] u

WZ Z ?Vzs bg Z- \W

D $X '] X lXE $^*j u"or NVz~0


+
zZ}
.pgzZ~gZ
"~A !N
14

]'
,
VZ

15
E

E
( RY) X ]L!McVk
H}gv7,u 0*
z 6,Zg v"7,u0*
z ]6,: $ ! n oF^i #] o$

Cs ~ Ag Z- !x ZV } Z :1 bkZgzZ Z 4NX
E8N
or {zF
5 FX y=s Aw} g
@L+ E
X
HxsZ$IN

WZ Z

Dlne oe] ']j] ^nu]] NLPMt nf niE

Y
V
H9 ~ J
- V
H~ w E
0N
J
( 283mL & z)

E (
 1Z WZ Z x W z b $N LX=E
n

^ 1^, 9

!sZZzx kf$v

N8NVz
~ $M !Nt G

1ZWZ Z

WZ Z}g \W
M $ q $
e 8LkS !Dg eg MG
 e**
uLqkg VyQ$
"L {)z V VgzZ Vzg Z- V
5F
( u3g y0*) G
'N$
$LbS )E
.wE
E
+ V- g
V gzZ V k L i YZ G
8XM!*
{)zVqV- h gzZi eg12Vzi ZzggzZVzg Z-
gzZicS g0
+Z c*
$L ]i YZ L 6,Vzg Z-Zz 77
.wE
E
Zz e L LG
G
" X Dw 0*
t N8NV bkZ,q kg
15

]'
,
VZ

16
G

.LgzZq`RoZG.Lq
( tZiZ )X Ah N 7NQo ZG
-Zck Q$ q$ k7,pz q
-Z6, : $ ! n oF^i # ] o$

$ /1F,

!
N
$
M
] u U^f ] u
x # ] u
J
G
/ZH $LhT~* F,
*IF,
&M !N kQ
J
G
G
5L : ~
bkZ
/ZgzZ ,7, V)hE
L 8Lk Qizg#
I
I &L
M
euLZ { k
Hk Q Z: Z Z h
T S5!MXVh
aM NE E
YN


!*
b Zg c*
3w c*
Zg e bc*
g Zh
"LV n
5F
[Zy

g Z- ){)z e c*
77 G
]g q Hy .6,h**
c k Q=
(Wyk c*
y
^z~zggzZ ZkQ ]g qKZ 4'
,
i6,
g ofq] )d
$

E
Zg lZ:Mc*
wZ e
M K ~h KZ{)zg c*
R,
jZ ~9
G
E
:MKZ 8E
NN!*
h: vc*
g (Zg Z L
g {NNCZ~ ]gN
[F
5 _hk Q Zgz!*
x Q [Z
) c*
!*
i
{)z V!*
LG

$L~q yk E
.wE
E
% c*
|0
+!*
g YWyk QG
L 8L6,
c k Q W {)z AgzZ yp'
,
3
3 y c*
g Z- k Q
y.6,6,^ c*
kZ c*
k0*
y c*
yk Hy Z j
+Z
GN
E
e,i )'MF
<L
/Z Zzw 0*
t N8
V ] ZnEN
v{z ' k Q#
z'
,
1
HV)~(,~(,gzZ 'Z}/
16

]'
,
VZ

17

(Zd )X g D glS ckZ 


g~k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
z 6,~[T :$ ! n oF^i # ] o$

I
&Lc*
w yZ baMi YZ E
c*
yvh**
XN Y
G N
yQ~]gg !*
t N8N 8E
N!*
V)X
) !*
~g Zi W
E
_hVzuz V- gzZN Y \u ~i )'M( L LkS { k
H
E
G
9 N
-;XE
C:X(gzZg Z { izg ~i Yq :
X } 7,Y ~ {z 8E
N!*
g Z
/E
L
enT

V;( { C$ q $ gzZ )X oF^i # ^e ^n ]


uN
}g Z Z

ZsZ c ]h
+'
X Z xz aLZ
U^f ] uX k 
$N x Z L!L g, m] fj
:i~0
+
zZ}
.pgzZ # 7,
e0Z]gzZq
$
-Z j

1+a Ta 1e 16 ^ k^n
izgq
-Z : e
$Zzg ] #] u n ] e
WZ Z~ "gg
/
}B

5LO_
**
NG
WZ Z

kQgzZ m
H7,
6,
n q
-ZV 0*
u I
E
0M8 "
H ![L L =^n] m
^] ^i] n ^m:G

"ZZz Y n izg# G
Nx G3LE
5L\W
F
gt ?Dge 7 ~+
0zZ 7E

k,
Z
# p=6,}i 3gzZ
H~g { i6,
WZx Z
MkZ\ W ] !*
q
-Zn ~ W~ l
Z<
VYg MG
17

]'
,
VZ

18

( ) X &gk6
,
k Q $ q$ J 7,
u 0*
z g !*
-Z6,
q
T:$ ! n oF^i # ] o$

DMPT N t $ g ^ ]E

X e
$Z X3Li ZzWk QxH L L:c*

?

M
:M-#F
WZ Z W XG 0 z M
J
( 383mL & z)

1Z WZ Zx^ y }g vZ

=]6f ] 1m6 ]m] 76

G
WZ Z YYH7g {t$ !sZ{{
E
N
CN n k QgzZ,6,
1yY
Zziu~" , F
E

vq
-ZgzZl" :
L VzZ.
\W6, L
}p
1V N Z j
+S bbVN: Zizg Y:1yY
G
izg#
G
5L $ q $ 
/Z @*
7J
-kS ]!*
kS ! k\Z
G"
! H Zg 1x G3LE
Z

l 1 7i^e

5LO_ Z zg ; g !*
qZ
^N- 1Z x Z **
NG

5LO_|:
:c*

X <y( Vp) s zR
1Z Z **
NG
I
* L X3Z aMNg 6, e
$.
WZ Z

EE
E
] :LWgzZ + ){ l{ Z D] V*
! w {NND 6,
18

]'
,
VZ

19
E

G3O8E
( Zd) X
Hw3 Zg
{z
Hw 7
,
u 0*
z 6
,
 : $ ! n oF^i #] o$

6, x 7 ( MX X !M)X Z
# Tg ! ( ~ }g!*

D
yZZz + LZ bC
Tgl{:gz }[Z
-ZC

( D : gzZ ) DB> ( y) q
D ,Zt R( Vz() GL L:tZyzg ;
DTN ^v ] l ]n ]E

U~WWZx Z

X 

EE
M _
5LO ]|
NG
nU 0 }**

WZ Z :

(M
~ qzaN]!*
WZ
# ( D : <XMF
)
) !*
$.
e

6,V!*
+Z 2: F
g '!*
g Z gzZ D 
c [Z D 

DQQ ^v ] l ]n ]E

(M
]*
* v <XMF~W

X D : <E

(M
: <XMF~W
WZ Z !sZ{{
G

M
G
(
X
N
;
$
M
EY 1 CZ wY M } L LkS
/Z LZz ! x%

E
~gzwM) W @*
(Z ;g !*
VY $
Y ]**
v}g
9M
.F
kS 1Yl{pF
]!*
~HG
<L
/ZQ @*
CWpc*

G
EE EE
]zZ w {NNg w {NNt W -8 Lg ~g Y '
,
Z'
,{6,
19

]'
,
VZ

20

( 0Z) X
Hh$+{zJ 7,: u 0*
z6,k QgzZ Zf Zk0*
T : $ ! n oF^i #] o$

C X V}2Z:}i W]!*
y
KZ: ! *
@YF,Q~V- ZzVk
H
EE
Y"gz] w {N
J
( 283mL &z)

1Z WZ Z x C
~ Vg k7,z

[1j 1n l^^] o

GE%N
kS ! sZ {{
gzZ V) W~gz E4MLF
M$ML Lx !LY gz <6,g T v Vk
H
M
G
sZ 72 c V sZX
HH
E"O'N]Z ^N gz ] Z
MM
3O!N M$M 83 c ] E
M$MgzZ V E
5L 92 c + L 0E
0 63 c V
E
M$M27 n (Vz f ) V sZ {N8N40c V G3E4O$N
$L_] S M$ME
E
0MMgzZ sZ sZg " X ] S
E
{^
,Y wqZ LZ D L L LI : Zizg
4E
-G
7
M ] $E
%N{ ~g ^
QS M$M
M$MyZX DF
, E

QS
~ { Zg v Vk
HgzZ
W ( h
e CZB mS ] $E
%MkZgzZCYgzZxza $ q $ zbq

ME
GE
4O]0*
yZZgzZ]Vk
H
W
20

]'
,
VZ

21
G

5LQJ7,u0*
(Z
+ZzZ )X A
) E^IM~y#
G
zgx %kgzZ%k6,T:$ ! n oF^i #] o$

fjn
Wyg Z !*
 eXX
C "HNn

E
L: ZizggzZ,q!g ] S M$Mc 
m]
%N{ ~kZ D ( ' C&NCZ )
?6LXgzZ ,F
._ E_L~E
G
"Z{ ~,M M$MC
5LE
] S M$MV LZg0+Zg0+Zy k Z G

X N wZz g Z &O f
%M M OL g k Q G
$N CZ z
MG
wE
 g @*
6,] S M$M

oF l
^*e 1 1 l ^^ ] o n ^
%N! ] Z M$M
M Zz F
kS Dlpg MG
E8N
58F
Wg MG
@L+ E
5F g M$MkS { i Z0
sZq
-Z( |xsZO!*
) !*
+Z
E
0L7MbkZ
-Z | MPNR E
q
N 8g y (,) G
E8Z E
E
x]gc*
i

Y M{!~[Zp=

I4LE
N
58E
-X B] X
w1{gzZ QwYgzZ E
 I <XE

] S M$M ~*
0 : Zizg { kS :0*
M F,
K
V- p Z
21

]'
,
VZ

22

( t ZiZ) X k Q J 7
,
: pz 6,
k QgzZ Zf Zk0*
T:$ ! n oF^i #] o$

E
E!
E

L
$
X u ] k Q q $ } L j

XB

^6 1 1 6

WZ Z}g! sZ{{

E8N
]Lq g !*
-Z F
q
@L+ E
5 FX D 
ZpkZ
%NJ
{ ZegzZ , V1 ~n > ZE

[Z

%N
\W@*
ZE
WZ Z

WZ ZX c*
J
-( +" ) & 0
+ Vz # ]^

 \W }Y$ q $ 
s !N\W $ q $ L L:c*


g Z~
c*
Ww \W 
S X V7(Z~g~}g !*
}
5!OQ$ q $ ~L L: 
gzZ~gYWV\WgzZ
V@*
G
G
D Wg {$ [Z X @*
sp [Z= !{ W 
!N= {z

# X W p=6,
Z
}il" D zg D zggzZ
H| (,
( **
zg)t
/
%N~T!Vz# ]^mL L: c*
{z X } 
s !NkZyZE
Wl

(MN` Rt\ W
T:c*

` !NgzZ Z $ ^*j G;XNE
NN!*
8E
DL X3Z V; s !Nk Q ~}g !*
}:
L d
G
N
Ms~1yY
Y )MVYXg Zzg {NN{z @*
[EG3MME
22

]'
,
VZ

23

G
Mk Qy#
5L~ 7,pz - zg6, :$ ! n oF^i #] o$
( w )Z+ ) X Vz
) E^I
G

X L !*
y Z *
*

DQQ ^v ] l ]n ] E

J
( 283mL &z)

sVg ~G~ WWY :


#
I&M
,
 1Z WZ Z " g lB z'

^] ^] 1] 1^ 3^
WZ Z6,#LZ ! sZ{{
E
9NRgzZq
LZz@*
F
-Z x
g
/
g W~O 6,V7 CZ f LZgzZwgzZH
g G
6M E 3NI
"Nkf$v
X < XZ M] E
WZ Z6,
giwZ e]
z a

E8N
5LO_ Zz x ZgzZ { 
**
!*
` @*
" V Vzhz q g !*
-Z F
q
5F
@L+ E
NG

% v i f 6,kZc*
g8g Zgzi # ]^
:LZ
~ !yY L L:c*

B~EE

WZ Z

WZx Z(

Y],
Z s \W~
Z Vzg 71V Yg 8\W
Y c*
\W~{ C" g !*

$ q $ Vz71V
G
Vz7t1V Yq!$
+kS #
G
5L z'
,
gzZ @*
7pV
E
$ q $ #
h\Wlg E^L~gzZ c*

x{N8N6,
z'
,
/Z

G
M
$L\W~w E
G3E
8EG
.wE
E
3~
X Vg:x~
23

]'
,
VZ

24

( x1Z ) X ]g n}g vt" z] u 0*


z6,
:$ ! n oF^i #] o$

J
( 283mL &z)

:N E
M
+ xE
LOG!N [Z :gz X Z
E
9
-;XE
 1Z WZ Z 

1, a kq ]6 h^u 1e k^n e 1] 1 ^

WZ Z}g LZz!sZ{{

N
QE
zZ LZ ! lX{ Wbcf{zgzZh N
6,
V Zz 6,
: Z=
[Z Ns !NyQOWF,
Q6,
ZZ1"N
, m] fj }g Z Z

SsZX BJR
E
481gzZ 479 v V*
c g { n L L[6,] CMrM
6,
505

DM

4$LZz
LG
{!E
It& 1 :wgzZ # 7,
&M
&N]Y nQgzZ Yc*
38E
5E
CM( ~ GE
)anQ
ceQN YK E
&M
k QgzZ} Qt}xz? QgzZ}s !NQt}6,k Q
G
G
M

j ]EX} h ( g)**
k Qt( } h ])}

G
HyS izg#
G
5L 2 D lne ]] ONMQ &mu MN Ot ^v
E
x0%O$ q $ `
R T:Y
7LZ~k$qgzZ`Q{z6,

yQ LL: (ZzyS)~ E
5!N{z?`
Ra:YY7X Y
24

]'
,
VZ

25

( Zd) X (J
- z Zg v7, z 6, V ?:$ ! n oF^i #] o$

gzZV}9 WVzgZD
X Zz s !N aV
E GE
&L
38E
DMUUT&muQPNMt ] r ]EXN Y 7LZ~
[ E
G
YN E
$ "7,
NkS
yZ 3E
bcgEgz ML!

L g,m] fj6,
4]!t
6,493@*
478 Vc*
g { n L L[!*
2 GE
rg
6,www.dawateislami.netV
$ d
$z sZ X 
X M
h ^ W.
$6,L gLzZ| 7,

] 1 g 6n ^ a]

\WgzZ {f
',i + L k0*

WZ Z}g

G G (M
NG5LO_| ~ ^v ] l ]n ] L LX 5E.QM{ c*
Z **
i ;XNE
]gWZ
+Zi

1Z WZ Z L L: D 

L

I7M
G4E
NG5LO_ X 7
0 **
G
=
1ZWZ Z YH V M: i L X3ZyZgzZ
G
G
-G;XE$M
+ZwV"gzZL \W DRN ^v ] l ]n ]E X YWEL6,

Z0
1Z WZ Z
/ZL L: D 

$M)
:wgzZH
ge
$iz ZyZZq
-Z ( jn"G-LX G

a p6]] ^j+ 1 o ^%

Zz"**
y KZ N!LY+ 3E
-Z~N
NG5LO_| n ] n] q
\WVz# ] ^gzZ @*
kZ~y
KZy

25

]'
,
VZ

26

( Zd)X @
*

wi **
g6,
k Q $ q$ J 7,
u 0*
z%k6,
T:$ ! n oF^i #] o$

5LO_g!*
WZ Z **
-ZX H~
q
NG

p=k0*
k Q

II EE
:c*

D twY M$M})g f bL~ Z L$ Z6,kZgzZ

.p
C
6,kQ' (Z V c*
c e \W~
Vz Z}
E
$.X LgE
g Z
/
~] ]Zg ~g ~ggzZg 6,
gzZ oj$ e
0MM
G;XNE
(M:1 {z ( Vp ) s zRt X
Z (Z ! [p
1:c*


WZ Z ! ] X IL!*
cyZ0
+{}g }g

S54X {zt {z gzZ q


H 0*

{z F
gt X ~ E
-Z ~ k Q
YM
5LO_ ?Vz ~ ~ 
WZ Z **
e KZ ~ H :1 `gzZ
NG
L~e KZ p\W ! L L:c*
~ b $E


g Z 3,
e
$.
" c
hn 1^] hfv $ q $  Yt7g G
5OG
} ~ b ~ Vc*
ZPz KZ } v P
G
Zz "**
+ 3E
u" {zgzZ 1Mk QE_tN ! ,
NG5LO_gzZ Zx**
N
GE
MMCE&
D9 MRM Mt p g ^ ]E X /
y KZ Y
g !
z c*
0* g u g
J
( pL $ Zu)

NOZz ? u I
g Zh +g 3E

26

]'
,
VZ

27

(9 F,z(F,)X + F
,k<~V{z 7,: pz6,{zgzZf Zk0*
T :$ ! n oF^i #] o$

H:wJ{ <XN1~+
hyY
~ \W n

5O
WZ Z g E

kS ~:c*

XY0( Qr)^] o^( GMX M X &M) 
&L} <XN
m1 ^~
/Z :*
c X ^ \W :1 gX 7E
X @*
7
W N*
! c*
p \W V
G
M
58E
\W Dg {$KZ]!*
kZ g
X c*
Z{G
yp T D Y }g } hk 6,u ILa

\W: Zizg

H
E
M
B+
; c
W ;g @*
Y Hg6 bkS *
@YWJ
-V 3E
/ kZLa
G
3M{ <XN
bS X : Zg c w E
\W1B
$M
VX }g } hkq
-Z[kG
0!LG
\W
:Ls E
"LC E
H7! G
5F
&LX B
WZ ZVc*
g^
E
5!L
\W1
H
Z L: E

g Z
W gzZ yTC
# C
Z
Hc*
s&
+QC~ 7M4'
,
i t
\W6,kZ c*

I
N g !*
gzZ m
,
{>~ ~0
+
zZ 7E
\W H qzaN**
3 W
,
Z CZ
X Hl] Y
k'
,
80 p/

C\M
\W~b
MQL ~
q} E
\W
zkZ D UN ! TT ^v ] l ]n ]E
27

]'
,
VZ

28

( q )X 7
,: u 0*
z 6,{zgzZQ Zk0*
T Wu {u **
k Q :$ ! n oF^i #] o$

E M 'M
X 7ML8E
` Wg ZZZ'

\W~ !ZX

6,
V zg {z~ Z WQ
J
( 283mL &z)

1Z WZ Z e F /!*
g 

Q,
'WZ ZZ'

# ] u n

G-E!
I
M
\

o ^) o ojn a ru0Z+ OZO <X i s 0

[!*
^%] g ^ o ^v] l]n ]L L[gKZ p]
NT35
\W L L t~yZ 3E
]g c*
ip f
E
5!Nc ~g7 Dq
# qvgzZ )M e 'Y: D 
~
~
G
gzZ Tg D]g c*
i pg Z'

\Wn ( Vq ) Z 8MKZ Wk0*

\W]Z|q
\W

! x~kZgzZD az
Lx Z (**NG5LO_|)~yZD 0*

\WZ
# p] #] u n

\W ~ Z
5LO_| )~ c*
1Z ( x Z **


NG

\W ~z% j

CW7~
# qZ
# gzZV@*
uLq% f i (

)

GMz
$ q $ k0*
k QgzZV@*
Wk0*
] f yZ| 7,
28

]'
,
VZ

29

N zg6,T:$ ! n oF^i #] o$
( w )Z + )X Vs !N{ k
Hwzk Q J 7,u 0*
zg !*
z.N9E

DUP ^v ] l ]n ]E

X CY~g7~
# q{zV@*

X a l p^a 1 1 ] ] a ku ] o $ q $
E
b), Lg ZD
bvw i
J
( 283mL & z)

 1Z WZ Z % z g"
O V

^+ 1a p^q n2 o ^n

$MZzxC
gG
0kE
wj M$MsZ!sZ{{
E
E
E
G
G
<^ ZV 34O]NBwg ~ V L M$Mc
M F,
V 34O]N
E
&i [xgzZ
$ s
e
/
% M$Mc g Z] :LWgzZ g Z
/ME
E
G
$L_] S M$M{

4
L
7
( [ h S LZ ) L : Zizg DE

%N!g ] S M$M)
LZg0
+Zg0
+Zg @*
10{ M$MC
gzZ <F
9E
M

+G
-E
M
I
G

O
\Wg M$My h Z N q
-ZcL? z(F,
\WXZz .g Z &O
EO5!
E8
NCYgZ
5F
/l
@L+ E
-Z(@ J e )MM g7F
q
sZ LE
E
"
5G

3
E
E
G
G
O
4
N
]
q
5NE
-()K z y M
L ~ [ E
LO N y
G
a kg 
m,
F M$MZz GB+M wj M$ML L sZ
II
NsZq
~ 48E
-ZX
H~ Mq
-Za bL~ ZS L L
9L}:VQ w1 {z 7] kgm
V M }g\ 6,} X=F
F, M$M
29

]'
,
VZ

30
( ~0Z )

X g6,
?$ q$ 7,
pz6,
:$ ! n oF^i # ] o$

\W pSh Z
Kkf$v

D
M{! M$M

y m
M M$ML
L sZt $ q $ # v]gN
E
E
O q
gzZ =Sh Z *
0 i )'M y ZV G34O]0Z GG
-Z6,M
m M$M
X ^u] oF # v]X ~qz*
*qu*
0 W
~
J
( 338mL & z)

E E4F
G
7M M$M
g y y V 34O] 5G
E4F
7M M$M
g \ :: <XLZz VY 5G

1m 1 n2 o
1rn
^u p
M
m M$ML
L sZ =# ] vFf!sZ{{
GE
J (,V)) M
m M$M g x V 34O]~ L )&MF*
E
9
E
-;XE
E
X X IxNN ~gzwM Zz X gzZ S { k
H G3O8EgzZ
E
%Nx Z **
5LO_ | (F, w {N8N xNN ~gzwM
Z',Z + OZ ; E
NG
E
] ] ^v] ] ]:D 
p] #] u nY $gN
q WyQV7g
zk Qg !NQ @*
{zD+F,
aZ L L ^v] u

-Z : X *
q
* ( wez wq z ] ) wZjZ LZ +F,aZ gzZ Y
(M'Y xNy Z6,y
C7,~ 0
+
i KZk Q]gzX ~gzG;XNE
30

]'
,
VZ

31
E

E
(RY)X ]L!McVk
H}g v7,u0*
z 6,Zg v"7,u0*
z ]6,:$ ! n oF^i #] o$

E
G
G
E
4O]

N
$ /^I
4
5

M
w
'
G
]gz { O izggzZ yDMS ]EX
rg
E{z{ Zp
X (F,
kSVzuzgzZ M
m M$M\WcuLq+ L
E
G
m M$M
x V 34O] ~ M
x gg G4 V- n kZ

GE
GE
4O]Dsx G
54L7Sy!sZ{{
gzZ
E
G
I
4O
E
M
4
\
5
I
u
L
Q
X

4
M
<
l$ f h
gZ]
.@*
XV@*
q]Xy[ZWgzZ G]P
M
D
\I
Me
G3E
O8E)
G3E
O8E
M$E

$Z@)
,L. Y M{!
,0`I

GE
4O]~T:y
TgzZkf$v kQkf$v
K
DMSQ &mu QQ Mt xne ^] ^` EX B}~

G3E
O8E{zkf$v

4O] ~F,B
W GE
E
**
CZ ? = z7, ~ G3O8E

1 kf o u n] 1 
1ZWZx Z L L
o 19 1 1 o, ] 1]J ni

hfv $ q $ D 

%Z~kZLa

E
M _
5LO ]|1
$Z **
NG

hn ] $ (hn 1^]
31

]'
,
VZ

32
G

.LgzZq`RoZG.Lq
( tZiZ)X Ah N 7NQo ZG
-Zck Q$ q$ k7,pz q
-Z6, :$ ! n oF^i #] o$

V n
pg Z 6,ugILaZgzZ D~ u ISh ZgzZ D

uL LZxDPL p j m$ $ v ] ^`$ ]ELg F,


%Z {zJ
GE
4O]wEZ
N*
gq
-ZBZ e %~uZ
# eV sZ
%p) )LgzZ 8 I
Y
o L ]

bkS , 1|0
+!*
6,uZ
XgpJ
-u NW

1F _ ^2 wwEZ
uL
L k'
,
'
,
x Z G
.L;Z yZ {zVw!*
MLO P t ]e] E }
TL L V

D RMS Ot l^ ] ]E }gzZ % 7ZDPMRO&mu

5LO_|3
L*
* **
NG

# Z **
E
5LO_|: e
$Zzg
# ] o/
LE
NG

~V !*
DMMS Rt fn oe] e] $ ED %%z~y ^` oF^i
E
7.~ukZn]Z|DL X3Z {N8NwEZ]{ %
V

E
LqgzZ F,r C
1F _ ^4 @*
~ YE

gzg u kZ } qz( Vz',R ) Vz 3EE % ~ ?Z


# LL
(M

: ~ ^] L L5 DORU &muNT on % n $ ] ^r]E


@*

D
{! M$M O$ W}g \ }g \
D
wEZ %Z
#
6,V\WVzQ6,Vz'
,
RVzQ f
e wZ e %6,yQ KZ
32

]'
,
VZ

33

(Zd )X g D glS ckZ 


g~k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
z 6,~[T :$ ! n oF^i # ] o$

XXo]f ZZ6 DMTNUQ PR St ^ ] E D 6,


ug ILaQgzZ
#
Z

g Z]
.@*
g Z**
u : ~ e
$Zzg

xg~h^gzZ.
$) XX ZZ D %ug ISh Z
( V!*
"S
5LE
~Sh Z 7DSRNU &muORRQt o]f _ ] r ]ED 
Y Z G

GE
4O]*
**
%7,] e%
8 D RMR Ot l^] ]E
*
%MgzZ V !*
L g ( } ) {nX ZF%M) {n ZF
gzZ
9 <
BkZv70% 7,] e% : ~u0*
u
$
g
10 DMSO &mu ONSMt o] e n $] n ] E D Yq
-
E
G
Q
$

5LO_]| ] r$ u
Z 00x Z **
NG
D M
5LO_ |
y- %q
{k
,
1Z **
C
NG
-Z : D 
9O
X ~k]FZgzZ^i^: [py-
]5~y-
gzZ
%M y- E!L
^'
,gzZ 1z V !*
( } ) ) {n ZF

E
Z ?:LW:Y7 y- y-
X ( ^: X QX )

W D 3 VB ,Z q

-Z~:c*
[Z k Q ?VYgz$
GG
Q
@*
%Z
# V@*
Y{g \ z~
8| 7,
p ] e
w!*
}
8| 7,
p ] e
X D Y{g ( } )) {n Z6,
33

]'
,
VZ

34

( ) X &gk6
,
k Q $ q$ J 7,
u 0*
z g !*
-Z6,
q
T:$ ! n oF^i # ] o$

7 ~ VyZ VB,R ~ : y-


6,kS
V @*
Y q
-~ %gzZ k]
W 3B kZ ~ Z @*

XX

L LI% Z e%11 DPQO t ] ^nu]E

Q nZ e % Z h~ B; z Z ~ {)z !%| 7,
6,yZQ6,, WSkZyZQ %6,z',ZWS
V !*xg~h^gzZ.
$ N %Sh ZgzZX nZ e%~u[Z
$N$
E
+]zZ @*
g @*
Q)qc*
8 IZz% Z e%Vu12<i W
(
1QME

_F
%g ZpZ e %g Zp{ )N~u{z} 7,0 T Z
^QL{h
+ILZ~ !%}6,
 tiyWq
-Z
" %g Zp kiwZ e} P
zV !*
Sh ZgzZuXg G
5OG
$N
 ~ u c*
~ xi V13g D y E
( : x Zwb n T(Z ) bZ6
,yZ, }Zw!*

nF u (n ] i^14 DUN MR u <E} 7,:


NUO Ot pi EX c*

I: Zizg

~g4 %tgzZ ( z( )&N) 4tDMSRN &mu


D

~zox Z DNOQMR u <Ecexg: w'


34

]'
,
VZ

35
E

G3O8E
( Zd) X
Hw3 Zg
{z
Hw 7
,
u 0*
z 6
,
 : $ ! n oF^i #] o$

T :
Y: Zizg SG!N {z]gzzz ] V !*
YE8M5[ZzwZZz~e
$gg !*
15 DPLP Rtm ] n E
<a: [Z ?Y H
z~ Sh Z :wZ ^NV
L Mt: ( ~zg: x) wZS 7gH
^C E
zm{ ~
5O8E

16(UP(UN m29`tg ~ W)g


/~ Ka 8
-
zC
t : g
J G
5LO_|n ] % ]O< ZZsS
pI$L E
5"NMG
zD
i Ou
g u : C 

I
NJ
@*
$Y( S) N Z
8E
-VD 
I*
*qzaN +
~ x C

) O|~g g b
D MRT &mu TM Mt p^e E~]g gzZ
ILG
" ukS
, q &t: $u 0*

4v+ OZ$+

%NgzZ] E
NE
O x C:gzI 
qz sSQ
rg QE

g Zw V
E
Z F,
o**
**
)u *
*uZz < k] **
7LZ ~K *
*
E "
E
x TgzZ {)z**
W8XM!*
CM Z GNG3E
gzZ *
*< rN N**
g @*
Qw!*
VNR
E E
" W8XM!*
s u **
7LZ ~ CM Z GNG3E
K 7]!*
t~
"Z( syZ) N !*
5LE
p^] E **
Z G
zDg @*

Q} gzZg Z2
4$SSPm1` <) **
0G
pgzZ %a- 17 DPSRNt
GE
35

]'
,
VZ

36

( 0Z) X
Hh$+{zJ 7,: u 0*
z6,k QgzZ Zf Zk0*
T : $ ! n oF^i #] o$

17{z(**
%~Sh Z~
q} izg18 DcZ=Z[*
!=Z
H-!N
GI
i!Nq
t Sh Z ( q
-Z )
-Zq Y| (,Sh Z c*
%a kZ

$L
.wE
E
&M~} izggzZ {z(} izgG
r19 D UUSmsZ) \zR 0<E
MME
Dlne ]] MLPOt^j E X { k
Hz^
,Y**
**
~w!*
uc*
Sh Z
( pZu)

"g V !*7,0

+
1%
-r
u }g * D t ? n LE

E
G
4O]
G
4
5
N
N

3
G
],312( 1)
E z, m] fjnI Vzg ZD
E
G
E
4O]
4
5
gzZ G L L[ ] CMrM 120 ( 2)gzZ 16 ~O 8 < [ 6,
E

GG3OE
"F, V G
34O]X # 7,gzZ < uLq G
SG
!O@ [Z W
= +4q
-Z

E
E
G
L~V L M$MsZ
X ^ZV 34O]Bwg G^I

E
4G
54O] I
g ~ G
E
g ~ L 
V

g ~ U

g ~ i V

1rm 6 c6 c6 b< ^ m

{
m] fj~{)z ~#gzZkZZ]Z]a~ 

"/V [ ZN6,VY M$MgzZ bg


c ~
[ZNGLG3OE
M&M
BO+E*
~ yy OC LZ)V F
c Vzg Z wpg bg 6,V KZ
E
G
qZ i Z : ;
X ~ ] n VY M$M*
c !gZV 34O]36