Вы находитесь на странице: 1из 2

Укупно по годинама

Назив удружења Укупно у КМ


Р.б. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
пројекат 14,400.00 9,007.00 5,000.00 13,700.00 10,035.00 10,774.00 14,689.00 13,300.00 8,850.00 5,650.00 1.9. Исписано 5,000.00 0.00 4,500.00 114,905.00
УГ "Покрет потрошача" мат.трош. 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,900.00 4,300.00 58,800.00
1. Бања лука
14,400.00 13,807.00 9,800.00 18,500.00 14,835.00 15,574.00 19,489.00 18,100.00 14,850.00 11,650.00 4,000.00 5,000.00 4,900.00 8,800.00 173,705.00
пројекат 15,000.00 17,876.00 14,000.00 15,120.00 61,996.00
УГ "Плава сфера" Бања мат.трош. 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 Исписано из 19,200.00
2. лука евиденције / / / / / / / /
15,000.00 22,676.00 18,800.00 19,920.00 4,800.00 81,196.00
пројекат 6,000.00 3,914.00 1,200.00 5,800.00 9,900.00 16,550.00 8,600.00 14,000.00 16,200.00 10,050.00 14,031.00 11,987.00 9,985.00 6,800.00 135,017.00
3. УП "Звоно" Бијељина мат.трош. 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,800.00 4,800.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,200.00 4,900.00 70,700.00
6,000.00 8,714.00 6,000.00 10,600.00 14,700.00 23,350.00 13,400.00 18,800.00 22,200.00 16,050.00 20,031.00 17,987.00 16,185.00 11,700.00 205,717.00
пројекат 3,368.00 2,000.00 5,681.00 10,050.00 13,434.00 12,600.00 18,000.00 13,610.00 11,000.00 9,199.00 7,808.00 10,200.00 6,357.00 123,307.00
4. УГ "Дон" Приједор мат.трош. / 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,400.00 5,500.00 71,500.00
8,168.00 6,800.00 10,481.00 14,850.00 18,234.00 17,400.00 22,800.00 19,610.00 17,000.00 15,199.00 13,808.00 18,600.00 11,857.00 194,807.00
пројекат 3,089.00 1,800.00 4,800.00 6,240.00 9,430.00 7,600.00 7,000.00 5,700.00 6,200.00 6,310.00 5,650.00 5,200.00 4,800.00 73,819.00
5. УП "Оаза" Требиње мат.трош. / 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,900.00 4,500.00 67,000.00
7,889.00 6,600.00 9,600.00 11,040.00 14,230.00 12,400.00 11,800.00 11,700.00 12,200.00 12,310.00 11,650.00 10,100.00 9,300.00 140,819.00
пројекат 1,800.00 3,930.00 4,055.00 6,630.00 Исписано 16,415.00
6. УП "Златица " Зворник мат.трош. / / 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 из / / / / / / / 19,200.00
евиденције
6,600.00 8,730.00 8,855.00 11,430.00 35,615.00
пројекат 3,089.00 1,200.00 2,900.00 4,255.00 11,444.00
УП "Потрошач" 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 Исписано из 19,200.00
7. Градишка
мат.трош. / евиденције / / / / / / / /
7,889.00 6,000.00 7,700.00 9,055.00 30,644.00
пројекат 3,368.00 1,800.00 4,869.00 9,065.00 9,100.00 4,800.00 3,700.00 4,889.00 4,000.00 4,900.00 50,491.00
8. УГ"Топеер"Добој мат.трош. / 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 3,600.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,900.00 4,500.00 65,800.00
8,168.00 6,600.00 9,669.00 13,865.00 4,800.00 3,600.00 13,900.00 10,800.00 6,000.00 9,700.00 10,889.00 8,900.00 9,400.00 116,291.00
пројекат 3,089.00 1,200.00 4,289.00
9. УГ"Стелла"И. Н. Сарајево мат.трош. / 4,800.00 4,800.00 Исписано из
евиденције / / / / / / / / / / 9,600.00
7,889.00 6,000.00 13,889.00
пројекат
Уписано у 4,800.00 Исписано из 4,800.00
10. НВО "ИОР" Дервента мат.трош. / / / / / евиденцију евиденције / / / / / /
4,800.00 4,800.00
пројекат 7,600.00 7,600.00
11. УП "Удружење потрошача
града Бања Лука"
мат.трош. Исписано из
евиденције / / / / / / / / / / / /
7,600.00 7,600.00
пројекат 6,262.50 6,840.00 5,800.00 6,830.00 7,216.00 7,015.00 3,900.00 43,863.50
12. УГ"ЦАМ" Шековићи мат.трош. / / / / / / 2,400.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,500.00 5,500.00 42,200.00
8,662.50 4,800.00 12,840.00 11,800.00 12,830.00 13,216.00 12,515.00 9,400.00 86,063.50
пројекат 5,000.00 2,000.00 3,050.00 6,230.00 7,425.00 5,800.00 8,000.00 37,505.00
Уписано у 4,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,900.00 4,900.00 38,600.00
13. УГ "Реакција" Бања Лука мат.трош. / / / / / / евиденцију
9,800.00 8,000.00 9,050.00 12,230.00 13,425.00 10,700.00 12,900.00 76,105.00
пројекат 2,250.00 5,700.00 8,025.00 4,800.00 4,243.00 25,018.00
14. УГ " ЖИР" И. Сарајево мат.трош. / / / / / / / / / 4,000.00 6,000.00 6,000.00 4,700.00 4,700.00 25,400.00
6,250.00 11,700.00 14,025.00 9,500.00 8,943.00 50,418.00
пројекат 13.09.2018. 0 0
24. 08. 2020.
15 УЗП "Жути кишобран" мат.трош. / / / / / / / / / / / Уписани у 4,200.00 Исписано из 4,200.00
Евиденцију евиденције
4,200.00 4,200.00
пројекат 25.12.2018. 0 3,500.00 3,500.00
16 УГ "Природа" Братунац мат.трош. / / / / / / / / / / / Уписани у 4,400.00 4,200.00 8,600.00
Евиденцију 4,400.00 7,700.00 12,100.00
пројекат 43,000.00 46,800.00 30,000.00 56,800.00 53,600.00 56,818.00 49,751.50 66,400.00 58,000.00 44,000.00 52,000.00 58,000.00 47,000.00 47,000.00 709,169.50
УКУПНО У КМ мат. трош. 38,400.00 43,200.00 38,400.00 38,400.00 30,800.00 30,000.00 33,600.00 42,000.00 46,000.00 46,000.00 42,000.00 53,000.00 43,000.00 524,800.00
УКУПНО У КМ
43,000.00 85,200.00 73,200.00 95,200.00 92,000.00 87,618.00 79,751.50 100,000.00 100,000.00 90,000.00 98,000.00 100,000.00 100,000.00 90,000.00 1,233,969.50

Вам также может понравиться