Вы находитесь на странице: 1из 3
OS neg 2022 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in temeiul art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului se inainteaza cu tity de initiativa legislativa, proiectul de hotarére privind demisia unui deputat in Parlament. Anexa: 1. Proiectul de hotarare — 1 fil; 2. Copia cererii de demisie — 1 fild. Olesea STAMATE Deputat in Parlament Disially sine by Samate Olea Dae atari fiseaatest caso’ MoldSign Signtire oeation Moldova Republica Moldova, MD-2004,Chisindu info@parlament.md Bd. Stefan cel Mare si Sfint 105 www.parlament.md Proiect HOTARARE privind demisia unui deputat in Parlament in temeiul art.69 alin,(2) din Constitufia Republicii Moldova gi al art. 2 alin, (8) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatutui in Parlament, Parlamentul adopt prezenta hotirare. Art. Se ia act de cererea de demisie a deputatei in Parlament Alla DOLINTA, aleas’ din partea Blocului electoral al Comunistilor gi Socialistilor, Art. 2, — Se declara vacant un mandat de deputat in Parlament, care apartine Blocului electoral al Comunistilor gi Socialistilor. Art.3. — Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL ames AB 2 £2 tet a i Parlamentul 1 iulie_2oa2 | Republieii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Domnului Igor Grosu Presedintele Parlamentului CEREREA DE DEMISIE Eu, Dolinta Alla, find deputat in Parlamentul Republicii Moldova gi membru partidului socialistilor, prin prezenta deel: Mai mult de 4,5 luni intr-un stat vecin, Ucraina, care este tn esen{d casa mea, deoarece parinfii mei s-au n&scut acolo, este un razboi. imi este greu sa vad dureree, lacrimile, necazurile si distrugerea pe care le aduce cu ea, imi este foarte greu sa accept aceste evenimente. dn legatura cu imprejurarile, am decis si renunf Ja mandatul meu de deputat, precum si sé méretrag din Partidul Socialist, deoarece nu sunt de acord si nu sustin metodele, conceptul siitorica atét a conducerii, cat sia partidului ca intreg. Pentru mine, durerea Ucrainei este durerea mea..... Prin prezenta, in temeiul art. 4 alin, (7) din Regulamentul Parlamentului, pardsesc fracjiunea Blocului Comunistilor si Socialistilor, si in conformitate cu art. 2 alin (8) din Legea despre statutul deputatului in Parlament, depun prezenta cerere de demi in baza art. 4 alin. (11) din Regulamentul de procedurd al Parlamentului, va rog sé communicati Parlamentului decizia mea la wmétoarea sedin(é plenard. Cu respect, ALLA DOLIN’ ‘SEGHEYAAIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICH MOLDS Lr Lon ote ane 7 oe Or0., Republica Moldova, M{D-2004, Chisinay fo@parlament.nd Bd. Stefan col Maze $i Sfint 105, ‘www parlament.md

Вам также может понравиться