Вы находитесь на странице: 1из 5

LECȚIA 2 – Урок 2

Un domn-один господин în timpul liber- в свободное время


Domnule-господин (обращение) Casă-дом
О doamnă-одна госпожа Căsătorit-женат
Doamnă-госпожа(обращение) Căsătorită- замужем
Dumneavoastră-Вы (уважительно) Meserie=profesie
Cum vă simțiți?-как вы себя чувствуете? Da-да / Nu-нет
Mulțumesc, mă simt bine.- Dar / iar-но, a
Спасибо, чувствую себя хорошо. Prea-слишком
Bine-хорошо Foarte -очень
Rău-плохо
DIALOG
- Bună ziua, doamnă, cum vă numiți? Сare este meseria Dumneavoastră?
- Mă numesc Maria Petrov. (Какая у вас профессия?)
- Vorbiți limba română? - Sunt agent de vânzări.
(Говорите на румынском языке?) ((Я) являюсь агентом по продажам.)
- Da. - Cu ce vă ocupați în timpul liber?
- Din ce localitate sunteți? (Чем вы занимаетесь в свободное время)
(Из какой вы (есть) местности?) - Сitesc.
- Sunt din satul Budești. (Читаю.)
(Я из села Будешть.) - Ce culori are drapelul României?
- Sunteți căsătorită? (Какие цвета имеет румынский флаг?)
(Вы – замужем?) - Drapelul României are trei culori:
- Nu. albastru, galben, roșu.
(Румынский флаг имеет 3 цвета: синий,
желтый, красный.)
Неправильный глагол – это глагол, парадигма спряжения которого меняется
(меняется корень глагола).

Настоящее время глагола a fi Настоящее время глагола a avea


(быть, являться, находиться) (иметь)
Eu sunt я есть, являюсь, нахожусь Eu am я имею, у меня есть
Tu ești ты есть, являешься, находишься Tu ai ты имеешь, у тебя есть
El este он есть, является, находится El are он имеет, у него есть
Ea este она есть, является, находится Ea are она имеет, у нее есть
Noi suntem мы есть, являемся, находимся Noi avem мы имеем, у нас есть
Voi sunteți вы есть, являетесь, находитесь Voi aveți вы имеете, у вас есть
Ei sunt они есть, являются, находятся Ei au они имеют, у них есть
Ele sunt они есть, являются, находятся Еle au они имеют, у них есть

Lecţia 2, pagina 1
Ex. 1 A) Ascultaţi şi completaţi formularul de înscriere la bibliotecă-Прослушайте и
заполните формуляр записи в библиотеку:

Ex. 1 B) Ascultaţi şi subliniaţi întrebarea corectă-прослушайте и подчеркните правильный


вопрос:
A) Cine eşti? Cum te numeşti? Care este numele tău?
B) Care este prenumele tău de familie? Ce familie ai? Care este numele tău de familie?
C) Unde eşti? De unde eşti? Eşti unde?
D) Unde locuieşti? De unde locuieşti? Unde trăieşti?

CU AJUTORUL VERBULUI « A FI » EXPRIMĂM - с помощью глагола «быть»


говорим:
Prenumele şi numele-имя и фамилию:
(Eu) sunt Mihai. Ea este Elena.

Profesia:
(Eu) sunt profesor. Ea este profesoară.

Naţionalitatea:
(Eu) sunt rus. Ea este rusoaică.
(Eu) sunt bulgar. Ea este bulgară/bulgăroaică.
(Eu) sunt român. Ea este româncă.
(Eu) sunt moldovean. Ea este moldoveancă.

Ţara de origine-страна происхождения:


(Eu) sunt DIN Rusia. Ea este DIN România.

Locul de aflare-место пребывания:


(Eu) sunt în Moldova. Ea este la universitate.

Lecţia 2, pagina 2
Ex. 4) Ascultaţi, completaţi-Слушайте, дополняйте :
- Bună! Bună dimineaţa! Haideţi, să ne prezentăm! Numele meu ______ Maria şi
________ profesoara voastră.-Здравствуйте! Доброе утро! Давайте, представимся.
Мое имя – Мария и (я) являюсь вашим преподавателем.
- Bună ziua! Prenumele meu _______ Şia, iar numele de familie: Tink. __________ din
China.
- Bună! Bună!
- Ce faci?-Дословно:Что делаешь, Как дела? Eu _________ din Kenya şi locuiesc în
Bucureşti. Mă numesc Akil. Tu?
- Numele meu _________ Max şi _________ german. El _______ Ivan şi __________
bulgar.
- Bună!
- Mă bucur să vă cunosc!-Рада с вами познакомиться!
- Ne pare bine să vă cunoaştem!-Приятно вас узнать! Т.е.: Приятно познакомиться!

Ex. 4B) Completați enunțurile cu verbul a fi: Дополните предложения глаголом быть:
- Eu _________ studentă.
- Ana ________ acasă (у себя дома).
- Ea ______ la universitate.
- El _____ acasă.
- Mama _____ la magazin.
- Noi ______ la universitate.
- Voi _______ la magazin.
- Ei ______ la teatru.
- Ele ______ studente.

CU AJUTORUL VERBULUI « A AVEA » EXPRIMĂM- с помощью глагола «иметь»


говорим:

Vârsta-возраст

Eu am 25 de ani. Ea are 30 de ani.

Posesia-наличие, принадлежность кому-либо, отсутствие в наличии

Eu am o casă. Ea are un apartament.

Ex. 5. A) Completați enunțurile cu verbul a avea: Дополните предложения глаголом иметь:


Eu______ o geantă.
Ana ________ o carte.
Ea ______ un pix albastru.
El _____ o casă la Moscova.
Mama _____ un roman fantastic.
Noi ______ cursuri.
Voi _______ o casă în Rusia.
Lecţia 2, pagina 3
Ei ______ timp liber.
Ele ______ o carte de gramatică.

Еx. 5. B) Completați propozițiile cu verbul a avea – Дополните предложения глаголом


«иметь»
1. - Domnule Ionescu, dumneavoastră (уважительное «вы»)   maşină?
- Da,  maşină.
- Ce maşină  ?
- Eu   un Mercedes.

2. - Dumneavoastră   telefon fix?


- Da,   telefon fix.
- Ce număr de telefon  ?
- Noi   numărul 25.3.25

3. - Eu nu   umbrelă (зонт).

4. - Dumneavoastă   un ceas?


- Da, (eu) ceas.

Ex. 6) Ascultați și completați – Слушайте и дополняйте:


Audio: La telefon
Bună _________, Dana! Și mie. (И мне).
_________, Dan! ***
__________ în Chișinău? Bună ___________!
Da,_______ în Chișinău? ________ dimineața!
Ne vedem mâine. (Увидимся завтра). Dumneavoastră ____________ din
Bine. Bulgaria?
La revedere! Da, ________ din Bulgaria.
Pe curând! (До скорого!) __________ bulgar? (Вы – болгарин?)
*** _________ bulgar.
_______ seara! ___________ domnul Stoianov?
Bună ______! Da, _______ Niko Stoianov.
_______ Mihai Ciobanu. ___________ (a avea) legătura cu Sofia.
Dumneavoastră __________ Mihaela (София (город) – на связи; а avea
Graur? legătura – устойчивое выражение).
- Da, eu_______ Mihaela Graur. Mulțumesc!
Îmi pare bine de cunoștință! (Приятно
познакомится!).

Lecţia 2, pagina 4
Ex. 7) Traduceți, subliniaţi verbele – Переведите, подчеркните глаголы:
Ana are un pix albastru. Noi suntem în România. Voi aveți un drapel. El are trei (3) culori:
albastru, galben, roșu. Maria este director de firmă. Alina, cum te simți? Mulțumesc, mă simt
bine.

Ex. 8) Ascultați și completați – Слушайте и дополняйте:


Eu ________ student. Tu ______ vânzător (ты являешься продавцом/ты – продавец). El
_____ douăzeci și cinci (25) de ani. Noi _______ o casă. El _________ student. Ea ________
căsătorită. Eu ____ o ceașcă. Eu _____-esc o carte, dar el _______-ește un text.

Ex. 9 Traduceți în limba română. Переведите на румынский язык:


Здравствуйте, как вас зовут?__________________________________
Здравствуйте, меня зовут Андрей.____________________________________
Вы откуда?_______________________________
Сколько вам лет? ____________________________________
Чем вы занимаетесь? ____________________________________
Я студент. ____________________________________
Я читаю книгу. ____________________________________
Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. __________________________________
Вы замужем? ____________________________________
Чем вы занимаетесь в свободное время? ____________________________________
Какая у вас профессия? ____________________________________
У меня есть дом. ____________________________________
У нас есть дом в России. ____________________________________

Lecţia 2, pagina 5

Вам также может понравиться