Вы находитесь на странице: 1из 86

Èçîëÿöèîííûå ñèñòåìû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

SUPLIMENT LA NCM E.04.01-2016.


PROTECȚIA TERMICĂ A CLĂDIRILOR.
SISTEME DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ.
CERINȚE FAȚĂ DE PROIECTARE, MATERIAL,
PIESE ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚII

ПОСОБИЕ К NCM E.04.01-2016.


ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ.
СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
К МАТЕРИАЛАМ, ИЗДЕЛИЯМ И КОНСТРУКЦИЯМ

Ediția oÞcială

Chișinău 2016
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

лист с печатями

Ñòð. 2 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Cuprins
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Introducere (documentul original)
Введение (оригинальный документ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Domeniu de aplicare generale
Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Referinţe normative
Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Termeni și deÞniții
Термины и определения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Sisteme de fațadă pentru izolarea externă a clădirilor cu strat de Þnisare din tencuială în strat gros
Фасадные системы наружного утепления зданий с отделочным слоем из толстослойной
штукатурки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1 Descrierea sitemului
Описание системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 Particularități de proiectare a sistemului
Особенности проектирования системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3 Principalele elemente fucnționale (materiale) ale sistemului
Основные функциональные элементы (материалы) системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.4. Principalele prevederi referitoare la conținutul sistemelor de izolație termică a pereților
clădirilor cu strat de Þnisare din tencuială în strat subțire
Основные положения по содержанию систем утепления стен зданий с отделочным
слоем из тонкослойной штукатурки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. Sisteme de fațadă pentru izolarea externă a clădirilor cu strat de Þnisare din tencuială în strat gros
Фасадные системы наружного утепления зданий с отделочным слоем из толстослойной
штукатурки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1 Descrierea sistemului
Описание системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2 Particularități de proiectare a sistemului
Особенности проектирования системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3 Principalele elemente funcționale (materiale) ale sistemului: descriere și cerințe la ele-
mente individuale
Основные функциональные элементы (материалы) системы: описание и требования
к отдельным элементам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.4 Principalele prevederi referitoare la conținutul sistemelor de izolație termică a pereților
clădirilor cu strat de Þnisare din tencuială în strat gros
Основные положения по содержанию систем наружного утепления стен зданий
с отделочным слоем из толстослойной штукатурки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6. Sisteme de fațade suspendate ventilate de izolarea externă a clădirilor
Фасадные системы наружного утепления зданий навесные с воздушным зазором. . . . . . 52
6.1 Descrierea sistemului
Описание системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.2 Particularități de proiectare a sistemului
Особенности проектирования системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.3 Principalele elemente funcționale (materiale) ale sistemului: descriere și cerințe la ele-
ment individuale
Основные функциональные элементы (материалы) системы: описание
и требования к отдельным элементам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.4 Principalele prevederi referitoare la conținutilui sistemelor de fațade ventilate
Основные положения по содержанию навесных систем с воздушным зазором . . . 71
Anexa А Harta tehnică de efectuare a lucrărilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Приложение А Технологическая карта производства работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Borderouri desenelor de execuție
Альбомы узлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
BibliograÞe
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Ñòð. 3 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Introducere

Prezentul supliment este o adoptare la normele și condițiile Republicii Moldova a documentului


normativ-metodologic Federației Ruse «Standarde organizării sistemelor de izolare termică exte-
rioară a clădirilor. Cerințe fața de proiectare, material, piese și elemente de construcții.» Document
este realizat prin metodă de reprinting.
Supliment la norme și reguli în construcții NCM E.04.01-2016 «Sisteme de izolare termică exte-
rioară a clădirilor. Cerințe fața de proiectare, material, piese și elemente de construcții.», conține re-
guli de proiectare, cerințele față de materiale, piese și construcții de fațadă ale sistemelor de izolare
termică exterioară a clădirilor:
– cu strat de Þnisare din tencuială în strat subțire;
– cu strat de Þnisare din tencuială în strat gros;
– fațade suspendate ventilate de izolarea externă a clădirilor.
Conține descrierea materialelor care sunt folosite pentru Sistemele de izolare termică exterioară
a clădirilor avantaje și dezavantaje acestora.
Izolarea termică exterioară oferă posibilitate de a păstra suprafețele interne a clădirilor, de a
proteja pereți de la înghețare și de a prelungi durata de exploatare. La utilizarea izolării termice ex-
terne sarcina la pereți portante nu este majorată considerabil.
Avantajul deosebit al izolării termice externe constă în protecția pereților de la îngheț. În același
timp între peretele interior și stratul de izolare termică există zona de condensare de aburi de apă
și apar condițiile pentru dezvoltarea mucegaiului, apare îngheț suplimentar a peretelui din cauza
umezelii.
Izolator termic, ca umare a acumulării apelor, inßuențează negativ la durata de exploatare a
pereților.
La izolarea termică externă punctul de condensare de aburi de apă este mișcat în material de
izolare termică. Peretele izolat pe exterior nu este înghețat și căldura este menținută timp mai în-
delungat , micșorând astfel pierderea de căldură. Izolator termic exterior pierde ușor umezeală acu-
mulată, din această cauză proprietățile de izolare termică sunt recăpătate ușor și ca efect durata
exploatării pereților crește.
Încă un beneÞciu important al izolării termice exterioare constă în utilizarea calităților de izolare
sonoră a acestor materiale.
Materialele principale utilizate pentru izolarea termică sunt polistiren extrudat și plăci din vata
minerală.
Izolator termic din vată minerală are structura Þbroasă cu material de legătură sintetic. Piese din
vata minerală sunt produse în forma de plăci și de saltea. Grosimea stratului de termoizolare (plă-
cilor) este de la 50 până la 200 mm. Vata minerală este confecționată din diverse roci — bazalt,
diabas, calcar, argilă, dolomită, etc . Vata de zgură este produsă din zgură de cuptor Martin, furnale
și zguri neferoase. Avantajele vatei minerale — proprietăți înalte de izolare termică și incombustibil-
itatea. Este rezistentă la umezeală, rezistentă la impacte — nu se descompune sub inßuența ume-
zelii, insectelor. Vata din bazalt este rezistentă la putrezire, ßuxuri de temperaturi și este permeabilă
la vapori de apă. În afara de cele enumerate, proces de montare este simplu.
Plăci din polistiren extrudat de grosime de la 50 până la 120 mm. Polistiren extrudat este rezistent
la apă, nu apar procese de putrezire în acesta. Polistiren extrudat este material de izolare termică cel
mai răspândit din cauza prețului accesibil și este ușor de utilizat și de instalat. La utilizarea acestuia
este necesar de utilizat placaj sau tencuială — nu poate Þ utilizat fără protecție suplimentară.
În prezentul Supliment sunt utilizate două metode principale pentru izolarea termică exterioară a
clădirilor pentru sisteme de fațadă:
1) izolarea termică Þxată:
– cu strat de Þnisare din tencuială în strat subțire;
– cu strat de Þnisare din tencuială în strat gros;
2) fațadă suspendată ventilată de izolarea externă a clădirilor.
Este preferabilă prima metoda din cauza complexității realizării fațadei ventilate suspendate, tot-
odată este costisitor și necesită consultații specialiștilor de înaltă caliÞcare. Montarea izolării termice

Ñòð. 4 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Þxate este efectuată mult mai simplu, există numai restricții cu privire la sezonalitatea? Astfel de
lucrări pot Þ efectuate la temperatura aerului nu mai mică de +5 °C.
Variant de izolarea termică Þxată oferă posibilitatea de reducere a pierderilor de căldură prin
pereții clădirii la 80% de la nivelul inițial.
Principiul sistemului dat constă în montarea unei construcției de îngrădire de tip monolit care
devine un scut față de mediul exterior. În afară de protecție contra pierderi de căldură acest sistem
elimină apariția punctelor de transmitere al înghețului în construcții de izolare, nu majorează sarcina
la fundament, asigură reparabilitatea.
Sistemul Þxat poate Þ utilizat la orice tip constructiv de clădiri — în bloc, din cărămidă, din plăci,
de carcasă. Pentru funcționarea optimă a sistemului menționat trebuie să Þe respectate cerințele
tehnologice la proces de montare și la calitatea materialelor.
Pentru Þecare din sisteme menționate de izolarea termică externă a fațadelor sunt elaborate Al-
bumuri de soluții tehnice de noduri și sunt plasate pe CD în format DWG și PDF.
Harta tehnică de efectuare a lucrărilor privind amenajarea Sistemelor de izolare termică exterio-
ară conține lista de lucrări și consecvența de execuție a acestora. În anexa 1 este expus algoritmul
de alegere și de amenajare al Sistemelor de izolare termică exterioară. Algoritm reprezintă con-
secvență de etape tranzitorii în care sunt expuse procese de protejare fațadelor contra înghețului și
contra pătrunderii de umezeală.
Izolarea termică a fațadelor asigură exploatarea normală a clădirilor și construcțiilor sporește
rezistența și durabilitatea acestora.
Izolarea termică este deÞnită, în mod practic, conform indicilor materialului utilizat sau modului
de amenajare.
Prezentul Supliment este elaborat în conformitate cu sistemul actelor normative în construcții și
după aprobarea devine o parte componentă a acestora.
Document cu privire la izolarea termică a fațadelor este necesar nu numai pentru personalul
tehnic-ingineresc din instituţii de proiectare şi organizaţii de exploatare şi construcţii, poate Þ solicitat
la licenţierea activităţilor în construcţii ale companiilor în domeniul exploatării şi reparaţii, în cazul
certiÞcării de sistemului de management al calităţii, la atestarea izolării termice a fațadelor.
La elaborarea Suplimentului sunt utilizate prevederile CР E.04.01-2016 «Proiectarea protecției
termică a clădirilor», standardelor europene, realizările moderne ale științei și tehnologiei, experiență
naţională şi străină de amenajare a izolării termice a fațadelor
Document conţine prevederi care asigură calitatea izolării termice a fațadelor la nivelul cerinţelor
actuale. Prevederile documentului sunt efectuate în aşa mod care oferă posibilitatea întreprinderilor
în alegerea de metode de producere şi ale materialelor pentru izolarea termică a fațadelor care sunt
optime pentru condiţii concrete.
Modalitatea de efectuare a lucrărilor de izolare termică și alegerea materialelor sunt efectuate la
stadiu de elaborare a speciÞcațiilor tehnice ale proiectului de lucrări (harta tehnică) în coordonare
cu beneÞciarul și este aprobată în modul prevăzut.
Suplimentul «Sisteme de izolare termică exterioară a clădirilor. Cerințe fața de proiectare, mate-
rial, piese și elemente de construcții.» este elaborat pentru prima oară.

Ñòð. 5 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Introducere (documentul original) Введение (оригинальный документ)


Acest «Ghid» a fost elaborat ca urmare a nu- Данное «Руководство…» разрабатывалось
meroaselor cerințe din partea organizațiilor по многочисленным просьбам подрядных,
care se ocupă de inspectarea, supravegherea инспектирующих, надзорных и принимаю-
și acceptarea lucrărilor ce țin de acoperișuri și щих кровли организаций и обобщают более
generalizează mai mult de șaptezeci și cinci чем семидесятипятилетний опыт специали-
de ani de experiență a specialiștilor Acade- стов Академии коммунального хозяйства им.
miei Utilităților Publice K. D. PamÞlov și şapte- К. Д. Памфилова и семнадцатилетний опыт
sprezece ani de experiență a specialiștilor специалистов Корпорации ТехноНИКОЛЬ по
Companiei TeсhnoNICOL bazată pe observații, наблюдениям, обследованиям, разработкам
cercetări și experimente pentru a îmbunătăți по повышению эксплуатационных показате-
performanțele operaționale ale acoperișurilor лей крыш строящихся и эксплуатируемых
clădirilor exploatate și în construcție. Soluțiile зданий. Типовые конструктивные решения
de construcție tipice au fost elaborate împre- отрабатывались совместно с подрядчиками,
ună cu contractorii, inclusiv și pe clădirile exp- в том числе и на зданиях, эксплуатирующих-
loatate de către Companie. ся Корпорацией. Здесь представлены типич-
În acest ghid sunt prezentate erori comune, ные ошибки, возникающие при эксплуатации,
care apar la exploatarea și la reparațiile capi- капитальном и текущем ремонтах кровель.
tale și curente ale acoperișurilor. Sunt descrie Кратко описаны возможные последствия
pe scurt posibilele consecințe ale acestor erori данных ошибок и представлены технические
și prezentate soluții tehnice pentru realizarea решения правильного выполнения узлов
corectă a nodurilor și a interfețelor. FotograÞile и сопряжений. Фотографии подобраны как
selectate ilustrează atât defectelor descrise cât к описанным дефектам, так и к правильно
și executarea corectă a nodurilor acoperișu- выполненным узлам крыш. Для упрощения
rilor. Pentru a simpliÞca lucrul organizațiilor работы эксплуатирующих организаций даны
sunt date recomandații standard cu privire la стандартные рекомендации по правильной
utilizarea corectă a acoperișurilor. эксплуатации крыш.

Ñòð. 6 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Domeniu de aplicare generale


1. Область применения
Prezentul standard se aplică la sistemele de Настоящий стандарт распространяется на
fațadă cu izolație termică și un strat de Þnis- фасадные системы с теплоизоляцией и от-
are de tencuială în strat subțire pentru izolarea делочным слоем из тонкослойной штука-
exterioară a pereților clădirilor cu diverse des- турки для наружного утепления стен зданий
tinații și stabilește cerințele pentru proiectare, различного назначения и устанавливает
materiale și produse. требования к проектированию, материалам
и изделиям.

1.2. Document este elaborat în calitate de ma- 1.2 Пособие разработано в дополнение к
terial suplimentar la documentele normative нормативным документам NCM Е. 04.01-
NCM С. 04.03-2014; СНиП 3.04.01; СНиП 2016; СНиП 3.04.01.
2.04.01.

Referinţe normative
2. Нормативные ссылки
În textul prezentului Supliment sunt folosite В тексте настоящего Пособия использованы
referinţe la următoarele documente normative: ссылки на следующие нормативные доку-
менты:

NCM E.04.01-2016 «Protecția termică a clădirilor.»


NCM E.02.02-2015 «Fiabilitatea elementelor de construcții și ternurilor de fundații».
(МСН 20.01.2014) «Надежность строительных конструкций и оснований».
NCM C.02.02-2004 «Clădiri de producție»
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
CНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
СНиП III — 04-80 «Безопасность труда в стоительстве».
ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны».
ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Общие требования и номенклатура видов защиты».
ГОСТ 12.1.030-81* «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 18124-95 «Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.»
ГОСТ 26816-86 «Плиты цементностружечные. Технические условия».

Ñòð. 7 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Termeni și deÞniții
3. Термины и определения
Ancoră cu diblu de Þxare — piesă de fabricație Aнкер с тарельчатым дюбелем — изделие
industrială, folosit pentru Þxarea suplimentară a промышленного изготовления, предназна-
stratului de izolație termică pe substrat cu scop- ченное для дополнительного крепления
ul de a recepţiona și transfera pe substrat sarci- теплоизоляционного слоя к основанию с це-
nile și forțele care acționează asupra sistemului лью восприятия и передачи на основание
compozit termoizolant a fațadei. нагрузок и усилий, действующих на СФТК.

Strat armat de bază din tencuială (bază) strat, Aрмированный базовый штукатурный слой
format ca urmare a întăririi tencuielii de bază, (база) — слой, образующийся в результате
aplicat manual sau cu utilizarea mecanizării la твердения базового штукатурного состава,
scară mică direct pe stratul izolator, din partea нанесенного непосредственно на теплои-
e faţă, care recepţionează și redistribuie sarcini золяционный слой с его лицевой стороны
externe care acționează asupra sistemului de вручную или с применением средств малой
izolare termică compozită a fațadei, și asigură механизации, который воспринимает и пере-
principalele sale proprietăți Þzice și mecanice распределяет внешние нагрузки, воздейству-
în ansamblu. ющие на СФТК, и обеспечивает ее основные
физико-механические свойства в целом.

Plasă de armare — plasă sudabilă de oțel, fab- Aрмирующая сетка — штукатурная свар-
ricată din sârmă galvanizată, care este utilizată ная стальная сетка, изготовленная из про-
pentru armarea stratului de bază la instalarea волоки с оцинкованием, которая использу-
sistemului. ется для армирования базового слоя при
монтаже системы.

Amestec tencuială de bază (tencuială de bază) Базовый штукатурный состав (базовый состав)
— materialul fabricat industrial, destinat pentru — материал промышленного изготовления,
montarea stratului armat de tencuială de bază. предназначенный для устройства армирован-
Compozițiile de tencuială de bază pot Þ produse ного базового штукатурного слоя. Базовые шту-
sub formă de amestecuri uscate sau paste po- катурные составы могут выпускаться в виде
limerice speciale pe bază de apă, care trebuie сухих строительных смесей или специальных
amestecate înainte de aplicarea cu liant mineral полимерных паст на водной основе, смешива-
(ciment portland). емых перед нанесением с минеральным вяжу-
щим (портландцементом).

Decalaj de aer — distanța între suprafața Bоздушный зазор — pасстояние между вну-
ecranului interior și stratul termoizolant. тренней поверхностью экрана и теплоизо-
лирующим слоем.

Strat de nivelare — stratul format ca rezultat Bыравнивающий слой — cлой, образующийся


al întăririi amestecului nivelant de chit, aplicat в результате твердения выравнивающего шпа-
manual sau cu utilizarea mecanizării la scară клевочного состава, нанесенного поверх арми-
mică peste stratul armat de tencuială de bază, рующего базового штукатурного слоя вручную
formând o suprafață solidă plană, care con- или с применением средств малой механи-
stituie baza pentru aplicarea stratului decora- зации, образующий ровную прочную поверх-
tiv-protector de Þnisaj. ность, являющуюся основой для устройства
декоративно-защитного финишного слоя.

Amestec chit de nivelare — material de fab- Bыравнивающий шпаклевочный состав — ма-


ricație industrială destinat formării stratului de териал промышленного изготовления, предна-
nivelare. Chitul de nivelare este produs, de значенный для устройства выравнивающего
regulă, sub formă de amestecuri uscate pre- слоя. Выравнивающий шпаклевочный состав
fabricare. изготавливают, как правило, в виде сухих стро-
ительных смесей заводского изготовления.

Ñòð. 8 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Ancoră ßexibilă — ancoră combinată, con- Гибкий анкер — комбинированный анкер, со-
stând dintr-un diblu din material plastic, ti- стоящий из пластикового дюбеля, анкерного
jă-cârlig de ancorare de secțiune circulară și прута-крюка круглого сечения и нескольких
câteva plăcuțe de Þxare de oțel inoxidabil, uti- стальных фиксирующих пластин из нержавею-
lizată pentru Þxarea mecanică a sistemului la щей стали, который используется для механи-
baza de beton, cărămidă ceramică corpolent ческого крепления системы к основанию из бе-
sau blocuri usoare de beton corpolent. тона, кирпича керамического полнотелого или
облегченных полнотелых бетонных блоков.

Amestec de tencuială decorativă (tencuială Декоративный штукатурный состав (декора-


decorativă) — material de fabricație industri- тивная штукатурка) — материал промыш-
ală, destinat pentru realizarea stratului deco- ленного изготовления, предназначенный
rativ-protector de Þnisaj. Tencuielile decorative для устройства декоративно-защитного фи-
pot Þ fabricate sub formă de amestecuri uscate нишного слоя. Декоративные штукатурные
sau paste polimerice speciale pe bază de apă. составы могут изготавливаться в виде сухих
строительных смесей или специальных по-
лимерных паст на водной основе.

Strat decorativ-protector de Þnisaj — stratul Защитно — декоративный финишный


format ca urmare a întăririi stratului de ten- слой — слой, образующийся в результате
cuială decorativă, aplicat manual sau cu uti- твердения декоративного штукатурного со-
lizarea mecanizării la scară mică pe partea de става, нанесенного поверх армированного
sus a stratului armat de tencuială bază sau a базового штукатурного или выравнивающе-
stratului de nivelare, dând suprafeței culoarea го слоя вручную или с применением средств
și textura dorită, precum și asigurând protecția малой механизации, придающий покрытию
împotriva impactului mediului înconjurător. необходимые цвет и текстуру, а также обе-
спечивающий защиту от воздействия окру-
жающей среды.

Strat de adeziv — stratul care se formează Клеевой слой — cлой, образующийся


ca rezultat al întăririi compoziției adezive, apli- в результате твердения клеевого состава,
cat pe materialul izolant dinspre partea bazei, нанесенного на теплоизоляционный мате-
aplicat manual sau cu utilizarea mecanizării риал со стороны основания на строитель-
la scară mică, care asigură aderența stratului ной площадке вручную или с применени-
izolator la bază. ем средств малой механизации, который
обеспечивает адгезию теплоизоляционного
слоя к основанию.

Amestec adeziv (adeziv) — material de fabri- Клеевой состав (клей) — материал про-
cație industrială, folosit pentru realizarea strat- мышленного изготовления, предназначен-
ului de adeziv. Compozițiile de adezivi sunt ный для устройства клеевого слоя. Клеевые
produse sub formă de amestecuri uscate sau составы могут выпускаться в виде сухих
paste polimerice speciale, pe bază de apă, строительных смесей или специальных по-
care urmează să Þe amestecate, înainte de лимерных паст на водной основе, смеши-
aplicare, cu liant mineral (ciment portland). ваемых перед нанесением с минеральным
вяжущим (портландцементом).

Dispozitiv de Þxare — element care servește Крепеж — детали, служащие для соедине-
la conectarea elementelor fațadei ventilate ния элементов НФС между собой и крепле-
suspendate între ele și la bază. ния к основанию.

Console — еlemente portante ale carcasei Кронштейны — несущие элементы каркаса


fațadei ventilate suspendate, folosite pentru НФС, предназначенные для крепления про-
Þxarea proÞlurilor și a placării exterioare, Þxate филей или наружной облицовки, фиксиру-
pe bază și care recepţionează sarcini tempora- емые на основании и воспринимающие по-
re, permanente și alte sarcini. стоянные, временные и иные нагрузки.

Ñòð. 9 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Sistem fațadă ventilată suspendată — struc- Навесная фасадная система с воздушным


tură multi-strat de izolație și Þnisare a pereților зазором (НФС) — многослойная конструк-
exteriori, compusă din următoarele elemente: ция утепления и отделки наружных стен,
substructură, izolarea termică, spațiu de aer, в состав которой входят следующие эле-
ecran (placaj exterior). менты: подконструкция, теплоизоляция, воз-
душный зазор, экран (наружная облицовка).

Glisiere — еlemente liniare a substructurii Направляющие — линейные элементы


fațadei ventilate suspendate folosite pentru Þx- подконструкции НФС, предназначенные для
area ecranului (placaj exterior). În sistem pot крепления экрана (наружной облицовки).
Þ glisiere orizontale și verticale, sau doar unul В системах могут быть вертикальные и го-
din aceste elemente. ризонтальные направляющие или только
один из этих элементов.

Placaj — еcran protector și decorativ, montat Облицовка — защитно-декоративный экран,


pe structura portantă a clădirii pe glafuri de la устанавливаемый на несущую конструкцию
stratul termoizolant și care asigură soluția prob- здания на относе от слоя теплоизоляции
lemelor arhitecturale și de protecție împotriva и обеспечивающий решение архитектурных
efectelor atmosferice și antropice, a radiației задач и защиту от атмосферных и антропо-
solare etc. генных воздействий, солнечной радиации
и др. в системе навесного фасада.

Vopsea — material de producție industrială, Oкрасочный состав — материал промыш-


aplicat pe suprafața stratului decorativ — pro- ленного изготовления, наносимый на по-
tector de Þnisaj, utilizat pentru a conferi culoare верхность декоративно-защитного финиш-
și/sau proprietăți de protecție suplimentare. ного слоя и предназначенный для придания
Vopseaua poate Þ de asemenea utilizată sepa- ему цветовой гаммы и/или дополнительных
rat ca strat decorativ și protector. защитных свойств. Окрасочные составы
также могут использоваться самостоятель-
но в качестве декоративно-защитного слоя.

Bază — suprafaţa exterioară a pereților ex- Основание — внешняя поверхность наруж-


teriori a clădirilor și construcţiilor, existente ных стен, существующих или вновь возво-
sau construite din nou, pe care este realizat димых зданий и сооружений, на которой
sistemul termoizolant compozit a fațadei. производится устройство СФТК.

Bază de construcție (bază) — structuri por- Основание строительное (основание) —


tante de construcție a clădirii, pe care este несущие строительные конструкции здания,
montată fațada ventilată suspendată. на которые устанавливают НФС.

Substructură — сarcas metalic portant al Подконструкция — несущий метал-


fațadei ventilate suspendate, care include con- лический каркас НФС, воспринимает,
sole, glisiere și împreună cu ecranul (placaj ex- перераспределяет и передает на основание
terior) recepţionează, distribuie și transmite pe постоянные, временные и иные нагрузки.
bază sarcinile temporare și permanente.

Grund impregnant de ranforsare (grund) — Пропитывающий укрепляющий грунт (грунт)


material de producție industrială utilizat pentru — материал промышленного изготовления,
impregnarea straturilor separate a sistemului предназначенный для пропитки отдельных
compozit termoizolant a fațadei, cu scopul de a слоев СФТК с целью улучшения их свойств
îmbunătăți proprietățile și indicatorii Þzico-me- и физико-механических показателей систе-
canici ai sistemului în ansamblu. мы в целом.

Sistem compozit termoizolant al fațadei cu Система фасадная теплоизоляционная


straturi externe de tencuială — сomplex de композиционная с наружными штукатурны-
materiale și produse, montate pe un șantier ми слоями; СФТК — комплекс материалов

Ñòð. 10 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

de construcții pe suprafața anterior pregătită a и изделий, монтируемый на строительной


pereților clădirilor sau structurilor în procesul de площадке на заранее подготовленные по-
construcție, reparație și reconstrucție, precum верхности стен зданий или сооружений
și un ansamblu de soluții tehnice și tehnolog- в процессе их строительства, ремонта и ре-
ice, care deÞnesc normele și procedurile pen- конструкции, а также совокупность техниче-
tru instalarea sistemului compozit termoizolant ских и технологических решений, определя-
al fațadei în poziția de proiectare. ющих правила и порядок установки СФТК
в проектное положение.

Companie de sistem — оrganizația, care este Системная компания (системодержатель)


elaborator și deținătorul documentelor nor- — организация, являющаяся разработчи-
mative, documentației tehnice și tehnologice ком и держателем нормативных докумен-
pentru producția de materiale componente și тов, технической и технологической доку-
produse pentru montarea sistemului compozit ментации по производству комплектующих
termoizolant al fațadei în condiții diferite de con- материалов и изделий и по устройству СФТК
strucție și de funcționare, precum și deținătorul в различных условиях строительства и экс-
documentelor care conÞrmă procedurile apro- плуатации, а также владеющая документа-
bate de testare tehnică a sistemului compozit ми, подтверждающими прохождение СФТК
termoizolant a fațadei. процедуры технической апробации.

Materiale de sistem — materiale și produse, Cистемные материалы — материалы и из-


a căror listă este stabilită de documentele nor- делия, перечень которых определяется нор-
mative și tehnice ale companiei de sistem, care мативными документами и технологической
dispun de valori speciÞce și permit utilizarea lor документацией системной компании, об-
în componența sistemului pe baza rezultatelor ладающие конкретными заявленными зна-
obținute în procesul de aprobare tehnică. чениями и позволяющие использовать их
в составе системы на основе результатов,
полученных при ее технической апробации.

Strat termoizolant (termoizolant) — strat de Теплоизоляционный слой (утеплитель) —


material, de producție industrială, care asigură слой материала, изготовленного промыш-
rezistența necesară a transferului termic al el- ленным способом, который обеспечивает
ementelor de construcție a clădirii (structurii). требуемое сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций здания (соору-
жения).

Plasă de armare — plasă realizată prin țesere, Фасадная армирующая сетка — сетка, изго-
apretată cu compoziție polimerică și utilizată товленная тканым способом, аппретирован-
pentru armarea stratului de bază de tencuială. ная полимерным составом и предназначенная
для армирования базового штукатурного слоя.

Plăcuță de Þxare — plăcuță de oțel cu o matriță Фиксирующая пластина — стальная пла-


de tăiere specială, prin care trece tija-cârlig, стина, имеющая специальную высечку, че-
utilizată pentru montarea și Þxarea în poziția рез которую продевается стержень-крюк,
de funcționare a plasei de armare și a stratului используемая для крепления и фиксации
armat de tencuială în ansambu. в рабочем положении армирующей сетки
и армирующего штукатурного слоя в целом.

Fixator pentru plasa de armare — element al Фиксатор сетки — элемент системы, выпол-
sistemului, realizat din oțel inoxidabil sau din ненный из нержавеющей стали либо полиа-
poliamidă, care este folosit pentru montar- мида, который используется для установки
ea plasei în poziția de proiectare la montarea сетки в проектное положение при устрой-
sistemului în locurile unde lipsește stratul ter- стве системы в местах, где отсутствует те-
moizolant. плоизоляционный слой.

Ñòð. 11 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Ancoră cu balama — ancora combinată con- Шарнирный плавающий анкер — комбини-


stând dintr-un diblu de plastic, șurub cu cap рованный анкер, состоящий из пластиково-
special, cu oriÞciu pentru montarea tijei-cârlig го дюбеля, винта со специальной головной
și a plăcuțelor de Þxare de oțel inoxidabil, uti- частью, имеющей отверстие для установки
lizat pentru Þxarea mecanică a sistemului la подвижного стержня-крюка и фиксирующих
baza de beton, cărămidă, blocuri de ceramică пластин из нержавеющей стали, который
și beton. используется для механического крепления
системы к основанию из бетона, кирпича,
керамических и бетонных блоков.

Sisteme de fațadă pentru izolarea externă a clădirilor


4. cu strat de Þnisare din tencuială în strat subțire
Фасадные системы наружного утепления зданий
с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки
4.1 Descrierea sitemului 4.1 Описание системы
4.1.1 Sistemele cu tencuială subțire (GOST 4.1.1 Системы с тонкой штукатуркой (ГОСТ
R53785; GOST R53786) reprezintă o con- Р 53785; ГОСТ Р 53786) представляют со-
strucție cu mai multe straturi, constând din бой многослойную конструкцию, состоящую
termoizolație, strat armat de tencuială și strat из теплоизоляции, армированного штука-
protector și decorativ din tencuială (Þgura 4.1). турного слоя и защитно-декоративного шту-
катурного слоя (рисунок 4.1).

Figura 4.1 — Sistemul compozit termoizolant al fațadei


Рисунок 4.1 — Система фасадная теплоизоляционная композиционная. Общий вид

4.1.2 Termozolația asigură regimul de tem- 4.1.2 Теплоизоляция обеспечивает требуе-


peratură necesar pentru spațiile interioare și мый температурный режим внутренних по-
îndeplnește funcții de izolare fonică. În calitate мещений, а также выполняет звукоизолиру-
de termoizolație sunt utilizate plăci de vată ющие функции. В качестве теплоизоляции
minerală pe bază pe roci de bazalt sau plă- используются плиты из каменной ваты на ос-
ci de polistiren extrudat realizat din polistiren нове горных пород базальтовой группы либо
obișnuit. Plăcile sunt lipite cu un amestec плиты из экструзионного пенополистирола,
adeziv (aplicat pe cel puțin 40% din suplrafața изготавливаемые из полистирола общего

Ñòð. 12 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

plăcii), și apoi Þxate cu dibluri. Documentația назначения. Плиты приклеивают клеевой


de proiect trebuie să indice tipul de dibluri de смесью с площадью контакта не менее 40%
Þxare și schema de Þxare a acestora. Schema площади плиты, затем закрепляют тарельча-
de aplicare a diblurilor depinde de grosimea тыми дюбелями. В проектной документации
stratului armat de tencuială și variază în funcție следует указывать тип тарельчатых дюбелей
de înălțimea clădirii de Þxare şi de la nivel al и схему дюбелирования. Схема дюбелиро-
acesteia. вания зависит от толщины армированного
штукатурного слоя и изменяется поярусно
в зависимости от высотности здания.
Atunci când plăcile de polistiren extrudat sunt При использовании в качестве теплоизоля-
utilizate ca termoizolație este necesar de ции плит из экструзионного пенополистиро-
prevăzut amenajarea dispărţiturilor din placi ла необходимо предусмотреть устройство
din de vată minerală antiincendiu în jurul de- противопожарных рассечек из минерало-
schiderilor și în locurile de joncțiune a pereților ватных плит вокруг проемов и в местах со-
exteriori cu planşeuri. пряжения наружных стен с плитами меж-
этажных перекрытий.

(Ediție revizuită, Modif. № 2) (Измененная редакция, Изм. № 2)

Figura 4.2 — Plăci din vată minerală Figura 4.3 — Plăci din polistiren extrudat
Рисунок 4.2 — Плиты из каменной ваты Рисунок 4.3 — Плиты из экструзионного пено-
полистирола

4.1.3 Schema de amplasare de dibluri pentru 4.1.3 Схема расположения дюбелей для
Þxarea plăcilor din vată minerală și polistiren крепления плит из каменной ваты и экстру-
extrudat este indicată în Þgura 4.3 зионного пенополистирола приведена на
рисунке 4.3.

Figura 4.4 — Schema de dibluire pentru plăcile din vată minerală și polistiren extrudat
Рисунок 4.4 — Схема расположения дюбелей для плит из каменной ваты
и экструзионного пенополистирола

Ñòð. 13 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

4.1.3 Stratul armat de bază de tencuială se 4.1.3 Армированный базовый штукатурный


obține prin aplicarea mortarului pe suprafața слой получают путем нанесения на поверх-
termoizolației cu montarea în interiorul mor- ность теплоизоляции штукатурного раство-
tarului plasei de armare și apoi nivelarea su- ра с укладкой в нее армирующей сетки и по-
prafeței. следующим выравниванием поверхности.

4.1.4 Stratul decorativ-protector de tencuială 4.1.4 Защитно- декоративный штукатурный


protejează construcția împotriva impactelor cli- слой предохраняет конструкцию от климати-
matice și determină culorile și textura fațadei ческих воздействий и определяет цветовое
clădirii. решение и фактуру фасада здания.

Pentru realizarea stratului decorativ-protector Для устройства защитно-декоративного


sunt folosite amestecuri de tencuieli minerale слоя используют минеральные штукатур-
(ciment, var sau ciment-var) cu permeabilitate ные смеси (цементные, известковые или це-
ridicată la vapori. ментно-известковые), обладающие высокой
паропроницаемостью.

De asemenea, pot Þ utilizate amestecuri de Могут применяться также полимерные шту-


tencuieli polimerice, care pot Þ folosite în com- катурные смеси, позволяющие применять
binație cu plăci de vată minerală. их в сочетании с плитами из каменной ваты.

4.1.5 Pentru a asigura funcțiile de protecție și 4.1.5 Для обеспечения защитных и декоратив-
decorative se aplică elemente de completare: ных функций применяют доборные элементы:
proÞl de joncțiune la ramele ferestrelor și ușilor, профиль примыкания к оконным и дверным
proÞl soclu, proÞl pentru rosturile de deformare, рамам, цокольный профиль, профиль дефор-
proÞl unghiular, și altele мационного шва, угловой профиль и др.

4.1.6 Sistemul de izolație termică cu strat de 4.1.6 Система утепления с тонким штукатур-
tencuială subțire poate Þ montat pe următoarele ным слоем может устраиваться на следую-
tipuri de clădiri: щих типах зданий:

– cu unul sau mai multe etaje și clase de peri- – одно- и многоэтажных классов функцио-
col de incendiu funcțional C0–C3, situate în нальной пожарной опасности C0–C3, рас-
zone cu mediu non-agresiv și ușor agresiv положенных в районах с неагрессивной
(NCM E.04.01-2016); и слабоагрессивной окружающей средой
(NCM E.04.01-2016);

– situate în zone cu condiții geologice și – расположенных в районах с обычными ге-


geoÞzice obișnuite, precum și pe loessuri ологическими и геофизическими условия-
(soluri sensibile la umezire grupa A)(NCM ми, а также на просадочных грунтах 1-го
E.04.01-2016) și aparținând diferitor regiuni типа (NCM E.04.01-2016) и относящихся
eoliene (NCM E.04.01-2016) ținând cont de к различным ветровым районам (NCM
înălțime, amplasarea și caracteristicile de E.04.01-2016) с учетом высоты, располо-
construcție ale clădirilor, precum și tipul de жения и конструктивных особенностей
teren; зданий, а также типа местности;

– situate în zone cu regim de temperatură și – расположенных в районах с сухим, нормаль-


umezeală normal și umed cu temperaturi pe ным и влажным температурно-влажностны-
suprafața stratului decorativ și de protecție al ми режимами при температурах на поверх-
sistemului nu mai mult de –40 °C și nu mai ности декоративно-защитного слоя системы
mari de +80 °C și o umiditate relativă a aeru- не более –40 °С и не более +80 °С, а также
lui încăperilor principale și auxiliare ale clădi- относительной влажностью воздуха основ-
rilor cu nivel înalt și normal de importanță ных и вспомогательных помещений зданий
75% și o temperatură a aerului din interior nu повышенного и нормального уровней ответ-
mai mare de 30 °C; ственности 75% и температуре внутреннего
воздуха не более 30 °С;

Ñòð. 14 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

– cu pereți exteriori, portanți sau autoportanți – с наружными стенами, несущими или са-
din beton armat monolit, cu o rezistență min- монесущими из монолитного железобетона
imă B15; din elemente bucăți (cărămizi, pi- с минимальной прочностью В15; из штучных
etre, blocuri de beton, beton celular cu densi- материалов (кирпич, камни, ячеисто-бетон-
tatea nu mai puțin de 800 kg/m3 și rezistența ные и бетонные блоки плотностью не менее
nu mai puțin de B1,5); 800 кг/м3 и прочностью не менее B1,5);

– pentru zonele cu temperatura celor mai reci – для районов с температурой холодной
cinci zile 0.92 — până la –40 °C (NCM пятидневки обеспеченностью 0,92 — до
E.04.01-2016); –40 °C (NCM E.04.01-2016);

– partea exterioară a pereților cu termoizolare – стены с теплоизоляцией плитами из камен-


din plăci de vată minerală și un strat protec- ной ваты и защитно-декоративным штука-
tor-decorativ de tencuială ține de clasa de турным слоем относятся с внешней сторо-
pericol de incediu К0 deaceea pot Þ utilizați ны к классу пожарной опасности К0 и могут
în clădiri cu înălțimea până la 100 m cu toate применяться в зданиях высотой до 100 м
gradele de rezistență la foc, clasa de pericol всех степеней огнестойкости, класса пожар-
de incendiu C0 (NCM E.04.01-2016). ной опасности С0 (по NCM E.04.01-2016).
Notă — Utilizarea sistemului respectiv în regiunile Примечание — Применение данной системы
seismice trebuie să Þe justiÞcată ă prin efectuarea в сейсмических районах должно обосновывать-
unor încrcări speciale. ся проведением специальных испытаний.

4.2 Particularități de proiectare a 4.2 Особенности проектирования


sistemului системы
4.2.1 Proiectarea sistemelor de izolație ter- 4.2.1 Проектирование системы утепления
mică, cu strat de tencuială subțire, trebuie să с тонким штукатурным слоем должно осу-
Þe realizată prin reperare la o anumită clădire, ществляться путем привязки к конкретному
în conformitate cu albumul de soluții tehnice зданию в соответствии с разработанным
elaborat. для нее Альбомом технических решений

4.2.2 Sistemul proiectat, elementele sale, ma- 4.2.2 Проектируемая система, ее элемен-
terialele și componentele trebuie să îndeplin- ты, материалы и комплектующие изделия
ească cerințele documentelor de reglementa- должны соответствовать требованиям нор-
re: standarde, speciÞcații și certiÞcate tehnice, мативных документов: стандартов, техни-
norme regionale și departamentale ale plani- ческих условий, технических свидетельств,
Þcării urbane, aprobate în mod corespunzător. региональных и ведомственных норм гра-
достроительного проектирования, утверж-
денных в установленном порядке.

4.2.3 Construcția sistemului trebuie să Þe 4.2.3 Конструкцию системы необходимо про-


proiectată luând în considerare acțiunea com- ектировать с учетом совместного действия
binată a sarcinii statice a propriei greutăți a статической нагрузки от собственного веса
sistemului și a vântului precum și schimbările системы и ветровых нагрузок, а также из-
de temperatură din ciclurile anuale și diurne, менения температуры в годовом и суточном
asigurând în același timp libertatea defor- циклах, при обеспечении свободы темпера-
mațiilor de temperatură și menținând rezistența турных деформаций и сохранении прочност-
și proprietățile termotehnice ale sistemului. ных и теплотехнических свойств системы.

4.2.4 Este necesar ca în proiect să se prevadă 4.2.4 В проекте необходимо предусмотреть


măsuri care să asigure mentenabilitatea мероприятия по обеспечению ремонтопри-
sistemului. Sistemul trebuie să îndeplinească годности системы. Система должна отвечать
cerințele de performanță asociate cu întreține- эксплуатационным требованиям, связанным
rea și repararea fațadelor. с содержанием и ремонтом фасадов.

Ñòð. 15 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

4.2.5 Proiectarea sistemelor de izolație ter- 4.2.5 Проектирование системы утепления


mică cu strat de tencuială subțire trebuie să с тонким штукатурным слоем должно вы-
se efectueze în conformitate cu următoarele полняться в соответствии с нижеприведен-
cerințe: ными требованиями:

– rezistența la transferul de căldură a elemen- – сопротивление теплопередаче ограждаю-


telor de închidere. щей конструкции.

Calculul rezistenței la transferul de căldură a Расчет сопротивления теплопередаче уте-


peretelui izolat trebuie să Þe efectuat conform пляемой стены должен производиться в со-
NCM E.04.01-2016, având în vedere că strat- ответствии с NCM E.04.01-2016, считая, что
ul termoizolant este unul dintre straturile omo- теплоизоляционный слой является одним
gene a elementului de închidere stratiÞcat. из однородных слоев многослойного пло-
ского ограждения.

– stabilitatea termică a elementelor de închidere. – теплоустойчивость ограждающей кон-


струкции.
Notă — Calculul se face pentru zone cu tempera- Примечание — Расчет производится для рай-
turi medii lunare în luna iulie de plus 21 °C sau mai онов со среднемесячной температурой июля
mari și inerție termică a elementelor exterioare de плюс 21 °С и выше и с тепловой инерцией на-
închidere mai puțin de 4. ружных ограждений менее 4.

– permeabilitatea la vapori de apă a elementelor – паропроницаемость ограждающей кон-


de închidere. струкции.

4.2.6 Rezistența necesară a permeabilității la 4.2.6 Требуемое сопротивление паропрони-


vapori de apă a elementelor de închidere este цанию ограждающей конструкции принима-
acceptată pe baza următoarelor condiții: ют исходя из следующих условий:

– inadmisibilitatea acumulării umidității în ele- – недопустимости накопления влаги в огра-


mentele de închidere a clădirii pentru perioa- ждающей конструкции за годовой период
da anuală de funcționare; эксплуатации;

– limitarea umidității în elementele de închidere – ограничения влаги в ограждающей кон-


a clădirii, pentru perioada cu temperatură ex- струкции за период с отрицательными
terioară medie lunară negativă. среднемесячными температурами наруж-
ного воздуха.

4.2.7 Calcularea rezistenței transmisiei vapo- 4.2.7 Расчет сопротивления паропроница-


rilor de apă a elementelor de închidere a clădi- нию ограждающей конструкции и требуе-
rii și rezistența necesară pentru transmisia мых сопротивлений паропроницанию произ-
vaporilor de apă este efectuată conform NCM водится по NCM E.04.01-2016.
E.04.01-2016.

4.2.8 Documentația de proiect privind sistemul 4.2.8 Проектная документация на систему


termoizolant cu strat de tencuială subțire tre- утепления с тонким штукатурным слоем
buie să Þe elaborată în conformitate cu cer- должна разрабатываться в соответствии
ințele GOST. с требованиями ГОСТ.

4.2.9 În zonele fațadei prevăzute cu căptușeală 4.2.9 На участках фасада с предусмотрен-


din plăci, la o înălțime de cel puțin 2 500 mm de ной плиточной облицовкой на высоту не
la nivelul de planiÞcare, stratul de bază de ten- менее 2 500 мм от планировочной отметки
cuială trebuie să se efectueze cu o grosime de базовый штукатурный слой должен выпол-
cel puțin 7 mm. Este necesară montarea unui няться толщиной не менее 7 мм. Необходимо
strat suplimentar de plasă de Þbră de sticlă, устройство дополнительного слоя стеклосет-
iar pentru primul strat se recomandă folosirea ки, причем для первого слоя рекомендуется

Ñòð. 16 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Þbrei de sticlă ranforsată cu densitatea de cel использование усиленной, так называемой


puțin 320 g/m², Þxată suplimentar cu dibluri панцирной стеклосетки плотностью не менее
pentru fațadă, cel puțin 2 unități/m². Diblurile 320 г/м², дополнительно закрепленной фасад-
suplimentare vor Þ aplicate pe stratul “umed” de ными дюбелями в количестве не менее 2 шт/
adeziv. м². Дополнительное дюбелирование следует
производить по «мокрому» слою клея.

4.2.10 Placarea cu plăci a fațadei izolate la o 4.2.10 Облицовка утепляемого фасада плит-
înălțime mai mare e 5000 mm poate Þ efec- кой на высоту более 5 000 мм допускается
tuată, luând măsuri suplimentare pentru îm- с учетом дополнительных мер, направлен-
bunătățirea Þabilității și a securității, în urma ных на повышение надежности и безопасно-
consultării cu departamentul local de pompieri, сти, при согласовании с местными органами
pe baza cerințelor regionale de siguranță la пожарной охраны, исходя из региональных
foc a clădirilor. Pentru clădirile cu gradul V de требований по пожарной безопасности зда-
rezistență la foc, clasa C2 și C3 de pericol de ний. Для зданий V степени огнестойкости,
incendiu constructiv, nu este necesară apro- классов С2 и С3 конструктивной пожарной
barea. опасности, согласование не является обяза-
тельным.

4.2.11 La placarea fațadei cu placi la o înălțime 4.2.11 При облицовке фасада плиткой на
mai mare de 6000 mm, este necesar să se высоту более 6 000 мм, необходимо выпол-
efectueze instalarea proÞlului orizontal de нять установку горизонтального опорного
susținere de aluminiu cu intervalul următor de алюминиевого профиля с последующим ин-
6000 mm. тервалом 6 000 мм.

4.2.12 Suprafața maximă admisibilă a plăcilor 4.2.12 Площадь элемента плиточной обли-
de placare pentru sisemul de izolație cu izolant цовки для системы с утеплителем на основе
pe bază de vată minerală TEHNOFAS, consti- каменной ваты ТЕХНОФАС, максимально
tuie 0,1 m² (de exemplu, 300 × 300 mm sau допустимая составляет 0,1 м² (например:
200 × 400 mm). Lățimea rostului dintre plăci 300 × 300 мм или 200 × 400 мм). Ширина меж-
este determinată în funcție de formatul plăcii și плиточного шва устанавливается в зависимо-
condițiile de funcționare, dar trebuie să Þe de сти от формата плитки и условий эксплуата-
cel puțin 6 mm ции, но должна составлять не менее 6 мм.

4.2.13 Pentru Þnisarea soclului izolat termic 4.2.13 Материалы для отделки утепленного
este recomandată utilizarea materialelor cu car- цоколя рекомендуется использовать с по-
acteristici înalte în ceea ce privește puterea și вышенными характеристиками по прочно-
rezistență la erodare, pentru a permite curățar- сти и стойкости к истиранию, допускающие
ea și spălarea, de exemplu, a plăcilor de piatră их очистку и мойку, например, плиты из на-
naturală sau artiÞcială, placilor ceramice și de турального или искусственного камня, кера-
sticlă (sarcina permisă exercitată de placaj nu мической и стеклянной плитки (допустимая
mai mult de 40 kg/m²), tencuială mozaic. нагрузка от облицовки не более 40 кг/м²),
мозаичной штукатурки.

4.2.14 Nu este recomandată utilizarea materi- 4.2.14 Облицовочные материалы темного


alelor de Þnisare de culoare închisă, cu o re- цвета с низкой отражающей способностью
ßectivitate scăzută. применять не рекомендуется.

4.2.15 În cazul utilizării plăcilor de polistiren ex- 4.2.15 При применении в качестве теплоизо-
trudat în calitate de material termoizolant este ляционного материала плит из экструзион-
necesar de montat dispărţituri antiincendiu (din ного пенополистирола необходимо устанав-
plăci de vată minerală). ливать противопожарные рассечки.

Ñòð. 17 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

4.2.16 Dispărțituri (din plăci de vată minerală) 4.2.16 Противопожарные рассечки устанав-
antiincendiu sunt amplasate în jurul deschider- ливаются вокруг проемов, в местах сопря-
ilor, la joncţiunea plăcilor între etaje, în colțurile жения плит междуэтажных перекрытий, во
interioare ale clădirilor. внутренних углах зданий.

4.2.17 Lățimea dispărţiturilor antiincendiu în 4.2.17 Ширина противопожарных рассечек


jurul deschiderilor și la joncţiune plăcilor între вокруг проемов должна составлять не менее
etaje nu trebuie să Þe mai mică de 280 mm. 280 мм. Участки наружных стен по периметру
Porțiunile pereților exteriori pe perimetrul tu- всех эвакуационных выходов из здания сле-
turor ieșirilor de urgență ale clădirii trebuie să дует выполнять на расстояние не менее 1 м
Þe efectuate pe o distanță de cel puțin 1 m de от каждого откоса такого выхода выполняются
la Þecare pervaz și realizate din plăci de vată из негорючих минераловатных плит.
minerală incombustibilă.

4.2.18 Porțiunile de pereți, care formează un- 4.2.18 Участки стен, образующие внутрен-
ghiurile interioare verticale ale clădirii (inclu- ние вертикальные углы здания (включая
siv unghiurile interne dintre pereții și partea внутренние углы, образуемые стенами
exterioară a loggiilor/ balcoanelor), care au и внешней стороной ограждения лоджий/
deschideri pentru ferestre (deschideri pentru балконов), при наличии в одной из них
uși, deschideri pentru coșuri de gunoi, de- оконных проемов (дверных проемов балко-
schideri pentru transformatoare etc.), situate нов, мусоросборников, трансформаторных
la 1,5 m sau mai puțin de acest tip de colți и т. п.), расположенных на расстоянии 1,5 м
trebuie efectuate: и менее от этого угла, следует выполнять:

– dinspre colțul interior spre peretele cu această – от внутреннего угла в направлении стены
deschidere — la o distanță de cel puțin 1,5 m с указанным проемом — на расстояние
și o înălțime de cel puțin 6 m, măsurată de la не менее 1,5 м и на высоту не менее 6 м,
partea cea mai de sus a deschiderii ferestrei, считая от верхнего откоса самого верхне-
folosind ca izolație plăci de vată minerală ne- го оконного (либо иного) проема, с приме-
combustibile; нением в качестве утеплителя негорючих
минераловатных плит;

– dinspre colţul interior spre peretele opus — – от внутреннего угла в направлении про-
distanța de cel puțin 1,0 m și o înălțime de cel тивоположной стены — на расстояние
puțin 6 m, măsurată de la partea cea mai de не менее 1,0 м и на высоту не менее 6 м,
sus a deschiderii ferestrei, folosind ca izolație считая от верхнего откоса самого верхне-
plăcile de vată minerală necombustibile. го оконного (либо иного) проема, с приме-
нением в качестве утеплителя негорючих
минераловатных плит.

(Ediție revizuită, Modif.№ 1) (Измененная редакция, Изм.№ 1)

4.3 Principalele elemente fucnționale 4.3 Основные функциональные


(materiale) ale sistemului элементы (материалы) системы
4.3.1 Materiale termoizolante 4.3.1 Теплоизоляционные материалы

În calitate de termoizolație sunt folosite В качестве теплоизоляции применяют пли-


plăcile de vată minerală pe bază de roci de ты из каменной ваты на основе горных пород
bazalt din grupul TECHNOFAS, TECHNO- базальтовой группы ТЕХНОФАС, ТЕХНО-
FAS EFECT (CT 5762-010-74182181-2012) ФАС ЭФФЕКТ(ТУ 5762-010-74182181-2012)
și TECHNOFAS OPTIMA, TECHNOFAS и ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНО-
DECOR, TECHNOFAS COTEDGE (CT ФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
5762-017-74182181-2015) și plăcile din (ТУ 5762-017-74182181-2015) и пли-
polistiren extrudat TECHNONICOL CARBON- ты из экструзионного пенополисти-

Ñòð. 18 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

ECO, TECHNONICOL CARBON ECO FAS, рола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO,


TECHNONICOL CARBON PROF 300 (CTO ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS,
72746455-3.3.1-2012). ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 (СТО
72746455-3.3.1-2012).

Plăcile TECHNOFAS, TECHNOFAS EFECT, Плиты ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,


TECHNOFAS OPTIMA sunt folosite la con- ТЕХНОФАС ОПТИМА предназначены для
strucțiile industriale și civile în calitate de применения в гражданском и промышлен-
izolație fonică și termică în sistemele de izolație ном строительстве в качестве тепло- звуко-
externă a pereților cu strat decorativ-protector изоляции в системах наружного утепления
din tencuială în strat subțire. стен с защитно-декоративным слоем из тон-
кослойной штукатурки.

Plăcile TECHNOFAS DECOR destinate pen- Плиты ТЕХНОФАС ДЕКОР предназначены


tru clădirile cu puține etaje cu o înălțime de для применения в малоэтажном строитель-
aplicare până la 20 m și utilizate în calitate de стве высотой применения не более 20 м
izolare termică și fonică în sistemele de izolație в качестве тепло — звукоизоляции в си-
exterioară a pereților cu strat protector și deco- стемах наружного утепления стен с защит-
rativ din tencuială în strat subțire. но-декоративным слоем из тонкослойной
штукатурки

Plăcile TECHNOFAS COTTAGE destinate Плиты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ предназначе-


pentru clădirile cu puține etaje cu o înălțime de ны для применения в малоэтажном строи-
aplicare până la 10 m și utilizate în calitate de тельстве высотой применения не более
izolare termică și fonică în sistemele de izolație 10 м в качестве тепло- звукоизоляции в си-
exterioară a pereților cu strat protector și deco- стемах наружного утепления стен с защит-
rativ din tencuială în strat subțire. но-декоративным слоем из тонкослойной
штукатурки.

Placile XPS TECHNONICOL CARBON ECO Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
utilizate la termoizolarea fundațiilor, aco- предназначены для применения в коттедж-
perișurilor, podelelor și izolarea fațadelor cot- ном и малоэтажном строительстве для
tedge-urilor și clădirilor cu puține etaje. устройства теплоизоляции фундаментов,
крыш, полов, утепления фасадов.

Placile XPS TECHNONICOL CARBON ECO Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
FAS destinate pentru montarea stratului ter- FAS предназначены для устройства тепло-
moizolant la sistemele compozite termoizolan- изоляционного слоя в СФТК. Материал об-
te ale fațadei. Materialul are o aderență ridicată ладает повышенной адгезией к клеевым
la compozițiile adezive și de tencuială. и штукатурным составам.

Placile XPS TECHNONICOL CARBON PROF Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
folosite în construcții civile la montarea ter- применяется в общегражданском строи-
moizolației fundației, acoperișurilor, pardosel- тельстве при устройстве теплоизоляции
ilor, inclusiv a celor cu sarcină, izolarea termică фундамента, крыш, полов, в том числе на-
a fațadelor și a soclurilor. Dispune de caracter- гружаемых, утеплении фасадов и цоколей.
istici înalte de rezistență la compresiune. Имеет повышенные характеристики на
прочность при сжатии.

(Ediție revizuită, Modif. № 2) (Измененная редакция, Изм. № 2)

Proprietățile Þzice și tehnice ale materialelor de Физико - технические свойства теплоизоля-


izolare termică trebuie să îndeplinească cer- ционных материалов должны соответство-
ințele speciÞcate în tabelul 4.1. вать требованиям, указанным в таблице 4.1.

Ñòð. 19 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 4.1
Таблица 4.1

ТЕХНОФАС

ТЕХНОФАС

ТЕХНОФАС

ТЕХНОФАС

ТЕХНОФАС
TEHNOFAS

TEHNOFAS

TEHNOFAS

TEHNOFAS

TEHNOFAS
COTEDGE

КОТТЕДЖ
ОПТИМА
ЭФФЕКТ

OPTIMA

DECOR

ДЕКОР
EFECT
Indicatori
Показатели

Condiții tehnice ТU5762-010-74182181-2012 ТU5762-017-74182181-2015


Технические условия ТУ 5762-010-74182181-2012 ТУ 5762-017-74182181-2015
Densitate, кg/m3
136÷159 131÷135 110÷130 100÷120 95÷115
Плотность, кг/м3
Limita de rezistență la ruperea
straturilor, кPа, nu mai puţin
15 15 15 12 10
Предел прочности на отрыв сло-
ев, кПа, не менее
CoeÞcient transfer termic W/m°C:
Коэффициент теплопроводности,
0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Вт/м∙ °C:
0,040 0,040 0,040 0,039 0,039
λ25
0,042 0,042 0,041 0,041 0,041
λА
λБ
Rezistența la compresiune la 10%
deformare, kPa, nu mai puţin
45 45 40 25 20
Прочность на сжатие при 10%
деформации, кПа, не менее
CoeÞcient de permeabilitate la va-
pori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Коэффициент паропроницаемо-
сти, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Umiditate în masă,%, nu mai mult
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Влажность по массе,%, не более
Absorbția apei în volum,%, nu mai
mult
1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
Водопоглощение по объему,%,
не более
Conținutul de substanțe organi-
ce,%, nu mai mult
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Содержание органических ве-
ществ,%, не более
Nivelul combustibilităţii
НГ НГ НГ НГ НГ
Степень горючести
Lungimea, mm
1200 1200 1200 1200 1200
Длина, мм
Grosimea
(cu pas de 10 mm), mm
40÷150 40÷150 50÷200 50÷200 50, 100, 150
Толщина
(с шагом 10 мм), мм
Lățimea, mm
600 600 600 600 600
Ширина, мм
NOTĂ — Consumul de vată minerală depinde de regiunea de aplicare a unui sistem concret. CoeÞcientul de rezervă ar trebui
să Þe 1.1.
П рим еча ние — Расход каменной ваты зависит от региона применения конкретной системы. Коэффициент запаса
следует принимать 1,1.

Ñòð. 20 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

(Ediție revizuită, Modif. № 1, 2) (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

Plăcile din polistiren extrudat, cu suprafață Плиты из экструзионного пенополистирола


frezată TECHNONICOL CARBON ECO FAS с фрезерованной поверхностью ТЕХНО-
RF (CTO 72746455-3.3.1-2012 PLĂCI DIN НИКОЛЬ CARBON ECO FAS RF (СТО
POLISTIREN EXTRUDAT TECHNONICOL 72746455-3.3.1-2012 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИ-
XPS. SpeciÞcații tehnice) sunt utilizate ca СТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХ-
strat izolator în construcția de sisteme com- НОНИКОЛЬ XPS. Технические условия)
pozite de izolare termică și pentru izolarea so- используют как теплоизоляционный слой
clurilor, unde sunt necesare cerințe înalte la в конструкции систем фасадных теплои-
adeziunea plăcilor termoizolante la bază (ta- золяционных композиционных и для те-
belul 4.2). плоизоляции цоколей, где предъявляются
повышенные требования к адгезии теплоизо-
ляционных плит к основанию (таблица 4.2).

Tabelul 4.2
Tаблица 4.2
Indicatori
CARBON ECO CARBON PROF 300 CARBON ECO FAS
Показатели
Densitate, кg/m3, nu mai puțin
30 30
Плотность, кг/м3, не менее
Rezistența la compresiune la 10% defor-
mare, kPa, nu mai puţin
250 300 250
Прочность на сжатие при 10% дефор-
мации, кПа, не менее
Transfer termic la (25±5) оС, W/(m∙К),
nu mai mult
0,029 0,028 0,029
Теплопроводность при (25±5) оС,
0,034 0,034 0,034
Вт/(м∙К), не более
0,034 0,034 0,034
λА
λБ
Grup de combustibilitate
C4 C4 C4
Группа горючести
CoeÞcient de permeabilitate la vapori,
mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,011 0,011 0,011
Коэффициент паропроницаемости,
мг/(м∙ч∙Па), не менее
Absorbția apei în volum, %, nu mai mult
Водопоглощение по объему, 0,2 0,2 0,2
%, не более
Мodul elasticitate, МPа
17 17 17
Модуль упругости, МПа
Capacitate de căldură speciÞcă kJ/(кg∙оС)
1,45 1,45 1,45
Удельная теплоемкость, кДж/(кг∙оС)
Limita de rezistență la îndoire,
nu mai puțin, МPа
0,35 0,25 0,35
Предел прочности при изгибе,
не менее, МПа
Тemperatura de exploatare, оС De la –70 până la +75 De la –70 până la +75 De la –70 până la +75
Температура эксплуатации, оС от –70 до +75 от –70 до +75 от –70 до +75
Lungime, mm
1180 1180 1180
Длина, мм
Grosime, mm
20, 30, 40, 50, 100 50, 100 30,40, 50, 60, 80, 100
Толщина, мм
Lățime, mm
580 580 580
Ширина, мм

Ñòð. 21 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

4.3.2 Adezivi, tencuieli de bază și chituri de 4.3.2 Клеевые, базовые штукатурные


nivelare и выравнивающие шпаклевочные соста-
вы

Proprietățile Þzice și tehnice ale adezivilor, car- Физико-технические свойства клеевых со-
acterizate prin indicatori de calitate a acestora ставов, характеризуемых показателями их
în stare uscată, calitatea mortarului și com- качества в сухом состоянии, качества рас-
pozițiilor solidiÞcate sunt prezentate în Tabelul творных и затвердевших составов указаны
4.3 (ГОСТ Р 54359). в таблице 4.3 (ГОСТ Р 54359).

Tabelul 4.3
Таблица 4.3
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat
Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor agregatului, mm, nu mai mult
1,0
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
Conținut granule cu densitate maximă, %, nu mai mult
2,5
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar
Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Scurgerea de pe suprafață verticală cu grosimea stratului de 30 mm Nu curge
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм Не стекает
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat
Затвердевшая растворная смесь
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin
F50
Марка по морозостойкости, не менее
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mail mult
0,2
Деформация усадки, %, не более
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

Proprietățile Þzice și tehnice ale compozițiilor Физико-технические свойства базовых шту-


de bază de tencuială, caracterizate prin indi- катурных составов, характеризуемых пока-
catori de calitate a acestora în stare uscată, зателями их качества в сухом состоянии,
calitatea mortarului și compozițiilor solidiÞcate качества растворных и затвердевших соста-
sunt prezentate în tabelul 4.4 (ГОСТ P 54359). вов, указаны в таблице 4.4 (ГОСТ Р 54359).

Ñòð. 22 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Tabelul 4.4
Таблица 4.4
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat
Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor agregatului, mm, nu mai mult
1,0
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
Conținut granule cu densitate maximă, %, nu mai mult
2,5
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar
Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale, min.nu mai puțin
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин. не менее
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Scurgerea de pe suprafață verticală cu grosimea stratului de 30 mm Nu curge
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм Не стекает
Formare crăpături Nu este
Образование трещин Не допускается
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat
Затвердевшая растворная смесь
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin
F75
Марка по морозостойкости, не менее
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mail mult
0,15
Деформация усадки, %, не более
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

Proprietățile Þzice și tehnice ale chiturilor de Физико-технические свойства выравнива-


nivelare, caracterizate prin indicatori de calitate ющих шпаклевочных составов, характери-
a acestora în stare uscată, calitatea mortarului зуемых показателями их качества в сухом
și compozițiile solidiÞcate sunt indicate în tabe- состоянии, качества растворных и затвер-
lul 4.5 (ГОСТ Р 54359). девших составов, указаны в таблице 4.5
(ГОСТ Р 54359).

Ñòð. 23 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 4.5
Таблица 4.5
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat
Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor umpluturii, mm, nu mai mult
0,63
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
Conținut granule cu densitate maximă, %, nu mai mult
1,5
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar
Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale, min.nu mai puțin
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин. не менее
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Scurgerea de pe suprafață verticală cu grosimea stratului de 30 mm Nu curge
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм Не стекает
Formare crăpături Nu este
Образование трещин Не допускается
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat
Затвердевшая растворная смесь
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin
F50
Марка по морозостойкости, не менее
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mail mult
0,15
Деформация усадки, %, не более
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

În funcție de rezistența la compresiune sunt В зависимости от прочности на сжатие уста-


stablite clase (mărci) ale amestecurilor solidiÞ- навливают классы (марки) затвердевших
cate (28 de zile la temperatura de 21 ± 3 °C și составов в проектном возрасте (28 сут при
o umiditate relativă de 55 ± 10%) (tabelul 4.6). температуре 21±3 °С и относительной влаж-
ности воздуха 55 ± 10%) (таблица 4.6).

Tabelul 4.6
Таблица 4.6
Rezistența la compresiune, МPа, nu mai puțin
Clasa (marca) Прочность на сжатие, МПа, не менее
Класс (марка) Adezivi și tencuieli de bază Chituri nivelante
Клеевых и базовых штукатурных составов Выравнивающих шпаклевочных составов
В2,5 (М35) — 3,3
В3,5 (М50) 4,5 4,5
В5 (М75) 6,5 6,5
В7,5 (М100) 10,0 10,0
В10 (М150) 13,0 —

Ñòð. 24 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

4.3.3 Dibluri pentru Þxarea plăcilor ter- 4.3.3 Дюбели для крепления теплоизоля-
moizolante ционных плит

Diblurile sunt destinate pentru Þxarea plăcil- Дюбели предназначены для крепления те-
or termoizolante cu o grosime de până la 250 плоизоляционных плит толщиной до 250 мм
mm la pereții clădirii, ca parte a sistemelor de к стеновым конструкциям зданий в составе
izolare a fațadelor. фасадных теплоизоляционных систем.

Elementul de distanțare a diblului din oțel inox- Распорный элемент дюбеля из нержавею-
idabil sau galvanizat trebuie să Þe apăsat (pre- щей или оцинкованной стали должен быть
sat) cu dop de poliamidă sau polietilenă. опрессован заглушкой из полиамида или по-
лиэтилена.

Cerințe generale pentru diblurile folosite la Þx- Общие требования к дюбелям для крепле-
area plăcilor termoizolante sunt prezentate în ния теплоизоляционных плит приведены
tabelul 4.7 в таблице 4.7.

Тabelul 4.7
Таблица 4.7
Valoarea necesară pentru tipul de diblu
Требуемое значение для дюбеля вида
Denumirea indicatorului, Montaj prin lovire Montaj prin înșurubare
unități de măsură Забивной Винтовой
Наименование cu zonă de dis- cu zonă de dis- cu zonă de dis- cu zonă de dis-
показателя, ед. изм. tanțiere obișnuită tanțiere alungită tanțiere obișnuită tanțiere alungită
с обычной с удлиненной с обычной с удлиненной
распорной зоной распорной зоной распорной зоной распорной зоной
Beton, cărămidă și pietre ceramice corpolent, cărămidă și pi-
Funcționalitate conform ma- Cărămidă cu goluri
etre silicate corpolent, panouri sandwich la o grosime a strat-
terialul de bază și beton ușor
ului exterior de beton de cel puțin 40 mm
Функциональное Пустотелый
Бетон, кирпич и камни керамические полнотелые, кирпич
назначение по материалу кирпич и легкий
и камни силикатные полнотелые, трехслойные панели при
основания бетон
толщине наружного бетонного слоя не менее 40 мм
Adâncimea de ancorare, mm
35÷50 ≥90 ≥50 ≥90
Глубина заделки, мм
Lungimea diblului, mm
75÷260 200÷340 100÷340 20÷340
Длина дюбеля, мм
Diametrul diblului, mm
8; 10
Диаметр дюбеля, мм
Diametrul rondelei, mm
60, 90, 120
Диаметр рондели, мм
Rezistență la smulgere,
кN, nu mai puțin не менее
0,25 0,2 0,5
Вырывающее усилие,
кН, не менее
Pierderea de căldură
speciÞcă ΔKr, W/°C,
nu mai mult 0,004
Удельная потеря тепла ΔКр,
Вт/°С, не более

Pentru plăcile lamelate a izolației (cu dispune- Для ламельных плит утеплителя (с перпен-
rea perpendiculară a Þbrelor) diametrul ronde- дикулярным расположением волокон) диа-
lei trebuie să Þe de cel puțin 90 mm. метр рондели должен составлять не менее
90 мм.

Parametrii Þzici și tehnici a diblurilor sunt prez- Физико-технические параметры дюбелей


entați în tabelul 4.8. приведены в таблице 4.8

Ñòð. 25 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 4.8
Таблица 4.8
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Требуемое значение
Diblu, cui din poliamidă cu adaos de Þbră de sticlă
Дюбель, гвоздь из стеклонаполненного полиамида
Alungirea relativă la rupere, %
6÷8
Относительное удлинение при разрыве, %
Tensiunea de distrugere, кgs/см2:
Разрушающее напряжение, кгс/см2:
la întindere
1000÷1500
при растяжении
la îndoire
1600÷2300
при изгибе
Limita de ßuiditate la întindere кgs/см2, nu mai puțin
240
Предел текучести при растяжении, кгс/см2, не менее
Modul elasticitate la compresie, kgs/см2
61000÷70000
Модуль упругости при сжатии, кгс/см2
Tenacitate cu incizie, кgs·см/см2
25÷35
Ударная вязкость с надрезом, кгс·см/см2
Duritate după Brinell, кgs/mm2, nu mai puțin
10
Твердость по Бринеллю, кгс/мм2, не менее
Diblu, rondelă din polietilenă de joasă
Дюбель, рондель из полиэтилена низкого давления
Alungirea relativă la rupere, %
300÷700
Относительное удлинение при разрыве, %
Tensiunea de rupere, кgs/см2:
Разрушающее напряжение, кгс/см2:
la întindere
220÷300
при растяжении
la îndoire
200÷350
при изгибе
Limita de ßuiditate la întindere кgs/см2, nu mai puțin
240
Предел текучести при растяжении, кгс/см2, не менее
Modul elasticitate la compresie, kgs/см2
6500÷7500
Модуль упругости при изгибе, кгс/см2
Tenacitate cu incizie, кgs·см/см2
8÷12
Ударная вязкость с надрезом, кгс·см/см2
Duritate după Brinell, кgs/mm2, nu mai puțin
4,5÷5,8
Твердость по Бринеллю, кгс/мм2
Grosimea stratului de protecție, mкm
4÷15
Толщина защитного слоя, мкм
Tensiunea de rupere, кgs/см2, nu mai puţin:
Разрушающее напряжение, кгс/см2, не менее:
la întindere
12000
при растяжении
la îndoire
6000
при изгибе

Înainte de începerea oricăror lucrări privind До начала работ по установке дюбелей на


instalarea diblurilor pe un anumit obiect este конкретном объекте необходимо прове-
necesară efectuarea unor teste de control a an- дение контрольных испытаний анкерного
corelor de Þxare pentru a determina capacitatea крепления для определения несущей спо-
portantă. собности.

Ñòð. 26 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

4.3.4. Plase de armare pentru fațade 4.3.4. Фасадные армирующие сетки

Armarea stratului de adeziv de bază a fațadeide Армирование базового клеевого слоя фа-
se realizează prin utilizarea plasei din Þbră de садной системы выполняется с применени-
sticlă alcalino-rezistentă. ем фасадных щелочестойких стеклосеток.

Proprietățile Þzice și tehnice ale plasei de ar- Физико-технические свойства фасадных ар-
mare a fațadei trebuie să îndeplinească cer- мирующих сеток должны соответствовать
ințele speciÞcate în tabelul 4.9. требованиям, указанным в таблице 4.9.

Tabelul 4.9
Таблица 4.9
Valoare obligatorie a plaselor
Denumirea indicatorului, unități de mă-
Требуемое значение сеток
sură
standart ranforsate** architecturale speciale
Наименование показателя, ед.изм.
стандартных усиленных** архитектурных специальных
Masa pe unitatea de suprafață a unei plase
apretate (nominală), g/m2, nu mai puțin
Масса на единицу площади 160 ± 10% 320 ± 10% 80 ± 20% 145 ± 15%
аппретированной сетки (номинальная),
г/м2, не менее
Dimensiunea ochiului (pasul de legătură pe
(3,5–5) (6–8,5) (2–2,5) (3,5–5)
bază), mm
× × × ×
Размер ячеек (шаг перевязки по основе/
(3,5–5) (6–8,5) (2–2,5) (3,5–5)
утку), мм
Rezistența la rupere pe bază în stare inițială,
N/5 см, nu mai puțin
Разрывная нагрузка по основе/утку 2000 2600 100 1500
в исходном состоянии, Н/5 см, не менее
Alungirea relativă la rupere, %, nu mai mult
Относительное удлинение при разрыве, 5 7 4 4
%, не более
Rezistența la rupere pe bază după testul
«rapid»*, N/5 см, nu mai puțin 1150 2150 600 900
Разрывная нагрузка по основе/утку после
«быстрого» теста*, Н/5 см, не менее
Rezistență la rupere pe bază după 28 de zile
de expunere în soluție de NaOH 5% la tem-
peratura 18÷30°C, N/5cm, nu mai puţin
Разрывная нагрузка по основе/утку после 900 1800 500 750
28 дней выдержки в 5 %-ном растворе
NaOH при температуре 18÷30 °С,
Н/5 см, не менее
* După expunerea timp de 6 ore la un рН = 12,5 (NaOH — 0,88 g; КОН — 3,45 g; Са(ОН)2 — 0,48 g) și 80 °С; uscarea la
20 °С, umiditatea relativă 50 %.
** Folosite pentru armarea ranforsată (antivandalizare)
* После выдержки в течение 6 ч при рН = 12,5 (NaOH — 0,88 г; КОН — 3,45 г; Са(ОН)2 — 0,48 г) и 80 °С; сушка при
20 °С, относительная влажность 50 %.
** Применяются для усиленного (антивандального) армирования

4.3.5 Tencuileli decorative 4.3.5 Декоративные штукатурные составы

Proprietățile Þzice și tehnice ale tencuilelilor Физико-технические свойства минеральных


decorative minerale trebuie să îndeplineas- декоративных штукатурных составов долж-
că cerințele speciÞcate în tabelul 4.10 (ГОСТ ны соответствовать требованиям, указан-
54358) ным в таблице 4.10 (ГОСТ 54358).

Ñòð. 27 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 4.10
Таблица 4.10
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat
Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor umpluturii, mm, nu mai mult
5
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar
Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale, min.nu mai puțin
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Rezistență la formarea crăpăturilor Nu este admisă
Устойчивость к образованию трещин Не допускается
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat
Затвердевшая растворная смесь
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin
F50
Марка по морозостойкости
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mail mult
0,2
Деформация усадки, %, не более
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

4.3.6 Grund impregnant de ranforsare. Vo- 4.3.6 Пропитывающие укрепляющие


pseli грунты, окрасочные составы

Proprietățile Þzice și tehnice ale grundului im- Физико-технические свойства пропитываю-


pregnant de ranforsare trebuie să îndeplineas- щих укрепляющих грунтов должны соответ-
că cerințele speciÞcate în tabelul 4.11 (ГОСТ Р ствовать требованиям, указанным в табли-
52020). це 4.11 (ГОСТ Р 52020).

Proprietățile Þzice și tehnice ale vopselei tre- Физико-технические свойства окрасочных


buie să îndeplinească cerințele speciÞcate în составов должны соответствовать требо-
tabelul 4.12 (ГОСТ Р 52020; ГОСТ Р 52491). ваниям, указанным в таблице 4.12 (ГОСТ Р
52020; ГОСТ Р 52491).

Ñòð. 28 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Тabelul 4.11
Таблица 4.11
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare necesară
Наименование показателя, ед. изм. Требуемое значение
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin
28
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Timp de uscare până la gradul 3 (20±2) °С, h, nu mai mult
12
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более
Valoare рН
6,5÷9,5
Значение рН
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,08*
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее
Rezistența Þlmului la acțiunea statică a apei la temperatura de (20±2) °С, h, nu mai puțin
Стойкость пленки к статическому действию воды при температуре (20±2) °С, ч, 24
не менее
Lavabilitatea Þlmului, g/m2, nu mai mult
3,5
Смываемость пленки, г/м2, не более
Elasticitatea Þlmului, mm, nu mai puțin
3*
Эластичность пленки, мм, не менее
Gradul de măcinare, mкm, nu mai mult
70
Степень перетира, мкм, не более
*
Indicatorii fără GOST.
*
Негостированные показатели.

Tabelul 4.12
Таблица 4.12
Valoare necesară
Denumirea indicatorului, unități de măsură
Требуемое
Наименование показателя, ед. изм.
значение
Culoarea stratului de vopsea Trebuie să se încadreze în limitele devierilor accept-
Цвет пленки краски abile de la modelele de culori utilizate de sistemul de
culorili
Должен находиться в пределах допускаемых
отклонений от образцов цвета используемой
цветовой системы
Aspectul exterior al stratului După uscare, o compoziție de vopsea trebuie să for-
Внешний вид пленки meze o peliculă omogenă cu o suprafață netedă, fără
incluziuni străine și crăpături
После высыхания окрасочный состав должен
образовывать пленку с ровной однородной
поверхностью, без посторонних включений и
трещин
Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin
50
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Valoare рН
6,5÷9,5
Значение рН
Gradul de măcinare, mкm, nu mai mult
70
Степень перетира, мкм, не более
Viscozitate dinamică, МPа∙s
1900÷2500*
Динамическая вязкость, МПа∙с
Timp de uscare până la gradul 3 (20±2) °С, h, nu mai mult
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) 1
°С, ч, не более
Putere de acoperire a stratului uscat, g/m2, nu mai mult
120
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более
Duritate de acoperire după dispozitivul cu pendul tip М-3,
unit. relat., nu mai puțin
0,35
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа
М-3, отн. ед., не менее

Ñòð. 29 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Sfîrșitul tabelului 4.12


Окончание таблицы 4.12
Valoare necesară
Denumirea indicatorului, unități de măsură
Требуемое
Наименование показателя, ед. изм.
значение
Lavabilitatea statului de vopsea, g/m2, nu mai mult
2,0
Смываемость пленки краски, г/м2, не более
Rezistența convențională la lumină, h, nu mai puțin
24
Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа)
0,001*
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
Rezistența stratului la acțiunea statică a apei la temperatu-
ra de (20±2) °С, h, nu mai puțin
24
Стойкость пленки к статическому воздействию воды
при температуре (20±2) °С, ч, не менее
* Indicatorii fără GOST.
*Негостированные показатели.

4.3.7 Amestecuri adezive pentru Þxarea 4.3.7 Клеевые смеси для крепления пли-
plăcilor de placare la Þnisarea soclului точных облицовок при отделке цо-
кольной части

Proprietățile Þzice și mecanice ale amestecu- Физико-механические свойства клеевых


rilor adezive pentru Þxarea plăcilor de placare смесей для крепления плиточных облицо-
la Þnisarea soclului trebuie să corespundă cer- вок при отделке цокольной части должны
ințelor speciÞcate în tabelul 4.13. соответствовать требованиям, указанным
в таблице 4.13
Tabelul 4.13
Таблица 4.13
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare necesară
Наименование показателя, ед. изм. Требуемое значение
Densitatea în vrac, кg/m3
1200±100
Насыпная плотность, кг/м3
Densitatea medie a amestecului, кg/m3, nu mai puțin
1550±100
Средняя плотность растворной смеси, кг/м3, не менее
Timp de folosire a amestecului, min, nu mai puțin
15
Время использования растворной смеси, мин, не менее
Timp de corecție, min, nu mai puțin de
10
Время коррекции, мин, не менее
Suprafața de contact a plăcii cu adezivul, %, nu mai puțin
65
Площадь контакта плитки с клеем, %, не менее
Mobilitatea amestecului, сm
8,0±0,5
Подвижность растворной смеси, см
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,01
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Aderența la beton, MPa nu mai puţin 0,5
0,5
Адгезия к бетону, МПа, не менее
Exfoliere, %, nu mai mult
10
Расслаиваемость, %, не более
Rezistența la compresiune, МPа, nu mai puțin
10
Прочность на сжатие, МПа, не менее
Rezistența la îngheț, cicluri, nu mai puțin
75
Морозостойкость, циклов, не менее
Notă — Consumul de materiale și stocul necesar pentru Þecare sistem speciÞc este indicat în speciÞcațiile părții tehnice a
proectului în documentația de lucru. Modelul hărții tehnologice de executare a lucrărilor este ilustrat în Anexa A.
Примечание — Норморасход материалов и их необходимый запас на каждую конкретную систему приведены в
спецификациях технологической части проекта в составе рабочей документации. Пример технологической карты
производства работ приведен в Приложении A.

Ñòð. 30 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

4.4. Principalele prevederi referitoare 4.4. Основные положения


la conținutul sistemelor de izolație по содержанию систем утепления
termică a pereților clădirilor cu стен зданий с отделочным слоем
strat de Þnisare din tencuială în из тонкослойной штукатурки
strat subțire
Întreţinerea fațadelor clădirilor include activi- Содержание фасадов зданий включает
tățile de întreținere — inspecțiile planiÞcate și в себя мероприятия по техническому обслу-
neplaniÞcate (examinări), precum și reparațiile живанию — плановые и внеплановые осмот-
curente. ры (обследования), а также текущий ремонт.

Inspecțiile de rutină sunt efectuate de structu- Плановые осмотры фасадов проводят-


rile de control împreună cu organizațiile explo- ся управляющими структурами совместно
tatoare o dată pe an, în perioada de pregătire с эксплуатирующими организациями один
pentru exploatarea de primăvară-vară. раз в год в период подготовки к весенне-лет-
ней эксплуатации.

Inspecțiile neprogramate (examinări) a fațade- Внеплановые осмотры (обследования) фа-


lor trebuie să Þe efectuate în urma unor de- садов должны проводиться после стихий-
zastre naturale (incendii, furtuni, alunecări de ных бедствий (пожары, ураганные ветры,
teren, etc.), precum și la detectarea defectelor, оползни и др.), а также при обнаружении
cum ar Þ apariția și dezvoltarea de Þsuri, dis- таких дефектов, как появление и развитие
trugerea elementelor de fațadă cu pericol de трещин, разрушение элементов фасада
căderi sau prăbușiri etc с угрозой выпадений, обрушений и т. д.

În urma inspecției (examinării) fațadei este de- При осмотре (обследовании) фасада опре-
terminată rezistența de Þxare a detaliilor arhi- деляют прочность крепления архитектурных
tecturale și a placării, stabilitatea parapetelor și деталей и облицовки, устойчивость парапет-
balustradelor pentru balcoane. Este veriÞcată ных и балконных ограждений. Осматривают
starea pavajului și a soclului, suprafața pereților, состояние отмостки и цоколя, поверхности
secțiunile peretelui în locurile unde sunt situate стен, участков стен в местах расположения
conductele de drenaj, în jurul balcoanelor și al- водосточных труб, вокруг балконов и в других
tor locuri care sunt supuse inßenței intensive местах, подверженных интенсивному воздей-
a precipitațiilor abundente, precum și în jurul ствию атмосферных осадков, а также вокруг
joncțiunilor la perete a construcțiilor metalice крепления к стенам металлических конструк-
(ancore, scări de incendiu, etc.). Este veriÞcată ций (флагодержателей, анкеров, пожарных
starea sistemului de drenaj în ansamblul său: лестниц и др.). Проверяют состояние системы
Þxarea streșinilor, burlanele, țevile de scurge- водоотвода в целом: крепления свесов, подо-
re, frontonu, cornișele soclului, balcoanele și конных сливов, водосточных труб, окрытий
alte părți proeminente ale clădirilor, precum și сандриков, поясков, выступов цоколя, балко-
starea stratului de protecție anti-coroziune a el- нов и других выступающих элементов зданий,
ementelor metalice. а также состояние защитного антикоррозион-
ного покрытия металлических элементов.

În caz de stare avariată a fațadei, care amenință При аварийном состоянии фасадов, угрожа-
siguranța persoanelor, este necesară reparar- ющих безопасности людей, их ремонт дол-
ea imediată a acesteia. жен выполняться незамедлительно.

(Ediție revizuită, Modif. № 1) (Измененная редакция, Изм. № 1)

Ñòð. 31 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Pentru a evita formarea pe pereți a petelor de Во избежание образования на стенах грязе-


noroi și rugină, dispozitivele de Þxare din met- вых потеков и ржавых пятен металлические
al (consolele scărilor de incendiu, dispozitive детали крепления (кронштейны пожарных
de prindere pentru ţevi de scurgere a apelor, лестниц и флагодержателей, ухваты водо-
etc.) trebuie să Þe montate cu pantă de la сточных труб и т. д.) следует располагать
pereți. Toate elementele Þxate de perete tre- с уклоном от стен. Все закрепленные к сте-
buie să Þe prelucrate cu vopsele anticorosive. не элементы должны быть обработаны ан-
тикоррозионными лакокрасочными матери-
алами.

Instalarea aparatelor de aer condiționat pe Установка кондиционеров на фасадах


fațadele clădirilor trebuie să Þe efectuată în зданий должна производиться по проек-
baza documentației de proiectare și este nece- тно-сметной документации и предусматри-
sar de prevăzut evacuarea organizată a con- вать организованный отвод конденсата.
densatului.

Pentru instalarea echipamentului tehnic extern Для установки наружных технических


(aer conditionat, antene, etc.), pe fațadele clădi- средств (кондиционеров, антенн и др.) на
rilor, proprietarii, utilizatorii, chiriașii, locatarii фасадах зданий собственники, владельцы,
clădirilor, spațiilor rezidențiale și nerezidențiale пользователи, арендаторы, наниматели
trebuie să obțină aprobarea în ordinea stabilită. зданий, жилых и нежилых помещений обя-
заны получить согласование в установлен-
ном порядке.

Instalarea antenelor radio și de televiziune, Установка радио- и телевизионных антенн


fără proiecte aprobate, de asemenea nu este без утвержденных проектов также не допу-
permisă. скается.

Organizațiile de gestionare a fondului de locu- Управляющие жилищным фондом организа-


ințe, proprietarii, arendașii clădirilor, sunt ob- ции, владельцы, собственники, арендаторы
ligați: зданий обязаны:

– să veriÞce periodic corectitudinea utilizării – систематически проверять правильность


balcoanelor, erkerelor și a logiilor, să evite использования балконов, эркеров и лод-
supraîncărcarea construcției sau acumu- жий, не допускать перенагружения кон-
larea de gunoaie, să efectueze curățarea струкций и захламления, следить за их
regulată a acestora de zăpadă, praf, mur- регулярной очисткой от снега, пыли, грязи,
dărie, gheață; наледеобразований;

– în caz de necesitate să curățe și să spele – по мере необходимости очищать и промы-


fațada. вать фасады.

Eliminarea defectelor constructive minore se Устранение мелких конструктивных дефек-


efectuează în cursul inspecțiilor și întreținerii тов осуществляется в ходе осмотров и при
de rutină efectuate în modul prescris. În cazul текущем ремонте, проводимых в установ-
în care defectele nu pot Þ eliminate pe parcur- ленном порядке. Если обнаруженные де-
sul reparaţiilor curente, fațadele sunt incluse în фекты и неисправности не могут быть устра-
planul reparației capitale. нены текущим ремонтом, фасады включают
в план капитального ремонта.

Perioada de timp dintre reparații, pentru fațade Межремонтный срок для фасадов установ-
este de 10 ani, iar pentru clădirile situate în лен 10 лет, а для зданий, расположенных
partea centrală a orașului sau aproape de ma- в центральной части города или на основ-
gistralele principale — 5 ani. ных магистралях,  — 5 лет.

Ñòð. 32 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Reparația, spălarea și curățarea fațadelor se Ремонт, промывка и очистка фасадов могут


poate face cu ajutorul schelelor tubulare, turnu- производиться с инвентарных трубчатых
rilor mobile, schelelor agăţate, după cum este лесов, передвижных башенных лесов, под-
indicat în proiectul de executare a lucrărilor. весных люлек, что определяется проектом
организации работ.

Înainte de a efectua spălarea și curățarea Перед выполнением работ по промывке


fațadei trebuie să Þe veriÞcate: и очистке фасадов должно быть проверено
состояние:

– izolarea locurilor îmbinărilor ferestrelor, ușilor – изоляции мест сопряжений оконных, двер-
și balcoanelor; ных и балконных блоков;

– consolidarea tuturor pieselor metalice; – закрепления всех металлических деталей;

– hidroizolarea exterioară a acoperișului cu de- – наружной гидроизоляции кровли с деталя-


taliile și joncțiunile; ми и примыканиями;

– asigurarea evacuării apei de la suprafața – обеспечения водоотвода от поверхности


fațadei. фасада.

Curățarea și spălarea fațadelor se poate face Очистка и промывка фасадов может произ-
prin metodă mecanică (sablare, utilaje speciale водиться механическим способом (песко-
de curățare, tehnologia aerohidrodinamică), și струйный метод, специальные чистящие
cu utilizarea detergenților. агрегаты, аэрогидродинамическая техноло-
гия) и с применением моющих средств.

Este interzisă curățarea prin sablare a su- Запрещается очищать пескоструйным мето-
prafeţei tencuite ale fațadei, precum și detaliile дом оштукатуренные поверхности фасада,
arhitecturale. а также архитектурные детали.

În funcție de tipul de murdărire a fațadelor В зависимости от вида загрязнения фаса-


(poluări atmosferice și pete de noroi, urme de дов (атмосферные и грязепочвенные, следы
funingine după incendiu, pete de uleiuri, petrol, копоти после пожара, нефтемасляные, вы-
eßorescențe și reziduuri de mortar de ciment, солы и остатки цементного раствора и др.)
etc.)sunt selectate soluții de curățare special- выбираются специализированные очищаю-
izate, care sunt compuse dintr-un un amestec щие средства, представляющие собой сме-
de acizi și substanțe alcaline, agenți activi de си щелочей или кислот, поверхностно-актив-
suprafață și aditivi speciali, cum ar Þ: ные вещества и специальные добавки типа:

– pentru curățarea tuturor tipurilor de suprafețe – для мытья всех типов поверхностей от
de poluări atmosferice și pete de noroi sunt атмосферных и грязепочвенных загрязне-
utilizați detergenți alcalini; ний применяется щелочное средство;

– pentru a elimina murdaria și funingine după – для удаления копоти и сажи после пожара
un incendiu, cu reducerea concentrației max- со снижением предельно допустимой кон-
ime admisibile în prezența în materiale a центрации наличия в материалах летучих
substanțelor volatile, sunt utilizate substanțe веществ используется специальное ще-
alcaline speciale; лочное средство;

– pentru a elimina consecințele focului este fo- – для ликвидации последствий пожара при-
losit un agent alcalin; меняется щелочное средство;

– pentru îndepărtarea urmelor de ulei este fo- – для удаления следов нефтепродуктов ис-
losit un agent alcalin; пользуется щелочное средство;

Ñòð. 33 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

– pentru curățarea fațadelor de eßorescențe – для очистки фасадов от комплекса солей


sunt folosiți acizi care conțin inhibitori de применяют кислотные средства, которые
coroziune si aditivi speciali. Protecția ulte- содержат ингибиторы коррозии и специ-
rioară a suprafeței tratate prevede utilizarea альные присадки. Последующую защиту
agenților impermeabili la apă; очищенных поверхностей обеспечивают
применением водных гидрофобизаторов;

– pentru curățarea structurilor metalice reali- – для очистки металлоконструкций из алю-


zate din aliaje de aluminiu și a altor metale миниевых сплавов и других цветных ме-
neferoase împotriva poluării atmosferice și таллов от атмосферных загрязнений
murdăriei sunt utilizați detergenți alcalini; и грязи используется щелочное средство;

– pentru eliminarea urmelor și petelor de rugină – для удаления следов и потеков ржавчины
de pe fațadele tencuite sunt folosiți acizii, iar на оштукатуренных фасадах используется
în caz de coroziune substanțială — conver- кислотное средство, а при значительной
tor special de coroziune; коррозии — специальный преобразова-
тель коррозии;

– pentru bazele contaminate cu microorganisme, – для оснований, зараженных микроорганиз-


se folosesc soluțiile antiseptice, cu curățar- мами, используются антисептики с после-
ea mecanică ulterioară cu ajutorul uneia din- дующей механической очисткой мойкой
tre soluțiile indicate și prelucrarea repetată cu одним из указанных средств и повторной
soluție antiseptică; обработкой антисептиком;

– pentru spălarea sticlei sunt utilizați agenți al- – для мойки остекления зданий применяет-
calini cu efect antistatic. ся щелочное средство с антистатическим
эффектом.

În caz de murdărire ușoară a fațadei și soclului При незначительных загрязнениях фаса-


este permisă spălarea și curățarea suprafețelor дов и цоколей здания допускаются промыв-
cu apă caldă, fără a utiliza agenți de curățare ка и очистка поверхностей теплой водой
speciali. без применения специальных очищающих
средств.

La efectuarea lucrărilor de curățare și spălare При выполнении работ по очистке и про-


a fațadei cu detergenți solubili în apă trebuie мывке фасадов водорастворимыми мою-
să se asigure utilizarea produselor de curățare. щими средствами должна быть обеспечена
утилизация продуктов очистки.

Aplicarea detergenților poate Þ realizată manu- Нанесение моющих средств может осущест-
al sau automatizat. Alegerea metodei depinde вляться ручным и машинным способами. Вы-
de gradul de murdărire a suprafeței de curățat бор способа зависит от степени загрязнения
și de mărimea suprafeței prelucrate, de mate- очищаемой поверхности и величины обра-
rialele de Þnisare și starea fațadei. Tehnologia батываемой площади, отделочных матери-
de efectuare a lucrărilor este deÞnită pentru Þe- алов и состояния фасада. Технология про-
care obiect în parte. Pentru curățarea autom- изводства работ определяется для каждого
atizată și spălarea suprafețelor sunt folosite конкретного объекта. Для машинной очистки
utilaje de înaltă presiune care asigură ameste- и промывки поверхностей применяются ап-
carea jetului de apă cu detergentul, la concen- параты высокого давления, обеспечиваю-
trația soluției folosite de 0,2÷0,3%. Prelucrarea щие подмешивание в струю воды моющих
este realizată cu jet de ventilator de sus în jos, средств при концентрации рабочего раство-
cu un unghi de înclinare a jetului față de su- ра 0,2÷0,3%. Обработка осуществляется ве-
prafața prelucrată de 30÷70 ° și presiuni de 30 ерной струей сверху вниз при углах наклона
÷150 atm în funcție de gradul de murdărire și струи к обрабатываемой поверхности 30÷70°
starea fațadei. при давлениях 30÷150 атм в зависимости от
загрязнения и состояния фасада.

Ñòð. 34 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Curățarea și spălarea fațadelor de reziduuri Очистка и промывка фасадов от высолов


eßorescente și resturi de ciment este realizată и остатков цементного раствора произво-
consecvent: pe durata unui schimb, pe porți- дятся последовательно: за рабочую смену
unea tratată trebuie efectuat un ciclu complet на участке должен быть выполнен полный
de curățare, inclusiv impregnarea cu agenți im- цикл очистки, включая пропитку гидрофо-
permeabili la apă. Dimensiunile porțiunii sunt бизатором. Площадь участка выбирается
selectate în funcție de producător, disponibil- в зависимости от производителя, наличия
itatea utilajului mecanic și a forței de muncă. механизации и организации труда. Очистку
Curățarea va Þ efectuată de sus în jos. следует производить сверху вниз.

Impregnarea preliminară a suprafeței curățate Предварительную пропитку очищаемых


cu apă se realizează cu scopul de a «extrage» поверхностей водой выполняют с целью
sărurile la suprafață și a le dizolva. Pulveriza- «вытягивания» солей на поверхность и их
rea apei este efectuată prin furtun cu bornă, растворения. Распыление воды произво-
conectat la o conductă de apă sau o pompă, дят через шланг с наконечником, подклю-
cu presiune până la 4 MPa. La utilizarea unui ченным к водопроводной трубе или насосу,
aparat de înaltă presiune apa este furnizată обеспечивающим давление до 4 МПа. При
sub presiune de la 4 până la 20 MPa. использовании аппарата высокого давления
воду подают под давлением от 4 до 20 МПа.

Dacă sunt eliminate eßorescențele de pe zone В случае удаления высолов с небольших


mici, impregnarea cu apă este realizată man- площадей пропитку выполняют вручную
ual, folosind perii. Impregnarea se efectuează с помощью кистей. Пропитку осуществля-
până la saturarea completă a stratului superior ют до полного насыщения поверхностного
cu apă. Curățarea suprafețelor cu detergenți слоя водой. Очистку поверхностей мою-
este efectuată pe bază umedă. Soluția de de- щими средствами производят по мокрому
tergent se aplică pe bază și lăsată să acționeze основанию. Раствор моющего средства
timp de 3÷5 minute după care este curățată cu наносят на основание и выдерживают 3÷5
un țesut aspru, spălând în același timp pro- мин, затем очищают грубой тканью, одно-
dusele de neutralizare a sărurilor. временно смывая продукты нейтрализации
солей водой.

După curățarea fațadei întreaga suprafață tre- После очистки фасада вся поверхность об-
buie tratată cu agent impermeabil la apă. рабатывается гидрофобизатором.

Agentul impermeabil este aplicat în 2÷3 stratu- Гидрофобизатор наносится в 2÷3 слоя
ri, cu uscare intermediară naturală. Timpul de с промежуточной естественной сушкой. Тех-
așteptare între curățarea sărurilor și impreg- нологический перерыв между очисткой от
narea cu agent impermeabil nu trebuie să de- солей и пропиткой гидрофобизатором не
pășească 3÷5 minute. должен превышать 3÷5 мин.

În caz de formare "secundară" a eßorescențelor При образовании «вторичных» высолов


după 24 ore de la curățare este permisă înde- через сутки после очистки допускается их
părtarea locală a acestora prin ștergere cu fal- местное удаление протиркой влажной губ-
că umedă imbibată într-o soluție specială de кой, пропитанной специальным кислотным
acid, cu hidrofobizarea repetată. моющим средством, с повторной гидрофо-
бизацией.

Ñòð. 35 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Sisteme de fațadă pentru izolarea externă a clădirilor cu strat


5. de Þnisare din tencuială în strat gros
Фасадные системы наружного утепления зданий
с отделочным слоем из толстослойной штукатурки
5.1 Descrierea sistemului 5.1 Описание системы
5.1.1 Sistemul de izolație cu un strat de ten- 5.1.1 В систему утепления с толстым шту-
cuială gros cuprinde: un strat de izolație și катурным слоем входят: слой теплоизоля-
stratul armat de bază de tencuială (Fig. 5.1). O ции и армированный базовый штукатурный
caracteristică a sistemului de izolarea termică слой (рисунок 5.1). Особенностью системы
este funcționarea separată a peretelui bazei, утепления является раздельная работа сте-
stratului de izolație termică și stratul de bază, ны основания, теплоизоляционного слоя
plasei armate de oțel. Transferul sarcinii prin и базового слоя, армированного стальной
ancorele cu balama permite compensarea de- сеткой. Передача нагрузки через шарнир-
formațiile de temperatură și mecanice ale stra- ные плавающие анкеры позволяет компен-
turilor sistemului și reducerea impactului aces- сировать температурные и механические
tora asupra. деформации штукатурных слоев системы
и снизить их воздействие на основание.

Figura 5.1 — Sistemul termoizolant cu strat gros de tencuială.


Рисунок 5.1 — Система утепления с толстым штукатурным слоем. Общий вид

5.1.2 Sistemul de încălzire este montat prin 5.1.2 Утеплитель монтируют путем накалы-
împungere pe partea mobilă de tije-cârlig, de вания на подвижную часть стержней-крюков
jos în sus, pe partea mobilă a tijei-cârlig, cu снизу вверх с соблюдением правил пере-
respectarea regulilor de încheierea rosturilor: вязки швов: смещение швов по горизонта-
mișcarea rosturilor orizontal, legarea la colțuri- ли, перевязка на углах здания, обрамление
le clădirii, încadrarea deschiderilor pentru fere- оконных проемов плитами с подоконными
stre cu plăci cu fante pentru pervaz. вырезами

5.1.3 Grosimea stratului armat de tencuială de 5.1.3 Толщина армированного базового шту-
bază este de la 20 până la 60 mm. катурного слоя составляет от 20 до 60 мм.

Ñòð. 36 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

5.1.4 După solidiÞcarea completă a stratului 5.1.4 Армированный базовый штукатурный


armat de bază de tencuială, în conformitate cu слой после полного затвердевания в со-
proiectul, este tăiat pe întreaga grosime cu ros- ответствии с проектом прорезают на всю
turi orizontale și verticale cu lățimea de 6 mm, толщину горизонтальными и вертикальны-
cu un pas nu mai mare de 15 m. Rostul vertical ми швами шириной 6 мм с шагом не более
de margine trebuie să Þe amplasat la o distanță 15 м. Крайний вертикальный шов должен
nu mai mică de 150 mm de la colțul fațadei располагаться не ближе 150 мм от угла фа-
clădirii. Rosturile orizontale sunt etanşate cu сада здания. Горизонтальные швы заделы-
mastic de întărire (silicon sau tiocol). вают отверждающейся мастикой (силиконо-
вой или тиоколовой).

5.1.5 Stratul decorativ-protector de tencuială 5.1.5 Защитно-декоративный штукатурный


protejează construcția împotriva impactelor cli- слой предохраняет конструкцию от климати-
matice și determină culorile și textura fațadei ческих воздействий и определяет цветовое
clădirii. решение и фактуру фасада здания.

Pentru montarea stratului decorativ-protector Для устройства защитно-декоративного


sunt folosite amestecurile de tencuieli minerale слоя используют минеральные штукатур-
(ciment, var sau ciment-var) cu permeabilitate ные смеси (цементные, известковые или це-
ridicată la vapori. ментно-известковые), обладающие высокой
паропроницаемостью.

Deasemenea pot Þ utilizate amestecurile de Могут применяться также полимерные шту-


tencuială pe bază de polimeri, care permit folo- катурные составы, позволяющие применять
sirea acestora în combinație cu plăcile de vată их в сочетании с плитами из каменной ваты.
minerală.

5.1.6 Clasa pericol de incendiu K0 conform 5.1.6 Класс пожарной опасности системы К0
NCM E.04.01-2016, limita de răspândire a foc- по NCM E.04.01-2016, предел распростра-
ului este egală cu zero. нения огня равен нулю.

5.1.7 Sistemul este sigur din punct de vedere 5.1.7 Система является механически безо-
mecanic, siguranță este garantată prin utiliza- пасной, что обеспечивается применением
rea materialelor termoizolante, a tencuielilor și теплоизоляционных материалов, штукатур-
a materialelor de Þnisare cu caracteristici Þzice ных и отделочных материалов с соответ-
și mecanice corespunzătoare și ancore de Þx- ствующими физико-механическими харак-
are conforme cerințelor calculului efectulului теристиками и анкеров в соответствии
combinat al sarcinilor statice și pulsante (varia- с требованием расчета на совместное дей-
bile) (NCM E.04.01-2016). ствие статических и пульсирующих (знако-
переменных) нагрузок (NCM E.04.01-2016).

5.1.8 Cerințele privind protecția termică, ce- 5.1.8 Требования по тепловой защите, кото-
rute de la sistem, sunt asigurate prin utilizarea рые предъявляются к системе, обеспечива-
materialelor termoizolante cu indicatori termo- ются за счет применения утеплителей, име-
tehnici corespunzători. Grosimea stratului ter- ющих соответствующие теплотехнические
moizolant este determinată prin calcul. показатели. Толщина теплоизоляционного
слоя определяется расчетом.

5.1.9 Sistemul termoizolant cu strat gros de 5.1.9 Система утепления с толстым штука-
tencuială poate Þ montat pe următoarele tipuri турным слоем может устраиваться на сле-
de clădiri: дующих типах зданий:

Ñòð. 37 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

– cu unul sau mai multe etaje, clasa funcțion- – одно- и многоэтажных, классов функцио-
ală pericol de incendiu С0-С3 (NCM E.04.01- нальной пожарной опасности С0-С3 (NCM
2016) situate în zone cu mediu non-agresiv E.04.01-2016), расположенных в райо-
și slab agresiv; нах с неагрессивной и слабоагрессивной
окружающей средой;

– situate în zone geologice și geoÞzice con- – расположенных в районах с обычными ге-


venționale, precum și pe soluri tasabile de ологическими и геофизическими услови-
tip 1 și aparținând diferitelor regiuni eoliene, ями, а также на просадочных грунтах 1-го
luând în considerare înălțimea, amplasarea типа и относящихся к различным ветровым
și caracteristicile de construcție ale clădirilor, районам с учетом высоты, расположения
precum și tipul de localitate; и конструктивных особенностей зданий,
а также типа местности;

– situate în zone cu regim de temperatură – расположенных в районах с сухим, нор-


și umiditate uscat, normal și umed (NCM мальным и влажным температурно-влаж-
E.04.01-2016) cu temperaturi pe suprafața ностными режимами (NCM E.04.01-2016)
stratului decorativ și de protecție a sistemului при температурах на поверхности декора-
— nu mai mult de –40 °C și nu mai mult de тивно-защитного слоя системы не более
+80 °C precum și umiditate relativă a aerului –40 °С и не более +80 °С, а также отно-
în încăperile principale și auxiliare ale clădi- сительной влажностью воздуха основных
rilor cu nivel de importanță înalt și normal и вспомогательных помещений зданий по-
75% și o temperatură a aerului din interior nu вышенного и нормального уровней ответ-
mai mare de 30 °C ственности 75% и температуре внутренне-
го воздуха не более 30 °С;

– cu pereți exteriori portanți sau autoportanți – с наружными стенами, несущими или са-
din beton armat monolit, cu o rezistență min- монесущими из монолитного железобе-
imă de B15; din materiale bucăți (cărămizi, тона с минимальной прочностью В15; из
pietre, blocuri de beton și beton celular cu штучных материалов (кирпич, камни, яче-
densitatea nu mai mică de 800 kg/m3, iar исто-бетонные и бетонные блоки плотно-
rezistența de cel puțin B1,5); стью не менее 800 кг/м3 и прочностью не
менее B1,5);

– pentru zonele cu temperatura celor mai reci – для районов с температурой холодной пя-
cinci zile 0,92 — până la minus 40 °C тидневки обеспеченностью 0,92 — до ми-
нус 40 °C.
Notă — Aplicarea sistemului dat în regiunile seis- Примечание — Применение данной системы
mice trebuie să se bazeze pe efectuarea încer- в сейсмических районах должно обосновывать-
cărilor speciale. ся проведением специальных испытаний.

5.2 Particularități de proiectare a 5.2 Особенности проектирования


sistemului системы
5.2.1 Proiectarea sistemelor de izolare termică 5.2.1 Проектирование системы утепления
cu strat gros de tencuială trebuie să Þe realiza- с толстым штукатурным слоем должно осу-
tă prin atribuire la o anumită clădire, în confor- ществляться путем привязки к конкретному
mitate cu albumul de soluții tehnice elaborate зданию в соответствии с разработанным
pentru această. для нее Альбомом технических решений.

5.2.2 Sistemul proiectat, elementele sale, 5.2.2 Проектируемая система, ее элементы,


materialele și componentele trebuie să înde- материалы и комплектующие изделия долж-
plinească cerințele documentelor de regle- ны соответствовать требованиям норматив-
mentare (standardelor, caietelor de sarcini, ных документов (стандартов, технических
certiÞcatelor tehnice, regulamentelor regio- условий, технических свидетельств, реги-

Ñòð. 38 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

nale și departamentale), aprobate în ordinea ональных и ведомственных норм), утверж-


stabilită. денных в установленном порядке.
5.2.3 Construcția sistemului trebuie să Þe 5.2.3 Конструкцию системы необходимо
proiectată luând în considerare acțiunea com- проектировать с учетом совместного дей-
binată a sarcinii statice a greutății sistemului ствия статической нагрузки от собственного
și a sarcinii vântului, precum și schimbările de веса системы и ветровых нагрузок, а также
temperatură din ciclurile anuale și diurne, asig- изменения температуры в годовом и су-
urând libertatea deformărilor de temperatură și точном циклах, при обеспечении свободы
menținerea rezistenței și proprietăților termice температурных деформаций и сохранении
ale sistemului. прочностных и теплотехнических свойств
системы.

5.2.4 În proiect este necesar de prevăzut 5.2.4 В проекте необходимо предусмотреть


măsuri care să asigure mentenabilitatea мероприятия по обеспечению ремонтопри-
sistemului. годности системы.

Sistemul trebuie să îndeplinească cerințele de Система должна отвечать эксплуатацион-


exploatare asociate cu întreținerea și reparar- ным требованиям, связанным с содержани-
ea fațadelor ем и ремонтом фасадов.

5.2.5 Proiectarea sistemului de izolație ter- 5.2.5 Проектирование системы утепления


mică cu strat gros de tencuială trebuie să с толстым штукатурным слоем должно вы-
se efectueze în conformitate cu următoarele полняться в соответствии с нижеприведен-
cerințe: ными требованиями:

– rezistență la transfer termic. – сопротивление теплопередаче.

Calculul rezistenței la transfer termic a peretelui Расчет сопротивления теплопередаче уте-


izolat trebuie să Þe efectuat în conformitate cu пляемой стены должен производиться в со-
NCM E.04.01-2016, calculănd, că stratul izola- ответствии со NCM E.04.01-2016, считая,
tor este unul din straturile omogene a elemen- что теплоизоляционный слой является од-
telor de închidere stratiÞcate a clădirii. ним из однородных слоев многослойного
плоского ограждения.

– Stabilitatea termică a elementelor de închid- – теплоустойчивость ограждающей кон-


ere a clădirii (NCM E.04.01-2016). струкции (NCM E.04.01-2016).
Notă — Calculul este efectuat pentru zone cu tem- Примечание — Расчет выполняется для рай-
peraturi medii lunare în luna iulie de + 21 °C și mai онов со среднемесячной температурой июля
mari și inerția termică a elementelor de îngrădire плюс 21 °С и выше и с тепловой инерцией на-
exterioare mai mică de 4. ружных ограждений менее 4.

– Permeabilitate la vapori de apă a elementelor – паропроницаемость ограждающей кон-


de îngrădire a clădirii. струкции.

5.2.6 Rezistența necesară a permeabilității la va- 5.2.6 Требуемое сопротивление паропрони-


pori de apă a elementelor de îngrădire a clădirii цанию ограждающей конструкции принима-
este calculată reieșind din următoarele condiții: ют исходя из следующих условий:

– neadmiterea acumulrării umidității în elemen- – недопустимости накопления влаги в огра-


tele de îngrădire a clădirii pentru perioada ждающей конструкции за годовой период
anuală de funcționare; эксплуатации;

– limitarea umidității în elementele de îngrădire – ограничения влаги в ограждающей кон-


a clădirii, pentru perioada cu temperatură lu- струкции за период с отрицательными
nară exterioară medie negativă. среднемесячными температурами наруж-
ного воздуха.

Ñòð. 39 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

5.2.7 Calcularea rezistenței elementelor de îngră- 5.2.7 Расчет сопротивления паропроница-


dire a clădirii la permeabilitatea de vapori de apă și нию ограждающей конструкции и требуе-
rezistențele necesare la permeabilitatea de vapori мых сопротивлений паропроницанию произ-
de apă este efectuată conform E.04.01-2016. водится по E.04.01-2016.

5.2.8 Documentația de proiectare privind 5.2.8 Проектная документация на систему


sistemul de izolare termică cu tencuială în strat утепления с толстым штукатурным слоем
gros trebuie să Þe elaborată în conformitate cu должна разрабатываться в соответствии
cerințele GOST. с требованиями ГОСТ.

5.3 Principalele elemente funcționale 5.3 Основные функциональные


(materiale) ale sistemului: descriere элементы (материалы) системы:
și cerințe la elemente sepărate описание и требования
к отдельным элементам
5.3.1 Materiale termoizolante 5.3.1 Теплоизоляционные материалы

În calitate de termoizolație sunt folosite pro- В качестве теплоизоляции применяют из-


dusele de vată minerală pe bază de roci de делия из каменной ваты на основе горных
bazalt din grupa «ТЕCHNOFAS EXTRA» пород базальтовой группы «ТЕХНОФАС
(CT 5762-010-74182181-2012). Proprietățile ЭКСТРА» (ТУ 5762-010-74182181-2012).Фи-
Þzice și tehnice ale materialelor de izolare ter- зико-технические свойства теплоизоляци-
mică trebuie să îndeplinească cerințele speciÞ- онных материалов должны соответствовать
cate în tabelul 5.1. требованиям, указанным в таблице 5.1

Tabelul 5.1
Таблица 5.1
Indicatori ТЕCHNOFAS EXTRA
Показатели ТЕХНОФАС ЭКСТРА
Limita de rezistență la ruperea straturilor, кPа, nu mai puţin 6
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее
Densitate, кg/m3 80÷100
Плотность, кг/м3
CoeÞcient transfer termic, W/m∙°С:
Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙°С: 0,037
λ25 0,039
λа 0,041
λб
Rezistența la compresiune la 10% deformare, kPa, nu mai puţin 15
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin 0,3
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Umiditate în masă,%, nu mai mult 0,5
Влажность по массе, %, не более
Absorbția apei în volum, %, nu mai mult 1,0
Conținutul de substanțe organice,%, nu mai mult 3,5
Содержание органических веществ,%, не более
Grup de combustibilitate НГ
Степень горючести
Lungimea, mm 1200
Длина, мм
Grosimea (cu pas de 10 mm), mm 40÷200
Толщина (с шагом 10 мм), мм
Lățimea, mm 600
Ширина, мм
Notă — Consumul de vată minerală depinde de regiunea de aplicare a unui sistem speciÞc. CoeÞcientul de rezervă ar trebui să Þe 1,1.
П рим еча ние — Расход каменной ваты зависит от региона применения конкретной системы. Коэффициент запаса
следует принимать 1,1.

Ñòð. 40 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

(Ediție revizuită, Modif. № 1) (Измененная редакция, Изм. № 1)

Plăcile din polistiren extrudat, cu suprafață Плиты из экструзионного пенополистиро-


frezată TECHNONICOL CARBON ECO FAS ла с фрезерованной поверхностью ТЕХ-
RF (CTO 72746455-3.3.1-2012 PLĂCI DIN НОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS RF (СТО
POLISTIREN EXTRUDAT TECHNONICOL 72746455-3.3.1-2012 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИ-
XPS sunt utilizate ca strat izolator în con- СТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНО-
strucția de sisteme compozite de izolare ter- НИКОЛЬ XPS. Технические условия) ис-
mică și pentru izolarea soclurilor (tabelul 5.2). пользуют как теплоизоляционный слой
в конструкции СФТК и для теплоизоляции
цоколей (таблица 5.2).

Tabelul 5.2
Таблица 5.2
Indicatori CARBON ECO FAS RF
Показатели CARBON ECO FAS RF
Densitate, кg/m3
30
Плотность, кг/м3
Rezistența la compresiune la 10% deformare,kPa, nu mai puţin
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее 250
Transfer termic la (25±5) °С, W/(m∙К), nu mai mult
0,029
Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/(м∙К), не более
0,034
λа
0,034
λб
Grup de combustibilitate
ГЗ
Группа горючести
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,011
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Absorbția apei în volum, %, nu mai mult 0,2
Водопоглощение по объему, %, не более
Мodul elasticitate, МPа 17
Модуль упругости, МПа
Capacitate de căldură speciÞcă kJ/(кg∙оС) 1,45
Удельная теплоемкость, кДж/(кг∙оС)
Limita de rezistență la îndoire, nu mai puțin, МPа 0,35
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа
Тemperatura de exploatare, оС De la –70 până la +75
Температура эксплуатации, оС от –70 до +75
Lungimea, mm 1200
Длина, мм
Grosimea (cu pas de 10 mm), mm 40÷200
Толщина (с шагом 10 мм), мм
Lățimea, mm 600
Ширина, мм

5.3.2 Ancore cu balama 5.3.2 Шарнирные плавающие анкеры

Anchore ßotante de balama instalate într-o Шарнирные плавающие анкеры устанавли-


cantitate de cel puțin 5 buc/m2 de perete. ваются в количестве не менее 5 шт/м2 стены.

Cerințe generale pentru аnchore ßotante de ar- Общие требования к шарнирным плаваю-
ticulare sunt prezentate în tabelul 5.3 щим анкерам приведены в таблице 5.3.

Ñòð. 41 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 5.3
Таблица 5.3
Indicatori Valoare necesară
Показатели Требуемое значение
Cârlig-tijă / Крюк-стержень
Limita de rezistență la rupere, МPа, nu mai puțin
470
Предел прочности на разрыв, МПа, не менее
Lungime, mm / Длина, мм 120÷230*
Diametru, mm / Диаметр, мм 4÷6
Plăcuța de Þxare / Фиксирующая пластина
Lungime, mm / Длина, мм 20÷40
Lățime, mm / Ширина, мм 30÷50
Grosime, mm / Толщина, мм 0,4÷0,6
Limita de rezistență la rupere, МPа, nu mai puțin
470
Предел прочности на разрыв, МПа, не менее
Notă — Dacă grosimea izolației este de 50 mm sau mai puțin, este necesar de tăiat cârligul-tijă.
Примечание — Если толщина изоляции 50 мм или менее, необходимо произвести обрезку крюка-стержня.

5.3.3 Plase de armare 5.3.3 Армирующие сетки

Proprietățile Þzice și tehnice ale plaslor de ar- Физико-технические свойства армирующих


mare trebuie să corespundă cerințelor speciÞ- сеток должны соответствовать требовани-
cate în tabelul 5.4. (Ediție revizuită, Modif. № 1) ям, указанным в таблице 5.4 (Измененная
редакция, Изм. № 1).

Tabelul 5.4
Таблица 5.4
Denumirea indicatorului Valoare necesară
Наименование показателя Требуемое значение
Diametru, mm / Диаметр, мм 0,9÷1,1
Lățimea ruloului, mm / Ширина рулона, мм 1000, 1500
Deviere de la lățimea ruloului, mm
5
Отклонение от ширины рулона, мм
Greutate 1 m2 plasă în gr, nu mi puțin
630
Вес 1 м2 сетки в г, не менее
Grosimea stratului zincat, mкm, nu mai puțin
35
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее
Forță de rupere a sârmei în кN/mm2, nu mai puțin
0,6
Усилие на разрыв проволоки в кН/мм2, не менее
Rezistență la coroziune în medii alcaline, ani, nu mai puțin
25
Коррозионная стойкость в щелочных средах, лет, не менее
Dimensiune ochi, mm
19 (±2) × 19 (±2)
Размер ячейки, мм
Forța la ruperea îmbinării sudate, N, nu mai puțin
140
Усилие на отрыв сварного соединения, Н, не менее

5.3.4 Tencuieli de bază și chituri de nivelare 5.3.4 Базовые штукатурные и выравни-


вающие шпаклевочные составы

Proprietățile Þzice și tehnice ale compozițiilor Физико-технические свойства базовых шту-


de bază de tencuială și a chiturilor de nive- катурных и выравнивающих шпаклевочных
lare, caracterizate prin indicatori de calitate a составов, характеризуемых показателями
acestora în stare uscată, calitatea mortarului их качества в сухом состоянии, качества
și compozițiilor solidiÞcate sunt prezentate în растворных и затвердевших составов, ука-
tabelul 5.5. заны в таблице 5.5.

Ñòð. 42 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Tabelul 5.5
Таблица 5.5
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat
Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor umpluturii, mm, nu mai mult:
pentru tencuielile de bază
pentru chiturile de nivelare
1,0
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более:
0,63
для базовых штукатурных составов
для выравнивающих шпаклевочных составов
Conținultul de granule cu densitate maximă, %, nu mai mult:
pentru tencuielile de bază
pentru chiturile de nivelare 2,5
Содержание зерен наибольшей плотности, %, не более: 1,5
для базовых штукатурных составов
для выравнивающих шпаклевочных составов
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar
Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale, min.nu mai puțin
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Scurgerea de pe suprafață verticală cu grosimea stratului de 30 mm Nu curge
Стекаемость с вертикальной поверхности при толщине слоя 30 мм Не стекает
Formare crăpături Nu este admisă
Образование трещин Не допускается
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat
Затвердевшая растворная смесь
Aderența la vata minerală, МPа, nu mai puțin
Pentru tencuielile de bază
0,12
Адгезия с каменной ватой, МПа, не менее
для базовых штукатурных составов
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin:
pentru chiturile de nivelare
pentru tencuielile de bază
F50
Марка по морозостойкости, не менее:
F75
для выравнивающих шпаклевочных составов
для базовых штукатурных составов
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mai mult
pentru tencuielile de bază și chiturile de nivelare
Деформация усадки, %, не более 1,5
для базовых штукатурных, выравнивающих шпаклевочных
составов
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

Ñòð. 43 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

În funcție de rezistența la compresiune sunt В зависимости от прочности на сжатие уста-


stablite clase (mărci) ale amestecurilor solidi- навливают классы (марки) затвердевших
Þcate (28 de zile la temperatura de 21 ± 3 °C составов в проектном возрасте (28 сут при
și o umiditate relativă a aerului de 55 ± 10%) температуре 21±3 °С и относительной влаж-
(tabelul 5.6). ности воздуха 55±10%) (таблица 5.6).

Tabelul 5.6
Таблица 5.6
Rezistența la compresiune, МPа, nu mai puțin
Прочность на сжатие, МПа, не менее
Clasa (marca)
chituri de nivelare
Класс (марка) tencuieli de bază
выравнивающих шпаклевочных
базовых штукатурных составов
составов
В2,5 (М35) — 3,3
В3,5 (М50) 4,5 4,5
В5 (М75) 6,5 6,5
В7,5 (М100) 10,0 10,0
В10 (М150) 13,0 —

5.3.5 Tencuieli decorative 5.3.5 Декоративные штукатурные составы

Proprietățile Þzice și tehnice ale tencuilelilor Физико-технические свойства минеральных


decorative minerale trebuie să îndeplinească декоративных штукатурных составов долж-
cerințele speciÞcate în tabelul 5.7. ны соответствовать требованиям, указан-
ным в таблице 5.7.

Tabelul 5.7
Таблица 5.7
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare
Наименование показателя, ед. изм. Значение
Amestec uscat / Сухая смесь
Umiditate, %, nu mai mult
0,20
Влажность, %, не более
Dimensiunea maximă a granulelor umpluturii, mm, nu mai mult
5
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более
Densitatea în vrac, кg/m3
1200 — 1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar / Растворная смесь
Mobilitatea amestecului Pк, adâncimea de scufundare a conului, cm Pк 3 (8÷12)
Подвижность смеси Пк, глубина погружения конуса, см Пк 3 (8÷12)
Persistența mobilității inițiale, min.nu mai puțin
90÷120
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее
Capacitatea de retențiea a apei, %, nu mai puțin
95
Водоудерживающая способность, %, не менее
Formarea crăpăturilor Nu este admisă
Образование трещин Не допускается
Densitatea în vrac, кg/m3
1200÷1800
Насыпная плотность, кг/м3
Amestec de mortar solidiÞcat / Затвердевшая растворная смесь
Marca după rezistența la îngheț, nu mai puțin
F50
Марка по морозостойкости
Absorbțiea apei, în greutate,%, nu mai mult
15
Водопоглощение по массе, %, не более
Deformarea la contracție, %, nu mail mult
0,2
Деформация усадки, %, не более
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,035
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

Ñòð. 44 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

În dependență de rezistența la compresiune В зависимости от прочности на сжатие уста-


sunt stabilite clase (mărci) a amestecurilor con- навливают классы (марки) затвердевших со-
form proiectului (tabelul 5.8). ставов в проектном возрасте (таблица 5.8).

Tabelul 5.8
Таблица 5.8
Clasa (marca) Rezistența la compresiune, МPа,
Класс (марка) Прочность на сжатие, МПа,не менее
В2,5 (М35) 3,3
В3,5 (М50) 4,5
В5 (М75) 6,5
В7,5 (М100) 10

5.3.6 Grund impregnant de ranforsare, vo- 5.3.6 Пропитывающие укрепляющие грун-


pseli ты, окрасочные составы

Proprietățile Þzice și tehnice ale grundului im- Физико-технические свойства пропитыва-


pregnant de ranforsare trebuie să îndeplineas- ющих укрепляющих грунтов должны соот-
că cerințele speciÞcate în tabelul 5.9. ветствовать требованиям, указанным в та-
блице 5.9.

Tabelul 5.9
Таблица 5.9
Valoare necesară
Denumirea indicatorului, unități de măsură
Требуемое
Наименование показателя, ед. изм.
значение
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin
28
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Timp de uscare până la gradul 3 (20±2) °С, h, nu mai mult
12
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более
Valoare рН
6,5÷9,5
Значение рН
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin
0,08
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
Rezistența Þlmului la acțiunea statică a apei la temperatura de (20±2) °С, h, nu mai puțin
24
Стойкость пленки к статическому действию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее
Lavabilitatea Þlmului, g/m2, nu mai mult
3,5
Смываемость пленки, г/м2, не более
Elasticitatea Þlmului, mm, nu mai puțin
3*
Эластичность пленки, мм, не менее
Gradul de măcinare, mкm, nu mai mult
70
Степень перетира, мкм, не более
*
Indicatorii fără GOST.
*
Негостированный показатель.

Proprietățile Þzice și tehnice ale vopselei tre- Физико-технические свойства окрасочных


buie să îndeplinească cerințele speciÞcate în составов должны соответствовать требова-
tabelul 5.10. ниям, указанным в таблице 5.10.

Ñòð. 45 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 5.10
Таблица 5.10
Valoare necesară
Denumirea indicatorului, unități de măsură
Требуемое
Наименование показателя, ед. изм.
значение
Trebuie să se încadreze în limitele devierilor acceptabile
de la modelele de culori utilizate de sistemul de culorili
Culoarea stratului de vopsea
Должен находиться в пределах допускаемых откло-
Цвет пленки краски
нений от образцов цвета используемой цветовой си-
стемы
După uscare, o compoziție de vopsea trebuie să for-
meze o peliculă omogenă cu o suprafață netedă, fără
Aspectul exterior al stratului incluziuni străine și crăpături
Внешний вид пленки После высыхания окрасочный состав должен образо-
вывать пленку с ровной однородной поверхностью, без
посторонних включений и трещин
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin
50
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
Valoare рН
6,5÷9,5
Значение рН
Gradul de măcinare, mкm, nu mai mult
70
Степень перетира, мкм, не более
Viscozitate dinamică, МPа∙s
1900÷2500*
Динамическая вязкость, МПа∙с
Timp de uscare până la gradul 3 (20±2) °С, h, nu mai mult
Время высыхания до степени 3 при температуре 1
(20±2) °С, ч, не более
Putere de acoperire a stratului uscat, g/m2, nu mai mult
120*
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более
Duritate de acoperire după dispozitivul cu pendul tip
М-3, unit. relat., nu mai puțin
0,35
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа
М-3, отн. ед., не менее
Lavabilitatea Þlmului de vopsea, g/m2, nu mai mult
2,0
Смываемость пленки краски, г/м2, не более
Rezistența convențională la lumină, h, nu mai puțin
24
Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа),
nu mai puţin 0,001*
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее
Rezistența stratului la acțiunea statică a apei la tempera-
tura de (20±2) °С, h, nu mai puțin
24
Стойкость пленки к статическому воздействию воды
при температуре (20±2) °С, ч, не менее
*
Indicatorii fără GOST
*
Негостированные показатели.

5.3.7 Compoziții ermetice și de etanșare 5.3.7 Герметизирующие и уплотняющие


составы

Caracteristicile Þzico-tehnice ale compozițiilor Физико-технические свойства герметизи-


ermetice și de etanșare trebuie să corespundă рующих и уплотняющих составов должны
cerințelor indicate în tabelul 5.11. соответствовать требованиям, указанным
в таблице 5.11.

Ñòð. 46 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Tabelul 5.11
Таблица 5.11
Denumire indicator, unități de măsură Valoare necesară
Наименование показателя, ед. изм. Требуемое значение
Densitate, g/см , nu mai mult
3
1,3
Плотность, г/см3, не более
Duritate după Shore, А
18
Твердость по Шору, А
Viabilitate, h, nu mai puţin
0,5
Жизнеспособность, ч, не менее
Limita de temperatură a fragilității, °С
–40
Температурный предел хрупкости, °С
Rezistența convențională la rupere, МPа
0,40
Условная прочность при разрыве, МПа
Alungirea relativă la rupere, %, nu mai puțin
70
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

5.3.8 Amestecuri adezive pentru fixarea 5.3.8 Клеевые смеси для крепления пли-
plăcilor de placare la finisarea so- точных облицовок при отделке цо-
clului кольной части

Proprietățile Þzice și mecanice ale amestecu- Физико-механические свойства клеевых


rilor adezive pentru Þxarea plăcilor de placare смесей для крепления плиточных облицо-
la Þnisarea soclului trebuie să corespundă cer- вок при отделке цокольной части должны
ințelor speciÞcate în tabelul 5.12. соответствовать требованиям, указанным
в таблице 5.12.

Tabelul 5.12
Таблица 5.12
Denumirea indicatorului, unități de măsură Valoare necesară
Наименование показателя, ед. изм. Требуемое значение
Densitatea în vrac, кg/m3 1200±100
Насыпная плотность, кг/м3
Densitatea medie a amestecului, кg/m3, nu mai puțin 1550±100
Средняя плотность растворной смеси, кг/м3, не менее
Timp de folosire a amestecului, min, nu mai puțin 15
Время использования растворной смеси, мин, не менее
Timp de corecție, min, nu mai puțin de 10
Время коррекции, мин, не менее
Suprafața de contact a plăcii cu adezivul, %, nu mai puțin 65
Площадь контакта плитки с клеем, %, не менее
Mobilitatea amestecului, сm 8,0±0,5
Подвижность растворной смеси, см
CoeÞcient de permeabilitate la vapori, mg/(m∙h∙Pа), nu mai puţin 0,01
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Aderența la beton, MPa nu mai puţin 0,5 0,5
Адгезия к бетону, МПа, не менее
Exfoliere, %, nu mai mult 10
Расслаиваемость, %, не более
Rezistența la compresiune, МPа, nu mai puțin 10
Прочность на сжатие, МПа, не менее
Rezistența la îngheț, cicluri, nu mai puțin 75
Морозостойкость, циклов, не менее
Notă — Consumul de materiale și stocul necesar pentru Þecare sistem speciÞc este indicat în speciÞcațiile părții tehnice a pro-
ectului în documentația de lucru.
Примечание — Норморасход материалов и их необходимый запас на каждую конкретную систему приведены в
спецификациях технологической части проекта в составе рабочей документации.

Ñòð. 47 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

5.4 Principalele prevederi referitoare la 5.4 Основные положения по содер-


conținutul sistemelor de izolație ter- жанию систем наружного утепления
mică a pereților clădirilor cu strat de стен зданий с отделочным слоем из
Þnisare din tencuială în strat gros толстослойной штукатурки
Conținutul fațadelor clădirilor include activi- Содержание фасадов зданий включает
tățile de întreținere — inspecțiile planiÞcate și в себя мероприятия по техническому обслу-
neplaniÞcate (examinări), precum și reparațiile живанию — плановые и внеплановые осмот-
curente. ры (обследования), а также текущий ремонт.

Inspecțiile de rutină sunt efectuate de structu- Плановые осмотры фасадов проводят-


rile de control împreună cu organizațiile explo- ся управляющими структурами совместно
tatoare o dată pe an, în perioada de pregătire с эксплуатирующими организациями один
pentru exploatarea de primăvară-vară. раз в год в период подготовки к весенне-лет-
ней эксплуатации

Inspecțiile neprogramate (examinări) a fațade- Внеплановые осмотры (обследования) фа-


lor trebuie să Þe efectuate în urma unor de- садов должны проводиться после стихий-
zastre naturale (incendii, furtuni, alunecări de ных бедствий (пожары, ураганные ветры,
teren, etc.), precum și la detectarea, cum ar Þ оползни и др.), а также при обнаружении
apariția și dezvoltarea de Þsuri, distrugerea el- таких дефектов, как появление и развитие
ementelor de fațadă cu pericol de căderi sau трещин, разрушение элементов фасада
prăbușiri etc с угрозой выпадений, обрушений и т. д.

În urma inspecției (examinării) fațadei este de- При осмотре (обследовании) фасада опре-
terminată rezistența de Þxare a detaliilor arhi- деляют прочность крепления архитектурных
tecturale și a placării, stabilitatea parapetelor și деталей и облицовки, устойчивость парапет-
balustradelor pentru balcoane. Este veriÞcată ных и балконных ограждений. Осматривают
starea pavajului și a soclului, suprafața pereților, состояние отмостки и цоколя, поверхности
secțiunile peretelui în locurile unde sunt situate стен, участков стен в местах расположения
conductele de drenaj, în jurul balcoanelor și al- водосточных труб, вокруг балконов и в других
tor locuri care sunt supuse impactului a precip- местах, подверженных интенсивному воздей-
itațiilor abundente, precum și în jurul joncțiuni- ствию атмосферных осадков, а также вокруг
lor la perete a construcțiilor metalice (ancore, крепления к стенам металлических конструк-
scări de incendiu, etc.). Este veriÞcată starea ций (флагодержателей, анкеров, пожарных
sistemului de drenaj în ansamblul său: Þxarea лестниц и др.). Проверяют состояние системы
streșinilor, burlanele, țevile de scurgere, fron- водоотвода в целом: крепления свесов, подо-
tonu, cornișele soclului, balcoanele și alte părți конных сливов, водосточных труб, окрытий
proeminente ale clădirilor, precum și starea сандриков, поясков, выступов цоколя, балко-
stratului de protecție anti-coroziune a elemen- нов и других выступающих элементов зданий,
telor metalice. а также состояние защитного антикоррозион-
ного покрытия металлических элементов.

În caz de stare avariată a fațadei, care amenință При аварийном состоянии фасадов, угрожа-
siguranța persoanelor, este necesară reparar- ющих безопасности людей, их ремонт дол-
ea imediată a acesteia. жен выполняться незамедлительно.

Pentru a evita formarea pe pereți a petelor de Во избежание образования на стенах грязе-


noroi și rugină, dispozitivele de Þxare din met- вых потеков и ржавых пятен металлические
al (consolele scărilor de incendiu, dispozitive детали крепления (кронштейны пожарных
de prindere pentru burlane, etc.) trebuie să Þe лестниц и флагодержателей, ухваты водо-
montate cu pantă de la pereți. Toate elemen- сточных труб и т. д.) следует располагать
tele Þxate de perete trebuie să Þe prelucrate cu с уклоном от стен. Все закрепленные к стене
vopsele anticorosive. элементы должны быть обработаны антикор-
розионными лакокрасочными материалами.

Ñòð. 48 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Instalare aparatelor de aer condiționat pe Установка кондиционеров на фасадах


fațadele clădirilor trebuie să Þe efectuată în зданий должна производиться по проек-
baza documentației de proiectare și este nece- тно-сметной документации и предусматри-
sar de prevăzut evacuarea organizată a con- вать организованный отвод конденсата.
densatului.

Pentru instalarea echipamentului tehnic extern Для установки наружных технических средств
(aer conditionat, antene, etc.), pe fațadele clădi- (кондиционеров, антенн и др.) на фасадах
rilor, proprietarii, utilizatorii, chiriașii, locatarii зданий собственники, владельцы, пользова-
clădirilor, spațiilor rezidențiale și nerezidențiale тели, арендаторы, наниматели зданий, жилых
trebuie să obțină aprobarea în ordinea stabilită. и нежилых помещений обязаны получить со-
гласование в установленном порядке.

Instalarea antenelor radio și de televiziune, Установка радио- и телевизионных антенн


fără proiecte aprobate, de asemenea nu este без утвержденных проектов также не допус-
permisă. кается.

Organizațiile de gestionare a fondului de locu- Управляющие жилищным фондом организа-


ințe, proprietarii, arendașii clădirilor, sunt ob- ции, владельцы, собственники, арендаторы
ligați: зданий обязаны:

– să veriÞce periodic corectitudinea utilizării – систематически проверять правильность


balcoanelor, erkerelor și a logiilor, să evite использования балконов, эркеров и лод-
supraîncărcarea construcției sau acumu- жий, не допускать перенагружения кон-
larea de gunoaie, să efectueze curățarea струкций и захламления, следить за их
regulată a acestora de zăpadă, praf, mur- регулярной очисткой от снега, пыли, грязи,
dărie, gheață; наледеобразований;

– în caz de necesitate să curățe și să spele – по мере необходимости очищать и промы-


fațada. вать фасады.

Eliminarea defectelor structurale minore se Устранение мелких конструктивных дефек-


efectuează în cursul inspecțiilor și reparaţiilor тов осуществляется в ходе осмотров и при
curente efectuate în modul prescris. În cazul текущем ремонте, проводимых в установ-
în care defectele detectate nu pot Þ eliminate ленном порядке. Если обнаруженные де-
pe parcursul reparaţiilor curente, fațadele sunt фекты и неисправности не могут быть устра-
incluse în planul reparației capitale. нены текущим ремонтом, фасады включают
в план капитального ремонта.

Perioada de timp dintre reparații, pentru fațade Межремонтный срок для фасадов установ-
este de 10 ani, iar pentru clădirile situate în лен 10 лет, а для зданий, расположенных
partea centrală a orașului sau aproape de ma- в центральной части города или на основ-
gistralele principale — 5 ani. ных магистралях,  — 5 лет.

Reparația, spălarea și curățarea fațadelor se Ремонт, промывка и очистка фасадов могут


poate face cu ajutorul schelelor tubulare, turnu- производиться с инвентарных трубчатых
rilor mobile, schelelor agăţate, după cum este лесов, передвижных башенных лесов, под-
indicat în proiectul de executare a lucrărilor. весных люлек, что определяется проектом
организации работ.

Înainte de a efectua spălarea și curățarea Перед выполнением работ по промывке


fațadei trebuie să Þe veriÞcate: и очистке фасадов должно быть проверено
состояние:

– izolarea locurilor îmbinărilor ferestrelor, ușilor – изоляции мест сопряжений оконных, двер-
și balcoanelor; ных и балконных блоков;

Ñòð. 49 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

– consolidarea tuturor pieselor metalice; – закрепления всех металлических деталей;

– hidroizolarea exterioară a acoperișului cu de- – наружной гидроизоляции кровли с деталя-


taliile și joncțiunile; ми и примыканиями;

– asigurarea evacuării apei de la suprafața – обеспечения водоотвода от поверхности


fațadei. фасада.

Curățarea și spălarea fațadelor se poate face Очистка и промывка фасадов может произ-
prin metodă mecanică (sablare, utilaje speciale водиться механическим способом (песко-
de curățare, tehnologia aerohidrodinamică), și струйный метод, специальные чистящие
cu utilizarea detergenților. агрегаты, аэрогидродинамическая техноло-
гия) и с применением моющих средств.

Este interzisă curățarea prin sablare a su- Запрещается очищать пескоструйным мето-
prafeţei tencuite ale fațadei, precum și detaliile дом оштукатуренные поверхности фасада,
arhitecturale. а также архитектурные детали.

În funcție de tipul de murdărire a fațadelor В зависимости от вида загрязнения фаса-


(poluări atmosferice și pete de noroi, urme de дов (атмосферные и грязепочвенные, следы
funingine după incendiu, pete de uleiuri, petrol, копоти после пожара, нефтемасляные, вы-
eßorescențe și reziduuri de mortar de ciment, солы и остатки цементного раствора и др.)
etc.)sunt selectate soluții de curățare special- выбираются специализированные очищаю-
izate, care sunt compuse dintr-un un amestec щие средства, представляющие собой сме-
de acizi și substanțe alcaline, agenți activi de си щелочей или кислот, поверхностно-актив-
suprafață și aditivi speciali, cum ar Þ: ные вещества и специальные добавки типа:

– pentru curățarea tuturor tipurilor de suprafețe – для мытья всех типов поверхностей от
de poluări atmosferice și pete de noroi sunt атмосферных и грязепочвенных загрязне-
utilizați detergenți alcalini; ний применяется щелочное средство;

– pentru a elimina murdaria și funingine după – для удаления копоти и сажи после пожара
un incendiu, cu reducerea concentrației max- со снижением предельно допустимой кон-
ime admisibile în prezența în materiale a центрации наличия в материалах летучих
substanțelor volatile, sunt utilizate substanțe веществ используется специальное ще-
alcaline speciale; лочное средство;

– pentru a elimina consecințele focului este fo- – для ликвидации последствий пожара при-
losit un agent alcalin; меняется щелочное средство;

– pentru îndepărtarea urmelor de ulei este fo- – для удаления следов нефтепродуктов ис-
losit un agent alcalin; пользуется щелочное средство;

– pentru curățarea fațadelor de eßorescențe – для очистки фасадов от комплекса солей


sunt folosiți acizi care conțin inhibitori de применяют кислотные средства, которые
coroziune si aditivi speciali. Protecția ulte- содержат ингибиторы коррозии и специ-
rioară a suprafeței tratate prevede utilizarea альные присадки. Последующую защиту
agenților impermeabili la apă; очищенных поверхностей обеспечивают
применением водных гидрофобизаторов;

– pentru curățarea structurilor metalice reali- – для очистки металлоконструкций из алю-


zate din aliaje de aluminiu și a altor metale миниевых сплавов и других цветных ме-
neferoase împotriva poluării atmosferice și таллов от атмосферных загрязнений
murdăriei sunt utilizați detergenți alcalini; и грязи используется щелочное средство;

Ñòð. 50 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

– pentru eliminarea urmelor și petelor de rugină – для удаления следов и потеков ржавчины
de pe fațadele tencuite sunt folosiți acizii, iar на оштукатуренных фасадах используется
în caz de coroziune substanțială — conver- кислотное средство, а при значительной
tor special de coroziune; коррозии — специальный преобразова-
тель коррозии;

– pentru bazele contaminate cu microorga- – для оснований, зараженных микроорганиз-


nisme, se folosesc soluțiile antiseptice, cu мами, используются антисептики с после-
curățarea mecanică ulterioară cu ajutorul дующей механической очисткой мойкой
uneia dintre soluțiile indicate și prelucrarea одним из указанных средств и повторной
repetată cu soluție antiseptică; обработкой антисептиком;

– pentru spălarea sticlei sunt utilizați agenți al- – для мойки остекления зданий применяет-
calini cu efect antistatic. ся щелочное средство с антистатическим
эффектом.

În caz de murdărire ușoară a fațadei și soclului При незначительных загрязнениях фасадов


este permisă spălarea și curățarea suprafețelor и цоколей здания допускаются промывка
cu apă caldă, fără a utiliza agenți de curățare и очистка поверхностей теплой водой без при-
speciali. менения специальных очищающих средств.

La efectuarea lucrărilor de curățare și spălare При выполнении работ по очистке и про-


a fațadei cu detergenți solubili în apă trebuie мывке фасадов водорастворимыми мою-
să se asigure utilizarea produselor de curățare. щими средствами должна быть обеспечена
утилизация продуктов очистки.

Aplicarea detergenților poate Þ realizată man- Нанесение моющих средств может осущест-
ual sau automatizat. Alegerea metodei de- вляться ручным и машинным способами. Вы-
pinde de gradul de murdărire a suprafeței de бор способа зависит от степени загрязнения
curățat și de mărimea suprafeței prelucrate, de очищаемой поверхности и величины обра-
materialele de Þnisare și starea fațadei. Teh- батываемой площади, отделочных матери-
nologia de efectuare a lucrărilor este deÞnită алов и состояния фасада. Технология про-
pentru Þecare obiect în parte. Pentru curățar- изводства работ определяется для каждого
ea automatizată și spălarea suprafețelor sunt конкретного объекта. Для машинной очистки
folosite utilaje de înaltă presiune care asigură и промывки поверхностей применяются ап-
amestecarea jetului de apă cu detergentul, la параты высокого давления, обеспечиваю-
concentrația soluției folosite de 0,2÷0,3%. Pre- щие подмешивание в струю воды моющих
lucrarea este realizată cu jet de ventilator de средств при концентрации рабочего раство-
sus în jos, cu un unghi de înclinare a jetului față ра 0,2÷0,3%. Обработка осуществляется ве-
de suprafața prelucrată de 30÷70 ° și presiuni ерной струей сверху вниз при углах наклона
de 30÷150 atm în funcție de gradul de murdări- струи к обрабатываемой поверхности 30÷70°
re și starea fațadei. при давлениях 30÷150 атм в зависимости от
загрязнения и состояния фасада.

Curățarea și spălarea fațadelor de reziduuri Очистка и промывка фасадов от высолов


eßorescente și resturi de ciment este realiza- и остатков цементного раствора произво-
tă consecvent: pe durata unui schimb de lucru, дятся последовательно: за рабочую смену
pe porțiunea tratată trebuie efectuat un ciclu на участке должен быть выполнен полный
complet de curățare, inclusiv impregnarea cu цикл очистки, включая пропитку гидрофо-
agenți impermeabili la apă. Dimensiunile porți- бизатором. Площадь участка выбирается
unii sunt selectate în funcție de producător, в зависимости от производителя, наличия
disponibilitatea utilajului mecanic și a forței de механизации и организации труда. Очистку
muncă. Curățarea va Þ efectuată de sus în jos. следует производить сверху вниз.

Ñòð. 51 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Impregnarea preliminară a suprafeței Предварительную пропитку очищаемых


curățate cu apă se realizează cu scopul de a поверхностей водой выполняют с целью
«extrage» sărurile la suprafață și a le dizol- «вытягивания» солей на поверхность и их
va. Pulverizarea apei este efectuată prin fur- растворения. Распыление воды произво-
tun cu bornă, conectat la o conductă de apă дят через шланг с наконечником, подклю-
sau o pompă, cu presiune până la 4 MPa. La ченным к водопроводной трубе или насосу,
utilizarea unui aparat de înaltă presiune apa обеспечивающим давление до 4 МПа. При
este furnizată sub presiune de la 4 până la использовании аппарата высокого давления
20 MPa. воду подают под давлением от 4 до 20 МПа.

Dacă sunt eliminate eßorescențele de pe zone В случае удаления высолов с небольших


mici, impregnarea cu apă este realizată man- площадей пропитку выполняют вручную
ual, folosind perii. Impregnarea se efectuează с помощью кистей. Пропитку осуществля-
până la saturarea completă a stratului supe- ют до полного насыщения поверхностного
rior cu apă. Curățarea suprafețelor cu deter- слоя водой. Очистку поверхностей моющими
genți este efectuată pe bază umedă. Soluția средствами производят по мокрому основа-
de detergent se aplică pe bază și lăsată să нию. Раствор моющего средства наносят на
acționeze timp de 3÷5 minute după care este основание и выдерживают 3÷5 мин, затем
curățată cu un țesut aspru, spălând în același очищают грубой тканью, одновременно смы-
timp produsele de neutralizare a sărurilor. вая продукты нейтрализации солей водой.

După curățarea fațadei întreaga suprafață tre- После очистки фасада вся поверхность об-
buie tratată cu agent impermeabil la apă. рабатывается гидрофобизатором.

Agentul impermeabil este aplicat în 2÷3 stratu- Гидрофобизатор наносится в 2÷3 слоя
ri, cu uscare intermediară naturală. Timpul de с промежуточной естественной сушкой. Тех-
așteptare între curățarea sărurilor și impreg- нологический перерыв между очисткой от
narea cu agent impermeabil nu trebuie să de- солей и пропиткой гидрофобизатором не
pășească 3÷5 minute. должен превышать 3÷5 мин.

În caz de formare «secundară» a eßorescențelor При образовании «вторичных» высолов через


după 24 ore de la curățare este permisă înde- сутки после очистки допускается их местное
părtarea locală a acestora prin ștergere cu falcă удаление протиркой влажной губкой, пропи-
umedă imbibată într-o soluție specială de acid, cu танной специальным кислотным моющим
hidrofobizarea repetată. средством, с повторной гидрофобизацией.

6. Sisteme de fațade suspendate ventilate de izolarea


externă a clădirilor
Фасадные системы наружного утепления зданий
навесные с воздушным зазором
6.1 Descrierea sistemului 6.1 Описание системы
6.1.1 Elemente constructive comune pentru 6.1.1 Общими конструктивными элементами
toate fațadele ventilate suspendate sunt (Þgura для всех применяемых НФС (рисунок 6.1)
4.1): являются:

– console (portante și de sprijin); – кронштейны (несущие и опорные);

– glisiere; – направляющие;

– strat termoizolant; – теплоизоляционный слой;

Ñòð. 52 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

– decalaj de aer; – воздушный зазор;

– ecran (placaj exterior); – экран (наружная облицовка);

– elemente de Þxare; – крепежные элементы;

– elemente de joncțiune a sistemului la con- – элементы примыкания системы к кон-


strucțiile clădirii. струкциям здания.

Figura 6.1 — Sistem fațadă suspendată.


Рисунок 6.1 — Навесная фасадная система. Общий вид

6.1.2 Sistemele de fațade ventilate suspen- 6.1.2 Конструкции НФС различаются:


date se deosebesc prin:

– materialul elementelor portante; – материалом несущих элементов;

– schema de construcție (poziție orizontală sau – конструктивной схемой (вертикальное,


verticală-orizontală); горизонтальное или вертикально-горизон-
тальное положение);

– modul de Þxare a glisierelor și consolelor în- – способом крепления направляющих


tre ele; и кронштейнов между собой;

– materialul placajului (piatră naturală, ceramo- – материалом облицовки (натуральный ка-


granit, panouri copozite din aluminiu etc.); мень, керамогранит, алюмокомпозитные
панели и др.);

– modul de Þxare a elementelor placajului la – способом крепления элементов облицов-


glisiere. ки к направляющим.

6.1.3 În calitate de materiale pentru substruc- 6.1.3 Материалами для элементов подкон-
tură pot Þ folosite: струкции могут служить:

– оțel rezistent la coroziune; – коррозионностойкие стали;

– oțeluri slab aliate; – низколегированные стали;

– aliaje de aluminiu. – алюминиевые сплавы.

Ñòð. 53 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

6.1.4 Respectarea cerințelor privind protecția 6.1.4 Соблюдение требований по тепло-


termică, precum și condițiile de temperatură și вой защите и необходимому температур-
umiditatea necesare a peretelui sunt asigurate но-влажностному режиму стены обеспе-
prin utilizarea termoizolației de grosimi varia- чивается применением теплоизоляции
bile, cu caracteristici Þzice și tehnice corespun- различной толщины с соответствующими
zătoare, măsuri constructive pentru a proteja физико-техническими характеристиками,
materialul izolant de la impacte externe și in- конструктивными мерами по защите тепло-
stalarea unui decalaj de aer ventilat. изоляционного материала от внешних воз-
действий и устройством вентилируемого
воздушного зазора.

6.1.5 Stratul de izolație trebuie să posede ur- 6.1.5 Теплоизоляционный слой должен обла-
mătoarele proprietăți de bază: дать следующими основными свойствами:

– conductivitate termică scăzută; – низкой теплопроводностью;

– durabilitate; – долговечностью;

– corespondență la o clasă de materiale in- – относиться к классу негорючих материа-


combustibile; лов;

– permeabilitate înaltă; – высокой проницаемостью;

– neagresivitate la părțile metalice ale sistemului. – неагрессивностью к металлическим эле-


ментам системы.

6.1.6 Proiectul pentru fațadele ventilate sus- 6.1.6 В проекте на НФС следует указать спо-
pendate ar trebui să speciÞce metoda de Þxare соб крепления утеплителя, тип тарельчатых
a izolației, tipul de dibluri de Þxare și schema дюбелей и схему дюбелирования. Схема
de dibluire. Schema de dibluire a fațadelor ven- дюбелирования НФС зависит от толщины
tilate suspendate depinde de grosimea și tipul утеплителя и применяемых вида и размера
termoizolației utilizate și de dimensiunile pla- облицовки. Пример схемы дюбелирования
cajului. Un model al schemei de dibluire este приведен на рисунке 6.2.
prezentat în Þgura 6.2.
а) termoizolație într-un strat b) termoizolație în două straturi
а) теплоизоляция в один слой b) теплоизоляция в два слоя

Figura 6.2 — Schemă de dibluire


1 — diblu de Þxare; 2 — placă termoizolantă ТЕCHNOVENT STANDARD, ТЕCHNOVENT OPTIMA,
ТЕCHNOVENT ЕXTRA; 3 — placă termoizolantă ТЕCHNOVENT N, ТЕCHNOVENT N PROF

Рисунок 4.2 — Схема дюбелирования


1 — тарельчатый дюбель; 2 — плита утеплителя ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА,
ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА; 3 — плита утеплителя ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ

Ñòð. 54 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

(Ediție revizuită, Modif. № 1, 2) (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

6.1.7 Decalajul de aer între stratul termoizolant 6.1.7 Воздушный зазор между слоем тепло-
și placaj cu dimensiuni de 40÷60 mm, trebuie изоляции и облицовкой размером 40÷60 мм,
să asigure schimbul de umiditate în elementele должен обеспечивать влагообмен в наруж-
exterioare de îngrădire a clădirii. ных ограждающих конструкциях здания.

6.1.8 Ca elemente de placare pot Þ folosite: 6.1.8 В качестве элементов облицовки могут
использоваться:

– plăci ceramice; – плиты керамические;

– plăci din ceramo-granit; – плиты из керамогранита;

– plăci din piatră naturală; – плиты из натурального камня;

– plăci și panouri de tablă; – плиты и панели листовые;

– placi și panouri din metal și materiale com- – плиты и панели из металлических и компо-
pozite; зитных материалов;

– casete şi semicasete de fațadă din metal și – кассеты и полукассеты из металлических


materiale compozite. и композитных материалов.

6.1.9 Sistemele suspendate cu decalaj de aer 6.1.9 Навесные системы с воздушным за-
sunt utilizate la clădirile în construcție și re- зором применяются на строящихся и ре-
construite a diferitelor sisteme structurale cu конструируемых зданиях разных конструк-
înălțime de până la 75 m* cu diverse niveluri тивных систем высотой до 75 м* различных
de importanță, în următoarele zone și locuri de уровней ответственности в следующих рай-
construcții: онах и местах строительства:

– în diverse regiuni de vânt după NCM – относящихся к различным ветровым рай-


E.04.01-2016 luând în considerare localiza- онам по NCM E.04.01-2016 с учетом рас-
rea, înălțimea și caracteristicile de proiectare положения, высоты и конструктивных
ale clădirilor și structurilor construite, precum особенностей возводимых зданий и соо-
și tipul de teren; ружений, а также типа местности;

– în zonele cu condiții geoÞzice și geologice – с обычными геологическими и геофизиче-


convenționale; скими условиями;

– în zonele cu condiții de temperatură și cli- – с различными температурно-климатиче-


matice variate după NCM E.04.01-2016, în скими условиями по NCM E.04.01-2016
zone uscate, normale și umede; в сухой, нормальной и влажной зонах;

– zone cu mediu non-agresiv, moderat agresiv –с неагрессивной, слабоагрессивной


și ușor agresiv după NCM E.04.01-2016. и среднеагрессивной окружающей средой
по NCM E.04.01-2016.
Note Примечания

1. Pentru clădirile cu înălțime de peste 75 m, utiliza- 1. Для зданий высотой более 75 м применение
rea sistemelor de fațadă suspendată este stipu- навесных фасадных систем оговаривается
lată în СТS (condiții tehnice speciale) special в специально разрабатываемых СТУ.
dezvoltate.

2. Utilizarea acestui sistem în regiunile seismice tre- 2. Применение данной системы в сейсмических
buie să Þe bazată prin efectuarea unor încercări районах должно обосновываться проведени-
speciale. ем специальных испытаний.

Ñòð. 55 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

6.2 Particularități de proiectare a 6.2 Особенности проектирования


sistemului системы
6.2.1 Proiectarea sistemului de fațadă suspen- 6.2.1 Проектирование НФС должно осу-
dată trebuie să Þe realizată prin atribuirea la o ществляться путем привязки к конкретному
clădire speciÞcă, în conformitate cu albumul de зданию в соответствии с разработанным
soluții tehnice elaborate pentru aceasta. для нее альбомом технических решений.

6.2.2 Domeniul de aplicare a Þecărui sistem 6.2.2 Область применения каждого вида
de fațadă suspendată trebuie să Þe indicat în НФС должна указываться в ТУ или СТО на
Condiții Tehnice sau în СТО (Standard de or- конкретную систему.
ganizare) pentru Þecare sistem concret.

6.2.3 Sistemul de fațadă suspendată proiectat, 6.2.3 Проектируемая НФС, ее элементы, ма-
elementele sale, materialele și componentele териалы и комплектующие изделия должны
trebuie să corespundă cerințelor documentelor соответствовать требованиям норматив-
de reglementare: standardelor, condițiilor teh- ных документов: стандартов, технических
nice, certiÞcatelor tehnice, normelor regionale условий, технических свидетельств, регио-
și departamentale ale planiÞcării urbane, apro- нальных и ведомственных норм градостро-
bate în mod corespunzător. ительного проектирования, утвержденных
в установленном порядке.

6.2.4 Construcția sistemului de fațadă suspen- 6.2.4 Конструкцию НФС необходимо проек-
dată trebuie să Þe proiectată luând în calcul: тировать с учетом:

– acțiunea comună a sarcinii statice a propriei – совместного действия статической нагруз-


greutăți a sistemului, luând în considerare ки от собственного веса систем с учетом
posibilitatea de formare a gheții și sarcinile возможного обледенения и ветровых на-
vântului; грузок;

– variațiile de temperatură în ciclurile anuale și – изменения температуры в годовом и су-


diurne, în același timp asigurând libertatea точном циклах, при обеспечении свобо-
deformațiilor de temperatură și menținerea ды температурных деформаций и сохра-
proprietăților de rezistență și termice ale sis- нении прочностных и теплотехнических
temului. свойств системы.

6.2.5 În procesul de proiectare a sistemului de 6.2.5 В процессе проектирования НФС в об-


fațadă suspendată, în general, trebuie de realizat: щем случае должны быть произведены:

– calculul rezistenței mecanice a construcției – расчет механической прочности конструк-


pentru toate tipurile de sarcini și impacturi ций на все виды нагрузок и воздействий
luând în considerare funcționare lor în sis- с учетом их работы в системе здания;
temul clădirii;

– calculul termic; – теплотехнический расчет;

-– evaluarea rezistenței la coroziune a elemen- – оценка коррозионной стойкости элемен-


telor cadrului metalic; тов металлического каркаса;

– evaluarea conformității construcției la cer- – оценка соответствия конструкций требова-


ințele de siguranță împotriva incendiilor. ниям пожарной безопасности.

6.2.6 Calculele se vor efectua pentru toate 6.2.6 Расчеты следует выполнять для всех
secțiunile sistemuluiul de fațadă suspendată, участков НФС с учетом их конструктивных
ținând cont de diferențele lor structurale. различий.

Ñòð. 56 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

6.2.7 Calculul rezistenței mecanice a structuri- 6.2.7 Расчеты механической прочности кон-
lor trebuie să includă veriÞcarea rezistenței și струкций должны включать проверку проч-
deformării următoarelor elemente ale sistemu- ности и деформаций следующих элементов
lui: glisierele verticale și/sau orizontale; joncți- НФС: вертикальных и/или горизонтальных
unile elementelor cadrului între ele; Þxarea la направляющих; соединений элементов кар-
structurile portante ale clădirii; Þxarea elemen- каса НФС между собой; креплений к несу-
telor placajului la cadrul sistemului de fațadă щим конструкциям здания; креплений эле-
suspendată. ментов облицовки к каркасу НФС.

6.2.8 Valorile sarcinilor și parametrii impacte- 6.2.8 Значения нагрузок и параметры воз-
lor, coeÞcientul de siguranță după sarcini, co- действий, коэффициенты надежности по
eÞcientul combinațiilor trebuie să Þe luate în нагрузкам, коэффициенты сочетаний долж-
conformitate cu normele NCM E.04.01-2016 ны приниматься в соответствии с нормами
și cerințelor privind durabilitatea sistemului de NCM E.04.01-2016 и требованиями по дол-
fațadă ventilată. говечности.

6.2.9 Pe baza calculului termotehnic este efec- 6.2.9 На основании теплотехнического рас-
tuată evaluarea conformității soluțiilor tehnice чета проводятся оценка соответствия про-
de proiect cu reglementările privind economi- ектных технических решений требованиям
sirea energiei și protecția termică a clădirilor, нормативных документов по энергосбере-
calculul distribuției câmpurilor de temper- жению и тепловой защите зданий, расчет
atură în nodurile structurale pentru evaluarea распределения температурных полей в кон-
condițiilor de umiditate a regimului de lucru, структивных узлах для оценки влажностно-
evitarea condițiilor pentru formarea de con- го режима работы, недопущения условий
densat pe suprafața interioară a structurilor de для образования конденсата на внутренней
fațadă, inclusiv în punctele de incluziune a con- поверхности фасадных конструкций, в т. ч.
ductoarelor termice. в местах теплопроводных включений.
Notă — La efectuarea calculului termotehnic, rezi- Примечание — При выполнении теплотехниче-
stența termică a placajului exterior și decalajului de ского расчета НФС термическое сопротивление
aer nu este luată în considerare. наружной облицовки и воздушного зазора не
учитывается.

6.2.10 Evaluarea rezistenței la coroziune a 6.2.10 Оценку коррозионной стойкости эле-


elementelor cadrului de metal trebuie să Þe ментов металлического каркаса НФС сле-
efectuate în conformitate cu NCM E.04.01- дует выполнять согласно NCM E.04.01-2016
2016 și Recomandărilor cu privire la com- и Рекомендациям по составу и содержанию
ponența și conținutul documentelor și ma- документов и материалов, представляемых
terialelor, prezentate la evaluarea tehnică a для технической оценки пригодности про-
adecvației produsului: «Sisteme termoizolante дукции: «Фасадные теплоизоляционные си-
pentru fațade cu decalaj de aer», «Фасадные стемы с воздушным зазором».
теплоизоляционные системы с воздушным
зазором».

6.2.11 În documentația de proiect este necesar 6.2.11 В проектной документации необходи-


de prevăzut măsuri care să asigure mentena- мо предусмотреть мероприятия по обеспе-
bilitatea sistemului de fațadă suspendată, care чению ремонтопригодности НФС, которая
trebuie să îndeplinească cerințele operațion- должна отвечать эксплуатационным требо-
ale, legate de componenţa fațadelor. ваниям, связанным с содержанием фасадов.

6.2.12 Documentația de proiect privind sis- 6.2.12 Проектная документация на НФС


temul de fațadă suspendată trebuie să Þe elab- должна разрабатываться в соответствии
orată în conformitate cu cerințele GOST. с требованиями ГОСТ.

Ñòð. 57 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

6.2.13 Dacă la sistemul de fațadă ventilată 6.2.13 При применении плит в навесных фа-
suspendată sunt folosite plăci, intervalul садных системах с воздушным зазором про-
de timp între montarea plăcilor și montarea межуток времени между установкой плит
placajului exterior nu trebuie să depășească и монтажом наружной облицовки не должен
90 de zile. În cazurile în care intervalul de timp превышать 90 дней. В случаях, когда этот
este mai mare, suprafața plăcilor trebuie să Þe промежуток больше, поверхность плит ре-
protejată împotriva inßuențelor atmosferice cu комендуется защищать от атмосферных
folii de protecție, cu îndepărtarea ulterioară a воздействий пленочными материалами
acestora. с последующим их удалением.

6.2.14 Plăcile din vată minerală TECHNO- 6.2.14 Плиты из каменной ваты ТЕХНО-
VENT STANDARD, TECHNOVENT OPTI- ВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА,
MA pot Þ utilizate în construcția sistemului de возможно применять в конструкциях НФС
fațadă suspendată cu strat de aer ventilat, fără с вентилируемой воздушной прослойкой без
utilizarea foliilor de protecție contra vântului, использования ветрозащитных пленок, без
fără a compromite durabilitatea. Rezultate stu- снижения долговечности. Результаты иссле-
diilor privind proprietățile produselor din vată дований свойств искусственно состаренных
minerală "îmbătrânite" artiÞcial indică faptul că, изделий из каменной ваты показывают, что
în urma contactului permanent cu aerul exteri- в результате их постоянного контакта с на-
or, durabilitatea acestora, practic, nu se schim- ружным воздухом, их долговечность практи-
bă, cu condiția de a le proteja de umiditate și чески не меняется при условии обеспечения
raze ultraviolete. их защиты от увлажнения атмосферными
осадками и ультрафиолетового облучения.

(Ediție revizuită, Modif.№ 1, 2) (Измененная редакция, Изм.№ 1, 2)

6.3 Principalele elemente funcționale 6.3 Основные функциональные


(materiale) ale sistemului: descriere элементы (материалы) системы:
și cerințe la element sepărate описание и требования
к отдельным элементам
6.3.1 Materialele, componentele și elementele 6.3.1 Материалы, комплектующие изделия
de construcție folosite pentru sistemul de fațadă и конструктивные элементы, применяемые
suspendată trebuie să Þe conforme certiÞcate- для НФС, должны соответствовать перечню
lor tehnice ale materialelor. Este interzisă folo- материалов технического свидетельства.
sirea elementelor care nu corespund Cerințelor Запрещается произвольная комплектация
tehnice și CTO, precum și înlocuirea anumitor элементов НФС, не соответствующая тре-
materiale și componente fără consimțământul бованиям ТС и ТО, а также замена отдель-
solicitantului (producătorului) sistemului și a or- ных материалов и комплектующих изделий
ganizașiei de proiectare. без согласования с заявителем (производи-
телем) системы и проектной организацией.

6.3.2 Elementele portante ale sistemului (con- 6.3.2 Несущие элементы НФС (кронштейны,
sole, glisiere, ancore, elemente de Þxare) tre- направляющие, анкеры, крепежные эле-
buie să asigure un termen normativ de exp- менты) должны обеспечивать нормативный
loatare de cel puțin 30 de ani pentru clădiri cu срок эксплуатации не менее 30 лет для зда-
nivelul II de importanță și de cel puțin 50 de ani ний II уровня ответственности и не менее
pentru clădiri cu nivelul I de importanță. 50 лет для зданий I уровня ответственности.

6.3.3 În cazul asamblării cadrului fațadei din 6.3.3 В случае сборки каркаса НФС из раз-
materiale diferite, Þecare variantă construcției нородных материалов каждый вариант кон-
trebuie să Þe evaluată ținând cont de condițiile струкции необходимо оценивать с учетом
de funcționare (agresivitatea mediului încon- условий эксплуатации (агрессивность окру-
jurător, umiditatea aerului). жающей атмосферы, влажность воздуха).

Ñòð. 58 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

6.3.4 Pentru toate construcţii de metal nu este 6.3.4 Для всех металлоконструкций не до-
permis contactul direct cu metale diverse, care пускается прямой контакт разнородных ме-
alcătuiesc cuplul galvanic. În special, nu este таллов, составляющих гальваническую пару.
permisă îmbinarea elementelor din aliaj de alu- В частности, не допускаются соединение
miniu cu prizoane galvanizate, Þxarea console- элементов из алюминиевых сплавов оцинко-
lor din aliaj de aluminiu la bază sau construcții ванными заклепками, крепление кронштей-
metalice cu ancore zincate (șuruburi), fără uti- нов из алюминиевых сплавов к основанию
lizarea garniturilor suplimentare de polimer. или металлическим конструкциям оцинко-
ванными анкерами (болтами) без примене-
ния дополнительных полимерных прокладок.

6.3.5 Pentru a asigura un termen normativ de 6.3.5 Для обеспечения нормативного срока
exploatare, elementele de oțel galvanizat ale эксплуатации стальные оцинкованные эле-
substructurii trebuie să aibă grosimea stratului менты подконструкции должны иметь тол-
de zinc nu mai mică de 18 µm (micrmetru) și щину слоя цинка не менее 18 мкм и толщину
grosimea stratului de vopsea de cel puțin 45 лакокрасочного покрытия не менее 45 мкм.
µm.

6.3.6 Pentru Þxarea panourilor de placare este 6.3.6 Кляммеры для крепления облицовоч-
necesar de utilizat numai cleme din oțel inoxid- ных панелей следует применять только из
abil austenitic, rezistent la coroziune. коррозионностойких сталей аустенитного
класса.

6.3.7 Pentru sistemele din oțel rezistent la 6.3.7 Для систем из коррозионностойких
coroziune, partea de bază a consolei, niturile сталей базовая часть кронштейна, заклеп-
și clemele trebuie să Þe realizate din mărci de ки и кляммеры должны быть выполнены из
oțel, care pot Þ folosite până la –50 °C. марки сталей, допустимых к применению до
–50 °С.

6.3.8 Materialele și produsele de placare tre- 6.3.8 Облицовочные материалы и изделия


buie să aibă caracteristici Þzice și tehnice, care должны иметь физико-технические характе-
permit utilizarea lor în sistemul de fațadă venti- ристики, обеспечивающие возможность их
lată, inclusiv rezistență suÞcientă la încovoiere применения в НФС, в том числе достаточ-
și îngheț. ную прочность на изгиб и морозостойкость.

6.3.9 Pentru Þxarea materialelor de placare 6.3.9 Для крепления облицовочных матери-
trebuie să Þe utilizate următoarele tipuri de ni- алов следует применять следующие виды
turi și șuruburi: заклепок и винтов:

– nituri cu cap bombat cu înveliș de aliaj de – заклепки вытяжные, имеющие оболочку из


aluminiu-magneziu; алюминиево-магниевых сплавов;

– nituri cu cap bombat cu înveliș din oțel inox- – заклепки вытяжные, имеющие оболочку из
idabil; коррозионностойкой стали;

– șuruburi din oțel slab aliat galvanizat (cu un – винты из низколегированной оцинкован-
strat special) sau din oțel rezistent la coro- ной (со специальным покрытием) или кор-
ziune. розионностойкой стали.

6.3.10 Compoziția, proprietățile și metodele de 6.3.10 Состав, свойства и способы нанесе-


aplicare a stratului de protecție pe aceste el- ния защитного покрытия на данные элемен-
emente ale sistemului fațadei suspendate tre- ты НФС должны быть указаны в проекте.
buie să Þe speciÞcate în proiect.

6.3.11 Pentru Þxarea materialelor de placare 6.3.11 Для крепления облицовочных мате-
sunt folosite cleme, nituri, șuruburi, capse, риалов используются кляммеры, заклепки,
șuruburi distanțiatoare, șine. винты, скобы, самораспорные винты, шины.

Ñòð. 59 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

6.3.12 Este necesar de utilizat cleme doar 6.3.12 Кляммеры следует применять толь-
din oțel rezistent la coroziune sau de marca ко из коррозионностойких сталей марки
Х18Н10Т sau Х22Н6Т. Atunci când se uti- Х18Н10Т или Х22Н6Т. При использовании
lizează alte mărci de oțel este necesar de pre- сталей других марок необходимо предусма-
văzut o evaluare suplimentară a gradului de тривать дополнительную оценку степени ан-
protecție împotriva coroziunii prin testare. тикоррозионной защиты путем испытаний.

6.3.13 Pentru îmbinarea elementelor din aliaje 6.3.13 Для соединения элементов из алю-
de aluminiu este permisă utilizarea șuruburilor миниевых сплавов допускается применение
zincate cu parametri speciÞcați de galvanizare оцинкованных саморезов с заданными па-
раметрами цинкования.

6.3.14 Capsele, șuruburile distanțiatoare (pen- 6.3.14 Скобы, самораспорные винты (для
tru Þxarea ascunsă a plăcilor de granit cera- скрытого крепления плит керамогранита)
mic) trebuie să Þe realizate din oțel rezistent la следует изготавливать из коррозионностой-
coroziune. ких сталей.

6.3.15 Șinele (pentru Þxarea ascunsă a plăcilor 6.3.15 Шины (для скрытого крепления кера-
ceramice) trebuie să Þe realizate din aliaj de мической плитки) следует изготавливать из
aluminiu sau oțel slab aliat galvanizat. алюминиевых сплавов или из низколегиро-
ванной оцинкованной стали.

6.3.16 Elementele auxiliare ale sistemului de 6.3.16 К вспомогательным элементам НФС


fațadă suspendată includ: относятся:

– benzi de etanșare între panoul de placare și – уплотнительные ленты между панелью об-
glisiere; лицовки и направляющими;

– garnituri termoizolante (din Þbră sau PVC) în- – теплоизолирующие прокладки (паронито-
tre consolă și bază; вые или из ПВХ) между кронштейном и ос-
нованием;

– cornieri decorative și șipci pentru închiderea – декоративные уголки и планки для закры-
capetelor și golurilor dintre panouri; тия торцов и зазоров между панелями;

– proÞle perforate pentru sistemul de venti- – перфорированные профили для вентиля-


lare, etc. ции системы снизу и сверху и т. д.

6.3.17 Cerințele tehnice pentru tabla laminată 6.3.17 Технические требования к тонколи-
la rece de oțel galvanizat sunt prezentate în ta- стовой холоднокатаной горячеоцинкованной
belul 6.1. углеродистой стали приведены в таблице 6.1.

6.3.18 Cerințe tehnice pentru oţel subţire la- 6.3.18 Технические требования к тонколи-
minat la rece rezistent la corodare, sunt prez- стовой холоднокатаной коррозионностойкой
entate în tabelul 6.2. стали приведены в таблице 6.2

6.3.19 Cerințele tehnice pentru proÞlele de alu- 6.3.19 Технические требования к алюмини-
miniu sunt indicate în tabelul 6.3. евым профилям приведены в таблице 6.3.

6.3.20 Principalele cerințe tehnice pentru diblu- 6.3.20 Основные технические требования к ан-
rile ancoră sunt indicate în tabelul 6.4. керным дюбелям приведены в таблице 6.4.

6.3.21 Principalele cerințe tehnice pentru diblu- 6.3.21 Основные технические требования
rile cu ciupercă sunt indicate în tabelul 6.5. к тарельчатым дюбелям приведены в табли-
це 6.5.

6.3.22 Principalele cerințe tehnice pentru nituri 6.3.22 Основные технические требования
sunt indicate în tabelul 6.6. к заклепкам приведены в таблице 6.6.

Ñòð. 60 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Tabelul 6.1
Таблица 6.1
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Grupa după destinație
— ХП, ПК
Группа по назначению
Marcă de oţel
— 08ПС-ХП-МТ-НР-1
Марка стали
Limită de ßuiditate, nu mai puțin MPа
230
Предел текучести, не менее МПа
Rezistență calculată, întindere, compresiune, îndoire
215
nu mai puțin растяжению, сжатию, изгибу MPа
Расчетное сопротивление, mișcare МПа
125
не менее сдвигу
Alungire relativă, nu mai puțin 22 (pe bază 80 mm)
%
Относительное удлинение, не менее 22 (на базе 80мм)
Grosime foaie, nu mai puțin mm
0,55
Толщина проката, не менее мм
Clasa și grosimea stratului zincat, aplicat pe Þecare parte, nu
mai puțin mkm 1 clasă, 25
Класс и толщина цинкового слоя, нанесенного с каждой сто- мкм 1-й класс, 25
роны, не менее

Tabelul 6.2
Таблица 6.2
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Marcă oțel 12×18Н10Т,
— 08×18T1
Марка стали 08×18Н10Т
Clasă oțel Austenitic Feritic- martensitic

Класс стали Аустенитная Ферритно-мартенситная
Regim de prelucrare termică Călire

Режим термообработки Закалка
Limită de ßuiditate la întindere, nu mai puțin MPа
205 240
Предел текучести при растяжении, не менее МПа
Rezistență temporară, nu mai puțin MPа
530 400
Временное сопротивление, не менее МПа

Tabelul 6.3
Таблица 6.3
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Rezistență temporară la întindere, nu mai puțin кgs/mm2
158
Временное сопротивление при растяжении, не менее кгс/мм2
Limita de ßuiditate la întindere, nu mai puțin кgs/mm2
212
Предел текучести при растяжении, не менее кгс/мм2
Alungirea relativă la întindere, nu mai puțin
% 15,8
Относительное удлинение при растяжении, не менее
Capacitatea portantă a proÞlelor, nu mai puțin:
cu strat de polimer la mișcare
cu strat de oxid anodic la mișcare
la întindere transversală fără strat decorativ protector 26
N/mm
Несущая способность профилей, не менее: 44
Н/мм
с полимерным покрытием при сдвиге 51
с анодно-окисным покрытием при сдвиге
при поперечном растяжении без защитно-декора-
тивного покрытия

Ñòð. 61 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 6.4
Таблица 6.4
Densitatea material- Clasa diblului după forța de smulgere din beton greu
Materialul bazei ului bazei Класс дюбеля по допускаемому выдергивающему
Unit. măs.
Материал Плотность усилию из тяжелого бетона
Ед. изм.
основания материала
1 2 3 4 5
основания
Beton ușor Până la 1800 кg/m 3
— — 0,30 0,50 0,70
Легкий бетон До 1800 кг/м3
Beton greu Până la 2500 кg/m3
0,50 1,40 1,60 — 1,80
Тяжелый бетон До 2500 кг/м3

Tabelul 6.5
Таблица 6.5
Diametru, mm,

Длина дюбеля, мм
Lungime diblu, mm
nu mai puțin Forța admisă
Adâncime de
Диаметр, мм, de tragere, кN,
Materialul elementelor ancorare, mm,
Tip diblu не менее nu mai puțin
de îngrădire nu mai puțin
Вид Допускаемое
Материал ограждающей Глубина анке-
дюбеля выдергиваю-

Ciupercă
Дюбеля

Шляпки
конструкции ровки,мм,

Diblu
щее усилие,
не менее
кН, не менее

Beton В1,5,
сărămidă și piatră ceramică
corpolent, cărămidă și piatră si-
licat corpolent, panouri sandwi-
ch la grosimea stratului extern
Diblu de tip cui de beton nu mai mică de 40 cm
50 100÷340 8 60 0,25
Забивной Бетон В1,5, кирпич и камни ке-
рамические полнотелые, кир-
пич и камни силикатные пол-
нотелые, трехслойные панели
при толщине наружного бетон-
ного слоя не менее 40 мм

Diblu expand-
abil obișnuit cu
șurub La fel
50 100÷340 8; 10 60 0,5
Винтовой с То же
обычной рас-
порной зоной

Ñòð. 62 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Tabelul 6.6
Таблица 6.6
Diametru extern Forța calculată admisă pe un nit, N
nit, mm Расчетное допускаемое
Caracteristici nituri
Наружный усилие на одну заклепку, Н
Характеристика заклепки
диаметр întindere tăiere
заклепки, мм растяжение срез
Cilindrul este fabricat din aliaj de aluminiu-magneziu,
3,0 600 600
cu cap plat uniform, în interiorul căruia se aßă o tijă -
3,2 800 650
cui cu cap rotund
4,0 1500 1000
Цилиндр из алюминиево-магниевого сплава с од-
4,8 2100 1600
нородной потайной головкой, внутри которого рас-
5,0 2300 1650
положен стержень-гвоздь с полукруглой головкой
Cilindrul este fabricat din oțel inoxidabil, cu cap plat uni- 3,0 1200 1000
formă, în interiorul căruia se aßă o tijă-cui cu cap rotund 3,2 2000 1600
Цилиндр из коррозионностойкой стали с однород- 4,0 2800 2000
ной потайной головкой, внутри которого располо- 4,8 3800 3000
жен стержень-гвоздь с полукруглой головкой 5,0 4000 3200
Cilindrul este fabricat din oțel carbon galvanizat cu
3,0 1000 800
cap plat uniform, în interiorul căruia se aßă o tijă de
3,2 1200 1000
cui cu cap rotund
4,0 1600 1200
Цилиндр из оцинкованной углеродистой стали с од-
4,8 2800 2000
нородной потайной головкой, внутри которого рас-
5,0 3400 2500
положен стержень-гвоздь с полукруглой головкой

6.3.23 Plăcile de vata minerală TECHNOVENT 6.3.23 Плиты из каменной ваты ТЕХНО-
STANDARD, TECHNOVENT OPTIMA (CT ВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
5762-010-74182181-2012), precum și TECHNO- (ТУ 5762-010-74182181-2012), а также ТЕХНО-
VENT EXTRA (CT 5762-017-74182181-2015) ВЕНТ ЭКСТРА (ТУ 5762-017-74182181-2015)
sunt destinate utilizării ca strat de izolație ter- предназначены для применения в качестве
mică în cazul izolației cu un singur strat și ca теплоизоляционного слоя при однослой-
strat exterior pentru izolația cu două straturi în ном утеплении и внешнего слоя при двух-
sistemele de izolație termică cu strat de aer слойном утеплении в системах утепления
ventilat a pereților exteriori ai clădirii. Plăcile с вентилируемым воздушным зазором на-
de vata minerală TECHNOVENT N, TECHNO- ружных стен зданий. Плиты из каменной
VENT N PROF (CT 5762-017-74182181-2015) ваты ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ
sunt destinate utilizării ca strat de izolație in- (ТУ 5762-017-74182181-2015) предназна-
ternă în cazul izolației cu două straturi, ceea чены для использования в качестве вну-
ce reduce consumul de materiale și reduce треннего теплоизоляционного слоя при вы-
costurile. În cazul izolației cu două straturi полнении двухслойной теплоизоляции, что
trebuie să se asigure suprapunerea rosturilor сокращает материалоемкость и снижает
stratului exterior și interior. стоимость. В случае двухслойного утепле-
ния следует обеспечивать перекрытие швов
внешнего и внутреннего слоев.

(Ediție revizuită, Modif. № 2) (Измененная редакция, Изм. № 2)

Cerințele tehnice pentru plăcile de vată miner- Технические требования к плитам из камен-
ală sunt indicate în tabelul 6.7 ной ваты приведены в таблице 6.7

Ñòð. 63 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 6.7
Таблица 6.7
TECHNO- TECHNO-
TECHNOVENT TECHNO-
TECHNOVENT VENT VENT
Indicator N PROF VENT EXTRA
N STANDARD ОPTIMA
Показатели ТЕХНОВЕНТ Н ТЕХНОВЕНТ
ТЕХНОВЕНТ Н ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОВЕНТ
ПРОФ ЭКСТРА
СТАНДАРТ ОПТИМА
Condiții tehnice ТУ 5762-017- ТУ 5762-017- ТУ 5762-017- ТУ 5762-010- ТУ 5762-010-
Технические условия 74182181-2015 74182181-2015 74182181-2015 74182181-2012 74182181-2012
Compresibilitate, %, nu mai mult 20 10 3 2 2
Сжимаемость, %, не более
Limita de rezistență la întinde-
re, nu mai puțin, кPа
Предел прочности при — — 5 3 5
растяжении, не менее, кПа
Combustibilitate
C0 C0 C0 C0 C0
Степень горючести
CoeÞcient transfer termic,
W/m2 °С:
Коэффициент теплопровод-
ности, Вт/м2 °С:
0,038 0,037 0,036 0,036 0,036
λ25
0,039 0,038 0,037 0,038 0,038
λА
0,041 0,040 0,038 0,039 0,040
λБ
Rezistența la compresiune la 10%
deformare, kPa,nu mai puțin 10
10 12
Прочность на сжатие при 10% — —
деформации, кПа, не менее
CoeÞcient de permeabilitate la
vapori, mg/(m∙h∙Pа),
nu mai puţin 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Паропроницаемость,
Мг/(м∙ч∙Па), не менее
Umiditae în volum, %,
nu mai mult
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Влажность по массе, %,
не более
Absorbția apei în volum, %,
nu mai mult
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Водопоглощение по объему,
%, не более
Conținut substanțe organice,
%, nu mai mult
2,5 2,5 4,0 3,0 3,0
Содержание органических
веществ, %, не более
Densitate, кg/m3
32÷40 40÷50 68÷82 72÷88 81÷99
Плотность, кг/м3
Lungime,m
1200
Длина, м
Grosime
(cu pas de 10 mm 10 mm),
mm 50÷250 50÷250 40÷200 40÷200 40÷200
Толщина
(с шагом 10 мм), мм
Lățime, mm
600
Ширина, мм
Notă — Consumul de vată minerală depinde de regiunea de aplicare a unui sistem speciÞc. CoeÞcientul de rezervă trebuie de luat 1.2.
Примечание — Расход каменной ваты зависит от региона применения конкретной системы. Коэффициент запаса
следует принимать 1,2.

Ñòð. 64 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

(Ediție revizuită, Modif. № 1,2) (Измененная редакция, Изм.№ 1, 2)

6.3.24 Principalele cerințe tehnice pentru gar- 6.3.24 Основные технические требования
niturile de paronit sunt indicate în tabelul 6.8. к паронитовым прокладкам приведены в та-
блице 6.8.

Tabelul 6.8
Таблица 6.8
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Densitate g/см3 1,8÷2,0
Плотность г/см3
Rezistența convențională la rupere în direcția transversală,
nu mai puţin МPа
18
Условная прочность при разрыве в поперечном направле- МПа
нии, не менее
Сompresibilitate la presiune de 35 МPа
% 5÷5
Сжимаемость при давлении 35 МПа
Recuperare după îndepărtarea presiunii de 35 МPа, nu mai puțin
% 35
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа, не менее

6.3.25 Cerințele tehice pentru plăcile de granit 6.3.25 Технические требования к керамогра-
ceramic sunt indicate în tabelul 6.9. нитным плитам приведены в таблице 6.9.

Tabelul 6.9
Таблица 6.9
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Deviere limită a dimeniunilor plăcilor:
după lungime și lățime
după grosime
Предельное отклонение размеров плит: % ±
по длине и ширине
по толщине
Diferența grosimii unei plăci, nu mai mult mm
1,0
Разнотолщинность одной плиты, не более мм
Abatere formă placă de la forma dreptunghiulară (oblicitate),
nu mai mult mm
2,0
Отклонение формы плиты от прямоугольной мм
(косоугольность), не более
Abaterea suprafeței frontale de la planeitate (curbura suprafeței
frontale), nu mai mult mm
2,0
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности мм
(кривизна лицевой поверхности), не более
Curbura marginilor, nu mai mult mm
2,0
Искривление граней, не более мм
Absorbție de apă, nu mai mult
% 0,3
Водопоглощение, не более
Rezistența la încovoiere, nu mai puțin Mpa
30
Предел прочности при изгибе, не менее МПа
Duritatea suprafeței frontale a plăcilor neglazurate după Mohs,
nu mai puțin
— 6
Твердость лицевой поверхности неглазурованных плит
по Моосу, не менее
Duritatea suprafeței frontale a plăcilor glazurate după Mohs,
nu mai puțin
— 5
Твердость лицевой поверхности глазурованных плит
по Моосу, не менее

Ñòð. 65 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Sfîrșitul tabelului 6.9


Окончание таблицы 6.9
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Rezistență la uzură a plăcilor neglazurate (pe nisip de cuart),
nu mai mul g/см2
0,18
Износостойкость неглазурованных плит (по кварцевому г/см2
песку), не более
Rezistență la uzură a plăcilor glazurate, nu mai mul Grad
3
Износостойкость глазурованных плит, не менее Степень
Rezistență termică, nu mai puțin
°С 125
Термическая стойкость, не менее
Rezistență la ger, nu mai puțin Număr cicluri
150
Морозостойкость, не менее число циклов
Rezistența la acțiunea statică a unei soluții de sare de mare de 24 (fără modiÞcări a
3%, soluție de NaOH 5%, soluție de H2SO4 0,5%, nu mai puțin h aspectului exterior)
Стойкость к статическому воздействию 3 % раствора морской ч 24 (без изменения
соли, 5 % раствора NaOH, 0,5 % раствора H2SO4, не менее внешнего вида)

6.3.26 Cerințele tehnice pentru plăcile de pi- 6.3.26 Технические требования к плитам из на-
atră naturală sunt indicate în tabelul 6.10. турального камня приведены в таблице 6.10

Tabelul 6.10
Таблица 6.10
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Rezistența la compresiune în stare uscată, nu mai puţin MPa
120
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, не менее МПа
Duritatea suprafeței frontale a plăcilor după Mohs, nu mai puțin
— 6÷7
Твердость лицевой поверхности плит по Моосу, не менее
Absorbție de apă, nu mai mult
% 0,75
Водопоглощение, не более
Rezistență la ger, nu mai puțin cicluri
150
Морозостойкость, не менее циклы
Reducere rezistență la compresiune în stare saturată cu apă,
nu mai mult
% 25
Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоя-
нии, не более
Rezistență termică, nu mai puțin °С 125
Термическая стойкость, не менее
Deviere limită a dimeniunilor plăcilor:
după lungime și lățime
după lățime
%
Предельные отклонения размеров плит: ±
по длине и ширине
по ширине
Diferența grosimii unei plăci, nu mai mult mm
1,0
Разнотолщинность одной плиты, не более мм
Abatere formă placă de la forma dreptunghiulară (oblicitate),
nu mai mult mm
2,0
Отклонение формы плиты от прямоугольной (косоуголь- мм
ность), не более
Abatere suprafață frontală de la planeitate, nu mai mult
mm
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности 2,0
мм
(кривизна), не более
Curbura marginilor, nu mai mult mm
1,5
Искривление граней, не более мм

Ñòð. 66 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

6.3.27 Cerințe tehnice pentru materialul de 6.3.27 Технические требования к листовым


placare sub formă de foi sunt indicate în tabe- облицовочным материалам приведены в та-
lul 6.11. блице 6.11.

Tabelul 6.11
Таблица 6.11
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Deviere limită a dimeniunilor plăcilor:
mm
lungime
mm
lățime
% ±3,0
grosime
±2,0
Предельное отклонение размеров плит по:
мм ±10
длине
мм
ширине
%
толщине
Abatere de la planitate sau liniaritatea marginilor, nu mai mult mm 3,0
Отклонение от плоскостности кромок или прямолинейности, мм
не более
Abatere formă placă de la forma dreptunghiulară (oblicitate), mm 2,0
nu mai mult мм
Отклонение формы плиты от прямоугольной (косоуголь-
ность), не более
Densitate кg/mЗ
1650±100
Плотность кг/мЗ
Rezistență la îndoire în stare uscată/umedă, cel puțin:
longitudinal
transversal
MPa
Предел прочности при изгибе в сухом/влажном состоянии, 23 / 17
МПа
не менее: 16 / 12
вдоль
поперек
Rezistență la întindere în stare uscată, cel puțin:
longitudinal
transversal
MPa
Предел прочности при растяжении в сухом состоянии, 17
МПа
не менее: 0,5
вдоль
поперек
Modul de elasticitate în stare uscată/umedă, nu mai puțin:
longitudinal
transversal MPa
6/5
Модуль упругости в сухом/влажном состоянии, не менее: МПа
7/5
вдоль
поперек
Rezistență la impact(după Charpy) în stare uscată/umedă,
nu mai puțin:
longitudinal
transversal кJ/m2
3,5 / 9,0
Ударная вязкость (по Шарпи) в сухом/влажном состоянии, кДж/м2
2,5 / 6,0
не менее:
вдоль
поперек
Сonținut umiditate, nu mai mult
% 7
Содержание влаги, не более
Absorbție de apă, nu mai mult
% 18
Водопоглощение, не более

Ñòð. 67 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Sfîrșitul tabelului 6.11


Окончание таблицы 6.11
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Rezistență la ger:
număr cicluri, nu mai puțin
ciclu
rezistență remanentă, nu mai puțin
% 150
Морозостойкость:
цикл 90
число циклов, не менее
%
остаточная прочность, не менее
Deformare la umiditate relativă 30 – 90 %, nu mai mult:
după lungime
mm/m
după grosime
%
Деформация при относительной влажности 30 – 90 %, 1,0
мм/м
не более: 0,1
%
по длине
по толщине
Intervalul admis de temperatură în timpul funcționării:
pozitivă
negativă + 80
о
С
Допускаемый интервал температур при эксплуатации: –40
положительная
отрицательная
Rezistență la actiunea statică a lichidelor, nu mai puțin h
24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей, не менее ч

6.3.28 Protecția anticoroziune a elementelor 6.3.28 Антикоррозионная защита элементов


sistemului de fațade suspendate fabricate din НФС, выполненных из алюминиевых спла-
aliaj de aluminiu și oțel galvanizat, este asigu- вов и оцинкованной стали, обеспечивается
rată de următoarele cerințe. выполнением ниже следующих требований.

6.3.29 Cerințe pentru stratul anod-oxid a alia- 6.3.29 Требования для анодно-окисного по-
jelor de aluminiu sunt indicate în tabelul 6.12. крытия алюминиевых сплавов приведены
в таблице 6.12.

Tabelul 6.12
Таблица 6.12
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Grosimea stratului pe Þecare parte, cel puțin mкm
20
Толщина покрытия с каждой стороны, не менее мкм
Calitatea gradului de umplere a stratului anod-oxid (metoda
pierdere de masă), nu mai mult mg/dm2
30
Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия мг/дм2
(метод потери массы), не более
Rezistența la coroziune, nu mai puțin:
în strat neutral de ceață salină
testare MACHU h
1000
Коррозионная стойкость, не менее: ч

в нейтральном солевом тумане
тест МАХА
Interval de temperatură în timpul funcționării:
pozitiv (nu mai puţin)
negativ (nu mai puţin) о
С +80
Интервал температур при эксплуатации:
–40
положительная (не ниже)
отрицательная (не ниже)

Ñòð. 68 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

6.3.30 Cerințele pentru stratul de pulbere po- 6.3.30 Требования для полимерного по-
limerică a oțelului galvanizat sunt indicate în рошкового покрытия оцинкованной стали
tabelul 6.13. приведены в таблице 6.13.

Tabelul 6.13
Таблица 6.13
Denumire indicator Unitate de măsură Valoare de indicator
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
Grosimea stratului pe Þecare parte, nu mai puţin mкm
60
Толщина покрытия с каждой стороны, не менее мкм
Adeziune, nu mai mult baluri
1
Адгезия, не более баллы
Duritate după Buchholz, nu mai puțin unit. convenț.
80
Твердость по Бухгольцу, не менее усл. единицы
Elasticitate la întindere, nu mai puțin mm
5
Эластичность при растяжении, не менее мм
Elasticitate la îndoire, nu mai mult mm
5
Эластичность при изгибе, не более мм
Rezistența la coroziune, nu mai puțin:
în strat neutral de ceață salină
testare MACHU h 1000
Коррозионная стойкость: ч 48
в нейтральном солевом тумане
тест МАХА
Interval de temperatură în timpul funcționării:
pozitiv (nu mai puţin)
negativ (nu mai puţin) +80
о
С
Интервал температур при эксплуатации: –40
положительная (не ниже)
отрицательная (не ниже)

6.3.31 În tabelul 6.14 sunt indicate opțiuni de 6.3.31 В таблице 6.14 приводятся вариан-
protecție anticoroziune a elementelor din alia- ты антикоррозионной защиты элементов из
je de aluminiu și oțel galvanizat pentru diverse алюминиевых сплавов и оцинкованной ста-
medii. ли для различных сред.

Ñòð. 69 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Tabelul 6.14
Таблица 6.14
Denumirea elementului Caracterizarea stratului de protecție în
sistemului Materialul elementului sistemului sistem
Наименование Материал элемента системы Характеристика защитного покрытия
элемента системы в системе
Mediul înconjurător agresiv și ușor agresiv / Неагрессивная и слабоагрессивная окружающая среда
Element distanțier al diblu-
Strat de zinc cu grosime minimă de
lui-ancoră / Распорный Oțel carbon galvanizat / Оцинкованная
10 mkm / Цинковое покрытие толщиной
элемент анкерного углеродистая сталь (далее — ОС)
не менее10 мкм
дюбеля
Element distanțier al diblu- oțel carbon galvanizat / ОС La fel / То же
lui de Þxare / Распорный
элемент тарельчатого Fibră de sticlă / Стеклопластик Fără protecție / Без защиты
дюбеля
Aliaj aluminiu АД31Т1, AlMgО, 7Si6063,
AlMgSiО, 5 6060 Алюминиевый сплав Fără protecție
АД31Т1, AlMgО,7Si6063, AlMgSiО,5 Без защиты
6060
Strat de zinc cu grosime minimă de
Oțel carbon 10 mkm cu înveliș polimeric
ProÞl glisier
Углеродистая сталь Цинковое покрытие толщиной не менее
Направляющий профиль
10 мкм с полимерным покрытием
Oțel rezistent la coroziune 08Х17Т,
12Х18Н9, 12Х18Н10Т Fără protecție
Коррозионностойкая сталь 08Х17Т, Без защиты
12Х18Н9, 12Х18Н10Т
Aliaj de aluminiu Fără protecție
Алюминиевый сплав Без защиты
Strat zincat 1 clasă cu înveliș de pulbere
din poliester nu mai puțin de 45 mkm
Oțel carbon
Consolă Цинковое покрытие 1-го класса с полиэ-
Углеродистая сталь
Кронштейн фирным порошковым покрытием толщи-
ной не менее 45 мкм
Oțel rezistent la coroziune 12Х18Н9 Fără protecție
Коррозионностойкая сталь Без защиты
12Х18Н9
Bulon, ştift, inel, piuliţă Strat zincat cu grosimea min. 10 mkm
Oțel carbon
Болт, шпилька, шайба, Цинковое покрытие толщиной
Углеродистая сталь
гайка не менее 10 мкм
Mediu înconjurător agresiv moderat / Среднеагрессивная окружающая среда
Oțel rezistent la coroziune Fără protecție
Element distanțier al diblu- Коррозионностойкая сталь Без защиты
lui ancoră Strat zincat prin termodifuzie cu grosime
Распорный элемент ан- Oțel carbon de 20 mkm
керного дюбеля Углеродистая сталь Термодиффузионное цинковое покры-
тие толщиной 20 мкм
Element distanțier al diblu- Strat zincat cu grosime de
lui cu ciupercă Oțel carbon 10 mkm
Распорный элемент Углеродистая сталь Цинковое покрытие толщиной
тарельчатого дюбеля 10 мкм
Fibră de sticlă Fără protecție
Стеклопластик Без защиты

Ñòð. 70 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Sfîrșitul tabelului 6.14


Окончание таблицы 6.14
Denumirea elementului Caracterizarea stratului de protecție în
sistemului Materialul elementului sistemului sistem
Наименование Материал элемента системы Характеристика защитного покрытия
элемента системы в системе
Aliaj de aluminiu АД31Т1, AlMgО, 7Si Strat anodizat electrochimic cu grosimea
6063, AlMgSiО, 5 6060 de 15 mkm
Алюминиевый сплав АД31Т1, AlMgО, Электрохимическое анодированное
7Si 6063, AlMgSiО, 5 6060 покрытие толщиной 15 мкм
Oțel carbon cu strat zincat clasă supe- Strat de pulbere polimerică cu grosimea
ProÞl glisier rioară de 45 mkm
Направляющий профиль Углеродистая сталь с цинковым по- Полиэфирное порошковое покрытие
крытием повышенного класса толщиной 45 мкм
Oțel rezistent la coroziune 08Х18Т1,
12Х18Н9, 12Х18Н10Т Fără protecție
Коррозионностойкая сталь 08Х18Т1, Без защиты
12Х18Н9, 12Х18Н10Т
Aliaj de aluminiu АД31Т1, AlMgО, 7Si Strat anodizat electrochimic cu grosimea
6063, AlMgSiО, 5 6060 de 15 mkm
Алюминиевый сплав АД31Т1, AlMgО, Электрохимическое анодированное
7Si 6063, AlMgSiО, 5 6060 покрытие толщиной 15 мкм
Oțel carbon cu strat zincat clasă supe- Strat de pulbere polimerică cu grosimea
Consolă rioară de 45 mkm
Кронштейн Углеродистая сталь с цинковым по- Полиэфирное порошковое покрытие
крытием повышенного класса толщиной 45 мкм
Oțel rezistent la coroziune 08Х18Т1,
12Х18Н9, 12Х18Н10Т Fără protecție
Коррозионностойкая сталь 08Х18Т1, Без защиты
12Х18Н9, 12Х18Н10Т
Șurub, bolț, șaibă, piuliță Strat zincat cu grosime de 10 mkm
Oțel carbon
Болт, шпилька, шайба, Цинковое покрытие толщиной
Углеродистая сталь
гайка 10 мкм
Notă — Consumul de materiale și stocul necesar pentru Þecare sistem speciÞc sunt indicate în speciÞcațiile tehnologice a
documentației de proiectare.
Примечание — Норморасход материалов и их необходимый запас на каждую конкретную систему приведены в
спецификациях технологической части проекта в составе рабочей документации.

6.4 Principalele prevederi referitoare 6.4 Основные положения


la conținutilui sistemelor de fațade по содержанию навесных систем
ventilate с воздушным зазором
O parte importantă a activităților de exploatare Важной составной частью мероприятий по
a sistemelor de fațadă suspendată sunt in- эксплуатации навесных фасадных систем
specțiile programate și neprogramate (veri- являются плановые и внеплановые осмот-
Þcări) și, dacă este necesar, reparația curentă. ры (обследования), а также, при необходи-
мости, текущий ремонт.

Inspecțiile de rutină sunt efectuate de structu- Плановые осмотры НФС проводятся управ-
rile de control împreună cu organizațiile explo- ляющими структурами совместно с эксплу-
tatoare o dată pe an, în perioada de pregătire атирующими организациями один раз в год
pentru exploatarea de primăvară-vară. в период подготовки к весенне-летней экс-
плуатации.

Ñòð. 71 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Inspecțiile neprogramate (examinări) a fațade- Внеплановые осмотры (обследования) фа-


lor trebuie să Þe efectuate în urma unor de- садов должны проводиться после стихий-
zastre naturale (incendii, furtuni, alunecări de ных бедствий (пожары, ураганные ветры,
teren, etc.), precum și la detectarea, cum ar Þ оползни и др.), а также при обнаружении
mișcarea plăcilor de placaj, îndoirea clemelor, таких дефектов, как сдвиги облицовочных
distrugerea elementelor de fațadă cu pericol de плит, отгибы лапок кляммеров, разрушение
căderi sau prăbușiri etc. элементов фасада с угрозой выпадений, об-
рушений и т. д.

Inspecțiile sistemului de fațadă suspendată Обследование НФС выполняется с целью


sunt efectuate în scopul depistării oportune своевременного выявления возможной
a posibilei pierderi a capacității portante, car- потери несущей способности, эксплуата-
acteristicilor de exploatare, izolației termice și ционных характеристик, тепло-, звукоизо-
fonice, etc. ляции и т. д.

Vor Þ veriÞcate: Осмотру подлежат:

– nodurile portante și de sprijin (inspecția – несущий и опорный узлы (визуальный ос-


vizuală a niturilor, elementelor de ancorare, мотр состояния заклепок, анкерного эле-
se veriÞcă apariția tăieturilor, Þsurilor); мента, контроль отсутствия срезов, смя-
тия, трещин);

– glisiera (inspecția vizuală a rafturilor glisiere, – направляющая (визуальный осмотр состо-


lipsa îndoiturilor, Þsurilor etc); яния полок направляющей, отсутствие из-
гибов, смятия, трещин);

– nodul de Þxarea a panourilor de placaj (in- – узел крепления облицовочных панелей (визу-
specție vizuală a stării niturilor, elementelor альный осмотр состояния заклепок, крепеж-
de Þxare, integritatea stratului de vopsea ных элементов, целостности лакокрасочного
(dacă este prezent), lipsa Þsurilor, urme de покрытия (при наличии), отсутствие смятия,
coroziune; трещин, следов контактной коррозии);

– panoul de placaj (inspecția vizuală a plăcii de – облицовочная панель (визуальный осмотр


granit (fără spargeri, exfolierii, etc.)); плит керамогранита (отсутствие сколов,
расслоения и т. п.));

– izolația termică — aerisirea, desprinderea, – утеплитель — выветривание, расслоение,


alunecarea, aderența la structurile de con- сползание, плотность прижатия к строи-
strucție; тельным конструкциям;

– diblurile de Þxare (adereța la izolația termică, – тарельчатые дюбели (плотность прижа-


Þabilitatea Þxării în structurile de construcție). тия утеплителя, надежность закрепления
в строительных конструкциях).

Inspecțiile de rutină a stării tehnice a ecranului Плановые обследования технического состоя-


decorativ și de protecție (placaj), elementelor ния декоративно-защитного экрана (облицов-
de Þxare, cadrului de suport a sistemului și ки), крепежных элементов, несущего каркаса
izolației termice trebuie să Þe efectuate o dată системы и теплоизоляции должны проводить-
la patru ani de funcționare. ся каждые четыре года эксплуатации.

Inspecțiile de rutină a stării tehnice a ecranu- Обследования технического состояния де-


lui decorativ și de protecție (placaj), elemen- коративно-защитного экрана (облицовки),
telor de Þxare, cadrului de suport a sistemu- крепежных элементов, несущего каркаса си-
lui și izolației termice trebuie să Þe efectuate стемы и теплоизоляции должны проводить-
de către organizații specializate în baza unor ся специализированными организациями
contracte cu organele executive și proprietarii по договорам с исполнительными органами
clădirii. власти и владельцами зданий.

Ñòð. 72 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Pentru a prelungi termenul de funcționare a Для продления срока службы наружно-


ecranului decorativ și de protecție trebui să Þe го декоративно-защитного экрана следует
efectuată întreținerea fațadei care constă în проводить уход за облицовкой фасада, за-
curățare regulată și restaurare periodică. ключающийся в ее регулярной очистке и пе-
риодическом восстановлении.

Spălarea și curățarea fațadelor trebuie să Þe Очистка и помывка фасадов должны про-


efectuată prin mijloace speciÞcate în recoman- изводиться средствами, указанными в ре-
dările producătorului panourilor de placaj, și în комендациях производителя облицовочных
conformitate cu recomandările GOST. панелей, и в соответствии с рекомендация-
ми ГОСТ.

Jgheaburile de pe acoperiș, parapeții, burlan- Водоотводящие желоба на крыше, парапе-


ele, ulucele de apă și pâlniile de colectare tre- ты, водоприемные лотки и водостоки необ-
buie să Þe menținute în stare de funcționare. ходимо поддерживать в рабочем состоянии.

Pentru a evita formarea pe pereții a petelor de Во избежание образования на стенах грязе-


apă, noroi și rugină, detaliile metalice de Þxare вых потеков и ржавых пятен металлические
(console, scări antiincendiu, clești pentru bur- детали крепления (кронштейны пожарных
lane, etc.) trebuie să Þe plasate cu pantă de лестниц и флагодержателей, ухваты водо-
la pereți. Toate elementele Þxate pe perete tre- сточных труб и т. д.) следует располагать
buie să Þe prelucrate cu vopsele anticorosive. с уклоном от стен. Все закрепленные к стене
элементы должны быть обработаны антикор-
розионными лакокрасочными материалами.

Pentru a instala echipament tehnic extern (cli- Для установки наружных технических
matizatoare, antene, etc.) pe fațade, proprieta- средств (кондиционеров, антенн и др.) на
rii sunt obligați să obțină aprobarea în ordinea фасадах зданий собственники, владельцы
stabilită, inclusiv de la proiectantul sistemului обязаны получить согласование в установ-
de faţadă. ленном порядке, в том числе у разработчи-
ка фасадной системы.

Nu este permisă demontarea neautorizată a Не допускается несанкционированный де-


panourilor de placare și a altor elemente ale монтаж плит облицовки и других элементов
sistemului de fațadă. фасадной системы.

Instalare aparatelor de aer condiționat pe Установка кондиционеров на фасадах


fațadele clădirilor trebuie să Þe efectuată în зданий должна производиться по проек-
baza documentației de proiectare conform тно-сметной документации в соответствии
NCM E.04.01-2016 cu prevederea evacuării с требованиями NCM E.04.01-2016, предус-
organizate a condensatului. матривающими организованный отвод кон-
денсата.

Instalarea antenelor de radio și de televiziune, Установка радио- и телевизионных антенн,


sistemelor de iluminare, felinarelor, sistemelor систем подсветки здания, светильников, си-
de supraveghere video, panouri publicitare, стем видеонаблюдения, рекламных щитов,
postere și altele, fără proiect aprobat în mod плакатов и других без утвержденных в уста-
corespunzător, nu este permisă. новленном порядке проектов не допускается.

Este interzisă montarea cablajului de alimen- Запрещается прокладка силовой электро-


tare electrică în decalajul de aer a fațadei ven- проводки в вентилируемом зазоре навесно-
tilate. го фасада.

Ñòð. 73 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

În procesul de construcție și de funcționare a В процессе строительства и эксплуатации


clădirilor este strict interzis să se Þxeze orice здания категорически запрещается крепить
componente și detalii direct pe sistemul de любые детали и устройства непосредствен-
fațadă suspendată sau la cadrul portant (sub- но к облицовке НФС или к несущему каркасу
structură), cu excepția celor convenite cu (подоблицовочной конструкции), за исклю-
proiectanrul sistemului. чением случаев, согласованных с разработ-
чиком системы.

Este interzisă blocarea golurilor dintre plăcile Запрещается перекрывать зазоры между
de placare cu spumă, mortar de tencuială, etc. облицовочными плитами монтажной пеной,
штукатурными растворами и т. д.

Pentru a evita posibilitatea de deteriorare a Для исключения возможности повреждения


termoizolantului este permisă o perioadă de утеплителя допустимые сроки временного
absență temporară a uneia sau mai multora отсутствия одной или нескольких облицо-
dintre plăcile de placare: вочных плит составляют:

– la etapa lucrărilor de instalare — vezi punctul – на этапе монтажных работ — смотри


6.2.13; (Ediție revizuită, Modif.№ 1); пункт 6.2.13; (Измененная редакция,
Изм.№ 1);

– în timpul exploatării: fără precipitații — 45 de – на этапе эксплуатации: без осадков —


zile; cu precipitații — nu este admis (este 45 суток; с осадками — недопустимо (не-
necesar de acoperit zonele neprotejate ale защищенные участки фасада необходимо
fațadei cu peliculă. закрыть пленкой).

Ñòð. 74 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Anexa А
Harta tehnică de efectuare a lucrărilor
Приложение А
Технологическая карта производства работ

Ñòð. 75 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Denumirea
Materiale folosite
№ operaţiunii Descrierea operaţiunii
Используемые
п.п Наименование Описание операции
материалы
операции
1 Pregătirea suprafeței 1. Curățarea mecanică a suprafeței pereților de praf și murdărie cu ajutorul periilor. În Mortar de tip po-
pereților cazul pereților de beton îndepărtarea scurgerilor de beton și a laptelui de ciment. Unifor- limer-ciment și
mizarea suprafeței, astuparea crăpăturilor, lăsăturilor, cavitățolor cu mortar de tip polimer ciment-nisip de
ciment M-100, 150. În cazul lucrărilor de reparație-restructurare, tencuiala veche, plăcile marca M100. Am-
se înlătură, fațadele sunt tencuite cu mortar ciment-nisip M100. orsă penetrantă
2. Se diluează amorsa penetrantă cu apă în proporție de1:6.
3. Se aplică compoziția de amorsă pe suprafață.
Подготовка поверх- 1. Механическая очистка поверхности стен металлическими щетками от пыли и гря- Полимерцемент-
ности стен зи. В случае с бетонными стенами удаление подтеков бетона и цементного молочка. ные и цемент-
Выравнивание неровностей поверхности, заделка трещин, раковин, впадин, выемок но-песчаные
полимерцементным раствором М-100, 150. В случае ремонтно-восстановительных растворы марок
работ старая (бучащая) штукатурка, плитка удаляется, фасады оштукатуриваются 100-150. Проника-
цементно-песчаным раствором М-100. ющая грунтовка
2. Развести проникающую грунтовку водой 1:6.
3. Груновка поверхности грунтовочным составом.
2 Pregătirea amestec- 1. Deschiderea sacului stdandard de 25 de kg de amestec uscat. Amestec universal
ului de adeziv 2. Într-un vas curat, cu volum nu mai mic de 10 l, se toarnă 5 l de apă (cu temperatura de adeziv
de la +15 °C până la+20 °C) se adaugă amestecul uscat în mici porțiuni, se amestecă cu
burghiul cu viteză mică cu dispozitiv special de amestecare până la obținerea unei mase
omogene de consistența smântânei.
3. După 5 minute de pausă, se amestecă din nou masa preparată de adeziv.
4. Prepararea adezivului se efectuează la temperatura aerului de +5 °C și mai mult.
Приготовление 1. Вскрыть стандартный 25 кг мешок сухой смеси.
клеевой массы 2. В чистую емкость, объемом не менее 10 литров налить 5 литров воды (от +15 до Универсальная
+20 °C)и добовляя в воду сухую смесь небольшими порциями, перемешивать ее клеевая смесь
низкооборотой дрелью со специальной насадкой до получения однородной смета-
нообразной массы.
3. После 5-минутного перерыва еще раз перемешать готовую клеевую массу.
4. Приготовление клеевой массы производится при температуре воздуха +5 °C
и выше.
3 Montarea primului 1. Montați proÞlul orizontal al scolului la 0. ProÞl pentru soclu,
rând de termoizolant 2. ProÞlul se va Þxa cu ancore sau dibluri conform speciÞcației tehnice. dibluri, ancore.
cu utilizarea proÞlului 3. Nivelarea peretelui se efectuează cu garnituri speciale din plastic. Termoizolant plăci
pentru soclu 4. Îmbinarea proÞlului se realizează cu ajutorul garniturilor speciale care fac parte din pe bază de vată
componența sistemului. minerală.
5. Se taie plăcile de vată minerală (termoizolant) în benzi de 150 mm pentru montarea Amestec universal
primului rând de izolație. de adeziv. Diblu,
6. Se aplică adezivul cu ajutorul șpaclului dințat în strat continuu pe banda de termoizolant. cuie metalice cu
7. Se încleie termoizolantul la perete. cap termic.
8. După 48÷72 ore se va face o gaură în perete, prin banda de termoizolant, și se Þxează
diblul (distanța de la marginea benzii până la diblu 100 mm și între dibluri nu mai mult de
300 mm).
9. Se adaugă cuiele metalice în dibluri.
10. Între rosturile benzilor de placă vor Þ bătute fâșii de termoizolant pe bază de vată
minerală.
Монтаж первого 1. Установить горизонталь цокольного профиля на нулевой отметке Цокольный про-
ряда утеплителя 2. Крепление профиля производить анкерами или дюбелями согласно Техническому филь, дюбели,
с применением цо- свидетельству анкера. Утепли-
кольного профиля 3. Выравнивание стены производить специальными пластмассовыми прокладками. тель плита на
4. Соединение профиля производить с помощью специальных прокладок, входящих основе каменной
в состав системы. ваты. Универ-
5. Нарезать плиты из каменной ваты (утеплитель) полосами по 150 мм для установки сальная клеевая
первого ряда утеплителя. смесь. Дюбель,
6. Нанести клеевую массу зубчатым шпателем сплошным слоем на полосу плиты металлические
теплоизоляции. гвозди с термого-
7. Приклеить утеплитель к стене. ловкой
8. Через 48÷72 часа просверлить отверстие в стене под дюбель через полосу уте-
плителя и установить его (расстояние от края полосы до дюбеля 100 мм и между
дюбелями не более 300 мм).
9. Добить металлические гвозди в дюбели.
10. Зачеканить швы между полосами плитами обрезками утеплителя на основе ка-
менной ваты

Ñòð. 76 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Consum de Metode de Grosimea Timp de


materiale Instrumente, echipamente control Parametrii veriÞcabili straturilor uscare
Расход ма- Инструменты, приспособления Методы кон- Контролируемые Толщина Время вы-
териалов троля слоев сыхания
0,03 l/m2 Răzuitoare, perii de metal, aspira- Vizual, de mă- Uniformitatea suprafeței, lipsa Un singur strat, Nu mai
toare, aparat de înaltă tensiune cu surare cu nive- crăpăturilor, golurilor. Uniformita- nu mai mult de puțin de
încălzirea apei ”Karcher”, mistrii, lul sau pendul. tea suprafeței amorsate, alege- 0,5mm 3 ore
răzători, gletiere, driști, rulouri, pis- Vizual rea amorsei adecvate pentru tipul
toale pentru vopsea, nivele, Þr cu bazei.
plumb

0,03 л/м2 Скребки, щетки металлические, Визуальный, из- Ровность поверхности, отсут- В 1 слой на
пылесосы, агтегат высокого дав- мерительный ствие трещин, раковин. Равно- более 0,5 мм Не менее
ления с подогревом воды «Кер- (рейкой, отве- мерность огрунтовки поверх- 3 часов
хер», кельмы, терки, полутерки, сом, уровнем). ности, соответствие выбора
гладилки, валики, краскораспы- Визуальный грунтовки типу основания
лители, рейки, правила, отвесы

Un vas cu volumul nu mai mic de Vizual, de labo- Dozarea componentelor, adezi-


10 l. rator vi corespunzători (omogenitate,
Mixer (burghiu și dispozitiv special mobilitate, adeziune, rezistență,
de amestecare), căldări. etc.)
Cerințe conforme cerințelor teh-
nice.

Емкость объемом не менее Визуальный, ла- Дозировка компонентов, соот-


10 литров. Миксер (дрель бораторный ветствие клеевых масс (одно-
и специальные насадки), ведра родность, адгезионная проч-
ность и т. д.) требования ТУ

3 buc/m.l Șurubelniță electrică, ciocane, Þr cu Vizual, măsurare Poziția de proiectare, Þxare ori- 10÷15 mm 48÷72 ore
Coeficientul plumb, nivel-teodolit, cuțite, rigle, optică (cu niveul) zontală.
de consum șpacluri de metal netede și dințate, Grosimea stratului conform speci-
1,15 dispozitiv pentru tăierea plăcilor, ci- Þcației tehnice.
6 kg/m², ocane, rulete, Þr cu plumb, nivel-te-
4 buc/m.l. odolit.

3 шт/п.м. Электрогайковерты, молотки, от- Визуальный Проектное положение, горизон- 10÷15 мин 48÷72 часа
Коэффици- весы, теодолит-нивелир, ножи, и измеритель- тальное крепление.
ент расхода линейки металличские, зубчатые ный оптический Толщина слоя в соответствии
1,15 и гладкие шпатели, прибор для (нивелиром) с Техническим свидетельством
6 кг/м2 резки плит, молотки, рулетки, от-
4 шт/п.м весы, теодолит-нивелир

Ñòð. 77 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Denumirea
Materiale folosite
№ operaţiunii Descrierea operaţiunii
Используемые
п.п Наименование Описание операции
материалы
операции
4 Montarea stratului 1. Se aplică adezivul pe placa de vată minerală prin una dintre cele trei metode descrise Te r m o i z o l a n t
tip de termoizolantîn instrucție, în dependență de neuniformitatea peretelui. placă pe bază de
din plăci de vată 2. Se încleie placa de termoizolant la perete (cu îmbinarea respectivă la rândul inferior de vată minerală.
minerală și polistiren
termoizolant). Amestec universal
extrudat 3. După 48-72 de ore se va face o gaură în perete, prin placa de termoizolant și se Þxează de adeziv.
diblul în dependență de numărul de etaje a clădirii și tipul bazei. Diblu, cuie metal-
4. Se adaugă cuiele metalice sau bolțurile în dibluri. ice cu cap termic.
Установка типового 1. Нанести клеевую массу на плиту из каменной ваты одним из трех способов, ука- Утеплитель пли-
ряда утеплителя занных в инструкции, в зависимости от неровности стен. та на основе ка-
плит из каменной 2. Приклеить плиту теплоизоляции к стене (с перевязкой плит относительно нижнего менной ваты.
ваты и экструзион- ряда утеплителя). Универсальная
ного пенополисти- 3. Через 48-72 часа просверлить отверстие в стене под дюбель через плиту утепли- клеевая смесь.
рола теля и установить его в зависимости от этажности здания и вида основания Дюбель, метал-
4. Добить в дюбели металлические гвозди или болты лические гвозди
с термоголовкой
5 Montarea benzilor 1. Se taie termoizolantul în benzi cu lățimea de 150 mm sau mai mult. Te r m o i z o l a n t
antiincendiu în jurul
2. Cu un șpaclu dințat se aplică amestec de adeziv în strat continuu pe banda de termoi- placă din vată
deschiderilor fere-zolant din placă de vată minerală. minerală.
strelor și ușilor 3. Se montează benzile de termoizolant din vată minerală pe perimetrul ferestrei conform Amestec universal
tipului de nod a sistemului. de adeziv.
4. După 48-72 ore se va face o gaură în perete, prin banda de termoizolant, și se Þxează Diblu, cuie meta-
diblul (distanța de la marginea benzii până la diblu 100 mm și între dibluri nu mai mult de lice cu cap termic.
300 mm).
5. Se adaugă cuie metalice în dibluri.
6. Între rosturile benzilor de placă vor Þ bătute fâșii de termoizolant.
Установка противо- 1. Нарезать утеплитель полосами шириной равной или более 15мм. Утеплитель пли-
пожарных рассечек 2. Нанести клеевую массу сплошным слоем на полосу теплоизоляционной плиты на та на основе ка-
вокруг оконных основе каменной ваты зубчатым шпателем менной ваты.
и дверных проемов 3. Установить полосы утеплителя из каменной ваты по периметру окна согласно ти- Универсальная
повому узлу системы клеевая смесь.
4. Через 48-72 часа просверлить отверстие в стене под дюбель через полосу из ка- Дюбель, метал-
менной ваты и установить его (расстояние от края полосы до дюбеля 100 мм и меж- лические гвозди
ду дюбелями не более 300 мм). с термоголовкой
5. Добить металлические гвозди в дюбели.
6. Зачеканить швы между полосами плитами обрезками утеплителя

6 Armarea unghiurilor 1. Se aplică amestec adeziv pe capătul și partea externă a plăcii termoizolante din vată Amestec universal
clădirii, a deschi- minerală. de adeziv.
derilor ferestrelor și 2. Se montează colțarul de plastic pe termoizolant la colțurile clădirii și deschiderile ușilor Colțar de plastic.
ușilor. și ferestrelor. Benzi de plasă de
3. După montarea colțarului se încleie adăugător benzi de plasă de armare diagonală armare
(cosițe) pe partea de sus a deschiderilor ușilor și ferestrelor și a altor deschideri. obișnuită 20×30
mm
Армирование углов 1. Нанести смесь на торец и наружную плоскость теплоизоляционной плиты из ка- Универсальная
здания, оконных менной ваты. клеевая смесь.
и дверных проемов 2. Установить пластиковый уголок на утеплитель по углам здания, оконным и двер- Уголок пласти-
ным проемам. ковый. Полосы
3. После установки уголка приклеить дополнительные полосы диагональной арми- рядовой арми-
рующей сетки (косынки) на вершины углов оконных, дверных и прочих проемов. рующей сетки
20×30 мм
7 Aplicarea stratului 1. Se aplică amestec adeziv pe capătul și partea externă a plăcii termoizolante din vată Amestec universal
ranforsant pe pante- minerală. de adeziv.
le ușilor și ferestrelor 2. În amestecul adeziv proaspăt aplicat, se cufundă plasa de armare, încleiată anterior. Se Plasă de armare
îndepărtează surplusul de amestec adeziv. obișnuită.
Нанесение арми- 1. Нанести смесь на торец и наружную плоскость теплоизоляционной плиты из ка- Универсальная
рующего слоя на менной ваты. клеевая смесь.
оконных и дверных 2. Утопить ранее приготовленную угловую армирующую сетку в свеженанесенную Рядовая армиру-
откосах смесь. Снять излишки смеси ющая сетка

Ñòð. 78 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Consum de Metode de Grosimea Timp de


materiale Instrumente, echipamente control Parametrii veriÞcabili straturilor uscare
Расход ма- Инструменты, приспособления Методы кон- Контролируемые Толщина Время вы-
териалов троля слоев сыхания
Coeficientul Vezi mai sus Vizual, măsurare Vezi mai sus 10÷15 mm 48÷72 ore
de consum
1,1
6 kg/m²
8,5 buc/m²

Коэффици- См.выше Визуальный, из- См.выше 10÷15 мм 48÷72 часа


ент расхода мерительный
1,1
6 кг/м2
8,5 шт/м2

Coeficientul Rigle metalice, spacluri netede și Vizual, Poziția de proiectare, continuitat- 10÷15 mm 48÷72 ore
de consum dințate, unelte pentru tăierea plăcil- măsurare, tea și grosimea stratului de ade-
1,1 or de termoizolant. veriÞcarea mate- ziv, lățimea benzilor antiincen-
6 kg/m² rialelor la primire. diu, lipsa rosturilor mai mari de 2
4 buc/m.l mm între plăcile de termoizolant,
schema de montare a termoizo-
lantului în ungherele deschideri-
lor, cantitatea de dibluri, adâncim-
ea de ancorare a diblului în bază,
rezistența de Þxare în bază
Коэффици- Линейки металличские, зубчатые Визуальный, из- Проектное положение, сплош- 10÷15 мм 48÷72 часа
ент расхода и гладкие шпатели, прибор для м е р и т ел ь н ы й , ность и толщина клеевого слоя,
1,1 резки плит утеплителя. входной кон- ширина рассечек, отсутствие
6 кг/м2 троль материа- зазоров более 2-х мм между
4 шт/м.п. лов плитами утеплителя, схема
монтажа утеплителя в верши-
нах углов проемов («сапожки»),
количество дюбелей, глубина
анкеровки дюбеля в основание,
прочность фиксации в основа-
ние
6 kg/m² Rigle metalice, șpacluri netede și Vizual, Aspect exterior, 3÷5 mm 48÷72 ore
Coeficientul dințate, unelte pentru tăierea plăcil- măsurare, rectilinitatea suprafeței
de consum or de termoizolant. veriÞcarea mate-
1,05 rialelor la primire
1,05
m/m.l.
6 кг/м2
Коэффици- Линейки металличские, зубчатые Визуальный, из- Внешний вид, прямолиней- 3÷5 мм 48÷72 часа
ент расхода и гладкие шпатели, прибор для м е р и т ел ь н ы й , ность поверхности
1,05 резки плит утеплителя. входной кон-
1,05 троль материа-
м/м.п лов

6 kg/m² Șpacluri, perii, gletiere, driști, unelte Vizual, Aspect exterior, 3÷5 mm 48÷72 ore
Coeficientul pentru presat, niveluri. măsurare, straturi adăugătoare de plasă.
de consum veriÞcarea mate-
1,15 rialelor la primire
6 кг/м2 Шпатели, щетки, полутерки, гла- Визуальный, из- Внешний вид, наличие допол- 3÷5 мм 48÷72 часа
Коэффици- дилки, брусок шлифовальный м е р и т ел ь н ы й , нительных слоев сетки
ент расхода с нажимным приспособлением, входной кон-
1,15 рейки, правила троль материа-
лов

Ñòð. 79 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Denumirea
Materiale folosite
№ operaţiunii Descrierea operaţiunii
Используемые
п.п Наименование Описание операции
материалы
операции
8 Montarea stratului 1. Se aplică amestecul adeziv pe suprafața plăcii. Amestec universal
de bază antivandali 2. În amestecul adeziv proaspăt aplicat se cufundă plasa hexagon. Îmbinările rulourilor de de adeziv.
pentru primele etaje plasă se montează fără suprapunere. Plasă de armare
ale clădirii 3. Este îndepărtat surplusul de amestec adeziv. hexagon

Устройство анти- 1. Нанести смесь на плоскость плит утеплителя Универсальная


вандального базо- 2. Утопить в свежеприготовленную смесь панцирную сетку без пропусков. Соедине- клеевая смесь.
вого слоя для пер- ние полотна панцирной сетки монтируется встык, без нахлеста Панцирная сетка
вых этажей здания 3. Излишки смеси снять

9 Aplicarea stratului 1. Se aplică amestecul adeziv pe suprafața termoizolantului. Amestec universal


armat pe suprafața 2. În amestecul adeziv proaspăt aplicat se cufundă plasa de armare obișnuită, cu suprapu- de adeziv
termoizolantului nerea rulourilor nu mai puțin de 100 mm pe îmbinările verticale și orizontale. Plasă de armare
3. Se înlătură surplusul de adeziv. obișnuită
4. Se aplică amestec adeziv pentru nivelare pe suprafața uscată a stratulu de armare,
cu acoperirea totală a plasei de armare și se netezește suprafața.
5. După uscarea stratului stratului de nivelare, se înlătură neuniformitățile cu hârtie
de șmirghel.
Нанесение армиру- 1. Нанести смесь на плоскость плит утеплителя Универсальная
ющего слоя на пло- 2. Утопить в свежеприготовленную клеевую массу армирующую сетку без пропусков, клеевая смесь.
скость утеплителя с нахлестом полотен не менее 100 мм на вертикальных и горизонтальных стыках. Рядовая армиру-
3. Излишки клеевой массы снять. ющая сетка
4. Нанести клеевую массу для выравнивания на высохшую поверхность армирую-
щего слоя полностью укрывая армирующую сетку и создавая гладкую поверхность.
5. После высыхания выравнивающего слоя зачистить неровности наждачной бумагой
10 Grund pentru Þnisaj 1. Se pregătește grundul. Grund de cuarț
decorativ 2. Suprafața tencuită se curăță de praf.
3. Se aplică grundul, manual cu ruloul sau prin metode mecanice, pe întreaga suprafață,
fără goluri, într-un strat.
Грунтовка под деко- 1. Приготовить грунтовочный состав к работе Кварцевая грун-
ративную отделку 2. Обеспылить оштукатуренную повершность товка
3. Нанести грунтовочный состав вручную валиком или механическим способом
на всю поверхность без пропусков в один слой
11 Aplicarea tencuielii 1. Se pregătește amestecul de mortar (vezi p. 2) Tencuială decora-
decorative 2. Aplicarea tencuielii. tivă
Нанесение декора- 1. Приготовление растворной смеси (см. л. 2) Смесь декора-
тивной штукатурки 2. Нанесение штукатурки тивная
12 Grunduirea pentru 1. Se diluează grundul de penetrare cu apă în proporție de 1:6. Grund de pene-
vopsire 2. Suprafața tencuită se curăță de praf. trare
3. Se aplică grundul, manual cu ruloul sau prin metode mecanice, pe întreaga suprafață,
fără goluri, într-un strat.
Грунтование под 1. Развести проникающую грунтовку водой 1:6 Проникающая
окраску 2. Обеспылить оштукатуренную повершность грунтовка
3. Нанести грунтовочный состав вручную валиком или механическим способом на
всю поверхность без пропусков в один слой
13 Vopsirea stratului 1. Se pregătește compoziția de vopsea. Vopsea pentru
decorativ și de pro- 2. Se aplică vopseaua, manual cu ruloul sau prin metode mecanice, de două ori, cu aco- fațadă
tecție perirea întregii suprafețe grunduite
Окраска декора-1. Приготовить окрасочный состав к работе Краска фасадная
тивного защитного 2. Нанести окрасочный состав вручную валиком или механическим способом, за два
слоя раза с укрытием всей загрунтованной поверхности
14 Ermetizarea rostu- Rosturile dintre sistemul termoizolant și construție sunt umplute cu cord de etanșare ”Vila- Cord de etanșare.
rilor dintre sistemul term” pe întreaga lungime a rostului și se etanșează cu agent de etanșare din poliuretan Agent de etanșare
termoizolant și
construcție Уплотнительный
Герметизация швов Зазоры между системой утепления и конструкцией здания заполняются уплотни- шнур, герметик
между системой тельным шнуром «Вилатерм» по всей длине шва и герметизируются полиуретано-
утепления и кон- вым герметиком
струкцией здания

Ñòð. 80 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

Consum de Metode de Grosimea Timp de


materiale Instrumente, echipamente control Parametrii veriÞcabili straturilor uscare
Расход ма- Инструменты, приспособления Методы кон- Контролируемые Толщина Время вы-
териалов троля слоев сыхания
6 kg/m² Șpacluri, perii, gletiere, driști, unelte Vizual, Grosimea generală a stratului ar- 3 mm 48÷72 ore
Coeficientul pentru presat, niveluri. măsurare, mat conform speciÞcației tehnice,
de consum veriÞcarea mate- lățimea suprapunerilor, benzi dia-
1,10 rialelor la primire gonale suplimentare la colțurile
superioare ale deschiderilor
6 кг/м2 Шпатели, щетки, полутерки, гла- Визуальный, из- Общая толщина армирующего 3 мм 48÷72 часа
Коэффици- дилки, брусок шлифовальный м е р и т ел ь н ы й , слоя в соответствии с Техниче-
ент расхода с нажимным приспособлением, входной кон- ским свидетельством, ширина
1,10 рейки, правила троль материа- нахлеста, наличие дополни-
лов тельных диагональных накла-
док у вершин углов проемов
6 kg/m² Șpacluri, perii, gletiere, driști, unelte Vizual, Grosimea generală a stratului ar- 4 mm 48÷72 ore
Coeficientul pentru presat, niveluri. măsurare, mat conform speciÞcației tehnice,
de consum veriÞcarea mate- lățimea suprapunerilor, benzi dia-
1,15 rialelor la primire gonale suplimentare la colțurile
superioare ale deschiderilor

6 кг/м2 Шпатели, щетки, полутерки, гла- Визуальный, из- Общая толщина армирующего 4 мм 48÷72 часа
Коэффици- дилки, брусок шлифовальный м е р и т ел ь н ы й , слоя в соответствии с Техниче-
ент расхода с нажимным приспособлением, входной кон- ским свидетельством, ширина
1,15 рейки, правила троль материа- нахлеста, наличие дополни-
лов тельных диагональных накла-
док у вершин углов проемов

0,20 kg/m² Rulouri, aerograf, compresor, Vizual Uniformitatea amorsării, 0,5 mm Nu mai
pistol pentru vopsea adecvația grundului puțin de 3
ore

0,20 кг/м2 Валики, краскопульты, компрес- Визуальный Равномерность огрунтовки, со- 0,5 мм Не менее
сор, пистолет окрасочный ответствие грунтовки 3-х часов

3,5 kg/m² Răzătoare de plastic, răztoare de Vizual Lipsa trecerilor, netezire uniformă 2,5÷3 mm 7 zile
plastic Granulație.
3,5 кг/м2 Терка из нержавеющей стали, Визуальный Отсутствие переходов, равно- 2,5÷3 мм 7 суток
пластиковая терка мерное разглаживание, крошка
0,03 l /m Rulouri, aerograf, compresor, Vizual Uniformitatea stratului de grund, B1 4÷6 ore
pistol pentru vopsea adecvația grundului Strat nu mai
mult de 0,5 mm

0,03 л/м2 Валики, краскопульты, компрес- Визуальный Равномерность огрунтовки, со- В 1 слой не 4÷6 часов
сор, пистолет окрасочный ответствие грунтовки более 0,5 мм

0,48 kg/ m² Rulouri, instalații pentru vopsit Vizual Uniformitatea stratului de vopsea, straturi nu mai 5 ore
mogenitatea, îmbinarea porțiunilor mult de 0,5 m

0,48 л/м2 Валики, малярные установки Визуальный Равномерность окраски, одно- 2 слоя не бо- 5 часов
родность, стыковка участков лее 0,5 мм

Șpacluri, pistol pentru aplicarea Vizual Lipsa crăpăturilor, grosimea su-


agentului de etanșare prafeței

Шпатели, пистолет для нанесе- Bизуальный Отсутствие трещин, толщина


ния герметика покрытия

Ñòð. 81 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Borderouri desenelor de execuție


Альбомы узлов

Borderoul desenelor de execuție este elaborat Альбом технических решений разработан


pentru Þecare sistem TechnoNICOL și este în- для каждой из систем ТехноНИКОЛЬ и по-
scris pe CD in format DWG și PDF. CD se aßă мещен на CD-диск в формате DWG и PDF.
în copertă la sfărșitul documentului. CD-диск находится на обложке в конце до-
кумента.

Ñòð. 82 èç 84
Пособие к NCM E.04.01-2016. Тепловая защита зданий

BibliograÞe
Библиография

[1] Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для


технической оценки пригодности продукции: Фасадные теплоизоляционные системы с воз-
душным зазором, Госстрой России. — М., 2004.
[2] Технические условия ТУ 5762-010-74182181-2012 Плиты минераловатные теплоизоляци-
онные ТЕХНО.
[3] Технические условия ТУ 5762-017-74182181-2015 Плиты минераловатные теплоизоляци-
онные ТЕХНО.
[4] Технические рекомендации. Материалы и технологии производства работ по очистке фаса-
дов зданий и инженерных сооружений ТР 118-01.
[5] Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»
[6] Федерального закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (№ 261-ФЗ)
[7] ТУ РМО-006/05 Прокат листовой из коррозионно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной ста-
ли марки 12Х15Г9НД
[8] Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».
[9] СТО 72746455-3.3.1-2012 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНО-
НИКОЛЬ XPS. Технические условия.
[10] ЖНМ-2007/03 Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений.
(Измененная редакция, Изм. №1, 2)
[11] СТО ФГУ “ФЦС” 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей
способности по результатам натурных испытаний».

Ñòð. 83 èç 84
Supliment la NCM E.04.01-2016. Protecția termică a clădirilor

Ñòð. 84 èç 84

Вам также может понравиться