Вы находитесь на странице: 1из 6

Surat keputusan Kepala SMP Negeri Model Terpadu

Tanggal :
Nomor :
Tentang : Jadwal Pelajaran semester II
JADWAL PELAJARAN SEMESTER I
SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT


KELAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

7A D7 D7 A10 A10 G17 G17 B19 F20 I11 I11 C2 C2 C2 A10 F20 F20 E16 E16 D7 D7 C2 C2 C2 G17 G17 F20 F20 M22 M22 L9 L9 H13 H13 H13 B19 B19 E16 E16 E16 I11
7B C2 C2 C2 M22 M22 D7 D7 B19 L9 L9 F23 F23 F23 E16 E16 E16 G17 G17 I11 I11 I11 E16 E16 C2 C2 B19 B19 D7 D7 A10 A10 A10 F23 F23 G17 G17 C2 H13 H13 H13

PRAMUKA

EKSTRAKURIKULER PILIHAN
7C I11 I11 F23 F23 F23 B19 G17 G17 E16 E16 E16 B19 B19 H13 A10 A10 A10 I11 C2 M22 M22 D7 D7 L9 L9 E16 E16 C2 C2 C2 G17 G17 D7 D7 H13 H13 F23 F23 C2 C2
J
7D U D27 D27
B B19 B19 B19 C2 C2 F23 E16 E16 F23 F23 H13 H13 H13 C2 C2 L9 L9 G5 D27 D27 G5 G5 G5 E16 E16 M22 M22 I11 I11 I11 C2 C2 E16 A10 A10 A10
M
F23 F23
BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
R
7E I M22 M22 E16 E16 G15 G15 A10 I11 B19 B19 L9 L9 D27 D27 F23 F23 G15 G15 A10 A10 B19 I11 I11 F23 H13 H13 H13 C21 C21 C21 F23 F23 D27 D27 E16 E16 A C21 C21 C21 E16
E T
8A F C18 C18 F4 D12 D12 A28 H24 H24 L A28 A28 F4 F4 G15 G15 E6 E6 C18 C18 H24 D12 D12 E6 E6 F4 F4 L9 L9 G15 G15 B22 B22 M21 M21 E6 C18 C18 I11 I11 I11 B22
U I I M M M S
8B P N F4 F4 I11 I11 I11 H13 C3 C3 T E6 E6 E6 A28 A28 A28 G15 G15 H13 H13 E F4 F4 F4 B19 B19 B19 E6 E6 C3 E L9 L9 D12 D12 C3 C3 C3 M21 M21 E E G15 G15 D12 D12

PRAMUKA
A G E N N N H
8C C / E6 E6 E6 M18 M18 F4 G15 G15 R B22 B22 I11 I11 E6 E6 A28 A28 D12 D12 G H13 H13 C18 C18 D12 D12 I11 G15 G15 G C18 C18 A28 H13 L9 L9 F4 F4 B22 G A C18 C18 F4 F4
A L A A A
8D R I C24 C24 C24 L9 L9 E6 E6 H13 A F4 F4 G15 G15 I11 I11 C24 C24 B22 B22 J G15 G15 H13 H13 M18 M18 B22 F4 I11 J D12 D12 E6 E6 F4 F4 A28 A28 A28 J T D12 D12 C24 E6
T S /
A E H13 H13 I25 I25 I25 I G15 G15 C24 C24 C24 I I I B L9 L9
8E C24 D12 D12 D12 D12 F4 F4 F4 E6 E6 E6 B22 B22 B22 C24 C24 F4 E6 E6 H13 A28 A28 A28 G15 G15 F4 M18 M18
R E
9A A I25 I25 F20 F20 F20 D27 D27 K18 K18 E8 E8 E8 G5 G5 C3 C3 J14 J14 E8 E8 C3 C3 D27 D27 H24 H24 F20 F20 B19 B19 G5 G5 R A10 A10 L9 L9
S
S

BIMBEL USBN
I
BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
9B E8 E8 E8 G5 G5 F20 F20 E8 J14 J14 K18 K18 L9 L9 B19 B19 I25 I25 H24 H24 A10 A10 C3 C3 D27 D27 G5 G5 E8 F20 F20 F20 I C3 C3 D27 D27
H
9C A28 A28 D27 D27 E8 E8 E8 H24 H24 F20 F20 F20 K18 K18 D27 D27 C3 C3 F20 F20 E8 E8 G5 G5 I25 I25 J14 J14 G5 G5 L22 L22 B19 B19 C3 C3
9D C3 C3 F26 A28 A28 K18 K18 D27 D27 G5 G5 L22 L22 E8 E8 E8 G5 G5 F26 F26 D27 D27 E8 E8 C3 C3 I25 I25 H24 H24 J14 J14 F26 F26 B19 B19
9E F26 D12 D12 B19 B19 G5 G5 C3 C3 F26 F26 F26 J14 J14 G5 G5 E8 E8 I25 I25 H24 H24 K18 K18 A28 A28 C3 C3 D12 D12 E8 E8 L22 L22 F26 E8

Kode Pelajaran : Kode Guru :


A : Pend. Agama Islam H : Seni Budaya 1. Siti Nurkasih, S.Pd,M.Pd 11. Titah Arif Rakhmat, S.Pd.MM 21. Aprilia Susanti, S.Pd
B : Pend. Kewarganegaraan I : Penjaskes 2. Retno Susanti,M.Pd 12.Heni purwati DJ, S.Pd 22. Ratna Meidiawati,S.Pd
C : Bhs. Indonesia J :TIK F4 F4 3. Dra. Zahrotul DN,M.Pd 13. Hendro Lukito, S.Pd 23. Rahmawati Nursandi ETP,S.Pd
D : Bhs. Inggris K : Ketrampilan 4. Dra. Siti Mariyam 14. Rina Hastin Sofiana, S.Kom 24. Mariati Salami,S.S, S.Pd
E : Matematika L : Bhs. Jawa 5. Zaini, S.Pd 15. Eko Prasetyo Utomo, M.Pd 25. Syamsul Huda,S.Pd
F :IPA M : Prakarya 6. Dra. Rr. Julie Susilowati, M.Pd 16. Daerrobi,S.Pd 26. Asrul Husain,S.Pd
G :IPS 7. Nety Puspitasari, S.Pd.MM 17. Idawati BR Gurusinga, S.Pd 27. Drs. Ahmad Sugito
8. Ninik Hindayani, S.Pd 18. Kurnia Hidriyani, S.S 28. Kiswanto.S.Pd
9. Sri Hartati, S.Pd 19. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd
10. Miftakhul Khoiri, M.A 20. Siti Nurmalita, S.Pd
Mengetahui
Pengawas Pembina Bojonegoro, 02 Juli 2018 5G 5G

EDY DWI SUSANTO,M.Pd


NIP. 19630915 198903 1 011 SITI NURKASIH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651028 198703 2 014
Surat keputusan Kepala SMP Negeri Model Terpadu
Tanggal :
Nomor :
Tentang : Jadwal Pelajaran semester II
JADWAL PELAJARAN SEMESTER I
SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT


KELAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

7A D7 D7 A10 A10 G17 G17 B19 F20 I11 I11 C2 C2 C2 A10 F20 F20 E16 E16 D7 D7 C2 C2 C2 G17 G17 F20 F20 M22 M22 L9 L9 H13 H13 H13 B19 B19 E16 E16 E16 I11
7B C2 C2 C2 M22 M22 D7 D7 B19 L9 L9 F23 F23 F23 E16 E16 E16 G17 G17 I11 I11 I11 E16 E16 C2 C2 B19 B19 D7 D7 A10 A10 A10 F23 F23 G17 G17 C2 H13 H13 H13

PRAMUKA

EKSTRAKURIKULER PILIHAN
7C I11 I11 F23 F23 F23 B19 G17 G17 E16 E16 E16 B19 B19 H13 A10 A10 A10 I11 C2 M22 M22 D7 D7 L9 L9 E16 E16 C2 C2 C2 G17 G17 D7 D7 H13 H13 F23 F23 C2 C2
J
7D U D27 D27
B B19 B19 B19 C2 C2 F23 E16 E16 F23 F23 H13 H13 H13 C2 C2 L9 L9 G5 D27 D27 G5 G5 G5 E16 E16 M22 M22 I11 I11 I11 C2 C2 E16 A10 A10 A10
M
F23 F23
BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
R
7E I M22 M22 E16 E16 G15 G15 A10 I11 B19 B19 L9 L9 D27 D27 F23 F23 G15 G15 A10 A10 B19 I11 I11 F23 H13 H13 H13 C21 C21 C21 F23 F23 D27 D27 E16 E16 A C21 C21 C21 E16
E T
8A F C18 C18 F4 D12 D12 A28 H24 H24 L A28 A28 F4 F4 G15 G15 E6 E6 C18 C18 H24 D12 D12 E6 E6 F4 F4 L9 L9 G15 G15 B22 B22 M21 M21 E6 C18 C18 I11 I11 I11 B22
U M M M
I I S
8B P F4 F4 I11 I11 I11 H13 C3 C3 T E6 E6 E6 A28 A28 A28 G15 G15 H13 H13 E F4 F4 F4 B19 B19 B19 E6 E6 C3 E L9 L9 D12 D12 C3 C3 C3 M21 M21 E G15 G15 D12 D12

PRAMUKA
N E
A G E N N N H
8C C / E6 E6 E6 M18 M18 F4 G15 G15 B22 B22 I11 I11 E6 E6 A28 A28 D12 D12 G H13 H13 C18 C18 D12 D12 I11 G15 G15 G C18 C18 A28 H13 L9 L9 F4 F4 B22 G C18 C18 F4 F4
A L R A A A A
8D R I C24 C24 C24 L9 L9 E6 E6 H13 A F4 F4 G15 G15 I11 I11 C24 C24 B22 B22 J G15 G15 H13 H13 M18 M18 B22 F4 I11 J D12 D12 E6 E6 F4 F4 A28 A28 A28 J T D12 D12 C24 E6
T S /
A E I G15 G15 I I I B L9 L9
8E H13 H13 I25 I25 I25 C24 D12 D12 C24 C24 C24 D12 D12 F4 F4 F4 E6 E6 E6 B22 B22 B22 C24 C24 F4 E6 E6 H13 A28 A28 A28 G15 G15 F4 M18 M18
R E
9A A I25 I25 F20 F20 F20 D27 D27 K18 K18 E8 E8 E8 G5 G5 C3 C3 J14 J14 E8 E8 C3 C3 D27 D27 H24 H24 F20 F20 B19 B19 G5 G5 R A10 A10 L9 L9
S
S

BIMBEL USBN
I
BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
9B E8 E8 E8 G5 G5 F20 F20 E8 J14 J14 K18 K18 L9 L9 B19 B19 I25 I25 H24 H24 A10 A10 C3 C3 D27 D27 G5 G5 E8 F20 F20 F20 I C3 C3 D27 D27
H
9C A28 A28 D27 D27 E8 E8 E8 H24 H24 F20 F20 F20 K18 K18 D27 D27 C3 C3 F20 F20 E8 E8 G5 G5 I25 I25 J14 J14 G5 G5 L22 L22 B19 B19 C3 C3
9D C3 C3 F26 A28 A28 K18 K18 D27 D27 G5 G5 L22 L22 E8 E8 E8 G5 G5 F26 F26 D27 D27 E8 E8 C3 C3 I25 I25 H24 H24 J14 J14 F26 F26 B19 B19
9E F26 D12 D12 B19 B19 G5 G5 C3 C3 F26 F26 F26 J14 J14 G5 G5 E8 E8 I25 I25 H24 H24 K18 K18 A28 A28 C3 C3 D12 D12 E8 E8 L22 L22 F26 E8

Kode Pelajaran : Kode Guru :


A : Pend. Agama Islam H : Seni Budaya 1. Siti Nurkasih, S.Pd,M.Pd 11. Titah Arif Rakhmat, S.Pd.MM 21. Aprilia Susanti, S.Pd
B : Pend. Kewarganegaraan I : Penjaskes 2. Retno Susanti,M.Pd 12.Heni purwati DJ, S.Pd 22. Ratna Meidiawati,S.Pd
C : Bhs. Indonesia J :TIK F4 F4 3. Dra. Zahrotul DN,M.Pd 13. Hendro Lukito, S.Pd 23. Rahmawati Nursandi ETP,S.Pd
D : Bhs. Inggris K : Ketrampilan 4. Dra. Siti Mariyam 14. Rina Hastin Sofiana, S.Kom 24. Mariati Salami,S.S, S.Pd
E : Matematika L : Bhs. Jawa 5. Zaini, S.Pd 15. Eko Prasetyo Utomo, M.Pd 25. Syamsul Huda,S.Pd
F :IPA M : Prakarya 6. Dra. Rr. Julie Susilowati, M.Pd 16. Daerrobi,S.Pd 26. Asrul Husain,S.Pd
G :IPS 7. Nety Puspitasari, S.Pd.MM 17. Idawati BR Gurusinga, S.Pd 27. Drs. Ahmad Sugito
8. Ninik Hindayani, S.Pd 18. Kurnia Hidriyani, S.S 28. Kiswanto.S.Pd
9. Sri Hartati, S.Pd 19. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd
10. Miftakhul Khoiri, M.A 20. Siti Nurmalita, S.Pd
Mengetahui
Pengawas Pembina Bojonegoro, 02 Juli 2018 5G 5G

EDY DWI SUSANTO,M.Pd


NIP. 19630915 198903 1 011 SITI NURKASIH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651028 198703 2 014
JADWAL PELAJARAN SEMESTER I
SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

SENIN SELASA RABU KAMIS


KELAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7A D7 D7 A10 A10 G17 G17 B19 F20 I11 I11 C2 C2 C2 A10 F20 F20 E16 E16 D7 D7 C2 C2 C2 G17 G17 F20 F20 M22 M22 L9 L9 H13 H13 H13 B19 B19
7B C2 C2 C2 M22 M22 D7 D7 B19 L9 L9 F23 F23 F23 E16 E16 E16 G17 G17 I11 I11 I11 E16 E16 C2 C2 B19 B19 D7 D7 A10 A10 A10 F23 F23 G17 G17
7C I11 I11 F23 F23 F23 B19 G17 G17 E16 E16 E16 B19 B19 H13 A10 A10 A10 I11 C2 M22 M22 D7 D7 L9 L9 E16 E16 C2 C2 C2 G17 G17 D7 D7 H13 H13
7D B B19 B19 B19 C2 C2 F23 E16 E16 F23 F23 H13 H13 H13 C2 C2 L9 L9 G5 D27 D27 G5 G5 G5 E16 E16 M22 M22 I11 I11 I11 C2 C2 E16 A10 A10 A10

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
R
7E I M22 M22 E16 E16 G15 G15 A10 I11 B19 B19 L9 L9 D27 D27 F23 F23 G15 G15 A10 A10 B19 I11 I11 F23 H13 H13 H13 C21 C21 C21 F23 F23 D27 D27 E16 E16
E
8A F C18 C18 F4 D12 D12 A28 H24 H24 L A28 A28 F4 F4 G15 G15 E6 E6 C18 C18 H24 D12 D12 E6 E6 F4 F4 L9 L9 G15 G15 B22 B22 M21 M21 E6 C18 C18
U M M
I I
8B P N F4 F4 I11 I11 I11 H13 C3 C3 T E6 E6 E6 A28 A28 A28 G15 G15 H13 H13 E F4 F4 F4 B19 B19 B19 E6 E6 C3 E L9 L9 D12 D12 C3 C3 C3 M21 M21
A G E N N
8C C / E6 E6 E6 M18 M18 F4 G15 G15 B22 B22 I11 I11 E6 E6 A28 A28 D12 D12 G H13 H13 C18 C18 D12 D12 I11 G15 G15 G C18 C18 A28 H13 L9 L9 F4 F4 B22
A L R A A
8D R I C24 C24 C24 L9 L9 E6 E6 H13 A F4 F4 G15 G15 I11 I11 C24 C24 B22 B22 J G15 G15 H13 H13 M18 M18 B22 F4 I11 J D12 D12 E6 E6 F4 F4 A28 A28 A28
T S
A E I G15 G15 C24 C24 C24 I I
8E H13 H13 I25 I25 I25 C24 D12 D12 D12 D12 F4 F4 F4 E6 E6 E6 B22 B22 B22 C24 C24 F4 E6 E6 H13 A28 A28 A28 G15 G15 F4
R
9A A I25 I25 F20 F20 F20 D27 D27 K18 K18 E8 E8 E8 G5 G5 C3 C3 J14 J14 E8 E8 C3 C3 D27 D27 H24 H24 F20 F20 B19 B19 G5 G5
S
I
BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN

BIMBEL UN
9B E8 E8 E8 G5 G5 F20 F20 E8 J14 J14 K18 K18 L9 L9 B19 B19 I25 I25 H24 H24 A10 A10 C3 C3 D27 D27 G5 G5 E8 F20 F20 F20
9C A28 A28 D27 D27 E8 E8 E8 H24 H24 F20 F20 F20 K18 K18 D27 D27 C3 C3 F20 F20 E8 E8 G5 G5 I25 I25 J14 J14 G5 G5 L22 L22
9D C3 C3 F26 A28 A28 K18 K18 D27 D27 G5 G5 L22 L22 E8 E8 E8 G5 G5 F26 F26 D27 D27 E8 E8 C3 C3 I25 I25 H24 H24 J14 J14
9E F26 D12 D12 B19 B19 G5 G5 C3 C3 F26 F26 F26 J14 J14 G5 G5 E8 E8 I25 I25 H24 H24 K18 K18 A28 A28 C3 C3 D12 D12 E8 E8

JUMAT Kode Pelajaran : Kode Guru :


KELAS
1 2 3 4 A : Pend. Agama Islam 1. Siti Nurkasih, S.Pd,M.Pd 15. Eko Prasetyo Utomo, M.Pd
7A E16 E16 E16 I11 B : Pend. Kewarganegaraan 2. Retno Susanti,M.Pd 16. Daerrobi,S.Pd
EKSTRAKURIKULER PILIHAN
PRAMUKA

7B J C2 H13 H13 H13 C : Bhs. Indonesia 3. Dra. Zahrotul DN,M.Pd 17. Idawati BR Gurusinga, S.Pd
7C U F23 F23 C2 C2 D : Bhs. Inggris 4. Dra. Siti Mariyam 18. Kurnia Hidriyani, S.S
M
7D A D27 D27 F23 F23 E : Matematika 5. Zaini, S.Pd 19. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd
7E T C21 C21 C21 E16 F :IPA 6. Dra. Rr. Julie Susilowati, M.Pd 20. Siti Nurmalita, S.Pd
8A M S I11 I11 I11 B22 G :IPS 7. Nety Puspitasari, S.Pd.MM 21. Aprilia Susanti, S.Pd
E E
PRAMUKA

8B N G15 G15 D12 D12 H : Seni Budaya 8. Ninik Hindayani, S.Pd 22. Ratna Meidiawati,S.Pd
G H
8C A C18 C18 F4 F4 I : Penjaskes 9. Sri Hartati, S.Pd 23. Rahmawati Nursandi ETP,S.Pd
A
8D T D12 D12 C24 E6 J :TIK 10. Miftakhul Khoiri, M.A 24. Mariati Salami,S.S, S.Pd
J /
8E I B L9 L9 M18 M18 K : Ketrampilan 11. Titah Arif Rakhmat, S.Pd.MM 25. Syamsul Huda,S.Pd
9A E A10 A10 L9 L9 L : Bhs. Jawa 12.Heni purwati DJ, S.Pd 26. Asrul Husain,S.Pd
BIMBEL USBN

R
9B S C3 C3 D27 D27 M : Prakarya 13. Hendro Lukito, S.Pd 27. Drs. Ahmad Sugito
9C I B19 B19 C3 C3 14. Rina Hastin Sofiana, S.Kom 28. Kiswanto.S.Pd
9D H F26 F26 B19 B19
9E L22 L22 F26 E8
JADWAL PELAJARAN PTM SEMESTER I
SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2021- 2022
JADWAL PELAJARAN UNTUK ABSEN 1-15
TANGGAL : 6, 20 SEPTEMBER 2021 TANGGAL 8, 22 SEPTEMBER 2021 TANGGAL 10, 24 SEPTEMBER 2021 TANGGAL 14, SEPTEMBER 2021 TGL: 16 SEPT 2021
TANGGAL: 11,26 OKTOBER 2021 TANGGAL:13, 28 OKTOBER 2021 TANGGAL:15 OKTOBER 2021 TANGGAL : 20 ,OKTOBER 2021 TGL, 22 OKT 2021
TANGGAL : 9, 23 NOVEMBER 2021 TANGGAL : 11, 25 NOVEMBER 2021 TANGGAL : 1, 15, 29 NOVEMBER 2021 TANGGAL : 3, 17 NOVEMBER 2021 TGL: 5, 19 NOV 2021
TANGGAL : 7, 20 DESEMBER 2021 TANGGAL: 9, 22 DESEMBER 2021 TANGGAL : 13, 23 DESEMBER 2021 TANGGAL : 1, 14, 28 DESEMBER 2021 TGL: 3, 16, 30 DES 2021
WAKTU / 07.00- 07.35- 08.05- 08.40- 09.15- 09.45- 10.20- 10.05- 10.40- 07.00- 07.35- 08.05- 08.40- 09.15- 09.45- 10.20- 10.05- 10.40- 11.15- 11.50- 07.00- 07.35- 08.05- 08.40- 09.15- 09.45- 10.20- 10.05- 10.40- 11.15- 11.50- 07.00- 07.35- 08.05- 08.40- 09.15- 09.45- 10.20- 10.05- 10.40- 11.15- 07.00- 07.35- 08.05- 08.40- 09.15-
JAM 07.30 08.05 08.35 09.10 09.45 10.15 10.50 10.35 11.10 07.30 08.05 08.35 09.10 09.45 10.15 10.50 10.35 11.10 11.45 12.20 07.30 08.05 08.35 09.10 09.45 10.15 10.50 10.35 11.10 11.45 12.20 07.30 08.05 08.35 09.10 09.45 10.15 10.50 10.35 11.10 11.45 07.30 08.05 08.35 09.10 09.45

KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
7A 18I 18I 6E 22B 22B 22B 19F 19F 28A 28A 28A 2C 2C 2C 16G 16G 9K 9K 19F 19F 17j 17j 18I 15D 15D 6E 6E 19F 16G 16G 23H 23H 23H 2C 2C 2C 6E 6E 15D 15D
7B 22B 22B 22B 23H 23H 23H 15D 15D 18I 18I 18I 28A 6E 6E 6E 2C 2C 2C 16G 16G 19F 15D 15D 17j 17j 9K 9K 2C 2C 2C 6E 6E 16G 16G 19F 19F 28A 28A 19F 19F
7C 19F 19F 19F 2C 2C 2C 16G 16G 15D 15D 9K 9K 22B 22B 19F 19F 16G 16G 18I 18I 18I 6E 6E 6E 23H 23H 23H 28A 28A 28A 17j 17j 6E 6E 15D 15D 2C 2C 2C 22B
7D 28A 28A 16G 16G 9K 9K 2C 2C 24B 24B 19F 19F 28A 15D 15D 15D 6E 6E 17j 17j 6E 24B 16G 16G 19F 19F 19F 18I 18I 18I 2C 2C 2C 15D 6E 6E 23H 23H 23H 2C
7E 25C 25C 25C 7D 7D 6E 6E 6E 7D 7D 24B 24B 19F 19F 9K 9K 17J 17J 28A 28A 28A 23H 23H 23H 25C 25C 25C 6E 6E 19F 19F 19F 24B 18I 16G 16G 18I 18I 16G 16G
8A 14I 14I 15D 15D 16G 16G 9K 9K 13E 13E 21C 21C 21C 26F 26F 24B 24B 24B 25H 25H 25H 21C 21C 21C 14I 15D 15D 12A 12A 12A 16G 16G 17j 17j 26F 26F 26F 13E 13E 13E
M M
ISTIRAHAT

8B 25H 25H 13E 13E 13E 21C 21C 21C 12A 12A 12A 14I 14I 21C 21C 21C 13E 13E E 15D 15D 9K 9K 20G 20G 24B 24B 24B 15D 15D 20G 20G 26F 26F 26F 25H 14I E 17j 17j 26F 26F
N N
8C 10D 10D 9K 9K 20G 20G 13E 13E 11H 11H 11H 20G 20G 12A 12A 26F 26F 26F G 26F 26F 13E 13E 13E 12A 21C 21C 21C 14I 14I 14I 21C 21C 21C 24B 24B 24B G 10D 10D 17j 17j
A A
8D 24B 24B 24B 26F 26F 25C 28A 28A 25C 25C 26F 26F 26F 13E 13E 13E 20G 20G J 10D 10D 11H 11H 11H 13E 13E 17j 17j 20G 20G 9K 9K 25C 25C 10D 10D 25C J 18I 18I 18I 28A
I I
8E 18I 18I 18I 24B 28A 28A 10D 10D 17j 17j 13E 13E 13E 20G 20G 25C 25C 25C 24B 24B 26F 26F 26F 11H 11H 13E 13E 25C 25C 25C 26F 28A 20G 20G 9K 9K 11H 26F 10D 10D
9A 21C 21C 21C 14I 14I 14I 7D 7D 9K 9K 8E 8E 12A 12A 12A 22B 21C 21C 22B 22B 21C 4F 4F 8E 8E 8E 11H 5G 5G 11H 11H 4F 4F 4F 17j 17j 5G 5G 7D 7D
9B 4F 4F 4F 17j 17j 8E 8E 8E 14I 14I 14I 11H 7D 7D 4F 4F 8E 8E 12A 12A 12A 3C 3C 3C 22B 22B 22B 9K 9K 5G 5G 5G 11H 11H 7D 7D 3C 3C 3C 5G
9C 27J 27J 12A 3C 3C 3C 11H 11H 22B 22B 22B 4F 4F 4F 11H 5G 7D 7D 14I 14I 14I 5G 5G 5G 3C 3C 3C 7D 7D 4F 4F 8E 8E 8E 12A 12A 8E 8E 24K 24K
9D 7D 7D 8E 8E 4F 4F 27J 27J 3C 3C 3C 14I 14I 14I 8E 11H 11H 12A 11H 8E 8E 22B 22B 22B 22B 5G 5G 3C 3C 3C 24K 24K 7D 7D 4F 4F 12A 12A 5G 4F
9E 8E 8E 11H 11H 11H 5G 5G 12A 27J 27J 5G 5G 8E 8E 7D 7D 4F 4F 3C 3C 3C 7D 7D 4F 4F 12A 12A 4F 24K 24K 14I 14I 14I 3C 3C 3C 22B 22B 22B 8E

Kode Guru :
A: Pendidikan Agama G :IPS 1. Fatur Rohim,M.Pd 8E. Ninik Hindayani, S.Pd 15D.Heni purwati DJ, S.Pd 22B. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd 27F. Asrul Husain,S.Pd
B : PPKn H : Seni Budaya 2C. Retno Susanti,M.Pd 9K. Sri Hartati, S.Pd 16G. Eko Prasetyo Utomo, M.Pd 23H. Siti Nurmalita, S.Pd 28A. Kiswanto,S.Pd
C: Bhs Indonesia I : Penjaskes 3C. Dra. Zahrotul DN,M.Pd 10D Drs. Ahmad Sugito 17J. Rina Hastin Sofiana, S.Kom 24B. Ratna Meidiawati,S.Pd 29M. Ema Ismi F., S.Sos
D : Bhs Inggris J : Informatika 4F. Dra. Siti Mariyam 11H. Hendro Lukito S.Pd 18I. Iwan Prihandono, S.Pd. 25C. Mariati Salami,S.S, S.Pd 30M. Abdu Mirzaqon S., S.Psi
E : Matematika K : Bhs. Jawa 5G. Zaini, S.Pd 12A. Miftakhul Khoiri, M.A 19F. Yulista Dewi Fajar Sari, S.Pd 25H. Mariati Salami,S.S, S.Pd
F : IPA L : Prakarya 6E. Dra. Rr. Julie Susilowati, M.Pd 13E. Daerrobi,S.Pd 20G. Idawati BR Gurusinga, S.Pd 26F.Rahmawati Nursandi ETP,S.Pd
7D. Nety Puspitasari, S.Pd.MM 14I. Titah Arif Rakhmat, S.Pd.MM 21C. Kurnia Hidriyani, S.S
Bojonegoro,12 Juli 2021

FATHUR ROHIM, M.Pd


NIP. 19651028 198703 2 014
Surat keputusan Kepala SMP Negeri Model Terpadu
Tanggal : 2 Juli 2021
Nomor : 800/161/412.201.3.049/SMPN MT BJN/2021
Tentang : Jadwal Pelajaran semester 1
JADWAL PELAJARAN SEMESTER I
SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2021- 2022

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT


S
LA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
KE

7A 18I 18I 6E 22B 22B 22B 19F 19F 28A 28A 28A 2C 2C 2C 16G 16G 9K 9K 19F 19F 17j 17j 18I 15D 15D 6E 6E 19F 16G 16G 17j 17j 23H 2C 2C 2C 6E 6E 15D 15D

7B 22B 22B 22B 23H 23H 23H 15D 15D 18I 18I 18I 28A 6E 6E 6E 2C 2C 2C 16G 16G 19F 15D 15D 16G 16G 9K 9K 2C 2C 2C 6E 6E 16G 16G 19F 19F 28A 28A 19F 19F

EKSTRAKURIKULER PILIHAN
7C 19F 19F 19F 2C 2C 2C 16G 16G 15D 15D 9K 9K 22B 22B 19F 19F 16G 16G 18I 18I 18I 6E 6E 6E 23H 23H 23H 28A 28A 28A 17j 17j 6E 6E 15D 15D 2C 2C 2C 22B
J

PRAMUKA / EVALUASI DAN REFLEKSI PTK


7D 28A 28A 16G 16G 9K 9K 2C 2C 24B 24B 19F 19F 28A 15D 15D 15D 6E 6E 17j 17j 6E 24B 16G 16G 19F 19F 19F 18I 18I 18I 2C 2C 2C 15D 6E 6E U 23H 23H 23H 2C
M
7E 25C 25C 25C 7D 7D 6E 6E 6E 7D 7D 24B 24B 19F 19F 9K 9K 17J 17J 28A 28A 28A 23H 23H 23H 25C 25C 25C 6E 6E 19F 19F 18I 24B 18I 16G 16G A 18I 18I 16G 16G
T
8A 14I 14I 15D 15D 16G 16G 9K 9K L 13E 13E 21C 21C 21C 26F 26F 24B 24B 24B M 25H 25H 25H 21C 21C 21C 14I 15D 15D 12A 12A 12A 16G 16G 17j 17j 26F 26F 26F 13E 13E 13E
PROGRAM BINTANG
PROGRAM BINTANG

PROGRAM BINTANG

PROGRAM BINTANG
U L M M
I S
8B P I 25H 25H 13E 13E 13E 21C 21C 21C 12A 12A 12A 14I 14I 21C 21C 21C 13E 13E E 15D 15D 9K 9K 20G 20G 24B 17j 17j E 15D 15D 20G 20G 26F 26F 26F 25H 14I E 17j 17j 26F 26F
T T N N N E
A E 11H 11H 11H 20G 20G 12A 12A 26F 26F 26F G 13E H
E
8C C 10D 10D 9K 9K 20G 20G 13E 13E 13E 13E 13E 13E 12A 21C 21C 21C G 14I 14I 14I 21C 21C 21C 24B 24B 24B G 10D 10D 17j 17j
A
R R A
A A A A
R 24B 24B 24B 26F 26F 25C 28A 28A A 25C 25C 26F 26F 26F 13E 13E 13E 20G 20G T
8D S J 10D 10D 11H 11H 11H 13E 13E 17j 17j J 20G 20G 10D 10D 9K 9K 25C 10D 25C J 18I 18I 18I 28A
A I S /
I I I
8E 18I 18I 18I 24B 28A 28A 10D 10D I 17j 17j 13E 13E 13E 20G 20G 25C 25C 25C 24B 24B 26F 26F 26F 11H 11H 13E 13E 25C 25C 25C 26F 28A 20G 20G 9K 9K B 11H 26F 10D 10D
E
9A 21C 21C 21C 14I 14I 14I 7D 7D 9K 9K 8E 8E 12A 12A 12A 22B 21C 21C 22B 22B 21C 4F 4F 8E 8E 8E 11H 5G 5G 11H 11H 4F 4F 4F 17j 17j R 5G 5G 7D 7D

PROGRAM BINTANG
PROGRAM BINTANG
S
9B 4F 4F 4F 17j 17j 8E 8E 8E 14I 14I 14I 11H 7D 7D 4F 4F 8E 8E 12A 12A 12A 3C 3C 3C 22B 22B 22B 9K 9K 5G 5G 5G 11H 11H 7D 7D I 3C 3C 3C 5G
H
9C 27J 27J 12A 3C 3C 3C 11H 11H 22B 22B 22B 4F 4F 4F 11H 5G 7D 7D 14I 14I 14I 5G 5G 5G 3C 3C 3C 7D 7D 4F 4F 8E 8E 8E 12A 12A 8E 8E 24K 24K

9D 7D 7D 8E 8E 4F 4F 27J 27J 3C 3C 3C 14I 14I 14I 8E 11H 11H 12A 11H 8E 8E 22B 22B 22B 22B 5G 5G 3C 3C 3C 24K 24K 7D 7D 4F 4F 12A 12A 5G 4F
9E 8E 8E 11H 11H 11H 5G 5G 12A 27J 27J 5G 5G 8E 8E 7D 7D 4F 4F 3C 3C 3C 7D 7D 4F 4F 12A 12A 4F 24K 24K 14I 14I 14I 3C 3C 3C 22B 22B 22B 8E

Kode Pelajaran : Kode Guru :


A : Pend. Agama Islam H : Seni Budaya 1. Fatur Rohim,M.Pd 9K. Sri Hartati, S.Pd 17J. Rina Hastin Sofiana, S.Kom ###
B : Pend. Kewarganegaraan I : Penjaskes 2C. Retno Susanti,M.Pd 10D Drs. Ahmad Sugito 18I. Iwan Prihandono, S.Pd. ###
C : Bhs. Indonesia J : Informatika 3C. Dra. Zahrotul DN,M.Pd 11H. Hendro Lukito S.Pd 20G. Idawati BR Gurusinga, S.Pd ###
D : Bhs. Inggris K : Bhs. Jawa 4F. Dra. Siti Mariyam 12A. Miftakhul Khoiri, M.A 21C. Kurnia Hidriyani, S.S ###
E : Matematika L : Prakarya 5G. Zaini, S.Pd 13E. Daerrobi,S.Pd 22B. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd ###
F :IPA 6E. Dra. Rr. Julie Susilowati, M.Pd 14I. Titah Arif Rakhmat, S.Pd.MM 22B. Nur Lailatul Mufidah, S.Pd ###
G :IPS 7D. Nety Puspitasari, S.Pd.MM 15D.Heni purwati DJ, S.Pd 23H. Siti Nurmalita, S.Pd ###
8E. Ninik Hindayani, S.Pd 16G. Eko Prasetyo Utomo, M.Pd 24B. Ratna Meidiawati,S.Pd ###

Mengetahui Bojonegoro,12 Juli 2021


Pengawas Pembina

EDY DWI SUSANTO,M.Pd 0


NIP. 19630915 198903 1 011 0

Вам также может понравиться