Вы находитесь на странице: 1из 4

Степом, степом

муз. А. Пашкевича, вірші М. Негоди

 Альт, соло
 
  
      
       
Сте - пом, сте - пом йшли у бій сол - да - ти, сте - пом, сте - пом


      
7

       
об - рій за - тя - гло... Ма - ти, ма - ти

  
         
11

          

ста - ла ко - ло ха - ти, а кру - гом в ди - му се - ло.

       
       
17

        
С.

  
А.

  
             
Ма - ти, ма - ти ста - ла ко - ло ха - ти, а кру -


 
       
 
Т.
Б.
ма- ти

 
     
22

  

Сте - пом, сте - пом

     
                   
   
 Сте - пом,
  
      
гом в ди - му се - ло. сте - пом,

    
             


         
27

        
роз - гу-лись гар - ма - ти, сте - пом, сте - пом кле - кіт на - рос -

  
        

        
 
 
сте - пом, сте - пом, сте - пом,

       
   
   
      


  
           
32

  


та, сте - пом, сте - пом па - да- ють сол - да - ти,

   
      
     
       
    

       
сте - пом, сте - пом, сте - пом, сте - пом, сте - пом.

   
А...

     
 

   
  
37

          


а кру - гом шум - лять жи - та.

    
      
            


         
А... Сте - пом, сте - пом

 
         
 
 сте-пом
         
            
43

          
  
   
             
па - да- ють сол - да - ти, а кру - гом шум - лять жи - та.

  
         


          
     
49


Сте - пом, сте - пом по - рос - ли бе - різ - ки,


           
     
53


сте - пом, сте - пом сон - це роз - ли - лось.

   
                
57

  
        

  
   
              
    
Сте - пом, сте - пом вста - ли о - бе - ліс - ки, а кру - гом роз-

     
            
 

 
     
63

          
Сте - пом, сте - пом лю - дям жи - то жа - ти,

 
                        

 
        
лив ко - лос. А...

    
    

  
  
69

         
 

сте - пом, сте - пом даль мах -не кри - лом. Ма - ти

          
                


              
      


  
         
74

          

жде сво-го сол - да - та, а сол - дат спить віч - ним сном.

    
           

        

 
              
            


   
        
80

       
  
  
    
Ма - ти, ма - ти жде сво - го сол - да - та,

     
       
 
ма - ти

   
               
84

 
 
 
       
а сол - дат спить віч - ним сном.

    
    
 

Вам также может понравиться