Вы находитесь на странице: 1из 2

Algoritmica grafurilor.

Laborator 2
PROGRAME OBLIGATORII:
1. Generarea combinărilor pentru mulţimi standard.

2. Generarea combinărilor pentru mulţimi oarecare.

3. Generarea combinărilor cu repetiţie pentru mulţimi standard.

4. Generarea combinărilor cu repetiţie pentru mulţimi oarecare.

5. Generarea permutărilor pentru mulţimi standard.

6. Generarea permutărilor pentru mulţimi oarecare.

7. Generarea aranjamentelor pentru mulţimi standard.

8. Generarea aranjamentelor pentru mulţimi oarecare.

9. Generarea permutărilor cu repetiţie pentru mulţimi standard.

10. Generarea permutărilor cu repetiţie pentru mulţimi oarecare.

PROGRAME SUPLIMENTARE:
1. Se citesc m, n şi k. Să se afişeze a k-a combinare c1 c2 . . . cn , dintre combinările de m luate câte
n ale mulţimii standard {1, 2, . . . , m}, conform ordinii lexicografice (fără generarea tuturor
combinărilor!).

2. Se citesc m, n şi c1 c2 . . . cn . Să se afişeze dacă c1 c2 . . . cn este o combinare de m luate câte n a


mulţimii standard {1, 2, . . . , m}, şi dacă da să se afişeze numărul de ordine al acestei combinări,
conform ordinii lexicografice (fără generarea tuturor combinărilor!).

3. Se citesc n şi k. Să se afişeze a k-a permutare p1 p2 . . . pn a mulţimii standard {1, 2, . . . , n},
conform ordinii lexicografice (fără generarea tuturor permutărilor!).

4. Se citesc n şi p1 p2 . . . pn . Să se afişeze dacă p1 p2 . . . pn este o permutare a mulţimii standard


{1, 2, . . . , n}, şi dacă da să se afişeze numărul de ordine al acestei permutări, conform ordinii
lexicografice (fără generarea tuturor permutărilor!).

5. Se citesc n şi m. Să se genereze toate funcţiile strict crescătoare f : {1, 2, . . . , n} → {1, 2, . . . , m}.

6. Se citesc n şi m. Să se genereze toate funcţiile monoton descrescătoare f : {1, 2, . . . , n} →


{1, 2, . . . , m}.

7. Se citesc n şi m. Să se genereze toate funcţiile injective f : {1, 2, . . . , n} → {1, 2, . . . , m}.

8. Să se genereze toate anagramele (permutările cu repetiţie) ale unui cuvânt dat.

1
PROBLEME:
n 
X n
1. Calculaţi: .
k=0
k
n  n 
X n X n
2. Calculaţi: ; .
k=0
k k=0
k
k=par k=impar

n  n  X n 
X n X n n
3. Calculaţi: ; ; .
k=0
k k=0
k k=0
k
3|k 3|(k−1) 3|(k−2)

n  n  X n  X n 
X n X n n n
4. Calculaţi: ; ; ; .
k=0
k k=0
k k=0
k k=0
k
4|k 4|(k−1) 4|(k−2) 4|(k−3)

n
X n
X n
X
2 3
5. Calculaţi: k ; k ; k4.
k=1 k=1 k=1

n  X n  X n 
X n 2 n 3 n
6. Calculaţi: k ; k ; k .
k=1
k k=1
k k=1
k
n 2 X n 2 X n 2
X n n 2 n
7. Calculaţi: ; k ; k .
k=0
k k=1
k k=1
k

n  min{n,m}   min{n,m}  
X k n X k n m X n m
8. Calculaţi: , r ≤ n; , r ≤ n, r ≤ m; .
k=r
r k k=r
r k k k=0
k k
  
n n
n n
X k X k
9. Calculaţi: ; .
k=0
k + 1 k=0
(k + 1)(k + 2)
  
k n n
n n
X r k X k
10. Calculaţi:  , r ≤ n ≤ m;  , n ≤ m.
m m
k=r k=0
k k
n 
X k
11. Calculaţi: .
n
k=1

12. Calculaţi: (x + y + z)5 − (x + y − z)5 − (x − y + z)5 − (−x + y + z)5 .

Вам также может понравиться