Вы находитесь на странице: 1из 4

BORANG ULASAN WEBINAR

(a) Nama : ....................................................................................


(b) Sektor / Unit/ Organisasi : ....................................................................................
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Gred Utama / P&P / AKP1 / AKP2
(d) Tarikh & Masa Webinar : ....................................................................................

(e) Maklumat Webinar Yang Ditonton:

Bil. Perkara Catatan

1. Tajuk Webinar:

2. Penceramah:

3. Ulasan:
...………………………………………………………………………….….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……

6. Manfaat/ …………………………………………………………………………….
pengajaran yang ………
diperoleh ……………………………………………………………………………….
daripada
……
Webinar:
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………….
…………

7. Tandatangan:

Вам также может понравиться