Вы находитесь на странице: 1из 3

1 PERKIM LH Rp 17,000,000

2 PENGADILAN Rp 27,000,000
3 PLTU KETAPANG TAGGING Rp 23,000,000
4 BGA NOTA Rp 50,000,000
5 PT HKI Rp 13,000,000
7 BGA 5400019863
8 BGA 5400019779
9 BGA 5400019643
10 BGA 5400019408
11 BGA 4500217719
12 BGA SERGIUS NEON Rp 7,000,000
13 BGA TERY SINAGA TRAKSI AKRILIK Rp 9,750,000
14 BGA 4500221067 Rp 7,125,000
15 BGA Rp 33,400,000
16 BGA PAK TOPIK PERHATIAN Rp 3,750,000
17 PLAKAT BGA
18 SIGN BOARD PAK ZAIM
19 BGA BAJU VOLY Rp 2,600,000
20 BGA BAJU FUTSAL Rp 1,100,000
21 PLTU TAMAN
22 PLTU HURUF
23 PLTU JAM KERJA
24 BGA TAMAN
25 PLTU AKRILIK POSTER Rp 4,500,000

Rp 199,225,000

Rp 900,000,000
SANAD Rp 200,000,000
SAMSOL Rp 180,000,000
Rp 520,000,000
Rp 350,000,000
Rp 170,000,000
Rp 2,052,000
Rp 5,700,000
Rp 3,420,000
Rp 4,370,000
Rp 23,370,000

Rp 4,590,000
Rp 174,440,000

Rp 95,000,000
Rp 95,000,000
Rp 25,000,000
Rp 200,000,000
1 4500211993 4/19/2022 Rp 12,540,000
2 4500211995 4/19/2022 Rp 7,125,000
3 4500211991 4/19/2022 Rp 24,985,000
4 4500211987 4/19/2022 Rp 3,648,000
5 4500211989 4/19/2022 Rp 598,500
6 4500211997 4/19/2022 Rp 7,125,000
7 4500208758 3/21/2022 Rp 10,920,000
8 4500208756 3/21/2022 Rp 15,600,000
9 4500208759 3/21/2022 Rp 10,140,000
10 4500208762 3/21/2022 Rp 6,240,000
11 4500208760 3/21/2022 Rp 12,480,000
12 4500206684 2/23/2022 Rp 16,320,000
13 4500217719 6/24/2022 Rp 23,370,000
14 5400019408 7/1/2022 Rp 4,370,000
15 5400019643 7/12/2022 Rp 3,420,000
16 5400019863 7/23/2022 Rp 2,052,000
17 5400019779 7/19/2022 Rp 5,700,000
Rp 166,633,500

Вам также может понравиться