Вы находитесь на странице: 1из 11

XIX.

Kosztolányi Dezső
 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső?
�������������������������������������������������������

 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez?


Ady Endre: ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Babits Mihály: �������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Brenner Eulália: ������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Csáth Géza: ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Harmos Ilona: �������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Juhász Gyula: ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Kosztolányi Ágoston: ���������������������������������������
�������������������������������������������������������
Kosztolányi Árpád: ����������������������������������������
�������������������������������������������������������

126
 4. Mely lapokban jelentek meg írásai?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

 5. Mely műnemekben (műfajokban) alkotott Kosztolányi maradandót?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

 6. Milyen írásokat tartalmaznak a kötetek?


Boszorkányos esték: _______________________________________
Meztelenül: _____________________________________________
Modern költők: __________________________________________
Pacsirta: _______________________________________________
Tengerszem: ____________________________________________

 7. Egészítsd ki a táblázatot!


Mű Évszám Műnem Műfaj

Aranysárkány ________ ___________ ___________


Boldog, szomorú dal ________ ___________ ___________
Esti Kornél ________ ___________ ___________
Halotti beszéd ________ ___________ ___________
Marcus Aurelius ________ ___________ ___________
Mostan színes tintákról álmodom ________ ___________ ___________
Nero, a véres költő ________ ___________ ___________
Paulina ________ ___________ ___________

127
 8. Foglald össze Kosztolányi ars poeticájának lényegét!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

 9. Mely művekből valók az idézetek?


a) Mit hoz neked a búvár,
ha fölbukik a habból?
Kezébe szomorú sár,
ezt hozza néked abból. __________________________________
b) Én nem dadogtam halvány istenekhez
hideglelős és reszkető imát,
mindig feléd fordultam, mert hideg lesz,
pogány igazság, roppant napvilág. __________________________
c) Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben. ________________________
d) Amit ma tartok, azt elejtem,
amit ma tudtam, elfelejtem,
az arcomat kezembe rejtem
s elnyúlok az üres sötétben,
a mélyen-áramló delejben. ________________________________
e) Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány. ___________________________
f ) Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van –
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy mi vagy: végképp boldogtalan […] ____________________

128
g) Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégiscsak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam. _________________________________________
h) Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem. ______________________________

10. Mutasd be A szegény kisgyermek panaszai című ciklust!


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

11. Milyen ellentét áll a Boldog, szomorú dal középpontjában?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

129
12. 
Számadás
a) Mikor keletkezett? _____________________________________
b) Milyen a szerkezete, műformája?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
c) Milyen mondattani sajátosságok jellemzik a művet?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
d) Idézd a vallomástevő életcéljára vonatkozó sorokat!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
e) Milyen erkölcsi magatartás fogalmazódik meg a műben?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
f ) Van-e ars poetica-jellege a költeménynek?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

13. 
Hajnali részegség
a) Mikor keletkezett? _____________________________________
b) Mi a mű alapkérdése? __________________________________
�������������������������������������������������������
c) Vázold a versindító helyzetet!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

130
d) Jellemezd a vers szerkezeti építkezését!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
e) Mit sugall a bemutatott földi világ éjszaka?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
f ) Milyen az égi világ? 
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
g) Milyen következtetést von le a beszélő az ellentétből?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
h) Értelmezd a címet!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

14. Keressetek antológiákban, a válogatott, az összes versek kiadásaiban


to­vábbi jelentős Kosztolányi-verseket! Osszátok meg élményeiteket,
egészítsétek ki a szöveggyűjtemény reprezentatív anyagát!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

131
15. 
Édes Anna
Mikor jelent meg a regény? ________________________________

16. Mikor és hol játszódik a történet?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

17. Honnan való a mottó? Mi a szerepe?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

18. Mi a cím és a mottó után a nyitófejezet különössége?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

19. Milyen a mű szerkezete? Nevezhető-e keretes regénynek?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

132
20. Mikor és miért szólal meg az elbeszélő közvetlenül a regényben? És
Kosztolányi Dezső, az író?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

21. Kik a főbb szereplők?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

22. Milyen konfliktusok vannak a regényben?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

23. Próbáld meg egyetlen szóval, kifejezéssel jellemezni a következő


szerep­lő­ket!
Vizy Kornél: ____________ Druma: ___________________
Vizyné: ________________ Moviszter: _________________
Patikárius Jancsi: _________ Ficsor: ____________________
Édes Anna: ___________________

133
24. A következő kérdések megválaszolása feltételezi a regény figyelmes
ol­va­sását.
a) Miért jelenik meg Ficsor a 2. fejezetben Vizyéknél?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
b) Ki volt Katica? ________________________________________
c) Mennyi idős Anna: ____________________________________
d) Mi Vizyné keresztneve? Van-e ennek jelentősége?
�������������������������������������������������������
e) Mi a piskóta-motívum szerepe?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
f ) Miből gondolja Anna, hogy „az úrfi nem is haragszik rá”?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
g) Hogyan veszi rá Annát Vizyné, hogy ne menjen férjhez?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
h) Mivé nevezik ki Vizyt a minisztériumban?
�������������������������������������������������������
i) Miként vall a bíróság előtt Ficsor? És Anna apja?
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
j) Mire ítélik Annát? _____________________________________

25. Olvass el legalább még egy Kosztolányi-regényt, és tömören mutasd


be!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

134
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

26. Ki volt Esti Kornél? Írj „mini esszét” róla!


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

27. Az Esti Kornél-ciklus mellett melyek az író legismertebb elbeszélései?


Olvass el minél többet közülük!

28. Kosztolányi jelentős esszéket is írt. Olvass el közülük legalább egyet,


és fejtsd ki alapgondolatát!

29. Nézz utána, kiket fordított magyarra?


�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

135
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

30. Gyűjtsél néhány olyan verset, amelyet Kosztolányihoz, Kosztolányiról


írtak!
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

136

Вам также может понравиться