Вы находитесь на странице: 1из 1

"Интелмед" ЖЧК/ОсОО "Интелмед"

СИН/ИНН 00507200710072
КР ЭМ Лицензиясы/Лицензия МЗ КР: НГМУ №3592
КР, Бишкек ш., Жаш гвардия бул., 81 / КР, г.Бишкек, бул.Молодой гвардии, 81

Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): Кудайбердиев Комилжон


Жынысы (Пол): Мужской
Туулган күнү (Дата рождения): 02.02.1977

Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)
Катталган күнү (Дата регистрации): 10.07.2022 10:09
Тапшырылган күнү (Дата забора): 10.07.2022 10:09

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)


Референстик көрсөткүчтөр
Изилдөө(Исследование) Жыйынтык(Результат) ЕдИзм
(Референсные значения)

Т4 свободный (Тироксин) 18.95 пмоль/л 9.0 - 19.0


ТТГ ( Тиреотропный гормон) 0.0824 мМЕ/мл 0.35 - 4.94
Антитела к тиреоглобулину (АТ-
2.08 МЕ/мл до 4.11
ТГ)

Лабораториянын башчысы
Заведующая лабораторией О.В. Иванова
10024911007220926373975

Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыктары диагноз болуп эсептелинбейт, врачтын консультациясы керек.


Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача.

Колл центр +996 (312) 32-03-03, +996 (555) 32-03-03, +996 (502) 32-03-03 www.intelmed.kg

1/1

Вам также может понравиться