Вы находитесь на странице: 1из 5

Тасдиқлайман

Мактаб директори _________________ З. Чалданов

Фан: Математика
Синф: 5 ”В”
Сана: 21.11.2016
Мавзу: Сонларнинг энг катта умумий бўлувчиси (ЭКУБ) ни топишга
доир мисоллар ишлаш
Дарснинг мақсади:
1 Таълимий: Ўқувчиларга ЭКУБ ни топишга ва қулай усуллар билан
ишлашга,масалалар ишлашда қўллана билишни ўргатиш.
2 Ривожлантирувчи: Оғзаки хисоблаш, логик ўйлаш қобилиятини
ривожлантириш, ЭКУБ тушунчасини ўқувчилар онгига сингдириш
3 Тарбиялилик: Ўқувчиларни инсонийликка, гуруҳ билан ишлашга,
мустақил ишлашга, муваффақиятга интилишга тарбиялаш

Дарс тури: Мустаҳкамловчи дарс


Дарс усули: Гуруҳ билан ишлаш, практикум,”Ўй қўзғаш”,”Ўйла, изла,
топ”,”Ижодий вазифа”
Дарс жихози: Дарслик, тест, тарқатма материаллар
Дарснинг бориши:
I. Ташкилий қисм
Саломлашиш, давоматни аниқлаш
Уйга вазифани текшириш №693 (оғзаки)
1.ЭКУБ(12;32)=6 2.ЭКУБ(30;42)=6 3.ЭКУБ(35;60)=5 4.ЭКУБ(36;63)=9
5.ЭКУБ (30;45)=15 6.ЭКУБ (27;54)=27 7.ЭКУБ(42;56)=7 8.ЭКУБ(80;32)=16

II. Дарсга таергарлигини текшириш


“Ўй қўзғаш”
1. Туб сонлар деб қандай сонларга айтилади? (2,3,5,...)
2. Мураккаб сонлар деб қандай сонларга айтилади? (4,6,8,...)
3. Сонларнинг 2,5,10-га бўлиниш белгилари? (2,5,10,...)
4. Сонларнинг 3,9-га бўлиниш белгилари? (18, 1+8=9/3(9))
5. Сонларнинг 6, 15, 45-га бўлиниш белгилари? (6⋮2,3 15⋮3,5 45⋮5,9)
6. ЭКУБ-ни қандай топамиз? (Хар бир соннинг каноник ейилмасида
қатнашган умумий кўпайтувчилар энг кичик даражаси билан олинади
Ажратиб олинган сонлар кўпайтирилади)
III. «Теория ва практика»
ЭКУБ-ни топиш алгоритмини оғзаки айтиш
1.Хар бир соннинг каноник ейилмасида қатнашган умумий
кўпайтувчилар энг кичик даражаси билан олинади
2.Ажратиб олинган сонлар кўпайтирилади
Дарслик билан ишлаш
№709 Қўшилувчиларнинг коэфицентларининг ЭКУБ ни қавс
ташқарисига чиқариб езинг
1. 4(3а+5b) 2. 8(2c+3d) 3. 6(5m+7n) 4. 6(9x+10y)
5. 9(2a+5b) 6. 7(4c+9d) 7. 7(7m+3n) 8. 5(3m+5n)

IV. “Ўйла, изла, топ” (жуфтда ишлаш)


1. Тиркамаса бор машина билан бир неча марта қатнаб,
биринчи куни 35 т, иккинчи куни 21т, учинчи куни 14 т ғишт олиб келди.
Тиркамаси бор машинага хар бир ортилган ғиштлар массаси бирдек.
Машина бир марта қатнаганда неча тонна ғишт олиб келади?
2. Ойбекнинг 39 кўк, Хасаннинг 52 сариқ ошиғи бор,
Рустамники эса Ойбекнинг ошиқларидан 26 ошиқ кўп ва бўялмаган. Улар
ошиқларини ўзлари билан дўстларига тенг бўлди. Неча бола ҳар рангдан
неча ошиқ олди?
3. 24 қизил шар, 42 кўк шар ва 30 сариқ шардан занжир
Тайёрланган. Занжирдаги қизил, сариқ, кук шарлар сони бирдек энг кўп
деганда неча занжир тайёрлашга бўлади?

V. Ижодий вазифа (индивидуал ишлаш)


1) Криптограмма.
Бу ерда криптограмма берилган. Берилган харфлардан математик термин
(сўз) топиш керак.
Масалан: сон, ...

Н Т А Р А Д
У Қ Р А Б И
Д О И Л Ў У
А Т Н И Ш С
М Ў О С А А
А Р Т Т М Й
Л Г Н Е Р И

Жавоби: нуқта, доира, радиус, бўлиш, сон, айирма, тенглама, тўрт.

2) Тўғри жавобни шу сонлар орқали териб езсанглар,


«туб сон» тушунчасини бизнинг замонимиздан буринги 4- асрда киритган
буюк грек олимининг исми чиқади (мотивацияси паст ўқувчиларга)

П И Ф А Г О Р
22 12 29 1 5 20 23

3) Бўш катакчага берилган сонларга бўлинадиган цифр қўйинг


(иқтидорли ўқувчиларга)

Берилган: 758967 ?

 2-га барча жуфт сонлар 758967

 3-га 5,8 758967

 4-га 2,6 758967

 5-га 5,0 758967

 9-га 8 758967

 10-га 0 758967

VI. Дарсни мустаҳкамлаш

Тест
1. ЭКУБ (160;180)=?
А) 16
В) 24
С) 20
2. Қайси сон туб сонга кирмайди
А) 2
В) 21
С) 19
3. ЭКУБ (10;15)=?
А) 5
В) 6
С) 7
4. ЭКУБ (21;35)=?
А) 3
В) 7
С) 5
5. ЭКУБ (45;60)=?
А) 10
В) 15
С) 20

Тест жавоблари
1) С 2) В 3) А 4) В 5) В

VII. Дарсни якунлаш


1) Уйга вазифа №702
2) Ўқувчиларни бахолаш

Кўриб чиқилди_________Ўқув – тарбия ишлари бўйича


директор ўринбосари М. Байжанова

Бирлашма раҳбари_________Д. Ахирова

Тузувчи_________Қ. Шадибеков
«Иқон» умумий ўрта мактаби

Мавзу: Сонларнинг энг катта умумий бўлувчиси


(ЭКУБ) ни топишга доир мисоллар ишлаш

Синф: 5 ”В”

Фан ўқитувчиси: Қ. Шадибеков

2016-2017 ўқув йили

Вам также может понравиться