Вы находитесь на странице: 1из 3

Brazilian Like

Intro  = 150
Piano solo intro 8 taktów

     44
       

9 +drums intro kolejne 8 taktów          

17 .dalej intro może wchodzić Bas w B♭m


         
 
25 .intro Dalej więcej Basu
         
 
Theme D♭ C F   G♭
33 B♭m A♭ G G♭ F B♭m   C F  
         
 
41 B♭m G C C Cm F

        
G♭
47 G♭ F E♭m D♭ C F B♭m B♭  

          

55 E♭m A A♭ D D♭ G G♭ / C B


          
 
E♭m E♭ E♭m E♭m E♭ E♭m
61 B♭m B♭ B♭ B♭ B♭m B♭ B♭ B♭
         
 
Solo D♭ C F   G♭
69 B♭m A♭ G G♭ F B♭m   C F  
          
  

77 B♭m G C C Cm F        

G♭
83 G♭ F E♭m D♭ C F B♭m B♭  
         
 

91 E♭m A A♭ D D♭ G G♭ / C B           

E♭m E♭ E♭m E♭m E♭ E♭m


97 B♭m B♭ B♭ B♭ B♭m B♭ B♭ B♭

           
Theme D♭ C F   G♭
105 B♭m A♭ G G♭ F B♭m   C F  
         
 

113 B♭m G C C Cm F        

G♭
119 G♭ F E♭m D♭ C F B♭m B♭  

          

127 E♭m A A♭ D D♭ G G♭ / C B


          
 

2
E♭m E♭ E♭m E♭m E♭ E♭m
133 B♭m B♭ B♭ B♭ B♭m B♭ B♭ B♭
         
 

Koniec E♭m E♭m E♭m E♭m


141 B♭m B♭ B♭m B♭ B♭m B♭ B♭m B♭
           
  

Вам также может понравиться