Вы находитесь на странице: 1из 5

МАЗМҰНЫ Кіріспе

Болашақ ұрпақ тәрбиесі, адам өмірінің жалғасын тәрбиелеу,


парасатты, білімді, саналы, өз халқын, туған елін жан –
КІРІСПЕ...............................................................................3 тәнімен қастерлеп, құрметтей білетін қоғам азаматын баулып
өсіру үшін 5,6-сынып оқушыларын күрделі есептерді шешуге
Олимпиадалық тапсырмалар..............................................5 және логикалық ойлуға үйрету.
Бұл тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың
5-сынып.................................................................................5 мынадай дағдылары қалыптасады: 
-оқушы ізденеді:
6-сынып.................................................................................8
-тапсырманы дұрыс орындау үшін өздерінің білімдерін
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР............... .....................10 пайдаланады:
-тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орындайды:
-оқушының шығармашылығы дамиды:
Жаңа заман талабына сай білім беру бүгінгі таңда өзекті
мәселе болғандықтан, шығармашылық қабілеті мол, жан –
жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеуде
мұғалімдерге жаңа педагогикалық
технологияны игеру және оны шебер пайдалана білу аса
қажет. Мұғалімнің оқушыларды үнемі өзін – өзі дамытып
оқыта білуі, оның оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыра
білуіне көмектеседі.
Математикалық олимпиада мектепте 5 сыныптан бастап
өткізіледі. Мектептегі олимпиаданы негізгі мақсаты:
– оқушының ой-өрісін кеңейту;
– оқушының математикаға деген қызығушылығын дамыту;
–аудандық, қалалық олимпиадаларда оқушының өзін
көрсетуге айқындау үшін онымен бірге жеке жұмыс жүргізуді
ұйымдастыру.
Олимпиадаға қатысушыларға жаднама
1. Барлық есепті оқып,алдымен шығаратыныңызды белгіле.
2. Егер сіз үшін есеп оңай шығарылса, онда сіз есеп шартын
түсінбедіңіз немесе қателестіңіз.
Олимпиадалық тапсырмалар
3. Егер есеп шықпаса, онда оның шартын ықшамдап
алыңыз, немесе соңынан басына қарай шығарыңыз. 5 - СЫНЫП
4. Бір есеппен отырып қалмаңыз, егер кішкене табысқа
жетсеңіз, онда шығару жолын іздеңіз. I-нұсқа
5. Бірден есепті шығарып, оның толық шешуін жазыңыз.
6. Егер есепті шығара алмасаңыз, онда оны тастаңыз. 1.Ребустарды шеш, бірдей әріптерге бірдей цифрлар келеді, ал
7. Жұмысты өткізбес бұрын, оны жақсылап тексеріңіз. әр түрлі әріптерге әр түрлі цифрлар сәйкес келеді.

2.Үйректер ұшып барады: біреуі алдында екеуі соңында және


екеуі алдында біреуі екеуінің арасында және үшеуі қатар.
Барлығы қанша үйрек?
3.Кез келген үш натурал санның арасынан әр қашанда
қосындысы 2-ге бөлінетін 2 сан табуға болатынын дәлелдең дер.
4.13-ке бөлгенде қалдықпен және бөліндісі 17-ге тең болатын
ең үлкен бүтін санды табыңдар.
5.М нүктесі АВ кесіндісінің ортасы, және ОА=а ,ОВ=в болса
АВ және ОМ ара қашықтығын тап.

II-нұсқа

1.Апасына қанша жас болса, немересіне сонша ай болған.


Апасы мен немересіне бірге 52 жыл болса, апасына қанша жас,
немересі қанша жаста?
2.Болат үш түзу жүргізіп, одан 6 нүкте белгілеген, сонда әр
түзуде үш нүкте болған. Соны салып көрсет.
3.Үш жұмысшы ботқа пісірді. Бірінші 2 кесе жарма, екінші 1
кесе жарма, ал үшіншісінде ешқандай жарма болмады. Ботқаны
барлығы тең бөліп жеді. Үшінші жұмысшы: «Ботқаларыңа
рахмет, мен сендерге 50 теңге беремін, сонда менің жеген 5.Ұзындығы 16 см, ені 9см тік төртбұрышты қалай тең екі
ботқамды сендер салған жармамен қалай бөліп аласыңдар?» - бөлікке бөлуге және одан квадрат құруға болады?
деді.
4.1*2*3*4*5 өрнегіндегі «*» белгіні амалдармен және
жақшамен алмастырып 100-ге теңестір. V-нұсқа
5.Ағашты екі бөлікке бөлу үшін 5 теңге төлеу керек. Ал
ағашты 10 бөлікке бөлу үшін қанша төлеу керек? 1.Теңдеуді шешіңдер: 2+180:(х-11)=22
2.Үш дорбада қант, күріш және тары бар. Біріншіде «қант»,
екіншіде «күріш», ал үшіншіде «қант немесе тары» деп
III-нұсқа жазылған. Егер бұл жазулар дұрыс болмаса әр дорбада не бар?
3.Үшбұрыштан төрт төртбұрыш шығатындай кесуге бола ма,
1. Ең үлкен бір орынды санға, ең үлкен екі орынды санды болса суретін сал.
неше рет қосқанда, ең үлкен үш орынды сан шығады? 4.1-ден 9 ға дейінгі сандарды дөңгелектерге орналастырғанда
2.7*9+12:3-2-ге жақшаны қойғанда а) 23 ә) 75 шығу керек. әр түзудегі сандардың қосындысы 15 болу керек. Центрдегі
3.Серік мектепке автобуспен барып, қайтқанда жаяу келеді, санды тап.
сонда барлық жолға 1 сағ 30 минут уақыт жібереді. Егер
автобуспен жүрсе 30 минут уақыт жібереді. Егер Серік мектепке
жаяу барып қайтса, оған қанша уақыт жібереді?
4.Балықшылар салмағы 100гр, 200гр, ...., 1900гр 19 балық
ұстады. 10 балықшы балықты тең бөліп ала ма? Егер бөлсе
қалай? Бөле алмаса неге?
5.3 оқушы 3 ұшақты 3 минутта жасайды. Қанша оқушы 9
ұшақты 9 минутта жасайды?

5.Үш машинаға 7 толық бөшке, 7 жартысына дейін толық


IV-нұсқа бөшке, 7 бос бөшкелер орналастырғанда әр машинадағы
бөшкелердің салмағы бірдей болуы керек.
1.Ең үлкен және ең кіші жеті орынды санды жазыңдар.
2.Иттер мен үйректерде 44 аяқ және 17 бас бар. Қанша ит,
қанша үйрек бар?
3.Егер оқушы 11 дәптер алса, оның 5 теңгесі қалады, ал егер
15 дәптер алса, онда 7 теңгесі жетпейді. Оқушыда қанша ақша
бар?
4.5 л және 7 л-ік ыдыс арқылы 6 л суды қалай құяды? 6-СЫНЫП
I-нұсқа 1. Алты алманы 12 адамға, алманы 4 тен артық
бөлікке бөлмей тең беруге бола ма?
1Дөңгелекке 2009 натурал сан жазылған. Қосындысы жұп сан 2. 4*13=100 қай жүйеде есептелінген?
болатын екі көрші сан табылатынын дәлелдеңдер.
2Сүтімен шелектің массасы 32 кг, сүтсіз -2кг. Шелектің 3. Сыныпта 25 оқушы бар, олардың жастарының
жартысы сүтпен толтырылса оның массасы қандай? қосындысы 270 жыл. Сыныпта 20 оқушы табыла ма,
3Үш қыз ақ, көк, жасыл көйлек және сондай туфли киды. Егер олардың жастарының қосындысы 260 тан артық болатын?
Айгүлдің көйлегі мен туфлиі бірдей болса, ал Гулнардың не 4. Бөлінгіш пен бөлгішті 3 есе арттырғанда, бөлінді мен
көйлегі не туфлиі ақ емес, Нүргүлдікі жасыл туфли болды. Әр қалдық өзгере ме?
қыздың көйлегі мен туфлилерінің түрін анықта. 5. Бір тәулікте сағаттың және минуттың тілдері неше рет тік
4Сыныпта 35 оқушы бар, оның 20-сы математика үйірмесіне, бұрыш жасайды?
11- экологияда, 10 оқушы ешқайсына қатыспайды. Нешеуі
математикаға да және экология да қатысады?
5Мектепте 33 сынып, 1150 оқушы бар. 35 оқушыдан кем IV-нұсқа
оқушысы бар сынып табыла ма?
1. 2008 натурал санның қосындысы – тақ сан. Осы сандардың
көбейтінділері тақ па, әлдә жұп сан бола ма?
II -нұсқа
1.Екі өзара жай сандардың көбейтіндісі 3232. Ең кіші 2. Есептеңдер: -90-89-88-....-1+0+1+2+....98+99+100
ортақ еселігін және осы сандарды тап.
3. Бригада бірінші күні 15 га жердің шөбін шапты, екінші күні
2.х-тің 13,5%, у-тің 12,5%-не тең болса, х және у сандарын
– қалған жердің 20%-ын шапты. Екі күнде барлық жердің 36%
салыстыр.
шабылды. Барлық жердің ауданын тап.
3.Өлшемі 2х2х2 кубты бояу үшін 2 грамм бояу керек.
Өлшемі 6х6х6 кубты бояу үшін қанша бояу керек? 4. Алматыдан Талдықорғанға дейін 40 км/сағ жылдамдықпен
4.Майнур дүкеннен 13 теңгелік дәптермен 15 теңгелік машина шықты және 1 сағат жүрді. Кері қайтқанда ол 60 км/сағ
кітаптар сатып алды және оған 239 теңге төледі. Майнур қанша
жылдамдықпен жүрді. Машинаның орташа жылдамдығын тап.
дәптер және кітап сатып алды?
5.Оқушы кітапты үш күнде оқыды.Бірінші күні кітаптің 0,2- 5. 4х4 метр өлшемі бар кілемді 15 тесік жасап құрт жеді.
сін және 16 бетті, екінші күні қалғанының 0,3-ін және 20 бетін, Өлшемі 1х1 метр кілемді кесіп алуға бола ма? Және оның ішінде
үшінші күні қалғанының 0,75-ін және 30 бетін оқыды. Кітапта тесік болмау керек.
неше бет бар?
III -нұсқа V-нұсқа
1.Оқушылардың барлығы бірге 121 балық ұстады және
әрқайсындағы балық саны бірдей болды. Қанша оқушы балық
аулауға барды? 1. А.В.Фарков Математические олимпиады в школе 5-11
2.Әріптерді цифрмен ауыстыр: классы, Москва Айрис-пресс, 2009.
СПОРТ
+ 2. Н.Х.Агаханов, О.К.Полипский Математика Районные
СПОРТ олимпиады, Москва Просвещение, 2010.
КРОСС
3.11*21*31*41*51*61*71*81*91*-1 10-ға бөліне ме? 3. Н.В.Горбачев Сборник олимпиадных задач по математике. –
Неге М.: МЦНМО,2004.
4. литрлік ыдыс бензинге толған. 5 және 8 литрлік банканы
пайдаланып (6 литрден) тең екі бөлікке бөлу керек 4. Д.Х.Муштари Подготовка к математическим олимпиадам/
5.Тиімді тәсілді пайдаланып, өрнектің мәнін тап: Д.К.Муштари. – Казань: Изд-во Казан. матем. об-ва, 2000.

( )
3 23 2 5. Е.А.Бугулов, Б.А.Толасов Сборник задач для
25− ⋅7+ 12 −4 ⋅25+125⋅357⋅0 , 008 подготовки к математическим олимпиадам. Северо-
7 25 5 . Осетинское книжное издательство,1962.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Вам также может понравиться