Вы находитесь на странице: 1из 55

CK_IN_ESTA 260

Esta en DLx UN Nº Ped Fact Artículo


0 AKCEPET0429969 04159932
0 AKCEPET0429969 029142842088
0 AKCEPET0429969 052100015170
0 AKCEPET0429969 052100038360
0 AKCEPET0429969 086269040773
0 AKCEPET0429969 840101132060
0 AKCEPET0429969 840101513852
0 AKCEPET0429969 840101513876
0 AKCEPET0429969 840101633826
0 AKCEPET0429969 840101633840
0 AKCEPET0429969 840101738576
0 AKCEPET0429969 840101810005
0 AKCEPET0429969 840101810067
0 AKCEPET0429969 840101810098
0 AKCEPET0429969 840101810104
0 AKCEPET0429969 840101810111
0 AKCEPET0429969 840101810289
0 AKCEPET0429969 840101824248
0 AKCEPET0429969 840101874809
0 AKCEPET0429969 840101874823
0 AKCEPET0429969 840101874830
0 AKCEPET0429969 840101874922
0 AKCEPET0429969 840101880985
0 AKCEPET0429969 840101880992
0 AKCEPET0429969 7593438014921
0 AKCEPET0429969 7701023100113
0 AKCEPET0429969 7701023221719
0 AKCEPET0429969 7701023240734
0 AKCEPET0429969 7701023661546
0 AKCEPET0429969 7705946171564
0 AKCEPET0429969 7705946171571
0 AKCEPET0429969 7705946309912
0 AKCEPET0429969 7705946317184
0 AKCEPET0429969 7705946317238
0 AKCEPET0429969 7705946317245
0 AKCEPET0429969 7705946380072
0 AKCEPET0429969 7705946386982
0 AKCEPET0429969 7705946386999
0 AKCEPET0429969 7705946404167
0 AKCEPET0429969 7705946404198
0 AKCEPET0429969 7705946415538
0 AKCEPET0429969 7705946475556
0 AKCEPET0429969 7705946532549
0 AKCEPET0429969 7705946532587
0 AKCEPET0429969 7705946532594
0 AKCEPET0429969 7705946561488
0 AKCEPET0429969 7705946572088
0 AKCEPET0429969 7705946725774
0 AKCEPET0429969 7705946848329
0 AKCEPET0429969 7705946859578
0 AKCEPET0429969 7705946861625
0 AKCEPET0429969 7705946874601
0 AKCEPET0429969 7705946885430
0 AKCEPET0429969 7705946885836
0 AKCEPET0429969 7705946886192
0 AKCEPET0429969 7705946886222
0 AKCEPET0429969 7705946886352
0 AKCEPET0429969 7705946886505
0 AKCEPET0429969 7705946886512
0 AKCEPET0429969 7705946886581
0 AKCEPET0429969 7705946890106
0 AKCEPET0429969 7705946950961
0 AKCEPET0429969 7707190610400
0 AKCEPET0429969 7707271564929
0 AKCEPET0429969 7707271565674
0 AKCEPET0429969 7707271566688
0 AKCEPET0429969 7790036001685
0 AKCEPET0429969 8000807042540
0 AKCEPET0429969 8013183112400
0 AKCEPET0429969 8013183116699
0 AKCEPET0429969 8013183116712
0 AKCEPET0429969 8076809523776
0 AKCEPET0429969 8410010264224
0 AKCEPET0429969 8410010403920
0 AKCEPET0429969 8410010403968
0 AKCEPET0429969 8410010707066
0 AKCEPET0429969 8410010855064
0 AKCEPET0429969 8423243945471
0 AKCEPET0429969 8801775715043
0 AKCEPET0429969 8801775715142
0 AKCEPET0429969 8801775715227
0 AKCEPET0429969 8801775715234
0 AKCEPET0429969 8801775715432
110913 AKCEPET0429969 04159932
110913 AKCEPET0429969 041500805023
110913 AKCEPET0429969 041500992921
110913 AKCEPET0429969 052100017617
110913 AKCEPET0429969 052100038063
110913 AKCEPET0429969 052100038360
110913 AKCEPET0429969 052100038391
110913 AKCEPET0429969 840101751070
110913 AKCEPET0429969 840101776028
110913 AKCEPET0429969 840101927185
110913 AKCEPET0429969 840101927208
110913 AKCEPET0429969 840101927215
110913 AKCEPET0429969 840101927222
110913 AKCEPET0429969 840101927239
110913 AKCEPET0429969 840101927727
110913 AKCEPET0429969 840101927826
110913 AKCEPET0429969 840101927833
110913 AKCEPET0429969 841101002520
110913 AKCEPET0429969 4062321017231
110913 AKCEPET0429969 4717294683142
110913 AKCEPET0429969 5601731203057
110913 AKCEPET0429969 5701116209190
110913 AKCEPET0429969 5701116209206
110913 AKCEPET0429969 7501821510936
110913 AKCEPET0429969 7576386074698
110913 AKCEPET0429969 7576386074766
110913 AKCEPET0429969 7701023121187
110913 AKCEPET0429969 7701023192798
110913 AKCEPET0429969 7701023213387
110913 AKCEPET0429969 7701023273244
110913 AKCEPET0429969 7701023374200
110913 AKCEPET0429969 7701023408363
110913 AKCEPET0429969 7701023452236
110913 AKCEPET0429969 7701023456630
110913 AKCEPET0429969 7701023456647
110913 AKCEPET0429969 7701023462570
110913 AKCEPET0429969 7701023506496
110913 AKCEPET0429969 7701023514613
110913 AKCEPET0429969 7701023605519
110913 AKCEPET0429969 7701023669887
110913 AKCEPET0429969 7701023768269
110913 AKCEPET0429969 7701023783040
110913 AKCEPET0429969 7701023914277
110913 AKCEPET0429969 7702026183608
110913 AKCEPET0429969 7702518030168
110913 AKCEPET0429969 7704353375756
110913 AKCEPET0429969 7704353375770
110913 AKCEPET0429969 7704353406986
110913 AKCEPET0429969 7705191002538
110913 AKCEPET0429969 7705191029115
110913 AKCEPET0429969 7705191040639
110913 AKCEPET0429969 7705191041452
110913 AKCEPET0429969 7705191041506
110913 AKCEPET0429969 7705946171533
110913 AKCEPET0429969 7705946171557
110913 AKCEPET0429969 7705946191760
110913 AKCEPET0429969 7705946191777
110913 AKCEPET0429969 7705946191784
110913 AKCEPET0429969 7705946271103
110913 AKCEPET0429969 7705946309929
110913 AKCEPET0429969 7705946317252
110913 AKCEPET0429969 7705946334235
110913 AKCEPET0429969 7705946532600
110913 AKCEPET0429969 7705946654050
110913 AKCEPET0429969 7705946705752
110913 AKCEPET0429969 7705946718899
110913 AKCEPET0429969 7705946718912
110913 AKCEPET0429969 7705946729567
110913 AKCEPET0429969 7705946803717
110913 AKCEPET0429969 7705946804493
110913 AKCEPET0429969 7705946804509
110913 AKCEPET0429969 7705946879309
110913 AKCEPET0429969 7705946900911
110913 AKCEPET0429969 7705946962926
110913 AKCEPET0429969 7705946975278
110913 AKCEPET0429969 7705946991476
110913 AKCEPET0429969 7705946991483
110913 AKCEPET0429969 7705946991537
110913 AKCEPET0429969 7705946993012
110913 AKCEPET0429969 7705946999885
110913 AKCEPET0429969 7706060013372
110913 AKCEPET0429969 7706112011615
110913 AKCEPET0429969 7706112178783
110913 AKCEPET0429969 7706112317014
110913 AKCEPET0429969 7706112548241
110913 AKCEPET0429969 7706112629049
110913 AKCEPET0429969 7706112693309
110913 AKCEPET0429969 7706112887012
110913 AKCEPET0429969 7706112934785
110913 AKCEPET0429969 7706112938110
110913 AKCEPET0429969 7707036525691
110913 AKCEPET0429969 7707036530824
110913 AKCEPET0429969 7707036531616
110913 AKCEPET0429969 7707036533245
110913 AKCEPET0429969 7707036533382
110913 AKCEPET0429969 7707036535935
110913 AKCEPET0429969 7707036537083
110913 AKCEPET0429969 7707036540748
110913 AKCEPET0429969 7707036540755
110913 AKCEPET0429969 7707070846066
110913 AKCEPET0429969 7709804598746
110913 AKCEPET0429969 7790036001692
110913 AKCEPET0429969 7861032326369
110913 AKCEPET0429969 8000807254035
110913 AKCEPET0429969 8004300010709
110913 AKCEPET0429969 8033549691974
110913 AKCEPET0429969 8059391021226
110913 AKCEPET0429969 8076800035735
110913 AKCEPET0429969 8076802085981
110913 AKCEPET0429969 8076809513708
110913 AKCEPET0429969 8076809513739
110913 AKCEPET0429969 8076809579346
110913 AKCEPET0429969 8411968130203
110913 AKCEPET0429969 8411968300040
110913 AKCEPET0429969 8411968300118
110913 AKCEPET0429969 8411968300125
110913 AKCEPET0429969 8411968300286
110913 AKCEPET0429969 8411968300514
110913 AKCEPET0429969 8411968301382
110913 AKCEPET0429969 8411968303843
110913 AKCEPET0429969 8423243012807
110913 AKCEPET0429969 8423243945495
110913 AKCEPET0429969 8801775599544
110913 AKCEPET0429969 8807622212031
110915 AKCEPET0429969 3528701120362
110915 AKCEPET0429969 3528702862773
110915 AKCEPET0429969 3528703445296
110915 AKCEPET0429969 3528706302787
110915 AKCEPET0429969 3528708485891
110915 AKCEPET0429969 4717294681087
110915 AKCEPET0429969 4717294683340
110915 AKCEPET0429969 6959753212854
110915 AKCEPET0429969 7701023131568
110915 AKCEPET0429969 7701023178044
110915 AKCEPET0429969 7701023630160
110915 AKCEPET0429969 7701964004983
110915 AKCEPET0429969 7701964453101
110915 AKCEPET0429969 7702026196127
110915 AKCEPET0429969 7705946367318
110915 AKCEPET0429969 7707235453665
110915 AKCEPET0429969 7707235456154
110915 AKCEPET0429969 7707235456383
110915 AKCEPET0429969 7707235456437
110915 AKCEPET0429969 7707235457083
110915 AKCEPET0429969 7707235457694
110915 AKCEPET0429969 7707235459407
110915 AKCEPET0429969 7707235459490
110915 AKCEPET0429969 7707235459599
110915 AKCEPET0429969 7707271560839
110915 AKCEPET0429969 7707271561454
110915 AKCEPET0429969 7707271563878
110915 AKCEPET0429969 7707271564844
110915 AKCEPET0429969 7707271564929
110915 AKCEPET0429969 7707271565162
110915 AKCEPET0429969 7707271565568
110915 AKCEPET0429969 7707271565674
110915 AKCEPET0429969 7707271566060
110915 AKCEPET0429969 7707271566206
110915 AKCEPET0429969 7707271566688
110915 AKCEPET0429969 8807622121845
110915 AKCEPET0429969 8807622122439
110915 AKCEPET0429969 8807622140976
110915 AKCEPET0429969 8807622147043
110915 AKCEPET0429969 8807622179273
110915 AKCEPET0429969 8807622188275
110915 AKCEPET0429969 8807622209840
110915 AKCEPET0429969 8807622211218
110915 AKCEPET0429969 8807622213120
110915 AKCEPET0429969 8808563135694
110915 AKCEPET0429969 8808563306957
110915 AKCEPET0429969 8808563340081
110915 AKCEPET0429969 8808563340104
110915 AKCEPET0429969 8808563349671
110915 AKCEPET0429969 8808563353579
110915 AKCEPET0429969 8808563424446
110915 AKCEPET0429969 8808563544649
110915 AKCEPET0429969 8906140922092
Descr F Demanda Cant Solic Cant Acopiada Cant Env
Mostaza Frenchs Chardonn 340g 10/9/2022 3.0000 0.0000 0.0000
Llanta Cooper CS1 185/60R14 10/9/2022 4.0000 0.0000 0.0000
Paprik McCorm Piment Tarr 521g 10/9/2022 31.0000 0.0000 0.0000
Curcum Mol McCormick Tarro166g 10/9/2022 17.0000 0.0000 0.0000
Vajilla 16Pzas Pico Neg COL504 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Cuchillo Santoku COL741 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Dispens Agua 3l Azul 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Dispens Agua 3l Ambar 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Set X6 Condim 100Ml Black 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Set Salero Pimentero Black 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Vajilla16 Pzas Flor Ngras Gris 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Dispensador Jabon MarmalCOL422 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Dispesador Jabon BgeCOL426 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Dispensador Jabon Gris COL425 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
DispensadorJabon Gris COL429 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Porta Cepillos GrisOscurCOL425 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Setx4 Individual Moderno Negro 10/9/2022 45.0000 0.0000 0.0000
Mug Ceramic 14Oz Azul 10/9/2022 36.0000 0.0000 0.0000
Plato Postre 20Cm MelamCOL461 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Plato Pando 25Cm Melam COL462 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Plato Postre 20Cm Melam COL462 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Bowl 14.5Xh7Cm Melam COL465 10/9/2022 30.0000 0.0000 0.0000
Individual Pp Dia38Cm AHG2202 10/9/2022 96.0000 0.0000 0.0000
Individual Polyester Dia38Cm 10/9/2022 96.0000 0.0000 0.0000
Mug Espiral Donas Colors 13 Oz 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Llanta Kenda KR20 185/65R15 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
PH Alk Inst Nat H/S 400Mt x4Ro 10/9/2022 70.0000 0.0000 0.0000
Amb Aer Alkosto Manz/Can 374ml 10/9/2022 36.0000 0.0000 0.0000
Atun Alkosto Aceite 170g x3 10/9/2022 80.0000 0.0000 0.0000
Garbanzo Alkosto 3K 10/9/2022 4.0000 0.0000 0.0000
Garbanzo Alkosto 1K 10/9/2022 156.0000 0.0000 0.0000
Frijol Cabeza Negra Alkosto 1K 10/9/2022 144.0000 0.0000 0.0000
Alpiste MiDia x 460g 10/9/2022 25.0000 0.0000 0.0000
Past Fusilli Alk TrigoDur 500g 10/9/2022 504.0000 0.0000 0.0000
Past Penne Alk Trigo Duro 500g 10/9/2022 288.0000 0.0000 0.0000
Pastilla Azul Bano Alk 40g x6u 10/9/2022 360.0000 0.0000 0.0000
Maiz Peto Alkosto 1 Kg 10/9/2022 1548.0000 0.0000 0.0000
Maiz Peto Alkosto 3 Kg 10/9/2022 72.0000 0.0000 0.0000
Frijol Alkosto Cargamanto 3K 10/9/2022 108.0000 0.0000 0.0000
Frijol Alkosto Radical 1K 10/9/2022 120.0000 0.0000 0.0000
PH Alkosto T/H 30Mt x24R 10/9/2022 1568.0000 0.0000 0.0000
Bom LED Kalley Luz Blan 3u 13W 10/9/2022 13.0000 0.0000 0.0000
Quinoa K 400g 10/9/2022 72.0000 0.0000 0.0000
Ajonjoli K 400g 10/9/2022 36.0000 0.0000 0.0000
Mani Sin Piel K 400g 10/9/2022 96.0000 0.0000 0.0000
Frijol Alkosto Caraota 1K 10/9/2022 108.0000 0.0000 0.0000
Comforter Jersey/Sherpa Queen 10/9/2022 5.0000 0.0000 0.0000
Set2 J/Go Sab 75Gr/90Gr Doble 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Servillet Alkosto Ecolog x200u 10/9/2022 992.0000 0.0000 0.0000
C/Cama Scillo Nublado 10/9/2022 5.0000 0.0000 0.0000
Jgo Cubiertos16Pz Gr MedCOL459 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Servilleta Alkosto Acolch 200u 10/9/2022 320.0000 0.0000 0.0000
Cobija 180X220 Mink Flanl Azul 10/9/2022 10.0000 0.0000 0.0000
J/Sabana Doble 90gr Verde 10/9/2022 5.0000 0.0000 0.0000
J/go Sab Transfer Doble Ramt 10/9/2022 10.0000 0.0000 0.0000
Comforter Transfe Scllo Rayas 10/9/2022 4.0000 0.0000 0.0000
Comforter Transfe Doble Flores 10/9/2022 4.0000 0.0000 0.0000
J/go Sab Transfer Scllo Movimi 10/9/2022 10.0000 0.0000 0.0000
J/go Sab Transfer Doble Movimi 10/9/2022 10.0000 0.0000 0.0000
Comforter doble Huellas 10/9/2022 10.0000 0.0000 0.0000
J/go Sabana Sllo 120G Floral 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Mercado Basico Alkosto 2022 10/9/2022 275.0000 0.0000 0.0000
Frijol Zaragoz Granipack 1000g 10/9/2022 60.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli VEAS 235/60R16 10/9/2022 29.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli P1 205/55R16 10/9/2022 14.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli VEAS 215/60R17 10/9/2022 7.0000 0.0000 0.0000
Vino Cavic Blanco Bot 750ml 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Sarten 24cm 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Caja Organiz 6L XS Art COL706 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Caja Organiz Colecc MascotasXs 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Caja Organiz Colecc Mascotas M 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Pasta Fetuccini Barilla 500g 10/9/2022 216.0000 0.0000 0.0000
Aceit Carbon Oliv Spr EV 200ml 10/9/2022 45.0000 0.0000 0.0000
Aceit Carbonell Neg Desh 340g 10/9/2022 108.0000 0.0000 0.0000
Aceit Carbonell Rell Pim 350g 10/9/2022 96.0000 0.0000 0.0000
Aceit Carbonell Verd Desh 350g 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Vinag Carbonell Vino Tin 250ml 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Aceite Oliva Urzante ExtV 2L 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Recipiente Hermet 1100MLCOL267 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Recipiente Hermet 1600MLCOL267 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Recipiente Hermet 700ML COL268 10/9/2022 48.0000 0.0000 0.0000
Recipiente Hermet 3100MLCOL268 10/9/2022 36.0000 0.0000 0.0000
Recipiente Hermet 670MLCOL267 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
Mostaza Frenchs Chardonn 340g 10/9/2022 8.0000 5.0000 5.0000
Sals Frank RedHot Picant 354ml 10/9/2022 4.0000 0.0000 0.0000
Mostaza Frenchs Stone Gr 340g 10/9/2022 7.0000 7.0000 7.0000
Ceboll McCormick Pic Tarr 439g 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Ceboll McCormick Mol Tarr 216g 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Curcum Mol McCormick Tarro166g 10/9/2022 18.0000 1.0000 1.0000
Oregano McCormick Hojas 60g 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Setx 4 Indiv 4PosavArbolNavBco 10/9/2022 14.0000 14.0000 14.0000
Individual Navideño Personaj 10/9/2022 28.0000 4.0000 4.0000
Individual Navid Bombillo Rojo 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Individual NavidCopoNievBcoDor 10/9/2022 11.0000 11.0000 11.0000
Setx4IndivNavidPosavaCopNievRj 10/9/2022 3.0000 3.0000 3.0000
Individual Navid ArbolRjo/Verd 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Individual Navid PatchworkEstr 10/9/2022 22.0000 22.0000 22.0000
Ensaladera 22Cm NavidCOL519 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Plato Arbol Nav Verd18CmCOL523 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Plato Arbol Nav Rojo18CmCOL523 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Ajustable Plegable 4 Pos 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Cal Paso BOSCH 11Lt TF GN"B 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta Acenda ACE100 195/60R15 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Vino Verd PontLimma Blan 750ml 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Mermel Albarico Danish 340g. 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Mermelada Ciruela Danish 340g 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Lustra Muebles Wiese x 374ml 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Cal Paso MABE 6Lt TF CMD6"B 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Cal Paso MABE 10LtTF CMD10"B 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
TC Alkosto Triple Hoja x105 10/9/2022 32.0000 32.0000 32.0000
Bebida Aloe Vera Alk 2L 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Toalla Multiusos Alkosto 660H 10/9/2022 90.0000 90.0000 90.0000
PH Alkosto T/H 26Mt x32R 10/9/2022 48.0000 48.0000 48.0000
PH Alkosto T/H 30Mt x18R 10/9/2022 72.0000 72.0000 72.0000
Ensal Atun Vegetal Alk 170g x3 10/9/2022 16.0000 16.0000 16.0000
TC Alkosto Doble Hoja x135H 10/9/2022 48.0000 48.0000 48.0000
Silla Oficina Gris 8007 "GEL 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Silla Oficina Negra 8007 "NEL 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Silla Presidente Ref 6310 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Servilleta Alkosto Lujo x 80 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
TC Alkosto Trip/Hoja 135H x2 10/9/2022 84.0000 83.0000 83.0000
PH Alk Premium T/H 35Mt x18R 10/9/2022 120.0000 120.0000 120.0000
Aceite Oliva ExtVirgen Alk 1L 10/9/2022 120.0000 120.0000 120.0000
PH Alkosto T/H 30Mt x12R 10/9/2022 40.0000 40.0000 40.0000
Amb Alk Sensac Campestre 374ml 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Servilleta Alk Advanced 400und 10/9/2022 36.0000 36.0000 36.0000
Ph Fam Delux Esencial 29Mt x18 10/9/2022 16.0000 16.0000 16.0000
Servilleta Alkosto Normal 300U 10/9/2022 168.0000 168.0000 168.0000
Camp E HCB 60Cm TP 3V OKRA"G 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Camp E HCB 60Cm TP 3V KALA"N 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
EstEmp HCB 60Cm 4PGN TANDO"N 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Minibar CHALL F50.5LtCR086"GSJ 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Camp E CHALL 60CmTP2V 4000"N 10/9/2022 3.0000 3.0000 3.0000
Cal Paso CHALL 10Lt TF GN"B 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
EstEmp CHALL 60cm4PGN SQ6762" 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
EstEmp CHALL 52cm4PGN SP5240" 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Frijol Bola Roja Alkosto 1K 10/9/2022 228.0000 228.0000 228.0000
Lenteja Alkosto 1K 10/9/2022 408.0000 408.0000 408.0000
Conserva de Pescado Alk 425g 10/9/2022 48.0000 48.0000 48.0000
Conserva de Pescado Alk 425gx3 10/9/2022 24.0000 24.0000 24.0000
Conserva de Pescado Alk 155gx5 10/9/2022 10.0000 10.0000 10.0000
Bolsa Reutilizable Naranja Alk 10/9/2022 200.0000 200.0000 200.0000
Frijol Bolon Rojo Alkosto 1K 10/9/2022 108.0000 108.0000 108.0000
Spaghetti Alk Trigo Duro 500g 10/9/2022 24.0000 24.0000 24.0000
Silla De Oficina Roja 5938L 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Ambientad Gel Alk Std 70g x3u 10/9/2022 16.0000 16.0000 16.0000
PH Alk T/H Emp Ind 34Mt x24R 10/9/2022 20.0000 20.0000 20.0000
Atun Alkosto Aceite 354g 10/9/2022 144.0000 144.0000 144.0000
Silla Gamer Negro/Azul 5530 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Silla Gamer Negro/Rojo 5638 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Sofá Reclinable 2 ptos 73045-2 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
PH Alk Ecolog T/H 30Mt x12R 10/9/2022 44.0000 44.0000 44.0000
Atun Alkosto Aceite 170g x3u 10/9/2022 96.0000 88.0000 88.0000
Atun Alkosto Agua 170g x3u 10/9/2022 80.0000 80.0000 80.0000
Toalla Cocina Alk Ecolog 135H 10/9/2022 60.0000 60.0000 60.0000
Bolsa Reutilizable Azul Alk 10/9/2022 200.0000 200.0000 200.0000
Silla Bar Corazon Negra 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Servilleta Cafet Alkosto x500U 10/9/2022 59.0000 59.0000 59.0000
Manta Nube 130X170Cm Gris Osc 10/9/2022 10.0000 10.0000 10.0000
C/Cama Navidad Doble Rojo Osc 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
C/Cama Navidad King Azul 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
TC Alkosto Doble Hoja 242H x4u 10/9/2022 33.0000 33.0000 33.0000
Olla Presión Kalley K-OPAL4,2L 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
EstEmp ABBA 59Cm4PGN 4PLXN"G 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Noche Fiorelli Wengue"UW 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Escritorio Enkubo Cniza/Nevado 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa de Noche "WAL 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Mesa Tv Cali 140 Caramelo"VO 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Escritorio ext Studio 2 Niebla 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Escritorio Cittá Rovere 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Noche Wal Ceniza 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Comoda Armario 2/C Caramelo"WU 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Noche Mikasa Ceniza"UG 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa TV Cordoba Amaretto "AAK 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Armario Amazonas Wengue "WVY 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Comoda Com 5628 Wengue "WVV 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Tv Galicia Wengue"TK 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Comoda Com5628 Arena "AVV 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Centro VyS 12802 Arena"CC 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Estacion De Trabajo Arena "TJ 10/9/2022 3.0000 3.0000 3.0000
Escritorio Arena blanco 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Escritorio Granada Arena 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Escritorio Cajón Rovere "RUJ 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Mesa Centro NewYork Amaretto 10/9/2022 2.0000 0.0000 0.0000
Vino Cavic Tinto Bot 750ml 10/9/2022 24.0000 0.0000 0.0000
EstEm MABE 60Cm4PGN CMG6054 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Sarten 26 Cm Velvet Col356 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Vino Lamb DellEmil Blanc 750ml 10/9/2022 11.0000 11.0000 11.0000
Sarten 24Cm Azul Inducc Col438 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Plancha Mamu 28cm InduccCOL411 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Pasta Penne Riga Barilla 5Kg 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Pasta Fusilli Barilla 500g 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Salsa Aceitunas Barilla 400g 10/9/2022 24.0000 24.0000 24.0000
Salsa Albahaca Barilla 400g 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Sals Pesto Barilla Alb/Gn 190g 10/9/2022 36.0000 36.0000 36.0000
Aceit Ng Karina Hueso 350g 10/9/2022 264.0000 264.0000 264.0000
Aceit Vd Karina Anch x3 125g 10/9/2022 16.0000 16.0000 16.0000
Aceit Vd Kar Hueso 360g vidr 10/9/2022 12.0000 12.0000 12.0000
Aceit Vd Kar Desh 350g vidri 10/9/2022 144.0000 144.0000 144.0000
Alcaparras Karina 360g 10/9/2022 180.0000 180.0000 180.0000
Aceit Vd Karina Anchoa 350g 10/9/2022 48.0000 48.0000 48.0000
Aceit Ng Karina Desh 350g 10/9/2022 144.0000 144.0000 144.0000
Aceitun Gdal Karina Desh 845g 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Ac Oliv Urzante ExtV Alb 500ml 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Aceit Oliva Urzante ExV 750ml 10/9/2022 24.0000 24.0000 24.0000
Recipient VidrIo 1970Ml COL265 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Llanta Nexen NprizGX 185/65R14 10/9/2022 3.0000 3.0000 3.0000
Llanta BFGoodrich AD 225/65R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Michelin LaHP 215/65R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta BFGood Advan 195/50R16 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta BFGood Advan 185/65R14 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta BFGood Advan 185/60R14 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta Kenda KR20 195/60R15 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Acenda ACE100 165/70R14 10/9/2022 5.0000 5.0000 5.0000
Llanta Trian TE301 165/70R13 10/9/2022 11.0000 11.0000 11.0000
Llanta Kenda KR20 215/45R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Kenda KR20 225/45R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Kenda KR10 185/65R14 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Good Assuran 185/65R15 10/9/2022 8.0000 8.0000 8.0000
Llanta Good DIRECTIO 215/65R16 10/9/2022 10.0000 10.0000 10.0000
PH Familia Acol Mega 31Mt x24 10/9/2022 184.0000 184.0000 184.0000
Llanta Dun D604 130/70-12 TL 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Dun GT601 110/70-17 TL 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta Dunlop DZ102 215/55R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Dunlop DZ102 205/60R15 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Dunlop DZ102 205/55R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Dunlop SPTRT1 165/65R13 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Dunlop SPTRT1 175/70R14 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta DUNLOP LM705 215/45 R17 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta DUNLOP AT5 235/65 R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Dunlop LM705 215/55R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Pirelli A/T+ 265/70R16 10/9/2022 6.0000 0.0000 0.0000
Llanta PIRELLI P1cin 185/65R14 10/9/2022 22.0000 22.0000 22.0000
Llanta Pirelli P1 175/70R14 10/9/2022 8.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli P1 185/65R15 10/9/2022 12.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli VEAS 235/60R16 10/9/2022 40.0000 0.0000 0.0000
Llanta Pirelli VEAS 215/65R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Pirelli P400E 185/60R14 10/9/2022 20.0000 20.0000 20.0000
Llanta Pirelli P1 205/55R16 10/9/2022 24.0000 10.0000 10.0000
Llanta Pirelli VEAS 235/60R18 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Pirelli P7 195/50R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Pirelli VEAS 215/60R17 10/9/2022 12.0000 5.0000 5.0000
Llanta Kenex CP661 205/55R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta KENEX CP661 185/65R14 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Kenex CP661 195/65R15 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Nexen AU5 P225/60R17 10/9/2022 6.0000 6.0000 6.0000
Llanta Nexen CT8 195R14 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Nexen N2000 185/60R13 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Nexen PrimusV 195/55R16 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Llanta Nexen NprizGX 205/55R16 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Nexen NprizGX 195/50R16 10/9/2022 3.0000 3.0000 3.0000
Llanta Hankook RA08 195R14L06K 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Hankook H426 195/50R16 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Hankook RA33 235/60R16 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Hankook RA33 235/60R17 10/9/2022 2.0000 2.0000 2.0000
Llanta Hankook RA33 235/65R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Hankook K120 215/45R17 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Hankook H735 205/65R15 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta Hankook H735 185/60R15K 10/9/2022 4.0000 4.0000 4.0000
Llanta JK RYDR 140/70-17 TL 10/9/2022 1.0000 1.0000 1.0000
Carga ID Lote Estado Satf Prior State ID Envío Usuario
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
0 90 20 OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321524OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321522OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321523OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321570OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321536OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321539OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321530OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321533OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
CRG310431 501335 70 5000321560OPERACIONES
F/H Envío ID Últ Usr UN Destino
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:21 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/9/2022 12:29 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:21 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/10/2022 0:04 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:33 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:34 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:27 SYSTEM AKB68
10/9/2022 13:29 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
10/9/2022 22:43 SYSTEM AKB68
Estado IU Tp Distr Guia
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Recibido
Cancelado
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Cancelado
Cancelado
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Cancelado
Recibido
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Recibido
Programada Fecha Reserva Nº Seguim
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
10/9/2022 0:00 10/9/2022 3:14
ID Serie Cliente Nom
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
NONE 8909009431 Colombiana de Comercio S.A.
Secuencia Dirección ID IntUni Max F/H Min Estado Max Sesión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 A002314959
0 A002314879
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314877
0 A002314878
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314959
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314891
0 A002314937
0 A002314894
0 A002314885
0 A002314888
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
0 A002314937
Línea RtnFecha Desp DISTRCd Retención CdRetSist Ubicación
4N
1N
5N
8N
10 N
185 N
186 N
187 N
188 N
189 N
190 N
193 N
194 N
195 N
196 N
197 N
198 N
199 N
200 N
201 N
202 N
203 N
204 N
205 N
27 N
28 N
34 N
35 N
47 N
67 N
68 N
73 N
75 N
76 N
77 N
81 N
82 N
83 N
84 N
85 N
86 N
87 N
88 N
89 N
90 N
92 N
93 N
98 N
103 N
104 N
105 N
106 N
108 N
109 N
110 N
111 N
112 N
113 N
114 N
115 N
116 N
118 N
146 N
160 N
163 N
166 N
168 N
171 N
174 N
175 N
176 N
183 N
214 N
215 N
216 N
217 N
218 N
229 N
232 N
233 N
234 N
235 N
236 N
4N ALMAC
2N ALMAC
3N ALMAC
6N ALMAC
7N ALMAC
8N ALMAC
9N ALMAC
191 N ALMAC
192 N ALMAC
206 N ALMAC
207 N ALMAC
208 N ALMAC
209 N ALMAC
210 N ALMAC
211 N ALMAC
212 N ALMAC
213 N ALMAC
219 N ALMAC
16 N ALMAC
18 N ALMAC
20 N ALMAC
21 N ALMAC
22 N ALMAC
24 N ALMAC
25 N ALMAC
26 N ALMAC
29 N ALMAC
32 N ALMAC
33 N ALMAC
36 N ALMAC
37 N ALMAC
38 N ALMAC
39 N ALMAC
40 N ALMAC
41 N ALMAC
42 N ALMAC
43 N ALMAC
44 N ALMAC
45 N ALMAC
48 N ALMAC
49 N ALMAC
50 N ALMAC
51 N ALMAC
54 N ALMAC
56 N ALMAC
57 N ALMAC
58 N ALMAC
59 N ALMAC
60 N ALMAC
61 N ALMAC
62 N ALMAC
63 N ALMAC
64 N ALMAC
65 N ALMAC
66 N ALMAC
69 N ALMAC
70 N ALMAC
71 N ALMAC
72 N ALMAC
74 N ALMAC
78 N ALMAC
79 N ALMAC
91 N ALMAC
94 N ALMAC
95 N ALMAC
96 N ALMAC
97 N ALMAC
99 N ALMAC
100 N ALMAC
101 N ALMAC
102 N ALMAC
107 N ALMAC
117 N ALMAC
119 N ALMAC
120 N ALMAC
121 N ALMAC
122 N ALMAC
123 N ALMAC
124 N ALMAC
125 N ALMAC
126 N ALMAC
127 N ALMAC
128 N ALMAC
129 N ALMAC
130 N ALMAC
131 N ALMAC
132 N ALMAC
133 N ALMAC
134 N ALMAC
135 N ALMAC
136 N ALMAC
137 N ALMAC
138 N ALMAC
139 N ALMAC
140 N ALMAC
141 N ALMAC
142 N ALMAC
143 N ALMAC
144 N ALMAC
145 N ALMAC
167 N ALMAC
169 N ALMAC
170 N ALMAC
172 N ALMAC
173 N ALMAC
177 N ALMAC
178 N ALMAC
179 N ALMAC
180 N ALMAC
181 N ALMAC
182 N ALMAC
184 N ALMAC
220 N ALMAC
221 N ALMAC
222 N ALMAC
223 N ALMAC
224 N ALMAC
225 N ALMAC
226 N ALMAC
227 N ALMAC
228 N ALMAC
230 N ALMAC
231 N ALMAC
245 N ALMAC
11 N ALMAC
12 N ALMAC
13 N ALMAC
14 N ALMAC
15 N ALMAC
17 N ALMAC
19 N ALMAC
23 N ALMAC
30 N ALMAC
31 N ALMAC
46 N ALMAC
52 N ALMAC
53 N ALMAC
55 N ALMAC
80 N ALMAC
147 N ALMAC
148 N ALMAC
149 N ALMAC
150 N ALMAC
151 N ALMAC
152 N ALMAC
153 N ALMAC
154 N ALMAC
155 N ALMAC
156 N ALMAC
157 N ALMAC
158 N ALMAC
159 N ALMAC
160 N ALMAC
161 N ALMAC
162 N ALMAC
163 N ALMAC
164 N ALMAC
165 N ALMAC
166 N ALMAC
237 N ALMAC
238 N ALMAC
239 N ALMAC
240 N ALMAC
241 N ALMAC
242 N ALMAC
243 N ALMAC
244 N ALMAC
246 N ALMAC
247 N ALMAC
248 N ALMAC
249 N ALMAC
250 N ALMAC
251 N ALMAC
252 N ALMAC
253 N ALMAC
254 N ALMAC
255 N ALMAC

Вам также может понравиться