Вы находитесь на странице: 1из 6

12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

Проект Акафистник.рф — Akafistnik.ru

Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову


Припев: Святы́й апо́столе и евангели́сте Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Память: 21 мая (08 мая ст. ст.); 09 октября (26 сентября ст. ст.)

Глас 2.

П  с н ь а҃ .
І рмо́съ: Во глꙋбин постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство
преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грхъ потреби́ло
є сть: препросла́вленный гдⷭ ь҇ , сла́внѡ бо просла́висѧ.
҇ во нбⷭ н҇ ое, бл҃же́нне, є же проповдалъ є҆ сѝ, воспрїи́мъ, и҆ сло́вꙋ
Црⷭт
собесдникъ бы́ въ нбⷭ н҇ омꙋ, врꙋющыѧ честно́мꙋ твоемꙋ̀
проповданїю, и҆ бг҃осло́вїю, твои́ми моли́твами сохранѝ.
Крпокъ смы́ слъ ꙗ҆влѧ́ ѧ, ѡ҆ всхъ небре́глъ є҆ сѝ сꙋщихъ ́ на
́
землѝ, и҆ ᲂу зъ є҆ стества̀: и҆ сло́вꙋ, всемꙋдре, слове́снѣ же и҆ ᲂумнѣ
сопребыва́ѧ, ѿ безслове́сїѧ безслове́снѣ живꙋщыѧ ́ свободи́лъ є҆ сѝ.
Нбⷭ н҇ ыхъ ра́зꙋмъ прїи́мъ бг҃ослове́снѣйше, бг҃а сло́ва проповдалъ
є҆ сѝ: въ нача́лѣ б сло́во, и҆ сло́во б къ своемꙋ̀ роди́телю, и҆ бг҃ъ
б сло́во, благовѣствꙋѧ ́ наꙋчи́лъ є҆ сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Ѻтрокови́цъ бжⷭ҇твенныхъ ли́къ бжⷭ҇твеннѣйше въ


жена́хъ тѧ̀ до́брꙋю воспѣва́ютъ, бцⷣе влчце, ⷣ добро́тами ᲂу҆ кра́шенꙋ
бжⷭ҇тва̀: добротвори́тельное бо сло́во па́че сло́ва родила̀ є҆ сѝ.
П  с н ь г҃ .
І рмо́съ: Процвѣла̀ є сть пꙋсты́ нѧ, ꙗкѡ
ꙗ҆зы́ ческаѧ крі́нъ, гдⷭ и҇ ,
неплодѧ́ щаѧ цр҃ковь прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆ тверди́сѧ моѐ
се́рдце.
Трⷪ ц҇ ы ꙗ҆ви́лъ є҆ сѝ бг҃осло́внымъ ѧ҆ зы́ комъ твои́мъ, юже па́че ᲂу҆ма̀
та́йнꙋ, і҆ѡа́нне бг҃обл҃же́нне: въ не́йже ᲂу҆ тверди́сѧ моѐ се́рдце.
Ѧ зы́ къ тво́й бы́ сть пи́сменника тро́сть всест҃аѓ ѡ дх҃а,
бг҃опи́саннѡ зна́менꙋющїй честно́е твоѐ и҆ бжⷭ҇твенное є҆ѵл҇ⷢ їе.
́
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ ́ 1/6
12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

́
Мꙋдрости ты̀ бе́зднꙋ поче́рплъ є҆ сѝ, всемꙋдре, ́ возле́гъ
́
бг҃омꙋдреннымъ ́
дерзнове́нїемъ на премꙋдрости и҆сто́чницѣ: и҆ сегѡ̀
бг҃опроповдникъ бы́ лъ є҆ сѝ.
Бг҃оро́диченъ: Єди́нꙋ двствꙋющꙋю и҆ мт҃ рь чти́мъ, ꙗкѡ спасе́нїѧ
хода́таицꙋ бы́ вшꙋ на́мъ, всенепоро́чнаѧ, и҆ мі́ръ и҆зба́вльшꙋю
моли́твами твои́ми.
С ѣ д а́ л е н ъ , гл а́ с ъ и҃ .
́
Премꙋдрости на пе́рси возле́гъ, и҆ ра́зꙋмꙋ сꙋщихъ ́ наꙋчи́всѧ,
бжⷭ҇твеннѡ возгремлъ є҆ сѝ: въ нача́лѣ б сло́во, до́брѣ написа́въ
пе́рвый безнача́льное ржⷭ҇тво̀ , и҆ проповдалъ є҆ сѝ всмъ сло́ва
воплоще́нїе. тмже и҆ ѧ҆ зы́ комъ ꙗкѡ мре́жею ᲂу҆ лови́въ ꙗ҆зы́ ки,
бл҃года́тїю дх҃а и҆зꙋча́еши концы̀ , и҆ просвѣща́еши чꙋдесы̀ , бг҃осло́ве
҇ а̀ бг҃а, грѣхѡ́ въ ѡ҆ ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ
а҆пⷭ҇ле, молѝ хрⷭт
любо́вїю свѧтꙋю ́ па́мѧть твою̀ .

П  с н ь д҃ .
І рмо́съ: Прише́лъ є҆ сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни агг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ и҇ ,
вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆ сѝ всего́ мѧ человка. тмъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ
твое́й, гдⷭ и҇ .
Сло́во тѧ̀ бг҃осло́ва досто́йнѡ показа̀, тогѡ̀ бжⷭ҇тва̀
тайнонаꙋчи́въ преизѧ́ щнѣйше, и҆ є же по человкꙋ строе́нїю
наꙋчи́въ неизрече́нномꙋ.
Оумъ бжⷭ҇твенъ, и҆ двственно тло стѧжа́въ, хра́мъ бы́ лъ є҆ сѝ,
живы́ й же и҆ ѡ҆ дꙋшевле́нный, сла́вне, и҆ жили́ще всептыѧ трⷪ ц҇ ы
свѧще́ннѣйшее.
Сыновство́мъ пречⷭ ҇тыѧ дв҃ы почествова́лсѧ є҆ сѝ, двственниче
блаже́нне, и҆ бра́тъ показа́лсѧ є҆ сѝ и҆збра́вшемꙋ тѧ̀ , и҆ ᲂу҆ чн҃ ика̀
бг҃осло́ва соверши́вшемꙋ.


https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ 2/6
12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

Бг҃оро́диченъ: Исцѣлѧ́ ѧ єѵы дре́внее престꙋпле́нїе, въ тѧ̀ ,


всенепоро́чнꙋю и҆ пречⷭ ҇тꙋю, всели́сѧ пребжⷭ҇твенный, всего́ мѧ
человка воѡбрази́ти па́дша.
П  с н ь є҃ .
҇ ѐ бж҃ е: тобо́ю бо,
І рмо́съ: Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человкѡмъ бы́ лъ є҆ сѝ, хрⷭт

влко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невдѣнїѧ приведе́нїе
имамы.
Нбⷭ н҇ ый ᲂумъ, бг҃осло́ве, ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ бл҃года́тїю, ве́сь свтъ бы́ въ,
є же къ началосвтꙋ приближе́нїемъ, и҆ чи́стымъ твои́мъ зрнїемъ,
є же къ немꙋ̀, ѡ҆ божа́емь.
Оу҆мо́мъ чи́стымъ, и҆ ст҃ ы́ми ᲂу҆ стна́ми, бг҃одохнове́нне, и҆
пречи́стыми ᲂу҆ сты̀ твоѐ є҆ѵл҇ⷢ їе проповдалъ є҆ сѝ: и҆ ѻ бщее спасе́нїе
всмъ врнымъ предложи́лъ є҆ сѝ.
Со хрⷭт ҇ о́мъ живы́ й ѿ младе́нства, ѻ҆ рга́нъ бл҃года́ти ѿ негѡ̀
предложе́нъ бы́ лъ є҆ сѝ, бг҃ослѡ́ вїи и҆з̾ѡбꙋча́емь, и҆ трⷪч҇ естѣй сла́вѣ
па́че є҆ стества̀ наꙋча́емь.
Бг҃оро́диченъ: Глаго́лы твоѧ̑ помина́юще, тѧ̀ ны́ нѣ блажи́мъ:
тобо́ю, всенепоро́чнаѧ, блаже́нство неизрече́нное, и҆ жи́знь
нестарющꙋюсѧ истиннѡ прїѧ́ хомъ.
П  с н ь ѕ҃ .
І рмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ ѧсѧ, неизслднꙋю милосе́рдїѧ
твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃ е, мѧ̀ возведѝ.

І и҃съ, бг҃ъ мо́й и҆ гдⷭ ь҇ , твою̀ чистотꙋ̀ прїи́мъ, и҆ всесоверше́ннꙋю


свѧ́ тость, бра́та тѧ̀ , бг҃осло́ве, прїѧ́ тъ.
Вѣнча́въ свѧ́ тѡ житїѐ твоѐ, си́це ᲂу҆ пова́въ, мꙋдрости́ возле́гъ
́ и҆звле́клъ є҆ сѝ.
є҆ сѝ на пе́рси, сла́вне, и҆ бл҃года́ть ѿтꙋдꙋ
Вели̑каѧ и҆ бжⷭ҇твєннаѧ сїѧ̑ нїѧ бг҃осло́вїѧ твоегѡ̀, всю̀
просвѣти́ша, сла́вне, вселе́ннꙋю, и҆ свтомъ трисо́лнечнымъ
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ 3/6
12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

ѡ҆ зари́ша.
Бг҃оро́диченъ: Нб҃о простры́ й во́лею, не́бо земно́е и҆но́е распростре́
тѧ, бг҃ома́ти чⷭ ҇таѧ, и҆ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́ въ, ꙗ҆ви́сѧ.
К о н д а́ к ъ , гл а́ с ъ в҃ .
Вели́чїѧ твоѧ̑ , двственниче, кто̀ повсть; то́чиши бо чꙋдеса̀, и҆
и҆злива́еши и҆сцѣлє́ нїѧ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ, ꙗкѡ
́ хрⷭт
бг҃осло́въ и҆ дрꙋгъ ҇ о́въ.
І к о с ъ .
Высоты̀ нбⷭ н҇ ыѧ ᲂу҆ вдѣти, и҆ мо́рѧ глꙋбин и҆спыта́ти де́рзостно
є сть и҆ непости́жно: ꙗкоже бо ѕвзды и҆счи́слити, и҆ примо́рскїй
песо́къ невозмо́жно ѿню́дъ, си́це нижѐ ꙗже бг҃осло́вова рещѝ
дово́льно: толи́цѣми того̀ вѣнц хрⷭт ҇ о́съ, є҆ го́же возлюбѝ, вѣнча̀:
́
є҆ мꙋже и҆ на пе́рси возле́гъ, и҆ на та́йнѣй ве́чери съ ни́мъ ꙗ҆дѐ, ꙗкѡ
бг҃осло́въ и҆ дрꙋгъ́ хрⷭт
҇ о́въ.
П  с н ь з҃ .
І рмо́съ: Бг҃опроти́вное велнїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ
пла́мень вознесло̀ є сть: хрⷭт ҇ о́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆ трокѡ́ мъ
ро́сꙋ дх҃ов́ нꙋю, сы́ й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.
Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́ ѧ свѣтоли́тїемъ, дх҃а ст҃аѓ о ꙗснѡ бг҃ослови́лъ
є҆ сѝ, и҆сходѧ́ ща и҆зъ безнача́льнагѡ ѻ҆ ц҃ а̀, и҆ почива́юща въ сн҃ѣ
́
неѿхо́днѡ, ꙗкѡ є҆ диносꙋщна.
Въ теб, бл҃же́нне, положѝ пра́вды сл҃нце селе́нїе: не́бо
приснодви́жимо тѧ̀ содлавый и҆ бг҃осло́внымъ твои́мъ ѧ҆ зы́ комъ
҇ о́съ, возлю́бленне, препросла́вленный.
проповдꙋемый хрⷭт
Глагѡ́ лъ твои́хъ си́ла, бжⷭ҇твенное вѣща́нїе и҆зы́ де, всебл҃же́нне
́
досточꙋдне, и҆ премі́рное твоѐ є҆ѵл҇ⷢ їе всю̀ ѡ҆ б̾ѧ́ше зе́млю, догма́тѡвъ
вели́чествомъ.

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ 4/6
12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ ҇тое зача́тїе, нетлнно ржⷭ҇тво̀ ты̀ є҆ ди́на


показа́ла є҆ сѝ, дв҃а пребы́ вши: бг҃а бо зачала̀ є҆ сѝ на́дъ всми
́
сꙋщаго, чⷭ ҇таѧ, чл҃вка бы́ вша, врныхъ на спасе́нїе и҆ и҆збавле́нїе.
П  с н ь и҃ .
І рмо́съ: Пе́щь и҆ногда̀ ѻ гненнаѧ въ вавѷлѡ́ нѣ дйства раздѣлѧ́ ше,
бж҃ їимъ велнїемъ халдє́ и ѡ҆ палѧ́ ющаѧ, врныѧ же ѡ҆ роша́ющаѧ,
пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
Ꙗкоже мо́лнїѧ свтлаѧ проходѧ́ щи, вселе́ннѣй, бл҃же́нне, ꙗ҆ви́лсѧ
є҆ сѝ, чистоты̀ свтлостїю, двства же блиста́нїемъ, и҆ благоче́стїѧ
҇ ꙋ̀ бг҃ꙋ.
догма́ты, мі́ръ просвѣща́ѧ, возлю́бленне хрⷭт
Тло и҆ дꙋшꙋ, ́ и҆ ᲂумъ ѡ҆ чи́стивъ, благовѣсти́лъ є҆ сѝ нбⷭ н҇ ое
҇ о́во є҆ѵл҇ⷢ їе: и҆ агг҃лѡмъ є҆ диножи́тель на нб҃схъ бы́ въ, зове́ши
хрⷭт
ны́ нѣ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
Сто́лпъ свтелъ, возложе́нїе же бжⷭ҇твенно нбⷭ н҇ агѡ хра́ма бы́ лъ
́
є҆ сѝ, и҆ престо́лъ чꙋвствїѧ, ́
и҆ мꙋдрости прїѧ́ телище, бг҃осло́вїѧ
ѻ҆ рга́нъ, поѧ̀ : благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
Бг҃оро́диченъ: Да клѧ́ твꙋ пе́рвꙋю и҆стреби́ши, и҆ сме́ртное
ѡ҆ сꙋжде́нїе дре́вле прама́тере, и҆зъ дв҃ы бг҃ома́тере, сло́ве бж҃ їй,
роди́лсѧ є҆ сѝ, всмъ дарова́въ безсме́ртїе неги́блемо.
П  с н ь ѳ҃ .
І рмо́съ: Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ ь҇ , вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ
ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆ мрачє́ ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ ннаѧ. тмъ всептꙋю
бцⷣ велича́емъ.
Ны́ нѣ не въ гада́нїихъ, но лице́мъ къ лицꙋ̀, сла́дости пото́къ
зрти ᲂу҆ досто́илсѧ є҆ сѝ: и҆ рѣкꙋ̀ ми́ра, и҆ и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ:
имже ны́ нѣ напаѧ́ емь, наслажда́ешисѧ ѡ҆ боже́нїѧ.
҇ а̀, но ѻ нъ теб
Назе́мное проси́лъ є҆ сѝ сѣда́лище прїѧ́ ти ѿ хрⷭт
пе́рси своѧ̑ да́рꙋетъ: на нѧ́ же возле́гъ, бг҃осло́ве, тве́рдымъ и҆
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ 5/6
12/21/2018 Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову — Акафистник

пребыва́ющимъ сѣднїемъ до́брымъ ѡ҆ богати́лсѧ є҆ сѝ, а҆пⷭ҇лѡвъ


ᲂу҆ краше́нїе.
́
Мꙋдрости погаси́лъ є҆ сѝ є ллинскїѧ безбо́жное, въ нача́лѣ б
́
сло́во, мꙋдре провѣща́въ, и҆ къ бг҃ꙋ б сло́во, и҆ истиннѡ бг҃ъ б
сло́во, имже всѧ̑ бы́ ша, ви̑димаѧ же и҆ неви̑димаѧ.
Бг҃оро́диченъ: Ꙗкѡ ᲂу трѡ ѡ҆ брѣла́сѧ є҆ сѝ ᲂу треннее въ нощѝ
житїѧ̀ , двства зарѧ́ ми ѡ҆ блиста́ющи, восто́къ сл҃нца мы́ сленнагѡ
пра́вды на́мъ ꙗвльшаѧ, бг҃ома́ти всечⷭ ҇таѧ.
С вѣ т и́ л е н ъ .
Ꙗкѡ дꙋше́ю двственна тѧ̀ , и҆ тломъ бл҃же́нне сло́во и҆збра̀,
́
бг҃осло́ве двственниче, и҆ тогѡ̀ бжⷭ҇тва̀ чꙋдна показа̀ писца̀ и҆
слꙋгꙋ̀, иже и҆ ѿ землѝ преста́вилсѧ є҆ сѝ, не ᲂумеръ, но въ бз҃ ѣ
жи́въ, и҆ безсме́ртенъ пребыва́ѧ.

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-apostolu-i-evangelistu-ioannu-bogoslovu/ 6/6

Вам также может понравиться