Вы находитесь на странице: 1из 4

Raport de activitate a cadrului didactic Raznovschii Vera în anul de studii

2018-2019.
1. Studii, stagiul, deţinerea gradului didactic.
Mă numesc Raznovschii Vera și activez în domeniul educaţiei timpurii de 6 ani, în
funcție de educator.
În scopul formării profesionale inițiale am făcut studii de licență, absolvind în anul
2011 Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, facultatea: Pedagogie,
specialitatea: Pedagogia învăţământului primar şi limba engleză.
În perioada 2011-2015 am activat în Instituția preșcolară nr.183 din municipiul
Chișinău în funcție de educator. În anii 2015-2017 am activat în aceeași funcție în Grădinița
Ivancea din satul Ivancea, raionul Orhei, după care am revenit în 2017 în Instituția de
educație timpurie nr. 183, unde activez în prezen ca educator în grupa nr.3 ,,Puişorii”.
2. Caracteristica grupei în care am activat în anul curent de studii.
În grupa nr.3, grupă medie, a căror copii au vîrsta de 4-5 ani, pe listă sînt înregistraţi 27
de copii, dintre care sunt 13 fete şi 14 băieţi.
În luna noiembrie a anului 2018, unul din copii (Gasan Alexandrina) din motiv familiar
a plecat din grupă, iar în ianuarie 2019 a venit un copil nou (Dogotari Dragoş).
Pe parcursul anului frecvenţa în mediu a fost 20 de copii ceea ce constituie 70%.
3. Asigurarea didactică a grupei.
Pentru a eficientiza procesul educaţional pe parcursul anului din donaţiile făcute
de părinţi am procurat următoarele materiale didactice necesare pentru grupă:
1. literatură metodică:
1. ,, Curriculumul pentru educaţia timpurie ”, 2019
2. ,, Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7
ani.”, 2019
2. literatură artistică pentru copii
 ,, Matematica în grădiniţă,,de N. Sraliuc
 Carte: ” Povești Europene”
3. jocuri şi jucării, material distributiv: la începutul anului am procurat diverse
jucării pentru copii, cum ar fi: setul pentru medic, pentru frezerie, un set de veselă pentru
bucătărie, şi diferite puzzle.
4. panouri tematice: pentru a adopta panourile conform particularităţilor de vîrstă ale
copiilor am procurat hîrtie colorată, scoci pe două părţi, embleme, imagini, carton colorat,
samakleyka, penoplast..
5. materiale pentru lucrul individual:
 Tăutu, Inesa. Cresc sănătos. Ch: Poligraf-Design SRL, 2013.-32p.
 Tăutu, I. Matematica. Ch: Poligraf-Design SRL, 2013.-48p.
 Tăutu, I. Contrarii+jocuri. Ch: Dorinţa, 2016.-48p.
 Tăutu, I. Poveşti+jocuri. Ch: Dorinţa, 2016.-48p.
4. Analiza morbidităţii în grupă.
Pe parcursul anului am întreprins următoarele acţiuni pentru a scădea morbilitatea în
grupă :
1. am tăiat ceapă şi usturoi în grupă;
2. am primit copiii afară;
3. am efectuat diverse exerciţii fizice;
4. am încercat să respectăm filtrul de dimineaşă conform cerinţelor stabilite.
5. Atestarea şi formarea continuă (forme/activităţi/ necesităţi de formare continuă
identificate).
- am participat la toate activităţile metodice derulate în instituţie pe parcursul anilui de
studiu;
- am frecventat cursurile de recalificare, prestate de Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion
Creangă” din Chişinău;
- am studiat literatura de specialitate, inclusiv sursele online cu conţinut psiho-pedagogic şi
să aplic în practică noi metode, tehnici de lucru;
- am asistat la activităţile integrate şi activităţile extracurriculare ale colegilor din instituţie,
acumulând experienţe noi, dar şi competenţe de a face analiza psiho-pedagogică a
activităților;
- am utilizat toate momentele zilei pentru a forma la copii cunoştinţe, deprinderi, abilităţi și
atitudini care acoperă Standardele de învăţare şi dezvoltare.
6. Manifestări şi rezultate, în cadrul instituţiei: activităţi publice, activităţi
extracurriculare, etc. În calitate de ce aţi participat: prezentator/moderator,
organizator, etc.
La nivelul instituţiei am realizat matenee,, În ospeşie la polul nord” şi ,, Balul
gâzelor”. Deasemenea au fost organizate expoziţii a celor mai frumoase mărţişoare şi a
celor mai frumoşi brăduţi.
7. Rezultatele evaluării cunoştinţelor copiilor (date comparative: evaluare iniţială şi
finală)
În anul curent de studii am activat în grupa medie. Copiii corespund particularităţilor de
vârstă, dar totodată fiecare îşi are particularităţile sale individuale: un anumit tip de
inteligenţă diferit, un ritm propriu de dezvoltare şi de învăţare, temperament, interese și
capacități.
Pe parcursul anului am reuşit să realizez evaluare iniţială şi finală în baza Standardelor
de Învăţare şi Dezvoltare a Copiilor de la naştere până la 7 ani, utilizând Instrumentul de
monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor de 3-5 ani în baza SÎDC. În continuare
propunem vizualizarea datelor pe cele 5 domenii de dezvoltare (conform SÎDC).
Analizând rezultatele evaluării iniţiale comparând cu rezultatele evaluării finale
observăm că nivelul de cunoştinţe ale copiilor a crescut în comparaţie cu ceea ce cunosteau
la începutul anului. Rezultatele sînt prezentate în următorul tabel:
Realizat În curs de realizare Nerealizat
Ev.iniţială 33% 53% 14%
Ev.finală 80% 18% 2%

80
70
60
50
40 ev.iniţială

30 ev.finală

20
10
0
realizat în curs de nerealizat
realizare

8. Analiza activităţii de parteneriat: intrainstituţional şi interinstituţional.


Pe parcursul anului de studiu 2018-2019 am efectuate 1 şedinţe cu părinţii:
I şedinţă:
1. Darea de seamă despre pregătirea grupei şi a instituţiei către noul an de studii.
2. Caracteristica vârstei copiilor.
3. Specificul organizării procesului educaţional în baza SÎDC şi a Curriculum-ului,
programul zilei.
4. Asigurarea didactică a procesului educaţional.
5. Discutarea prevederilor Statutului Instituţie de educaţie timpurie nr.183.
6. Alegerea/realegerea comitetului de părinţi al grupei şi discutarea atribuţiilor.
9. Activitatea administrativ-gospodărească (acţiuni realizate şi costuri generale).
În vara anului 2018 pentru a creea condiţii mai bune pentru copiii din grupa nr.3 s-a
făcut reparaţie în dormitor.
Deasemenea s-au procurat :
soluţii dezinfectante : detergenţi pentru veselă şi podea, bingo praf, soluţie
pentru curăţarea geamurilor, săpun de casă, sodă de mîncare, săpun lichid.
materiale de construcţie: vopsea, dizolvant pentru vopsea, perii, var, penoplast.
diverse materiale şi ustensile necesare: saci pentru gunoi, detalii pentru blocul
sanitar, becuri, mănuşi de cauciuc, hîrtie igienică, şerveţele uscate, lavete pentru praf, priză
căni şi farfurii, căldare cu teo, pămînt pentru flori, etc.
S-a procurat maşină de spălat vasele şi un dulap cu trei secţii în dormitor.
10.Propuneri, sugestii pentru anul viitor de studii 2019-2020:
Ne propunem :
 să dotăm centrele cu materialele necesare;
 să pregatim localul grupei pentru particularităţile de vârstă a copiilor( să schimbăm
panourile).

Вам также может понравиться