Вы находитесь на странице: 1из 14

"PLAISIR" S.R.L. C.F. 1015600027149.

Книга по ЗП за Decembrie 2021 Страница - #P расчпечатан #D, #T

Обновить Настройка
Книга по ЗП (Отчет по начисленным доходам, отчислениям и удержаниям) за Decembrie 2021
Сотрудник / Начислено Направлено
Начислено Пенс. фонд Соц. фонд Мед инд Мед юр ПН
месяц больничные на выдачу
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8
Balan Gheorghe Andrei
Decembrie 2021 3,900.00 7,800.00 702.00 599.76
Итоги 3,900.00 7,800.00 702.00 599.76
Blanovschi Carolina
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8
Decembrie 2021 3,900.00 7,800.00 702.00 509.76
Итоги 3,900.00 7,800.00 702.00 509.76
Blanovschi Vadim
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8
Decembrie 2021 4,100.00 8,200.00 738.00 553.44
Итоги 4,100.00 8,200.00 738.00 553.44
Botizat Sabina
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8
Decembrie 2021 3,500.00 7,000.00 630.00 512.40
Итоги 3,500.00 7,000.00 630.00 512.40
Botnarenco Maria
1 2 2.1 3 4 5 6 7 8
Decembrie 2021 3,726.00 7,226.00 650.34 387.18
Итоги 3,726.00 7,226.00 650.34 387.18
"PLAISIR" S.R.L. Cod fiscal: 1015600027149

Borderou de calcul nr pentru Decembrie 2021

Foi de boala de Indreptat spre Asigurare


№ Subdiviziune / Salariat Sold initial 531.1 Salariu Concediu Impozit pe venit Achitat Informatie
la angajator achitare medicala
Balan
1 Gheorg 3,900.00 7,800.00 7,800.00 702.00 599.76 6,498.24
he
Blanovs
2 chi 3,900.00 7,800.00 7,800.00 702.00 509.76 6,588.24
Carolin
Blanovs
3 chi 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 553.44 6,908.56
Vadim
Botizat
4 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Sabina
Botnare
5 nco 3,500.00 7,226.00 7,226.00 650.34 387.18 6,188.48
Maria
Burlacu
6 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Mihail
Calugar
u Lilia
7 Ghenad 3,100.00 4,178.26 4,178.26 376.04 204.26 3,597.96
ie
Calugar
u
8 Stanisla 3,100.00 6,200.00 6,200.00 558.00 425.04 5,216.96
v
Ceban
9 Lidia 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Andrei
Cecati
10 5,000.00 10,000.00 10,000.00 900.00 750.00 8,350.00
Andrei
Chiriac
11 3,800.00 7,600.00 7,600.00 684.00 577.92 6,338.08
Rodica
Chisca
12 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Mihai
Cimpan
13 Lilia 3,800.00 7,600.00 7,600.00 684.00 487.92 6,428.08
Vladimir
Climana
s
14 Parasc 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
ovia
Colac
15 3,650.00 7,300.00 7,300.00 657.00 520.92 6,122.08
Elena
Coloten
16 co 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Liubovi
Constan
17 3,500.00 7,226.00 7,226.00 650.34 537.08 6,038.58
tin Alisa
Dabija
18 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Angela
Donici
19 3,000.00 6,000.00 6,000.00 540.00 403.20 5,056.80
Elena
Guzun
20 3,100.00 6,200.00 6,200.00 558.00 425.04 5,216.96
Vera
Guzun
21 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 764.40 5,605.60
Victoria
Josanu
22 4,000.00 8,000.00 8,000.00 720.00 621.60 6,658.40
Irina
Lucase
nco
23 Alexand 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
rina
Malac
24 Valentin 3,650.00 7,300.00 7,300.00 657.00 500.16 6,142.84
a Mihail
Manoli
25 4,800.00 7,930.43 593.41 8,523.84 713.74 614.01 7,196.09
Stefan
Maritoi
26 3,500.00 7,226.00 7,226.00 650.34 537.08 6,038.58
Larisa
Matasa
27 3,576.09 7,076.09 7,076.09 636.85 268.71 6,170.53
Elena
Maxim
28 Georget 3,650.00 7,300.00 7,300.00 657.00 520.92 6,122.08
a
Maxim
29 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Tamara
Mihai
30 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Virgilia
Moldova
nu
31 Tatiana 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Foma
Muntea
32 3,800.00 7,600.00 7,600.00 684.00 487.92 6,428.08
n
Nemtan
33 4,571.43 5,758.00 1,071.43 6,829.43 614.65 493.78 5,721.00
Ana
Pasnic
34 3,800.00 7,600.00 7,600.00 684.00 532.92 6,383.08
Cristina
Poromb
rica
35 Dorina 3,650.00 7,300.00 7,300.00 657.00 545.16 6,097.84
Victor
Privalov
36 a Olga 900.00 1,800.00 1,800.00 162.00 196.56 1,441.44
Serghei
Protsen
ko
37 Evgeny 5,506.25 4,370.16 2,492.61 6,862.77 617.65 749.41 5,495.71
Boris
Roman
38 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
Viorel
Rosca
39 3,000.00 6,000.00 6,000.00 540.00 324.36 5,135.64
Efimia
Schimb
40 atori 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Tatiana
Schiopu

41 Vladimir 3,650.00 7,300.00 7,300.00 657.00 545.16 6,097.84


Mihail
Sloboze
42 3,900.00 7,800.00 7,800.00 702.00 599.76 6,498.24
an Vera
Soltan
Angela
43 Gheorg 4,100.00 8,200.00 8,200.00 738.00 643.44 6,818.56
he
Soltan
44 Constan 5,870.00 11,740.00 11,740.00 1,056.60 1,282.01 9,401.39
tin
Spinu
45 3,000.00 6,000.00 6,000.00 540.00 403.20 5,056.80
Maria
Stirbu
46 3,500.00 7,000.00 7,000.00 630.00 512.40 5,857.60
Lilia
Surujiu
47 7,749.45 4,634.78 3,649.45 8,284.23 745.58 652.64 6,886.01
Marcel
Svet
48 1,696.39 1,273.00 423.39 1,696.39 114.57 1,581.82
Ruslan
Tataru
49 1,909.09 5,635.09 5,635.09 507.16 363.35 4,764.58
Irina
Zamsa
50 3,500.00 7,226.00 7,226.00 650.34 394.28 6,181.38
Ina
Znamen
scicov
51 Alexand 3,500.00 7,226.00 7,226.00 650.34 537.08 6,038.58
ra
Итого: 191,428.70 359,025.81 1,016.80 7,213.49 367,256.10 32,961.54 27,050.31 307,244.25

Conducatorul _____________________________
Директор Soltan Constantin
Contabil-sef _____________________________
Гл.бухгалтер Olaras Irina
Обновить Настройка
Расчетный листок за Decembrie месяц Расчетный листок за Decembrie месяц
Manoli Stefan таб.номер 00000115 Manoli Stefan таб.номер 00000115
Отработано дней 15, часов 120 Отработано дней 15, часов 120
ОСТАТОК ОСТАТОК
НА НА
НАЧАЛО НАЧАЛО
МЕСЯЦА МЕСЯЦА
ПО 4800.00 ПО 4800.00
НАЧИСЛЕ НАЧИСЛЕН
ННОЙ НОЙ
ЗАРПЛАТ ЗАРПЛАТЕ

НАЧИСЛЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ
- оклад 3130.43 - оклад 3130.43
- больничные за счет работодателя 593.41 - больничные за счет работодателя 593.41
Итого начислено: 3723.84 Итого начислено: 3723.84

НАПРАВЛЕНО НА ВЫДАЧУ 8523.84 НАПРАВЛЕНО НА ВЫДАЧУ 8523.84

УДЕРЖАНИЯ УДЕРЖАНИЯ
- подоходный налог 614.01 - подоходный налог 614.01
- медицинское страхование 713.74 - медицинское страхование 713.74
Итого удержано: 1327.75 Итого удержано: 1327.75
К К
ВЫПЛАТЕ ВЫПЛАТЕ
НА РУКИ НА РУКИ В
В ТЕКУЩЕМ
ТЕКУЩЕМ 7196.09 МЕСЯЦЕ 7196.09

ВЫДАНО ИЗ КАССЫ 7196.09 ВЫДАНО ИЗ КАССЫ 7196.09


Обновить Настройка
Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit din salariu si
din alte plati efectuate de catre angajator in folosul angajatului, precum si
din platile achitate in folosul persoanelor fizice care nu practica activitate
de intreprinzator pentru serviciile prestate si/sau efectuarea de lucrari

FISA PERSONALA
de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si a altor plati efectuate de catre angajator in folosul
angajatului pe anul 2021, precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati
in lei
1. Date generale privind angajatorul
1.1. Denumirea angajatorului "PLAISIR" S.R.L.
1.2. Codul fiscal al angajatorului 1015600027149
1.3. Denumirea angajatorului reorganizat
1.4. Codul fiscal al angajatorului reorganizat
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele si prenumele Manoli Stefan
2.2. Codul fiscal 2004009060414
2.3. Domiciliul Glodeni, s.Cobani
2.4. Codul fiscal al sotului (sotiei)
2.5. Data angajarii la serviciu 23.03.20
2.6. Data concedierii din serviciu . .
2.7. Data restabilirii la serviciu
3. Suma restantei la platile salariale pentru anul precedent #
4. Informatia privind suma scutirilor care se acorda conform legislatiei pentru anul curent

Dat
a
pre
zent
arii
Cer
erii
priv
ind
aco
rdar
ea
scut
irii

Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferenta fiecarei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Su
ma
lun
ara
2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00
a
scu
tiril
or

6. Suma totala a scutirilor pentru anul curent # # # ## ## # # # ## ## # # #


7. Suma restantei la platile salariale la finele anului curent # # # ## ## # # # ## ## # # #
Data Suma venitului indreptat Numarul de Suma Suma Primele de Suma venitului Contributiile Venitul Impozitul Impozitul
efectuarii spre achitare sau platii luni scutirilor venitului asigurare cumulativ de la individuale impozabil calculat din pe venit
platii in efectuate in folosul cumulativ de obligatorie care se de asigurari venitul aferent
la care se determina
folosul angajatului de asistenta sociale de impozabil retinerii/
determina contributiile
angajatul medicala stat obligatorii restituirii (+/-
curenta cumulativ
de la inceputul
perioadei
fiscale
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
10.02.21 4,800.00 4,800.00 2 4,200.00 4,800.00 432.00 0.00 0.00 168.00 20.16 ## # # #
10.03.21 4,800.00 9,600.00 3 6,300.00 9,600.00 864.00 0.00 0.00 2,436.00 292.32 ## # # #
18.04.21 4,800.00 14,400.00 4 8,400.00 14,400.00 1,296.00 0.00 0.00 4,704.00 564.48 ## # # #
27.05.21 13,929.19 28,329.19 5 10,500.00 28,329.19 2,549.63 0.00 0.00 15,279.56 1,833.55 ## # # #
09.07.21 654.55 28,983.74 7 14,700.00 28,983.74 2,608.54 0.00 0.00 11,675.20 1,401.02 ## # # #
05.08.21 4,800.00 33,783.74 8 16,800.00 33,783.74 3,040.54 0.00 0.00 13,943.20 1,673.18 ## # # #
01.09.21 4,800.00 38,583.74 9 18,900.00 38,583.74 3,472.54 0.00 0.00 16,211.20 1,945.34 ## # # #
07.10.21 4,800.00 43,383.74 10 21,000.00 43,383.74 3,904.54 0.00 0.00 18,479.20 2,217.50 ## # # #
04.11.21 4,800.00 48,183.74 11 23,100.00 48,183.74 4,336.54 0.00 0.00 20,747.20 2,489.66 ## # # #
03.12.21 4,800.00 52,983.74 12 25,200.00 52,983.74 4,768.54 0.00 0.00 23,015.20 2,761.82 ## # # #
31.12.21 3,130.43 56,114.17 12 25,200.00 56,114.17 5,050.28 0.00 0.00 25,863.89 3,103.67 ## # # #

Вам также может понравиться