Вы находитесь на странице: 1из 1

Ministerul Educaţiei Naţionale Numele şi prenumele: ______________________________

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Şcoala: __________________________________________


Școala Gimnazială “C. Parfene” Vaslui Localitatea şi judeţul: ______________________________
Asociaţia Culturală Europea
Profesor: ________________________________________
Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” Sala de clasă nr: ____
Ediţia a XVI-a – 18 mai 2019
Nota acordată:_________
Membrii comisiei_______ Secţiunea LIMBA RUSĂ
_____________________ Categoria Juniori 1 – clasele V-VI, nivel A1

Subiecte:

Subiectul I. Переведите этот текст на румынский язык. (4.5)


,,Как я изучил русский язык"

Вы любили иностранные языки  в школе? Что для вас самое трудное в иностранном языке?
( говорить, понимать, что говорят; читать; писать, говорить правильно/ грамматика? Когда и с какой
целью вы начали изучать русский язык? Что вы делаете , чтобы лучше  знать  этот язык? Можете ли вы
посоветовать, как  лучше заниматься  языком? Как ты изучил русский язык? Как изучать языки.   
Сколько сейчас в мире языков? Трудно ответить на этот вопрос. Одни специалисты говорят, что 2500, а
другие что-5000. Дело том что не всегда можно точно сказать, где язык , а где диалект. Когда родился
первый человеческий язык?

Subiectul II. Переведите этот текст на русский язык. (4.5)


,,Eu iubesc foarte mult limba rusă’’
După părerea mea, cunoașterea unei limbi străine ne deschide nouă tuturor porțile spre o nouă lume.
Dacă știți bine o limbă străină, atunci voi puteți discuta cu străinii și acest lucru vă ajută să vă înțelegeți unul cu
altul.

Notă: Se acordă un punct din oficiu

Pagina 1

Вам также может понравиться