Вы находитесь на странице: 1из 4

Tema 9

1. 2,5,8,11,……..
a) Observam ca e din 3 in 3=>urmatorii trei termini sunt: 14 si 17
b) Formula este:2+3*1=5
2+3*2=8…….. =>al 100-lea termen este: 2+3*99=299
c) T10=2+3(10-1)=29
S primilor 10 termeni=(29+2)*10:2=155

2. 8,13,18,23
a) 28,33
b) Sirul este din 5 in 5 =>8+5*2018=10098
c) A=2023=? A=(2023-8):5+1=404

3. x1=12 x2=21 x3=30 x4=39 observam ca e din 9 in 9


a) x5=39+9=48 x12=12+9*11=111 x50=12+9*49=453
b) x10=12+9*9=93=>S=(12+93)*10:2=525 S=525
c) 2019=12+9*(x-1)=>x=(2019-12):9+1 x=224

4. Pg. 16 —> pg. 65=> 65-16+1=50

5. 160 pg.
1—>9=>10 cifre
10—>99=>(99-10+1)*2=180 cifre
100—>160=>(160-100+1)*3=183 cifre
Total:10+180+183=373 cifre

6. 20c
c1=19p
c2=18p
c3=17p
.
.
.
.
.
.
.
.
c19=1p
S=1+2+3+4+5+6+7+…+19
S=(19+1)*19:2
S=190p R: 190 partide de sah

7. A) 3+5+7+…+2013-2-4-6-…-2012=?
3+5+7+…+2013-(2+4+6+…+2012)=?
(2013-3):2+1=1006 nrt.
3+5+7+…+2013=(2013+3)*1006:2=>S1=1014048
(2012-2):2+1=1006 nrt.
2+4+6+…+2012=(2012+2)*1006:2=>S2=1014048
3+5+7+…+2013-(2+4+6+…+2012)=1014048-1014048=0
R: 0

B)102+101-100-99+98+97-96-95+….+6+5-4-3+2+1=?
(102-3):1+1=100 scaderi a caror rezultat este 2 (102-100,…….,5-3)
100*2+2+1=203
R: 203

8. X=9+99+999+….+9999…..9
De 100 de ori 9
9=10-1
99=100-1
999=1000-1
9999=1000-1
.
.
.
.
.
.
.

S=11…………1-1*100=11….1011
De 101 ori

S=11….1011
De 98 de ori R: Suma cifrelor = 100

Suma cifrelor=9*1+9*2+9*3+…+9*100
Sc=9(1+2+3+…+100)
S=(100+1)*100:2=5050
Sc=9*5050
Sc=45450

9. x+3x+5x+…+99x=2500
x(1+3+5+…+99)=2500
nr de termini: (99-1):2+1=50
S=(99+1)*50:2
S=2500
X*2500=2500=>x=1 R: x=1

10. a1+a2+a3+a4+a5+…+a31=959
29+29+29+29+…+29=899
959-899=60
2*30=60=>primele 30 de nr. vor fi 31, iar urtimul va fi 29 (ar putea fi si penultimul, antepenultimul…..)

1+3+5+7+9+…+?=959
T31=2*31-1
T31=61
1+3+5+7+9+…+61=959 (?)
Nr termeni: (61-1):2+1=31
S=(61+1)*31:2=961
961-952=9=> ca vom mai scadea la nr. 12 , 9 avand atunci 2 termeni egali (sunt mai multe posibilitati)

11. 3, 7, 11, 15, …


a) 19, 23, 27
b) Formula este:7=2*4-1=>t100=100*4-1=399
c) t20=20*4-1=79=>S=(3+79)*20:2=820
12. 1, 8, 15, 22, ...
A) 29, 36
B) T2010=1+7(2010-1)=1+2009*7=14063+1=14064
T2010=14064
C) 2003=1+7(X-1)
2003=1+7X-7
7X-7=2002
X=2009:7
X=287 R: 2003 este al 287-lea termen din sir

13. 1938577695……19952014
a) 1938577695114……19952014
b) 1938577695114……19952014
2014:19=106 (a 106-ea grupa este 2014)
200:4=50 (grupe de cate 4)
106-50=56
56+1=57 (grupa pe locul 200)
57*19=1083=>pe locul 200 se afla cifra 1
SAU
2014-49*19=1083

Вам также может понравиться