Вы находитесь на странице: 1из 3

Радуйся, Невесто Неневестная

Иеромонах Роман

° b4 j j j j j œj œj œj j
Мирно
С.
& 4 œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ œ œ™
Ϫ
j
œœ ˙
3
4 œœ œœ œœ œœj 44
А.
J J J J J J J J J J
1. Ста - нем пред Ца - ри - це - ю Не - бе - сно - ю в скор - би не - у -

œœ ™ œœj œœj 4
2. Ра - дуй - ся, нам по - мощ по - да - ю - ща - я! Вер - ных бла - го -
j œj œj œj œj œj œj œj œj ˙˙
™ 3 œœ
œ œœ
?b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ
¢ 4J J J J J J J J œ 4 J J 4
Т.
Б. J
1. Ста - нем пред Ца - ри - це - ю Не - бе - сно - ю вскор - би не - у -
2. Ра - дуй - ся, нам по - мощ по - да - ю - ща - я! Вер - ных бла - го -

° b4 j j j j j j j œj œj j
œœ œœj œœj œœ ˙˙
4
j
& 4 œœ œœ œœ œœ œœ œJ œ œœ œ™
œ™ œœ ˙˙
J J J J J J J J J J J J
теш - ны - е сво - ей, ра - дуй - ся, Не - ве - сто Не - не - ве - стна - я,

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ # œœ ™™
j œj œj
дать - ю о - си - яй. Ни - ко - го е - щё к Те - бе гря - ду - ще - го,

œj œj œj œj ˙ j j j j j œ œj ˙
?b 4 œ œ œ œ ˙
¢ 4J J J J J J J J J J J J œJ ˙
теш - ны - е сво - ей, ра - дуй - ся, Не - ве - сто Не - не - ве - стна - я,
дать - ю о - си - яй. Ни - ко - го е - щё к Те - бе гря - ду - ще - го,

° b j j j j j j j œœj œj œj
7
j j j j j
& œœ œœ œœ œœ œœ
J J J J J
œœ œœ # œœj ˙w #˙ œœ œœ œœ œœ œ J œJ œ
J J J J J J J J J
ра - дуй - тесь, мо - ля - щи - е - ся Ей. ра - дуй - ся, Не - ве - сто Не - не -

œj œj œj œj # œj
не от - верг - ла Ра - до - сте мо - я. Ни - ко - го е - щё к Те - бе гря -

œj œj œj ˙w œ nœ œœj œœj œœj œœj œj œj œj œj


?b
¢ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ J J J J œ œ œ œ
J J J J
ра - дуй - тесь, мо - ля - щи - е - ся Ей. ра - дуй - ся, Не - ве - сто Не - не -
не от - верг - ла Ра - до - сте мо - я. Ни - ко - го е - щё к Те - бе гря -

° b j j
™™
œ œj
10
j j j œ j j j Œ
& Ϫ
œ™ œœ ˙˙ œœ œœ œ œJ # œ œœ œœ œœ ˙™
J J J J J J J J
ве - стна - я, ра - дуй - тесь, мо - ля - щи - е - ся Ей.


ду - ще - го, не от - верг - ла Ра - до - сте мо - я.

# œœj œœj œœj œj œj œj ˙˙ ™™


˙˙
? b œœ ™ œœj œœj œj ™™
¢ J J J œJ œJ œJ œJ Œ
J J
ве - стна - я, ра - дуй - тесь, мо - ля - щи - е - ся Ей.
ду - ще - го, не от - верг - ла Ра - до - сте мо - я.
° b
2

™™ œj j œj j œj œj œœj œ
j j
œœ œœj 44
13

œ™ j 3 œœ
& œJ œœJ œJ œœJ œJ œJ J œJ œ™ œœ ˙ 4 œœ
J J J
3. Ра - дуй - ся, Зе - мле о - бе - то - ва - ни - я! Слы - шишь как Те -

œœ ™
4. Ра - дуй - ся, Вла - ды - чи - це Дер - жав - на - я! Цер - ковь пра - во -

j œj œj œj œj œj œj œj œj ˙˙ œœj œœj 4
? b ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ 3 œœ
œ œœ
¢ J J J J J J J J
œ
J 4 J J 4
3. Ра - дуй - ся, Зе - мле о - бе - то - ва - ни - я! Слы - шишь как Те -
4. Ра - дуй - ся, Вла - ды - чи - це Дер - жав - на - я! Цер - ковь пра - во -

° 4 j j j j j j j j œj œj j
16

&b 4 œœ œœ œœj œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ™
Ϫ
j
œœ ˙˙
J J J J J J J J J J J J J
бе на - род по - ёт. Ра - дуй - ся, по - гиб - шим всем Взы - ска - ни - е,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ # œœ ™™
слав - на - я, взы - грай. Ра - дуй - ся, На - деж - до пра - во - слав - на - я,
j œj œj œj ˙ j œj
œ j j j j j j œ œj ˙
? 4 œ ˙
¢ b 4 œJ œJ œJ J J J J J J J J J œJ ˙
бе на - род по - ёт. Ра - дуй - ся, по - гиб - шим всем Взы - ска - ни - е,
слав - на - я, взы - грай. Ра - дуй - ся, На - деж - до пра - во - слав - на - я,

° b j j j j j j œœj œj œj
19
j j j j j j
& œœ œœ œœ œœ
J J J J
œœ œœ œœ # œœj ˙w #˙ œœ œœ œœ nœœ œ J œJ œ
J J J J J J J J J J
ра - дуй - ся, Взы - ска - ни - е мо - ё. Ра - дуй - ся, по - гиб -шим всем Взы -
не о - ста - ви мой по - гиб -ший край. Ра - дуй - ся, На - деж - до пра - во -

œj œj œj œj # œj œj œj œj ˙w œ nœ œœj œœj œœj œœj œj œj œj œj


?b
¢ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ J J J J œ
J
œ œ œ
J J J
ра - дуй - ся, Взы - ска - ни - е мо - ё. Ра - дуй - ся, по - гиб -шим всем Взы -
не о - ста - ви мой по - гиб -ший край. Ра - дуй - ся, На - деж - до пра - во -

° b j
j j œ œj œj œj œj j Œ ™™
22
j
& Ϫ
œ™ œœ ˙˙ œœ œœ œ œ # œ œ œ œœ ˙™
J J J J J J J J J
ска - ни - е, ра - дуй - ся, Взы - ска - ни - е мо - ё.
слав - на - я, не о - ста - ви мой по - гиб - ший край.

# œœj œœj ˙˙
? b œœ œœj œœj œœj œœj œj œj œj œj ˙˙ ™™ Œ ™™
¢ J J J J J J œ œ œ œ
J J J J
ска - ни - е, ра - дуй - ся, Взы - ска - ни - е мо - ё.
слав - на - я, не о - ста - ви мой по - гиб - ший край.
° b
3

™™ œj j œj j œj œj œœj œ
j j
œœ œœj 44
25

œ™ j 3 œœ
& œJ œœJ œJ œœJ œJ œJ J œJ œ™ œœ ˙ 4 œœ
J J J
5. Бьет - ся о - суж - дён - но - е в гру - ди мо - ей, вот я пред То -

œœ ™
6. Будь Бла - го - сло - вен - на, Ми - ло - серд - на - я, да - же ес - ли
j œj œj œj œj œj œj œj œj ˙˙ œœj œœj 4
? b ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ 3 œœ
œ œœ
¢ J J J J J J J J œ
J 4 J J 4
5. Бьет - ся о - суж - дён - но - е в гру - ди мо - ей, вот я пред То -
6. Будь Бла - го - сло - вен - на, Ми - ло - серд - на - я, да - же ес - ли

° 4 j j j œj ˙ j j
28
j j j j j œ œ œœj j
&b 4 œœ
J
œœ œœ œJ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œJ œJ J
Ϫ
œ™ œœ ˙˙
J J J J J J J J
бо - ю здесь сто - ю, Ра - дуй - ся, Звез - до Не - за - хо - ди - ма - я,

œœj œœ œœ # œœ ™™
j j j
œj œj œj ˙˙ œj ˙
мне го - реть в ог - не, ра - дуй - ся, Зас - туп - ни - це У - серд - на - я,
œ
?b 4 œ œœj œœj œœj œœj œœj
¢ 4J œ
J
œ œJ
J J J J J J J J J œJ ˙
бо - ю здесь сто - ю, Ра - дуй - ся, Звез - до Не - за - хо - ди - ма - я,
мне го - реть в ог - не, ра - дуй - ся, Зас - туп - ни - це У - серд - на - я,

° b j j j j j j j œœj œj œj
31
j j j j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœj # œœj ˙w #˙ œœ œœ œœ nœœ œ J œJ œ
J J J J J J J J J J J J J J
про - све - ти - ши Сы - ном тьму мо - ю. Ра - дуй - ся, Звез - до Не - за - хо -
за Тво - и мо - лит - вы о - бо мне ра - дуй - ся, Зас - туп - ни - це У -

œj œj œj œj # œj œj œj œj ˙ œ nœ œœj œœj œœj œœj œj œj œj œj


?b
¢ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ w J J J J œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
про - све - ти - ши Сы - ном тьму мо - ю. Ра - дуй - ся, Звез - до Не - за - хо -
за Тво - и мо - лит - вы о - бо мне ра - дуй - ся, Зас - туп - ни - це У -

° b
Œ ™™
j
j j œ œj œj œj œj j
34 (замедляя в конце---------------------------------------------------------------)
j
& Ϫ
œ™ œœ ˙˙ œœ œœ œ œ # œ œ œ œœ ˙™
J J J J J J J J J
ди - ма - я, про - све - ти - ши Сы - ном тьму мо - ю.
серд - на - я за Тво - и мо - лит - вы о - бо мне

# œœj œœj ˙˙
? b œœ œœj œœj œœj œœj œj œj œj œj ˙˙ ™™ Œ ™™
¢ J J J J J J œ œ œ œ
J J J J
ди - ма - я, про - све - ти - ши Сы - ном тьму мо - ю.
серд - на - я за Тво - и мо - лит - вы о - бо мне

Вам также может понравиться