Вы находитесь на странице: 1из 3

Урок 27

Ziua mea de lucru - Мой рабочий день


     Eu mă scol la ora şase. Fac gimnastică şi plec în camera de baie. Mă spăl pe mâini, pe faţă
cu apă rece şi pe corp cu apă caldă. Folosesc întotdeauna săpunul. În fiecare diminiaţea şi
seară mă spăl pe dinţi. Îmbrac hainele de zi şi mă pieptăn. Fac puţină ordine în camera mea.
La ora şapte iau dejunul, iar peste o jumătate de oră plec la serviciu. Lucrez şapte ore: de la
ora 8 dimineaţa până la 5 după masă. Între orele 1 şi 2 după amiază am pauză de prânz când
iau masa.După serviciu fac piaţa şi apoi merg acasă. Mă ocup cu diferite treburi casnice. În
timpul liber citesc, privesc televizorul sau discut cu membrii familiei. La ora 8 seara iau cina.
Mă culc la ora unsprezece (11).

Apă Вода день


Corp Тело Cald теплый
Dinte Зуб Домашни
Casnic й
Faţă Лицо
Fiecare Каждый
Haină Одежда
Întotdeaun
Jumătate Половина a Всегда
Mâna Рука Холодны
Pauza de Обеденны Rece й
prânz й перерыв Ежедневн
Săpun Мыло Zilnic о

Serviciu Работа Oră Час

Treabă Дело свободны


Liber й
Zi de lucru Рабочий

A se îmbrăca, mă îmbrac = Одеваться, я одеваюсь


A ocupa, ocup =Заниматься, я занимаюсь
A pieptăna, pieptăn = Расчесываться, я расчесываюсь
A se scula, mă scol=Просыпаться, я просыпаюсь
A spăla, spăl= Умываться, я умываюсь

Что-то обосновывать
Почему ты не пришёл / не пришла? De ce nu ai venit?
Я был болен / была больна. Am fost bolnav.
Я не пришёл, потому что я был болен / была Nu am venit, pentru că am fost
больна. bolnav.

Почему она не пришла? De ce nu a venit?


Она была уставшей. Ea era obosită.
Она не пришла, потому что она была Ea nu a venit, pentru că era obosită.
уставшей.

Урок 27

Ex.1  Completaţi cu: care (который, которая), pe care (которого, которую), cu care (с
которым, с которой), despre care (про которого, про которую):

1. Tânărul   l-am întâlnit este nepotul meu.

2. Persoana   aţi vorbit este vecina noastră.

3. Băiatul   vine este fiul lor.

4. Filmul   aţi vorbit este de anul trecut.

5. Maşina   merge la birou este a firmei.

6. Bicicleta,   s-a stricat, e dusă la reparat.

Неопределенные местоимения
Существуют следующие типы неопределенных местоимений:

1. Простые unul, una один, одна, altul, alta другой, другая


местоимения:
atât столько, столько-то
2. Сложные
местоимения:
       fie- + care, ce fiecare каждый, любой, fiece каждый

       ori- + care, oricare, oricine всякий, любой, orice всякий,


cine, cе любой

       cine, ce, cât + - cineva кто-то, кто-нибудь, ceva что-


va то, câtva несколько

       vre- + unul, vreunul какой-то, vreuna какая-та


una
altcineva кто-нибудь другой, altceva что-
       alt- + cineva, нибудь другое
ceva

Отрицательные местоимения

Существуют следующие отрицательные


местоимения: nimeni никто, nimic ничто, niciunul ни один, niciuna ни одна.

Местоимение nimeni изменяется только по падежам:


И. nimeni – никто
Р. al (a, ai, ale) nimănui – ничей, ничье, ничья,
Д. nimănui ничьи
В. pe nimeni – никому
– никого

Местоимение nimic не изменяется.

Вам также может понравиться