Вы находитесь на странице: 1из 6

PROBLEME ENERGETICE IN REPUBLICA MOLDOVA SI

SOLUTIONAREA LOR.

TALPIS Nicolai,
masterant Economie si Administrarea
Afacerilor Universitatea de Studii Europene
din Moldova

Abstract: Moldova is at a high energy issues, now it has no own sources of


electricity. The solution to this problem is to invest in renewable energy
sources that can rid the country of this problem and therefore will have
economic growth. Green energy sources is increasingly visible in Europe
and other countries therefore need to take example from them and
implement in our home.
Cuvinte cheie: Resurse regenerabile, Panouri Folovoltaice, Energie
Hidraulica, Turbine Eoliene
ÎЧ prezent ьЧ Republica Moldova, П�Ы� rezerve de energie
proprii, s-au agravat probleme, legate de accesul ei la surse de energie
ОХОМЭЫТМ� stabile.
ÎЧ МТЮНК ПКpЭЮХЮТ Мă �КrК ЧШКsЭră РОШРrКПТМ ОsЭО sТЭЮКЭă ьЧЭrО UМrКТЧК şТ
RШЦсЧТК, МКrО КЮ ЮЧ pШЭОЧ�ТКХ НОsЭЮХ НО ЦКrО pОЧЭrЮ prШНЮМОrОК ОЧОrРТОТ
ОХОМЭrТМО, КМОsЭ ЭТp НО ОЧОrРТО НОvТЧО НТspШЧТЛТХ ЧЮ pОЧЭrЮ ЭШ�Т.
PrШЛХОЦО sТЦТХКrО КpКr şТ ьЧ ЮЭТХТгКrОК РКгОХШr ЧКЭЮrКХО şТ К МărЛЮЧОХШr. ÎЧ
prТЦЮХ rсЧН, НТЧ МКЮгК МШsЭЮХЮТ rТНТМКЭ КХ КМОsЭШrК, şТ, ьЧ КХ НШТХОК rсЧН, НТЧ
МКЮгК pЮЭОrТТ НО МЮЦpărКrО sМăгЮЭО К pШpЮХК�ТОТ НТЧ MШХНШvК. TШЭ ЦКТ НОs
sО ПКМО sТЦ�ТЭă ТЧМКpКМТЭКЭОК ЦКТ ЦЮХЭШr ШКЦОЧТ să pХăЭОКsМă sОrvТМТТХО
sectorului energetic cu tarife noi.
ÎЧ КМОsЭ sОЧs, ЮЧ ЧЮЦăr ЭШЭ ЦКТ ЦКrО НО ШКЦОЧТ sЮЧЭ ьЧ МăЮЭКrОК sЮrsОХШr НО
ОЧОrРТО КММОsТЛТХО şТ ТОПЭТЧО. PОЧЭrЮ ьЧМăХгТrОК МКsОХШr ьЧ ЭТЦpЮХ ТОrЧТТ ьЧ
гШЧОХО rЮrКХО КНОsОК sЮЧЭ ПШХШsТЭО ХОЦЧО НО ПШМ şТ МărЛЮЧО. TШЭШНКЭă, КsЭăгТ
ЧЮ ПТОМărЮТ ьТ pОrЦТЭО ЛЮгЮЧКrЮХ să ПШХШsОКsМă МărЛЮЧТТ. PrТЧ ЮrЦКrО pОrsТsЭă
ЭăТОrТ ПШrОsЭТОrО НО МăЭrО pШpЮХК�ТК rЮrКХă.
PrШЛХОЦК НО ШЛ�ТЧОrО şТ НО МШЧvОrsТО К ОЧОrРТОТ prОШМЮpК МОК ЦКТ
ЦКrО prШЛХОЦК К sОМШХЮХЮТ. FШrЦК МОК ЦКТ ЮЧТvОrsКХă НО ОЧОrРТО ОsЭО
electricitatea aceasta fiind energia de baza care poate inlocui orice alt tip de
ОЧОrРТО. AМОКsЭК ОsЭО prШНЮsă НО МОЧЭrКХОХО ОХОМЭrТМО şТ НТsЭrТЛЮТЭă ьЧ rсЧНЮХ
ЮЭТХТгКЭШrТХШr prТЧ ТЧЭОrЦОНТЮХ rО�ОХОХШr ОХОМЭrТМО НО sОrvТМТТХО МШЦЮЧКХО.
NОМОsТЭă�ТХО НО ОЧОrРТО МШЧЭТЧЮă МШЧsЭКЧЭ să МrОКsМă. CТvТХТгК�ТК
ЧШКsЭră ОsЭО НТЧКЦТМă. OrТМО НОгvШХЭКrО ЧОМОsТЭă, ЦКТ prОsЮs НО ЭШКЭО,
МШЧsЮЦЮХ ОЧОrРТОТ ОХОМЭrТМО, ТКr МЮ ОМШЧШЦТТХО ЧК�ТШЧКХО, ОбТsЭОЧЭО ьЧ ЦЮХЭО
КХЭО �ărТ, ЧО pЮЭОЦ КşЭОpЭК ХК КpКrТ�ТК prШЛХОЦОХШr НО ОЧОrРТО РrКvО. MКТ
1
ЦЮХЭ МК КЭсЭ, ьЧ ЮЧОХО �ărТ ОХО НОУК ОбТsЭă.

2
CСТКr НКМă МrТгК ОЧОrРОЭТМă vК ПТ ОvТЭКЭă, ХЮЦОК, ЦКТ НОvrОЦО sКЮ ЦКТ
ЭсrгТЮ, ьЧ ЦШН ТЧОvТЭКЛТХ, sО vК МШЧПrЮЧЭК МЮ ПКpЭЮХ Мă prТЧМТpКХТХО ЭТpЮrТ НО
МШЦЛЮsЭТЛТХТ МШЧvОЧ�ТШЧКХТ vШr ПТ ОpЮТгК�Т.
Rezerve de petrol, РКг şТ МărЛЮЧО ЧЮ sЮЧЭ ТЧПТЧТЭО. CЮ МсЭ ЦКТ ЦЮХЭ
ПШХШsТЦ КМОsЭО ЭТpЮrТ НО rОsЮrsО ОЧОrРОЭТМО, МЮ КЭсЭ ЦКТ pЮ�ТЧО ОХО НОvТЧ şТ ЭШЭ
ЦКТ sМЮЦp ьЧ ПТОМКrО гТ ЧО МШsЭă.
Republica Moldova la nivel energetic se afla ,,cu un picior in aer si
unul pe un varf de cuЭТЭ” , НО МО spЮЧ КsЭК? PОЧЭrЮ МК sЮЧЭ Ш ЦЮХЭТЦО НО
factori, precum cei politici si economici care ar putea starni un adevarat
razboi la nivel energetic cu marii producatori si distribuitori de energie
electrica, care evident sunt companii straine care au doar interes propriu de
crestere a capitalului.
Si care pot fi consecintele?
CШЧsОМТЧЭОХО ПТТЧН НОsЭЮХ НО ЦКrТ, ПТТЧНМК ШprТrОК ПЮrЧТгărТТ ОЧОrРТОТ
ОХОМЭrТМО pКrКХТгОКгă ЭШКЭО КМЭТvТЭă�ТХО, НОШКrОМО ьЧ ЛКгК prШМОsОХШr НО
prШНЮМОrО К ЭЮЭЮrШr ЦărПЮrТХШr este energia. La moment Republica Moldova
nu este pregatita pentru o astfel de provocare. De aceea trebuie mult de
lucrat la acest capitol si de gasit solutii.
Solutii pentru Republica Moldova la nivel energetic.
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca era petrolului se apropie de
sfarsit, din pacate cea a surselor de energie regenerabila este inca departe de
a-si face simtita prezenta in Republica Moldova, insa ne bucura mult faptul
ca alte tari au incercat si au reusit, de aceea fermele eoliene, cele de panouri
fotovoltaice este un exemplu minune pentru R. Moldova.
R. Moldova are la baza 4 solutii principale de echilibrare a situatiei
energetice.
• Energia solara - o alternativa atractivaSpre deosebire de sursele fosile de
energie, energia solara este infinita, din care motiv, omenirea in ultimile
decenii este nevoita sa elaboreze noi tehnologii solare capabile sa genereze
energie ieftina, independenta de orice alt tip de materie prima si ecologic
pura. Valoarea totala a energiei solare interceptata de pamint este de
178*109 MW, ceea ce e de 15000 de ori mai mult decit necesarul curent al
omenirii. Densitatea medie a fluxului radiant pe o suprafata orizontala
variaza intre 100-150 W/m2, in Europa Centrala. Valorile globale ale
energiei solare. Insasi panourile fotovoltaice, indeosebi cunoscute ca
panouri solare, sunt echipamente care transforma lumina in electricitate, pe
baza efectului fotoelectric. Reprezinta fara indoiala cea mai eleganta solutie
ecologica de producere a energiei electrice. Tehnologiile solare folosesc
energia soarelui pentru a produce caldura, lumina, apa calda si chiar aer
conditionat pentru locuinte si zona industriala. Panourile solare sunt una

3
cele mai populare surse de energie alternativa folosita pentru sistemele
electrice private si industriale. Oricine poate folosi aceasta energie.

FТР.1 К) ОЧОЫРТО ЬШХКЫ�; Л)ОЧОЫРТК ОШХТКЧК


Energia eoliana a avut impactul cel mai puternic la nivel mondial, in
special in ultimii sase ani. Potentialul energetic eolian este cel mai favorabil
pe litoralul Marii Negre, in zone montane si podisuri din Moldova . Fata de
totalul de 31.128 MW instalati pe glob. Marile avantaje ale utilizarii
energiei eoliene sunt protejarea mediului, costul de producere competitiv,
comparativ cu al centralelor clasice, timpul redus de montaj.
Biomasa – potential energetic uria
Biomasa este partea biodegradabila a produselor, deseurilor si
reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale,
silvicultura si industriile conexe, precum si partea biodegradabila a
deseurilor industriale si urbane. Biomasa reprezinta resursa regenerabila cea
mai abundenta de pe planeta. Aceasta include absolut toata materia organica
produsa prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima
forma energie utilizata de om, odata cu descoperirea focului.

FТР.3 EЧОЫРТО pО ЛТШЦКЬ�


Energia hidraulicaReprezinta capacitatea unui sistem fizic (apa) de a
efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare data in alta stare (curgere).
Datorita circuitului apei in natura intretinut de energia Soarelui, este
considerata o forma de energie regenerabila. Sfat: Solutiile energetice
4
alternative sunt nu numai un imperativ economic ci si unul ecologic. Prin
pШХЮКrОК pО МКrО Ш МКЮгКЦ, pЮЭОЦ ПКМО МК ХШМЮrТХО ЦТЧЮЧКЭО ьЧ МКrО ЧО
petrecem vacantele sa dispara, schimbarile climatice fiind parca modul
planetei de a ne atrage atentia asupra actiunilor noastre.

FТР.4 EЧОЫРТО СвНЫКuХТМ�


Republica Moldova sТЭЮКЭК ьЧ pКrЭОК МОЧЭrКХă sЮН-ОsЭТМă К Europei, la
vОsЭ ПТТЧН ЦărРТЧТЭă НО rсЮХ PrЮЭ, МКrО ПШrЦОКгă РrКЧТţa cu RШЦсЧТК, iar la
nord, sud şТ ОsЭ sО ьЧvОМТЧОКгă МЮ Ucraina, 2 rauri care poate
minimiza problema energetica a Moldovei prin construirea centralelor
hidroelectrice performate de un mare randament si o mare capacitate de
producere.
Concluzii
Prin aplicarea acestor modele-metode, R. Moldova va fi in stare sa-si
confrunte marea problema energetica si aducerea unui mare avantaj de
crestere economica la nivel national, prin marirea PIB-ului si minimizarea
importului de energie electrica, gaze si alti combustibili.
Prin urmare, soare avem, vant avem, biomasa avem, rauri avem, nu ne
ramane decat sa constientizam existenta acestor resurse si sa le exploatam.

5
Fig.5 Harta potenţialului energetic
Bibliografie
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Industria_energetic%C4%83_%C3%AE
n_Republica_Moldova
2. http://particip.gov.md/categoryview.php?cat=205&l=ro
3. http://ecologgy.md/md/page/oare-republica-moldova-are-nevoie-de-
surse-de-energie-alternative
4. https://www.google.com/search?q=harta+vantului+moldova&biw=13
66&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wiBrcyostLJAhUGbRQKHbmiBewQsAQIKA#tbm=isch&q=energia
+solara&imgdii=KAzMuPql9cPq0M%3A%3BKAzMuPql9cPq0M%3
A%3BfzfJllHpVZyz1M%3A&imgrc=KAzMuPql9cPq0M%3A
5. http://ltnbenergie.webgarden.ro/menu/tipuri-de-energie/12-resurse-
alternative-de
6. http://www.cemm.utm.md/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=55%3Arenewable-energy&catid=35%3Aschools-and-
directions&Itemid=109&lang=ro

TENDINTELE ACTUALE ALE COMERTULUI EXTERIOR AL


REPUBLICII MOLDOVA
Viorica
TIHON Studenta la Universitatea de Studii Europene
din Moldova
Facultatea Stiinte
Economice Specialitatea
Finante si Banci
Abstract: External trade constitutes the entirety of loreign trade. It
includes both material flows of goods and services. It incudes: transport,
tourism, telecommunications, insurance, international, current transfers.
Every country and Moldova both developed and developing, it is
interested in important spheres of economy extindere .
Key-words: External trade, commercial exchanges, streams,
services.
Rezumat: Comertul exterior constituie totalitatea schimburilor
comerciale externe. El include atit fluxurile de bunuri material, cit si
serviciile. El include : transportul, turismul, telecomunicatiile, asigurarile
international, transferurile curente. Orice tara, atit si Moldova sau in curs
de dezvoltare este cointeresata de extinderea acestei importante sfere a
6

Вам также может понравиться