You are on page 1of 44

1.

Makedonija kako sveta zemja, kade prestojuva{e Apostolot Pavle na koj vo


son mu izlegol Makedonec i go zamolil ,, odi vo Makedonija i pomogniim,,

Kartite se zemeni od stara Biblija


1829 .

,
1830 .
.
.
,

, .


1831
.


Anatolia.
1832 . 60

.

1832 .
: ,
Otto I,,
Ludvig ,
.
te,
e ova .
Otto I, Toj Stranec,
.
. 10

. ,
, ,

, . ( (n
).
,
Grad Dr`avi~kite.
II, 02. 338
.... kaj Heronea grad dr`avi~kite vovede
trae 2000 .

(1790-1861) Jakob Philipp Fallmerayer,, Geschichte der Halbinsel Morea
: ( ,
narodi , tie tuka ne postojat.
.
Pausanias Strabo .
novi .
,
R .

, - ,
, , .
, .
e [iptarska ,
, ,
E ).
Pojasno i isto kako solza e objasneto koj se naogal 1830 . na
poluostrovot Morea ovoj pisdatel koj svojata kniga ja na lice mesto
od onoa videl
.
Zevgos
: -
. Zevgos te
(Arvanites) Vlasite (Valahen) .
samo .

, ()
Vlasite .
.
novite .
ta.

?
, ,
a , .
.
.

. ...
.

.
. .

.
ta , .
(Romei).
(Grk)
(Romei). (Grk) .

2.

13.07.1878,
:
, , , .
zona
Hazburskata .
.
Hazburskata .
, . 1878 .

. ,

, . 20
.


1878 .

.
.

. k.

.. .
, .


,
.
3.

- , ,
, , ,
...

:


. novo formiranite dravi
, ,
?.


. ,

,

.
.

, .

.


. ,
.
.

,
.
(: )
1902 .
.

.
,
.


,
.

,
.
.
.
.

, .
, .
,

.
.

, .

,
,
.
.
,
,
.

Gemixii
(

Samo`rtvuvawe)
13

29.04.1903 ..

.
, 1902 .
.
.... (
) 1893 . :
, , , ,
.
.
.
: , .

. ,
.
.

8 10

: 26,000
350,000 .
,
: 1000 , 5000 , 200
12,000 .
, . .

.
. ,
. 2
.
1912 1913 .

1/3.10.1903 . Mrzstag (Grad vo Germanija)


. II. ,
I.
.
. Mrzstag
.
.

.
, ,

.
.
,
.

Murctager plan koj se so~inuva{e od pove}e to~ki. Vo ovoj plan golemite dve
sili se dogovorile, kolku {to poveke }e se mo`i da se odlo`uva podmrduvawe
na granicite na Balkanot i se dogovorija da se vr{i golem pritisok vrz
Osmanliskoto Carstvo, da se sprovedat reformite, i da se reorganizira

xardarmerijata so evropski oficiri koj }e se naogaat vo Makedonija. I


podobruvawe na kvalitetot na `ivea~kata kako {ansa za prekin na nemirite
vo Makedonija. Iako Osmanliite ve}e vo februar najavija eden pozitiven
ruski-osterajhski projekt, negovoto realizirawe se slu~uvase mnogu bavno.
.
, .

. Ovie bandi imaa, naj stra{ni
zlostorstva izvr{eno, taka da so vakvi zlostorstva se proslavi i Albanskata
Brigada. 1904 1906 70 (43
, 28 ) 24
.

..
::

,
,
,

,
.


.
.

.
Georg i.V.
.
.
Pfortata

(20 30 1913 .)

:


,

,
1912 . .
Linie Enos-Midye
.
:: ,
.

. ,
. 22
1913 . .
,
,
.
. 1913 . .

, ,
, , .
: , , , , .
, , .
. 29
, : , .
.

Hasburska . (Otcepuvawe od Osmanliite 1912;formirana
so Princot Wilhelm zu Wien 1914 so glaven grad Duraco).
.
.

, .

. 1913 .
, .
,
.

(1912-1913)
,
1. 700 000.
.
:
, .
, .
, .
,
.
Se dojde do zaklu~ok:
, i sekoga{ pred
o~ite da go ima, oti rabota ima so edna od naj izdrzlivite rasi na svetot.
,
. .
,
. , oti
silata i otporot na eden narod se naogaat vo srednite i pobogatite sloevi,
tuka treba taa da se skr{i.

.
.
. 24 1923 .
,
.
, .
DREITEILUNG DES LANDES MAKEDONIEN
Ergebnis der beiden Balkankriege
Land
Bulgarien
Serbien
Griechenland
Montenegro
Albanien

qkm vor
96345
48303
64657
9080
Neu geschaffen

Qkm nach
112077
87358
121268
14256
32000

Einwohner vor
4329108
2957207
2635952
275000
Keine

Land
Griechenland
Serbien
Bulgarien
Albanien

qkm
34606
36790
3970
32000

von Makedonien
von Makedonien
von Makedonien
von Makedonien

Einwohner nach
4700150
4167207
4251952
515000
880000

Einw. In Mio.
1,616 000
1,121 000
0,371042
Unbekannt

Makedonier
Makedonier
Makedonier
Makedonier

, , , ,

.

,
, .
.
.
( )
: ,
18 .
; mnogu replesalii mora{e ovoj narod da pomine niz nego.

, ,
.
:

, ,
.
.
dvostrani.

: >><<, >><< >><<.
, , .
.
,
, , ,
.
.
,
. Carnegie-Kommission , ,
,
,
, ,
edna pribli`na zamisla za stradawata na ~ivilite vo makedonija gi
opi{al Edouard Juliat
,
.
,

.
. 23.12.1916 . , : ()
, , .
..
,
. >>Sykes-Picot-Dogovor<<
16.05.1916 ., ,
.

Hazburskoto Carstvo. 16.10.1918 .
,

.
-, .
, 1919 .


, .
.
.
.
: , , , .
.
.
, ,
.
,
.
, ,
.

, , .
,
.

.
,
.
, zboruvawe
na maj~injot jazik pogotovo i specjalno kaj decata predizvikuva{e strav i
kompleks na poniska vrednost taka da vo golemi delovi na regionite
ednostavno is~ezna.
,

. .
:

.

.
. ()
, .

, .

..

,

, .
,
1926 ,
.
, 1928
. 1930
.
1919 1937 , 2,800
.

1934 ,
I.
.

tajna
.
1934
,

.
,
.

: :
, .
,
, ...
, ,
.
Vlado Makedonski Crnozemski

:
, ,

.
, ,

. :: ,
. .
,
,
, ,
,
.
,

. , 10 1924 Work
Tajms :
, ,
, ,
, ,

.

..

(1914-1918)


. 1912-1919
, 1919 , ,
,

.

. ,
,
, ,
, .
.

8.

, 24 1923
.
:
( 650,000)
,
( )
.
.
;
,
.

(Miroven dogovor vo paris) quo 1919


. , 1946
( ).
>><< (
) , . 1967 .
- .
09.10.1934 .
I.
.
,
.
,
.
.
40
. ,
. ,

.
,
, ,
. ,
, .
, ,
samata javnost i pravdinata povaga ot toa,
; oni ne sakaat, koi se naogame na svetskata ranglista a
dovolno sme jaki, za da na{ite Nacionalni dr`avi sakaat da gi raspu{tat,
nie sme nemo}ni.
: , , , ,
, ,
.

..
1940 1945

1940 ,

.

. , ,

7 1939
.
. ,
, .
,
.
, ,
>>Capo del Governo<< ( ), .
. 28 1940
,
.


.
. ,
, .
,
.
.
.

.
,
.
!!

, 1878
. -
. -
. ,
, , , ,
.
- 1941 ,
.
.

.
.

,
.

,
,
,
, , ,
, .....

..


.
,
.
, ,
. .
,

, , ,


,
,
.

,
. , -

, .

, ,
, , ,
,
.
1941 ,
( ) ,

.
.
,
, : ,
, ,
, ,
. , ,
,
.

.
,
.

.


,
.

.
,

.
,
-
. ,
. , ,
, ,
-
, .,
.


,
.

,

.
,
. .
. .
.
, . ,
.
.


. ,
. ,
, ,
,
. ,
,
. ,
.
, , ,
,
, .

.. (1945(1945-1949):


Doktrinata ,

, Hegemonia , ,
.
.
,
.

1945 ,
. ,
.
,
:
Tamu
Tamu ima{e i se slu~uva{e ne{to
ne{to 
,. Tamu ima{e ne{to,
, . , ,
ar|osani teloj, se ostanati
tragi na makedonskata po~va.
, , 90 %
. .
:
, }
. : ,
.
, ,
, , , .
.
.
. 1943 ,
.

.
, ,
. 1944
.
.

Armijata na Germanija
. ,
. ,
. Germanskite voeni sili
.

. ,
.
.
. So dozvola na gr~kiot Kral Gorgi 2-ri koj vo ehsil `ivee{e vo
London. Toj saka{e da vo site krugovi ugledniot Ercbi{ov Damaskinos da go
stavi za regent, se dsodeka narodot na kralot ne mu obezbedi sigurno vra}awe
vo tatkovinata. Ajax,
Pirus Ercbi{ov Damaskinos.
Ercbi{ov Damaskinos
. , a,
.

, .

.

. .
,
-ta: ,
.
1945
.
.
.
! !
. .
, ;
; . 4,000
,
. ,
() (). 4
% , .
s,
, .
23 1945 ()
() .
() 1946
(/).
;
, .
,

.
, ; ,
. ,
, .
. 25,000

. ,
, .
25 1946
: 80,000 ...
,
. ,
, ,
. ;
.
,
1945 1948 : 35,000 ; 2,000
; 7,000; Minofrla~i;10,000 ; 12,000 ; 30
8,000 ,
.
. 1947
, 5 ,
, .
1947
.
.
,
, Porter,
Ethridge Mac Veigh
,
. ,
Acheson

,
, ,
.
( )
, .
Posle ednoglasen pregled od britanskiot povik za pomo{,
25.02.1947 .
.
.

,
1947
:
.
,
.
(...) .
.
da se proceni kon , ,
. ,
, .

.
1924 ,
,
.

,
. 1944 ,

. ,
, se vrati nazat vo Germanija bez da ja zavr{i rabotata.

.
;
.
, ,
, ,
,
>> <<,
: , , .
,
, .
,
.
,
.
1947
.
,

-- ,

. >>

.
, , ,
.<<


,
.

. o >>-<< vo
Atina nema{e ni{to pove}e okolu ot~epuvawe na Gr~ka-Makedonija. Ni{to
pove}e ne smeta{e na patot da se formira etni~ka Makedonija so glaven
grat Solun.

.
,
-


.
,
1947
. 1948
,
: , i go izdoktriraa
na . ,
1948 - ,
, , da se odnesuvaat kako prijateli.
, ,
.
,
.
, , .
Kako stvarno misle{e, proizleguva od eden razgovor, koj otkako se pojavi
konfliktot pomegu Belgrat i Moskva so na titoviot sorabotnik Milovan
Djilas, koj vo stanicata na Top~ider vo Belgrat vo salonskiot vagon go
ima{e poseteno, kade so edna Bugarska delegacija na pat za Prag se naoga{e:
,,Bidi jak se drugo otsebe }e se re{i mu viknal Dimitrov toga{ na Djilas i
mu ja stegnal rakata.

1948
.

,


, .
,

.
, .
1949
.
, .
2 1949

.
5 .
.
,
,
, .

,
.
,
.
,
.
,
.


.
...
1944 . 1946
>> <<
.
, ,
. 1947
, UDSSR
. 1947
, Konica
.
,
.
.
,
. 1949
.
,
.

, :

.
. ,
,
? !

PORAZOT NA VI^ I POVLEKUVAWE VO ALBANIJA


Po dolgogodi{nite podgotovki na DAG za re{ava~kata borba so
monarhofa{isti~kite vladini vojski na Vi~, na 10 avgust 1949 godina
neprijatelot po~na silna ofanziva na centralniot front vo mesnosta
,,Poljanka,, i kotata 1865. Ofanzivata po~na so napad na edinicite na LOK
pri {to bea upotrebeni i drugi pogolemi sili (Avjacija, Topovi, Tenkovi ).
Po ednodnevna borba monarhofa{isti~kite edinici uspeja da gi razbiat
edinicite na DAG i da gi zavzemat mesnostite ,,Poljanka,, i ,,Rato,, i so toa
sozdadoa uslovi da go zavzemawe na ,,Lisec,, i ,,Prevol,, i kotata 1120 vo
planinata Vrba.
Na 11 i 12 avgust silite na DAG pod silen pritisok na neprijatelskite sili
ja napu{tija planinata Lisec, a istovremeno neprijatelit prodol`i da vr{i
pritisok na poziciite na DAG na planinata ,,Malimadi,,. Ve}e sledniot
sledniot den
manarhofa{istite napreduvaa kon selata Trnovo i O{tima. Isto taka tie
tie izvr{ija juri{ kon selata Besvina i mesnosta Prevalec i po te{ki
borbi uspeaja da gi zazemat.
Na 12 Avgust rakovodstvoto na CK na KPG, ~lenovite na privremenata
demokratska vlada
vlada i ~lenovitena Glavniot {tab na DAG neo~ekivano ja
napu{tija makedonskata teritorija i preku mesnosta ,,Afrika,, kaj Prespa
preminaa vo Albanija. Me|u niv bea Nikos Zaharjadis, Jonidis, Parcelidis,
Kokalis, Paskal Mitrevski i golem broj na civilnoto Makedonsko
Makedonsko
naselenie.
Na 12 avgust borbite prodol`ija na kotata 1120 na planinata Vrba, a napadot
zapo~na od seloto Breznica, so {to istiot den be{e zazemeno seloto @elevo.

Toj i sledniot den edinicite na DAG vo panika gi napu{tija poziciite {to


gi dr`ea na kotata
kotata 1807, 1919, 1932 i ,,Bela Voda,, i bezglavo se povlekoa kon
,,Afrika,, preminuvaj}i na 13 Avgust 1949 godina na albanska teritorija.
Tuka pristignaa i 11. divizija na DAG vo ~ij sostav se nao|a{e 18. i 102
brigada. Vo Albanija se najdoa edinicite na 105. i 103 brigada na DAG, eden
Bataljon na 14 brigada, oficerskata {kola na DAG, edinicata za
obezbeduvawe na glavniot {tab na DAG i golem del na Makedonskoto
civilno naselenie.

- !!
,, Pogotovo ,,
upotrebuva zborot demokratija:
,,
vlianie na tuga
..
Kraj