You are on page 1of 9

Leesdossier van: Josse de Haan, Catijn Schierbeek, Evie Warmelink en Annabel Broekhuis, 5C

Artikel 1
Bron: J/M alcoholspecial 2009 (www.jmouders.nl)

Wat doet drank met een puberbrein?


Risicos van alcohol Het verwoestende effect van alcohol is dat het je brein verandert. Tot na het twintigste levensjaar zijn de hersens in ontwikkeling. Tussen 12 en 18 jaar komt met name het voorste gedeelte van het brein, de prefrontale cortex, tot rijping. Dit deel is verantwoordelijk voor het karakter en de persoonlijkheid, voor zelfcontrole, organiseren, plannen van gedrag en rekening houden met anderen. Tijdens het rijpingsproces worden hersencellen die niet meer nodig zijn, opgeruimd. Dat opruimproces wordt door drank versterkt. Als je alcohol drinkt terwijl de hersencellen nog uitrijpen, zullen er mogelijk te veel hersencellen worden afgebroken. Met als gevolg dat de prefrontale cortex zich niet normaal kan ontwikkelen. Daardoor kunnen veranderingen in iemands persoonlijkheid optreden. Leerproblemen en groeiachterstand Maar dat is niet alles. Alcoholgebruik bij kinderen kan tevens een verstorende werking hebben op het cognitief functioneren (leren, motoriek en cordinatie). Met name de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen en het plannen van taken kunnen minder goed gaan functioneren. Zo kunnen dan weer aandachts- en concentratieproblemen ontstaan. Kans om te herstellen Is hersenschade, opgelopen door alcohol, onomkeerbaar? Voor een deel wel. Hersencellen die kapot zijn, komen nooit meer terug. Maar de schade aan hersenvezels herstelt heel aardig, en dat kan veel verbetering geven als er langere tijd - meer dan enkele maanden - niet gedronken wordt. Dat is echter vaak nou net het probleem. Precies dat deel in de prefrontale cortex dat verantwoordelijk is voor zelfcontrole, kan beschadigd raken als jongeren te vroeg beginnen met alcohol en te veel drinken. Zo kunnen ze in een vicieuze cirkel belanden. Omdat hun vermogen om zichzelf tijdig af te remmen door de drank is aangetast - gecombineerd met het feit dat bij de meeste pubers zelfcontrole sowieso al iets is waarin ze niet uitblinken - is de kans groot dat ze (te veel) blijven drinken. Syndroom van Korsakov Kinderen die veel drinken, lopen bovendien een groter risico om later verslaafd te raken aan alcohol of drugs en hebben een vier keer grotere kans op het ontwikkelen van het syndroom van Korsakov (een blijvende geheugenstoornis). Openbaarde deze ziekte zich voorheen meestal pas bij vijftigplussers, artsen hebben nu de eerste gevallen van Korsakov al bij twintigers vastgesteld.

Meisjes ng kwetsbaarder Bij meisjes is de puberteit eerder afgesloten en daarmee ook het rijpingsproces in de hersenen. Maar meisjes zijn daarentegen kwetsbaarder voor alcohol (zie kader links: Meisjes zijn sneller dronker). Hoe kwetsbaar zij zijn, zien we helaas terug in de statistieken. Naar verhouding zijn er namelijk meer vrouwelijke dan mannelijke Korsakov-patinten. Tegenover iedere verslaafde vrouw staan 3,5 verslaafde mannen. Maar onder de Korsakov-patinten staat tegenover iedere vrouw 1,7 man. Vrouwen ontwikkelen dus sneller het syndroom van Korsakov. Opvoedtip Hoe denkt je kind over drank? Waar loopt hij tegenaan? Praat erover. Hoe jonger, hoe meer verslavingskans. Een kind dat voor zijn vijftiende begint met stevig drinken, heeft vier keer zoveel kans om alcoholverslaafd te raken als een puber die na zijn vijftiende voor het eerst drinkt. Echt funest is binge drinken: indrinken vr een feestje of het uitgaan. Meisjes zijn sneller dronken Hoe kleiner en lichter iemand is, hoe hoger het promillage na het drinken van een glas alcohol. Bovendien bevat het lichaam van vrouwen en meisjes minder vocht dan dat van mannen en jongens, wat het promillage eveneens opjaagt. Daaruit volgt dat mannen over het algemeen meer alcohol kunnen hebben dan vrouwen. Dat vrouwen op hun beurt beter alcohol verdragen dan kinderen. En dat jongens meer alcohol kunnen hebben dan meisjes. Vooral meisjes zijn dus relatief snel onder invloed. Nederland behoort met Ierland en Denemarken tot de landen waar jongeren het meest drinken. Jarenlange anti-alcoholcampagnes hebben het alcoholgebruik onder jongeren niet verminderd. Sterker nog: jongeren drinken steeds meer en op jongere leeftijd. Dronken In het weekend drinkt 50 tot 60% van de jongens tussen de 16 en 25 jaar met gemak tien glazen bier per dag. De helft van alle 15-jarige jongens is al eens dronken geweest, bij meisjes is dat twee op de vijf. Afbraak Het lichaam doet er 1 tot 1 uur over om een glas alcohol af te breken. Wie 2 glazen drinkt is minstens 2 uur onder invloed, bij 3 glazen is dit ruim 4 uur, en zo verder. Wie veel drinkt op een avond uit, kan dus de volgende dag nog dronken zijn. Verbieden Dat kinderen van verbieden vooral stiekem gaan drinken, klopt niet. Wie thuis gewoon mag drinken in bijzijn van de ouders, doet dat zeker ook alleen met vrienden. Uit onderzoek blijkt dat het effect van een drankverbod is dat kinderen minder en minder vaak drinken. STAP, de Stichting Alcoholpreventie adviseert: Geef het goede voorbeeld, drink alleen in specifieke situaties. Haal geen breezers in huis. Verwacht niet te veel van praten over alcohol, leg vooral duidelijk uit wat je wel en niet

accepteert. (Niet vaker dan 1 avond per week, niet meer dan 2 of 3 glazen voor jongens en 1 of 2 voor meisjes, niet drinken als je de volgende dag naar school moet of moet werken en niet drinken als je nog het verkeer in moet k niet met de fiets) Vertel kinderen dat alcohol nadelig is voor hun groei- en hersenontwikkeling, en dat het dus niet voor niks is dat 16 de wettelijke grens is. Tischa Neve, kinderpsycholoog en J/M opvoedcoach: Het valt niet mee wanneer je als puber na een eerste feest-vakantie zonder ouders thuis weer in het oude gareel moet komen. Jullie zoon heeft ontdekt hoe heerlijk het is om zonder gezeur van ouders, zelf te bepalen wat je doet en hoe je dat doet. Hij zal waarschijnlijk trots en tevreden over zijn hoe hij dat helemaal zonder jullie heeft gedaan; het was tenslotte fantastisch n het is allemaal goed gegaan. In ieder geval in zjn ogen. Dat kan hier thuis dus ook wel, denkt hij Maar dan ineens heb je daar weer die irritante ouders die aan je kop zeuren en je weer aan banden willen leggen. Dat is balen en vervelend! Dat begrijpen wij ook wel, toch? Het klaart de lucht waarschijnlijk als jullie hier eerst even goed bij stilstaan met hem. Terwijl je begrip toont voor de moeite die hij heeft met de overgang en zonder te oordelen of boos te worden, geef je aan dat er helaas weer een aantal regels en grenzen bij horen nu hij weer met jullie onder n dak leeft en de school bijna gaat beginnen. Dat gegeven staat. Het werkt waarschijnlijk het beste als jullie hem in die omslag nog wel een stuk verantwoordelijkheid en controle geven. Dt is namelijk wat hij zo heerlijk vond in de vakantie: zelfstandigheid en zelf bepalen. Nou, geef hem maar de kans te laten zien dat hij dat aan kan. Kortom: - Hij mag meedenken over de afspraken die vanaf nu weer gelden. - Hij mag laten zien dat hij zich aan (wellicht iets ruimere om hem mee te krijgen) afspraken kan houden zonder dat jullie erover hoeven zeuren. - Als hij laat zien dat hij de overstap naar iets minder feesten, laat thuiskomen en drankgebruik, goed aan kan, kunnen er wat privileges tegenover staan. - Jullie bepalen dus de grenzen en hij mag meedenken over de invulling. Zo breng je het positief en laat je hem merken dat jullie begrijpen dat het niet meevalt om weer te moeten wennen aan de afspraken thuis. Bovendien geef je hem controle en de kans om te laten zien wat hij aankan en houden jullie er wel grip op. Ik hoop dat je er wat mee kunt!

Artikel 2
Alcohol doodt het brein Het drinkgedrag van jongeren loopt de spuigaten uit. We zitten ons op te winden over de softdrugs die in dit land gebruikt worden en de cocane die gesnoven wordt, maar alcohol is een veel groter probleem, aldus Klaas Arts, gedragsneuroloog. Gedragsneuroloog Klaas Arts werkt op de afdeling Korsakov van de Gelderse Roos (instelling voor geestelijke gezondheidszorg) in Wolfheze. Hij maakt zich grote zorgen over de hoeveelheden alcohol die jongeren wegzetten. Begin dit jaar liet hij zijn mening horen in het Noordhollands Dagblad. Hij noemde alcohol gevaarlijker dan herone of cocane. Die uitspraak bracht de publiciteit op gang. Journalisten van regionale en landelijke kranten, Jeugdjournaal, NOS-journaal et cetera deden geschrokken verslag van zijn verhaal. Alcohol gevaarlijker dan harddrugs, daarmee zegt u nogal wat. Junks kunnen heel dramatisch doen over afkicken van herone of cocane, maar dat stelt eigenlijk niets voor. Het is helemaal geen punt, je krijgt gewoon griep. Of je voelt berhaupt niets. Afkicken van alcohol is gevaarlijk, het leidt tot overprikkeling van je hersenen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot epilepsie. Is het zon giftig stofje? Alcohol is op zichzelf niet zo giftig, maar het is wel gevaarlijk omdat het een sluipend effect heeft. Wie voor zijn vijftiende levensjaar begint met drinken, heeft vier keer zoveel kans om verslaafd te raken, als wie na zijn vijftiende voor het eerst drinkt. Althans, wie voor zijn vijftiende begint met stevig drinken, want natuurlijk kun je als vijftienjarige best een keer een glas wijn bij het eten drinken of met oud en nieuw meedoen met wat champagne. Het is beter van niet natuurlijk, maar wat echt funest is, is het binge drinken. Dat indrinken in hokken en caravans waarbij met gemak tien of twintig glazen bier naar binnen gaan. Dat zoiets getolereerd wordt, vind ik verschrikkelijk. Wat is er zo funest aan alcohol? Het verandert je brein. Van de geboorte, of eigenlijk in de baarmoeder al, tot het achttiende levensjaar is het brein in ontwikkeling. Tijdens dat ontwikkelingsproces worden hersencellen opgeruimd. ?Dat moet ook, want hersencellen die niet meer nodig zijn, kunnen beter opgeruimd worden. Maar dat opruimproces wordt versterkt door alcohol. Wanneer iemand dus alcohol drinkt op het moment dat de hersenen nog uitrijpen, zullen er te veel hersencellen worden afgebroken met als gevolg dat een bepaald deel van het brein niet normaal tot rijping komt. Welk deel blijft dan onderontwikkeld? In de puberteit, tussen de 12 en 18, komt de frontale cortex tot rijping. Dat deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het karakter en de persoonlijkheid, voor zelfcontrole, organiseren, plannen van gedrag en rekening houden met anderen. Wanneer jongeren in de rijpingsperiode van de frontale cortex drinken, zal dat deel van de hersenen mogelijk niet goed uitrijpen. En waar leidt dat toe? Er kunnen veranderingen in iemands persoonlijkheid optreden. Precies dat deel dat verantwoordelijk is voor zelfcontrole, dus ook voor het eigen drinkgedrag, kan beschadigd raken. Jongeren die te vroeg beginnen met drinken, beschadigen hun brein, verliezen de controle en gaan daardoor nog meer drinken. Maar waarom maakt u zich n zon zorgen? Jongeren dronken toch altijd al flink? Niet zo extreem als nu. We zien daarom steeds meer dertigers met het syndroom van Korsakov (ontstaan door ernstig vitamine B1-gebrek, vaak als gevolg van overmatig alcoholgebruik, red.) De jongste patint is nu 28. Terwijl de gemiddelde Korsakov-patint

jarenlang 50 was. Het is een aanwijzing dat men op steeds jongere leeftijd begint met drinken. Voorheen dronk een zestienjarige misschien ook al, maar een twaalfjarige nog niet. Hoe komt het dat jongeren makkelijker beginnen met drinken? De hele samenleving drinkt, het is maatschappelijk geaccepteerd. Ouders drinken zelf ook meer en accepteren daardoor meer van hun kinderen. Ze hebben moeite met het begrenzen van het drinkgedrag van hun kroost, omdat dat hypocriet voelt als ze zelf wel dagelijks drinken. En dat is natuurlijk ook hypocriet. Ook prijs en de bereikbaarheid vormen nauwelijks een probleem, jongeren komen zo gemakkelijk aan alcohol tegenwoordig. En dan de invloed van de zoete, vlot wegdrinkende Breezers. Wanneer je niet meer aan de bittere smaak van bier hoeft te wennen, wordt alcohol drinken gemakkelijker. Ik heb ook het idee dat kinderen meer te besteden hebben dan vroeger. En alcohol heeft natuurlijk een stoer imago. Wat kunnen ouders doen? Het goede voorbeeld geven. Ik heb zelf vier kinderen, van 14, 17, 19 en 22. Tegen mijn zeventienjarige dochter zeg ik dat ze in het weekend best een glaasje mee mag drinken, maar gezuip tolereren mijn vrouw en ik niet. Ik drink hooguit twee glazen op een dag, maar niet dagelijks. Mijn vrouw drinkt hooguit een glas per dag. Verbieden en zeuren werken averechts, maar je kunt wel regels stellen. Zonder er lang over door te drammen! Het is lastig, want het drinkgedrag van jongeren wordt grotendeels bepaald door de vriendengroep waarin een kind zich bevindt, peer pressure speelt een belangrijke rol. Je hebt ook niet alles in de hand, af en toe heb je als ouder gewoon pech en heb je een kind dat niet tegen de verleiding van drank is opgewassen. Zijn alleen de ouders verantwoordelijk? Nee, maar de Nederlandse overheid is natuurlijk een ramp. Ze investeert geld in campagnes die niet werken. Die onlangs gelanceerde campagne waarin zon grietje met bankbiljetten in haar broekje op een bed ligt. Dan denk ik: kom op zeg, daar herkent niemand zich in. Wat moeten die bankbiljetten uitdrukken? Dat ze geld heeft gekregen omdat ze gezopen heeft of dat ze een nummertje heeft gemaakt voor geld? Ik geloof niet dat zon campagne effectief is. Dat heeft onderzoek naar eerder campagnes trouwens ook aangetoond. Bovendien bagatelliseer je de zaak met zon bizarre campagne. Als al eerder is aangetoond dat campagnes niet effectief zijn, waarom wordt er dan weer n gelanceerd? Dat weet ik niet. Het is denk ik de makkelijkste weg. Je trekt een zak geld open, geeft een reclamebureau een opdracht en klaar is Kees. Het geeft een goed gevoel, want we hebben er wat aan gedaan. Wat zou wel effectief zijn? Voorlichting op scholen. Geen campagnes, maar uitleg. Vertel jongeren vanaf de brugklas wat de gevolgen van alcohol voor de hersenen en de rest van het lichaam zijn. Dat is zinvol. Ook moeten de drankprijzen omhoog, twee euro voor een consumptie is echt te weinig. Onderzoek heeft aangetoond dat verhogen van accijnzen invloed heeft. In Duitsland zie je dat, daar zijn de prijzen gestegen en de Breezers uit de supermarkt gehaald. En wat als er niets gedaan wordt? Die zien we nu toch al! Kijk eens wat er in zon stadion gebeurt. Wat is er aan de hand met al die supporters die geen baan hebben en gaan motten en matten? We zijn eraan gewend, maar het is toch niet normaal. We zien grote groepen gedragsgestoorde jongeren die zich op geen enkele wijze laten inperken, jongeren in achterstandswijken die niets meer nastreven, geen beroep willen leren, die direct vanuit een afgebroken schoolopleiding een soort vegeterend bestaan als chronisch werkeloze leiden. Het zijn jongeren waarmee zo weinig te beginnen is, dat we ons openlijk gaan afvragen of we ze in kampen of in een militair project moeten heropvoeden. Ze hebben geen arbeidsmoraal, geen enkele motivatie, helemaal niks. Daar heeft drank fors aan bijgedragen.

Is hersenschade opgelopen door alcohol onomkeerbaar? Voor een deel wel. Hersencellen die kapot zijn, komen nooit meer terug. Maar de schade aan hersenvezels herstelt heel aardig en dat kan veel verbetering geven wanneer men enkele maanden niet drinkt. Maar dat is nu juist het probleem. Jongeren belanden in een vicieuze cirkel van steeds minder zelfcontrole en steeds meer drank. Het zorgwekkendste effect op de hersenen is dat je niet meer van de verslaving afkomt. Maar het valt met de werkelijke verslaving onder jongeren toch nog wel mee? Bij je eerste biertje ben je niet direct verslaafd, maar jongeren moeten oppassen. Alcohol stimuleert: je wordt vrolijker en ongeremder. Deze positieve effecten wil je keer op keer ervaren, maar daar heb je steeds meer drank voor nodig en dat maakt dat je verslaafd raakt. Ik denk dat het merendeel van de jongeren zich geen avondje stappen zonder drank kan voorstellen. Bovendien kan een vijftienjarige beter tegen een grote hoeveelheid drank dan een dertigjarige. Maar tegelijkertijd zijn de hersenen van die vijftienjarige kwetsbaarder en gevoeliger en treedt verslaving dus sneller op. Hallooo, iedereen is wel eens dronken, ik ben heus niet meteen een alcoholist hoor! En alsof jij zoveel hersencellen hebt. Breng een puber maar eens aan het verstand dat het binge drinken op zaterdagavond kan leiden tot een verslaving en gedragsstoornissen. Dat is inderdaad lastig, het merendeel realiseert zich niet wat de gevolgen zijn. En daarom moeten ouders en scholen dat duidelijk uitleggen. Jongeren creren een probleem waarvan lijkt dat ze het in het eerste jaar onder controle hebben, maar ze zetten een proces in gang dat steeds moeilijker te stoppen is. En dat is beangstigend. Cijfers Van de jongeren tussen 9 en 15 heeft 81 procent wel eens alcohol gedronken, bijna de helft (45 procent) heeft minstens een glas gedronken. Van de vijftienjarige jongens geeft 40 procent aan wel eens heel erg dronken geweest te zijn. Van de jongeren tussen 15 en 25 geeft 93 procent aan alcohol te drinken. In 1999 had 38 procent van de twaalfjarige meisjes ooit alcohol gedronken, in 2003 was dit percentage gestegen tot 68 procent. Klaas Arts: Bij meisjes is de puberteit eerder afgesloten en daarmee ook het rijpingsproces in de hersenen, maar meisjes zijn daarentegen kwetsbaarder voor alcohol. Er zijn naar verhouding ook te veel vrouwelijke Korsakovpatinten. Tegenover iedere verslaafde vrouw staat 3,5 verslaafde man. Maar onder de Korsakov-patinten staat tegenover iedere vrouw 1,7 man. Vrouwen ontwikkelen dus sneller een syndroom van Korsakov. Het aantal alcoholverslaafden in Nederland is de miljoen gepasseerd, dat is 10 procent van de beroepsbevolking. Vrouwen die dagelijks zes of meer glazen drinken en mannen die dagelijks minimaal acht glazen drinken, zijn verslaafd. Tekst: Roosmarijn Pel J/M Pubers april 2006

Krant:

Artikel 3
Alcoholgebruik daalt onder jongeren; Voorlichting onder jongeren en ouders lijkt vruchten af te werpen. Li-Janne Leusink

Trouw Sectie: NEDERLAND Datum: 13/06/2008 SAMENVATTING: Jongeren tussen de 12 en 14 jaar drinken minder dan vier jaar geleden. Hun ouders lijken gevoelig voor de anti-alcoholcampagnes.

VOLLEDIGE TEKST: Bij de jongste groep onderzochte kinderen gaat het met het drankgebruik iets beter dan vier jaar geleden, zo maakte het Trimbos-instituut gisteren bekend. Van de jongeren tussen 12 en 14 jaar had in 2003 nog 85 procent wel eens gedronken, nu is dat 79 procent. De afname is vooral te zien bij meisjes. Onder twaalfjarige meisjes is het drankgebruik afgenomen van 68 procent in 2003 naar 48 procent in 2007. "Zo'n grote daling is voor ons ook een verrassing", zegt Karin Monshouwer, onderzoeker bij Trimbos. Zowel de onderzoekers als de Stichting alcoholpreventie (Stap) vermoeden dat de gunstiger cijfers te danken zijn aan de intensieve voorlichting die de afgelopen jaren is gegeven. Ook ouders werden gewezen op de gevaren van veel drinken op jonge leeftijd. Esther van den Wildenberg, woordvoerder van de Stichting alcoholpreventie (Stap), bevestigt dit. "Het lijkt erop dat de voorlichting voor ouders in de media heeft gewerkt en dat ze weten hoe schadelijk alcohol voor jonge kinderen is. Daardoor geven ze hun kinderen geen alcohol meer." Uit het onderzoek blijkt verder dat 85 procent van de jongeren voor zijn zestiende al heeft gedronken. Bij 15-plussers is het drankgebruik ongeveer gelijk gebleven. Volgens deskundigen drinkt die groep nog steeds veel te veel. Het zogeheten binge-drinken, meer dan vijf glazen op een avond, is niet afgenomen. De helft van de 15-jarigen heeft de afgelopen maand nog gebinged. Het Trimbos-instituut presenteerde de cijfers op het Wellantcollege in Montfoort, een school voor vmbo. Jongeren halen hun schouders op over de resultaten van het onderzoek onder hun leeftijdgenoten. Ze vinden drinken vrij gewoon. Ze gaan niet uit, maar komen bij elkaar thuis op zaterdagavond. Een 13-jarig meisje: "Ik drink in het weekeinde ongeveer zes glazen. Dan ben ik ook wel eens dronken, ja. Maar ik drink alleen op zaterdagavond." Haar vriendin (14) valt haar bij: "Mijn ouders weten wel dat ik alcohol drink. Zij zijn er gewoon bij. Maar dan mag ik maar drie glazen drinken. Als zij er niet zijn, drink ik wel meer." De voorlichtingfilmpjes op televisie kennen ze niet goed. "Ik zie ze bijna nooit op tv. Als volwassenen alcoholgebruik onder jongeren willen tegengaan, moeten ze de reclamespotjes veel vaker uitzenden", zegt een andere 13-jarige scholiere. Ze drinkt niet en is voorlopig ook niet van plan dat te gaan doen. De huidige voorlichting en reclame werkt volgens Van den Wildenberg van Stap niet bij kinderen van vijftien jaar en ouder. Zij lijken te oud om gevoelig te zijn voor de antialcoholcampagnes onder de jeugd. Bij deze groep moeten andere maatregelen worden genomen

Artikel 4
De meeste mensen bezoeken regelmatig een horecagelegenheid. De n een restaurant, de ander een caf. Veel ouderen zoeken echter steeds meer het beschaafde restaurant op.

Waarom? Men stoort zich aan alle gevolgen van het uit de hand lopende alcoholgebruik van onze jeugd, met alle gevolgen van dien In eerste instantie leek het nog wel ok. Al die drinkende jeugd. Gezellig, de horecagelegenheid verdient er bovendien veel aan, dus zij zullen het initiatief niet nemen hier een eind aan te maken. Op een gegeven moment bleek de zaak toch te escaleren. Vernielingen, ruzie en overlast bleken wekelijks op te treden in de nabijheid van de horecagelegenheden. Het kost een hoop tijd en moeite voor onze autoriteiten, bovendien voelt men zich niet veilig in de buurt. Er moet iets gebeuren. Waar is het probleem echter aan te wijten? Wat is voor de huidige jeugd reden om over te gaan op overmatig alcoholgebruik, terwijl de jeugd van enkele decennia dit netjes binnen de perken hield? Verschillende instanties hebben dit onderzocht, en zijn tot conclusies gekomen die men op voorhand al had kunnen bedenken. Wat dacht u van de ouders? Vroeger had men het kerkelijke gezag, de sociale controle en een vader met een vlakke hand. Stuk voor stuk hebben deze door de jaren heen hun macht verloren. Men gelooft niet meer, kent de buurman niet en de wetgeving is zo dat wanneer vader zijn vlakke hand gebruikt, de volgende dag de politie op de drempel staat. De jeugd heeft in feite vrij spel gekregen van de ouders. Een tweede oorzaak is de toegenomen, zelfs immens geworden, koopkracht van de jeugd. Vroeger was de jeugd iets waar men als ondernemer geen aandacht aan besteedde. De jeugd had weinig geld. Op stap dronk men een paar biertjes, maar niet meer. Dan was het geld op. Nu heeft de jeugd, wat natuurlijk te wijten is aan de economische vooruitgang, dermate veel geld tot haar beschikking dat zij elk weekend twee maal ongelimiteerd op stap kan gaan, en nog geld overhoudt. Prima voor de kroegbazen, die hoor je niet klagen. Velen zullen het hier echter niet mee eens zijn. De normen zijn gewoonweg veranderd. Iedereen mag drinken, blowen en tekeer gaan zoveel men wil. Volgens huidige waarden is er niets mis mee, je overtreedt pas de regels als je er iets van zegt. We leven in het spiegelbeeld van 50 jaar geleden. Dit verklaart natuurlijk het verschil tussen de ouderen en jongeren, hoewel de ouderen er natuurlijk ook steeds losser op worden. Maar hoe zit dat dan met het verschil tussen de jongens en meisjes? Waarom zijn het de heren die elkaar de tanden uit de mond slaat, autos vernielen en mensen schrik aanjagen, en niet de dames? Het zal in de aard liggen. Hoewel vrouwen steeds meer dronken worden, en steeds meer op ons beesten alias mannen gaan lijken, lijkt hen iets tegen te houden. Zijn ze meer sophisticated? Hebben ze een drang om hun volwassenheid te bewijzen? Het is belangrijk dat we dr achter komen, voordat zij zich net zo grenzeloos als ons mannen gaan gedragen De kernvraag is dan ook: hoe lossen we het op? Wat is er aan te doen? Naar mijn mening weinig. We kunnen peperdure campagnes en regelgevingen het leven in blazen, maar dat zal weinig uithalen. Het is zaak dat we van mening gaan veranderen over schandalig gedrag en dronkenschap. Het is al maatschappelijk aanvaard, dus we draaien het niet om. Het is zaak om ons tegen die dronkelappen te wapenen, en hun schade binnen de perken de houden. We accepteren het niet. Wie durft?

Wie heeft er schuld aan dat jongeren tegenwoordig veel te veel drinken? De ouders: Het drinkgedrag van jongeren loopt de spuitgaten uit. De hele samenleving drinkt, het is maatschappelijk geaccepteerd. Ouders drinken zelf ook meer en accepteren daardoor meer van hun kinderen. Ze hebben moeite met het begrenzen van het drinkgedrag van hun kroost, omdat dat hypocriet voelt als ze zelf wel dagelijks drinken. (1) Het lijkt erop dat de voorlichting voor ouders in de media heeft gewerkt en dat ze weten hoe schadelijk alcohol voor jonge kinderen is. Daardoor geven ze hun kinderen geen alcohol meer. (2) Vroeger had men het kerkelijke gezag, de sociale controle en een vader met een vlakke hand. Stuk voor stuk hebben deze door de jaren heen hun macht verloren. Men gelooft niet meer, kent de buurman niet en de wetgeving is zo dat wanneer vader zijn vlakke hand gebruikt, de volgende dag de politie op de drempel staat. De jeugd heeft in feite vrij spel gekregen van de ouders. (3) Overig: Ook prijs en de bereikbaarheid vormen nauwelijks een probleem, jongeren komen zo gemakkelijk aan alcohol tegenwoordig. (1) De overheid Niet alleen de ouders zijn verantwoordelijk: maar de Nederlandse overheid is natuurlijk een ramp. Ze investeert geld in campagnes die niet werken. Ik geloof niet dat zon campagne effectief is. (1)

Ik heb ook het idee dat kinderen meer te besteden hebben dan vroeger. En alcohol heeft natuurlijk een stoer imago. (1)

Een tweede oorzaak is de toegenomen, zelfs immens geworden, koopkracht van de jeugd. (3)

1. Klaas Arts, gedragsneuroloog (Artikel 2) 2. Esther van den Wildenberg, woordvoerder Stichting alcoholpreventie (Artikel 3) 3. Wez_