You are on page 1of 6

LOTU MARRAZKIAK ETA ADITZAK "relaciona dibujos y verbos"

AFALDU, AGURTU, ALTXATU, ATERA/IRTEN, BAZKALDU, BIZIKLETAZ IBILI, DANTZATU, EDAN, EGUZKIA HARTU, ERAMAN, EROSI, ESERI, ESKATU, ESNATU, GARBITU, GIDATU, GOSALDU, HARRIA JASO, IGO, IRAKURRI, JAITSI, JANTZI, JOAN, LAN/BEHAR EGIN, ORDAINDU, SARTU, TXISTUA JO.

1) ADITZAK ANALIZATZEN "analizando los verbos" Trantsitib Intrantsiti oa boa (no (hay hay objeto objeto directo. directo. Auxiliar Auxiliar "izan") "ukan")

"los verbos"

Aditzak

Biak (las dos)

AFALDU AGURTU ALTXATU ATERA/IRTEN BAZKALDU BIZIKLETAZ IBILI DANTZATU EDAN EGUZKIA HARTU ERAMAN EROSI ESERI ESKATU ESNATU GARBITU GIDATU GOSALDU HARRIA JASO IGO IRAKURRI JAITSI JANTZI JOAN LAN/BEHAR EGIN

ORDAINDU SARTU TXISTUA JO


2) ADITZAK MANEIATZEN "manejando los verbos"

"los verbos" AFALDU AGURTU ALTXATU ATERA/IRTEN BAZKALDU BIZIKLETAZ IBILI DANTZATU EDAN EGUZKIA HARTU ERAMAN EROSI ESERI ESKATU ESNATU GARBITU GIDATU GOSALDU HARRIA JASO IGO IRAKURRI JAITSI JANTZI JOAN

Aditzak

Presente o habitual afaltzen

Futuro afalduko

Zertarak o "para qu" afaltzeko

LAN/BEHAR EGIN ORDAINDU SARTU TXISTUA JO


1) ADITZAK ANALIZATZEN: SOLUZIOAK

"los verbos" AFALDU AGURTU ALTXATU ATERA/ IRTEN BAZKALDU BIZIKLETAZ IBILI DANTZATU EDAN EGUZKIA HARTU ERAMAN EROSI ESERI ESKATU ESNATU GARBITU GIDATU GOSALDU HARRIA JASO IGO IRAKURRI JAITSI

Aditzak

Trantsitib Intrantsiti oa boa

Biak (las dos)


X*

X X X X X* X X** X X X X X X X X X X* X X X X

JANTZI JOAN LAN/BEHAR EGIN ORDAINDU SARTU TXISTUA JO

X X X X X X

* Lekuaren arabera: Hegoaldean "du", Iparraldean "da". ** "Dantzatu naiz", baina "aurreskua dantzatu dut".

3) ADITZAK ERABILTZEN "utilizando los verbos"


Traduce las siguientes frases, usando los auxiliares.

ADITZ LAGUNTZAILEAK (verbos auxiliares) IZAN (intransitivo) UKAN (transitivo) sujeto (no sujeto objeto objeto hay singula plural objeto r ) NI "yo" NAIZ NIK DUT DITUT HI "t" HAIZ HIK DUK/N DITUK/N HURA "l/ella" DA HARK DU DITU GU GARA GUK DUGU DITUGU
"nosotros/as" ZU "t/usted"

ZUEK
"vosotros/as"

HAIEK
"ellos/as"

ZARA ZARET E HAIEK

ZUK ZUEK HAIEK

DUZU DITUZU DUZUE DITUZUE DUTE DITUZTE

1.- Yo me levantar a las 8. 2.- T bebes vino (ardoa) para bailar 3.- l ha llevado manzanas (sagarrak)

4.- Nosotros nos sentaremos luego (gero) 5.- Vosotros os habis vestido 6.- Ellas se han ido a Barcelona (Bartzelonara) 7.- Yo pagar maana (bihar) 8.- T te limpias con jabn (xaboiaz) 9.- Ella desayunar un donuts (donuts bat) 10.- Nosotros nos hemos levantado para trabajar.